2014. április Tokod Nagyközség Önkormányzatának Hivatalos lapja XX. évfolyam 4. szám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2014. április Tokod Nagyközség Önkormányzatának Hivatalos lapja XX. évfolyam 4. szám"

Átírás

1 2014. április Tokod Nagyközség Önkormányzatának Hivatalos lapja XX. évfolyam 4. szám SZEPESI ZSUZSANNA: MEGVÁLTÓNK! Jönnöd kellett, sok volt a bűn, és te mindent vállaltál; keresztedről rájuk nézve még atyádhoz fordultál - bocsánatát kérted nekik, hisz, mit tettek, nem tudták, nem sejtették, hogy halálod megváltás, nem megtorlás. Így mosta le áldozatod földi ember vétkeit, szent sírodban begyógyultak értük kapott sebeid. Üdvösség titkában benne kínszenvedés és halál, ami felett, feltámadva, te győzelmet arattál. Sötétségét bűnnek, bajnak fényességed elűzte; zeng már harang, új tűz éled, eljött húsvét öröme. REMÉNYIK SÁNDOR: FELTÁMADÁS (részlet) Aki tudja, mint töré fel Sírját a dicső; Aki látja, hogy a földön Minden újra nő; Gondoljon feltámadásra, Mely örök leszen... Feltámadt az istenember Győzedelmesen! Adjatok hálát s virágot, Tömjént hozzatok. Hallelujah! hallelujah! Zengje ajkatok. Mert feltámadtok ti is még Valamennyien, Mint az istenember egykor: Győzedelmesen. A HÚSVÉT EREDETE A húsvéti ünnep neve különböző nyelveken más és más. Közös eredete azonban, a húsvét héber neve, a pészah. A szó kikerülést, elkerülést jelent. Eredetileg a keresztény és a zsidó ünnep egybe is esett. A níceai zsinat i. sz. 325-ben szabályozta a keresztény ünnepek rendjét, ekkor vált el a két ünnep ideje. A húsvét angol neve: passover, átrepülést jelent. Gyakorta használják az Easter elnevezést, mely a német Oster szóval együtt keresendő. Őse egy germán istennő, Ostara az alvilág úrnője, ünnepe a tavaszi napéjegyenlőség idején volt. Lehet, hogy neve az East, a kelet szóból származik, s a napfelkeltére utal. A szó a magyarban nem található meg, de Csíkményságon a húsvéti körmenet neve: kikerülés, más vidékeken a feltámadáshoz kapcsolódik. A magyar szó: húsvét, az azt megelőző időszak, a negyvennapos böjt lezárulását jelzi. A húsvét és a hozzá kapcsolódó ünnepek a mozgó ünnepek közé tartoznak, azaz nem esnek a Julián-naptár szerinti év ugyanazon napjára minden évben. A Nap mozgása mellett a Hold mozgásától is függ a dátum némileg a héber naptárhoz hasonló módon. A húsvét helyes időpontja gyakran vita tárgya volt. A húsvét egybeesik a tavaszi napéjegyenlőség idején tartott termékenységi ünnepekkel, melynek elemei a feltámadás, az újjászületés. Húsvét napja az 1582-ből származó egyházi szabályzat szerint a tavaszi holdtölte utáni első vasárnapra esik: március 22 és április 25-e közé. (Ezt mondja ki a niceai zsinat határozata is i. sz. 325-ben) A húsvét kialakulásában fontos szerepet játszik a zsidó húsvét, a pészah. E vallás tanítása szerint e napon ünneplik a zsidók az egyiptomi rabságból való menekülésüket. Az Ótestamentum szerint a halál angyala lecsapott az egyiptomiakra, a zsidók kapuja azonban egy frissen leölt bárány vérével volt bekenve, így az ő házukat "elkerülte". Az Egyiptomból való kivonulás történetét írja le a Hagada. A keresztény egyház szertartásaiban a hosszú ünnepi időszak átfogja a kora tavasz és a nyár elejei hónapokat. Az előkészületi idő a nagyböjt, amely Jézus negyvennapos sivatagi böjtjének emlékére, önmegtartóztatására tanít. Ezt nagyobb, kisebb ünnepek követik s a húsvéti ünnepkör a pünkösddel zárul. A ciklus a karácsonyi ünnepi szakasz párja, de jóval régebbi annál. Latin neve: Septuagesima - hetvened, mert hetven napig tart, húsvéti időnek is nevezik. Húsvétkor ünnepli a kereszténység Jézus Krisztus feltámadását. A húsvét a legrégibb keresztény ünnep és egyúttal a legjelentősebb is az egyházi év ünnepeinek sorában. A húsvét ünnepét megelőző vasárnap, virágvasárnapon arról emlékezik meg az egyház, hogy Krisztus pálmaágakat lengető tömeg éljenzése közepette vonult be szamárháton Jeruzsálembe. A nagycsütörtök (zöldcsütörtök) Krisztusnak az Olajfák-hegyén történt elfogatását idézi emlékezetünkbe. Nagypéntek Krisztus Pilátus általi halálra ítélésének, megostorozásának és kereszthalálának a napja. Nagyszombat este körmenetekkel emlékezik meg a keresztény világ arról, hogy Jézus - amint azt előre megmondta - harmadnap, azaz húsvétvasárnap hajnalán feltámadt halottaiból. JÉZUS FELTÁMADÁSA SZENT ISTVÁN TÁRSULATI BIBLIA Amikor elmúlt a szombat, Mária Magdolna, Mária, Jakab anyja, és Szalómé illatszereket vásároltak, s elmentek, hogy bebalzsamozzák. A hét első napján kora reggel, napkeltekor kimentek a sírhoz. Egymás közt így beszélgettek: Ki fogja elhengeríteni a követ a sír bejárata elől? De amikor odanéztek, látták, hogy a kő el van hengerítve, jóllehet igen nagy volt. Amint bementek a sírba, jobbról egy fehér ruhába öltözött ifjút láttak, amint ott ült. Megrémültek. De az megszólította őket: Ne féljetek! Ti a keresztre feszített názáreti Jézust keresitek. Feltámadt, nincs itt! Nézzétek, itt a hely, ahová tették! De siessetek, mondjátok meg tanítványainak és Péternek: Előttetek megy Galileába, ott majd látjátok, amint mondta nektek. Erre kijöttek a sírból és elfutottak, mert félelem és szorongás vett rajtuk erőt. Félelmükben senkinek sem szóltak semmiről Tokodi Kopogtató

2 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK POLGÁRMESTERI ESEMÉNYNAPLÓ MÁRCIUS Március 3. A közelgő ünnepség engedélyét, útvonal biztosítását intéztem. Megszemléltük a Nagyvölgyben felállítandó színpad összeszerelését, kijavítottuk az úthibákat. A nyugdíjasklub vezetőjével, Magdi nénivel tárgyaltam a hivatalban. Megrendeltük a könyvtárba szükséges nyomtatót. Március 4. Tát város polgármesterével tárgyaltam a hivatalban. Megrendeztük a hagyományos "Téltemető" ünnepségünket a Nagyvölgyben. Március 5. Megrendeltem a nyomdától a március 15-i ünnepség plakátját. A könyvtárban egyeztető megbeszélést tartottunk az I. világháború kitörésének 100. évfordulójára tervezett kiállítás szervezőivel. Délután az Alkotóházban találkoztam a "Téltemető" szereplőivel és szervezőivel, akikkel elemeztük az előző napi rendezvény tapasztalatait. Március 6. A gondnokság emberei vízóra aknát építettek a Rákóczi utcai régi tűzoltószertár udvarán. Vasúti menetrendről tárgyaltunk a hivatalban. Délután rendkívüli képviselő-testületi ülést tartottunk. Elsőnek az aljegyző alkalmazásához szükséges testületi hozzájárulást tárgyaltuk, majd a Tokodi Sportegyesület pályázaton nyert eszközbeszerzéséhez szükséges összeg előfinanszírozása mellett döntöttünk. Utolsó napirendként elvi hozzájárulásunkat adtuk ahhoz, hogy Papp Márk kibérelje az üveggyári volt tűzoltószertár egyes helyiségeit. Utóbbi ügy részleteiről a hó végi rendes ülésünkön tárgyalunk. Március 7. Hölgy munkatársainkat köszöntöttük a Nőnap alkalmából. Március 8. A sárisápi bor- és pálinkaverseny eredmény hirdetésén vettem részt, környékbeli polgármesterek társaságában. Március 10. Közmeghallgatás volt az Alkotóházban. A felvetődött kérdések, javaslatok segítettek munkánk továbbgondolásában. Március 11. A Gondnokság kivitelezésében elkészült a focipályán a labdafogó háló, a könyvtár szennyvízcsatornába való bekötése. A karbantartási-felújítási tervről egyeztettünk a hivatalban. Közmeghallgatást tartottunk Tokod-Üveggyárban. Március 12. Sárisáp polgármesterével tárgyaltam szennyvízcsatorna bővítés ügyben. Elkészült a "téltemetés" videó felvétele, amit fel is tettünk Tokod honlapjára, így bárki megtekintheti. Közmeghallgatást tartottunk Ebszőnybányán. Március 13. Ebszőnybánya ivóvíz ellátásának helyzetét tekintettük át munkatársaimmal. A Vállalkozók Klubja havi rendezvényét tartottuk az Alkotóházban. Március 14. Az energetikai pályázat boríték bontása történt a hivatalban. Délután tartottuk az évi forradalom és szabadságharcra emlékező ünnepségünket a Lukácsi Máté Művelődési Házban. Öröm, hogy újra együtt ünnepeltünk a Hegyeskő Általános Iskola pedagógusaival, és diákjaival. Az együtt-ünneplésnek is köszönhető, hogy a nagyterem zsúfolásig megtelt. Köszönet, és elismerés illeti az iskolásokat, a Gardellaca kórust, és a Szivárvány Társaskört színvonalas műsorukért. Március 17. A hétvégi eseménytől volt hangos a falu, ugyanis falunkbéli sportrajongó honfitársunk feltörte a sport raktárát, és eltulajdonította a fűnyírót. Ennek "köszönhetően" a televízióba is bekerültünk, amit szívesen kihagytunk volna. Az üveggyári háziorvosi rendelés körüli zavaros helyzetet igyekszünk megoldani, az ÁNTSZ-el karöltve. Március 18. Az üveggyári óvoda épületének ügyében keresett fel bennünket egy ügyvéd, tisztázandó a jogviszonyokat. Bányászati szakemberek kerestek fel, és azzal kecsegtettek bennünket, hogy jó esély van településünkön egy kisebb szénbánya megnyitására. Március 19. Megkaptuk véleményezésre a kistérség hulladékkezelési rendeletének tervezetét. Aljegyzői pályázókat hallgattunk meg képviselő társaimmal. Március 20. Az ÉDV Zrt. szakembereivel, előbb Ebszőnybánya ivóvíz ellátásának megoldásáról, majd a közbeszerzési cég szakemberei bevonásával a szennyvízcsatorna nyomvonalának tervezéséről tárgyaltunk. Március 24. Tervező szakemberrel tárgyaltam az előző nap megkezdett témában. Sárisáp polgármesterével egyeztettük fejlesztési terveinket. Március 25. Munkahelyi értekezletet tartottunk a hivatalban. A gondnokság és közmunkások takarítják a hivatal melletti vízelvezető árkot teljes hosszában. Szemlém során láthattam, mi minden vált feleslegessé egy-egy háztartásban. Március 26. A Kistérségi Tanács ülésén vettem részt Dorogon, ahol a hulladékgyűjtéssel foglalkozó rendelet-tervezet volt napirenden. Az óvodafejlesztés lezárult pályázati anyagának felülvizsgálatát végezték hivatalunkban. Az energetikai pályázatunkkal kapcsolatban tartottunk egyeztető tárgyalást. Március 27. Bizottsági üléseket tartottunk. A felállítandó emlékmű ügyében tárgyaltunk partnereinkkel. Március 28. Mesterekkel, és mérnökkel tárgyaltunk és végeztünk helyszíni bejárást a tervezett emlékmű ügyében. Március 31. A tervezett szennyvízcsatorna beruházás ügyében tárgyaltunk Sárisáp, és Annavölgy polgármesterével. 16 órától képviselő-testületi ülést tartottunk a helyi civil szervezetek képviselőinek jelenlétében. Elsőként az előző ülés óta történtekről adtam tájékoztatást, majd a jegyző úr számolt be a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Elfogadtuk a múlt évben az önkormányzat által támogatott 21 helyi civil szervezet beszámolóját, majd döntöttünk arról, hogy ebben az évben 5,5 millió forinttal támogatjuk civil szerveződéseink tevékenységét. Amint azt az ülésen is megtettem, ez úton is szeretném megköszönni civil szervezeteink minden tagjának azt a sok munkát, amivel hozzájárultak Tokod életének gazdagításához. A Szent Margit Kápolnaigazgatóságot százezer forinttal támogatjuk, segítve ezzel az üveggyári kápolna felújítását. A Bajnai Önkéntes Tűzoltó Egyesületet húszezer forinttal támogatjuk. Tervezési feladatok ellátása a Tokod-Tát szennyvíz-elvezetésének és tisztításának fejlesztése KEOP.7.1.0/ tárgyú közbeszerzési eljárásban a DE-MA NOVUM Konzorcium közös ajánlattevők kapnak megbízást. Elfogadtuk Tokod idei felújításikarbantartási tervét. A Sportcsarnokot ezentúl a tokodi székhelyű sportegyesületek ingyenesen használhatják. Döntésünkkel lehetővé tettük Papp Márk helyi vállalkozónak, hogy a régóta használaton kívül álló üveggyári volt tűzoltószertár egy részét kibérelje. A szomszédnak bérbe adtuk a "pap kert" hátsó ingatlanrészét. Végül döntöttünk a polgármesteri hivatal idei igazgatási szünetének időpontjairól, ami így alakul: július 21. napjától augusztus 1. napjáig, valamint december 22. napjától január 2. napjáig. Tóth Tivadar polgármester Tokodi Kopogtató - 2 -

3 TÁJÉKOZTATÓ Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülését április 28. napján tartja. FELHÍVÁS A SZABADTÉRI TÜZEK MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN Felhívjuk a község gazdálkodó tevékenységet folytató személyeit, szervezeteit, hogy a tevékenységi körükkel kapcsolatos tűzesetek megelőzésére és oltására, valamint azok feltételeinek biztosítására fokozott figyelmet fordítsanak, kiemelten az elkövetkező szabadtéri tüzes időszakban! Az erdő és a parlag tűz elleni védelme a tulajdonos, kezelő, illetve használó feladata. Aki a tűzesetek megelőzéséről a termőföld hasznosítási kötelezettségének elmulasztásával - nem gondoskodik, Ft-ig terjedő tűzvédelmi bírsággal sújtható! A termőföld hasznosítási kötelezettség magában foglalja a gyomnövények megtelepedésének és terjedésének megakadályozását is. Ha az ingatlan nem minősül termőföldnek, a földhasználó akkor is köteles a növényzet gondozását rendszeresen elvégezni. Fentiek szerint felhívjuk a földterületek tulajdonosainak figyelmét, hogy intézkedjenek a gondozatlan területeken lévő növényzet eltávolításáról, gondozásáról. Amennyiben a parlagon tűzeset alakul ki, a Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzvédelmi bírságolási eljárást fog indítani a tulajdonosok, használók ellen! TÁJÉKOZTATÁS SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉSRŐL A Vertikál Nonprofit Zrt. Tokod Nagyközség területén az alábbi időpontban végzi a szelektív hulladékgyűjtést: május 9, május 14, május 28, június 11, június 25, július 9, július 23, augusztus 13, augusztus 27, szeptember 17, október 8, november 12, december 10. PORTRÉ ECSET NÉLKÜL DR. TÓTH GUSZTÁVNÉ NYUGALMAZOTT TANÍTÓNŐRŐL Tóth Tivadar polgármester Az életünk elengedhetetlen szükséglete a táplálék, a víz, az oxigén dús levegő. Mindezekbe beleszületünk. De ahhoz, hogy az említett tényezőket és mindazokat, amelyek befolyásolják az életminőségünket, jól használjuk szükségünk van különböző ismeretekre, azaz a tudásra. Az viszont nem születik velünk, megszerzéséhez az agyunk megdolgoztatására van szükség. Ebben pedig segítenek a tanítók. Ha meg valami miatt görcsbe rándul a testünk, hová fordulunk? A gyógyítóhoz, azaz az orvoshoz. A tanításhoz is, a gyógyításhoz is elsősorban ismeretanyag, empátia (beleélés), szeretet és belülről jövő elhivatottság szükséges. A földrajzot például még kisiskolás koromban én is azért szerettem meg és szeretem ma is mert az előbb említettekkel rendelkező tanító bácsi magyarázta, tanította azt. Ezúttal olyan asszonnyal beszélgetek Dr. Tóth Gusztávné sz. Estéli Mária Magdolna Tokod, Kossuth Lajos utcai lakos személyében, aki számos gyermeket tanított tanítónői pályája során. A férje pedig sok betegnek adta vissza az egészségét. * Elgondolkodtál már azon kedves Magdi, hogy te mit és milyen - nem anyagi jellegű - örökséget kaptál felmenőidtől? - A föld, az állatok és velük együtt a természet szeretetét és tiszteletét kaptam, és egymás iránti szeretetet, tiszteletet, békességet tanultam tőlük. * Kik voltak ők? - Az általam dokumentumokból ismert felmenőim tokodiak voltak és édesapám kivételével földművesek. Estéli József a dédapám, Estéli János és Gahó Barbara házasságából született 1838-ban, és 1862-ben házasságot kötött az 1836-ban született György Ilonával, György József és Papp Rozália leányával. Nekik 1863-ben fiuk született, József a nagyapám. Ő 1891-ban feleségül vette nagyanyámat Papp Annát, akinek a szülei Papp József és Kovács Anna a Szabadságharc évében 1848-ban kötöttek házasságot. A nagyapám az I. Világháborús évek egyikében 1917-ben, az akkor világméreteket öltő járványban, a spanyol náthában viszonylag fiatalon meghalt. Gyermekei: Izidor, Etel, János, László, József és Márton félárvákká váltak. Közülük Estéli Márton lett az édesapám, aki 1912-ben született, és őt már a foglalkozása a szénbányákhoz kötötte. Erzsébet aknán volt vájár, majd robbantómester nyarán a mérnök kiadta robbantásra a parancsot. Apu nem vállalta a robbantást, mert metánszivárgást észlelt, és ezt közölte a mérnökkel. Nem hallgattak rá, robbantottak és meghalt 52 bányász. A robbanás után ő maga is részt vett a mentésükben. Aput felelősségre vonták, még börtönbüntetést is kapott. Szabadulása után az annavölgyi bányába ment dolgozni, csak később tért vissza Erzsébetre, és onnan ment nyugdíjba. 80. életévében hunyt el. Édesanyám Robotka Ilona (Számel Robotka) is 1912-ben született. Ő a háztartást vezette és részt vett szőlőjük és kukoricaföldjük művelésében. 83 évet élt. * Tudom, hogy vannak testvéreid, áruld el légy szíves kik ők, és te hányadik vagy a sorban? - A három testvérem közül elsőként születtem 1936-ban Tokodon az akkori bába Benyákné közreműködésével. Következett Erzsébet (a későbbi Nagy Attiláné) 1937-ben, és ő utána született öcsénk László 1939-ben, ő is házasságban él, felesége a Felvidékről Ebedről származó Kovács Ilona. * Van e emlékezetes élményed az óvodás korodból? - Igen. Adél óvónéni, volt az óvónő, akit csodáltunk, mert mindig elegáns és olyan előkelő volt. A dada pedig Süveges Ilona (a későbbi Süveges Flóriánné). Amikor megszöktem az oviból ő szaladt utánam és vitt vissza, büntetésből becsuktak a padlásfeljáróba. Még felnőttként is kergetett álmomban az Ilus a Porhegy forró homokjában, ugyanis gyermekkoromban a mai Béke utcában az úgynevezett Nesztmon ház egyik lakásában laktunk, több családdal együtt abban az épületben. Sok gyermek ugrándozott az udvarán, mert az ott lakó családok mind több gyermekesek voltak. Most Papp Norbi lakik és dolgozik ott. Mert lakásunkat komoly kár érte a háborúban, a kolóniába költöztünk, heten éltünk ott és máig sem tudom, hogy aludtunk éjszakánként, abban a kicsi szobában. Az óvodás időszakomból van még egy emlékem, mégpedig az, hogy nem szerettem a tejet, mert a zománctalan bögrét büdösnek éreztem. * Hogy folytatódtak a gyermekévek az iskolás korodban? ban lettem elsős az öreg iskolában. Dankó Mihály volt az iskola igazgatója, akitől féltünk, mert nagyon szigorú volt. Az elsőben Bády Erzsébet, másodikban Mécs Istvánné, harmadikban Toma Anna tanított, hogy a negyedikben ki arra nem emlékszem. Az alsóban átlagos tanuló voltam. Ötödikben Seres Sándor tanította a biológiát, és én egyszer véletlenül megtanultam a leckét, és Sanyi bácsi feleltetett, nagyon megdicsért. Ez után én soha nem mentem készületlenül az iskolába, és a felsőben végig kitűnő tanuló voltam. Sanyi bácsi volt a példaképem, egyenessége végig kísérte az egész munkásságomat. Vörös Jánosné tanító néninek meg mindig én voltam a kisinasa. Minden tanítómat szerettem és tiszteltem. Kedvenc tantárgyam a történelem volt. Ma is örömmel olvasom a történelmi témájú könyveket. * Befejezted az általánost és elhatároztad, hogy tanító leszel? - Nem. Igazából az akkori korszellem, no meg a filmek hatására, traktoros akartam lenni. De azt mondta a tanító Ágotai László, hogy: nem traktoros leszel te, hanem tanítónő, és az esztergomi Tanítóképzőbe irányított, ahova fel is vettek. A kisvonattal jártam be a képzőbe, ahol Rados Masi, és Szóda József is osztálytársaim közé tartoztak. Közben anyukám TBC-s lett és egy évig szanatóriumban gyógyították. Nagyon hiányzott, de senki, még a rokonok sem nyújtottak segítőkezet. Ez a helyzet visszavetett a tanulásba engem. A 13 éves Erzsi húgom gondoskodott rólunk. Megjegyzem, hogy Erzsi az általános után dolgozni ment, az Erzsébet aknán volt kézbesítő, de dolgozott a községházán is Tokodi Kopogtató

4 egy ideig, mint kisbíró. Az érettségi után Tardoson kezdtem a tanítást, mert a gyakorló évemet ott töltöttem le, azt követően 1957-ben, a Képesítő kézhezvétele után Neszmélyre helyeztek, majd - úgy emlékszem - 196l től a tokodi általános iskolában folytattam a tanítást az alsó tagozatban. Közvetlen kolleganőim Mécs Istvánné, Csipke Jánosné, Vezér Józsefné és Toma Anna voltak. Az igazgató pedig Vezér József. * Mikor mentél férjhez Magdi? - Amikor még Neszmélyen tanítottam, mentem férjhez Dr. Tóth Gusztávhoz. * Mond el Magdi, hogy ismerkedtél meg a férjeddel és kérlek mutasd is be őt. - Ismeretségünk messzire nyúlik vissza az időbe. A háború után, mint bányász gyermekeit a húgommal együtt elvittek bennünket a Vöröskereszt szervezésében az ország egyik mezőgazdasági területére, ahol jobb volt az ellátás, több volt az élelem, mint az iparvidékeken. Szatmár megyébe a Szamos folyó menti Szamoskérre kerültünk egy gyermektelen házaspárhoz. Kertész Lajos a gazda és felesége megszeretett bennünket, és mi is őket. Gyermekkorunkban, még 9 l0 évesen is tokodi viseletben jártunk. Emlékszem, hogy megcsodáltak bennünket szép viseletünkben. Kertészné és férjem apja testvérek voltak, náluk 5 gyermek volt, együtt játszottunk és így már akkor megismertem Gusztit. Leveleztünk, és amikor már tanítottam volt pénzem, elmentem Kertészéket meglátogatni és ott találkoztunk újra. Guszti ekkor még egyetemista volt, és szigorló /rezidens/ évesként az esztergomi kórházba került. Így már alkalmunk volt találkozásokra, amelyeknek házasság lett a vége. Férjem 1938-ban született Szamoskéren. 9 esztendős volt, amikor édesanyja meghalt, édesapja újra nősült, de felesége a szó szoros értelmében mostoha volt. Nem törődött a gyermekekkel, az apa kőműves volt és munkája sokszor elszólította a családtól. Amikor - még gyermekkorában - Guszti TBC-s lett sem törődött vele, ő megtudta magáról, hogy meg fog halni, de Guszti elhatározta, hogy nem fog meghalni, és ahogy másoktól hallotta mert kecskéjük volt elkezdte rendszeresen inni a sok kecsketejet és enni a sok vöröshagymát, így gyógyította meg önmagát. A nyíregyházi gimnáziumban érettségizett, és azt követően Debrecenben a Tudományegyetem orvosi karán tanult tovább, Budapesten szakvizsgázott, így lett belgyógyász. Speciális területe a szív és érbetegségek gyógyítása. A szigorló év letelte után férjem a tatabányai tüdőgyógyászattól kapott állásajánlatot, de nem fogadta el. Jobban vonzotta a katonaorvosi pálya, mert ott lakást és dupla fizetést kapott. Szentesre került dandárvezető orvosnak, de ez nem elégítette ki, mert ott inkább katona volt, mint orvos. Azután Kecskemétre került a Honvéd Kórházba, ahol a toxikológiai osztály főorvosa volt. Mivel a szolgálati lakásunk még nem készült el, kislányunkkal együtt két évig a kórház egy toxikológiai kórtermében laktunk. Férjem munkája nagyon megterhelő volt, de ő szerette. Ha meghallotta, hogy a mentő beteget hozott azonnal szaladt, hogy gyorsan diagnosztizálni tudja a beteget, hogy hamar megkezdhessék a gyógykezelését. Minden éjjel 2 óránként felkelt, hogy a toxikológiai beteg vérét levegye és analizálja. A mérgezést szenvedett betegeknek atropint adtak, mindaddig, amíg tudatuknál voltak, öntudatvesztés után sorsukra voltak bízva. Egy alkalommal férjem egy betegnek tudatvesztése után is adagolta tovább az atropint, és a beteg meggyógyult. Szaklapokban is megjelent az eset, és utána a pécsi Orvosi Egyetemen már így is tanították. Jó karrier előtt állt, de később politikai okok miatt meg kellett válnia a hadseregtől. Ez annyira megviselte a férjemet, hogy magába zárkózott, befelé forduló ember lett. Ez az oka, hogy Tokodon sem jár emberek közé, nem vesz részt a közéletben. Körzeti orvosként dolgozott tovább, de igazából nem szerette ezt a munkakört, mert összehasonlíthatatlan volt a szakterületével. Több helyen próbálkozott, ennek következtében mi több településen laktunk, de nem talált nyugalmat. Viszont én mindenhol feltaláltam magam azokban az iskolákban, amelyekben tanítottam, azért mert eleve szerettem a gyermekeket, szeretettel, türelemmel foglalkoztam velük, és éreztem az ő viszont szeretetüket is. Seres Sanyi bácsi példáján magam is dicsérettel viszonyultam tanítványaimhoz, ezért nem Tokodi Kopogtató volt konfliktusom velük. Nekem a tanítás nem munka, hanem szórakozás volt, jó közérzetet biztosított számomra. Úttörővezető is voltam, e téren is jól éreztem magam, Kiváló Úttörővezető kitüntetést is kaptam. * Említetted a lányodat - Igen, ő az egyetlen gyermekünk az 1952-ben született Mariann, aki a középiskolai érettségi után kozmetikus, majd mester kozmetikus lett. Olasz és angol nyelvet tanult, és gyakran meglátogat bennünket. Egy idő után ő foglalkozást váltott, kézimunka kereskedő lett, és Szentendrén az ilyen profilú boltját vezeti, de Budapesten él. * Hol tanítottál nyugdíjba meneteled idején? - Jászkiséren. Ott laktunk akkor, amikor 1992-ben nyugdíjba mentem. Férjem még dolgozott, új magánpraxisban folytatta a gyógyítást, majd 2006-ban ő is nyugállományba vonult. * Hogy folytatódott nyugdíjasként az életetek? - Szentendrén volt egy saját házunk, ahol nem volt kert, nem szerettünk ott lakni, szinte hétvégi háznak használtuk, majd a lányunk vette birtokba. Úgy döntöttünk, hogy visszatérünk a szülőfalumba Tokodra, ami éppen eladó ház van ott, azt veszszük meg. És milyen a sors? Érdeklődésünk idején éppen a példaképem, az általam nagyra becsült, Seres Sanyi bácsi háza volt eladó, megvettük, és most ketten használjuk és dolgozzuk a hozzátartozó kertet, amelyet Sanyi bácsi oly nagy hozzáértéssel gondozott. Itt jól érezzük magunkat, annál is inkább, mert mind a ketten kiélhetjük a föld iránti szeretetünket. Férjem itt is folytatta egy ideig magánpraxisát, de annak az abbahagyása után is változatlanul a szakirodalom olvasásában és a komoly zenében leli kedvét. * Neked Magdi a kertészkedésen kívül mit hozott a visszatérés? - Jóleső érzés volt visszajönni, de a hosszú távollét miatt újra meg kellett ismernem a tokodiakat. Megfogott az itt folyó csuhézás, amelyet már gyermekkoromban ismertem és bekapcsolódtam Robotka Laci által vezetett csuhéfonó szakkörbe. Lelkesen készítettem a különböző csuhé tárgyakat. Viszont megalakult a Gardellaca Kórus, és azt testhezállóbbnak éreztem a csuhézásnál, talán azért, mert egyéb tárgyak mellett az éneket is tanítottam, és aktív időszakomban is énekeltem többször kórusokban. Itthon már 11 éve énekelek az említett énekkarban. * Az életem során egyre jobban tapasztalom, hogy akiknek a szíve csordultig van szeretettel, az szabad és boldog ember. Te boldog vagy Magdi? - Igen, mindig az vagyok. Ha valami bánatom van, előveszek egy könyvet és olvasok. Főként a szépirodalmat a történelmi témák mellett. Elfelejtem azt, ami nem jó, előre nézek, optimista vagyok a leányommal együtt. * Az emberek általában valamiben, vagy valakiben hisznek, mi vagy ki a te hited alapja? - Maga az ember, mert vannak még olyanok, akik szebbé jobbá EMBERIBBÉ teszik az életet. * Így nyugdíjasan foglalkoztat e az oktatás helyzete? - Nem követem a mai zűrzavaros oktatási rendszert. * A jövőt illetően van-e még valami amit szeretnél? - Van. Tudom, hogy öregszem, de örülök annak, hogy a lelkem fiatal, és szeretném továbbra is úgy élni az életemet, hogy az is maradjon. Még arra kérlek Magdi, hogy hallgass meg befejezésül egy Kányádi Sándor versidézetet: Szaporodjon ez az ország Emberségbe, hitbe, kedvbe, S ki honnan jött, soha soha, Ne feledje. Köszönöm a beszélgetést! HELYESBÍTÉS! Soós Rezsőné A februári Kopogtatóban Fritz Györggyel készült interjúban a 19. században nemesi címet kapott mondatrészt törlöm. Klára születési éve helyesen 1954, és Indiában a kemence üzembe helyezése 1997-ben volt. Elnézést kérek az elírásért! Soós Rezsőné

5 FELHÍVÁSOK-HIRDETMÉNYEK FÉSZEK KLUB PROGRAMJAI FELHÍVÁS Értesítjük az érintett szülőket, hogy a Hegyeskő Általános Iskolában a 2014/2015. tanévre történő beiratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor: április (hétfő, kedd, szerda) 8:00 órától 16:00 óráig Az első évfolyamra történő beíratkozáskor a gyermek nevére kiállított - személyi azonosítóra - lakcímet igazoló kártyára - TAJ kártyára lesz szükség A beíratkozás az alábbi helyszíneken történik: Tokodi Hegyeskő Általános Iskola 2531 Tokod, Béke. 26. /igazgatói iroda/ 2531 Tokod-Üveggyár, Határ u. 6. /igazgatói iroda/ TOKOD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIRDETMÉNYE Kornokovics Attiláné igazgató Értesítjük a tisztelt szülőket, a 2014/2015. nevelési évre történő óvodai beiratkozás időpontjai a következők: Mesevár Óvoda, Tokod, Köztársaság út 3. április ,00 14,00 óra között Mesevár Óvoda, Tokod, Hunyadi u. 2. április 24. 9,00-15,00 óra között Az óvodai beíratáshoz az óvodai felvétel iránti kérelem c. nyomtatvány kitöltése szükséges, melyet az óvodában lehet igényelni. A beiratkozáshoz szükséges iratok: a gyermek nevére kiállított személyi azonosító (anyakönyvi kivonat) és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya), a szülő személyi azonosítója és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya), a gyermek TAJ-kártyája, Tokod, március 1. Tóth Gábor jegyző FELHÍVÁS, I. VILÁGHÁBORÚS DOKUMENTUMOK GYŰJTÉSÉRE 2014-ben, az I. világháború kitörésének centenáriumára kiállítással emlékezzünk. Kérem azokat a családtagokat, gyűjtőket, akiknek birtokában van világháborús dokumentum (tábori levél, értesítés, fénykép stb.), hozzák el a községi könyvtárba, ahol fénymásoljuk, és a kiállításon felhasználjuk. Segítő együttműködésüket köszönöm: Tóth Tivadar polgármester ÁPRILIS SZENT GYÖRGY HAVA, SZELEK HAVA 01. Bolondok napja 02. Őrsgyűlés 06. Választások 09. Őrsgyűlés 11. A magyar költészet napja: Bakay Ferenc Harangozó Éva meghívott előadóművészek verses délelőttje 14. Filmklub A lator 16. Őrsgyűlés Húsvéti szokások 22. Locsolkodóvers verseny 23. Őrsgyűlés a pincevölgyben tea, zsíros kenyér 28. Mihály atya 30. Őrsgyűlés - Születés és névnapok Kerti munkák folytatása MÁJUS PÜNKÖSD HAVA, ÍGÉRET HAVA 05. Anyák napja 07. Őrsgyűlés, a klub 3. születésnapja 12. Filmklub: Bakancslista 14. Őrsgyűlés 21. Kirándulás a Lóga tóra 26. Mihály atya 28. Örsgyűlés, születés és névnapok ünneplése 30. A nemdohányzók világnapja Kerti munkák folytatása A programjainkra mindenkit szeretettel várunk. A Kirándulások helyszínére kisbusszal megyünk, ezért kérném, ha valaki csatlakozni szeretne, előre jelezze, hogy tudjuk hányan leszünk a buszban. A Filmklubban a filmeket nagyban, projektorral kivetítve nézzük. Majdnem olyan élmény, mintha moziban lennénk. A projektorért köszönettel tartozunk Czirkelbach Olgának, aki felajánlotta a klub részére a kivetítő árát. A klub összes tagja nevében köszönöm! MÁRCIUS 15. MEGÜNNEPLÉSE A FÉSZEK KLUBBAN Kolozsi Mónika klub vezető A tokodi Fészek Klub aktív tagjai ásót, kapát, gereblyét fogtak, és rendbe tették a klub kertjét. Másnap a tokodaltárói idősek klubja meghívásának eleget téve szép ruhákba öltözve, zászlókkal kezünkben Tokodaltáróra mentünk közösen emlékezni az 1848-as forradalom eseményeire. Az asztalokon tavaszi virággal, ruhájukon szép kitűzött kokárdával és szeretettel vártak minket. Mónika felolvasta a 12 pontot, beszélt a forradalom eseményeiről, majd elénekeltük a Kossuth nótát. A tokodaltárói klub tagjai megvendégeltek minket, amit köszönünk. Hazafelé mindenki szívét melengette a szép tavaszi napsütés. ÉLETMÓD Kertiné László Anna Kérjük, támogassa adója 1 %-ával, vagy egyéb Önnek megfelelő összeg átutalásával a Tokod Nagyközségért Alapítvány célkitűzéseit. Cím: 2531, Tokod Kossuth L. u. 53. Adószám: Bankszámla szám: AZ OXIDÁLT KOLESZTERIN ÉRRENDSZERI KÁROSODÁST OKOZ A modern társadalmi berendezkedéssel párhuzamosan szaporodni kezdett a szív- és érrendszeri betegek száma, és lázas kutatás indult el az ok-okozati összefüggések mielőbbi tisztázása érdekében. A kísérletek rámutattak, hogy az érelmeszesedési folyamatokban egy zsírszerű anyag nagy szerepet játszik. Az oxidált koleszterin egy újabb fontos táplálkozási tényező, ami a szívbetegség kialakulásának esélyét befolyásol Tokodi Kopogtató

6 hatja. Az étrendben jelenlévő oxidált koleszterin még akkor is megnövelheti a szív megbetegedésének kockázatát, ha a vérkoleszterin normális marad. Mind az állatokon, mind az embereken végzett kutatások azt bizonyították, hogy az oxidált LDL szint sokkal biztosabban jósolja meg a betegség kialakulását, mint az általános koleszterin szint. Továbbá azt se hagyjuk figyelmen kívül, hogy az élelemben jelenlévő oxidált koleszterin az egyik leghatékonyabb rákkeltő tényező! A finomított olajok erőteljes hatással vannak a koleszterinszintünkre. Az utóbbi néhány évben a finomított olajok és az ebből készült termékek (pl. margarin) fogyasztása jelentősen megnövekedett. A növényi olajok ipari előállítása során az olajat magas hőmérsékletre hevítik, és különböző vegyszerekkel kezelik. Az ipari élelmiszer-feldolgozás átalakítja az élelmiszerek természetes szerkezetét, olyan anyagok jönnek létre, amelyek a természetben nem léteznek. Ezek az anyagok (pl. a transzzsírsavak, az oxycolesterin) megterhelik a szervezetünket, gátolják a máj normális működését, felboríthatják a természetes szabályozó rendszereket. Ha koleszterint tartalmazó tárolt élelmiszer koleszterinje egy ideig levegővel érintkezik, összekapcsolódhat a levegőben lévő oxigénnel, oxidált koleszterin termelődik. Ezen oxidációs termékek közül néhánynak még kis mennyiségben is károsító hatása van az artériák falára. Oxidált koleszterin található pl. a tojásporban, a tejporban és a túlsütött húsban. Még a lefölözött tejből készült tejporban is marad elég tejzsír, hogy egy kevés oxidált koleszterint tartalmazzon. A teljes tejből készült tejpor viszont veszélyes mennyiségeket tartalmaz. A koleszterin oxidációja végbemehet a zsírtartalmú húsok hevítésekor, a sült csirke és a grillezett burgerek vagy marhahúsok készítésekor. Dr. Peng és Taylor a New York állambeli Albanyban folytatott kísérleteikben kémiai méréseket végeztek élelmiszereken, és azt vizsgálták, mennyi oxidált koleszterint tartalmaznak, ill. hogy ez milyen károsító hatást gyakorol a véredénysejtekre. Azt találták, hogy néhány oxidációs termék nem egészen 24 óra alatt elpusztította az artériákat bélelő sejteket, ezáltal az erek fala megsérült. A vizsgált élelmiszerek közül ilyen értelemben a legkárosabbnak bizonyultak: a tejsodók, pudingok, jégkrémek, fagylaltok, a palacsinta, tehát olyan ételek, amelyekben a cukor, tej és tojás vegyült össze. A nagyon magas cukortartalmú élelmiszerek sokkal hajlamosabbak az oxidációra. A parmezán sajt és a disznózsír is a károsnak minősített csoportba kerültek. Noha az oxidált koleszterinnel kapcsolatos részletes méréseket mindmáig nem végezték el minden élelmiszerre vonatkozóan, logikus feltételezni, hogy minden koleszterint tartalmazó táplálék tartalmaz némi oxidációs terméket is. Hogyan védekezhetünk az oxidált koleszterin negatív hatásai ellen? Az élelmiszerekben számos olyan anyag van, ami úgy tűnik, megakadályozza ezt az oxidációt. Ezek az anyagok az antioxidánsok. Legelőnyösebb antioxidáns vitamin a C-, E- és bétakarotin, valamint a cink és a szelén kulcsfontosságú az érfalak védelme szempontjából is. A táplálkozásnak nagy jelentősége van a természetes koleszterin-szabályozásban, így ajánlott fogyasztania a következőket: Omega 3 zsírsavak: halolaj, ligetszépemagolaj, lenmagolaj, stb. Az omega 3 zsírsavak hígítják a vért, javítják az összetételét, áramlási tulajdonságait, így csökkentve az érfali lerakódások esélyét. Csökkentsük az omega-6 zsírsavak (napraforgóolaj) fogyasztását! Teljes kiőrlésű gabonák, rostok: hajdina, köles, és zabkorpa - A rostok megkötik a koleszterint hordozó epesavak nagy részét, így a bélből kevesebb koleszterin tud visszaszívódni a keringésbe. Rosthiányos étrend esetén az előbbi visszaszívódási folyamat intenzívebb. Az élelmi rostok között a pektin rendelkezik koleszterincsökkentő hatással. Zöldségek: retek, torma, paprika, vöröshagyma, fokhagyma, póréhagyma, brokkoli, sárgarépa, hüvelyesek, zöld leveles zöldségek emésztést serkentő, vértisztító anyagokat tartalmaznak Gyümölcsök: citrusfélék, paradicsom, csipkebogyó, eper, banán, datolyaszilva Diófélék és olajos magvak: mandula, mogyoró, lenmag, tökmag, mák, dió, napraforgó. Fontos tudnunk, hogy a szív és érrendszeri betegségek megelőzése szempontjából az oxidált koleszterin jelenlétére, illetve kizárására való odafigyelés csak egy tényező, de amint láttuk, nem elhanyagolható. Egészségtudatos, tervezett táplálkozással javíthatjuk életminőségünket, és sok bajtól óvhatjuk meg magunkat. TISZTELT BETEGEK / TOKODI LAKOSOK! Makra-Lázár Ágnes életmód-tanácsadó A tokodi háziorvosi rendelő külső falára egy defibrillátor került felszerelésre, melyre a tokodi önkormányzat pályázat alapján nyert támogatást. Az eszköz nyilvános. Olyan esetekben jön szóba használata, amikor (főképp ismert szívbetegeknél) szív- és légzésleállást észlelnek, azt megelőző mellkasi fájdalommal vagy anélkül. Az újraélesztés folyamata a defibrillátor melletti ablakban van felfüggesztve. A készülék szekrényből történő eltávolításánál riasztó szólal meg, mely alapján a készüléket használni szándékozó felhívja magára a figyelmet. Térfigyelő kamera rögzíti, hogy ki használja, ill. veszi ki a szekrényből a készüléket. A készülék fedőjének felnyitásakor az hangban utasításokkal látja el a kezelőt. Működésbe hozni csak olyan esetben lehet, ha a szívritmus analízis lezajlott és a készülék a sokkolást indokoltnak tartja és engedélyezi. A defibrillátort kérjük minden használat után a helyére viszszahelyezni, vagy az orvosi rendelőben leadni, továbbá a háziorvost a használatáról értesíteni. Az újraélesztési folyamathoz kérjen segítséget, értesítsék a mentőket (hívószám:104). Rendelési idő alatt a defibrillátor használatához kérjék ki a háziorvos vagy az ápolónő segítségét. Amennyiben felmerül újraélesztés szükségessége és nem észlelnek az eszméletlen betegnél pulzust, ill. légzést akkor elsőként segítséget kell hívni, majd az újraélesztést megkezdeni (mellkaskompresszió/szívmasszázs), amennyiben nem jártas újraélesztésben ne próbálkozzon lélegeztetéssel. Ha a pulzust nem tudja megnézni, csak a légzés hiányát vegye figyelembe. A defibrillátorért csak abban az esetben menjen, ha van segítője aki az újraélesztést erre az időre vagy amíg az esetkocsi ki nem érkezik folytatni tudja. Fontos! ne próbáljon a betegen újraélesztést, ha tudatánál van, lélegzik kérjük a készüléket pusztán kíváncsiságból ne vegyék ki a dobozból a doboz riasztójának a kulcsa az orvosi rendelőben található. Ha további kérdése van, a háziorvosi rendelőben ezekre szívesen válaszolok. Tisztelettel, Dr. Oláh András Tokod Nagyközség Önkormányzatának hivatalos lapja Felelős szerkesztő: Tóth Tivadar Szerkesztő: Bérces Jánosné Elérhetőségek: Tel.: Web: Készült a Spori Print V. nyomdában, 1600 példányban Tokodi Kopogtató - 6 -

7 SPORTHÍREK DOROG VÁROS NAGYDÍJA FEKETE GYÉMÁNT KUPA PROGRAMAJÁNLÓ ÉLETMÓD KLUB A KÖNYVTÁRBAN minden hónap első keddjén 16 órakor május 6-ai összejövetel témája: A TESTMOZGÁS ÉS A STRESSZ KEZELÉS SZEREPE A MAGASVÉRNYOMÁS-BETEGSÉG KEZELÉSÉBEN A Dorogi birkózás nem csak eredményeiben, hanem versenyrendezésben is csúcsra tör. Magyar versenyek közül egyik legszínesebb és legerősebb junior és kadet kötöttfogású tornájának megrendezésére vállalkozott, utána pedig egyhetes nemzetközi edzőtábornak és regionális közös edzéseknek ad otthont Dorog városa. A nemzetközi edzőtábor edzései után lesznek a regionális edzések, ahol Esztergom, Csolnok, Nagysáp, Tát, Tokod és természetesen Dorog kis birkózói is együtt készülhetnek egész héten. ADorogi Sportcsarnokban került megrendezésre a nagyszabású rendezvény március utolsó hétvégéjén. Évről-évre egyre nagyobb és több külföldi birkózó csapat jelentkezik be az ország legszínvonalasabb Ifjúsági birkózó tornájára, előzetes nevezések alapján, nemzet jelezte részvételét: Ukrajna, Szlovákia, Szerbia, Csehország, Horvátország, Szlovénia, Svédország, Lengyelország, Olaszország, Litvánia és Magyarország számos csapata méri össze erejét. Magyarországon, ebben a korosztályban egyedülálló módon pénzdíjjal is jutalmazzák junior korosztályban az első helyezetteket, kadeteknél az érmeseket, melyet a szervezőség támogatókon keresztül finanszíroz, ami nem kis feladat. Ez az esemény a dorogi Önkormányzat, számos vállalkozó és támogató segítségével az eddigi legnagyobb verseny. Ennek tükrében, a hétvégi megmérettetésen a dorogi sportcsarnokban igazán látványos változásokkal, világversenyhez hasonló kialakításokkal várták a szervezők a versenyzőket, edzőket, ismert valamint a sportágat szerető szurkolókat. 80 cm magas két szőnyeggel lerakott küzdőtér, külön elkerített bemelegítő szőnyeg elhelyezésével, kiállítással várták a programra kilátogatókat, szurkolókat. Aki lemaradt, az a jövő héttől a videó felvételeket archiválva visszanézheti a világ minden pontjáról a dorogibirkozas.hu weboldalon. A verseny befejeztével, egyhetes nemzetközi edzőtábor kezdődik a sportcsarnokban, ahol 6 szőnyeg lerakását követően hétfőtől péntekig napi két edzéssel folytatódik a program. Több külföldi csapat, és több magyar egyesület versenyzői összesen birkózóval továbbra is itt marad, hogy összehangolt munkával, egymás technikai tudásába bepillantva és azt átadva, napi kétszer másfélórás edzésekkel segítsék a közös munkát. A lehetőség, hogy a fiatalok olyan idegen ellenfelekkel is edzhetnek, akikkel egyáltalán nem vagy igen ritkán találkoznak, felbecsülhetetlen. Lévai Zoltán ANYAKÖNYVI HÍREK Április hóban az alábbi szépkorú lakosaink ünnepelik születésnapjukat. Hüse Józsefné Kapa Kálmánné Jó egészséget, sok boldogságot kívánunk! 91 éves 91 éves Fájó szívvel búcsúzunk március hónapban elhunyt lakosainktól: Zima Béla Soós Ernőné sz.: Süveges Katalin Csákvári Jánosné sz.: Hirs Aranka Kajtár Árpádné sz.: Schupp Mária Nyugodjanak békében! 65 éves 92 éves 73 éves 67 éves Egészséges ételek kóstolására, valamint életmódés szakácskönyvek vásárlására is lesz lehetőség. KÖNYVTÁRUNK AJÁNLATA BARNETT, KRISTINE: A SZIKRA Szeretettel várjuk az érdeklődőket! Jacob Barnett egészséges kisbabaként jött a világra - legalábbis látszólag. Az első különös tüneteket egy éves kora után produkálta: emocionális reakciói minimálisra csökkentek, akárcsak környezetével való kapcsolata, s mintha bezárkózott volna sajátos világába. Jake-nél hamarosan az autizmus egy fajtáját, Aspergerszindrómát diagnosztizáltak, és megkezdődött a kezelése különféle szakértők bevonásával, speciális óvodában. A kisfiú azonban szinte semmit nem fejlődött, így önálló életre képtelen lénynek, gyakorlatilag reménytelen esetnek nyilvánították. Az édesanyja, Kristine azonban másképp gondolkodott: a férjével, Michaellel egyetértve kivették az intézményből, és a saját elgondolásaik szerint foglalkoztak vele. Az eredmény elképesztő volt: Jake-ről hamarosan kiderült, hogy kiemelkedő matematikai és természettudományos képességekkel bír. Kilenc évesen már egyetemre járt, tizenkét évesen fizikusként kapott állást, és előállt egy olyan elmélettel, amely akár Nobel-díjat is érdemelhet. Vajon hogyan jutott el Jake a magatehetetlen, értelmi fogyatékos kisgyerek státuszától addig, hogy elismert zseni legyen? Ennek a fordulatokkal és tanulságokkal teli történetnek a krónikáját olvashatjuk Kristine Barnett olvasmányos beszámolójában. A kötet amellett, hogy önálló történetként is lebilincselő, külön ajánlott olyanoknak, akik Asperger-szindrómás gyermeket nevelnek. UGRON ZSOLNA: ERDÉLYI MENYEGZŐ A tizenhetedik század nyitányán, 1608-ban, a Báthory Gábor ifjú fejedelem uralta Erdélyben játszódik Ugron Zsolna romantikus történelmi regénye. A történet főszereplője Báthory akkor mindössze tizennégy éves húga, Anna, akinek alakját a hagyomány nem éppen idealizált hölgyként őrzi: a krónikák vérbő, kicsapongó életmódú, hűtlen asszonyként emlékeznek rá, akit - kiegészítve boszorkányság és önnön gyermeke megölésének vádjával - még huszonévesen jószágvesztésre ítéltek. Ugron Zsolna azonban túllépve Anna rossz hírén, igyekszik a szélsőségeknél mindig árnyaltabb, mélyebb, érzékenyebb igazságot feltárni vele kapcsolatban, megkísérelve felskiccelni Báthory Anna valós személyiségét; egy szenvedélyes, karakteres fiatal nőét, akinek a magánéletét a politika határozta meg, és aki a három részre szakadt ország intrikus arisztokratái között próbált élni és boldogulni. A regény teljes élettörténetén átível: még félig kisleányként Bánffy Dénessel kötött házasságától követhetjük nyomon sorsát, korai özvegységén, Jósika Zsigmonddal való második házasságán, az ellene irányuló pereken, Lengyelországi bujkálásán keresztül egészen az Esterházy Miklós udvarában töltött évekig. A fordulatos, olvasmányos könyv egyrészt remek - bár nem feltétlenül hiteles - portré Báthory Annáról, másrészt színes körkép a korabeli Erdélyről. Tizennégy éves kor felett minden korosztálynak jó szívvel ajánlható. forrás: Tokodi Kopogtató

2013. július Tokod Nagyközség Önkormányzatának Hivatalos lapja XIX. évfolyam 7. szám

2013. július Tokod Nagyközség Önkormányzatának Hivatalos lapja XIX. évfolyam 7. szám 2013. július Tokod Nagyközség Önkormányzatának Hivatalos lapja XIX. évfolyam 7. szám VETÉSEK VÁLASZA Megérett a kalászos róna összes kalásza már, sugarát bőven szerteszórja a vidám kedvű nyár. Az első

Részletesebben

2014. július Tokod Nagyközség Önkormányzatának Hivatalos lapja XX. évfolyam 7. szám

2014. július Tokod Nagyközség Önkormányzatának Hivatalos lapja XX. évfolyam 7. szám 2014. július Tokod Nagyközség Önkormányzatának Hivatalos lapja XX. évfolyam 7. szám FALUDI FERENC SZENT ISTVÁN KIRÁLYHOZ SOK SZERETETTEL MEGHÍVJUK KÖZSÉGÜNK LAKÓIT RENDEZVÉNYEINKRE AUGUSZTUS 20-ÁN 16 ÓRÁRA

Részletesebben

KÁNYÁDI SÁNDOR: TÉLUTÓ. Február 2. GYERTYASZENTELŐ BOLDOGASSZONY NAPJA

KÁNYÁDI SÁNDOR: TÉLUTÓ. Február 2. GYERTYASZENTELŐ BOLDOGASSZONY NAPJA 2013. Február Tokod Nagyközség Önkormányzatának Hivatalos lapja XIX. évfolyam 2. szám KÁNYÁDI SÁNDOR: TÉLUTÓ Enged a Küküllő: helyen-helyen kásás, jégtörő csákányát próbálgatja Mátyás. Legelőbb a gáton

Részletesebben

EGY MEGHATÓ KARÁCSONYI TÖRTÉNET

EGY MEGHATÓ KARÁCSONYI TÖRTÉNET 2012. december Tokod Nagyközség Önkormányzatának Hivatalos lapja XVIII. évfolyam 12. szám KARÁCSONYI KÖSZÖNTŐ ADVENTI HAJNAL SÁNDOR ERNŐ Alföldön, fákon zúzmara, adventi hajnal zápora, ezüst mezők, ezüst

Részletesebben

2014. november Tokod Nagyközség Önkormányzatának Hivatalos lapja XX. évfolyam 11. szám

2014. november Tokod Nagyközség Önkormányzatának Hivatalos lapja XX. évfolyam 11. szám 2014. november Tokod Nagyközség Önkormányzatának Hivatalos lapja XX. évfolyam 11. szám MÁRTON-NAPI HAGYOMÁNYOK, SZOKÁSOK November 11-e Szent Márton napja. Mint minden ünnepnek, úgy ennek is megvannak a

Részletesebben

DIÓSD VÁROS INGYENES KÖZÉLETI HAVILAPJA. XXV. évfolyam 3. szám 2015. március. 1848 hőseire emlékeztünk

DIÓSD VÁROS INGYENES KÖZÉLETI HAVILAPJA. XXV. évfolyam 3. szám 2015. március. 1848 hőseire emlékeztünk DIÓSD VÁROS INGYENES KÖZÉLETI HAVILAPJA XXV. évfolyam 3. szám 2015. március 1848 hőseire emlékeztünk AUTÓCENTRUM SZABÓ KFT. 2030 ÉRD, KIS-DUNA U. 9., TEL.: 06 (23) 521 310, WEB.: WWW.RENAULTSZABO.HU www.renault.hu

Részletesebben

Március Böjt máshava KIKELET hava Április Szent György hava SZELEK hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR,

Március Böjt máshava KIKELET hava Április Szent György hava SZELEK hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, XXVII. évfolyam 3. szám Március Böjt máshava KIKELET hava Április Szent György hava SZELEK hava 2015. március április Ára: 150 Ft LAKITELEKI ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN FELTÁMADT A HALÁLBÓL

Részletesebben

2012. június Tokod Nagyközség Önkormányzatának Hivatalos lapja XVIII. évfolyam 6. szám

2012. június Tokod Nagyközség Önkormányzatának Hivatalos lapja XVIII. évfolyam 6. szám 2012. június Tokod Nagyközség Önkormányzatának Hivatalos lapja XVIII. évfolyam 6. szám KÁNYÁDI SÁNDOR: KICSI LEGÉNY, NAGY TARISZNYA Horgasinamat verdeső tarisznyámban palavessző, palavessző s palatábla...

Részletesebben

Mendei Híradó. Önkormányzati tájékoztató 2014./III. szám

Mendei Híradó. Önkormányzati tájékoztató 2014./III. szám Mendei Híradó Önkormányzati tájékoztató 2014./III. szám A ravatalozó alapkőletétele Kovács Kornél, Pintér Mihály, Kaszanyi József és Pogácsás Tibor Mende község önkormányzatának képviselőtestülete figyelembe

Részletesebben

NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2014-ben huszonöt éves a város MEGJELENIK HAVONTA XXIV. ÉVFOLYAM 2014. ÁPRILIS havonta ingyenesen 3200 otthonban a város szolgálatában

Részletesebben

2. Tápiógyörgye 2010 december. Önkormányzati hírek

2. Tápiógyörgye 2010 december. Önkormányzati hírek 2. Tápiógyörgye 2010 december Önkormányzati hírek Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megalakulása óta három alkalommal ülésezett, 33 napirendi pontot tárgyalt, 34 határozatot és egy

Részletesebben

amely meggyőzne bennünket arról, hogy a feltámadás nem történtek meg.

amely meggyőzne bennünket arról, hogy a feltámadás nem történtek meg. XIX. évfolyam 2. szám Nyíracsád havonta megjelenő lapja 2010. március Krisztus feltámadt! Hóesésben koszorúztunk Az ember hajlamos arra, hogy úgy gondoljon a húsvétra, mint a hús újbóli magunkhoz vételére,

Részletesebben

Tiszakeszi Község Lapja VIII. évfolyam 1. szám 2012. március

Tiszakeszi Község Lapja VIII. évfolyam 1. szám 2012. március Tiszakeszi Község Lapja VIII. évfolyam 1. szám 2012. március Tisztelt Tiszakesziek, Kedves Olvasók! Az ember és természetesen az önkormányzat is gyakran kerül olyan helyzetbe ebben a rohanó, feladatokkal

Részletesebben

Suli hírek Új nevet választ az Általános Iskola 9-13.

Suli hírek Új nevet választ az Általános Iskola 9-13. Suli hírek Új nevet választ az Általános Iskola 9-13. 1941 Helyi közéleti periodika 2013. március 22. évfolyam/ 1., 84. szám TAVASZ 28 oldal Ára: 180 forint Kontakt: panditukor@gmail.com Kiadja: Pánd Községi

Részletesebben

Kerekegyháza lakossága ingyenes gyógymasszázson. 9-16 óráig az orvosi rendelõben.

Kerekegyháza lakossága ingyenes gyógymasszázson. 9-16 óráig az orvosi rendelõben. Kerekegyháza lakossága ingyenes gyógymasszázson P o l g á r m e s t e r i vehet részt 2009. április 25-én 9-16 óráig az orvosi rendelõben. Kerekegyházán az Ifjúság utca 4. szám alatt, a Pékség 2 közelében,

Részletesebben

1848-49 forradalom és szabadságharc Magyarországon

1848-49 forradalom és szabadságharc Magyarországon 2012. MÁRCIUS 1848-49 forradalom és szabadságharc Magyarországon Megemlékezés Tárnokon: 10 órától a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Sportiskola és Pedagógiai Szakszolgálat diákjainak műsora a Művelődési

Részletesebben

BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. Rendhagyó történelemóra

BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. Rendhagyó történelemóra BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. 2006. ÁPRILIS 28. A X X I I. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T I N G Y E N E S L A P J A M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E 3 4 6 7 8 9 10 13 Kerületi óvodai

Részletesebben

2015. február Tokod Nagyközség Önkormányzatának Hivatalos lapja XXI. évfolyam 1. szám

2015. február Tokod Nagyközség Önkormányzatának Hivatalos lapja XXI. évfolyam 1. szám 2015. február Tokod Nagyközség Önkormányzatának Hivatalos lapja XXI. évfolyam 1. szám M E G H Í V Ó Tokod Nagyközség Önkormányzata szeretettel meghívja Önt és, kedves családját, 2015. február 16-án HÉTFŐN

Részletesebben

Húsvét. Kivonultunk Egyiptomból

Húsvét. Kivonultunk Egyiptomból 1 RÁKÓCZI RÁKÓCZI Húsvét Kivonultunk Egyiptomból Húsvét éjszakáján mindig felolvasunk többek között egy történetet a Bibiliából, az Egyiptomból való kivonulás történetét. Nagyon fontos része ez a feltámadást

Részletesebben

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII.

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII. SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII. évfolyam 3. szám 2014. október TÁJÉKOZTATÓ A 2010 2014-ES ÖNKORMÁNYZATI CIKLUSRÓL 2010 20142. oldal 12. oldal 19. oldal 23. oldal TARTALOM: Összefoglaló

Részletesebben

BÁBOLNAI. Jubileumi városavató ünnepség. 1956-ra emlékeztünk. Egészségnap az iskolában. Halottak napján (Megemlékezés a 3. oldalon.

BÁBOLNAI. Jubileumi városavató ünnepség. 1956-ra emlékeztünk. Egészségnap az iskolában. Halottak napján (Megemlékezés a 3. oldalon. XIX. ÉVFOLYAM 11. SZÁM BÁBOLNAI 2009. NOVEMBER AZ ÖNKORMÁNYZAT HAVONTA MEGJELENÕ LAPJA 1956-ra emlékeztünk (Tudósításunk a 12. oldalon.) Jubileumi városavató ünnepség Öt évvel ezelõtt, 2003. júliusában

Részletesebben

Átadták a. a kormányablakok. Lakossági fórum a közlekedésről. Aranyszájú Szent János a böjtről: Alapítva 1927-ben. Devecser, 2015.

Átadták a. a kormányablakok. Lakossági fórum a közlekedésről. Aranyszájú Szent János a böjtről: Alapítva 1927-ben. Devecser, 2015. Alapítva 1927-ben XXII. (XXXVII.) évfolyam 2. szám A település közéleti lapja Lakossági fórum a közlekedésről Ferenczi Gábor polgármester a fórum három fő témájának jelölte a közútfejlesztéseket, amelyek

Részletesebben

Dunakeszi Polgár VÁROSI MAGAZIN. (Írásunk a 27. oldalon) 2009. április. IX. évfolyam 4. szám. Fotó: KesziPress

Dunakeszi Polgár VÁROSI MAGAZIN. (Írásunk a 27. oldalon) 2009. április. IX. évfolyam 4. szám. Fotó: KesziPress Dunakeszi Polgár IX. évfolyam 4. szám VÁROSI MAGAZIN 2009. április Overdose világvágtája Akik újra megismertetik ALAG nevét a világgal (Írásunk a 27. oldalon) Fotó: KesziPress 2 Dunakeszi Polgár tartalom

Részletesebben

Farsangi felvonulás Bõben

Farsangi felvonulás Bõben Rövid hírek Lócs Jelmezes mulatság A lócsiak kis közössége is maskarába bújva köszöntötte a farsangot, búcsúztatta a telet február elsõ szombatján. A hangulatot a Farsangi felvonulás Bõben A farsang a

Részletesebben

MIÉP Jobbik a Harmadik Út Magyar Kommunista Munkáspárt

MIÉP Jobbik a Harmadik Út Magyar Kommunista Munkáspárt Tahitotfalu_2006_04.qxd 2006.03.27 17:55 Page 1 163. SZÁM Elôállítás költsége: 93 Ft www.tahitotfalu.hu Választás 2006 MIÉP Jobbik a Harmadik Út Magyar Kommunista Munkáspárt A tartalomból: A Magyar Köztársaság

Részletesebben

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 25. évfolyam 1. szám 2014. JANUÁR FEBRUÁR Ára: 120 Ft Húsvétkor ünnepli a kereszténység Jézus Krisztus feltámadását A húsvét a legrégibb keresztény ünnep és egyúttal a legjelentősebb

Részletesebben

(Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava (Október) Mindszent hava MAGVETÕ hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR,

(Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava (Október) Mindszent hava MAGVETÕ hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, XXVI. évfolyam 9. szám (Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava (Október) Mindszent hava MAGVETÕ hava 2014. szeptember október Ára: 150 Ft LAKITELEKI ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

Nagymaros. Elõtérben a pénzügyek. Minden kedves nagymarosi családnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendõt kívánunk!

Nagymaros. Elõtérben a pénzügyek. Minden kedves nagymarosi családnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendõt kívánunk! Nagymaros 2006. december 5. - a lap ingyenes! polgárváros, királyi panorámával Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Elõtérben a pénzügyek Interjú Petrovics László polgármesterrel Október

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ KÖSZÖNET NYÍLT NAP. 2 2012. január

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ KÖSZÖNET NYÍLT NAP. 2 2012. január 2 2012. január KRÓNIKA A novemberi megjelenése óta történt fontosabb eseményekről. A karácsonyi ünnepek csendesen zajlottak településünkön. A művelődési házban szinte egész decemberben civilszervezetek,

Részletesebben