KÁRTYAELFOGADÓI SZERZŐDÉS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÁRTYAELFOGADÓI SZERZŐDÉS"

Átírás

1 40.sz. melléklet Hitelintézet tölti ki! Szerződés szám:... Elfogadóhelyi azonosító:. KÁRTYAELFOGADÓI SZERZŐDÉS mely egyrészről a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (székhelye: 1122 Budapest, Pethényi köz 10. cégjegyzékszáma: , bejegyezve a Fővárosi Törvényszéken, mint Cégbíróságon), mint Kártyakibocsátó, a továbbiakban: Takarékbank Zrt.: jelen szerződés aláírása során, valamint a Takarékbank Zrt. szerződésben említett jognyilatkozatainak megtétele során a Takarékbank Zrt. nevében és képviseletében eljár (név, székhely, cégjegyzékszám): ; felügyeleti hatósága: Magyar Nemzeti Bank; mint a Takarékbank Zrt. kártyaforgalmazási tevékenységet végző függő kiemelt közvetítője, a továbbiakban: Hitelintézet, másrészről a bankkártya (ide értve a MasterCard PayPass, és Visa paywave fizetési eszközöket is) elfogadó szervezet, illetve egyéni vállalkozó (továbbiakban: Kártyaelfogadó) között jött létre, az alábbi feltételek mellett: I. Szerződő felek adatai: Hitelintézet tölti ki! I/1. Szerződő Hitelintézet adatai: Szerződő Hitelintézet neve:.... Székhelye: Megye:.. Helység:.. Utca, házszám:.. Irányítószám:.. Telefonszám:. Fax szám: Hitelintézeti kapcsolattartó: Név:... Beosztás:... Munkahelyi levelezési cím:.. Munkahelyi telefonszám:. szám: Fax

2 I/2. Szerződő Kártyaelfogadó adatai: Szerződő Kártyaelfogadó neve:.. Székhelye: Megye:.. Helység:.. Utca, házszám:.. Irányítószám:.. Telefonszám:. Fax szám: Levelezési címe: Megye:.. Helység:.. Utca, házszám:.. Irányítószám:.. Telefonszám:. Fax szám: II. A Kártyaelfogadó tevékenységével kapcsolatos adatok: Tevékenységi kör:. Cégbírósági bejegyzés száma, kelte:. Vállalkozói igazolvány száma, kelte: Adószám:.. III. A cég képviseletére jogosult adatai: Név:... Születési név:.. Születési hely, idő: Anyja neve:... Személyazonosító okmány típusa, száma: Okmányt kiállító hatóság megnevezése:... Állandó lakcím:. Levelezési cím:. Telefonszám:.

3 IV. Az elszámolással kapcsolatos adatok: A Kártyaelfogadó pénzforgalmi számláját vezető Hitelintézet neve:. Pénzforgalmi számla száma: -- A Hitelintézet és a Kártyaelfogadó között létrejövő jelen Szerződés aláírása a bankkártyák Kártyaelfogadónál történő elfogadásának alapfeltétele. A Kártyaelfogadó jelen Szerződés aláírásával csatlakozik a Hitelintézet bankkártya elfogadói hálózatához. A Kártyaelfogadó kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékletekben kért minden információt írásban megad, valamint a meghatározott dokumentumokat a Hitelintézet rendelkezésére bocsátja. Tudomásul veszi továbbá, hogy ezen dokumentumok is a Szerződés elválaszthatatlan részét képezik, és benyújtásuk a Szerződés hatályba lépésének feltétele. A Kártyaelfogadó jelen Szerződés aláírásával elismeri, hogy az általa közölt adatok a valóságnak megfelelnek, valamint tudomásul veszi, hogy a közölt adatokban bekövetkező változásról a Hitelintézetet haladéktalanul értesíteni köteles. A Kártyaelfogadó elismeri, hogy a jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képező Általános Szerződési Feltételeket, Nyilatkozatot a Kártyaelfogadó Szerződés megkötését megelőzően, a Központi Hitelinformációs Rendszerről szóló évi CXXII. törvény szerinti tájékoztatás tudomásulvételéről, valamint a Kereskedői Kézikönyvet átvette, tartalmát megismerte és magára nézve kötelezőnek fogadja el. A bankkártya elfogadói tevékenység során a bennük foglaltak szerint jár el, a szabályokat betartja és betartatja. A Felek megállapodnak, hogy jelen megállapodás hatályba lépésével a köztük ugyanezen tárgyban hatályban volt megállapodás megszűnik, és helyébe a már kihelyezett terminálokra vonatkozóan is jelen megállapodás lép. Jelen Szerződés a Hitelintézet és a Kártyaelfogadó között, a Szerződés aláírását, illetve a dokumentumok benyújtását követően lép hatályba. Kelt:..... a Kártyaelfogadó cégszerű aláírása... a Hitelintézet cégszerű aláírása

4 Mellékletek: 1. sz. melléklet: Kereskedői adatlap 2. sz. melléklet: A Hitelintézethez benyújtandó dokumentumok listája 3. sz. melléklet: Terminál kezelői nyilatkozat 4. sz. melléklet: Nyilatkozat termináltelepítéshez szükséges adatokról 5. sz. melléklet: Nyilatkozat a Kártyaelfogadó Szerződés megkötését megelőzően, a Központi Hitelinformációs Rendszerről szóló évi CXXII. törvény szerinti tájékoztatás tudomásulvételéről 6. sz. melléklet: Nyilatkozat bankkártya adatok tárolásáról 7. sz. melléklet: Kereskedői Kézikönyv 8. sz. melléklet: Általános Szerződési Feltételek 9. sz. melléklet: POS karbantartásra vonatkozó tájékoztató

5 40/1. sz. melléklet Kereskedői adatlap A Kártyaelfogadó Szervezet és Tulajdonosa adatai A Kártyaelfogadó Szervezet adatai: Név: Cím:...: Levelezési cím:.... Telefonszám:... Fax szám:... cím:. Adószám:... Üzleti tevékenység adatai: Profil, üzleti tevékenység pontos leírása: Egy adott tevékenységi kör megnevezése, ami az adott terminál használatához kapcsolódik: Egyéb tevékenység megnevezése, mely szerződéses jogviszonyon alapul: Fő tevékenységnek megfelelő TEÁOR kód(ok):

6 Tulajdonos adatai: Név: Születési név:... Anyja neve:.. Születési hely, idő:... Személyazonosító okmány típusa, száma:.. Okmányt kiállító hatóság megnevezése:. Állandó lakcím: Levelezési cím:.... Vezetékes telefonszám:.... Mobil telefonszám:... cím:.

7 A Kártyaelfogadó-hely adatai: Az üzlet teljes neve: Az üzlet POS bizonylaton megjelenő rövid neve:... Üzlet címe: Megye:... Helység:.. Utca, házszám:... Irányítószám:... Telefonszám:.... Fax szám:... Üzlet levelezési címe Megye:... Helység:.. Utca, házszám:... Irányítószám:... Postafiók száma:... Postafiók címe:... Üzlet elhelyezkedése 1 : Utcafronti: frekventált fő utca Üzletházban, bevásárlóközpontban van: Gyártelepen van: kisebb mellékutca Egyéb helyen van, éspedig... Az üzlet nyitva tartásának ideje: Hétfő:...-tól.-ig Kedd:..-tól.-ig Szerda:..-tól.-ig Csütörtök:..-tól.-ig Péntek:..-tól.-ig Szombat:..-tól.-ig Vasárnap:..-tól.-ig Az üzlet ünnepi nyitva tartása: az üzlet ünnepnapokon nyitva tart, ha azok egyébként nyitvatartási napra esnek az üzlet ünnepnapokon nem tart nyitva, ha azok egyébként nyitvatartási napra esnek Az Üzletvezető adatai: Név: Születési név:... Cím: (ahol elérhető)... 1 Kérjük a megfelelőt X jellel megjelölni, ill. az egyéb helyen az elhelyezkedést pontosan leírni!

8 Anyja neve: Személy azonosító okmány típusa, száma: Okmányt kiállító hatóság megnevezése:.... Telefonszám: (amelyen elérhető) Forgalmi és készletadatok Az üzlet rendszerint rendelkezik raktárkészlettel: IGEN NEM Ha igen, Raktár címe:... Raktár telefonszáma:... Átlagos havi raktárkészlet értéke: Raktári árukészlet megnevezése:.... Forgalmi adatok: Átlagos forgalom értéke (eft): naponta:.... havonta: Átlagos vásárlói szám (fő): naponta:... havonta:... Legnagyobb értékű árucikk megnevezése:... ára (Ft):... Legkisebb értékű árucikk megnevezése:... ára (Ft):...

9 Elszámolásforgalommal kapcsolatos adatok Az üzlet elszámolással kapcsolatos levelezési címe (amennyiben különbözik az eddigiektől; ha az üzlet és a Kártyaelfogadó címadatai különböznek, meg kell jelölni, hogy jelen esetben melyik használatos) Megye:.... Irányítószám:... Postafiók száma:.... Helység:.... Utca, házszám:.... Postafiók címe:... Elszámolási kérdésekben kapcsolattartó személy: Neve:... Beosztása:... Telefonszáma:... Fax száma:... Elszámolás iránya: Kártyaelfogadó kereskedő központjának pénzforgalmi számlájára Kártyaelfogadó kereskedő egység önálló pénzforgalmi számlájára A vásárlási tranzakciók elszámolására megadott pénzforgalmi számla száma: -- Pénzforgalmi számlavezető hitelintézet neve:.... címe:...

10 Kereskedői adatlap a) melléklete Elektronikus kivonat megrendelő 1 Kérjük kitöltve és aláírva a Hitelintézet címére visszaküldeni! Felhasználó kereskedő adatai Cégnév: Székhely címe: POS azonosító: (kérjük, minden terminál azonosítót soroljon fel, amelyre vonatkozóan a kivonatot igényli) cím az elektronikus kivonat fogadásához (a kivonatok napi/heti/havi fogadásához kérjük, jelölje meg a kívánt gyakoriságot) napi heti havi Kelt,.... Kártyaelfogadó cégszerű aláírása 1 A vonatkozó Tájékoztató a Kereskedői adatlap b) melléklete

11 Kereskedői adatlap b) melléklete Tájékoztató az elektronikus kivonat megrendelőhöz az elfogadható fizetési kártyák díjainak feltüntetéséről Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy a kártyaalapú fizetési műveletek bankközi jutalékairól szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/751. Rendelete (2015. április 29.) III. fejezetének 12. cikke 2 alapján az Ügyfél egyes kártyaalapú fizetési műveletekről történő tájékoztatása esetén az alábbiakat határozza meg: (1) Egy-egy kártyaalapú fizetési művelet teljesítését követően a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója köteles közölni a kedvezményezettel az alábbi információkat: a) a hivatkozást, amely alapján a kedvezményezett azonosítani tudja a kártyaalapú fizetési műveletet; b) a fizetési művelet összegét abban a pénznemben, amelyben azt a kedvezményezett fizetési számláján jóváírják; c) a kártyaalapú fizetési műveletért felszámított díjak összegét, külön feltüntetve a kereskedői díj és a bankközi jutalék összegét. Az első albekezdésben említett információk a kedvezményezett előzetes, kifejezett hozzájárulásával márkánként, alkalmazásonként, a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz kategóriája szerint és a műveletre vonatkozó bankközi jutalékok mértéke szerint összevonhatók. (2) Az elfogadók és a kedvezményezettek közötti szerződések úgy rendelkezhetnek, hogy az (1) bekezdés első albekezdésében említett információkat időszakosan, legalább havonta egy alkalommal kell megadni, illetve elérhetővé tenni, olyan egyeztetett formában, amely lehetővé teszi a kedvezményezett számára az információ tárolását és változatlan formában történő reprodukálását. HITELINTÉZET 2 Hatályos: december 9-től

12 XXXXXXXX Takarékszövetkezet 9999 Város, utca u. XX. Vonatkozó időszak: Összesítő készítése: :55 Fogadó címe: XXXXXXXXXXXXXX File neve: _14506_60674_6.html ELFOGADÓI TRANZAKCIÓS ÖSSZESÍTŐ XXXXXXX BT. XXXX Xxxxx Utca u. 14. HU Kereskedő azonosító: XXXXXX Takarékszövetkezet 9999 Város, utca u. XX.. Vonatkozó időszak: Összesítő készítése: :55 ELFOGADÓI TRANZAKCIÓS ÖSSZESÍTŐ - RÉSZLETEK (W6XX0193) Elfogadó: XXXXXXX BT. Számlaszám (jóváírás): 63200XXXX Elfogadóhely neve: KERTVÁROSI ABC Számla devizaneme: HUF Cím: XXXX Xxxxx Terminál azonosító: W6XX0193 Utca u. 48. Üzlet azonosító: DÁTUM IDŐ KÁRTYASZÁM KÁRTYATÍPUS BRUTTÓ Fix ÖSSZEG összeg % Kereskedői NETTÓ díj ÖSSZEG FELSZÁMÍTOTT KERESKEDŐI DÍJBÓL A HITELINTÉZETET TERHELŐ KÖLTSÉG Bankközi Bankközi díj díj (%) összege (Ft) Kártyatársasági Kártyatársasági díj (tr.) díj összege(ft) : ****** , ,200% 0,32 56,000 HUF 56, : ****** , ,200% 2,34 76,000 HUF 76, : ****** , ,200% 2,18 76,000 HUF 76, : ****** , ,200% 2,82 76,000 HUF 76, : ****** , ,200% 1,32 76,000 HUF 76, : ****** , ,200% 3,88 76,000 HUF 76, : ****** , ,200% 2,90 76,000 HUF 76, : ****** , ,200% 2,26 76,000 HUF 76, : ****** , ,200% 10,72 76,000 HUF 76, : ****** , ,200% 1,89 76,000 HUF 76, : ****** , ,300% 3,46 76,000 HUF 76, : ****** , ,00 0,100% 1, : ****** , ,200% 3,30 56,000 HUF 56, : ****** , ,200% 2,55 76,000 HUF 76, : ****** , ,200% 0,68 76,000 HUF 76, : ****** , ,200% 3,85 76,000 HUF 76, : ****** , ,200% 1,93 76,000 HUF 76, : ****** , ,300% 11,91 56,000 HUF 56, : ****** , ,300% 4,50 76,000 HUF 76, : ****** , ,200% 2,82 76,000 HUF 76, : ****** , ,200% 3,32 56,000 HUF 56, : ****** , ,200% 3,71 76,000 HUF 76, : ****** , ,200% 4,01 76,000 HUF 76, : ****** , ,200% 3,19 76,000 HUF 76,00 Saját Maestro (1 trn.) , ,00 1,35 Belf. MC privát , ,20 988,00

13 hitel (13 trn.) Belf. Maestro (6 trn.) Belf. VISA privát debit (2 trn.) Belf. VISA privát hitel (1 trn.) Belf. VISA privát Electron (1 trn.) , ,81 456, , ,64 112, , ,91 56, , ,30 56,00 ÖSSZESEN (24 tranzakció) , ,35 ELFOGADÓHELY(EK) KERTVÁROSI ABC (Szilágyi Erzsébet u. 48., Tata) BRUTTÓ ÖSSZEG JUTALÉK EGYÉB DÍJAK ENGEDMÉNY NETTÓ ÖSSZEG TRANZAKCIÓ DB- SZÁM ELFOGADÓ ÖSSZESEN Amennyiben kérdése, vagy észrevétele lenne jelen összesítővel kapcsolatban, kérjük hívja a Takarékbank Zrt. ügyfélszolgálatát (InfoCenter ), vagy írjon a címre.

14 Kereskedői adatlap c) melléklete Elfogadható fizetési kártyák és azok díjai (Hitelintézet tölti ki!) Hitelintézetet terhelő díjak Kártyatermékek megnevezése I. TAKARÉKBANK ÁLTAL KIBOCSÁTOTT FIZETÉSI KÁRTYÁK (SAJÁT) ELFO- GADÁS X-szel jelölve X Kereskedői díj mértéke Rendszerdíj mértéke + %] FT/ TRANZAKCIÓ Bankközi díj mértéke 0% II. BELFÖLDI ÉS KÜLFÖLDI HITELINTÉZETEK ÁLTAL KIBOCSÁTOTT FIZETÉSI KÁRTYÁK (IDEGEN) 3 ÜZLETI DEBITKÁRTYÁK MasterCard + %] 76 FT/ TARANZAKCIÓ 0,2% Maestro + %] 76 FT/ TARANZAKCIÓ 0,2% MasterCard Electronic + %] 76 FT/ TARANZAKCIÓ 0,2% Visa + %] 56 FT/ TARANZAKCIÓ 0,2% Visa Electron + %] 56 FT/ TARANZAKCIÓ 0,2% Visa Vpay + %] 56 FT/ TARANZAKCIÓ 0,2% 3 Kérjük, hogy az elfogadható fizetési kártyákra vonatkozó igényét jelölje X-szel!

15 MasterCard ÜZLETI CREDITKÁRTYÁK + %] 76 FT/ TARANZAKCIÓ 0,3% Maestro + %] 76 FT/ TARANZAKCIÓ 0,3% MasterCard Electronic + %] 76 FT/ TARANZAKCIÓ 0,3% Visa + %] 56 FT/ TARANZAKCIÓ 0,3% Visa Electron + %] 56 FT/ TARANZAKCIÓ 0,3% Visa Vpay + %] 56 FT/ TARANZAKCIÓ 0,3% LAKOSSÁGI DEBITKÁRTYÁK MasterCard + %] 76 FT/ TARANZAKCIÓ 0,2% Maestro + %] 76 FT/ TARANZAKCIÓ 0,2% MasterCard Electronic + %] 76 FT/ TARANZAKCIÓ 0,2% Visa + %] 56 FT/ TARANZAKCIÓ 0,2% Visa Electron + %] 56 FT/ TARANZAKCIÓ 0,2% Visa Vpay + %] 56 FT/ TARANZAKCIÓ 0,2%

16 LAKOSSÁGI CREDITKÁRTYÁK MasterCard + %] 76 FT/ TARANZAKCIÓ 0,3% Maestro + %] 76 FT/ TARANZAKCIÓ 0,3% MasterCard Electronic + %] 76 FT/ TARANZAKCIÓ 0,3% Visa + %] 56 FT/ TARANZAKCIÓ 0,3% Visa Electron + %] 56 FT /TARANZAKCIÓ 0,3% Visa Vpay + %] 56 FT/ TARANZAKCIÓ 0,3% [Minden tranzakcióra érvényes minimum díj: [Minden tranzakcióra érvényes maximum díj: FT / tranzakció] FT / tranzakció] Érvényes:. -től Kelt,... Kártyaelfogadó cégszerű aláírása.. Hitelintézet cégszerű aláírása

17 Kérem, hogy a Takarékbank/Számlavezető Hely a fizetési kártyák különböző kategóriái és márkái után felszámított és egyedileg megállapított kereskedői díjak helyett az alábbi táblázatban szereplő, egységes kereskedői díjakat számítson fel. 4 Kereskedői adatlap d) melléklete Elfogadható fizetési kártyák és azok díjai (Kereskedő által fizetendő összevont díjak) Kártyatermékek megnevezése ELFOGADÁS X- szel jelölve (Hitelintézet tölti ki!) Díj mértéke I. TAKARÉKBANK ÁLTAL KIBOCSÁTOTT FIZETÉSI KÁRTYÁK (SAJÁT) X [ FT/TRANZAKCIÓ] + [ %] II. BELFÖLDI ÉS KÜLFÖLDI HITELINTÉZETEK ÁLTAL KIBOCSÁTOTT FIZETÉSI KÁRTYÁK (IDEGEN) 5 ÜZLETI DEBITKÁRTYÁK [ FT/TRANZAKCIÓ] + [ %] ÜZLETI CREDITKÁRTYÁK [ FT/TRANZAKCIÓ] + [ %] LAKOSSÁGI DEBITKÁRTYÁK [ FT/TRANZAKCIÓ] + [ %] LAKOSSÁGI CREDITKÁRTYÁK [ FT/TRANZAKCIÓ] + [ %] [Minden tranzakcióra érvényes minimum díj: [Minden tranzakcióra érvényes maximum díj: FT / tranzakció] FT / tranzakció] Érvényes:. -től Kelt,... Kártyaelfogadó cégszerű aláírása.. Hitelintézet cégszerű aláírása Kereskedői adatlap e) melléklete Tájékoztató 4 A vonatkozó Tájékoztató a Kereskedői adatlap e) melléklete 5 Kérjük, hogy az elfogadható fizetési kártyákra vonatkozó igényét jelölje X-szel!

18 az elfogadható fizetési kártyák díjairól és táblázatban történő feltüntetéséről Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy a kártyaalapú fizetési műveletek bankközi jutalékairól szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/751. Rendelete (2015. április 29.) III. fejezetének 9. cikke alapján 6 : (1) Az elfogadóknak a fizetési kártyák különböző kategóriái és márkái után amennyiben a bankközi jutalékok mértéke eltérő egyedileg megállapított kereskedői díjakat kell ajánlaniuk, illetve felszámítaniuk a kedvezményezettjeiknek, kivéve, ha a kedvezményezettek írásban kérik az elfogadótól, hogy egységes kereskedői díjakat számítson fel. (2) Az elfogadók a kedvezményezettekkel kötött megállapodásaikban kötelesek az egyes fizetésikártya-kategóriák és -márkák esetében alkalmazandó kereskedői díjak, bankközi jutalékok és rendszerdíjak összegére vonatkozó információkat külön-külön megadni, kivéve, ha a kedvezményezett később írásban ettől eltérő kérést nyújt be. Tekintettel a fent megjelölt rendeletben biztosított lehetőségekre, amennyiben a kedvezményezett (a továbbiakban: Ügyfél) az elfogadó (a továbbiakban: Takarékbank) által a fizetési kártyák különböző kategóriái és márkái után felszámított és egyedileg megállapított kereskedői díjak helyett, egységes kereskedői díjakat kér felszámítani, úgy kérjük, hogy azt a Kereskedői adatlap d) mellékletében (Elfogadható fizetési kártyák és azok díjai kereskedő által fizetendő összevont díjak) szíveskedjen a megfelelő helyen X-szel jelölni, valamint szíveskedjen aláírva a Hitelintézet számára visszaküldeni! Ebben az esetben a Kereskedői adatlap d) melléklete szerinti táblázat kerül az Ön részére megküldésre. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben Ön az Elfogadható fizetési kártyák és azok díjaira vonatkozó tájékoztató táblázatot egyedileg megállapított díjakkal kéri megjeleníttetni, azaz nem jelöli meg X-szel a Kereskedő adatlap d) mellékletét, úgy a Kereskedői adatlap c) melléklete szerinti táblázat kerül az Ön részére megküldésre, amely részletesen tartalmazza a fizetési kártyák különböző kategóriái, márkái után felszámított kereskedői, rendszer- és bankközi díjakat. HITELINTÉZET 6 Hatályos: június 9-től

19 40/2. sz. melléklet A Kártyaelfogadói Szerződés hatálybalépésének előfeltételeként a Hitelintézethez benyújtandó dokumentumok listája: A szerződéskötéskor érvényes, 30 napnál nem régebbi cégkivonat. Olyan egyéni vállalkozó, illetve magánkereskedő esetén, aki nem rendelkezik Cégbírósági bejegyzéssel a tevékenységük végzéséhez kapott önkormányzati engedély. Adóhatósági dokumentáció. Engedélyköteles, illetve valamilyen jogviszonyon alapuló tevékenység végzése esetén, a vonatkozó dokumentumok másolata. Aláírási címpéldány.

20 40/3. sz. melléklet Nyilatkozat* Alulírott..(név) a...(takarékbank/számlavezető Hely) Hitelintézettel -én/án Kártyaelfogadói Szerződést kötött..(szerződő Szervezet neve) tulajdonosa/alkalmazottja, az alábbi nyilatkozatot teszem: Tudomással bírok arról, hogy a Büntető Törvénykönyv alapján, Bankkártyával (készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel) visszaélést követ el, - aki egy vagy több olyan készpénz-helyettesítő fizetési eszközt, amely nem vagy nem kizárólag a sajátja, vagy amelynek a használatára nem vagy nem kizárólagosan jogosult, mástól, annak beleegyezése nélkül, jogtalanul elvesz vagy megszerez, - hamis vagy meghamisított, az előző pontban meghatározott módon elvett vagy megszerzett készpénz-helyettesítő fizetési eszközt, vagy az elektronikus készpénzhelyettesítő fizetési eszközön tárolt adatokat vagy az ahhoz kapcsolódó biztonsági elemeket átad, megszerez, az ország területére behoz, onnan kivisz, vagy azon átszállít, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Ezt a cselekményt a hivatkozott törvény súlyosabban rendeli büntetni, ha a készpénzhelyettesítő fizetési eszközzel visszaélést bűnszövetségben vagy üzletszerűen követik el. A külföldön kibocsátott készpénz-helyettesítő fizetési eszköz a belföldön kibocsátott készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel azonos védelemben részesül. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a Hitelintézet ilyen cselekményről szerez tudomást, haladéktalanul megteszi a büntetőeljárás megindításához szükséges lépéseket. Kelt,.. aláírás Előttünk, mint tanúk előtt: Név:. Lakcím: Aláírás: Név:. Lakcím:... Aláírás: A terminált kezelő személyek mindegyikének ki kell töltenie a Nyilatkozatot! 16

21 Nyilatkozat termináltelepítéshez szükséges adatokról 40/4.sz. melléklet Terminál beszerzése: Telepítés típusa: Vásárlás a Szolgáltatótól Normál Saját forrás Expressz Bérlet Takinfo-n keresztül Üzlet neve (Bizonylat első sora): Üzlet címe: Kereskedő címe: Kapcsolattartó elérhetősége (telefon, fax): Szerviz típusa: Minimum Normál 3h nonstop 6h nonstop 24h nonstop Terminál típusa: Asztali analóg + Különálló PinPad (contactless) Asztali internet alapú + Különálló PinPad (contactless) Beltéri GPRS (contactless) Asztali GPRS + Különálló PinPad (contactless) Szivargyújtó töltő igen nem Pénztárgépes összekötés igen nem 17

22 Nyilatkozat.. sz. szerződés 40/5. sz. melléklet Alulírott cégnév: székhely:. cégjegyzékszám, egyéni vállalkozói igazolványszám: adószám:. mint Kártyaelfogadói Szerződést megkötő Vállalkozás vagy Egyéni Vállalkozó (a továbbiakban: Ügyfél) jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy a "Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerre (a továbbiakban: KHR) irányadó szabályokról, a nyilvántartás céljáról, a nyilvántartott személyt megillető jogokról, a KHR által kezelt adatok felhasználásáról, valamint az adatok átadásáról" című dokumentum tartalmát a fenti iktatószámú szerződés aláírását megelőzően megismertem, és az abban foglaltakat tudomásul veszem. Kelt... év...hó...nap.. Ügyfél Alulírottak igazoljuk, hogy az ügyfél a nyilatkozatot előttünk, mint tanúk előtt írta alá. Aláírás:.. Név:... Lakcím:.... Aláírás:... Név:.... Lakcím:... 18

23 1.TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL, VALAMINT AZ ADATOK ÁTADÁSÁRÓL A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.,,mint referenciaadat-szolgáltató (továbbiakban: Referenciaadat-szolgáltató) a központi hitelinformációs rendszerről szóló évi CXXII. (a továbbiakban: KHR tv.) alapján vállalkozásnak minősülő ügyfeleiről az alábbi tájékoztatóban ismertetett esetekben a hitelképesség megalapozottabb megítélése, valamint a felelős hitelezés feltételei teljesítésének és a hitelezési kockázat csökkentésének előmozdítása az adósok és a referenciaadat-szolgáltatók - többek között a pénzügyi intézmények - biztonságának érdekében, a jelen tájékoztatóban felsorolt, KHR tv. szerinti referenciaadatokat (továbbiakban: referenciaadat) adja át a Központi Hitelinformációs Rendszert (továbbiakban: KHR) kezelő pénzügyi vállalkozás (BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság) részére. I. Adatszolgáltatás szerződéskötésről A Referenciaadat-szolgáltató a pénzügyi szolgáltatásra - a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) 3. (1) bekezdés b)-c) és f)-g) pontjában foglalt pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződés, így - hitel- és pénzkölcsön-, - pénzügyi lízing-, - olyan papír alapú készpénz-helyettesítő fizetési eszköz (például papír alapú utazási csekk, váltó) kibocsátása, illetve az ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtása, amely nem minősül pénzforgalmi szolgáltatásnak-, - kezesség és garancia- és egyéb bankári kötelezettség vállalás nyújtására vonatkozó szerződés (továbbiakban együtt: a pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződés) megkötését követően - 5 munkanapon belül - átadja a KHR részére a központi hitelinformációs rendszerről szóló évi CXXII. törvény (KHR tv.) 5. (2) bekezdés b) pontja alapján az alábbi referenciaadatokat: - azonosító adatok: cégnév, név, székhely, cégjegyzékszám, egyéni vállalkozói igazolvány szám, adószám; - szerződéses adatok: a szerződés típusa és azonosítója (száma); a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja; szerződés megszűnésének módja; a szerződés összege, és devizaneme, valamint a törlesztés módja és gyakorisága; a szerződéses összeg törlesztő részletének összege és devizaneme. Tájékoztatjuk, hogy az adatátadási kötelezettség a már átadott referenciaadatok módosulása esetén is fennáll. Ebben az esetben a Referenciaadat-szolgáltató az adatot, az arról való tudomásszerzést követő öt munkanapon belül írásban átadja a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére. 19

24 II. Adatszolgáltatás a tárgyhót követő hónap 5. munkanapjáig, valamint előtörlesztés esetén A Referenciaadat-szolgáltató a tárgyhót követő ötödik munkanapig átadja a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére a pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződéssel kapcsolatosan az alábbi referenciaadatot: - Az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés adatai: fennálló tőketartozás összege és pénzneme - A szerződéses összeg törlesztő részletének összege és devizaneme Tájékoztatjuk, hogy amennyiben adatszolgáltatás tárgyát képező pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződés hatálya alatt előtörlesztést teljesít, a Referenciaadat-szolgáltató az előtörlesztést követő öt munkanapon belül átadja a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére az alábbi referenciaadatot: - Az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés adatai: előtörlesztés ténye, ideje, az előtörlesztett összeg és a fennálló tőketartozás összege, valamint pénzneme III. Adatszolgáltatás lejárt, meg nem fizetett tartozásról A Referenciaadat-szolgáltató a Khrtv. 14. alapján a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére átadja annak a vállalkozásnak az alábbi referenciaadatait, aki az adatszolgáltatás tárgyát képező pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződésben vállalt fizetési kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozása több mint harminc napon keresztül fennállt. - azonosító adatok: cégnév, név, székhely, cégjegyzékszám, egyéni vállalkozói igazolvány szám, adószám; - az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés adatai: a szerződés típusa és azonosítója (száma); a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja; a szerződés megszűnésének módja; a szerződés összege és devizaneme, valamint a törlesztés módja és gyakorisága; a Khrtv ban meghatározott feltételek bekövetkezésének időpontja; a Khrtv ban meghatározott feltételek bekövetkezésekor fennálló lejárt és meg nem fizetett tartozás összege; a lejárt és meg nem fizetett tartozás esedékességének időpontja és összege; a lejárt és meg nem fizetett tartozás megszűnésének időpontja és módja; a követelés másik referenciaadat-szolgáltató részére történő átruházására, perre utaló megjegyzés; előtörlesztés ténye, ideje, az előtörlesztett összeg és a fennálló tőketartozás összege, valamint pénzneme; fennálló tőketartozás összege és pénzneme; a szerződéses összeg törlesztő részletének összege és devizaneme. IV. Adatszolgáltatás sorba állított követelésről A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére a KHR tv. 14. /B bekezdése alapján a Referenciaadat-szolgáltató átadja annak a vállalkozásnak az alábbi referenciaadatait, amelynek fizetési számlájával szemben fedezethiány miatt harminc napot meghaladó időszak alatt, megszakítás nélkül, egy millió forintnál nagyobb összegű sorba állított követelést tartanak nyilván. 20

25 - azonosító adatok: cégnév, név, székhely, cégjegyzékszám, egyéni vállalkozói igazolvány szám, adószám; - azon pénzforgalmi számlákkal kapcsolatos adatok, amelyeken sorba állított követeléseket tartottak nyilván: a pénzforgalmi számla vezetésére vonatkozó szerződés azonosítója (száma); a sorba állított követelések összege és devizaneme; a követelések sorba állításának kezdő és megszűnési időpontja; perre utaló megjegyzés. V. Adatszolgáltatás készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel kapcsolatosan bekövetkezett eseményről A KHR-t működtető pénzügyi vállalkozás részére a KHR. tv. 14. /A bekezdése alapján a Referenciaadat-szolgáltató átadja annak a vállalkozásnak alábbi referenciaadatait, amely készpénz-helyettesítő fizetési eszköz elfogadására irányuló szerződésben vállalt kötelezettségét megszegte, és emiatt a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz elfogadására irányuló szerződését a referenciaadat-szolgáltató felmondta vagy felfüggesztette. - azonosító adatok: cégnév, név, székhely, cégjegyzékszám, egyéni vállalkozói igazolvány szám, adószám; - készpénz-helyettesítő fizetési eszköz elfogadására irányuló szerződésre vonatkozó adatok: a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének, felfüggesztésének időpontja; perre utaló megjegyzés. VI. Az adatátadás célja Tájékoztatjuk, hogy a Referenciaadat-szolgáltató által a KHR tv. alapján történő adatátadás a zárt rendszerű KHR adatbázisa részére történik, amelynek célja a hitelképesség megalapozottabb megítélése, valamint a felelős hitelezés feltételei teljesítésének és a hitelezési kockázat csökkentésének előmozdítása az adósok és a referenciaadat-szolgáltatók - többek között a pénzügyi intézmények biztonságának érdekében. Az átadott adatok a KHR tv-ben meghatározott célra, pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződés megkötését megalapozó döntés meghozatalához vagy a vállalkozás által bármely referencia adatszolgáltatónál kezdeményezhető tájékoztatás megadásának céljára használhatóak fel. VII. Adatkezelés határideje A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a referenciaadatokat az alábbiakban meghatározott időponttól számított 5 évig kezeli. Az 5 év letelte után a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a referenciaadatokat véglegesen és vissza nem állítható módon törli. Az ezen 5 éves adatkezelésre meghatározott határidő számításának kezdete: a) a jelen tájékoztató III. fejezetében meghatározott esetben, ha a tartozás nem szűnt meg, az e fejezet szerinti adatátadás időpontjától számított ötödik év vége b) az adat átadásának időpontja a jelen tájékoztató V. fejezetében meghatározott esetben, c) a követelések sorba állításának megszűnési időpontja a jelen tájékoztató IV. fejezetében meghatározott esetben, d) a vállalkozásnak a pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződése megszűnésének időpontja. 21

26 Ezzel összefüggésben tájékoztatjuk, hogy a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás haladéktalanul és véglegesen törli a referenciaadatot, ha a referencia-adatszolgáltató nem állapítható meg, vagy ha tudomására jut, hogy a referenciaadat jogellenesen került a KHR-be. VIII. Jogorvoslat A rendelkezésére álló jogorvoslati lehetőségeket a Khrtv. alábbi rendelkezései tartalmazzák: 16. (1) A nyilvántartott személy kifogást emelhet referenciaadatainak a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére történt átadása, azoknak a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás által történő kezelése ellen, és kérheti a referenciaadat-helyesbítését, illetve törlését. (2) A nyilvántartott személy az (1) bekezdésben foglalt kifogást a) a kifogásolt referenciaadatot a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozásnak átadó referenciaadat-szolgáltatóhoz, vagy b) a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozáshoz írásban nyújthatja be. (3) A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a kifogást a nyilvántartott személy egyidejű értesítése mellett annak kézhezvételét követő két munkanapon belül köteles ahhoz a referenciaadat-szolgáltatóhoz megküldeni, amely a kifogásolt referenciaadatot a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozásnak átadta, kivéve, ha a referenciaadat-szolgáltató jogutód nélkül megszűnt, és az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződésből eredő követelés átruházására másik referenciaadat-szolgáltató részére nem került sor, vagy a referenciaadat-szolgáltató személye nem állapítható meg. (4) A referenciaadat-szolgáltató, illetőleg a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás köteles a kifogást annak kézhezvételét követő öt munkanapon belül kivizsgálni, és a vizsgálat eredményéről a nyilvántartott személyt írásban, kézbesítési bizonyítvánnyal feladott irat formájában haladéktalanul, de legkésőbb a vizsgálat lezárását követő két munkanapon belül tájékoztatni. (5) Ha a referenciaadat-szolgáltató a kifogásnak helyt ad, haladéktalanul, de legkésőbb öt munkanapon belül köteles a helyesbített vagy törlendő referenciaadatot a nyilvántartott személy egyidejû értesítése mellett a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére átadni, amely a változást két munkanapon belül köteles átvezetni. (6) A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás vizsgálja ki a kifogást, ha a referenciaadatszolgáltató jogutód nélkül megszűnt és az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződésből eredő követelés átruházására másik referenciaadat-szolgáltató részére nem került sor, vagy a referenciaadat-szolgáltató személye nem állapítható meg. (7) A KHR-t kezelõ pénzügyi vállalkozás a helyesbítésről vagy törlésről haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül köteles értesíteni valamennyi olyan referenciaadatszolgáltatót, amelynek a nyilvántartott személyről a helyesbítést vagy törlést megelőzően referenciaadatot továbbított. 17. (1) A nyilvántartott személy referenciaadatainak jogellenes átadása és kezelése miatt, illetőleg azok helyesbítése vagy törlése céljából a referenciaadat-szolgáltató és a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás ellen keresetet indíthat. A keresetlevelet a 16. (4) bekezdésében meghatározott tájékoztató kézhezvételét követő harminc napon belül a nyilvántartott személy lakóhelye szerint illetékes helyi bírósághoz kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. E határidő elmulasztása miatt igazolásnak van helye. (2) A nyilvántartott személyt az (1) bekezdés szerinti keresetindítási jog akkor is megilleti, ha a referenciaadat-szolgáltató, illetve a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás az e törvényben meghatározott tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget. A keresetlevél benyújtására 22

27 nyitva álló határidőt ez esetben a tájékoztatási kötelezettségre megállapított határidő leteltétől kell számítani. (3) Az (1) (2) bekezdés szerinti perre a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) rendelkezéseit az e törvényben foglalt eltéréssel kell alkalmazni. (4) A bíróság a keresetlevelet a Pp (1) bekezdésében meghatározottak tekintetében haladéktalanul, de legkésőbb a bírósághoz érkezéstől számított három munkanapon belül megvizsgálja és amennyiben a keresetlevél a tárgyalás kitűzésére alkalmas intézkedik a tárgyalási határnap kitűzéséről. A tárgyalást úgy kell kitűzni, hogy a keresetlevélnek az alperes részére történő kézbesítése a tárgyalás napját legalább három nappal megelőzze. Az első tárgyalást legkésőbb a keresetlevélnek a bírósághoz érkezésétől számított nyolcadik munkanapra kell kitűzni. Ha a keresetlevél csak a bíróság intézkedése alapján válik alkalmassá a tárgyalás kitűzésére [Pp ], a tárgyalás kitűzésére előírt határidő kezdő időpontját ettől az időponttól kell számítani. A tárgyalás elhalasztása esetén a folytatólagos tárgyalást nyolc munkanapon belül kell megtartani. 18. (1) A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a per megindítására vonatkozó adatot az eljárás jogerős befejezéséig a vitatott referenciaadattal együtt köteles nyilvántartani. (2) A bíróság végzésével már a tárgyalás előkészítése során ideiglenes intézkedésként két munkanapon belül elrendeli a referenciaadatok zárolását, ha a rendelkezésre álló adatok alapján a kereseti kérelem megalapozottsága valószínűnek mutatkozik. A végzés fellebbezésre tekintet nélkül előzetesen végrehajtható. (3) Ha a bíróság a referenciaadatok zárolását rendelte el, akkor az erre vonatkozó határozat kézhezvételét követően haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül a referenciaadatokat zárolni kell. A referenciaadatok zárolása esetén azok referenciaadatszolgáltató részére nem továbbíthatók, azokat csak a bírósági eljárás lefolytatása céljából kezelheti a KHR-t kezelõ pénzügyi vállalkozás. (4) A perben a keresetet más keresettel összekapcsolni vagy a pert más perrel egyesíteni nem lehet, továbbá a perben viszontkeresetnek nincs helye. (5) A perben az eljárás szünetelésének csak a Pp (1) bekezdésének c) és d) pontja esetében van helye. 19. (1) A referenciaadat-szolgáltatót, illetve a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozást terheli annak bizonyítása, hogy a referenciaadat átadásának, illetve KHR-ben történő kezelésének e törvényben meghatározott feltételei fennálltak. E körben a bizonyítás elmaradása vagy eredménytelensége a referenciaadat-szolgáltatót, illetőleg a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozást terheli. (2) Az ítélet jogerőre emelkedéséig a referenciaadatot a 18. (3) bekezdése szerint kelfl kezelni, ha az elsőfokú ítélet a referenciaadat törlését rendelte el. (3) A referenciaadat zárolását, a zárolás megszüntetését, illetve a referenciaadat helyesbítését, törlését a bíróság erre vonatkozó jogerős határozatának kézhezvételét követően haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül végre kell hajtani. (4) A bíróság a referenciaadat módosítására vagy törlésére vonatkozó jogerős határozatát a Felügyeletnek is megküldi. 20. A ban foglalt rendelkezések a másodfokú eljárásban is megfelelően irányadók. 23

28 40/6. sz. melléklet Nyilatkozat Alulírott..(név) a...(takarékbank/számlavezető Hely) Hitelintézettel -én/án Kártyaelfogadói Szerződést kötött..(szerződő Szervezet neve) tulajdonosa, az alábbi nyilatkozatot teszem a bankkártya elfogadás biztonságának növelése, illetve ellenőrzése céljából: a bankkártyához kapcsolódó érzékeny adatok (CVV1, CVV2, teljes mágnescsík adat, illetve ugyanezen adatok a chipről, PIN szám) semmilyen formában nem kerülnek tárolásra az általunk alkalmazott bármely informatikai rendszerben; amennyiben az alkalmazott informatikai rendszer ügyfél adatokat (kártyabirtokosi adatok) tartalmaz (pl. vállalkozás saját menedzsment rendszere), a belépés kizárólag saját jelszóval történik, azzal a kitétellel, hogy egy jelszót csak egy ember használhat; olyan külső szolgáltatóval való együttműködés esetén, amely kártya adatokat tárol, továbbít, illetve feldolgoz a foglaláshoz, vagy a fizetési művelethez, a Szolgáltató(k) nevéről és székhelyéről kötelezően, írásban, üzenetben tájékoztatom a Hitelintézetet. Amennyiben változás következik be az adatokban (új szolgáltató/szolgáltatók igénybevétele, korábbi szolgáltatóval történő szerződésbontás) a változásról haladéktalanul tájékoztatom a Hitelintézetet. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a fentieknek nem felelek meg maradéktalanul, a további felelősség engem terhel. Kelt,.. aláírás Előttünk, mint tanúk előtt: Név:. Lakcím: Aláírás: Név:. Lakcím:... Aláírás: 24

29 40/7. sz. melléklet TAKARÉKBANK ZRT. KERESKEDŐI KÉZIKÖNYV a POS terminálon történő bankkártya elfogadásról 25

30 Tartalom 1. Bevezetés A bankkártya elfogadáshoz kapcsolódó fogalmak A bankkártya elfogadás szabályai A POS terminálon használható funkciók A kereskedő által elfogadható kártyák, és ismertető jegyeik A bankkártya ellenőrzése A bankkártya vizsgálata A bankkártya elfogadás folyamata A leggyakrabban előforduló visszautasítási kódok Gyanús vásárlói magatartásformák A bankkártya bevonása Reklamációkezelés Kereskedői reklamációk Kártyabirtokosi reklamációk PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standards) Követelmények A bankkártya elfogadással kapcsolatos telefonszámok

31 1. Bevezetés Tisztelt Kártyaelfogadó Partnerünk! Jelen Kereskedői Kézikönyv (a továbbiakban: Kézikönyv) a Kártyaelfogadói Szerződés elválaszthatatlan részét képezi, kiadásával segíteni kívánjuk a bankkártyával történő vásárlás lehetőségének magas szintű biztosítását ügyfélkörében. A Kézikönyv olyan információkat, útmutatókat tartalmaz, amelyek betartása révén Ön a biztonságos, bankkártyával lebonyolított vásárlás előnyeit élvezheti. A POS terminál zökkenőmentes telepítése érdekében kérjük, hogy az alábbi technikai feltételeket megteremteni szíveskedjen: a kártyaelfogadáshoz szükséges kommunikációs vonal kiépítése telefon csatlakozó a telepítés helyszínétől 2 m-en belül; a POS terminál működéséhez szükséges áramellátás biztosítása elektromos (220V) csatlakozó a telepítés helyszínétől 2 m-en belül; papírszalag biztosítása; a telepítéshez szükséges környezeti feltételek kialakítása a telepítést végző személyek a vonal helyszínre történő kivezetéséhez szükséges falfúrást, kábelezést, szobák közötti elvezetést, kábelvágást és fejcsatlakozást nem tudnak elvégezni -; az üzemeltetés költségeinek fedezete. A bankkártya elfogadásból származó előnyök az Ön számára: Lehetősége nyílik a nemzetközi bankkártyák elfogadására, amelynek következtében megnő üzletének a presztízse. A kártyabirtokosok szívesen használják bankkártyájukat vásárlásra, mivel ez számunkra díjmentes, szemben a készpénzfelvéttel járó költséggel, és a felmérések szerint a bankkártyával vásárlók többet költenek, mint a készpénzzel fizetők, így az Ön forgalma is emelkedik. Csökken a készpénztartás költsége. A POS terminál segítségével, valamint a Kézikönyvben leírtak betartásával lehetősége nyílik a biztonságos fizetési forgalom lebonyolítására. 27

32 2. A kártya elfogadáshoz kapcsolódó fogalmak Aláírás panel: A bankkártya hátoldalán található, a Kártyabirtokos aláírására szolgáló sáv, amelyen a Kártyabirtokos aláírásának minden esetben szerepelnie kell. Közvetlen mellette keretben található a CVC2 kód, mely egy háromjegyű biztonsági kód. Autorizáció (engedélyezés): A Kártyakibocsátó vagy a nevében eljáró engedélyezési központ által a tranzakciós kérésre adott válasz. Az engedélykérés papíralapú tranzakció esetén telefonon, POS terminál, illetve bankjegykiadó automata esetén automatikusan, elektronikus úton történik. Az autorizáció egyenleg, limit, és kártya státusza (tiltott, lejárt, blokkolt, stb.) alapján történik. A pozitív autorizáció egyben fizetési megbízás is a Kártyabirtokos részéről. Bankkártya: Olyan, távolról hozzáférést biztosító Készpénz-helyettesítő fizetési eszköz, amellyel birtokosa rendszerint személyazonosító kód, illetőleg más hasonló azonosító használata révén rendelkezhet a Hitelintézettel szemben fennálló fizetési számlaköveteléséről vagy a Hitelintézet által nyújtott hitellehetőségéről. BIN, Prefix szám: A Nemzetközi Kártyaszervezetek által, minden tagbanknak adott egyedi, a kártyaszámban megjelenő számsor általában a kártyaszám első 6 számjegye amely azonosítja az adott bankot és az általa kibocsátott bankkártyát. Chargeback: A kibocsátó bank által az elfogadó banknak küldött pénzügyi üzenet, amely jelzi, hogy a kibocsátó bank szerint a kérdéses tranzakció az érvényben lévő szabályok megsértésével történt és az üzenettel visszaterheli a tranzakció összegét az elfogadó bankra. Contactless fizetési eszköz: érintés nélküli vásárlásra (is) alkalmas fizetési eszköz, ide tartoznak a MasterCard PayPass, illetve a VISA paywave termékek. MasterCard PayPass, és VISA paywave Tranzakció (vagy szolgáltatás): Érintés nélküli vásárlási tranzakció, melynek során elegendő a Kártyát/Karórát az olvasó elé helyezni. PIN kód és/vagy aláírás megadása kisösszegű vásárlások (kis összegű érintés nélküli tranzakciók) esetén nem feltétlenül szükséges. MasterCard PayPass fizetési eszköz: A MasterCard PayPass Kártya, a MasterCard PayPass Karóra és a MasterCard PayPass TaPassz. MasterCard PayPass Kártya: Érintés nélküli vásárlásra is alkalmas MasterCard Unembossed típusú betéti bankkártya (bankkártya, MasterCard PayPass tranzakciót lehetővé tevő beépített antennával). MasterCard PayPass Karóra: Olyan rádiófrekvenciás kommunikációra alkalmas eszköz, mely a hozzá kapcsolódóan kibocsátott és abba beillesztett chippel együtt alkalmas MasterCard PayPass tranzakciók végrehajtására. VISA paywave Kártya: Érintés nélküli vásárlásra is alkalmas VISA típusú betéti bankkártya, érintés nélküli tranzakciót lehetővé tevő beépített antennával. Contactless Olvasó: Az érintés nélküli tranzakciók indítását lehetővé tevő elektronikus eszköz, mely a POS terminálhoz kapcsolható. A tranzakció végrehajtása rádiófrekvenciás kommunikáción keresztül történik, így teszi lehetővé az érintés nélküli vásárlást. 28

33 Egészségpénztári kártya: Olyan, távolról hozzáférést biztosító, Készpénz-helyettesítő fizetési eszköz, amellyel birtokosa rendelkezhet az egészségpénztárral szemben fennálló egészségpénztári számlaköveteléséről. A Kibocsátó Egészségpénztár logojával kibocsátott, - meghatározott kereskedői körben - elektronikus fizetési eszközként használható plasztik lap, amely hordozza a Kibocsátó Egészségpénztárra, a Kártyabirtokosra, valamint a kártya alapjául szolgáló számlára vonatkozó adatokat, és tartalmazza az adott kártyára vonatkozó biztonsági jegyeket. Elfogadó Bank: Az a hitelintézet, amely a bankkártyák elfogadására Kártyaelfogadói Szerződést kötött a kereskedővel. Jelen esetben elfogadó bank lehet a Takarékbank, és valamennyi erre jogosult Számlavezető Hely. Embosszálás: A bankkártya megszemélyesítése dombornyomásos eljárással. A kártya síkjából kiemelkedő betűket illetve számokat tartalmazó rész. Dombornyomással szerepelhet a Kártyaszám, a Kártyabirtokos neve, a kártya érvényességi ideje, a stilizált MasterCard illetve VISA jelek. Kártyabirtokos: Az a természetes személy, akinek a nevére a kártyát kiállították, és aki a Számlatulajdonos megbízása alapján kizárólagosan jogosult az készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használatára. Olyan jogalany, aki a fizetési számla tulajdonosaként fizetési számlájáról fizetési megbízást hagy jóvá, vagy fizetési számla hiányában fizetési megbízást ad. Kártyabizonylat (slip bizonylat): A kereskedelmi elfogadóhelyen, a bankkártyás vásárlás lebonyolítása során a POS terminál által kiadott 2 példányos bizonylat. A kártyabizonylat tartalmazza a kereskedőre, a tranzakcióra és a kártyára vonatkozó adatokat. A bizonylat eredeti illetve első példányát a kereskedő köteles a Kártyabirtokossal aláíratni, az aláírást és a bizonylaton szereplő adatokat ellenőrizni abban az esetben, amikor a tranzakció nem PIN kód köteles. A bizonylat másolati, vagy második példánya a Kártyabirtokos példánya. A kereskedő köteles a bizonylatok megőrzésére vonatkozó Szerződési Feltételeket betartani. Amennyiben a tranzakció PIN kód köteles akkor a bizonylaton nem szerepel aláírósáv, az ügyfélnek nem kell aláírnia. Kártyaelfogadó: Az a jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, és egyéni vállalkozó, amely (aki) a bankkártya elfogadására a kibocsátóval vagy más hitelintézettel szerződést kötött. Kártyakibocsátó: A Takarékbank Zrt., amely a Kártyabirtokossal kötött szerződésben kötelezettséget vállal, hogy a Kártyaigénylő kérelmére Készpénz-helyettesítő fizetési eszközt (bankkártya) bocsát a rendelkezésére, és a bankkártyával fizetési műveletek végrehajtását biztosítja a Kártyabirtokos számára. Kereskedelmi elfogadóhely (kereskedő): A Takarékbank Zrt.-vel, Számlavezető Hellyel vagy más hitelintézettel szerződéses viszonyban álló kereskedelmi, illetve szolgáltatói egység, ahol a kártya elfogadás módjára vonatkozó szerződés alapján a Kártyabirtokos a kártya segítségével termék/szolgáltatás ellenértékét egyenlítheti ki. Kis összegű vásárlás: A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló évi LXXXV. törvény meghatározása szerinti összeget meg nem haladó vásárlás. 29

34 Logo: Az a közös jel, embléma, amely a bankkártyákon és a kártyát elfogadó helyeken szerepel, és tájékoztatja a kártyabirtokost arról, hogy melyek azok a helyek, ahol a kártya felhasználható. PIN kód (Personal Identification Number): A kártyához tartozó, kizárólag a Kártyabirtokos által ismert 4 karakteres személyi azonosító szám, amely egyes tranzakciók tekintetében lehetővé teszi a kártya illetve MasterCard PayPass Karóra/Tapassz elektronikus berendezésekben történő használatát. A PIN a Kártyabirtokos személyi aláírása, titkos jelszava, amellyel azonosítja önmagát a bankkártya szolgáltatások igénybevételekor. PIN-PAD: A POS terminálhoz csatlakozó egység, amely lehetőséget nyújt a PIN kód megadására. PIN köteles termékek: Azok a kártyák, amelyeknél a POS terminál kéri a PIN kód beütését. POS terminál (Point of Sale Terminal): A kereskedőknél vagy egyéb elfogadóhelyeken felszerelt, a kártyával kezdeményezett tranzakciók lebonyolítására alkalmas elektronikus berendezés (elektronikus kártyaolvasó), amelyhez PIN kód beviteli billentyűzet (PIN PAD) tartozik. Reversal (Storno) tranzakció: Az a tranzakció amellyel, a hibás tranzakció törölhető. Kizárólag a legutolsó tranzakció törlésére van lehetőség. Tiltólista: Forgalomból kizárt kártyákról készült jegyzék. 30

35 3. A bankkártya elfogadás szabályai 3.1. A POS terminálon használható alapvető funkciók I. Vásárlási funkció II. Reversal tranzakció funkció III. Adminisztratív funkciók A Telepítés megrendelőben felsorolt további funkciók abban az esetben használhatóak, amennyiben azt a kereskedő a megrendelő lapon bejelölte, és az a bank által elfogadásra került A kereskedő által elfogadható bankkártyák és ismertető jegyeik A bankkártyák szabványos hossza 8,5 cm, szélessége 5,5 cm. A belföldön és külföldön egyaránt használható bankkártyák közül az alábbiak fogadhatók el fizetési eszközként: Maestro MasterCard MasterCard Electronic MasterCard PayPass VISA Classic VISA Electron VISA paywave Vpay Azon kereskedőknél, amelyek külön Kártyaelfogadói Szerződést kötöttek a meghatározott Egészségpénztárral/Egészségpénztárakkal lehetőség nyílik ezen Egészségpénztárak által kibocsátott bankkártyák elfogadására is. A Maestro bankkártyák előlapján szereplő ismertető jegyek: Logo - Maestro embléma. Hologram - a nemzetközi szabályok szerint nem kötelező ezeket a bankkártyákat hologrammal ellátni. Kártyaszám - bevéséses technikával készül és 6-os számjeggyel kezdődik. Kártyabirtokos neve - bevéséses technikával készül. Érvényesség - a kártya lejáratának dátuma hó/év formátumban, bevéséses technikával készül. Kibocsátó bank - a kibocsátó bank neve, illetve logoja, bevéséses technikával készül. 31

KÁRTYAELFOGADÓI SZERZŐDÉS

KÁRTYAELFOGADÓI SZERZŐDÉS Hitelintézet tölti ki! Szerződés szám:... Elfogadóhelyi azonosító:. KÁRTYAELFOGADÓI SZERZŐDÉS POS-TERMINÁLON KERESZTÜL TÖRTÉNŐ BANKKÁRTYA- ELFOGADÁSHOZ ÉS INTERNETES BANKKÁRTYA- ELFOGADÁSHOZ mely egyrészről

Részletesebben

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről vállalkozások részére

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről vállalkozások részére Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről vállalkozások részére Tisztelt Ügyfelünk! Az Országgyűlés a 2011. évi CXXII. törvény megalkotásával szabályozza a Központi Hitelinformációs Rendszer

Részletesebben

Tájékoztatjuk, hogy az átadást megelőzően az Ön hozzájárulása szükséges adatainak KHR-ből történő más referenciaadatszolgáltató

Tájékoztatjuk, hogy az átadást megelőzően az Ön hozzájárulása szükséges adatainak KHR-ből történő más referenciaadatszolgáltató TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL, VALAMINT AZ ADATOK ÁTADÁSÁRÓL TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFÉL ESETÉN

JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL, VALAMINT AZ ADATOK ÁTADÁSÁRÓL TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFÉL ESETÉN 1 10/A. sz. melléklet TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL

Részletesebben

Tájékoztatjuk, hogy az átadást megelőzően az Ön hozzájárulása szükséges adatainak KHR-ből történő más referenciaadat-szolgáltató általi átvételéhez.

Tájékoztatjuk, hogy az átadást megelőzően az Ön hozzájárulása szükséges adatainak KHR-ből történő más referenciaadat-szolgáltató általi átvételéhez. TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a központi hitelinformációs rendszerbe történő adatátadásról vállalkozásokra vonatkozóan A hatályba lépés napja: 2011. október 11.

TÁJÉKOZTATÓ a központi hitelinformációs rendszerbe történő adatátadásról vállalkozásokra vonatkozóan A hatályba lépés napja: 2011. október 11. TÁJÉKOZTATÓ a központi hitelinformációs rendszerbe történő adatátadásról vállalkozásokra vonatkozóan A hatályba lépés napja: 2011. október 11. Az Országgyűlés a 2011. évi CXXII. törvény megalkotásával

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan mellékletei:

Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan mellékletei: .iktatószámú szerződés 1. számú függelékének 1. számú melléklete NYILATKOZAT Alulírott név:.. születési név: szül. helye, ideje:..,..év..hónap nap anyja születési neve:... lakcíme:. levelezési címe: személyazonosító

Részletesebben

bekövetkezése esetén átadható adatokat a Melléklet 1.1. és 1.3. pontja tartalmazza]

bekövetkezése esetén átadható adatokat a Melléklet 1.1. és 1.3. pontja tartalmazza] 10. sz. melléklet Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. ezúton tájékoztatjuk Önt a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) céljáról, az abba szolgáltatandó

Részletesebben

Általános Központi Hitelinformációs Rendszer Ügyfél tájékoztató

Általános Központi Hitelinformációs Rendszer Ügyfél tájékoztató sz. szerződés 1/1. sz. melléklete Általános Központi Hitelinformációs Rendszer Ügyfél tájékoztató A Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) Általános Üzletszabályzata

Részletesebben

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről magánszemélyek részére

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről magánszemélyek részére Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről magánszemélyek részére Tisztelt Ügyfelünk! Az Országgyűlés a 2011. évi CXXII. törvény megalkotásával létre hozta a teljes lakossági hitelnyilvántartást,

Részletesebben

Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről (továbbiakban: KHR)

Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről (továbbiakban: KHR) 5. sz. melléklet Kérjük az alábbi Tájékoztatást figyelmesen olvassa el! Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről (továbbiakban: KHR) I. A KHR-be történő adattovábbítás célja: A központi hitelinformációs

Részletesebben

.. sz. szerződés 1/a. sz. melléklete NYILATKOZAT. Alulírott

.. sz. szerződés 1/a. sz. melléklete NYILATKOZAT. Alulírott K9. sz. melléklet.. sz. szerződés 1/a. sz. melléklete NYILATKOZAT Alulírott név:.. születési név: szül. helye, ideje:..,..év..hónap nap anyja születési neve:... lakcíme:. levelezési címe: személyazonosító

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KHR tv. által meghatározott adatszolgáltatások köre pozitív lista

TÁJÉKOZTATÓ A KHR tv. által meghatározott adatszolgáltatások köre pozitív lista TÁJÉKOZTATÓ a Központi Hitelinformációs Rendszerbe történő adatátadásról, a 2011. évi CXXII. törvény alapján. A hatályba lépés napja: 2011. október 11. Az Országgyűlés a 2011. évi CXXII. törvény megalkotásával

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Központi Hitelinformációs Rendszerről pénzügyi lízinggel kapcsolatosan

TÁJÉKOZTATÓ a Központi Hitelinformációs Rendszerről pénzügyi lízinggel kapcsolatosan TÁJÉKOZTATÓ a Központi Hitelinformációs Rendszerről pénzügyi lízinggel kapcsolatosan Az OTP Ingatlanlízing Zrt. a jelen Tájékoztatóban ismerteti az üzletfeleivel (továbbiakban Üzletfél), hogy az Üzletfél

Részletesebben

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről magánszemélyek részére

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről magánszemélyek részére Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről magánszemélyek részére Tisztelt Ügyfelünk! Az Országgyűlés a 2011. évi CXXII. törvény megalkotásával létre hozta a teljes lakossági hitelnyilvántartást,

Részletesebben

A KHR olyan zárt rendszerû adatbázis, amelyben kizárólag az e törvényben meghatározott referenciaadatok kezelhetõk.

A KHR olyan zárt rendszerû adatbázis, amelyben kizárólag az e törvényben meghatározott referenciaadatok kezelhetõk. TÁJÉKOZTATÁS A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATÁTADÁS, A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERBEN TÖRTÉNŐ ADATKEZELÉS SZABÁLYAIRÓL, VALAMINT A JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEKRŐL A Szarvas és Vidéke

Részletesebben

Általános Központi Hitelinformációs Rendszer Ügyfél tájékoztató

Általános Központi Hitelinformációs Rendszer Ügyfél tájékoztató sz. szerződés 1/1. sz. melléklete Általános Központi Hitelinformációs Rendszer Ügyfél tájékoztató A Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) Általános Üzletszabályzata

Részletesebben

NYILATKOZAT. 1. Alulírott

NYILATKOZAT. 1. Alulírott iktatószám: NYILATKOZAT 1. Alulírott név: születési név: szül. helye, ideje:, év hónap nap anyja születési neve: lakcíme: levelezési címe: személyazonosító okmányának típusa: személyazonosító okmányának

Részletesebben

A Hitelpont Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Adatvédelmi és adatkezelési szabályzata

A Hitelpont Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Adatvédelmi és adatkezelési szabályzata A Hitelpont Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság a 1. Általános szabályok a. A HITELPONT Zrt. és az ügyfelei között létrejött, hitelnyújtásra irányuló szerződés megkötése során kezeli

Részletesebben

Általános Központi Hitelinformációs Rendszer Ügyféltájékoztató

Általános Központi Hitelinformációs Rendszer Ügyféltájékoztató Általános Központi Hitelinformációs Rendszer Ügyféltájékoztató A Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) Általános Üzletszabályzata tartalmazza a Központi Hitelinformációs

Részletesebben

Általános szerződési szabályok 7.sz.mell. Cenzúraszámú szerződés 1. számú függeléke A szerződő felek megállapodnak, hogy a fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó szerződésük az alábbiakban meghatározott

Részletesebben

A KHR részére történő adatátadás és a KHR-ben történő adatkezelés általános szabályai

A KHR részére történő adatátadás és a KHR-ben történő adatkezelés általános szabályai TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZER-RE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOKAT FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete

iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete Alulírott név:.. születési név: szül. helye, ideje:..,..év..hónap nap anyja születési neve:... lakcíme:. levelezési címe: személyazonosító okmányának

Részletesebben

KÁRTYAELFOGADÓI SZERZŐDÉS

KÁRTYAELFOGADÓI SZERZŐDÉS 40.sz. melléklet Hitelintézet tölti ki! Szerződés szám:... Elfogadóhelyi azonosító:. KÁRTYAELFOGADÓI SZERZŐDÉS mely egyrészről a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt (székhelye: 1122 Budapest, Pethényi

Részletesebben

Alulírott (szül. hely, idő, a.n., személyigazolvány száma: )

Alulírott (szül. hely, idő, a.n., személyigazolvány száma: ) Tisztlelt ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy a 2011. október 11. napján hatályba lépett, a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény (továbbiakban: KHR tv.) értelmében a központi

Részletesebben

Természetes személyre vonatkozó Központi Hitelinformációs Rendszerrel kapcsolatos ügyféltájékoztató

Természetes személyre vonatkozó Központi Hitelinformációs Rendszerrel kapcsolatos ügyféltájékoztató Természetes személyre vonatkozó Központi Hitelinformációs Rendszerrel kapcsolatos ügyféltájékoztató A Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) a hitelintézetekről és pénzügyi

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Vállalkozói számlavezetéshez kapcsolódó bankkártyák kondíciói Kiadás időpontja: 2014.08.22. Hatályos: 2014.08.25-től Hpt. 210.. 13. bekezdés értelmében tájékoztatjuk

Részletesebben

VI. Az adatátadás célja VII. Adatkezelés határideje VIII. Jogorvoslat 17. 18.

VI. Az adatátadás célja VII. Adatkezelés határideje VIII. Jogorvoslat 17. 18. TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFÉL RÉSZÉRE TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL,

Részletesebben

II. Adatszolgáltatás a tárgyhót követő hónap 5. munkanapjáig, valamint előtörlesztés esetén

II. Adatszolgáltatás a tárgyhót követő hónap 5. munkanapjáig, valamint előtörlesztés esetén TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

tudomásszerzést követő öt munkanapon belül írásban átadja a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére.

tudomásszerzést követő öt munkanapon belül írásban átadja a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére. TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL, VALAMINT AZ

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY ZRT.

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Ügyféltájékoztató a központi hitelinformációs rendszerrel kapcsolatos tudnivalókról Szerződés azonosító Családi és utó-/házassági név Anyja neve Születési hely, idő Állandó lakcím Az Erste Bank Hungary

Részletesebben

II. Adatszolgáltatás a tárgyhót követő hónap 5. munkanapjáig, valamint előtörlesztés esetén

II. Adatszolgáltatás a tárgyhót követő hónap 5. munkanapjáig, valamint előtörlesztés esetén TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

- Az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés adatai: fennálló tőketartozás összege és pénzneme

- Az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés adatai: fennálló tőketartozás összege és pénzneme TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

- Az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés adatai: fennálló tőketartozás összege és pénzneme

- Az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés adatai: fennálló tőketartozás összege és pénzneme TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

- azonosító adatok: név, születési név, születési idő, hely,

- azonosító adatok: név, születési név, születési idő, hely, TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

Tájékoztatjuk, hogy az átadást megelőzően az Ön hozzájárulása szükséges adatainak KHR-ből történő más referenciaadat-szolgáltató általi átvételéhez.

Tájékoztatjuk, hogy az átadást megelőzően az Ön hozzájárulása szükséges adatainak KHR-ből történő más referenciaadat-szolgáltató általi átvételéhez. 22.iktatószámú szerződés 1. számú függelékének 4. számú melléklete TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT

Részletesebben

az arról való tudomásszerzést követő öt munkanapon belül írásban átadja a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére.

az arról való tudomásszerzést követő öt munkanapon belül írásban átadja a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére. TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerrıl

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerrıl Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerrıl Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton tájékoztatjuk Önt a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) céljáról, az abba szolgáltatandó ügyféladatok körérıl, az ügyfelek

Részletesebben

POS terminál díjak. Telium Beltéri contactless GPRS terminál

POS terminál díjak. Telium Beltéri contactless GPRS terminál POS terminál díjak Hatálybalépés időpontja: 2016.06.09 Az EUR díjak tájékoztató jellegűek, a forintban megadott díjazás kerül felszámításra. 1.1. Eszköz vásárlás Telium Asztali 92.520 Telium Pinpad 25.230

Részletesebben

1. Kiegészítő fogalmi meghatározások (kizárólag a MasterCard PayPass fizetési eszközök vonatkozásában értendők)

1. Kiegészítő fogalmi meghatározások (kizárólag a MasterCard PayPass fizetési eszközök vonatkozásában értendők) BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE MASTERCARD PAYPASS FIZETÉSI ESZKÖZÖKHÖZ Érvényes: 2014. március 15-től 1. Kiegészítő fogalmi

Részletesebben

Hirdetmény. a Bak és Vidéke Takarékszövetkezet. Kártyaelfogadásra vonatkozó díjai és költségei. Érvényes: 2013. április 01-től

Hirdetmény. a Bak és Vidéke Takarékszövetkezet. Kártyaelfogadásra vonatkozó díjai és költségei. Érvényes: 2013. április 01-től Hirdetmény a Bak és Vidéke Takarékszövetkezet Kártyaelfogadásra vonatkozó díjai és költségei Közzététel: 2013.03.14 Takarékszövetkezetünk vállalati ügyfelei részére Kártyaelfogadói Szerződés alapján bankkártya

Részletesebben

A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRŐL A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZER RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS

A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRŐL A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZER RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS Általános Üzletszabályzat a 2014. március 15-e előtt megkötött szerződésekre 4. sz. almelléklete: a központi hitelinformációs rendszerről A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRŐL A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS

Részletesebben

LAKOSSÁGI BANKSZÁMLA HITELKERET SZERZŐDÉS

LAKOSSÁGI BANKSZÁMLA HITELKERET SZERZŐDÉS AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet : 3346 Bélapátfalva, Május 1. út 2/a., Pf.:1. Telefon: 36/554-370 Fax: 36/554-371 Üzleti központ, postacím: 3300 Eger Katona tér 7-9.,Pf.: 227, Telefon: 36/514-510

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE MASTERCARD PAYPASS FIZETÉSI ESZKÖZÖKHÖZ Közzététel napja: 2015. május 25. Hatályos: 2015.

Részletesebben

BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR)

BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) Bizalmas BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) ÜZLETSZABÁLYZAT KIVONAT KÉRELMEZŐK RÉSZÉRE Hatályos: 2013. január 1-től TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE PAYPASS FIZETÉSI ESZKÖZÖKHÖZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE PAYPASS FIZETÉSI ESZKÖZÖKHÖZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE PAYPASS FIZETÉSI ESZKÖZÖKHÖZ Érvényes: 2011. augusztus 1-től 1. Kiegészítő fogalmi meghatározások

Részletesebben

levelezési cím 2 elérhetőségek

levelezési cím 2 elérhetőségek Alulírott 1 TULAJDONOS TÁRSTULAJDONOS SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - azonos pénznemben vezetett fizetési számlák tekintetében természetes személyek részére (2 EREDETI PÉLDÁNYBAN TÖLTENDŐ KI!) név: születési

Részletesebben

Tájékoztatjuk T. Ügyfeleinket, hogy a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény

Tájékoztatjuk T. Ügyfeleinket, hogy a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény KÖZLEMÉNY! A Cofidis Magyarországi Fióktelepe ( Cofidis ) ezúton értesíti Tisztelt Ügyfeleit, hogy 2014. január 1. napjától ügyfeleire nézve előnyösen, illetve nem hátrányosan (semlegesen), valamint az

Részletesebben

HIRDETMÉNY 1 A KÁRTYAALAPÚ FIZETÉSI MŰVELETEKKEL KAPCSOLATOS DÍJAZÁST ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOKRÓL 2

HIRDETMÉNY 1 A KÁRTYAALAPÚ FIZETÉSI MŰVELETEKKEL KAPCSOLATOS DÍJAZÁST ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOKRÓL 2 HIRDETMÉNY 1 A KÁRTYAALAPÚ FIZETÉSI MŰVELETEKKEL KAPCSOLATOS DÍJAZÁST ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOKRÓL 2 Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy a kártyaalapú fizetési műveletek bankközi jutalékairól szóló, kötelezően

Részletesebben

KÁRTYAELFOGADÓI SZERZŐDÉS

KÁRTYAELFOGADÓI SZERZŐDÉS KÁRTYAELFOGADÓI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. A Szerződő felek kötelezettségei A Kártyaelfogadó a Szerződés alapján az alábbiakat vállalja: 1.1. A Hitelintézet által a Kereskedői Adatlapon

Részletesebben

KÖLCSÖNKÉRELEM KIEGÉSZÍTÉS Lakossági jelzáloghitel PIACI LAKÁSHITEL ELŐBÍRÁLATTAL ESETÉN

KÖLCSÖNKÉRELEM KIEGÉSZÍTÉS Lakossági jelzáloghitel PIACI LAKÁSHITEL ELŐBÍRÁLATTAL ESETÉN KÖLCSÖNKÉRELEM KIEGÉSZÍTÉS JKK003_01 Lakossági jelzáloghitel PIACI LAKÁSHITEL ELŐBÍRÁLATTAL ESETÉN A kölcsönkérelem kitöltése során a nem kitöltendő vagy nem releváns adat kihúzással/áthúzással jelölendő!

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA től kötött szerződések esetében

KONDÍCIÓS LISTA től kötött szerződések esetében KONDÍCIÓS LISTA 2016.04.01-től kötött szerződések esetében Megnevezés Díjtétel Készpénzkezelési díj 1 00 Átutalás kezelési díj Csoportos beszedéssel történőfizetés díja (alkalmanként) Csoportos beszedésről

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Takarékpont Lakossági számlacsomagokhoz kapcsolódó bankkártyák kondíciói Kiadás időpontja: 2015.02.02. Hatályos: 2015.02.02-től Hpt. 279.. 15. bekezdés értelmében

Részletesebben

20.sz.melléklet Cenzúraszámú szerződés 1. számú függeléke Általános szerződési szabályok A szerződő felek megállapodnak, hogy a fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó szerződésük az alábbiakban

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK POS-TERMINÁLON KERESZTÜL TÖRTÉNŐ BANKKÁRTYA-ELFOGADÁSHOZ ÉS INTERNETES BANKKÁRTYA-ELFOGADÁSHOZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK POS-TERMINÁLON KERESZTÜL TÖRTÉNŐ BANKKÁRTYA-ELFOGADÁSHOZ ÉS INTERNETES BANKKÁRTYA-ELFOGADÁSHOZ 6. sz. melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK POS-TERMINÁLON KERESZTÜL TÖRTÉNŐ BANKKÁRTYA-ELFOGADÁSHOZ ÉS INTERNETES BANKKÁRTYA-ELFOGADÁSHOZ Érvényes: 2016. július 1-től Tartalomjegyzék 1. Fogalmi meghatározások...

Részletesebben

EU 2015/751 Rendelet a kártyaalapú fizetési műveletek bankközi jutalékairól

EU 2015/751 Rendelet a kártyaalapú fizetési műveletek bankközi jutalékairól EU 2015/751 Rendelet a kártyaalapú fizetési műveletek bankközi jutalékairól tájékoztató kártyaelfogadó ügyfelek részére 2016. július jogi háttér, alkalmazási kör előzmény: a 2007/64/EK európai parlamenti

Részletesebben

2011. évi CXXII. törvény. a központi hitelinformációs rendszerről. I. Általános rendelkezések

2011. évi CXXII. törvény. a központi hitelinformációs rendszerről. I. Általános rendelkezések 2011. évi CXXII. törvény a központi hitelinformációs rendszerről Az Országgyűlés a közérdek által vezérelve a teljes körű hitelnyilvántartás - ezen belül a lakossági hitelnyilvántartás - létrehozásának,

Részletesebben

Tájékoztató a díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetés, illetve készpénzfelvétel lehetőségéről

Tájékoztató a díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetés, illetve készpénzfelvétel lehetőségéről Tájékoztató a díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetés, illetve készpénzfelvétel lehetőségéről Tisztelt Ügyfelünk! A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez Hatályos:2016.10.15-től LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez amely létrejött Számlavezető Hitelintézet

Részletesebben

2011. évi CXXII. törvény Hatályos: 2011.11.15 -

2011. évi CXXII. törvény Hatályos: 2011.11.15 - 2011. évi CXXII. törvény Hatályos: 2011.11.15 - Jogszabálykereső Szolgáltatja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 2011. évi CXXII. törvény a központi hitelinformációs rendszerről Az Országgyűlés a közérdek

Részletesebben

TAKARÉKBANK ZRT. KERESKEDŐI KÉZIKÖNYV a POS terminálon történő bankkártya elfogadásról

TAKARÉKBANK ZRT. KERESKEDŐI KÉZIKÖNYV a POS terminálon történő bankkártya elfogadásról 40/7. sz. melléklet TAKARÉKBANK ZRT. KERESKEDŐI KÉZIKÖNYV a POS terminálon történő bankkártya elfogadásról Tartalom 1. Bevezetés..3 2. A bankkártya elfogadáshoz kapcsolódó fogalmak.....4 3. A bankkártya

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Élő, de már nem nyitható Lakossági bankszámlákhoz kapcsolódó bankkártyák kondíciói Kiadás időpontja: 2015.02.05. Hatályos: 2015.04.15.-től Hpt. 279.. 15. bekezdés

Részletesebben

NAIH adatkezelési nyilvántartási számok- Kaposmenti Takarékszövetkezet

NAIH adatkezelési nyilvántartási számok- Kaposmenti Takarékszövetkezet NAIH adatkezelési nyilvántartási számok- Kaposmenti Takarékszövetkezet Adatkezelés megnevezése Ügyfélkapcsolat Pénzügyi szolgáltatás nyújtása Betét gyűjtése Hitel és pénzkölcsön nyújtása Pénzforgalmi szolgáltatások

Részletesebben

SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében

SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében Alulírott név: születési név: születési hely: születési dátum: anyja neve: TULAJDONOS TÁRSTULAJDONOS

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

Hirdetmény. Lakossági és vállalkozói bankkártyák kondíciói. A hirdetmény módosításának oka: bankkártyával történő vásárlás kondícióinak módosítása.

Hirdetmény. Lakossági és vállalkozói bankkártyák kondíciói. A hirdetmény módosításának oka: bankkártyával történő vásárlás kondícióinak módosítása. Hirdetmény Lakossági és vállalkozói bankkártyák kondíciói A hirdetmény módosításának oka: bankkártyával történő vásárlás kondícióinak módosítása. 7/2015. számú Ügyvezetői Testületi határozattal elfogadva

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a díjmentes készpénzfelvételt lehetővé tevő fogyasztói nyilatkozatok Központi Nyilvántartásáról

TÁJÉKOZTATÓ a díjmentes készpénzfelvételt lehetővé tevő fogyasztói nyilatkozatok Központi Nyilvántartásáról TÁJÉKOZTATÓ a díjmentes készpénzfelvételt lehetővé tevő fogyasztói nyilatkozatok Központi Nyilvántartásáról Tisztelt Ügyfeleink! A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény (a

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Érvényes: 2012.január 1-től ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK, DEFINÍCIÓK Authorizáció (engedélyezés): A Kártyakibocsátó vagy a nevében eljáró

Részletesebben

Bankkártya hirdetmény

Bankkártya hirdetmény Bankkártya hirdetmény 4.sz. melléklet Érvényes: 2014. augusztus 25-től Kártyatermékek: Kölyökkártya Maestro Ifjúsági Maestro MC Standard MC Business MC Electronic Business VISA Online Kártyadíjak Éves

Részletesebben

HIRDETMÉNY A KÁRTYAELFOGADÓI DÍJAKRÓL

HIRDETMÉNY A KÁRTYAELFOGADÓI DÍJAKRÓL HIRDETMÉNY A KÁRTYAELFOGADÓI DÍJAKRÓL Hatályba lépés napja: 2017. január 02. (A mindenkori változások a szövegben dőlten szedve olvashatók) I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK (1) Jelen Hirdetmény bevezetését az

Részletesebben

FOLYÓSZÁMLAHITEL IGÉNYLŐ LAP

FOLYÓSZÁMLAHITEL IGÉNYLŐ LAP Lakossági/Mikrovállalati TeleBank:06 40 222 222 ERSTEBUSINESS24: 06 40 222 223 FOLYÓSZÁMLAHITEL IGÉNYLŐ LAP Az igénylés típusa: Új igénylés, vagy Meglévő hitelkeret módosítása: hitelkeret emelés hitelkeret

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

2011. évi CXXII. törvény a központi hitelinformációs rendszerről 1

2011. évi CXXII. törvény a központi hitelinformációs rendszerről 1 OptiJus Opten Kft. I. 2011. évi CXXII. törvény 2011. évi CXXII. törvény a központi hitelinformációs rendszerről 1 A 2011.10.11. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A törvény

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2010. szeptember 1-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében

SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében Alulírott név: születési név: születési hely: születési dátum: anyja neve: TULAJDONOS TÁRSTULAJDONOS

Részletesebben

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére Hatályos: 2014. január 1-től A kedvezménycsomag igénybevételére azon magánszemélyek jogosultak, akik munkajogviszonyuk vagy egyéb (pl. tagsági) - az Együttműködési megállapodásban megjelölt - jogviszonyuk

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2014. augusztus 25-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A Kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

A Takarékszövetkezet panaszkezelési és fogyasztóvédelmi utasítása

A Takarékszövetkezet panaszkezelési és fogyasztóvédelmi utasítása VERESEGYHÁZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET A Takarékszövetkezet panaszkezelési és fogyasztóvédelmi utasítása 2013. Az Igazgatóság 2003. január 30-án elfogadta a 1-8/2003. számú határozattal Módosítva az

Részletesebben

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.06.01-től érvényes kondícióiról III. Kártyaszerződéshez kapcsolódó díjak lakosság részére

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.06.01-től érvényes kondícióiról III. Kártyaszerződéshez kapcsolódó díjak lakosság részére III. Kártyaszerződéshez kapcsolódó díjak lakosság részére Cirrus/Maestro Főkártya éves díja * 1 500,0 Társkártya éves díja 1 500,0 Pótkártya díja (kártyaletiltást követően) 1 500,0 Pótkártya díja (újragyártási

Részletesebben

1/13. A hirdetmény módosításának oka: MasterCard PayPass TaPassz éves díjának változása.

1/13. A hirdetmény módosításának oka: MasterCard PayPass TaPassz éves díjának változása. 1/13 Hirdetmény Lakossági és vállalkozói bankkártyák kondíciói A hirdetmény módosításának oka: PayPass TaPassz éves díjának változása. 45/2013.10.15. számú ülés nélküli Eszköz Forrás Bizottsági határozattal

Részletesebben

levelezési cím elérhetőségek

levelezési cím elérhetőségek Alulírott név: születési név: születési hely, idő: anyja neve: azonosító okmány száma: SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében természetes

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

Köszönjük, hogy megtisztelt bennünket bizalmával, és igénybe veszi a Citibank szolgáltatásait.

Köszönjük, hogy megtisztelt bennünket bizalmával, és igénybe veszi a Citibank szolgáltatásait. Tisztelt Ügyfelünk! Köszönjük, hogy megtisztelt bennünket bizalmával, és igénybe veszi a Citibank szolgáltatásait. Engedje meg, hogy ismertessük a díjmentes készpénzfelvételt lehetővé tevő fogyasztói nyilatkozatok

Részletesebben

Bankkártya hirdetmény

Bankkártya hirdetmény Bankkártya hirdetmény Kártyatermékek: Kölyökkártya Maestro Ifjúsági Maestro MC Standard MC Electronic Hitelkártya MC Business MC Electronic Business VISA Online 4.sz. melléklet Érvényes: 2013. szeptember

Részletesebben

É r v é n y e s : 2 0 1 3. s z e p t e m b e r 1 6 - t ó l. Badacsonytomaj, 2013. július 15.

É r v é n y e s : 2 0 1 3. s z e p t e m b e r 1 6 - t ó l. Badacsonytomaj, 2013. július 15. Balaton-felvidéki Takarékszövetkezet 8 2 5 8 B a d a c s o n y t o m a j K e r t u. 1 2. T e l. / F a x. : 8 7 / 4 7 1-6 1 1 E m a i l : k o z p o n t @ b f e l v i d e k. t k s z. h u HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI

Részletesebben

FONTANA Credit Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI BANKKÁRTYA KONDÍCIÓI. Érvényes: október 31-ig.

FONTANA Credit Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI BANKKÁRTYA KONDÍCIÓI. Érvényes: október 31-ig. HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI BANKKÁRTYA KONDÍCIÓI Érvényes: 2015. október 31-ig. Kártyatermékek: Kölyökkártya Maestro Ifjúsági kártya Maestro MC Standard Kártyadíjak Éves díj 0 500 1 000 2 500 Társkártya éves

Részletesebben

A LAKOSSÁGI ÉS VÁLLALATI BANKKÁRTYÁK ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2016. július 1-től TARTALOMJEGYZÉK

A LAKOSSÁGI ÉS VÁLLALATI BANKKÁRTYÁK ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2016. július 1-től TARTALOMJEGYZÉK A LAKOSSÁGI ÉS VÁLLALATI BANKKÁRTYÁK ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2016. július 1-től TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések... 2 1.1. A Bankkártya ÁSZF hatálya... 2

Részletesebben

1/13 Hirdetmény Lakossági és vállalkozói bankkártyák kondíciói A hirdetmény módosításának oka: PayPass TaPassz termék értékesítésének megszüntetése. Hatályos 2015. február 02-től. Tájékoztatjuk Ügyfeleinket,

Részletesebben

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok I. Takarékpont Számlacsomagok Számlacsomagok Nebuló Ugródeszka 14-27-évig Feltétel 14-18 év 18-27 év Számlanyitási díj Havi zárlati díj Számlavezetési díj Számlacsomag havi díja 105 Ft 205 Ft Számlakivonat

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank tájékoztatója magánszemélyek részére a Központi Hitelinformációs Rendszerről MAGYAR NEMZETI BANK

A Magyar Nemzeti Bank tájékoztatója magánszemélyek részére a Központi Hitelinformációs Rendszerről MAGYAR NEMZETI BANK A Magyar Nemzeti Bank tájékoztatója magánszemélyek részére a Központi Hitelinformációs Rendszerről MAGYAR NEMZETI BANK Tisztelt Hölgyem/Uram! Jelen tájékoztatást azért kapja, mivel Ön szerződés megkötése

Részletesebben

Hibridlevél Bankkártyás fizetés tájékoztató

Hibridlevél Bankkártyás fizetés tájékoztató Hibridlevél Bankkártyás fizetés tájékoztató 1 / 5 Tartalomjegyzék 1. A szolgáltatás általános ismertetése... 3 2. Fizetés menete... 3 3. Elfogadott kártyatípusok... 3 4. Megrendelés lemondása, reklamáció...

Részletesebben

1/23. 42/2016. számú ülés nélküli Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes től.

1/23. 42/2016. számú ülés nélküli Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes től. 1/23 Hirdetmény Lakossági és vállalkozói bankkártyák kondíciói A hirdetmény módosításának oka: a Lakiteleki, a Nemesnádudvar és Vidéke, valamint a Tompa és Vidéke Takarékszövetkezettel történt egyesülés

Részletesebben

Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről

Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről Merkantil Bank Zrt. Merkantil Car Zrt. Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről A PSZÁF TÁJÉKOZTATÓJA magánszemélyek részére a Központi Hitelinformációs Rendszerről 2011. évi CXXII. törvény

Részletesebben

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENSZERNEK (KHR) VALÓ ADATSZOLGÁLTATÁSOKRÓL

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENSZERNEK (KHR) VALÓ ADATSZOLGÁLTATÁSOKRÓL Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet Cg: 03-02-000296 ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENSZERNEK (KHR) VALÓ ADATSZOLGÁLTATÁSOKRÓL Szerződéskötés kezdeményezését megelőző és szerződés megkötését

Részletesebben

Pénztártag rendelkezése az egészségpénztári szolgáltatásra jogosult személyéről (Társkártya megrendelés)

Pénztártag rendelkezése az egészségpénztári szolgáltatásra jogosult személyéről (Társkártya megrendelés) Pénztártag rendelkezése az egészségpénztári szolgáltatásra jogosult személyéről (Társkártya megrendelés) A pénztártag azonosító adatai: Név: Adóazonosító: Email cím: Tagsági azonosító: Születési dátum:

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365

Részletesebben

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok I. Takarékpont Számlacsomagok Számlacsomagok Nebuló Ugródeszka 14-27-évig Feltétel 14-18 év 18-27 év Számlanyitási díj Havi zárlati díj Számlavezetési díj Számlacsomag havi díja 105 Ft 205 Ft Számlakivonat

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Pannon Takarék Bank Zrt. kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. szeptember 1-től 1 / 5 I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett

Részletesebben

KÁRTYAELFOGADÓI SZERZDÉS

KÁRTYAELFOGADÓI SZERZDÉS KÁRTYAELFOGADÓI SZERZDÉS Érvényes: 2013. március 15-tl 1. A Szerzd felek kötelezettségei ÁLTALÁNOS SZERZDÉSI FELTÉTELEK A Kártyaelfogadó a Szerzdés alapján az alábbiakat vállalja: 1.1. A Hitelintézet által

Részletesebben

III. Kártyaszerződéshez kapcsolódó díjak lakosság részére

III. Kártyaszerződéshez kapcsolódó díjak lakosság részére III. Kártyaszerződéshez kapcsolódó díjak lakosság részére VISA Electron² Cirrus/Maestro Kártya kibocsátáshoz kapcsolódó díjak¹ Főkártya éves díja * 1 500,00 Ft 1 500,00 Ft Társkártya éves díja 1 500,00

Részletesebben