ROTARY CLUB BAJA Közhasznú Társadalmi Szervezet Közhasznúsági jelentése a évről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ROTARY CLUB BAJA Közhasznú Társadalmi Szervezet Közhasznúsági jelentése a 2011. évről"

Átírás

1 ROTARY CLUB BAJA Közhasznú Társadalmi Szervezet Közhasznúsági jelentése a évről Egyesület rövid bemutatása A közhasznú egyesület (Székhelye: 6500 Baja, Rövid u. 3., Adószáma: ) április 26-én alakult meg. A Bács-Kiskun megyei Bíróság 2008 sorszám alatt nyilvántartása vett (Bírósági végzés száma: Pk /2001/3.) május 24- i bejegyzéstől, illetve nyilvántartásba vételtől kezdve közhasznú jogállású társadalmi szervezetként működik. A szervezet célja és egyben működése a segítőkészség a mindennapi életben ( Service Above Self ). Ezt a célt az egyesület az emberi és állampolgári jogok védelmével, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítésével igyekszik elérni. További célja a barátság ápolása, amely alkalmat ad az emberi kapcsolatok kiépítésére és lehetőséget teremt, hogy segítsen másokon. A magán- és közéletben magasrendű erkölcsi alapelvek felállítása és követése. A népek közötti béke és megértés támogatása, a segítőkészség eszménye alapján munkálkodó személyek világméretű közössége által. E körben az egyesület széleskörű kulturális tevékenységet folytat, tevékenyen részt vesz a kulturális örökség megóvásában, a műemlékvédelem és a környezetvédelem időszerű feladatainak végrehajtásában. A a fent részletezett céljai eléréséhez az alábbi törvényben meghatározott közhasznú tevékenységet folytat: Kulturális tevékenység, Kulturális örökség megóvása, Műemlékvédelem, Környezetvédelem, Emberi és állampolgári jogok védelme, Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, Euroatlanti integráció elősegítése, Közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető - szolgáltatások. Az egyesület jelenleg 19 fő taglétszámmal működik, melyből 7 fő az elnökség létszáma, az elnök az alakulást követő tízedik Rotary évben Balog Gábor a bejegyzett elnök: Dr. Péterfi Tamás. 1.) Számviteli beszámoló: A évben a gazdálkodásáról, a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolót állítja össze. Az egyesületnek köztartozása nincs. A mérleg főösszeg ,- Ft, a saját tőke ,- Ft nagyságú. Az egyesület tárgyévi eredménye (nyereség): ,- Ft A számviteli beszámoló részletes kimutatása jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredménykimutatásból.

2 - 2-2.) Költségvetési támogatás felhasználása: - Tárgyévi SZJA 1 %-os támogatás mértéke ,- Ft összeg, melyet döntésünk alapján, majd cél szerinti tevékenységre fordítunk. - A helyi önkormányzattól az évindító vízkereszt napi hangversenyre nyújtott ,- Ft összegű támogatást a hangverseny megrendezésére használtuk fel. A kapott költségvetési támogatásokat részletesen a 2. sz. melléklet mutatja be, a változások részleteit pedig 5. sz. mellékletben láthatjuk. 3.) A vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás: Az előző évhez képest az egyesület tartaléka, vagyona ,- Ft összeggel nőt. A 2011-es évben a kapott bevételeknek, valamint támogatásoknak köszönhetően, a közhasznú céljaink elérése érdekében gazdálkodtunk, vigyázva, hogy ne kelljen más külön forrás elvonni a biztonságos működés érdekében. Az egyesület tárgyévi összes bevétele: - tagdíj bevétel ,- Ft - támogatás ,- Ft - SZJA 1 % -os bevétel ,- Ft - újság, évkönyv bevétel ,- Ft - haleresztés bevétel ,- Ft - adomány gyűjtés ,- Ft - egyéb 300,- Ft - kamat bevétel ,- Ft Bevétel összesen: ,- Ft Az egyesület tárgyévi összes kiadása: - tagdíjak továbbutalása ,- Ft - támogatások ,- Ft - előző évi pály. el nem számolt rész vissz.f ,- Ft - ráfordítást jelentő elszámolások ,- Ft - szakmai anyag, működés ,- Ft - értékcsökkenés ,- Ft Kiadás összesen: ,- Ft Tárgyi eszköz beszerzés ,- Ft A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk 3. sz. melléklete mutatja be. 4.) A cél szerinti juttatások kimutatása: Egyesületünk ez évi közhasznú tevékenysége során ellenszolgáltatás nélküli kívülálló részére egyszeri cél szerinti adományt nyújtott.

3 - 3 - A cél szerinti juttatások kimutatását lásd a 4. sz. mellékletben. 5.) Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalapoktól, helyi önkormányzattól települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke: - Tárgyévi SZJA 1 %-os támogatás mértéke ,- Ft összeg. - Helyi önkormányzattól évindító hangversenyre ,- Ft összegű támogatás. A kapott támogatás részletes bemutatását az 5. sz. melléklet tartalmazza. 6.) A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege: Szervezetünk, a vezető tisztségviselőknek a évben nem nyújtott személyi juttatást, illetve támogatást. 7.) A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló: Az egyesület tíz éve alakult. Megalakulás óta rendelkezünk bejegyzett közhasznú minősítéssel. A célkitűzéseink megvalósítása érdekében, a közhasznú egész évi tevékenységünk során, a barátság ápolása, a segítőkészség a mindennapi életben, emberi kapcsolatok kiépítése érdekében több összejövetelről, előadásokról és rendezvényekről is számolhatunk be, ahol más városok Rotary szervezetek is részt vettek. Klubunk a hagyományokhoz híven, minden év januárjában évindító vízkereszt napi hangversenyt szervez, illetve rendez. Folyamatosan fejlesztjük egyesületünk honlapját (www.rcbaja.hu). Valamennyi tagunk rendelkezik névre szóló címmel. Több belső fórumot is működtettünk. Nemzetközi és országos klubjaink számos programmal és komoly szakmai teljesítménnyel járulnak hozzá közösségünk hírnevéhez, ismeretségéhez. Fontos feladat, hogy segítsük klubjaink munkáját és teremtsünk lehetőséget tagjaink önmegvalósítására. Ebben az évben is erőforrásaink nagy része az országos Rotary szervezetekkel való közös programok megvalósításában folytatódott. Hagyományápolás címén minden év november harmadik szombatján jótékonysági bált szervezünk, ezzel is támogatva szociális-humanitárius céljaink megvalósítását. Továbbiakban arról számolhatunk be, hogy az NCA nemzeti civil alapprogram keretében az előző évben nyert működési pályázati pénzösszeg fel nem használt összege visszafizetésre került. Az előző évi 1 %-os támogatás elszámolása, illetve cél szerinti felhasználása ez évben megtörtént. A évben kapott 1 %-os támogatási összeget tartalékba helyeztük a

4 - 4 - felhasználási, illetve elszámolási meghatározott időszak keretein belül, majd az elszámolási határidőig döntésiünk alapján cél szerinti tevékenységére kívánjuk fordítani. Az év során a tagtársaink az éves tagdíjat befizették, elszámolásuk rendezett. A befizetett tagdíj, esedékes továbbutalása megtörtént. Munkánkat összegezve az egyesületünk, a évben is megfelelt az alapító okiratban kitűzött céloknak. Tevékenységünket biztos, szilárd alapokon történő működés figyelembe vétele mellett végeztük. Baja, május 25. Dr. Péterfi Tamás elnök Záradék: A évi közhasznú tevékenységről szóló beszámolót az egyesület Baján május 10.- én megtartott éves közgyűlésén 4/2012. (05.10.) számú határozatban fogadta el. Az egyesület közhasznú egyszerűsített beszámolójának mérleg és eredménykimutatása, valamint a tartalmi tevékenységről szóló részletes közhasznú jelentése megtekinthető az egyesület 6500 Baja, Rövid u. 3. sz. alatti székhelyén és a honlapunkon (www.rcbaja.hu).

5 évi Közhasznú jelentés 1. sz. melléklete! Pk /2001/3. KSH: Nysz.: Baja, Rövid u évi Számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója Tartalma: - Egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának mérlege - Egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának eredménylevezetése Baja, május 25. Dr. Péterfi Tamás elnök Megjegyzés: A T.1715/B. számú A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója -t regisztrált mérlegképes könyvelő állította össze, az egyesület könyvvizsgálatra nem kötelezett.

6 - 6 - Pk /2001/3. KSH: Nysz.: 2008 Mérleg Fordulónap: Adatok eft-ban Sorsz. Tétel megnevezése Előző évi Önrevízió Tárgyév a B C d e A. Befektetett eszközök 119 I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök 119 III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök Eszközök (Aktívák) összesen C. Saját tőke I. Induló tőke / Jegyzett tőke II. Tőkeváltozás / Eredmény III. Lekötött tartalék IV. Tárgyévi eredmény (közhasznú) alaptevékenységből V. Tárgyévi eredmény, vállalkozási tevékenységből D. Tartalék E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek Források összesen Baja, május 25. Dr. Péterfi Tamás elnök

7 - 7 - Pk /2001/3. KSH: Nysz.: 2008 Eredménykimutatás Fordulónap: Adatok eft-ban Sorsz. A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév helyesbítései A B C d E A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (C+D) I. Pénzügyileg rendezett bevétel Közhasznú célú működésre kapott támogatás a. alapítótól b. központi költségvetéstől c. helyi önkormányzattól d. egyéb e. továbbutalási céllal kapott 2. Pályázati úton elnyert támogatás 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevételek Egyéb bevételek II. Pénzbevételt nem jelenő bevételek B. Vállalkozási tevékenység bevétele Pénzügyileg rendezett bevételek 2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek C. Tényleges pénzbevételek D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek E. Közhasznú tevékenység ráfordításai (költségei) Ráfordításként érvényesíthető kiadások ebből továbbutalt támogatás Ráfordítást jelentő eszközváltozások Ráfordítást jelentő elszámolások Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (költségei) Ráfordításként érvényesíthető kiadások 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 3. Ráfordítást jelentő elszámolások 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások G Összes tevékenység költségei (E+F) H. Tárgyévi adózás előtti pénzügyi eredmény (A-G) Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye I. Adózási előtti eredmény J. Fizetendő társasági adó (kötelezettség) 0 0 K. Tárgyévi eredmény (I-J) Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye Tájékoztató adatok A. Személyi jellegű ráfordítások Bérköltségek a. megbízási díjak b. tiszteletdíjak 2. Személyi jellegű egyéb költségek Személyi jellegű költségek közterhei B. Nyújtott támogatások Továbbutalt, illetve átadott támogatás Baja, május 25. Dr. Péterfi Tamás elnök

8 évi Közhasznú jelentés 2. sz. melléklete! KIMUTATÁS a költségvetési támogatás felhasználásról év Támogatásnyújtó neve Támogatás Felhasználás célja Felhasználás összege (Ft) Átvitel összege (Ft) Elszámolás határideje időpontja összege (Ft) Előző évi tárgyévi Baja Város Önkormányzata Évindító vízkereszt napi hangverseny támogatása SZJA 1%-os támogatás Közhasznú tevékenységek támogatása (szja 1%) Összesen:

9 évi Közhasznú jelentés 3. sz. melléklete! KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról év Megnevezés Előző évi összeg Tárgyévi összeg Változás (eft) (eft) % eft Induló tőke Tőkeváltozás , Lekötött tartalék Tárgyévi eredmény , Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye , Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye Egyéb Megjegyzés

10 évi Közhasznú jelentés 4. sz. melléklete! KIMUTATÁS a cél szerinti juttatásokról év Juttatás megnevezés Juttatás összege (Ft) Eltérés Megjegyzés előző évi tárgyévi % Ft Közhasznú tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások összesen ebből adóköteles ebből adómentes Természetbeni juttatások összesen ebből adóköteles ebből adómentes Egyéb juttatások , Kívülállóknak nyújtott támogatás ÖSSZESEN: , Egyéb célszerinti, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások Nem pénzbeli juttatások Egyéb juttatások ÖSSZESEN: MINDÖSSZESEN: ,

11 évi Közhasznú jelentés 5. sz. melléklete! KIMUTATÁS a kapott támogatásokról év Juttatás megnevezése Támogatott cél Támogatás összege (Ft) Változás Előző évi Tárgyévi % Ft Központi költségvetési szervtől Nemzeti Civil Alapprogram Nemzeti Cicil Alapprogram Elkülönített állami pénzalap Helyi önkormányzat és szervei , Fővárosi Önkormányzat Helyi Önkormányzat Programtámogatás , Kisebbségi települési önkormányzat Települési önkormányzat társulása Magánszemélyektől Egyéni vállalkozóktól Jogi személyiségű gazdasági társaságtól Jogi személyiség nélküli társaságtól Közhasznú szervezettől SZJA 1%-a (APEH) SZJA 1 % , Iparűzési adó 5%-a (Önkormányzat) Egyéb ÖSSZESEN: ,

12 - 12 -

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. április 09. Kállay Kristóf elnök A Napsárkányok Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2010. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 2013. évi BESZÁMOLÓ Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 Békéscsaba,2014-05-24 Lőrincz Frigyes elnök Az Orosházi Sakk Egyesület

Részletesebben

NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY

NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY 4633 Lövőpetri Petőfi S. utca 116. sz. 2008. évi KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ Lövőpetri, 2009. május 19. Gonda Béláné Kuratórium elnöke, képviselő NÉZZ

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2012.

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2013-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2013.

Részletesebben

A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014. évről

A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014. évről A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014. évről Pécs, 2015. február 24. Arató Csongor elnök 1 A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014.

Részletesebben

OIKOSZ Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Nagykozári út. 66. Cégjegyzékszám:02-09- 075572 Adószám: 22623403-1-02. Közhasznúsági jelentés 2010. 12. 31.

OIKOSZ Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Nagykozári út. 66. Cégjegyzékszám:02-09- 075572 Adószám: 22623403-1-02. Közhasznúsági jelentés 2010. 12. 31. OIKOSZ Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Nagykozári út. 66. Cégjegyzékszám:02-09- 075572 Adószám: 22623403-1-02 Közhasznúsági jelentés 2010. 12. 31. OIKOSZ Nonprofit Kft. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Pécs,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Csánkné Köves Gabriella 2011. május 20. Dági Általános Iskolásokért Alapítvány 2522 Dág, Deák Ferenc út 30. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Dág, 2011 május 20. Csánkné

Részletesebben

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület Közhasznúsági jelentése 2010 Közhasznúsági jelentés 1/9. oldal Közhasznúsági Jelentés az A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület 2010. évi működéséről A szervezet

Részletesebben

2013. évi Közhasznúsági jelentése

2013. évi Közhasznúsági jelentése Napfény TáncSport Egyesület 1184 Budapest, Egressy Gábor u. 31. KSH azon: 18199820-9312-521-01 Bejegyezve: 16.Pk.60.550/2008. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2014. június 02. Fábián Zsuzsanna

Részletesebben

KELET-MAGYARORSZÁGI FIATALOKÉRT ALAPÍTVÁNY 4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 5. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

KELET-MAGYARORSZÁGI FIATALOKÉRT ALAPÍTVÁNY 4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 5. 2011. évi Közhasznúsági jelentése KELET-MAGYARORSZÁGI FIATALOKÉRT ALAPÍTVÁNY 4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 5. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Nyíregyháza, 2012. május 08. Dr. Seszták István kuratóriumi elnök A Kelet-Magyarországi Fiatalokért

Részletesebben

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök Szabadszentkirályi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 7951 Szabadszentkirály Petőfi S. u. 90. Bírósági bejegyzés száma: 12.Pk.60.064/2011/6. Nyilvántartási száma: 3203 2011. évi Közhasznúsági jelentése Szabadszentkirály,

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 190323829199933102 Magyarországi Ciszterci Rend Incipit Vita Nova Alapítvány az egyéb szervezet megnevezése 7621 Pécs, Széchenyi tér 11. az egyéb szervezet címe H A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek

Részletesebben

KOLLÁZS Művészeti Egyesület

KOLLÁZS Művészeti Egyesület KOLLÁZS Művészeti Egyesület 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1. Nyíregyháza, 2009. május 20. (formailag módosítva: 2009. június 22.) 2008. évi Közhasznúsági jelentése Dancs Tamásné Elnök TARTALOM 1. A szervezet

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01.-2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b) Eredménylevezetés

Részletesebben

Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány 6000 Kecskemét, Petur bán u. 2/a. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány 6000 Kecskemét, Petur bán u. 2/a. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány 6000 Kecskemét, Petur bán u. 2/a. Pk. 60. 156/2011 2012. évi Közhasznúsági jelentése Kecskemét, 2013. március 21. Dr. Lestárné dr. Juharos Ágota képviseletre jogosult

Részletesebben

DUNAKANYARI LÁTÁSSÉRÜLTEK EGYESÜLETE 2011. évi Közhasznúsági jelentése

DUNAKANYARI LÁTÁSSÉRÜLTEK EGYESÜLETE 2011. évi Közhasznúsági jelentése Székhely : 26 Vác Földvári tér 14. Adószáma : 1879869-1-13 Fővárosi Bíróság Nyilvántartási száma : 4426 Közhasznú fokozatot bejegyezte a Fővárosi Bíróság 4.Pk.6.425/25/2 számú határozatával. 211. évi Közhasznúsági

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012 év.

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012 év. Név: Őszidő Alapítvány Székhely: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 101. Adószám: 18410061-1-05 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012 év. Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I/A. Mérleg I/B. Eredménykimutatás (és

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV KOMP Közösségfejlesztő Oktatási Mentálhigiénés és Pszichoterápiás Alapítvány 1118 Budapest, Gazdagréti tér 5. I/8.. 18253612-1-43 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV Tartalma: - Számviteli beszámoló (mérleg,

Részletesebben

Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület. 2072. Zsámbék Petőfi S.út 110

Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület. 2072. Zsámbék Petőfi S.út 110 Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2072 Zsámbék Petőfi S. u. 110. Tel: +36 / 303-111-505 +36 / 309-660-704 fax: +36/23 342-120 e-mail: ote-zsambek@freemail.hu www.tuzoltosagzsambek.hu adószám: 18668621-1-13

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Általános Iskola Pedagógium Alapítványa 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 29/c. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Berzsenyi Dániel Általános Iskola Pedagógium Alapítványa 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 29/c. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Berzsenyi Dániel Általános Iskola Pedagógium Alapítványa 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 29/c 2011. évi Közhasznúsági jelentése Kaposvár, 2012.május 18. Kovács Zoltán Kuratórium elnöke A Berzsenyi Dániel

Részletesebben

Keltezés: 2009.április 06... az egyéb szervezet vezetője

Keltezés: 2009.április 06... az egyéb szervezet vezetője Egyéb szervezet neve 19032382-91999-331-02 Magyarországi Ciszterci Rend Incipit Vita Nova Alapítvány Egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának eredménylevezetése

Részletesebben

Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről

Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület 2011. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek

Részletesebben

Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012. április 20. Szabó Csilla elnök Pilis Budai Kutyamentők Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S Bogáncs Kisállatotthon Alapítvány 2500 Esztergom, Bíróréti dűlő 10.453. hrsz. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S a 2007. december 31i KÖZHASZNÚ egyszerűsített beszámolóhoz Keltezés: Esztergom, 2008. május

Részletesebben

Élményakadémia Közhasznú Egyesület 1082 Budapest, Leonardo Da Vinci u. 44/23.

Élményakadémia Közhasznú Egyesület 1082 Budapest, Leonardo Da Vinci u. 44/23. Élményakadémia Közhasznú Egyesület 1082 Budapest, Leonardo Da Vinci u. 44/23. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2011. május 30... elnök 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Élményakadémia Közhasznú Egyesület

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S 2500 Esztergom, Áfonyás utca 1. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S a 2010. december 31i KÖZHASZNÚ egyszerűsített beszámolóhoz Keltezés: Esztergom, 2011. május 24. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S T A R

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója. 2010. év

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója. 2010. év 1 8 3 2 7 7 5 7 1 0 2 Statisztikai számjel vagy adószám A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója 2010. év FEKETE GYÉMÁNT FÚVÓSZENEKARÉRT EGYESÜLET Egyéb szervezet megnevezése 7622 PÉCS,

Részletesebben