1. sz. JEGYZŐKÖNYV. Távol maradt: Holecska Gyula, Dr. Polyák Erzsébet, Dr. Serester Zoltán képviselők

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. sz. JEGYZŐKÖNYV. Távol maradt: Holecska Gyula, Dr. Polyák Erzsébet, Dr. Serester Zoltán képviselők"

Átírás

1 Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/ /2010. iktatószám 1. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének február 10-én (szerdán) délután 16,00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés helye: Bucsa, Kossuth tér 6. Községháza nagyterme Jelen vannak: Dr. Mile Sándor polgármester, Fenyődi Attila alpolgármester, Bányainé Gyarmati Katalin, Fenyődi Béla, Koczka Istvánné, Majoros Gyuláné, Nyakóné Mogyorósi Anikó képviselők. Távol maradt: Holecska Gyula, Dr. Polyák Erzsébet, Dr. Serester Zoltán képviselők Meghívott: Magyar László körjegyző, Zsombok Gyuláné pénzügyi főmunkatárs, Balázs Ferencné pénzügyi főelőadó, Orvos István a BUCSA-ÉP Kft ügyvezetője Dr. Mile Sándor polgármester: Köszöntötte megjelent a képviselő hölgyeket, és képviselő urakat, valamint Magyar László körjegyzőt. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel 10 fő képviselőből 7 fő jelen van. Ezzel az ülést megnyitotta, ismertette a napirendi pontokat. Kérte a képviselő-testület tagjait, hogy két napirendi pontot, a meghívóban kiadottakhoz képest cseréljék fel. A 11. napirendi pont 9. napirendi pont lesz (Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 8/2009.(VI.25.) számú az önkormányzat által biztosított gyermekétkeztetésért, személyes gondoskodást nyújtó intézményi, valamint a munkahelyi étkeztetésért fizetendő térítési díjakról szóló rendeletének módosítása), illetve az eredeti 9. napirendi pontot (Bucsa Község évi közfoglalkoztatási terve) 11. napirendi pontként fogja a testület megtárgyalni. Így a napirendi pontok a következők lesznek: Napirendi pontok: 1./ Rendeletalkotás a Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői, közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről, juttatások szabályozásáról, díjazások és juttatások pénzügyi fedezetéről 2./ Rendeletalkotás a települési képviselők, bizottsági tagok, tanácsnokok tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról, költségtérítéséről 3./ Bucsa Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása, a Közbeszerzési Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotása 4./ Bucsa Község Önkormányzatának Esélyegyenlőségi Tervének elfogadása 1

2 5./ Bucsa Község Önkormányzat Közzétételi Szabályzatának elfogadása 6./ Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének többször módosított 22/2008.(XII.23.) számú a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása és egységes szerkezetbe foglalása 7./ A Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége köztisztviselőinek Közszolgálati Szabályzatának elfogadása Előadó: Magyar László körjegyző 8./ A köztisztviselők cafetéria juttatásának részletes szabályairól Előadó: Magyar László körjegyző 9./ Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 8/2009.(VI.25.) számú az önkormányzat által biztosított gyermekétkeztetésért, személyes gondoskodást nyújtó intézményi, valamint a munkahelyi étkeztetésért fizetendő térítési díjakról szóló rendeletének módosítása 10./ Bucsa Község Önkormányzat évi költségvetésének megtárgyalása 11. Bucsa Község Önkormányzat évi Közfoglalkoztatási terve 12./ Határozat hozatal az önkormányzat által benyújtásra kerülő pályázatokról (szóbeli előterjesztés) 13./ Határozat hozatal az önkormányzat által nyújtott támogatásokról (szóbeli előterjesztés) 14./ A Bucsa Geotherm Kft részére Bucsa Község Önkormányzata által 2007 évben nyújtott tagi hiteléről döntéshozatal (szóbeli előterjesztés) 15./ Intézkedési terv jóváhagyása a Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda intézménynél lefolytatott kompetencia mérés eredményei alapján 16./ Bejelentések Megkérdezte a képviselőket, elfogadják-e a módosításokat? Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pontokban javasolt módosításokat 7 igen szavazattal elfogadta. Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek a napirendi pontokkal kapcsolatosan kérdése, kiegészítése? 2

3 Mivel a képviselők részéről kérdés és kiegészítés nem volt, kérte a napirendi pontok elfogadását. Kérte a képviselőket, kézfelnyújtással szíveskedjenek szavazni, aki a meghívóban kiadott napirendi pontokat és a kiegészítést elfogadja. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta. 1. napirendi pont: Rendeletalkotás a Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői, közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről, juttatások szabályozásáról, díjazások és juttatások pénzügyi fedezetéről Dr. Mile Sándor polgármester: Előterjesztette az első napirendi pontot, amely rendeletalkotás a képviselő-testület hivatalának köztisztviselői, közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről, juttatások szabályozásáról, díjazások és juttatások pénzügyi fedezetéről. Elmondta, hogy a kiadott előterjesztéshez képest néhány javaslatot szeretne tenni, amelyek a következők: A rendelet hatálya szövegrészben az 1.. (2) bekezdésben javasol kiegészítést, amely úgy szólna kiegészítve, hogy a rendelet szabályait a részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztviselőkre a hatályos ide vonatkozó jogszabály szerint kell alkalmazni. Kérte a képviselőket, aki a módosítást elfogadja, kézfelnyújtással szíveskedjen szavazni. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a módosító indítványt 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. Javasolja, hogy a 2.. (1) bekezdésébe illesszék bele a felsőfokú után a középfokú szót is, mert az kimaradt a szövegből. Kérte a képviselőket, aki a módosítást elfogadja, kézfelnyújtással szíveskedjen szavazni. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a módosító indítványt 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. Majoros Gyuláné képviselő: Javasolja, hogy illesszék bele a szövegbe, hogy azt a köztisztviselőt illeti meg az illetménykiegészítés, aki legalább megfelelő minősítést kap. Magyar László körjegyző: Elfogadja a kiegészítést, és javasolja, hogy úgy kerüljön a rendeletbe, hogy legalább megfelelő minősítésű köztisztviselő kaphatja az illetménykiegészítést. Dr. Mile Sándor polgármester: Elfogadta a kiegészítést, és elmondta, hogy a szöveg javítva a következőképpen hangzik: (1) A köztisztviselőt az alábbi illetménykiegészítés illeti meg: valamennyi legalább megfelelő minősítésű felsőfokú és középfokú iskolai végzettségű köztisztviselőt az alapilletményének 20 %-a, a Ktv. 44/A -ára tekintettel. Kérte a képviselőket, aki a módosítást elfogadja, kézfelnyújtással szíveskedjen szavazni. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a módosító indítványt 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. Majoros Gyuláné képviselő: Megjegyezte, hogy ebben a rendeletben a következő paragrafusban van egy 50 %-os illetménykiegészítés is. Megkérdezte, hogy ez a évi költségvetésben van-e erre fedezet? 3

4 Magyar László körjegyző: Elmondta, hogy ez nem módosítás, eddig is így volt tervezve a bértömeg. Ez nem módosítás. A módosítás az, ami eddig 10 % volt, az most 20 %. A koncepció szerint is így határozta meg a testület. Dr. Mile Sándor polgármester: A évi költségvetésben ez tehát be van tervezve, ezt eddig is adták a felsőfokú végzettségű köztisztviselők részére. A 3.. a.) pontját kiegészítette azzal, hogy a szöveg végére bele illesztette azt, hogy a hatályos jogszabályok szerint. Így a szöveg így szól: a.) A köztisztviselő az alábbi visszatérítendő, illetve vissza nem térítendő szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi és egyéb juttatásra jogosult, amelyekhez a képviselőtestület fedezetet biztosít a hatályos jogszabályok szerint, b.) lakhatási, lakásépítési-, vásárlási támogatásra, illetményelőlegre, c.) illetményrendszeren kívüli egyéb szociális és jóléti juttatás (cafetéria) Elmondta, hogy a c.) pont kiegészül a cafetéria szóval. Magyar László körjegyző: A módosítást kiegészítette azzal, hogy kormányrendelet vonatkozik arra, hogy a köztisztviselőknek milyen szociális, jóléti, stb juttatásai vannak. A köztisztviselői törvény változásával került a cafetéria az önkormányzati rendeletbe. Dr. Mile Sándor polgármester: Kérte a képviselőket, aki a módosítást elfogadja, kézfelnyújtással szíveskedjen szavazni. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a módosító indítványt 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. Megkérdezte a képviselőket, van-e még valakinek kérdése, módosítási javaslata. Mivel további kérdés, és módosítás nem volt, szavazást rendelt el. Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelnyújtással szíveskedjenek szavazni, aki a módosító indítványokkal együtt a Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői, közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről, juttatások szabályozásáról, díjazások és juttatások pénzügyi fedezetéről szóló rendeletet elfogadja. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: 1/2010.(II.11.) sz. Önkormányzati rendelet Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői, közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről, juttatások szabályozásáról, díjazások és juttatások pénzügyi fedezetéről Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői, közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről, juttatások szabályozásáról, és juttatások pénzügyi fedezetéről az e jegyzőkönyvhöz csatolt melléklet szerinti rendeletet alkotta. 2. napirendi pont: Rendeletalkotás a települési képviselők, bizottsági tagok, tanácsnokok tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról, költségtérítéséről Dr. Mile Sándor polgármester: Előterjesztette a második napirendi pontot, amely rendeletalkotás a települési képviselők, bizottsági tagok, tanácsnokok tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról, költségtérítéséről. Elmondta, hogy a pénzügyesek a koncepció szerint Ft-tal tervezték be a képviselők tiszteletdíját, Ft-tal az alpolgármester tiszteletdíját. 4

5 Az 1.. a.) b.) pontja ezzel a kiadott rendelettervezethez képest módosul, kéri a képviselőket, hogy ezt a módosító indítványt szíveskedjenek elfogadni, és kézfelnyújtással szavazni. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a módosító indítványt 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. Dr. Mile Sándor polgármester: A kiadott előterjesztéshez képest javasolja a Bizottsági tag tiszteletdíja című részt teljes egészében kivenni a rendeletből, mivel ennek a juttatásnak a fedezetét nem tudják biztosítani. Javasolja továbbá ugyancsak kivenni a rendeletből a Tanácsnokok, bizottsági elnökök tiszteletdíja részt is törölni, mivel tanácsnokokat nem is alkalmaz az önkormányzat, illetve a bizottsági elnököknek sincs pénzügyi fedezet a tiszteletdíjra. A szövegrészek módosítják a paragrafus számot is. Ezeket szintén módosulni fognak. Kéri a képviselőket, hogy ezt a módosító indítványt szíveskedjenek elfogadni, és kézfelnyújtással szavazni. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a módosító indítványt 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. Dr. Mile Sándor polgármester: A Tiszteletdíjak kifizetése cím alatti szövegrész módosítását javasolta. A jelenlegi 4.. szövege helyett, amely az előzőekben javasolt részek kikerülése miatt a 2.. lesz, a következő szöveggel: 2. (1) Az 1.. által szabályozott tiszteletdíjakat negyedévente utólag, a negyedévet követő hónapban a munkabér fizetés napján, de legkésőbb a negyedévet követő hó 10. napjáig kell kifizetni. A kifizetést a távolmaradás igazolásának polgármester általi elfogadásáig vissza kell tartani. A második bekezdés szövegét is javasolja módosítani, a következőkre: (2) A tiszteletdíj kifizetése az alakuló ülés időpontjától kezdődik. Kéri a képviselőket, hogy ezt a módosító indítványt szíveskedjenek elfogadni, és kézfelnyújtással szavazni. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a módosító indítványt 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. Dr. Mile Sándor polgármester: A Természetbeni juttatás meghatározását is javasolja módosítani. Így az 5.. szövegét javasolja módosítani: 5. Az önkormányzat a képviselőtestület tagjainak természetbeni juttatást nem állapít meg. A (2) bekezdést javasolja törölni. Kéri a képviselőket, hogy ezt a módosító indítványt szíveskedjenek elfogadni, és kézfelnyújtással szavazni. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a módosító indítványt 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. Dr. Mile Sándor polgármester: A költségtérítésről címszó alatti a 6.. szövegét javasolja módosítani. A módosított szöveg a következő lenne: A költségtérítésről 6. (1) Az önkormányzati képviselő önkormányzati ügyben történő megbízása esetén a jogos és számlával igazolt költségeinek megtérítésére jogosult. A 7. -ban az Egyéb rendelkezések (2) bekezdését kevés módosítással javasolja megállapítani. A jelenlegi (2) El kell végezni esetlegesen évközben a felülvizsgálatot akkor is, ha a megállapított összeget alapvetően befolyásoló változás következik be. helyett (2) El lehet végezni évközben a felülvizsgálatot akkor is, ha a megállapított összeget alapvetően befolyásoló változás következik be. 5

6 Megkérdezte a képviselőket, hogy a javasolt módosításokkal egyetértenek-e? Amennyiben egyetértenek, kézfelnyújtással szíveskedjenek szavazni. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a képviselők tiszteletdíjáról szóló rendeletben javasolt módosításokat elfogadta. Dr. Mile Sándor polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e még valakinek a képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet tervezethez kérdése, kiegészítése, más javaslata. Mivel egyéb módosítási javaslat nem volt, szavazást rendelt el. Kérte a képviselőket, hogy a települési képviselők, bizottsági tagok, tanácsnokok tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról, költségtérítéséről szóló rendeletet a módosításokkal együtt is szíveskedjenek elfogadni, erről kézfelnyújtással szíveskedjenek szavazni. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: 2/2010.(II.11.) sz. Önkormányzati rendelet A települési képviselők, bizottsági tagok, tanácsnokok tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról, költségtérítéséről Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települési képviselők, bizottsági tagok, tanácsnokok tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról, költségtérítéséről az e jegyzőkönyvhöz csatolt melléklet szerinti rendeletet alkotta. 3. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatáról szóló rendelet megalkotásáról Dr. Mile Sándor polgármester: Előterjesztette a harmadik napirendi pontot, Bucsa Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatáról szóló rendelet megalkotását. A rendelettervezetet a képviselő-testület megvizsgálta, és néhány ponton javította. Javasolta volna, hogy miért ne lehetne a képviselő-testület a bíráló bizottság. Magyar László körjegyző: A módosító indítványt nem javasolja elfogadni azért, mert nem lehet ugyanaz a jogi személy az ajánlatkérő is, és az ajánlatot elbíráló. Nagyon sokrétű szabályt kell betartani a közbeszerzési eljárás során, köztük ez is egy szempont. Dr. Mile Sándor polgármester: Elfogadja a módosítás elvetését. A Közbeszerzési Bizottság tagjait három főben javasolja meghatározni. A Közbeszerzési Bizottság tagjai: - a Képviselő-testület tagjai közül választott elnök és további 2 tag. Megkérdezte a képviselőket, hogy a javasolt módosításokkal egyetértenek-e? Amennyiben egyetértenek, kézfelnyújtással szíveskedjenek szavazni. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a képviselők tiszteletdíjáról szóló rendeletben javasolt módosításokat elfogadta. Magyar László körjegyző: A közbeszerzési bizottság tagjai díjazás nélkül vannak a rendeletbe belefoglalva. Megjegyezte, hogy a közbeszerzés költségeit általában el lehet számolni a pályázatban, ezért az igénybe vett szakértők díját így ellentételezik majd. 6

7 Dr. Mile Sándor polgármester: Megkérdezte a képviselőket, hogy van-e még valakinek más módosító indítványa. A közbeszerzési Szabályzatot rendelettel kell elfogadni. A Közbeszerzési Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatát pedig határozattal. Mivel más javaslat, és módosító indítvány nem volt, szavazást rendelt el. Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelnyújtással szíveskedjenek szavazni, aki Bucsa Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatáról szóló rendeletét elfogadja. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: 3/2010.(II.11.) sz. Önkormányzati rendelet Bucsa Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatáról szóló rendelete Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatáról az e jegyzőkönyvhöz csatolt melléklet szerinti rendeletet alkotta. Dr. Mile Sándor polgármester: Kérte a képviselő-estület tagjait, kézfelnyújtással szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja a Közbeszerzési Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatát. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 1/2010.(02.10.) sz. Képviselő-testületi határozat A Közbeszerzési Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Közbeszerzési Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatát az e jegyzőkönyvhöz csatolt melléklet szerinti fogadja el. Határidő: értelem szerint Dr. Mile Sándor polgármester: Előterjesztette a negyedik napirendi pontot, Bucsa Község Esélyegyenlőségi Tervét. Kérte a képviselők szíves kérdéseit, hozzászólásait. Magyar László körjegyző: Elmondta, hogy az Esélyegyenlőségi tervvel minden önkormányzatnak rendelkezni kell. Kéri a képviselőket, hogy aki valamilyen módosítást kíván a tervben javasolni, azt tegye meg. Megérkezik Dr. Serester Zoltán képviselő, így a szavazatok száma eggyel nő, azaz 7-ről 8-ra változik. Az Esélyegyenlőségi Terv néhány apró módosítását a képviselő-testület átbeszélte, és egyhangú szavazattal a módosításokat elfogadta. Dr. Mile Sándor polgármester: A kiegészítésekkel módosított Esélyegyenlőségi Tervét elfogadásra javasolta. Megkérdezte a képviselőket, van-e még valakinek kérdése, kiegészítése, hozzászólása? Mivel több kérdés, és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el. 7

8 Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelnyújtással szíveskedjenek szavazni, aki Bucsa Község Esélyegyenlőségi Tervét elfogadja. 2/2010.(02.10.) sz. Képviselő-testületi határozat Bucsa Község Esélyegyenlőségi Terve Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa Község Esélyegyenlőségi Tervét az e jegyzőkönyvhöz csatolt melléklet szerint fogadja el. Dr. Mile Sándor polgármester: Előterjesztette az ötödik napirendi pontot, Bucsa Község Önkormányzat Közzétételi Szabályzatát, a közérdekű adatok közzétételének teljesítésére vonatkozó részletes szabályokról. Tájékoztatta a képviselőket, hogy az elektronikus információszabadságról szóló évi XC. törvény (a továbbiakban: Eitv.) 4. (2) bekezdése és a végrehajtására kiadott 305/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 3. (2) bekezdése alapján Bucsa Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában a közérdekű adatok közzétételének teljesítésére vonatkozó részletes szabályokat az önkormányzatnak meg kell alkotnia. A Szabályzat célja a saját honlapon és a helyben szokásos módon való közzététel szervezési és ügyviteli feltételeinek meghatározása. Indítványozta a képviselő-testületnek, hogy a fenti szabályozottság érvényesülése érdekében határozatban rendelkezzék a közzététel szabályairól. Koczka Istvánné képviselő: Elmondta, hogy az iskolának is van már honlapja, és azon a közérdekű adatokat közzé tudják tenni, és a KIR-be is be kell majd ezt jelenteni. Dr. Mile Sándor polgármester: Néhány helyen pontosította, kiegészítette a közzétételi szabályzatot. A 6. pontba javasolta pontosan beleírni a közzétételre jogosult szerveket, az önkormányzatot, a körjegyzőséget, és az iskolát. Ezzel a módosítással a képviselők egyhangú 8 igen szavazattal egyetértettek. Magyar László körjegyző: Elmondta, hogy a módosításokkal a Közzétételi Szabályzat pontosabb lett. Dr. Mile Sándor polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e még valakinek kérdése, kiegészítése, hozzászólása? Mivel több kérdés, és hozzászólás nem volt, a Közzétételi Szabályzatot a kiegészítésekkel együtt elfogadásra javasolta, és szavazást rendelt el. Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelnyújtással szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja Bucsa Község Önkormányzat Közzétételi Szabályzatát, a közérdekű adatok közzétételének teljesítésére vonatkozó részletes szabályokról. 8

9 3/2010.(02.10.) sz. Képviselő-testületi határozat Bucsa Község Önkormányzat Közzétételi Szabályzata A közérdekű adatok közzétételének teljesítésére vonatkozó részletes szabályokról Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa Község Önkormányzat Közzétételi Szabályzatát A közérdekű adatok közzétételének teljesítésére vonatkozó részletes szabályokról az e jegyzőkönyvhöz csatolt melléklet szerint fogadja el. Magyar László körjegyző Dr. Mile Sándor polgármester: Előterjesztette a hatodik napirendi pontot, a többszörösen módosított 22/2008.(XII.23.) számú Bucsa Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról szóló rendeletet. Elmondta, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzata módosítása azért válik szükségessé, mert az elektronikus információ szabadságról szóló törvény rendelkezései értelmében az SZMSZ-ben is meg kell jeleníteni a közérdekű adatok nyilvánosságra hozatalának rendjét, valamint a képviselő-testület működésében a társadalmi nyilvánosság minél szélesebb körű nyilvánosságát. A tanácskozási joggal meghívottak köre bővítése célszerűnek tűnik az önkormányzati intézmények vezetőivel, valamint a nagyobb civil részvétel biztosítása érdekében a civil szervezetek vezetőivel. Ezért az SzMSz 18.. (5) bekezdését a mellékelt rendelettervezet szerint egészül ki. Egyértelművé kell tenni, hogy a közmeghallgatásra az Ötv. szerint a képviselő-testület ülésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Az SZMSZ-ben és az önkormányzat gazdálkodási rendeletében azonos módon kell szabályozni a Polgármester döntési jogköreit, ezért ennek pontosítására is sor kerül a 38.. (5) bekezdésében, és az 52.. (4) bekezdésében. A Polgármester helyettesítésére vonatkozó szabályokat is pontosítani volt szükséges, ezért a 40.. újraszabályozása vált szükségessé. Az önkormányzat SZMSZ-ének mellékletei és függelékei teljes körűen kell tartalmazzák az önkormányzati intézményeket és gazdasági társaságokat, ezért ezeknek a függelékekben történő átvezetése és megjelölése is szükségessé vált. Ezen módosításokból következik, hogy az SzMSz mellékletei, valamint Függelékei is bővítésre kerülnek. (Önkormányzati alapítású intézmények, és közüzemek jegyzéke, önkormányzati részesedéssel működő gazdasági társaságok jegyzéke.) Tekintettel számtalan módosításra, célszerűnek tűnik a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelet egységes szerkezetbe való foglalása. Megkérdezte a képviselőket, van-e még valakinek kérdése, kiegészítése, hozzászólása? Magyar László körjegyző: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a 9.. a tavalyi XC-ös törvény miatt került beillesztésre. A módosítás 2. -ában bővítésre került a nyilvánosság biztosításának a köre. Azért lett innen kitörölve, hogy az érintett önkormányzatok vezetői, mert egy másik paragrafusban benne van, hogy az intézmények vezetőit tanácskozási joggal meg kell hívni. Azzal bővül a kör, hogy a civil szervezetek vezetőit meg kell hívni. Majoros Gyuláné képviselő: Javasolja, hogy pontosítsák úgy, hogy a bejegyzett civil szervezetek vezetőit hívják meg. Ha nem írnák oda, hogy bejegyzett, akkor végeláthatatlan lenne a meghívottak köre. Javasolja, hogy még egészítsék ki azzal, hogy a bucsai székhellyel bejegyzett még pontosabb lenne. A képviselők a módosítási javaslatot elfogadták, és egyhangú 8 igen szavazattal megszavazták. Dr. Mile Sándor polgármester: Elmondta, hogy szükséges a Szervezeti és Működési Szabályzatba is beleírni, hogy a közmeghallgatás, mint testületi ülés szabályaira a képviselőtestületi ülések szabályai az érvényesek. Ezzel mindenképpen pontosítani kellett a szabályzatot. 9

10 Majoros Gyuláné képviselő: Megjegyezte, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzatban úgy van, hogy a polgármester az éves költségvetés 10 %-a felett rendelkezhet. Ezt nem tartja reálisnak, az évente növekvő költségvetéssel itt már kb. 50 millió forintról van szó, ezt nagyon sokallja. Dr. Mile Sándor polgármester: Javasolja, hogy vegyék lejjebb a százalék arányát. Bár nem is vállalna ilyen arányú döntéseket, így is, úgy is a képviselő-testület elé hozna döntésre minden ügyet. Magyar László körjegyző: A Szervezeti és Működési Szabályzatban lévő 10 %-os arányt 1%- ra javasolja a képviselő-testület, akkor azt javítani kell. Dr. Mile Sándor polgármester: Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelnyújtással szíveskedjenek szavazni, aki egyetért azzal, hogy a 10 %-os arány 1%-ra módosuljon, amely azt jelenti, hogy a polgármester az éves költségvetés 1 %-a felett dönthet saját hatáskörben. A képviselők a módosítást egyhangúan 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták. Megkérdezte a képviselőket, van-e még valakinek kérdése, kiegészítése, hozzászólása? Mivel több kérdés, és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el. Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelnyújtással szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja Bucsa Község Önkormányzat Közzétételi Szabályzatát, a közérdekű adatok közzétételének teljesítésére vonatkozó részletes szabályokról. tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: 4/2010.(II.11.) sz. Önkormányzati Rendelet Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a többszörösen módosított 22/2008.(XII.23.) számú Bucsa Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a többszörösen módosított 22/2008.(XII.23.) számú Bucsa Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról szóló rendeletet az e jegyzőkönyvhöz csatolt melléklet szerint alkotja meg. Dr. Mile Sándor polgármester: Előterjesztette a hetedik napirendi pontot, a Körjegyzőség köztisztviselőinek Közszolgálati Szabályzatát. Magyar László körjegyző: Elmondta, hogy a Közszolgálati Szabályzatot a Cafetériajuttatások miatt kellett módosítani. Majoros Gyuláné képviselő: Javasolja, hogy mivel Bucsán nincs foglalkoztatási jogviszonyban alpolgármester, azt ki kellene húzni. Dr. Mile Sándor polgármester: Megkérdezte, hogy a képviselők elfogadják-e a módosító indítványt, miszerint az alpolgármester szó kikerül a Bevezető rendelkezések (2) pontból. 10

11 A képviselő-testület a módosítást kézfelnyújtással megszavazta, és 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. Dr. Mile Sándor polgármester: A helyettesítésről szóló szakaszról szólt. Magyar László körjegyző: Elmondta, hogy a helyettesítésről szóló szakaszt nem javasolja módosítani, mert a törvény szövege van benne a szabályzatban, és azt jelenti, hogy aki pl. több hónapra megy el táppénzre, és megmarad a bére, akkor az őt helyettesítő köztisztviselőnek a helyettesítésért díjazás jár, de csak 30 nap után. Ilyen nem fordult még elő a hivatalban. A képviselők egyetértettek azzal, hogy ne módosuljon az eredeti szöveg. Dr. Mile Sándor polgármester: A Cafetéri-juttatást külön szabályzat rendezi, itt került bele a közszolgálati szabályzatba, és minden egyéb juttatás, ami itt volt eddig, az kikerül a szabályzatból. Magyar László körjegyző: Az V. fejezet 3. pontjában egy kis kiegészítés javasol, a 3. pont kiegészülne azzal, hogy a polgármester egyetértése szükséges ahhoz, hogy a jegyző a hivatal szakember szükségletének tervszerű biztosítása érdekében tanulmányi szerződést köthet a közvetlen munkahelyi vezető támogató javaslatával rendelkező köztisztviselővel. A képviselők egyetértettek a módosítással, és egyhangú 8 igen szavazattal, a módosítást elfogadták. Dr. Mile Sándor polgármester: A Kegyeleti gondoskodás címsorban, a kegyeleti támogatásokról szóló mondat végét javasolja módosítani, úgy, hogy A közszolgálat halottjává nyilvánított személy temetési költségeit részben vagy egészben az Önkormányzat átvállalhatja. A képviselő-testület a módosítást kézfelnyújtással megszavazta, és 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. Dr. Mile Sándor polgármester: Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelnyújtással szíveskedjen szavazni, aki a Körjegyzőség köztisztviselőinek Közszolgálati Szabályzatát a módosításokkal kiegészítve elfogadja. tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. 4/2010.(02.10.) sz. Képviselő-testületi határozat A Körjegyzőség köztisztviselőinek Közszolgálati Szabályzatáról Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az e határozat 1. sz. mellékletét képező a Körjegyzőség köztisztviselőinek Közszolgálati Szabályzatát jóváhagyja. Felelős: Magyar László körjegyző Határidő: értelem szerint Dr. Mile Sándor polgármester: Előterjesztette a nyolcadik napirendi pontot, a köztisztviselők cafetéria juttatásának részletes szabályairól. Tájékoztatta a képviselőket, hogy a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény 49/F. -át az Országgyűlés decemberi ülésén iktatta törvénybe. A köztisztviselők cafetéria-juttatásának részletes szabályairól a kormány a 305/2009. (XII. 23.) Korm. rendeletet alkotta meg. Az Országgyűlés ugyancsak módosította a személyi 11

12 jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény 70. (2) bekezdés a) és b), valamint d) és e) pontja, továbbá (5) bekezdését, valamint az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló évi XCVI. törvényt. Mindezekre figyelemmel az önkormányzat megalkotta rendeletét a képviselő-testület hivatalának köztisztviselői, közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről, juttatások szabályozásáról, díjazások és juttatások pénzügyi fedezetéről, valamint ki kell adni a Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége köztisztviselőinek Közszolgálati Szabályzatát, és mindezek alapján a körjegyző elkészítette e tárgyban a Cafetéria-szabályzatot. Javasolta a 3. pontot, a Szabályzat hatálya részt módosítani, mert a szabályzat csak a köztisztviselőkre vonatkozik: A Szabályzat személyi hatálya a Hivatal valamennyi köztisztviselőjére, a köztisztviselőkön, túl kiterjed az adott szervnél foglalkoztatottakra, a prémium évek programban résztvevő közszolgálati jogviszonyban állókra. Kérte a képviselőket, aki a módosítással egyetért, kézfelnyújtással szíveskedjen szavazni. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülte 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a módosítást elfogadta. Magyar László körjegyző: Elmondta, hogy 6. pontban szerepel a cafetéria keret megállapítása, amelyet a körjegyzőség másik két településének polgármestere is elfogadott. Az éves keretösszeget a szabályzat úgy határozza meg,k hogy A köztisztviselőt megillető cafetéria juttatás éves összege az illetményalap 8-szorosa. A Ft x 8 = Ft, bruttó összegben. Dr. Mile Sándor polgármester: Elmondta, hogy a 308 ezer forint nettóban minden dolgozónál más és más összeg, attól függ, hogy ki mit választ a lehetőségek közül. Zsombok Gyuláné pénzügyi főelőadó: Elmondta, hogy a évi költségvetési koncepcióban a képviselők a köztisztviselők részére havonként 18 ezer forintos melegétkezési hozzájárulás kifizetését tervezte be, illetve a Ft-os ruhapénzt. A ruházati költségtérítés megszűnt, illetve megalkotása került a cafetéria-juttatás. A közalkalmazottaknál Ft a melegétkezési hozzájárulás de az önkormányzat fizeti utána az adót. A köztisztviselőknél a melegétkezési utalvány bruttóban értendő. Majoros Gyuláné képviselő: Elmondta, hogy a november 25-én megtartott képviselőtestületi ülésen annyit kérdeztek meg, hogy a bucsai köztisztviselőknek meg van-e a fedet juttatásokra, nem kérdezték meg azt, hogy mennyit jelent fejenként. Mint képviselő arra törekedne, hogy az egy munkahelyen dolgozók közel azonos juttatásokat kapjanak. Magyar László körjegyző: Elmondta, hogy ezt a jogszabályt december 23-én hozta az országgyűlés. Ha a képviselő-testület azt mondaná, hogy ne ennyit kapjanak a köztisztviselők a cafetéria-juttatás keretében, akkor a tavalyi évben nyújtott juttatáshoz képest a köztisztviselőknél reáljövedelem csökkenést kapnának jutalmul az elvégzett munkáért. Ezért javasolják ezt a mértéket, ami ugyanannyi, mint amit tavaly kaptak. Dr. Mile Sándor polgármester: Elmondta, hogy a köztisztviselők bére nagyon alacsony, vannak dolgozók, akik alig kapnak többet a minimálbérnél. Bányainé Gyarmati Katalin képviselő: Elmondta, hogy mindenképpen javasolja, hogy a köztisztviselők részére állapítsák meg a juttatásokat, ha költségvetésben van rá fedezet, de jó volna, ha a közalkalmazottak részére történő juttatásokat is hozzáigazítanák. 12

13 Dr. Mile Sándor polgármester: A köztisztviselők részére nem lehet túlóra díjat fizetni, a pályázatokat is pénz nélkül írják. A köztisztviselők lemaradásban voltak. A pedagógusok legalább tudnak minőségi bérre pályázni, és néha túlóra díjat is kapnak, aminek igazán örül. Majoros Gyuláné képviselő: Megkérdezte, hogy a költségvetésben hogyan alakul a cafetériajuttatásnak megfelelő kiadás sora? Zsombok Gyuláné pénzügyi főelőadó: A körjegyzőség összesen részét tudja mondani, a bucsai részét ki kellene gyűjtenie. A koncepcióhoz képest a cafetéria juttatás 330 ezer forinttal lett több, a köztisztviselők részére a 10 %-os illetményeltérítése eft jelent egy évre bruttóban járulékkal együtt. A közalkalmazottak étkezési hozzájárulása eft, ami a koncepciótól eltér. Munkaruha 350 eft-ot jelent. Fenyődi Attila alpolgármester: Összefoglalta az elhangzottakat, és megállapította hogy a köztisztviselők most elérték azt a bérszintet, hogy 20 %-os az illetményeltérítésük olyan legyen,mint a másik két, a körjegyzőséghez tartozó településen dolgozóké. Zsombok Gyuláné pénzügyi főelőadó: Megjegyezte, hogy mint munkavállaló is annyit tud hozzátenni, hogy túlórát a köztisztviselőnek nem lehet kifizetni, sajnos még a szabadságukat sem tudják kivenni, nem hogy szabadnapot tudjanak letölteni. Túlmunka azonban rengeteg adódik. Van olyan köztisztviselő aki 100 eft-ot kap bruttóba. Érettségizett közcélú munkásnak Ft a bruttó bére, és nincs rajta semmilyen felelősség. Magyar László körjegyző: Elmondta, hogy a magyarázó szöveget javasolja kivenni a tervezetből, és csak az maradjon, hogy a 6. pontban: A köztisztviselőt megillető cafetéria juttatás éves összege az illetményalap 8-szorosa. Ennyi maradjon a szövegben. Dr. Mile Sándor polgármester: Kérte a képviselőket, aki ezzel a módosítással egyetért, kézfelnyújtással szíveskedjen szavazni. tartózkodás nélkül elfogadta a módosítást. Majoros Gyuláné képviselő: Megkérdezte, hogy a juttatások formáinál részletezett fajtákból a választási lehetőséget addig korlátozza a munkáltató, ameddig nem fizet tb járulékot az önkormányzat? Magyar László körjegyző: Elmondta, hogy nem, ezt nem lehet, a kormányrendeletnél szigorúbb szabályozást nem lehet hozni az önkormányzatnak. Dr. Mile Sándor polgármester: A dolgozónak kell választani a lehetőségek közül. Zsombok Gyuláné pénzügyi főmunkatárs: Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba történő átutalás, nincs ilyen az önkormányzatnál, csak olyanok maradnak, ami után nem kell 27 %-os járulékot fizetni. Majoros Gyuláné képviselő: Így már egyért, mert mehet az internet utalvány, maradhat a melegétkezési utalvány, és a következő sor. Magyar László körjegyző: Javasolja azokat a sorokat kivenni a szabályzatból, ami nem jellemző a községre, ilyen például a helyi busz igénybevétele. 13

14 Dr. Mile Sándor polgármester: Miután a módosító javaslatokat a testület rövid vita után egyeztette, pontosította és elfogadta, a további vitát lezárom. Kérte a képviselő-testület tagjait, aki a köztisztviselők cafetéri-juttatásának részletes szabályait a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva elfogadja, kézfelnyújtással szíveskedjen szavazni. 5/2010.(02.10.) sz. Képviselő-testületi határozat A köztisztviselők cafetéria-juttatásának részletes szabályairól Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztviselők cafetéria-juttatásának részletes szabályait az e jegyzőkönyvhöz csatolt melléklet szerint fogadja el. Felelős: Magyar László körjegyző Határidő: értelem szerint Dr. Mile Sándor polgármester: Előterjesztette a kilencedik napirendi pontot, az önkormányzat által biztosított gyermekétkeztetésért, személyes gondoskodást nyújtó intézményi, valamint a munkahelyi étkeztetésért fizetendő térítési díjakról szóló rendelet módosítását. A 8/2009.(VI.25.) számú rendelet 5.. (2) b. pontjában az önkormányzat támogatást nyújtott az idősek napközi otthonában résztvevők számára a szociális alapellátásért fizetendő gondozási díjhoz (100.- Ft-ból 70.- Ft-ot magára vállalt az önkormányzat). A rendelkezés a évre szólt. Annak érdekében, hogy az idősek klubjában a részvételi szándék ne csökkenjen, ezáltal ne legyen normatíva csökkentés, és ne történhessen a személyzet leépítése, javasolta e támogatási forma megtartását évre is. Az önkormányzat rosszabbul járna, ha nem adná ezt a támogatást, mert akkor csökkenne az idősek részéről az igénybevétel, és nem kapnák a normatívát. Kérte a képviselő-testület tagjait, aki elfogadja, hogy az önkormányzat a évi költségvetésében is biztosítson fedezetet, és az önkormányzat által biztosított gyermekétkeztetésért, személyes gondoskodást nyújtó intézményi, valamint a munkahelyi étkeztetésért fizetendő térítési díjakról szóló rendeletet e szerint módosítását, kézfelnyújtással szíveskedjen szavazni. tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: 5/2010.(II.11.) sz. Önkormányzati Rendelet Az önkormányzat által biztosított gyermekétkeztetésért, személyes gondoskodást nyújtó intézményi, valamint a munkahelyi étkeztetésért fizetendő térítési díjakról szóló 8/2009.(VI. 25.) számú Önkormányzati rendelet módosításáról Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 8/2009.(VI.25.) számú az önkormányzat által biztosított gyermekétkeztetésért, személyes gondoskodást nyújtó intézményi, valamint a munkahelyi étkeztetésért fizetendő térítési díjakról szóló rendelet módosításáról az e jegyzőkönyvhöz csatolt melléklet szerinti rendeletet alkotta. Dr. Mile Sándor polgármester: Előterjesztette a tizedik napirendi pontot, Bucsa Község Önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelete előkészítését. Az önkormányzat évi költségvetését a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság megtárgyalta. Kérte a bizottság elnökét, szíveskedjen a bizottság véleményét tolmácsolni. 14

15 Majoros Gyuláné képviselő: Elmondta, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság megtárgyalta, és a képviselő-testület felé elfogadásra javasolja Bucsa Község Önkormányzat évi költségvetését. Dr. Mile Sándor polgármester: Megköszönte a bizottság elnökének hozzászólását, és kérte a képviselők szíves kérdéseit, hozzászólásait a évi költségvetéssel kapcsolatosan. Koczka Istvánné képviselő: A költségvetési rendelet 24. -ában szerepel az, hogy Az önkormányzati gazdálkodás során az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó intézmények június 30-ig kizárólag csak az első félévre eső működési kiadásainak előirányzatát használhatják fel. Elmondta, hogy ez az általános iskolánál általában ez nem tartható, félévkor mindig túllépés tapasztalható, főleg a gázenergia felhasználásnál. Zsombok Gyuláné pénzügyi főelőadó: Indokolt esetben előirányzatot lehet és kell módosítani. Koczka Istvánné képviselő: A fűtésnél nagyobb odafigyeléssel kell lenniük, kérik ebben a szíves segítséget. Dr. Mile Sándor polgármester: A polgármesteri hivatalban a radiátorokra csapokat szereltek fel, ami nagyon bevált, és egy hétvégén felszerelték. A szobákba egyenletesebb a meleg, a túloldal túlzottan fűtött volt, a másik oldalán az épületnek fagyoskodtak a dolgozók. Most minden szobában jó a szoba hőmérséklete. Magyar László körjegyző: Elmondta, hogy most a képviselő-testületnek egy határozati formában kell elfogadnia a évi költségvetést, mert az együttes ülésnek is meg kell tárgyalnia a költségvetést, és ha az együttes ülés képviselő-testületei elfogadják a közös fenntartású intézmények évi költségvetését, azután lehet rendeletet alkotni. Dr. Mile Sándor polgármester: Kérte a képviselő-testület tagjait, aki elfogadja Bucsa Község Önkormányzat évi költségvetését, kézfelnyújtással szíveskedjenek szavazni. 6/2010.(02.10.) sz. Képviselő-testületi határozat Bucsa Község Önkormányzat évi költségvetésének előkészítése Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa Község Önkormányzata évi költségvetését az e jegyzőkönyvhöz csatolt melléklet szerint javasolja a közös fenntartású intézményeket fenntartó önkormányzatok képviselő-testületei elé megtárgyalására. Határidő: értelem szerint Dr. Mile Sándor polgármester: Előterjesztette a tizenegyedik napirendi pontot, Bucsa Község Önkormányzat évi Közfoglalkoztatási Tervének elfogadását. Tájékoztatta a képviselőtestület tagjait, hogy a évi III. törvény legutóbbi módosítása előírta, hogy azon személyek akik egyébként jogosultak lennének a rendszeres szociális segélyezésre, 2009 évtől közfoglalkoztatás keretében az önkormányzat javára minimum 90 napig munkát kötelesek végezni. Az önkormányzatnak a módosított szociális törvény alapján a foglalkoztatásra tervet kellett készítenie, amelyet a helyi Szociális Kerekasztalnak véleményezni kellett, valamint a Munkaügyi Központnak véleményezni kellett. A véleményezések megtörténtek, melyek a közfoglalkoztatási terv tervezetét a képviselő-testületnek elfogadásra javasolják. Ahhoz, hogy 15

16 a tervezett közfoglalkoztatás beindítható legyen a közfoglalkoztatási tervet a képviselőtestületnek határozattal kell elfogadnia, február 15-ig. Bucsa településen 2010 évben 242 fő lesz jogosult rendelkezésre állási támogatásra. Az önkormányzat anyagi teljesítő képessége 77 fő átlagos statisztikai létszám szerinti foglalkoztatást tesz lehetővé. A jogszabály a közcélú munkára jogosult személy részére legalább évi 90 munkanapos foglalkoztatást ír elő. Ezáltal lehetőség nyílik ezévben a létszámot megtöbbszörözni, így valójában 151 fő kerül foglalkoztatásra, (53 fővel több, mint a tavalyi). Indítványozta Bucsa Község évi Közfoglalkoztatási tervének elfogadását. Magyar László körjegyző: Felolvasta a Munkaügyi Központ véleményét Bucsa Község évi Közfoglalkoztatási Tervéről. (A levél mellékelve a jegyzőkönyvhöz.) Dr. Mile Sándor polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el. Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelnyújtással szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja Bucsa Község Önkormányzat évi Közfoglalkoztatási Tervét. 7/2010.(02.10.) sz. Képviselő-testületi határozat Bucsa Község Önkormányzat évi Közfoglalkoztatási Tervének elfogadása Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa Község Önkormányzat Közfoglalkoztatási Tervét az e jegyzőkönyvhöz csatolt melléklet szerint elfogadja el. Dr. Mile Sándor polgármester: Előterjesztette a tizenkettedik napirendi pontot, a döntések meghozatalát pályázatok benyújtására. Magyar László körjegyző: Elmondta, hogy az 1/2010.(I.19.) sz. ÖM rendeletben írt a bölcsődék és a közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztéséhez szóló kiírásra pályázna az önkormányzat az iskola homlokzati felújítására, és a fűtés korszerűsítésére. Dr. Mile Sándor polgármester: Elmondta, hogy az iskola fűtéskorszerűsítése kb. 7 millió forint lenne, a homlokzat felújítása pedig kb. 13 millió forint. A pályázat önereje 5 %, ezzel talán el tudnának boldogulni, nagy szükség lenne ezekre a felújításokra. Ha már megnyerte az önkormányzat és mégsem tudná bevállalni, akkor is vissza lehet mondani. Javasolja, hogy a képviselő-testület fogadja el ennek a pályázatnak a benyújtását, és értsen egyet a saját erő biztosításával. Kérte a képviselőket, kézfelnyújtással szíveskedjenek szavazni. 8/2010.(02.10.) sz. Képviselő-testületi határozat Bucsa Község Önkormányzat pályázatának benyújtása az 1/2010.(I.19.) ÖM rendeletben írt a bölcsődék és a közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztéséhez Bucsa, Kossuth u. 61. szám alatti Általános Iskola homlokzati felújítása, és fűtés korszerűsítése céljára Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az 1/2010.(I.19.) ÖM rendeletben írt a bölcsődék és a közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztéséhez 16

17 Bucsa, Kossuth u. 61. szám alatti Általános Iskola homlokzati felújítása, és fűtés korszerűsítése céljára Ft összegben. Az önkormányzat kötelezettséget vállal, hogy a pályázathoz szükséges Ft saját erőt évi költségvetésében biztosítja. A beruházás összköltsége: bruttó Ft. Dr. Mile Sándor polgármester: Előterjesztette a tizenharmadik napirendi pontot, a Szeghalom Város Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága fejlesztése érdekében pályázathoz anyagi támogatás kérelmét. Elmondta, hogy az önkormányzat sajnos anyagi forrás hiányában nem tudja támogatni ezt a kérelmet, így ha a képviselők is elfogadják, ezt a kérelmet nem tudják támogatni. Kérte a képviselőket, kézfelnyújtással szíveskedjenek szavazni, aki egyetért azzal, hogy a Szeghalom Város Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága fejlesztése érdekében benyújtandó pályázathoz Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete anyagi támogatást nem tud nyújtani. 9/2010.(02.10.) sz. Képviselő-testületi határozat Szeghalom Város Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága fejlesztése érdekében pályázathoz anyagi támogatás kérelme Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szeghalom Város Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága január 27-én kelt, az önkormányzathoz február 1-jén beérkezett kérelmét anyagi forrás hiányában nem tudja támogatni. Dr. Mile Sándor polgármester: Előterjesztette a tizennegyedik napirendi pontot, a Bucsa Geotherm Kft részére november 12-én a 211/18/2007.(11.12.) KT határozattal nyújtott tagi hitel visszafizetési határidejének meghosszabbítását. Javasolja, hogy a Geotherm Kft részére hosszabbítsa meg a képviselő-testület a tagi hitel visszafizetésének határidejét. Majoros Gyuláné képviselő: Véleménye szerint más döntést nem is tud hozni a képviselőtestület, hiszen a Geotherm Kft-nek nincs pénze. Dr. Mile Sándor polgármester: Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelnyújtással szíveskedjen szavazni, aki egyetért azzal, hogy a Bucsa Geotherm Kft részére november 12-én a 211/18/2007.(11.12.) KT határozattal nyújtott tagi hitel visszafizetési határidejét a képviselőtestület június 30-ig meghosszabbítása 10/2010.(02.10.) sz. Képviselő-testületi határozat Bucsa Geotherm Kft részére november 12-én a 211/18/2007.(11.12.) KT határozattal nyújtott tagi hitel visszafizetési határidejének meghosszabbítása Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bucsa Geotherm Kft-ben 24 %-os tulajdona alapján, mint a kft tagja, november 12-én Ft tagi hitelt nyújtott 17

18 Bucsa község geotermális erőmű és fűtőmű, fűtőmű és távhőhálózat pályázatához. E tagi hitel lejáratának határidejét az önkormányzat június 30. napjában határozza meg. Dr. Mile Sándor polgármester: Elmondta, hogy a BUCSA-ÉP Kft részére is lett tagi kölcsön nyújtva Ft mértékig november 12-én. Ennek a Tagi hitelnek is javasolja meghosszabbítani a lejárati határidejét június 30-ig. Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelnyújtással szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja, hogy a BUCSA-ÉP Kft részére november 12-én a 211/18/2007.(11.12.) KT határozattal nyújtott tagi hitel Ft visszafizetési határidejét június 30. napjáig meghosszabbításra kerüljön. 11/2010.(02.10.) sz. Képviselő-testületi határozat BUCSA-ÉP Kft részére november 12-én a 211/18/2007.(11.12.) KT határozattal nyújtott tagi hitel visszafizetési határidejének meghosszabbítása Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a BUCSA-ÉP Kft-ben 100 %-os tulajdona alapján, mint a kft tagja, november 12-én a 211/18/2007.(11.12.) sz. határozattal jóváhagyott, november 12-én kelt Tagi kölcsön szerződés szerint Ft tagi hitelt nyújtott a Bucsa Geotherm Kft-ben 16 % tulajdoni rész megszerzéséhez és a Bucsa község geotermális erőmű és fűtőmű, fűtőmű és távhőhálózat pályázathoz. E tagi hitel lejáratának határidejét az önkormányzat június 30. napjában határozza meg. Dr. Mile Sándor polgármester: A BUCSA-ÉP Kft részére a képviselő-testület a 103/2009.(10.15.) számú határozattal nyújtott tagi hitel visszafizetésének a határideje április 30. napja volt. Ennek a tagi hitelnek a visszafizetési határidejét is javasolja meghosszabbítani június 30-ig. Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelnyújtással szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja, hogy a BUCSA-ÉP Kft részére a 103/2009.(10.15.) számú határozattal nyújtott tagi hitel visszafizetési határidejét június 30. napjáig meghosszabbítja. 12/2010.(02.10.) sz. Képviselő-testületi határozat BUCSA-ÉP Kft részére a 103/2009.(10.15.) sz KT határozattal nyújtott tagi hitel visszafizetési határidejének módosítása Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa Község Önkormányzat 100 %- os tulajdonában álló BUCSA-ÉP Kft számára Ft összegű tagi hitelt nyújtott a október 15-én megkötött és a 103/2009.(10.15.) sz. KT határozattal jóváhagyott szerződés alapján. E szerződésben foglalt visszafizetési határidőt a képviselő-testület a 106/2009.(10.29.) sz. KT határozattal meghosszabbította április 30. napjára. A képviselő-testület a BUCSA-ÉP Kft gazdálkodási adatainak ismeretében úgy ítéli meg, 18

19 hogy e határidőt gazdasági társasága nem képes teljesíteni, ezért a visszafizetés határidejét ismételten meghosszabbítja június 30. napjáig. Dr. Mile Sándor polgármester: A BUCSA-ÉP Kft-nek Bucsa Község Önkormányzata felé helyi iparűzési adó tartozása is van. Magyar László körjegyző: Nincs arra lehetőség, hogy a BUCSA-ÉP Kft. helyi iparűzési, gépjárműadó és egyéb tartozásainak behajtásáról, mint jegyző lemondhasson. Fizetési haladékot, részletfizetési kedvezményt nyújthat mindössze saját hatáskörében. A képviselőtestület dönthet adó elengedéséről, mérsékléséről, azonban figyelembe kell venni, hogy egy ilyen döntés támogatásnak minősül az uniós jog szerint, tehát e jogot nem lehet korlátlanul gyakorolnia a testületnek. Dr. Mile Sándor polgármester: Kérte a képviselő-testület tagjait, hogy kézfelnyújtással szíveskedjenek szavazni, aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló BUCSA-ÉP Kft által felhalmozott, Bucsa Község Önkormányzatával szemben február 10. napjáig fennálló Ft helyi iparűzési adó tartozás megfizetését a képviselő-testület a gazdasági társaság részére június 30. napjáig bírság és pótlékmentesen engedélyezi megfizetni. tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. 13/2010.(02.10.) sz. Képviselő-testületi határozat BUCSA-ÉP Kft Bucsa Község Önkormányzata felé fennálló helyi iparűzési adótartozás megfizetésére haladék biztosítása Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 100% -os tulajdonában álló BUCSA- ÉP Kft által felhalmozott, Bucsa Község Önkormányzatával szemben február 10. napjáig fennálló Ft helyi iparűzési adó tartozás megfizetését a kft gazdasági helyzetének ismeretében nem látja biztosítottnak. A felhalmozott adótartozás az adójogszabályokban írt határidőre történő megfizetése veszélyeztetné az önkormányzati alapfeladatokat ellátó kötelező közszolgáltatásokat végző gazdasági társaság további működtetését. Ennek elkerülése érdekében a képviselőtestület, mint tulajdonos, kezdeményezi az önkormányzati adóhatóságnál, hogy a BUCSA-ÉP Kft június 30. napjáig bírság és pótlékmentesen fizethesse meg fennálló tartozását. Dr. Mile Sándor polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy a 17/2009. (IV.02.) OKM rendelet pályázathoz a Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda igazgatója elkészítette a kompetencia mérés eredményei alapján a 2009/2010. tanévre szóló Intézkedési tervet. Az Intézkedési tervet Dr. Nagy Mihályné a Hunniareg Pedagógiai Intézet vezető tanácsadója segítette. Az Intézkedési tervet a nevelő testület december 9-én megtartott nevelő-testületi értekezletén elfogadta. Az intézmény igazgatója az intézkedési tervet jóváhagyás végett megküldte a fenntartó önkormányzat részére, így indítványozza az Intézkedési terv jóváhagyását. Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek kérdése, hozzászólása. Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el. 19

20 Kérte a képviselő-testület tagjait, aki elfogadja a Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda intézménynél lefolytatott kompetencia mérés eredményei alapján az Intézkedési Tervet, az kézfelnyújtással szíveskedjen szavazni. 14/2010.(02.10.) sz. Képviselő-testületi határozat Intézkedési terv jóváhagyása a Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda intézménynél lefolytatott kompetencia mérés eredményei alapján Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda intézmény által készített e határozat 1. sz. mellékletét képező Intézkedési tervet jóváhagyja. Koczka Istvánné intézményvezető Dr. Mile Sándor polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy már régebben is szándékában állt a képviselő-testületnek a Tersztyánszky Kálmán házát (Bucsa, Munkácsy u. 1. szám alatt) megvásárolni. Akkor 2007 évben a Tersztyánszky Kálmán visszalépett, a szerződést nem írta alá. Az önkormányzatnak időközben sikerült hozzájutnia a régi Tejcsarnok területéhez, és tervei is lennének piaccsarnok kialakítására a két telek összevonásával, ha a Tersztyánszky Kálmán féle telket sikerülne megvásárolnia. Elmondta, hogy beszélt telefonon a Tersztyánszky Kálmánnal, illetve a lányával is, és megegyezésre jutottak. Ha a képviselő-testület dönt a vételi szándékról, és felhatalmazza, akkor megindítja az eljárást az adás-vételi szerződés megkötésére. Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelnyújtással szíveskedjenek szavazni, aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat megvásárolja a Bucsa, Munkácsy u. 1. szám alatti 119. helyrajzi számú ingatlant Ft-ért, azaz ötszázezer forintért. 15/2010.(02.10.) sz. Képviselő-testületi határozat A bucsai 119. hrsz-ú Bucsa, Munkácsy u. 1. szám alatti ingatlan megvásárlására felhatalmazás Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 131/8/2007.(05.25.) sz. Képviselőtestületi határozatával kinyilvánította szándékát, hogy megvásárolja a Bucsa, Munkácsy u. 1. számú 119. (helyrajzi számú 743 m 2, lakóház, udvar művelési ágú) Tersztyánszky Kálmán István lakcíme: Budapest XIX. Petőfi S. u. 15. III.9.) tulajdonát képező ingatlant Ftért, azaz, ötszázezer 00/100 forintért. Az eltelt időben a telken lévő építmény életveszélyessé vált, melynek bontását kellett elrendelni. Az adás-vételi szerződés megkötésére a korábbi határozat alapján nem került sor. A tulajdonos kinyilvánította eladási szándékát, és ügyvédet hatalmazott meg az adásvételi szerződés elkészítésére. Mindezekre figyelemmel a képviselő-testület vételi szándékát a korábban meghozott határozatának megfelelően fenntartja. Megbízza a Polgármestert az adás-vételi szerződés megkötésével kapcsolatos eljárás lefolytatására. 20

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520 223-24/2013. iktatószám 24. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520 223-30/2013. iktatószám 30. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget

Részletesebben

166-16/2011.ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV

166-16/2011.ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV 166-16/2011.ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének, és Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

2. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

2. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulás Pénzügyi Bizottsága Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 713-2/2016. iktatószám 2. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8/2001. (XII.15.) sz. Kt. rendelete a 11/2003. (XII.11.) számú Kt. rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 841-2/2014. iktatószám 2. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa

Részletesebben

22. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

22. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 600-22/2014. iktatószám 22. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE az 55/2004. (XII.16.) és 3/2010. (II.16.) rendelettel módosított

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE az 55/2004. (XII.16.) és 3/2010. (II.16.) rendelettel módosított KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE az 55/2004. (XII.16.) és 3/2010. (II.16.) rendelettel módosított 45/2003. (XII.16.) r e n d e l e t e a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális,

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-i ülésére 2. napirend: Göndörné Frajka Gabriella jegyző

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-i ülésére 2. napirend: Göndörné Frajka Gabriella jegyző 1 E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-i ülésére 2. napirend: Tárgy: Köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló rendelet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 206. december 3-án megtartott nyilvános, rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 7/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. április 25-én 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend Száma: 332-16/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete és Vigántpetend

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 18 órakor az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. február 18-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. február 18-ai ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200. Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: 88/545-011, Fax: 88/545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALÁNAK FŐJEGYZŐJE 8200.

Részletesebben

1. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

1. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 600-1/2014. iktatószám 1. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 16-án

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK DECEMBER 23-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK DECEMBER 23-I ÜLÉSÉRE ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021 polg.hiv@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án 17 órakor az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

(2) A köztisztviselő és az ügykezelő a Ktv. 49/F. -ában foglaltaknak megfelelően cafetéria juttatásra jogosult.

(2) A köztisztviselő és az ügykezelő a Ktv. 49/F. -ában foglaltaknak megfelelően cafetéria juttatásra jogosult. A Tolna Megyei Önkormányzat 6/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek díjazásáról és egyéb juttatásairól szóló 16/2003. (X. 28.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

I. fejezet Bevezető rendelkezések

I. fejezet Bevezető rendelkezések NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 11/2001. (XI. 30.) SZ. ÖR. RENDELETE A KÉPVISELŐTESTÜLET HIVATALÁNAK KÖZTISZTVISELŐIT MEGILLETŐ JUTTATÁSOKRÓL ÉS TÁMOGATÁSOKRÓL Nyárlőrinc Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Ecsegfalva Község Önkormányzata 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67 Tel/Fax: 66/ ,

Ecsegfalva Község Önkormányzata 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67 Tel/Fax: 66/ , Ecsegfalva Község Önkormányzata, Fő u. 67 Tel/Fax: 66/487-100, e-mail: ecsegfalva@t-online.hu 973-10/2015.ikt.sz J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 02-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 02-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám: 1062-3/2014 JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 02-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 600-19/2014. iktatószám 19. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 1/2014. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2003. /XI. 7../ Ör. rendelete

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2003. /XI. 7../ Ör. rendelete Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2003. /XI. 7../ Ör. rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyával összefüggő juttatásokról és támogatásokról szóló

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének március 12. napján 16,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének március 12. napján 16,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám: 875-3/2015. JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12. napján 16,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

egységes szerkezetben a módosításáról szóló 3/2011(II.26.) sz. Ö.K. rendelettel

egységes szerkezetben a módosításáról szóló 3/2011(II.26.) sz. Ö.K. rendelettel Üllő Nagyközségi Önkormányzat 2/2002. (II.23.) számú Ö.K. rendelete a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető egyéb juttatásokról és támogatásokról egységes szerkezetben a

Részletesebben

Előterjesztés a közszolgálati tisztségviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló rendelet megalkotására

Előterjesztés a közszolgálati tisztségviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló rendelet megalkotására 1. Előterjesztő és készítette: Előterjesztés a közszolgálati tisztségviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló rendelet megalkotására Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület a

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 40/2004. (IX. 13.) Kt. rendelete 1

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 40/2004. (IX. 13.) Kt. rendelete 1 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 40/2004. (IX. 13.) Kt. rendelete 1 a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető illetménykiegészítésről, szociális, jóléti

Részletesebben

Bevezető rendelkezések 1.

Bevezető rendelkezések 1. KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/200.(IX.27.) Ökr. számú r e n d e l e t e A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN FOGLALKOZTATOTT KÖZTISZTVISELŐK JOGVISZONYÁNAK EGYES KÉRDÉSEIRŐL (módosítva a 30/2003.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT / ^ ' '

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT / ^ ' ' Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése írh^lzlíml-- BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT / ^ ' ' JEGYZŐJE,,... (...,. ^ Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 40-32/2010. 1. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. április 21-én 18,05 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 3-án megtartott soron következő üléséről. Az ülés helye: Mártírok u.

Részletesebben

I. Fejezet. Bevezető rendelkezések

I. Fejezet. Bevezető rendelkezések Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2012. (XI. 14.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Albertirsa

Részletesebben

Heves Megye Önkormányzatának 17/2003. (X. 31.) HMÖ rendelete

Heves Megye Önkormányzatának 17/2003. (X. 31.) HMÖ rendelete 163 Heves Megye Önkormányzatának 17/2003. (X. 31.) HMÖ rendelete a Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselőket és ügykezelőket megillető szociális és jóléti juttatásokról, valamint

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám: 2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

Drávatamási Önkormányzatának 4/2006 (V.2.) rendelete a Képviselőtestület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről

Drávatamási Önkormányzatának 4/2006 (V.2.) rendelete a Képviselőtestület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Drávatamási Önkormányzatának 4/2006 (V.2.) rendelete a Képviselőtestület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Drávatamási Önkormányzatának Képviselőtestülete a köztisztviselők

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/ /2011. iktatószám. 2. sz. JEGYZŐKÖNYV

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/ /2011. iktatószám. 2. sz. JEGYZŐKÖNYV Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520 203-2/2011. iktatószám 2. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget

Részletesebben

24. számú. Jegyzőkönyv. Mátraverebély Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének

24. számú. Jegyzőkönyv. Mátraverebély Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének 24. számú Jegyzőkönyv ének 2014. december 10-én megtartott rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: ének a Polgármesteri Hivatalban 2014. december 10-én megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Szakáld Közésg Önkormányzata Képviselő testülete 3596 Szakáld, Aradi u. 4 Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ fax: 46/

ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ fax: 46/ ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 26/2014 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2001. (XI.4.) Önkormányzati rendelete a Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről / egységes

Részletesebben

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő testülete 2011. február 17. napján 16.30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 18-án megtartott

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 98577/2009. Tárgy: A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet célja

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet célja Gyál Város Önkormányzatának 2/2010.(II.12.) Ök. számú rendelete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról Módosítására kiadott 19/2010(XII.22)önkormányzati rendelettel

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 23- án megtartott

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y z ő j é t ő l 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/ Fax: 32/

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y z ő j é t ő l 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/ Fax: 32/ Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y z ő j é t ő l 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 Fax: 32/310-838 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 48.499 /2009. Javaslat a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottakat

Részletesebben

A rendelet hatálya. Köztisztviselői juttatások, támogatások

A rendelet hatálya. Köztisztviselői juttatások, támogatások Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II.13.) rendelete a köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról

Részletesebben

1/E/TD/2013. Tartalmazza: Torony: 5/2013. (II.13.) számú határozatot A Csicsergő Óvoda 2013. évi költségvetésének. elfogadásáról.

1/E/TD/2013. Tartalmazza: Torony: 5/2013. (II.13.) számú határozatot A Csicsergő Óvoda 2013. évi költségvetésének. elfogadásáról. 1/E/TD/2013. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 13-i nyílt együttes ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: Torony: 9/2013. (II.13.)

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 3. napján megtartott képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 3. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 3. napján megtartott -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 12/2016.(III.03.) Önkormányzati határozat 13/2016.(III.03.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőnyárád község Önkormányzat Képviselő-testületének a Mezőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 2014. április 29-én 15,00 órakor megtartott üléséről.

Részletesebben

1 /2004. (I. 26.) számú rendelete

1 /2004. (I. 26.) számú rendelete Gölle Község Önkormányzatának 1 /2004. (I. 26.) számú rendelete a Büssü, Gölle, Kisgyalán Községek Körjegyzősége köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Gölle község Önkormányzatának

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27.-én tartott együttes nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 5 példányban

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1./ Döntés a Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosításáról Előadó: Kláricz János elnök

JEGYZŐKÖNYV. 1./ Döntés a Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosításáról Előadó: Kláricz János elnök Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanács Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 443-3/2015. iktatószám 3. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa és

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. Időpont: 2010. május 26. Helyszín: Községi Önkormányzat székhelye, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u.

Részletesebben

Készült november 26.-án Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének. Juhász Zoltán Zsolt képviselő,

Készült november 26.-án Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének. Juhász Zoltán Zsolt képviselő, J E G Y Z Õ K Ö N Y V a Kardos Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 2013. november 26.-án megtartott ülésérõl. JEGYZÕKÖNYV Készült 2013. november 26.-án Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2014. (XI.18.) önkormányzati rendelete a köztisztviselők és ügykezelők jogviszonyának egyes kérdéseiről /egységes szerkezetben

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. szeptember 10-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselőket megillető

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Balatonszőlős Önkormányzatának Képviselő-testület tagjai részéről: Kósáné Szakonyi Zsuzsanna képviselő

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Balatonszőlős Önkormányzatának Képviselő-testület tagjai részéről: Kósáné Szakonyi Zsuzsanna képviselő Jegyzőkönyv Készült: Pécsely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 7-én, 17:00 órai kezdettel Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testületével közösen - megtartott Képviselő-testületi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének június 30.-án megtartott testületi ülésén.

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének június 30.-án megtartott testületi ülésén. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 30.-án megtartott testületi ülésén. Helye: Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Jelen vannak:

Részletesebben

BEREKFÜRDŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Tel/Fax: 59/ , ELŐTERJESZTÉS

BEREKFÜRDŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Tel/Fax: 59/ ,  ELŐTERJESZTÉS ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 23/2001.(X.25.) Önkorm. rendelet módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A közszolgálati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete október 30-án 08 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete október 30-án 08 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. JEGYZŐKÖNYV Szám: 15/2013. Készült Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október 30-án 08 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. A költségvetés címrendje

A rendelet hatálya 1. A költségvetés címrendje Berente Községi Önkormányzat képviselő-testületének 5/2011.(II.28.), 12/2010.(XI.26.) és 10/2010. (IX.06.) számú rendelettel módosított 4/2010.(II.26..) rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Részletesebben

(egységes szerkezetben) A rendelet hatálya

(egységes szerkezetben) A rendelet hatálya Bocskaikerti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2009.(II.19.) KT. sz. rendelettel módosított 23/2003. (XII. 1.) KT. sz. rendelete a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket

Részletesebben

Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2005. (I.31.) Ö.K. számú RENDELETE *

Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2005. (I.31.) Ö.K. számú RENDELETE * Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2005. (I.31.) Ö.K. számú RENDELETE * A Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői jogviszonyával összefüggő juttatásokról és támogatásokról Zsámbék

Részletesebben

Ikt.szám: 946-1/2014. JEGYZŐKÖNYV Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 17-én órai kezdettel tartott alakuló üléséről

Ikt.szám: 946-1/2014. JEGYZŐKÖNYV Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 17-én órai kezdettel tartott alakuló üléséről Ikt.szám: 946-1/2014 JEGYZŐKÖNYV Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 17-én 16 30 órai kezdettel tartott alakuló üléséről A testületi ülésen meghozott száma, tárgya: HATÁROZAT

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 14/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 28-án 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: Svh/61-1/2015. Készült: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 2015. február

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 6-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 6-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-33/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének február 26-án megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének február 26-án megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szám: 4/2015 Határozatok száma: 47-48/2015.(02.26.) Rendeletek száma: 3/2015. (II.26.) JEGYZŐKÖNYV Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének T Á R G Y S O R O Z A T

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének T Á R G Y S O R O Z A T ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 44-45. Száma: 1-64/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1. Előterjesztés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 14. napján 8,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 14. napján 8,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám: -1/2015. JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 14. napján 8,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 28.-án 17 órai kezdettel, a Községházán megtartott üléséről. Jelen vannak: Pusztai László polgármester,

Részletesebben

I. Fejezet Bevezető rendelkezés A RENDELET HATÁLYA

I. Fejezet Bevezető rendelkezés A RENDELET HATÁLYA Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2003. (X. 29.) rendelete Kerepes Nagyközség Polgármesteri Hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről egységes szerkezetben

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta meg: 1/2015. (I. 22.) Kt. határozat

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta meg: 1/2015. (I. 22.) Kt. határozat JEGYZŐKÖNYV Készült: Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 22-én, 13:00 órai kezdettel megtartott, Képviselő-testületi üléséről a Gamási Önkormányzat tanácstermében. Jelen vannak:

Részletesebben

A rendelet hatálya. Díjazás

A rendelet hatálya. Díjazás 1. oldal A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek díjazásáról és egyéb A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 9113 KORONCÓ, RÁKÓCZI U. 48. 1-1/2016 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal nagytermében

Részletesebben

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület október 13-án 18 órakor megtartott üléséről.

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület október 13-án 18 órakor megtartott üléséről. Készült a kerecsenyi Képviselő-testület 2010. október 13-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Kerecseny, Deák F. u. 52. Jelen vannak: polgármester, Bonyai József,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. április 26-án 17, 30 órakor megtartott soron következő nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Vuk István Lengyel Attiláné Kanizsai

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. (1) E rendelet 7. -ának hatálya kiterjed a Zuglói Önkormányzati Rendészet köztisztviselőire is.

1. A rendelet hatálya. 2. (1) E rendelet 7. -ának hatálya kiterjed a Zuglói Önkormányzati Rendészet köztisztviselőire is. Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2014. (XI.18.) önkormányzati rendelete a köztisztviselők és ügykezelők jogviszonyának egyes kérdéseiről /egységes szerkezetben

Részletesebben

Valente József képviselő késése okát előre jelezte.

Valente József képviselő késése okát előre jelezte. 1 Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17. T: 87/350-587, Fax:87/550-038. Szám: 20-64/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: és Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének február 12-én órai kezdettel tartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének február 12-én órai kezdettel tartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 12-én 14 00 órai kezdettel tartott üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat száma, tárgya: HATÁROZAT SZÁMA

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Intézményfenntartó Társulása 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. Száma: 3117-4/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Intézményfenntartó Társulása 2013. október 30-án /szerdán/ 18.05 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Nagyecseden, a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, 2015. augusztus 25-én az önkormányzati képviselő-testület r e n d k í v ü l i nyilvános üléséről Jelen voltak: Kovács

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata. J e g y z ő k ö n y v

Ortaháza Község Önkormányzata. J e g y z ő k ö n y v 32/13/2013 Zala Megye Ortaháza Község Önkormányzata J e g y z ő k ö n y v Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31.- én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 96/2013.(X.31.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS július 5-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS július 5-i rendes ülésére 7. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-i rendes ülésére Tárgy: A képviselő-testület hivatala köztisztviselői és ügykezelői

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (III. 18.) Önkormányzati rendelete a Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról

Részletesebben

15 / (X. 15.) RENDELETE A KÖZTISZTVISELŐK SZOCIÁLIS, JÓLÉTI, KULTURÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI JUTTATÁSAIRÓL

15 / (X. 15.) RENDELETE A KÖZTISZTVISELŐK SZOCIÁLIS, JÓLÉTI, KULTURÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI JUTTATÁSAIRÓL BALATONSZEMES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT K ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15 / 2001. (X. 15.) RENDELETE A KÖZTISZTVISELŐK SZOCIÁLIS, JÓLÉTI, KULTURÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI JUTTATÁSAIRÓL 1 Balatonszemes község Önkormányzati

Részletesebben

Hévízgyörk Községi Önkormányzata Képviselő-testületének a 2/2010.(II.16.)sz. és az 5/2011. (II.12.) sz. rendeletekkel módosított

Hévízgyörk Községi Önkormányzata Képviselő-testületének a 2/2010.(II.16.)sz. és az 5/2011. (II.12.) sz. rendeletekkel módosított Hévízgyörk Községi Önkormányzata Képviselő-testületének a 2/2010.(II.16.)sz. és az 5/2011. (II.12.) sz. rendeletekkel módosított 11/2001.(X.30.). ÖKT. sz. rendelete a képviselő-testület hivatalának köztisztviselői

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-2/2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27 -én 16

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 1/2013. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. január 30-án 18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2001. (X. 31.) számú. R e n d e l e t e

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2001. (X. 31.) számú. R e n d e l e t e Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2001. (X. 31.) számú R e n d e l e t e A köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásairól, valamint szociális és kegyeleti

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben