Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület Közhasznúsági jelentése 2011.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület Közhasznúsági jelentése 2011."

Átírás

1 6 Kecskemét Kristály tér 8. II/7. Adószám: Honlap: Telefon: Közhasznúsági jelentése 211. Kecskemét, 212. május 2. PH. Engert Jakabné társelnök

2 6 Kecskemét Kristály tér 8. II/7. Adószám: Honlap: Telefon: Tartalom A) SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ B) KIMUTATÁS A KAPOTT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL C) VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS D) CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA E) KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPBÓL,HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSAITÓL,ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁSOK MÉRTÉKE F) KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÖSSZEGE G) KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ TARTALMI BESZÁMOLÓ H) ZÁRADÉK

3 6 Kecskemét Kristály tér 8. II/7. Adószám: Honlap: Telefon: Általános rész A önálló jogi személy és az alábbi bírósági bejegyzéssel jött létre: A Bács-Kiskun Megyei Bíróság a Pk.6.111/22/6. szám alatt 22. augusztus 27.-én egyesületként nyilvántartásba vette. A Bács-Kiskun Megyei Bíróság a Pk /22/9. szám alatt 23.július 16.-án közhasznúsági fokozatot bejegyezte. Az Egyesület székhelye: 6 Kecskemét Kristály tér 8. Az Egyesület célja: Az azonos polgári, keresztény értékrendet elfogadó, - kiemelten a család, a gyermek,- ifjúság nevelése, az oktatás, a kultúra, a média, a nemzeti értékeink és a hagyományaink ápolása területén a polgári gondolkodást képviselő hölgyek, anyák, nagymamák széleskörű összefogása, közösséggé formálása. A polgári, keresztény erkölcsi értékrend képviselete, védelme Az egyesület céljaival összhangban működő civil szervezetekkel együttműködés és egymás tevékenységének támogatása. A polgári keresztény értékrendet képviselő nők közéleti szereplésének támogatása, elősegítése Mindezen célok megvalósulása érdekében kifejtett tevékenységünk : Egyes célok hatékony megvalósítása érdekében szakmai köröket alakít ki Szervező munkát végez annak érdekében, hogy a velük hasonló módon gondolkodó nők saját településeiken önálló közösséggé, csoporttá formálódjanak. Konferenciák, előadások szervezése, amellyel segítjük az általunk képviselt értékeket, család, gyermek és ifjúság védelmében, oktatás, kultúra területén Családi találkozók szervezése Határon túli magyar családokkal kapcsolatok kialakítása, munkájuk segítése, gyermek találkozók, gyermek nyaraltatások szervezése A nőket és az egyesület érintő konferenciákon való részvétel Karitatív szervezetek munkájában való részvétel, Egyesület céljainak elérését szolgáló kiadványok megjelentetése Az Egyesület induló vagyona: Nincs induló vagyon Az egyesület tevékenységét politikai pártoktól függetlenül végzi. Az egyesület tagja lehet minden olyan nő, akit az egyesület tagjai sorába felvesz és aki az egyesület céljaival egyetért, valamint a közgyűlés által megállapított tagdíjat rendszeresen fizeti. Tagsági díj 211. évre: évi Ft, nyugdíjas tagoknak évi 12.- F

4 6 Kecskemét Kristály tér 8. II/7. Adószám: Honlap: Telefon: A. Számviteli beszámoló: Egyesületünk a számviteli törvény és a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámoló készítési és közzétételi kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2. (XII.19.) Korm. rend. szerint elkészítette a 211. évről szóló közhasznú egyszerűsített beszámolóját, amely az e rendelet 1. számú melléklete szerinti mérlegből és e rendelet 3. számú melléklete szerinti közhasznú eredménylevezetésből áll. A mérleg főösszege: 32 eft, a közhasznú tevékenység erdménye: eft a Közhasznú egyszerűsített beszámolót lásd az 1. számú mellékletben Egyesületünk könyvelését az egyszeres könyvvitel rendszerében végzi. B. Költségvetési támogatás felhasználása: Támogatást nyújtó megnevezése Támogatás Nemzeti Civil Alap Működési célú Nemzeti Civil Alap Nemzeti Adó- és Vámhivatal Időpontja Működési támogatás 211.évben Felhasználás jogcíme Felhasználás összege Összege Ft-ban Előző évben Átvitel következő évekre Tárgy évben Elszámolás határideje Működési célú kötségvetési támogatás összesen Kecskemét Megyei Jogú Város Kecskemét Megyei Jogú Város Kecskemét Megyei Jogú Város Pályázati úton nyert támogatás összesen Mindösszesen

5 6 Kecskemét Kristály tér 8. II/7. Adószám: Honlap: Telefon: C. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás: ezer Ft-ban Megnevezés Előző évi összeg Tárgyévi összeg Változás Megjegyzés % Saját tőke összesen 8 Induló tőke eft Tőkeváltozás 39 Lekötött tartalék 8 2,51-31 Értékelési tartalék Tárgyévi eredmény Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye Vállakozási tevékenység tárgyévi eredménye Kötelezettségek: A tagok felé 345 Ft kölcsön tartozásunk áll fenn az Esélyek Háza program keretében jelentkezett költségek fedezetére, mivel a pályázati támogatást csak 212. évben folyósították. Az Esélyek Háza munkatársainak munkabér költségét terhelő Ft adó és járulék kötelezettségeket 212. évben utaltuk a Nemzeti Adó és Vámhivatal részére. D. Kimutatás a cél szerinti juttatásokról forintban Szervezetünk 211. évben nem nyújtott juttatásokat. Juttatások megnevezése Juttatás összege Előző évi Megjegyzés Eltérés Tárgyévi % Ft Közhasznú tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások összesen ebből adómentes Jogi személyeknek nyújtott pénzbeni támogatások Természetbeni juttatások összesen Rászorulók és önkéntesek részére nyújtott adományok - ebből adómentes Mindösszesen ebből adóköteles - ebből adóköteles Egyéb célszerinti, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott Pénzbeni juttatások Nem pénzbeni juttatások Egyéb juttatások Összesen Mindösszesen

6 6 Kecskemét Kristály tér 8. II/7. Adószám: Honlap: Telefon: E. Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalapból, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatások kimutatása: Kimutatás a kapott támogatásokról és azok változásairól Támogatást nyújtó megnevezése Támogatás Nemzeti Civil Alap APEH Időpontja Összege Ft-ban Időpontja Összege Előző évi támogatás Változás összege %-ban Múködési célú 931 SZJA 1 % kiutalása Működési célú kötségvetési támogatás összesen Támogatást nyújtó megnevezése Felhasználás jogcíme Célja Előző évi támogatás összesen Változás %-ban Kecskemét Megyei Jogú Város 15 Nyári napközis tábor Kecskemét Megyei Jogú Város 4 Szeretet Iskolája- Roma nők képzése Kecskemét Megyei Jogú Város 4 Kecskemét Rákóczi út kulturális program Pályázati úton nyert támogatás összesen , ,55% Mindösszesen:

7 6 Kecskemét Kristály tér 8. II/7. Adószám: Honlap: Telefon: F. A Közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke: Az egyesületünk vezető tisztségviselői 211. évben juttatásban nem részesültek. Az Egyesület vezetői, tagjai önkéntes munkát végeznek. Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról Juttatás megnevezése Juttatás összege Előző évi Eltérés Tárgyévi % Forint Cél szerinti pénzbeni kifizetések Természetbeni juttatások - Adómentes - Adóköteles Értékpapír juttatások Tiszteletdíjak, megbízási díjak Költségtérítések Adott kölcsönök Egyéb juttatások Összesen Megjegyzés

8 6 Kecskemét Kristály tér 8. II/7. Adószám: Honlap: Telefon: G. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló Egyesületünk az idén ünnepli fennállásának 1. évfordulóját. 22. év tavaszán alakult a nemzet jövőjéért felelősséget érezve, vállalva, - és széles összefogásra épülve. Az egyesület célja: Az azonos értékrendet elfogadó polgári gondolkodást képviselő hölgyek, anyák, nagymamák széleskörű összefogása, közösséggé formálása, a polgári, keresztény erkölcsi értékrend képviselete, védelme. Célunk az egyesület céljaival összhangban működő civil szervezetekkel való együttműködés és azok támogatása. Fontos feladatunk a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok esélyegyenlőségének erősítése, a családok, a gyermekek, a nők védelme. Kiemelt célunk a határokon átnyúló magyar civil szervezetekkel való kapcsolatok létesítése, azok támogatása, a nemzeti összefogás erősítése évi programjaink, tevékenységünk bemutatkozása Havonta megrendezzük a Női Arcok, Női élethelyzetek című beszélgető sorozatunkat, melynek keretében a közéletben, a művészetekben vagy az élet számos területén sikeres olyan családanyákat mutatunk be, akiknek az életútja, családi élete mintául szolgálhat nőtársaink előtt. Az előadás sorozatot minden alkalommal a Kecskeméti Televízió is felveszi, és többször is műsorára tűzi áprilisban a Szeretet Iskolája című budapesti programról, a leghátrányosabb helyzetű csoportok felzárkóztatásában elért eredményekről, tapasztalatokról, az előttünk is álló feladatokról fórumot, valamint a magyar hagyományaink, szokásaink jelentősége a mindennapi életünkben című szakmai előadást szerveztünk májusban egy 2 fős csoporttal részt vettünk a Magyar Asszonyok Érdekszövetsége szervezésében az immár minden évben különböző helyszíneken megrendezésre kerülő VII. Kárpát-medencei Asszonytalálkozón, Székelyföldön Csíksomlyón. Amilyen a nő, olyan a család, amilyen a család, olyan a társadalom. Veres Pálné VII. Kárpát-medencei Asszonytalálkozó Csíksomlyón 211. május Egészséges nő -- egészséges család -- egészséges társadalom A találkozó egyik fő célkitűzése a határon túli női civil kapcsolatok erősítése volt. Az előadás sorozatok tartalma az - Egészséges nő- egészséges család - egészséges társadalom témakörökben fogalmazódtak meg. Sor kerül itt a határon túli és a magyarországi egyesületek bemutatkozására is. A találkozó végén zárónyilatkozatban foglaltuk össze, - a családok, a hátrányos helyzetű nőtársaink segítése, a női küldetés, a női életpályamodell, a család és munka harmóniája érdekében - megfogalmazandó feladatainkat.

9 211. június 18. Esély Nap Fesztivált rendeztünk Kecskemét Főterén, melynek fő célja a hátrányos helyzetű, egészségkárosodást szenvedett csoportok (mozgáskorlátozottak, vakok, romák, stb.) társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, egyes csoportok bemutatkozása, színpadi műsorainak előadása Július hónapban egyesületünk immár 1. alkalommal szervezte meg a négy hetes nyári napközis táborát a szociálisan rászoruló hátrányos helyzetű családok gyermekei számára. A tábor iránt egyre nagyobb a családok érdeklődése, hiszen szervezésének célja nemcsak a gyermekmegőrzés, hanem gazdag kulturális és szabadidős programokkal, szórakoztatással a nevelés, - a magyar hagyományok, a nemzeti kultúra, a sport iránti érdeklődésük felkeltése - is. A négyhetes napközis tábor 211. július 4-től 211. július 29-ig tartott, a Táncsics Mihály Középiskolai Kollégiumban. Reggel 7 órától délután 17 óráig felváltva egyesületünk tizenkét önkéntes pedagógusa vezette a foglalkozásokat. A napközis táborban hetente 3 fő gyermek vett részt, amely a négy hét alatt 12 gyermek felügyeletét jelentette. A táborban a gyermekek gazdag kulturális programokon vehettek részt: Szórakatémusz Játékházban foglalkozások Kézműves foglalkozások, varrás, fonás, gyöngyfűzés bábkészítés Könyvtárlátogatás a Széchenyivárosi és a Katona József Megyei Könyvtárban Látogatás a Planetáriumban, a Népi Iparművészeti Múzeumban, a Leskowszky Hangszergyűjteménynél Katona József Szülőházában Látogatás a Városházán Séta városunkban, a város nevezetességeinek megismerése Előadást szerveztünk a Kecskeméti Rendőrkapitányság előadója résztvételével a gyermekekre leselkedő veszélyforrásokról (drog, alkohol). Hetente sportvetélkedőket szerveztünk, ahol gyermekek jutalomban részesülhettek. A napközis tábor kiemelkedő színfoltja volt, hogy az utolsó héten Erdélyből, Kézdivásárhelyről 2 fő pedagógus kíséretében 28 fő általános iskolás korú gyermeket láttunk vendégül. A gyermekek közös közös kulturális és sport programokon ismerkedhettek egymással. Egyesületünk alapszabályában felsorolt céljaink között kiemelt feladatunknak tekintjük a határon túli magyar családok támogatását, gyermekek nyaraltatását július 24-től 31-ig vendégül láttunk egy 3 fős székelyföldi kézdivásárhelyi gyermekcsoportot. A székely gyermekeknek alkalmuk volt a kecskeméti napközis tábor gyermekeivel megismerkedni, közös kulturális és sportvetélkedőkön vidám napokat eltölteni. A vendég gyermekek izgalmas kirándulásokon is megismerhették Magyarországot, magyar gyermekekként meglátogatták Budapesten a Parlamentet, a Csodák Palotáját, valamint izgalmas pusztai lovagláson is részt vehettek a bugaci pusztán, megismerve ezzel a magyar alföldi pusztai lovas hagyományokat. Egyesületünk önkéntes tagjainak igen nagy és szép feladatot jelentett a gyermekek ellátása, felügyelete, az érdekes és gazdag programok megszervezése, és nem utolsó sorban a szükséges pénzügyi források előteremtése augusztusban a kecskeméti Hirös Hét fesztivál keretében szintén hagyománnyá vált gyermekprogramokat szerveztünk Kecskemét város főterén. Megrendeztük a kecskeméti háziasszonyok népszerű süteménysütő versenyét, a kismamák babakocsis felvonulását, valamint a régi idők kecskeméti ünnepi ruhájába öltözött gyermekek felvonulását, a

10 gyermekköszöntőt és a gyermekek ökumenikus áldását. A kecskeméti kórház újszülött osztályán egy küldöttségünk köszöntötte és megajándékozta az újszülötteket és édesanyjukat október hónapban egyesületünk szervezésében az Angolkisasszonyok Wald Mária Leánygimnáziumban megnyitottuk a Szeretet Iskoláját, amely a leghátrányosabb helyzetű csoportok felzárkóztatásáért jött létre. Itt önkéntes pedagógusaink tanítják a roma asszonyokat, lányokat az 8 általános iskola befejezése érdekében, segítve ezzel a munkaerőpiacra történő bejutásukat, a boldogabb életre történő esélyeiket október közepén egyesületünk öt tagja képviselhetett bennünket a Magyar Asszonyok Érdekszövetsége szervezésében az Európai Unió Brüsszeli Parlamentjében történő 3 napos látogatáson, Gál Kinga képviselő vendégeként október 1-től egyesületünk pályázati úton elnyerte az Országos Esélyegyenlőségi Hálózat keretében a Bács Kiskun Megyei Esélyegyenlőségi Iroda és Esélyek Háza működtetésének és esélyteremtő programok bonyolításának jogát. A társadalmi esélyegyenlőség előmozdítása érdekében munkálkodó Esélyek Háza Iroda folyamatos információnyújtást, tanácsadást nyújt Bács-Kiskun megyében a hozzá forduló hátrányos helyzetben lévők részére, együttműködik más civil szervezetekkel a társadalmi előítéletek és a szolidaritás erősítése érdekében évre gazdag programokat dolgoztunk ki a családi életre nevelés, roma-magyar ifjúsági kulturális fesztiválok, oktatási rendezvény sorozatok lebonyolítására december hónapban a szintén hagyománnyá vált Kecskemét főterén, gazdag kulturális programokkal kiegészítve történő emelkedett hangulatú adventi gyertyagyújtás ünnepség megszervezése. Ennek a programsorozatnak a keretében a kecskeméti Evangélikus templomban Jótékonysági Adventi Koncertet rendeztünk a hallássérültek javára. Tagjainkkal rendszeres időközönként összejöveteleket szervezünk, megbeszéljük az aktuális feladatokat, beszámolunk az eddig elvégzett munkáinkról, megünnepeljük ünnepeinket. Minden évben kiadjuk a Nők a Nemzet Jövőjéért Díjat olyan nőtársainknak, akik kiemelkedő teljesítményt nyújtanak a magyar nemzet felemelkedésért a kultúra, a család, a nevelés, vagy az élet számos más területén. Mindezen programjaink megvalósulása önkéntes tagjaink kitartó, önzetlen munkájájának eredménye május 2. Engert Jakabné elnök H. Záradék: A közhasznúsági jelentést 212. május 31.-én a közgyűlés az 1/212. számú határozatával elfogadta. Engert Jakabné elnök

11 Fotók Határon túli, kézdivásárhelyi gyermekek nyaralása egyesületünk vendégeiként 211. július Látogatás a bugaci pusztán ssshatáron ZÁRADÉK A közhasznúsági jelentésünket a 212. május... napján megtartott közgyűlésén a 1/212. számú határozatával elfogadta és jóváhagyta annak közzétételét.

12 Látogatás a bugaci pusztán

13 Kárpát-medencei Asszonytalálkozó 211. május

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Statisztikai számjele: 836963-933-69-3 Adószáma: 8369633 Alföldi Civilekért Alapítvány Kecskemét Hoffmann János utca. Közhasznúsági jelentés. Kecskemét,. január. PH. Budainé Nagy Katalin a szervezet vezetője

Részletesebben

Küldetés az Emberért Közhasznú Alapítvány 2112 Veresegyház, Hajnal u. 2.

Küldetés az Emberért Közhasznú Alapítvány 2112 Veresegyház, Hajnal u. 2. Küldetés az Emberért Közhasznú Alapítvány 2112 Veresegyház, Hajnal u. 2. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Veresegyház, 2011. május 30... elnök 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Küldetés az Emberért Közhasznú Alapítvány

Részletesebben

Egészség és Egység a Természettel Egyesület Veszprém, Diófa u. 5. 2010. közhasznúsági jelentés

Egészség és Egység a Természettel Egyesület Veszprém, Diófa u. 5. 2010. közhasznúsági jelentés Egészség és Egység a Természettel Egyesület Egészség és Egység a Természettel Egyesület 8200 2010. évi Közhasznúsági jelentéssel azonos tartalmú jelentése 2011. február 17. Stéger Ildikó A 2010. évi pénzügyi

Részletesebben

ROTARY CLUB BAJA Közhasznú Társadalmi Szervezet Közhasznúsági jelentése a 2011. évről

ROTARY CLUB BAJA Közhasznú Társadalmi Szervezet Közhasznúsági jelentése a 2011. évről ROTARY CLUB BAJA Közhasznú Társadalmi Szervezet Közhasznúsági jelentése a 2011. évről Egyesület rövid bemutatása A közhasznú egyesület (Székhelye: 6500 Baja, Rövid u. 3., Adószáma: 18360945-1-03) 2001.

Részletesebben

Szórakaténusz Európai Játékközpont Alapítvány 6000 Kecskemét, Gáspár András utca 11. Közhasznú alapítványok közhasznú egyszerűsített beszámolója

Szórakaténusz Európai Játékközpont Alapítvány 6000 Kecskemét, Gáspár András utca 11. Közhasznú alapítványok közhasznú egyszerűsített beszámolója Szórakaténusz Európai Játékközpont Alapítvány 6000 Kecskemét, Gáspár András utca 11. Közhasznú alapítványok közhasznú egyszerűsített beszámolója 2010 A Szórakaténusz Európai Játékközpont Alapítványt a

Részletesebben

NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY

NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY 4633 Lövőpetri Petőfi S. utca 116. sz. 2008. évi KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ Lövőpetri, 2009. május 19. Gonda Béláné Kuratórium elnöke, képviselő NÉZZ

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

KOLLÁZS Művészeti Egyesület

KOLLÁZS Művészeti Egyesület KOLLÁZS Művészeti Egyesület 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1. Nyíregyháza, 2009. május 20. (formailag módosítva: 2009. június 22.) 2008. évi Közhasznúsági jelentése Dancs Tamásné Elnök TARTALOM 1. A szervezet

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2012.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Ibrányi Gyermekekért Alapítvány 2011. május 28. Ibrányi Gyermekekért Alapítvány 4484 Ibrány Lehel u.59. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Ibrány, 2011. május 28 Kormányné

Részletesebben

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. április 09. Kállay Kristóf elnök A Napsárkányok Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

TÁRSADALMI SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2009 ÉV

TÁRSADALMI SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2009 ÉV TÁRSADALMI SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2009 ÉV 1 8 4 3 9 2 0 5 9 4 9 9 5 2 9 0 5 Statisztikai számjele vagy adószám TÁRSADALMI SZERVEZET, KÖZTESTÜLET MEGNEVEZÉSE: GÖMÖRI KÖRNYEZET ÉS TÁJFEJLESZTŐ

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011. év

Közhasznúsági jelentés 2011. év Egyesület megnevezése: Civil Érték Nonprofit Tanácsadó és Szolgáltató Közhasznú Egyesület Egyesület címe: 3300 Eger, Bajcsy-Zsilinszky út 9. Adószáma: 18213726-1-10 KSH számjel: 182137269499-529-10 Bankszámlaszám:

Részletesebben

Okányi Horgász Egyesület 5534, Okány, Rákóczi u. 55. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Okányi Horgász Egyesület 5534, Okány, Rákóczi u. 55. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Okányi Horgász Egyesület 5534, Okány, Rákóczi u. 55. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Okány, 2012. február 18. Petri László elnök A Okányi Horgász Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés KÁRPÁT EGYESÜLET 3300 EGER GALAGONYÁS ÚT 12/A. 2012 évi. Közhasznúsági jelentése Eger, 2013. április 30.. KÖVES GYULA elnök A Kárpát Egyesület, Eger 2012. évi Közhasznú jelentése

Részletesebben

IFELORE. 2012. évi Közhasznúsági jelentés

IFELORE. 2012. évi Közhasznúsági jelentés KSH: 18079052-9499-529-01 Adószám: 18079052-1-42 Bejegyezve: 1995.11.28. 9.Pk.61407/95 Közhasznú: 2001.05.11. Nytsz: 6761 IFELORE Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete 1105 Budapest, Előd utca

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011. év. Békés Megyei Néptáncosok Szövetsége Közhasznú Egyesület Adószám: 18376751-1-04 / Számlaszám:53900052-12011351

Közhasznúsági jelentés 2011. év. Békés Megyei Néptáncosok Szövetsége Közhasznú Egyesület Adószám: 18376751-1-04 / Számlaszám:53900052-12011351 Közhasznúsági jelentés 2011. év Békés Megyei Néptáncosok Szövetsége Közhasznú Egyesület Adószám: 18376751-1-04 / Számlaszám:53900052-12011351 A Békés Megyei Néptáncosok Szövetsége Közhasznú Egyesület Közhasznúsági

Részletesebben

Közhasznúsági beszámolója

Közhasznúsági beszámolója 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós u. 1. Közhasznú fokozatot bejegyezte a Zala Megyei Bíróság Pk. 60012/2010/2. számú határozatával Zala Megyei Bíróság nyilvántartási száma: 1077 Adószáma: 18019137-2-20

Részletesebben

KELET-MAGYARORSZÁGI FIATALOKÉRT ALAPÍTVÁNY 4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 5. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

KELET-MAGYARORSZÁGI FIATALOKÉRT ALAPÍTVÁNY 4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 5. 2011. évi Közhasznúsági jelentése KELET-MAGYARORSZÁGI FIATALOKÉRT ALAPÍTVÁNY 4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 5. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Nyíregyháza, 2012. május 08. Dr. Seszták István kuratóriumi elnök A Kelet-Magyarországi Fiatalokért

Részletesebben

Történelmi Gellértegyházáért Alapítvány 5900 Orosháza Táncsics u. 24. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Történelmi Gellértegyházáért Alapítvány 5900 Orosháza Táncsics u. 24. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Történelmi Gellértegyházáért Alapítvány 5900 Orosháza Táncsics u. 24. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Orosháza, 2012. január 24. Muszka Kálmán elnök 1 A Történelmi Gellértegyházáért Alapítvány Közhasznúsági

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2013-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2013.

Részletesebben

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 2013. évi BESZÁMOLÓ Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 Békéscsaba,2014-05-24 Lőrincz Frigyes elnök Az Orosházi Sakk Egyesület

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám): 18818716949952915 Cg:2914 (PK 60018/2008/2-2914) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2009 év Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

MAGYAR BOHÓCOK A BETEGEKÉRT ALAPÍTVÁNY 1222 Budapest, Mező u. 17.

MAGYAR BOHÓCOK A BETEGEKÉRT ALAPÍTVÁNY 1222 Budapest, Mező u. 17. MAGYAR BOHÓCOK A BETEGEKÉRT ALAPÍTVÁNY 1222 Budapest, Mező u. 17. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Tartalma: 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ / 1sz. melléklet/ 2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA / 2sz. melléklet/

Részletesebben

Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület. 2072. Zsámbék Petőfi S.út 110

Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület. 2072. Zsámbék Petőfi S.út 110 Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2072 Zsámbék Petőfi S. u. 110. Tel: +36 / 303-111-505 +36 / 309-660-704 fax: +36/23 342-120 e-mail: ote-zsambek@freemail.hu www.tuzoltosagzsambek.hu adószám: 18668621-1-13

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011 Segítők Innovatív Közössége Közhasznú Egyesület KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011 Székhely: 4029 Debrecen Víztorony utca 19 Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznúsági végzés: TPk.60.214/2006/2

Részletesebben

GYERMEKKERT Kecskeméti Waldorf Egyesület. 2006. évi közhasznúsági jelentés

GYERMEKKERT Kecskeméti Waldorf Egyesület. 2006. évi közhasznúsági jelentés GYERMEKKERT Kecskeméti Waldorf Egyesület 2006. évi közhasznúsági jelentés Kelt: K e c s k e m é t, 2007. május 24. Harczi Sándor Egyesületi elnök P.H.. 1 8 3 5 7 1 1 8-9 1 3 3-5 2 9-0 3 Statisztikai számjel

Részletesebben

Egészség és Egység a Természettel Egyesület Veszprém, Diófa u. 5. 8200

Egészség és Egység a Természettel Egyesület Veszprém, Diófa u. 5. 8200 Egészség és Egység a Természettel Egyesület Egészség és Egység a Természettel Egyesület 8200 2009. évi Közhasznúsági jelentéssel azonos tartalmú jelentése 2010. február 05. Stéger Ildikó A 2009. évi pénzügyi

Részletesebben

2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Pécs, 2010. március 20. A SOPIANAE Ifjúsági Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2009. esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Sopianae Ifjúsági Egyesület 2009. évben gazdálkodásáról

Részletesebben

V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y

V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2010. Székhely: 8200 Veszprém,

Részletesebben