E L Ő T E R J E S Z T É S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselőtestülete év február 13.ai ülésére Tárgy: A távhőszolgáltatás legmagasabb díjairól szóló többször módosított 23/2000. (X.15.) ÖK rendelet felülvizsgálata Előadó: Dr. Czuppon Károly GIKB elnök Előterjesztés tartalma: rendelet tervezet Szavazás módja: minősített többség Az előterjesztés elkészítésében résztvett: Prometheus Rt., Városüzemeltetési Osztály Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Gazdasági, Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság, Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, Ügyrendi és Igazgatási Bizottság Láttam:... Dr. Árpásy Tamás jegyző

2 Tisztelt Képviselőtestület! Az évi V. törvénnyel módosított, az árak megállapításáról szóló Évi LXXXVII. törvény a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjának megállapítását /árhatósági jogkört/ és ezzel együtt az áralkalmazás feltételeinek meghatározását az érintett települések önkormányzatának hatáskörébe utalta. A távhő gazdaságos, folyamatos és biztonságos termelésére, szolgáltatására és fogyasztására, valamint e területen az érdekek kölcsönös érvényesülésére vonatkozó alapvető rendelkezések meghatározását, továbbá a fogyasztásvédelem intézmény rendszerének működtetéséről az évi XVIII. törvény rendelkezik. A törvény 53. (8) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a kormány 1/1999.(I.1.) Korm. sz. rendelettel a távhőszolgáltatásról szóló évi XVIII. Törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtását tovább szabályozza. Zirc város területén a távhőszolgáltatás díjalkalmazás feltételeit a 22/2000.(X.15.) KT. sz. rendelet szabályozza, míg a díjak mértékét, a Képviselőtestület külön rendeletben állapította meg. A jelenleg hatályos távhőszolgáltatás díjakat a 27/2005.(IX.26.) KT. számú rendelettel módosított 23/2000. (X.15.) KT. számú rendelet tartalmazza. Zirc város területén a távhőszolgáltatást végző Prometheus Rt március 01. től kér díjmódosítást. A díjmódosítást, a évi LXXXVIII. Törvény, és a Gazdasági és közlekedési miniszter 106/2005. (XII.19.) GKM, és a 108/2005. (XII.19.) GKM rendeleteiben szabályozott földgáz díjának módosítása teszi szükségessé. A távhőszolgáltatás díjrendszere kéttarifás: hődíjból, és alapdíjból áll. Jelen előterjesztés a hődíj módosítására tesz javaslatot. Fentiekre való tekintettel március 01.től az alábbi táblázatban részletezett díjmódosítást tartunk indokoltnak. Zirc Városi Önkormányzat területén a szolgáltatott távhő legmagasabb díjtételei: Díjtételek megnevezése Egysége Jelenleg érvényes díjak től érvényes díjak Index díjváltozás 1. Alapdíj Ft/légm3/ 427,59 427,59 100,00% év 2. Hődíj 2.1 Lakossági fogyasztó 2.2 Melegvíz (lakossági) Ft/GJ Ft/vízm ,87 781, , ,10% 112,17% 3. Lakossági hődíj gázárkompenzációja 3.1 Lakossági fogyasztó Ft/GJ 706,52 956,98 135,45% A fenti táblázat szerinti díjak alkalmazásánál a távhőszolgáltató érvényesíti a kedvezményes gázellátás igénybevételéről szóló mindenkor hatályos (jelenleg a 138/2004. (XII.16.) GKM) rendelet háztartási fogyasztókra vonatkozó előírásait.

3 A távhőszolgáltató, a minisztériumi rendeletben meghatározott lakossági gázártámogatás nagyságának változása esetén, aranyosan módosítja a Lakossági hődíj gázárkompenzáció jának mértékét. A jelzett díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák A díjkalkulációt a melléklet tartalmazza. Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a távhőszolgáltatás díjairól szóló rendelet módosítását jóváhagyni szíveskedjen Zirc, január 26. Dr. Czuppon Károly s.k. GIKB elnöke

4 ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK... /2006. (..) ÖK. sz. RENDELETE a távhőszolgáltatás legmagasabb díjairól szóló többször módosított 23/2000. (X.15.) ÖK. rendelet módosításáról Zirc Városi Önkormányzat Képviselőtestülete az árak megállapításáról szóló többször módosított évi LXXXVII. törvény 7. (1) bekezdésében és a melléklet b. pontjában foglalt felhatalmazás alapján a többször módosított 23/2000. (X. 15.) ÖK. rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 1.. A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklet lép. 2.. E rendelet március 1én lép hatályba. Kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik. Zirc, február. Horváth László polgármester Dr. Árpásy Tamás jegyző

5 1. SZ. MELLÉKLET a../2006. (...) ÖK. számú rendelethez A távhőszolgáltatás legmagasabb díjtételei március 1től 1./ Díjtételek: Alapdíj: 427,59 Ft/Lm 3 /év 35,63 Ft/Lm 3 /hó Hődíj (mért): 2 730,24 Ft/GJ Használati melegvíz hődíja (mért): 876,93 Ft/vm 3 A fenti díjak a mindenkori ÁFAt nem tartalmazzák. A díjakról kiállított számlák a mindenkori ÁFAval növelt értéken kerülnek kiállításra. 2./ Lakossági Gázár kompenzáció: A fenti díjak alkalmazásánál a távhőszolgáltató érvényesíti a kedvezményes gázellátás igénybevételéről szóló mindenkor hatályos (jelenleg a 50/2005.(VI.29.) GKM) rendelet háztartási fogyasztókra vonatkozó előírásait. A távhőszolgáltató, a minisztériumi rendeletben meghatározott lakossági gázártámogatás nagyságának változása esetén, arányosan módosítja a Lakossági hődíj gázárkompenzáció jának mértékét A jelenleg a 106/2005.(XII.19.) GKM rendelet által szabályozott lakossági gázárkompenzáció alapján a lakossági fogyasztók számára jóváírandó Lakossági hődíj gázárkompenzáció mértéke 956,98 Ft/GJ.

6 Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Kaszás Béla Úr Zirc Március 15. tér Üzemeltetési Központ 2890 Tata Toldi M.u 2b Pf.: 44 Tel.: 34/ Fax.:34/ Ikt.sz.: SZ/2006 Ügyintézönk: Pentz Imre Dátum: január 26. Tárgy: A Zirc városi távhő 341/G/1999. Számú üzemeltetési szerződés P 1 díjváltozása Tisztelt Kaszás Béla Úr! A 2006 január 24.én kelt levele alapján módosítjuk az árkorrekcoó időpontját 2006 március 01.re. A módosulásokkal kiegészítve az adatok az alábbiakra módosulnak. A közöttünk érvényben lévő 341/G/1999 számú üzemeltetési szerződésünknek a tüzelőanyag (földgáz) árváltozására vonatkozó pontjai alapján tájékoztatjuk Önöket, hogy a évi LXXXVIII. Törvény, és a Gazdasági és közlekedési miniszter 106/2005. (XII.19.) GKM, és a 108/2005. (XII.19.) GKM rendeletei alapján január 18.tól módosításra kerülnek a földgáz árak. Ennek értelmében megadjuk a lakossági fogyasztók díjait a szerződésben szereplő képletek segítségével. A hatósági árváltozás következtében a Zirci Távhőszolgáltatási szerződésünk fűtési, használati melegvíz szolgáltatási díjai (egységárak) március 01.től az alábbiak szerint kívánjuk változtatni: Lakossági díjak: Fűtés energia egységár (Ft/GJ) = 2 730,24 Ft/GJ+Áfa HMV egységár (Ft/vm 3 ) = 876,93 Ft/vm 3 +Áfa A lakossági gázár kompenzáció a jelenlegi díjjakkal számolva Fűtés energia egységára eső (Ft/GJ) = 956,98 Ft/GJ+Áfa A módosított díjakat, a következő gázárváltozás időpontjáig kívánjuk érvényben tartani. Kérjük, az idevonatkozó Önkormányzati rendelet szükséges módosításairól gondoskodni szíveskedjen. Az üzemeltetési szerződéssel kapcsolatos bármely kérdésben továbbra is örömmel állunk a rendelkezésükre. Üdvözlettel: Pentz Imre Üzemeltetési vezető

7 1.sz. melléklet. a díjjak az Áfát nem tartalmazzák évi adatok alapján a módosulás nagysága a zirci távhőre vonatkoztatva. Hődíj GJ egységár Ft/GJ(m3) módosítás elötti éves díjak Ft egységár módosítás után Ft/GJ(m3) módosítás utáni éves díjjak Ft éves módosulás összege díjváltozás i index % 1 egységre eső díj Ft/GJ(m3) Lakossági hőmennyiség felhasználás , , ,10 250,37 Lakossági gázárkompenzáció , , ,45 250,46 Lakosság összessen 1 773, , ,99 0,09

8 2.sz. melléklet GÁZ ÁRAK MJban a díjjak az Áfát nem tartalmazzák Lakossági Általános célú Teljesítménydíjas DÁTUM: ALAPDÍJ ALAPDÍJ TELJ. DÍJ Ft/év Ft/(m 3 /h) /h ,2300 0, , ,2300 0, , ,2300 0, , ,2650 0, , ,4050 0, , ,4370 0, , ,5660 0, , ,6724 0, , ,6970 0, , ,7660 0, , ,7930 0, , ,8330 0, , ,8330 0, , m 3 nél kisebb m m m 3 nél nagyobb m 3 nél nagyobb 2. ALAPDÍJ ALAPDÍJ TELJ. DÍJ TELJ. DÍJ TELJ. DÍJ a b a b a b a b a b a b a b a b Ft/év Ft/(m 3 /h) /h /h /h , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,1480 1, ,0460 1, ,8620 0, ,7500 0, , ,1480 1, ,0460 1, ,8360 1, ,7170 1, , ,4370 1, ,3620 1, ,1170 1, ,0590 1,1892 1,4930 1,0472 1,4180 0,8596 1,1730 0,7068 1, ,6030 1, ,5000 1, ,2740 1, ,2180 1,2630 1,6590 1,0687 1,5560 0,8992 1,3300 0,7423 1, ,7160 1, ,6100 1, ,3630 1, ,3430 1,2630 1,7720 1,0691 1,6660 0,8987 1,4190 0,7421 1, ,7160 1,8380 2,0100 2, ,6100 1,7970 1,8850 2, ,3630 1,5290 1,6430 1, ,3430 1,4760 1,6220 1,7330 1,2630 1,2632 2,0660 2,1760 1,0691 1,0692 1,9410 2,0700 0,8987 0,8986 1,6990 1,8040 0,7421 0,7421 1,6780 1,7890 0,0% 11,6% 0,0% 12,2% 0,0% 0,0%

9 GÁZ ÁRAK KWhban Lakossági Általános célú Teljesítménydíjas DÁTUM: ALAPDÍJ ALAPDÍJ TELJ. DÍJ Ft/év Ft/(m 3 /h) /h ,8280 1, , ,8280 0,8280 1,1160 1, ,7560 0, ,9540 1, , ,4580 1, , ,5732 1, , ,0376 1, , ,4206 2, , ,5092 2, , ,7576 2, , ,8548 2, , ,9988 2, , ,9988 2, , m 3 nél kisebb m m m 3 nél nagyobb m 3 nél nagyobb 2. ALAPDÍJ ALAPDÍJ TELJ. DÍJ TELJ. DÍJ TELJ. DÍJ a b a b a b a b a b a b a b a b Ft/év Ft/kWh Ft/(m 3 /h) Ft/kWh /h Ft/kWh /h Ft/kWh /h Ft/kWh , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,1328 4, ,7656 3, ,1032 3, ,7000 2, , ,1328 5, ,7656 4, ,0096 4, ,5812 3, , ,1732 5, ,9032 4, , ,8124 energia adóval, és kompebzációva 4,2810 5,3748 3,7700 5,1048 3,0946 4,2228 2,5446 4, ,7708 5, ,4000 5, , ,3848 energia adóval, és kompebzációva 4,5468 5,9724 3,8473 5,6016 3,2372 4,7880 2,6725 4, ,1776 6, ,7960 5, , ,8348 energia adóval, és kompebzációva 4,5466 6,3792 3,8489 5,9976 3,2351 5,1084 2,6717 5, ,1776 7, ,7960 6, , ,8392 energia adóval, és kompebzációva 4,5466 7,4376 3,8489 6,9876 3,2351 6,1164 2,6717 6, ,6168 7, ,4692 7, , ,2388 energia adóval, és kompebzációva 4,5476 7,8336 3,8490 7,4520 3,2348 6,4944 2,6715 6,4404

10 3. sz. melléklet a díjjak az Áfát nem tartalmazzák A szerződés képletének behelyetesítése R ' 11 = R 11 x 0,76 x 0,2 x A' Fáy B' Fáy A' Deák B' Deák + 0,8 x + 0,24 x 0,03 x + 0,97 x A Fáy B Fáy A Deák B Deák R ' 12 = R 12 x B' Fáy B Fáy lakossági fogyasztó 2 730,24 = x 0,76 x 0,2 x ,8 x + 0,24 x 0,03 x + 0,97 x lakossági gázárkompe nzáció 956,98 = x 0,76 x 0,2 x , ,2 + 0,8 x + 0,24 x 0,03 x + 0,97 x lakossági HMV 876,93 = 390 x

11 4.sz. melléklet a díjjak az Áfát nem tartalmazzák egy átlagos lakás éves fűtésköltsége évben egységár módosítás elött 150 egységár módosítás után évben fűtött értékesíte 1lm3 re lm3 lakás fűtési éves díjja módosulás módosulás módosulás légköbméte tt eső gázárko módósítás módosítás gázárko nagysága aránya nagysága r hőmennyi hőenergia alapdíj hődíj mpenz. elött után alapdíj hődíj mpenz. áfa nélkül áfával lm3 GJ GJ/lm3 Ft/lm3 Ft/GJ Ft/GJ Ft/év+áfa Ft/év+áfa Ft/lm3 Ft/GJ Ft/GJ Ft % Ft Hődíj , ,87 706, ,24 956, ,99 2 Alapdíj , ,59 100,00 összessen ,00 2

12 106/2005. (XII. 19.) GKM rendelet a kedvezményes gázellátás igénybevételéről szóló 50/2003. (VIII. 14.) GKM rendelet módosításáról A földgázellátásról szóló évi XLII. törvény (a továbbiakban: GET) 56. a (2) bekezdésének l) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el: 1. A kedvezményes gázellátás igénybevételéről szóló 50/2003. (VIII. 14.) GKM rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép. 2. Ez a rendelet január 18án lép hatályba, a hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti: a) a kedvezményes gázellátás igénybevételéről szóló 50/2003. (VIII. 14.) GKM rendelet módosításáról szóló 97/2003. (XII. 18.) GKM rendelet 14. a és a melléklete, b) a kedvezményes gázellátás igénybevételéről szóló 50/2003. (VIII. 14.) GKM rendelet módosításáról szóló 50/2005. (VI. 29.) GKM rendelet. Melléklet a 106/2005. (XII. 19.) GKM rendelethez [1. számú melléklet az 50/2003. (VIII. 14.) GKM rendelethez] Támogatássávok, az ahhoz tartozó támogatás mértéke áfával A támogatás mértéke Háztartási fogyasztók részére a háztartási célú hő és távhőtermelés, valamint a háztartási mérő nélküli fogyasztók kivételével szolgáltatott földgáz Háztartási fogyasztók részére vezetéken szolgáltatott propánbután gáz és ezek elegyei MJ/év fogyasztásig fogyasztási helyenként MJ/év fogyasztás között fogyasztási helyenként MJ/év fogyasztás felett fogyasztási helyenként 0,748 0,601 0,14 1,762 1,585 0,369 Háztartási mérő nélküli fogyasztók részére szolgáltatott földgáz 0,748 Háztartási célú hő és távhőtermelés Gázmérő(k) névleges (össz) teljesítménye 20 m 3 /óránál kisebb Gázmérő(k) névleges (össz) teljesítménye m 3 /óra között Gázmérő(k) névleges (össz) teljesítménye m 3 /óra között Gázmérő(k) névleges (össz) teljesítménye 500 m 3 /óra felett A támogatás mértéke 0,661 0,837 0,725 0,844

13 Szállítóvezetéki fogyasztók 0,778

14 108/2005. (XII. 19.) GKM rendelet a földgáz közüzemi díjainak megállapításáról szóló 96/2003. (XII. 18.) GKM rendelet módosításáról A földgázellátásról szóló évi XLII. törvény 56. a (1) bekezdésének a) pontjában, valamint az árak megállapításáról szóló évi LXXXVII. törvény 7. ának (1) és (2) bekezdésében, valamint mellékletében kapott felhatalmazás alapján az árak (díjak) tekintetében a pénzügyminiszterrel egyetértésben a következőket rendelem el: 1. (1) A földgáz közüzemi díjainak megállapításáról szóló 96/2003. (XII. 18.) GKM rendelet (a továbbiakban: R.) 5/A. a helyébe a következő rendelkezés lép: 5/A. (1) A közüzemi díjak az 1. számú mellékletben meghatározott a) viszonteladói (I. 1. pont), b) szállítóvezetéki (I. 2. pont), és c) szolgáltatói nem háztartási (II. 2. pont) árszabás esetén két kategória ( 1. árkategória és 2. árkategória ) szerint kerülnek meghatározásra. (2) Az (1) bekezdés a) és b) pontjai esetében a közüzemi nagykereskedő az 1. árkategória szerinti díjtételeket köteles alkalmazni (legmagasabb) hatósági árként, kivéve a (4) és (6) bekezdés szerinti eseteket. (3) Az (1) bekezdés b) és c) pontja esetében a közüzemi szolgáltató az 1. árkategória szerinti díjtételeket köteles (legmagasabb) hatósági árként alkalmazni a) háztartási (lakossági) célra történő földgázértékesítés esetén, b) a távhő termelő társaságok részére lakossági távhő termelés céljára szolgáltatott földgázértékesítés esetén. (4) A (3) bekezdés hatálya alá nem tartozó nem háztartási fogyasztók esetében a közüzemi szolgáltató, valamint közüzemi szolgáltatói minőségében a közüzemi nagykereskedő a 2. árkategória szerinti díjtételeket köteles (legmagasabb) hatósági árként alkalmazni. (5) A közüzemi nagykereskedő és a közüzemi szolgáltató közötti mérési és számlázási időszakra vonatkozóan a közüzemi szolgáltató a jegyzőkönyvezéskor köteles megadni az általa 1. árkategória szerint értékesített gázmennyiséget és teljesítményt. (6) A közüzemi nagykereskedőnek az (5) bekezdés szerinti gázmennyiség és teljesítmény feletti gázmennyiségre és teljesítményre a 2. árkategória szerinti viszonteladói díjakat kell alkalmaznia (legmagasabb) hatósági árként. (7) A közüzemi szolgáltató az 1. árkategória szerint elszámolt gázmennyiségekről és teljesítményekről tételes nyilvántartást vezet és a mérésiszámlázási időszakra összesített adatszolgáltatást teljesít a közüzemi nagykereskedő részére. A Magyar Energia Hivatal ellenőrizheti a közüzemi szolgáltató 1., illetve 2. árkategória szerinti értékesítését. Ha az ellenőrzés során a Hivatal helyesbítő mennyiséget vagy teljesítményt állapít meg, a közüzemi nagykereskedő helyesbítő számlát állít ki. A közüzemi nagykereskedő a téves áralkalmazás időtartamára a 2. árkategória szerinti gázdíjon vagy teljesítmény, illetve alapdíjon felül kiegészítő díjat érvényesíthet, melynek mértéke a helyesbített mennyiségre és teljesítményre a jegybanki alapkamat +1%. A közüzemi szolgáltató csak akkor köteles a kiegészítő díjat megfizetni, ha a helyesbítésre okot adó téves áralkalmazás neki felróható. (8) A közüzemi fogyasztó a saját felhasználása alapján határozza meg az egyes árkategóriák szerint vételezett földgázmennyiséget és teljesítményt, melyről tételes nyilvántartást vezet és a mérésiszámlázási időszakra összesített adatszolgáltatást teljesít annak részére, akitől a földgázt vásárolja. A Magyar Energia Hivatal ellenőrizheti az egyes árkategóriák szerinti földgáz felhasználást. Ha az ellenőrzés során a Magyar Energia Hivatal helyesbítő mennyiséget vagy teljesítményt állapít meg, a közüzemi szolgáltató arról helyesbítő számlát állít ki. A közüzemi szolgáltató a téves áralkalmazás időtartamára a 2. árkategória díjain felül kiegészítő díjat érvényesíthet, melynek mértéke a helyesbített mennyiségre és teljesítményre a jegybanki alapkamat +1%. A közüzemi fogyasztó csak akkor köteles a kiegészítő díjat megfizetni, ha a helyesbítésre okot adó téves áralkalmazás neki felróható. (2) Az R. 6. ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A földgázellátásba év közben bekapcsolt új fogyasztó, illetve a gázév folyamán éves többletteljesítményt igénybe vevő fogyasztó a közüzemi alapdíjat és a 13. (7) bekezdése szerinti átalánydíjat fizető háztartási fogyasztók kivételével a közüzemi teljesítménydíjat vagy alapdíjat fizeti a gázévből hátralévő időszakban. A közüzemi alapdíjat és a 13. (7) bekezdése szerinti átalánydíjat fizető háztartási fogyasztóknak a közüzemi alapdíj vagy átalánydíj időarányos részét kell megfizetniük a gázévből hátralévő időszakban havonta, vagy szerződésben

15 rögzített időszakonként. A megkezdett hónap vagy időszak egész hónapnak vagy időszaknak számít. Ez a rendelkezés vonatkozik a közüzemi fogyasztói körbe visszatérő fogyasztókra is. 2. Az R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép. 3. Ez a rendelet január 18án lép hatályba, a hatálybalépéssel egyidejűleg hatályát veszti: a) a földgáz közüzemi díjainak megállapításáról szóló 96/2003. (XII. 18.) GKM rendelet módosításáról szóló 89/2004. (VI. 26.) GKM rendelet 17. ának (1) bekezdése és 1. számú melléklete, b) a földgáz közüzemi díjainak megállapításáról szóló 96/2003. (XII. 18.) GKM rendelet módosításáról szóló 52/2005. (VI. 29.) GKM rendelet 2. a és melléklete, valamint c) a földgáz hatósági díjairól rendelkező miniszteri rendeletek módosításáról szóló 77/2005. (XI. 1.) GKM rendelet 1. a és melléklete. Melléklet a 108/2005. (XII. 19.) GKM rendelethez [1. számú melléklet a 96/2003. (XII. 18.) GKM rendelethez] A földgáz közüzemi legmagasabb díjai (áfa és a fogyasztókat közvetlenül terhelő egyéb adók nélkül) Sorszám Árszabás Érintett vásárlói kör Közüzemi teljesítménydíjak (éves) Közüzemi (szolgáltatói) alapdíjak (éves) Közüzemi gázdíjak Viszontelad ói díjkedvezmény Ft /nap /nap Ft/m 3 /h I. Nagykereskedői árszabások I.1 Viszonteladói szolgáltatók 23,93 1,424 0, árkategória Viszonteladói 2. árkategória 23,93 1,673 0,165 I.2 szállítóvezetéki 620 1,406 Szállítóvezetéki fogyasztók 1. árkategória 730 1,672 Szállítóvezetéki 2. árkategória II. Szolgáltatói árszabások II.1 Háztartási háztartási fogyasztók A) <20 m 3 /h gázmérővel rendelkezők ,838 B) >20 m 3 /h ,797 gázmérővel rendelkezők C) gázmérővel nem rendelkezők 1,9 II.2 Nem háztartási nem háztartási fogyasztók

16 1. árkategória A) B) C) D) 2. árkategória A) B) C) D) <20 m 3 /h gázmérővel rendelkezők m 3 /h gázmérővel rendelkezők m 3 /h teljesítménylekötés >500 m 3 /h teljesítménylekötés <20 m 3 /h gázmérővel rendelkezők m 3 /h gázmérővel rendelkezők m 3 /h teljesítménylekötés >500 m 3 /h teljesítménylekötés , , , , , , , ,733

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. év március 27.-ei ülésére Tárgy: A távhőszolgáltatás legmagasabb díjairól szóló többször módosított 23/2000. (X.15.) ÖK rendelet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselőtestülete 2007. év december 17.i ülésére Tárgy: A távhőszolgáltatás legmagasabb díjairól szóló többször módosított 23/2000. (X.15.) ÖK rendelet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő-testülethez

ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő-testülethez Mátészalka V á r o s Polgármestere Mátészalka, Hősök tere 9. sz. Tel.: 44/500-961. Fax.:44/500-967 ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő-testülethez a távhőszolgáltatási díjak megállapításáról és alkalmazásáról,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő-testülethez. a Távhőszolgáltatás legmagasabb díjáról szóló rendelet módosítására

ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő-testülethez. a Távhőszolgáltatás legmagasabb díjáról szóló rendelet módosítására Mátészalka V á r o s Polgármestere Mátészalka, Hősök tere 9. sz. Tel.: 44/500-961. Fax.:44/500-967 Száma 222-2/2008 ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő-testülethez a Távhőszolgáltatás legmagasabb díjáról szóló

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő-testülethez. a Távhőszolgáltatás legmagasabb díjáról szóló rendelet módosítására

ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő-testülethez. a Távhőszolgáltatás legmagasabb díjáról szóló rendelet módosítására Mátészalka V á r o s Polgármestere Mátészalka, Hősök tere 9. sz. Tel.: 44/500-961. Fax.:44/500-967 Száma 222-3/2008 ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő-testülethez a Távhőszolgáltatás legmagasabb díjáról szóló

Részletesebben

Javaslat a távhőszolgáltatás díjait szabályozó önkormányzati rendelet mellékletének módosítására

Javaslat a távhőszolgáltatás díjait szabályozó önkormányzati rendelet mellékletének módosítására Gödöllői Távhő Kft. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2005. december 15-i ülésére Tárgy: Javaslat a távhőszolgáltatás díjait szabályozó önkormányzati rendelet mellékletének módosítására Előterjesztő:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. október 22-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. október 22-i ülésére Gödöllői Távhő Kft. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. október 22-i ülésére Tárgy: Javaslat a távhőszolgáltatás hődíjának változtatására Előterjesztő: Tóth István ügyvezető - 2 - Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

(1) A szolgáltató jogosult a évi XVIII. törvény 41. alapján a szolgáltatást korlátozni.

(1) A szolgáltató jogosult a évi XVIII. törvény 41. alapján a szolgáltatást korlátozni. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 63/2005.(XI.21.) Kgy. rendelete a távhőszolgáltatásról, valamint a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjának megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2003. december 29-i ülésére Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjai megállapításának szabályairól szóló többször

Részletesebben

A GAZDASÁGI, INFORMATIKAI ÉS IDEGENFORGALMI BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE

A GAZDASÁGI, INFORMATIKAI ÉS IDEGENFORGALMI BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE ... napirendi pont A GAZDASÁGI, INFORMATIKAI ÉS IDEGENFORGALMI BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE Javaslat a távhőszolgáltatás díjairól szóló új önkormányzati rendelet elfogadására Tisztelt Közgyűlés! A távhőszolgáltatás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. július 30-i rendkívüli ülésére Tárgy: A távhőszolgáltatásról szóló 16/2008.(IX.30.) rendelet módosítása Előadó: Dr. Czuppon

Részletesebben

Előterjesztés a távhőszolgáltatásról és a távhőszolgáltatás díjairól szóló 53/2005. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztés a távhőszolgáltatásról és a távhőszolgáltatás díjairól szóló 53/2005. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fõ tér.) Ügyiratszám: 58066-3/2008. CÍM: Előterjesztés a távhőszolgáltatásról és a távhőszolgáltatás díjairól szóló 53/2005. (XII. 2.) önkormányzati

Részletesebben

7. NAPIREND Ügyiratszám: 1/237-5/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. május 30-i nyilvános ülésére

7. NAPIREND Ügyiratszám: 1/237-5/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. május 30-i nyilvános ülésére 7. NAPIREND Ügyiratszám: 1/237-5/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. május 30-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívottak: A távhőszolgáltatásról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. december 17-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő - testületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év november 28-i ülésére Tárgy: A menetrend szerinti helyijáratú autóbusz közlekedés szolgáltatási díjairól szóló 39/2001. (XII.31.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata részére. a Debreceni Hőszolgáltató Zrt. távhőszolgáltatási díjtételeinek változása tárgyában

ELŐTERJESZTÉS. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata részére. a Debreceni Hőszolgáltató Zrt. távhőszolgáltatási díjtételeinek változása tárgyában Debreceni Hőszolgáltató Zrt. 4028 Debrecen, Tüzér u. 4. sz. ELŐTERJESZTÉS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata részére a Debreceni Hőszolgáltató Zrt. távhőszolgáltatási díjtételeinek változása tárgyában

Részletesebben

M.3. számú melléklet. 1/6. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. elszámolás során alkalmazott részletes számítási eljárás, paraméterek

M.3. számú melléklet. 1/6. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. elszámolás során alkalmazott részletes számítási eljárás, paraméterek M.3. számú melléklet GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. elszámolás során alkalmazott részletes számítási eljárás, paraméterek 1/6. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. I. Az egyttműködő földgázrendszer

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

FŐVÁROSI GÁZMŰVEK Zrt. SZOLGÁLTATÁSI DÍJSZABÁS. Érvényes: január 1-jétől

FŐVÁROSI GÁZMŰVEK Zrt. SZOLGÁLTATÁSI DÍJSZABÁS. Érvényes: január 1-jétől FŐVÁROSI GÁZMŰVEK Zrt. SZOLGÁLTATÁSI DÍJSZABÁS Érvényes: 2010. január 1jétől Készítette: controlling osztály 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÚTMUTATÓ A DÍJSZABÁS HASZNÁLATÁHOZ 2. oldal 2. ENERGIA SZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év május 24.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. december 21-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat által fenntartott nevelési és oktatási intézményekben alkalmazandó intézményi

Részletesebben

ALFA-NOVA Kft. Árképzési Szabályzata évre SZEKSZÁRD. A szabályzatban foglaltak végrehajtását január 01-től elrendelem.

ALFA-NOVA Kft. Árképzési Szabályzata évre SZEKSZÁRD. A szabályzatban foglaltak végrehajtását január 01-től elrendelem. VI. sz. melléklet ALFA-NOVA Kft. Árképzési Szabályzata 2013. évre SZEKSZÁRD A szabályzatban foglaltak végrehajtását 2013. január 01-től elrendelem. Szekszárd, 2013.01.02. Balog János Területi igazgató

Részletesebben

A díjképzés szabályai 2009.VII.1-től

A díjképzés szabályai 2009.VII.1-től A díjképzés szabályai 2009.VII.1-től 1. A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény ármegállapítással kapcsolatos, 57. 57/A. 57/B. előírásai: 57. (1) A távhő legmagasabb hatósági árának megállapításával

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. év december 18.-i ülésére Tárgy: A távhőszolgáltatás legmagasabb díjairól szóló többször módosított 23/2000. (X.15.) ÖK rendelet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének október 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének október 29-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. február 14-i ülésére Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjai megállapításának szabályairól szóló többször

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. szeptember 26- i ülésére Tárgy: A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testületének az egyes képviselő- testületi hatáskörök

Részletesebben

polgármester Iktatószám: 01/ /2009.

polgármester Iktatószám: 01/ /2009. Előterjesztő megnevezése: Dr. Botka László polgármester Iktatószám: 01/53974-1/2009. Tárgy: A távhőszolgáltatásról, valamint a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjának megállapításáról és a díjalkalmazás

Részletesebben

Előterjesztés a távhőszolgáltatásról és a távhőszolgáltatás díjairól szóló 53/2005. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztés a távhőszolgáltatásról és a távhőszolgáltatás díjairól szóló 53/2005. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fõ tér ) Ügyiratszám: 58066-0/008 CÍM: Előterjesztés a távhőszolgáltatásról és a távhőszolgáltatás díjairól szóló 53/005 (XII ) önkormányzati rendelet

Részletesebben

A szolgáltatás díja 2. 1

A szolgáltatás díja 2. 1 Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2003.(XII.20.) K.t. rendelete az ivóvízellátás, valamint szennyvízelvezetés, és tisztítás díjainak meghatározásáról és az áralkalmazási feltételekről

Részletesebben

Rendelettervezet. Száma: I. 2-103/2004. Üi.: Kérdő E. Tárgy: távhődíjak módosítása Melléklet: Koncessziós szerződés módosítása 3 db rendelettervezet

Rendelettervezet. Száma: I. 2-103/2004. Üi.: Kérdő E. Tárgy: távhődíjak módosítása Melléklet: Koncessziós szerződés módosítása 3 db rendelettervezet 1 / 11 Rendelettervezet Száma: I. 2-103/2004. Üi.: Kérdő E. Tárgy: távhődíjak módosítása Melléklet: Koncessziós szerződés módosítása 3 db rendelettervezet Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Makó

Részletesebben

3/2005. (I.26.) rendelet egységes szerkezetbe foglalt szövege

3/2005. (I.26.) rendelet egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete A TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS LEGMAGASABB HATÓSÁGI DÍJÁRÓL ÉS A DÍJALKALMAZÁS FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ az 53/2006. (XII.20.), 21/2009. (IX.25.), 8/2010. (III.30.) és a 41/2011.

Részletesebben

Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk. I. táblázat

Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk. I. táblázat Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk I. táblázat Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredmény-kimutatásban szereplő árbevételre és egyéb bevételekre

Részletesebben

Távhőszolgáltatásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk a 157/2005.(VIII.15.) Korm. rendelet alapján. I. táblázat

Távhőszolgáltatásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk a 157/2005.(VIII.15.) Korm. rendelet alapján. I. táblázat Távhőszolgáltatásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk a 157/2005.(VIII.15.) Korm. rendelet I. táblázat Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredmény-kimutatásban

Részletesebben

A 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 17/I. (1) bekezdése szerinti adatok: Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk. I.

A 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 17/I. (1) bekezdése szerinti adatok: Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk. I. Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredmény-kimutatásban szereplő árbevételre és egyéb bevételekre vonatkozó információk (a felhasználóhoz legközelebb eső felhasználási

Részletesebben

HIDEGSÉG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12/2003.(XII. 15.) RENDELETE

HIDEGSÉG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12/2003.(XII. 15.) RENDELETE HIDEGSÉG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12/2003.(XII. 15.) RENDELETE az ívóvízellátás, valamint szennyvízelvezetés, és tisztítás díjainak meghatározásáról és az áralkalmazási feltételekről Az árak megállapításáról

Részletesebben

6. SZÁMÚ MELLÉKLET. Tulajdonosok (felhasználók) és/vagy díjfizetők személyében bekövetkezett változás bejelentése (A megfelelő rész kitöltendő)

6. SZÁMÚ MELLÉKLET. Tulajdonosok (felhasználók) és/vagy díjfizetők személyében bekövetkezett változás bejelentése (A megfelelő rész kitöltendő) 6. SZÁMÚ MELLÉKLET Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. 9700 Szombathely, Március 15. tér 5/A. Tel.: 94/331-199 Tulajdonosok (felhasználók) és/vagy díjfizetők személyében bekövetkezett változás bejelentése

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 39/2013.(XI.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a távhőszolgáltatásról A TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KÖTELEZETTSÉGEI

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 39/2013.(XI.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a távhőszolgáltatásról A TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KÖTELEZETTSÉGEI 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 39/2013.(XI.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a távhőszolgáltatásról Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testületének a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. április 27-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvízért,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete október 24.-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete október 24.-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. október 24.-i ülésére Tárgy: A lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi

Részletesebben

12. (1) Ez a törvény a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével a kihirdetését követő napon lép hatályba.

12. (1) Ez a törvény a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével a kihirdetését követő napon lép hatályba. 2013. évi CLXXXVIII. törvény Hatályos: 2013.12.31-2013.12.31 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T ÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. november 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T ÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. november 29-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T ÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. november 29-i ülésére Tárgy: A lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII.

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. április 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. április 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. április 26-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló többször módosított 6/2004. (II.23.) ÖK. rendelet módosítása

Részletesebben

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2006. (XII.20.) számú rendelete a vízdíjak megállapításáról, a számlázás és a díjfizetés feltételeiről

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2006. (XII.20.) számú rendelete a vízdíjak megállapításáról, a számlázás és a díjfizetés feltételeiről KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2006. (XII.20.) számú rendelete a vízdíjak megállapításáról, a számlázás és a díjfizetés feltételeiről (módosítással egységes szerkezetben) Kistolmács Község Önkormányzatának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. június 27-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. június 27-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. június 27-i ülésére Tárgy: Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről. Előadó: dr. Horváth Sándor bizottsági

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. június 29-i ülésére Tárgy: A távhőszolgáltatásról szóló 16/2008.(IX.30.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Távhőszolgáltatási tevékenység. Árképzési Szabályzat

Távhőszolgáltatási tevékenység. Árképzési Szabályzat ALFA-NOVA Kft. Távhőszolgáltatási tevékenység Árképzési Szabályzat 2016. január 01-től Szolnok Megyei Jogú Város közigazgatási területén A szabályzatban foglaltak alkalmazását 2016. január 01-től elrendelem.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. év december 17.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

II. FEJEZET. Fogalom meghatározás

II. FEJEZET. Fogalom meghatározás Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2013. (III.06.) önkormányzati rendelete Szombathely Megyei Jogú Város területén végzett távhőszolgáltatásról Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk I. táblázat

Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk I. táblázat 4. melléklet a 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelethez Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk I. táblázat Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredmény-kimutatásban

Részletesebben

12. (1) Ez a törvény a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével a kihirdetését követő napon lép hatályba.

12. (1) Ez a törvény a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével a kihirdetését követő napon lép hatályba. 2013. évi CLXXXVIII. törvény Hatályos: 2013.11.23-2013.12.30 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 54/2013. (XII.12.) önkormányzati rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 54/2013. (XII.12.) önkormányzati rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 54/2013. (XII.12.) önkormányzati rendelete a távhőszolgáltatás díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 40/2006. (XII. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

NEMESKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 23/2005. (XII. 30.) Az ivóvízellátás díjának meghatározásáról és az áralkalmazási feltételekről

NEMESKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 23/2005. (XII. 30.) Az ivóvízellátás díjának meghatározásáról és az áralkalmazási feltételekről NEMESKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2005. (XII. 30.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Az ivóvízellátás díjának meghatározásáról és az áralkalmazási feltételekről a 15/2006.(XII.20.)

Részletesebben

4. melléklet a 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelethez Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk

4. melléklet a 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelethez Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk I. táblázat Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredmény-kimutatásban szereplő árbevételre és egyéb bevételekre vonatkozó információk (a felhasználóhoz legközelebb eső

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2009. (IX.25.) rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2009. (IX.25.) rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2009. (IX.25.) rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 52/2004. (IX. 15.) ÖKT rendelet, a távhőszolgáltatás legmagasabb

Részletesebben

Adatközzététel 2012-2013

Adatközzététel 2012-2013 Adatközzététel 2012-2013 1. Táblázat Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredmény-kimutatásban szereplő árbevételre és egyéb bevételekre vonatkozó információk (a felhasználóhoz

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 9. napirendi pont: Előterjesztés a Magyar Energia Hivatal állásfoglalás kéréséről

Jegyzőkönyvi kivonat. 9. napirendi pont: Előterjesztés a Magyar Energia Hivatal állásfoglalás kéréséről Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2012. június 28-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 9. napirendi pont: Előterjesztés a Magyar Energia Hivatal

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETŰ HŐENERGIA SZOLGÁLTATÁSI ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS (a mért hőenergia utólagos elszámolására fűtés + HMV)

EGYSÉGES SZERKEZETŰ HŐENERGIA SZOLGÁLTATÁSI ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS (a mért hőenergia utólagos elszámolására fűtés + HMV) Szerződés szám: HSzSz-Kkfh- /20 EGYSÉGES SZERKEZETŰ HŐENERGIA SZOLGÁLTATÁSI ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS (a mért hőenergia utólagos elszámolására fűtés + HMV) amelyet egyrészről a Felhasználó képviselője:

Részletesebben

KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS egyéb fogyasztó részére biztosított távhőszolgáltatásra

KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS egyéb fogyasztó részére biztosított távhőszolgáltatásra F 101 ESZF../. KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS egyéb fogyasztó részére biztosított távhőszolgáltatásra A szerződés létrejött egyrészről az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. (stat. azonosítója: 12794726-3530- 114-11, cégjegyzékszáma:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete november 27.-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete november 27.-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. november 27.-i ülésére Tárgy: A lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi

Részletesebben

50/2003. (VIII. 14.) GKM rendelet. a kedvezményes gázellátás igénybevételéről. Fogalommeghatározások

50/2003. (VIII. 14.) GKM rendelet. a kedvezményes gázellátás igénybevételéről. Fogalommeghatározások 50/2003. (VIII. 14.) GKM rendelet a kedvezményes gázellátás igénybevételéről A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény (a továbbiakban: GET) 56. (2) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

1. A fűtési időszak átlaghőmérséklete C 5,9 5,3 5,4 2. Lakossági felhasználók számára értékesített fűtési célú hő GJ

1. A fűtési időszak átlaghőmérséklete C 5,9 5,3 5,4 2. Lakossági felhasználók számára értékesített fűtési célú hő GJ 4. számú melléklet 157/2005. (VIII.15.) Korm. Rendelet alapján Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk 2013 év I. táblázat Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért,

Részletesebben

J A V A S L A T. Összeállította : Korózs András MIHŐ Kft. ügyvezető igazgatója. Egyeztetve:

J A V A S L A T. Összeállította : Korózs András MIHŐ Kft. ügyvezető igazgatója. Egyeztetve: MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE Mellékletek : 1-11/ b-ig J A V A S L A T a háztartási célú, távhő előállítással kapcsolatos gázenergia felhasználás szociális támogatási rendszerének megváltoztatása

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/330-4/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. december 23-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: A szennyvízcsatorna

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. év november 26.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete február 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete február 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: Az anyakönyvi eljárás egyes díjairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása Előadó: Sümegi Attila aljegyző

Részletesebben

A díjképzés szabályai 2011.IV.15-től

A díjképzés szabályai 2011.IV.15-től A díjképzés szabályai 2011.IV.15-től 1. A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény ármegállapítással kapcsolatos, 57. 57/A. 57/B. és 57/D -ainak előírásai: 57. (1) A távhő legmagasabb hatósági

Részletesebben

15. Villamosenergia-értékesítésből származó árbevétel ezer Ft 0 0 0 0

15. Villamosenergia-értékesítésből származó árbevétel ezer Ft 0 0 0 0 I táblázat Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredmény-kimutatásban szereplő árbevételre és egyéb bevételekre vonatkozó információk (a felhasználóhoz legközelebb eső

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete június 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete június 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. június 27-i ülésére Tárgy: Az anyakönyvi eljárás egyes díjairól szóló önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Sümegi Attila aljegyző Előterjesztés

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1

2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő rendelkezéseivel a közüzemi szolgáltatási területeken való egységes,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. október 30-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete által különböző szervezetekbe delegált személyek Előadó:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. JÚNIUS 18-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. JÚNIUS 18-I ÜLÉSÉRE Ügyiratszám: 6668/1/2015 Ügyintéző: Bereczk Balázs Tel.: 85/501-035 E-mail: bereczk.balazs@marcali.hu MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 8700 MARCALI, RÁKÓCZI U. 11. TEL.: 85/501-001, FAX: 85/501-055

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. január 31-i ülésére Tárgy: A helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló

Részletesebben

Adatközzététel

Adatközzététel Adatközzététel 2013-2014 1. Táblázat Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredmény-kimutatásban szereplő árbevételre és egyéb bevételekre vonatkozó információk (a felhasználóhoz

Részletesebben

EGYEDI KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS

EGYEDI KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS Várpalotai Közüzemi Kft. 8100 V á r p a l o t a, Fehérvári út 7. 9/4 EGYEDI KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS egyéb célú felhasználó fűtés szolgáltatására SZÁMA: FELHASZNÁLÓ: 2 EGYEDI KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS Amely létrejött

Részletesebben

Értékesített mért fűtési hőmennyiség

Értékesített mért fűtési hőmennyiség 1.sz. melléklet Értékesített mért fűtési hőmennyiség 12 1 8 GJ 6 4 2 Tényleges Korrigált (186 nap, 4 C) 1998-1999. 1999-2. 2-21. 21-22. 22-23. 23-24. 24-25. 25-26. 26-27. 27-28. Fűtési idény 2.sz. melléklet

Részletesebben

12. (1) Ez a törvény a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével a kihirdetését követő napon lép hatályba.

12. (1) Ez a törvény a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével a kihirdetését követő napon lép hatályba. 2013. évi CLXXXVIII. törvény Hatályos: 2013.11.22-2013.11.22 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő

Részletesebben

számlamagyarázó

számlamagyarázó 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 3 14 15 16 17 18 19 23 20 21 22 25 24 26 27 1 Vevőkód Az Ön egyedi azonosítója, ügyintézéskor kérjük, erre a számra hivatkozzon. 2 Fizetési azonosító 3 Gyűjtött telephelyek

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 42/2005.(X.27.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 42/2005.(X.27.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 42/2005.(X.27.) KGY r e n d e l e t e a távhőszolgáltatás díjainak megállapításáról és alkalmazásáról Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a távhőszolgáltatásról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. június 21-i ülésére Tárgy: Zirc Város Önkormányzat Képviselő-testület 2004. II. félévi munkaterve Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

KÖTEGYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2008.(XII.16.) SZ. R E N D E L E T E* AZ IVÓVÍZDÍJRÓL

KÖTEGYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2008.(XII.16.) SZ. R E N D E L E T E* AZ IVÓVÍZDÍJRÓL KÖTEGYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2008.(XII.16.) SZ. R E N D E L E T E* AZ IVÓVÍZDÍJRÓL Kötegyán Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 199. évi LXV. törvény

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS Hőközpont azonosító : Iktatási szám :./2013. ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS Távhő mérés szerinti szolgáltatására mely létrejött egyrészről a Salgó Vagyon Salgótarjáni Vagyonkezelő és Távhőszolgáltató Kft.

Részletesebben

1. A fűtési időszak átlaghőmérséklete C 7,8 6,37 2. Lakossági felhasználók számára értékesített fűtési célú hő GJ

1. A fűtési időszak átlaghőmérséklete C 7,8 6,37 2. Lakossági felhasználók számára értékesített fűtési célú hő GJ I. táblázat dmény-kimutatásban szereplő árbevételre és egyéb bevételekre vonatkozó információk (a felhasználóhoz legközelebb eső felhasználási mérő alapján): Sorszám Megnevezés Mértékegys ég 2014. év 2015.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület november 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület november 26-i ülésére Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. ikt.sz:13849-3/2009 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési osztály Kollár Péter

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. év január 13-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Zirci Önkéntes Tűzoltóság Alapszabályának módosítása Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 29-i ülésére Tárgy: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 2-533/2007. Üi.: Dévényi Zsuzsanna Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete bmj MAKÓ RENDELETTERVEZET Tárgy: Ivóvíz-, és csatorna szolgáltatás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. december 10-i ülésére Tárgy: A Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezetével kötendő ellátási szerződés jóváhagyása Előadó:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. június 21-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. június 21-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. június 21-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Zirc Borzavári úti temető elöregedett hársfasorának kivágására beérkezett árajánlatokról Előadó: Schreindorfer

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 34/2007. (XII.20.) sz. A csatornaszolgáltatás hatósági árának megállapításáról

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 34/2007. (XII.20.) sz. A csatornaszolgáltatás hatósági árának megállapításáról 34/2007.(XII.20.) sz. rendelet A csatornaszolgáltatás hatósági árának megállapításáról Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2007. (XII.20.) sz. rendelete A csatornaszolgáltatás hatósági

Részletesebben

b) az január 1. előtt termelésbe állított mezőkön kitermelt földgáz esetében (kivéve a föld alatti gáztárolás kényszerű párnagáz lecseréléséből

b) az január 1. előtt termelésbe állított mezőkön kitermelt földgáz esetében (kivéve a föld alatti gáztárolás kényszerű párnagáz lecseréléséből Országgyűlés Hivatala ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Képviselőcsoportja Irományszám: 1 i~ 0553. Érkezett: 1004 JúN 0 9. Képviselői önálló indítvány 2004. évi... törvény Nemzeti

Részletesebben

15. Villamosenergia-értékesítésből származó árbevétel ezer Ft

15. Villamosenergia-értékesítésből származó árbevétel ezer Ft I. táblázat Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredmény-kimutatásban szerepl árbevételre és egyéb bevételekre vonatkozó információk (a felhasználóhoz legközelebb eső

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 08-i rendkívüli ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 08-i rendkívüli ülésére 1. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 08-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

FŐVÁROSI GÁZMŰVEK Zrt. SZOLGÁLTATÁSI DÍJSZABÁS. Érvényes: január 1-jétől

FŐVÁROSI GÁZMŰVEK Zrt. SZOLGÁLTATÁSI DÍJSZABÁS. Érvényes: január 1-jétől FŐVÁROSI GÁZMŰVEK Zrt. SZOLGÁLTATÁSI DÍJSZABÁS Érvényes: Készítette: controlling osztály 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÚTMUTATÓ A DÍJSZABÁS HASZNÁLATÁHOZ 2. oldal 2. AZ EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSBAN ALKALMAZOTT

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2008. (XII.12.) rendelete a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjakról.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2008. (XII.12.) rendelete a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjakról. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2008. (XII.12.) rendelete a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjakról. Az árak megállapításáról szóló, az 1993. évi CIV. törvénnyel

Részletesebben

FŐVÁROSI GÁZMŰVEK Zrt. SZOLGÁLTATÁSI DÍJSZABÁS. Érvényes: július 1-jétől

FŐVÁROSI GÁZMŰVEK Zrt. SZOLGÁLTATÁSI DÍJSZABÁS. Érvényes: július 1-jétől FŐVÁROSI GÁZMŰVEK Zrt. SZOLGÁLTATÁSI DÍJSZABÁS Érvényes: Készítette: controlling osztály 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÚTMUTATÓ A DÍJSZABÁS HASZNÁLATÁHOZ 2. oldal 2. AZ EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSBAN ALKALMAZOTT

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006.december 18.-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006.december 18.-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006.december 18.-i ülésére Tárgy: A helyi adókról szóló 49/2003. (XII.09.) Ök. Rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

FŐGÁZ Zrt. SZOLGÁLTATÁSI DÍJSZABÁS. Érvényes: január 1-jétől

FŐGÁZ Zrt. SZOLGÁLTATÁSI DÍJSZABÁS. Érvényes: január 1-jétől FŐGÁZ Zrt. SZOLGÁLTATÁSI DÍJSZABÁS Érvényes: Készítette: Controlling Osztály 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÚTMUTATÓ A DÍJSZABÁS HASZNÁLATÁHOZ 2. oldal 2. AZ EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSBAN ALKALMAZOTT ÁRAK

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: VI/64842/2009.

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: VI/64842/2009. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: VI/64842/2009. Cím: Előterjesztés az ivóvízellátás, valamint szennyvízelvezetés, és tisztítás díjainak meghatározásáról és az

Részletesebben

Az energiahatékonyságról szóló törvény fogyasztóvédelmi kérdései

Az energiahatékonyságról szóló törvény fogyasztóvédelmi kérdései Az energiahatékonyságról szóló törvény fogyasztóvédelmi kérdései 2012/27/EU irányelv 2015. évi LVII. törvény az energiahatékonyságról Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terv Távhő Cselekvési Terv Nemzeti

Részletesebben