CSOMÁDI április. Lássunk tisztán! Polgári összefogás Csomád tiszta közéletéért! játszótér... Drága Programajánló. Megkérdeztük...

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CSOMÁDI. 2015. április. Lássunk tisztán! Polgári összefogás Csomád tiszta közéletéért! játszótér... Drága Programajánló. Megkérdeztük..."

Átírás

1 CSOMÁDI Tükör Tükör V. évfolyam 4. szám Drága Programajánló játszótér... A Csomádi Polgárokért Közhasznú Egyesület és a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat május 23-án Csomádi Pünkösdölő címmel rendezvényt szervez. A rendezvény célja, hogy aznap mindenki jól érezze magát, szülők, gyerekek együtt versenyezzenek, szórakozzanak, próbára tegyék ügyességüket hagyományos népi játékokon. Szeretettel várjuk Önöket erre a játékos szombati rendezvényünkre! Megkérdeztük... Ez a megkeresés Nógrád község képviselője részéről történt, aki felhívta figyelmemet, hogy az ő településükön hasonló nevekkel találkoztak a közbeszerzés kapcsán, ami vélhetően nem lehet véletlen, de ne szaladjunk annyira előre, nézzük az eseményeket sorjában. Milyen összefüggéseket láttak a Nógrádi közbeszerzések és a Csomádi közbeszerzések között, a Csomádi Tükörben megjelentek alapján? Lássunk tisztán! Polgári összefogás Csomád tiszta közéletéért! 1

2 Anyáknapi pillanatok a Fülemüle csoportban Szerkesztői levél Internet, internet, te csodás... Kedves Olvasóink! A minap újfent bizonyosságot nyertem afelől, hogy milyen remek dolog is az internet, ugyan is az egyik barátom arra hívta fel a figyelmemet, hogy a neten találkozott Újságunkkal, amint éppen idéznek belőle, egy Nógrád községbeli testületi ülésen. Persze a sok-sok visszajelzésből (telefonok, rengeteg színházi játék megfejtés, megnövekvő hirdetési kedv stb.) folyamatos visszajelzéseink vannak Újságunk népszerűségéről, de ilyen szintű kapcsolódással még nem találkoztunk. Megnéztem az ominózus videót, a fent lévő összes testületi ülést, az említett önkormányzattól, sőt testület tagjainak nagyobbik részével, azóta többször találkoztam is. Sokat merítettem ezekből. Nagyon tanulságos videók és beszélgetések voltak ezek. Több olyan személy és cég nevet említettek a videón és személyesen is, akik már a csomádi közbeszerzések, építkezések kapcsán is többször feltűntek. Sőt nem csak említésre kerültek ezek a nevek, de a videón az egyik szereplő hosszas one man show-t ad elő, amelyben ecseteli maga és cégei nagyszerűségét, remek érdekérvényesítő képességét a közbeszerzések kapcsán, hozzátéve, hogy ez nem csak náluk (Nógrád község), de számos (18-20) településen is működött különböző dolgokra kiírt közbeszerzési pályázatok kapcsán... Miután ugyan ez a személy és cégei Csomádon is többször előtérbe kerültek a közbeszerzések kapcsán, egyrészt megnéztem melyek voltak ezek, hogy mentek ekkor a közbeszerzési eljárások. Másrészt az interneten utána néztem, hogy nem nevesítik e azt a folyamatot, amikor egy-egy közbeszerzés kapcsán szinte mindig ugyanazok a nevek kerülnek elő, a szigorúan meghívásos pályáztatás eredményeképpen és hol az egyik nyer, hol a másik, és az eredeti árnál mindig jóval magasabb lesz a végső ár stb., amellyel mind ők, mind pedig mi is találkoztunk? Ezt találtam a neten: Mi a kartell? A kartell olyan versenytárs vállalatok közötti titkos, kifejezetten versenyellenes szövetség, mely a piacok felosztásával, a termelés korlátozásával, az árak meghatározásával korlátozza a versenyt. A kartell fajtái: Árkartell Piacfelosztó kartell Közbeszerzési kartellek A kartellek egyik jellegzetes fajtája a versenytárgyalásokon, közbeszerzési eljárásokon és más pályázatokon való versenytárs ajánlattevők közötti összejátszás. Ilyenkor a pályázók általában előzetesen megállapodnak arról, hogy ki nyeri magas áron a tendert, míg a többiek nem pályáznak, eleve versenyképtelen ajánlatokat adnak be, esetleg visszavonják ajánlataikat. Ebbe a körbe tartoznak az alább felsorolt módszerek. Versenyjogi szempontból a legártatlanabbnak tűnő összehangolt magatartásnak a vállalatok közötti információs kartell számít. Ilyen esetben az ajánlattételi felhívás megjelenése után a piaci szereplők kölcsönösen tájékoztatják egymást indulási szándékaikról, igyekeznek kipuhatolni azt, hogy a versenytársak mennyiben érdekeltek vagy esetleg ráutaltak a megrendelés elnyerésében, kapacitásaik menynyire vannak lekötve stb., így igyekeznek az árversenyben elfoglalt helyüket beazonosítani. Az előkészítés fázisában folytatott információcsere azért tilos, mert az ajánlat elkészítésének függetlenségét csorbítja és ezért versenytorzító hatású. Az információs kartell súlyosbított változata a szívességi kartell, amikor a nyerésben kevésbé érdekelt vállalkozás megteszi a másiknak azt a szívességet, hogy színlelt ajánlatot tesz, például úgy, hogy nyilvánvalóan értékelhetetlen ajánlatot ad be, vagy véletlenül késve érkezik a tenderbontásra, amikor már lejárt az ajánlattételi határidő és nem lehet befogadni az újonnan jött pályázati anyagot. Ennek ellentettje is előfordulhat az ún. ajánlat-elfojtás esetében, amikor a vállalatok egymás közül kiválasztják azokat, akik az adott alkalommal nem adnak be ajánlatot vagy esetleg visszavonják a már benyújtott ajánlatukat. Ez a piacfelosztó kartell legegyszerűbb formája. Tipikus versenyellenes megállapodás az ajánlattevők áregyeztetése: ennek keretében konkrét megállapodás születik arra nézve, hogy ki milyen árajánlatot tesz, tehát az ajánlattevők maguk között előre eldöntik, ki viszi el a megrendelést. Az áregyeztetés és a piacfelosztás keresztezése az ún. körbenyeréses rendszer kialakítása, amikor a viszonylag szűk (földrajzi) piacon a nyertes szerepköre körbe forog, tehát a versenytársak abban állapodnak meg, hogy a megismétlődő vagy a földrajzilag elkülönülő pályázatok során mindig más és más nyer. A kartellek képesek magasabb árakat diktálni, ami jelentős károkat okoz megrendelőiknek. Az, hogy milyen mértékű a verseny kartell általi korlátozására visszavezethető áremelés nagysága, vagyis az árfelhajtó hatás, a kartellár (vagyis a kartell következtében érvényesülő ár) és a versenyár (ami abban az esetben érvényesült volna, ha lett volna verseny) összehasonlításával számszerűsíthető. Mit és mennyit veszíthet a kartellező vállalkozás és cégvezető? A kartellezés a legsúlyosabb versenyjogi jogsértés, az ilyenben vétkes vállalkozást a GVH ennek megfelelően komoly pénzbírsággal bünteti. A közbeszerzési és koncessziós eljáráson kartellező vállalkozással szemben a bíróság egyéb szankciókat is alkalmazhat. Ilyenek többek között a közbeszerzési eljárástól való eltiltás, vagy az önkormányzati, állami és európai uniós pályázatokból történő részesülés tiltása. Büntethető nemcsak a kartellező vállalkozás, mint jogi entitás, de az azt képviselő, a kartell-megállapodást kötő cégvezető személyesen is: a kartellezést 2005 szeptembere óta a bíróság öt évig terjedő szabadságvesztéssel sújthatja, ami aligha lesz a vezetői önéletrajz legfényesebb eleme. Persze mi eddig is folyamatosan tájékoztattuk Önöket a falunkban véghez vitt, fantasztikus látomások megszületéséről, de ilyen aspektusból és egybeszerkesztve talán még nem találkoztak velük. Kíváncsi leszek, hogy Önöknek mi lesz a véleményük ezzel kapcsolatosan. Önöknek is feltűnnek érdekes egyezések kicsiny falunk közbeszerzéseiben, és a fentebb leírtakban, vagy sem? Ha igen, akkor ezek csak a véletlen művei és esetleg tényleg aggódnunk kell, hogy megvezették bölcs elöljáróinkat, ezzel sok-sok tízmilliós kárt okozva Falunknak vagy? Kérdések, kérdések, kérdések..? Gondolkozzunk közösen, és addig is lássunk tisztán! Tisztelettel: Lepsényi László CSOMÁDI Tükör Tükör Polgári összefogás Csomád tiszta közéletéért Főszerkesztő: Lepsényi László Újságíró: Fejesné Gellért Mária Tervezőszerkesztő: Németh Viktória Szerkesztőség elérhetősége: Web: Telefon: 06-70/ Kiadó: Csomádi Polgárokért Közhasznú Egyesület Nyomtatás: Kurucz Nyomda Megjelenik havonta 650 példányban. ISSN A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy a beküldött írásokat a tartalom lényegi megváltoztatása nélkül szerkesztett formában közölje. Kéziratot nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. A sajtónyilvánosság szellemében azon írásokat is közöljük, melyek tartalmával nem azonosul a szerkesztőség. Minden névvel aláírt írásért a szerző felel. A hirdetések valódiságát a kiadó nem vizsgálja, tartalmáért felelősséget nem vállal! A szerkesztőség a szellemi tulajdonát képező írások, képek felhasználását,másolását sem írott sem elektronikus formában nem engedélyezi. Támogatásaikat az alábbi számlaszámon szívesen fogadjuk:

3 Önkormányzati hírek Testületi ülés 20. A testület Stipka István távol maradásával megkezdte az ülést a meghirdetett napirend szerint. Meghívott vendégként jelen volt a Váci rendőrkapitány, az Őrbottyáni Örsparancsnok és a civil szervezetek vezetői. Napirendek: 1., Váci rendőrkapitányság évi beszámoló jelentése Előterjesztő: Klement János polgármester A polgármester úr elmondta, hogy a képviselők írásban megkapták a Váci Rendőrkapitányság írásos beszámolóját. A beszámoló a teljes Váci Rendőrkapitányság területére vonatkozik, alapos és mindenre kiterjedő. Amennyiben a jelen lévő Örsparancsnok úr szeretné kiegészíteni, átadja neki a szót. Az Örsparancsnok úr jelezte, hogy elsőként a Kapitány úr szeretné elmondani a kiegészítést. Latorovszky Gábor r. alezr. úr elmondta, hogy 35 település tartozik az illetékességi területükhöz. Ez fő állandó lakost jelent és a földrajzi adottság miatt rengeteg hétvégi nyaralót. A szlovák határ közelsége miatt új feladatként jelentkezett a migrációval kapcsolatos intézkedés. 4 Rendőrörs és egy Határrendészeti Alosztály működik. Javítja a feladat ellátást, hogy az Őrbottyáni Rendőrörshöz már csak 6 település tartozik. Nagy hangsúlyt fektetnek a megelőzésre és a Polgárőrséggel való együttműködésre. Talán ennek is köszönhető, hogy a megvalósult bűncselekmények száma csökkent 2014-ben. Horváth úr, mint az Őrbottyáni Örs parancsnoka elmondta, hogy Csomád szempontjából nagy jelentőséggel bír az állandó körzeti megbízott bár május 1-től Dobos Máté helyett Pataki Gábor r. ftörm. lesz az új körzeti megbízott. Reméli az együttműködés továbbra is tökéletesen fog működni bár talán ez az utolsó közös évünk, mert az elképzelések szerint től Dunakeszihez fog Csomád Tartozni. A testület az írásos beszámolót és a hozzátartozó szóbeli kiegészítést egyhangúan elfogadta. 2., Rendeletalkotás a partnerségi egyeztetésről Előterjesztő: Klement János polgármester A Kormány 314/2012 (XI.8.) rendelete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről az eddigi folyamathoz képest változásokat fogalmaz meg. Többek között azt is, hogy a lakossággal, érdekképviseleti, civil-és gazdálkodó szervezetekkel, egyházakkal történő véleményeztetést a partnerségi egyeztetés szabályai szerint történjen. Az előterjesztést a képviselők megkapták és a GÜB is tárgyalta. Stipka úr hiányzása miatt Tóth úr tolmácsolja a bizottság döntését. Tóth úr elmondta, hogy a bizottság tárgyalta és javasolja elfogadni az előterjesztést. A testület egyhangúan elfogadta a rendeletet. 3., Rendeletalkotás a kitüntetések címek adományozásáról Előterjesztő: Klement János polgármester Csomád Község Önkormányzat képviselő testülete a Csomád község kiemelkedő személyiségeinek, kollektíváinak emléket kíván állítani. A testület az írásos előterjesztést megkapta. A GÜB is tárgyalta. Tóth László képviselő úr elmondta, hogy a bizottság tárgyalta és mivel a kitüntetéseknek anyagi vonzata is van, ezért azt javasolják, hogy a rendelet től lépjen életbe. Így van lehetőség a költségvetésbe is betervezni. Minden évben április 30-ig lehetne a kitüntetésekre javaslatot tenni és a díjak átadása minden évben a falunapon történne. A kitüntetések az alábbi kategóriákban kerülne kiosztásra: Csomád Díszpolgára, Csomádért, Csomád Kultúrájáért, Csomád Ifjúságáért, Csomád Sportéletéért, Csomád Közszolgálatáért, Csomád Közbiztonságáért, Csomád Fiatalja. Szőnyi Tamás megkérdezte, hogy mekkora összegeket rendelnének egy-egy cím, kitüntetés mellé. Tóth úr válasza, hogy nem pénzösszeg, hanem aranygyűrű illetve ajándéktárgy járna a kitüntetések mellé. Ezek után a testület egyhangúan megalkotta a rendeletet. 4., Éves összefoglaló jelentés elfogadása Csomád Község Önkormányzat évre vonatkozó belső ellenőrzésről Előterjesztő: Klement János polgármester A testület az írásos előterjesztést megkapta. Az ellenőrzést külső szolgáltató végezte el és elkészítette a jelentését. A GÜB is tárgyalta. Tóth László szerint alapos munkát végeztek, kockázatelemzést is végeztek illetve javaslatokat is tettek a megoldásra. Az adó kint levőségre hívták fel a figyelmet és arra, hogy javítani kellene az adózási morálon. Megoldást kell találni az adó behajtására főleg a cégek esetében. Hibát találtak a Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának az ellenőrzése során. Tóth úr hiányolta az Nemzetiségi Önkormányzat elnökét a testületi ülésről. /Ez azért volt érdekes, mert a Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának könyvelését a Csomádi Önkormányzat pénzügyi szakemberei végezik. Tehát nem az elnő asszonynak szóltak a megállapítások, hanem a könyvelést végző kollegáknak. Szerk./ Ezek után Tóth úr közölte, hogy a jelentés elfogadását a GÜB javasolja. A testület egyhangúan elfogadta a jelentést. 5., Beszámoló a évben az Önkormányzat költségvetéséből államháztartáson kívülre nyújtott támogatások felhasználásról Előterjesztő: Klement János Az Önkormányzati támogatásban részesült civil szervezetek benyújtották a beszámolójukat és az elszámolásukat. Néhány szervezet kérte, hogy a tavalyi támogatást 2015-re át hozhassák, mert nem költötték el teljes egészében. Ezért kérik, hogy a fennmaradt összegekkel később számolhassanak el. A GÜB is tárgyalta az írásos beszámolók alapján. Tóth úr elmondta, hogy tárgyalták és javasolják elfogadni. Forgács Lászlóné a Csónak Nagycsaládos Egyesület elnöke megköszönte az eddigi támogatást és kérte a segítséget az idei táboroztatáshoz is. Lajtos János lelkész szintén megköszönte a támogatást és elmondta, hogy ebből megújul a parókia és a gyülekezeti ház. Pályázaton nyertek pénzt a templom felújítására is bár kevesebbet nyertek, mint amennyit reméltek. Ezután a testület egyhangúan elfogadta a beszámolókat. 6., Beszámoló a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 2014.évi tevékenységéről Előterjesztő: Dr. Finta Béla jegyző A törvény előírja, hogy évente beszámolót kell készíteni a Hivatal tevékenységéről. Az írásos beszámolót a testület megkapta. Tóth László elmondta, hogy a GŰB tárgyalta és javasolja elfogadni. Szőnyi Tamás megkérdezte, hogy Hungária Értékpapír Zrt.-nél vezetett értékpapírszámláján levő 1milliárd Ft. miért szerepel a beszámolóban, amikor azt elvitte a csőd. A jegyző úr elmondta, hogy mivel ez tavalyi beszámoló ezért szerepeltetni kell, és majd idén derül ki, hogy mi lesz az összeggel pontosan. Ezután a testület egyhangúan elfogadta a beszámolót. 7., Egyebek Ehhez a napi rendi ponthoz senkinek sem volt hozzáfűznivalója ezért a polgármester a testületi ülést bezárta. Szerkesztők Házunk tája Megkérdeztük a képviselőt! A legutóbbi beszámolóm óta igen figyelemre méltó események történtek. A Csomádi Tükör című folyóirat igen jelentős ismeretségre tett szert, nemcsak nyomtatott, hanem az interneten is megjelenő formájában ezt az is bizonyítja, hogy a minap megkerestek az újságban rendszeresen megjelenő képviselői beszámolom kapcsán. Ez a megkeresés Nógrád község képviselője részéről történt, aki felhívta figyelmemet, hogy az ő településükön hasonló nevekkel találkoztak a közbeszerzés kapcsán, ami vélhetően nem lehet véletlen, de ne szaladjunk annyira előre, nézzük az eseményeket sorjában. Milyen összefüggéseket láttak a Nógrádi közbeszerzések és a Csomádi közbeszerzések között, a Csomádi Tükörben megjelentek alapján? A módszer ugyanaz. Kerülik az úgy nevezett nyílt közbeszerzési eljárást, csakis az általuk preferált cégeket kérik fel az ajánlat tételre. Ez az ajánlat tétel Csomád esetében jóval meghaladja a költségvetésben jóváhagyott összeget, majd a második fordulóban miután a beruházás műszaki tartalmából visszavettek ugyanazokat kérik ajánlat tételre, akik értelemszerűen valamennyivel csökkentik ajánlati áraikat. Természetesen az ár így is jóval meghaladja a betervezett árat. Ezért lett a sport öltözőből 70 millió Ft. helyett 100 millió Ft., az egészségházból 90 millió Ft. helyett 135 millió Ft. Ezeket a nyilvánvalóan sajátos, a törvényesség látszata mögé bujtatott eljárásokat, még olyanok is nagy lelkesen megszavazták, akik évek óta döngetik a mellüket, hogy ők mindig Csomád érdekeit képviselik. Teszik ezt annak ellenére, hogy minden esetben felhívom a figyelmüket arra, hogy Csomád ezeken az eljárásokon 10 milliókat bukik. Vajon mi lehet az oka, hogy ennek ellenére nem csak megszavazzák, hanem még szánalmasan meg is magyarázzák döntésüket. Egyébként pedig más önkormányzat több képviselője az internetes megjelenés miatt jelezte kapcsolat felvételi szándékát. Ezeknél az eseteknél nagyon lényeges az, hogy ki tesz javaslatot azon cégekre, melyeket ajánlattételre kérnek fel. Ennek az információnak szerettem volna a birtokába jutni, ezért ebben a kérdéskörben levelet írtam a polgármesternek. Legnagyobb meglepetésemre a törvényes határidőn belül válaszolt. Háromnegyed oldalas válaszlevele több bekezdésből állt, ezek nagy részében nem mulasztotta el a szokásos mellébeszélő stílusát csillogtatni, viszont egy igen rövid bekezdésben egyértelműen megnevezte a Gazdasági és Ügyrendi Bizottságot, mint ahol ezek a döntések születnek. Magyarul: ha valami furcsa dolog történt a közbeszerzésnél, azért elsősorban a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság a felelős. Ennek a bizottságnak az elnöke Stipka István, akit baráti szálak fűznek az egyik rendszeresen meghívott cég ügyvezetőjéhez. Ez a cég már elnyert Csomádon meglehetősen bizarr körülmények között egy beruházást, amelynél a késedelmes befejezés miatt derék polgármesterünk elfelejtett több milliós kötbért felszámolni. Ráadásul az egyik ellenérdekelt felet az ajánlattevők közül szoros rokoni kapcsolat fűz az említett vállalkozáshoz. Természetesen ez a vállalkozás is nyert egy beruházást, ami 70 millió forintról 100 millió forintra növelte az árat. Miután ezekre az összefüggésekre még az óvoda második üteménél felhívtam a figyelmet, nem védekezhet egyik bizottsági tag sem azzal, hogy jóhiszeműen járt el a közbeszerzési eljárás folyamán. Természetesen joggal merül fel az a kérdés, mi lehet annak az oka a bizottság tagjai részéről, hogy minden figyelmeztetés ellenére megszavazták e cégek meghívását, már minden esetben az eredeti árat jóval felül múlva adtak ajánlatot. Az előző számban jeleztem, hogy elképzelhető - több fordulós levelezés és pénzbefizetés után- Stipka István érdekeltségébe tartozó Tűz és Munkavédelmi Bt. és Tóth Tamás számláinak megismerése. Sajnos lapzártáig csak a polgármester kitérő válasza érkezett meg ismételten, amiben gyakorlatilag megtagadja az adatok, - melyek közérdekűek- kiadását. Ugyanebben a levélben szintén megtagadja egyes adatok kiadását, illetve ragaszkodik ahhoz, hogy indokoljam meg, miért vagyok kíváncsi e közérdekű adatokra. Természetesen elárulom, hogy milyen adat az, amit igyekszik titokban tartani. Tudniillik a hivatalból kiszivárgott, hogy a kultúrház vezetője Salamonné több 100 ezer forintos jutalomban részesült 2014-ben, a havi fizetésén kívül. Ez az információ meglehetősen döbbenetes volt számomra és valószínűleg sok csomádi számára is, hiszen elképzelni se tudjuk, hogy Salamonné mivel érdemelte ki ezt az extra juttatást, amiről kizárólag a polgármester rendelkezett, hacsak nem azzal, hogy a polgárőr autóval kocsikázik és first lady-t játszik. Zárom beszámolómat, remélve, hogy a nyitott kérdésekről legközelebb be tudok számolni. Szőnyi Tamás képviselő 4 5

4 Nemzetiségi hírek Házunk tája Tervezett programok: Minden nap, reggeli áhitattal indul, majd a nap programjához kötődő szavakat, szófordulatokat sajátíthatják el a gyerekek szlovákul. Ezek mellet: 1. nap: Utazás autóbusszal Százdra (Sazdice) a tábor helyszínére, szállás elfoglalása Esti áhitat (Az áhitatokat Lajtos János, csomádi evangélikus lelkész tartja) 2. nap: Látogatás a helyi Strucc farmra (Cmarko) 3. nap: Utazás Borfőre (Brhlovce), ahol megtekintjük a barlanglakásokat és a borfői múzeumot Délutáni program: fürdés a Santovkai fürdőben. 4. nap: Százdi helytörténet megismerése: múzeum, és a helyi templomok kétnyelvű bemutatása 5. nap: Utazás Gyügyre (Dudince) ott bakancstúra Terénybe (Terany) Ebéd a Dudince-i Szent Péter étteremben Délután fürdés a Dudince-i fürdőben 6. nap: Autóbusz kirándulás Selmecbányára (Banská Stiavnica), helyi nevezetességek megtekintése Táborzárás, tábori hét értékelése 7.nap: Táborhely elhagyása, búcsúzás a helyi segítőktől Utazás haza A tábor díja: Ft, mely minden költséget tartalmaz: Utazást autóbusszal Napi étkezéseket (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora) Szállás költségeit: Százdi egyházközség, ifjúsági és missziós központja Belépőjegyeket (fürdő belépők, múzeumok) A tábor maximális létszáma: 24 fő Jelentkezés: Jelentkezési lap leadásával, mely az iskola titkáránál, Matejka Mártonné; Jutka néninél igényelhető, és adható le május 20-ig. Részletesebb információ a tábor szervezőinél: A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat címén: vagy Boros Juditnál +3670/ Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által Nemzetiségi Önkormányzatoknak meghirdetett pályázatán, az általunk beadott két kategóriában, a három pályázatunk közül, kettő is nyertes elbírálásban részesült. A Galgamenti szlovák táncok tanulása című projektünk Ft, míg Szlovák és hittan TÁBOR a Szlovákiai Százdon nyelvi környezetben Hont megyében című projektünk Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. Ezúton is köszönjük Boros Juditnak, hogy a pályázatokat szabadidejét nem sajnálva megírta, és ilyen tekintélyes összegeket nyertünk el. A tábor programját az iskola tanulói megkapták, várjuk a gyermekek jelentkezését. Sinkó Lászlóné Csomádi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke Játékos Csomádi Pünkösdölő Tisztelt Csomádiak!! Az újság hátsó borítóján olvashatták, hogy a Csomádi Polgárokért Közhasznú Egyesület és a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat május 23-án Csomádi Pünkösdölő címmel rendezvényt szervez. A rendezvény célja, hogy aznap mindenki jól érezze magát, szülők, gyerekek együtt versenyezzenek, szórakozzanak, próbára tegyék ügyességüket hagyományos népi játékokon. Rendezvényünkre délelőtt 9 órától várunk mindenkit. Aki szeretne a családjával együtt szórakozva versenyezni, azt kérjük, hogy csapatnév megadásával regisztráljon segítőinknél 9:30-ig! (nem feltétlenül kell kitalálni valamilyen egyedi fantázianevet, lehet csak a családnév is.) 3-5 főből álló csapatokat várunk bármilyen összetételben, minden korosztályból (5-99 éves korig). Kb.: 10 órakor indítanánk a vetélkedőt, amely különböző ügyességi feladatokból áll. Minden csapat kap egy regisztrációs lapot, amire az ún. állomásokon lévő játékmesterek ráírják a megszerzett pontszámokat. Minden játékot 3 fő játszik, de azt, hogy ki azt, a csapatok döntik el. Amikor a csapatok az összes feladatot elvégezték, összesítésre kerülnek a pontjaik, a legegyedibb névvel rendelkező értékes plusz pontokat is kap! A legjobban teljesítő csapat vándordíjat és ajándékot kap. Persze aki nem csapatban érkezik, az a verseny után kipróbálhatja magát az ügyességi feladatokon. Amíg a verseny összesítése folyik, addig megválasztásra kerül a Pünkösdi Király és Királylány. Ők koronát és ajándékot kapnak, illetve a Szüreti Mulatságon ők lesznek a kis bíró és kis bíróné, vagyis ők utaznak a hintón, természetesen ehhez népviseletbe is öltöztetjük majd őket. A választás a 7-12 éves gyerekek közül történik. Pihenésképpen, mindenki vendégünk egy csomádi bográcsos gulyáslevesre. Délután a népi játékoké a főszerep, mindenki részt vehet benne és kipróbálhatja a versenyen kívülieket is. Uzsonnára sajtos-tejfölös lángost kínálunk, melyet frissen a helyszínen sütünk. Ha valakinek bármilyen kérdése van, tegye fel nyugodtan a Csomádi Polgárokért facebook oldalán vagy hívjanak minket telefonon elérhetőségeinken, illetve a Szlovák Önkormányzat tagjai is állnak mindenki rendelkezésére. Szeretettel várjuk Önöket erre a játékos szombati rendezvényünkre! 6 7

5 Szól az Úr! Lábnyomok Egy ember egy éjszaka azt álmodta, hogy az Úrral sétál a tengerparton. Jelenetek villantak fel az életéből. Minden egyes jelenetnél két, párhuzamos lábnyomot látott a homokban: az egyik az övé volt, a másik az Úré. Amikor élete utolsó jelenete is véget ért, visszafordult, és szemügyre vette a homokban látható lábnyomokat. Meglepődve vette észre, hogy élete során több alkalommal csak egy sor lábnyomot lát. Arra is rájött, hogy ezek éppen élete legnehezebb és legszomorúbb időszakaira esnek. Nem hagyta nyugodni a dolog, s megkérdezte az Urat: - Uram! Azt ígérted, ha úgy döntök, hogy követlek, akkor mindig velem leszel. De íme, épp a legnehezebb időkben csak egyetlen sor lábnyom látható. Nem értem, miért hagytál el épp akkor, amikor a legnagyobb szükségem lett volna Rád? Az Úr így felelt: - Drága gyermekem! Szeretlek, és soha el nem hagynálak. Azért látsz néhol csak egyetlen sor lábnyomot, mert amikor a legnehezebb időszakokat élted át, amikor igazán szenvedtél, akkor a karjaimban vittelek. A sziget Volt egyszer nagyon régen egy sziget, ahol emberi érzések éltek: a Vidámság, a Bánat, a Tudás és még sok más, így a Szeretet is. Egy napon az érzések tudomására Tanulságos történetek jutott, hogy a sziget süllyed. Ezért valamennyien előkészítették hajóikat és elhagyták a szigetet. Egyedül a Szeretet akart az utolsó pillanatig maradni. Mielőtt a sziget elsüllyedt, a Szeretet segítségért imádkozott. A Gazdagság egy luxushajón úszott el a szeretet mellett. Ő megkérdezte: - Gazdagság, el tudnál vinni magaddal? - Nem, nem tudlak! A hajómon sok aranyat, ezüstöt viszek, itt nincs már hely számodra! Így hát megkérdezte a Szeretet a Büszkeséget, aki egy csodaszép hajóval közeledett: - Büszkeség, kérlek! El tudnál engem is vinni? - Nem Szeretet, nem tudlak elvinni! - válaszolt a Büszkeség, - itt minden tökéletes, és Te esetleg árthatnál a hajómnak! Hát, a Szeretet megkérdezte a Bánatot is, aki éppen előtte hajózott el: - Bánat, kérlek, vigyél el magaddal! - Oh, Szeretet!- mondta a Bánat- Én olyan szomorú vagyok, de egyedül kell maradnom a hajómon! A Vidámság is elhúzott a Szeretet mellett, de olyan elégedett és boldog volt, hogy meg se hallotta a szeretet kérését. Hirtelen megszólalt egy hang: - Gyere Szeretet, én elviszlek téged! Aki megszólalt, egy öregember volt. Szeretet olyan hálás volt és olyan boldog, hogy elfelejtette megkérdezni az öreg nevét. Amikor földet értek, az öreg elment. A Szeretet úgy érezte, sokkal tartozik neki, ezért megkérdezte a Tudást: - Tudás, meg tudod mondani, ki segített nekem? - Az IDŐ volt- mondta a Tudás. - Az IDŐ?- kérdezte a Szeretet. Miért segített rajtam az IDŐ? A Tudás válaszolt: - Mert csak az IDŐ érti meg, hogy milyen fontos az életben a SZERE- TET! A szeretetet nem lehet megölni A szeretetet nem lehet megölni! Egy testet keresztre lehet feszíteni, de Istent, aki a Szeretet, nem lehet megölni. Az újra és újra testet ölt. Általunk, általad, általam, az újra és újra megjelenik valahol, mert a Jézusi szeretet az megölhetetlen. A Szeretetbe nem lehet szöget verni, csak a tenyerünkbe, a szívünkbe lehet, de a szeretet él. Mindent túlél! Micsoda titkot hirdet Pál, amikor azt mondja, hogy a szeretet örökre megmarad! Legnagyobb a hit, remény, szeretet, és megmarad a szeretet. Belőlünk annyi marad meg, amennyi bennünk a jézusi szeretet. (Gyökössy Endre) Vallásórán Isten ajándékairól kellett írni a növendékeknek. Az egyik - dolgozatában - a következőket írta: - A jó Isten kétszer ajándékba ad nekünk fogakat. Harmadszor már fizetnünk kell érte. Egy vasárnap délután a presbiteri gyűlés bevégeztével a pap az emberekkel még egy kicsit eldiskurálgat. Az e világi dolgokról a másvilágra fordul a beszéd. A pap ékesen és meggyőzően beszél a feltámadásról. A többi atyafi áhítattal is hallgatja, csak János bácsi hümmöget s pipaszára mellől kételkedve csavargatja a fejét. - Hát mi az János bácsi? - szól rá a pap élesen, - maga tán nem hisz a feltámadásban? - Hiszem én, tiszteletes úr, hogyne hinném, ha egyszer maga mondja - feleli János - hanem én az én egyszerű eszemmel azt gondolom, hogy ez eleje már kezdhetné, mert különben későcskén kerül ránk a sor. Nem az számít mekkora nagy dolgot teszel, hanem mennyi szeretettel. (Teréz anya) Gondoskodjatok róla, hogy akivel találkoztok, mind boldogabb legyen a veletek való együttlét után, mint amilyen előtte volt. (Teréz anya) A golgotai kereszt az a gerenda, amelyen az élet hajótöröttjei a földi lét hullámverésén át a mennyei partra menekülnek. Ahol az értelem csak a szenvedés fellegét látja, ott a hit az ígéret szivárványát szemléli. (Spurgeon) Mikor mi még csak a nagypénteket láttuk, Isten már akkor a húsvétot látta, s csak azért mutatta nekünk előbb az árnyékot, hogy előkészítsen a fényre. (Ravasz László) Kitárt karok Szeretni csak kitárt karral lehet. Ha karunkat összefonjuk, rá fogunk döbbenni, hogy már csak önmagunkat öleljük. (Leo F.Buscaglia) Hagyományaink Neves napok május hónapban Május az anyák napja utáni hétfő az anya nélkül nevelkedő gyermekek napja Az anya nélkül nevelkedő gyermekek napját a nevelői közösségek Nemzetközi Szövetségének magyar tagszervezete, a Nevelőotthonok Magyarországi Egyesülete kezdeményezésére először május 7-én rendezték meg. Azóta az anyák napja utáni hétfőn rendezik meg. Azokról szól ez a nap, akiknek mivel anya nélkül nőnek fel, hiányzik életükből az egyik legfontosabb kötelék és szeretet-forrás, amely csak részben pótolható, de sohasem helyettesíthető. Radnóti Miklós: Huszonnyolc év (részlet) Erőszakos, rút kisded voltam én, ikret szülő anyácska, - gyilkosod! öcsémet halva szülted-é, vagy élt öt percet, nem tudom, de ott a vér és jajgatás között úgy emeltek föl a fény felé, akár egy győztes, kis vadállatot, ki megmutatta már, hogy mennyit ér: mögötte két halott. Május 15. a család nemzetközi napja 1994-ben az ENSZ május 15-ét a család nemzetközi napjává nyilvánította. A felhíváshoz Magyarország is csatlakozott. A kezdeményezés a figyelmet a családra, a társadalom legfontosabb intézményére irányítja. Reviczky Gyula: Családi fészek Magány, ridegség bús avarja, Kerüld a boldogot, mig él. Avagy, ha nem lehet, sirassa El bánatát szüleinél, Ifjú, kinek van apja, anyja: Őrült vágy lelked ne ragadja Ki az idegenek közé!... Az a világ a közönyé. Áldott a kis családi fészek, Hol anya gondja melegít, Hová bünbánva visszatérhet A tékozló fiú megint. Hol a viharcsapkodta lélek S a szilaj, átkos szenvedélyek Egy hű sziven megnyugszanak... Családi fészek, áldalak!... Május 23. Rippl-Rónai József születésnapja 1861 Rippl-Rónai József (Kaposvár, május 23. Kaposvár, november 25.): festőművész. Kaposváron volt patikussegéd, majd Budapesten gyógyszerészeti mesteroklevelet szerzett. Házitanítóskodott, közben rajzórákat vett től a müncheni művészeti akadémián tanult ben Párizsba ment, ahol Munkácsy Mihály segédjeként dolgozott. Munkácsy képeinek másolása mellett megszülettek első jelentős alkotásai (pl. Nő fehérpettyes ruhában, 1889, Kalitkás nő). A francia posztimpresszionista Nabis (Próféták) festőcsoport tagjait alakulásukkor ismerte meg, s többször is részt vett kiállításaikon. Barátja, James Pitcairn Knowles skót festő mutatta be Aristide Maillol szobrásznak, akivel szintén közeli kapcsolatba került. A kilencvenes években Gauguin és Cézanne fogadta műtermében. A magyar közönség ban látta először műveit nyilvános kiállításon, ekkorra Párizsban már megkapta a művészeknek adható legrangosabb elismerést. Művészetében fekete korszakát előbb dekoratív szecessziós színvilág, majd a friss pasztelltechnikával készült impresszionisztikus forma követte. Az Amikor az ember visszaemlékezéseiből él (1904) című művére két évvel később társulati díjat kapott ben végleg letelepedett szülővárosában, Kaposvárott. Pointillista-szecessziós képeivel jellemezhető korszakát a vattaszerűen szabdalt, foltos festékfelrakásokról kukoricás -nak nevezte el. Ekkoriban készült műve az Apám és Piacsek bácsi vörösbor mellett ben elkészítette az Ernst Múzeum nagyméretű üvegablakát. Az első világháború kitörésekor Franciaországban tartózkodott, s mert az ellenséges országok egyikének állampolgára volt, hét hónapra internálták, onnan Maillol és Maurice Denis közbenjárására került ki. Szabadulása után háborús rajzaiból kiállítást szervezett. Móriczról, Babitsról, Szabó Lőrincről és másokról a háború után készültek el nagy erejű íróportréi. Nemcsak festményeket és grafikákat készített, tervezett üvegablakokat és poharat, lámpát is. letéhez fontos forrásmunka önéletírása, nevelt lányának visszaemlékezései és öccse, Ödön hagyatéka. Rippl-Rónairól Kaposvárott múzeumot neveztek el (itt látható öccse műgyűjteménye is), utolsó lakhelye, a Róma-villa változatlan formában őrzi emlékét. Május 31. Szent Petronella Petronella Szent Péter leánya volt. Nevét, ünnepét a középkori Magyarország misekönyvei számontartják. Keresztnévként is eléggé elterjedt. Pötöle elenyészett Fejér megyei falu templomának hajdani Petronella-titulusáról kapta elmagyarosodott nevét. Még a múlt század elején is állottak Abasár középkori Petronillatemplomának romjai. Az Érdy-kódex szerint ő színében, személyében felette igen szép volna. Úr Jézus Krisztushoz kedég szeplőtelen életében és buzgó szeretetében annál es szebb és ékesb vala. Köszvény kínozta, de atyja nem gyógyította meg. Az apostolok kérlelésére azt válaszolta, hogy úgy jobb neki. Mégis megparancsolta: Petronella kelj föl, és szolgálj minekünk. Úgy is történt, a lány meggyógyult. Utána azonban Péter mégis visszaparancsolta az ágyba. Petronella szót fogadott, most meg a feje kezdett fájni. Mikor azonban Jézus szeretetében még tökéletesebb lett, teljesen meggyógyult. Egy Flaccus nevezetű pogány ispán feleségül kérte. Az Érdy-kódex nem említi, de más forrásból tudjuk, hogy kérőjét arra kérte, engedjen neki három napot a mennyegzőre való készülésre. Utána küldjön érte szüzeket, hogy a vőlegény palotájába vezessék. Ő pedig ezalatt imádkozott, böjtölt, virrasztott, megáldozott, hogy az Égi Vőlegény szólítsa magához. Így is történt. A koszorúslányok már csak a temetésére tudták elkísérni. A legenda mintha balladaköltészetünkben élne tovább (Szép Örzsébet, Piros Szép Örzsébet, Fogarasi István húga). Néphagyományunk egyes vidékeken csak kalendáriumi jeles napként tartja valahol számon: derűs ideje jó kendertermést ígér. 8 9

CSOMÁDI. 2015. február. Lássunk tisztán! Polgári összefogás Csomád tiszta közéletéért! Olvasói levél. www.csomaditukor.hu. V. évfolyam 2.

CSOMÁDI. 2015. február. Lássunk tisztán! Polgári összefogás Csomád tiszta közéletéért! Olvasói levél. www.csomaditukor.hu. V. évfolyam 2. CSOMÁDI 2015. február Tükör Tükör www.csomaditukor.hu Olvasói levél KICSIT ELSZÁLLTÁL MAGADTÓL Laciiiii! Te nem bontottad ki az igazság minden részletét arról az igencsak tanulságos képviselő-testületi

Részletesebben

CSOMÁDI. 2015. március. Lássunk tisztán! Polgári összefogás Csomád tiszta közéletéért! Megkérdeztük... www.csomaditukor.hu. V. évfolyam 3.

CSOMÁDI. 2015. március. Lássunk tisztán! Polgári összefogás Csomád tiszta közéletéért! Megkérdeztük... www.csomaditukor.hu. V. évfolyam 3. CSOMÁDI Tükör Tükör www.csomaditukor.hu V. évfolyam 3. szám Drága Házunk játszótér... tája Szlovák batyus bál volt kis falunkban, a hangulat fergeteges volt, a muzsika hajnalig szólt. Reméljük, hogy hagyománnyá

Részletesebben

CSOMÁDI. 2014. október. Lássunk tisztán! Polgári összefogás Csomád tiszta közéletéért! 1. www.csomaditukor.hu. IV. évfolyam 10.

CSOMÁDI. 2014. október. Lássunk tisztán! Polgári összefogás Csomád tiszta közéletéért! 1. www.csomaditukor.hu. IV. évfolyam 10. CSOMÁDI www.csomaditukor.hu Tükör Tükör IV. évfolyam 10. szám Önkormányzati hírek Nem képviselő bizottsági tagok eskütétele, esküokmány aláírása. Az előre eldöntött tagok letették az esküjüket és aláírták

Részletesebben

választ! 2014. szeptember Tükör Tükör CSOMÁDI Lássunk tisztán! Polgári összefogás Csomád tiszta közéletéért! 1 www.csomaditukor.hu

választ! 2014. szeptember Tükör Tükör CSOMÁDI Lássunk tisztán! Polgári összefogás Csomád tiszta közéletéért! 1 www.csomaditukor.hu Csomád választ! www.csomaditukor.hu IV. évfolyam 9. szám CSOMÁDI Tükör Tükör Lássunk tisztán! Polgári összefogás Csomád tiszta közéletéért! 1 2 Szőnyi Tamás Mi kérjük a bizalmukat! Fejesné Gellért Mária

Részletesebben

CSOMÁDI. 2014. április. Lássunk tisztán! Polgári összefogás Csomád tiszta közéletéért! www.csomaditukor.hu. IV. évfolyam 4. szám

CSOMÁDI. 2014. április. Lássunk tisztán! Polgári összefogás Csomád tiszta közéletéért! www.csomaditukor.hu. IV. évfolyam 4. szám CSOMÁDI www.csomaditukor.hu Tükör Tükör Testületi ülés IV. évfolyam 4. szám...ez után Szőnyi Tamás hiába próbálta szakmai szinten tartani a vitát, Klement János és Matejka Márton vezetésével személyeskedő

Részletesebben

CSOMÁDI. 2013. február. Lássunk tisztán! Polgári összefogás Csomád tiszta közéletéért! III. évfolyam, 2. szám. www.csomaditukor.

CSOMÁDI. 2013. február. Lássunk tisztán! Polgári összefogás Csomád tiszta közéletéért! III. évfolyam, 2. szám. www.csomaditukor. CSOMÁDI www.csomaditukor.com Tükör Tükör III. évfolyam, 2. szám Testületi ülés Szőnyi Tamás megkérdezte, hogy ha jól érti, akkor megbüntetnek egy olyan szervezetet, aki 71 regisztrált taggal rendelkezik

Részletesebben

CSOMÁDI. 2011. november

CSOMÁDI. 2011. november CSOMÁDI Tükör Tükör I. évfolyam, 7. szám Szerkesztői levél Mi kérdeztünk, Ők válaszoltak...rákérdeztünk......portré... Szól az Úr... Múltunk és hagyományaink Kisebbségi és egyesületi hírek Óvoda Iskola

Részletesebben

CSOMÁDI. 2012. szeptember Tükör. Lássunk tisztán! Polgári összefogás Csomád tiszta közéletéért! Mert a tájékozott lakos bekavarhat

CSOMÁDI. 2012. szeptember Tükör. Lássunk tisztán! Polgári összefogás Csomád tiszta közéletéért! Mert a tájékozott lakos bekavarhat CSOMÁDI Tükör 2012. szeptember Tükör www.csomaditukor.com Portré az új Lelkészről Portré gyűjteményünk egy olyan személlyel bővült, akinek az érkezését nagyon várták már a hívek és nem hívek egyaránt.

Részletesebben

Régi magyar neve: Böjt elõhava. Székelynaptár szerint: Jégbontó hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, Tisztelt Lakiteleki Lakosok!

Régi magyar neve: Böjt elõhava. Székelynaptár szerint: Jégbontó hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, Tisztelt Lakiteleki Lakosok! XXIV. évfolyam 2. szám Régi magyar neve: Böjt elõhava. Székelynaptár szerint: Jégbontó hava 2012. február 21. Ára: 120 Ft LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN Ismét gyászolunk, Kiss

Részletesebben

CSÖMÖRI FÓRUM DEMOKRATIKUS HAVILAP, ALAPÍTVA 1990.

CSÖMÖRI FÓRUM DEMOKRATIKUS HAVILAP, ALAPÍTVA 1990. CSÖMÖRI FÓRUM DEMOKRATIKUS HAVILAP, ALAPÍTVA 1990. o 2008. O. február Ingyenes 19. évf. 2. sz. NÉPSZAVAZÁS március 9-én Március 9-én lesz a népszavazás a kórházi napidíjról, a vizitdíjról és az egyetemi

Részletesebben

Egy újabb nyertes pályázat! megkapta a támogatást a gyűjtőút építés III. üteme, indulhat a beruházás

Egy újabb nyertes pályázat! megkapta a támogatást a gyűjtőút építés III. üteme, indulhat a beruházás A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXIII. évfolyam 9. szám 2012. május 29. Ingyenes Jó hír érkezett a napokban a polgármesteri hivatalba. A tavaly benyújtott, újabb gyűjtőútépítést célzó pályázat nyert. 352 millió

Részletesebben

Dobbantó Néptáncegyüttes Jubileumi gálaműsora

Dobbantó Néptáncegyüttes Jubileumi gálaműsora Ára: 100 Ft XXVII. évfolyam 6. szám 2014. június SZEGVÁRI FÜGGETLEN HAVILAP Dobbantó Néptáncegyüttes Jubileumi gálaműsora a Művelődési Ház 50 éves fennállása alkalmából 2014. június 8. 18.00 óra Helyszín:

Részletesebben

Az államalapításról. A tartalomból

Az államalapításról. A tartalomból XVIII. évf. 8. sz. 2008. augusztus Az államalapításról Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás: Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra. Az igazság nem mondatokban rejlik, hanem a torzítatlan

Részletesebben

Alsónémedi Hírmondó. Áldott, békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt kívánunk valamennyi kedves Olvasónknak!

Alsónémedi Hírmondó. Áldott, békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt kívánunk valamennyi kedves Olvasónknak! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának és Képviselőtestületének ingyenes tájékoztató és kulturális folyóirata. Áldott, békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt kívánunk valamennyi kedves Olvasónknak!

Részletesebben

Nagymaros. Elõtérben a pénzügyek. Minden kedves nagymarosi családnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendõt kívánunk!

Nagymaros. Elõtérben a pénzügyek. Minden kedves nagymarosi családnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendõt kívánunk! Nagymaros 2006. december 5. - a lap ingyenes! polgárváros, királyi panorámával Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Elõtérben a pénzügyek Interjú Petrovics László polgármesterrel Október

Részletesebben

XXII. ÉVFOLYAM 7. szám ÁRA: 100,-Ft 2011. július. www.szentkiraly.hu

XXII. ÉVFOLYAM 7. szám ÁRA: 100,-Ft 2011. július. www.szentkiraly.hu XXII. ÉVFOLYAM 7. szám ÁRA: 100,-Ft 2011. július SZENTKIRÁLYI FÜGGETLEN KÖZÉLETI HELYI LAP Ballagás 2011. június 17-én elballagtak a Szentkirályi Általános Iskola végzős diákjai. Osztályfőnökük Lórné Molnár

Részletesebben

Nyitánya lehet a térség felemelkedésének Sikeres lobbi a tízmilliárdért

Nyitánya lehet a térség felemelkedésének Sikeres lobbi a tízmilliárdért I. ÉVFOLYAM 5. SZÁM Mindezek ellenére csaknem húsz évig semmi nem történt ebben az ügyben. Egészen ez év tavaszáig, amikor végre feltûntek a terepen a földmérõk. A 26-os négysávos továbbépítése azonban

Részletesebben

Megjelenik minden hónap első hetében Bővebb információ, archívum a város honlapján: http://www.albertirsa.hu. 30 éves a Mirelite Mirsa Zrt!

Megjelenik minden hónap első hetében Bővebb információ, archívum a város honlapján: http://www.albertirsa.hu. 30 éves a Mirelite Mirsa Zrt! XXIII. évfolyam, 6. szám 2011. június 30 érem atlétáinknak az Atlétika Bajnokságon 17. oldal Közéleti és tájékoztató lap Megjelenik minden hónap első hetében Bővebb információ, archívum a város honlapján:

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft XIX. évfolyam 5. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft Családostól ünnepelték a Flórián-napot A badacsonytomaji tûzoltók május kilencedikén tartották Flórián-napi ünnepségüket a

Részletesebben

2012. augusztus 20. A tartalomból: Tahitótfalu augusztusi programjai (A programokról a www.tahitotfalu.hu honlapon is tájékozódhat.

2012. augusztus 20. A tartalomból: Tahitótfalu augusztusi programjai (A programokról a www.tahitotfalu.hu honlapon is tájékozódhat. 240. SZÁM Elôállítás költsége: 93 Ft www.tahitotfalu.hu 2012. augusztus 20. A tartalomból: Polgármesteri beszámoló 2. Önkormányzati hírek 3. Rendôrségi hírek 3. Falusi házaink 6. Az egészség megtanulható

Részletesebben

Személyes vélemény. Képviselõi fogadóóra minden hónap második hétfõjén 15-17 óráig a Polgámesteri Hivatalban. 2011. május Balatonkenesei Hírlap 3

Személyes vélemény. Képviselõi fogadóóra minden hónap második hétfõjén 15-17 óráig a Polgámesteri Hivatalban. 2011. május Balatonkenesei Hírlap 3 2011. május Balatonkenesei Hírlap 3 Tisztelt Újságolvasók! Az elmúlt hónap fontosabb történéseirõl kívánok néhány mondat erejéig tájékoztatást nyújtani az itt élõ és érdeklõdõ embereknek. A Széchenyi utca

Részletesebben

Közéleti idõszaki lap

Közéleti idõszaki lap Juhász Gyula Március idusára Vannak napok, melyek nem szállnak el, De az idõk végéig megmaradnak, Mint csillagok ragyognak boldogan S fényt szórnak minden születõ tavasznak. Valamikor szép tüzes napok

Részletesebben

Jurtanapok Hantoson (8. oldal)

Jurtanapok Hantoson (8. oldal) A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság XV. évf. 34. szám 2004. augusztus 18. 20 oldal, 150 Ft A Dél-Mezõföld független közéleti hetilapja Elõfizethetõ a terjesztõknél: 4 hétre:...600 Ft

Részletesebben

Rólunk - Nekünk Negyedévente megjelenő lap Böhönyeiektől, Böhönyeieknek, Böhönyéről.

Rólunk - Nekünk Negyedévente megjelenő lap Böhönyeiektől, Böhönyeieknek, Böhönyéről. Rólunk - Nekünk Negyedévente megjelenő lap Böhönyeiektől, Böhönyeieknek, Böhönyéről. III. évfolyam I. szám. 2009. március 15. Kedves Olvasó! Önkormányzati segítséggel most valóban elértük, hogy minden

Részletesebben

CSOMÁDI 2012. január. Lássunk tisztán! Polgári összefogás Csomád tiszta közéletéért!

CSOMÁDI 2012. január. Lássunk tisztán! Polgári összefogás Csomád tiszta közéletéért! CSOMÁDI Tükör Tükör II. évfolyam, 1. szám Nemzetiségi hírek: A testületi ülésen a Csomádi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat név került megválasztásra. Csomádi csalamádé: A mohácsi sokácok messze földön

Részletesebben

KEREPESI VÉLEMÉNY. Három igennel NEM a koalíció újabb sarcaira. Megemlékezés a kommunizmus áldozatairól

KEREPESI VÉLEMÉNY. Három igennel NEM a koalíció újabb sarcaira. Megemlékezés a kommunizmus áldozatairól 2008. MÁRCIUS KEREPESI VÉLEMÉNY KEREPES-HOLLANDIA-SZÉPHEGY-SZILASLIGET FELELÕS KÖZÉLETI LAPJA Három igennel NEM a koalíció újabb sarcaira Tisztelt kerepesi honfitársaim, kedves választópolgárok! Több szempontból

Részletesebben

a Mi Lapunk A tartalomból:

a Mi Lapunk A tartalomból: a Mi Lapunk SZATYMAZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2015. április XVIII. évf. 4. szám A tartalomból: 2.o.: Helytörténet 2.o.: Önkormányzati közlemények 6.o.: Művelődési ház eseményei 7.o.: Óvodai hírek

Részletesebben

Január Nagyboldogasszony FERGETEG hava Február Böjt elõ JÉGBONTÓ hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR,

Január Nagyboldogasszony FERGETEG hava Február Böjt elõ JÉGBONTÓ hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, XXVII. évfolyam 1. szám Január Nagyboldogasszony FERGETEG hava Február Böjt elõ JÉGBONTÓ hava 2015. január február Ára: 150 Ft LAKITELEKI Ismét kihunyt egy Lámpás... ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, Csányi

Részletesebben

FORUM MARTINI 2014 /12. 02. oldal 03. oldal KARÁCSONY. 16. oldal ADVENTI VIRÁGKOSZORÚK POLGÁRMESTERI SOROK

FORUM MARTINI 2014 /12. 02. oldal 03. oldal KARÁCSONY. 16. oldal ADVENTI VIRÁGKOSZORÚK POLGÁRMESTERI SOROK MARTONVÁSÁR VÁROS LAPJA FORUM MARTINI XXIII. évfolyam 12. szám 2014. december 15. 2014 /12 02. oldal 03. oldal KARÁCSONY POLGÁRMESTERI SOROK 16. oldal ADVENTI VIRÁGKOSZORÚK Lelkészeink és plébánosunk gondolatai

Részletesebben

MEZÕSZEMERE. A tartalomból. Karácsonyi melléklet EGERFARMOS. Így készül a mi újságunk

MEZÕSZEMERE. A tartalomból. Karácsonyi melléklet EGERFARMOS. Így készül a mi újságunk 2002, ÕSZ-TÉL Szemereiekrõl szemereieknek II. évfolyam, 3. szám megjelenik negyedévente EGERFARMOS Nem írtunk eddig magunkról, most azonban úgy gondolom, itt az ideje. Mint azt a kedves olvasóink tudják,

Részletesebben