A törvényerejű rendeletek teljes listája,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A törvényerejű rendeletek teljes listája, 1949 1989"

Átírás

1 A törvényerejű rendeletek teljes listája, A törvényerejű rendeletek száma és címe után olvasható dátum a jogszabály kihirdetésének (Magyar Közlönyben való megjelenésének) időpontját jelzi. Ezen dátumok egyelőre csak a fontosabb, illetve a legtovább hatályban maradt tvr.-ek esetében vannak feltüntetve, de folyamatosan bővülnek. Utolsó módósítás: január évi 1. tvr. az évi XXXII. törvénycikk és az annak mellékletét képező Magyar Nemzeti Bank alapszabályai egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről (aug. 30.) évi 2. tvr. az alapítványokra vonatkozó kérdések szabályozásáról (aug. 30.) évi 3. tvr. a mező- és erdőgazdasági ingatlanok részleges tagosításáról (aug. 30.) évi 4. tvr. az egyes ipari vállalatok állami tulajdonba vételéről szóló évi XXV. törvénycikk módosításáról és kiegészítéséről (szept. 6.) évi 5. tvr. a vallásoktatás tárgyában (szept. 6.) évi 6. tvr. az államadóssági kötvények kellékeinek megállapításáról (szept. 29.) évi 7. tvr. az Országos Közellátási Hivatal megszüntetéséről és a belkereskedelmi miniszter ügykörének újabb megállapításáról (okt. 12.) évi 8. tvr. a szabadalmi, védjegy- és mintaoltalmi jogszabályok egyes rendelkezéseinek módosításáról (okt. 12.) évi 9. tvr. az igazságügyi szervezet átalakítása tárgyában (okt. 26.) évi 10. tvr. a szövetkezetek felügyeletéről (okt. 26.) évi 11. tvr. a gazdasági irodákról (okt. 26.) évi 12. tvr. Magyar Népköztársasági Érdemrend és Érdemérem alapításáról (okt. 26.) évi 13. tvr. a múzeumokról és műemlékekről (nov. 16.) évi 14. tvr. a bűntettesek kiadása és a bűnügyi jogsegély tárgyában a Román Népköztársasággal Budapesten, az évi augusztus hó 28. napján kötött egyezmény, kihirdetéséről (nov. 23.) évi 15. tvr. a budapesti Műszaki Egyetem átszervezése tárgyában (dec. 1.) évi 16. tvr. a Román Népköztársasággal az egyenesadók, valamint az öröklési illetékek tekintetében a kettős adóztatás elhárítása tárgyában Budapesten az évi augusztus hó 28. napján kelt egyezmény kihirdetéséről (dec. 4.) évi 17. tvr. a központi állami ellenőrzésről (dec. 3.) évi 18. tvr. a házasságkötést megelőző kihirdetési eljárás megszüntetése tárgyában (dec. 1.) évi 19. tvr. a kihágásokra vonatkozó bírói hatáskör újabb szabályozása tárgyában (dec. 4.) évi 20. tvr. egyes ipari és közlekedési vállalatok állami tulajdonba vételéről (dec. 28.) évi 21. tvr. az állami telepről (dec. 28.) évi 1. tvr. augusztus 20. napjának a Népköztársaság ünnepévé nyilvánításáról (jan. 25.) évi 2. tvr. az államigazgatás gazdálkodásának, számvitelének és a gazdálkodás ellenőrzésének reformjáról (jan. 25.) évi 3. tvr. egyes bűnvádi eljárási rendelkezésekről (jan. 25.) évi 4. tvr. a tervgazdálkodás büntetőjogi védelméről (febr. 16.) évi 5. tvr. az Államvédelmi Hatóság szervezésével kapcsolatos egyes katonai igazságügyi kérdésekről (febr. 16.)

2 1950. évi 6. tvr. a letartóztatóintézeti alkalmazottaknak katonai büntető jogszabályok hatálya alá helyezéséről (febr. 24.) évi 7. tvr. egyes megyei bíróságok és járásbíróságok megszüntetéséről, székhelyük és területük megváltoztatásáról, valamint új megyei bíróságok és járásbíróságok felállításáról (márc. 25.) évi 8. tvr. a tiszteletbeli konzuli megbízatások megszüntetéséről (márc. 25.) évi 9. tvr. a felszabadulás ötödik évfordulója alkalmából közkegyelem gyakorlása tárgyában (márc. 25.) évi 10. tvr. április 4-ének, Magyarország felszabadulása napjának nemzeti ünneppé nyilvánításáról (ápr. 2.) évi 11. tvr. a foglyok megszökésének büntetés alá helyezése tárgyában (ápr. 2.) évi 12. tvr. a bűnvádi ügyekben a vizsgálat megszüntetéséről (ápr. 2.) évi 13. tvr. a Párisban évi július hó 5-én kelt Egyetemes postaegyezmény kihirdetéséről (máj. 7.) évi 14. tvr. az Atlantic Cityben az évi október hó 2. napján kelt Nemzetközi Távközlési Egyezmény kihirdetése tárgyában (máj. 7.) évi 15. tvr. a mezőgazdasági növények kártevői és betegségei elleni védelemről Magyarország és Csehszlovákia között Prágában, az évi július hó 23. napján kötött egyezmény közzétételéről (máj. 7.) évi 16. tvr. a bírósági és közigazgatási iratok, valamint a bírósági, gyámpénztári, közigazgatási és pénzügyi letétek kölcsönös kiszolgáltatása tárgyában a Csehszlovák Köztársasággal Vysoké Tatryban az évi február hó 22. napján kötött egyezmény kihirdetéséről (máj. 7.) évi 17. tvr. a magyar-csehszlovák gazdasági kapcsolatok ideiglenes rendezése tárgyában, Prágában az évi április hó 23. napján kötött Megállapodás kihirdetéséről (máj. 18.) évi 18. tvr. a katonai személyek házasságkötésével kapcsolatos egyes rendelkezések tárgyában (máj. 18.) évi 19. tvr. a közigazgatási panaszjog megszűnése tárgyában (jún. 15.) évi 20. tvr. a honvédségi védőkre vonatkozó egyes rendelkezések módosításáról (jún. 15.) évi 21. tvr. a pedagógiai főiskolákról (jún. 25.) évi 22. tvr. a jogszabályoknak, továbbá az államhatalom és államigazgatás legfelsőbb szervei határozatainak közzététele tárgyában (jún. 30.) évi 23. tvr. az egyetemi hittudományi karoknak az egyházak részére való átadása tárgyában (jún. 30.) évi 24. tvr. a társadalmi tulajdon büntetőjogi védelméről (júl. 14.) évi 25. tvr. a közforgalmú gyógyszertárak állami tulajdonba vételéről (júl. 28.) évi 26. tvr. az ország területének elhagyására vonatkozó büntető rendelkezések kiegészítéséről (júl. 12.) a többi tvr.-rel szemben ez a jogszabály szigorúan titkos minősítést kapott, nem jelent meg a Magyar Közlönyben. Helyette ugyanezzel a sorszámmal egy másik tvr. jelent meg nyilvánosan: évi 26. tvr. a Magyar Nemzeti Bankról (júl. 30.) évi 27. tvr. a Magyar Népköztársaság kiváló művésze és a Magyar Népköztársaság érdemes művésze cím adományozása tárgyában (júl. 30.) évi 28. tvr. az Ipari Szaktanárképző Intézetről (júl. 30.) évi 29. tvr. a levéltárakról (júl. 30.) évi 30. tvr. a tervszerű devizagazdálkodással kapcsolatos szabályokról (aug. 2.) évi 31. tvr. a helyi tanácsok tagjainak választásáról (aug. 6.)

3 1950. évi 32. tvr. az állami vállalatokról (aug. 6.) évi 33. tvr. az ötszázezer forintot el nem érő pót- és rendkívüli hitelek engedélyezéséről (aug. 6.) évi 34. tvr. a szerzetesrendek működési engedélyéről (szept. 7.) évi 35. tvr. a Budapesti Tudományegyetem elnevezéséről (szept. 17.) évi 36. tvr. az állami társadalombiztosítás szervezetéről (szept. 23.) évi 37. tvr. november 7. napjának, a Nagy Októberi Szocialista Forradalom évfordulójának állami ünneppé nyilvánításáról (okt. 29.) évi 38. tvr. a katonai büntetőbíróságok hatáskörének kiterjesztéséről (okt. 29.) évi 39. tvr. a büntetőtörvénykönyv általános részének hatálybaléptetéséről (nov. 12.) évi 40. tvr. az ipari technikumokról (nov. 12.) évi 41. tvr. a közgazdasági középiskoláról (nov. 12.) évi 42. tvr. az óvónőképzésről (nov. 12.) évi 43. tvr. a tanítóképzésről (nov. 12.) évi 44. tvr. újrendszerű tudományos fokozat bevezetése és elnyerésének szabályozása tárgyában (nov. 26.) évi 45. tvr. egyes házasságjogi szabályok módosítása tárgyában (nov. 26.) évi 46. tvr. az igazságügyi szervezettel kapcsolatos hatásköri és eljárási szabályok módosításáról (dec. 10.) évi 47. tvr. a pénzügyi bűncselekményekről (dec. 10.) évi 48. tvr. a külföldön tartózkodó magyar állampolgárok részére az évi 9. tvr. alapján adható közkegyelem határidejének meghosszabbítása tárgyában (dec. 17.) évi 1. tvr. a város- és községrendezésről (jan. 3.) évi 2. tvr. a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa mellett működő Országos Testnevelési és Sportbizottság szervezéséről (jan. 14.) évi 3. tvr. a Kossuth-díj alapításáról szóló évi XVIII. törvény módosításáról (jan. 14.) évi 4. tvr. az állategészségügyről a Magyar Népköztársaság és a Lengyel Köztársaság között Budapesten, az évi október hó 29. napján kötött egyezmény közzétételéről (jan. 23.) évi 5. tvr. a kultúrnövényeknek a kártevők és betegségek elleni védelméről a Magyar Népköztársaság és a Lengyel Köztársaság között Budapesten, az évi október hó 29. napján kötött egyezmény közzétételéről (jan. 23.) évi 6. tvr. a miniszterhelyettesekről (jan. 27.) évi 7. tvr. a Munka Törvénykönyve (jan. 31.) évi 8. tvr. a tervgazdálkodás büntetőjogi védelméről szóló évi 4. tvr. kiegészítése tárgyában (febr. 18.) évi 9. tvr. az Anyasági Érdemrend és Érdemérem adományozása, valamint a sokgyermekes anyák jutalmazása tárgyában (márc. 8.) évi 10. tvr. az 1951/52. évi állami begyűjtésről (márc. 18.) évi 11. tvr. az állami tűzoltóság tagjainak a katonai büntető jogszabályok hatálya alá helyezéséről (márc. 31.) évi 12. tvr. a házasságkötés előtt szükséges orvosi vizsgálatról (ápr. 8.) évi 13. tvr. az igazságügyi szervezetre vonatkozó egyes rendelkezésekről (ápr. 21.) évi 14. tvr. az általános gimnáziumról (máj. 6.) évi 15. tvr. a tankötelezettségről és az általános iskoláról (máj. 27.) évi 16. tvr. az ipari technikumok felügyeletének újabb szabályozása tárgyában (máj. 27.)

4 1951. évi 17. tvr. a növényegészségügyi zárlat és a mezőgazdasági növények kártevőktől és betegségektől való védelme tárgyában a Magyar Népköztársaság és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége között Budapesten, az évi július hó 13. napján kötött egyezmény közzétételéről (jún. 6.) évi 18. tvr. Idegen Nyelvek Főiskolája létesítése tárgyában (jún. 10.) évi 19. tvr. Közlekedési Műszaki Egyetem létesítése tárgyában (jún. 26.) évi 20. tvr. egyes egyházi állások betöltése módjáról (júl. 4.) évi 21. tvr. az államtitok és a hivatali titok büntetőjogi védelméről (júl. 7.) évi 22. tvr. a műszaki tanárképzésről (júl. 15.) évi 23. tvr. a helyi tanácsok taglétszámának kiegészítéséről (júl. 26.) évi 24. tvr. a vámjog szabályozásáról (aug. 29.) évi 25. tvr. a Veszprémi Vegyipari Egyetem felállítása tárgyában (szept. 9.) évi 26. tvr. a tudományok doktora tudományos fokozat bevezetése és az egyetemi oktatói, valamint a kutatóintézeti kutatói állások, illetőleg fokozatok szabályozása tárgyában (szept. 11.) évi 27. tvr. a külföldön tartózkodó magyar állampolgárok részére az évi 9. tvr. alapján adható közkegyelem határidejének újabb meghosszabbításáról (okt. 7.) évi 28. tvr. a Közlekedési Műszaki Egyetem Szolnokra való áthelyezése tárgyában (okt. 7.) évi 29. tvr. a Magyar Népköztársaság és a Csehszlovák Köztársaság között a polgári és a bűnügyi jogsegély tárgyában Budapesten, az évi március hó 6. napján kötött szerződés kihirdetéséről (nov. 4.) évi 30. tvr. a dolgozók egységes társadalombiztosítási nyugdíjáról (nov. 11.) évi 31. tvr. az évi III. törvénybe iktatott büntető perrendtartás hatálybaléptetéséről, végrehajtásáról és a katonai büntető eljárásban való alkalmazásáról (dec. 11.) évi 32. tvr. a törvénykezési és az államigazgatási területbeosztás összeegyeztetéséről (dec. 11.) évi 33. tvr. Termelőszövetkezeti Tanács létesítéséről (dec. 24.) évi 34. tvr. a fiatalkorúakra vonatkozó büntetőjogi és büntető eljárási rendelkezésekről (dec. 24.) évi 35. tvr. a kihágási bíróságokról és azok eljárásáról (dec. 28.) évi 1. tvr. új minisztériumok szervezéséről (jan. 6.) évi 2. tvr. az állami begyűjtésről (jan. 6.) évi 3. tvr. a Népgazdasági Tanács létesítéséről szóló évi XVI. törvény módosításáról (jan. 15.) évi 4. tvr. egyes házingatlanok állami tulajdonbavételéről (febr. 17.) évi 5. tvr. az állami vállalatról szóló évi 32. tvr. módosításáról (febr. 20.) évi 6. tvr. a katonai büntetőtörvénykönyvről szóló évi LXII. törvény kiegészítéséről (febr. 20.) évi 7. tvr. a házasságkötés megkönnyítéséről (márc. 4.) évi 8. tvr. a Rákosi Mátyás Nehézipari Műszaki Egyetemről (márc. 8.) évi 9. tvr. a takarékbetétekről és a takarékbetétesek jogairól (ápr. 20.) évi 10. tvr. a közgazdasági technikumokról (máj. 4.) évi 11. tvr. a műszaki tanárképzésről szóló évi 22. tvr. módosításáról (jún. 22.) évi 12. tvr. a feltételes szabadságra bocsátás szabályainak módosításáról (jún. 22.) évi 13. tvr. Építőipari Műszaki Egyetem felállítása tárgyában (júl. 22.)

5 1952. évi 14. tvr. a Magyar Népköztársaság kiváló művésze és a Magyar Népköztársaság érdemes művésze cím adományozásáról szóló évi 27. tvr. módosításáról és kiegészítéséről (aug. 12.) évi 15. tvr. a kötelező tűz- és jégbiztosítás bevezetéséről (aug. 12.) évi 16. tvr. a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemről (szept. 16.) évi 17. tvr. egyes községi (városi, városi kerületi) tanácsoknál végrehajtóbizottsági kirendeltségek szervezéséről (szept. 16.) évi 18. tvr. Külügyi Főiskola létesítéséről (okt. 5.) évi 19. tvr. az anyakönyvekről (okt. 26.) évi 20. tvr. a Népgazdasági Tanács megszüntetéséről (nov. 23.) évi 21. tvr. új minisztériumok felállításáról (dec. 25.) évi 22. tvr. a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény hatálybaléptetéséről, végrehajtásáról (dec. 28.) évi 23. tvr. a házasságról, a családról és a gyámságról szóló évi IV. törvény hatálybalépése és végrehajtása, valamint a személyi jog egyes kérdéseinek szabályozása tárgyában (dec. 28.) évi 24. tvr. a vámügyeknek a külkereskedelmi miniszter hatáskörébe utalásáról (dec. 28.) évi 25. tvr. a múzeumokról és műemlékekről szóló évi 13. tvr. módosítása tárgyában (dec. 28.) évi 26. tvr. az évi állami begyűjtésről (dec. 31.) évi 1. tvr. a Kossuth-díj adományozására vonatkozó egyes rendelkezések módosításáról (jan. 18.) évi 2. tvr. az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete Alkotmányának becikkelyezéséről szóló évi XL. törvény hatályon kívül helyezéséről (febr. 5.) évi 3. tvr. a Magyar Közgazdaságtudományi Egyetem elnevezéséről (márc. 16.) évi 4. tvr. az állami begyűjtésről szóló évi 2. tvr. módosításáról (márc. 24.) évi 5. tvr. a mérnöktanárképzésről (márc. 24.) évi 6. tvr. a közgazdasági technikumok tanulmányi idejéről (márc. 31.) évi 7. tvr. az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi és Természettudományi Karának, valamint a budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karának megosztásáról (ápr. 21.) évi 8. tvr. a mezőgazdasági növények kártevői és betegségei elleni védelemről Magyarország és Albánia között Tiranában, az évi február hó 26. napján kötött Egyezmény közzétételéről (máj. 28.) évi 9. tvr. a Debreceni Mezőgazdasági Akadémia létesítéséről (júl. 3.) évi 10. tvr. a beadás elmulasztása miatt kivetett kártérítések törlése, a beadási hátralékok elengedése, valamint a termelőszövetkezetek beadási kötelezettségének 10%-os csökkentése (júl. 12.) évi 11. tvr. közkegyelem gyakorlásáról (júl. 26.) évi 12. tvr. az ipari termékek minőségének védelméről (júl. 28.) évi 13. tvr. a Magyar Népköztársaság ügyészségéről (júl. 30.) évi 14. tvr. a kisiparosok ipargyakorlásáról (aug. 9.) évi 15. tvr. a Gazdasági és Műszaki Akadémia megszüntetéséről (aug. 9.) évi 16. tvr. a rendőrségi kihágási bíráskodás megszüntetése és a kihágási eljárásra vonatkozó egyes rendelkezések módosítása (aug. 28.) évi 17. tvr. Kertészeti és Szőlészeti Főiskola létesítése (aug. 28.)

6 1953. évi 18. tvr. az egyénileg gazdálkodó parasztok őszi termésű kapásnövényekből fennálló beadási kötelezettségének 10 százalékos csökkentése, valamint a gabonafélék és az őszi termésű kapásnövények forgalmi korlátozásának megszüntetése (szept. 1.) évi 19. tvr. a földreform és a telepítés befejezésével összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló évi XXIV. törvény módosítása (szept. 1.) évi 20. tvr. az aspiránsképzés (sic!) (szept. 23.) évi 21. tvr. az évi 26. tvr. módosítása (szept. 23.) évi 22. tvr. az uzsorabírósági különtanácsok megszüntetése (szept. 30.) évi 23. tvr. a borbeadásra kötelezett termelők részére nyújtott kedvezmények (szept. 30.) évi 24. tvr. a vasúti árufuvarozás tárgyában november hó 23-án Rómában kelt és az évi XXVII. törvénybe iktatott Nemzetközi Egyezményt kiegészítő, május 13-án, Bernben létrejött Pótegyezmény kihirdetése (okt. 14.) évi 25. tvr. a Munka Törvénykönyvéről szóló évi 7. tvr. módosításáról és kiegészítéséről (nov. 28.) évi 26. tvr. az államháztartás viteléről (dec. 16.) évi 27. tvr. az állami begyűjtés többéves rendszeréről (dec. 13.) évi 1. tvr. a magyar-bolgár növényegészségügyi egyezmény közzétételéről (jan. 15.) évi 2. tvr. a Magyar Népköztársaság és a Bolgár Népköztársaság között a polgári és bűnügyi jogsegély tárgyában Budapesten, az évi augusztus hó 8. napján kötött szerződés kihirdetéséről (jan. 31.) évi 3. tvr. a pénzügyi és vámbűntettekről, valamint szabálysértésekről (febr. 24.) évi 4. tvr. a műszaki emlékek védelméről (febr. 24.) évi 5. tvr. a Magyar Népköztársaság kiváló művésze és a Magyar Népköztársaság érdemes művésze cím adományozásának időpontjáról (márc. 24.) évi 6. tvr. az állami begyűjtéssel kapcsolatos feladatok ellátásáról (márc. 24.) évi 7. tvr. az Idegen Nyelvek Főiskolája megszűnéséről (márc. 24.) évi 8. tvr. a dolgozók egységes társadalombiztosítási nyugdíjáról szóló évi 30. tvr. módosításáról (márc. 24.) évi 9. tvr. az igazgatási területszervezésről (ápr. 21.) évi 10. tvr. a Brüsszelben évi július hó 11. napján aláírt Egyetemes Postaegyezmény kihirdetéséről (ápr. 21.) évi 11. tvr. a Magyar Népköztársaság ügyészségéről szóló évi 13. tvr. módosításáról (máj. 4.) évi 12. tvr. az ország területének elhagyására vonatkozó büntető rendelkezések kiegészítéséről (máj. 12.) évi 13. tvr. a múzeumokról és műemlékekről szóló évi 13. tvr. kiegészítéséről és módosításáról (máj. 12.) évi 14. tvr. a kisiparosok ipargyakorlásáról szóló évi 14. tvr. kiegészítéséről (máj. 12.) évi 15. tvr. az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete alkotmányáról (jún. 2.) évi 16. tvr. a vámjog szabályozásáról (jún. 9.) évi 17. tvr. a büntető perrendtartás módosításáról szóló évi V. törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról (júl. 15.) évi 18. tvr. a polgári perrendtartás módosításáról szóló évi VI. törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról (júl. 15.) évi 19. tvr. a közügyektől eltiltás szabályainak módosításáról (júl. 15.)

7 1954. évi 20. tvr. Mezőgazdasági Gépészmérnöki Főiskola létesítéséről (júl. 29.) évi 21. tvr. Mosonmagyaróvárott és Keszthelyen Mezőgazdasági Akadémia létesítéséről (júl. 29.) évi 22. tvr. a helyi tanácsok tagjainak választásával kapcsolatos egyes kérdésekről (júl. 30.) évi 23. tvr. a fiatalkorúakra vonatkozó büntetőjogi rendelkezések módosításáról (aug. 6.) évi 24. tvr. a kisiparosok ipargyakorlásáról szóló évi 14. tvr. módosításáról (aug. 6.) évi 25. tvr. az orvostudományi és gyógyszerészeti tudományi aspiránsképzésről (szept. 2.) évi 26. tvr. a jogszabályok közzétételéről és hatálybalépéséről (szept. 4.) évi 27. tvr. a Külügyi Főiskola megszüntetéséről (szept. 14.) évi 28. tvr. a dolgozók társadalombiztosítási nyugdíjáról (szept. 23.) évi 29. tvr. új minisztériumok felállításáról (okt. 10.) évi 30. tvr. az Állami Gazdaságok Minisztériuma és az Országos Erdészeti Főigazgatóság felállításáról (okt. 31.) évi 31. tvr. a tanácsok tagjainak választása alkalmával Országos Választási Elnökség alakításáról (nov. 14.) évi 32. tvr. a háború áldozatainak védelmére vonatkozóan Genfben, az évi augusztus hó 12. napján kelt nemzetközi egyezményeknek a Magyar Népköztársaságban való törvényerejéről (nov. 26.) évi 33. tvr. a Minisztertanács részére az éves tervek megalkotására adott felhatalmazásról (dec. 17.) évi 1. tvr. a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet alkotmánymódosításának kihirdetéséről (jan. 5.) évi 2. tvr. a Kossuth-díj alapításáról szóló évi XVIII. törvény egyes rendelkezéseinek módosításáról (jan. 20.) évi 3. tvr. a közlekedési bíróságok hatáskörének kiterjesztéséről (jan. 20.) évi 4. tvr. a községfejlesztési hozzájárulásról (jan. 20.) évi 5. tvr. a katonai személyekre kiszabott rövidebb tartamú börtönbüntetések végrehajtásáról (febr. 23.) évi 6. tvr. a mezőgazdasági növények kártevői és betegségei elleni védelemről a Magyar Népköztársaság és a Román Népköztársaság között Budapesten évi december hó 14. napján kötött egyezmény közzétételéről (febr. 23.) évi 7. tvr. a vámjog szabályozásáról szóló évi 16. tvr. módosításáról (febr. 23.) évi 8. tvr. a tanácsok tagjainak választásáról szóló évi IX. törvényben az új választásokra vonatkozó rendelkezések végrehajtásáról, valamint az igazgatási egységek területi változásaival kapcsolatban a tanácstagok jogi helyzetének rendezéséről (márc. 13.) évi 9. tvr. a Németországgal való hadiállapot megszüntetéséről (márc. 18.) évi 10. tvr. a községi és városi tanácsok legeltetési bizottságairól (márc. 27.) évi 11. tvr. az ország határain kívül tartózkodó magyar állampolgárok tekintetében kegyelem gyakorlásáról (ápr. 3.) évi 12. tvr. a képzőművészeti és iparművészeti alkotások, valamint dekorációs anyagok többszörösítésének és forgalombahozatalának szabályozásáról (ápr. 10.) évi 13. tvr. a műsoros előadásokról (ápr. 10.) évi 14. tvr. a kisiparosok ipargyakorlásáról (ápr. 28.)

8 1955. évi 15. tvr. a nők politikai jogaira vonatkozóan New Yorkban, évi március hó 31. napján kelt nemzetközi egyezmény kihirdetéséről (ápr. 28.) évi 16. tvr. a népirtás bűntettének megelőzése és megbüntetése tárgyában évi december 9. napján kelt nemzetközi egyezmény kihirdetéséről (máj. 11.) évi 17. tvr. a kihágás intézményének és a kihágási bíráskodásnak megszüntetéséről (jún. 8.) évi 18. tvr. az egyesületekről (jún. 9.) évi 19. tvr. egyes tanácsoknál végrehajtóbizottsági kirendeltség szervezéséről (jún. 23.) évi 20. tvr. a fojtó, mérges és egyéb hasonló gázok, valamint a bakteriológiai eszközök hadviselési célokra történő használatának eltiltására vonatkozóan Genfben, az évi június hó 17. napján kelt jegyzőkönyv kihirdetéséről (jún. 23.) évi 21. tvr. a bírósági végrehajtásról (júl. 26.) évi 22. tvr. a rendőrségről (júl. 27.) évi 23. tvr. a kisajátításról (júl. 27.) évi 24. tvr. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Román Népköztársaság Kormánya között a fertőző állatbetegségek megelőzése és leküzdése tárgyában kötött egyezmény közzétételéről (júl. 27.) évi 25. tvr. a Magyar Vöröskeresztről (júl. 27.) évi 26. tvr. a katonai bíróságok illetékességére vonatkozó egyes rendelkezések módosításáról (júl. 27.) évi 27. tvr. az Állami Ellenőrzés Minisztériumának felállításáról (aug. 16.) évi 28. tvr. az Állami Ellenőrzés Minisztériumának hatásköréről (aug. 16.) évi 29. tvr. az állami szervek és szövetkezetek gazdálkodásának évi rendszeres ellenőrzéséről és a bankellenőrzésről (szept. 14.) évi 30. tvr. a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem szervezetének módosításáról (szept. 14.) évi 31. tvr. a Budapesti Műszaki Egyetem, az Építőipari Műszaki Egyetem és a Rákosi Mátyás Nehézipari Műszaki Egyetem szervezetének módosításáról, valamint a Szolnoki Közlekedési Műszaki Egyetemnek a Bánya- és Kohómérnöki Kar soproni részlegének, illetőleg a Földmérő Mérnöki Kar soproni működésének megszüntetéséről, továbbá a mérnöktanárképzés módosításáról (szept. 14.) évi 32. tvr. a Levéltárak Országos Központja felügyeletének rendezéséről (nov. 9.) évi 33. tvr. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között a mezőgazdasági növények betegségektől és kártevőktől való védelme terén történt kölcsönös együttműködés tárgyában kötött egyezmény kihirdetéséről (dec. 24.) évi 34. tvr. az emberkereskedés és mások prostitúciója kihasználásának elnyomása tárgyában, New Yorkban, évi március hó 21. napján kelt nemzetközi egyezmény kihirdetéséről (dec. 24.) évi 35. tvr. a mezőgazdasági lakosság általános jövedelemadójáról (dec. 30.) évi 36. tvr. a város- és községrendezés szabályozásáról (dec. 30.) évi 37. tvr. az ipari technikumokról (dec. 30.) évi 38. tvr. a közgazdasági technikumokról (dec. 30.) évi 39. tvr. a dolgozók betegségi biztosításáról (dec. 31.) évi 1. tvr. a község- (város-) fejlesztési hozzájárulásról (jan. 4.) évi 2. tvr. a költségvetés végrehajtásáról szóló évi jelentés előterjesztéséről (jan. 18.) évi 3. tvr. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Román Népköztársaság Kormánya között a nyugdíjjal kapcsolatos egyes kérdések rendezése tárgyában Budapesten, az évi július hó 9. napján kötött egyezmény közzétételéről (jan. 26.)

9 1956. évi 4. tvr. a felsőoktatási intézmények szervezeti kérdéseiről (febr. 8.) évi 5. tvr. a könyvtárügy szabályozásáról (márc. 9.) évi 6. tvr. az egyes korábbi Kábítószer Egyezmények módosítása tárgyában New Yorkban, évi december hó 11-én kelt jegyzőkönyv kihirdetéséről (márc. 18.) évi 7. tvr. az évi 11. tvr. módosításáról és a kegyelem kiterjesztéséről (ápr. 4.) évi 8. tvr. a Magyar Nemzeti Bankról (ápr. 17.) évi 9. tvr. a növényvédelemről (máj. 20.) évi 10. tvr. a mezőgazdasági technikumokról (máj. 20.) évi 11. tvr. a társadalmi tulajdon büntetőjogi védelméről szóló évi 24. tvr. módosításáról, illetve kiegészítéséről (máj. 20.) évi 12. tvr. a Nemzetközi Hűtéstechnikai Intézet tárgyában Párizsban, évi december hó 1. napján kelt nemzetközi egyezmény kihirdetéséről (jún. 14.) évi 13. tvr. a tűzoltóságról és a tűzrendészetről (jún. 23.) évi 14. tvr. a technikumot végzettek kötelező szakmai gyakorlati idejének rendezéséről (jún. 23.) évi 15. tvr. a földrendezésekről és tagosításokról (júl. 19.) évi 16. tvr. a szabálysértések megállapításának rendjéről és egyes bűntettek szabálysértéssé minősítéséről (júl. 24.) évi 17. tvr. a Magyar Népköztársaság Zászlórendje alapításáról (júl. 28.) évi 18. tvr. az állami begyűjtés többéves rendszeréről szóló évi 27. tvr. 6. -ának módosításáról (??) évi 19. tvr. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Csehszlovák Köztársaság Kormánya között az egészségügyi együttműködés tárgyában Budapesten, az évi április hó 28. napján kötött egyezmény kihirdetéséről (okt. 18.) évi 20. tvr. a miskolci műszaki egyetem elnevezéséről (okt. 18.) évi 21. tvr. a mezőgazdasági termények és termékek kötelező beadásának megszüntetéséről (nov. 12.) évi 22. tvr. egyes bűncselekmények tekintetében a büntető eljárás egyszerűsítéséről (nov. 12.) évi 23. tvr. a Magyar Nemzeti Bank feletti felügyelet gyakorlásáról (nov. 20.) évi 24. tvr. a miniszterhelyettesek kinevezéséről (nov. 20.) évi 25. tvr. a munkástanácsokról (nov. 24.) évi 26. tvr. a doktori cím adományozásáról szóló évi 26. tvr. 8. (1) bekezdésének hatálytalanításáról (dec. 1.) évi 27. tvr. az évi október hó 23. napját követőleg külföldre távozott személyek közkegyelemben részesítéséről (dec. 1.) évi 28. tvr. a rögtönbíráskodásról (dec. 11.) évi 29. tvr. a gyári munkásőrségek fegyverviselésének szabályozásáról (dec. 11.) évi 30. tvr. a gyűlések és felvonulások ideiglenes engedélyhez kötéséről (dec. 12.) évi 31. tvr. a közbiztonsági őrizetről (dec. 13.) évi 32. tvr. az évi 28. tvr. kiegészítéséről (dec. 13.) évi 33. tvr. egyes minisztériumok összevonásáról és megszüntetéséről (dec. 29.) évi 34. tvr. az öregségi nyugdíjjal kapcsolatos átmeneti intézkedésekről (dec. 29.) évi 35. tvr. a rendőrségről szóló évi 22. tvr. kiegészítéséről (dec. 30.) évi 36. tvr. a kötelező tűz- és jégbiztosítás megszüntetéséről (dec. 30.) évi 1. tvr. a közbiztonsági őrizetről szóló évi 31. tvr. egyes rendelkezéseinek módosításáról (jan. 8.)

10 1957. évi 2. tvr. a gyűlések és felvonulások ideiglenes engedélyhez kötéséről szóló évi 30. tvr. hatályának meghosszabbításáról (jan. 11.) évi 3. tvr. az egyesületek feletti felügyeleti jogkör gyakorlásáról (jan. 15.) évi 4. tvr. a gyorsított büntető eljárás szabályozásáról (jan. 15.) évi 5. tvr. Munkaügyi Minisztérium felállításáról (jan. 26.) évi 6. tvr. a szabálysértési bizottságok felállításának elhalasztásáról (jan. 26.) évi 7. tvr. az egyes minisztériumok összevonásáról és megszüntetéséről intézkedő évi 33. tvr. módosításáról (febr. 1.) évi 8. tvr. egyes büntető eljárási rendelkezések módosításáról (febr. 1.) évi 9. tvr. a magánszemélyek által megszerezhető mező- és erdőgazdasági földterületek felső határának megállapításáról (febr. 3.) évi 10. tvr. a mezőgazdasági ingatlanok tulajdoni és használati viszonyainak rendezéséről (febr. 3.) évi 11. tvr. a földreformmal és telepítésekkel kapcsolatos korlátozások megszüntetéséről és a megváltási ár megállapításáról (febr. 3.) évi 12. tvr. az ország területének elhagyására vonatkozó büntető rendelkezések kiegészítéséről (febr. 8.) évi 13. tvr. a munkásőrségről (febr. 19.) évi 14. tvr. a kulturális javak fegyveres összeütközés esetén való védelme tárgyában Hágában, évi május hó 14. napján kelt nemzetközi egyezmény, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyv (a kulturális javak háború idején megszállott területről való kivitelének tilalma tárgyában) kihirdetéséről (márc. 1.) évi 15. tvr. az Egyesült Nemzetek kiváltságairól és mentességeiről New Yorkban, évi február hó 13. napján kelt nemzetközi egyezmény kihirdetéséről (márc. 1.) évi 16. tvr. a Budapesti Műszaki Egyetem szervezetének módosításáról (márc. 12.) évi 17. tvr. a magánkereskedés gyakorlásáról (márc. 12.) évi 18. tvr. a kiskorú gyermek tartózkodási helyének kijelöléséhez szükséges gyámhatósági engedélyről (márc. 12.) évi 19. tvr. az évi október hó 23. napját követően nem anyakönyvvezető előtt kötött házasságokról (márc. 12.) évi 20. tvr. a mezőgazdasági lakosság általános jövedelemadójáról szóló évi 35. tvr. módosításáról és kiegészítéséről (márc. 20.) évi 21. tvr. a sokgyermekes anyák jutalmazásáról (márc. 22.) évi 22. tvr. az egyes egyházi állások betöltéséhez szükséges állami hozzájárulásról (márc. 24.) évi 23. tvr. a gyűlések és felvonulások ideiglenes engedélyhez kötéséről szóló évi 30. tvr. hatályának meghosszabbításáról (márc. 27.) évi 24. tvr. a jogellenesen külföldre távozott személyek hazatérésének megkönnyítéséről (márc. 29.) évi 25. tvr. a Legfelsőbb Bíróság Népbírósági Tanácsának felállításáról és eljárásának szabályozásáról (ápr. 6.) évi 26. tvr. a Buenos-Airesben évi december hó 22. napján kelt nemzetközi távközlési egyezmény kihirdetéséről (ápr. 19.) évi 27. tvr. a magyar levéltárügy irányításáról (ápr. 21.) évi 28. tvr. az állami tulajdonba vett házingatlanokkal kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről (ápr. 21.) évi 29. tvr. a Bernben, évi október 25. napján aláírt Vasúti Árufuvarozási, valamint Személy- és Poggyászfuvarozási Nemzetközi Egyezmények kihirdetéséről (máj. 5.)

11 1957. évi 30. tvr. a Közúti Kereskedelmi Járművek Ideiglenes Behozatalára, a Szállítótartályokra és a Magánhasználatra szolgáló Vízijárművek és Légijárművek Ideiglenes Behozatalára vonatkozó, Genfben évi május hó 18. napján kelt nemzetközi Vámegyezmények kihirdetéséről (máj. 7.) évi 31. tvr. a tudományos fokozatok elnyerésével kapcsolatos egyes rendelkezések alkalmazásának átmeneti felfüggesztéséről (máj. 7.) évi 32. tvr. az évi október hó 23. napját követően jogellenesen külföldre távozott személyek vagyonjogi helyzetének rendezéséről (jún. 2.) évi 33. tvr. az Eötvös Lóránd Tudományegyetem szervezetének módosításáról (jún. 2.) évi 34. tvr. a népbírósági tanácsokról és a bírósági szervezet, valamint a büntető eljárás egyes kérdéseinek szabályozásáról (jún. 15.) évi 35. tvr. a mezőgazdasági felsőoktatás egyes kérdéseinek újabb szabályozásáról (jún. 25.) évi 36. tvr. a Lenin Intézetnek az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karába való beolvasztásáról (jún. 25.) évi 37. tvr. a szarvasmarha és a borjú vágásának szabályozásáról (jún. 25.) évi 38. tvr. az évi 16. tvr. módosításáról (jún. 25.) évi 39. tvr. a Munka Törvénykönyve egyes rendelkezéseinek módosításáról (júl. 2.) évi 40. tvr. a vágóállatok levágásáról és forgalmáról, valamint a hús és húskészítmények forgalmáról (júl. 2.) évi 41. tvr. az évi 31. tvr. módosításáról (júl. 14.) évi 42. tvr. az évi 26. tvr. kiegészítéséről (júl. 17.) évi 43. tvr. a vadászatról és a vadgazdálkodásról (júl. 17.) évi 44. tvr. a szabálysértések megállapításának rendjéről és egyes bűntettek szabálysértéssé minősítéséről szóló évi 16. tvr. módosításáról (júl. 17.) évi 45. tvr. az ellenforradalom során megrokkant vagy meghalt személyek, illetőleg hozzátartozóik nyugdíjjogosultságának szabályozásáról (júl. 17.) évi 46. tvr. a kötelező szakmai gyakorlatra vonatkozó rendelkezések hatályon kívül helyezéséről (júl. 17.) évi 47. tvr. a földreformmal és telepítésekkel kapcsolatos korlátozások megszüntetéséről és a megváltási ár megállapításáról szóló évi 11. tvr. kiegészítéséről (júl. 20.) évi 48. tvr. vízgazdálkodási társulatok alakításáról (aug. 15.) évi 49. tvr. a magánkereskedés gyakorlásáról szóló évi 17. tvr. kiegészítéséről (aug. 15.) évi 50. tvr. a hajón szállított nehéz csomagok súlyának megjelöléséről szóló évi VII. törvény 2. -ának hatályon kívül helyezéséről (aug. 15.) évi 51. tvr. a katonai bíróságok illetékességére vonatkozó egyes rendelkezések módosításáról (szept. 1.) évi 52. tvr. a mezőgazdasági ingatlanok tulajdoni és használati viszonyainak rendezéséről szóló évi 10. tvr. kiegészítéséről (szept. 3.) évi 53. tvr. a tartásdíj külföldön való behajtása tárgyában, New Yorkban, évi június hó 20. napján kelt nemzetközi egyezmény kihirdetéséről (szept. 4.) évi 54. tvr. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének Kormánya között a Magyar Népköztársaság területén ideiglenesen tartózkodó szovjet csapatok jogi helyzete tárgyában Budapesten május 27-én aláírt egyezmény kihirdetéséről (szept. 15.) évi 55. tvr. az állampolgárságról szóló évi V. törvény hatálybalépése és végrehajtása, továbbá a magyar állampolgárok külföldi állampolgárral való

12 házasságkötéséről, valamint a külföldi állampolgárok örökbefogadásáról szóló évi VI. törvény hatálybalépése tárgyában (szept. 15.) évi 56. tvr. a közvetlen bírósági (közjegyzői) letiltásról és a tartásdíjak behajtásának egyszerűsítéséről (szept. 15.) évi 57. tvr. bíráknak a Legfelsőbb Bírósághoz való ideiglenes berendeléséről (szept. 15.) évi 58. tvr. az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló évi IV. tv.-nek az államigazgatási határozatok bíróság előtti megtámadását szabáylozó rendelkezései végrehajtásáról (szept. 29.) évi 59. tvr. az Áruminták és kereskedelmi propagandaanyagok behozatalának megkönnyítésére vonatkozó, Genfben, évi november hó 7. napján kelt nemzetközi egyezmény kihirdetéséről (okt. 1.) évi 60. tvr. a dolgozók betegségi biztosítására vonatkozó egyes rendelkezések módosításáról (okt. 29.) évi 61. tvr. a Magyar Szabadság Érdemrend újbóli adományozásáról (okt. 29.) évi 62. tvr. a rögtönbíráskodási eljárás megszüntetéséről (nov. 3.) évi 63. tvr. a munkástanácsokról (nov. 17.) évi 64. tvr. a Szegedi Orvostudományi Egyetem szervezetének szabályozásáról (dec. 11.) évi 65. tvr. a mezőgazdasági termelőszövetkezetek tagjainak kötelező kölcsönös nyugdíjbiztosításáról (dec. 28.) évi 66. tvr. a fontos és bizalmas munkakörök betöltéséről (dec. 28.) évi 1. tvr. a Magyar Népköztársaság és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége között Budapesten, évi augusztus hó 24. napján aláírt konzuli egyezmény kihirdetéséről (jan. 3.) évi 2. tvr. a Magyar Népköztársaság és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége között a kettős állampolgárságú személyek állampolgárságának rendezéséről Budapesten, augusztus 24-én aláírt egyezmény kihirdetéséről (jan. 3.) évi 3. tvr. a műsoros előadásokról szóló évi 13. tvr. módosításáról (jan. 3.) évi 4. tvr. a Magyar Testnevelési és Sport Tanács létesítéséről (jan. 12.) évi 5. tvr. a polgári perrendtartás egyes rendelkezéseinek módosításáról szóló évi VIII. törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról (febr. 16.) évi 6. tvr. a hegyközségekről (febr. 18.) évi 7. tvr. a tanácsok községfejlesztési munkájának egységes szabályozásáról (febr. 18.) évi 8. tvr. a mezőgazdasági lakosság általános jövedelemadójáról szóló tvr.ek módosításáról és kiegészítéséről (febr. 18.) évi 9. tvr. a kisiparosok ipargyakorlásáról (febr. 18.) évi 10. tvr. a Termelőszövetkezeti Tanács létesítéséről szóló évi 33. tvr. módosításáról (márc. 23.) évi 11. tvr. a Párizsban, évi november hó 19-én kelt kábítószerjegyzőkönyv kihirdetéséről (márc. 27.) évi 12. tvr. az ügyvédi hivatás gyakorlásáról és az ügyvédek szervezeteiről (márc. 30.) évi 13. tvr. az állami tulajdonba vett házingatlanokkal kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló évi 28. tvr. módosításáról (máj. 3.) évi 14. tvr. a tanácsok bankhitel igényléséről (máj. 4.) évi 15. tvr. a Magyar Népköztársaság és a Csehszlovák Köztársaság között az államhatár rendjének szabályozása tárgyában évi október hó 13. napján Prágában aláírt szerződés kihirdetéséről (máj. 7.) évi 16. tvr. a büntető eljárás egyes rendelkezéseinek módosításáról (máj. 25.)

13 1958. évi 17. tvr. a termelési és a terményértékesítési szerződésről (máj. 27.) évi 18. tvr. a rabszolgaságra vonatkozóan Genfben, évi szeptember hó 25. napján kelt Egyezmény módosítása tárgyában New Yorkban, évi december hó 7. napján kelt Jegyzőkönyv és Melléklete, továbbá a rabszolgaság, a rabszolga kereskedés, valamint a rabszolgasághoz hasonló intézmények és gyakorlatok eltörlése tárgyában Genfben, évi szeptember hó 7. napján kelt Kiegészítő Egyezmény kihirdetéséről (jún. 6.) évi 19. tvr. a Magyar Népköztársaság és a Német Demokratikus Köztársaság között Budapesten, évi július hó 3. napján aláírt konzuli egyezmény kihirdetéséről (jún. 8.) évi 20. tvr. a Magyar Népköztársaság és a Német Demokratikus Köztársaság között a polgári, családjogi és bűnügyi jogsegély tárgyában Berlinben az évi október hó 30. napján aláírt szerződés kihirdetéséről (jún. 8.) évi 21. tvr. a tartási és gondozási kötelezettség teljesítésének büntetőjogi védelméről (aug. 3.) évi 22. tvr. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének Kormánya között a szovjet csapatoknak a Magyar Népköztársaság területén való ideiglenes tartózkodásával kapcsolatos ügyekben kölcsönösen nyújtandó jogsegély tárgyában Budapesten évi április hó 24. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről (aug. 17.) évi 23. tvr. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Román Népköztársaság Kormánya között aláírt egészségügyi együttműködési egyezmény kihirdetéséről (aug. 19.) évi 24. tvr. a Hivatalos Mérésügyi Nemzetközi Szervezet létesítése tárgyában Párizsban, évi október hó 12-én kelt egyezmény kihirdetéséről (aug. 20.) évi 25. tvr. az erdőbirtokossági társulatok jövedelemadójáról (szept. 6.) évi 26. tvr. a tanító- és óvónőképzésről (szept. 6.) évi 27. tvr. az élelmiszerek és italok előállításáról és forgalmáról (szept. 6.) évi 28. tvr. a tudományos fokozatok elnyerésével kapcsolatos egyes rendelkezések alkalmazásának átmeneti felfüggesztésére vonatkozó évi 31. tvr. hatályon kívül helyezéséről (szept. 6.) évi 29. tvr. a tudományos minősítés rendszerének továbbfejlesztéséről (szept. 6.) évi 30. tvr. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Csehszlovák Köztársaság Kormánya között vámegyüttműködés és vámügyi segítségnyújtás tárgyában Budapesten, az évi május hó 8. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről (szept. 21.) évi 31. tvr. a kötelező szakmai gyakorlatra vonatkozó rendelkezés hatályonkívül helyezéséről szóló évi 46. tvr. módosításáról (szept. 24.) évi 32. tvr. az életnek a tengeren való oltalma tárgyában évi június hó 10-én Londonban kötött egyezmény kihirdetéséről (okt. 3.) évi 33. tvr. a termelési és a terményértékesítési szerződésről szóló évi 17. tvr. kiegészítéséről (okt. 17.) évi 34. tvr. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Német Demokratikus Köztársaság Kormánya között az állategészségügy terén történő együttműködésről Berlinben, évi november hó 13. napján kötött egyezmény kihirdetéséről (nov. 7.) évi 35. tvr. az újonnan megválasztott tanácsok első ülésének összehívásáról (nov. 17.) évi 36. tvr. a Magyar Népköztársaság és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége között a vámkérdésekben történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról Budapesten, az évi július hó 21. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről (nov. 22.) évi 37. tvr. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Német Demokratikus Köztársaság Kormánya között az egészségügyi együttműködés tárgyában Berlinben, június 14-én aláírt egyezmény kihirdetéséről (dec. 14.)

14 1958. évi 38. tvr. a Magyar Népköztársaság és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége között a polgári, családjogi és bűnügyi jogsegély tárgyában Moszkvában, évi július hó 15. napján aláírt szerződés kihirdetéséről (dec. 20.) évi 39. tvr. az ügyvédi kamarai szervek tisztségeinek és tisztségviselői létszámának megállapításáról (dec. 20.) évi 40. tvr. a dolgozók társadalombiztosítási nyugdíjáról (dec. 24.) évi 41. tvr. az évi október hó 23. napját követően jogellenesen külföldre távozott kiskorúak vagyonjogi helyzetével kapcsolatos egyes kérdések szabályozásáról (dec. 29.) évi 42. tvr. a fontos és bizalmas munkakörök betöltéséről szóló évi 66. tvr. kiegészítéséről (dec. 29.) évi 1. tvr. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Német Demokratikus Köztársaság Kormánya között a mezőgazdasági haszonnövények kártevői és betegségei elleni védekezés terén folytatandó együttműködés tárgyában, Budapesten, évi október hó 25. napján kötött egyezmény kihirdetéséről (jan. 8.) évi 2. tvr. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság Kormánya között a fertőző betegségek megelőzése és leküzdése tárgyában Belgrádban, évi november hó 20. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről (jan. 29.) évi 3. tvr. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Csehszlovák Köztársaság Kormánya között az állategészségügy terén történő együttműködésről Prágában, évi március hó 12. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről (jan. 31.) évi 4. tvr. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság Kormánya között az állatok, állati termékek és a fertőző állatbetegségek terjesztésére alkalmas tárgyak forgalma tárgyában Belgrádban, az évi május hó 25. napján kötött egyezmény kihirdetéséről (jan. 31.) évi 5. tvr. a mezőgazdasági lakosság általános jövedelemadójáról szóló tvr.ek módosításáról (febr. 15.) évi 6. tvr. a Tanácsköztársasági Emlékérem alapításáról (febr. 15.) évi 7. tvr. a mezőgazdasági termelőszövetkezetről és a termelőszövetkezeti csoportról (márc. 19.) évi 8. tvr. az orvosi rendtartásról (márc. 28.) évi 9. tvr. a Magyar Népköztársaság ügyészségéről (márc. 28.) évi 10. tvr. a mezőgazdasági lakosság általános jövedelemadójáról szóló tvr.-ek kiegészítéséről (márc. 28.) évi 11. tvr. az évi 18. tvr. hatályon kívül helyezéséről és az évi 17. határozat módosításáról (ápr. 3.) évi 12. tvr. részleges közkegyelem gyakorlásáról (ápr. 3.) évi 13. tvr. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Lengyel Népköztársaság Kormánya között az egészségügyi együttműködés tárgyában Budapesten, évi május hó 8. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről (ápr. 22.) évi 14. tvr. egyes orvosok munkaviszonyáról (máj. 1.) évi 15. tvr. a mezőgazdasági termelőszövetkezetek tagjainak kötelező kölcsönös nyugdíjbiztosításáról szóló évi 65. tvr. egyes rendelkezéseinek módosításáról és kiegészítéséről (máj. 1.) évi 16. tvr. egyes mezőgazdasági akadémiák és kutató intézetek összevonásáról (máj. 1.) évi 17. tvr. a sajtójogi büntető rendelkezésekről (máj. 1.) évi 18. tvr. az adócsalás bűntettéről és a pénzügyi szabálysértésre vonatkozó rendelkezések módosításáról (máj. 1.)

15 1959. évi 19. tvr. a Magyar Népköztársaság és a Román Népköztársaság között a polgári, családjogi és bűnügyi jogsegély tárgyában Bukarestben évi október hó 7. napján aláírt szerződés kihirdetéséről (máj. 6.) évi 20. tvr. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság Kormánya között állampolgáraik szociális biztonságával kapcsolatos kérdések rendezése tárgyában Budapesten, az évi október hó 7. napján kötött egyezmény kihirdetéséről (máj. 9.) évi 21. tvr. az évi 31. tvr. módosításáról [a Nehézipari Műszaki Egyetem soproni részlegének megszüntetése] (máj. 26.) évi 22. tvr. a termelőszövetkezeti pártoló tagságról (máj. 26.) évi 23. tvr. a szőlő-, gyümölcs- és borgazdálkodásról (máj. 26.) évi 24. tvr. a mezőgazdasági nagyüzemi gazdálkodásra alkalmas területek kialakításáról (máj. 30.) évi 25. tvr. az Állami Egyházügyi Hivatal felállításáról (jún. 2.) évi 26. tvr. a honvédelmi hozzájárulásról (júl. 5.) évi 27. tvr. a Magyar Népköztársaság és a Bolgár Népköztársaság között a kettős állampolgárságú személyek állampolgárságának rendezéséről Szófiában, június 27- én aláírt egyezmény kihirdetéséről (júl. 11.) évi 28. tvr. a Magyar Népköztársaság és a Bolgár Népköztársaság között Szófiában, évi június hó 27. napján aláírt konzuli egyezmény kihirdetéséről (júl. 11.) évi 29. tvr. a tankötelezettségről és az általános iskoláról szóló évi 15. tvr. módosításáról (júl. 25.) évi 30. tvr. az évi népszámlálásról (júl. 25.) évi 31. tvr. a községi és városi tanácsok legeltetési bizottságairól szóló évi 10. tvr. kiegészítéséről (júl. 25.) évi 32. tvr. a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság között a határvidék vízgazdálkodási kérdéseinek szabályozása tárgyában Bécsben, az évi április hó 9. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről (szept. 17.) évi 33. tvr. az ipari termékek minőségének büntetőjogi védelméről (szept. 17.) évi 34. tvr. a földművelésügyi miniszter felügyelete alá tartozó egyetemeken folyó aspiránsképzésről (okt. 3.) évi 35. tvr. a tanácsok községfejlesztési munkájának elősegítéséről (okt. 25.) évi 36. tvr. a szabálysértési eljárás egyes kérdéseiről (okt. 27.) évi 37. tvr. a Magyar Népköztársaság és a Román Népköztársaság között Budapesten, az évi március hó 18. napján aláírt konzuli egyezmény kihirdetéséről (okt. 27.) évi 38. tvr. a Magyar Népköztársaság és a Lengyel Népköztársaság között, a szociálpolitika terén történő együttműködés tárgyában Varsóban, az évi február hó 14. napján kötött egyezmény kihirdetéséről (nov. 17.) évi 39. tvr. a büntetett előélethez fűződő hátrányok alóli törvényi mentesítés (rehabilitáció) kiterjesztéséről (nov. 29.) évi 40. tvr. a Magyar Népköztársaság és a Lengyel Népköztársaság között Varsóban, az évi május hó 20. napján aláírt konzuli egyezmény kihirdetéséről (dec. 6.) évi 41. tvr. a Magyar Népköztársaság és a Csehszlovák Köztársaság között szociálpolitikai együttműködésről Budapesten az évi január hó 30. napján kötött egyezmény kihirdetéséről (dec. 13.) évi 42. tvr. a Magyar Népköztársaság és a Csehszlovák Köztársaság között Prágában, az évi március hó 27. napján aláírt konzuli egyezmény kihirdetéséről (dec. 20.) évi 43. tvr. a bírósági titkárról (dec. 20.)

16 1960. évi 1. tvr. a mezőgazdasági lakosság általános jövedelemadójáról szóló tvr.ek módosításáról (jan. 16.) évi 2. tvr. a férjezett nők állampolgárságáról szóló, New-Yorkban, évi február hó 20. napján kelt nemzetközi egyezmény kihirdetéséről (jan. 23.) évi 3. tvr. a Magyar Népköztársaság és a Finn Köztársaság között Budapesten az évi június hó 10. napján kötött kulturális egyezmény kihirdetéséről (jan. 23.) évi 4. tvr. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének Kormánya között az egészségügy és orvostudomány terén való együttműködésről Budapesten évi április hó 17. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről (febr. 6.) évi 5. tvr. a Magyar Népköztársaság és a Lengyel Népköztársaság között a polgári, családjogi és bűnügyi jogsegély tárgyában, Budapesten, évi március hó 6. napján aláírt szerződés kihirdetéséről (febr. 6.) évi 6. tvr. a bíróságok népi ülnökeinek választásáról (febr. 28.) évi 7. tvr. a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Iraki Köztársaság Kormánya között Budapesten, évi április hó 11. napján aláírt kulturális egyezmény kihirdetéséről (márc. 3.) évi 8. tvr. a mezőgazdasági termelőszövetkezetről és a termelőszövetkezeti csoportról szól évi 7. tvr. módosításáról és kiegészítéséről (márc. 21.) évi 9. tvr. a népi ellenőrzésről szóló évi VII. törvény módosításáról (márc. 21.) évi 10. tvr. részleges közkegyelem gyakorlásáról és a közbiztonsági őrizet megszüntetéséről (ápr. 1.) évi 11. tvr. a Polgári Törvénykönyv hatálybalépéséről és végrehajtásáról (ápr. 12.) évi 12. tvr. a Polgári Törvénykönyv által érintett egyes jogszabályok módosításáról, illetőleg kiegészítéséről (ápr. 12.) évi 13. tvr. a Magyar Népköztársaság és a Német Demokratikus Köztársaság között, a szociálpolitika terén történő együttműködés tárgyában Budapesten az évi január hó 30. napján kötött egyezmény kihirdetéséről (máj. 24.) évi 14. tvr. egyes bűncselekmények kisebb jelentőségű eseteinek szabálysértéssé nyilvánításáról (jún. 1.) évi 15. tvr. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Bolgár Népköztársaság Kormánya között Budapesten, évi március hó 13. napján az állategészségügy terén történő együttműködésről kötött egyezmény, továbbá az állatok, állati termékek és a fertőző betegségek terjesztésére alkalmas tárgyak behozataláról, kiviteléről és átviteléről létrejött megállapodás kihirdetéséről (jún. 7.) évi 16. tvr. a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa Szófiában, évi december hó 14. napján aláírt alapokmányának kihirdetéséről (jún. 10.) évi 17. tvr. a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsának jogképességéről, kiváltságairól és mentességeiről szóló, Szófiában, évi december hó 14. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről (jún. 10.) évi 18. tvr. a mezőgazdasági termelőszövetkezetről és a termelőszövetkezeti csoportról szóló évi 7. tvr. kiegészítéséről (jún. 14.) évi 19. tvr. az Ottawában, október 3-án aláírt Egyetemes Postaegyezmény kihirdetéséről (júl. 17.) évi 20. tvr. a Magyar Népköztársaság és a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság Kormánya között a növényvédelemről Budapesten, évi december hó 6. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről (szept. 1.) évi 21. tvr. a gépjármű alkatrészek és tartozékok minőségének jóváhagyására vonatkozó egységes feltételek elfogadásáról és a minőségi jóváhagyás kölcsönös elismeréséről szóló,

17 Genfben március 20-án aláírt többoldalú nemzetközi egyezmény kihirdetéséről (szept. 2.) évi 22. tvr. a mezőgazdasági nagyüzemi gazdálkodásra alkalmas területek kialakításáról szóló évi 24. tvr. kiegészítéséről és módosításáról (szept. 2.) évi 23. tvr. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Német Demokratikus Köztársaság Kormánya között a kulturális és tudományos együttműködés tárgyában Budapesten, évi december hó 19. napján kötött egyezmény kihirdetéséről (szept. 22.) évi 24. tvr. a Magyar Tudományos Akadémiáról (okt. 15.) évi 25. tvr. a Magyar Népköztársaság és az Albán Népköztársaság között a polgári, családjogi és bűnügyi jogsegély tárgyában Tiranában évi január hó 12. napján aláírt szerződés kihirdetéséről (okt. 19.) évi 26. tvr. a tanácsok községfejlesztési munkájára vonatkozó egyes rendelkezések módosításáról és kiegészítéséről (nov. 22.) évi 27. tvr. a vágóállatok forgalmával és levágásával, valamint a hús és húskészítmények forgalmával kapcsolatos szabálysértések címén kiszabható pénzbírság mértékének megállapításáról (dec. 19.) évi 28. tvr. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Bolgár Népköztársaság Kormánya között az egészségügyi együttműködés tárgyában Budapesten, az évi április hó 3. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről (dec. 20.) évi 29. tvr. a vízgazdálkodási társulatokról (dec. 31.) évi 1. tvr. a Magyar Népköztársaság és a Német Demokratikus Köztársaság között a találmányi szabadalmak és a gyári vagy kereskedelmi védjegyek elsőbbségi határidejének meghosszabbítása és az ipari tulajdonjogot érintő egyéb kérdések tárgyában Berlinben évi január hó 12. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről (jan. 10.) évi 2. tvr. az Európai és Földközi-tenger melléki Növényvédelmi Szervezet létesítéséről Párizsban, évi április hó 18. napján kötött és évi április hó 27. napján módosított egyezmény kihirdetéséről (jan. 15.) évi 3. tvr. az Egyesült Nemzetek Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete keretében évi december hó 6. napján kötött Nemzetközi Növényvédelmi Egyezmény kihirdetéséről (jan. 15.) évi 4. tvr. a Magyar Népköztársaság és a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság között a kölcsönös jogsegély tárgyában Belgrádban, évi május hó 7. napján aláírt szerződés kihirdetéséről (jan. 22.) évi 5. tvr. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Guineai Köztársaság Kormánya között Conakryban az évi január hó 12. napján kötött kulturális egyezmény kihirdetéséről (márc. 4.) évi 6. tvr. a Magyar Népköztársaság és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság között a kettős állampolgárságú személyek állampolgárságának rendezéséről Prágában november 4-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről (márc. 31.) évi 7. tvr. az évi 34. tvr. egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről [a népbíróságok megszüntetése] (ápr. 16.) évi 8. tvr. a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsának XII. ülésszakán Szófiában évi december hó 14. napján az állategészségügy terén történő együttműködésről aláírt egyezmény kihirdetéséről (ápr. 16.) évi 9. tvr. a bírósági végrehajtás szabályainak módosításáról (ápr. 21.) évi 10. tvr. a fontos és bizalmas munkakörök betöltéséről szóló évi 66. tvr. módosításáról (máj. 9.)

18 1961. évi 11. tvr. a nemzetközi kiállításokról november 22-én kelt nemzetközi Egyezmény és módosítására május 10-én kelt jegyzőkönyv kihirdetéséről (júl. 1.) évi 12. tvr. a tanácsok községfejlesztési munkájára vonatkozó egyes rendelkezések módosításáról és kiegészítéséről (szept. 24.) évi 13. tvr. a büntető eljárásra vonatkozó jogszabályok egyes hatásköri és illetékességi rendelkezéseinek módosításáról (szept. 24.) évi 14. tvr. a polgári perrendtartás egyes hatásköri szabályainak módosításáról (szept. 24.) évi 15. tvr. a halászatról (nov. 3.) évi 16. tvr. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság Kormánya között Budapesten az évi február hó 24. napján aláírt, a kulturális együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről (nov. 4.) évi 17. tvr. a mezőgazdasági termelőszövetkezetek tagjainak kötelező kölcsönös nyugdíjbiztosításáról szóló évi 65. tvr. módosításáról és kiegészítéséről (nov. 12.) évi 18. tvr. a természetvédelemről (dec. 24.) évi 19. tvr. a mezőgazdasági lakosság általános jövedelemadójáról szóló tvr.-ek módosításáról és kiegészítéséről (dec. 28.) évi 20. tvr. a kisiparosok kötelező kölcsönös nyugdíjbiztosításáról (dec. 30.) évi 1. tvr. a Genfben, december 21. napján kelt nemzetközi távközlési egyezmény kihirdetéséről (febr. 3.) évi 2. tvr. a Magyar Népköztársaság és a Bolgár Népköztársaság között a szociálpolitikai együttműködésről Budapesten az június 30. napján kötött egyezmény kihirdetéséről (febr. 3.) évi 3. tvr. a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsának XII. ülésszakán, Szófiában december 14-én aláírt, a zárszolgálat, valamint a növények kártevőktől és betegségektől való védelme terén történő együttműködésről szóló nemzetközi egyezmény kihirdetéséről (febr. 7.) évi 4. tvr. a Magyar Népköztársaság és a Lengyel Népköztársaság között a kettős állampolgárságú személyek állampolgárságának rendezéséről Budapesten július 5-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről (febr. 11.) évi 5. tvr. a Magyar Népköztársaság és a Román Népköztársaság között a szociálpolitika terén történő együttműködésről Budapesten, az szeptember 7. napján kötött egyezmény kihirdetéséről (febr. 22.) évi 6. tvr. az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozóan Genfben január 15-én létrejött Nemzetközi Vámegyezmény kihirdetéséről (márc. 15.) évi 7. tvr. az állami szervek és szövetkezetek gazdálkodásának évi rendszeres ellenőrzéséről és a bankellenőrzésről szóló évi 29. tvr. egyes rendelkezéseinek módosításáról (ápr. 1.) évi 8. tvr. a büntető eljárásról (máj. 13.) évi 9. tvr. a Duna halászati hasznosítására vonatkozólag Bukarestben, január 29. napján kötött egyezmény kihirdetéséről (máj. 16.) évi 10. tvr. a Büntető Törvénykönyv hatálybalépéséről, végrehajtásáról és egyes szabálysértésekről (máj. 27.) évi 11. tvr. pedagógiai főiskola létesítéséről Nyíregyházán (máj. 28.) évi 12. tvr. a dolgozók társadalombiztosítási nyugdíjáról szóló évi 40. tvr. egyes rendelkezéseinek módosításáról (máj. 28.) évi 13. tvr. a tankötelezettségről (jún. 16.)

19 1962. évi 14. tvr. az alsófokú oktatási intézményekről (jún. 16.) évi 15. tvr. a Magyar Népköztársaság és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság között a polgári jogi, családjogi és a büntető ügyekre vonatkozó jogi kapcsolatok szabályozásáról Prágában, az évi november hó 2. napján aláírt szerződés kihirdetéséről (júl. 7.) évi 16. tvr. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége Kormánya között a magyar-szovjet államhatár rendjének megállapítása, határkérdésekben kölcsönös segítségnyújtás és együttműködés tárgyában Budapesten, évi október hó 3-án létrejött szerződés kihirdetéséről (júl. 13.) évi 17. tvr. az ipari tulajdon oltalmára létesült uniós egyezmények Londonban az évi június hó 2. napján felülvizsgált szövegének kihirdetéséről (júl. 20.) évi 18. tvr. az alkoholisták elleni intézkedésekről (júl. 21.) évi 19. tvr. a Magyar Testnevelési és Sport Tanács létesítéséről szóló évi 4. tvr. módosításáról és kiegészítéséről (aug. 12.) évi 20. tvr. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Ghanai Köztársaság Kormánya között Accrában, az évi április hó 27. napján kötött kulturális együttműködési egyezmény kihirdetéséről (aug. 12.) évi 21. tvr. az utakról (szept. 15.) évi 22. tvr. a felsőoktatási intézményekről [16 egyetem, 4 egyetemi jellegű mg.-i főiskola, 10 főiskola és 14 felsőfokú {tanító- és óvónőképző} intézet felsorolásával] (szept. 16.) évi 23. tvr. az évi 17. tvr. kiegészítéséről, az évi 16. tvr. és az évi 16. tvr. egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezérésől (szept. 16.) évi 24. tvr. a társadalmi bíróságokról (okt. 21.) évi 25. tvr. a külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New Yorkban június 10-én kelt Egyezmény kihirdetéséről (okt. 22.) évi 26. tvr. a munkaviszonyt érintő egyes kérdések szabályozásáról (dec. 24.) évi 27. tvr. a dolgozók betegségi biztosításáról szóló évi 39. tvr. módosításáról (dec. 24.) évi 28. tvr. a Genfben, az évi szeptember hó 19. napján kelt közúti közlekedési egyezmény, a közúti jelzésekre vonatkozó jegyzőkönyv, valamint az ezeket kiegészítő megállapodások, továbbá a Genfben, az évi december hó 13. napján kelt, az útjelzésekre vonatkozó európai egyezmény kihirdetéséről (dec. 30.) évi 1. tvr. az anyakönyvekről szóló évi 19. tvr. módosításáról (jan. 13.) évi 2. tvr. a mezőgazdasági lakosság általános jövedelemadójáról szóló tvr.ek kiegészítéséről (jan. 13.) évi 3. tvr. a Magyar Népköztársaság és az Iraki Köztársaság között a Rádió, Televízió, Film, Színházművészet és Hírszolgálat területén való együttműködés tárgyában, Bagdadban, október 11-én létrejött egyezmény kihirdetéséről (jan. 13.) évi 4. tvr. a közkegyelem gyakorlásáról (márc. 22.) évi 5. tvr. a Győri Műszaki Egyetem létesítéséről (márc. 23.) évi 6. tvr. a nyílt tengerről szóló, Genfben, április 29-én aláírt szerződés kihirdetéséről (márc. 29.) évi 7. tvr. a Genfben, évi szeptember hó 16. napján kelt, a nemzetközi főútvonalak építésére vonatkozó Nyilatkozat kihirdetéséről (ápr. 19.) évi 8. tvr. a kiállításon, vásáron, kongresszuson, vagy hasonló esemény alkalmával bemutatandó, vagy felhasználandó áruk behozatalánál engedélyezett kedvezményekre, valamint a munkaeszközök vámelőjegyzésben történő behozatalára vonatkozóan

20 Brüsszelben, június 8-án létrejött vámegyezmények kihirdetéséről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1963. (X. 5.) KkM rendelettel (máj. 11.) évi 9. tvr. a muzeális emlékek védelméről (máj. 11.) évi 10. tvr. a dolgozók társadalombiztosítási nyugdíjáról szóló évi 40. tvr. módosításáról és kiegészítéséről (máj. 11.) évi 11. tvr. a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Indiai Köztársaság Kormánya között New Delhiben, az évi március hó 30. napján kötött kulturális együttműködési egyezmény kihirdetéséről (jún. 2.) évi 12. tvr. a vámügyekben történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról Berlinben július 5-én megkötött Egyezmény kihirdetéséről (jún. 13.) évi 13. tvr. a Magyar Népköztársaság évi költségvetésének végrehajtásáról (júl. 6.) évi 14. tvr. az erdőbirtokossági társulatok jövedelemadójáról szóló évi 25. tvr. módosításáról (júl. 7.) évi 15. tvr. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság Kormánya között a határsávforgalom szabályozása tárgyában Prágában, évi október hó 16-án megkötött egyezmény kihirdetéséről (júl. 7.) évi 16. tvr. a Magyar Népköztársaság és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége között a szociális ellátás területén való együttműködés tárgyában Budapesten, az december 20-án kötött egyezmény kihirdetéséről (júl. 14.) évi 17. tvr. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság Kormánya között a tehergépjárművel végzett árufuvarozás, valamint az ezzel kapcsolatos vámeljárás szabályozása tárgyában évi február hó 9-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről (aug. 11.) évi 18. tvr. a kisiparosok kötelező kölcsönös nyugdíjbiztosításáról szóló évi 20. tvr. módosításáról és kiegészítéséről (aug. 11.) évi 19. tvr. a tudományos minősítésről és a tudományos fokozatokról (aug. 14.) évi 20. tvr. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság Kormánya között az egészségügyi együttműködés tárgyában Budapesten, évi március hó 29. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről (aug. 16.) évi 21. tvr. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének Kormánya között a kettős állampolgárság eseteinek kiküszöbölése tárgyában Moszkvában, január 21-én létrejött egyezmény kihirdetéséről (szept. 14.) évi 22. tvr. a rendőrség fegyverhasználati jogáról (okt. 2.) évi 23. tvr. a nemzetközi fuvarozásnál használatos rakodólapok vámkezeléséről Genfben, december 9-én kelt európai egyezmény kihirdetéséről (okt. 15.) évi 24. tvr. a büntetésvégrehajtásnak az igazságügyminiszter felügyelete alá helyezéséről (okt. 20.) évi 25. tvr. a képzőművészeti és iparművészeti alkotások, valamint dekorációs anyagok többszörösítésének és forgalombahozatalának szabályozásáról szóló évi 12. tvr. módosításáról (okt. 20.) évi 26. tvr. a légkörben, a világűrben és a víz alatt végzett nukleáris fegyverkísérletek betiltása tárgyában Moszkvában, augusztus 5-én létrejött szerződés kihirdetéséről (okt. 23.) évi 27. tvr. a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság között a növényvédelmi együttműködésről Budapesten, évi július hó 9. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről (nov. 11.) évi 28. tvr. a mezőgazdasági termelőszövetkezetek tagjainak kötelező kölcsönös nyugdíjbiztosításáról szóló évi 65. tvr. módosításáról és kiegészítéséről (nov. 11.)

Változásmutató 2013. JÚNIus válogatás

Változásmutató 2013. JÚNIus válogatás Változásmutató 2013. JÚNIus válogatás Teljes listákat találnak a lemez Súgó/Hírlevél menüpont jában (pdf), illetve a hónapban megjelent, módosított, hatályon kívül helyezett jogszabályok szűkített címmutatóiban.

Részletesebben

VÁLTOZÁSMUTATÓ 2012. JÚNIUS VÁLOGATÁS

VÁLTOZÁSMUTATÓ 2012. JÚNIUS VÁLOGATÁS VÁLTOZÁSMUTATÓ 2012. JÚNIUS VÁLOGATÁS Teljes listákat találnak a lemez Súgó/Hírlevél menüpont jában (pdf), illetve a hónapban megjelent, módosított, hatályon kívül helyezett jogszabályok szűkített címmu

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 120. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 120. szám MAGYAR KÖZLÖNY 120. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. szeptember 4., csütörtök Tartalomjegyzék 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet Egyes kormányrendeleteknek a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő

Részletesebben

változásmutató 2013. évi VII. törvény 101/2013. (III. 29.) Korm. rendelet 72/2013. (III. 8.) Korm. rendelet 2013. évi IX. törvény

változásmutató 2013. évi VII. törvény 101/2013. (III. 29.) Korm. rendelet 72/2013. (III. 8.) Korm. rendelet 2013. évi IX. törvény változásmutató Változásmutató 2013. március válogatás Teljes listákat találnak a lemez Súgó/Hírlevél menüpont jában (pdf), illetve a hónapban megjelent, módosított, hatályon kívül helyezett jogszabályok

Részletesebben

ÁLLAMHÁZTARTÁS KÖRÉBE TARTOZÓ JOGSZABÁLYOK

ÁLLAMHÁZTARTÁS KÖRÉBE TARTOZÓ JOGSZABÁLYOK ÁLLAMHÁZTARTÁS KÖRÉBE TARTOZÓ JOGSZABÁLYOK Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) 2014. évi C. törvény Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről 2013. évi CCXXX. törvény Magyarország 2014.

Részletesebben

VÁLTOZÁSMUTATÓ 2011. DECEMBER VÁLOGATÁS

VÁLTOZÁSMUTATÓ 2011. DECEMBER VÁLOGATÁS változásmutató VÁLTOZÁSMUTATÓ 2011. DECEMBER VÁLOGATÁS 6 Teljes listákat találnak a lemez Súgó/Hírlevél menüpont jában (pdf), illetve a hónapban megjelent, módosított, hatályon kívül helyezett jogszabályok

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 95. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 95. szám MAGYAR KÖZLÖNY 95. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. július 15., kedd Tartalomjegyzék 2014. évi XXXIV. törvény A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény eltérő szöveggel való hatálybalépéséről

Részletesebben

SZAKMAI JOGTÁR. A tűzvédelemmel, polgári védelemmel és a katasztrófavédelemmel kapcsolatos jogszabályokról. Tájékoztató:

SZAKMAI JOGTÁR. A tűzvédelemmel, polgári védelemmel és a katasztrófavédelemmel kapcsolatos jogszabályokról. Tájékoztató: SZAKMAI JOGTÁR A tűzvédelemmel, polgári védelemmel és a katasztrófavédelemmel kapcsolatos jogszabályokról. Tájékoztató: Jelen szakmai jogtár arra ad segítséget, hogy az egyes joganyagokról tájékoztatást

Részletesebben

2014. évi XXXV. törvény egyes törvényeknek a kormányzati szerkezetalakítással összefüggő módosításáról*

2014. évi XXXV. törvény egyes törvényeknek a kormányzati szerkezetalakítással összefüggő módosításáról* 11069 2014. évi XXXV. törvény egyes törvényeknek a kormányzati szerkezetalakítással összefüggő módosításáról* 1. A kulturális javak fegyveres összeütközés esetén való védelme tárgyában Hágában, 1954. évi

Részletesebben

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI Földművelésügyi Minisztérium Környezetügyért, Agrárfejlesztésért és Hungarikumokért Felelős Államtitkárság Környezetügyért Felelős Helyettes Államtitkárság A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

Részletesebben

Változásmutató 2010. május válogatás

Változásmutató 2010. május válogatás Változásmutató 2010. május válogatás 6 Teljes listákat találnak a lemez Súgó/Hírlevél menüpontjában (pdf), illetve a hónapban megjelent, módosított, hatályon kívül helyezett jogszabályok szűkített címmutatóiban.

Részletesebben

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Természet- és Környezetmegőrzési Szakállamtitkárság A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI Lezárva:

Részletesebben

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI Vidékfejlesztési Minisztérium Környezetügyi Államtitkárság Környezet- és Természetvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS

Részletesebben

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Természetvédelmi Hivatal A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI Lezárva: 2006. december 19. Készítette:

Részletesebben

Változásmutató 2010. Április válogatás

Változásmutató 2010. Április válogatás változásmutató Változásmutató 2010. Április válogatás Teljes listákat találnak a lemez Súgó/Hírlevél menüpontjában (pdf), illetve a hónapban megjelent, módosított, hatályon kívül helyezett jogszabályok

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 190. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. december 15., szerda. Tartalomjegyzék. 274/2010. (XII. 15.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 190. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. december 15., szerda. Tartalomjegyzék. 274/2010. (XII. 15.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY 190. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. december 15., szerda Tartalomjegyzék 274/2010. (XII. 15.) Korm. rendelet 275/2010. (XII. 15.) Korm. rendelet 276/2010. (XII. 15.) Korm.

Részletesebben

2014. október új jogszabályok

2014. október új jogszabályok 2014. október új jogszabályok 2014. évi LIII. törvény a tajpeji Magyar Kereskedelmi Iroda és a Magyarországi Tajpej Képviseleti Iroda között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás

Részletesebben

Helyreállítással, újjáépítéssel kapcsolatban

Helyreállítással, újjáépítéssel kapcsolatban Jogszabályok 1. Helyreállítással, újjáépítéssel kapcsolatban 2. Veszélyhelyzet kihirdetésével, ill. feloldásával kapcsolatban 3. Vörösiszap katasztrófával kapcsolatban 4. Veszélyes áruk szállításával kapcsolatban

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 108. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 108. szám MAGYAR KÖZLÖNY 108. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. július 23., csütörtök Tartalomjegyzék 198/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet Egyes, a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerését szabályozó

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 172.(XVI.) évfolyam 124. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2004. június 30., szerda ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T Á

Részletesebben

AZ ELJÁRÁSI ILLETÉKEK ÉS AZ IGAZGATÁSI, BÍRÓSÁGI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJA. I. Általános szabályok. II. A közigazgatási hatósági eljárási illetékek

AZ ELJÁRÁSI ILLETÉKEK ÉS AZ IGAZGATÁSI, BÍRÓSÁGI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJA. I. Általános szabályok. II. A közigazgatási hatósági eljárási illetékek AZ ELJÁRÁSI ILLETÉKEK ÉS AZ IGAZGATÁSI, BÍRÓSÁGI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJA I. Általános szabályok 1. Az eljárási illetékfizetési kötelezettség tárgyi, területi és személyi hatálya... 3 2. Az illetékfizetési

Részletesebben

1949. évi XX. törvény

1949. évi XX. törvény 1949. évi XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmánya[1] A többpártrendszert, a parlamenti demokráciát és a szociális piacgazdaságot megvalósító jogállamba való békés politikai átmenet elősegítése érdekében

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK. L. ÉVFOLYAM, 18. SZÁM Ára: 714 Ft 2006. OKTÓBER 5. TARTALOM. (2) A Ktv. 17. (2) bekezdés c) pontja helyébe a következõ

JOGSZABÁLYOK. L. ÉVFOLYAM, 18. SZÁM Ára: 714 Ft 2006. OKTÓBER 5. TARTALOM. (2) A Ktv. 17. (2) bekezdés c) pontja helyébe a következõ L. ÉVFOLYAM, 18. SZÁM Ára: 714 Ft 2006. OKTÓBER 5. TARTALOM oldal JOGSZABÁLYOK 2006. évi LXXII. törvény a közszférában foglalkoztatottak jogviszonyáról szóló törvények módosításáról... 1857 4/2006. (VII.

Részletesebben

A hatósági ügyek kezelése során alkalmazott legfontosabb jogszabályok magyarázata

A hatósági ügyek kezelése során alkalmazott legfontosabb jogszabályok magyarázata A hatósági ügyek kezelése során alkalmazott legfontosabb jogszabályok magyarázata Zalalövő Város Polgármesteri Hivatala 2010. november 1 Adóhatósági jogszabályok 2003. évi XCII. Törvény az adózás rendjéről

Részletesebben

MAGYAR BANYAJOG A BÁNYÁSZATRA VONATKOZÓ TÖRVÉNYEK, RENDELETEK, DÖNTVÉNYEK ÉS ELVI JELENTŐ- SÉGŰ HATÁROZATOK TELJES GYŰJTEMÉNYE

MAGYAR BANYAJOG A BÁNYÁSZATRA VONATKOZÓ TÖRVÉNYEK, RENDELETEK, DÖNTVÉNYEK ÉS ELVI JELENTŐ- SÉGŰ HATÁROZATOK TELJES GYŰJTEMÉNYE MAGYAR BANYAJOG A BÁNYÁSZATRA VONATKOZÓ TÖRVÉNYEK, RENDELETEK, DÖNTVÉNYEK ÉS ELVI JELENTŐ- SÉGŰ HATÁROZATOK TELJES GYŰJTEMÉNYE HIVATALOS ADATOK ALAPJÁN ÖSSZEÁLLÍTOTTÁK ÉS KIADJÁK : ALLIQUANDER ÖDÖN D R

Részletesebben

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA II. ÉVFOLYAM 8. szám 2012. július 27. AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA Szociális Közlöny Szerkesztõsége 1051 Budapest, Arany J. u. 6 8. Telefon: 795-3003 Megjelenik szükség szerint Elõfizetési

Részletesebben

25/2011. (IX. 16.) NEFMI utasítás a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

25/2011. (IX. 16.) NEFMI utasítás a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról 25/2011. (IX. 16.) NEFMI utasítás a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 5. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 5. szám MAGYAR KÖZLÖNY 5. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. január 22., csütörtök Tartalomjegyzék 2/2015. (I. 22.) Korm. rendelet A Gül Baba türbéje és környezete komplex rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások

Részletesebben

VÁLTOZÁSMUTATÓ 2014. ÁPRILIS VÁLOGATÁS

VÁLTOZÁSMUTATÓ 2014. ÁPRILIS VÁLOGATÁS VÁLTOZÁSMUTATÓ 2014. ÁPRILIS VÁLOGATÁS Teljes listákat találnak a lemez Súgó/Hírlevél menüpont jában (pdf), illetve a hónapban megjelent, módosított, hatályon kívül helyezett jogszabályok szűkített címmutatóiban.

Részletesebben

AZ EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG TANÁCSADÓ TESTÜLETE. 309/2/2011 (III.25.). TT. sz állásfoglalása

AZ EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG TANÁCSADÓ TESTÜLETE. 309/2/2011 (III.25.). TT. sz állásfoglalása AZ EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG TANÁCSADÓ TESTÜLETE 309/2/2011 (III.25.). TT. sz állásfoglalása Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. tv. hatályáról Az Ebktv. rendelkezéseinek

Részletesebben