A természeti népek földrajzi ismeretei. Dr. Lakotár Katalin

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A természeti népek földrajzi ismeretei. Dr. Lakotár Katalin"

Átírás

1 A természeti népek földrajzi ismeretei Dr. Lakotár Katalin

2 Földrajzi ismeretek fejlődése környezet folyamatos tágulása tények, folyamatok, össze- függések ismeretének bővülése felfedezéstörténet Földrajzi ismeretek tudománytörténet Földrajztudomány - léteznek már akkor, amikor még semmiféle tudomány -ősi társadalmakban felölelik az akkori ismeretek egészét - minden ismeret a környezetre vonatkozott

3 Ősközösségi társadalmak kicsi társadalmi csoportok szűk oikumené megélhetés területi bázisát alig túllépő határok létfenntartással közvetlen összefüggő ismeretek jelenségek misztikus magyarázata szűk környezet - aprólékos topográfiai ismeretek térképek: megfigyelésen alapulnak, távolságok, irányok becslésen pálcikatérkép, kődarabokból kirakott térkép, homok dombormű térkép

4 Természeti társadalmak földrajzi környezete zsákmányolásból élő közösségek be, gazdálkodás külterjes nagy területet járnak kapás földművelés belterjesebb gazdálkodás, kisebb terület is több embert tud eltartani szűkebb környezet ex- nomád pásztorkodás (nem valódi természeti népek) tenzív gazdálkodás, nagy területen mozognak megélhetés területi bázisát a csoport lélekszáma is befolyásolja társadalom topográfiai, természeti ismeretei nagyjából az egyes ember ismereteivel azonosak mindenki ugyanazt tudja, ugyanazon a területen mozog, cselekszik

5 Életmódbeli változások: letelepedett életmód gabonatermesztés, állattenyésztés, fazekasság, szövés-fonás település városi méret legrégebbi: Chatal Hüyük

6 Paleolitikum (őskőkorszak) "ügyes ember" : 2,5 millió évvel ezelőtt, kezdetleges eszközkészítés,rendszeres gyűjtögetés, vadászat,halászat 2 millió év év: a "felegyenesedett ember", bonyolultabb eszközöket használt (szakóca), ismerte a tüzet neandervölgyi ősember (Homo sapiens neandertalensis) év, hajítódárdával vadászott, ismerte a tűzgyújtást, halottait gödörbe fektette, mellé fegyvereket és táplálékot tett a vallás és a művészet kezdetei 35 ezer évvel ezelőtt jelent meg az értelmes ember Föld nagy részét jégtakaró borítja oltalmat nyújtó lakóhelyet azaz barlangot keresnek, megtelepednek barlangokban kibontakozott az őskori művészet barlangrajzok első

7 Mezolitikum (közép-kőkorszak) - kb. i.e től kb.i.e ig: kőből pattintott szerszámok, vadász-halász életmód, első háziállat a kutya illetve a kecske; agyagedény Mezolitikum kezdete Európában a Würm végén európai pleisztocén megafauna (barlangi medve, barlangi oroszlán, gyapjas mamut, gyapjas orrszarvú, óriásszarvas stb.) kihalása vadbőség megszűnése csökkent a vadászat fokozatosan egyre nagyobb szerepet kapott a földművelés és állattenyésztés mezolitikum emberei többnyire vándorló, helyenként féligmeddig letelepedett nagycsaládokban

8 Neolitikum (újkőkorszak, csiszolt kőkorszak) kb. Kr. e ig utolsó jégkorszak lezárult melegedő korszak - fejlettebb életforma:első termelő foglalkozások, földművelés, állattenyésztés, fazekasság; családokban élnek - letelepedtek, dombtetőket választottak lakhelyül, falvakba tömörültek - monumentális sírhelyek, megalitikus építmények Rézkor: régészeti korszak, időbeli behatárolás eltérő, DK- Európában kb éve; utána bronzkor, vaskor -kialakult a fémolvasztás és fémmegmunkálás technikája, aranyból, ezüstből, rézből készült tárgyak elsősorban díszítő és vallási célokat szolgáltak, hatalmat és gazdagságot fejezték ki - munkaeszközként és fegyverként a rezet és első ötvözeteit a kőeszközökkel együtt alkalmazták

9 Chatal Hüyük mesterséges erőddomb feltárása a Konyai-síkságon domb több mint 1000 m magas emberalkotta város -radiokarbonos kormeghatározással Kr.e közöttre datálták a város alapítását - később dendrokronológia módszer a város Kr.e között jött létre 2000 évvel az egyiptomi és a mezopotámiai civilizációk kialakulása előtt - azóta több hasonló, egyidős településre bukkantak, de alacsonyabb kulturális és technikai fejlettségűek embernek adott otthont, 2000 éven át virágzott - házak szinte azonos méretűek egyenlőségre alapuló ősközösségi társadalom - utcák, bejárati ajtók, ablakok nem voltak, tetőn keresztül

10 Çatal-Hüyük térképe 8000 éves 1963-ban fedezték fel épület falára vésték település ÉK-i részén két hegy, egyiket kitörő vulkánként ábrázolták

11 Stonehenge Kr. E körül bonyolult csillagászati létesítmény - téglalapjának rövid oldalai É-on a nyári napfordulói napfel-kelte irányába, D-en a téli napfordulói napnyugta irányába mutatnak - hosszú oldalak a holdkeltének a 18,61 éves ciklus során adódó legdélibb pontja, valamint a holdnyugta legészakibb pontja felé - csak ezen a szélességi körön igaz ez

12

13 Maja civilizáció (Közép-Amerika, i.e i.sz. 1500) - fejlett matematika, bonyolult naptárrendszer, Napot istenként tisztele Nap-piramisok tetején függőleges lyuk (nap-lyuk), melyen keresztül a Nap csak évente két alkalommal, amikor pontosan a zenitben delelt, világította meg az épület belsejét Nap piramis

14 természeti népekre vonatkozó ismereteinket a ma hasonlóan élő népek bővítik a régészeti kutatások mellett Amazónia Afrika Óceánia

15 Legrégibb öntöző gazdálkodású társadalmak Eljutnak az írásbeliségig történelmükről írott emlékek oikumenéjük tágabb, tényismeretük gazdagabb, megjelenik az ismeretek rendszerezése tudományok kezdetei az írás a tudás közvetítő eszköze az egyes nemzedékek között, akik bővítik az elődök ismereteit társadalom egészének tudása meghaladja egyes tagjainak tudását társadalom egészének tudományokba rendeződő tudása nem oszlik meg egyenlően tagjai között osztálytagolódás jön létre: külön réteg a tudás birtokosa, széles tömegek végzik a termelőmunkát rabszolgarendszer

16 legrégibb társadalmak száraz éghajlatokon találhatók, öntöző gazdálkodást folytatnak erősen szervezett társadalmat feltételez öntözőcsatornák tervezése, nemzedékeken átnyúló építése, öntözőrendszerek karbantartása, víz ésszerű elosztása Nílus mente, Mezopotámia, Indus, Sárga-folyó völgye, Mexikó, Peru, Bolívia Földrajztudomány még nincs, előzményeit alkotó ismeretek más ismeretrendszerekbe vannak beépítve: csillagászat miatt évszakok naptárszerű rendjét ismerni öntözés földmérés művelhető terület korlátozott nagy érték birtokhatárokat jelölni kell térképkészítés állami adó a művelt földekre kataszteri térk.

17 Első jelentős városok potamikus városok, földrajzi fekvésükben meghatározó folyóvíz közelsége, víz határozza meg a mindennapi életet Mezopotámia városaira:ur, Uruk, Kis, Babylon = város Indus völgyi Mohendzso-Daro Hoangho és Jangce közti folyami területek Nílus mente: Memphisz, Théba

18 terület ie körül ie körül ie körül ie körül Egyiptom Mezopotámia Elõ-Ázsia Irán Kisázsia Kréta... 4 Városok számának alakulása Görögország D. Spanyolo Indus-völgye

19 Egyiptom i.e körül államterület: deltától az első kataraktáig mai Asszuán, később negyedikig mai Kartúmnál É-ra Ismereteik: Ny-ra Sidra-öböl, K-re Vörös-tenger, Földközi- tenger, Palesztina, Szíria, kapcsolatok Mezopotámiával, Örmény-felvidékig K-Afrika Zambezi, Limpopo torkolatvidék: Punt ország - több expedíció, i.e. XV. sz

20 Az ókori Egyiptomból csak egyetlen térkép maradt fenn, de több szöveg is utal térképek létezésére. A térképeket kőbe vésték, a hadsereg számára papirusz másolatokat készítettek róluk, az egyetlen fennmaradt a Torinói Múze- Umban található, a torinói papirusz (kb. i.e. 1300). A térkép egy aranybányát mutat a Vádi Allkali mentén. A térképen jól felismerhetők az u- tak, és a hegyek. Csillagászat, matematika.

21 Egyiptomiak ismerték: Merkúr, Vénusz, Mars, Jupiter, Szaturnusz bolygók a Föld körül keringenek, de Kr.e. 15. sz. tudták, hogy a Vénusz és a Merkúr a Nap körül kering -nap-, víz-, és csillagórákkal mérték az idõt -iránykijelölésre réses irányzékokat, pálcákat és zsinórokat használtak Világkép: -Nap és Hold mozgásának változását az égi folyó (Tejút) áradásával magyarázták - égboltot 36 dekkánra (csillagképre) osztottak -piramisok tájolása hordoz(ott) csillagászati jelentést belsejükben lévõ folyosókból az év bizonyos szakaszaiban látszanak bizonyos csillagok

22 Mezopotámia - babiloniak birodalma nagy területet foglal el - ismereteik: K-en Zagrosz-hegység Palesztina, Ny-on Kis-Ázsia D-i, K-i része, Szíria, Ciprus kapcsolat Egyiptommal, tudtak Arábiáról - fejlett csillagászat, földmérő ismeretek, térképek agyagtáblába vésve, ékírással Ur-i nagy zikkurat

23 Mezopotámia égitestek rendszeres megfigyelése változást feljegyezése -Kr.e. 6. sz-ban a két azonos holdfázis közötti idõt egy másodpercen belüli pontossággal adták meg csillagászati megfigyeléseiket többnyire hétemeletes lépcsőzetes toronytemplomokból végezték -megállapították a nap- és holdfogyatkozások ismétlődésének idejét -hét "mozgó" égitestet ismertek: Nap, Hold, Merkúr, Vénusz, Mars, Jupiter, Szaturnusz -sumérok a hatos, akkádok a tízes számrendszert használták összeolvadása eredményeként hatvanas számrendszer fokok, az órák és percek egységekre bontása -kör felosztása 360 részre -napot 12 részre osztották, késõbb elterjedt a 24 egységes (órás) felosztás -idő mérésére nap- és vízórákat alkalmaztak -először itt homorú félgömb alakú napórák

24

25 Babilon világtérképet Kr. e. 6. sz. agyagtáblára vésett világ: akkori Mezopotámia és környezete korong alakú térkép D felé tájolt, vagyis É a térkép alsó részén van térképet az Eufrátesz folyó átszeli, a Perzsa-öbölbe torkollik Eufrátesz két oldalán fekvő városokat körökkel ábrázoltak

26 Perzsia i.e.vi.sz.-ban már Mezopotámiát magába foglalja, Hindukus, Amu-Darja, ÉNY-India, Boszporusz, Volga elfoglalt, bejárt terület földrajzi ismereteikről Hérodotosz ír VI. sz.: expedíció az Induson Indiai-óceán Vörös- tenger eredmény: Indus nem azonos a Nílussal V. sz.: Afrika akkor Líbia a neve körülhajózása Földközi-tenger Gibraltár Atlanti-óceán Nyugat-Afrika beszámoló törpékről: pigmeusok Kamerun-hegység

27 India Thar-sivatag öntöző gazdálkodása önállóan alakult ki sokszínű természeti környezet különböző gazdálkodású, fejlettségű, kultúrájú közösségek folyamatos kapcsolat egymással: oikumenéjük felöleli az egész félszigetet kapcsolat: Indonézia, Kína, Földközi-tenger tudományos ismereteket Védák (tudás) könyve tartalmazza csillagászat: bolygók tanulmányozása, naptárkészítés matematika: tizes helyiérték rendszer orvostudomány Sztrabón számol be az Indus áradásairól, településeket elsöprő árvizeiről

28 Kína i. e okt.22. A kínai Hi és Ho elmulasztják egy napfogyatkozás észlelését, ezért a császár kivégezteti őket i. e Csu Kong kínai csillagász megméri az egyenlítő és az ekliptika hajlásszögét. Eredménye 23º 54' 02" i. e. 355 körül a kínaiak elkészítik az első csillagkatalógust i. sz. 85 Kínában naptárreformot vezetnek be, amely szerint egy szinodikus hónap 29 napból áll két egymást követő telihold vagy újhold között eltelt idő: 29,53 nap, vagyis 29 nap 12 óra 44 perc 3 másodperc i.sz. 120 körül A kínai Csang-Heng kimondja, hogy a Világmindenség térben és időben is végtelen

29 Kínai csillagászat - legkorábbi emlék i.e. 9 századból való - csillagképekre rendezték az égboltot - fellelhető csillagászatukban a babiloni hatás, ami az ókori kereskedelmi útvonalakon történő tudásanyag lassú áramlásának tudható be - hatvanas beosztást alkalmazták (Babilon) - egy év 366 napból állt; - az égi Egyenlítő csillagait használták idõmérésre A kínai világkép - az égboltot nyolc oszlop tartja - egyik megroskadt - nem a zenitben van az égbolt forgása az ekliptika ferdeségére is magyarázatul szolgált - napfogyatkozásokat mitológiájuk alapján értelmezték Napot ilyenkor egy sárkány vagy sárkányok kebelezik be

KULTÚRÁK, STÍLUSOK TÖRTÉNETÉNEK ÁTTEKINTÉSE CSALÁDI KÉZIKÖNYV OTTHONTEREMTŐK, LAKBERENDEZŐK SZÁMÁRA

KULTÚRÁK, STÍLUSOK TÖRTÉNETÉNEK ÁTTEKINTÉSE CSALÁDI KÉZIKÖNYV OTTHONTEREMTŐK, LAKBERENDEZŐK SZÁMÁRA KULTÚRÁK, STÍLUSOK TÖRTÉNETÉNEK ÁTTEKINTÉSE CSALÁDI KÉZIKÖNYV OTTHONTEREMTŐK, LAKBERENDEZŐK SZÁMÁRA Készítette Podmaniczky Miklósné 2008 Bevezetés 1. A kultúr - és stílustörténet vázlatos áttekintése,

Részletesebben

Kiegészítő ismeretek az Őskori művészet című fejezethez

Kiegészítő ismeretek az Őskori művészet című fejezethez Kiegészítő ismeretek az Őskori művészet című fejezethez Az őskori művészet eredetéről és eltűnéséről szinte semmit sem tudunk. Hogy maga a művészet hogyan, mikor és hol keletkezett, örökre titok marad.

Részletesebben

BÉRCZES MIHÁLY LÁNG ERZSÉBET

BÉRCZES MIHÁLY LÁNG ERZSÉBET BÉRCZES MIHÁLY LÁNG ERZSÉBET Megoldások Történelem feladatgyűjtemény a középiskolák számára I. A kezdetektől 1490-ig Műszaki kiadó, Budapest TORI_megoldas.indd 1 2013.08.13. 14:40:35 2 TORI_megoldas.indd

Részletesebben

A NAP FIAI. Ponori Thewrewk Aurél. A Nap tisztelete, napisten-mítoszok uralkodóikat a Nap Fiának tartó népeknél

A NAP FIAI. Ponori Thewrewk Aurél. A Nap tisztelete, napisten-mítoszok uralkodóikat a Nap Fiának tartó népeknél A NAP FIAI Ponori Thewrewk Aurél A NAP FIAI A Nap tisztelete, napisten-mítoszok uralkodóikat a Nap Fiának tartó népeknél... mondta Isten: Legyenek világító testek az égbolton, hogy elválasszák a nappalt

Részletesebben

Mindennapok tudománya

Mindennapok tudománya A borítón látható képek: Abráziós kapuk az Atlanti-partvidéken (Algarve, Portugália); Csillagászati óra, Orloj részlete (Prága, Csehország); Matterhorn (Pennini-Alpok Svájc és Olaszország határán); Nagy-Korallzátony

Részletesebben

Archaikus művészet. A művészet kezdetei. Furcsa kezdetek

Archaikus művészet. A művészet kezdetei. Furcsa kezdetek A művészet kezdetei. Furcsa kezdetek TÖRTÉNETI KORSZAKOLÁS: A paleolitikum művészete: vadásztársadalmak kora (őskőkor kezdete: 2,5 millió évvel ezelőtt) Felső paleolitikum (Kr. e. 35.000 Kr. e. 8.300)

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola. Történelem és Társadalomtudományi Tanszék. Rácz Béla. Őstörténet. Az ősközösségi társadalom története

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola. Történelem és Társadalomtudományi Tanszék. Rácz Béla. Őstörténet. Az ősközösségi társadalom története II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Történelem és Társadalomtudományi Tanszék Rácz Béla Őstörténet Az ősközösségi társadalom története jegyzet Beregszász - 2014 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS I.

Részletesebben

Rákóczi-füzetek LXV. Szemrád Emil TUDOMÁNYTÖRTÉNET. Jegyzet a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola hallgatói számára

Rákóczi-füzetek LXV. Szemrád Emil TUDOMÁNYTÖRTÉNET. Jegyzet a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola hallgatói számára II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Закарпатський угорський інститут ім. Ф. Ракоці ІІ Rákóczi-füzetek LXV. Szemrád Emil TUDOMÁNYTÖRTÉNET Jegyzet a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

Részletesebben

A térképezés története különös tekintettel Európára és Magyarországra

A térképezés története különös tekintettel Európára és Magyarországra TÉRKÉPEZÉS Karli Ildikó A térképezés története különös tekintettel Európára és Magyarországra A Föld térképészeti felmérésének kezdetei a késő kőkorszakba nyúlnak vissza, ugyanis a térkép készítése bizonyos,

Részletesebben

2. Az újkőkor - emberré válás és az írást ismerő kultúrák közötti időszak korszakolás: kőkorszak

2. Az újkőkor - emberré válás és az írást ismerő kultúrák közötti időszak korszakolás: kőkorszak 1. óra I. Az őskor és az ókori Kelet A civilizáció hajnala - Kr.e. 8-évezred tája az ember fejlődése (Mit jelent a fejlődés?) > eszközök, növények termesztése, állatok tenyésztése - Hol? Közel Kelet, Kína,

Részletesebben

50 biztos tipp Európa Atlantisza mellett: (Forrás: dr. Móczár István Európa Atlantisza 103 című könyvében bővített változatban)

50 biztos tipp Európa Atlantisza mellett: (Forrás: dr. Móczár István Európa Atlantisza 103 című könyvében bővített változatban) 50 biztos tipp Európa Atlantisza mellett: (Forrás: dr. Móczár István Európa Atlantisza 103 című könyvében bővített változatban) Lektorálta: dr. Pásztor József Szerkesztette: dr. Móczár István Utolsó módosítás:

Részletesebben

AZ ÓKORI KELET VILÁGA

AZ ÓKORI KELET VILÁGA AZ ÓKORI KELET VILÁGA Közös jellemzők: 1. Itt alakultak ki az első városállamok. pl.: Mezopotámia: Ur, Uruk, Kis, Babilon; India: Mohendzso Daro, Harappa; Palesztina: Jerikó Uruk Mohendzso Daro Babilon

Részletesebben

Az integrált környezetszemlélet kialakításának egyik lehetséges modellje a gimnáziumokban és a szakiskolákban

Az integrált környezetszemlélet kialakításának egyik lehetséges modellje a gimnáziumokban és a szakiskolákban 431 Mohácsi Sándor Az integrált környezetszemlélet kialakításának egyik lehetséges modellje a gimnáziumokban és a szakiskolákban A pedagógiai elvek: ha ezt az egységes és oszthatatlan világot (természet

Részletesebben

MŰVÉSZETTÖRTÉNET A KEZDETEKTŐL AZ ÓKOR VÉGÉIG

MŰVÉSZETTÖRTÉNET A KEZDETEKTŐL AZ ÓKOR VÉGÉIG MŰVÉSZETTÖRTÉNET A KEZDETEKTŐL AZ ÓKOR VÉGÉIG ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET A művészet születése: mióta létezik a művészet és melyek az első művészeti alkotások? Honnan alakulnak ki a formák és milyen ábrázolási

Részletesebben

ŐSKOR PREHISZTORIKUS KOR II. (TÖRTÉNELEM ELŐTTI, AZ EMBERÍSÉG KIALAKÍTOTT KULTÚRÁJA ELŐTTI) MŰVÉSZETEK KEZDETEI

ŐSKOR PREHISZTORIKUS KOR II. (TÖRTÉNELEM ELŐTTI, AZ EMBERÍSÉG KIALAKÍTOTT KULTÚRÁJA ELŐTTI) MŰVÉSZETEK KEZDETEI 1 ŐSKOR PREHISZTORIKUS KOR II. (TÖRTÉNELEM ELŐTTI, AZ EMBERÍSÉG KIALAKÍTOTT KULTÚRÁJA ELŐTTI) MŰVÉSZETEK KEZDETEI Szobrászata - építményei Lausseli VénuszKr.e. 28 000 körül 2 Bölényszarvat tartó "Vénusz"

Részletesebben

Történelmi fogalomtár a 9. évfolyam számára

Történelmi fogalomtár a 9. évfolyam számára Történelmi fogalomtár a 9. évfolyam számára [Forrás: Száray Miklós: Történelem I. Munkafüzet. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp.] Jelmagyarázat: és dőlt betű: a fogalomgyűjteményben kikereshető fogalom. ~ tilde-jel,

Részletesebben

Az írás előzményei. Rováspálcák. Hírnökbot. Csomójelek. Kagylófüzér

Az írás előzményei. Rováspálcák. Hírnökbot. Csomójelek. Kagylófüzér Az írás előzményei Mielőtt a mai értelemben vett írás kialakult volna, az emberek már kitaláltak és használtak olyan segédeszközöket, amelyek segítséget jelentettek az elfelejtett momentumok felidézésében,

Részletesebben

FORRÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNELEM

FORRÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNELEM Érettségi adattár FORRÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNELEM 1 KAPOSI JÓZSEF SZÁRAY MIKLÓS TÖRTÉNELEM I. KÉPESSÉGFEJLESZTÔ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ 2 Érettségi adattár ÉVSZÁMOK ÉRETTSÉGI ADATTÁR

Részletesebben

Honnan érkeztek szigetükre a krétaiak?

Honnan érkeztek szigetükre a krétaiak? 104 Honnan érkeztek szigetükre a krétaiak? A régészek számára ( ) nem okozna meglepetést, ha kiderülne ( ) a Çatal Hüyükben, Hacilarban és Can Hasanban használt nyelvet a krétaiak egészen a késõi bronzkorig

Részletesebben

Száray Miklós TÖRTÉNELEM 9.

Száray Miklós TÖRTÉNELEM 9. ÁS K Ö RR Z FO Száray Miklós TÖRTÉNELEM 9. A négyosztályos gimnáziumok és a szakközépiskolák számára készült tankönyv a 2012-ben bevezetett új kerettantervhez igazodva az õskortól a középkor végéig, 1490-ig

Részletesebben

A GÍZAI NAGY PIRAMIS

A GÍZAI NAGY PIRAMIS SZABÓ GERGŐ A GÍZAI NAGY PIRAMIS Az ilyen alkotásokkal, [mint a piramisok] vagy az emberek emelkednek fel az istenekhez, vagy az istenek ereszkednek le az emberekhez. (Philón) A műre vonatkozó információk

Részletesebben

Környezetmérnöki Tudástár. Sorozat szerkesztő: Dr. Domokos Endre. 7. kötet. Környezettan. Szerkesztő: Dr. Kerényi Attila

Környezetmérnöki Tudástár. Sorozat szerkesztő: Dr. Domokos Endre. 7. kötet. Környezettan. Szerkesztő: Dr. Kerényi Attila Készült a HEFOP 3.3.1-P.-2004-0900152/1.0 azonosítójú A Felsőoktatás szerkezeti és tartalmi fejlesztése című pályázat keretében. Konzorciumvezető: Pannon Egyetem Környezetmérnöki Tudástár Sorozat szerkesztő:

Részletesebben

A mozgás viszonylagos. Mi mozog? Mihez képest? SZÁMOLJUK KI!

A mozgás viszonylagos. Mi mozog? Mihez képest? SZÁMOLJUK KI! A A közlekedés kinematikai problémái 4. Mozgó járművek Gyalogosan nemigen jutunk meszszire, lóháton pedig manapság kevesen közlekednek. Ezért a helyváltoztatásunkhoz gyakran járművekre van szükségünk.

Részletesebben

III. AZ ÕSKÕKOR ÉS AZ ÁTMENETI KÕKOR

III. AZ ÕSKÕKOR ÉS AZ ÁTMENETI KÕKOR III. AZ ÕSKÕKOR ÉS AZ ÁTMENETI KÕKOR Az ember megjelenése Magyarországon 77 AZ EMBER MEGJELENÉSE MAGYARORSZÁGON T. Biró Katalin Az õskõkor (görög eredetû idegen szóval, paleolitikum) az emberiség történetének

Részletesebben

BEVEZETÉS A MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETBE Géczi János Stirling János Tüske László. Szerkesztette:

BEVEZETÉS A MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETBE Géczi János Stirling János Tüske László. Szerkesztette: PANNON EGYETEM BTK ANTROPOLÓGIA ÉS ETIKA TANSZÉK BEVEZETÉS A MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETBE Géczi János Stirling János Tüske László Szerkesztette: Géczi János habilitált egyetemi docens és Stirling János egyetemi

Részletesebben

Zsinka László A kínai civilizáció történeti földrajzi portréjához

Zsinka László A kínai civilizáció történeti földrajzi portréjához Zsinka László A kínai civilizáció történeti földrajzi portréjához A kínai civilizáció Kína és környezete Kína a Távol-Kelet legnagyobb múlttal rendelkező állama. Ez a hatalmas kiterjedésű ország nemcsak

Részletesebben

Robert Powell. Evolúció a hermetikus asztrológia fényében (a Vénusz pentagram)

Robert Powell. Evolúció a hermetikus asztrológia fényében (a Vénusz pentagram) A 2012. június 5/6-i Vénusz-tranzit alkalmából Robert Powell Evolúció a hermetikus asztrológia fényében (a Vénusz pentagram) és más írások Regulus Art 2012. Időszakos kiadvány.(2.füzet) Megjelent kizárólag

Részletesebben

Eltévedt időszámítás (Részletek és kivonat a könyvből)

Eltévedt időszámítás (Részletek és kivonat a könyvből) Én úgy vagyok, hogy már száz ezer éve nézem, amit meglátok hirtelen Egy pillanat s kész az idő egésze mit száz ezer ős szemlélget velem. Szekeres Sándor (József Attila) - Maga amúgy is dilettánsszólt a

Részletesebben

1? Tétel : AZ ÍRÁS http://www.famakonyv.hu/tori1.html http://www.egyensulyert.hu/index.php/cikkek-erdekessegek/irasanalitika/az-iras-toertenete.

1? Tétel : AZ ÍRÁS http://www.famakonyv.hu/tori1.html http://www.egyensulyert.hu/index.php/cikkek-erdekessegek/irasanalitika/az-iras-toertenete. 1? Tétel : AZ ÍRÁS http://www.famakonyv.hu/tori1.html http://www.egyensulyert.hu/index.php/cikkek-erdekessegek/irasanalitika/az-iras-toertenete.html Munka és a társadalmi együttélés mozdította elő az emberi

Részletesebben

MŰVÉSZETTÖRTÉNET I. KÖTET A KEZDETEKTŐL A 19. SZÁZADIG

MŰVÉSZETTÖRTÉNET I. KÖTET A KEZDETEKTŐL A 19. SZÁZADIG MŰVÉSZETTÖRTÉNET I. KÖTET A KEZDETEKTŐL A 19. SZÁZADIG BACCALAUREUS SCIENTIÆ TANKÖNYVEK A SOROZAT KÖTETEI: BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR Alkalmazott

Részletesebben