1. Fogalommeghatározás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. Fogalommeghatározás"

Átírás

1 Általános szerződéses feltételek amely egyrészről az INBUSS Informatikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: Magyarország, H-3200 Gyöngyös, Dobó István utca 26; Postacím: 1089 Budapest, Csobánc u 11, cégjegyzékszám: ) mint Szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató), másrészről a regisztráció (vagy megrendelés) során megadott cég, mint Partner (a továbbiakban: Partner) együtt Felek között jön létre. Szolgáltatás igénybe vételével Partner egyértelműen és visszavonhatatlanul nyilatkozik róla, hogy jelen szerződést és annak mellékleteit elolvasta, értelmezte és mint akaratával mindenben megegyezőt, jóváhagyólag elfogadja. Általános szerződéses feltételek jelen verziója október 23-án lép hatályba. Jelen szerződés minden, az Általános szerződéses feltételek hatálya alá eső Partneri szerződéssel kapcsolatos valamennyi írásos, vagy szóbeli megállapodást hatályon kívül helyez. 1. Fogalommeghatározás Negoma Piactér: Webes piactér, ahol Partnerek egy központi rendszerben jelenhetnek meg. A Negoma Webáruházakkal közös adatbázisa és webáruház motorja révén bármely Negoma Piactéren megjelenő Partner jelentős plusz munka nélkül nyithat saját Negoma Webáruházat is. Negoma Webáruház: Minden olyan Partner webáruház, mely a Negoma technológiát használja. Negoma Piactérrel közös adatbázisa és webáruház motorja révén bármely Negoma Webáruházzal rendelkező Partner plusz munka nélkül megjelenhet a Negoma Piactéren is. Látogató: A Negoma Piactér vagy valamely Negoma Webáruház webes végfelhasználói felületét felkereső személy. Vásárló: A Negoma Piactér vagy valamely Negoma Webáruház webes végfelhasználói felületén keresztül on-line rendelést feladó Látogató. Negoma Profile: A Negoma Piactér és a Negoma webáruházak Látogatóinak és Vásárlóinak kezelésére létrehozott egységes identitás kezelő, profil szolgáltatás. 2. Szolgáltatás leírása Jelen szerződés a Negoma Piactér, Negoma webáruház és a Negoma Profile szolgáltatásokat foglalja magába. A Negoma termékcsalád egy integrált webáruház és webes piactér rendszer, mely közös adminisztrációs felületet és közös adatbázist biztosít Partnereinek. Főbb jellemzők: Partner termékeket tölthet fel Szolgáltatás központi adatbázisába, melyek Szolgáltató jóváhagyását követően megjelenhetnek a Szolgáltatás publikus weboldalain. Partner megjelenhet Szolgáltatás központi webes piactér rendszerében. Partner saját webáruházat nyithat, melyben csak az általa forgalmazott termékek jelennek 1/7

2 meg és csak a Partner üzletei láthatók. A saját webáruháznak skinek révén egyedi arculat adható és a beépített tartalomkezelő rendszer révén testre is szabható. Partner akár többféle pénznemben és többféle kedvezmény beállítással is adhat meg árakat az egyes termékekhez. Vásárló on-line megrendelheti Partnertől a megvásárolni kívánt terméket. Szolgáltató integrált rendelés kezelő és rendelés követő rendszert biztosít, mely folyamatosan nyilvántartja az egyes rendelések aktuális állapotát. Beállítástól függően Szolgáltatás rendeléskövető rendszere értesítőt küld az új rendelésekről, illetve a rendeléssel kapcsolatos egyes változásokról a Partnernek, illetve a Vásárlónak is. Partner külön-külön adminisztrátor felhasználót hozhat létre alkalmazottjai számára, akik csak a szerepkörük szerinti jogosultságokkal fognak rendelkezni. A több mint 200 db elemi jogból Szolgáltató akár teljesen egyedi, testre szabott Szerepeket is ki tud alakítani Partner számára (külön megrendelés alapján). A Negoma Piacteret vagy bármely Negoma webáruházat használó Vásárló, vagy Látogató szabadon használhatja a Negoma Profile szolgáltatást. 3. Szolgáltató jogai és kötelességei a) Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy felfüggessze vagy leállítása a Szolgáltatás nyújtását bármely Partner számára, aki: Olyan terméket illetve szolgáltatást értékesít, illetve olyan anyagot jelenít meg Üzletében, amely illegális, obszcén, vulgáris, visszataszító, veszélyes, illetve más módon nem megfelelő. Hamis árak, szállítási határidők, vagy bármilyen más valótlan információ feltüntetésével rontja Szolgáltatás hírnevét, vagy próbál előnyhöz jutni más kereskedőkkel szemben. Tisztességtelen üzleti magatartást tanúsít Szolgáltatást igénybe vevő Vásárlók, Látogatók, vagy Szolgáltató bármely más Partnere irányába. Manipulálni próbálja Szolgáltató jutalékának összegét (akár saját esetében történő csökkentés, akár a konkurencia számára történő növelés révén). Ide tartozik többek közt, de nem kizárólag Vásárlók on-line rendelésről történő lebeszélése, illetve bármi olyan magatartás, mely vásárlóban azt a benyomást kelti, hogy ne rendeljen on-line terméket. Bármilyen módon rontja Szolgáltatás, vagy Szolgáltató hírnevét. Bármilyen módon jogosulatlan hozzáféréshez próbál jutni, támadási kísérletet intéz Szolgáltatás felé, olyan tartalmakhoz próbál hozzájutni, melyre szerződése alapján nem jogosult. Hivatalos szervek (hatóságok, bíróságok) részéről eljárás indult ellene, illetve nyomozás tárgya lett. 2/7

3 b) Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy indoklás nélkül elutasítsa bármely Partner Szolgáltatás igénybevételére irányuló megrendelését, regisztrációját. c) Szolgáltató próba ajánlatkérések, illetve próba vásárlások során ellenőrizheti Partner által a Szolgáltatásban megadott adatok valódiságát és üzleti magatartását. d) Szolgáltató Partner ellen irányuló bármilyen panasztétel esetén dönthet úgy, hogy a panaszt részletesen kivizsgálja. Ebben az esetben Partner köteles együttműködni a panasz kivizsgálásában. e) Szolgáltatás szüneteltetés, illetve súlyos szerződésszegésből fakadó felmondás esetén Szolgáltató jogosult a Partner által használt Szolgáltatás helyén a szüneteltetés, illetve szerződésbontás okát publikálni. f) Az előre tervezhető leállásokról, karbantartási munkálatokról, üzemszünetekről Szolgáltató legalább kettő nappal megelőzően értesíti Partnert, megjelölve a leállás pontos időpontját és várható időtartamát. A nem tervezett, meghibásodásból adódó leállások esetén Szolgáltató mindent elkövet a szolgáltatás legrövidebb időn belüli helyreállítása érdekében. Az Internet működéséből adódó esetleges információveszteségekért, túlterhelésért, harmadik fél által okozott üzemzavarért Szolgáltató nem vállal felelősséget. A havi 48 órát meghaladó üzemszünet esetén a fix havidíjas szolgáltatási díjak kiesett időre számított összegét Szolgáltató a havi számlán jóváírja. g) Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás nyújtásában részt vevő szoftvereket és azok beállításait folyamatosan felülvizsgálja, fejlessze, módosítsa és Partner hozzájárulása, illetve tájékoztatása nélkül a változásokat végrehajtsa. Szolgáltató törekszik az egyes kiadások, változtatások során a korábbi verziókkal való kompatibilitás megtartására, de nem garantálja azt. 4. Partner jogai és kötelességei a) Partner köteles a Szolgáltatás adminisztrációs felületén mindig az aktuális céginformációkat feltüntetni, az esetleges változásokat haladéktalanul rögzíteni, illetve a Partner által nem módosítható adatok változásáról Szolgáltatót írásban tájékoztatni. b) Partner köteles a Szolgáltatásban részt vevő üzleteinek az adatait a Szolgáltatás adminisztrációs felületén mindig pontosan és részletesen megadni. c) Partner köteles mindig jóhiszeműen, az egyes termékek valós árát és szállítási feltételeit feltüntetni. A forgalmazók listájában jobb pozícióban történő megjelenés érdekében szándékosan hibás árak megadása súlyos szerződésszegésnek minősül. d) Partner mindent megtesz annak érdekében, hogy a Szolgáltatást igénybe vevő látogatói, vásárlói körében az on-line rendelés feladás terjedjen. e) Partner köteles a Szolgáltatás keretében érkező on-line rendeléseket 1 munkanapon belül áttekinteni, és visszajelezni Vásárló felé. f) Partner a Szolgáltatásba beépített on-line rendeléskezelő rendszeren keresztül köteles 3/7

4 folyamatos tájékoztatást adni a Vásárlónak. g) Partner rendelkezik az összes szükséges engedéllyel, mely az általa végzett kereskedelmi tevékenységhez és reklámozásához szükséges. h) Partner garantálja, hogy ismeri és betartja az elektronikus kereskedelemről szóló hatályos jogszabályokat és Vásárlóit az előírásoknak megfelelően tájékoztatja jogairól és kötelezettségeiről. i) Partner kötelezettséget vállal rá, hogy a Szolgáltatáshoz biztosított adminisztrációs hozzáféréseket (felhasználónév/jelszó) titokban tartja, erős jelszavakat használ. Csak megbízható hálózatból és megbízható munkaállomásokról lép be az adminisztrációs felületre. j) Partner teljes felelősséget vállal minden tevékenységért mely bármely felhasználójának a jelszava és hozzáférése birtokában történik. k) Szolgáltató Partner ellen irányuló bármilyen panasztétel esetén dönthet úgy, hogy a panaszt részletesen kivizsgálja. Ebben az esetben Partner köteles együttműködni a panasz kivizsgálásában. 5. Fizetési feltételek Szolgáltatót a Szolgáltatás nyújtásáért az 1. Mellékletben szereplő díjazás alapján számított szolgáltatási díj illeti meg, melyről Szolgáltató havonta, utólag állít ki számlát. A díjszabásban megszabott (díjcsomagtól függő) minden számlázási ciklus (év, hónap, hét, nap) oszthatatlan. Minden megkezdett számlázási ciklus számlázására kerül, függetlenül attól, hogy Partner esetleg a számlázási ciklus közben váltott díjcsomagot, vagy mondta fel a Szolgáltatást. Fizetési kötelezettségeinek Felhasználó Szolgáltató (a számlán feltüntetett) bankszámlaszámára történő banki átutalással tehet eleget. A számla fizetési határideje a kiállítástól számított 15 naptári nap. Számla ellenértékének Szolgáltató bankszámláján történő jóváírása tekintendő a teljesítés napjának. Késedelmes fizetés esetén Szolgáltató a mindenkori, magyar jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamatot számít fel. A harminc napot meghaladó késedelmes teljesítés súlyos szerződésszegésnek minősül. A számla pénzneme a Felhasználó által választott díjcsomag alapján kerül megállapításra, meg nem változtatható. 6. Szolgáltatás szüneteltetése Partner írásban kérheti Szolgáltatás szüneteltetését. Ekkor a következő számlázási ciklus elején Szolgáltató felfüggeszti Partner hozzáférést. Szüneteltetés ideje alatt Partner nem tud belépni az adminisztrációs felületre és Partner nem jelenhet meg a Negoma Piactéren, illetve Negoma Webáruháza nem lesz elérhető, de adatai megmaradnak a rendszerben. Partner legfeljebb 6 hónapra kérheti Szolgáltatás szüneteltetését, utána a Szolgáltatás automatikusan 4/7

5 felmondásra kerül. 7. Szolgáltatás felmondása Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy azonnali hatállyal felfüggessze vagy leállítsa a Szolgáltatás nyújtását bármely Partner számára, aki: Olyan terméket illetve szolgáltatást értékesít, illetve olyan anyagot jelenít meg Üzletében, amely illegális, obszcén, vulgáris, visszataszító, veszélyes, illetve más módon nem megfelelő. Hamis árak, szállítási határidők, vagy bármilyen más valótlan információ feltüntetésével rontja Szolgáltatás hírnevét, vagy próbál előnyhöz jutni más kereskedőkkel szemben. Tisztességtelen üzleti magatartást tanúsít Szolgáltatást igénybe vevő Vásárlók, Látogatók, vagy Szolgáltató bármely más Partnere irányába. Manipulálni próbálja Szolgáltató jutalékának összegét (akár saját esetében történő csökkentés, akár a konkurencia számára történő növelés révén). Ide tartozik többek közt, de nem kizárólag Vásárlók on-line rendelésről történő lebeszélése, illetve bármi olyan magatartás, mely vásárlóban azt a benyomást kelti, hogy ne rendeljen on-line terméket. Bármilyen módon rontja Szolgáltatás, vagy Szolgáltató hírnevét. Bármilyen módon jogosulatlan hozzáféréshez próbál jutni, támadási kísérletet intéz Szolgáltatás felé, olyan tartalmakhoz próbál hozzájutni, melyre szerződése alapján nem jogosult. Hivatalos szervek (hatóságok, bíróságok) részéről eljárás indult ellene, illetve nyomozás tárgya lett. Felhasználó a teljes szolgáltatási díj (és az esetleg felmerülő késedelmi kamatok) kiegyenlítésében a számlán szereplő fizetési határidőt harminc naptári nappal meghaladó késedelembe esik. A számla ellenértékének részleges pénzügyi teljesítése nem mentesíti Partnert a súlyos szerződésszegés alól. 8. A szerződés hatálya Jelen szerződés határozatlan időtartamra jött létre. Szolgáltatás kezdetének az a dátum tekintendő, amikor Szolgáltató átadta Partner számára az adminisztrációs felületen való belépéshez szükséges felhasználónév / jelszó párost. Partner jogosult a jelen Szerződést a választott díjcsomagnak megfelelő, következő számlázási ciklust megelőző 15 napos felmondási határidővel felmondani. Minden megkezdett számlázási ciklus oszthatatlan, így a felmondás legkorábban az aktuális számlázási ciklus lejártával lép életbe. Szolgáltató jogosult a jelen Szerződést 60 napos felmondási határidővel felmondani. Ha a felmondás nem a számlázási ciklus fordulópontjára esik, akkor Szolgáltató köteles a Szolgáltatási díjat arányosítani. 5/7

6 Valamelyik Fél súlyos szerződésszegése esetén a sérelmet szenvedő Fél a szerződésszegés súlyától függően akár azonnali hatállyal is felbonthatja a szerződést. A szerződésbontásról a sérelmet szenvedő Fél köteles haladéktalanul tájékoztatni a másik Felet. Szolgáltatás bármely fél általi normál, vagy rendkívüli felmondása esetén Partner felel a számára fontos, Szolgáltatásban általa rögzített adatok mentéséért. Szolgáltatás megszűnését követően Szolgáltató bármikor és véglegesen törölheti Partner bármely adatát. 9. Vis Maior Minden olyan esemény, mely a Felek érdekkörén kívül eső okokból következett be a szerződés szempontjából Vis Maiornak tekintendő. (pl. természeti katasztrófa, tűzeset, robbanás, sztrájk stb.) Vis Maior előfordulása esetén a Felek haladéktalanul írásban értesíteniük kell egymást. Vis Maior esetén bármely félnek jogában áll a Szerződéstől elállni. 10. Felelősség korlátozás a) Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal Partner sikeres üzleti tevékenységéért, nem garantál árbevételt, sem látogatószámot. b) Szolgáltató nem garantálja a Vásárlók által Partnernél feladott megrendelések hitelességét, és Vásárlók megbízhatóságát. c) Szolgáltató a Szolgáltatásban tárolt adatok szoftver- vagy hardverhibából fakadó módosulásából, hibás megjelenéséből, adatvesztésből fakadó károkért felelősséget nem vállal, de a hiba bejelentését követően mindent megtesz a hiba kijavításáért. d) Szolgáltató legjobb tudása szerint tartja karban a Szolgáltatásban tárolt termékadatbázist és kiemelten fontosnak tartja az adatminőséget. Mindennek ellenére Szolgáltató nem vállal felelősséget a termékadatbázisban lévő adatok hitelességéért és helyességéért, illetve a Negoma termékadatbázisában és Partner termékadatbázisában lévő termékek megfeleltetésének pontosságáért. 11. Szerzői jogok, felhasználási jogok Partner a szolgáltatási díj fejében jogosult a Szolgáltatás, díjfizetési időszak alatti használatára. Minden, a Szolgáltatással, a Szolgáltatásban részt vevő egyedi fejlesztésű komponenssel, ötlettel, know-how-val kapcsolatos szerzői jog, vagyoni és nem vagyoni jog, védjegyoltalomban részesíthető, illetve erre alkalmas megjelölés alá eső elem Szolgáltatót illeti. Minden, a Szolgáltatás adatbázisbába töltött termék információval kapcsolatban feltöltő lemond minden vagyoni és nem vagyoni jogáról és követeléséről. Partner, illetve Partner nevében tartalomfeltöltést végző személy sem a díjfizetési időszak alatt, sem annak megszűnését követően nem kérheti Szolgáltatótól az egyszer már feltöltött, nyilvánosságra hozott információk eltávolítását. 6/7

7 12. Egyéb rendelkezések A jelen Általános szerződési feltételek által nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság jogszabályai, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) és a szerzői jogról szóló évi LXXVI. törvény (Szjt.) vonatkozó rendelkezéseire az irányadóak azzal, hogy amennyiben jelen Szerződés az értelmezésre vonatkozó eltérő rendelkezést nem tartalmaz, úgy a jelen Szerződésben alkalmazott kifejezéseket az Szjt., illetve a Ptk. rendelkezései szerint kell értelmezni. 13. Mellékletek Az Általános Szerződéses Feltételeknek az alábbi Mellékletek elválaszthatatlan részét képzik: 1. Melléklet Díjszabás 7/7

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Bevezetés, cégadatok Jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazza a www.mybabyhug.com webáruházban (a továbbiakban: Webáruház) elérhető szolgáltatás igénybe vevő (továbbiakban:

Részletesebben

PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 1/37. TARTALOMJEGYZÉK FOGALMAK... 4 1. TÁRGYI HATÁLY... 9 2. SZERZŐDŐ FELEK... 10 3. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE, ÁRAK, ÁRAJÁNLAT, ELÁLLÁS... 11 4. FIZETÉSI

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA INFORNAX Szövetkezet által végzett SZJ. 64.20.18.0 INTERNET HOZZÁFÉRÉS-, ELLÁTÁS SZOLGÁLTATÁSAIHOZ Veszprém, 2011. június 1. Hatályos: 2011. július

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a BS Tanning Kft. (Szolgáltató) által üzemeltetett www.protanhungary.hu webáruházban (a továbbiakban

Részletesebben

Hosting Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei

Hosting Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei A Hostonic Online Bt. Hosting Szolgáltatásainak Általános Szerződési Feltételei 1/36 oldal Tartalomjegyzék 1 Webhosting...5 1.1 A Webhosting Szolgáltatás tartalma... 5 1.2 Kiegészítő Szolgáltatások...5

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz. NapTel

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz. NapTel SolarTeam Energia Kft. Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz NapTel Készült: 2009. május 20. Utolsó módosítás: 2014. január 21. Hatályos: 2014. február 20. TARTALOMJEGYZÉK 1. Értelmező

Részletesebben

WNETWORK.HU. Matkó Attila egyéni vállalkozó. Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF)

WNETWORK.HU. Matkó Attila egyéni vállalkozó. Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) WNETWORK.HU Matkó Attila egyéni vállalkozó Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) Utolsó módosítás dátuma: 2014. 02. 20. Hatályos: 2014. 03. 20. napjától.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Hatály, fogalmak 1. Jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) 2014. szeptember 1. napján lép hatályba és visszavonásig hatályban marad. 2. Jelen ÁSZF-ben

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Hosting szolgáltatásokra

Általános Szerződési Feltételek Hosting szolgáltatásokra Általános Szerződési Feltételek Hosting szolgáltatásokra 1. A Szolgáltató megnevezése, telephelyei... 2 2. Az Ügyfélszolgálat elérhetősége... 2 3. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások meghatározása...

Részletesebben

SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS

SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS Szerződés száma: SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a(z). Székhelye: Levelezési címe: Számlavezető pénzintézete: Számlaszáma: Számlapostázási címe: Adószám: Cégbíróság és cégjegyzékszám:

Részletesebben

A Terra Szoftverfejlesztő Kft Szekszárd. internet szolgáltatásának általános szerződési feltételei

A Terra Szoftverfejlesztő Kft Szekszárd. internet szolgáltatásának általános szerződési feltételei A Terra Szoftverfejlesztő Kft Szekszárd internet szolgáltatásának általános szerződési feltételei Készült: 2003. 11. 18 án Legutóbb módosítva: 2014. 11. 20 án Hatályos: 2015. 01. 01 től 1/37 Tartalomjegyzék

Részletesebben

MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei

MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei Általános Szerződési Feltételek hatálybalépési dátuma: 2014. 12. 05. MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei Tartalomjegyzék Általános adatok, elérhetőség... 4 1.1 A szolgáltató neve

Részletesebben

UPC DTH S.À R.L. MŰHOLDAS MŰSORTERJESZTÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

UPC DTH S.À R.L. MŰHOLDAS MŰSORTERJESZTÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI UPC DTH S.À R.L. MŰHOLDAS MŰSORTERJESZTÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÉSZÍTÉS IDŐPONTJA: 2014. AUGUSZTUS 15. HATÁLYOS: 2015. JÚLIUS 6. UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS IDŐPONTJA:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. Microweb Internet szolgáltatás

Általános Szerződési Feltételek. Microweb Internet szolgáltatás Microweb Internet szolgáltatás Üzemeltető: Remicro, Távközlési, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Készült: Kőszeg, 2010. augusztus 5. Utolsó módosítás: Kőszeg, 2011. szeptember

Részletesebben

Licencia és vállalkozási szerződés. 1.A szerződés tárgya. 2. Értelmező rendelkezések

Licencia és vállalkozási szerződés. 1.A szerződés tárgya. 2. Értelmező rendelkezések Licencia és vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a.. (székhely:.., cégjegyzékszám: Cg.. adószám:, képviselője:. ügyvezető ) mint Engedélyes/Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Hatálybalépés napja: 2014.10.27. mobilvasarlas.cardnet.hu I. fejezet Általános szerződési feltételek ALAPFOGALMAK, AZ ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA, TÁRGYA 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

Általános szerződési feltételek A. Általános rész 1) A jelen Általános Szerződési Feltételek az ELIT-Sportszer Kft. (Név: ELIT-Sportszer Kereskedelmi

Általános szerződési feltételek A. Általános rész 1) A jelen Általános Szerződési Feltételek az ELIT-Sportszer Kft. (Név: ELIT-Sportszer Kereskedelmi Általános szerződési feltételek A. Általános rész 1) A jelen Általános Szerződési Feltételek az ELIT-Sportszer Kft. (Név: ELIT-Sportszer Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Székhely:

Részletesebben

Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A Giganet Internet Szolgáltató Kft. Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2013. július 31. Utolsó módosítás időpontja: 2014. január

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK Érvényes: 2015. március 18-tól Elérhető: http://mol.hu/hu/kenoanyag-es-autoapolas-old/kenoanyag-aszf oldalon 9. számú melléklet 1. ÁR 1.1 Listaár Az átadási

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) székhely: 1054 Budapest Széchenyi u. 2., adóigazgatási szám: 15789934-2-51, képviseli: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Részletesebben

(a továbbiakban: Bank),

(a továbbiakban: Bank), Szolgáltatási szerződés Takarék NetBróker szolgáltatás nyújtásáról Amely létrejött a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10.; Cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság mint

Részletesebben

A hangja jó kezekben van

A hangja jó kezekben van EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS D-Tel TELEFON SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE A SZERZŐDŐ FELEK Jelen Egyedi Előfizetői Szerződés egyrészről az Dual-Plus Korlátolt Felelősségű Társaság (3700 Kazincbarcika Szegfű

Részletesebben

SynergoLAB. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) SynergoLAB Kft. Székhely: 1119. Budapest, Andor u. 24-28.

SynergoLAB. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) SynergoLAB Kft. Székhely: 1119. Budapest, Andor u. 24-28. SynergoLAB Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) SynergoLAB Kft. Székhely: 1119. Budapest, Andor u. 24-28. Telephely: 1012. Budapest, Logodi u. 9. 1.em. 7. Cégjegyzékszám: 01-09-184915 Adószám: 24834128-2-43

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek (ÁSZF)

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek (ÁSZF) Felhívom szíves figyelmét, ha vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni a Cumóka Ruházati Bababolt Webáruházának, figyelmesen olvassa el az alábbi Általános Szerződési Feltételeket és kizárólag

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Mely létrejött egyrészről az Alt Cash Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1141 Budapest, Fogarasi út 195-197, cégjegyzékszáma: 01-09-167689, adószáma:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Az ACN Communications Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság általános szerződési feltételei VoIP alapú helyhez kötött telefonszolgáltatásra és közvetítő-előválasztással

Részletesebben

A Wirecard Central Eastern Europe GmbH ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (a továbbiakban: Wirecard CEE)

A Wirecard Central Eastern Europe GmbH ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (a továbbiakban: Wirecard CEE) A 1. Fogalmak 1.1. Az Ügyfél a Wirecard CEE szerződéses partnere. Ettől eltérően az Ügyfél más dokumentumokban megbízóként, felhasználóként, kereskedőként, üzletüzemeltetőként, szerződéses vállalkozóként

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A Marschalkó Global Group Kft. (3980 Sátoraljaújhely, Kossuth Tér 4.) mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató), az Intersuli előfizető ügyfelei (továbbiakban: Előfizető)

Részletesebben

Általános Szerződési És Használati Feltételek És Erőforrás-használati Feltételek

Általános Szerződési És Használati Feltételek És Erőforrás-használati Feltételek ITone Informatika Kft. Adószám: 22691174-2-41 E-mail cím: info@itone.hu Telefonszám: +36 30 866 2478 Általános Szerződési És Használati Feltételek És Erőforrás-használati Feltételek A szolgáltató webtárhely

Részletesebben