Beszámoló a Kecskeméti Református Egyházközség Könyvtára és Levéltárának évi munkájáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beszámoló a Kecskeméti Református Egyházközség Könyvtára és Levéltárának 2014.. évi munkájáról"

Átírás

1 Beszámoló a Kecskeméti Református Egyházközség Könyvtára és Levéltárának évi munkájáról I. Személyi feltételek II. Tárgyi feltételek III. Pályázat IV. Állománygyarapodás V. Kölcsönzés VI. Honlap VII. Kiállítás,, rendezvény VIII. Leltár IX. Kölcsönbérlet X Konferencia, továbbképzés XI. Egyéb a. Tervrajzok dokumentációja XII. Levéltár XIII. Új Szőlőskert gyülekezeti újság XIV. Művészeti gyűjtemények a. Egyházi kegytárgyak gyűjteménye (Klenódiumok, úrasztali terítők) b. Dr. Irányi Béla néprajzgyűjtemény, c. Szíj Rezső és Kovács Rózsa Tudományos és Művészeti Gyűjtemények XV évi tervek 1

2 I. Személyi feltételek Mohácsi Bernadett augusztus 28-tól december 17-ig a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára szervezésében levéltár kezelő és segédlevéltáros tanfolyamot végzett el sikeresen januárjától 2014 augusztusáig a gyülekezeti levéltárban, levéltárosként dolgozott munkaidejének felében szeptemberétől teljes állásban kizárólag levéltárosként alkalmazzuk. Petrányi Lajosné Kis Katalin 2004 óta, kezdetben az egyházközség, majd a Bács Kiskunsági Református Egyházmegye támogatásával, nyugdíjasként segítette a levéltár rendezését. Munkája a kezdeti időben összetett volt, hiszen Szabó Zsuzsanna lelkésznő mellett az egyházközség iratanyag gondozását és az egyházmegyei anyag rendezését is végezte. A levéltár Ókollégiumba való költözésével főleg az egyházmegyei anyag rendezésével foglalkozott óta egyházi támogatás nélkül, kedvtelésből és szeretetből segített az irat anyagok feldolgozásában december végén köszöntük meg eddigi áldozatos munkáját, hiszen egészségi állapota már nem teszi lehetővé, hogy állandó jelleggel besegítsen a levéltár munkájába. II. Tárgyi feltételek Az Igazgatótanács elnökének támogatásával könyvtár számára egy nagy teljesítményű, színes lézer OKI MC 851+ multifunkciós készüléket sikerült megvásárolnunk ,-Ft értékben. A készülék A/3-as méretig nyomtat, szkennel, fénymásol. Mivel mindkét készülékünk meghibásodott, amelyet még néhány évvel ezelőtt pályázatból sikerült beszereznünk, nem volt olyan eszközünk, amivel ezeket a feladatokat (másolás, szkennelés, nyomtatás) megoldhattuk volna. Régóta kértük és szerettük volna egy nagyteljesítményű A/3 méretet is nyomtatni képes lézernyomtató beszerzését. Az új gép beszerzéséig néhány hónapot kölcsön készülékkel sikerült átvészelnünk. Az egyik nyomtatónkat már nem sikerült megjavíttatnunk, az olvasótermi nyomtató javítási költsége: ,-Ft volt. A könyvtár informatikai fejlesztéseként új számítógépet és egy nagyobb méretű LG 22 monitort ,-Ft értékben vásárolhattunk. A régi számítógép az olvasóterembe került át a felhasználók részére. A levéltár raktárhelyiségébe és kutatótermébe, összesen hét ablakra Lévai Krisztián üzemeltetési igazgató segítségével és támogatásával sikerült szalagfüggönyt szereltetnünk, összesen: ,-Ft értékben. Könyvtáros munkatársaink számára két kényelmes, bőr Neptun karfás forgószéket vettünk ,-Ft értékben. A beiratkozási díj terhére sikerült az év végén a nagy hidegre való tekintettel a levéltárba a két dolgozói íróasztal alá szőnyeget vásárolnunk. A két Tulipo szőnyeg ára: : ,-Ft volt. 2

3 III. Pályázat A beiratkozási díj terhére decemberben még vásároltunk a kölcsönző munkatárs számára egy LG 22 -os monitort. Ára: ,-Ft Örömmel számolunk be arról, hogy a Nemzeti Kulturális Alap Könyvtári Szakmai Kollégiuma által az Egyedi muzeális könyvtári dokumentumok restaurálására kiírt pályázaton ,-Ft támogatásban részesültünk 2013 júliusában. Könyvtárunk - a kezdetektől, mióta lehetőségünk nyílik ilyen típusú pályázatokon sikert elérnünk - az ArchivArt Könyvrestaurátor Műhely Kft. munkatársait bízza meg régi és ritka dokumentumaink restaurálási feladataival. Pályázatunkban foglaltak szerint, egy megkezdett munkát folytatattunk azzal, hogy RMK gyűjteményünk A méretű (kis alakú) könyveiből választottunk további három példányt. A sikeres pályázatnak köszönhetően így a restaurálásra szoruló RMK köteteink utolsó darabjait választhattuk ki most. Nagy dolognak tartjuk, hogy az elmúlt évek folyamatos és sikeres pályázatainak köszönhetően, szép lassan a végére jutunk e különgyűjtemény rendbetételének. A mostani pályázatunkban három kisméretű RMK kötet mellett, két levéltári dokumentum, jegyzőkönyv restaurálására kértünk még támogatást. Levéltári dokumentumaink közül ez idáig csak a két legidősebb anyakönyvünket sikerült restauráltatni még a 1980-as években. Az azóta eltelt időben, most jutottunk el odáig, hogy két igen elhasznált állapotban lévő, szintén nagy érdeklődésre számot tartó jegyzőkönyvet restauráltassunk. Az elkészült példányokról leltári számsorrendben haladva számolunk be. A restaurálása javasolt kötetek: 1..Böytös István Domus Domini in vertice montium, sive Ecclesia Romano-catholica, una, sancta, apostolica, visibilis, visibiliter indefectibilis, errare nescia, monarchia omnium sectarum et haereseon domitrix et triumphatrix invictissima / Böytös István. Tyrnaviae [Nagyszombat] : Typis Academicis, per Joannem Andream Hörmann, [8], 368, p. ; 4 19 cm bibliogr. leírás forrása : RMNy 362. bibliogr. leírás forrása : RMK II hiányosság : Vége hiányzik (104 p.). possessor : Febr..... dokumentum története : A dokumentum 1952-ben került a Ráday Gyűjteménybe az államosítás következményeként én a Ráday Gyűjtemény visszaszolgáltatta Könyvtárunknak. Példány adatok: RMKA85 (Nem kölcsönözhető!) B 86 könyvtár (RMK) Böytös István hittudor, örsi prépost munkájáról a Domus Dominiról sajnos nagyon keveset tudunk. Számunkra is furcsa, hogy protestáns gyűjteménybe, hogyan keveredhetett a katolikus egyház szervezetét bemutató kötet. A nagyszombati Hörmann nyomdában 1695-ben kiadott mű a katolikus tanok rendszeres összefoglalását, azok szembe állítását tartalmazza, elsősorban a protestáns tanokkal szemben. Persze tájékozódás szintjén mindenképpen beleillik, és fontos részét képezi állományunknak ez a kötet. Ahogy a bibliográfiai leírás megjegyzései között is olvasható, 1952-ben az állomosítást követően több, mint 50 éven keresztül a Ráday Gyűjteménybe volt beszolgáltatva. A Kecskeméti Református Kollégium államosítását követően a könyvtár legjelentősebb dokumentumai Budapestre kerültek, és könyvtárunk a Ráday Könyvtár kecskeméti fiókja lett. Valahogy elődeim elfelejtkeztek erről a kötetről és egy véletlen folytán 2008-ban került ismét vissza hozzánk. 3

4 A restaurálás után visszakerült kötetre rá sem lehetett ismerni, hiszen a régi kötéstábla teljesen kicserélődött és helyette egy új, színben is eltérő kötetet kaptunk vissza. Sokkal stabilabb állapotban került vissza, hiszen a gerincén is jelentősen erősítettek. 4

5 2. Ács Mihály (ifjabb) ( ) Az Ur Jésus nevében! Magyar Theologia, : Avagy Az igaz és idvességes Hitröl való keresztenyi tudomany, Melly a' bóldog emlékezetü König Fridericus Janos Positiva Theologiája szerint Magyar Nyelven el-készítetett, és mostan Sokfele vétkekböl meg-tisztittatván minden lelke idvessegét szeretö Isten Hiveinek lelki épületekre kiadattatott Aachs Mihaly A' Bártfai Gymnasiumnak Rectora által. / Ács Mihály (ifjabb). [Bártfa] : [Városi Nyomda], [8], 192, [4] l. ; 12 Szabó nem ismeri ezt a példányt. bibliogr. leírás forrása : RMK I possessor : Ponori Thewrewk Paulináé Április édes atyámtól * König, Johann Friedrich.. Scholtz, Thomas (typogr.) Példány adatok: RMKA75 (Nem kölcsönözhető!) A 17 könyvtár A szerző édesapjához hasonlóan reformátorként küzdelmes pályát folytatott. Tanított és lelkipásztorkodott, teológiai műveket adott ki. A pietizmus hatására nagy szerepet játszott életében a nevelés, a tudományos igényű biblicizmus, az egyházi élet megújítását elősegítő művek kiadása. Születési idejére és helyére vonatkozólag hiteles adat nem maradt fenn. A győri iskola után a straßburgi, wittenbergi, tübingeni egyetemen tanult, ahol Czittinger Dávid ( ), a híres bibliográfius is diáktársa volt. Telekesi Török István ( ) költségén Straßburgban 1702-ben korrigálta és kiadta apja elmélkedéseit (Boldog halál szekere). Hazafelé a mű példányait a vámon elkobozták, de itthon, 1708-ban ismételten sikerült azt kiadnia. Torkos András lelkészsége alatt a győri evangélikus iskola rektora volt ( ), majd lelkész Vadosfán és Kemenesszentmártonban. A Rákócziszabadságharcban az evangélikus kuruc főnemesek udvari káplánjaként vett részt, követte Telekesi Török István, Rákóczi ezredes-kapitányát, a dunántúli evangélikusok fő támogatóját Rozsnyóra, ahol a magyar gyülekezet lelkészévé választották. Ő temette el patrónusának fiát, a Rozsnyón tanuló Török Bálintot, aki a nemzetség utolsó férfitagja volt. Ács Mihály 1708 végén már a bárfai iskolában tanított és Szirmay Miklós udvari prédikátoraként működött. Elsősorban könyvkiadásokat gondozó tevékenysége révén tartozik bele a magyar irodalomtörténetbe, de vannak önálló művei is. Főműve, az 1709-ben kiadott Magyar Theologia átmenetet jelent az ortodox és a pietista dogmatika, etika között. Munkáját úgy tüntette fel, mintha König Frigyes János dogmatikája szerint készítette volna, de Ács műve ehhez képest önálló. König neve alighanem csupán áltatásból került a címlapra és az ajánlásba, fautora (lat) = párfogója, Szirmay Miklósra való tekintetből. König a német evangélikus csúcsortodoxia egyik reprezentánsa, Szirmay Miklós pedig kuruc külpolitikai érdekből is az ortodoxiának volt a híve. Ezért ez a munkája Ácsnak érdekes példája a párfogóktól való függőségre. Ez a kötet is teljesen új, világos borítást kapott, és védőtokot. 5

6 3. Matkó István (Kézdi-Vásárhelyi) ( ) X, ut Tök, Könyvnek eltépése Avagy, Banyasz Csakany. : Mellyel amaz Fövenyen épitetett s-már le-romlott házát, elébbi fövenyre sikertlen sárral raggatni akaró és mocsokkal eszelőssen szinlő s-mázló Sambar Mattyas nevő tudatlá sár gyúrú meg-csákányoztatik Kezdi Vsarhelyi Matko Istvan Mostan Zilahi Ecclésiának együgyü lelki Pásztora által. Ki Sambartol Bányásznak neveztetett. / Matkó István (Kézdi-Vásárhelyi). s.l. [Sárospatak] : s.n., M.DC.LXVIII. [!1668]. [6], 460, [9] l. ; 4 bibliogr. leírás forrása : RMK I kötés : Kissé rongált, nyomott bőrkötés. possessor : Anno D Die 2. Marty ment föl Iskolában, Beke Péterné Aszszonjomhoz Suska nevű leányom hat Esztendős korában. korábbi tulajdonos : sátor Péter ajándéka 1811 * Rosnyai János (typogr.) Példány adatok: RMKA38 (Nem kölcsönözhető!) könyvtár Az 1660-as években lendült fel újra a vallási polémia, a viták a katolicizmus győzelmes előretörése folytán Nyugat-Magyarországról az ország északkeleti részére Felvidékre tolódtak át. Az ellenreformáció újabb heves támadását Báthori Zsófia, s a Rákóczi-ház katolizálása tette lehetővé. A fejedelemasszony és fia pártfogását élvezők, - főleg a jezsuiták (Kiss Ime, Sámbár Mátyás) - indították meg kíméletlen vitájukat a területen élő protestánsok ellen, hogy nevetségessé tegyék őket. A barokk stílus nyersebb, alantasabb változata bukkan fel műveikben, hatáskereső személyeskedés, a gúny, és a szitkozódó hangnem. A kálvinista prédikátorok természetesen nem maradtak adósak a válaszaikkal. 6

7 Az es évek híres református hitvitázói - Czeglédi István kassai lelkész, Pósaházi János a sárospataki kollégium rektora mellett Matkó István felsőbányai prédikátor egész sor könyvvel és vitairattal vágtak vissza az őket gúnyolóknak. A szakirodalom által felső-magyarországi hitvitának nevezett polémia 1663 és 1672 között zajlott. Kézidvásárhelyi Matkó István neve nem kizárólag Sámbár Mátyással folytatott vita révén maradt fenn, hiszen egy rendkívül jó tollú íróról, prédikátorról van szó, aki jelentős egyházi tisztségeket is viselt élete során. Noha nem peregrinált, (Kolozsváron, Gyulafehérvárt tanult, külföldön nem) héberül, görögül és angolul jól megtanult. Fordítói, írói munkássága mellett kivette részét a reformátusok által az erdélyi románok között végzett misszióban is, majd élete végén Kolozsváron esperesi minőségben végezte lelkipásztori feladatait. A hitvitázó irodalomra különböző mértékben ugyan, de mindig is jellemző volt, hogy nemcsak a szigorúan vett teológiai, dogmatikai nézetek és vitás kérdések fogalmazódtak meg egy-egy iratban, de írói habitustól, személyiségtől vagy akár felkészültségtől függően e szövegek teret adhattak a szerzők néha tetszetős, máskor érzelmektől és indulatoktól elragadott szellemi, nyelvi játékainak is. A restaurálásra javasolt kötet 1668-ban Sárospatakon jelent meg válaszként Sámbár Mátyás X út Tök (1667) néven ismert iratára. A két személy között zajló vita tulajdonképpen 1663-ban Sámbár Mátyás Három üdvösséges kérdés címmel megjelent iratával kezdődött. A páter szövege még nem konkrét vitázó felet szólított meg, hanem általánosan a katolikus olvasók megerősítését, és a protestánsok térítését szolgálta. Matkó István 1666-ban adta ki Fövényen épített ház romlása, avagy három kérdések körül gőgösen futkározó Sámbár Mátyás jezsuita ina szakadása címmel megjelent válasziratát. Matkónál gyakran megjelenik a Sámbár személyét célzó gúny is, érvelése tele van a neki szóló gúnyos megjegyzésekkel. RMK gyűjteményünkön belül nem ez a kötet az egyetlen hitvitát tartalmazó mű, de mindenképpen üde színfoltja annak. Ez a kötet igen rossz állapotban volt, de a javításnak, tisztításnak köszönhetően sikerült megmenteni az enyészettől. Még látható, hogy egykor milyen szép nyomott mintás bőrkötésű volt ez a kötet. 7

8 4-5. A Kecskeméti Református Egyházközség régi iratanyagát évtizedeken keresztül a könyvtár őrizte. A rendszerváltozást valamint gimnáziumunk újraindulását követően nyílt lehetőség arra, hogy külön helyiségben, elkülönítve tároljuk, ezeket az értékes, ritka anyagokat. Szervezetileg mindig is a könyvtárhoz tartozott a levéltár, a könyvtárosok látták el a levéltári feladatokat is ben nyílt a fenntartónak lehetősége, hogy egy tágasabb a kor követelményeinek eleget tévő (Ókollégium épülete) helyiségekbe költöztesse át a levéltárat. Az év elejétől már nevünkben is hirdetjük, hogy közös vezetés alatt működik ez a két gyűjteményi egység. Így szeretnénk kihasználni a pályázat lehetőségét is. A két legöregebb anyakönyvünket már az 1980-as években sikerült restauráltatni, de azóta a levéltár iratanyagai közül szinte semmit sem. Számos, az egyház közigazgatási, ügyviteli, és annak fenntartásában működő oktatási intézményhez kapcsolódó dokumentumokat őriztünk itt. A mostani alkalommal a gyülekezet fenntartójához, a presbitériumhoz köthető dokumentumokat, két jegyzőkönyvet javítattunk. Mindkettő igen elhasználódott, szakadozott állapotban volt, a sok használat igen igénybe vette őket. Mivel a gyülekezet irányításáról, életéről, szervezetéről számos értékes információt tartalmaznak ezek a jegyzőkönyvek ( ; ) rendbetételük elengedhetetlenül szükségessé vált. Az egyik jegyzőkönyv latin nyelven íródott, a másik magyar nyelvű. 8

9 Az NKA Könyvtári Szakmai Kollégiuma által helyszíni állományvédelemre kiírt pályázatát 2013 augusztusában megpróbáltuk a 2014-as évre. Szerettük volna, ha a 2006 óta tartó folyamatos állagmegóvás folytatódhat gyűjteményünk antikva és RMNy részén. Az elbírálást követően sajnos decemberben elutasításra került ezen pályázatunk, így az igényelt ,-Ft támogatást nem nyertük meg. Nagy örömmel számolunk be arról, hogy a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma által a Gyűjtemények védelmét szolgáló eszközök beszerzésére kiírt pályázaton ,-Ft támogatásban részesültünk. Önrész felhasználása nélkül a megnyert összeget teljes egészében savmentes dobozokra, valamint hő- és páratartalom mérő műszerek vásárlására fordítottuk. Ez azért is különösen fontos és örömteli számunkra, mert ez az első alkalom, hogy levéltárunk elindulhatott egy pályázaton, ahol olyan eszközöket és technikai berendezéseket szerettünk volna, amelyek az ott őrzött iratanyag védelmét szolgálják majd. Ahogy pályázatunkban megfogalmaztuk, levéltárunk a 17. századból több iratot is őriz, valamint a 16. századból is található egy iratunk, amelyek állagmegóvása csak savmentes dobozban lenne megfelelően biztosítva, de ez sajnos eddig nem állt rendelkezésünkre. A levéltár szakszerű kialakításánál a rendezésen felül az állományvédelmi szempontokat is próbáljuk szem előtt tartani. Ezért is pályáztunk első sorban az állományvédelmi eszközök beszerzésére. A savmentes dobozoknál a beérkező több árajánlat közül a Wanapack Kft. ajánlatát nyújtottuk be, mely alapján 250 db A/4-es és 100 db A/3-as savmentes dobozt összesen bruttó ,- Ft értékben szereztünk be. A hő- és páratartalom mérő műszert több levéltáros kolléga megkérdezése és javaslata alapján a Testo (Magyarország) Kft.-n keresztül bruttó ,- Ft értékben szereztünk be. 9

10 Összesen ,-Ft értékben pályáztunk levéltárunk részére és ,-Ft Ft-ot ítéltek meg számunkra, amiért nagyon hálásak vagyunk, hiszen így levéltárunk elkezdheti a felzárkózást állományvédelmi szempontból is. Örömmel számolunk be arról, hogy a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma által a Levéltári közönségszolgáltatás terek-kutatóterem, kiállítótér, előadótermek látogatóbarát fejlesztésére kiírt pályázaton ,-Ft támogatásban részesültünk. Elengedhetetlenné vált régi bútoraink lecserélése, hiszen az újonnan kialakított levéltárunkban évről-évre gyarapodik kutatóink száma. Levéltárunk látogatottságának növekedése miatt szerettük volna, ha kutatóink kényelmesebb helyen végezhetnék munkájukat. A régi iskolai székeken való hosszú időtöltés elég kényelmetlen volt, a kutatáshoz pedig hosszú idő szükséges. Ezért is örültünk a beadott pályázatunk kedvező elbírálásának. Önrész felhasználása nélkül a megnyert összeget teljes egészében 11 darab karfás székekre és két irodai görgős székre, egy szélesebb, nagyobb kutatóasztalra valamint egy beépített szekrény vásárlására fordítottuk. 10

11 Az ülőalkalmatosságokra beérkező több árajánlat közül az IMPALA Bútorkereskedő Kft. ajánlatát tartottuk a legkedvezőbbnek. A pályázatunk elfogadása után ezért tőlük tudtuk megrendelni a székeket összesen bruttó ,-Ft értékben. 11

12 A kutatóasztalnál sokszor 4-5 főnek is helyet kellett szorítanunk, ami nehezkes volt, mert anyakönyveink is nagy méretűek, kutatásukhoz több hely szükséges. Most már kényelmesen elfér akár 8 kutató is. A beépített szekrény dolgozóink szociális és munkafeltételeinek javítását szolgálja. Beépítésre került egy mosogató, valamint a mikrohullámú sütő is. A szekrény egyik részében a kollégák a kabátjaikat, táskáikat tudják elhelyezni. Egy helyi vállalkozóval (Bodacz János) a nagyobb kutatóasztalt és egy beépített szekrényt készítettünk ,- Ft értékben. 12

13 Összesen ,-Ft értékben pályáztunk levéltárunk részére és ,-Ft Ft-ot ítéltek meg számunkra, amiért nagyon hálásak vagyunk. Az új bútorok esztétikus, praktikus, barátságos és kényelmes helyiséget varázsoltak a kutatószobából, valamint a folyosóból. Örülünk a lehetőségnek, hogy megvalósíthattuk ezt a beruházást. Önerőből, ezt biztos, hogy egyszerre nem, inkább csak részletekben sikerült volna elvégeznünk. Szeptember közepén nyújtottuk be az Emberi Erőforrások Minisztériuma számára levéltárunk nyilvánossági kérelmét. Októberben már ellátogatott hozzánk a levéltári főszakfelügyelő. A helyszíni szemle során már nagy megelégedéssel tapasztalhatta a szép, új bútorokkal berendezett helyiséget ben a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával kiírt Márai IV. programban, könyvtárunk állománygyarapításra ,.000,-Ft támogatást kapott. A pályázat lebonyolítása a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. keresztül történik. A könyvkiadók által felajánlott kötetek közül választhattunk kedvezményes áron a nyár folyamán. Az igényelt kötetek kiszállítása januárban történt meg. A Nemzeti Kulturális Alap támogatásából könyvtárunk is részt vehetett a NKA könyvtámogatási program I. fordulójában. A program lebonyolítója a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. A megadott könyvlista alapján kellett igényünket április 18-ig leadnunk az internetes felületen. Az igényelt könyvek szeptemberben érkeztek meg könyvtárunkba ,-Ft értékben. A támogatásból mindhárom tagkönyvtárunk részesült. Társadalmi Megújulás Operatív Program Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában c. pályázatot (kódszám: TÁMOP /1) 2012 novemberében nyújtottuk be. Sikeresen pályázatunk, így a könyvtár ,-Ft támogatásban részesült. A projektben összesen 9 együttműködő partnerrel valósítottuk meg a különböző nem formális alkalmakat. A sikeres pályázatnak köszönhetően mindaz, amit elterveztünk egy éves csúszással ugyan, de között óvodánkban, iskoláinkban tanuló, valamint a partnerségnek köszönhetően 7 másik oktatási intézmény diákjai számára megvalósulhatott. A pályázat megkezdésekor a tavaszi félévben 10 alkalommal tehetséggondozást tartottak általános iskolánk pedagógusai Regényolvasó címmel. A tehetséggondozáson kizárólag 6 diáknak tartottak foglalkozásokat, de a pályázat lehetőséget nyújtott a Regényolvasó programon résztvevő legkiválóbb diákok (86 fő) jutalmazására is ,-Ft értékben. A program összes költsége: ,-Ft + bérek járuléka. 13

14 Március 5-én Az es évek és népi hagyományaink című témanap első alkalmán 156 általános iskolás 6-7. évfolyamos diák és 9 kísérő tanár részére kirándulást szerveztünk a Nemzeti Múzeumba, a Hadtörténeti Intézet és Múzeumba, illetve a Magyar Nemzeti Galériába Budapestre. A gyerekek külön busszal utaztak a pályázat biztosította ehhez még a belépőjegyeket, illetve a múzeumi tárlatvezetést. A kirándulás teljes költsége: ,-Ft + bérek járuléka. Március 10-én délután a díszteremben Az es évek és népi hagyományaink című témanap második alkalmán a 6-7. évfolyamos általános iskolás diák (141 fő) számára egy játékos vetélkedőt szerveztek. Máday Norbert és a 48-as Kecskeméti Hagyományőrző Egyesület vendégszereplésével. A program teljes költsége: ,-Ft + bérek járuléka. Március 28-án a Népek, nyelvek, kultúrák c. témanap első alkalmán, melyen a partner intézmények diákjai (összesen 215 fő) + 5 szakmai megvalósító vett részt. Ezen a délutánon Dr. Kozmács István főiskolai tanár és Lacki János költő volt a vendégünk. A program teljes költsége: ,-Ft + bérek járuléka. Április 1-én a Népek, nyelvek, kultúrák c. témanap második alkalmán Dr. Kozmácsné Dr. Fogarasi Zsuzsa művészettörténész vetítőképes előadását, illetve a Sándor Péter színművész és barátai irodalmi játékát nézhették meg a diákok (összesen 222 fő) + 4 szakmai megvalósító. A program teljes költsége: Ft + bérek járuléka. Március 28-án és Április 2-án tartották a Weöres Sándor vers illusztrációs verseny két fordulóját az alsó tagozatos általános iskolás diákok (összesen 414 fő) + 3 szakmai megvalósító számára. A verseny jutalmaira ,-Ft-ot fordítottunk. A verseny teljes költsége: Ft + bérek járuléka. Április 3-én a Pálmácska óvoda tavaszi témanapjának első alkalmán a Munkácsy utcai Bárányka csoport ovisainak (26 fő) játékos mondókatanítás és vetélkedőt szerveztünk 4 szakmai megvalósítóval angol és német nyelven. A témanap teljes költsége: ,-Ft + bérek járuléka. Április 7-én a Népek, nyelvek, kultúrák c. témanap záró alkalmán a Nemzetek bemutatkozására került sor, melyet 6 szakmai megvalósító készített elő. A bemutatók előtt ráhangolódásként Szabados László tanár tartott egy vetítőképes előadást a gyerekeknek. A résztvevő iskolák diákjai (200 fő) egy-egy országról készítettek idegen nyelvi ismertetőt, amelyet a többi résztvevő számára bemutattak, akár tánccal, énekkel, gasztronómiával. A témanapok lezárásaként a harmadik alkalmon résztvevő diákokat vendégül láttuk szendvicsre, üdítőre és süteményre is. A témanap teljes költsége: ,-Ft + bérek járuléka. Április 8-án és 11-én a Gárdonyi Géza felolvasó verseny két fordulójára került sor a felső tagozatos általános iskolások (33 fő) számára. A verseny három szakmai felelős készítette elő és bonyolította le. Verseny végén 16-an részesültek jutalomban, melynek értéke ,-Ft. A verseny teljes költsége: ,-Ft + bérek járuléka. Április 15-én a Pálmácska óvoda tavaszi témanapjának második alkalmán az Pálmácska óvoda Erkel utcai részlegének Csillag csoportosai (24 fő)számára húsvéti locsolóvers tanulásra, tojásfestésre és egyéb kézműves foglalkozásra került sor. 14

15 A témanap teljes költsége: ,-Ft + bérek járuléka. A témanapot négy szakmai megvalósító bonyolította le. Április 16-án délután Az es évek és népi hagyományaink agyományaink témanap harmadik alkalmán az általános iskolás diákok 1-6 évfolyamos tanulóinak kézműves foglalkozást, a 7-8. évfolyamos diákoknak (összesen 626 fő) pedig húsvéti dramatikus népi játékokat szerveztek a felelősök (10 fő). A témanap teljes költsége: ,-Ft + bérek járuléka. Április 25-én Az es évek és népi hagyományaink témanap utolsó alkalmán az általános iskola 3-4. évfolyamos hallgatóinak (200 diák) és 18 kísérőnek kirándulást szerveztünk a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumba. A témanap teljes költsége: ,-Ft + bérek járuléka. A tavaszi félév utolsó programja a Pálmácska óvoda témanapjának harmadik alkalmán május 15-én az Erkel utcai részleg Napocska csoportjában (23 fő) Kalandozás az állatok világában címmel játékos napot tartottunk. A gyerekek só-liszt állatokat készítetek a foglalkozáson. A témanap teljes költsége: ,-Ft + bérek járuléka. A második félév programja szeptember 22-én indult a Meseíró verseny első fordulójával. A második forduló szeptember 29-én volt. A verseny két fordulójában összesen 81 diák és három szakmai felelős vett részt, amelyek közül 20 diák részesült könyvjutalomban (Jutalom értéke: ,-Ft). A verseny teljes költsége: ,-Ft + bérek járuléka. Szeptember 25-én indult az olvasásstratégiai szakkör. Összesen öt alkalommal (09.25., ; ; ; ) tartotta két szakmai felelős az általános iskola pedagógusai közül 12 diáknak (5-6. osztály) a szakkört. A szakkörön a Karater munkafüzetből és tankönyvből tanultak a diákok, amelyeket a részükre meg is vásárolhattunk. (36.536,- Ft). A szakkör teljes költsége: ,-Ft + bérek járuléka. Szeptember 26-án indult és még szintén négy alkalommal ( ; ; ; ) került megrendezésre a könyvtárhasználat szakkör melyet két szakmai megvalósító állított össze 6 általános iskolás diák számára. A szakkör teljes költsége: ,-Ft + bérek járuléka. Szeptember 29-én és még négy másik napon ( ; ; ; ) szervezte meg - a két szakmai felelős a gimnázium magyar szakos tanára közül - az irodalmi szakkört, 20 (11-12.évfolyamos) diák számára. A szakkörösök két alkalommal Budapestre látogattak, ahol a Petőfi Irodalmi Múzeumba, a Szabó Ervin Könyvtárba, a Magyar Nemzeti Galériába és az Országos Széchényi Könyvtárba látogattak el. A januári eleji alkalmon, meg Dragomán György kortárs író volt a vendégünk, ahol a diákok személyesen is kérdezhették. A szakkör teljes költsége: ,-Ft + bérek járuléka. Szeptember 30-án délelőtt és délután is témanapot tartottunk. A délelőtti alkalmon az őszi félévben a Pálmácska óvoda első témanapja volt, melyen a Munkácsy utcai Bárányka csoport ovisai és az általános iskola 1. osztályos diákjai vettek részt, összesen 118-an. 15

16 A témanap programját 7 szakmai felelős segítette. A Ciróka Bábszínház előadása (Létramese c. darabot adták elő) után, kézműves foglalkozáson vettek részt a gyerekek. A témanap teljes költsége: ,-Ft + a bérek járuléka. Délután a A népmese és a karácsony jelenléte életünkben témanap első alkalma volt, ahol az általános iskola 3. évfolyamos diákjai (98 fő) és 4 szakmai felelős bonyolított le. Fülöp József (Ciróka Bábszínház) Az ördög három hajszála c. műsorát adta elő, majd szintén kézműves foglalkozást tartottak, ahol ujjbábokat készítettek a gyerekek. A témanap teljes költsége: ,-Ft + bérek járuléka. Ennek a témanapnak a második alkalma október 9-én volt. A Gárdonyi felolvasó verseny résztvevői (36 fő) és három szakmai felelős Budapestre a Petőfi Irodalmi Múzeumba és az Országos Széchényi Könyvtárba látogathatott el külön busszal. A témanap teljes költsége: ,-Ft + bérek járuléka. Október 15-én a Pálmácska óvoda témanapjának második alkalmán a Halacska csoportosoknak (21 fő) szervezett négy szakmai megvalósító látogatást Hunyadi Mátyás udvarába. A program meseolvasásból, koronakészítésből és színezésből állt. A témanap teljes költsége: ,-Ft + bérek járuléka. Október között a Reformáció témahetet bonyolítottuk le. Október 16-án a gimnázium 69 diákja számára három helyszínen (díszterem, Evangélikus templom, Református-temető) Reformáció Reformáció-múlt, múlt, jelen, jövő címmel rendezett három szakmai felelős a gimnázium vallástanárai közül témanapot. Dr. Kodácsy Tamás is ellátogatott hozzánk és egy előadást tartott a diákoknak. A témanap teljes költsége: ,- Ft + bérek járuléka. Október 17-én indultak el gimnáziumi konfirmandus diákjai (77 fő) kétnapos kirándulásra Zsámbék Révkomárom Pápa Pannonhalma - Győr útvonalra. A kirándulókat öt szakmai felelős kísérte el. Az utazás külön busszal történt, teljes ellátást kaptak a résztvevők, illetve a pályázat a belépőket és a szállás díjat is tartalmazta. A kirándulás teljes költsége: ,-Ft + bérek járuléka. Szintén október 17-én indultak el az általános iskola konfirmandusai (130 fő) és 11 szakmai felelős háromnapos kirándulásukra Gönc Vizsoly Boldogkőváralja - Pusztafalu Kassa Sárospatak Budapest útvonalra. Az utazás külön busszal történt, teljes ellátást kaptak a résztvevők, illetve a pályázat a belépőket és a szállás díjat is tartalmazta. A kirándulás teljes költsége: ,-Ft + bérek járuléka. A témahét utolsó, záró alkalma október 19-én vasárnap volt. Az általános iskola 6. évfolyamos tanulói (90 fő) számára témanapot szervezett négy szakmai felelős. A diákok előadást hallgathattak meg Hörcsök Imre főgondnoktól az egyházi szervezetről és méltóságokról, utána pedig kollégiumi istentisztelettel zárult a témanap. A témanap teljes költsége: ,-Ft + bérek járuléka. Október 8-án és 21-én rendeztük a Bibliafordító verseny két fordulóját az együttműködő hét partner iskola diákjainak és a mi két iskolánk diákjainak. 10 szakmai felelős készítette elő a két forduló feladatlapját és javította is azokat. Négy nyelven (angol, német, francia és spanyol) és három korcsoport számára (7-8. évf., évf. és évf.) rendeztük ezt a versenyt. 16

17 A pályázat lehetőséget biztosított arra, hogy tagkönyvtáraink számára ,-Ft értékben szótárakat vásárolhattunk. A második forduló után a verseny résztvevőit megvendégelhettünk szendviccsel, üdítővel és süteménnyel. A verseny győztesei számára értékes könyvjutalmakat tudtunk át adni az általános iskola reggeli áhítatán: ,-Ft értékben. A verseny teljes költsége: ,-Ft volt. Az őszi programok másik, a partner iskolákkal közös programjára a kétfordulós Adventi rajzversenyre november 11-én és december 2-án került sor. A kétfordulós versenyen 205 diák készített pályamunkát. Az első forduló témája Túrmezei Erzsébet Adventi ház c. verséhez kellett szabadon választott technikával versillusztrációt készíteni. A második forduló címe Mentsük meg a karácsonyt volt. Itt CD borítót és plakátot lehetett tervezni, szintén szabadon választott technikával. A második forduló pályamunkáit öt főből álló szakmai zsűri bírálta, név szerint: Szappanos István zsűri elnöke, Dunszt István, Dr. Kozmácsné dr. Fogarasi Zsuzsa, Váradi Kata, Mészáros Marianna. A második fordulót követően itt is megvendégeltük a résztvevő diákokat és kísérőiket a zsibongóban. A pályázat lehetőséget biztosított, hogy a versenyre technikai eszközöket és papírt mi is biztosítsunk. A megmaradt eszközöket és papírt az iskoláink rajzszakkörei hasznosítják a későbbiekben. A verseny díjazottai rajzeszközöket és könyvutalványt vehettek át a gimnázium decemberi utolsó istentiszteletén, ünnepélyes keretek között. A verseny teljes költsége: ,-Ft. November 25-én A népmese és a karácsony jelenléte életünkben c. témanap harmadik, záró alkalma került megrendezésre. A meseíró verseny résztvevői (20 fő) és három kísérőtanár Budapestre a Mesemúzeumba látogathatott el. A témanap teljes költsége: ,-Ft. A Pálmácska óvoda harmadik témanapjával december 10-én zártuk az évet. A témája adventi koszorúkészítés és mézeskalács készítése volt az ünnepre való tekintettel. A Napocska csoport óvodásai (23 fő) és négy szakmai segítő vett részt ezen a programon. A témanap teljes költsége: ,-Ft. A pályázat lezárása január 31-én történik, a végső pénzügyi elszámolást pedig február végére kell elkészítenünk. Az első ilyen jellegű pályázata volt ez könyvtárunknak. Öröm volt betekinteni iskoláink szakmai munkájába. Hálásak vagyunk a közös munkáért. Nagy dolognak tartjuk, hogy ennyi diák és pedagógus részt vehetett ebben, illetve részesülhetett ebben a pályázatban, és reméljük, hogy sok szép élménnyel gazdagodhatott mindenki. A pályázat pénzügyi felelőse Sikó Irén mb. gazdasági vezető, a projekt asszisztens Lipóthné Gyulai Anikó és a projekt menedzser Bán Magdolna voltak. 17

18 IV. Állománygyarapodás Elmúlt évben a költségvetési előirányzat szerint, ,- forintot fordíthattunk könyvbeszerzésre. A kifizetett számlák alapján az Egyházközség könyvtára könyv, és egyéb dokumentumokra (Gyermekmunka segédanyag, DVD, CD, CD-ROM, Folyóirat) ,-Ft-ot használt fel. A Gimnázium könyvtára ,-Ft-ot, az Általános Iskola könyvtára ,-Ft-ot és az Internátus könyvtára ,-Ft-ot. Ez együttvéve: ,-Ft Ft/A Könyvtár csoportos leltárkönyve alapján/ Darab szám szerint bevett könyvek, lelőhely szerinti bontásban: évi statisztika - összes könyv (A-D) könyvtáranként Hónapok Könyvtár Ált. isk. Gimn. Levéltár Összesen Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen: Leltári szám szerint bevett könyvek, lelőhely szerinti bontásban: évi statisztika - összes könyv (A-D) könyvtáranként Hónapok Könyvtár Ált. isk. Gimn. Levéltár Összesen Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen:

19 Hittankönyvek augusztus és szeptember hónapban a város hitoktatásban használni kívánt hittankönyvek közül az 1. és 5. évfolyam számára készült végleges példányok közül 311 darabot vételeztünk be. Az elkövetkező években a többi évfolyam számára írt végleges köteteket is bevételezzük és kölcsönözzük a hitoktatókon keresztül a diákok számára. A tényleges állomány nagysága december 31-et bezárólag: TÉTEL DARAB Könyvek (A,B,C, D leltárkönyv) RMK anyag Kézirat Térkép Kotta Gyermekmunka segédanyag CD CD-ROM Audio kazetta Videofilm DVD Egyéb dokumentumok gyarapodása ebben az évben: évi statisztika - DVD, CD, CD-ROM (leltári szám) DVD-film CD CD-ROM Hónapok Könyvtár Ált. Ált. Ált. Gimn. Levéltár Összesen Könyvtár Gimn. Könyvtár isk. isk. isk. Gimn. Összesen Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen: DVD, CD és CD-ROM:

20 Az egyházközségi könyvtárban összesen 55 folyóiratra fizettünk elő, illetve kaptunk ajándékba 2014-ben. Két napilapon kívül (Magyar Nemzet és Petőfi Népe) összesen 70 kurrens 5 retrospektív periodikumot rögzítünk számítógépen, amelyből 18-nak a cikk szerinti feldolgozására is sor kerülhetett. Az Általános Iskola könyvtárában 8, a Gimnázium könyvtárába 9 folyóiratra fizettünk elő. Cikk szerint is feldolgozott folyóiratok: Folyóirat címe 2014-ben rögzített évfolyamok és lapszámaik 2014-ben rögzített lapszám Eddig feldolgozott összes lapszám Református Egyház 2013/14, 2014/ Theologiai Szemle 2013/4, 2014/ Confenssio 2013/4, 2014/ Lelkipásztor 2014/ Egyháztörténeti Szemle 2013/4; 2014/1-3; 4 32 Sárospataki Füzetek 2013/4; 2014/ Embertárs 2013/4; 1 43 Credo 2014/4; 2014/1-3; 4 26 Sola Scriptura 2013/4; 2014/1-3; 4 37 Ethos 2013/4; 2014/ Vigilia 2014/1-12; Biblia és gyülekezet 2013/4; 2014/1-3; 4 34 Cédrus 2014/ Igazság és Élet 2014/1-4; 4 29 Szőlőskert 2014/ Vallástudományi Szemle 2013/4; 2013/ Kálvincsillag A számítógépes statisztika szerint 2014-ben 1206-, a kezdetektől ezidáig összesen pedig cikket dolgoztak fel könyvtárosaink. A tavalyi évben elkezdődött a könyvtár honlapján a folyóiratok felvitele. 95 féle folyóirat lett rögzítve cím /évfolyam/lapszám szerint. Ez reményeink szerint a cédulakatalógust váltja fel teljes egészében. 20

21 Internátus 2014-ben 88 tétel 88 darab új könyvvel gyarapodott az Internátus könyvtára. A leltárkönyv újraszámolását követően az Internátus könyvtári állománya 2590 tétel 2681 darab. Kölcsönzés 208 alkalommal történt. V. Kölcsönzés évben az Egyházközségi Könyvtárnak a két iskolai könyvtárral közösen 1136 beiratkozott olvasója volt, amelyből 637-en 14 év alatti és 17-en 65 év feletti korosztályból kerültek ki. Az Egyházközség Könyvtárnak 170 érvényes tagsággal rendelkező olvasója volt. Ingyenesen (70 éven felüliek, gyűjteményi dolgozók, tanárok iskolai használatra) 34-en használták könyvtárunkat. Alap beiratkozási díjjal 33-an (700,-Ft), extra beiratkozási díjjal (1500,-Ft) 66-an rendelkeztek. Volt olyan olvasónk, aki 2013-ban iratkozott be, neki még 2014-re érvényes tagságot számoltunk, annak ellenére, hogy nem hosszabbította meg tagságát. Személyesen alkalommal használták a könyvtárainkat, ebből a kölcsönzések száma A kikölcsönzött nyomtatott dokumentumok száma: Számítógép használat évben

22 Egyéb dokumentumok kölcsönzése a tavalyi évben: audiovizuális dokumentum: 2380, egyéb/ flanel, gyermekmunka anyag, illetve folyóirat: 212. Könyvtárközi kölcsönzésre 31 kérés érkezett hozzánk. Eredeti formában 1, nyomtatott formában 14 dokumentumot, elektronikus formában pedig 55 dokumentumot küldtünk el. Mi más könyvtáraktól 17 alkalommal kértünk dokumentumot. év Személy es használa t Össze sből kölcsö nzött Kölcsön zött nyomtat ott dok. Kölcsönz ött audiovizu ális dok éves statisztikai kimutatása Egyéb kölcsönz ött dok.: segéda Könyvtár Könyvtár Könyvtár Könyvtár közi Helyb közi közi közi kölcsönzé en kölcsönzé kölcsönzé kölcsönzé s: haszná s: s: beérk. s: elküld. nyomtato lat eredetibe kérés kérés tt form. n adott adott Könyvtár közi kölcsönzé s: elektr. form. adott Könyvtár Könyvtár Könyvtár közi közi közi kölcsönzé Refere kölcsönzé kölcsönzé s: ns s: s: elektr. nyomtato kérés erdetiben form. tt form. kapott kapott kapott

23 29% 4% 3% 2% 24% 22% 15% Évi össz. B F H I K L N R S T U V 23

24 statisztika VI. Honlap Kiss Ákos beszámolója A látogatók földrajzi eloszlása: 24

25 Az első 10 ország a látogatások száma szerint növekvő sorrendben: Magyarország (77%), Brazília (6%), Románia (4%), Szlovákia (2%), Németország (1%), USA (1%), Olaszország (1%), Ukrajna (1%) és Anglia (1%). A térkép szerint honlapunkat szélesebb körben tekintették meg, mint tavaly. Majdnem minden jelentősebb kontinensről volt látogató. Ez bíztató jel. Annak ellenére, hogy jelentősen megnőtt Dél- Amerika (7%) szerepe Észak-Amerikához (USA) (1%) képest. De Dél-Amerikából, ezen belül Brazíliából származó látogatók valamennyien először látogatták meg könyvtárunkat és csak átmentek a honlapunkon, tényleges tevékenységet nem, vagy alig folytattak. Rio de Janeiro városban 1 fő volt (17 főből), akiről elmondható, hogy több oldalt is megnézett. Az Egyesült Államok látszólag háttérbe szorult a látogatók aránya alapján Dél-Amerikához képest, de ez csak látszat hoz képest nőtt a látogatások száma (25-ről 30-ra). Ennél fontosabb, hogy nemcsak új látogatók jelentek meg, hanem voltak közöttük visszatérők, akik már 2014 előtt is ellátogattak honlapunkra. Kevesebb olyan látogató volt, akik nem találták meg a keresett tartalmat és elhagyták a honlapot. Nőtt a honlapon töltött idő hossza is. Három helyet érdemes kiemelni: 1. Oregon államban Boardman várost (legtöbben innen érték el honlapunkat) 2. San Clemente (Kalifornia állam) 3. Anaheim (Kalifornia állam) 4. Chesterton (Indiana állam) 5. Munster (Indiana állam) Ezen városokban használták ténylegesen honlapunkat. Legtöbben Oregon államban nézték meg honlapunkat, de a legtöbb időt (átlagban) Kaliforniában töltöttek. Összefoglalva, az Egyesült Államokra kellene figyelni, mert ott használják honlapunkat. Törekedni kellene arra, hogy növekedjen a visszatérő látogatók száma. Afrikát megnézve, látható, hogy 6 látogatás történt, mindegyik felhasználó új látogató volt és mint Dél-Amerika esetében itt sem történt tényleges használat. Dél-Európát megnézve 3 országot érdemes kiemelni: Olaszországot, Szerbiát és Portugáliát. Olaszország: Rómában nézték meg legtöbben (6 látogatás) honlapunkat. Mégis Verona városát kell kiemelni, ahol 1 látogatás történt, aki ténylegesen használta honlapunkat. Nyugat-Európát megnézve 5 országot érdemes kiemelni: Németország, Ausztria, Franciaország, Hollandia és Svájc. Németországból 41 látogatás történt. Ténylegesen használták honlapunkat Baden-Wurttemberg, Bavaria, NorthRhine-Westphalia, LowerSaxony, Berlin, Saxony, Brémen és Hamburg régiókból. A városok közül Berlin, München, Brémen városát lehet kiemelni. 25

26 Itt is jellemző az új látogatók magas aránya, kevés a visszatérő látogató. Magas a visszafordulások aránya (68%). Tavalyhoz képest nőtt a látogatások száma. Az új és visszatérő látogatók aránya ugyanaz, mint tavaly. Kétszeresére nőtt a honlapon eltöltött idő, viszont csökkent oldalmegtekintések átlagos száma. Csökkent a visszafordulások aránya is. Észak-Európát megnézve egy országot érdemes kiemelni: Finnországot. Finnország szereplése meglepő, mivel ténylegesen használták a honlapunkat. A 4 látogatásból 2 visszatérő, az itt töltött 14 perc alatt 7 oldalt tekintettek meg. Kelet-Európát megnézve Ukrajnát kell kiemelni, ahonnan 22 látogatás történt. A látogatók közül 20 új látogató, 2 pedig visszatérő. A 22 látogató közül 14 fő Kijevből és Beregszászból való. Viszont a legtöbb időt Ungvárról és Munkácsról töltötték honlapunkon. Románia 152 látogatással kiemelkedő a környező országok közül. Legtöbb látogatás Kolozsvárról, Marosvásárhelyről, Aradról és Bukarestből érkezett hozzánk. A 156 látogatóból 146 új látogató, 10 pedig visszatérő. A visszafordulási arány is 59%, amely jónak mondható. Romániában honlapunkat ténylegesen használják. Közel-Kelet Irán érdemel kiemelést, ahonnan egy látogatás történt, több mint 15 perc alatt 15 oldalt keresett fel. Magyarországról 2638 látogatás történt. Ebből 1670 új felhasználó. A visszafordulások aránya 51%, amely a többi államhoz képest jónak mondható, de cél, hogy 50% alatt legyen. Vagyis minél többen találják meg a keresett információt honlapunkon. Átlagosan látogatásonként 4 oldalt néztek meg és átlagosan közel 4 percet töltöttek oldalunkon. A városok közül Kecskemét és Budapest emelkedik ki. Ők ketten 59%-át adja ki az összes látogatásnak. Megyék látogatások sorrendjében: Bács-Kiskun megye Budapest Pest megye Baranya megye Veszprém megye Csongrád megye Hajdú-Bihar megye Fejér megye 26

27 Városok: Kecskemét: 964 látogatás Budapest: 592 látogatás Pécs: 115 látogatás Veszprém: 92 látogatás Debrecen: 58 látogatás Szeged: 56 látogatás Székesfehérvár: 49 látogatás Cegléd: 37 látogatás Nyíregyháza: 36 látogatás Szentendre: 30 látogatás Szolnok: 28 látogatás Eger: 26 látogatás Miskolc: 22 látogatás Keszthely: 21 látogatás Zalaegerszeg: 21 látogatás Szombathely: 18 látogatás Tatabánya: 15 látogatás Pápa: 14 látogatás Kaposvár: 13 látogatás Győr: 12 látogatás Gödöllő: 12 látogatás Érd: 12 Látogatás Baja: 11 látogatás Vác: 11 látogatás Sopron: 10 látogatás Esztergom: 9 látogatás Oldalmegtekintések A látogatók legtöbbször a főoldalt tekintették meg és itt is léptek be honlapunkra. Az összes oldalmegtekintésnek a főoldal 21%-át teszi ki. A látogatók 42%-a fordult vissza a főoldalról. Az egyszerű keresés található a második helyen, amely az összesnek 6%-a. A 709 oldalmegtekintésekből mindösszesen 8 fő lépett be az egyszerű keresésnél honlapunkra. Ami jó jel, hogy a látogatók 25%-a fordult vissza, amely nagyon jó az átlagos 58%-hoz képest. 27

28 Valószínűleg a látogatók fele megtalálta a keresett információt. A 3. helyen az ajánló áll, amely az összesből 2%. 4 fő lépett be itt a honlapunkra. A visszafordulási arány 50%, amely magasnak mondható. A 4. helyen az összetett keresés szerepel, a visszafordulási arány itt 36%. Az 5. helyen az összetett keresés foglal helyet, amely az összesnek kicsivel több, mint 1%-át teszi ki. A 186 főből 40 fő lépett ezen az oldalon be honlapunkra, amely nagyon jónak mondható, főleg, hogy azon oldalak között van, ahol a látogatók a legtöbbet időznek. Nem csoda, hogy az elérhetőség, a nyitva tartás az 5. és a 6. helyen helyezkedik el. Habár az e-könyvek a látogatások szempontjából hátrébb sorolódik a listában, mégis ez az egyik legnépszerűbb oldal. Ebben az évben 115 fő keresett rá, ebből 44 fő itt lépett be a honlapra, vagyis kifejezetten az anyakönyvet kereste. A látogatók magasan itt töltötték a legtöbb időt. Az e-könyvek mellett népszerű volt a folyóirat gyűjtemény, a levéltár, és a gyűjtemények. Érdemes a kottatárat kiemelni, mert feltűnően sokan nézték meg, 96 fő, ebből 71 fő kifejezetten ezt az oldalt kereste fel, de nagyon kevés időt töltöttek itt, és nagy volt a visszafordulási arány is. Ez azt jelzi, hogy ettől az oldaltól talán többet vártak. Végül oda kell figyelni az angol nyelvű felhasználókra is, mert kifejezetten sokan 991 fő látogatta meg honlapunk angol nyelvű oldalát. Nem meglepő módon folyamatosan növekszik azon felhasználók száma, akik mobilról, vagy táblagépről érik el honlapunkat. A honlap fejlesztésénél erre is oda kell majd figyelni. VII. Kiállítás,, rendezvény A Múzeumok éjszakája kecskeméti helyszínei közé egyházközségünk is bekapcsolódott az idén is. Nem közösen szerveztünk a Ráday Múzeummal a programokat, hanem kizárólag a könyvtár volt a főszervezője az Újkollégiumban szervezett estének. Több teremben, sokféle programot terveztünk. Az ifjúság is részt vett a lebonyolításban, hiszen diákok segítettek a kalauzolásban, vendéglátásban, illetve Vincze Árpád és Fodorné Ablonczy Margit vezetésével programokat is készítettek. A városközponti helyszínnek köszönhetően sokan ellátogattak hozzánk. Bővebben az estéről, a lezajlott programokról a Szőlőskert 2014/3. számában olvashattak. A Múzeumok éjszakája rendezvénysorozatra, illetve a jubileumi évfordulóhoz kapcsolódóan készítettük el a könyvtár előterébe, a tárlókba iskolatörténeti kiállításunkat. A levéltár iskolatörténeti anyagából, illetve a könyvtár anyagából válogattuk az anyagot. 28

29 VIII. Leltár A Kecskeméti Református Gimnázium könyvtárában (mely a Kecskeméti Református Egyházközség Könyvtárának tagkönyvtára) től, ig tartó, a könyvtári állomány teljes egészére kiterjedő ellenőrzés volt. A leltárt a Kecskeméti Református Egyházközség könyvtárosai, illetve a megbízott könyvtáros végezte, név szerint: Bán Magdolna, Lipóthné Gyulai Anikó, Szél Silvia (Egyházközségi Könyvtár) és Szabó Emese és Szabados László (gimnáziumi könyvtárosok). A leltár során a még feldolgozatlan könyvek állományba kerültek, illetve az elektronikusan fel nem vitt könyvek teljes egészében rögzítésre kerültek, valamint mindegyik dokumentumot vonalkóddal láttuk el. A leltár megkezdésekor az állomány nagysága: Élő példányok darabszáma A leltári szám: 5040 db Élő példányok darabszáma B leltári szám: 3533 db Élő példányok darabszáma C leltári szám: 1275 db Élő példányok darabszáma D leltári szám: 9 db Élő példányok darabszáma DVD leltári szám: 65 db Élő példányok darabszáma T leltári szám: 8115 db Élő példányok darabszáma M leltári szám:591 db Élő példányok darabszáma összesen: db A leltár befejezésekor az állományból kivonásra került a kötet darabszámú állományból 91 kötet, mint állományellenőrzési hiány. Az állomány nagysága kötetre változott. Kölcsönzésben 165 kötet volt, ami a leltár szerintmeglévőnek tekintendő. Az állományellenőrzés előtt rongálás, tartalmi avulás miatt történt selejtezés, melyeket a 2014/2, illetve a 2014/3-as selejtezési jegyzőkönyv tartalmaz. A selejtezett dokumentumok az állományellenőrzés előtt kerültek kivonásra az állományból. Az állományellenőrzés során észlelt pontatlanságok javításra kerültek. A Kecskeméti Református Internátus könyvtárában (mely a Kecskeméti Református Egyházközség Könyvtára és Levéltárának tagkönyvtára) től, ig tartó, a könyvtári állomány teljes egészére kiterjedő állományellenőrzésre került sor. A leltár megkezdésekor az állomány nagysága: 2578 tétel (2669 darab). A leltár befejezésekor az állományból kivonásra került a 2578 kötet egységű könyvből 7 kötet (7 darab). Beleltározva kerültek vissza az állományba (1 tétel). I1138 Anyegin : Puškin, Aleksandr Sergeevič, 1986 A hiányzó könyvek közül 1 kötet pótlásra kerül: 29

30 I1988 Az ember tragédiája ; A civilizátor : Madách Imre, 2000 Az állomány nagysága maradt: 2571 kötet egység (2662 db). IX.. Kölcsönbérlet Könyvtárunk gyűjteményéből évben nem adtunk kölcsön, kizárólag a Ráday Múzeum Ravasz László emlékkiállítás lebontásával visszakaptuk a kölcsönadott dokumentumokat februárban. Tóth Péter veszprémi könyvtáros részére a K76 jelzetű kéziratunkat az un. unitárius kódexet digitalizálva kutatás céljából elküldtük. X. Konferencia,, továbbképzés XI. Egyéb Az Egyházházi Könyvtárak Egyesülése nyári háromnapos konferenciáját június között Vácon rendezte meg. Sajnos a költségvetés nem adott lehetőséget arra, hogy mindhárom napon részt vegyünk, ezért csak a keddi napra tudtunk felutazni mind az öten. A délelőtti alkalmon előadásokat hallgattunk meg, délután pedig a székesegyházat és a Váci Értéktárat és a Ferences templomot. Ahogy eddig sok éve, idén is elmentünk (Szabó Zsuzsanna lelkész, Petrányi Lajosné és Mohácsi Bernadett) a Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesülete (MELTE) három napos egri konferenciájára. Előadásokat hallgattunk, Rimaszombatba tanulmányi kirándulást tettünk és kapcsolatokat ápoltunk. Mohácsi Bernadett, ahogy már a személyi feltételek tárgypontnál említettem augusztus 28-tól december 17-ig a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára szervezésében levéltár kezelő és segédlevéltáros tanfolyamot végzett el. Jó rendű oklevelét január 30-án vette át. Könyvtári jelentést készítettünk a könyvtár évi tevékenységéről, valamint a Református Egyházmegye számára gyűjteményi jelentést írtunk. A Minisztérium számára a könyvtári statisztikát a Megyei Könyvtárnak elküldtük. A tavalyi évben több diákot is tudtunk fogadni, akik a kötelező 50 órás közösségi szolgálatukat nálunk szerették volna letölteni. Tóth Sebestyén a Bólyai János Gimnáziumból az általános iskola könyvtárában és a Múzeumok éjszakája rendezvényen segített. Szél Noémi a bajai MNÁMK-ból és Horváth Ildikó a Constantinum Nevelési és Oktatási Intézményből Kiskunfélegyházáról érkezett és segített a gimnáziumi könyvtár leltárában. A gimnazistáink közül pedig többen a Múzeumok éjszakáján jöttek segíteni. 30

31 Közreműködtünk az Ötödfélszáz esztendők Mozaikok a kecskeméti református oktatás történetéből c. könyv összeállításában és megjelenésében. Kiss Ákos szerkesztette a kiadványt, mi pedig a nyomdai ügyintézést segítettük. Ugyancsak Kiss Ákos szerkesztette az Általános Iskola 20 éves évfordulója alkalmából megjelent évkönyvet. Számos jubileumi kiadvány, illetve egyházi kiadvány megjelenésében Kiss Ákos volt a tervező, mi pedig a nyomdai előkészítésben segítettünk. (Meghívó, névjegy, cápazászló, molinó). Néhány a teljesség igénye nélkül: 31

Beszámoló az Elnökségnek a Kecskeméti Református Egyházközség Könyvtárának és Levéltárának 2008. évi munkájáról

Beszámoló az Elnökségnek a Kecskeméti Református Egyházközség Könyvtárának és Levéltárának 2008. évi munkájáról KECSKEMÉTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG KÖNYVTÁRA H-6000 Kecskemét,Szabadság tér 7. Tel:0036-76-500-388 Fax:0036-76-500-387 E-mail: konyvtar@krek.hu Beszámoló az Elnökségnek a Kecskeméti Református Egyházközség

Részletesebben

Gyöngyösi Kulturális és Közgyűjteményi Központ Vachott Sándor Városi Könyvtár MUNKATERV. Gyöngyös

Gyöngyösi Kulturális és Közgyűjteményi Központ Vachott Sándor Városi Könyvtár MUNKATERV. Gyöngyös Gyöngyösi Kulturális és Közgyűjteményi Központ Vachott Sándor Városi Könyvtár MUNKATERV 2009 Gyöngyös Tartalomjegyzék 1. A KÖZPONTI KÖNYVTÁR 2009-RE TERVEZETT ÁLLOMÁNY SZERZEMÉNYEZÉSE ÉS FELDOLGOZÁSA...

Részletesebben

Beszámoló az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2013. évi munkájáról -Kiegészítésekkel egybeszerkesztett változat- 8200 Veszprém, Komakút tér 3.

Beszámoló az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2013. évi munkájáról -Kiegészítésekkel egybeszerkesztett változat- 8200 Veszprém, Komakút tér 3. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Közjóléti Bizottságának 70/2014. (V. 19.) határozata az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2013. évi szakmai beszámolójának és 2014. évi munkatervének jóváhagyásáról

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRÁNAK 2011. ÉVI BESZÁMOLÓ JELENTÉSE

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRÁNAK 2011. ÉVI BESZÁMOLÓ JELENTÉSE A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRÁNAK 2011. ÉVI BESZÁMOLÓ JELENTÉSE BUDAPEST 2012. 1 A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRA ÉVI JELENTÉSE 32. Összeállította: dr. Náray-Szabó Gábor ISSN 2063-5443 2

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: MISKOLC AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE: DR. PROKAI MARGIT Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...2 1.1 Az év meghatározó

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A BERZSENYI DÁNIEL MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A BERZSENYI DÁNIEL MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A BERZSENYI DÁNIEL MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL SZÉKHELY: SZOMBATHELY DR. ANTALL JÓZSEF TÉR 1. IGAZGATÓ: PALLÓSINÉ DR. TOLDI MÁRTA PHD 1 Tartalomjegyzék 2. Bevezetés 2.1 Az

Részletesebben

Gyöngyösi Kulturális és Közgyűjteményi Központ Vachott Sándor Városi Könyvtár MUNKATERV. Gyöngyös

Gyöngyösi Kulturális és Közgyűjteményi Központ Vachott Sándor Városi Könyvtár MUNKATERV. Gyöngyös Gyöngyösi Kulturális és Közgyűjteményi Központ Vachott Sándor Városi Könyvtár MUNKATERV 2008 Gyöngyös Tartalomjegyzék 1. VÁLTOZÁSOK KÖNYVTÁRUNK ÉLETÉBEN A 2007. ÉVBEN... 2 2. A KÖZPONTI KÖNYVTÁR 2008-RA

Részletesebben

BEVEZETŐ HELYZETELEMZÉS Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ könyvtári egység

BEVEZETŐ HELYZETELEMZÉS Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ könyvtári egység Beszámoló a Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ 2010. július 1-jétől - 2011. július 31-ig terjedő időszak munkájáról Készítette: Tányér József igazgató 2011. augusztus Tartalom Bevezető

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. február 12-én a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. február 12-én a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. február 12-én a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRÁNAK 2012. ÉVI BESZÁMOLÓ JELENTÉSE

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRÁNAK 2012. ÉVI BESZÁMOLÓ JELENTÉSE A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRÁNAK 2012. ÉVI BESZÁMOLÓ JELENTÉSE BUDAPEST 2013. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRA ÉVI BESZÁMOLÓ JELENTÉSE 33. Összeállította: dr. Náray-Szabó Gábor Anno...Tárgyak

Részletesebben

KAPTÁR. Az ünnepi könyvhét megyei megnyitója. XIV. évf. 2-3. (99.) szám A Jász-Nagykun-Szolnok megyei könyvtárak híradója 2005.

KAPTÁR. Az ünnepi könyvhét megyei megnyitója. XIV. évf. 2-3. (99.) szám A Jász-Nagykun-Szolnok megyei könyvtárak híradója 2005. KAPTÁR XIV. évf. 2-3. (99.) szám A Jász-Nagykun-Szolnok megyei könyvtárak híradója 2005. Az ünnepi könyvhét megyei megnyitója 76. Ünnepi Könyvhét megyei megnyitója Kiadós beszélgetések Jászok találkozója

Részletesebben

Beszámoló az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2014. évi munkájáról

Beszámoló az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2014. évi munkájáról 0 Beszámoló az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2014. évi munkájáról 8200 Veszprém, Komakút tér 3. Az intézmény vezetője: Pálmann Judit igazgató 2015. február 20. 1 Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Az év során

Részletesebben

KAPTÁR. Tokajiné Demecs Katalin. Tisztelt Ünneplők, Hölgyeim, Uraim!

KAPTÁR. Tokajiné Demecs Katalin. Tisztelt Ünneplők, Hölgyeim, Uraim! KAPTÁR XV. évf. 2. (102.) szám A Jász-Nagykun-Szolnok megyei könyvtárak híradója 2006. Tokajiné Demecs Katalin ÜNNEPI KÖNYVHÉT MEGNYITÁSA 2006. JÚNIUS 7. Tisztelt Ünneplők, Hölgyeim, Uraim! 77. Ünnepi

Részletesebben

annon Gratulálunk! Honismereti munka támogatásáért emléklapot kapott Tóth Bencze Tamás helytörténeti könyvtáros

annon Gratulálunk! Honismereti munka támogatásáért emléklapot kapott Tóth Bencze Tamás helytörténeti könyvtáros P 2011. évi retrospektív szám annon Könyvesház A Veszprém megyei könyvtárak tájékoztatója Gratulálunk! 2011. január 22-én, a Magyar Kultúra napja alkalmából Bibliotéka Emlékérem díjat kapott Egyházy Tiborné

Részletesebben

50 ÉVES A GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR

50 ÉVES A GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR 50 ÉVES A GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR I. ELŐSZÓ HELYETT - AZ ELSŐ KÖNYVTÁRIGAZGATÓ VISSZAEMLÉKEZÉSE (LÁSZLÓ MIKLÓS).....4 II. GÖDÖLLŐ KÖNYVTÁRI HAGYOMÁNYAI A POLGÁROSODÁS KORÁTÓL 1953-IG (FÜLÖP ATTILÁNÉ)......6

Részletesebben

A GVKIK ÉVES BESZÁMOLÓJA GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT

A GVKIK ÉVES BESZÁMOLÓJA GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT A GVKIK ÉVES BESZÁMOLÓJA GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT 2011 1 1. ÁTTEKINTÉS 4 2. VEZETÉSI FELADATOK 4 2.1. Minőségfejlesztés, minőségbiztosítás 4 2.2. Szabályzatok 5 2.3. Gazdálkodás

Részletesebben

A Hegedüs Géza Városi Könyvtár szakmai beszámolója

A Hegedüs Géza Városi Könyvtár szakmai beszámolója A Hegedüs Géza Városi Könyvtár szakmai beszámolója 2012 Készítette: Luttenberger Katalin könyvtárigazgató Miszori Sándorné nyugalmazott könyvtárigazgató korábbi munkáinak felhasználásával 1 Az ember a

Részletesebben

V. évfolyam 1. szám. 2015. január

V. évfolyam 1. szám. 2015. január V. évfolyam 1. szám 2015. január Komárom-Esztergom megyei könyvtárszakmai folyóirat (A Téka Téma utódja) http://kemlib.jamk.hu kemlib@jamk.hu Kiadja a József Attila Megyei és Városi Könyvtár 2800 Tatabánya,

Részletesebben

KAPTÁR. Gondolatok A Nagy Könyv programsorozatról

KAPTÁR. Gondolatok A Nagy Könyv programsorozatról KAPTÁR XV. évf. 1.(101.) szám A Jász-Nagykun-Szolnok megyei könyvtárak híradója 2006. A Nagy Könyv program Törökszentmiklóson Az Ember Mária Könyvtár hírei A felújított jászberényi Városi Könyvtár Kenderes

Részletesebben

SZERVEZETI KÉRDÉSEK:...

SZERVEZETI KÉRDÉSEK:... 1 2 Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS... 5 1.1 AZ ÉV SORÁN TÖRTÉNT MEGHATÁROZÓ JELENTŐSÉGŰ VÁLTOZÁSOK... 5 1.2 A 2014. ÉVI FŐBB MUNKATERVI PONTOK TELJESÜLÉSE... 5 2 SZERVEZETI KÉRDÉSEK:... 5 2.1 SZERVEZETI,

Részletesebben

FÖLDES KÖZSÉGI KÖNYVTÁR IGAZGATÓJA. B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez

FÖLDES KÖZSÉGI KÖNYVTÁR IGAZGATÓJA. B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES KÖZSÉGI KÖNYVTÁR IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 041; 531 042 E-mail: fkonyvtar@gmail.com Iktatószám: 6001/2013. 11. B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez a Földes

Részletesebben

M Ú Z E U M T Ö R T É N E T

M Ú Z E U M T Ö R T É N E T MÚZEUMTÖRTÉNET a Vas megyei Múzeumok Értesítôje 33 (2010) 287 303 Szombathely, 2010 Zágorhidi Czigány Balázs ÚJ MÚZEUM A RÉGI FALAK KÖZÖTT ÚJ SZAKMAI PROFILOK KIALAKÍTÁSA A VASVÁRI HELYTÖRTÉNETI MÚZEUMBAN

Részletesebben

AZ ALBERTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA

AZ ALBERTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA Életjel AZ ALBERTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA IV. évfolyam 4. szám Várva vártam az Urat Várva vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám, meghallotta kiáltásomat. Kiemelt a pusztulás verméből, a sárból és

Részletesebben

Tartalom 1. Bevezetés...3 1.1. Az év során történt meghatározó jelentőségű változások...3 1.2. A 2013. évi főbb munkatervi pontok teljesülése...3 2.

Tartalom 1. Bevezetés...3 1.1. Az év során történt meghatározó jelentőségű változások...3 1.2. A 2013. évi főbb munkatervi pontok teljesülése...3 2. Tartalom 1. Bevezetés...3 1.1. Az év során történt meghatározó jelentőségű változások...3 1.2. A 2013. évi főbb munkatervi pontok teljesülése...3 2. Szervezeti kérdések...4 2.1. Szervezeti, személyi változások,

Részletesebben

Az Év könyvtára 2008-ban. Jelentés a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 2011. évi munkájáról

Az Év könyvtára 2008-ban. Jelentés a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 2011. évi munkájáról Az Év könyvtára 2008-ban Jelentés a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 2011. évi munkájáról TARTALOM KÖZÉPPONTBAN AZ OLVASÓ...3 A 2011. év újdonságai...3 A helyismereti gyűjtemény új szolgáltatásai...

Részletesebben

A Hegedüs Géza Városi Könyvtár szakmai beszámolója

A Hegedüs Géza Városi Könyvtár szakmai beszámolója A Hegedüs Géza Városi Könyvtár szakmai beszámolója 2014 Készítette: Luttenberger Katalin könyvtárigazgató Miszori Sándorné nyugalmazott könyvtárigazgató korábbi munkáinak felhasználásával 1 Az ember a

Részletesebben

BESZÁMOLÓ 2014. Áttekintés

BESZÁMOLÓ 2014. Áttekintés BESZÁMOLÓ 2014 Áttekintés 1. Igazgatási feladatok 1.1 Minőségirányítás 1.2 Gazdálkodás, üzemeltetés 1.3 Humán erőforrás gazdálkodás 1.4 Partnerkapcsolatok 1.5 Önkéntesség, közösségi szolgálat 2. Könyvtárhasználat,

Részletesebben

Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom alapintézménye az információt gyűjtő, feltáró és szolgáltató intézmény: a könyvtár.

Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom alapintézménye az információt gyűjtő, feltáró és szolgáltató intézmény: a könyvtár. Városi Könyvtár Balatonfüred, Kossuth Lajos u. 35. Tel.: 87/343-070, fax: 87/341-362 e-mail: balateka@varosikonyvtar.t-online.hu www.bfured-konyvtar.hu Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom

Részletesebben

A Justh Zsigmond Városi Könyvtár 2015. évi munkaterve

A Justh Zsigmond Városi Könyvtár 2015. évi munkaterve A Justh Zsigmond Városi Könyvtár 2015. évi munkaterve Orosháza, 2015. január 30. Készítette: Buzai Csaba könyvtárigazgató 1 Tartalomjegyzék 1. A Justh Zsigmond Városi Könyvtár jövőképe...3 2. Küldetésnyilatkozat...3

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a Szentes Városi Könyvtár Kht. 5 éves szakmai munkájáról Melléklet: 1 db

Tárgy: Beszámoló a Szentes Városi Könyvtár Kht. 5 éves szakmai munkájáról Melléklet: 1 db Polgármesteri Hivatal Művelődési Irodájától 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Pf.: 58. Ikt.sz.: 02-15602-2/2005. Témafelelős: Mihály Béláné Tárgy: Beszámoló a Szentes Városi Könyvtár Kht. 5 éves szakmai

Részletesebben