Beszámoló a Kecskeméti Református Egyházközség Könyvtára és Levéltárának évi munkájáról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beszámoló a Kecskeméti Református Egyházközség Könyvtára és Levéltárának 2014.. évi munkájáról"

Átírás

1 Beszámoló a Kecskeméti Református Egyházközség Könyvtára és Levéltárának évi munkájáról I. Személyi feltételek II. Tárgyi feltételek III. Pályázat IV. Állománygyarapodás V. Kölcsönzés VI. Honlap VII. Kiállítás,, rendezvény VIII. Leltár IX. Kölcsönbérlet X Konferencia, továbbképzés XI. Egyéb a. Tervrajzok dokumentációja XII. Levéltár XIII. Új Szőlőskert gyülekezeti újság XIV. Művészeti gyűjtemények a. Egyházi kegytárgyak gyűjteménye (Klenódiumok, úrasztali terítők) b. Dr. Irányi Béla néprajzgyűjtemény, c. Szíj Rezső és Kovács Rózsa Tudományos és Művészeti Gyűjtemények XV évi tervek 1

2 I. Személyi feltételek Mohácsi Bernadett augusztus 28-tól december 17-ig a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára szervezésében levéltár kezelő és segédlevéltáros tanfolyamot végzett el sikeresen januárjától 2014 augusztusáig a gyülekezeti levéltárban, levéltárosként dolgozott munkaidejének felében szeptemberétől teljes állásban kizárólag levéltárosként alkalmazzuk. Petrányi Lajosné Kis Katalin 2004 óta, kezdetben az egyházközség, majd a Bács Kiskunsági Református Egyházmegye támogatásával, nyugdíjasként segítette a levéltár rendezését. Munkája a kezdeti időben összetett volt, hiszen Szabó Zsuzsanna lelkésznő mellett az egyházközség iratanyag gondozását és az egyházmegyei anyag rendezését is végezte. A levéltár Ókollégiumba való költözésével főleg az egyházmegyei anyag rendezésével foglalkozott óta egyházi támogatás nélkül, kedvtelésből és szeretetből segített az irat anyagok feldolgozásában december végén köszöntük meg eddigi áldozatos munkáját, hiszen egészségi állapota már nem teszi lehetővé, hogy állandó jelleggel besegítsen a levéltár munkájába. II. Tárgyi feltételek Az Igazgatótanács elnökének támogatásával könyvtár számára egy nagy teljesítményű, színes lézer OKI MC 851+ multifunkciós készüléket sikerült megvásárolnunk ,-Ft értékben. A készülék A/3-as méretig nyomtat, szkennel, fénymásol. Mivel mindkét készülékünk meghibásodott, amelyet még néhány évvel ezelőtt pályázatból sikerült beszereznünk, nem volt olyan eszközünk, amivel ezeket a feladatokat (másolás, szkennelés, nyomtatás) megoldhattuk volna. Régóta kértük és szerettük volna egy nagyteljesítményű A/3 méretet is nyomtatni képes lézernyomtató beszerzését. Az új gép beszerzéséig néhány hónapot kölcsön készülékkel sikerült átvészelnünk. Az egyik nyomtatónkat már nem sikerült megjavíttatnunk, az olvasótermi nyomtató javítási költsége: ,-Ft volt. A könyvtár informatikai fejlesztéseként új számítógépet és egy nagyobb méretű LG 22 monitort ,-Ft értékben vásárolhattunk. A régi számítógép az olvasóterembe került át a felhasználók részére. A levéltár raktárhelyiségébe és kutatótermébe, összesen hét ablakra Lévai Krisztián üzemeltetési igazgató segítségével és támogatásával sikerült szalagfüggönyt szereltetnünk, összesen: ,-Ft értékben. Könyvtáros munkatársaink számára két kényelmes, bőr Neptun karfás forgószéket vettünk ,-Ft értékben. A beiratkozási díj terhére sikerült az év végén a nagy hidegre való tekintettel a levéltárba a két dolgozói íróasztal alá szőnyeget vásárolnunk. A két Tulipo szőnyeg ára: : ,-Ft volt. 2

3 III. Pályázat A beiratkozási díj terhére decemberben még vásároltunk a kölcsönző munkatárs számára egy LG 22 -os monitort. Ára: ,-Ft Örömmel számolunk be arról, hogy a Nemzeti Kulturális Alap Könyvtári Szakmai Kollégiuma által az Egyedi muzeális könyvtári dokumentumok restaurálására kiírt pályázaton ,-Ft támogatásban részesültünk 2013 júliusában. Könyvtárunk - a kezdetektől, mióta lehetőségünk nyílik ilyen típusú pályázatokon sikert elérnünk - az ArchivArt Könyvrestaurátor Műhely Kft. munkatársait bízza meg régi és ritka dokumentumaink restaurálási feladataival. Pályázatunkban foglaltak szerint, egy megkezdett munkát folytatattunk azzal, hogy RMK gyűjteményünk A méretű (kis alakú) könyveiből választottunk további három példányt. A sikeres pályázatnak köszönhetően így a restaurálásra szoruló RMK köteteink utolsó darabjait választhattuk ki most. Nagy dolognak tartjuk, hogy az elmúlt évek folyamatos és sikeres pályázatainak köszönhetően, szép lassan a végére jutunk e különgyűjtemény rendbetételének. A mostani pályázatunkban három kisméretű RMK kötet mellett, két levéltári dokumentum, jegyzőkönyv restaurálására kértünk még támogatást. Levéltári dokumentumaink közül ez idáig csak a két legidősebb anyakönyvünket sikerült restauráltatni még a 1980-as években. Az azóta eltelt időben, most jutottunk el odáig, hogy két igen elhasznált állapotban lévő, szintén nagy érdeklődésre számot tartó jegyzőkönyvet restauráltassunk. Az elkészült példányokról leltári számsorrendben haladva számolunk be. A restaurálása javasolt kötetek: 1..Böytös István Domus Domini in vertice montium, sive Ecclesia Romano-catholica, una, sancta, apostolica, visibilis, visibiliter indefectibilis, errare nescia, monarchia omnium sectarum et haereseon domitrix et triumphatrix invictissima / Böytös István. Tyrnaviae [Nagyszombat] : Typis Academicis, per Joannem Andream Hörmann, [8], 368, p. ; 4 19 cm bibliogr. leírás forrása : RMNy 362. bibliogr. leírás forrása : RMK II hiányosság : Vége hiányzik (104 p.). possessor : Febr..... dokumentum története : A dokumentum 1952-ben került a Ráday Gyűjteménybe az államosítás következményeként én a Ráday Gyűjtemény visszaszolgáltatta Könyvtárunknak. Példány adatok: RMKA85 (Nem kölcsönözhető!) B 86 könyvtár (RMK) Böytös István hittudor, örsi prépost munkájáról a Domus Dominiról sajnos nagyon keveset tudunk. Számunkra is furcsa, hogy protestáns gyűjteménybe, hogyan keveredhetett a katolikus egyház szervezetét bemutató kötet. A nagyszombati Hörmann nyomdában 1695-ben kiadott mű a katolikus tanok rendszeres összefoglalását, azok szembe állítását tartalmazza, elsősorban a protestáns tanokkal szemben. Persze tájékozódás szintjén mindenképpen beleillik, és fontos részét képezi állományunknak ez a kötet. Ahogy a bibliográfiai leírás megjegyzései között is olvasható, 1952-ben az állomosítást követően több, mint 50 éven keresztül a Ráday Gyűjteménybe volt beszolgáltatva. A Kecskeméti Református Kollégium államosítását követően a könyvtár legjelentősebb dokumentumai Budapestre kerültek, és könyvtárunk a Ráday Könyvtár kecskeméti fiókja lett. Valahogy elődeim elfelejtkeztek erről a kötetről és egy véletlen folytán 2008-ban került ismét vissza hozzánk. 3

4 A restaurálás után visszakerült kötetre rá sem lehetett ismerni, hiszen a régi kötéstábla teljesen kicserélődött és helyette egy új, színben is eltérő kötetet kaptunk vissza. Sokkal stabilabb állapotban került vissza, hiszen a gerincén is jelentősen erősítettek. 4

5 2. Ács Mihály (ifjabb) ( ) Az Ur Jésus nevében! Magyar Theologia, : Avagy Az igaz és idvességes Hitröl való keresztenyi tudomany, Melly a' bóldog emlékezetü König Fridericus Janos Positiva Theologiája szerint Magyar Nyelven el-készítetett, és mostan Sokfele vétkekböl meg-tisztittatván minden lelke idvessegét szeretö Isten Hiveinek lelki épületekre kiadattatott Aachs Mihaly A' Bártfai Gymnasiumnak Rectora által. / Ács Mihály (ifjabb). [Bártfa] : [Városi Nyomda], [8], 192, [4] l. ; 12 Szabó nem ismeri ezt a példányt. bibliogr. leírás forrása : RMK I possessor : Ponori Thewrewk Paulináé Április édes atyámtól * König, Johann Friedrich.. Scholtz, Thomas (typogr.) Példány adatok: RMKA75 (Nem kölcsönözhető!) A 17 könyvtár A szerző édesapjához hasonlóan reformátorként küzdelmes pályát folytatott. Tanított és lelkipásztorkodott, teológiai műveket adott ki. A pietizmus hatására nagy szerepet játszott életében a nevelés, a tudományos igényű biblicizmus, az egyházi élet megújítását elősegítő művek kiadása. Születési idejére és helyére vonatkozólag hiteles adat nem maradt fenn. A győri iskola után a straßburgi, wittenbergi, tübingeni egyetemen tanult, ahol Czittinger Dávid ( ), a híres bibliográfius is diáktársa volt. Telekesi Török István ( ) költségén Straßburgban 1702-ben korrigálta és kiadta apja elmélkedéseit (Boldog halál szekere). Hazafelé a mű példányait a vámon elkobozták, de itthon, 1708-ban ismételten sikerült azt kiadnia. Torkos András lelkészsége alatt a győri evangélikus iskola rektora volt ( ), majd lelkész Vadosfán és Kemenesszentmártonban. A Rákócziszabadságharcban az evangélikus kuruc főnemesek udvari káplánjaként vett részt, követte Telekesi Török István, Rákóczi ezredes-kapitányát, a dunántúli evangélikusok fő támogatóját Rozsnyóra, ahol a magyar gyülekezet lelkészévé választották. Ő temette el patrónusának fiát, a Rozsnyón tanuló Török Bálintot, aki a nemzetség utolsó férfitagja volt. Ács Mihály 1708 végén már a bárfai iskolában tanított és Szirmay Miklós udvari prédikátoraként működött. Elsősorban könyvkiadásokat gondozó tevékenysége révén tartozik bele a magyar irodalomtörténetbe, de vannak önálló művei is. Főműve, az 1709-ben kiadott Magyar Theologia átmenetet jelent az ortodox és a pietista dogmatika, etika között. Munkáját úgy tüntette fel, mintha König Frigyes János dogmatikája szerint készítette volna, de Ács műve ehhez képest önálló. König neve alighanem csupán áltatásból került a címlapra és az ajánlásba, fautora (lat) = párfogója, Szirmay Miklósra való tekintetből. König a német evangélikus csúcsortodoxia egyik reprezentánsa, Szirmay Miklós pedig kuruc külpolitikai érdekből is az ortodoxiának volt a híve. Ezért ez a munkája Ácsnak érdekes példája a párfogóktól való függőségre. Ez a kötet is teljesen új, világos borítást kapott, és védőtokot. 5

6 3. Matkó István (Kézdi-Vásárhelyi) ( ) X, ut Tök, Könyvnek eltépése Avagy, Banyasz Csakany. : Mellyel amaz Fövenyen épitetett s-már le-romlott házát, elébbi fövenyre sikertlen sárral raggatni akaró és mocsokkal eszelőssen szinlő s-mázló Sambar Mattyas nevő tudatlá sár gyúrú meg-csákányoztatik Kezdi Vsarhelyi Matko Istvan Mostan Zilahi Ecclésiának együgyü lelki Pásztora által. Ki Sambartol Bányásznak neveztetett. / Matkó István (Kézdi-Vásárhelyi). s.l. [Sárospatak] : s.n., M.DC.LXVIII. [!1668]. [6], 460, [9] l. ; 4 bibliogr. leírás forrása : RMK I kötés : Kissé rongált, nyomott bőrkötés. possessor : Anno D Die 2. Marty ment föl Iskolában, Beke Péterné Aszszonjomhoz Suska nevű leányom hat Esztendős korában. korábbi tulajdonos : sátor Péter ajándéka 1811 * Rosnyai János (typogr.) Példány adatok: RMKA38 (Nem kölcsönözhető!) könyvtár Az 1660-as években lendült fel újra a vallási polémia, a viták a katolicizmus győzelmes előretörése folytán Nyugat-Magyarországról az ország északkeleti részére Felvidékre tolódtak át. Az ellenreformáció újabb heves támadását Báthori Zsófia, s a Rákóczi-ház katolizálása tette lehetővé. A fejedelemasszony és fia pártfogását élvezők, - főleg a jezsuiták (Kiss Ime, Sámbár Mátyás) - indították meg kíméletlen vitájukat a területen élő protestánsok ellen, hogy nevetségessé tegyék őket. A barokk stílus nyersebb, alantasabb változata bukkan fel műveikben, hatáskereső személyeskedés, a gúny, és a szitkozódó hangnem. A kálvinista prédikátorok természetesen nem maradtak adósak a válaszaikkal. 6

7 Az es évek híres református hitvitázói - Czeglédi István kassai lelkész, Pósaházi János a sárospataki kollégium rektora mellett Matkó István felsőbányai prédikátor egész sor könyvvel és vitairattal vágtak vissza az őket gúnyolóknak. A szakirodalom által felső-magyarországi hitvitának nevezett polémia 1663 és 1672 között zajlott. Kézidvásárhelyi Matkó István neve nem kizárólag Sámbár Mátyással folytatott vita révén maradt fenn, hiszen egy rendkívül jó tollú íróról, prédikátorról van szó, aki jelentős egyházi tisztségeket is viselt élete során. Noha nem peregrinált, (Kolozsváron, Gyulafehérvárt tanult, külföldön nem) héberül, görögül és angolul jól megtanult. Fordítói, írói munkássága mellett kivette részét a reformátusok által az erdélyi románok között végzett misszióban is, majd élete végén Kolozsváron esperesi minőségben végezte lelkipásztori feladatait. A hitvitázó irodalomra különböző mértékben ugyan, de mindig is jellemző volt, hogy nemcsak a szigorúan vett teológiai, dogmatikai nézetek és vitás kérdések fogalmazódtak meg egy-egy iratban, de írói habitustól, személyiségtől vagy akár felkészültségtől függően e szövegek teret adhattak a szerzők néha tetszetős, máskor érzelmektől és indulatoktól elragadott szellemi, nyelvi játékainak is. A restaurálásra javasolt kötet 1668-ban Sárospatakon jelent meg válaszként Sámbár Mátyás X út Tök (1667) néven ismert iratára. A két személy között zajló vita tulajdonképpen 1663-ban Sámbár Mátyás Három üdvösséges kérdés címmel megjelent iratával kezdődött. A páter szövege még nem konkrét vitázó felet szólított meg, hanem általánosan a katolikus olvasók megerősítését, és a protestánsok térítését szolgálta. Matkó István 1666-ban adta ki Fövényen épített ház romlása, avagy három kérdések körül gőgösen futkározó Sámbár Mátyás jezsuita ina szakadása címmel megjelent válasziratát. Matkónál gyakran megjelenik a Sámbár személyét célzó gúny is, érvelése tele van a neki szóló gúnyos megjegyzésekkel. RMK gyűjteményünkön belül nem ez a kötet az egyetlen hitvitát tartalmazó mű, de mindenképpen üde színfoltja annak. Ez a kötet igen rossz állapotban volt, de a javításnak, tisztításnak köszönhetően sikerült megmenteni az enyészettől. Még látható, hogy egykor milyen szép nyomott mintás bőrkötésű volt ez a kötet. 7

8 4-5. A Kecskeméti Református Egyházközség régi iratanyagát évtizedeken keresztül a könyvtár őrizte. A rendszerváltozást valamint gimnáziumunk újraindulását követően nyílt lehetőség arra, hogy külön helyiségben, elkülönítve tároljuk, ezeket az értékes, ritka anyagokat. Szervezetileg mindig is a könyvtárhoz tartozott a levéltár, a könyvtárosok látták el a levéltári feladatokat is ben nyílt a fenntartónak lehetősége, hogy egy tágasabb a kor követelményeinek eleget tévő (Ókollégium épülete) helyiségekbe költöztesse át a levéltárat. Az év elejétől már nevünkben is hirdetjük, hogy közös vezetés alatt működik ez a két gyűjteményi egység. Így szeretnénk kihasználni a pályázat lehetőségét is. A két legöregebb anyakönyvünket már az 1980-as években sikerült restauráltatni, de azóta a levéltár iratanyagai közül szinte semmit sem. Számos, az egyház közigazgatási, ügyviteli, és annak fenntartásában működő oktatási intézményhez kapcsolódó dokumentumokat őriztünk itt. A mostani alkalommal a gyülekezet fenntartójához, a presbitériumhoz köthető dokumentumokat, két jegyzőkönyvet javítattunk. Mindkettő igen elhasználódott, szakadozott állapotban volt, a sok használat igen igénybe vette őket. Mivel a gyülekezet irányításáról, életéről, szervezetéről számos értékes információt tartalmaznak ezek a jegyzőkönyvek ( ; ) rendbetételük elengedhetetlenül szükségessé vált. Az egyik jegyzőkönyv latin nyelven íródott, a másik magyar nyelvű. 8

9 Az NKA Könyvtári Szakmai Kollégiuma által helyszíni állományvédelemre kiírt pályázatát 2013 augusztusában megpróbáltuk a 2014-as évre. Szerettük volna, ha a 2006 óta tartó folyamatos állagmegóvás folytatódhat gyűjteményünk antikva és RMNy részén. Az elbírálást követően sajnos decemberben elutasításra került ezen pályázatunk, így az igényelt ,-Ft támogatást nem nyertük meg. Nagy örömmel számolunk be arról, hogy a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma által a Gyűjtemények védelmét szolgáló eszközök beszerzésére kiírt pályázaton ,-Ft támogatásban részesültünk. Önrész felhasználása nélkül a megnyert összeget teljes egészében savmentes dobozokra, valamint hő- és páratartalom mérő műszerek vásárlására fordítottuk. Ez azért is különösen fontos és örömteli számunkra, mert ez az első alkalom, hogy levéltárunk elindulhatott egy pályázaton, ahol olyan eszközöket és technikai berendezéseket szerettünk volna, amelyek az ott őrzött iratanyag védelmét szolgálják majd. Ahogy pályázatunkban megfogalmaztuk, levéltárunk a 17. századból több iratot is őriz, valamint a 16. századból is található egy iratunk, amelyek állagmegóvása csak savmentes dobozban lenne megfelelően biztosítva, de ez sajnos eddig nem állt rendelkezésünkre. A levéltár szakszerű kialakításánál a rendezésen felül az állományvédelmi szempontokat is próbáljuk szem előtt tartani. Ezért is pályáztunk első sorban az állományvédelmi eszközök beszerzésére. A savmentes dobozoknál a beérkező több árajánlat közül a Wanapack Kft. ajánlatát nyújtottuk be, mely alapján 250 db A/4-es és 100 db A/3-as savmentes dobozt összesen bruttó ,- Ft értékben szereztünk be. A hő- és páratartalom mérő műszert több levéltáros kolléga megkérdezése és javaslata alapján a Testo (Magyarország) Kft.-n keresztül bruttó ,- Ft értékben szereztünk be. 9

10 Összesen ,-Ft értékben pályáztunk levéltárunk részére és ,-Ft Ft-ot ítéltek meg számunkra, amiért nagyon hálásak vagyunk, hiszen így levéltárunk elkezdheti a felzárkózást állományvédelmi szempontból is. Örömmel számolunk be arról, hogy a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma által a Levéltári közönségszolgáltatás terek-kutatóterem, kiállítótér, előadótermek látogatóbarát fejlesztésére kiírt pályázaton ,-Ft támogatásban részesültünk. Elengedhetetlenné vált régi bútoraink lecserélése, hiszen az újonnan kialakított levéltárunkban évről-évre gyarapodik kutatóink száma. Levéltárunk látogatottságának növekedése miatt szerettük volna, ha kutatóink kényelmesebb helyen végezhetnék munkájukat. A régi iskolai székeken való hosszú időtöltés elég kényelmetlen volt, a kutatáshoz pedig hosszú idő szükséges. Ezért is örültünk a beadott pályázatunk kedvező elbírálásának. Önrész felhasználása nélkül a megnyert összeget teljes egészében 11 darab karfás székekre és két irodai görgős székre, egy szélesebb, nagyobb kutatóasztalra valamint egy beépített szekrény vásárlására fordítottuk. 10

11 Az ülőalkalmatosságokra beérkező több árajánlat közül az IMPALA Bútorkereskedő Kft. ajánlatát tartottuk a legkedvezőbbnek. A pályázatunk elfogadása után ezért tőlük tudtuk megrendelni a székeket összesen bruttó ,-Ft értékben. 11

12 A kutatóasztalnál sokszor 4-5 főnek is helyet kellett szorítanunk, ami nehezkes volt, mert anyakönyveink is nagy méretűek, kutatásukhoz több hely szükséges. Most már kényelmesen elfér akár 8 kutató is. A beépített szekrény dolgozóink szociális és munkafeltételeinek javítását szolgálja. Beépítésre került egy mosogató, valamint a mikrohullámú sütő is. A szekrény egyik részében a kollégák a kabátjaikat, táskáikat tudják elhelyezni. Egy helyi vállalkozóval (Bodacz János) a nagyobb kutatóasztalt és egy beépített szekrényt készítettünk ,- Ft értékben. 12

13 Összesen ,-Ft értékben pályáztunk levéltárunk részére és ,-Ft Ft-ot ítéltek meg számunkra, amiért nagyon hálásak vagyunk. Az új bútorok esztétikus, praktikus, barátságos és kényelmes helyiséget varázsoltak a kutatószobából, valamint a folyosóból. Örülünk a lehetőségnek, hogy megvalósíthattuk ezt a beruházást. Önerőből, ezt biztos, hogy egyszerre nem, inkább csak részletekben sikerült volna elvégeznünk. Szeptember közepén nyújtottuk be az Emberi Erőforrások Minisztériuma számára levéltárunk nyilvánossági kérelmét. Októberben már ellátogatott hozzánk a levéltári főszakfelügyelő. A helyszíni szemle során már nagy megelégedéssel tapasztalhatta a szép, új bútorokkal berendezett helyiséget ben a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával kiírt Márai IV. programban, könyvtárunk állománygyarapításra ,.000,-Ft támogatást kapott. A pályázat lebonyolítása a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. keresztül történik. A könyvkiadók által felajánlott kötetek közül választhattunk kedvezményes áron a nyár folyamán. Az igényelt kötetek kiszállítása januárban történt meg. A Nemzeti Kulturális Alap támogatásából könyvtárunk is részt vehetett a NKA könyvtámogatási program I. fordulójában. A program lebonyolítója a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. A megadott könyvlista alapján kellett igényünket április 18-ig leadnunk az internetes felületen. Az igényelt könyvek szeptemberben érkeztek meg könyvtárunkba ,-Ft értékben. A támogatásból mindhárom tagkönyvtárunk részesült. Társadalmi Megújulás Operatív Program Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában c. pályázatot (kódszám: TÁMOP /1) 2012 novemberében nyújtottuk be. Sikeresen pályázatunk, így a könyvtár ,-Ft támogatásban részesült. A projektben összesen 9 együttműködő partnerrel valósítottuk meg a különböző nem formális alkalmakat. A sikeres pályázatnak köszönhetően mindaz, amit elterveztünk egy éves csúszással ugyan, de között óvodánkban, iskoláinkban tanuló, valamint a partnerségnek köszönhetően 7 másik oktatási intézmény diákjai számára megvalósulhatott. A pályázat megkezdésekor a tavaszi félévben 10 alkalommal tehetséggondozást tartottak általános iskolánk pedagógusai Regényolvasó címmel. A tehetséggondozáson kizárólag 6 diáknak tartottak foglalkozásokat, de a pályázat lehetőséget nyújtott a Regényolvasó programon résztvevő legkiválóbb diákok (86 fő) jutalmazására is ,-Ft értékben. A program összes költsége: ,-Ft + bérek járuléka. 13

14 Március 5-én Az es évek és népi hagyományaink című témanap első alkalmán 156 általános iskolás 6-7. évfolyamos diák és 9 kísérő tanár részére kirándulást szerveztünk a Nemzeti Múzeumba, a Hadtörténeti Intézet és Múzeumba, illetve a Magyar Nemzeti Galériába Budapestre. A gyerekek külön busszal utaztak a pályázat biztosította ehhez még a belépőjegyeket, illetve a múzeumi tárlatvezetést. A kirándulás teljes költsége: ,-Ft + bérek járuléka. Március 10-én délután a díszteremben Az es évek és népi hagyományaink című témanap második alkalmán a 6-7. évfolyamos általános iskolás diák (141 fő) számára egy játékos vetélkedőt szerveztek. Máday Norbert és a 48-as Kecskeméti Hagyományőrző Egyesület vendégszereplésével. A program teljes költsége: ,-Ft + bérek járuléka. Március 28-án a Népek, nyelvek, kultúrák c. témanap első alkalmán, melyen a partner intézmények diákjai (összesen 215 fő) + 5 szakmai megvalósító vett részt. Ezen a délutánon Dr. Kozmács István főiskolai tanár és Lacki János költő volt a vendégünk. A program teljes költsége: ,-Ft + bérek járuléka. Április 1-én a Népek, nyelvek, kultúrák c. témanap második alkalmán Dr. Kozmácsné Dr. Fogarasi Zsuzsa művészettörténész vetítőképes előadását, illetve a Sándor Péter színművész és barátai irodalmi játékát nézhették meg a diákok (összesen 222 fő) + 4 szakmai megvalósító. A program teljes költsége: Ft + bérek járuléka. Március 28-án és Április 2-án tartották a Weöres Sándor vers illusztrációs verseny két fordulóját az alsó tagozatos általános iskolás diákok (összesen 414 fő) + 3 szakmai megvalósító számára. A verseny jutalmaira ,-Ft-ot fordítottunk. A verseny teljes költsége: Ft + bérek járuléka. Április 3-én a Pálmácska óvoda tavaszi témanapjának első alkalmán a Munkácsy utcai Bárányka csoport ovisainak (26 fő) játékos mondókatanítás és vetélkedőt szerveztünk 4 szakmai megvalósítóval angol és német nyelven. A témanap teljes költsége: ,-Ft + bérek járuléka. Április 7-én a Népek, nyelvek, kultúrák c. témanap záró alkalmán a Nemzetek bemutatkozására került sor, melyet 6 szakmai megvalósító készített elő. A bemutatók előtt ráhangolódásként Szabados László tanár tartott egy vetítőképes előadást a gyerekeknek. A résztvevő iskolák diákjai (200 fő) egy-egy országról készítettek idegen nyelvi ismertetőt, amelyet a többi résztvevő számára bemutattak, akár tánccal, énekkel, gasztronómiával. A témanapok lezárásaként a harmadik alkalmon résztvevő diákokat vendégül láttuk szendvicsre, üdítőre és süteményre is. A témanap teljes költsége: ,-Ft + bérek járuléka. Április 8-án és 11-én a Gárdonyi Géza felolvasó verseny két fordulójára került sor a felső tagozatos általános iskolások (33 fő) számára. A verseny három szakmai felelős készítette elő és bonyolította le. Verseny végén 16-an részesültek jutalomban, melynek értéke ,-Ft. A verseny teljes költsége: ,-Ft + bérek járuléka. Április 15-én a Pálmácska óvoda tavaszi témanapjának második alkalmán az Pálmácska óvoda Erkel utcai részlegének Csillag csoportosai (24 fő)számára húsvéti locsolóvers tanulásra, tojásfestésre és egyéb kézműves foglalkozásra került sor. 14

15 A témanap teljes költsége: ,-Ft + bérek járuléka. A témanapot négy szakmai megvalósító bonyolította le. Április 16-án délután Az es évek és népi hagyományaink agyományaink témanap harmadik alkalmán az általános iskolás diákok 1-6 évfolyamos tanulóinak kézműves foglalkozást, a 7-8. évfolyamos diákoknak (összesen 626 fő) pedig húsvéti dramatikus népi játékokat szerveztek a felelősök (10 fő). A témanap teljes költsége: ,-Ft + bérek járuléka. Április 25-én Az es évek és népi hagyományaink témanap utolsó alkalmán az általános iskola 3-4. évfolyamos hallgatóinak (200 diák) és 18 kísérőnek kirándulást szerveztünk a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumba. A témanap teljes költsége: ,-Ft + bérek járuléka. A tavaszi félév utolsó programja a Pálmácska óvoda témanapjának harmadik alkalmán május 15-én az Erkel utcai részleg Napocska csoportjában (23 fő) Kalandozás az állatok világában címmel játékos napot tartottunk. A gyerekek só-liszt állatokat készítetek a foglalkozáson. A témanap teljes költsége: ,-Ft + bérek járuléka. A második félév programja szeptember 22-én indult a Meseíró verseny első fordulójával. A második forduló szeptember 29-én volt. A verseny két fordulójában összesen 81 diák és három szakmai felelős vett részt, amelyek közül 20 diák részesült könyvjutalomban (Jutalom értéke: ,-Ft). A verseny teljes költsége: ,-Ft + bérek járuléka. Szeptember 25-én indult az olvasásstratégiai szakkör. Összesen öt alkalommal (09.25., ; ; ; ) tartotta két szakmai felelős az általános iskola pedagógusai közül 12 diáknak (5-6. osztály) a szakkört. A szakkörön a Karater munkafüzetből és tankönyvből tanultak a diákok, amelyeket a részükre meg is vásárolhattunk. (36.536,- Ft). A szakkör teljes költsége: ,-Ft + bérek járuléka. Szeptember 26-án indult és még szintén négy alkalommal ( ; ; ; ) került megrendezésre a könyvtárhasználat szakkör melyet két szakmai megvalósító állított össze 6 általános iskolás diák számára. A szakkör teljes költsége: ,-Ft + bérek járuléka. Szeptember 29-én és még négy másik napon ( ; ; ; ) szervezte meg - a két szakmai felelős a gimnázium magyar szakos tanára közül - az irodalmi szakkört, 20 (11-12.évfolyamos) diák számára. A szakkörösök két alkalommal Budapestre látogattak, ahol a Petőfi Irodalmi Múzeumba, a Szabó Ervin Könyvtárba, a Magyar Nemzeti Galériába és az Országos Széchényi Könyvtárba látogattak el. A januári eleji alkalmon, meg Dragomán György kortárs író volt a vendégünk, ahol a diákok személyesen is kérdezhették. A szakkör teljes költsége: ,-Ft + bérek járuléka. Szeptember 30-án délelőtt és délután is témanapot tartottunk. A délelőtti alkalmon az őszi félévben a Pálmácska óvoda első témanapja volt, melyen a Munkácsy utcai Bárányka csoport ovisai és az általános iskola 1. osztályos diákjai vettek részt, összesen 118-an. 15

16 A témanap programját 7 szakmai felelős segítette. A Ciróka Bábszínház előadása (Létramese c. darabot adták elő) után, kézműves foglalkozáson vettek részt a gyerekek. A témanap teljes költsége: ,-Ft + a bérek járuléka. Délután a A népmese és a karácsony jelenléte életünkben témanap első alkalma volt, ahol az általános iskola 3. évfolyamos diákjai (98 fő) és 4 szakmai felelős bonyolított le. Fülöp József (Ciróka Bábszínház) Az ördög három hajszála c. műsorát adta elő, majd szintén kézműves foglalkozást tartottak, ahol ujjbábokat készítettek a gyerekek. A témanap teljes költsége: ,-Ft + bérek járuléka. Ennek a témanapnak a második alkalma október 9-én volt. A Gárdonyi felolvasó verseny résztvevői (36 fő) és három szakmai felelős Budapestre a Petőfi Irodalmi Múzeumba és az Országos Széchényi Könyvtárba látogathatott el külön busszal. A témanap teljes költsége: ,-Ft + bérek járuléka. Október 15-én a Pálmácska óvoda témanapjának második alkalmán a Halacska csoportosoknak (21 fő) szervezett négy szakmai megvalósító látogatást Hunyadi Mátyás udvarába. A program meseolvasásból, koronakészítésből és színezésből állt. A témanap teljes költsége: ,-Ft + bérek járuléka. Október között a Reformáció témahetet bonyolítottuk le. Október 16-án a gimnázium 69 diákja számára három helyszínen (díszterem, Evangélikus templom, Református-temető) Reformáció Reformáció-múlt, múlt, jelen, jövő címmel rendezett három szakmai felelős a gimnázium vallástanárai közül témanapot. Dr. Kodácsy Tamás is ellátogatott hozzánk és egy előadást tartott a diákoknak. A témanap teljes költsége: ,- Ft + bérek járuléka. Október 17-én indultak el gimnáziumi konfirmandus diákjai (77 fő) kétnapos kirándulásra Zsámbék Révkomárom Pápa Pannonhalma - Győr útvonalra. A kirándulókat öt szakmai felelős kísérte el. Az utazás külön busszal történt, teljes ellátást kaptak a résztvevők, illetve a pályázat a belépőket és a szállás díjat is tartalmazta. A kirándulás teljes költsége: ,-Ft + bérek járuléka. Szintén október 17-én indultak el az általános iskola konfirmandusai (130 fő) és 11 szakmai felelős háromnapos kirándulásukra Gönc Vizsoly Boldogkőváralja - Pusztafalu Kassa Sárospatak Budapest útvonalra. Az utazás külön busszal történt, teljes ellátást kaptak a résztvevők, illetve a pályázat a belépőket és a szállás díjat is tartalmazta. A kirándulás teljes költsége: ,-Ft + bérek járuléka. A témahét utolsó, záró alkalma október 19-én vasárnap volt. Az általános iskola 6. évfolyamos tanulói (90 fő) számára témanapot szervezett négy szakmai felelős. A diákok előadást hallgathattak meg Hörcsök Imre főgondnoktól az egyházi szervezetről és méltóságokról, utána pedig kollégiumi istentisztelettel zárult a témanap. A témanap teljes költsége: ,-Ft + bérek járuléka. Október 8-án és 21-én rendeztük a Bibliafordító verseny két fordulóját az együttműködő hét partner iskola diákjainak és a mi két iskolánk diákjainak. 10 szakmai felelős készítette elő a két forduló feladatlapját és javította is azokat. Négy nyelven (angol, német, francia és spanyol) és három korcsoport számára (7-8. évf., évf. és évf.) rendeztük ezt a versenyt. 16

17 A pályázat lehetőséget biztosított arra, hogy tagkönyvtáraink számára ,-Ft értékben szótárakat vásárolhattunk. A második forduló után a verseny résztvevőit megvendégelhettünk szendviccsel, üdítővel és süteménnyel. A verseny győztesei számára értékes könyvjutalmakat tudtunk át adni az általános iskola reggeli áhítatán: ,-Ft értékben. A verseny teljes költsége: ,-Ft volt. Az őszi programok másik, a partner iskolákkal közös programjára a kétfordulós Adventi rajzversenyre november 11-én és december 2-án került sor. A kétfordulós versenyen 205 diák készített pályamunkát. Az első forduló témája Túrmezei Erzsébet Adventi ház c. verséhez kellett szabadon választott technikával versillusztrációt készíteni. A második forduló címe Mentsük meg a karácsonyt volt. Itt CD borítót és plakátot lehetett tervezni, szintén szabadon választott technikával. A második forduló pályamunkáit öt főből álló szakmai zsűri bírálta, név szerint: Szappanos István zsűri elnöke, Dunszt István, Dr. Kozmácsné dr. Fogarasi Zsuzsa, Váradi Kata, Mészáros Marianna. A második fordulót követően itt is megvendégeltük a résztvevő diákokat és kísérőiket a zsibongóban. A pályázat lehetőséget biztosított, hogy a versenyre technikai eszközöket és papírt mi is biztosítsunk. A megmaradt eszközöket és papírt az iskoláink rajzszakkörei hasznosítják a későbbiekben. A verseny díjazottai rajzeszközöket és könyvutalványt vehettek át a gimnázium decemberi utolsó istentiszteletén, ünnepélyes keretek között. A verseny teljes költsége: ,-Ft. November 25-én A népmese és a karácsony jelenléte életünkben c. témanap harmadik, záró alkalma került megrendezésre. A meseíró verseny résztvevői (20 fő) és három kísérőtanár Budapestre a Mesemúzeumba látogathatott el. A témanap teljes költsége: ,-Ft. A Pálmácska óvoda harmadik témanapjával december 10-én zártuk az évet. A témája adventi koszorúkészítés és mézeskalács készítése volt az ünnepre való tekintettel. A Napocska csoport óvodásai (23 fő) és négy szakmai segítő vett részt ezen a programon. A témanap teljes költsége: ,-Ft. A pályázat lezárása január 31-én történik, a végső pénzügyi elszámolást pedig február végére kell elkészítenünk. Az első ilyen jellegű pályázata volt ez könyvtárunknak. Öröm volt betekinteni iskoláink szakmai munkájába. Hálásak vagyunk a közös munkáért. Nagy dolognak tartjuk, hogy ennyi diák és pedagógus részt vehetett ebben, illetve részesülhetett ebben a pályázatban, és reméljük, hogy sok szép élménnyel gazdagodhatott mindenki. A pályázat pénzügyi felelőse Sikó Irén mb. gazdasági vezető, a projekt asszisztens Lipóthné Gyulai Anikó és a projekt menedzser Bán Magdolna voltak. 17

18 IV. Állománygyarapodás Elmúlt évben a költségvetési előirányzat szerint, ,- forintot fordíthattunk könyvbeszerzésre. A kifizetett számlák alapján az Egyházközség könyvtára könyv, és egyéb dokumentumokra (Gyermekmunka segédanyag, DVD, CD, CD-ROM, Folyóirat) ,-Ft-ot használt fel. A Gimnázium könyvtára ,-Ft-ot, az Általános Iskola könyvtára ,-Ft-ot és az Internátus könyvtára ,-Ft-ot. Ez együttvéve: ,-Ft Ft/A Könyvtár csoportos leltárkönyve alapján/ Darab szám szerint bevett könyvek, lelőhely szerinti bontásban: évi statisztika - összes könyv (A-D) könyvtáranként Hónapok Könyvtár Ált. isk. Gimn. Levéltár Összesen Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen: Leltári szám szerint bevett könyvek, lelőhely szerinti bontásban: évi statisztika - összes könyv (A-D) könyvtáranként Hónapok Könyvtár Ált. isk. Gimn. Levéltár Összesen Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen:

19 Hittankönyvek augusztus és szeptember hónapban a város hitoktatásban használni kívánt hittankönyvek közül az 1. és 5. évfolyam számára készült végleges példányok közül 311 darabot vételeztünk be. Az elkövetkező években a többi évfolyam számára írt végleges köteteket is bevételezzük és kölcsönözzük a hitoktatókon keresztül a diákok számára. A tényleges állomány nagysága december 31-et bezárólag: TÉTEL DARAB Könyvek (A,B,C, D leltárkönyv) RMK anyag Kézirat Térkép Kotta Gyermekmunka segédanyag CD CD-ROM Audio kazetta Videofilm DVD Egyéb dokumentumok gyarapodása ebben az évben: évi statisztika - DVD, CD, CD-ROM (leltári szám) DVD-film CD CD-ROM Hónapok Könyvtár Ált. Ált. Ált. Gimn. Levéltár Összesen Könyvtár Gimn. Könyvtár isk. isk. isk. Gimn. Összesen Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen: DVD, CD és CD-ROM:

20 Az egyházközségi könyvtárban összesen 55 folyóiratra fizettünk elő, illetve kaptunk ajándékba 2014-ben. Két napilapon kívül (Magyar Nemzet és Petőfi Népe) összesen 70 kurrens 5 retrospektív periodikumot rögzítünk számítógépen, amelyből 18-nak a cikk szerinti feldolgozására is sor kerülhetett. Az Általános Iskola könyvtárában 8, a Gimnázium könyvtárába 9 folyóiratra fizettünk elő. Cikk szerint is feldolgozott folyóiratok: Folyóirat címe 2014-ben rögzített évfolyamok és lapszámaik 2014-ben rögzített lapszám Eddig feldolgozott összes lapszám Református Egyház 2013/14, 2014/ Theologiai Szemle 2013/4, 2014/ Confenssio 2013/4, 2014/ Lelkipásztor 2014/ Egyháztörténeti Szemle 2013/4; 2014/1-3; 4 32 Sárospataki Füzetek 2013/4; 2014/ Embertárs 2013/4; 1 43 Credo 2014/4; 2014/1-3; 4 26 Sola Scriptura 2013/4; 2014/1-3; 4 37 Ethos 2013/4; 2014/ Vigilia 2014/1-12; Biblia és gyülekezet 2013/4; 2014/1-3; 4 34 Cédrus 2014/ Igazság és Élet 2014/1-4; 4 29 Szőlőskert 2014/ Vallástudományi Szemle 2013/4; 2013/ Kálvincsillag A számítógépes statisztika szerint 2014-ben 1206-, a kezdetektől ezidáig összesen pedig cikket dolgoztak fel könyvtárosaink. A tavalyi évben elkezdődött a könyvtár honlapján a folyóiratok felvitele. 95 féle folyóirat lett rögzítve cím /évfolyam/lapszám szerint. Ez reményeink szerint a cédulakatalógust váltja fel teljes egészében. 20

21 Internátus 2014-ben 88 tétel 88 darab új könyvvel gyarapodott az Internátus könyvtára. A leltárkönyv újraszámolását követően az Internátus könyvtári állománya 2590 tétel 2681 darab. Kölcsönzés 208 alkalommal történt. V. Kölcsönzés évben az Egyházközségi Könyvtárnak a két iskolai könyvtárral közösen 1136 beiratkozott olvasója volt, amelyből 637-en 14 év alatti és 17-en 65 év feletti korosztályból kerültek ki. Az Egyházközség Könyvtárnak 170 érvényes tagsággal rendelkező olvasója volt. Ingyenesen (70 éven felüliek, gyűjteményi dolgozók, tanárok iskolai használatra) 34-en használták könyvtárunkat. Alap beiratkozási díjjal 33-an (700,-Ft), extra beiratkozási díjjal (1500,-Ft) 66-an rendelkeztek. Volt olyan olvasónk, aki 2013-ban iratkozott be, neki még 2014-re érvényes tagságot számoltunk, annak ellenére, hogy nem hosszabbította meg tagságát. Személyesen alkalommal használták a könyvtárainkat, ebből a kölcsönzések száma A kikölcsönzött nyomtatott dokumentumok száma: Számítógép használat évben

22 Egyéb dokumentumok kölcsönzése a tavalyi évben: audiovizuális dokumentum: 2380, egyéb/ flanel, gyermekmunka anyag, illetve folyóirat: 212. Könyvtárközi kölcsönzésre 31 kérés érkezett hozzánk. Eredeti formában 1, nyomtatott formában 14 dokumentumot, elektronikus formában pedig 55 dokumentumot küldtünk el. Mi más könyvtáraktól 17 alkalommal kértünk dokumentumot. év Személy es használa t Össze sből kölcsö nzött Kölcsön zött nyomtat ott dok. Kölcsönz ött audiovizu ális dok éves statisztikai kimutatása Egyéb kölcsönz ött dok.: segéda Könyvtár Könyvtár Könyvtár Könyvtár közi Helyb közi közi közi kölcsönzé en kölcsönzé kölcsönzé kölcsönzé s: haszná s: s: beérk. s: elküld. nyomtato lat eredetibe kérés kérés tt form. n adott adott Könyvtár közi kölcsönzé s: elektr. form. adott Könyvtár Könyvtár Könyvtár közi közi közi kölcsönzé Refere kölcsönzé kölcsönzé s: ns s: s: elektr. nyomtato kérés erdetiben form. tt form. kapott kapott kapott

23 29% 4% 3% 2% 24% 22% 15% Évi össz. B F H I K L N R S T U V 23

24 statisztika VI. Honlap Kiss Ákos beszámolója A látogatók földrajzi eloszlása: 24

25 Az első 10 ország a látogatások száma szerint növekvő sorrendben: Magyarország (77%), Brazília (6%), Románia (4%), Szlovákia (2%), Németország (1%), USA (1%), Olaszország (1%), Ukrajna (1%) és Anglia (1%). A térkép szerint honlapunkat szélesebb körben tekintették meg, mint tavaly. Majdnem minden jelentősebb kontinensről volt látogató. Ez bíztató jel. Annak ellenére, hogy jelentősen megnőtt Dél- Amerika (7%) szerepe Észak-Amerikához (USA) (1%) képest. De Dél-Amerikából, ezen belül Brazíliából származó látogatók valamennyien először látogatták meg könyvtárunkat és csak átmentek a honlapunkon, tényleges tevékenységet nem, vagy alig folytattak. Rio de Janeiro városban 1 fő volt (17 főből), akiről elmondható, hogy több oldalt is megnézett. Az Egyesült Államok látszólag háttérbe szorult a látogatók aránya alapján Dél-Amerikához képest, de ez csak látszat hoz képest nőtt a látogatások száma (25-ről 30-ra). Ennél fontosabb, hogy nemcsak új látogatók jelentek meg, hanem voltak közöttük visszatérők, akik már 2014 előtt is ellátogattak honlapunkra. Kevesebb olyan látogató volt, akik nem találták meg a keresett tartalmat és elhagyták a honlapot. Nőtt a honlapon töltött idő hossza is. Három helyet érdemes kiemelni: 1. Oregon államban Boardman várost (legtöbben innen érték el honlapunkat) 2. San Clemente (Kalifornia állam) 3. Anaheim (Kalifornia állam) 4. Chesterton (Indiana állam) 5. Munster (Indiana állam) Ezen városokban használták ténylegesen honlapunkat. Legtöbben Oregon államban nézték meg honlapunkat, de a legtöbb időt (átlagban) Kaliforniában töltöttek. Összefoglalva, az Egyesült Államokra kellene figyelni, mert ott használják honlapunkat. Törekedni kellene arra, hogy növekedjen a visszatérő látogatók száma. Afrikát megnézve, látható, hogy 6 látogatás történt, mindegyik felhasználó új látogató volt és mint Dél-Amerika esetében itt sem történt tényleges használat. Dél-Európát megnézve 3 országot érdemes kiemelni: Olaszországot, Szerbiát és Portugáliát. Olaszország: Rómában nézték meg legtöbben (6 látogatás) honlapunkat. Mégis Verona városát kell kiemelni, ahol 1 látogatás történt, aki ténylegesen használta honlapunkat. Nyugat-Európát megnézve 5 országot érdemes kiemelni: Németország, Ausztria, Franciaország, Hollandia és Svájc. Németországból 41 látogatás történt. Ténylegesen használták honlapunkat Baden-Wurttemberg, Bavaria, NorthRhine-Westphalia, LowerSaxony, Berlin, Saxony, Brémen és Hamburg régiókból. A városok közül Berlin, München, Brémen városát lehet kiemelni. 25

26 Itt is jellemző az új látogatók magas aránya, kevés a visszatérő látogató. Magas a visszafordulások aránya (68%). Tavalyhoz képest nőtt a látogatások száma. Az új és visszatérő látogatók aránya ugyanaz, mint tavaly. Kétszeresére nőtt a honlapon eltöltött idő, viszont csökkent oldalmegtekintések átlagos száma. Csökkent a visszafordulások aránya is. Észak-Európát megnézve egy országot érdemes kiemelni: Finnországot. Finnország szereplése meglepő, mivel ténylegesen használták a honlapunkat. A 4 látogatásból 2 visszatérő, az itt töltött 14 perc alatt 7 oldalt tekintettek meg. Kelet-Európát megnézve Ukrajnát kell kiemelni, ahonnan 22 látogatás történt. A látogatók közül 20 új látogató, 2 pedig visszatérő. A 22 látogató közül 14 fő Kijevből és Beregszászból való. Viszont a legtöbb időt Ungvárról és Munkácsról töltötték honlapunkon. Románia 152 látogatással kiemelkedő a környező országok közül. Legtöbb látogatás Kolozsvárról, Marosvásárhelyről, Aradról és Bukarestből érkezett hozzánk. A 156 látogatóból 146 új látogató, 10 pedig visszatérő. A visszafordulási arány is 59%, amely jónak mondható. Romániában honlapunkat ténylegesen használják. Közel-Kelet Irán érdemel kiemelést, ahonnan egy látogatás történt, több mint 15 perc alatt 15 oldalt keresett fel. Magyarországról 2638 látogatás történt. Ebből 1670 új felhasználó. A visszafordulások aránya 51%, amely a többi államhoz képest jónak mondható, de cél, hogy 50% alatt legyen. Vagyis minél többen találják meg a keresett információt honlapunkon. Átlagosan látogatásonként 4 oldalt néztek meg és átlagosan közel 4 percet töltöttek oldalunkon. A városok közül Kecskemét és Budapest emelkedik ki. Ők ketten 59%-át adja ki az összes látogatásnak. Megyék látogatások sorrendjében: Bács-Kiskun megye Budapest Pest megye Baranya megye Veszprém megye Csongrád megye Hajdú-Bihar megye Fejér megye 26

27 Városok: Kecskemét: 964 látogatás Budapest: 592 látogatás Pécs: 115 látogatás Veszprém: 92 látogatás Debrecen: 58 látogatás Szeged: 56 látogatás Székesfehérvár: 49 látogatás Cegléd: 37 látogatás Nyíregyháza: 36 látogatás Szentendre: 30 látogatás Szolnok: 28 látogatás Eger: 26 látogatás Miskolc: 22 látogatás Keszthely: 21 látogatás Zalaegerszeg: 21 látogatás Szombathely: 18 látogatás Tatabánya: 15 látogatás Pápa: 14 látogatás Kaposvár: 13 látogatás Győr: 12 látogatás Gödöllő: 12 látogatás Érd: 12 Látogatás Baja: 11 látogatás Vác: 11 látogatás Sopron: 10 látogatás Esztergom: 9 látogatás Oldalmegtekintések A látogatók legtöbbször a főoldalt tekintették meg és itt is léptek be honlapunkra. Az összes oldalmegtekintésnek a főoldal 21%-át teszi ki. A látogatók 42%-a fordult vissza a főoldalról. Az egyszerű keresés található a második helyen, amely az összesnek 6%-a. A 709 oldalmegtekintésekből mindösszesen 8 fő lépett be az egyszerű keresésnél honlapunkra. Ami jó jel, hogy a látogatók 25%-a fordult vissza, amely nagyon jó az átlagos 58%-hoz képest. 27

28 Valószínűleg a látogatók fele megtalálta a keresett információt. A 3. helyen az ajánló áll, amely az összesből 2%. 4 fő lépett be itt a honlapunkra. A visszafordulási arány 50%, amely magasnak mondható. A 4. helyen az összetett keresés szerepel, a visszafordulási arány itt 36%. Az 5. helyen az összetett keresés foglal helyet, amely az összesnek kicsivel több, mint 1%-át teszi ki. A 186 főből 40 fő lépett ezen az oldalon be honlapunkra, amely nagyon jónak mondható, főleg, hogy azon oldalak között van, ahol a látogatók a legtöbbet időznek. Nem csoda, hogy az elérhetőség, a nyitva tartás az 5. és a 6. helyen helyezkedik el. Habár az e-könyvek a látogatások szempontjából hátrébb sorolódik a listában, mégis ez az egyik legnépszerűbb oldal. Ebben az évben 115 fő keresett rá, ebből 44 fő itt lépett be a honlapra, vagyis kifejezetten az anyakönyvet kereste. A látogatók magasan itt töltötték a legtöbb időt. Az e-könyvek mellett népszerű volt a folyóirat gyűjtemény, a levéltár, és a gyűjtemények. Érdemes a kottatárat kiemelni, mert feltűnően sokan nézték meg, 96 fő, ebből 71 fő kifejezetten ezt az oldalt kereste fel, de nagyon kevés időt töltöttek itt, és nagy volt a visszafordulási arány is. Ez azt jelzi, hogy ettől az oldaltól talán többet vártak. Végül oda kell figyelni az angol nyelvű felhasználókra is, mert kifejezetten sokan 991 fő látogatta meg honlapunk angol nyelvű oldalát. Nem meglepő módon folyamatosan növekszik azon felhasználók száma, akik mobilról, vagy táblagépről érik el honlapunkat. A honlap fejlesztésénél erre is oda kell majd figyelni. VII. Kiállítás,, rendezvény A Múzeumok éjszakája kecskeméti helyszínei közé egyházközségünk is bekapcsolódott az idén is. Nem közösen szerveztünk a Ráday Múzeummal a programokat, hanem kizárólag a könyvtár volt a főszervezője az Újkollégiumban szervezett estének. Több teremben, sokféle programot terveztünk. Az ifjúság is részt vett a lebonyolításban, hiszen diákok segítettek a kalauzolásban, vendéglátásban, illetve Vincze Árpád és Fodorné Ablonczy Margit vezetésével programokat is készítettek. A városközponti helyszínnek köszönhetően sokan ellátogattak hozzánk. Bővebben az estéről, a lezajlott programokról a Szőlőskert 2014/3. számában olvashattak. A Múzeumok éjszakája rendezvénysorozatra, illetve a jubileumi évfordulóhoz kapcsolódóan készítettük el a könyvtár előterébe, a tárlókba iskolatörténeti kiállításunkat. A levéltár iskolatörténeti anyagából, illetve a könyvtár anyagából válogattuk az anyagot. 28

29 VIII. Leltár A Kecskeméti Református Gimnázium könyvtárában (mely a Kecskeméti Református Egyházközség Könyvtárának tagkönyvtára) től, ig tartó, a könyvtári állomány teljes egészére kiterjedő ellenőrzés volt. A leltárt a Kecskeméti Református Egyházközség könyvtárosai, illetve a megbízott könyvtáros végezte, név szerint: Bán Magdolna, Lipóthné Gyulai Anikó, Szél Silvia (Egyházközségi Könyvtár) és Szabó Emese és Szabados László (gimnáziumi könyvtárosok). A leltár során a még feldolgozatlan könyvek állományba kerültek, illetve az elektronikusan fel nem vitt könyvek teljes egészében rögzítésre kerültek, valamint mindegyik dokumentumot vonalkóddal láttuk el. A leltár megkezdésekor az állomány nagysága: Élő példányok darabszáma A leltári szám: 5040 db Élő példányok darabszáma B leltári szám: 3533 db Élő példányok darabszáma C leltári szám: 1275 db Élő példányok darabszáma D leltári szám: 9 db Élő példányok darabszáma DVD leltári szám: 65 db Élő példányok darabszáma T leltári szám: 8115 db Élő példányok darabszáma M leltári szám:591 db Élő példányok darabszáma összesen: db A leltár befejezésekor az állományból kivonásra került a kötet darabszámú állományból 91 kötet, mint állományellenőrzési hiány. Az állomány nagysága kötetre változott. Kölcsönzésben 165 kötet volt, ami a leltár szerintmeglévőnek tekintendő. Az állományellenőrzés előtt rongálás, tartalmi avulás miatt történt selejtezés, melyeket a 2014/2, illetve a 2014/3-as selejtezési jegyzőkönyv tartalmaz. A selejtezett dokumentumok az állományellenőrzés előtt kerültek kivonásra az állományból. Az állományellenőrzés során észlelt pontatlanságok javításra kerültek. A Kecskeméti Református Internátus könyvtárában (mely a Kecskeméti Református Egyházközség Könyvtára és Levéltárának tagkönyvtára) től, ig tartó, a könyvtári állomány teljes egészére kiterjedő állományellenőrzésre került sor. A leltár megkezdésekor az állomány nagysága: 2578 tétel (2669 darab). A leltár befejezésekor az állományból kivonásra került a 2578 kötet egységű könyvből 7 kötet (7 darab). Beleltározva kerültek vissza az állományba (1 tétel). I1138 Anyegin : Puškin, Aleksandr Sergeevič, 1986 A hiányzó könyvek közül 1 kötet pótlásra kerül: 29

30 I1988 Az ember tragédiája ; A civilizátor : Madách Imre, 2000 Az állomány nagysága maradt: 2571 kötet egység (2662 db). IX.. Kölcsönbérlet Könyvtárunk gyűjteményéből évben nem adtunk kölcsön, kizárólag a Ráday Múzeum Ravasz László emlékkiállítás lebontásával visszakaptuk a kölcsönadott dokumentumokat februárban. Tóth Péter veszprémi könyvtáros részére a K76 jelzetű kéziratunkat az un. unitárius kódexet digitalizálva kutatás céljából elküldtük. X. Konferencia,, továbbképzés XI. Egyéb Az Egyházházi Könyvtárak Egyesülése nyári háromnapos konferenciáját június között Vácon rendezte meg. Sajnos a költségvetés nem adott lehetőséget arra, hogy mindhárom napon részt vegyünk, ezért csak a keddi napra tudtunk felutazni mind az öten. A délelőtti alkalmon előadásokat hallgattunk meg, délután pedig a székesegyházat és a Váci Értéktárat és a Ferences templomot. Ahogy eddig sok éve, idén is elmentünk (Szabó Zsuzsanna lelkész, Petrányi Lajosné és Mohácsi Bernadett) a Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesülete (MELTE) három napos egri konferenciájára. Előadásokat hallgattunk, Rimaszombatba tanulmányi kirándulást tettünk és kapcsolatokat ápoltunk. Mohácsi Bernadett, ahogy már a személyi feltételek tárgypontnál említettem augusztus 28-tól december 17-ig a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára szervezésében levéltár kezelő és segédlevéltáros tanfolyamot végzett el. Jó rendű oklevelét január 30-án vette át. Könyvtári jelentést készítettünk a könyvtár évi tevékenységéről, valamint a Református Egyházmegye számára gyűjteményi jelentést írtunk. A Minisztérium számára a könyvtári statisztikát a Megyei Könyvtárnak elküldtük. A tavalyi évben több diákot is tudtunk fogadni, akik a kötelező 50 órás közösségi szolgálatukat nálunk szerették volna letölteni. Tóth Sebestyén a Bólyai János Gimnáziumból az általános iskola könyvtárában és a Múzeumok éjszakája rendezvényen segített. Szél Noémi a bajai MNÁMK-ból és Horváth Ildikó a Constantinum Nevelési és Oktatási Intézményből Kiskunfélegyházáról érkezett és segített a gimnáziumi könyvtár leltárában. A gimnazistáink közül pedig többen a Múzeumok éjszakáján jöttek segíteni. 30

31 Közreműködtünk az Ötödfélszáz esztendők Mozaikok a kecskeméti református oktatás történetéből c. könyv összeállításában és megjelenésében. Kiss Ákos szerkesztette a kiadványt, mi pedig a nyomdai ügyintézést segítettük. Ugyancsak Kiss Ákos szerkesztette az Általános Iskola 20 éves évfordulója alkalmából megjelent évkönyvet. Számos jubileumi kiadvány, illetve egyházi kiadvány megjelenésében Kiss Ákos volt a tervező, mi pedig a nyomdai előkészítésben segítettünk. (Meghívó, névjegy, cápazászló, molinó). Néhány a teljesség igénye nélkül: 31

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet Levéltári jelzet Iratfajta Évkör Iratmennyiség Doboz, kötet, iratcsomó 1 nagy doboz (36 cm), 4 nagy doboz (31 cm ), 2 nagy doboz (26 cm), 1 nagy doboz Egyházközség Könyvtára (19 cm), 3 nagy doboz (17 és

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz

Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz Egyházi Könyvtárak Egyesülése 1085 Budapest, Üllői út 24. 20/824 38 81 gabriella.hubert@lutheran.hu Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz Örökségünk jövője - A 21. század kihívásai a muzeális

Részletesebben

17.00 Klimo Könyvtár és a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Könyvtárának megtekintése

17.00 Klimo Könyvtár és a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Könyvtárának megtekintése Az itt olvasható összeállítással (a rendezvény programjával, az előadások prezentációival és egy fotógalériával) szeretnénk bemutatni a rendezvény eseményeit. (Fotók: Balogh Ferenc és Boda Miklós ) 1.

Részletesebben

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 328B-12/1-2012-0001 Családi Nap 5 tematikája; Sárospatak, 2013 június 29 szombat Cím: Sárospatakon Nemzetközi út Ajánlott korosztály: óvodástól idős korig mindenkinek

Részletesebben

Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető. Budapest, 2010. december 13.

Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető. Budapest, 2010. december 13. A Színház- és Filmművészeti Egyetem Könyvtárának Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzata Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető Budapest, 2010. december 13. 1 Színház- és Filmművészeti

Részletesebben

MEGÚJULÓ GYŰJTEMÉNYEK PÁLYÁZAT EREDMÉNYE

MEGÚJULÓ GYŰJTEMÉNYEK PÁLYÁZAT EREDMÉNYE 1 MEGÚJULÓ GYŰJTEMÉNYEK PÁLYÁZAT EREDMÉNYE KÖNYVTÁRAK 15.századi kódex, két ősnyomtatvány teljes restaurálása, A Patachich-, és az ősnyomtatvány gyűjtemény állományvédelme 2 400 000 Kecskeméti Református

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében térségében a fenntarthatóság jegyében Alapadatok TÁMOP 3.2.13/12/1 Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában című felhívásra beadott pályázat. A pozitív támogatói

Részletesebben

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra VI. KORCSOPORT LEÁNY 1 Bács-Kiskun Kecskeméti Református Gimnázium Kecskemét 2 Bács-Kiskun Kecskeméti SZC Lestár Péter Szakközépiskolája és Szakiskolája Kecskemét 3 Budapest Kölcsey Ferenc Gimnázium Budapest

Részletesebben

Mozgókönyvtári feladatellátás 2012-ben a hévízi városi könyvtárban

Mozgókönyvtári feladatellátás 2012-ben a hévízi városi könyvtárban Mozgókönyvtári feladatellátás 2012-ben a hévízi városi könyvtárban A mozgókönyvtári feladatellátást nyújtó szervezet: Gróf Festetics György Műv. Kp. Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény Igazgató: Halász

Részletesebben

A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Jászberényi Könyvtár. Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat

A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Jászberényi Könyvtár. Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat 1 A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Jászberényi Könyvtár Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat (Az Ügyrend 2. sz. melléklete) Készítette: Fenyvesi Olga Jászberény,

Részletesebben

MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet Könyvtárának Használati Szabályzata

MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet Könyvtárának Használati Szabályzata MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet Könyvtárának Használati Szabályzata 1. A Könyvtár feladata Az MTA ATK TAKI Könyvtárának állománya az intézet keretében folyó tudományos kutatómunka szolgálata mellett

Részletesebben

A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR MUZEÁLIS ÉRTÉKŰ HELYI SAJTÓTERMÉKEINEK DIGITALIZÁLÁSA ÉS INTERNETES KÖZZÉTÉTELE

A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR MUZEÁLIS ÉRTÉKŰ HELYI SAJTÓTERMÉKEINEK DIGITALIZÁLÁSA ÉS INTERNETES KÖZZÉTÉTELE A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR MUZEÁLIS ÉRTÉKŰ HELYI SAJTÓTERMÉKEINEK DIGITALIZÁLÁSA ÉS INTERNETES KÖZZÉTÉTELE Pályázati azonosító: 3532/00344 SZAKMAI BESZÁMOLÓ Az információs-kommunikációs technológia

Részletesebben

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI Köntös László gy jteményi igazgató (Pápa) 2015 Szabadon tenyészik A Pápai Református Kollégium a történeti hagyomány szerint 1531 óta m ködik

Részletesebben

2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE

2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE DÁMK BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Szakmai feladatok: Az intézmény alapító okiratában megfogalmazott, jogszabályban meghatározott közfeladata múzeumi tevékenység ellátása

Részletesebben

Családi Nap 3. tematikája

Családi Nap 3. tematikája Családi Nap 3. tematikája A Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei Múzeuma nyertes TÁMOP 3.2.8. B.-12/1. es pályázatának megismerése után Pocsainé Dr. Eperjesi Eszter múzeumigazgató asszony

Részletesebben

Kálvin Emlékévek konferencia Budapest, 2014. október 18. Kálvin Emlékévek a Református Pedagógiai Intézetben

Kálvin Emlékévek konferencia Budapest, 2014. október 18. Kálvin Emlékévek a Református Pedagógiai Intézetben Kálvin Emlékévek konferencia Budapest, 2014. október 18. Kálvin Emlékévek a Református Pedagógiai Intézetben Szontagh Pál igazgató Az évfordulók a felejtés elleni küzdelem eszközei. Így kínál alkalmat

Részletesebben

Olvassatok mindennap!

Olvassatok mindennap! Olvassatok mindennap! A könyvekben, amelyek közt nevelkedtem, láthatatlan, titkos barátokra leltem; s bár lapjaik rég elporladtak már, az illatukat azóta is őrzi kezem. Carlos Ruiz Zafón ZALAI GYERMEKKÖNYVHETEK

Részletesebben

A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE

A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Szakmai feladatok: A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2010. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Az intézmény elsődleges, a 2010. évre szóló feladata az alábbi gyűjteményegységek leltározásának folytatása, állagmegóvása,

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE / Székesfehérvári Nemes Nagy Ágnes Kollégium 8000 Székesfehérvár Gyümölcs u. 13. Tel: 22-500-231 Fax: 22-500-290 ESEMÉNYNAPTÁR A 2016-2017-ES TANÉVRE Készítette: Nyikusné Tatai Szilvia igazgatóhelyettes

Részletesebben

MTA ATK Állatorvos-tudományi Intézet Könyvtára

MTA ATK Állatorvos-tudományi Intézet Könyvtára MTA ATK Állatorvos-tudományi Intézet Könyvtára MTA ATK Állatorvos-tudományi Intézet Könyvtárának Használati Szabályzata 2013. Budapest, 2013. március 22. Budayné Baráth Blanka MTA ATK TAKI könyvtárosa

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Nyilvános sorsolás 2015. március 25. 1 V-VI. KORCSOPORTOS ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS 2015. március 25. (szerda) 10.15 óra RÉSZTVEVŐK - LEÁNYOK Ssz.

Részletesebben

Kérdőív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez

Kérdőív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez Kérdőív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez A Létszám-adatok képzés Intézménytípus Az intézmény elérhetőségei jellege A fenntartó A könyvtár elérhetőségei 1. Azonosító 2. neve 2.1. OM

Részletesebben

2015/2016. Tanévi AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Kecskemét, április

2015/2016. Tanévi AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Kecskemét, április SORSOLÁS Budapest, 2016. március 09. (szerda), 11:00 óra A csoport A csoport A/1 Szekszárd, Garay A/1 Orosháza, Táncsics A/2 Baja, Szent László A/2 Gyula, Erkel A/3 Pannonhalma, Bencés A/3 Ajka, Bródy

Részletesebben

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP TÁMOGATÁSÁVAL. közgyűjtemények pályázati lehetőségei a Közgyűjtemények Kollégiumánál

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP TÁMOGATÁSÁVAL. közgyűjtemények pályázati lehetőségei a Közgyűjtemények Kollégiumánál A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP TÁMOGATÁSÁVAL közgyűjtemények pályázati lehetőségei a Közgyűjtemények Kollégiumánál Nemzeti Kulturális Alap célja A nemzeti és az egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének,

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. évről Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. Tartalmi beszámoló a Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013-ban

Részletesebben

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője 1980-as évek: a tömegoktatás következménye a tehetségvédelem újraéledése (nemzetközi, hazai) Megalakul a Tehetség Világtanács (1975), majd az Európai

Részletesebben

Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012

Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012 Tanulmányi kirándulás tervezete, szervezése, lebonyolítása Tartalom: Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012 1. A tanulmányi kirándulás útvonala 2. A tanulmányi kirándulás

Részletesebben

Könyvtárhasználati és szolgáltatási díjak a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár Központi Könyvtárában

Könyvtárhasználati és szolgáltatási díjak a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár Központi Könyvtárában Könyvtárhasználati és szolgáltatási díjak a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár Központi Könyvtárában HATÁLYOS 2015.06.15-től Kérjük a kedvezményre jogosító igazolványok felmutatását! 1. SZJ 92.51.11.

Részletesebben

Beszámoló a Városközponti Főigazgatóság, Kossuth Lajos Általános Iskola, Győr Könyvtárának munkájáról 2012.

Beszámoló a Városközponti Főigazgatóság, Kossuth Lajos Általános Iskola, Győr Könyvtárának munkájáról 2012. Beszámoló a Városközponti Főigazgatóság, Kossuth Lajos Általános Iskola, Győr Könyvtárának munkájáról 2012. Kossuth Lajos 1802-1894 Kossuthról és koráról minden évben városi vetélkedőt szervezünk Iskolánk

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

Emlékezzünk az elődökre!

Emlékezzünk az elődökre! Emlékezzünk az elődökre! Pályázók: Nagy Ottó (16 éves) Tamaskó Marcell (16 éves) Iskola neve: SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziuma A pályamunka befejezésének időpontja: 2012. március 29. Dolgozatunk a hagyományteremtés

Részletesebben

Iskolai Közösségi Szolgálat a Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziumában

Iskolai Közösségi Szolgálat a Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziumában Iskolai Közösségi Szolgálat a Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziumában Bodnár Lili Anna 9.A osztályos tanuló Debrecen-Budapest, 2015. november 19. Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziuma

Részletesebben

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001. Múzeumi nap 4 tematikája

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001. Múzeumi nap 4 tematikája Múzeumi nap 4 tematikája Múzeumi nap helye és ideje: Sárospatak, 2013. április 26. Címe: Résztvevők: Szakirodalom: Segédanyag: Oktatási, nevelési célok: Föl a hazáért és szabadságért A Túrkevei Kaszap

Részletesebben

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Intézményünk, az Arany János Református Általános Iskola és Óvoda augusztus 30- án, vasárnap délelőtt 10 órai kezdettel, ünnepi istentisztelet keretében nyitotta meg

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15.

VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15. VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15. Budapest, Balassagyarmat, Cegléd, Debrecen, Dunaújváros, Eger, Esztergom, Kaposvár, Kecskemét, Miskolc, Nyíregyháza,

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára

Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára A Magyar Hidrológiai Társaság XXXI. Országos Vándorgyűlése Gödöllő, 2013. július 3. Kissné Bognár Krisztina főlevéltáros, levéltárvezető Szent István Egyetem Kosáry Domokos

Részletesebben

Összefoglaló Az Úr csodái XIV. Országos Óvodai Rajzversenyről

Összefoglaló Az Úr csodái XIV. Országos Óvodai Rajzversenyről A verseny Összefoglaló Az Úr csodái XIV. Országos Óvodai Rajzversenyről megrendezésének időpontja: 2016. március rendező intézményének neve: Óvoda 4100, Tardy u. 8. szervezőjének neve, beosztása: Kari

Részletesebben

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Családi Nap 6. tematikája; Sárospatak, 2013. július 13. szombat Cím: Rákóczi asztala család kincsei a múzeumban Ajánlott korosztály: óvodástól idős korig mindenkinek Segédanyag: Iskolatörténeti Kiállítás

Részletesebben

MOB Sportiskolai Program évi forrás

MOB Sportiskolai Program évi forrás MOB Sportiskolai Program 2015. évi forrás sorszám támogatott szervezet támogatás célja támogatás összege (Ft) megvalósulás helye KLIK fenntartású intézmények támogatásai: 1. Sugovica Sportiskolai Általános

Részletesebben

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.)

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) MEGYEI Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár http://www.vfmk.hu/vfek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Legfontosabb tudnivalók A könyvtár nyilvános szolgáltatásait igénybe veheti bárki, aki a könyvtárhasználati szabályzatot magára nézve elfogadja és betartja. A könyvtárat használhatja

Részletesebben

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség az idén is pályázatot hirdetett, A szó az első, a tett a második címmel, melynek célja a hagyományok ápolása, a kossuthi emlékek

Részletesebben

Szakmai beszámoló az Őszi Könyvtári Napok Könyvtárak az idősödésért 2012. 2012. szeptember 28. 2012. október 8.

Szakmai beszámoló az Őszi Könyvtári Napok Könyvtárak az idősödésért 2012. 2012. szeptember 28. 2012. október 8. Szakmai beszámoló az Őszi Könyvtári Napok Könyvtárak az idősödésért 2012. 2012. szeptember 28. 2012. október 8. A programok a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban zajlottak, ahol nagy örömünkre

Részletesebben

RECHNITZER JÁNOS mint fentebb jeleztük újabb szervezetek jöttek létre. Vidéken csökkent az intézmények száma, míg a fővárosban kisebb mértékben emelkedett, ugyanakkor megnőtt az intézményi méret, nagyobb

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat I. A könyvtár általános adatai: Neve: Iskolai és Közművelődési Községi Könyvtár Székhelye: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye, 4533 Sényő, Kossuth. u. 33. Fenntartó neve: Sényő

Részletesebben

Betekintő néhány jelentősebb erdélyi magyar könyvtárba

Betekintő néhány jelentősebb erdélyi magyar könyvtárba Betekintő néhány jelentősebb erdélyi magyar könyvtárba Készítette: Kónya Franciska BBTE (Kolozsvár), BTK, A Magyar Irodalomtudományi Tanszék 2. éves doktorandusza. Firenze, 2011.05.12. @ Kónya Franciska

Részletesebben

Beszámoló a Szatmári Kistérségi Tehetségsegítő Tanács 2014-es tevékenységéről

Beszámoló a Szatmári Kistérségi Tehetségsegítő Tanács 2014-es tevékenységéről Beszámoló a Szatmári Kistérségi Tehetségsegítő Tanács 2014-es tevékenységéről Célok és megvalósításuk: 1. A kistérség tehetséges fiataljainak vagy tehetségígéreteinek felkutatása, adatbázis létrehozása,

Részletesebben

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30.

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Pályázat száma: HAT-14-01-0643 A pályázat címe: Kastélydombi gyerekek a Felvidéken A pályázaton nyert összeg: 1 022 700Ft Az felvidéki utazáson harminckét

Részletesebben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben 2011-ben is bekerült az Igali Gyógyfürdő nyári rendezvénysorozatába a már évek óta hagyományosan megrendezésre kerülő és töretlen sikernek örvendő gyermeknap,

Részletesebben

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15 BAJAI SZAKKÉPZÉSI 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 1 12.) 2015.06.15 Korm. rendelet Virág Tibor főigazgató BÉKÉSCSABAI SZAKKÉPZÉSI 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1 BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI BUDAPESTI GAZDASÁGI

Részletesebben

A Somogyi-könyvtár térítési díjai április 1-jétől

A Somogyi-könyvtár térítési díjai április 1-jétől A Somogyi-könyvtár térítési díjai 2015. április 1-jétől Az 1997. évi CXL. törvény 57. -a alapján a regisztrációhoz a könyvtárhasználónak igazolnia* kell adatait: nevét, anyja nevét, születési helyét és

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. ÉVRŐL

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. ÉVRŐL KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. ÉVRŐL GYERMEKEINK A JÖVŐ ALAPÍTVÁNY 7530 KADARKÚT, FŐ U. 1. Tartalmi beszámoló A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2104. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2014-ben

Részletesebben

Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Múzeumi nap 2.

Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Múzeumi nap 2. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Karácsony fénye Múzeumi nap 2. Múzeumi nap 2. tematika Múzeumi nap helye és ideje:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. XII. Országos Gyermek és Ifjúsági Népi Kézműves Pályázat

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. XII. Országos Gyermek és Ifjúsági Népi Kézműves Pályázat PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Debreceni Művelődési Központ, a Népművészeti Egyesületek Szövetsége, a Hagyományok Háza - együttműködve a Kézműves Alapítvánnyal - a népművészeti hagyományok továbbéltetése, a fiatalok

Részletesebben

A vizsgált időszak számos ponton hozott előrelépést, illetve változást az előző év, hasonló időszakához képest:

A vizsgált időszak számos ponton hozott előrelépést, illetve változást az előző év, hasonló időszakához képest: 2010. június 1. TÁJÉKOZTATÓ a Magyarországon 2010 első negyedévében megrendezett nemzetközi rendezvényekről A Magyar Turizmus Zrt. Magyar Kongresszusi Irodája 2010-ben is kiemelt feladatának tartja, hogy

Részletesebben

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1.

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Adventi zsongás Múzeumi nap 1. Múzeumi nap 1. tematika Múzeumi nap helye és

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT. Debrecen, 2015. június 05-07.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT. Debrecen, 2015. június 05-07. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT Debrecen, 2015. június 05-07. 1 A KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA VERSENYPROGRAMJA RÉSZTVEVŐK, SORSOLÁS LEÁNYOK Ssz. Megye Iskola neve Település Testnevelő,

Részletesebben

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23.

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT NYILVÁNOS SORSOLÁS. Budapest, 2015. március 10.

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT NYILVÁNOS SORSOLÁS. Budapest, 2015. március 10. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS Budapest, 2015. március 10. 1 ORSZÁGOS DÖNTŐ SORSOLÁS Budapest, 2015. március 10. (kedd),

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Jószay Zsolt szobrászművész kiállításának megvalósításáról

Szakmai beszámoló. Jószay Zsolt szobrászművész kiállításának megvalósításáról NKA Képzőművészeti Szakmai Kollégium 2011. évi pályázata 1. témakör Kiállítás megvalósítására Pályázati azonosító: 1606/5592 Szakmai beszámoló Jószay Zsolt szobrászművész kiállításának megvalósításáról

Részletesebben

Összefoglaló a Református Középiskolák Országos Röplabda Bajnokságáról

Összefoglaló a Református Középiskolák Országos Röplabda Bajnokságáról Összefoglaló a Középiskolák Országos Röplabda Bajnokságáról A verseny megrendezésének időpontja: 2017. 03.31 04.01. rendező intézményének neve: Debreceni Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona szervezőjének

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA

NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA Pályázati szakmai beszámoló az NKA Múzeumi Szakmai Kollégium 3508 altéma kódszámú kiírására NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Intézményünk három szervezeti egységből áll: óvoda, általános iskola, kollégium. Óvoda Felvételi lehetőség: Óvodánkba

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

Igazgató asszony tájékoztatott arról, hogy a kapott támogatást a kerületünkben működő könyvtár számára használták fel, a következő módon:

Igazgató asszony tájékoztatott arról, hogy a kapott támogatást a kerületünkben működő könyvtár számára használták fel, a következő módon: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 1CJ. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár VII.-X.-XIV.-XV.-XVI.-XVII. kerületi

Részletesebben

XV. 37. Digitális másolatok levéltári gyűjteménye. b) Más gyűjtemények anyagáról készült másolatok 2003 2009 (1229 2005)

XV. 37. Digitális másolatok levéltári gyűjteménye. b) Más gyűjtemények anyagáról készült másolatok 2003 2009 (1229 2005) XV. 37 Digitális másolatok levéltári gyűjteménye 2002 b) Más gyűjtemények anyagáról készült másolatok 2003 2009 (1229 2005) Terjedelem: 0,48 fm (+0,29 fm másolat), 48 tok (+29 tok másolat), 48 raktári

Részletesebben

Svájci tanulmányút. Basel

Svájci tanulmányút. Basel Svájci tanulmányút Basel A tanulmányúton öten vettünk részt; két tanár, Gál Anikó és Dékány István, valamint három diák: Annus Péter, Pászti Ferenc és én, Papp Zsolt. 2013. január 22-én hajnali 2 órakor

Részletesebben

Mádi Furmint Ünnep 2013 Szakmai Beszámoló

Mádi Furmint Ünnep 2013 Szakmai Beszámoló Mádi Furmint Ünnep 2013 Szakmai Beszámoló Tartalomjegyzék: Technikai adatok 2 A program eredményessége, szakmai hatásai 3 Részletes Program 4-6 Fotóalbum 7-16 Sajtómegjelenések 17-22 Kreatív anyagok 23-24

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés. A 2005. évről

Közhasznúsági jelentés. A 2005. évről Statisztikai számjel 1965480391993310 Adószám 19654803 2-42 Közhasznúsági jelentés A 2005. évről A Magyar Fotográfiai Alapítvány alapítói: FÉNYSZÖV Budapesti Fényképész Szövetkezet (1065 Budapest, Bajcsy

Részletesebben

A Varázsecset rajzszakkör eredményei. Szeptember

A Varázsecset rajzszakkör eredményei. Szeptember A Varázsecset rajzszakkör eredményei Szeptember 1. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, az Emberi Erőforrások minisztériuma és a Vidékfejlesztési Minisztérium támogatásával került megrendezésre az Európai

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

Sportiskolai támogatás a 2015. április 1-2015. augusztus 31. közötti időszakra. Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08.

Sportiskolai támogatás a 2015. április 1-2015. augusztus 31. közötti időszakra. Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08. Részarányos normál támogatás (5 Részarányos kiemelt támogatás (5 Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08. 31-ig 5 000 Ft 10 000 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 15 000 Ft 25 000 Ft Sorszám INTÉZMÉNY ÚJ NEVE

Részletesebben

Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01.

Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01. Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01. 1 RÉSZTVEVŐ CSAPATOK Ssz. Megye: Iskola: Település: 1 Baranya 2 Bács-Kiskun Pécsi

Részletesebben

Előző évi rendezetlen fm. Rendezett fm

Előző évi rendezetlen fm. Rendezett fm A levéltári anyag feldolgozottsága a 23. dec. 31-én A fondfőcsoport Ssz. Száma Megnevezése Előző évi rendezett fm Előző évi rendezetlen fm Tárgyévi rendezetlen fm Rendezett fm alapszinten középszinten

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Országos Irodalmi Muzeológus továbbképzés A továbbképzés helye: Petőfi Irodalmi Múzeum Ideje: 2015. május 26-27.

Szakmai beszámoló. Országos Irodalmi Muzeológus továbbképzés A továbbképzés helye: Petőfi Irodalmi Múzeum Ideje: 2015. május 26-27. Szakmai beszámoló Országos Irodalmi Muzeológus továbbképzés A továbbképzés helye: Petőfi Irodalmi Múzeum Ideje: 2015. május 26-27. Az NKA Közgyűjtemények Kollégiumának támogatásával (pályázati azonosító:

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001. Múzeumi nap 1 tematikája

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001. Múzeumi nap 1 tematikája Múzeumi nap 1 tematikája Múzeumi nap helye és ideje: Sárospatak, 2012. november 16. Címe: Résztvevők: Szakirodalom: Segédanyag: Oktatási, nevelési célok: Ép testben ép lélek A túrkevei Kaszap Nagy István

Részletesebben

Aranyosok Arany-hete

Aranyosok Arany-hete Aranyosok Arany-hete Arany János születésének 197. évfordulója alkalmából március másodikától egy teljes tanítási héten keresztül változatos programokon idéztük meg iskolánk névadójának szellemét, tudtunk

Részletesebben

A XIII. Jedlik Ányos Fizikaverseny Országos Döntőjének rövid krónikája

A XIII. Jedlik Ányos Fizikaverseny Országos Döntőjének rövid krónikája A XIII. Jedlik Ányos Fizikaverseny Országos Döntőjének rövid krónikája 1999-től kezdődően 13. alkalommal rendeztük meg a Jedlik Ányos fizikaversenyt, nyíregyházi országos döntővel. A 13 év alatt kb. 21

Részletesebben

ÜTEMTERV A 2014/2015. TANÉVRE Felelős: Kovács Istvánné igazgató

ÜTEMTERV A 2014/2015. TANÉVRE Felelős: Kovács Istvánné igazgató ÜTEMTERV A 2014/2015. TANÉVRE Felelős: Kovács Istvánné igazgató SZEPTEMBER 1. h Az első tanítási nap 8.00 - Ünnepélyes tanévnyitó. utána: Iskolai Sportkör gyűlés Alsó tagozat: 1-4.óra: osztályfőnöki óra

Részletesebben

Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez

Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez Kedves Könyvtárhasználónk és Látogatónk! Szeretnénk megismerni, hogy könyvtárunk szolgáltatásai mennyire felelnek meg az Ön igényeinek.

Részletesebben

Összefoglaló a Törd a fejed! óvodai matematikai versenyről

Összefoglaló a Törd a fejed! óvodai matematikai versenyről A verseny Összefoglaló a Törd a fejed! óvodai matematikai versenyről megrendezésének időpontja: 2017. 03.24. rendező intézményének neve: Dr. Enyedy Andor Református Általános Iskola, és Bölcsőde szervezőjének

Részletesebben

Intézmény Ir.sz. Település Utca Tel.szám Óvodák

Intézmény Ir.sz. Település Utca Tel.szám Óvodák Óvodák Lámpás Református Óvodája 2314 Halásztelek Iskola u. 2. 24 452 997 Budapest Fasori Református Egyházközség Csipkebokor Óvodája 1071 Budapest Városligeti fasor 29. 1 322 1933 Budapest-Budafoki Református

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Az Arany János Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata

Az Arany János Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata Az Arany János Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata I. A könyvtár általános adatai: 1. A könyvtár neve: Gáthy Zoltán Városi Könyvtár és Helytörténeti Múzeum Székhelye: Komárom-Esztergom megye

Részletesebben

NÁLUNK TÁJEKOZÓDHAT! OLVASÁS ÉS SOKMINDEN MÁS! Tudnivalók a Grázi Városi Könyvtárról

NÁLUNK TÁJEKOZÓDHAT! OLVASÁS ÉS SOKMINDEN MÁS! Tudnivalók a Grázi Városi Könyvtárról NÁLUNK TÁJEKOZÓDHAT! OLVASÁS ÉS SOKMINDEN MÁS! Tudnivalók a Grázi Városi Könyvtárról MINDIG KÖZEL VAGYUNK! Gráz kulturális hivatalának városi könyvtára változatos és magas szintű állománnyal rendelkezik.

Részletesebben

Szlovák Nemzeti Levéltár

Szlovák Nemzeti Levéltár Szlovák Nemzeti Levéltár Csoportunkat az intézmény vezetőhelyettese fogadta. Először általános tájékoztatást kaptunk, majd megtekinthettük a levéltár legérdekesebb kincseit, dokumentumait. A Szlovák Nemzeti

Részletesebben

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Sokorópátkán született 1942. augusztus 11-én. Apja, Vig Béla 1943. januárjában eltűnt a Don-kanyarban. Anyja Balogh Irén, hadiözvegyként egyetlen gyermekének

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ IV. KORCSOPORT. Debrecen, június

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ IV. KORCSOPORT. Debrecen, június 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ IV. KORCSOPORT Debrecen, 2015. június 05-07. 1 A KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA VERSENYPROGRAMJA RÉSZTVEVŐK, SORSOLÁS LEÁNYOK Ssz. Megye Iskola neve Település Testnevelő, felkészítő

Részletesebben

Strandröplabda Diákolimpia 2016/2017. NEVEZÉSEK

Strandröplabda Diákolimpia 2016/2017. NEVEZÉSEK Strandröplabda Diákolimpia 0/0. NEVEZÉSEK Nyílt fiú páros kategória IV. korcsoport 0 Eszterházy Károly Egyetem Gyarkoló Általános, Közép-, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet Bartók Béla Téri

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás. Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum. 2014. október 2 2015. május 31.

Szakmai beszámoló. Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás. Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum. 2014. október 2 2015. május 31. Szakmai beszámoló Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 2014. október 2 2015. május 31. Az NKA Közgyűjtemények Kollégiumánál elnyert pályázat

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ FÖLDÜNK REJTETT KINCSEI NKA 3506/01941. A gyűjtő: Baffy György (1932-2012)

SZAKMAI BESZÁMOLÓ FÖLDÜNK REJTETT KINCSEI NKA 3506/01941. A gyűjtő: Baffy György (1932-2012) A 2015. február 3. és szeptember 19. között látogatható kiállításunk szakmai megvalósítását az NKA Közgyűjteményi Kollégiumának 3506/01941 pályázati azonosító számú, 1.000.000,-Ft vissza nem térítendő

Részletesebben

A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT RENDJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék

A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT RENDJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1. Felhasznált jogszabályok 3 2. Alapelvek 3 3. A könyvtárra vonatkozó adatok 4 4. Személyi feltételek 4 5. Használói köre 4 6. A könyvtár bélyegzőjének leírása 4 7. A könyvtár fenntartása

Részletesebben

nem csekély díszére s hasznára válik a városkának Bél Mátyás: Notitia Hungariae (1730)

nem csekély díszére s hasznára válik a városkának Bél Mátyás: Notitia Hungariae (1730) nem csekély díszére s hasznára válik a városkának Bél Mátyás: Notitia Hungariae (1730) Papnevelés Egerben Telekessy István - 1704-ben (alapítólevél 1709. augusztus 4-én) oktatás helyszínei teológiai kar

Részletesebben

Információk: Ponácz Ferenc igazgatóhelyettes, tel.: 22/ 506-162 Titkárság, tel.: 22/ 506-472. web: www.telekiblanka.hu. e-mail: budai@telekiblanka.

Információk: Ponácz Ferenc igazgatóhelyettes, tel.: 22/ 506-162 Titkárság, tel.: 22/ 506-472. web: www.telekiblanka.hu. e-mail: budai@telekiblanka. Kedves Szülők! Köszönjük érdeklődésüket iskolánk hat évfolyamos gimnáziumi képzése iránt. E tájékoztató honlapunkon történő megjelentetésével is szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy Önök minél több információhoz

Részletesebben