AZ OROSZ KISEBBSÉG HELYZETE A BALTIKUMBAN,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ OROSZ KISEBBSÉG HELYZETE A BALTIKUMBAN,"

Átírás

1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI TAGOZAT GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAKIRÁN AZ OROSZ KISEBBSÉG HELYZETE A BALTIKUMBAN, KIVÁLTKÉPP LETTORSZÁGBAN Budapest, 2011 Készítette: Kovács Blanka

2

3 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés A szakdolgozat támaválszatása A szakdolgozat célja Történelmi áttekintés Lettország történelme Észtország történelme Litvánia történelme Az orosz kisebbség jelenlegi helyzete Az országok gazdasági helyzete, statisztikai adatok Az állampolgárságot és nyelvhasználatot szabályozó törvények Problémák az orosz kisebbséggel A lengyel kisebbség helyzete Litvániában Kalinyingrád helyzete (2.5) Az orosz diaszpóra-politika Belpolitikai helyzet Lettországban Befejezés Mellékletek Felhasznált irodalom

4 1. Bevezetés 1.1. A szakdolgozat támaválszatása Szakdolgozatom témáját, az orosz kisebbség helyzetéről a Balti államokban két érv miatt választottam. Először is azért, mert gyakorlatom egy részét sikerült a Rigai Nagykövetségen eltöltenem, így kézenfekvő volt, hogy olyan témát válaszzak, mely az országhoz kötődik, hiszen a követségen az események közelében lehetek és sok felhasználható anyag állt a rendelkezésemre. A második indok az volt, hogy ez a téma még mindig aktuális az országban. Ahogy lett fiatalokkal beszéltem, majdnem mindig előjött a téma, és szó szerint, minden sarkon van valami, ami kapcsolódik a témához. A téma aktualitását az is jelzi, hogy az orosz párt nyerte meg a 2011-es választásokat és jelenleg az orosz ajkú lakosság petíciót nyújt be azért, hogy az orosz legyen az ország második hivatalos nyelve A szakdolgozat célja Szakdolgozatomban szeretném bemutatni a balti államok történelemét, az államok törvényeit mely a kisebbségek életét szabályozza. Emellett bemutatom a fontosabb konfliktusokat az oroszok és abalti népek között bár alapvetően a helyzet feszült, de konfliktusmentes. Főleg lett és észt fiatalok között véegzetem egyy közvélemény kutatást és ennek az eredményét is bemutatom. Ezek után szóba kerül a litván-lengyel konfliktusis, hiszen az ottani helyzet nagyon hasonló az lett-oroszhoz. Természetesen bemutatom Oroszország diaszpórapolitikáját, hogy láthassuk, az anyaország hogyan támogatja a külföldön élő honfitársakat. Végezetül pedig bemutatom Lettország belpolitikai helyzetét, a legutóbbi választásokat. A dolgozat célja az, hogy egy komplex képet adjon a Baltikum helyzetéről, arról, hogy az országok hogyan birkóznak meg az ötven éves orosz múlttal és ez mind a mai napig hogyan befolyásolja az itteni életet Oroszország közelsége. 4

5 2. Történelmi áttekintés Ebben, az első fejezetben be szeretném mutatni a három ország történetét Lettország történelme A mai Lettország területén az első népek körülbelül i.e.3000 évvel telepedtek le, főként észtek, lívek, finnek és más finnugor népek. I.sz környékére pár nagyobb nép vette át az uralmat a terület felett: a lívek, és a balti népek: a kúrföldiek, a latgalianok, a zemgaleiak és a seliaiak. Ez időben a kereszténység is elkezdett terjedni az országban: keleten az ortodox változat, míg nyugaton a katolicizmus. Az első ortodox templomot 1140-ben építették Kokneseben, míg az első katolikust 1148-ban Kolkában. Lettország területe stratégiailag és földrajzilag mindig is fontos volt a nagyobb nemzetek számára. A tizenegyedik század végén egyre több kereskedő érkezett a nyugatról. Főként német kereskedők voltak, aki a katolikus kereszténységet hirdették. Egyesek (Friar Meinhard, Theodor, Ciszterci apát, Bertold) letelepedtek, templomokat, településeket kezdtek el építtetni. A legjelentősebb közülük Albert volt, aki 1200-ban érkezett a balti területekre és 1201-ben elkezdte építtetni püspöki rezidenciáját a Daugava torkolatánál. Később ez lett Riga alapításának szimbolikus dátuma. A rezidencia után felépült egy vár a Kardtestvérek Lovagrendje megbízásából és a Szent Péter templom. Ezzel a német birodalom egy bázist épített ki magának a Balti területeken, ahonnét folytathatták a további hódításokat. Albert jó diplomata volt, elérte, hogy a kisebb törzsek egymás ellen forduljanak, s így gyengítsék egymást, illetve jó kapcsolatot épített ki a dán és a német királlyal. Riga belépett a Hanza szövetségbe, fontos közvetítő város lett a nyugat-európai orosz kereskedelmi életben. Albert elérte azt is, hogy Rigát bevonják a nyugat-európai kulturális életbe. Ekkoriban már élesen elhatárolódott az ortodox és katolikus kereszténység által képviselt terület. Nyugaton megerősödött a katolicizmus, de eleinte ez nehezen ment, mert a német papok nem beszéltek lettül. A reformáció alatt ez a helyzet megváltozott: egyre több pap kezdett lettül tanulni, és tanítani a letteket. A lett írás sokat fejlődött a 15. században, ben kiadták az első lett nyelvű könyvet Németországban. 5

6 A német uralom ellen a különböző kisebb népcsoportok folyamatosan lázadtak és időnként győzelmet arattak felettük. Ebben az időben született meg egy litván állam, mely különböző népeket foglalt magába, majd Lengyelország vazallusállamává vált. A 16. század közepén az orosz uralkodó, Rettegett Iván megtámadta Ólivóniát, mindent elpusztított maga mögött és elüldözte a németeket a területről. A környező országok folytatták a harcot ellene, és Lettország türelete svéd és lengyel fennhatósága alá került ban háború robbant ki Svédország és Lengyelország között, ami 29 évig tartott. Ez alatt az idő alatt, a parasztok éheztek. A háború végére Riga svéd uralom alá került, Észtországgal és Vidzemével együtt Lengyel fennhatóság alá került a Kúrföldi Hercegség, Zemgalia és Latgalia. A svéd királyok próbáltak úgy uralkodni, hogy jót is tegyenek a lakossággal. Rájöttek, hogy a szabad parasztok hasznosabb munkaerő, mint a rabszolgák. Ennek következtében Vidzeme svéd kenyeres kosárrá vált ben a svéd király megalapította az első egyetemet Terbatában, ahová svédek és finnek is jártak tanulni és 1694 között egy német teológus, Ernst Gluck lefordította a Bibliát lettre és 1500 példányban publikálták. A tizenhetedik század végére a terület szerves része lett a Svéd Királyságnak s a királynak rezidenciája is volt az országban. Ez alatt az idő alatt a négy nagy népcsoport egyesült és megalakult egy egységes lett nemzet, akik egységes lett nyelvet beszéltek. Ebben az időben, amikor a lengyelek és a svédek háborúztak, megalakult a Kurzemei és Zemgalei hercegség (Kúrföldi hercegség). A huszadik század előtt Lettország történelmében az egyetlen szabad államszerű képződmény. A hercegség több mint, 200 évig létezett ( ), s ez alatt az idő alatt a lengyel király vazallus állama volt. A hercegség Jacob uralkodása alatt élte fénykorát. Ezt az időszakot a Hercegség Arany Éveinek nevezek. Ekkor lendült fel legjobban a terület, bányák, malmok és rengeteg más manufaktúra nyílt. A herceg hadserege az egyik legfejlettebb volt Európában, több csatahajója volt, mint Dániának és Svédországnak, illetve Jacob hajóinak egy részét eladta Angliának és Franciaországnak. De a hercegnek is sem volt elég, kolóniákat alapított Afrikában. A herceg halála után az állam lassan elkezdett összeomlani, az oroszok egyre nagyobb befolyásra tettek szert ban a Jelgavai városi tanács I. Maurice-t választotta meg Hercegnek, aki a lengyel király fia volt, s később az orosz cárnő Anna Ivanova kedveltje lett. 6

7 Sajnos, a herceg igen népszerű volt a hölgyek körében és ez által elvesztette a cárnő bizalmát, s amikor ő megkérte, hogy adja át a helyét vonakodott ezt teljesíteni. Végül a cárnő 3000 katonát küldött Kurzemébe és a herceg Franciaországba szökött. Ezután a dolgok még rosszabbul mentek a Hercegségben, míg végül 1795-ben az utolsó herceg, Peter Biron lemondott a hatalomról és a területet Oroszországhoz csatolták. A tizenhetedik század végén háború robbant ki Svédország és Oroszország között. A háború alatt Lettország elszegényedett, a várakat lerombolták, a földeket felgyújtották és még a pestis is felütötte fejét. Videzme teljesen lakatlanná vált az embereket vagy megölték, vagy elmenekültek. Végül július 4-én Oroszország elfoglalta Rigát, és Lettországban megkezdődött az orosz uralom. Ebben az időben a parasztokat kizsákmányolták. emelték az adókat és megtiltották nekik a kereskedést a piacon. A lett férfiak igyekeztek tömegesen elhagyni az országot, katonának szegődtek a svéd hadseregben. A katolikus egyházi élet virágzott, az emberek kedveltek a feldíszített templomokat és a papok és próbáltak segíteni a szegényeknek, megérteni őket. Az orosz cári tanácsban a rangos helyeket német földesurak foglalták el, akiknek korlátlan joguk volt a lett parasztokkal szemben. Ők éltek is kiváltságaikkal és az adókat még magasabbra emelték. A parasztok próbáltak ellenállni, és időről időre lázadás robbant ki (a legjelentősebb 1784-ben és 1802-ben volt). Ekkor Nyugat-Európában már nem létezett a jobbágyrendszer, de Oroszországban igen és az Oroszország által uralt területeken is ben I. Sándor lett az orosz cár, aki humánus és liberális eszméknek volt a híve ben elfogadták Vidzemei Földművesek Törvényeit, amely pontosan meghatározta a parasztok tulajdonjogait és kötelezettségeiket. A földesurak többé nem adhatták el jobbágyaikat és nem emelhettek önkéntesen adókat és 1814 között Oroszország háborúban állt I. Napóleon ellen. A francia hadsereg megtámadta Lettországot és elfoglalta Kurzemét. A területen eluralkodott a pánik. Végül Essen parancsok utasítására felgyújtották Riga külvárosát, 782 épület égett le. De a francia sereg végül nem érte el Riga falait augusztus 30-án I. Sándor cár jelenlétében hivatalosan kijelentették Jelgavában, hogy Kurzemében a jobbágyokat felszabadítják. Ezzel szabadon választhattak lakhelyet, de 7

8 levesztették földjeiket, amiket újra meg kellett vásárolniuk vagy bérelniük. Végül 1861-ben szűnt meg a jobbágyság Oroszországban és Latgaléban. Ebben az időben a lett kultúra gyorsan fejlődött. Sokáig a lett szinonimája volt a parasztnak, míg a német a gentlemannek. A legmagasabb hivatás, amit egy lett megszerezhetett, a tanár, könyvelő, csapos vagy művész. Ha valaki magasabbra jutott, többé nem lettként, hanem németként tartották számon ig összesen 34 lett diák tanult a Terbatai Egyetemen, de eddig egyetlen lett diák sem merte magát lettnek nevezni december másodikán Krisjanis Valdemars felvállalta, hogy lettként is lehet gentlemannek lenni és erre büszkének lenni. Az óta a nap óta hívják a lettek magukat letteknek és ez büszkeséggel tölti el őket. A Valdemars alakította csoport, a Fiatal Lettek, hatalmas erőfeszítést tett a lett kultúra fejlesztéséért, újrafogalmazták a lett irodalmi nyelvet, elkezdték gyűjteni a lett népi elemeket (folklórt). Harcot indítottak azért, hogy a letteknek is meglegyen azok a jogai, amelyeket más nemzetek már hosszabb ideje élveztek. A parasztok elkezdtek földeket vásárolni ban az első Rigai Dal és Tánc Fesztiválon tanárok kórusa elénekelte Baumana Karlis Isten áldja Lettországot című dalt, mely később a lett nemzeti himnusz lett. A tizenkilencedik század végére Riga lett Európa leggyorsabban növekedő városa, a rigai kikötőben folyt az orosz export és import legnagyobb része és folyamatosan épültek új gyárak. Riga a tudományos élet központja is lett, egy lett tudós kétszer is kapott Nobel-díjat (Wilhelms Ostvalds 1884-ben és 1888-ban). A lett földművesek meggazdagodtak, a gyerekeket egyetemre tudták küldeni. Több olyan vers jelent meg, amely a szabadságról szólt, illetve ekkor írták meg a lett nemzeti eposzt, a Lacplesist (Medve gyilkos). Mindez a nemzetre is hatással volt, politikai mozgalmak jöttek létre az orosz cárság ellen és mindenkiben gyűlt a feszültség. Megérett az idő, hogy a lettek harcoljanak a függetlenségükért. A huszadik század elején Oroszországban kitört a forrdalom, majd a háború Japánnal. Japán támogatta az orosz felkelőket. Rigában a sztrájk január 12-én tört ki. Az emberek békés jelleggel tűntettek a Daugava jegén, de a cárhoz hű katonák tűzet nyitottak, több mint 70 embert megöltek és kitört a káosz. Ezután a sztájk elterjedt az egész országban és szeptemberben a munkások meg támadták a Rigai Központi Börtönt és kiszabadították a politikai foglyokat. 8

9 Szentpétervárról orosz hadsereg érkezett, hogy elfojtsa a felkelést. A sereg mindent elpustíott maga körül. A lettek fegyveres ellenállásba kezdtek és november 18-án legyőzték a sereget. Oroszország ezután több megtorló hadjáratot küldött Lettországba. A felkelés végül elbukott, de Lettország számára pozitív eredménye volt, mert a forradalom rákényszerítette a cárt, hogy demokratikus reformokat vezessen be, mint a lett nyelvű oktatást. Az első világháború kitörésekor a lett veztőség hűséget fogadott Oroszországnak, hogy Németország ellen fog harcolni, de ezzel hátrányosan lettek érintve a balti németek, hiszen el kellett hagyniuk a területet. A háború alatt Németország fokozatosan elfoglalta az ország területét, 1917-ben végül Rigát is. Mindeközben 1917 novemberében Valkában megalapították a Lett Szovjetköztársaságot. A háború végén, amikor Németország vereséget szenvedett, november 18-án kikiálltották a független Lett Köztásraságot Rigában ban megtartották az első Alktományozó Gyűlést ben Nagy Britannia, Franciaoeszág, Olaszország és Japán elismerte Észtország és Lettország függetlenségét és 1922-ben a balti államok felvételt nyertek a Népszövetségbe ben kihirdették az Alkotmányt, mely szerint Lettország egy független, demokratikus, szuverén állam. A törvények maghozatalára a Saeima jogosult, melynek képviselőit a felnőtt lett állampolgárok választják meg. Az állam irányítója az elnök, akit a Saeima választ meg. Az elnök jogai korlátozottak, csak reprezentatív szerepet tölt be. A függetlenség havében rengeteg új párt alakult és a kormányok gyakran váltották egymást. De ez nem törpantotta meg Lettország igazán gyors újjászületését. A neo-liberalizmus uralta a gazdaságot. beindult a nemzetközi kereskedelem, a fő partnerek Anglia és Németország voltak. A lett külügyminiszter mindeközben igyekezett jó kapcsolatot kialakítani a szomszédos Észtországgal, Litvániával és Oroszországgal, illetve Finnországgal, és Lengyelországgal. Bevezették az új hivatalos lett pénzt, a latot. Az 1920-as években, Európában sorra megjelentek a demokráciát veszélyeztető totalitáriánus rendszerek. Ez a hullám Lettországot is elérte, május 15-én Karlis Ulmanis puccsal átvette az irányítást, és önkényuralmi rendszert hozott létre, melynek alapjai vezetés, az egység és a nacionalizmus voltak. Ulmanis ideje alatt fejlődött a gazdság, az ország pénzügyi helyzete megszilárdult. Rengeteg új iskola és gyár épült, fejlődött az infrastruktúra. 9

10 1939. augusztus 23-án Németország és Oroszország aláírta a Molotov-Rippentrop paktumot, mely szerint felosztották maguk között Lengyelországot és a balti államokat a szovaj érdekszféra alá rendelték. Ez év októberében Moszkva arra kötelezte a lett államot, illetve Észtországot és Litvániát, hogy aláírjanak egy olyan egyezményt, myel megengedte, hogy az orosz csapatok bázisnak használják a balti területet. A második világháború szeptember 1-jén tört ki. Lettország területére juniús 15- én szovjet csapatok megtámadták a lett határt. Június 17-én megszállták Lettországot és kikiáltották a Lett Szovjet Szocialista Köztásraságot és augusztus 5-én az ország hivatalosan is a Szovjetunió tizenötödik tagállama lett. Az ezt követő évet a Terror évének is nevezik, rengeteg embert deportáltak Szibériába, többek között Karlis Ulmanist is. A szovjetesítés azonnal elkezdődött, betiltották a katolikus vallást és a lett hadsereget a Vörös Hadsereghez csatolták. Korlátlan hatalmat kapott két gyilkos (Semjon Sustin és Alons Noviks), akik ezrek ítéletét írták alá. 1 év alatt 7020 ember került bíróságra, majdnem közülük majdnem 1000-t lelöttek, a többieket deportálták. A kegyetlenség 1941 júniusában tezőzött, amikor tömeges deportációs vonat indult Szibériába. Ekkor körülbelül embert deportáltak, köztek egészen kicsi, ártatlan gyermekeket is. A szovjet terror után következett a náci terror. Németország június 22-én támadta meg a Szovjetuniót és foglalta el Lettország terültét. Rengeteg embert lőttek le, deportálták a zsidókat és romákat és több ezer helyi lakosnak kellett Németországba költöznie. Az országot végül a Vörös Hadsereg foglalta 1944-ben, bár egyes helyeken a harc még ben is folyt. A szovjet csapatok úgy vonultak végig az országon, mint az ellenség területén. Betörtek a házakba, fosztogattak és romboltak. A második világháború alatt az ország lakossága két harmadára csökkent és rengeteg város pusztult el örökre. A lett gazdaságban óriási károk keletkeztek. A háború után Németország hivatalosan is bocsánatot kért az országtól a megszállásért, de Oroszország továbbra is megtagadja a megszállás tényét. A második világháború után a nagyhatalmak között foly tárgyalások eredménye képp a balti országok hivatalosan is a szovjet érdekszférába kerültek. A szovjetesítés már az elején is nagyon erős volt, bár a kommunsták elleni partizánakciókat csak az 50-es években sikerült felszámolni. A deprotálások folytatódtak, a földek nagyrészét államosították ésa földműveseknek be kellett lépniük a kollektívákba. Amennyiben nem léptek be, deportálták 10

11 őket Stibériába. Ez akkor vált egészen nyílvánvalóvá, amikor március 15-én több mint embert küldek el az országból marhavagonokban. Megkezdődött az oroszok betelepítése. Korábbi katonák kezdtek gyárakban, földeken dolgozni. Az orosz emigránsok nagy része lusta volt, és ez a mentalitás lassan ráragadt a lettekre is és lecsökkent a mezőgazdasái termelés szintje is. Az 1940-es évek a végén az ipar elkezdett fejlődni, de akorábbi könnyipari gyárak helyett a nehézipar lett a hangsúlyos ban meghalt Sztálin és a szigorú szovjet rendszer elkezdett enyhülni ban Hurscsov hivatalosan is elítélte Sztálin politikáját, és megengedték a Szerbiába deportáltaknak, hogy hazatérhesssenek 1956 és 1959 között Lettországban is enyhült a politikai nyomás, de 1959-ben az irányítást lett gyűlölő vezetőség vette át. Betiltották a nyári napforduló ünneplését, amit Ligo-Jani fesztiválnak hívnak. A fesztivál neve két névből származik. A Janis nevet korábban felhasználták dolgok elnevezésére (sör, sajt, giliszta, bogyós gyümölcs) de a kormány politikája miatt mindent át kellett nevezni. Emelett a színházakban nem engedtek olyan darabokat játszani, amiknek nem volt a vége boldog ben megint változott a Szovjetunió fő irányvonala és ismét az erős szovjetizáláson volt a hangsúly. Lettországban hatalmas gyárakat nyitottak meg, és hogy az emberhiányt csökkentsék ismét rengeteg embert hoztak be az országba. Az újonnan érkezetteknek szállásra volt szüksége, így elkezdték építeni a tömegek elszállásolására alkalmas panelépületeket. Az 1970-es években fellendült a lett gazdaság és az egész Szovjetunió területén itt termelték a legtöbbet mind a mezőgazdaságban, mind az iparban. De eközben a Szovjetunióban hatalmas tervek készültek, mint a Baikal-Amur autópálya vagy a nyugat-szibériai olaj és földgázmezők fejlesztése, ezért rengeteg lett fiatalnak kellett Oroszországba mennie, hogy ott dolgozzanak. A 1980-as években a Szovjetunió gazdasági már stagnált. A pártvezetésre az volt jellemző, hogy az idősebb generáció fokozatosan kikerült onnét és 1985-ben a fiatal Gorbacsov lett a szovjetunió főtitkára. Reformokat vezetett be, többek között küzdött alkoholizmus ellen. Ahogy a szovjet rendszer egyre gyengébb lett, úgy lett egyre erősebb Lettországban a vágy, ahogy az ország újra független legyen. Egyre több írás jelent meg az orosz elnyomásról és egyre több tüntetést tartottak a szovjetek ellen ban megalakult egy csoport, mely a 11

12 nemzeti önrendelkezésért harcolt, és 1989-ben a lettet tették meg az ország hivatalos nyelvének. Ez év augusztus 23-án a balti államok tagjai egy élőláncot alakítva fejezték ki összetartozásukat és függetlenné válásukat a Szovjetuniótól. Az élőlánc Tallinntól Vilniusig ért ben tarott választásokat már lett párt nyerte meg a kommunistákkal szemben. Az új kormány május 4-én jelentette ki Lettország függetlenségét. Az 50 éves szovjet uralám hatása mind a mai napig érezhető, 1990-ben a gazdaság borzalamas állapotban volt, a környzetet folyamatosan szennyezték és sok embert megnyomorítottak. Az 1990-ess évek óta Lettország gazdasága sokat fejlődött, felzárkózott a Nyugathoz. Mára az ország NATO tagállam ben a balti államok Magyarországgal együtt csatlakoztak az Európai Unióhoz Észtország történelme A mai Észtország területén, már Kr.e évvel ezelőtt éltek emberek, akik a finn és balti népek ősei voltak. Kr.e környékén az itt elő népeknek sikerült jó kapcsolatot kialakítaniuk a közép-svédországi, illetve délnyugat-finnországi népekkel, így a települések védelme erősebb volt. I.sz. 1 évezredben a kisebb különböző népek egyesültek és kialakult az észt nép. Mint ahogy Lettország területe is, Észtországé is fontos volt stratégiailag és egyre több kereskedő érkezett, illetve egyre több rabló- és keresztes hadjárat történt a szomszéd területekről. A Kardtestvérek Lovagrendje 1208 és 1227 között elfoglalta Észtország déli részeit, míg szövetségesük, a dán király meghódította Észak-Észtországot és 1219-ben megalapította Tallinnt. A kettős fennhatóság évei alatt több vár és templom is épült, lassan terjedt a kereszténység és folyamatosan kisebb-nagyobb lázadások voltak ban a dán király Észak-Észtországot eladta a német lovagrendnek és Észtország területe Lettországgal együtt a Német-római császár fennhatósága alá tartozott. A nagyobb városok csatlakoztak a Hanza szövetséghez, és a 16. századra kiépült a feudalizmus, melynek következtében az észt parasztok jobbágyokká váltak. Az itt élő tehetős 1 A fejezet J. Straume Latvia, land and state c. könyve alapján készült. 12

13 németek, a földbirtokosok az egyház és a városi kereskedők és iparosok kezükben tartották a hatalmat, széles körű autonómiájuk volt egészen a 20. századig ban érte el az országot a reformáció. A kereszténységnek csak ekkor kezdtek el jelentősebb hagyományai kialakulni az országban és az észt nyelv is sokat fejlődött folyamatosan jelentek meg észt nyelvű könyvek. Viszont az első teljes Bibliát észt nyelvre csak 1739-ben fordították le. A tizenhatodik század közepén a Rettegett Iván elleni harc Észtországot is elérte, s az északi részét a svédek szerezték meg, míg a délit Lengyelország. Az 1600-ban kitört svéd-lengyel háború végén az ország teljes területe svéd uralom alá került. Ezekben a hosszú harcokban az ország lakosságának majdnem két harmada odaveszett. Az első egyetemet a svéd király, II. Gusztáv Adolf alapította Tartuban, 1632-ben. A tizenhetedik század második felében megkezdődött a népiskolai hálózat kialakítása. Bár a svéd király megpróbálta megtörni a földbirtokosok autonómiáját, 1671-ben mégis hivatalosan röghöz kötötték a jobbágyokat és bevezették a kötelező robotot. Lettországgal együtt I. Péter 1710-ben elfoglalta Észtországot is, s mint ahogy Lettországban, a lakosság nagy része ismét elpusztult. Péter megerősítette a német földesurak jogait, kötelező lett a német nyelvhasználat és az evangélikus hit, miközben a parasztok egyre nehezebb körülmények között éltek. Az első törvények, melyek a parasztság helyzetét igyekeztek javítani 1802 és 1804 között születtek. A jobbágyokat végül 1816 és 1819 között szabadították fel, de parasztoknak robottal kellett fizetniük a földhasználatért, mely a földesurak kezében maradt. Ebben az időben rengeteg parasztlázadás volt. Ezek nem jártak sikerrel és 1850 táján az észt parasztok tömegesen elhagyták az országot. Mint ahogy Lettországban, itt is kiadták a nemzeti eposzt, a Kalevipoeget, megalakult az Észt Tudós Társaság és elkezdődött a nemzeti ébredés időszaka. De a nemzetegyesítések nem jártak sikerrel, mert az orosz cárok erős oroszosító politikát folytattak, de az évszázad végére újra fellángolt az észt nemzeti érzés 13

14 1870-től Észtország ipara gyorsan fejlődött, nagy szerepe volt a textiliparnak, a fémfeldolgozásnak és a gép-, valamint a papíriparnak. Ezzel a terület Oroszország egyik legfejlettebb iparvidékévé nőtte ki magát. A huszadik század elején az észt nemzeti mozgalomnak két iránya alakult ki, az egyik a nemzet művelését hangsúlyozó irányzat volt, míg a másik a radikálisabb változásokat követelő csoport volt. Ebben az időben mind a gazdaság, mind a társadalom gyorsan fejlődött és 1905-ös orosz események hatására sztrájkok, tömegdemonstrációk alakultak ki, a munkások és zsellérek fellázadtak. Az I. világháború alatt 1917 áprilisában az Ideiglenes Kormány segítségével az észtek lakta területeket egy kormányzósággá szervezték, majd választásokat is tartottak. Ennek eredményekképp összevonták az észt katonákat és hadosztályt szerveztek belőlük. A háború alatt a németek és az oroszok többször is elfoglalták az országot, de február 24-én kikiáltották a függetlenséget és Nagy-Britannia és Franciaország ezt elismerte ben a választásokon baloldali kormány győzött, aki kisajátította a földesúri birtokokat, észt kézbe adta a kulturális és a vallási élet irányítását. Ennek hatására az észt kultúra kibontakozott és június 15-én az első alkotmány is életbe lépett február 2-án, a tartui békén Oroszország ígéretet tett arra, hogy mindörökre lemond Észtországról és kijelölték a határokat. Az országot 1921-ben felvették a Nemzetek Szövetségébe ban Lettország és Észtország kölcsönös védelmi szerződést kötött és ehhez 1934-ben csatlakozott Litvánia is. A Szovjetunióval 1932-ben kötöttek megnemtámadási szerződést. Ezt az 1920 és 1932 közötti időszakot a liberális demokrácia korszakának nevezik. A világgazdasági válságnak negatív hatásai voltak Észtországra is, megerősödött a szélsőjobboldali párt és 1932-ben alkotmányos válság alakult ki. Végül új alkotmány lépett életbe és rendkívüli állapotra hivatkozva betiltották a szélsőjobboldali mozgalmat, és tekintélyuralmi diktatúrát vezettek be feloszlatták a parlamentet és 1935-ben egy párt rendszer lett. Ezt az időszakot a hallgatás időszakának nevezik. Csak 1937-ben siketült visszaállítani a parlamentáris demokráciát és stabilizálni a belpolitikai helyzetet. Az 1939-ben aláírt Molotov-Ribbentrop paktum záradékában foglaltak szerint Észtországnak támogatni kellett a Szovjetuniót, ilyen módon is, hogy az katonai bázisokat állíthasson fel az ország területén június között Észtországot megszállta Vörös Hadsereg és 14

15 augusztus 6-án az országot Észt Szovjet Szocialista Köztársasággá nevezték át és ezzel a Szovjetunió tagállama lett. Először az országból az oroszok deportáltak észtet, majd az ország 1941-ben német megszállás alá kerültek, akik több tízezer észt katonát soroztak be. Az országot kizsákmányolták és elnyomták novemberében a Szovjetunió ismét megszállta az országot, de utána még évekig tartott a fegyveres ellenállás. Az országot Moszkvából irányított ig több tízezer embert deportáltak a földreformok és kollektivizálás következményeképp. A szovjetek, mint máshol is, az erőltetett iparosítást helyezték előtérbe, amely miatt nőtt az urbanizáció és egyre több nem észt anyanyelvű ember költözött az országba (1945-ben az észtek arány 97.3%volt, míg 1989-ben már csak 61.5%). Sztálin halála után megkezdődtek az olvadások, több mint deportált térhetett haza, köztársasági vezetésnek is nagyobb hatásköre lett és az életszínvonal is bizonyos mértékben javult. Észtország a Szovjetunió kirakat-köztársasága lett és óvatosan fenntarthatta jó kapcsolatát a nyugati országokkal. Az 1970-es évektől az észt értelmiségiek elkezdték felhívni a figyelmet a rendszer problémáira, de válaszul erősebb oroszosítási politika jött. A 80-as évek a peresztrojka kudarca és a Szovjetunió hanyatlása Észtországban egy új nemzeti ébredést hozott ben rendezték meg az első hivatalos tüntetést a szovjet politika ellen tól folyamatos tömegdemonstrációk voltak, melyeken többszázezer ember vett részt. Végül ez év november 16-án a Legfelsőbb Tanács szuverenitási nyilatkozatot adott ki, melyben az észt törvényeket helyezték előtérbe a szovjetekkel szemben ben lépett életbe a nyelvrendelet és novemberben a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa elfogadta, hogy a 3 balti állam gazdaságilag önálló márciusában az Észt Kongresszus összeült és megpróbálta felállítani a második világháború előtti Észt Köztársaságot, végül augusztus 20-án jelentették ki hivatalosan az Észt Köztársaság függetlenségét, és az új alkotmányt 1992-ben fogadták el és új nemzeti valutát (korona) vezettek be. 2 2 A fejezet Bereczki A.: Észtország története c. írás felhasználásával íródott. 15

16 2.3. Litvánia történelme A mai Litvánia területének a litvánok voltak az őslakói. A litván állam 1240-ben alakult meg s nem csak a jelenlegi területek tartoztak hozzá, hanem a mai Fehéroroszország területei is. Az államot Mindaugag fejedelem alakította ki, aki felvette a katolikus vallást. De a kereszténység itt se hódított gyorsan és a későbbiekben erre a területre is érkeztek keresztes hadjáratok (német lovagok, és Nagy Lajos magyar-lengyel király is) ban perszonálunió alakult ki Lengyelország és Litvánia között a Jagello-dinasztia uralkodása alatt. A tizenötödik században az ország Európa legnagyobb országa lett, fennhatósága alá tartozott, a mai Fehéroroszország, Nyugat-Ukrajna területe is június 28-án Lengyelország és Litvánia szövetséget kötött, mellyel megalakult a lublini unió. Ebben a rendszerben közös volt az uralkodó, de például a kincstárak már nem lettek közösek. Ennek hatására Litvánia nagyobb városait elözönlötték a lengyelek és megpróbálták az államot ellengyelesíteni. Lengyelország három felosztása után Litvánia az Orosz Birodalom fennhatósága alá került és függetlenségét csak az első világháború után szerezte vissza. Bár ez a szabadság nem tartott sokáig, Lengyelország bekebelezte a keleti területeket, és Vilniust is és a Molotov-Ribbentrop paktum titkos záradéka szerint az ország szovjet érdekszférába került ben végül a szovjet csapatok bejutottak az országba, és Litvánia felvételt nyert a Szovjetunióba. Ahogyan a többi balti államban is, itt is két orosz megszállás között a németek is megszállták az országot. A második szovjet megszállás elleni szembenállás egészen az 1950-es évekig elhúzódott. Lettországgal és Észtországgal ellentétben az szovjetek nem kezdtek el oroszokat telepíteni nagyobb mértékben, az országban és az addig lengyel többség alatt alá városok is inkább litván többségűek lettek. A Szovjetunió felbomlása utána Litvániában mindenki állampolgárságot kapott, származástól függetlenül óta az orosz kisebbség aránya folyamatosan csökken. 3 3 A fejezet a Litvánia Rövid történelme című cikk alapján készült 16

17 3. Az orosz kisebbség jelenlegi helyzete 3.1. Az országok gazdasági helyzete, statisztikai adatok Lettország gazdasági helyzete Lettország kicsi, nyitott gazdaságú ország, ahol az export jelentősen hozzájárul a GDP növekedéséhez. Földrajzi elhelyezkedésének köszönthetően a tranzit szolgáltatások igen fejlettek, a fa és fa-feldolgozás, mezőgazdaság és élelmiszeripari termékek, a műszaki gépek és az elektronikus eszközök gyártásában. A gazdasági aktivitás legnagyobb része a szolgáltatási szektorban van. A korrupció továbbra is akadályozza a külföldi működő tőke beáramlását, és az alacsony születési ráta és a csökkenő népesség nagyobb kihívások elé állítja hosszú távon az országot. A gazdasági válság előtt Lettország GDP növekedése majdnem 10%volt, de 2008-ban a növekedés súlyos recesszióba ment át, a fenntartatlan fizetési mérleg hiány és a nagy arányú adósság miatt ben a GDP 18%-kal zuhant a három balti államnak volt a legrosszabb a teljesítménye a világon ebben az évben. Hála az erős exportnövekedésnek 2009 és 2010-ben, a gazdaságban a növekedés első jelei először 2010 harmadik negyedévében jelentek meg (2.9%), bár az éves növekedés még mindig negatív volt (-0.3%). Az IMF, az EU és más nemzetközi pénzügyi szervezetek jelentősen támogatták Lettországot egy olyan megállapodás részeként, hogy megvédjék a valuta leértékelődését az euróval szemben. Megállapodás leírták, hogy 2012-re Lettországnak csökkentenie kell az államháztartási hiányt 3 % alá, hogy megfeleljen a Maastrichti kritériumoknak. Dombrovskis kormánya jelentős kiadáscsökkentő döntéseket hozott, hogy 2010-ben a hiányt a GDP 8.5 %-ra csökkentsék re a költségvetési hiánycél 5.4%. A cégek, bankok és ingatlanok többsége privát kézben van, de az államnak továbbra is jelentős mennyiségű részvényei vannak a nagyobb vállalkozásokban. Lettország lakossága fő. A lakosságnak csak az 59.3%-a lett. A legnagyobb kisebbséget az oroszok alkotják 27.8%-kal, de élnek itt fehéroroszok 3.6%, ukrajnaiak (2.5%), lengyelek (2.4%) és litvánok (1.3%). Az országban körülbelül 300 magyar él. Az országban körülbelül ugyanannyi ember lutheránus, mint ortodox keresztény. 17

18 A hivatalos nyelv a lett, de mindössze a lakosság 58.2%-a beszél lettül, míg 37.5% beszél oroszul Észtország gazdasági helyzete Észtországnak, aki 2004-ben csatlakozott az Európai Unióhoz, modern piacalapú gazdasága van és a közép-európai és baltik régióban az egyik legmagasabb bevétel per fő szinttel rendelkezik. Észtország egymást követő kormányai támogatták a szabad piacot és a probusiness gazdasági programot, de egy kicsit megingott a bizalmuk a pro-market reformokban. A jelenlegi kormány követi a viszonylag stabil költségvetési politikát, ennek eredményeképp a költségvetés kiegyensúlyozott és az államadósság nagyon alacsony. A gazdaság előnyeit az erős elektronikus és telekommunikációs szektor adja, illetve a szoros gazdasági kapcsolat Finnországgal, Svédországgal és Németországgal. Tallinn prioritása volt, hogy fenntartsanak egy magas növekedési arányt átlagosan 8%-ot évenként 2003-tól 2007-ig. A válság hatására az észt gazdaság jelentősen lelassult, majd beköszöntött a recesszió 2008 közepén. Először a beruházások és a fogyasztás esett vissza, majd kidurrant az ingatlan buborék. A GDP vagy 14%-kal esett 2009-ben, mint ahogy fentebb említettem, a Balti országokban volt a legnagyobb ebben az évben a GDP növekedés lassulása. Szerencsére, az export Svédországba és Finnországban nőtt, így a 2010 a gazdaság helyreállt, de a munkanélküliség megmarad 17%-on. Észtországban jelenleg ember él. Többségük észt (68.7%), de itt is jelentős az orosz (25.6%) illetve az ukrán (2.1%), a fehérorosz (1.2%) és a finn (0.8%) kisebbség. Az észt nyelv a hivatalos Észtországban, a lakosság 67.3%-a beszél észtül, 29.7%-ok oroszul Litvánia gazdasági helyzete Az Európai Uniós csatlakozásnak köszönhetően Litvánia főleg közép- és kelet-európai országokkal kereskedik és az Oroszországgal folytatott kereskedelem aránya is nőtt. Mára már majdnem minden nagyobb állami szervezetet privatizáltak. Külföldi gazdasági és 4 CIA: The World Factbook - Latvia 5 CIA: The World Factbook- Estonia 18

19 pénzügyi segítségnek köszönhetően az ország át tudott állni a tervgazdálkodási rendszerről piacgazdaságra. A gazdasági válság előtt Litvániában a gazdasági növekedés 8%-os volt, az exportnak és a belföldi keresletnek köszönhetően. De 2009-ben a GDP majdnem 15%-kal esett le és, mint már említettem a gazdasági válság alatt a három balti nyújtotta a legrosszabb gazdasági teljesítményt. A kormány, hogy a válság ellen védekezzen, elindított egy nagy horderejű kampányt, hogy bevonzza a külföldi tőkét és újra felélénkítse az exportot. A folyó fizetési mérleg hiánya 2007 és 2008-ban körülbelül a GDP 15%-a volt, de 2009-ben 4%-os többletet eredményezett és 2010-ben is pozitív 3.4% volt, de az importot leépítettek a 2008-as szint felére. Ennek ellenére a gazdasági növekedés továbbra is lapos és a munkanélküliségi ráta is emelkedik, 2010-ben 17.9% volt. Litvánia a balti államok közül a legnépesebb, ember lakik itt. lakosság nagy része, 84%-a litván és itt ellentétben a másik két országgal a legnagyobb kisebbség a lengyeleké (6.1%). Mára az orosz kisebbség csak 4.9%-ban van jelen, emellett a fehéroroszászi kisebbség is jelentős (1.1%). A hivatalos nyelv a litván, amit lakosság 82%-a beszéli ezt a nyelvet. Oroszul a lakosság 8%- a, lengyelül 5.6%-a beszél. Litvánia vallásában is különbözik a másik két balti országtól, itt az emberek többsége a katolikus keresztény Az állampolgárságot és nyelvhasználatot szabályozó törvények Ebben a fejezetben szeretném bemutatni, hogy a három ország hogyan szabályozza az állampolgárságot és a nyelvhasználatot. Végül, pedig, összehasonlításképp bemutatom a magyar törvényeket A lett állampolgársági törvény Az 1998-as lett állampolgársági törvény megkülönbözteti a lett állampolgárokat, az idegeneket, a hontalanokat és az állampolgársággal nem rendelkező személyeket. Minden lett állampolgár egyenlő, függetlenül attól, hogy hogyan és mikor szerezte meg az állampolgárságot. Lett állampolgár, aki június 17-én lett állampolgár volt, illetve leszármazottaik, akik a későbbiekben teljesítették a regisztrációs procedúrát és nem 6 CIA: The World Factbook - Lithuania 19

20 állampolgárai egy másik országnak 1990 májusa után. Lett állampolgár még, aki honosítás útján vagy más törvényes folyamat alapján kapta meg az állampolgárságot. Lett állampolgár, az a gyermek, akit az ország területén találnak meg és a szülei ismeretlenek, és az a gyermek, akinek nincsenek szülei, de lett árvaházban vagy bentlakásos iskolában nevelkedik, illetve minden gyermek, akinek mindkét szülője lett állampolgár a gyermek születésének időpontjában, a szülés helyétől függetlenül. A hontalanok és az állampolgársággal nem rendelkező személyek augusztus 21. után született gyermekei megkaphatják a lett állampolgárságot, ha Lettország területén élnek életvitelszerűen, nem volt elítélve 5 évnél hosszabb idejű börtönbüntetésre és ezt megelőzően hontalan vagy állampolgársággal nem rendelkező személyi státuszban volt. Amint a gyermek eléri a 15 éves kort, kérvényt nyújthat be a lett állampolgárságért. Amennyiben egy lett állampolgár egy hontalannal vagy állampolgársággal nem rendelkező személlyel összeházasodik, az állampolgársági státuszok nem változnak meg. Nem jelentkezhet lett állampolgárságért, az aki, alkotmányellenes módszerekkel megsértették a Lett Köztársaság függetlenségét, a demokratikus parlamentáris rendszert, illetve azok, akik június 17-e után választották lakhelyül a Lett Köztársaságot, közvetlenül az után, hogy leszereltek az orosz hadseregtől, és aki aznap nem rendelkezett lettországi állandó lakhellyel. Nem kaphat állampolgárságot az a személy sem, aki a Szovjetuniónak, vagy a KGB-nek dolgozott informátorként, ügynökként vagy más nemzet más titkosszolgálati szervénél. A továbbiakban nem kaphat állampolgárságot, aki ellen jelenleg büntetőjogi eljárás van bármely országban, vagy január 13-után Lettország ellen dolgozott különböző kommunista mozgalmakban, pártokban. Lett állampolgárságot csak azok kaphatnak, akik folyékonyan beszélnek lettül, ismerik az ország felépítését, alapvető torvényeit, kultúráját és hagyományait, van legális bevételük és lojálisak Lettországhoz A lett nyelvtörvény Az 1999-es lett nyelvtörvény alapján Lettországban a hivatalos nyelv egyedül a lett, az országban mindenkinek joga van ezen a nyelven kérelmeket beadni, kommunikálni a különböző hivatalos szervekkel. Az állam biztosítja a történelmi, írott latgalian nyelv 7 Latvian Citizenship Law 20

Történelem adattár. 11. modul A JELENKOR. Elérhetőségek Honlap: Telefon: +3620/

Történelem adattár. 11. modul A JELENKOR. Elérhetőségek Honlap:    Telefon: +3620/ Történelem adattár A JELENKOR 11. modul Elérhetőségek Honlap: www.tanszek.com Email: info@tanszek.com Telefon: +3620/409-5484 Tartalomjegyzék Fogalmak... 2 Európai integráció Globalizáció, globális világ...2

Részletesebben

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista '56-os terem a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista vidéki nagyvárosokban. rendszer bűneit. c) Magyarország felmondta

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel):

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel): Iránytanmenet A táblázat bemutatja a katolikus tartalmak (dőlt betűvel) tananyagba építésének helyét és módját. Szemlélteti, hogy mikor, melyik anyagrész kapcsán érdemes a tartalmakat külön órán tanítani

Részletesebben

A BALTI ÁLLAMOK ÉS OROSZORSZÁG KAPCSOLATA. Gazdaság, társadalom és politika

A BALTI ÁLLAMOK ÉS OROSZORSZÁG KAPCSOLATA. Gazdaság, társadalom és politika A BALTI ÁLLAMOK ÉS OROSZORSZÁG KAPCSOLATA Gazdaság, társadalom és politika Hideg szomszédság? Balti gazdaság függetlenedése a volt szojvet piactól? Energetikai kockázat? Kisebbségi kérdés, orosz ellenesség?

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Gazdaságföldrajz Kihívások Európa előtt a XXI. században 2013. Európa (EU) gondjai: Csökkenő világgazdasági súly, szerep K+F alacsony Adósságválság Nyersanyag-

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Kössünk békét! SZKA_210_11

Kössünk békét! SZKA_210_11 Kössünk békét! SZKA_210_11 TANULÓI KÖSSÜNK BÉKÉT! 10. ÉVFOLYAM 145 11/1 NÉMETORSZÁG A VALLÁSHÁBORÚ IDEJÉN SZEMELVÉNYEK Németországban a XVI. században számos heves konfliktus jelentkezett, s ezek gyakran

Részletesebben

FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között

FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között Rövid áttekintés Ez a bő három évtized különleges helyet foglal el a magyar orosz kapcsolatok ezeréves történetében. Drámai és tragikus volt a kezdet.

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén VÁZLATOK II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai Népek, nyelvek, vallások Európa benépesedésének irányai: Ázsia, Afrika alpi típusú emberek közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában:

Részletesebben

Az Európai Unió. Az Európai Unió zászlaja 1986-ban kezdték használni az Európai zászlót az Európai Közösségek jelképeként. Az Unió tagállamai

Az Európai Unió. Az Európai Unió zászlaja 1986-ban kezdték használni az Európai zászlót az Európai Közösségek jelképeként. Az Unió tagállamai Az Európai Unió Az Unió jelmondata: In varietate concordia (magyarul: Egység a sokféleségben) Himnusza: Örömóda Az Európai Unió zászlaja 1986-ban kezdték használni az Európai zászlót az Európai Közösségek

Részletesebben

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL Írásbeli vizsga: teszt + esszé (60 perc) 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen I. Az ókori kelet 9. évfolyam Mezopotámia

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

ETE_Történelem_2015_urbán

ETE_Történelem_2015_urbán T Ö R T É N E L E M ETE_Történelem_2015_urbán Szóbeli középszintű érettségi tételek / 2015-2016. év tavaszára / Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1, T é t e l A korai feudalizmus / középkor gazdálkodása

Részletesebben

A macedón nemzeti öntudat történeti alakulása

A macedón nemzeti öntudat történeti alakulása Kapronczay Péter A macedón nemzeti öntudat történeti alakulása Napjainkban, a médiában közzétett hírekben az elsők között szerepelnek a Balkán-félsziget népeinek egymás ellen vívott politikai és katonai

Részletesebben

Mit jelent számomra az Európai Unió?

Mit jelent számomra az Európai Unió? Mit jelent számomra az Európai Unió? Az Európai Unió egy 27 tagállamból álló gazdasági és politikai unió. Európa szomszédos országainak háborús kapcsolata érdekében jött létre a legsűrűbben lakott régió,

Részletesebben

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás Az Európai Unióról dióhéjban Továbbtanulás, munkavállalás Dorka Áron EUROPE DIRECT - Pest Megyei Európai Információs Pont Cím: 1117 Budapest Karinthy F. utca 3. Telefon: (1) 785 46 09 E-mail: dorkaa@pmtkft.hu

Részletesebben

MELLÉKLET JEGYZŐKÖNYV. a következőhöz: A Tanács határozata

MELLÉKLET JEGYZŐKÖNYV. a következőhöz: A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.2.26. COM(2014) 101 final ANNEX 1 MELLÉKLET JEGYZŐKÖNYV a következőhöz: A Tanács határozata az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Orosz

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉTELEK TÖRTÉNELEM 2010

ÉRETTSÉGI TÉTELEK TÖRTÉNELEM 2010 ÉRETTSÉGI TÉTELEK TÖRTÉNELEM 2010 I. Témakör: Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1. Gazdasági változások az Anjouk idején. Mutassa be Károly Róbert gazdaságpolitikájának főbb tényezőit! Tárja fel

Részletesebben

Írásban kérem megválaszolni:

Írásban kérem megválaszolni: Házi feladat! Tisza István magyar miniszterelnök álláspontja a lehetséges magyar szerb háború kérdésében! Írásban kérem megválaszolni: Tankönyv 24. oldal 3. sz. feladat (A bal alsó sarokban lévő kérdésre

Részletesebben

Kóczián Balázs: Kell-e aggódni a Brexit hazautalásokra gyakorolt hatásától?

Kóczián Balázs: Kell-e aggódni a Brexit hazautalásokra gyakorolt hatásától? Kóczián Balázs: Kell-e aggódni a Brexit hazautalásokra gyakorolt hatásától? Az Európai Unióhoz történő csatlakozásunkat követően jelentősen nőtt a külföldön munkát vállaló magyar állampolgárok száma és

Részletesebben

IZSÁK LAJOS: A polgári ellenzék kiszorítása a politikai életből Magyarországon 1947 1949 História, 1981/3. szám

IZSÁK LAJOS: A polgári ellenzék kiszorítása a politikai életből Magyarországon 1947 1949 História, 1981/3. szám IZSÁK LAJOS: A polgári ellenzék kiszorítása a politikai életből Magyarországon 1947 1949 História, 1981/3. szám Az 1947. augusztus 31-i országgyűlési választásokon a választási szövetség négy pártja, a

Részletesebben

Sik Endre: Adalékok a menekültek, a menekülés és a menekültügyi rendszer születésének szociológiai jellemzőihez Magyarország, 1988-1991 80-90% magyar származású Reprezentatív kutatás (1989) Átlagéletkor:

Részletesebben

TÖRTÉNELEM. Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura

TÖRTÉNELEM. Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura Ljubljana 2010 TÖRTÉNELEM Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura A tantárgyi vizsgakatalógus a 2012. évi tavaszi vizsgaidőszaktól érvényes az új megjelenéséig. A katalógus érvényességéről

Részletesebben

UKRAJNA SZEREPE A MAGYAR KÜLGAZDASÁGI STRATÉGIÁBAN MISKOLC, MÁJUS 19.

UKRAJNA SZEREPE A MAGYAR KÜLGAZDASÁGI STRATÉGIÁBAN MISKOLC, MÁJUS 19. UKRAJNA SZEREPE A MAGYAR KÜLGAZDASÁGI STRATÉGIÁBAN MISKOLC, 2009. MÁJUS 19. A magyar külgazdasági stratégia alapkérdései Az EU csatlakozás, a közös kereskedelempolitika átvétele módosította a magyar külgazdasági

Részletesebben

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal 23. Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal Egység a sokféleségben - 2008 a Kultúrák Közötti Párbeszéd Európai Éve A KultúrPont Iroda munkatársa a 2008: a Kultúrák Közötti Párbeszéd

Részletesebben

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A Policy Solutions makrogazdasági gyorselemzése 2011. szeptember Bevezetés A Policy Solutions a 27 európai uniós tagállam tavaszi konvergenciaprogramjában

Részletesebben

Az EU gazdasági és politikai unió

Az EU gazdasági és politikai unió Brüsszel 1 Az EU gazdasági és politikai unió Egységes piacot hozott létre egy egységesített jogrendszer révén, így biztosítva a személyek, áruk, szolgáltatások és a tőke szabad áramlását. Közös politikát

Részletesebben

Az Oszmán Birodalom kialakulása Törökellenes harcok 1458-ig

Az Oszmán Birodalom kialakulása Törökellenes harcok 1458-ig SZAMOSI LÓRÁNT Az Oszmán Birodalom kialakulása Törökellenes harcok 1458-ig A. Az oszmán állam kialakulása, az első hódítások Ha manapság a török szót meghalljuk mindenkinek a mai Török Köztársaság lakossága

Részletesebben

TÖRTÉNELEM MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől

TÖRTÉNELEM MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől Felvétele Kreditpont Követelmény típusa Heti óraszám Ajánlott félév Felvétel típusa Meghirdető tanszék/intézet TÖRTÉNELEM MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől

Részletesebben

Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége?

Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége? Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége? Glied Viktor egyetemi oktató / kutató Pécsi Tudományegyetem IDResearch Szolnok, 2012. december 4. A migráció 220-230 millió migráns (40-50 millió illegális

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Politológia 2. I. Politikai rendszer funkciói II. A politikai rendszer elemei 2013. I. Politikai rendszer funkciói 1) A társadalom felé 2) A politikai rendszeren

Részletesebben

VIII. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY TÖRTÉNELEM 7-8. OSZTÁLY

VIII. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY TÖRTÉNELEM 7-8. OSZTÁLY Monorierdei Fekete István Általános Iskola 2213 Monorierdő, Szabadság u. 43. Tel./Fax: 06-29-419-113 www.fekete-merdo.sulinet.hu VIII. TOLLFORGATÓ 2. forduló VIII. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY TÖRTÉNELEM

Részletesebben

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések 1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések Alkotmány: constitutio közös állapot, közös megegyezés, hogy milyen szabályok

Részletesebben

Nemzetközi vándorlás az Európai Unió országaiban

Nemzetközi vándorlás az Európai Unió országaiban 21/63 Összeállította: Központi Statisztikai hivatal www.ksh.hu IV. évfolyam 63. szám 21. május 26. Nemzetközi vándorlás az Európai Unió országaiban A tartalomból 1 Bevezetõ 1 Az Európai Unió országaiban

Részletesebben

Migráció, települési hálózatok a Kárpát-medencében. Nagyvárad, szeptember 15.

Migráció, települési hálózatok a Kárpát-medencében. Nagyvárad, szeptember 15. Migráció, települési hálózatok a Kárpát-medencében Nagyvárad, 2016. szeptember 15. Adat és cél Felhasznált adatok: A 2001-es és 2011-es népszámlások adatbázisai ( If everything seems under control, you're

Részletesebben

Kedves Versenyzők! Nézzétek meg a Magyarország története filmsorozat részeit és a segítségükkel válaszoljatok az alábbi kérdésekre!

Kedves Versenyzők! Nézzétek meg a Magyarország története filmsorozat részeit és a segítségükkel válaszoljatok az alábbi kérdésekre! Kedves Versenyzők! Nézzétek meg a Magyarország története filmsorozat 38-43. részeit és a segítségükkel válaszoljatok az alábbi kérdésekre! Ha a filmsorozat CD-változata nem áll rendelkezésetekre, az interneten

Részletesebben

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az európai integráció történeti áttekintése 137. lecke Schuman-tervezet Az

Részletesebben

Történeti áttekintés

Történeti áttekintés Nemzetközi menekültjog Nemzetközi jog 2012 tavasz dr. Lattmann Tamás Történeti áttekintés 1918-ig: menekültek a migráció részeként két világháború között: szerződések egyes konkrét üldözött csoportok tekintetében

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok)

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) 2006.4.27. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 114/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 629/2006/EK RENDELETE (2006. április 5.) a szociális biztonsági rendszereknek

Részletesebben

A gyarmati hadseregtől a békefenntartó műveletek modern, professzionális haderejéig

A gyarmati hadseregtől a békefenntartó műveletek modern, professzionális haderejéig 1 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Hadtudományi Doktori Iskola A gyarmati hadseregtől a békefenntartó műveletek modern, professzionális haderejéig A fegyveres erők szerepe, helyzete Spanyolország XX.

Részletesebben

MTA Világgazdasági Kutatóintézet Kihívások 148. szám, 2001. június. Tiba Zoltán AZ ÉSZT FELZÁRKÓZÁSI ÚT

MTA Világgazdasági Kutatóintézet Kihívások 148. szám, 2001. június. Tiba Zoltán AZ ÉSZT FELZÁRKÓZÁSI ÚT MTA Világgazdasági Kutatóintézet Kihívások 148. szám, 2001. június 1. Észtország a Szovjetunióban Tiba Zoltán AZ ÉSZT FELZÁRKÓZÁSI ÚT 1.1. Észtország gazdasági és társadalmi örökségében meghatározó korszak

Részletesebben

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Politikaelmélet tanszék HERCZEGH GÉZA ARDAY LAJOS JOHANCSIK JÁNOS MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE SUB Göttingen 7 219 046 719 2006 A 6088 BUDAPEST,

Részletesebben

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16.

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. A definíció hiánya Dilemma: - a szuverén állam ismeri/dönti el - az identitásválasztás szabadsága Az ET Parlamenti Közgyűlésének 1201 (1993) sz. ajánlása:

Részletesebben

Magyarország külpolitikája a XX. században

Magyarország külpolitikája a XX. században Fülöp Mihály-Sipos Péter Magyarország külpolitikája a XX. században SUB Göttingen 7 210 085 436 99 A 5460 Aula, 1998 TARTALOM Első fejezet MAGYARORSZÁG AZ ÚJ NEMZETKÖZI RENDBEN AZ I. VILÁGHÁBORÚ UTÁN 9

Részletesebben

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. Tantárgy: Történelem Osztály: Szakközépiskola 9-12 A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 1.) Írásbeli vizsga Időtartama: 45 perc Elérhető pontszám: 60 pont Az írásbeli feladatok

Részletesebben

Program. Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola. Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület. 1.

Program. Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola. Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület. 1. Megnyitó: Program Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület 1. szekció 10.00 Dr. Kránitz Mihály (professzor, Pázmány

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Jogforrások, költségvetés 139. lecke A közösségi jog Az EGK Szerződésnek

Részletesebben

Mit tudunk az Európai Unióról? 3.rész

Mit tudunk az Európai Unióról? 3.rész 2009 július 22. Flag 0 Értékelés kiválasztása nincs Give Mit értékelve tudunk az Európai Mérték Még 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Tájékoztatás/ismeret hiányból fakad az EU-szkepticizmus? A magyar lakosságnak vajon

Részletesebben

Moszkva és Washington kapcsolatai

Moszkva és Washington kapcsolatai NB2_bel.qxd 2/6/2008 9:23 PM Page 13 BIZTONSÁGPOLITIKA 13 Sz. Bíró Zoltán Az orosz amerikai viszony alakulásáról Moszkva és Washington kapcsolatai a Szovjetunió felbomlását (1991. december) követõ bõ másfél

Részletesebben

1996-os emlékbélyegek

1996-os emlékbélyegek 1996-os emlékbélyegek 1. MAGYAR - AZ 1956 -OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC - Bélyeg rendelési kód: 1996/005 2. ENGLISH - THE 1956 REVOLUTION - Order code of the stamp: 1996/005 3. GERMAN - Die Revolution

Részletesebben

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki Semmi új a nap alatt: kisebbségi jogok, kettős állampolgárság, autonómia A mostani kormányzati ciklus nemzetpolitikai alapvetéseként is értelmezhető Orbán Viktor beiktatásakor elhangzott kijelentése: A

Részletesebben

Jegyzőkönyv az ír népnek a Lisszaboni Szerződéssel kapcsolatos aggályairól

Jegyzőkönyv az ír népnek a Lisszaboni Szerződéssel kapcsolatos aggályairól 1796 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 24 Protokoll in ungarischer Sprachfassung (Normativer Teil) 1 von 10 A TAGÁLLAMOK KORMÁNYAI KÉPVISELŐINEK KONFERENCIÁJA Brüsszel, 2012. május 14. (OR. en) CIG

Részletesebben

A VÁROSOK SZÜLETÉSE ÉS A RENDISÉG KIALAKULÁSA (11-13. század)

A VÁROSOK SZÜLETÉSE ÉS A RENDISÉG KIALAKULÁSA (11-13. század) Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra Egyén, közösség, társadalom Népesség, település, életmód A VÁROSOK SZÜLETÉSE ÉS A RENDISÉG KIALAKULÁSA (11-13. század) Városok A mezőgazdaság fejlődésével és

Részletesebben

K i gondolta volna a kommunizmus bukásakor, hogy 2006 végén azt találgatjuk,

K i gondolta volna a kommunizmus bukásakor, hogy 2006 végén azt találgatjuk, Alex Standish AZ OROSZ TITKOSSZOLGÁLATOK ÚJJÁSZÜLETÉSE K i gondolta volna a kommunizmus bukásakor, hogy 2006 végén azt találgatjuk, hogy ki gyilkolta meg Londonban radioaktív anyaggal az orosz titkosszolgálat

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 78.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 78. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 78. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET Igazgató: Spéder Zsolt Készítették: Hablicsek László

Részletesebben

XXIII. TÉGLÁS NAPOK. 2008. november 7. Balatonfüred

XXIII. TÉGLÁS NAPOK. 2008. november 7. Balatonfüred XXIII. TÉGLÁS NAPOK 2008. november 7. Balatonfüred Tájékoztató az iparág helyzetéről Európa, illetve Magyarország Előadó: Kató Aladár Európában a lakáspiac az építés motorja 19 ország építési teljesítménye

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló 2013. január 30. Össz.pontszám: 30p Versenyző neve: Osztály:. Iskola neve:. Az utolsó fordulónak egyetlen témája van: a trianoni békediktátum (békeszerződés).

Részletesebben

A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei

A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei Valki László 2011. szeptember A nemzetközi jog létrejöttének előfeltételei 1. Tartósan elkülönült politikai entitások 2. Tényleges, intenzív kapcsolatok

Részletesebben

SZKA208_13. A kurdok

SZKA208_13. A kurdok A VILÁG LEG- SZKA208_13 NAGYOBB ÁLLAM NÉLKÜLI NEMZETE: A kurdok tanulói A VILÁG LEGNAGYOBB ÁLLAM NÉLKÜLI NEMZETE 8. évfolyam 125 13/1 A KURDOK Szemelvények Kurdisztán A huszonkétmillió kurd a világ egyik

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal

Központi Statisztikai Hivatal Központi Statisztikai Hivatal Korunk pestise az Európai Unióban Míg az újonnan diagnosztizált AIDS-megbetegedések száma folyamatosan csökken az Európai Unióban, addig az EuroHIV 1 adatai szerint a nyilvántartott

Részletesebben

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni:

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év -

Részletesebben

Az írásbeli érettségi témakörei

Az írásbeli érettségi témakörei Az írásbeli érettségi témakörei Dőlt betűvel szerepelnek azok a részek, amelyeket csak emelt szinten kérnek. 1. AZ ÓKOR ÉS KULTÚRÁJA 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten Az egyes civilizációk vallási

Részletesebben

Belső Biztonság AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA

Belső Biztonság AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA Belső Biztonság AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA Mindenkinek szüksége van arra, hogy biztonságban érezze magát akkor, amikor napi ügyeit intézi. Az európai állampolgárok majdnem hatvan

Részletesebben

A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni:

A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év - év

Részletesebben

Wesley János Lelkészképző Főiskola A DEÁK DIÁK ÁLTALÁNOS ISKOLA 7. ÉS 8. OSZTÁLYOS TANULÓINAK PÁLYAORIENTÁCIÓS DÖNTÉSÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK

Wesley János Lelkészképző Főiskola A DEÁK DIÁK ÁLTALÁNOS ISKOLA 7. ÉS 8. OSZTÁLYOS TANULÓINAK PÁLYAORIENTÁCIÓS DÖNTÉSÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK Wesley János Lelkészképző Főiskola A DEÁK DIÁK ÁLTALÁNOS ISKOLA 7. ÉS 8. OSZTÁLYOS TANULÓINAK PÁLYAORIENTÁCIÓS DÖNTÉSÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK szakdolgozat Szerző: Mulik Tünde Pedagógia Szak Témavezető:

Részletesebben

A BEVÁNDORLÁS- ILLETVE MENEKÜLTKÉRDÉSBEN KIALAKULT TÁRSADALMI VÉLEMÉNYKLÍMA VÁLTOZÁSA MAGYARORSZÁGON 2015-BEN

A BEVÁNDORLÁS- ILLETVE MENEKÜLTKÉRDÉSBEN KIALAKULT TÁRSADALMI VÉLEMÉNYKLÍMA VÁLTOZÁSA MAGYARORSZÁGON 2015-BEN A BEVÁNDORLÁS- ILLETVE MENEKÜLTKÉRDÉSBEN KIALAKULT TÁRSADALMI VÉLEMÉNYKLÍMA VÁLTOZÁSA MAGYARORSZÁGON 1-BEN GLOBÁLIS MIGRÁCIÓS FOLYAMATOK ÉS MAGYARORSZÁG - KIHÍVÁSOK ÉS VÁLASZOK LAJTAI MÁTYÁS ÉS NAGY DÁNIEL

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám:

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: 50p Név: Iskola neve, címe:.. I. Az alábbi feladat az 1848-49-es magyar forradalomra

Részletesebben

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 20 Elõszó A román és a magyar életkörülmények alakulása a dualizmus korabeli Magyarországon és Nagy-Romániában (1867-1940) A kézirat szerzõje a fenti kérdés áttekintésével olyan

Részletesebben

Ötvenhat elhullajtott levelei Gyulán

Ötvenhat elhullajtott levelei Gyulán 20 2006/XVIII. 5 6. e z e r k i l e n c s z á z ö t v e n h a t Cora Zoltán Ötvenhat elhullajtott levelei Gyulán 1989 után az -os események újra- és átértékelése lehetségessé vált a korábbi egységes nézettel

Részletesebben

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon?

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 2000. óta létezik az Európai Unió egységes kultúratámogató programja. A korábbi

Részletesebben

ADÓVERSENY AZ EURÓPAI UNIÓ ORSZÁGAIBAN

ADÓVERSENY AZ EURÓPAI UNIÓ ORSZÁGAIBAN ADÓVERSENY AZ EURÓPAI UNIÓ ORSZÁGAIBAN Bozsik Sándor Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar pzbozsi@uni-miskolc.hu MIRŐL LESZ SZÓ? Jelenlegi helyzetkép Adóverseny lehetséges befolyásoló tényezői Az országklaszterek

Részletesebben

Átpolitizált intézményi bizalom Közép- és Kelet-Európában

Átpolitizált intézményi bizalom Közép- és Kelet-Európában Medve-Bálint Gergő és Boda Zsolt: Átpolitizált intézményi bizalom Közép- és Kelet-Európában ESS konferencia 2016. november 17. Az intézményi bizalom mintázatai K-Európában 1) Alacsonyabb szint, de nagyobb

Részletesebben

INTERJÚ FELTÖLTÉS ADATLAP

INTERJÚ FELTÖLTÉS ADATLAP INTERJÚ FELTÖLTÉS ADATLAP Az interjú feltöltése során kérjük, pontosan töltse ki az alábbi űrlapot és figyelmesen válaszolja meg az interjúra vonatkozó kérdéseket. Az interjú feltöltésének állapotát folyamatosan

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

A BELGA KIRÁLYSÁG, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG, A CSEH KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG, ÍRORSZÁG,

A BELGA KIRÁLYSÁG, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG, A CSEH KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG, ÍRORSZÁG, JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉSHEZ, AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉSHEZ ÉS AZ EURÓPAI ATOMENERGIA-KÖZÖSSÉGET LÉTREHOZÓ SZERZŐDÉSHEZ CSATOLT, AZ ÁTMENETI RENDELKEZÉSEKRŐL SZÓLÓ

Részletesebben

Salát Gergely: Csoma Mózes: Korea Egy nemzet, két ország

Salát Gergely: Csoma Mózes: Korea Egy nemzet, két ország VI. évfolyam 2009/1. KÖNYVISMERTETÉS Salát Gergely: Napvilág Kiadó, Budapest, 2008. 178 oldal A Koreai-félsziget történelméről, jelenlegi viszonyairól meglehetősen keveset tudunk: magyar nyelvű könyvek,

Részletesebben

A jegybank a belföldi monetáris kondíciók változtatásával igyekszik megakadályozni

A jegybank a belföldi monetáris kondíciók változtatásával igyekszik megakadályozni Az MNB tevékenységének fõbb jellemzõi 1998-ban 1. Monetáris politika AMagyar Nemzeti Bank legfontosabb feladata az infláció fenntartható csökkentése, hosszabb távon az árstabilitás elérése. A jegybank

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány REFORMTÖREKVÉSEK A MAGYAR KÖZIGAZGATÁSBAN AZ EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK

Részletesebben

Miért jó az euro az uniónak? Megszűnik az árfolyamkockázat az eurozóna tagországain belül. 1999.01.01. VIRTUÁLIS VALUTA 2002.01.01 BANKJEGYEK, ÉRMÉK Az EURO jele: Tudod-e, hogy mi volt az euro előtti nemzeti

Részletesebben

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni (%):

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni (%): A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni (%): Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.11.30. COM(2012) 739 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK a Görögországnak a költségvetési felügyelet megerősítésére és elmélyítésére, valamint Görögországnak a túlzott

Részletesebben

24 Magyarország 125 660

24 Magyarország 125 660 Helyezés Ország GDP (millió USD) Föld 74 699 258 Európai Unió 17 512 109 1 Amerikai Egyesült Államok 16 768 050 2 Kína 9 469 124 3 Japán 4 898 530 4 Németország 3 635 959 5 Franciaország 2 807 306 6 Egyesült

Részletesebben

Bevándorlók Magyarországon. Kováts András MTA TK Kisebbségkutató Intézet

Bevándorlók Magyarországon. Kováts András MTA TK Kisebbségkutató Intézet Bevándorlók Magyarországon Kováts András MTA TK Kisebbségkutató Intézet Az elemzés fókusza Miben mások a határon túli magyarok, mint a többi bevándorolt? Kik a sikeres migránsok ma Magyarországon? A magyar

Részletesebben

A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve

A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve X. Régiók a Kárpát-medencén innen és túl Nemzetközi tudományos konferencia Kaposvár, 2016. október 14. A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve Gazdaságtörténeti áttekintés a konvergencia szempontjából

Részletesebben

Közszolgálati Nemzetközi Képzési Központ

Közszolgálati Nemzetközi Képzési Központ Közszolgálati Nemzetközi Képzési Központ Nemzetközi Közszolgálati Továbbképzési Program A kisebbségi jogok védelmének magyar vonatkozásai Dr. Pákozdi Csaba (PhD, egyetemi docens) főosztályvezető Külügyminisztérium,

Részletesebben

Lakosság. Komanovics Adrienne, 2013. Komanovics Adrienne, 2013 1

Lakosság. Komanovics Adrienne, 2013. Komanovics Adrienne, 2013 1 Lakosság Komanovics Adrienne, 2013 Komanovics Adrienne, 2013 1 Áttekintés Az állampolgárság és a honosság A nemzetközi kisebbségi jog Az emberi jogok nemzetközi rendszere A külföldiek jogállása A menekültek

Részletesebben

ZÁRÓOKMÁNY. AA2003/AF/TR/hu 1

ZÁRÓOKMÁNY. AA2003/AF/TR/hu 1 ZÁRÓOKMÁNY AA2003/AF/TR/hu 1 I. A ZÁRÓOKMÁNY SZÖVEGE ŐFELSÉGE A BELGÁK KIRÁLYA, A CSEH KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, ŐFELSÉGE DÁNIA KIRÁLYNŐJE, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE,

Részletesebben

2. Téma. Az állam kialakulásának ázsiai, antik és germán újtai

2. Téma. Az állam kialakulásának ázsiai, antik és germán újtai 2. Téma Az állam kialakulásának ázsiai, antik és germán újtai 1. Ázsiai út 1.1. Az ázsiai út meghatározása 1.2. A kialakulás folyamata 2. Az antik út 2.1. Kialakulásának előzményei 2.2. Az antik út folyamata

Részletesebben

A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni (%):

A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni (%): A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni (%): Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év

Részletesebben

A spanyol közszféra a válság idején: a szociális párbeszéd szerepe. SZAKSZERVEZETI MŰHELYBESZÉLGETÉS 2012.szeptember

A spanyol közszféra a válság idején: a szociális párbeszéd szerepe. SZAKSZERVEZETI MŰHELYBESZÉLGETÉS 2012.szeptember A spanyol közszféra a válság idején: a szociális párbeszéd szerepe SZAKSZERVEZETI MŰHELYBESZÉLGETÉS 2012.szeptember 24-25. Berlin/Potsdam 1 2 A megszorító programok hatása a közszférára Spanyolországban:

Részletesebben

Rákóczi Krisztián Nemzetpolitikai Kutatóintézet

Rákóczi Krisztián Nemzetpolitikai Kutatóintézet Rákóczi Krisztián Nemzetpolitikai Kutatóintézet Közjogi berendezkedés Államforma: köztársaság Kormányforma: parlamentáris köztársaság Végrehajtó hatalom legfőbb szerve a kormány A törvényhozó hatalom letéteményese

Részletesebben

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK Brüsszel, 2005. március 31. (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS: SZERZŐDÉS JOGI AKTUSOK ÉS EGYÉB

Részletesebben

Fogyasztói Fizetési Felmérés 2013.

Fogyasztói Fizetési Felmérés 2013. Fogyasztói Fizetési Felmérés 13. A felmérés hátteréről Külső felmérés a lakosság körében 10 000 válaszadó Adatgyűjtés: 13. május-június között, az adott ország anyanyelvén 21 országban (azokban az országokban,

Részletesebben

Monetáris Unió.

Monetáris Unió. Monetáris Unió Ajánlott irodalom: Horváth Zoltán (2007): Kézikönyv az Európai Unióról 303-324. oldal Felhasznált irodalom: Györgyi Gábor: Magyarország: az eurokritériumok romlása a konvergencia programokban

Részletesebben

Keresztes háborúk, lovagrendek

Keresztes háborúk, lovagrendek Horváth Mihály Történelemverseny középiskolások számára 2014 Keresztes háborúk, lovagrendek TESZT 60 perc Név: Iskola neve: Javító tanár neve: 1. feladat Mit ábrázolnak a képek? Tömör, minél pontosabb

Részletesebben

a magyar szovjet és a magyar jugoszláv kapcsolatok felülvizsgálatát és rendezését;

a magyar szovjet és a magyar jugoszláv kapcsolatok felülvizsgálatát és rendezését; Magyarország 1944/45 és 1989 között Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc főbb eseményei, célkitűzése, nemzetközi jelentősége Az 1956-os forradalom 1956 őszén megélénkülő politikai élet: felújítja

Részletesebben