2014. április Tokod Nagyközség Önkormányzatának Hivatalos lapja XX. évfolyam 4. szám

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2014. április Tokod Nagyközség Önkormányzatának Hivatalos lapja XX. évfolyam 4. szám"

Átírás

1 2014. április Tokod Nagyközség Önkormányzatának Hivatalos lapja XX. évfolyam 4. szám SZEPESI ZSUZSANNA: MEGVÁLTÓNK! Jönnöd kellett, sok volt a bűn, és te mindent vállaltál; keresztedről rájuk nézve még atyádhoz fordultál - bocsánatát kérted nekik, hisz, mit tettek, nem tudták, nem sejtették, hogy halálod megváltás, nem megtorlás. Így mosta le áldozatod földi ember vétkeit, szent sírodban begyógyultak értük kapott sebeid. Üdvösség titkában benne kínszenvedés és halál, ami felett, feltámadva, te győzelmet arattál. Sötétségét bűnnek, bajnak fényességed elűzte; zeng már harang, új tűz éled, eljött húsvét öröme. REMÉNYIK SÁNDOR: FELTÁMADÁS (részlet) Aki tudja, mint töré fel Sírját a dicső; Aki látja, hogy a földön Minden újra nő; Gondoljon feltámadásra, Mely örök leszen... Feltámadt az istenember Győzedelmesen! Adjatok hálát s virágot, Tömjént hozzatok. Hallelujah! hallelujah! Zengje ajkatok. Mert feltámadtok ti is még Valamennyien, Mint az istenember egykor: Győzedelmesen. A HÚSVÉT EREDETE A húsvéti ünnep neve különböző nyelveken más és más. Közös eredete azonban, a húsvét héber neve, a pészah. A szó kikerülést, elkerülést jelent. Eredetileg a keresztény és a zsidó ünnep egybe is esett. A níceai zsinat i. sz. 325-ben szabályozta a keresztény ünnepek rendjét, ekkor vált el a két ünnep ideje. A húsvét angol neve: passover, átrepülést jelent. Gyakorta használják az Easter elnevezést, mely a német Oster szóval együtt keresendő. Őse egy germán istennő, Ostara az alvilág úrnője, ünnepe a tavaszi napéjegyenlőség idején volt. Lehet, hogy neve az East, a kelet szóból származik, s a napfelkeltére utal. A szó a magyarban nem található meg, de Csíkményságon a húsvéti körmenet neve: kikerülés, más vidékeken a feltámadáshoz kapcsolódik. A magyar szó: húsvét, az azt megelőző időszak, a negyvennapos böjt lezárulását jelzi. A húsvét és a hozzá kapcsolódó ünnepek a mozgó ünnepek közé tartoznak, azaz nem esnek a Julián-naptár szerinti év ugyanazon napjára minden évben. A Nap mozgása mellett a Hold mozgásától is függ a dátum némileg a héber naptárhoz hasonló módon. A húsvét helyes időpontja gyakran vita tárgya volt. A húsvét egybeesik a tavaszi napéjegyenlőség idején tartott termékenységi ünnepekkel, melynek elemei a feltámadás, az újjászületés. Húsvét napja az 1582-ből származó egyházi szabályzat szerint a tavaszi holdtölte utáni első vasárnapra esik: március 22 és április 25-e közé. (Ezt mondja ki a niceai zsinat határozata is i. sz. 325-ben) A húsvét kialakulásában fontos szerepet játszik a zsidó húsvét, a pészah. E vallás tanítása szerint e napon ünneplik a zsidók az egyiptomi rabságból való menekülésüket. Az Ótestamentum szerint a halál angyala lecsapott az egyiptomiakra, a zsidók kapuja azonban egy frissen leölt bárány vérével volt bekenve, így az ő házukat "elkerülte". Az Egyiptomból való kivonulás történetét írja le a Hagada. A keresztény egyház szertartásaiban a hosszú ünnepi időszak átfogja a kora tavasz és a nyár elejei hónapokat. Az előkészületi idő a nagyböjt, amely Jézus negyvennapos sivatagi böjtjének emlékére, önmegtartóztatására tanít. Ezt nagyobb, kisebb ünnepek követik s a húsvéti ünnepkör a pünkösddel zárul. A ciklus a karácsonyi ünnepi szakasz párja, de jóval régebbi annál. Latin neve: Septuagesima - hetvened, mert hetven napig tart, húsvéti időnek is nevezik. Húsvétkor ünnepli a kereszténység Jézus Krisztus feltámadását. A húsvét a legrégibb keresztény ünnep és egyúttal a legjelentősebb is az egyházi év ünnepeinek sorában. A húsvét ünnepét megelőző vasárnap, virágvasárnapon arról emlékezik meg az egyház, hogy Krisztus pálmaágakat lengető tömeg éljenzése közepette vonult be szamárháton Jeruzsálembe. A nagycsütörtök (zöldcsütörtök) Krisztusnak az Olajfák-hegyén történt elfogatását idézi emlékezetünkbe. Nagypéntek Krisztus Pilátus általi halálra ítélésének, megostorozásának és kereszthalálának a napja. Nagyszombat este körmenetekkel emlékezik meg a keresztény világ arról, hogy Jézus - amint azt előre megmondta - harmadnap, azaz húsvétvasárnap hajnalán feltámadt halottaiból. JÉZUS FELTÁMADÁSA SZENT ISTVÁN TÁRSULATI BIBLIA Amikor elmúlt a szombat, Mária Magdolna, Mária, Jakab anyja, és Szalómé illatszereket vásároltak, s elmentek, hogy bebalzsamozzák. A hét első napján kora reggel, napkeltekor kimentek a sírhoz. Egymás közt így beszélgettek: Ki fogja elhengeríteni a követ a sír bejárata elől? De amikor odanéztek, látták, hogy a kő el van hengerítve, jóllehet igen nagy volt. Amint bementek a sírba, jobbról egy fehér ruhába öltözött ifjút láttak, amint ott ült. Megrémültek. De az megszólította őket: Ne féljetek! Ti a keresztre feszített názáreti Jézust keresitek. Feltámadt, nincs itt! Nézzétek, itt a hely, ahová tették! De siessetek, mondjátok meg tanítványainak és Péternek: Előttetek megy Galileába, ott majd látjátok, amint mondta nektek. Erre kijöttek a sírból és elfutottak, mert félelem és szorongás vett rajtuk erőt. Félelmükben senkinek sem szóltak semmiről Tokodi Kopogtató

2 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK POLGÁRMESTERI ESEMÉNYNAPLÓ MÁRCIUS Március 3. A közelgő ünnepség engedélyét, útvonal biztosítását intéztem. Megszemléltük a Nagyvölgyben felállítandó színpad összeszerelését, kijavítottuk az úthibákat. A nyugdíjasklub vezetőjével, Magdi nénivel tárgyaltam a hivatalban. Megrendeltük a könyvtárba szükséges nyomtatót. Március 4. Tát város polgármesterével tárgyaltam a hivatalban. Megrendeztük a hagyományos "Téltemető" ünnepségünket a Nagyvölgyben. Március 5. Megrendeltem a nyomdától a március 15-i ünnepség plakátját. A könyvtárban egyeztető megbeszélést tartottunk az I. világháború kitörésének 100. évfordulójára tervezett kiállítás szervezőivel. Délután az Alkotóházban találkoztam a "Téltemető" szereplőivel és szervezőivel, akikkel elemeztük az előző napi rendezvény tapasztalatait. Március 6. A gondnokság emberei vízóra aknát építettek a Rákóczi utcai régi tűzoltószertár udvarán. Vasúti menetrendről tárgyaltunk a hivatalban. Délután rendkívüli képviselő-testületi ülést tartottunk. Elsőnek az aljegyző alkalmazásához szükséges testületi hozzájárulást tárgyaltuk, majd a Tokodi Sportegyesület pályázaton nyert eszközbeszerzéséhez szükséges összeg előfinanszírozása mellett döntöttünk. Utolsó napirendként elvi hozzájárulásunkat adtuk ahhoz, hogy Papp Márk kibérelje az üveggyári volt tűzoltószertár egyes helyiségeit. Utóbbi ügy részleteiről a hó végi rendes ülésünkön tárgyalunk. Március 7. Hölgy munkatársainkat köszöntöttük a Nőnap alkalmából. Március 8. A sárisápi bor- és pálinkaverseny eredmény hirdetésén vettem részt, környékbeli polgármesterek társaságában. Március 10. Közmeghallgatás volt az Alkotóházban. A felvetődött kérdések, javaslatok segítettek munkánk továbbgondolásában. Március 11. A Gondnokság kivitelezésében elkészült a focipályán a labdafogó háló, a könyvtár szennyvízcsatornába való bekötése. A karbantartási-felújítási tervről egyeztettünk a hivatalban. Közmeghallgatást tartottunk Tokod-Üveggyárban. Március 12. Sárisáp polgármesterével tárgyaltam szennyvízcsatorna bővítés ügyben. Elkészült a "téltemetés" videó felvétele, amit fel is tettünk Tokod honlapjára, így bárki megtekintheti. Közmeghallgatást tartottunk Ebszőnybányán. Március 13. Ebszőnybánya ivóvíz ellátásának helyzetét tekintettük át munkatársaimmal. A Vállalkozók Klubja havi rendezvényét tartottuk az Alkotóházban. Március 14. Az energetikai pályázat boríték bontása történt a hivatalban. Délután tartottuk az évi forradalom és szabadságharcra emlékező ünnepségünket a Lukácsi Máté Művelődési Házban. Öröm, hogy újra együtt ünnepeltünk a Hegyeskő Általános Iskola pedagógusaival, és diákjaival. Az együtt-ünneplésnek is köszönhető, hogy a nagyterem zsúfolásig megtelt. Köszönet, és elismerés illeti az iskolásokat, a Gardellaca kórust, és a Szivárvány Társaskört színvonalas műsorukért. Március 17. A hétvégi eseménytől volt hangos a falu, ugyanis falunkbéli sportrajongó honfitársunk feltörte a sport raktárát, és eltulajdonította a fűnyírót. Ennek "köszönhetően" a televízióba is bekerültünk, amit szívesen kihagytunk volna. Az üveggyári háziorvosi rendelés körüli zavaros helyzetet igyekszünk megoldani, az ÁNTSZ-el karöltve. Március 18. Az üveggyári óvoda épületének ügyében keresett fel bennünket egy ügyvéd, tisztázandó a jogviszonyokat. Bányászati szakemberek kerestek fel, és azzal kecsegtettek bennünket, hogy jó esély van településünkön egy kisebb szénbánya megnyitására. Március 19. Megkaptuk véleményezésre a kistérség hulladékkezelési rendeletének tervezetét. Aljegyzői pályázókat hallgattunk meg képviselő társaimmal. Március 20. Az ÉDV Zrt. szakembereivel, előbb Ebszőnybánya ivóvíz ellátásának megoldásáról, majd a közbeszerzési cég szakemberei bevonásával a szennyvízcsatorna nyomvonalának tervezéséről tárgyaltunk. Március 24. Tervező szakemberrel tárgyaltam az előző nap megkezdett témában. Sárisáp polgármesterével egyeztettük fejlesztési terveinket. Március 25. Munkahelyi értekezletet tartottunk a hivatalban. A gondnokság és közmunkások takarítják a hivatal melletti vízelvezető árkot teljes hosszában. Szemlém során láthattam, mi minden vált feleslegessé egy-egy háztartásban. Március 26. A Kistérségi Tanács ülésén vettem részt Dorogon, ahol a hulladékgyűjtéssel foglalkozó rendelet-tervezet volt napirenden. Az óvodafejlesztés lezárult pályázati anyagának felülvizsgálatát végezték hivatalunkban. Az energetikai pályázatunkkal kapcsolatban tartottunk egyeztető tárgyalást. Március 27. Bizottsági üléseket tartottunk. A felállítandó emlékmű ügyében tárgyaltunk partnereinkkel. Március 28. Mesterekkel, és mérnökkel tárgyaltunk és végeztünk helyszíni bejárást a tervezett emlékmű ügyében. Március 31. A tervezett szennyvízcsatorna beruházás ügyében tárgyaltunk Sárisáp, és Annavölgy polgármesterével. 16 órától képviselő-testületi ülést tartottunk a helyi civil szervezetek képviselőinek jelenlétében. Elsőként az előző ülés óta történtekről adtam tájékoztatást, majd a jegyző úr számolt be a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Elfogadtuk a múlt évben az önkormányzat által támogatott 21 helyi civil szervezet beszámolóját, majd döntöttünk arról, hogy ebben az évben 5,5 millió forinttal támogatjuk civil szerveződéseink tevékenységét. Amint azt az ülésen is megtettem, ez úton is szeretném megköszönni civil szervezeteink minden tagjának azt a sok munkát, amivel hozzájárultak Tokod életének gazdagításához. A Szent Margit Kápolnaigazgatóságot százezer forinttal támogatjuk, segítve ezzel az üveggyári kápolna felújítását. A Bajnai Önkéntes Tűzoltó Egyesületet húszezer forinttal támogatjuk. Tervezési feladatok ellátása a Tokod-Tát szennyvíz-elvezetésének és tisztításának fejlesztése KEOP.7.1.0/ tárgyú közbeszerzési eljárásban a DE-MA NOVUM Konzorcium közös ajánlattevők kapnak megbízást. Elfogadtuk Tokod idei felújításikarbantartási tervét. A Sportcsarnokot ezentúl a tokodi székhelyű sportegyesületek ingyenesen használhatják. Döntésünkkel lehetővé tettük Papp Márk helyi vállalkozónak, hogy a régóta használaton kívül álló üveggyári volt tűzoltószertár egy részét kibérelje. A szomszédnak bérbe adtuk a "pap kert" hátsó ingatlanrészét. Végül döntöttünk a polgármesteri hivatal idei igazgatási szünetének időpontjairól, ami így alakul: július 21. napjától augusztus 1. napjáig, valamint december 22. napjától január 2. napjáig. Tóth Tivadar polgármester Tokodi Kopogtató - 2 -

3 TÁJÉKOZTATÓ Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülését április 28. napján tartja. FELHÍVÁS A SZABADTÉRI TÜZEK MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN Felhívjuk a község gazdálkodó tevékenységet folytató személyeit, szervezeteit, hogy a tevékenységi körükkel kapcsolatos tűzesetek megelőzésére és oltására, valamint azok feltételeinek biztosítására fokozott figyelmet fordítsanak, kiemelten az elkövetkező szabadtéri tüzes időszakban! Az erdő és a parlag tűz elleni védelme a tulajdonos, kezelő, illetve használó feladata. Aki a tűzesetek megelőzéséről a termőföld hasznosítási kötelezettségének elmulasztásával - nem gondoskodik, Ft-ig terjedő tűzvédelmi bírsággal sújtható! A termőföld hasznosítási kötelezettség magában foglalja a gyomnövények megtelepedésének és terjedésének megakadályozását is. Ha az ingatlan nem minősül termőföldnek, a földhasználó akkor is köteles a növényzet gondozását rendszeresen elvégezni. Fentiek szerint felhívjuk a földterületek tulajdonosainak figyelmét, hogy intézkedjenek a gondozatlan területeken lévő növényzet eltávolításáról, gondozásáról. Amennyiben a parlagon tűzeset alakul ki, a Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzvédelmi bírságolási eljárást fog indítani a tulajdonosok, használók ellen! TÁJÉKOZTATÁS SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉSRŐL A Vertikál Nonprofit Zrt. Tokod Nagyközség területén az alábbi időpontban végzi a szelektív hulladékgyűjtést: május 9, május 14, május 28, június 11, június 25, július 9, július 23, augusztus 13, augusztus 27, szeptember 17, október 8, november 12, december 10. PORTRÉ ECSET NÉLKÜL DR. TÓTH GUSZTÁVNÉ NYUGALMAZOTT TANÍTÓNŐRŐL Tóth Tivadar polgármester Az életünk elengedhetetlen szükséglete a táplálék, a víz, az oxigén dús levegő. Mindezekbe beleszületünk. De ahhoz, hogy az említett tényezőket és mindazokat, amelyek befolyásolják az életminőségünket, jól használjuk szükségünk van különböző ismeretekre, azaz a tudásra. Az viszont nem születik velünk, megszerzéséhez az agyunk megdolgoztatására van szükség. Ebben pedig segítenek a tanítók. Ha meg valami miatt görcsbe rándul a testünk, hová fordulunk? A gyógyítóhoz, azaz az orvoshoz. A tanításhoz is, a gyógyításhoz is elsősorban ismeretanyag, empátia (beleélés), szeretet és belülről jövő elhivatottság szükséges. A földrajzot például még kisiskolás koromban én is azért szerettem meg és szeretem ma is mert az előbb említettekkel rendelkező tanító bácsi magyarázta, tanította azt. Ezúttal olyan asszonnyal beszélgetek Dr. Tóth Gusztávné sz. Estéli Mária Magdolna Tokod, Kossuth Lajos utcai lakos személyében, aki számos gyermeket tanított tanítónői pályája során. A férje pedig sok betegnek adta vissza az egészségét. * Elgondolkodtál már azon kedves Magdi, hogy te mit és milyen - nem anyagi jellegű - örökséget kaptál felmenőidtől? - A föld, az állatok és velük együtt a természet szeretetét és tiszteletét kaptam, és egymás iránti szeretetet, tiszteletet, békességet tanultam tőlük. * Kik voltak ők? - Az általam dokumentumokból ismert felmenőim tokodiak voltak és édesapám kivételével földművesek. Estéli József a dédapám, Estéli János és Gahó Barbara házasságából született 1838-ban, és 1862-ben házasságot kötött az 1836-ban született György Ilonával, György József és Papp Rozália leányával. Nekik 1863-ben fiuk született, József a nagyapám. Ő 1891-ban feleségül vette nagyanyámat Papp Annát, akinek a szülei Papp József és Kovács Anna a Szabadságharc évében 1848-ban kötöttek házasságot. A nagyapám az I. Világháborús évek egyikében 1917-ben, az akkor világméreteket öltő járványban, a spanyol náthában viszonylag fiatalon meghalt. Gyermekei: Izidor, Etel, János, László, József és Márton félárvákká váltak. Közülük Estéli Márton lett az édesapám, aki 1912-ben született, és őt már a foglalkozása a szénbányákhoz kötötte. Erzsébet aknán volt vájár, majd robbantómester nyarán a mérnök kiadta robbantásra a parancsot. Apu nem vállalta a robbantást, mert metánszivárgást észlelt, és ezt közölte a mérnökkel. Nem hallgattak rá, robbantottak és meghalt 52 bányász. A robbanás után ő maga is részt vett a mentésükben. Aput felelősségre vonták, még börtönbüntetést is kapott. Szabadulása után az annavölgyi bányába ment dolgozni, csak később tért vissza Erzsébetre, és onnan ment nyugdíjba. 80. életévében hunyt el. Édesanyám Robotka Ilona (Számel Robotka) is 1912-ben született. Ő a háztartást vezette és részt vett szőlőjük és kukoricaföldjük művelésében. 83 évet élt. * Tudom, hogy vannak testvéreid, áruld el légy szíves kik ők, és te hányadik vagy a sorban? - A három testvérem közül elsőként születtem 1936-ban Tokodon az akkori bába Benyákné közreműködésével. Következett Erzsébet (a későbbi Nagy Attiláné) 1937-ben, és ő utána született öcsénk László 1939-ben, ő is házasságban él, felesége a Felvidékről Ebedről származó Kovács Ilona. * Van e emlékezetes élményed az óvodás korodból? - Igen. Adél óvónéni, volt az óvónő, akit csodáltunk, mert mindig elegáns és olyan előkelő volt. A dada pedig Süveges Ilona (a későbbi Süveges Flóriánné). Amikor megszöktem az oviból ő szaladt utánam és vitt vissza, büntetésből becsuktak a padlásfeljáróba. Még felnőttként is kergetett álmomban az Ilus a Porhegy forró homokjában, ugyanis gyermekkoromban a mai Béke utcában az úgynevezett Nesztmon ház egyik lakásában laktunk, több családdal együtt abban az épületben. Sok gyermek ugrándozott az udvarán, mert az ott lakó családok mind több gyermekesek voltak. Most Papp Norbi lakik és dolgozik ott. Mert lakásunkat komoly kár érte a háborúban, a kolóniába költöztünk, heten éltünk ott és máig sem tudom, hogy aludtunk éjszakánként, abban a kicsi szobában. Az óvodás időszakomból van még egy emlékem, mégpedig az, hogy nem szerettem a tejet, mert a zománctalan bögrét büdösnek éreztem. * Hogy folytatódtak a gyermekévek az iskolás korodban? ban lettem elsős az öreg iskolában. Dankó Mihály volt az iskola igazgatója, akitől féltünk, mert nagyon szigorú volt. Az elsőben Bády Erzsébet, másodikban Mécs Istvánné, harmadikban Toma Anna tanított, hogy a negyedikben ki arra nem emlékszem. Az alsóban átlagos tanuló voltam. Ötödikben Seres Sándor tanította a biológiát, és én egyszer véletlenül megtanultam a leckét, és Sanyi bácsi feleltetett, nagyon megdicsért. Ez után én soha nem mentem készületlenül az iskolába, és a felsőben végig kitűnő tanuló voltam. Sanyi bácsi volt a példaképem, egyenessége végig kísérte az egész munkásságomat. Vörös Jánosné tanító néninek meg mindig én voltam a kisinasa. Minden tanítómat szerettem és tiszteltem. Kedvenc tantárgyam a történelem volt. Ma is örömmel olvasom a történelmi témájú könyveket. * Befejezted az általánost és elhatároztad, hogy tanító leszel? - Nem. Igazából az akkori korszellem, no meg a filmek hatására, traktoros akartam lenni. De azt mondta a tanító Ágotai László, hogy: nem traktoros leszel te, hanem tanítónő, és az esztergomi Tanítóképzőbe irányított, ahova fel is vettek. A kisvonattal jártam be a képzőbe, ahol Rados Masi, és Szóda József is osztálytársaim közé tartoztak. Közben anyukám TBC-s lett és egy évig szanatóriumban gyógyították. Nagyon hiányzott, de senki, még a rokonok sem nyújtottak segítőkezet. Ez a helyzet visszavetett a tanulásba engem. A 13 éves Erzsi húgom gondoskodott rólunk. Megjegyzem, hogy Erzsi az általános után dolgozni ment, az Erzsébet aknán volt kézbesítő, de dolgozott a községházán is Tokodi Kopogtató

4 egy ideig, mint kisbíró. Az érettségi után Tardoson kezdtem a tanítást, mert a gyakorló évemet ott töltöttem le, azt követően 1957-ben, a Képesítő kézhezvétele után Neszmélyre helyeztek, majd - úgy emlékszem - 196l től a tokodi általános iskolában folytattam a tanítást az alsó tagozatban. Közvetlen kolleganőim Mécs Istvánné, Csipke Jánosné, Vezér Józsefné és Toma Anna voltak. Az igazgató pedig Vezér József. * Mikor mentél férjhez Magdi? - Amikor még Neszmélyen tanítottam, mentem férjhez Dr. Tóth Gusztávhoz. * Mond el Magdi, hogy ismerkedtél meg a férjeddel és kérlek mutasd is be őt. - Ismeretségünk messzire nyúlik vissza az időbe. A háború után, mint bányász gyermekeit a húgommal együtt elvittek bennünket a Vöröskereszt szervezésében az ország egyik mezőgazdasági területére, ahol jobb volt az ellátás, több volt az élelem, mint az iparvidékeken. Szatmár megyébe a Szamos folyó menti Szamoskérre kerültünk egy gyermektelen házaspárhoz. Kertész Lajos a gazda és felesége megszeretett bennünket, és mi is őket. Gyermekkorunkban, még 9 l0 évesen is tokodi viseletben jártunk. Emlékszem, hogy megcsodáltak bennünket szép viseletünkben. Kertészné és férjem apja testvérek voltak, náluk 5 gyermek volt, együtt játszottunk és így már akkor megismertem Gusztit. Leveleztünk, és amikor már tanítottam volt pénzem, elmentem Kertészéket meglátogatni és ott találkoztunk újra. Guszti ekkor még egyetemista volt, és szigorló /rezidens/ évesként az esztergomi kórházba került. Így már alkalmunk volt találkozásokra, amelyeknek házasság lett a vége. Férjem 1938-ban született Szamoskéren. 9 esztendős volt, amikor édesanyja meghalt, édesapja újra nősült, de felesége a szó szoros értelmében mostoha volt. Nem törődött a gyermekekkel, az apa kőműves volt és munkája sokszor elszólította a családtól. Amikor - még gyermekkorában - Guszti TBC-s lett sem törődött vele, ő megtudta magáról, hogy meg fog halni, de Guszti elhatározta, hogy nem fog meghalni, és ahogy másoktól hallotta mert kecskéjük volt elkezdte rendszeresen inni a sok kecsketejet és enni a sok vöröshagymát, így gyógyította meg önmagát. A nyíregyházi gimnáziumban érettségizett, és azt követően Debrecenben a Tudományegyetem orvosi karán tanult tovább, Budapesten szakvizsgázott, így lett belgyógyász. Speciális területe a szív és érbetegségek gyógyítása. A szigorló év letelte után férjem a tatabányai tüdőgyógyászattól kapott állásajánlatot, de nem fogadta el. Jobban vonzotta a katonaorvosi pálya, mert ott lakást és dupla fizetést kapott. Szentesre került dandárvezető orvosnak, de ez nem elégítette ki, mert ott inkább katona volt, mint orvos. Azután Kecskemétre került a Honvéd Kórházba, ahol a toxikológiai osztály főorvosa volt. Mivel a szolgálati lakásunk még nem készült el, kislányunkkal együtt két évig a kórház egy toxikológiai kórtermében laktunk. Férjem munkája nagyon megterhelő volt, de ő szerette. Ha meghallotta, hogy a mentő beteget hozott azonnal szaladt, hogy gyorsan diagnosztizálni tudja a beteget, hogy hamar megkezdhessék a gyógykezelését. Minden éjjel 2 óránként felkelt, hogy a toxikológiai beteg vérét levegye és analizálja. A mérgezést szenvedett betegeknek atropint adtak, mindaddig, amíg tudatuknál voltak, öntudatvesztés után sorsukra voltak bízva. Egy alkalommal férjem egy betegnek tudatvesztése után is adagolta tovább az atropint, és a beteg meggyógyult. Szaklapokban is megjelent az eset, és utána a pécsi Orvosi Egyetemen már így is tanították. Jó karrier előtt állt, de később politikai okok miatt meg kellett válnia a hadseregtől. Ez annyira megviselte a férjemet, hogy magába zárkózott, befelé forduló ember lett. Ez az oka, hogy Tokodon sem jár emberek közé, nem vesz részt a közéletben. Körzeti orvosként dolgozott tovább, de igazából nem szerette ezt a munkakört, mert összehasonlíthatatlan volt a szakterületével. Több helyen próbálkozott, ennek következtében mi több településen laktunk, de nem talált nyugalmat. Viszont én mindenhol feltaláltam magam azokban az iskolákban, amelyekben tanítottam, azért mert eleve szerettem a gyermekeket, szeretettel, türelemmel foglalkoztam velük, és éreztem az ő viszont szeretetüket is. Seres Sanyi bácsi példáján magam is dicsérettel viszonyultam tanítványaimhoz, ezért nem Tokodi Kopogtató volt konfliktusom velük. Nekem a tanítás nem munka, hanem szórakozás volt, jó közérzetet biztosított számomra. Úttörővezető is voltam, e téren is jól éreztem magam, Kiváló Úttörővezető kitüntetést is kaptam. * Említetted a lányodat - Igen, ő az egyetlen gyermekünk az 1952-ben született Mariann, aki a középiskolai érettségi után kozmetikus, majd mester kozmetikus lett. Olasz és angol nyelvet tanult, és gyakran meglátogat bennünket. Egy idő után ő foglalkozást váltott, kézimunka kereskedő lett, és Szentendrén az ilyen profilú boltját vezeti, de Budapesten él. * Hol tanítottál nyugdíjba meneteled idején? - Jászkiséren. Ott laktunk akkor, amikor 1992-ben nyugdíjba mentem. Férjem még dolgozott, új magánpraxisban folytatta a gyógyítást, majd 2006-ban ő is nyugállományba vonult. * Hogy folytatódott nyugdíjasként az életetek? - Szentendrén volt egy saját házunk, ahol nem volt kert, nem szerettünk ott lakni, szinte hétvégi háznak használtuk, majd a lányunk vette birtokba. Úgy döntöttünk, hogy visszatérünk a szülőfalumba Tokodra, ami éppen eladó ház van ott, azt veszszük meg. És milyen a sors? Érdeklődésünk idején éppen a példaképem, az általam nagyra becsült, Seres Sanyi bácsi háza volt eladó, megvettük, és most ketten használjuk és dolgozzuk a hozzátartozó kertet, amelyet Sanyi bácsi oly nagy hozzáértéssel gondozott. Itt jól érezzük magunkat, annál is inkább, mert mind a ketten kiélhetjük a föld iránti szeretetünket. Férjem itt is folytatta egy ideig magánpraxisát, de annak az abbahagyása után is változatlanul a szakirodalom olvasásában és a komoly zenében leli kedvét. * Neked Magdi a kertészkedésen kívül mit hozott a visszatérés? - Jóleső érzés volt visszajönni, de a hosszú távollét miatt újra meg kellett ismernem a tokodiakat. Megfogott az itt folyó csuhézás, amelyet már gyermekkoromban ismertem és bekapcsolódtam Robotka Laci által vezetett csuhéfonó szakkörbe. Lelkesen készítettem a különböző csuhé tárgyakat. Viszont megalakult a Gardellaca Kórus, és azt testhezállóbbnak éreztem a csuhézásnál, talán azért, mert egyéb tárgyak mellett az éneket is tanítottam, és aktív időszakomban is énekeltem többször kórusokban. Itthon már 11 éve énekelek az említett énekkarban. * Az életem során egyre jobban tapasztalom, hogy akiknek a szíve csordultig van szeretettel, az szabad és boldog ember. Te boldog vagy Magdi? - Igen, mindig az vagyok. Ha valami bánatom van, előveszek egy könyvet és olvasok. Főként a szépirodalmat a történelmi témák mellett. Elfelejtem azt, ami nem jó, előre nézek, optimista vagyok a leányommal együtt. * Az emberek általában valamiben, vagy valakiben hisznek, mi vagy ki a te hited alapja? - Maga az ember, mert vannak még olyanok, akik szebbé jobbá EMBERIBBÉ teszik az életet. * Így nyugdíjasan foglalkoztat e az oktatás helyzete? - Nem követem a mai zűrzavaros oktatási rendszert. * A jövőt illetően van-e még valami amit szeretnél? - Van. Tudom, hogy öregszem, de örülök annak, hogy a lelkem fiatal, és szeretném továbbra is úgy élni az életemet, hogy az is maradjon. Még arra kérlek Magdi, hogy hallgass meg befejezésül egy Kányádi Sándor versidézetet: Szaporodjon ez az ország Emberségbe, hitbe, kedvbe, S ki honnan jött, soha soha, Ne feledje. Köszönöm a beszélgetést! HELYESBÍTÉS! Soós Rezsőné A februári Kopogtatóban Fritz Györggyel készült interjúban a 19. században nemesi címet kapott mondatrészt törlöm. Klára születési éve helyesen 1954, és Indiában a kemence üzembe helyezése 1997-ben volt. Elnézést kérek az elírásért! Soós Rezsőné

5 FELHÍVÁSOK-HIRDETMÉNYEK FÉSZEK KLUB PROGRAMJAI FELHÍVÁS Értesítjük az érintett szülőket, hogy a Hegyeskő Általános Iskolában a 2014/2015. tanévre történő beiratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor: április (hétfő, kedd, szerda) 8:00 órától 16:00 óráig Az első évfolyamra történő beíratkozáskor a gyermek nevére kiállított - személyi azonosítóra - lakcímet igazoló kártyára - TAJ kártyára lesz szükség A beíratkozás az alábbi helyszíneken történik: Tokodi Hegyeskő Általános Iskola 2531 Tokod, Béke. 26. /igazgatói iroda/ 2531 Tokod-Üveggyár, Határ u. 6. /igazgatói iroda/ TOKOD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIRDETMÉNYE Kornokovics Attiláné igazgató Értesítjük a tisztelt szülőket, a 2014/2015. nevelési évre történő óvodai beiratkozás időpontjai a következők: Mesevár Óvoda, Tokod, Köztársaság út 3. április ,00 14,00 óra között Mesevár Óvoda, Tokod, Hunyadi u. 2. április 24. 9,00-15,00 óra között Az óvodai beíratáshoz az óvodai felvétel iránti kérelem c. nyomtatvány kitöltése szükséges, melyet az óvodában lehet igényelni. A beiratkozáshoz szükséges iratok: a gyermek nevére kiállított személyi azonosító (anyakönyvi kivonat) és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya), a szülő személyi azonosítója és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya), a gyermek TAJ-kártyája, Tokod, március 1. Tóth Gábor jegyző FELHÍVÁS, I. VILÁGHÁBORÚS DOKUMENTUMOK GYŰJTÉSÉRE 2014-ben, az I. világháború kitörésének centenáriumára kiállítással emlékezzünk. Kérem azokat a családtagokat, gyűjtőket, akiknek birtokában van világháborús dokumentum (tábori levél, értesítés, fénykép stb.), hozzák el a községi könyvtárba, ahol fénymásoljuk, és a kiállításon felhasználjuk. Segítő együttműködésüket köszönöm: Tóth Tivadar polgármester ÁPRILIS SZENT GYÖRGY HAVA, SZELEK HAVA 01. Bolondok napja 02. Őrsgyűlés 06. Választások 09. Őrsgyűlés 11. A magyar költészet napja: Bakay Ferenc Harangozó Éva meghívott előadóművészek verses délelőttje 14. Filmklub A lator 16. Őrsgyűlés Húsvéti szokások 22. Locsolkodóvers verseny 23. Őrsgyűlés a pincevölgyben tea, zsíros kenyér 28. Mihály atya 30. Őrsgyűlés - Születés és névnapok Kerti munkák folytatása MÁJUS PÜNKÖSD HAVA, ÍGÉRET HAVA 05. Anyák napja 07. Őrsgyűlés, a klub 3. születésnapja 12. Filmklub: Bakancslista 14. Őrsgyűlés 21. Kirándulás a Lóga tóra 26. Mihály atya 28. Örsgyűlés, születés és névnapok ünneplése 30. A nemdohányzók világnapja Kerti munkák folytatása A programjainkra mindenkit szeretettel várunk. A Kirándulások helyszínére kisbusszal megyünk, ezért kérném, ha valaki csatlakozni szeretne, előre jelezze, hogy tudjuk hányan leszünk a buszban. A Filmklubban a filmeket nagyban, projektorral kivetítve nézzük. Majdnem olyan élmény, mintha moziban lennénk. A projektorért köszönettel tartozunk Czirkelbach Olgának, aki felajánlotta a klub részére a kivetítő árát. A klub összes tagja nevében köszönöm! MÁRCIUS 15. MEGÜNNEPLÉSE A FÉSZEK KLUBBAN Kolozsi Mónika klub vezető A tokodi Fészek Klub aktív tagjai ásót, kapát, gereblyét fogtak, és rendbe tették a klub kertjét. Másnap a tokodaltárói idősek klubja meghívásának eleget téve szép ruhákba öltözve, zászlókkal kezünkben Tokodaltáróra mentünk közösen emlékezni az 1848-as forradalom eseményeire. Az asztalokon tavaszi virággal, ruhájukon szép kitűzött kokárdával és szeretettel vártak minket. Mónika felolvasta a 12 pontot, beszélt a forradalom eseményeiről, majd elénekeltük a Kossuth nótát. A tokodaltárói klub tagjai megvendégeltek minket, amit köszönünk. Hazafelé mindenki szívét melengette a szép tavaszi napsütés. ÉLETMÓD Kertiné László Anna Kérjük, támogassa adója 1 %-ával, vagy egyéb Önnek megfelelő összeg átutalásával a Tokod Nagyközségért Alapítvány célkitűzéseit. Cím: 2531, Tokod Kossuth L. u. 53. Adószám: Bankszámla szám: AZ OXIDÁLT KOLESZTERIN ÉRRENDSZERI KÁROSODÁST OKOZ A modern társadalmi berendezkedéssel párhuzamosan szaporodni kezdett a szív- és érrendszeri betegek száma, és lázas kutatás indult el az ok-okozati összefüggések mielőbbi tisztázása érdekében. A kísérletek rámutattak, hogy az érelmeszesedési folyamatokban egy zsírszerű anyag nagy szerepet játszik. Az oxidált koleszterin egy újabb fontos táplálkozási tényező, ami a szívbetegség kialakulásának esélyét befolyásol Tokodi Kopogtató

6 hatja. Az étrendben jelenlévő oxidált koleszterin még akkor is megnövelheti a szív megbetegedésének kockázatát, ha a vérkoleszterin normális marad. Mind az állatokon, mind az embereken végzett kutatások azt bizonyították, hogy az oxidált LDL szint sokkal biztosabban jósolja meg a betegség kialakulását, mint az általános koleszterin szint. Továbbá azt se hagyjuk figyelmen kívül, hogy az élelemben jelenlévő oxidált koleszterin az egyik leghatékonyabb rákkeltő tényező! A finomított olajok erőteljes hatással vannak a koleszterinszintünkre. Az utóbbi néhány évben a finomított olajok és az ebből készült termékek (pl. margarin) fogyasztása jelentősen megnövekedett. A növényi olajok ipari előállítása során az olajat magas hőmérsékletre hevítik, és különböző vegyszerekkel kezelik. Az ipari élelmiszer-feldolgozás átalakítja az élelmiszerek természetes szerkezetét, olyan anyagok jönnek létre, amelyek a természetben nem léteznek. Ezek az anyagok (pl. a transzzsírsavak, az oxycolesterin) megterhelik a szervezetünket, gátolják a máj normális működését, felboríthatják a természetes szabályozó rendszereket. Ha koleszterint tartalmazó tárolt élelmiszer koleszterinje egy ideig levegővel érintkezik, összekapcsolódhat a levegőben lévő oxigénnel, oxidált koleszterin termelődik. Ezen oxidációs termékek közül néhánynak még kis mennyiségben is károsító hatása van az artériák falára. Oxidált koleszterin található pl. a tojásporban, a tejporban és a túlsütött húsban. Még a lefölözött tejből készült tejporban is marad elég tejzsír, hogy egy kevés oxidált koleszterint tartalmazzon. A teljes tejből készült tejpor viszont veszélyes mennyiségeket tartalmaz. A koleszterin oxidációja végbemehet a zsírtartalmú húsok hevítésekor, a sült csirke és a grillezett burgerek vagy marhahúsok készítésekor. Dr. Peng és Taylor a New York állambeli Albanyban folytatott kísérleteikben kémiai méréseket végeztek élelmiszereken, és azt vizsgálták, mennyi oxidált koleszterint tartalmaznak, ill. hogy ez milyen károsító hatást gyakorol a véredénysejtekre. Azt találták, hogy néhány oxidációs termék nem egészen 24 óra alatt elpusztította az artériákat bélelő sejteket, ezáltal az erek fala megsérült. A vizsgált élelmiszerek közül ilyen értelemben a legkárosabbnak bizonyultak: a tejsodók, pudingok, jégkrémek, fagylaltok, a palacsinta, tehát olyan ételek, amelyekben a cukor, tej és tojás vegyült össze. A nagyon magas cukortartalmú élelmiszerek sokkal hajlamosabbak az oxidációra. A parmezán sajt és a disznózsír is a károsnak minősített csoportba kerültek. Noha az oxidált koleszterinnel kapcsolatos részletes méréseket mindmáig nem végezték el minden élelmiszerre vonatkozóan, logikus feltételezni, hogy minden koleszterint tartalmazó táplálék tartalmaz némi oxidációs terméket is. Hogyan védekezhetünk az oxidált koleszterin negatív hatásai ellen? Az élelmiszerekben számos olyan anyag van, ami úgy tűnik, megakadályozza ezt az oxidációt. Ezek az anyagok az antioxidánsok. Legelőnyösebb antioxidáns vitamin a C-, E- és bétakarotin, valamint a cink és a szelén kulcsfontosságú az érfalak védelme szempontjából is. A táplálkozásnak nagy jelentősége van a természetes koleszterin-szabályozásban, így ajánlott fogyasztania a következőket: Omega 3 zsírsavak: halolaj, ligetszépemagolaj, lenmagolaj, stb. Az omega 3 zsírsavak hígítják a vért, javítják az összetételét, áramlási tulajdonságait, így csökkentve az érfali lerakódások esélyét. Csökkentsük az omega-6 zsírsavak (napraforgóolaj) fogyasztását! Teljes kiőrlésű gabonák, rostok: hajdina, köles, és zabkorpa - A rostok megkötik a koleszterint hordozó epesavak nagy részét, így a bélből kevesebb koleszterin tud visszaszívódni a keringésbe. Rosthiányos étrend esetén az előbbi visszaszívódási folyamat intenzívebb. Az élelmi rostok között a pektin rendelkezik koleszterincsökkentő hatással. Zöldségek: retek, torma, paprika, vöröshagyma, fokhagyma, póréhagyma, brokkoli, sárgarépa, hüvelyesek, zöld leveles zöldségek emésztést serkentő, vértisztító anyagokat tartalmaznak Gyümölcsök: citrusfélék, paradicsom, csipkebogyó, eper, banán, datolyaszilva Diófélék és olajos magvak: mandula, mogyoró, lenmag, tökmag, mák, dió, napraforgó. Fontos tudnunk, hogy a szív és érrendszeri betegségek megelőzése szempontjából az oxidált koleszterin jelenlétére, illetve kizárására való odafigyelés csak egy tényező, de amint láttuk, nem elhanyagolható. Egészségtudatos, tervezett táplálkozással javíthatjuk életminőségünket, és sok bajtól óvhatjuk meg magunkat. TISZTELT BETEGEK / TOKODI LAKOSOK! Makra-Lázár Ágnes életmód-tanácsadó A tokodi háziorvosi rendelő külső falára egy defibrillátor került felszerelésre, melyre a tokodi önkormányzat pályázat alapján nyert támogatást. Az eszköz nyilvános. Olyan esetekben jön szóba használata, amikor (főképp ismert szívbetegeknél) szív- és légzésleállást észlelnek, azt megelőző mellkasi fájdalommal vagy anélkül. Az újraélesztés folyamata a defibrillátor melletti ablakban van felfüggesztve. A készülék szekrényből történő eltávolításánál riasztó szólal meg, mely alapján a készüléket használni szándékozó felhívja magára a figyelmet. Térfigyelő kamera rögzíti, hogy ki használja, ill. veszi ki a szekrényből a készüléket. A készülék fedőjének felnyitásakor az hangban utasításokkal látja el a kezelőt. Működésbe hozni csak olyan esetben lehet, ha a szívritmus analízis lezajlott és a készülék a sokkolást indokoltnak tartja és engedélyezi. A defibrillátort kérjük minden használat után a helyére viszszahelyezni, vagy az orvosi rendelőben leadni, továbbá a háziorvost a használatáról értesíteni. Az újraélesztési folyamathoz kérjen segítséget, értesítsék a mentőket (hívószám:104). Rendelési idő alatt a defibrillátor használatához kérjék ki a háziorvos vagy az ápolónő segítségét. Amennyiben felmerül újraélesztés szükségessége és nem észlelnek az eszméletlen betegnél pulzust, ill. légzést akkor elsőként segítséget kell hívni, majd az újraélesztést megkezdeni (mellkaskompresszió/szívmasszázs), amennyiben nem jártas újraélesztésben ne próbálkozzon lélegeztetéssel. Ha a pulzust nem tudja megnézni, csak a légzés hiányát vegye figyelembe. A defibrillátorért csak abban az esetben menjen, ha van segítője aki az újraélesztést erre az időre vagy amíg az esetkocsi ki nem érkezik folytatni tudja. Fontos! ne próbáljon a betegen újraélesztést, ha tudatánál van, lélegzik kérjük a készüléket pusztán kíváncsiságból ne vegyék ki a dobozból a doboz riasztójának a kulcsa az orvosi rendelőben található. Ha további kérdése van, a háziorvosi rendelőben ezekre szívesen válaszolok. Tisztelettel, Dr. Oláh András Tokod Nagyközség Önkormányzatának hivatalos lapja Felelős szerkesztő: Tóth Tivadar Szerkesztő: Bérces Jánosné Elérhetőségek: Tel.: Web: Készült a Spori Print V. nyomdában, 1600 példányban Tokodi Kopogtató - 6 -

7 SPORTHÍREK DOROG VÁROS NAGYDÍJA FEKETE GYÉMÁNT KUPA PROGRAMAJÁNLÓ ÉLETMÓD KLUB A KÖNYVTÁRBAN minden hónap első keddjén 16 órakor május 6-ai összejövetel témája: A TESTMOZGÁS ÉS A STRESSZ KEZELÉS SZEREPE A MAGASVÉRNYOMÁS-BETEGSÉG KEZELÉSÉBEN A Dorogi birkózás nem csak eredményeiben, hanem versenyrendezésben is csúcsra tör. Magyar versenyek közül egyik legszínesebb és legerősebb junior és kadet kötöttfogású tornájának megrendezésére vállalkozott, utána pedig egyhetes nemzetközi edzőtábornak és regionális közös edzéseknek ad otthont Dorog városa. A nemzetközi edzőtábor edzései után lesznek a regionális edzések, ahol Esztergom, Csolnok, Nagysáp, Tát, Tokod és természetesen Dorog kis birkózói is együtt készülhetnek egész héten. ADorogi Sportcsarnokban került megrendezésre a nagyszabású rendezvény március utolsó hétvégéjén. Évről-évre egyre nagyobb és több külföldi birkózó csapat jelentkezik be az ország legszínvonalasabb Ifjúsági birkózó tornájára, előzetes nevezések alapján, nemzet jelezte részvételét: Ukrajna, Szlovákia, Szerbia, Csehország, Horvátország, Szlovénia, Svédország, Lengyelország, Olaszország, Litvánia és Magyarország számos csapata méri össze erejét. Magyarországon, ebben a korosztályban egyedülálló módon pénzdíjjal is jutalmazzák junior korosztályban az első helyezetteket, kadeteknél az érmeseket, melyet a szervezőség támogatókon keresztül finanszíroz, ami nem kis feladat. Ez az esemény a dorogi Önkormányzat, számos vállalkozó és támogató segítségével az eddigi legnagyobb verseny. Ennek tükrében, a hétvégi megmérettetésen a dorogi sportcsarnokban igazán látványos változásokkal, világversenyhez hasonló kialakításokkal várták a szervezők a versenyzőket, edzőket, ismert valamint a sportágat szerető szurkolókat. 80 cm magas két szőnyeggel lerakott küzdőtér, külön elkerített bemelegítő szőnyeg elhelyezésével, kiállítással várták a programra kilátogatókat, szurkolókat. Aki lemaradt, az a jövő héttől a videó felvételeket archiválva visszanézheti a világ minden pontjáról a dorogibirkozas.hu weboldalon. A verseny befejeztével, egyhetes nemzetközi edzőtábor kezdődik a sportcsarnokban, ahol 6 szőnyeg lerakását követően hétfőtől péntekig napi két edzéssel folytatódik a program. Több külföldi csapat, és több magyar egyesület versenyzői összesen birkózóval továbbra is itt marad, hogy összehangolt munkával, egymás technikai tudásába bepillantva és azt átadva, napi kétszer másfélórás edzésekkel segítsék a közös munkát. A lehetőség, hogy a fiatalok olyan idegen ellenfelekkel is edzhetnek, akikkel egyáltalán nem vagy igen ritkán találkoznak, felbecsülhetetlen. Lévai Zoltán ANYAKÖNYVI HÍREK Április hóban az alábbi szépkorú lakosaink ünnepelik születésnapjukat. Hüse Józsefné Kapa Kálmánné Jó egészséget, sok boldogságot kívánunk! 91 éves 91 éves Fájó szívvel búcsúzunk március hónapban elhunyt lakosainktól: Zima Béla Soós Ernőné sz.: Süveges Katalin Csákvári Jánosné sz.: Hirs Aranka Kajtár Árpádné sz.: Schupp Mária Nyugodjanak békében! 65 éves 92 éves 73 éves 67 éves Egészséges ételek kóstolására, valamint életmódés szakácskönyvek vásárlására is lesz lehetőség. KÖNYVTÁRUNK AJÁNLATA BARNETT, KRISTINE: A SZIKRA Szeretettel várjuk az érdeklődőket! Jacob Barnett egészséges kisbabaként jött a világra - legalábbis látszólag. Az első különös tüneteket egy éves kora után produkálta: emocionális reakciói minimálisra csökkentek, akárcsak környezetével való kapcsolata, s mintha bezárkózott volna sajátos világába. Jake-nél hamarosan az autizmus egy fajtáját, Aspergerszindrómát diagnosztizáltak, és megkezdődött a kezelése különféle szakértők bevonásával, speciális óvodában. A kisfiú azonban szinte semmit nem fejlődött, így önálló életre képtelen lénynek, gyakorlatilag reménytelen esetnek nyilvánították. Az édesanyja, Kristine azonban másképp gondolkodott: a férjével, Michaellel egyetértve kivették az intézményből, és a saját elgondolásaik szerint foglalkoztak vele. Az eredmény elképesztő volt: Jake-ről hamarosan kiderült, hogy kiemelkedő matematikai és természettudományos képességekkel bír. Kilenc évesen már egyetemre járt, tizenkét évesen fizikusként kapott állást, és előállt egy olyan elmélettel, amely akár Nobel-díjat is érdemelhet. Vajon hogyan jutott el Jake a magatehetetlen, értelmi fogyatékos kisgyerek státuszától addig, hogy elismert zseni legyen? Ennek a fordulatokkal és tanulságokkal teli történetnek a krónikáját olvashatjuk Kristine Barnett olvasmányos beszámolójában. A kötet amellett, hogy önálló történetként is lebilincselő, külön ajánlott olyanoknak, akik Asperger-szindrómás gyermeket nevelnek. UGRON ZSOLNA: ERDÉLYI MENYEGZŐ A tizenhetedik század nyitányán, 1608-ban, a Báthory Gábor ifjú fejedelem uralta Erdélyben játszódik Ugron Zsolna romantikus történelmi regénye. A történet főszereplője Báthory akkor mindössze tizennégy éves húga, Anna, akinek alakját a hagyomány nem éppen idealizált hölgyként őrzi: a krónikák vérbő, kicsapongó életmódú, hűtlen asszonyként emlékeznek rá, akit - kiegészítve boszorkányság és önnön gyermeke megölésének vádjával - még huszonévesen jószágvesztésre ítéltek. Ugron Zsolna azonban túllépve Anna rossz hírén, igyekszik a szélsőségeknél mindig árnyaltabb, mélyebb, érzékenyebb igazságot feltárni vele kapcsolatban, megkísérelve felskiccelni Báthory Anna valós személyiségét; egy szenvedélyes, karakteres fiatal nőét, akinek a magánéletét a politika határozta meg, és aki a három részre szakadt ország intrikus arisztokratái között próbált élni és boldogulni. A regény teljes élettörténetén átível: még félig kisleányként Bánffy Dénessel kötött házasságától követhetjük nyomon sorsát, korai özvegységén, Jósika Zsigmonddal való második házasságán, az ellene irányuló pereken, Lengyelországi bujkálásán keresztül egészen az Esterházy Miklós udvarában töltött évekig. A fordulatos, olvasmányos könyv egyrészt remek - bár nem feltétlenül hiteles - portré Báthory Annáról, másrészt színes körkép a korabeli Erdélyről. Tizennégy éves kor felett minden korosztálynak jó szívvel ajánlható. forrás: Tokodi Kopogtató

Rendezvénynaptár 2015.

Rendezvénynaptár 2015. Rendezvénynaptár 2015. Hónap Nap Időpont Program Helyszín Szervező Január 18. 15 00 Magyar Kultúra Napja Művelődési Ház Művelődési Ház 30. közgyűlése Művelődési Ház Február 13. Tűzoltó közgyűlés Művelődési

Részletesebben

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Előzmények Projekt adatai: Kedvezményezett Projekt címe Projekt azonosítója Alsómocsolád Község Önkormányzata Mintaprogram a minőségi időskorért

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója.

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. 2012. január: Iskolai csoportedzések, István Király ált iskola, minden hétfő 14 órától Gyolcsos Ferenc vezetésével 15 fő. Táncsics Mihály Általános iskola kedd

Részletesebben

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program ÁPRILIS 1-3. (csütörtök-szombat) III. Bihar-Bihor Amatõr Diákszínjátszó Fesztivál színházterme ÁPRILIS 8. (csütörtök) 17 óra A GOBLEIN kör gyûlést tart Szõllõsi Imréné vezetésével Munkákat lehet hozni

Részletesebben

SZIFON.COM CSAPAT. Húsvét Nyuszifon

SZIFON.COM CSAPAT. Húsvét Nyuszifon SZIFON.COM CSAPAT Húsvét Nyuszifon SZIFON.COM Nyuszifon? Ezt az ibook-ot azért készítettük, hogy megmutassuk Nektek, mennyire egyszerű egy ilyen könyvet létrehozni. A Nyuszifon könyvben gyerekek és felnőttek

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába.

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. A tanító néni kedves mosolya bátorított minket, az első "o" betűnél még ő

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

Óvodai beíratás. 2013 évben betölti az 5. életévét és még nem járt óvodába

Óvodai beíratás. 2013 évben betölti az 5. életévét és még nem járt óvodába Óvodai beíratás Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy az óvodai beíratás a zilizi Napközi Otthonos Óvodába a 2013/2014. évi nevelési évre 2013. április 23.- tól május 17.-ig naponta 00 00 8-11 óra között

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Bemutatkozik új programszervezo. Falukarácsony. Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Január. XVII. évfolyam - 1.

Bemutatkozik új programszervezo. Falukarácsony. Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Január. XVII. évfolyam - 1. XVII. évfolyam - 1. szám Programajánló január 20. (Szerda) Nyugdíjas Klub 2016. évi első Klubnapja január 22. (Péntek) Magyar Kultúra Napja január 30. (Szombat) DerekDarts - Darts kupa február 13. (Szombat)

Részletesebben

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap 1. 3. Hétfő Tanévnyitó ünnepély - A szorgalmi idő első tanítási napja 2. 4. Kedd 3. 5. Szerda 4. 6. Csütörtök 5. 7. Péntek 8. Szombat 9. Vasárnap 6. 10. Hétfő 7. 11.

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik.

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik. Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Ifjú Reménysége cím alapításáról, támogatásának rendjéről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák A 2012/2013-as tanév helyi rendje 2012. augusztus augusztus 22-24. augusztus 27. augusztus 28. augusztus 29. Gólyatábor 9. évfolyam Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító-

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

A -tól Z -ig. Koleszterin Kisokos

A -tól Z -ig. Koleszterin Kisokos A -tól Z -ig Koleszterin Kisokos A SZÍV EGÉSZSÉGÉÉRT Szívügyek Magyarországon Hazánkban minden második ember szív- és érrendszerrel kapcsolatos betegség következtében veszíti életét*, ez Magyarországon

Részletesebben

TÁMOPP6.1.2/LHH/111BB EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS ÉLETMÓDVÁLTÁS A TOKAJI KISTÉRSÉGBEN. Magas koleszterinszint

TÁMOPP6.1.2/LHH/111BB EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS ÉLETMÓDVÁLTÁS A TOKAJI KISTÉRSÉGBEN. Magas koleszterinszint TÁMOPP6.1.2/LHH/111BB201220022 EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS ÉLETMÓDVÁLTÁS A TOKAJI KISTÉRSÉGBEN Magas koleszterinszint Tudja e Ön, hogy mennyi az átlagos koleszterinbevitel a magyar lakosság körében? 500-600

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság 2015. március 18 -i ülésére

ELŐTERJESZTÉS az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság 2015. március 18 -i ülésére Iktatószám: SZ-102 /2015. Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság 2015. március 18 -i ülésére Tárgy: Javaslat a 3301. Egészségügyi

Részletesebben

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet XVII. évfolyam - 2. szám 2016. Február A Magyar Kultúra Napjára kisiskolásoknak és óvodásoknak kiírt rajzpályázatra több, mint 40 rajz érkezett. Ennek eredményhirdetése következett, az eredmények a következők

Részletesebben

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2016/2017. nevelési évre

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2016/2017. nevelési évre Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2016/2017. nevelési évre Készítette: Móczár Tiborné Munkaközösség vezető Százhalombattai Kipp-Kopp Óvoda Éves programjaink, ünnepeink, megemlékezések, hagyományok,

Részletesebben

PÁLYÁZAT: SZOCIÁLIS ÉS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ A 2015-ÖS ÉVBEN ÁLLAMVIZSGÁZÓ HALLGATÓK

PÁLYÁZAT: SZOCIÁLIS ÉS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ A 2015-ÖS ÉVBEN ÁLLAMVIZSGÁZÓ HALLGATÓK PÁLYÁZAT: SZOCIÁLIS ÉS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ A 2015-ÖS ÉVBEN ÁLLAMVIZSGÁZÓ HALLGATÓK SZÁMÁRA 2014 2015-ÖS TANÉV Pályázati űrlap Kérjük, olvashatóan, nyomtatott nagy betűkkel töltse ki! 1. Személyes adatok:

Részletesebben

A 2016/2017-ES TANÉV RENDJE

A 2016/2017-ES TANÉV RENDJE A 2016/2017-ES TANÉV RENDJE 1. SZORGALMI IDŐSZAK Első tanítási nap 2016. szeptember 1. Utolsó tanítási nap 2017. június 15. Első félév vége 2017. január 20. A 12. osztályosok utolsó tanítási napja 2017.

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

MagyarOK A2+ munkalapok 1

MagyarOK A2+ munkalapok 1 1. Ismerkedünk munkalap / Kérdés Válasz 1. Jól hallom, hogy nem vagy magyar? Jól hallom, hogy nem magyar? 2. Hol dolgozol? Hol dolgozik? 3. Hol élsz? Hol él? 4. Mivel foglalkozol / foglalkozik? Milyen

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum

Új Szöveges dokumentum A húsvét Új Szöveges dokumentum A húsvét a keresztények legfontosabb ünnepe, de a tavaszvárás, a tavasz eljövetelének ünnepe is, melyet március vagy április hónapban (a Hold állásának megfelelően) tartanak.

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Napfény Óvodában és a Hétszínvirág

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21.

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21. -1- A TANÉV RENDJE A 2010/2011. tanévben 183 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2010. szeptember 1. (szerda) Utolsó tanítási nap: 2011. június 15. (szerda) Az I. félév vége: 2011. január 14. A tanulók

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

XIV évfolyam - 12 szám 2013 December Meghívó Programajánló Az Örökzöld Nyugdíjas Klub meghívja klubtagjait 2013 december 18-án 16 órai kezdettel Karácsony és Névnapok ünneplésére a Dr Brusznyai Árpád Művelődési

Részletesebben

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Sokorópátkán született 1942. augusztus 11-én. Apja, Vig Béla 1943. januárjában eltűnt a Don-kanyarban. Anyja Balogh Irén, hadiözvegyként egyetlen gyermekének

Részletesebben

Szívünk egészsége. Olessák Ágnes anyaga 2010.03.23.

Szívünk egészsége. Olessák Ágnes anyaga 2010.03.23. Szívünk egészsége Olessák Ágnes anyaga 2010.03.23. Egészséges szív és érrendszer Táplálékod legyen orvosságod, és ne gyógyszered a táplálékod Hippokratesz A szív működése Jobb kamra, pitvarkisvérkör CO2

Részletesebben

A TANÉV HELYI RENDJE ügyelet (síszünet. ügyelet (síszünet 02. ügyelet munkanap

A TANÉV HELYI RENDJE ügyelet (síszünet. ügyelet (síszünet 02. ügyelet munkanap A TANÉV HELYI RENDJE A ok jai, felhasználása sz. esemény / téma tanulók felének ellátása 1. (szombat) 2016. 10. 15. 2. (szerda) 2016. 12. 21. 2017. 3. 02. (síszünet 24. péntek) 2017. 4. 02. (síszünet 27.

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Családfa. Apa. Anya. Adler Mátyás 1897 1944. Adler Mátyásné (szül. Pollák Etel) 1895 1944. Házastárs. Testvérek. Interjúalany. Pudler János 1921 1999

Családfa. Apa. Anya. Adler Mátyás 1897 1944. Adler Mátyásné (szül. Pollák Etel) 1895 1944. Házastárs. Testvérek. Interjúalany. Pudler János 1921 1999 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Adler? Nincs adat Pollák? Pollák?-né?? 1837 1942 (szül.?)? 1911 Apa Adler Mátyás 1897 1944 Anya Adler Mátyásné (szül. Pollák Etel) 1895

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére 5604-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2016. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján

Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján ÁLTALÁNOS ISKOLA 1. A felvételi lehetőség A felvételnél a tanulók felvételéről az igazgató dönt. Az elutasító döntés

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Balatonakarattya, 2017. február 01. Polgár Beatrix jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Balatonakarattya

Részletesebben

17. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 15-i rendes ülésére

17. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 15-i rendes ülésére 17. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 15-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár város 2017. évi rendezvénynaptára Előterjesztő:

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A tanév indításával kapcsolatos feladatok: 1. Nevelőtestületi alakuló értekezlet Ideje: 2016. augusztus 22. /hétfő / 9 óra A tankerületi

Részletesebben

2016. április 14. (csütörtök) óra között április 15. (péntek) óra között

2016. április 14. (csütörtök) óra között április 15. (péntek) óra között Tisztelt Szülők! Az általános iskolai beiratkozásról az alábbi tájékoztatást nyújtjuk: Időpont: 2016. április 14. (csütörtök) 8.00-19.00 óra között 2016. április 15. (péntek) 8.00-19.00 óra között Helyszín:

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2010/2011.

Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2010. szeptember 30. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda HODÁSZ

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda HODÁSZ TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0039 Kompetencia alapú oktatás fejlesztése Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda HODÁSZ Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázati program

Részletesebben

Legyél te is határvadász! - Pályázati felhívás

Legyél te is határvadász! - Pályázati felhívás 2016.09.07. Legyél te is határvadász! - Pályázati felhívás Részletek HIRDETMÉNY HATÁROZAT - A 301060-508 számú vadászterület határának megállapítása (VEH/001/1013-1/2016. HIRDETMÉNY 1 / 7 HATÁROZAT - A

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2012/2013.

Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2012. szeptember 1. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

Tájékoztatás az intézményi étkezés igénybevételéről

Tájékoztatás az intézményi étkezés igénybevételéről Tájékoztatás az intézményi étkezés igénybevételéről Intézményünkben a SODEXO Magyarország Kft. gondoskodik az intézményi étkeztetésről. Intézményünkben esztétikusan kialakított ebédlő várja a gyerekeket.

Részletesebben

ÚJ ROVAT AZ ÜGYVÉD VÁLASZOL ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. Elvetették a fűmagot HIRDETMÉNY. A kötelező tüdőszűrés átalakulása

ÚJ ROVAT AZ ÜGYVÉD VÁLASZOL ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. Elvetették a fűmagot HIRDETMÉNY. A kötelező tüdőszűrés átalakulása Tisztelt Nyíracsádiak! Dr. Nagy János polgármester kezdeményezésére lapunk új rovatot indít Az ügyvéd válaszol címmel. Polgármester úr és jegyző asszony a heti ügyfélfogadások alkalmával számos olyan lakossági

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó tanítási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére 41. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár Város 2015. évi rendezvénynaptára Előterjesztő:

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Készült a 2013. december 11-i képviselő-testületi ülésre! Készítette: dr. Varga Dorina önkormányzati referens

POLGÁRMESTERE. Készült a 2013. december 11-i képviselő-testületi ülésre! Készítette: dr. Varga Dorina önkormányzati referens BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁYZAT Készült a 2013. december 11-i képviselő-testületi ülésre! Készítette: dr. Varga Dorina önkormányzati referens Tárgy: Javaslat az Összefüggések Alapítvány

Részletesebben

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Intézményünk három szervezeti egységből áll: óvoda, általános iskola, kollégium. Óvoda Felvételi lehetőség: Óvodánkba

Részletesebben

XVII. Közbiztonsági Rendezvénysorozat

XVII. Közbiztonsági Rendezvénysorozat XVII. Közbiztonsági Rendezvénysorozat Az idei évben is megvalósul a figyelemfelhívó és ismerető programokkal színesített városi és megyei Közbiztonsági Rendezvénysorozat. Az alábbiakban összegezzük, milyen

Részletesebben

Családfa. Berger Adolfné (szül. Veltman Irma) Kovács Adolfné (szül. Grün Júlia)? Berger Adolf Kovács (Kohn) Adolf?

Családfa. Berger Adolfné (szül. Veltman Irma) Kovács Adolfné (szül. Grün Júlia)? Berger Adolf Kovács (Kohn) Adolf? Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Kovács (Kohn) Adolf? 1914 Kovács Adolfné (szül. Grün Júlia)? 1906 Berger Adolf 1862 1939 Berger Adolfné (szül. Veltman Irma) 1874 1944 Apa

Részletesebben

MUNKATERVE ÖREGLAK KÖZSÉG ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI. Készítette: Buzsáki Mónika Kulturális referens

MUNKATERVE ÖREGLAK KÖZSÉG ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI. Készítette: Buzsáki Mónika Kulturális referens ÖREGLAK KÖZSÉG 2010. ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI MUNKATERVE Készítette: Buzsáki Mónika Készült a 2009. november 30-án tartandó Képviselő-testületi ülésre 2010. évi Közművelődési munkaterv 2 Öreglak község 2010.

Részletesebben

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány. 1039 Budapest, József Attila u. 28.

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány. 1039 Budapest, József Attila u. 28. KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2011. május. 12. Theisz Gábor elnök - 1 - A KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Kohn Manó 1857 1944. Interjúalany. Nyitrai Lászlóné (szül.sövény /Spitzer/ Judit) 1924. Gyermekek. Nyitrai István 1947

Családfa. Anyai nagyapa. Kohn Manó 1857 1944. Interjúalany. Nyitrai Lászlóné (szül.sövény /Spitzer/ Judit) 1924. Gyermekek. Nyitrai István 1947 Családfa Anyai nagyanya Apai nagyapa Spitzer Jakab? 1922 Apai nagyanya Spitzer Jakabné (szül. Rózsay Gizella)?? Anyai nagyapa Kohn Manó 1857 1944 Kohn Manóné (szül. Hirsch Flóra)?? Kohn Manóné (szül. Wurn

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület június 28-ai ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület június 28-ai ülésére Budakalász Város Polgármestere 131/2012.(VI.28.) számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. június 28-ai ülésére Tárgy: Beszámoló a Védőnői Szolgálat 2011. évben végzett munkájáról

Részletesebben

es tanév helyi rendje

es tanév helyi rendje 2016-2017-es tanév helyi rendje Dátum Esemény Tanítási nap 22 hétfő 23 kedd 24 szerda Javítóvizsga 09:00 óra Tankönyvek kiosztása 5-8. évf. 12.00-18.00 25 csütörtök Tankönyvek kiosztása 5-8. évf. 08.00-12.00

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

A gyűrűn látszott, hogy soká hordhatták és sokat dolgozott az, aki viselte, mert kopott volt, de gyűrű volt. Az anyós nagylelkűségére

A gyűrűn látszott, hogy soká hordhatták és sokat dolgozott az, aki viselte, mert kopott volt, de gyűrű volt. Az anyós nagylelkűségére A gyűrű kora A jobb keze gyűrűsujján lévő karikagyűrűt nézegette. A házassági évfordulójuk közeledett. Hányadik is? Ki kell számolnia. Ha 52-ben házasodtak és most 2011-et írunk, akkor ez az 59. Nem kerek

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév)

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév) A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Dr. Fábiánné Balogh Edina tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán igazgató Fertőszentmiklós,

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA Mi legyek, ha nagy leszek? pályaválasztási nyílt nap 2013. január 22. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA Tanuló neve: Oktatási azonosító: Születési hely, idő: Anyja születési neve: Mit nevezünk iskolai nak? Az iskolai egy szervezett keretek között (iskolai osztály, csoport, évfolyam,

Részletesebben

HETI RENDSZERESSÉGŰ FOGLALKOZÁSOK SZAKMAI TALÁLKOZÓK

HETI RENDSZERESSÉGŰ FOGLALKOZÁSOK SZAKMAI TALÁLKOZÓK HETI RENDSZERESSÉGŰ FOGLALKOZÁSOK SZAKMAI TALÁLKOZÓK Károlyi Bernát Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola Rákóczitelepi Tagintézménye Almáskamarási

Részletesebben

XV. évfolyam - 3. szám Kezdetben sok érdeklődő volt, de sajnos csak érdeklődtek. Többen mondják ma is, hogy szeretnének jönni néptánc oktatásra. Erre én mindig felteszem a kérdést az órákon: Itt vannak,

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015.

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015. A tanév tervezett ütemterve A 2014/2015. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2014. szeptember 1. A tanév utolsó tanítási napja általános iskola művészeti iskola Az

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

Alsós munkaközösség munkaterve

Alsós munkaközösség munkaterve Alsós munkaközösség munkaterve 2013-2014. Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére

Részletesebben

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december Előszó KÖZSÉGI TÁJÉKOZTATÓ Bakonypéterd Község Önkormányzatának kiadványa Tisztelt Bakonypéterdi Lakosok! Szeretném megköszönni azt az összefogást, amit az elmúlt időszakban tanúsítottak azért, hogy megszépüljön

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

BAJNAI KÉPÚJSÁG Utoljára frissítve: január 11.

BAJNAI KÉPÚJSÁG Utoljára frissítve: január 11. Utoljára frissítve: 2017. január 11. NYITVA TARTÁS, ÜGYFÉLFOGADÁS A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE HÉTFŐ: 8.00-12.00 12.30-15.30 KEDD: 8.00-12.00 12.30-15.30 SZERDA: 8.00-12.00 12.30-15.30

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ 2015. 12. 11. Fontos információ Karácsonyi vásár - december 12. szombat Bethlehem - december 17. csütörtök Karácsonyi műsor - december 18. péntek Téli szünet - december 19-2016. január 4. Első tanítási

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. első félévi munkaterve

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. első félévi munkaterve Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. első félévi munkaterve A Képviselő-testület elfogadta 438/2012. (XII. 20.) Kt. számú határozatával. JANUÁR 2013. január 12-én 10.00 órakor

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

A Debreceni Művelődési Központ Homokkerti Közösségi Ház egységének 2011 évi programterve

A Debreceni Művelődési Központ Homokkerti Közösségi Ház egységének 2011 évi programterve 43.b.sz. melléklet felnőttek 100 HKH 1 2011 január 1 Szilveszteri mulatság homokkerti kertbarát Kör 2011.01.06 Aprók-falvi ficánkoló óvódások 25 HKH 2 3 2011.01.08 "Találnál csodafiú szarvast" családok

Részletesebben

2012. 12. 13-án, csütörtökön véradás lesz a művelődési házban. 9 órától délután 4 óráig tart a véradás.

2012. 12. 13-án, csütörtökön véradás lesz a művelődési házban. 9 órától délután 4 óráig tart a véradás. December 12. 17.00 órakor kiállítás megnyitó a művelődési házban: Takács Gabriella kézműves, szövő szakember kiállítása. Megnyitja: Adorjáni Endre (20 éves a bátaszéki rajztagozat keretében) 2012. 12.

Részletesebben

A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007

A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007 A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 A tanulók száma 300 250 200 150 100 50 0 257 267 267 243 225 213 199 Osztályok

Részletesebben

A Cecei Általános Iskola ÖKO munkacsoportjának munkaterve

A Cecei Általános Iskola ÖKO munkacsoportjának munkaterve A Cecei Általános Iskola ÖKO munkacsoportjának munkaterve 2011/12. A Cecei Általános Iskola ÖKO munkaterve a 2011/12. tanévre Hónap Megfogalmazott célok Kapcsolódási pontok Szeptember 1. Öko csoport megalakítása

Részletesebben

HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉG R E N D E Z V É N Y N A P T Á R 2016

HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉG R E N D E Z V É N Y N A P T Á R 2016 HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉG R E N D E Z V É N Y N A P T Á R 2016 Időpont Helyszín Megnevezés Közreműködik Koordinálja Január 19. Vasúti emlékmű A németek kiűzésének napja, megemlékezés Német Nemzetiségi Január

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben