A törvényerejű rendeletek teljes listája,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A törvényerejű rendeletek teljes listája, 1949 1989"

Átírás

1 A törvényerejű rendeletek teljes listája, A törvényerejű rendeletek száma és címe után olvasható dátum a jogszabály kihirdetésének (Magyar Közlönyben való megjelenésének) időpontját jelzi. Ezen dátumok egyelőre csak a fontosabb, illetve a legtovább hatályban maradt tvr.-ek esetében vannak feltüntetve, de folyamatosan bővülnek. Utolsó módósítás: január évi 1. tvr. az évi XXXII. törvénycikk és az annak mellékletét képező Magyar Nemzeti Bank alapszabályai egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről (aug. 30.) évi 2. tvr. az alapítványokra vonatkozó kérdések szabályozásáról (aug. 30.) évi 3. tvr. a mező- és erdőgazdasági ingatlanok részleges tagosításáról (aug. 30.) évi 4. tvr. az egyes ipari vállalatok állami tulajdonba vételéről szóló évi XXV. törvénycikk módosításáról és kiegészítéséről (szept. 6.) évi 5. tvr. a vallásoktatás tárgyában (szept. 6.) évi 6. tvr. az államadóssági kötvények kellékeinek megállapításáról (szept. 29.) évi 7. tvr. az Országos Közellátási Hivatal megszüntetéséről és a belkereskedelmi miniszter ügykörének újabb megállapításáról (okt. 12.) évi 8. tvr. a szabadalmi, védjegy- és mintaoltalmi jogszabályok egyes rendelkezéseinek módosításáról (okt. 12.) évi 9. tvr. az igazságügyi szervezet átalakítása tárgyában (okt. 26.) évi 10. tvr. a szövetkezetek felügyeletéről (okt. 26.) évi 11. tvr. a gazdasági irodákról (okt. 26.) évi 12. tvr. Magyar Népköztársasági Érdemrend és Érdemérem alapításáról (okt. 26.) évi 13. tvr. a múzeumokról és műemlékekről (nov. 16.) évi 14. tvr. a bűntettesek kiadása és a bűnügyi jogsegély tárgyában a Román Népköztársasággal Budapesten, az évi augusztus hó 28. napján kötött egyezmény, kihirdetéséről (nov. 23.) évi 15. tvr. a budapesti Műszaki Egyetem átszervezése tárgyában (dec. 1.) évi 16. tvr. a Román Népköztársasággal az egyenesadók, valamint az öröklési illetékek tekintetében a kettős adóztatás elhárítása tárgyában Budapesten az évi augusztus hó 28. napján kelt egyezmény kihirdetéséről (dec. 4.) évi 17. tvr. a központi állami ellenőrzésről (dec. 3.) évi 18. tvr. a házasságkötést megelőző kihirdetési eljárás megszüntetése tárgyában (dec. 1.) évi 19. tvr. a kihágásokra vonatkozó bírói hatáskör újabb szabályozása tárgyában (dec. 4.) évi 20. tvr. egyes ipari és közlekedési vállalatok állami tulajdonba vételéről (dec. 28.) évi 21. tvr. az állami telepről (dec. 28.) évi 1. tvr. augusztus 20. napjának a Népköztársaság ünnepévé nyilvánításáról (jan. 25.) évi 2. tvr. az államigazgatás gazdálkodásának, számvitelének és a gazdálkodás ellenőrzésének reformjáról (jan. 25.) évi 3. tvr. egyes bűnvádi eljárási rendelkezésekről (jan. 25.) évi 4. tvr. a tervgazdálkodás büntetőjogi védelméről (febr. 16.) évi 5. tvr. az Államvédelmi Hatóság szervezésével kapcsolatos egyes katonai igazságügyi kérdésekről (febr. 16.)

2 1950. évi 6. tvr. a letartóztatóintézeti alkalmazottaknak katonai büntető jogszabályok hatálya alá helyezéséről (febr. 24.) évi 7. tvr. egyes megyei bíróságok és járásbíróságok megszüntetéséről, székhelyük és területük megváltoztatásáról, valamint új megyei bíróságok és járásbíróságok felállításáról (márc. 25.) évi 8. tvr. a tiszteletbeli konzuli megbízatások megszüntetéséről (márc. 25.) évi 9. tvr. a felszabadulás ötödik évfordulója alkalmából közkegyelem gyakorlása tárgyában (márc. 25.) évi 10. tvr. április 4-ének, Magyarország felszabadulása napjának nemzeti ünneppé nyilvánításáról (ápr. 2.) évi 11. tvr. a foglyok megszökésének büntetés alá helyezése tárgyában (ápr. 2.) évi 12. tvr. a bűnvádi ügyekben a vizsgálat megszüntetéséről (ápr. 2.) évi 13. tvr. a Párisban évi július hó 5-én kelt Egyetemes postaegyezmény kihirdetéséről (máj. 7.) évi 14. tvr. az Atlantic Cityben az évi október hó 2. napján kelt Nemzetközi Távközlési Egyezmény kihirdetése tárgyában (máj. 7.) évi 15. tvr. a mezőgazdasági növények kártevői és betegségei elleni védelemről Magyarország és Csehszlovákia között Prágában, az évi július hó 23. napján kötött egyezmény közzétételéről (máj. 7.) évi 16. tvr. a bírósági és közigazgatási iratok, valamint a bírósági, gyámpénztári, közigazgatási és pénzügyi letétek kölcsönös kiszolgáltatása tárgyában a Csehszlovák Köztársasággal Vysoké Tatryban az évi február hó 22. napján kötött egyezmény kihirdetéséről (máj. 7.) évi 17. tvr. a magyar-csehszlovák gazdasági kapcsolatok ideiglenes rendezése tárgyában, Prágában az évi április hó 23. napján kötött Megállapodás kihirdetéséről (máj. 18.) évi 18. tvr. a katonai személyek házasságkötésével kapcsolatos egyes rendelkezések tárgyában (máj. 18.) évi 19. tvr. a közigazgatási panaszjog megszűnése tárgyában (jún. 15.) évi 20. tvr. a honvédségi védőkre vonatkozó egyes rendelkezések módosításáról (jún. 15.) évi 21. tvr. a pedagógiai főiskolákról (jún. 25.) évi 22. tvr. a jogszabályoknak, továbbá az államhatalom és államigazgatás legfelsőbb szervei határozatainak közzététele tárgyában (jún. 30.) évi 23. tvr. az egyetemi hittudományi karoknak az egyházak részére való átadása tárgyában (jún. 30.) évi 24. tvr. a társadalmi tulajdon büntetőjogi védelméről (júl. 14.) évi 25. tvr. a közforgalmú gyógyszertárak állami tulajdonba vételéről (júl. 28.) évi 26. tvr. az ország területének elhagyására vonatkozó büntető rendelkezések kiegészítéséről (júl. 12.) a többi tvr.-rel szemben ez a jogszabály szigorúan titkos minősítést kapott, nem jelent meg a Magyar Közlönyben. Helyette ugyanezzel a sorszámmal egy másik tvr. jelent meg nyilvánosan: évi 26. tvr. a Magyar Nemzeti Bankról (júl. 30.) évi 27. tvr. a Magyar Népköztársaság kiváló művésze és a Magyar Népköztársaság érdemes művésze cím adományozása tárgyában (júl. 30.) évi 28. tvr. az Ipari Szaktanárképző Intézetről (júl. 30.) évi 29. tvr. a levéltárakról (júl. 30.) évi 30. tvr. a tervszerű devizagazdálkodással kapcsolatos szabályokról (aug. 2.) évi 31. tvr. a helyi tanácsok tagjainak választásáról (aug. 6.)

3 1950. évi 32. tvr. az állami vállalatokról (aug. 6.) évi 33. tvr. az ötszázezer forintot el nem érő pót- és rendkívüli hitelek engedélyezéséről (aug. 6.) évi 34. tvr. a szerzetesrendek működési engedélyéről (szept. 7.) évi 35. tvr. a Budapesti Tudományegyetem elnevezéséről (szept. 17.) évi 36. tvr. az állami társadalombiztosítás szervezetéről (szept. 23.) évi 37. tvr. november 7. napjának, a Nagy Októberi Szocialista Forradalom évfordulójának állami ünneppé nyilvánításáról (okt. 29.) évi 38. tvr. a katonai büntetőbíróságok hatáskörének kiterjesztéséről (okt. 29.) évi 39. tvr. a büntetőtörvénykönyv általános részének hatálybaléptetéséről (nov. 12.) évi 40. tvr. az ipari technikumokról (nov. 12.) évi 41. tvr. a közgazdasági középiskoláról (nov. 12.) évi 42. tvr. az óvónőképzésről (nov. 12.) évi 43. tvr. a tanítóképzésről (nov. 12.) évi 44. tvr. újrendszerű tudományos fokozat bevezetése és elnyerésének szabályozása tárgyában (nov. 26.) évi 45. tvr. egyes házasságjogi szabályok módosítása tárgyában (nov. 26.) évi 46. tvr. az igazságügyi szervezettel kapcsolatos hatásköri és eljárási szabályok módosításáról (dec. 10.) évi 47. tvr. a pénzügyi bűncselekményekről (dec. 10.) évi 48. tvr. a külföldön tartózkodó magyar állampolgárok részére az évi 9. tvr. alapján adható közkegyelem határidejének meghosszabbítása tárgyában (dec. 17.) évi 1. tvr. a város- és községrendezésről (jan. 3.) évi 2. tvr. a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa mellett működő Országos Testnevelési és Sportbizottság szervezéséről (jan. 14.) évi 3. tvr. a Kossuth-díj alapításáról szóló évi XVIII. törvény módosításáról (jan. 14.) évi 4. tvr. az állategészségügyről a Magyar Népköztársaság és a Lengyel Köztársaság között Budapesten, az évi október hó 29. napján kötött egyezmény közzétételéről (jan. 23.) évi 5. tvr. a kultúrnövényeknek a kártevők és betegségek elleni védelméről a Magyar Népköztársaság és a Lengyel Köztársaság között Budapesten, az évi október hó 29. napján kötött egyezmény közzétételéről (jan. 23.) évi 6. tvr. a miniszterhelyettesekről (jan. 27.) évi 7. tvr. a Munka Törvénykönyve (jan. 31.) évi 8. tvr. a tervgazdálkodás büntetőjogi védelméről szóló évi 4. tvr. kiegészítése tárgyában (febr. 18.) évi 9. tvr. az Anyasági Érdemrend és Érdemérem adományozása, valamint a sokgyermekes anyák jutalmazása tárgyában (márc. 8.) évi 10. tvr. az 1951/52. évi állami begyűjtésről (márc. 18.) évi 11. tvr. az állami tűzoltóság tagjainak a katonai büntető jogszabályok hatálya alá helyezéséről (márc. 31.) évi 12. tvr. a házasságkötés előtt szükséges orvosi vizsgálatról (ápr. 8.) évi 13. tvr. az igazságügyi szervezetre vonatkozó egyes rendelkezésekről (ápr. 21.) évi 14. tvr. az általános gimnáziumról (máj. 6.) évi 15. tvr. a tankötelezettségről és az általános iskoláról (máj. 27.) évi 16. tvr. az ipari technikumok felügyeletének újabb szabályozása tárgyában (máj. 27.)

4 1951. évi 17. tvr. a növényegészségügyi zárlat és a mezőgazdasági növények kártevőktől és betegségektől való védelme tárgyában a Magyar Népköztársaság és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége között Budapesten, az évi július hó 13. napján kötött egyezmény közzétételéről (jún. 6.) évi 18. tvr. Idegen Nyelvek Főiskolája létesítése tárgyában (jún. 10.) évi 19. tvr. Közlekedési Műszaki Egyetem létesítése tárgyában (jún. 26.) évi 20. tvr. egyes egyházi állások betöltése módjáról (júl. 4.) évi 21. tvr. az államtitok és a hivatali titok büntetőjogi védelméről (júl. 7.) évi 22. tvr. a műszaki tanárképzésről (júl. 15.) évi 23. tvr. a helyi tanácsok taglétszámának kiegészítéséről (júl. 26.) évi 24. tvr. a vámjog szabályozásáról (aug. 29.) évi 25. tvr. a Veszprémi Vegyipari Egyetem felállítása tárgyában (szept. 9.) évi 26. tvr. a tudományok doktora tudományos fokozat bevezetése és az egyetemi oktatói, valamint a kutatóintézeti kutatói állások, illetőleg fokozatok szabályozása tárgyában (szept. 11.) évi 27. tvr. a külföldön tartózkodó magyar állampolgárok részére az évi 9. tvr. alapján adható közkegyelem határidejének újabb meghosszabbításáról (okt. 7.) évi 28. tvr. a Közlekedési Műszaki Egyetem Szolnokra való áthelyezése tárgyában (okt. 7.) évi 29. tvr. a Magyar Népköztársaság és a Csehszlovák Köztársaság között a polgári és a bűnügyi jogsegély tárgyában Budapesten, az évi március hó 6. napján kötött szerződés kihirdetéséről (nov. 4.) évi 30. tvr. a dolgozók egységes társadalombiztosítási nyugdíjáról (nov. 11.) évi 31. tvr. az évi III. törvénybe iktatott büntető perrendtartás hatálybaléptetéséről, végrehajtásáról és a katonai büntető eljárásban való alkalmazásáról (dec. 11.) évi 32. tvr. a törvénykezési és az államigazgatási területbeosztás összeegyeztetéséről (dec. 11.) évi 33. tvr. Termelőszövetkezeti Tanács létesítéséről (dec. 24.) évi 34. tvr. a fiatalkorúakra vonatkozó büntetőjogi és büntető eljárási rendelkezésekről (dec. 24.) évi 35. tvr. a kihágási bíróságokról és azok eljárásáról (dec. 28.) évi 1. tvr. új minisztériumok szervezéséről (jan. 6.) évi 2. tvr. az állami begyűjtésről (jan. 6.) évi 3. tvr. a Népgazdasági Tanács létesítéséről szóló évi XVI. törvény módosításáról (jan. 15.) évi 4. tvr. egyes házingatlanok állami tulajdonbavételéről (febr. 17.) évi 5. tvr. az állami vállalatról szóló évi 32. tvr. módosításáról (febr. 20.) évi 6. tvr. a katonai büntetőtörvénykönyvről szóló évi LXII. törvény kiegészítéséről (febr. 20.) évi 7. tvr. a házasságkötés megkönnyítéséről (márc. 4.) évi 8. tvr. a Rákosi Mátyás Nehézipari Műszaki Egyetemről (márc. 8.) évi 9. tvr. a takarékbetétekről és a takarékbetétesek jogairól (ápr. 20.) évi 10. tvr. a közgazdasági technikumokról (máj. 4.) évi 11. tvr. a műszaki tanárképzésről szóló évi 22. tvr. módosításáról (jún. 22.) évi 12. tvr. a feltételes szabadságra bocsátás szabályainak módosításáról (jún. 22.) évi 13. tvr. Építőipari Műszaki Egyetem felállítása tárgyában (júl. 22.)

5 1952. évi 14. tvr. a Magyar Népköztársaság kiváló művésze és a Magyar Népköztársaság érdemes művésze cím adományozásáról szóló évi 27. tvr. módosításáról és kiegészítéséről (aug. 12.) évi 15. tvr. a kötelező tűz- és jégbiztosítás bevezetéséről (aug. 12.) évi 16. tvr. a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemről (szept. 16.) évi 17. tvr. egyes községi (városi, városi kerületi) tanácsoknál végrehajtóbizottsági kirendeltségek szervezéséről (szept. 16.) évi 18. tvr. Külügyi Főiskola létesítéséről (okt. 5.) évi 19. tvr. az anyakönyvekről (okt. 26.) évi 20. tvr. a Népgazdasági Tanács megszüntetéséről (nov. 23.) évi 21. tvr. új minisztériumok felállításáról (dec. 25.) évi 22. tvr. a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény hatálybaléptetéséről, végrehajtásáról (dec. 28.) évi 23. tvr. a házasságról, a családról és a gyámságról szóló évi IV. törvény hatálybalépése és végrehajtása, valamint a személyi jog egyes kérdéseinek szabályozása tárgyában (dec. 28.) évi 24. tvr. a vámügyeknek a külkereskedelmi miniszter hatáskörébe utalásáról (dec. 28.) évi 25. tvr. a múzeumokról és műemlékekről szóló évi 13. tvr. módosítása tárgyában (dec. 28.) évi 26. tvr. az évi állami begyűjtésről (dec. 31.) évi 1. tvr. a Kossuth-díj adományozására vonatkozó egyes rendelkezések módosításáról (jan. 18.) évi 2. tvr. az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete Alkotmányának becikkelyezéséről szóló évi XL. törvény hatályon kívül helyezéséről (febr. 5.) évi 3. tvr. a Magyar Közgazdaságtudományi Egyetem elnevezéséről (márc. 16.) évi 4. tvr. az állami begyűjtésről szóló évi 2. tvr. módosításáról (márc. 24.) évi 5. tvr. a mérnöktanárképzésről (márc. 24.) évi 6. tvr. a közgazdasági technikumok tanulmányi idejéről (márc. 31.) évi 7. tvr. az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi és Természettudományi Karának, valamint a budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karának megosztásáról (ápr. 21.) évi 8. tvr. a mezőgazdasági növények kártevői és betegségei elleni védelemről Magyarország és Albánia között Tiranában, az évi február hó 26. napján kötött Egyezmény közzétételéről (máj. 28.) évi 9. tvr. a Debreceni Mezőgazdasági Akadémia létesítéséről (júl. 3.) évi 10. tvr. a beadás elmulasztása miatt kivetett kártérítések törlése, a beadási hátralékok elengedése, valamint a termelőszövetkezetek beadási kötelezettségének 10%-os csökkentése (júl. 12.) évi 11. tvr. közkegyelem gyakorlásáról (júl. 26.) évi 12. tvr. az ipari termékek minőségének védelméről (júl. 28.) évi 13. tvr. a Magyar Népköztársaság ügyészségéről (júl. 30.) évi 14. tvr. a kisiparosok ipargyakorlásáról (aug. 9.) évi 15. tvr. a Gazdasági és Műszaki Akadémia megszüntetéséről (aug. 9.) évi 16. tvr. a rendőrségi kihágási bíráskodás megszüntetése és a kihágási eljárásra vonatkozó egyes rendelkezések módosítása (aug. 28.) évi 17. tvr. Kertészeti és Szőlészeti Főiskola létesítése (aug. 28.)

6 1953. évi 18. tvr. az egyénileg gazdálkodó parasztok őszi termésű kapásnövényekből fennálló beadási kötelezettségének 10 százalékos csökkentése, valamint a gabonafélék és az őszi termésű kapásnövények forgalmi korlátozásának megszüntetése (szept. 1.) évi 19. tvr. a földreform és a telepítés befejezésével összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló évi XXIV. törvény módosítása (szept. 1.) évi 20. tvr. az aspiránsképzés (sic!) (szept. 23.) évi 21. tvr. az évi 26. tvr. módosítása (szept. 23.) évi 22. tvr. az uzsorabírósági különtanácsok megszüntetése (szept. 30.) évi 23. tvr. a borbeadásra kötelezett termelők részére nyújtott kedvezmények (szept. 30.) évi 24. tvr. a vasúti árufuvarozás tárgyában november hó 23-án Rómában kelt és az évi XXVII. törvénybe iktatott Nemzetközi Egyezményt kiegészítő, május 13-án, Bernben létrejött Pótegyezmény kihirdetése (okt. 14.) évi 25. tvr. a Munka Törvénykönyvéről szóló évi 7. tvr. módosításáról és kiegészítéséről (nov. 28.) évi 26. tvr. az államháztartás viteléről (dec. 16.) évi 27. tvr. az állami begyűjtés többéves rendszeréről (dec. 13.) évi 1. tvr. a magyar-bolgár növényegészségügyi egyezmény közzétételéről (jan. 15.) évi 2. tvr. a Magyar Népköztársaság és a Bolgár Népköztársaság között a polgári és bűnügyi jogsegély tárgyában Budapesten, az évi augusztus hó 8. napján kötött szerződés kihirdetéséről (jan. 31.) évi 3. tvr. a pénzügyi és vámbűntettekről, valamint szabálysértésekről (febr. 24.) évi 4. tvr. a műszaki emlékek védelméről (febr. 24.) évi 5. tvr. a Magyar Népköztársaság kiváló művésze és a Magyar Népköztársaság érdemes művésze cím adományozásának időpontjáról (márc. 24.) évi 6. tvr. az állami begyűjtéssel kapcsolatos feladatok ellátásáról (márc. 24.) évi 7. tvr. az Idegen Nyelvek Főiskolája megszűnéséről (márc. 24.) évi 8. tvr. a dolgozók egységes társadalombiztosítási nyugdíjáról szóló évi 30. tvr. módosításáról (márc. 24.) évi 9. tvr. az igazgatási területszervezésről (ápr. 21.) évi 10. tvr. a Brüsszelben évi július hó 11. napján aláírt Egyetemes Postaegyezmény kihirdetéséről (ápr. 21.) évi 11. tvr. a Magyar Népköztársaság ügyészségéről szóló évi 13. tvr. módosításáról (máj. 4.) évi 12. tvr. az ország területének elhagyására vonatkozó büntető rendelkezések kiegészítéséről (máj. 12.) évi 13. tvr. a múzeumokról és műemlékekről szóló évi 13. tvr. kiegészítéséről és módosításáról (máj. 12.) évi 14. tvr. a kisiparosok ipargyakorlásáról szóló évi 14. tvr. kiegészítéséről (máj. 12.) évi 15. tvr. az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete alkotmányáról (jún. 2.) évi 16. tvr. a vámjog szabályozásáról (jún. 9.) évi 17. tvr. a büntető perrendtartás módosításáról szóló évi V. törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról (júl. 15.) évi 18. tvr. a polgári perrendtartás módosításáról szóló évi VI. törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról (júl. 15.) évi 19. tvr. a közügyektől eltiltás szabályainak módosításáról (júl. 15.)

7 1954. évi 20. tvr. Mezőgazdasági Gépészmérnöki Főiskola létesítéséről (júl. 29.) évi 21. tvr. Mosonmagyaróvárott és Keszthelyen Mezőgazdasági Akadémia létesítéséről (júl. 29.) évi 22. tvr. a helyi tanácsok tagjainak választásával kapcsolatos egyes kérdésekről (júl. 30.) évi 23. tvr. a fiatalkorúakra vonatkozó büntetőjogi rendelkezések módosításáról (aug. 6.) évi 24. tvr. a kisiparosok ipargyakorlásáról szóló évi 14. tvr. módosításáról (aug. 6.) évi 25. tvr. az orvostudományi és gyógyszerészeti tudományi aspiránsképzésről (szept. 2.) évi 26. tvr. a jogszabályok közzétételéről és hatálybalépéséről (szept. 4.) évi 27. tvr. a Külügyi Főiskola megszüntetéséről (szept. 14.) évi 28. tvr. a dolgozók társadalombiztosítási nyugdíjáról (szept. 23.) évi 29. tvr. új minisztériumok felállításáról (okt. 10.) évi 30. tvr. az Állami Gazdaságok Minisztériuma és az Országos Erdészeti Főigazgatóság felállításáról (okt. 31.) évi 31. tvr. a tanácsok tagjainak választása alkalmával Országos Választási Elnökség alakításáról (nov. 14.) évi 32. tvr. a háború áldozatainak védelmére vonatkozóan Genfben, az évi augusztus hó 12. napján kelt nemzetközi egyezményeknek a Magyar Népköztársaságban való törvényerejéről (nov. 26.) évi 33. tvr. a Minisztertanács részére az éves tervek megalkotására adott felhatalmazásról (dec. 17.) évi 1. tvr. a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet alkotmánymódosításának kihirdetéséről (jan. 5.) évi 2. tvr. a Kossuth-díj alapításáról szóló évi XVIII. törvény egyes rendelkezéseinek módosításáról (jan. 20.) évi 3. tvr. a közlekedési bíróságok hatáskörének kiterjesztéséről (jan. 20.) évi 4. tvr. a községfejlesztési hozzájárulásról (jan. 20.) évi 5. tvr. a katonai személyekre kiszabott rövidebb tartamú börtönbüntetések végrehajtásáról (febr. 23.) évi 6. tvr. a mezőgazdasági növények kártevői és betegségei elleni védelemről a Magyar Népköztársaság és a Román Népköztársaság között Budapesten évi december hó 14. napján kötött egyezmény közzétételéről (febr. 23.) évi 7. tvr. a vámjog szabályozásáról szóló évi 16. tvr. módosításáról (febr. 23.) évi 8. tvr. a tanácsok tagjainak választásáról szóló évi IX. törvényben az új választásokra vonatkozó rendelkezések végrehajtásáról, valamint az igazgatási egységek területi változásaival kapcsolatban a tanácstagok jogi helyzetének rendezéséről (márc. 13.) évi 9. tvr. a Németországgal való hadiállapot megszüntetéséről (márc. 18.) évi 10. tvr. a községi és városi tanácsok legeltetési bizottságairól (márc. 27.) évi 11. tvr. az ország határain kívül tartózkodó magyar állampolgárok tekintetében kegyelem gyakorlásáról (ápr. 3.) évi 12. tvr. a képzőművészeti és iparművészeti alkotások, valamint dekorációs anyagok többszörösítésének és forgalombahozatalának szabályozásáról (ápr. 10.) évi 13. tvr. a műsoros előadásokról (ápr. 10.) évi 14. tvr. a kisiparosok ipargyakorlásáról (ápr. 28.)

8 1955. évi 15. tvr. a nők politikai jogaira vonatkozóan New Yorkban, évi március hó 31. napján kelt nemzetközi egyezmény kihirdetéséről (ápr. 28.) évi 16. tvr. a népirtás bűntettének megelőzése és megbüntetése tárgyában évi december 9. napján kelt nemzetközi egyezmény kihirdetéséről (máj. 11.) évi 17. tvr. a kihágás intézményének és a kihágási bíráskodásnak megszüntetéséről (jún. 8.) évi 18. tvr. az egyesületekről (jún. 9.) évi 19. tvr. egyes tanácsoknál végrehajtóbizottsági kirendeltség szervezéséről (jún. 23.) évi 20. tvr. a fojtó, mérges és egyéb hasonló gázok, valamint a bakteriológiai eszközök hadviselési célokra történő használatának eltiltására vonatkozóan Genfben, az évi június hó 17. napján kelt jegyzőkönyv kihirdetéséről (jún. 23.) évi 21. tvr. a bírósági végrehajtásról (júl. 26.) évi 22. tvr. a rendőrségről (júl. 27.) évi 23. tvr. a kisajátításról (júl. 27.) évi 24. tvr. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Román Népköztársaság Kormánya között a fertőző állatbetegségek megelőzése és leküzdése tárgyában kötött egyezmény közzétételéről (júl. 27.) évi 25. tvr. a Magyar Vöröskeresztről (júl. 27.) évi 26. tvr. a katonai bíróságok illetékességére vonatkozó egyes rendelkezések módosításáról (júl. 27.) évi 27. tvr. az Állami Ellenőrzés Minisztériumának felállításáról (aug. 16.) évi 28. tvr. az Állami Ellenőrzés Minisztériumának hatásköréről (aug. 16.) évi 29. tvr. az állami szervek és szövetkezetek gazdálkodásának évi rendszeres ellenőrzéséről és a bankellenőrzésről (szept. 14.) évi 30. tvr. a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem szervezetének módosításáról (szept. 14.) évi 31. tvr. a Budapesti Műszaki Egyetem, az Építőipari Műszaki Egyetem és a Rákosi Mátyás Nehézipari Műszaki Egyetem szervezetének módosításáról, valamint a Szolnoki Közlekedési Műszaki Egyetemnek a Bánya- és Kohómérnöki Kar soproni részlegének, illetőleg a Földmérő Mérnöki Kar soproni működésének megszüntetéséről, továbbá a mérnöktanárképzés módosításáról (szept. 14.) évi 32. tvr. a Levéltárak Országos Központja felügyeletének rendezéséről (nov. 9.) évi 33. tvr. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között a mezőgazdasági növények betegségektől és kártevőktől való védelme terén történt kölcsönös együttműködés tárgyában kötött egyezmény kihirdetéséről (dec. 24.) évi 34. tvr. az emberkereskedés és mások prostitúciója kihasználásának elnyomása tárgyában, New Yorkban, évi március hó 21. napján kelt nemzetközi egyezmény kihirdetéséről (dec. 24.) évi 35. tvr. a mezőgazdasági lakosság általános jövedelemadójáról (dec. 30.) évi 36. tvr. a város- és községrendezés szabályozásáról (dec. 30.) évi 37. tvr. az ipari technikumokról (dec. 30.) évi 38. tvr. a közgazdasági technikumokról (dec. 30.) évi 39. tvr. a dolgozók betegségi biztosításáról (dec. 31.) évi 1. tvr. a község- (város-) fejlesztési hozzájárulásról (jan. 4.) évi 2. tvr. a költségvetés végrehajtásáról szóló évi jelentés előterjesztéséről (jan. 18.) évi 3. tvr. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Román Népköztársaság Kormánya között a nyugdíjjal kapcsolatos egyes kérdések rendezése tárgyában Budapesten, az évi július hó 9. napján kötött egyezmény közzétételéről (jan. 26.)

9 1956. évi 4. tvr. a felsőoktatási intézmények szervezeti kérdéseiről (febr. 8.) évi 5. tvr. a könyvtárügy szabályozásáról (márc. 9.) évi 6. tvr. az egyes korábbi Kábítószer Egyezmények módosítása tárgyában New Yorkban, évi december hó 11-én kelt jegyzőkönyv kihirdetéséről (márc. 18.) évi 7. tvr. az évi 11. tvr. módosításáról és a kegyelem kiterjesztéséről (ápr. 4.) évi 8. tvr. a Magyar Nemzeti Bankról (ápr. 17.) évi 9. tvr. a növényvédelemről (máj. 20.) évi 10. tvr. a mezőgazdasági technikumokról (máj. 20.) évi 11. tvr. a társadalmi tulajdon büntetőjogi védelméről szóló évi 24. tvr. módosításáról, illetve kiegészítéséről (máj. 20.) évi 12. tvr. a Nemzetközi Hűtéstechnikai Intézet tárgyában Párizsban, évi december hó 1. napján kelt nemzetközi egyezmény kihirdetéséről (jún. 14.) évi 13. tvr. a tűzoltóságról és a tűzrendészetről (jún. 23.) évi 14. tvr. a technikumot végzettek kötelező szakmai gyakorlati idejének rendezéséről (jún. 23.) évi 15. tvr. a földrendezésekről és tagosításokról (júl. 19.) évi 16. tvr. a szabálysértések megállapításának rendjéről és egyes bűntettek szabálysértéssé minősítéséről (júl. 24.) évi 17. tvr. a Magyar Népköztársaság Zászlórendje alapításáról (júl. 28.) évi 18. tvr. az állami begyűjtés többéves rendszeréről szóló évi 27. tvr. 6. -ának módosításáról (??) évi 19. tvr. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Csehszlovák Köztársaság Kormánya között az egészségügyi együttműködés tárgyában Budapesten, az évi április hó 28. napján kötött egyezmény kihirdetéséről (okt. 18.) évi 20. tvr. a miskolci műszaki egyetem elnevezéséről (okt. 18.) évi 21. tvr. a mezőgazdasági termények és termékek kötelező beadásának megszüntetéséről (nov. 12.) évi 22. tvr. egyes bűncselekmények tekintetében a büntető eljárás egyszerűsítéséről (nov. 12.) évi 23. tvr. a Magyar Nemzeti Bank feletti felügyelet gyakorlásáról (nov. 20.) évi 24. tvr. a miniszterhelyettesek kinevezéséről (nov. 20.) évi 25. tvr. a munkástanácsokról (nov. 24.) évi 26. tvr. a doktori cím adományozásáról szóló évi 26. tvr. 8. (1) bekezdésének hatálytalanításáról (dec. 1.) évi 27. tvr. az évi október hó 23. napját követőleg külföldre távozott személyek közkegyelemben részesítéséről (dec. 1.) évi 28. tvr. a rögtönbíráskodásról (dec. 11.) évi 29. tvr. a gyári munkásőrségek fegyverviselésének szabályozásáról (dec. 11.) évi 30. tvr. a gyűlések és felvonulások ideiglenes engedélyhez kötéséről (dec. 12.) évi 31. tvr. a közbiztonsági őrizetről (dec. 13.) évi 32. tvr. az évi 28. tvr. kiegészítéséről (dec. 13.) évi 33. tvr. egyes minisztériumok összevonásáról és megszüntetéséről (dec. 29.) évi 34. tvr. az öregségi nyugdíjjal kapcsolatos átmeneti intézkedésekről (dec. 29.) évi 35. tvr. a rendőrségről szóló évi 22. tvr. kiegészítéséről (dec. 30.) évi 36. tvr. a kötelező tűz- és jégbiztosítás megszüntetéséről (dec. 30.) évi 1. tvr. a közbiztonsági őrizetről szóló évi 31. tvr. egyes rendelkezéseinek módosításáról (jan. 8.)

10 1957. évi 2. tvr. a gyűlések és felvonulások ideiglenes engedélyhez kötéséről szóló évi 30. tvr. hatályának meghosszabbításáról (jan. 11.) évi 3. tvr. az egyesületek feletti felügyeleti jogkör gyakorlásáról (jan. 15.) évi 4. tvr. a gyorsított büntető eljárás szabályozásáról (jan. 15.) évi 5. tvr. Munkaügyi Minisztérium felállításáról (jan. 26.) évi 6. tvr. a szabálysértési bizottságok felállításának elhalasztásáról (jan. 26.) évi 7. tvr. az egyes minisztériumok összevonásáról és megszüntetéséről intézkedő évi 33. tvr. módosításáról (febr. 1.) évi 8. tvr. egyes büntető eljárási rendelkezések módosításáról (febr. 1.) évi 9. tvr. a magánszemélyek által megszerezhető mező- és erdőgazdasági földterületek felső határának megállapításáról (febr. 3.) évi 10. tvr. a mezőgazdasági ingatlanok tulajdoni és használati viszonyainak rendezéséről (febr. 3.) évi 11. tvr. a földreformmal és telepítésekkel kapcsolatos korlátozások megszüntetéséről és a megváltási ár megállapításáról (febr. 3.) évi 12. tvr. az ország területének elhagyására vonatkozó büntető rendelkezések kiegészítéséről (febr. 8.) évi 13. tvr. a munkásőrségről (febr. 19.) évi 14. tvr. a kulturális javak fegyveres összeütközés esetén való védelme tárgyában Hágában, évi május hó 14. napján kelt nemzetközi egyezmény, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyv (a kulturális javak háború idején megszállott területről való kivitelének tilalma tárgyában) kihirdetéséről (márc. 1.) évi 15. tvr. az Egyesült Nemzetek kiváltságairól és mentességeiről New Yorkban, évi február hó 13. napján kelt nemzetközi egyezmény kihirdetéséről (márc. 1.) évi 16. tvr. a Budapesti Műszaki Egyetem szervezetének módosításáról (márc. 12.) évi 17. tvr. a magánkereskedés gyakorlásáról (márc. 12.) évi 18. tvr. a kiskorú gyermek tartózkodási helyének kijelöléséhez szükséges gyámhatósági engedélyről (márc. 12.) évi 19. tvr. az évi október hó 23. napját követően nem anyakönyvvezető előtt kötött házasságokról (márc. 12.) évi 20. tvr. a mezőgazdasági lakosság általános jövedelemadójáról szóló évi 35. tvr. módosításáról és kiegészítéséről (márc. 20.) évi 21. tvr. a sokgyermekes anyák jutalmazásáról (márc. 22.) évi 22. tvr. az egyes egyházi állások betöltéséhez szükséges állami hozzájárulásról (márc. 24.) évi 23. tvr. a gyűlések és felvonulások ideiglenes engedélyhez kötéséről szóló évi 30. tvr. hatályának meghosszabbításáról (márc. 27.) évi 24. tvr. a jogellenesen külföldre távozott személyek hazatérésének megkönnyítéséről (márc. 29.) évi 25. tvr. a Legfelsőbb Bíróság Népbírósági Tanácsának felállításáról és eljárásának szabályozásáról (ápr. 6.) évi 26. tvr. a Buenos-Airesben évi december hó 22. napján kelt nemzetközi távközlési egyezmény kihirdetéséről (ápr. 19.) évi 27. tvr. a magyar levéltárügy irányításáról (ápr. 21.) évi 28. tvr. az állami tulajdonba vett házingatlanokkal kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről (ápr. 21.) évi 29. tvr. a Bernben, évi október 25. napján aláírt Vasúti Árufuvarozási, valamint Személy- és Poggyászfuvarozási Nemzetközi Egyezmények kihirdetéséről (máj. 5.)

11 1957. évi 30. tvr. a Közúti Kereskedelmi Járművek Ideiglenes Behozatalára, a Szállítótartályokra és a Magánhasználatra szolgáló Vízijárművek és Légijárművek Ideiglenes Behozatalára vonatkozó, Genfben évi május hó 18. napján kelt nemzetközi Vámegyezmények kihirdetéséről (máj. 7.) évi 31. tvr. a tudományos fokozatok elnyerésével kapcsolatos egyes rendelkezések alkalmazásának átmeneti felfüggesztéséről (máj. 7.) évi 32. tvr. az évi október hó 23. napját követően jogellenesen külföldre távozott személyek vagyonjogi helyzetének rendezéséről (jún. 2.) évi 33. tvr. az Eötvös Lóránd Tudományegyetem szervezetének módosításáról (jún. 2.) évi 34. tvr. a népbírósági tanácsokról és a bírósági szervezet, valamint a büntető eljárás egyes kérdéseinek szabályozásáról (jún. 15.) évi 35. tvr. a mezőgazdasági felsőoktatás egyes kérdéseinek újabb szabályozásáról (jún. 25.) évi 36. tvr. a Lenin Intézetnek az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karába való beolvasztásáról (jún. 25.) évi 37. tvr. a szarvasmarha és a borjú vágásának szabályozásáról (jún. 25.) évi 38. tvr. az évi 16. tvr. módosításáról (jún. 25.) évi 39. tvr. a Munka Törvénykönyve egyes rendelkezéseinek módosításáról (júl. 2.) évi 40. tvr. a vágóállatok levágásáról és forgalmáról, valamint a hús és húskészítmények forgalmáról (júl. 2.) évi 41. tvr. az évi 31. tvr. módosításáról (júl. 14.) évi 42. tvr. az évi 26. tvr. kiegészítéséről (júl. 17.) évi 43. tvr. a vadászatról és a vadgazdálkodásról (júl. 17.) évi 44. tvr. a szabálysértések megállapításának rendjéről és egyes bűntettek szabálysértéssé minősítéséről szóló évi 16. tvr. módosításáról (júl. 17.) évi 45. tvr. az ellenforradalom során megrokkant vagy meghalt személyek, illetőleg hozzátartozóik nyugdíjjogosultságának szabályozásáról (júl. 17.) évi 46. tvr. a kötelező szakmai gyakorlatra vonatkozó rendelkezések hatályon kívül helyezéséről (júl. 17.) évi 47. tvr. a földreformmal és telepítésekkel kapcsolatos korlátozások megszüntetéséről és a megváltási ár megállapításáról szóló évi 11. tvr. kiegészítéséről (júl. 20.) évi 48. tvr. vízgazdálkodási társulatok alakításáról (aug. 15.) évi 49. tvr. a magánkereskedés gyakorlásáról szóló évi 17. tvr. kiegészítéséről (aug. 15.) évi 50. tvr. a hajón szállított nehéz csomagok súlyának megjelöléséről szóló évi VII. törvény 2. -ának hatályon kívül helyezéséről (aug. 15.) évi 51. tvr. a katonai bíróságok illetékességére vonatkozó egyes rendelkezések módosításáról (szept. 1.) évi 52. tvr. a mezőgazdasági ingatlanok tulajdoni és használati viszonyainak rendezéséről szóló évi 10. tvr. kiegészítéséről (szept. 3.) évi 53. tvr. a tartásdíj külföldön való behajtása tárgyában, New Yorkban, évi június hó 20. napján kelt nemzetközi egyezmény kihirdetéséről (szept. 4.) évi 54. tvr. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének Kormánya között a Magyar Népköztársaság területén ideiglenesen tartózkodó szovjet csapatok jogi helyzete tárgyában Budapesten május 27-én aláírt egyezmény kihirdetéséről (szept. 15.) évi 55. tvr. az állampolgárságról szóló évi V. törvény hatálybalépése és végrehajtása, továbbá a magyar állampolgárok külföldi állampolgárral való

12 házasságkötéséről, valamint a külföldi állampolgárok örökbefogadásáról szóló évi VI. törvény hatálybalépése tárgyában (szept. 15.) évi 56. tvr. a közvetlen bírósági (közjegyzői) letiltásról és a tartásdíjak behajtásának egyszerűsítéséről (szept. 15.) évi 57. tvr. bíráknak a Legfelsőbb Bírósághoz való ideiglenes berendeléséről (szept. 15.) évi 58. tvr. az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló évi IV. tv.-nek az államigazgatási határozatok bíróság előtti megtámadását szabáylozó rendelkezései végrehajtásáról (szept. 29.) évi 59. tvr. az Áruminták és kereskedelmi propagandaanyagok behozatalának megkönnyítésére vonatkozó, Genfben, évi november hó 7. napján kelt nemzetközi egyezmény kihirdetéséről (okt. 1.) évi 60. tvr. a dolgozók betegségi biztosítására vonatkozó egyes rendelkezések módosításáról (okt. 29.) évi 61. tvr. a Magyar Szabadság Érdemrend újbóli adományozásáról (okt. 29.) évi 62. tvr. a rögtönbíráskodási eljárás megszüntetéséről (nov. 3.) évi 63. tvr. a munkástanácsokról (nov. 17.) évi 64. tvr. a Szegedi Orvostudományi Egyetem szervezetének szabályozásáról (dec. 11.) évi 65. tvr. a mezőgazdasági termelőszövetkezetek tagjainak kötelező kölcsönös nyugdíjbiztosításáról (dec. 28.) évi 66. tvr. a fontos és bizalmas munkakörök betöltéséről (dec. 28.) évi 1. tvr. a Magyar Népköztársaság és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége között Budapesten, évi augusztus hó 24. napján aláírt konzuli egyezmény kihirdetéséről (jan. 3.) évi 2. tvr. a Magyar Népköztársaság és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége között a kettős állampolgárságú személyek állampolgárságának rendezéséről Budapesten, augusztus 24-én aláírt egyezmény kihirdetéséről (jan. 3.) évi 3. tvr. a műsoros előadásokról szóló évi 13. tvr. módosításáról (jan. 3.) évi 4. tvr. a Magyar Testnevelési és Sport Tanács létesítéséről (jan. 12.) évi 5. tvr. a polgári perrendtartás egyes rendelkezéseinek módosításáról szóló évi VIII. törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról (febr. 16.) évi 6. tvr. a hegyközségekről (febr. 18.) évi 7. tvr. a tanácsok községfejlesztési munkájának egységes szabályozásáról (febr. 18.) évi 8. tvr. a mezőgazdasági lakosság általános jövedelemadójáról szóló tvr.ek módosításáról és kiegészítéséről (febr. 18.) évi 9. tvr. a kisiparosok ipargyakorlásáról (febr. 18.) évi 10. tvr. a Termelőszövetkezeti Tanács létesítéséről szóló évi 33. tvr. módosításáról (márc. 23.) évi 11. tvr. a Párizsban, évi november hó 19-én kelt kábítószerjegyzőkönyv kihirdetéséről (márc. 27.) évi 12. tvr. az ügyvédi hivatás gyakorlásáról és az ügyvédek szervezeteiről (márc. 30.) évi 13. tvr. az állami tulajdonba vett házingatlanokkal kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló évi 28. tvr. módosításáról (máj. 3.) évi 14. tvr. a tanácsok bankhitel igényléséről (máj. 4.) évi 15. tvr. a Magyar Népköztársaság és a Csehszlovák Köztársaság között az államhatár rendjének szabályozása tárgyában évi október hó 13. napján Prágában aláírt szerződés kihirdetéséről (máj. 7.) évi 16. tvr. a büntető eljárás egyes rendelkezéseinek módosításáról (máj. 25.)

13 1958. évi 17. tvr. a termelési és a terményértékesítési szerződésről (máj. 27.) évi 18. tvr. a rabszolgaságra vonatkozóan Genfben, évi szeptember hó 25. napján kelt Egyezmény módosítása tárgyában New Yorkban, évi december hó 7. napján kelt Jegyzőkönyv és Melléklete, továbbá a rabszolgaság, a rabszolga kereskedés, valamint a rabszolgasághoz hasonló intézmények és gyakorlatok eltörlése tárgyában Genfben, évi szeptember hó 7. napján kelt Kiegészítő Egyezmény kihirdetéséről (jún. 6.) évi 19. tvr. a Magyar Népköztársaság és a Német Demokratikus Köztársaság között Budapesten, évi július hó 3. napján aláírt konzuli egyezmény kihirdetéséről (jún. 8.) évi 20. tvr. a Magyar Népköztársaság és a Német Demokratikus Köztársaság között a polgári, családjogi és bűnügyi jogsegély tárgyában Berlinben az évi október hó 30. napján aláírt szerződés kihirdetéséről (jún. 8.) évi 21. tvr. a tartási és gondozási kötelezettség teljesítésének büntetőjogi védelméről (aug. 3.) évi 22. tvr. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének Kormánya között a szovjet csapatoknak a Magyar Népköztársaság területén való ideiglenes tartózkodásával kapcsolatos ügyekben kölcsönösen nyújtandó jogsegély tárgyában Budapesten évi április hó 24. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről (aug. 17.) évi 23. tvr. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Román Népköztársaság Kormánya között aláírt egészségügyi együttműködési egyezmény kihirdetéséről (aug. 19.) évi 24. tvr. a Hivatalos Mérésügyi Nemzetközi Szervezet létesítése tárgyában Párizsban, évi október hó 12-én kelt egyezmény kihirdetéséről (aug. 20.) évi 25. tvr. az erdőbirtokossági társulatok jövedelemadójáról (szept. 6.) évi 26. tvr. a tanító- és óvónőképzésről (szept. 6.) évi 27. tvr. az élelmiszerek és italok előállításáról és forgalmáról (szept. 6.) évi 28. tvr. a tudományos fokozatok elnyerésével kapcsolatos egyes rendelkezések alkalmazásának átmeneti felfüggesztésére vonatkozó évi 31. tvr. hatályon kívül helyezéséről (szept. 6.) évi 29. tvr. a tudományos minősítés rendszerének továbbfejlesztéséről (szept. 6.) évi 30. tvr. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Csehszlovák Köztársaság Kormánya között vámegyüttműködés és vámügyi segítségnyújtás tárgyában Budapesten, az évi május hó 8. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről (szept. 21.) évi 31. tvr. a kötelező szakmai gyakorlatra vonatkozó rendelkezés hatályonkívül helyezéséről szóló évi 46. tvr. módosításáról (szept. 24.) évi 32. tvr. az életnek a tengeren való oltalma tárgyában évi június hó 10-én Londonban kötött egyezmény kihirdetéséről (okt. 3.) évi 33. tvr. a termelési és a terményértékesítési szerződésről szóló évi 17. tvr. kiegészítéséről (okt. 17.) évi 34. tvr. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Német Demokratikus Köztársaság Kormánya között az állategészségügy terén történő együttműködésről Berlinben, évi november hó 13. napján kötött egyezmény kihirdetéséről (nov. 7.) évi 35. tvr. az újonnan megválasztott tanácsok első ülésének összehívásáról (nov. 17.) évi 36. tvr. a Magyar Népköztársaság és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége között a vámkérdésekben történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról Budapesten, az évi július hó 21. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről (nov. 22.) évi 37. tvr. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Német Demokratikus Köztársaság Kormánya között az egészségügyi együttműködés tárgyában Berlinben, június 14-én aláírt egyezmény kihirdetéséről (dec. 14.)

14 1958. évi 38. tvr. a Magyar Népköztársaság és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége között a polgári, családjogi és bűnügyi jogsegély tárgyában Moszkvában, évi július hó 15. napján aláírt szerződés kihirdetéséről (dec. 20.) évi 39. tvr. az ügyvédi kamarai szervek tisztségeinek és tisztségviselői létszámának megállapításáról (dec. 20.) évi 40. tvr. a dolgozók társadalombiztosítási nyugdíjáról (dec. 24.) évi 41. tvr. az évi október hó 23. napját követően jogellenesen külföldre távozott kiskorúak vagyonjogi helyzetével kapcsolatos egyes kérdések szabályozásáról (dec. 29.) évi 42. tvr. a fontos és bizalmas munkakörök betöltéséről szóló évi 66. tvr. kiegészítéséről (dec. 29.) évi 1. tvr. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Német Demokratikus Köztársaság Kormánya között a mezőgazdasági haszonnövények kártevői és betegségei elleni védekezés terén folytatandó együttműködés tárgyában, Budapesten, évi október hó 25. napján kötött egyezmény kihirdetéséről (jan. 8.) évi 2. tvr. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság Kormánya között a fertőző betegségek megelőzése és leküzdése tárgyában Belgrádban, évi november hó 20. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről (jan. 29.) évi 3. tvr. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Csehszlovák Köztársaság Kormánya között az állategészségügy terén történő együttműködésről Prágában, évi március hó 12. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről (jan. 31.) évi 4. tvr. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság Kormánya között az állatok, állati termékek és a fertőző állatbetegségek terjesztésére alkalmas tárgyak forgalma tárgyában Belgrádban, az évi május hó 25. napján kötött egyezmény kihirdetéséről (jan. 31.) évi 5. tvr. a mezőgazdasági lakosság általános jövedelemadójáról szóló tvr.ek módosításáról (febr. 15.) évi 6. tvr. a Tanácsköztársasági Emlékérem alapításáról (febr. 15.) évi 7. tvr. a mezőgazdasági termelőszövetkezetről és a termelőszövetkezeti csoportról (márc. 19.) évi 8. tvr. az orvosi rendtartásról (márc. 28.) évi 9. tvr. a Magyar Népköztársaság ügyészségéről (márc. 28.) évi 10. tvr. a mezőgazdasági lakosság általános jövedelemadójáról szóló tvr.-ek kiegészítéséről (márc. 28.) évi 11. tvr. az évi 18. tvr. hatályon kívül helyezéséről és az évi 17. határozat módosításáról (ápr. 3.) évi 12. tvr. részleges közkegyelem gyakorlásáról (ápr. 3.) évi 13. tvr. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Lengyel Népköztársaság Kormánya között az egészségügyi együttműködés tárgyában Budapesten, évi május hó 8. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről (ápr. 22.) évi 14. tvr. egyes orvosok munkaviszonyáról (máj. 1.) évi 15. tvr. a mezőgazdasági termelőszövetkezetek tagjainak kötelező kölcsönös nyugdíjbiztosításáról szóló évi 65. tvr. egyes rendelkezéseinek módosításáról és kiegészítéséről (máj. 1.) évi 16. tvr. egyes mezőgazdasági akadémiák és kutató intézetek összevonásáról (máj. 1.) évi 17. tvr. a sajtójogi büntető rendelkezésekről (máj. 1.) évi 18. tvr. az adócsalás bűntettéről és a pénzügyi szabálysértésre vonatkozó rendelkezések módosításáról (máj. 1.)

15 1959. évi 19. tvr. a Magyar Népköztársaság és a Román Népköztársaság között a polgári, családjogi és bűnügyi jogsegély tárgyában Bukarestben évi október hó 7. napján aláírt szerződés kihirdetéséről (máj. 6.) évi 20. tvr. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság Kormánya között állampolgáraik szociális biztonságával kapcsolatos kérdések rendezése tárgyában Budapesten, az évi október hó 7. napján kötött egyezmény kihirdetéséről (máj. 9.) évi 21. tvr. az évi 31. tvr. módosításáról [a Nehézipari Műszaki Egyetem soproni részlegének megszüntetése] (máj. 26.) évi 22. tvr. a termelőszövetkezeti pártoló tagságról (máj. 26.) évi 23. tvr. a szőlő-, gyümölcs- és borgazdálkodásról (máj. 26.) évi 24. tvr. a mezőgazdasági nagyüzemi gazdálkodásra alkalmas területek kialakításáról (máj. 30.) évi 25. tvr. az Állami Egyházügyi Hivatal felállításáról (jún. 2.) évi 26. tvr. a honvédelmi hozzájárulásról (júl. 5.) évi 27. tvr. a Magyar Népköztársaság és a Bolgár Népköztársaság között a kettős állampolgárságú személyek állampolgárságának rendezéséről Szófiában, június 27- én aláírt egyezmény kihirdetéséről (júl. 11.) évi 28. tvr. a Magyar Népköztársaság és a Bolgár Népköztársaság között Szófiában, évi június hó 27. napján aláírt konzuli egyezmény kihirdetéséről (júl. 11.) évi 29. tvr. a tankötelezettségről és az általános iskoláról szóló évi 15. tvr. módosításáról (júl. 25.) évi 30. tvr. az évi népszámlálásról (júl. 25.) évi 31. tvr. a községi és városi tanácsok legeltetési bizottságairól szóló évi 10. tvr. kiegészítéséről (júl. 25.) évi 32. tvr. a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság között a határvidék vízgazdálkodási kérdéseinek szabályozása tárgyában Bécsben, az évi április hó 9. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről (szept. 17.) évi 33. tvr. az ipari termékek minőségének büntetőjogi védelméről (szept. 17.) évi 34. tvr. a földművelésügyi miniszter felügyelete alá tartozó egyetemeken folyó aspiránsképzésről (okt. 3.) évi 35. tvr. a tanácsok községfejlesztési munkájának elősegítéséről (okt. 25.) évi 36. tvr. a szabálysértési eljárás egyes kérdéseiről (okt. 27.) évi 37. tvr. a Magyar Népköztársaság és a Román Népköztársaság között Budapesten, az évi március hó 18. napján aláírt konzuli egyezmény kihirdetéséről (okt. 27.) évi 38. tvr. a Magyar Népköztársaság és a Lengyel Népköztársaság között, a szociálpolitika terén történő együttműködés tárgyában Varsóban, az évi február hó 14. napján kötött egyezmény kihirdetéséről (nov. 17.) évi 39. tvr. a büntetett előélethez fűződő hátrányok alóli törvényi mentesítés (rehabilitáció) kiterjesztéséről (nov. 29.) évi 40. tvr. a Magyar Népköztársaság és a Lengyel Népköztársaság között Varsóban, az évi május hó 20. napján aláírt konzuli egyezmény kihirdetéséről (dec. 6.) évi 41. tvr. a Magyar Népköztársaság és a Csehszlovák Köztársaság között szociálpolitikai együttműködésről Budapesten az évi január hó 30. napján kötött egyezmény kihirdetéséről (dec. 13.) évi 42. tvr. a Magyar Népköztársaság és a Csehszlovák Köztársaság között Prágában, az évi március hó 27. napján aláírt konzuli egyezmény kihirdetéséről (dec. 20.) évi 43. tvr. a bírósági titkárról (dec. 20.)

16 1960. évi 1. tvr. a mezőgazdasági lakosság általános jövedelemadójáról szóló tvr.ek módosításáról (jan. 16.) évi 2. tvr. a férjezett nők állampolgárságáról szóló, New-Yorkban, évi február hó 20. napján kelt nemzetközi egyezmény kihirdetéséről (jan. 23.) évi 3. tvr. a Magyar Népköztársaság és a Finn Köztársaság között Budapesten az évi június hó 10. napján kötött kulturális egyezmény kihirdetéséről (jan. 23.) évi 4. tvr. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének Kormánya között az egészségügy és orvostudomány terén való együttműködésről Budapesten évi április hó 17. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről (febr. 6.) évi 5. tvr. a Magyar Népköztársaság és a Lengyel Népköztársaság között a polgári, családjogi és bűnügyi jogsegély tárgyában, Budapesten, évi március hó 6. napján aláírt szerződés kihirdetéséről (febr. 6.) évi 6. tvr. a bíróságok népi ülnökeinek választásáról (febr. 28.) évi 7. tvr. a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Iraki Köztársaság Kormánya között Budapesten, évi április hó 11. napján aláírt kulturális egyezmény kihirdetéséről (márc. 3.) évi 8. tvr. a mezőgazdasági termelőszövetkezetről és a termelőszövetkezeti csoportról szól évi 7. tvr. módosításáról és kiegészítéséről (márc. 21.) évi 9. tvr. a népi ellenőrzésről szóló évi VII. törvény módosításáról (márc. 21.) évi 10. tvr. részleges közkegyelem gyakorlásáról és a közbiztonsági őrizet megszüntetéséről (ápr. 1.) évi 11. tvr. a Polgári Törvénykönyv hatálybalépéséről és végrehajtásáról (ápr. 12.) évi 12. tvr. a Polgári Törvénykönyv által érintett egyes jogszabályok módosításáról, illetőleg kiegészítéséről (ápr. 12.) évi 13. tvr. a Magyar Népköztársaság és a Német Demokratikus Köztársaság között, a szociálpolitika terén történő együttműködés tárgyában Budapesten az évi január hó 30. napján kötött egyezmény kihirdetéséről (máj. 24.) évi 14. tvr. egyes bűncselekmények kisebb jelentőségű eseteinek szabálysértéssé nyilvánításáról (jún. 1.) évi 15. tvr. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Bolgár Népköztársaság Kormánya között Budapesten, évi március hó 13. napján az állategészségügy terén történő együttműködésről kötött egyezmény, továbbá az állatok, állati termékek és a fertőző betegségek terjesztésére alkalmas tárgyak behozataláról, kiviteléről és átviteléről létrejött megállapodás kihirdetéséről (jún. 7.) évi 16. tvr. a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa Szófiában, évi december hó 14. napján aláírt alapokmányának kihirdetéséről (jún. 10.) évi 17. tvr. a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsának jogképességéről, kiváltságairól és mentességeiről szóló, Szófiában, évi december hó 14. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről (jún. 10.) évi 18. tvr. a mezőgazdasági termelőszövetkezetről és a termelőszövetkezeti csoportról szóló évi 7. tvr. kiegészítéséről (jún. 14.) évi 19. tvr. az Ottawában, október 3-án aláírt Egyetemes Postaegyezmény kihirdetéséről (júl. 17.) évi 20. tvr. a Magyar Népköztársaság és a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság Kormánya között a növényvédelemről Budapesten, évi december hó 6. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről (szept. 1.) évi 21. tvr. a gépjármű alkatrészek és tartozékok minőségének jóváhagyására vonatkozó egységes feltételek elfogadásáról és a minőségi jóváhagyás kölcsönös elismeréséről szóló,

17 Genfben március 20-án aláírt többoldalú nemzetközi egyezmény kihirdetéséről (szept. 2.) évi 22. tvr. a mezőgazdasági nagyüzemi gazdálkodásra alkalmas területek kialakításáról szóló évi 24. tvr. kiegészítéséről és módosításáról (szept. 2.) évi 23. tvr. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Német Demokratikus Köztársaság Kormánya között a kulturális és tudományos együttműködés tárgyában Budapesten, évi december hó 19. napján kötött egyezmény kihirdetéséről (szept. 22.) évi 24. tvr. a Magyar Tudományos Akadémiáról (okt. 15.) évi 25. tvr. a Magyar Népköztársaság és az Albán Népköztársaság között a polgári, családjogi és bűnügyi jogsegély tárgyában Tiranában évi január hó 12. napján aláírt szerződés kihirdetéséről (okt. 19.) évi 26. tvr. a tanácsok községfejlesztési munkájára vonatkozó egyes rendelkezések módosításáról és kiegészítéséről (nov. 22.) évi 27. tvr. a vágóállatok forgalmával és levágásával, valamint a hús és húskészítmények forgalmával kapcsolatos szabálysértések címén kiszabható pénzbírság mértékének megállapításáról (dec. 19.) évi 28. tvr. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Bolgár Népköztársaság Kormánya között az egészségügyi együttműködés tárgyában Budapesten, az évi április hó 3. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről (dec. 20.) évi 29. tvr. a vízgazdálkodási társulatokról (dec. 31.) évi 1. tvr. a Magyar Népköztársaság és a Német Demokratikus Köztársaság között a találmányi szabadalmak és a gyári vagy kereskedelmi védjegyek elsőbbségi határidejének meghosszabbítása és az ipari tulajdonjogot érintő egyéb kérdések tárgyában Berlinben évi január hó 12. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről (jan. 10.) évi 2. tvr. az Európai és Földközi-tenger melléki Növényvédelmi Szervezet létesítéséről Párizsban, évi április hó 18. napján kötött és évi április hó 27. napján módosított egyezmény kihirdetéséről (jan. 15.) évi 3. tvr. az Egyesült Nemzetek Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete keretében évi december hó 6. napján kötött Nemzetközi Növényvédelmi Egyezmény kihirdetéséről (jan. 15.) évi 4. tvr. a Magyar Népköztársaság és a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság között a kölcsönös jogsegély tárgyában Belgrádban, évi május hó 7. napján aláírt szerződés kihirdetéséről (jan. 22.) évi 5. tvr. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Guineai Köztársaság Kormánya között Conakryban az évi január hó 12. napján kötött kulturális egyezmény kihirdetéséről (márc. 4.) évi 6. tvr. a Magyar Népköztársaság és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság között a kettős állampolgárságú személyek állampolgárságának rendezéséről Prágában november 4-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről (márc. 31.) évi 7. tvr. az évi 34. tvr. egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről [a népbíróságok megszüntetése] (ápr. 16.) évi 8. tvr. a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsának XII. ülésszakán Szófiában évi december hó 14. napján az állategészségügy terén történő együttműködésről aláírt egyezmény kihirdetéséről (ápr. 16.) évi 9. tvr. a bírósági végrehajtás szabályainak módosításáról (ápr. 21.) évi 10. tvr. a fontos és bizalmas munkakörök betöltéséről szóló évi 66. tvr. módosításáról (máj. 9.)

18 1961. évi 11. tvr. a nemzetközi kiállításokról november 22-én kelt nemzetközi Egyezmény és módosítására május 10-én kelt jegyzőkönyv kihirdetéséről (júl. 1.) évi 12. tvr. a tanácsok községfejlesztési munkájára vonatkozó egyes rendelkezések módosításáról és kiegészítéséről (szept. 24.) évi 13. tvr. a büntető eljárásra vonatkozó jogszabályok egyes hatásköri és illetékességi rendelkezéseinek módosításáról (szept. 24.) évi 14. tvr. a polgári perrendtartás egyes hatásköri szabályainak módosításáról (szept. 24.) évi 15. tvr. a halászatról (nov. 3.) évi 16. tvr. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság Kormánya között Budapesten az évi február hó 24. napján aláírt, a kulturális együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről (nov. 4.) évi 17. tvr. a mezőgazdasági termelőszövetkezetek tagjainak kötelező kölcsönös nyugdíjbiztosításáról szóló évi 65. tvr. módosításáról és kiegészítéséről (nov. 12.) évi 18. tvr. a természetvédelemről (dec. 24.) évi 19. tvr. a mezőgazdasági lakosság általános jövedelemadójáról szóló tvr.-ek módosításáról és kiegészítéséről (dec. 28.) évi 20. tvr. a kisiparosok kötelező kölcsönös nyugdíjbiztosításáról (dec. 30.) évi 1. tvr. a Genfben, december 21. napján kelt nemzetközi távközlési egyezmény kihirdetéséről (febr. 3.) évi 2. tvr. a Magyar Népköztársaság és a Bolgár Népköztársaság között a szociálpolitikai együttműködésről Budapesten az június 30. napján kötött egyezmény kihirdetéséről (febr. 3.) évi 3. tvr. a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsának XII. ülésszakán, Szófiában december 14-én aláírt, a zárszolgálat, valamint a növények kártevőktől és betegségektől való védelme terén történő együttműködésről szóló nemzetközi egyezmény kihirdetéséről (febr. 7.) évi 4. tvr. a Magyar Népköztársaság és a Lengyel Népköztársaság között a kettős állampolgárságú személyek állampolgárságának rendezéséről Budapesten július 5-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről (febr. 11.) évi 5. tvr. a Magyar Népköztársaság és a Román Népköztársaság között a szociálpolitika terén történő együttműködésről Budapesten, az szeptember 7. napján kötött egyezmény kihirdetéséről (febr. 22.) évi 6. tvr. az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozóan Genfben január 15-én létrejött Nemzetközi Vámegyezmény kihirdetéséről (márc. 15.) évi 7. tvr. az állami szervek és szövetkezetek gazdálkodásának évi rendszeres ellenőrzéséről és a bankellenőrzésről szóló évi 29. tvr. egyes rendelkezéseinek módosításáról (ápr. 1.) évi 8. tvr. a büntető eljárásról (máj. 13.) évi 9. tvr. a Duna halászati hasznosítására vonatkozólag Bukarestben, január 29. napján kötött egyezmény kihirdetéséről (máj. 16.) évi 10. tvr. a Büntető Törvénykönyv hatálybalépéséről, végrehajtásáról és egyes szabálysértésekről (máj. 27.) évi 11. tvr. pedagógiai főiskola létesítéséről Nyíregyházán (máj. 28.) évi 12. tvr. a dolgozók társadalombiztosítási nyugdíjáról szóló évi 40. tvr. egyes rendelkezéseinek módosításáról (máj. 28.) évi 13. tvr. a tankötelezettségről (jún. 16.)

19 1962. évi 14. tvr. az alsófokú oktatási intézményekről (jún. 16.) évi 15. tvr. a Magyar Népköztársaság és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság között a polgári jogi, családjogi és a büntető ügyekre vonatkozó jogi kapcsolatok szabályozásáról Prágában, az évi november hó 2. napján aláírt szerződés kihirdetéséről (júl. 7.) évi 16. tvr. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége Kormánya között a magyar-szovjet államhatár rendjének megállapítása, határkérdésekben kölcsönös segítségnyújtás és együttműködés tárgyában Budapesten, évi október hó 3-án létrejött szerződés kihirdetéséről (júl. 13.) évi 17. tvr. az ipari tulajdon oltalmára létesült uniós egyezmények Londonban az évi június hó 2. napján felülvizsgált szövegének kihirdetéséről (júl. 20.) évi 18. tvr. az alkoholisták elleni intézkedésekről (júl. 21.) évi 19. tvr. a Magyar Testnevelési és Sport Tanács létesítéséről szóló évi 4. tvr. módosításáról és kiegészítéséről (aug. 12.) évi 20. tvr. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Ghanai Köztársaság Kormánya között Accrában, az évi április hó 27. napján kötött kulturális együttműködési egyezmény kihirdetéséről (aug. 12.) évi 21. tvr. az utakról (szept. 15.) évi 22. tvr. a felsőoktatási intézményekről [16 egyetem, 4 egyetemi jellegű mg.-i főiskola, 10 főiskola és 14 felsőfokú {tanító- és óvónőképző} intézet felsorolásával] (szept. 16.) évi 23. tvr. az évi 17. tvr. kiegészítéséről, az évi 16. tvr. és az évi 16. tvr. egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezérésől (szept. 16.) évi 24. tvr. a társadalmi bíróságokról (okt. 21.) évi 25. tvr. a külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New Yorkban június 10-én kelt Egyezmény kihirdetéséről (okt. 22.) évi 26. tvr. a munkaviszonyt érintő egyes kérdések szabályozásáról (dec. 24.) évi 27. tvr. a dolgozók betegségi biztosításáról szóló évi 39. tvr. módosításáról (dec. 24.) évi 28. tvr. a Genfben, az évi szeptember hó 19. napján kelt közúti közlekedési egyezmény, a közúti jelzésekre vonatkozó jegyzőkönyv, valamint az ezeket kiegészítő megállapodások, továbbá a Genfben, az évi december hó 13. napján kelt, az útjelzésekre vonatkozó európai egyezmény kihirdetéséről (dec. 30.) évi 1. tvr. az anyakönyvekről szóló évi 19. tvr. módosításáról (jan. 13.) évi 2. tvr. a mezőgazdasági lakosság általános jövedelemadójáról szóló tvr.ek kiegészítéséről (jan. 13.) évi 3. tvr. a Magyar Népköztársaság és az Iraki Köztársaság között a Rádió, Televízió, Film, Színházművészet és Hírszolgálat területén való együttműködés tárgyában, Bagdadban, október 11-én létrejött egyezmény kihirdetéséről (jan. 13.) évi 4. tvr. a közkegyelem gyakorlásáról (márc. 22.) évi 5. tvr. a Győri Műszaki Egyetem létesítéséről (márc. 23.) évi 6. tvr. a nyílt tengerről szóló, Genfben, április 29-én aláírt szerződés kihirdetéséről (márc. 29.) évi 7. tvr. a Genfben, évi szeptember hó 16. napján kelt, a nemzetközi főútvonalak építésére vonatkozó Nyilatkozat kihirdetéséről (ápr. 19.) évi 8. tvr. a kiállításon, vásáron, kongresszuson, vagy hasonló esemény alkalmával bemutatandó, vagy felhasználandó áruk behozatalánál engedélyezett kedvezményekre, valamint a munkaeszközök vámelőjegyzésben történő behozatalára vonatkozóan

20 Brüsszelben, június 8-án létrejött vámegyezmények kihirdetéséről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1963. (X. 5.) KkM rendelettel (máj. 11.) évi 9. tvr. a muzeális emlékek védelméről (máj. 11.) évi 10. tvr. a dolgozók társadalombiztosítási nyugdíjáról szóló évi 40. tvr. módosításáról és kiegészítéséről (máj. 11.) évi 11. tvr. a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Indiai Köztársaság Kormánya között New Delhiben, az évi március hó 30. napján kötött kulturális együttműködési egyezmény kihirdetéséről (jún. 2.) évi 12. tvr. a vámügyekben történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról Berlinben július 5-én megkötött Egyezmény kihirdetéséről (jún. 13.) évi 13. tvr. a Magyar Népköztársaság évi költségvetésének végrehajtásáról (júl. 6.) évi 14. tvr. az erdőbirtokossági társulatok jövedelemadójáról szóló évi 25. tvr. módosításáról (júl. 7.) évi 15. tvr. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság Kormánya között a határsávforgalom szabályozása tárgyában Prágában, évi október hó 16-án megkötött egyezmény kihirdetéséről (júl. 7.) évi 16. tvr. a Magyar Népköztársaság és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége között a szociális ellátás területén való együttműködés tárgyában Budapesten, az december 20-án kötött egyezmény kihirdetéséről (júl. 14.) évi 17. tvr. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság Kormánya között a tehergépjárművel végzett árufuvarozás, valamint az ezzel kapcsolatos vámeljárás szabályozása tárgyában évi február hó 9-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről (aug. 11.) évi 18. tvr. a kisiparosok kötelező kölcsönös nyugdíjbiztosításáról szóló évi 20. tvr. módosításáról és kiegészítéséről (aug. 11.) évi 19. tvr. a tudományos minősítésről és a tudományos fokozatokról (aug. 14.) évi 20. tvr. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság Kormánya között az egészségügyi együttműködés tárgyában Budapesten, évi március hó 29. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről (aug. 16.) évi 21. tvr. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének Kormánya között a kettős állampolgárság eseteinek kiküszöbölése tárgyában Moszkvában, január 21-én létrejött egyezmény kihirdetéséről (szept. 14.) évi 22. tvr. a rendőrség fegyverhasználati jogáról (okt. 2.) évi 23. tvr. a nemzetközi fuvarozásnál használatos rakodólapok vámkezeléséről Genfben, december 9-én kelt európai egyezmény kihirdetéséről (okt. 15.) évi 24. tvr. a büntetésvégrehajtásnak az igazságügyminiszter felügyelete alá helyezéséről (okt. 20.) évi 25. tvr. a képzőművészeti és iparművészeti alkotások, valamint dekorációs anyagok többszörösítésének és forgalombahozatalának szabályozásáról szóló évi 12. tvr. módosításáról (okt. 20.) évi 26. tvr. a légkörben, a világűrben és a víz alatt végzett nukleáris fegyverkísérletek betiltása tárgyában Moszkvában, augusztus 5-én létrejött szerződés kihirdetéséről (okt. 23.) évi 27. tvr. a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság között a növényvédelmi együttműködésről Budapesten, évi július hó 9. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről (nov. 11.) évi 28. tvr. a mezőgazdasági termelőszövetkezetek tagjainak kötelező kölcsönös nyugdíjbiztosításáról szóló évi 65. tvr. módosításáról és kiegészítéséről (nov. 11.)

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. T/ számú törvényjavaslat

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. T/ számú törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/19079. számú törvényjavaslat a Magyar Köztársaság Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya között a két ország között kötött nemzetközi szerződések felülvizsgálatáról Budapesten

Részletesebben

Közzéteszi a Szabadalmi Ügyvivői Vizsgabizottság a 76/1995. (XII. 29.) IKM rendelet (a továbbiakban: R.) 5. -ának (2) bekezdése alapján.

Közzéteszi a Szabadalmi Ügyvivői Vizsgabizottság a 76/1995. (XII. 29.) IKM rendelet (a továbbiakban: R.) 5. -ának (2) bekezdése alapján. A 2016. évi szabadalmi ügyvivői vizsga tárgyainak körébe tartozó hazai, európai közösségi és külföldi jogszabályok, illetve nemzetközi szerződések jegyzéke 1 Közzéteszi a Szabadalmi Ügyvivői Vizsgabizottság

Részletesebben

V. 1154. Váckisújfalui körjegyzőség iratai 1838-1950

V. 1154. Váckisújfalui körjegyzőség iratai 1838-1950 V. 54. 838 Raktári helye: Mester utca, I. emelet, 52 állvány, 3. polc Körjegyzőség közös anyaga 946 D/ Népi demokratikus kori iratok b/ Elöljárósági iratok 946,70 fm Váckisújfalu község 838 A/ Feudális

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA december 16., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA december 16., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. december 16., csütörtök 191. szám Tartalomjegyzék 2010. évi CXLVIII. törvény A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010.

Részletesebben

A Magyar Tudományos Akadémiát érintő jogszabályok listája

A Magyar Tudományos Akadémiát érintő jogszabályok listája A Magyar Tudományos Akadémiát érintő jogszabályok listája Jogállás Magyarország Alape a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. Jogviszony jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. szabályairól szóló

Részletesebben

V. 1133. Tápiószecső nagyközség iratai 1945-1950

V. 1133. Tápiószecső nagyközség iratai 1945-1950 V. 33. 945 Raktári helye: Mester utca, I. emelet, 46. állvány, 82. polc D/ Népi demokratikus kori iratok 945 a/ Képviselőtestületi iratok 945 0,08 fm b/ Elöljárósági iratok 945 3,30 fm d/ Adókezelési és

Részletesebben

V. 1065. Kőröstetétlen község iratai 1948-1950

V. 1065. Kőröstetétlen község iratai 1948-1950 Terjedelem: 1,24 fm, 7 doboz (0,95 fm), 9 kötet (0,29 fm), 16 raktári egység Raktári hely: Mester utca, fszt. raktár, 117. állvány, 20-22. polc D) Népi demokratikus kori iratok a) Képviselő-testületi iratok

Részletesebben

V. 1063. Kóka nagyközség iratai 1887-1950

V. 1063. Kóka nagyközség iratai 1887-1950 18871950 Raktári hely: Mester utca, I. emelet, 138. állvány, 57. polc C) Polgári kori iratok 18871944 (1948) a) Képviselőtestületi iratok 19191931 0,07 fm b) Elöljárósági közigazgatási iratok 18871944

Részletesebben

V. 1073. Mende nagyközség iratai 1921-1950 /-1954/

V. 1073. Mende nagyközség iratai 1921-1950 /-1954/ 1921- /-1954/ Raktári helye: Mester utca, I. emelet, 138. állvány, 11-16. polc C/ Polgári kori iratok 1921-1930 a/ Képviselő-testületi iratok 1921-1930 0,03 fm D/ Népi demokratikus kori iratok /1941-/

Részletesebben

V. 1047. Gyömrő nagyközség iratai 1899-1950

V. 1047. Gyömrő nagyközség iratai 1899-1950 Raktári helye: Mester utca, I. emelet, 136. állvány, 1-8. polc C/ Polgári kori iratok 1899-1944 a/ Képviselő-testületi iratok 1899-1944 0,25 fm b/ Elöljárósági iratok 1926-1944 2,46 fm c/ Községi bíráskodás

Részletesebben

V. 1159. Vasad nagyközség iratai 1926-1950

V. 1159. Vasad nagyközség iratai 1926-1950 V. 59. 926950 Raktári helye: Mester utca, I. emelet, 52. állvány, 6. polc C/ Polgári kori iratok 926944 a/ Képviselőtestületi iratok 926944 0,09 fm b/ Elöljárósági iratok 937944,0 fm D/ Népi demokratikus

Részletesebben

V. 1027. Domony nagyközség iratai 1924-1950 /-1952/

V. 1027. Domony nagyközség iratai 1924-1950 /-1952/ 1924- /-1952/ Raktári helye: Mester utca, 1. em. raktár, 132. állvány, 9-11. polc C/ Polgári kori iratok 1924-1944 a/ Képviselő-testületi iratok 1924-1944 0,07 fm D/ Népi demokratikus kori iratok 1945-

Részletesebben

T/13860. számú. törvényjavaslat

T/13860. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/13860. számú törvényjavaslat a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvénynek, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII.

Részletesebben

A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke

A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke 20 augusztusban megjelent csökkentett joganyag (Alaptörvény módosításai, törvények, kormányek, PSZÁF, MNB, NMHH MEKH és miniszteri, ek). *jelöltek

Részletesebben

Laczkóné Kottner Erzsébet gyámhivatal-vezető fszt. 14. sz. 47/ Balázs Ildikó ügyintéző fszt. 12. sz. 47/

Laczkóné Kottner Erzsébet gyámhivatal-vezető fszt. 14. sz. 47/ Balázs Ildikó ügyintéző fszt. 12. sz. 47/ GYÁMHIVATAL Ügyintézők Laczkóné Kottner Erzsébet gyámhivatal-vezető fszt. 14. sz. 47/565-276 Balázs Ildikó ügyintéző fszt. 12. sz. 47/565-278 ügyintéző fszt. 12. sz. 47/565-280 ügyintéző fszt. 13. sz.

Részletesebben

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI 1 Jogalap Leírás Eljárási szabályok 1 14. cikk Általános gazdasági érdekű szolgáltatások 15. cikk (3) Hozzáférés az uniós intézmények dokumentumaihoz

Részletesebben

F E L H Í V Á S Bírósági ülnökök választására

F E L H Í V Á S Bírósági ülnökök választására F E L H Í V Á S Bírósági ülnökök választására Magyarország Alaptörvénye Bíróság fejezetének 27. cikk (2) bekezdése értelmében a törvény által meghatározott ügyekben és módon nem hivatásos bírák is részt

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a bírósági ülnökök választásáról

T Á J É K O Z T A T Ó a bírósági ülnökök választásáról T Á J É K O Z T A T Ó a bírósági ülnökök választásáról Magyarország Köztársasági Elnöke az idei ülnökválasztás időpontját 2015. március 7. és április 30. napja közötti időtartamra tűzte ki. A bírák jogállásáról

Részletesebben

ZÁRÓOKMÁNY. AF/CE/BA/hu 1

ZÁRÓOKMÁNY. AF/CE/BA/hu 1 ZÁRÓOKMÁNY AF/CE/BA/hu 1 A BELGA KIRÁLYSÁG, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG, A CSEH KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG, A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG, A SPANYOL KIRÁLYSÁG,

Részletesebben

A Projekt Igazgatóságon alkalmazott rendeletek és jogszabályok

A Projekt Igazgatóságon alkalmazott rendeletek és jogszabályok A Projekt Igazgatóságon alkalmazott ek és jogszabályok SOR- SZÁM 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. NYILV. SZÁM MEGNEVEZÉS FELLELHETŐSÉG 1959. évi IV. törvény 1988. évi I. törvény 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK FELDOLGOZOTT JOGSZABÁLYOK...3 ELŐSZÓ...4 2013. ÉVI V. TÖRVÉNY A POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVRŐL NEGYEDIK KÖNYV, CSALÁDJOG...

TARTALOMJEGYZÉK FELDOLGOZOTT JOGSZABÁLYOK...3 ELŐSZÓ...4 2013. ÉVI V. TÖRVÉNY A POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVRŐL NEGYEDIK KÖNYV, CSALÁDJOG... TARTALOMJEGYZÉK FELDOLGOZOTT JOGSZABÁLYOK...3 ELŐSZÓ...4 2013. ÉVI V. TÖRVÉNY A POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVRŐL NEGYEDIK KÖNYV, CSALÁDJOG...5 IV. Fejezet A Ptk. Negyedik Könyvéhez kapcsolódó átmeneti rendelkezések...6

Részletesebben

V. 1044. Gödöllő nagyközség iratai 1902-1950

V. 1044. Gödöllő nagyközség iratai 1902-1950 Raktári helye: Mester utca, I. emelet, 135. állvány, 2-9. polc C/ Polgári kori iratok 1902-1944 a/ Képviselő-testületi iratok 1922-1933 0,18 fm b/ Elöljárósági iratok 1902-1944 2,34 fm d/ Adókezelési és

Részletesebben

V. 1165. Zsámbok nagyközség iratai 1913, 1927-1950

V. 1165. Zsámbok nagyközség iratai 1913, 1927-1950 V. 65. 93, 927950 Raktári helye: Mester utca, I. emelet, 53. állvány, 46. polc C/ Polgári kori iratok 93, 927944 a/ Képviselőtestületi iratok 92794 0,09 fm b/ Elöljárósági iratok 93, 940944 0,20 fm D/

Részletesebben

A családjog kézikönyve

A családjog kézikönyve Dr. Bajory Pál Dr. Kiss Éva Dr. Bencze Lászlóné Dr. Kőrös András Dr. Brávácz Ottóné Dr. Makai Katalin Dr. Csiky Ottó Némethné dr. Bokor Klára Dr. Filó Erika Dr. Söth Lászlóné Dr. Katonáné dr. Pehr Erika

Részletesebben

A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály

A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály 1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről Általános rész Büntető

Részletesebben

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások

Részletesebben

A kapcsolt vállalkozások nyereség-kiigazításával kapcsolatos kettős adóztatás. megszüntetéséről szóló egyezmény 7. cikkére vonatkozó nyilatkozatok

A kapcsolt vállalkozások nyereség-kiigazításával kapcsolatos kettős adóztatás. megszüntetéséről szóló egyezmény 7. cikkére vonatkozó nyilatkozatok ALÁÍRÁSI JEGYZŐKÖNYV A CSEH KÖZTÁRSASÁGNAK, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁGNAK, A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁGNAK, A LETT KÖZTÁRSASÁGNAK, A LITVÁN KÖZTÁRSASÁGNAK, A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGNAK, A MÁLTAI KÖZTÁRSASÁGNAK, A LENGYEL

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége alaptevékenysége, feladat- és hatásköre Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége alaptevékenysége, feladat- és hatásköre A Fejér Megyei Kormányhivatal, így a Közlekedési Felügyelőség SZMSZ-ének hatályos szövegét a 3/2013. (I.8.)

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat jogforrásai. 2. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló évi CLXI. törvény

A Szervezeti és Működési Szabályzat jogforrásai. 2. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló évi CLXI. törvény 4. számú melléklet A Szervezeti és Működési Szabályzat jogforrásai I. Jogszabályok: 1. Magyarország Alaptörvény 2. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 3. A bírák jogállásáról

Részletesebben

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK Brüsszel, 2005. március 31. (OR. en) AA 14/2/05 REV 2 CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS: CSATLAKOZÁSI OKMÁNY, I. MELLÉKLET

Részletesebben

9. Az elítéltek jogai és kötelességei. Az elítélt nevelése*...59 9.1. Az elítéltek jogai...59 9.1.1. A szabadságvesztés végrehajtása alatt szünetelő

9. Az elítéltek jogai és kötelességei. Az elítélt nevelése*...59 9.1. Az elítéltek jogai...59 9.1.1. A szabadságvesztés végrehajtása alatt szünetelő TARTALOMJEGYZÉK A Kiadó előszava...3 I. Büntetés-végrehajtási jog...4 1. A büntetés és intézkedés végrehajthatósága, intézkedés a végrehajtás iránt és a végrehajtást kizáró okok. A szabadságvesztés végrehajtásának

Részletesebben

B/3. BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI ÉS SZABÁLYSÉRTÉSI JOG

B/3. BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI ÉS SZABÁLYSÉRTÉSI JOG B/3. BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI ÉS SZABÁLYSÉRTÉSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG Egyes tételeknél szükséges a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (Btk.), a büntetőeljárásról szóló

Részletesebben

B/3. BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG

B/3. BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG B/3. BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG Egyes tételeknél szükséges - az Alaptörvény, - a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk.), - a büntetőeljárásról szóló

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2013. évi 57. szám 20401 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata Az Oktatási Hivatal Alapító Okirata (a módosításokkal egységes

Részletesebben

Általános közzétételi lista II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Általános közzétételi lista II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok Általános közzétételi lista II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó ágazati jogszabályok

Részletesebben

V. 1092. Perőcsény nagyközség iratai 1878-1950

V. 1092. Perőcsény nagyközség iratai 1878-1950 V. 092. 878-950 Raktári helye: Mester utca, földszint, 2. állvány, 5-7. polc C/ Polgári kori iratok 878-944 a/ Képviselő-testületi iratok 930-936 0,02 fm d/ Adókezelési és tulajdon- 878-944 0,0 fm nyilvántartási

Részletesebben

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti Kulturális, Oktatási, Tudományos, Sport- és Ifjúsági Egyezmény kihirdetéséről

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti Kulturális, Oktatási, Tudományos, Sport- és Ifjúsági Egyezmény kihirdetéséről OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM a Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti Kulturális, Oktatási, Tudományos, Sport- és Ifjúsági Egyezmény kihirdetéséről Budapest, 2007. május

Részletesebben

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2011. január 1-től

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2011. január 1-től Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2011. január 1-től - A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) államigazgatási és fegyveres rendvédelmi feladatokat is ellátó kormányhivatal. A NAV felügyeletét a miniszterelnök

Részletesebben

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 A jogok generációi...3 A hatalmi ágak elválasztása... 4 Az Alaptörvény és a korábbi Alkotmány kapcsolata... 4 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 1.1.

Részletesebben

1. A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

1. A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása A Kormány 420/2016. (XII. 14.) Korm. rendelete a kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet és a mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 436/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Részletesebben

A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke

A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke 2015. augusztusban csökkentett joganyag (Alaptörvény módosításai, törvények, kormányek, PSZÁF, MNB, NMHH MEKH és miniszteri, ek). *jelöltek a weboldalról

Részletesebben

Törvények évi a munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény évi LXXXIV. az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről

Törvények évi a munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény évi LXXXIV. az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről Törvények 2007. évi a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. CLXI. módosításáról 2007. évi CXXVI. egyes adóek módosításáról 2007. évi LXXXIV. a rehabilitációs járadékról 2006. évi XCVII. az egészségügyben

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 120. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 120. szám MAGYAR KÖZLÖNY 120. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. szeptember 4., csütörtök Tartalomjegyzék 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet Egyes kormányrendeleteknek a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő

Részletesebben

XXIII. Tanácsok (1884 ) 1950 1990 ( 1996) 6 276,21 fm

XXIII. Tanácsok (1884 ) 1950 1990 ( 1996) 6 276,21 fm XXIII. Tanácsok (1884 ) 1950 1990 ( 1996) 6 276,21 fm K 1 Pest Megyei Tanács iratai 1950 1990 5,20 fm a) Jegyzőkönyvek 1950 1990 5,20 fm K 2 Pest Megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága iratai 1950 1990 24,20

Részletesebben

Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára

Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára A Magyar Hidrológiai Társaság XXXI. Országos Vándorgyűlése Gödöllő, 2013. július 3. Kissné Bognár Krisztina főlevéltáros, levéltárvezető Szent István Egyetem Kosáry Domokos

Részletesebben

Somogy Megyei Levéltár. Somogy Megyei Egészségbiztosítási Pénztár iratai 1959-2000 XXIV.1021. Terjedelem

Somogy Megyei Levéltár. Somogy Megyei Egészségbiztosítási Pénztár iratai 1959-2000 XXIV.1021. Terjedelem Somogy Megyei Levéltár Somogy Megyei Egészségbiztosítási Pénztár iratai 1959-2000 XXIV.1021. Terjedelem Raktári egységek száma Terjedelem ifm. 64 kisdoboz 18 kötet 2 csomó Kötetek: 1,00 ifm Csomók: 0,40

Részletesebben

Ágazati jogszabályok évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól,

Ágazati jogszabályok évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól, Szociális és gyámügyi igazgatás Ágazati jogszabályok 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól, 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Vének Önkormányzata rendelet nyilvántartása

Vének Önkormányzata rendelet nyilvántartása 1994 1993 1992 1991 Évszám Rendelet Vének Önkormányzata rendelet nyilvántartása Hatályba Száma lépés A rendelet címe ideje 1/1991. (IV.01.) Az 1991. évi költségvetésről 2/1991. (VII.18.) Az 1990. évi költségvetés

Részletesebben

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A Társaság tagjai lehetnek: rendes tagok, tiszteletbeli tagok, pártoló tagok, ifjúsági tagok. 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG 2. SZAKASZ A

Részletesebben

1962. évi 25. törvényerejű rendelet

1962. évi 25. törvényerejű rendelet A jogszabály mai napon hatályos állapota 1962. évi 25. törvényerejű rendelet a külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New Yorkban 1958. június 10-én kelt Egyezmény

Részletesebben

Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról

Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról Főbb jogszabályok Alaptörvény Ptk. Az egyesülési jogról a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK Brüsszel, 2005. március 31. (OR. en) AA 1/2/05 REV 2 CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS: TARTALOMJEGYZÉK JOGI AKTUSOK ÉS

Részletesebben

Iromány száma: T/ Benyújtás dátuma: :46. Parlex azonosító: 66NJ6OL30003

Iromány száma: T/ Benyújtás dátuma: :46. Parlex azonosító: 66NJ6OL30003 Iromány száma: T/15642. Benyújtás dátuma: 2017-05-15 13:46 Miniszterelnökség Parlex azonosító: 66NJ6OL30003 Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke Tárgy: Törvényjavaslat benyújtása Benyújtó: Dr.

Részletesebben

C 326/266 Az Európai Unió Hivatalos Lapja (7.) JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓ KIVÁLTSÁGAIRÓL ÉS MENTESSÉGEIRŐL

C 326/266 Az Európai Unió Hivatalos Lapja (7.) JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓ KIVÁLTSÁGAIRÓL ÉS MENTESSÉGEIRŐL C 326/266 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2012.10.26. (7.) JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓ KIVÁLTSÁGAIRÓL ÉS MENTESSÉGEIRŐL A MAGAS SZERZŐDŐ FELEK, FIGYELEMBE VÉVE, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés

Részletesebben

MUNKAANYAG A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. A külügyminiszter../2008. (..) KüM rendelete. a külügyminiszter által adományozható elismerésekről

MUNKAANYAG A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. A külügyminiszter../2008. (..) KüM rendelete. a külügyminiszter által adományozható elismerésekről A külügyminiszter./2008. (..) KüM rendelete a külügyminiszter által adományozható elismerésekről A Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény 10. (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás

Részletesebben

A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN

A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN 2014. május 15. 2 A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN A Debreceni Egyetem Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2010. évi 12. szám 2010. május 31. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 22/2010. (V. 31.) Ö.r. Az Önkormányzat

Részletesebben

A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke

A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke 2014. januárban megjelent csökkentett joganyag (Alaptörvény módosításai, törvények, kormányrendeletek, PSZÁF, MNB, NMHH MEKH és miniszteri, rendeletek).

Részletesebben

366/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet a közigazgatási hivatalokat érint egyes kormányrendeletek módosításáról

366/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet a közigazgatási hivatalokat érint egyes kormányrendeletek módosításáról 366/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet a közigazgatási hivatalokat érint egyes kormányrendeletek módosításáról A Kormány az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében,

Részletesebben

Dr. Lajtár István, PhD

Dr. Lajtár István, PhD Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Büntetőjogi, Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék Wesselényi - sorozat Dr. Lajtár István, PhD tanszékvezető, egyetemi docens

Részletesebben

A TÖRVÉNYSZÉK MŰKÖDÉSÉT MEGHATÁROZÓ LEGFONTOSABB JOGFORRÁSOK

A TÖRVÉNYSZÉK MŰKÖDÉSÉT MEGHATÁROZÓ LEGFONTOSABB JOGFORRÁSOK Szervezetfejlesztés a en az ítélkezési munka támogatásának, a szervezet hatékonyságának, gazdaságos működésének érdekében című ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0063. számú pályázat A TÖRVÉNYSZÉK MŰKÖDÉSÉT MEGHATÁROZÓ

Részletesebben

A MAGYAR DOLGOZÓK PÁRTJA HATÁROZATAI

A MAGYAR DOLGOZÓK PÁRTJA HATÁROZATAI A MAGYAR DOLGOZÓK PÁRTJA HATÁROZATAI 1948-1956 BUDAPEST TARTATOM Előszó, 5 2948 1. A Magyar Dolgozók Pártja programnyilatkozata (1948. június 13-14.) 15 2. A Magyar Dolgozók Pártja Szervezeti Szabályzata

Részletesebben

A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke

A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke 2015.májusban csökkentett joganyag (Alaptörvény módosításai, törvények, kormányek, PSZÁF, MNB, NMHH MEKH és miniszteri, ek). *jelöltek a weboldalról

Részletesebben

P. 1. melléklet az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelethez A fővárosi, megyei igazságügyi szolgálat érkeztető bélyegzője NYOMTATVÁNY

P. 1. melléklet az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelethez A fővárosi, megyei igazságügyi szolgálat érkeztető bélyegzője NYOMTATVÁNY P. 1. melléklet az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelethez A fővárosi, megyei igazságügyi szolgálat érkeztető bélyegzője NYOMTATVÁNY Jogi segítségnyújtás engedélyezése iránti kérelemhez A) SZEMÉLYI ADATOK,

Részletesebben

c) a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram pályázataival kapcsolatos feladatokat a módosítás alapján az ESZA Kht. helyett az NCSSZI látja el.

c) a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram pályázataival kapcsolatos feladatokat a módosítás alapján az ESZA Kht. helyett az NCSSZI látja el. A kormányzati szervezetrendszer átalakítása keretében a Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet is átalakításra kerül, szociális ágazati feladatait a továbbiakban Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet

Részletesebben

G y e r m e k e i n k

G y e r m e k e i n k G y e r m e k e i n k védelmében delmében A jegyzői i gyámhat mhatóság g feladat és hatásk sköre Jogszabályi háttér 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 149/1997.(IX.10.)

Részletesebben

B/3. BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG. Mindig a vizsga napján hatályos törvényszöveget kell a vizsgázónak ismernie.

B/3. BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG. Mindig a vizsga napján hatályos törvényszöveget kell a vizsgázónak ismernie. Egyes tételeknél szükséges B/3. BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk.) a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény

Részletesebben

V. 1109. Solymár nagyközség iratai 1834-1949

V. 1109. Solymár nagyközség iratai 1834-1949 V. 09. 834- Raktári helye: Mester utca, I. emelet, 45. állvány, 3-6. polc A/a Képviselő-testületi iratok 834-848 /-853/ 0,05 fm B/a Képviselő-testületi iratok 852-854 0,04 fm C/a Képviselő-testületi iratok

Részletesebben

Az oktatási miniszter. r e n d e l e t e

Az oktatási miniszter. r e n d e l e t e Az oktatási miniszter /2006. ( ) r e n d e l e t e egyes miniszteri rendeletek és utasítások hatályon kívül helyezéséről Az oktatási miniszter feladat-és hatásköréről szóló 162/1998. (IX. 30) Korm. rendeletben

Részletesebben

A pénzügyi vállalkozás vezető állású személyének megválasztása/kinevezése

A pénzügyi vállalkozás vezető állású személyének megválasztása/kinevezése A pénzügyi vállalkozás vezető állású személyének megválasztása/kinevezése I. VEZETŐ ÁLLÁSÚ SZEMÉLYEK Az MNB előzetes engedélyével választható meg, illetőleg nevezhető ki a pénzügyi vállalkozásnál vezető

Részletesebben

KÚRIAI TELJES ÜLÉSEK NÉPBÍRÓSÁGI STATISZTIKÁK IM-ÁLLÁSFOGLALÁSOK KEGYELMI ELŐTERJESZTÉSEK NAGY IMRE ÉS TÁRSAI ÜGYE 1989-BEN

KÚRIAI TELJES ÜLÉSEK NÉPBÍRÓSÁGI STATISZTIKÁK IM-ÁLLÁSFOGLALÁSOK KEGYELMI ELŐTERJESZTÉSEK NAGY IMRE ÉS TÁRSAI ÜGYE 1989-BEN / 4 KÚRIAI TELJES ÜLÉSEK NÉPBÍRÓSÁGI STATISZTIKÁK IM-ÁLLÁSFOGLALÁSOK KEGYELMI ELŐTERJESZTÉSEK NAGY IMRE ÉS TÁRSAI ÜGYE 1989-BEN KÖZGAZDASÁGI ÉS JOGI KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 1995 Tartalomjegyzék Bevezető 17

Részletesebben

A BELÜGYMINISZTÉRIUM 2006. I. FÉLÉVI JOGALKOTÁSI PROGRAMJA

A BELÜGYMINISZTÉRIUM 2006. I. FÉLÉVI JOGALKOTÁSI PROGRAMJA A BELÜGYMINISZTÉRIUM 2006. I. FÉLÉVI JOGALKOTÁSI PROGRAMJA I. KORMÁNYELŐTERJESZTÉSEK 1. A külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001. évi XXXIX. törvény és a menedékjogról szóló 1997. évi CXXXIX.

Részletesebben

2006 A VEGYI ANYAGOK SZABÁLYOZÁSÁVAL FOGLALKOZÓ TÖRVÉNYI ESZKÖZÖK - NEMZETKÖZI SZERZŐDÉSEK. 4.2.6. Táblázat / 1. Biztosított források 2

2006 A VEGYI ANYAGOK SZABÁLYOZÁSÁVAL FOGLALKOZÓ TÖRVÉNYI ESZKÖZÖK - NEMZETKÖZI SZERZŐDÉSEK. 4.2.6. Táblázat / 1. Biztosított források 2 4.2.6. Táblázat / 1. 1. 1998. évi L. törvény az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében a kábítószerek és pszichotrop anyagok tiltott forgalmazása elleni, 1988. december 20-án, Bécsben kelt Egyezmény 2.

Részletesebben

A BONYHÁDI JÁRÁSBÍRÓSÁG 2 0 1 3. évi ÜGYELOSZTÁSI RENDJE

A BONYHÁDI JÁRÁSBÍRÓSÁG 2 0 1 3. évi ÜGYELOSZTÁSI RENDJE SZEKSZÁRDI TÖRVÉNYSZÉK ELNÖKHELYETTESE S Z E K S Z Á R D 2012. El. III. A. 3/2/3. szám A BONYHÁDI JÁRÁSBÍRÓSÁG 2 0 1 3. évi ÜGYELOSZTÁSI RENDJE A Bonyhádi Városi Bíróság elnöke 2012.El.II.A.23. számú javaslatának,

Részletesebben

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 6/2012. (IV. 13.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak tevékenysége elismeréséről szóló szabályzatról Az Országos Bíróság Hivatal elnökeként a bíróságok

Részletesebben

A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke

A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke 2016. januári csökkentett joganyag (Alaptörvény módosításai, törvények, kormányrendeletek, PSZÁF, MNB, NMHH MEKH és miniszteri, rendeletek). *jelöltek

Részletesebben

1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS Hatályos: től

1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS Hatályos: től A MAGYAR JÉGKORONG SZÖVETSÉG VERSENYSZABÁLYZATA 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS Hatályos: 2016.10.12-től Átdolgozta: Dr. Szilasi András, Somogyi Attila A kiadmány hiteléül: P.H. Such György elnök Dömötör Róbert a Versenybírósági

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 10/2008.(IX.16.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátásokról

Részletesebben

TERVEZET. Az emberi erőforrások minisztere. /2015. ( ) EMMI rendelete

TERVEZET. Az emberi erőforrások minisztere. /2015. ( ) EMMI rendelete TERVEZET Az emberi erőforrások minisztere /2015. ( ) EMMI rendelete egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazat háttérintézményei és a fővárosi és megyei kormányhivatalok

Részletesebben

XXiii. tanácsok XXiii. tanácsok veszprém Megye tanácsának iratai 1950 1990 13,69 ifm

XXiii. tanácsok XXiii. tanácsok veszprém Megye tanácsának iratai 1950 1990 13,69 ifm XXIII. Tanácsok Megyei tanács 1 Veszprém Megye Tanácsának iratai 1950 1990 13,69 ifm a Tanácsülési jegyzőkönyvek 1950 1990 2,86 b Tanácsülési iratok 1957 1959 0,03 c Elnökök, elnökhelyettesek és bizottságok

Részletesebben

1. cikk. 2. cikk. 3. cikk

1. cikk. 2. cikk. 3. cikk 2004.12.16. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 310/261 7. JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓ KIVÁLTSÁGAIRÓL ÉS MENTESSÉGEIRŐL A MAGAS SZERZŐDŐ FELEK, FIGYELEMBE VÉVE, hogy az Alkotmány III-434. cikke szerint

Részletesebben

Az eljárás az ügyfél kérelmére indul az okmányirodában. okmányirodában készül.

Az eljárás az ügyfél kérelmére indul az okmányirodában. okmányirodában készül. Gépjármű vezetői engedélyekkel kapcsolatos eljárások Ki kaphat vezetői engedélyt? 1. Magyar állampolgár, ha lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye Magyarországon van. 2. Az Európai Gazdasági Térség

Részletesebben

Kisbajcs Önkormányzata rendelet nyilvántartása Rendelet. A rendelet címe

Kisbajcs Önkormányzata rendelet nyilvántartása Rendelet. A rendelet címe 1 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1983 1981 1970 Évszám Kisbajcs Önkormányzata rendelet nyilvántartása Rendelet Száma Hatályba lépés ideje A rendelet címe Hatályon kívül helyezte 1/1970. (III.6.) A bucsu-vásár

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. A Kormány

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. A Kormány 1 1. melléklet a BM/14323/2014. számú előterjesztéshez A Kormány /2014. ( ) Korm. rendelete a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggő lényeges adatokról, valamint a lényeges adatok bejelentésének rendjéről

Részletesebben

AUTONÓMIÁK MAGYARORSZÁGON 1848-2000

AUTONÓMIÁK MAGYARORSZÁGON 1848-2000 AUTONÓMIÁK MAGYARORSZÁGON 1848-2000 I. KÖTET SZERKESZTETTE: GERGELY JENŐ A bevezető tanulmányt írta, a dokumentumokat összegyűjtötte, a bevezetőket és a lábjegyzeteket készítette: CIEGER ANDRÁS, GERGELY

Részletesebben

A rendelet a kihirdetését követő napon 2014. február 4-én lép hatályba. A határozat a közzététel napján 2014. február 8- án lép hatályba.

A rendelet a kihirdetését követő napon 2014. február 4-én lép hatályba. A határozat a közzététel napján 2014. február 8- án lép hatályba. 1 A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) módosításáról szóló

Részletesebben

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK Brüsszel, 2005. március 31. (OR. en) AA 5/2/05 REV 2 CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS: JEGYZŐKÖNYV, II. MELLÉKLET JOGI

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

6. számú melléklet AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉT SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE

6. számú melléklet AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉT SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE 6. számú melléklet AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉT SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE Törvények 1991. évi XI. törvény az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről 1992. évi XXII. tv. a Munka Törvénykönyvéről

Részletesebben

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról (A módosítással egységes szerkezetbe foglalva.) Nyékládháza Város

Részletesebben

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG MUNKAJOG A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi

Részletesebben

MENTESÍTÉS A BÜNTETETT ELŐÉLETHEZ FŰZŐDŐ HÁTRÁNYOK ALÓL A MENTESÍTÉS HATÁLYA

MENTESÍTÉS A BÜNTETETT ELŐÉLETHEZ FŰZŐDŐ HÁTRÁNYOK ALÓL A MENTESÍTÉS HATÁLYA MENTESÍTÉS A BÜNTETETT ELŐÉLETHEZ FŰZŐDŐ HÁTRÁNYOK ALÓL A MENTESÍTÉS HATÁLYA 100. (1) A mentesítés folytán - törvény eltérő rendelkezése hiányában - az elítélt mentesül az elítéléshez fűződő hátrányos

Részletesebben

VÁLTOZÁSMUTATÓ 2014. JÚNIUS VÁLOGATÁS

VÁLTOZÁSMUTATÓ 2014. JÚNIUS VÁLOGATÁS változásmutató VÁLTOZÁSMUTATÓ 2014. JÚNIUS VÁLOGATÁS Teljes listákat találnak a lemez Súgó/Hírlevél menüpont jában (pdf), illetve a hónapban megjelent, módosított, hatályon kívül helyezett jogszabályok

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

T/807. számú. törvényjavaslat

T/807. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/807. számú törvényjavaslat a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Abaújvár és Kechnec (Kenyhec) települések közötti közúti

Részletesebben

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala >>>1145 Budapest, Pétervárad utca 2. SZMSZ BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Városépítési Osztály

Részletesebben

A Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Levéltára

A Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Levéltára Könyvtári szakmai nap Győr, 2014. 03. 25 Kisalföldi Könyvtárak és Könyvtárosok Egyesülete A Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Levéltára Szemerey Tamásné Dr. levéltárvezető Dr. Sági Éva levéltáros Egyetemi

Részletesebben

Tartalom. I. kötet. Az Alkotmány kommentárjának feladata Jakab András...5 Preambulum Sulyok Márton Trócsányi László...83

Tartalom. I. kötet. Az Alkotmány kommentárjának feladata Jakab András...5 Preambulum Sulyok Márton Trócsányi László...83 Tartalom I. kötet Előszó az első kiadáshoz Jakab András........................................ IX Előszó a második kiadáshoz Jakab András...................................... X Folytonos alkotmányozás.

Részletesebben

Az oktatási és kulturális miniszter. /2007. (...) OKM rendelete

Az oktatási és kulturális miniszter. /2007. (...) OKM rendelete A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 94. (4) bekezdése szerint A törvény hatálya alá tartozó intézményekben,

Részletesebben

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról A tervezet a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő azon miniszteri

Részletesebben