oktatás és munkaeropiacok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "oktatás és munkaeropiacok"

Átírás

1 centrope Regionális Fejlesztési Monitoring. Fókuszjelentés: Humán toke, oktatás és munkaeropiacok Vezetoi összefoglaló

2 centrope partner Ausztria Burgenland állami tartomány Alsó-Ausztria állami tartomány Bécs város és állami tartomány Eisenstadt város St. Pölten város Csehország Észak-moráviai régió Brno város Vysočina régió (megfigyelői státusz) Magyarország Győr-Moson-Sopron megye Vas megye Győr város Sopron város Szombathely város Szlovákia Pozsony önigazgatási régió Trnava önigazgatási régió Pozsony város Trnava város centrope agency centrope centrope koordinációs iroda I tematikus és operatív koordináció, kommunikációs és titkárság: Europaforum Wien, Rahlgasse 3/2, A-1060 Wien, centrope helyi irodák I regionális projekt management és kooperációs egységek Osztrák iroda I fejlesztési területe tudás régió : Regionalmanagement Niederösterreich, Regionalmanagement Burgenland, Vienna Business Agency, Cseh iroda I fejlesztési területe emberi tőke : HOPE-E.S., v.o.s., Magyar iroda I fejlesztési területe területi integráció : CEURINA NKft, Szlovák iroda I fejlesztési területe kultúra és turizmus : Slovenský Dom Centrope, E brosúra a centrope Regionális Fejlesztési Monitoring: Fókuszjelentés: Humán tőke, oktatás és munkaerőpiacok fő eredményeit mutatja be. A centrope capacity Regionális Fejlődési Monitoring kísérleti projektjének konzorciuma Osztrák Gazdaságkutatási Intézet Mendel Egyetem Brno, Üzleti és Gazdaságtudományi Kar Szlovák Tudományos Akadémia, Gazdaságkutató Intézet Magyar Tudományos Akadémia, Regionális Kutatások Központja, Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet Nemzetközi Gazdaságtudományok Bécsi Intézete

3 Tartalomjegyzék Bevezetés: kedvező munkaerő-piaci helyzet legalábbis európai viszonylatban 3 A centrope régió munkaerőpiacainak jellemzői: strukturális hasonlóságok és a liberalizáció mérsékelt hatásai 4 Oktatás a centrope régióban: a diákok részaránya magas, a diákmobilitás azonban alacsony 8 Politikai következtetések: A mobilitás akadályainak leküzdése 11 centrope

4 10,0 1. ábra: A munkanélküliségi ráta alakulása a centrope régióban ( , %-ban) 8,0 6,0 4,0 2,0 EU-27 centrope Forrás: Eurostat 0, ,0 2. ábra: Korcsoportonkénti foglalkoztatottsági adatok a centrope régióban (2010, %-ban) 85,0 EU-27 centrope Forrás: Eurostat 75,0 65,0 55,0 45,0 35,0 25, év év év év év

5 Bevezetés: kedvező munkaerő-piaci helyzet legalábbis európai viszonylatban A munkaerőpiac fő aggregált makroökonómiai indikátorai már első ránézésre is azt mutatják, hogy a centropeban az EU-27-ek átlagánál kedvezőbb a munkaerőpiaci helyzet. A munkanélküliségi ráta 2000-től, a régió egészét tekintve, minden évben folyamatosan körülbelül 2 százalékponttal alacsonyabb az Európai Unió átlagánál (1. ábra). A centrope legtöbb tagrégiója emellett saját országán belül is jól teljesít a munkanélküliségi ráta tekintetében, különösen a centrope magyar és szlovák tagrégiói, de az osztrák Alsó-Ausztria és Burgenland tartományok is ben csak Nagyszombat régió és Vas megye esetében haladta meg a munkanélküliségi ráta az EU-27-ek átlagát. Ugyanez igaz a foglalkoztatás növekedésére és a foglalkoztatási rátára: 2005 óta (vagyis a Magyarország, Szlovákia és a Cseh Köztársaság EU csatlakozását követő évtől kezdve) a foglalkoztatottság 2006 kivételével minden évben az EU átlagánál gyorsabban növekedett (vagy kevésbé csökkent) a centrope-ban, és 2004-től kezdve a kumulált foglalkoztatottság-növekedés terén a centrope-nak az EU- 27-ekhez viszonyított előnye eléri az 1,2 százalékpontot (2. ábra). A centrope régióban mért aggregált foglalkoztatási ráták 4,3 százalékponttal haladják meg az EU átlagát. Az elmúlt évtized során a centrope munkaerőpiaca alapvető intézményi változásokon ment át. Különösen, hogy májusától kezdve megvalósult a munkaerő szabad áramlása a 2004-ben csatlakozott EU országokból Ausztriába. Így a centrope ma már integrált munkaerőpiaccal dicsekedhet formálisan legalábbis. Ausztriában arra számítottak, hogy a liberalizáció az első évben a 2004-ben csatlakozott EU tagországok felől körülbelül fővel növeli majd a külföldiek beáramlását. Ez a várakozás beigazolódott. Az osztrák munkaerő-piaci adatok alapján decemberéig tal több munkavállaló érkezett a 2004-ben csatlakozott EU tagállamokból. Ez a Fókuszjelentés, tekintettel a centrope-ban jellemző jó munkaerő-piaci helyzetre és a múlt évben bevezetett alapvető intézményi változásokra, a munkaerő-piaci politika területére vonatkozóan célul tűzi ki a leegyszerűsített ténymegállapítást, a jelenlegi trendek, a közös problémák és a centrope régiói közötti potenciális együttműködési területek meghatározását. Ez a jelentés különösen a foglalkoztatásnak és a munkanélküliségnek a centrope-ra jellemző struktúráját, a régión belüli területi egyenlőtlenségek mértékét és a diák-mobilitást elősegítő és gátló tényezőket elemzi. A brosúra, amit a kezében tart egy összegzést ad a Fókuszjelentés: Humán tőke, oktatás és munkaerő piacok c. jelentésről, amely a centrope Regionális Fejlesztési Monitoring kísérleti projekt keretein belül került kidolgozásra. A jelentés teljes verziója ingyenesen letölthető az alábbi weboldalról: 03

6 A centrope régió munkaerőpiacainak jellemzői: strukturális hasonlóságok és a liberalizáció mérsékelt hatásai 04 Közös munkaerő-piaci probléma az idősebb munkavállalók alacsony foglalkoztatása mellett az alacsony szakmai képzettséggel rendelkezők magas munkanélkülisége is Az centrope-ot általában jellemző jó munkaerőpiaci helyzet ellenére jelen tanulmány eredményei rávilágítanak néhány, a munkaügyi politika terén fennmaradt közös kihívásra. Az egyik probléma, amely a centrope szinte minden tagrégiójában fennáll, az idősebb munkavállalók (az éves korosztályt értjük ez alatt) alacsony foglalkoztatottsága. Miközben a centrope-ra jellemző általános foglalkoztatottsági ráták minden korcsoport és mindkét nem esetében (átlagosan 2-9 százalékponttal) meghaladják az EU-27-ek átlagát, folyamatosan (átlagosan 6,5 százalékponttal) elmaradnak attól az idősebb (55-64 esztendős) munkavállalók esetében. Leegyszerűsítve ugyanez a helyzet jellemző a centrope valamennyi tagrégiójában. A politika tekintetében ebből arra a következtetésre jutunk, hogy az idősebb munkavállalók munkába állási lehetőségeinek növelését célzó aktív munka- ügyi politikára és képzésre irányuló közös, határokon átívelő kezdeményezések a határokon átívelő munkaügyi politikai együttműködés egyik területét adhatják. E probléma kezelésének céljából a munkaerő-piaci szereplők megoszthatnák egymással az adott célcsoportra irányuló munkaügyi politikájuk kapcsán szerzett tapasztalataikat, de együtt tudnának működni az új, aktív munkaügyi intézkedések kialakításának terén, valamint abban, hogy az idősebb munkavállalók szükségleteinek és képességeinek munkaerő-piaci elismerését elősegítsék. Másik közös probléma az alacsonyabb szakmai képzettséggel rendelkezők körében kialakult magas munkanélküliség, különösen a centrope cseh, szlovák és magyar területein. Az alacsony aggregált munkanélküliségi ráta ellenére az alacsonyabb szakképesítéssel rendelkező munkavállalók körében mért munkanélküliség a centrope néhány tagrégiójában meghaladja a 15%-ot. A centrope cseh, szlovák és magyar területein a magas és alacsony szakmai képzettséggel rendelkező munkavállalók körében tapasztalható munkanélküliségi ráta közötti különbség jelentősen meghaladja az EU-27 átlagát, ami arra utal, hogy a centrope-ban a munkanélküliség problémája aránytalanul nagy mértékben sújtja az alacsony szakképzettséggel rendelkezőket. Ezért kiemelkedő

7 A centrope régió munkaerőpiacainak jellemzői: strukturális hasonlóságok és a liberalizáció mérsékelt hatásai 1. táblázat: Munkanélküliségi ráta a végzettség szerint történő csoportosítás alapján: a centrope és az EU-27-ek (2010, %-ban) EU-27 centrope Nyolc általános alatti, alapfokú és szakmunkás végzettségűek 15,8 15,3 Középiskolai végzettséggel és szakirányú végzettséggel rendelkezők 9,0 8,0 Felsőfokú (főiskolai, egyetemi) végzettséggel rendelkezők 5,4 3,4 Forrás: Eurostat. a munkanélküliség leküzdéséért folytatott harcban az alacsonyabban képzett munkavállalók megtartását és képzését célzó politika jelentősége a régióban. Leegyszerűsítve Bécs és Pozsony fővárosi régióinak kivételével a centrope minden régiójára jellemző tényként említhetjük továbbá a középfokú szakképesítéssel rendelkező humánerőforrás szegmensek erőteljes központi szerepét, ami a centrope erős ipari bázisában is visszaköszön. A régióban a gazdasági szempontból aktív népesség mintegy 70%-a (az EU 48,6%-os átlagával szemben) rendelkezik középfokú (gimnáziumi vagy szakközépiskolai) végzettséggel. A foglalkoztatási ágak szerinti bontást tekintvén ez a különbség szintén érzékelhető, bár kissé mérsékeltebben. Ez pozitívan tükröződik a centrope oktatási rendszerében, mivel a szakképesítéssel rendelkező tanulók olyan szaktudásra tesznek szert, amelyet magasabb beosztásban végzett munkájuk során is hasznosítani tudnak. A középfokú végzettséggel rendelkező munkavállalók garanciált és folyamatosan javuló foglalkoztatása így a régió folyamatos munkaerő-piaci sikerének fontos tényezője lesz, és ennek a határokon átívelő programokban is tükröződnie kellene (lásd alább). Jelentős közös probléma a strukturális munkanélküliség magas részaránya is. A szakmákhoz kötődő strukturális eltérések (pl. a munkaerő-kereslet és -kínálat szakterületenként megjelenő eltérései) és a régiók közötti strukturális különbségek (pl. a régiók között a munkaerő-kereslet és -kínálat mértéke terén megmutatkozó eltérések) okozta problémák jelentős mértékben fokozzák a régióban a munkanélküliséget. Különösen a munkanélküliségnek a regionális strukturális különbségekből eredeztethető komponense jelzi a (határokon átívelő) mobilitás hiányát. Elemzésünk, amely a centrope munkaerőpiac-monitoring eszközét hasznosította a munkanélküliségre és álláskínálatra vonatkozó adatgyűjtéshez, számszerűsíteni tudta ezt a területi strukturális eltérésre vonatkozó komponenst azáltal, hogy a centrope-ra jellemző teljes munkaerő-mobilitást alapul véve a munkanélküliség maximális részarányát tíz kiválasztott foglalkoztatás-csoportra nézve számítottuk ki. Jelen elemzés rámutat a munkaerő-kínálat és -kereslet eloszlása terén a centrope régióban tapasztalható eltérésekre. A és évben, az adott szakma függvényében, átlagosan 4,9% (IT szakemberek) és 22,4% (CNC esztergályosok) közötti munkanélküliség a tökéletes munkaerő-mobilitás feltételezése esetén megszűnne a centrope-ban. Bár nyilvánvaló, hogy reálisan a tökéletes munkaerőmobilitás nem képzelhető el, és a regionális strukturális munkanélküliség még az egymáshoz hasonló szakmák körében is jelentős és tartós probléma a centrope régióban, ami arra utal, hogy léteznek még bizonyos gátak a régióban, amelyek a munkaerő szabad áramlását akadályozzák, és rávilágít arra is, hogy milyen potenciális előnyökkel járhatna, ha a belső migráció és az ingázás (így a munkaerő-mobilitás) mértéke növekedne a centrope régióban. A és évre vonatkozó átlagos strukturális munkanélküliségi ráták alapján arra is következtethetünk, hogy a regionális munkanélküliség meghaladja 05

8 A centrope régió munkaerőpiacainak jellemzői: strukturális hasonlóságok és a liberalizáció mérsékelt hatásai v Szakács 9,7 Pincér 6,3 Hentes 22,7 Szociális munkas/gondozó 22,0 CNC esztergályos 19,0 Hegesztő 11,2 3. ábra: Regionális strukturális munkanélküliség a centrope régióban adott szakmák esetén (%-ban) Forrás: centrope Iroda, Cseh Köztársaság, Munkaerőpiac-monitoring eszköz. Megjegyzés: a táblázat negyedéves átlagadatokat tartalmaz a és évre Kőműves 14,5 4,9 IT-szakember Járművezető 13,8 Rakodó 12,6 2. táblázat: A 2004-ben csatlakozott országokból Ausztriába érkezett külföldi munkavállalók számának becsült növekedése (2011. május január) Teljes mennyiség A munkavállalók %-ában Az Ausztriában mért teljes változás ,7 amelyből - férfi ,9 - nő ,5 - bevándorló ,4 - ingázó ,3 - Burgenlandba ,7 - Alsó-Ausztriába ,9 - Bécsbe , a Cseh Köztársaságból ,0 - Szlovákiából ,1 - Magyarországról ,3 Források: AMS Kereset- és karrier-monitoring, WIFO számítások.

9 A centrope régió munkaerőpiacainak jellemzői: strukturális hasonlóságok és a liberalizáció mérsékelt hatásai a 20%-ot a henteseket és szociális munkásokat sújtó teljes munkanélküliségen belül, és 10% és 20% közötti arányt képvisel a hegesztők, kőművesek, járművezetők, CNC-esztergályosok és rakodók körében kialakult teljes munkanélküliségen belül. Ez is megerősíti a határokon átívelő mobilitás növelésének fontosságát a középfokú szakképesítéssel rendelkező munkavállalók esetében. A munkaerő szabad áramlásának hatására nőtt a bevándorlás Ausztiába, negatív munkaerőpiaci hatások ugyanakkor ritkán jelentkeznek A tartós munkanélküliség egyik fontos oka a centrope-ban az összes végzettségi szint esetében jellemző a határokon átívelő és a belső mobilitás alacsony szintje május 1-ével ugyanakkor a centrope régióban a határokon átívelő munkaerőáramlást befolyásoló intézményrendszer drámai változáson ment keresztül, mivel a szabad munkaerő-áramlás korlátozását lehetővé tevő derogációs időszak lejárt. Ettől a naptól kezdve a május 1-én az EU-hoz csatlakozott tagországok állampolgárai, akiknek eddig engedélyre volt szükségük, ha legálisan munkát kívántak vállalni Ausztriában, minden további jogszabályi követelmény nélkül tölthetnek be itt állást. Bár nyilvánvalóan túl korai lenne még az ezen liberalizációhoz köthető munkaerő-áramlás teljes összetételét és struktúráját elemezni, az osztrák Munkaerő-piaci Tanács (AMS) munkaerőpiac-monitoring adatbázisában található eredmények azt mutatják, hogy májusához képest januárjára a 2004-ben csatlakozott EU tagállamok irányából érkezett, és az adott időpontban is Ausztriában foglalkoztatott külföldi munkavállalók száma körülbelül fővel (vagyis az összes munkavállaló megközelítőleg 0,7%-ával) növekedett. Így tehát elmondhatjuk, hogy a migráció nagy vonalakban a liberalizációt megelőző időszakban vártnak megfelelően alakult. Az új munkavállalók közül durván ingázó volt és az ingázók és migránsok több mint fele ( fő) letelepedett a centrope osztrák részén; Burgenlandban különösen jelentős beáramlás volt tapasztalható (a helyi munkavállalók 1,7%-ára tehető) ebben az időszakban. A szomszédos országokból érkezett, és a jelenleg Ausztriában foglalkoztatott külföldi munkavállalók (körülbelül fő) jelentős része magyar nemzetiségű. A munkanélküliség és a munkaerő-kereslet arányának a tíz kiválasztott szakma (lásd feljebb) esetében történt vizsgálata ugyanakkor második negyedévétől kezdve nem mutatja, hogy a növekvő migráció jelentős és könnyen észlelhető hatást generálna akár a küldő, akár a fogadó országok esetében májusától kezdve (vagyis második, harmadik, és negyedik negyedévében) azonos negyedéveihez viszonyítva Alsó-Ausztriában a munkanélküliség/munkahelykínálat arány jelentősen nőtt a kőművesek esetében (hozzávetőleg 10 munkanélküli betöltetlen álláshelyenként), miközben Burgenlandban hasonló trendek jelentek meg a szakácsok (1,6 munkanélküli betöltetlen álláshelyenként), pincérek (2,0 munkanélküli betöltetlen álláshelyenként) és járművezetők (0,5 munkanélküli betöltetlen álláshelyenként) estében; ezzel szemben Bécsben kevéssé érezhetők ilyen hatások. A munkanélküliség/ munkahelykínálat arány csak minimális mértékben csökkent ugyanakkor a centrope magyarországi részén található fontos küldő régiókban. Az Ausztriai bevándorlás munkaerő-piaci hatásai május 1-től továbbra is csak egyes szektorokra koncentrálódnak (mint az építőipar és a vendéglátás), és csak egyes régiókban jelennek meg (különösen Burgenlandban), így nem fenyegetnek a munkaerőpiaci helyzetet érintő lényeges változásokkal. 07

10 Oktatás a centrope régióban: a diákok részaránya magas, a diák-mobilitás azonban alacsony Az erős egyetemi rendszer alkotja a centrope oktatási rendszerének gerincét Az egész életen át tartó tanulásban való alacsony részvétel elleni küzdelem közös kihívást jelent a centrope régió egészében. A centrope oktatási rendszerének a rendelkezésre álló Eurostat adatok és a jelentés országtanulmányaiban felsorakoztatott tények bizonysága alapján történő elemzése azt mutatja, hogy az egyetemi rendszer kétségkívül a centrope egyik legfontosabb előnye más EU régiókhoz képest. Az egyetemi hallgatók lakosságszámhoz viszonyított aránya ebben a régióban meghaladja az EU átlagát (a centrope népességének több mint 5%-a rendelkezik egyetemi hallgatói jogviszonnyal, ezzel szemben az EU népességének 4% egyetemi hallgató), az elmúlt évtized során a diákok száma is gyorsabban nőtt a centrope-ban (30%-kal) az EU-27-ek átlagánál (7%-kal), és a régió egyetemi oktatási centrumként egyre nagyobb, a regionális szintet meghaladó jelentőségre tett szert. A doktorandusz hallgatók teljes lakosságon belüli részaránya is meghaladja az EU-27-ek átlagát (a centrope-ban 0,3% az EU-27-ek 0,1%-os átlagához képest). Vannak ugyanakkor a centrope oktatási rendszerének az EU-27-ekhez képest nyilvánvaló elmaradásban lévő területei is. Különösen igaz ez az egész életen át tartó tanulás esetében, amelyben még mindig nagyon alacsony számban vesznek részt a centrope cseh, szlovák és magyar területein a legfejlettebb országokhoz, de Ausztriához képest is ben csak a centrope 25 és 65 év közötti lakosságának 8,3%- a vett részt valamilyen hivatalos képzésben, míg az EU-27-ek esetében ez az arány 9,1% volt; és a legfejlettebb európai gazdaságok némelyikében (pl. Finnországban és Svédországban) a lakosság több mint 20%-a vett részt ilyen tevékenységekben. Az egész életen át tartó tanulásban való részvétel a centrope egyes területein jelentős eltéréseket mutat, aránya a bécsi 17,4%-tól a burgenlandi 9,9%-on át a Pozsonyban és a centrope cseh területein tapasztalható 6%-os sőt, a fennmaradó szlovák és magyar centrope tagrégiók esetében 3% alatti szintig változik. Jelentős fejlesztési terep nyílik tehát az egész 08

11 Oktatás a centrope régióban: a diákok részaránya magas, a diák-mobilitás azonban alacsony életen át tartó tanulásra irányuló stratégiai elképzelések megvalósítására a centrope régióban. Újabb együttműködési teret nyithatna a centrope-ban az egész életen át tartó tanulásban való részvétel ösztönzésére irányuló közös kezdeményezések területe. A diák-mobilitás szintje a centrope régióban alacsony, és főként más országokba irányul. A centrope egyetemi rendszerének jó oktatási teljesítményét alapul véve, az egyetemek közötti fokozott együttműködés éppúgy tovább erősíthetné ezt a rendszert, mint a diákcsere fokozására irányuló kezdeményezések, és segíthetne a régió egészének tekintetében tovább növelni ezt a komparatív előnyt. A diák-mobilitási potenciál meghatározásának érdekében felmérést végeztünk a centrope régió diákja körében a mobilitási viselkedés témakörében. Az eredmények azt mutatták, hogy a legtöbb, a felmérésben részt vevő diák még nem tanult külföldön. Csupán a megkérdezettek 7%-a mondta, hogy külföldön tanult, de az osztrák és magyar diákok között ez gyakoribb volt, mint a cseh és szlovák társaik esetében (4. ábra). Ezzel szemben a válaszadók közel fele (43%-uk) azt mondta, komolyan tervezi, hogy külföldön tanul majd a jövőben, csupán a cseh diákok között voltak észrevehetően kevesebben, akik ezt szeretnék. Ez arra utal, hogy a centrope diákjainak körében nagy a potenciális mobilitás. Az ilyen külföldi tartózkodásra irányuló tervek preferált külföldi célterülete azonban leginkább Nagy-Britannia, Németország, Finnország, Franciaország és az USA, a centrope régió más 60% 4. ábra: Tervezett és tényleges diák-mobilitás a centrope régióban (pozitív válaszok %-ában) 50% Külföldön tanult diákok Külföldi tanulmányokat tervező diákok 40% % 20% 17 10% 12 0% Osztrák centrope Magyar centrope 5 Szlovák centrope 7 7 Cseh centrope összesen centrope Forrás: MENDELU Diákfelmérés, 2011 (teljes mintaméret: diák) 09

12 Oktatás a centrope régióban: a diákok részaránya magas, a diák-mobilitás azonban alacsony országai ugyanakkor kevésbé vonzóak a centrope diákjai számára. A centrope ausztriai területén csupán a megkérdezettek 16,6%-a, a szlovák centrope régióban 15,8%-a, a cseh centrope-ban pedig mindössze a válaszadók 10,5%-a mutatott készséget arra, hogy fontolóra vegye valamely másik centrope országban való tanulás lehetőségét. Az egyetlen régió, ahol a diákok nagyobb hajlandóságot mutattak arra, hogy valamely más centrope országban tanuljanak, az a magyar centrope, ahol a megkérdezettek 38,1%-a elképzelhetőnek tartja, hogy Ausztriában tanuljon; 11,9%-uk tanulna Szlovákiában; és 7,1%-uk a Cseh Köztársaságban. Az egyetemek alacsony presztízse és a távolabbi, angol nyelvű területek nagyobb vonzereje a fő oka annak, hogy a diákok nem akarnak a centrope régióban tanulni. A jobb szaktudás mellett a nyelvtudás fejlesztése, és az új, nemzetközi kapcsolatok kialakításának lehetősége azok a leggyakrabban említett okok, amelyek miatt külföldön tanulnának a diákok. A válaszadók közül sokan állították azt is, hogy a centrope egyetemei azért nem vonzóak a számukra, mert angol nyelvű országban szeretnének tanulni (a válaszadók 32-49%-a), mivel úgy vélik, hogy a centrope egyetemei ismeretlenek és alacsony a presztízsük, vagy mivel gyengébb minőségű oktatást valószínűsítenek (a válaszadók 29-44%-a), esetleg messzebbre szeretnének menni tanulni (12 és 40% között). Csupán néhány diák (2 és 7% között) említette problémaként a csereprogramok, illetve a centrope-on belüli diákcserére vonatkozó kétoldalú megállapodások hiányát. A centrope-nak, mint külföldi tanulmányok célterületének népszerűsége tehát alapvetően függ egyetemei presztízsétől, és az általuk kínált angol nyelvű tanulási lehetőségektől. Az egyetemek presztízsének javítása, és az, hogy több angol nyelvű képzést kínáljanak alapvető a régión belüli diák-mobilitás javításához. E tekintetben Finnország vagy Hollandiát tekinthetjük irányadónak, amelyek egyaránt kis országok, kevesen beszélik a nyelvüket, mégis vonzóbbak a centrope diákjai számára, akik külföldön szeretnének tanulni, mint a centrope országok, vagyis a fenti stratégia ténylegesen sikerre vihető. 3. táblázat: Okok, amelyek miatt nem a centrope a külföldi tanulás célterülete (pozitív válaszok %-ban, több válasz is lehetséges) A diák országa: Ausztria Szlovákia Cseh Köztársaság Magyarország Angolul beszélő országban szeretnék inkább tanulni. 31,6 47,4 48,5 42,9 Úgy gondolom, hogy a régió egyetemei nem elég ismertek, és nem elég magas a presztízsük. 22,8 19,3 18,2 14,3 Úgy gondolom, hogy a régió egyetemei nem elég színvonalasak 21,0 19,3 18,1 14,3 A választott egyetemek közötti kétoldalú megállapodások hiánya. 7,0 1,8 5,0 4,8 A lakóhelyemtől távolabb szeretnék tanulni. 14,0 33,3 40,0 11,9 Forrás: MENDELU Diákfelmérés,

13 Politikai következtetések: A mobilitás akadályainak leküzdése Összefoglalván úgy tűnik, hogy a legfontosabb és nagyon következetesnek bizonyuló eredménye ezen tanulmánynak, hogy a centrope-ban az országhatárok még mindig erőteljesen gátolják a mobilitást, tekintet nélkül arra, hogy a lakosság mely részét vizsgáljuk. Így van ez a diákok mobilitásának esetében ahol további problémát vet föl a centrope-nak más területekhez viszonyított vonzereje éppúgy, mint a munkavállalók mobilitása esetében, ahol a tényekből arra következtethetünk, hogy a regionális mobilitás hiánya növeli a centrope-ban az aggregált munkanélküliséget. Ezek olyan intézkedéseket tesznek szükségessé, amelyek csökkentik a határokon átívelő mobilitás korlátait az oktatás minden szintjén. enter the growth market. enter centrope. 11

14 Politikai következtetések: A mobilitás akadályainak leküzdése A határokon átívelő foglalkoztatás segíthetne a strukturális munkanélküliség kiküszöbölésében és a határokon átívelő munkaerő-áramlás növelésében Különösen a munkaerő mobilitásának tekintetében el kell mondanunk, hogy a május 1-ét követően megnyíló, a liberalizált határokon átívelő ingázási és migrációs lehetőségek ellenére, amelyek ténylegesen növelték a centrope-ban a munkaerő mobilitását, még mindig problémát jelent a regionális kereslet és kínálat megfeleltethetőségének hiányából adódó strukturális munkanélküliség. A határokon átívelő foglalkoztatás fejlesztése így természetes a régióban a munkanélküliség csökkentését célzó politika számára. Az ilyen jellegű együttműködésbe logikusan be kellene vonni a Foglalkoztatási és Szociális Hivatalokat (PES), mivel minden centrope országban a PES rendszerek felelősek azért is, hogy munkahelyeket biztosítsanak, így ezekre a tevékenységekre kiválóan alkalmasak. Az általunk a jelen projekt körében a regionális PES szervezetekkel folytatott interjúk rámutatnak, hogy jelenleg a határokon átívelő foglalkoztatást gyakorlati problémák nagyon hosszú sora gátolja: rendkívül gyakori, hogy az adatátvitel módját és az adminisztratív eljárásokat is ki kell még alakítani, hogy a foglalkoztatással kapcsolatos tevékenységek kapcsán bele lehessen kezdeni az intenzívebb együttműködésbe. Fölmerülnek problémák az oktatási rendszerek kismértékű eltérései miatt is, amelyek bizonyos mérvű bizonytalansághoz vezetnek, hogy a végzettség egy másik országban megfelel-e az adott pozícióhoz szükséges végzettségnek. Különösen így van ez a szakmai képzések esetén, ahol nem nyilvánvaló, hogy adott jellegű képzésben részt vett személyek ugyanolyan tartalmú képzésben részesültek-e. Ezért jelenleg számos projekt dolgozik azon, hogy a határokon átívelő foglalkoztatás feltételeit javítsa. Ezek a tevékenységek várhatóan értékes eredménynyel szolgálnak majd azáltal, hogy csökkentik az aggregált munkanélküliséget a centrope-ban. Szükség lenne továbbá a jelenleg a határokon átívelő foglalkoztatás előfeltételeinek javítását célzó kezdeményezések továbbfolytatására és kiterjesztésére. A bevált gyakorlati tapasztalatok megosztása és az aktív munkaerő-piaci politika javíthatná az egyes célcsoportok helyzetét Eltekintve a képzéstől magától, az aktív munkaerőpiaci politika terén is komoly lehetőség kínálkozik az együttműködésre. A Foglalkoztatási és Szociális Hivatalok (PES) mellett vannak még regionális munkaerőpiaci szereplők (különösen a Területi Foglalkoztatási Paktumok, vagy a regionális szervezetek), amelyek együttműködő partnerként tudnának tevékenykedni. A korábbi releváns tapasztalatokból ugyanakkor arra következtethetünk, hogy ezen együttműködésnek meghatározott célcsoportokra kellene összpontosítani, és ki kellene terjednie a szervezetek közötti tapasztalatcserére is, mivel ezt a már létrejött együttműködési programok résztvevői általában nagyon pozitívan értékelik. Ide értjük a meghatározott célcsoportokra irányuló intézkedések megtervezését és megvalósítását egyrészt olyan területeken, amelyeken ezek a határokon átívelő munkaerőpiaci politika tevékenységeinek fontos részterületeként várhatóan a legnagyobb hasznot hozhatják (pl. a más centrope országban élő kisebbségek esetében); másrészt kiegészítő intézkedések tervezését és megvalósítását azon területek vonatkozásában, amelyeken a régiót közös munkaerő-piaci problémák sújtják (pl. az idősebb és az alacsony 12

15 Politikai következtetések: A mobilitás akadályainak leküzdése szakmai képzettséggel rendelkező munkavállalók esetében). Továbbá a meglévő infrastruktúra (pl. képzési központok) felhasználása tekintetében való jobb koordináció, valamint az adott célcsoportok kapcsán bevált gyakorlatra vonatkozó tapasztalatcsere egyaránt teret nyitnak az erőteljesebb és termékenyebb együttműködés számára. Az oktatási intézmények együttműködése előmozdíthatná az egész életen át tartó tanulásban való részvételt Az, hogy a centrope számos régiójában jellemző az alacsony részvétel az egész életen át tartó tanulásban, újabb együttműködési lehetőséget kínál a képzésben résztvevők, pl. iskolák és felnőttképző intézetek számára. Itt az osztrák vidékfejlesztési program körében kialakított és megvalósított tanuló régió stratégiák egész sorának tapasztalata hasznosítható lenne hasonló, de inkább helyi, határon átívelő tevékenységek kontextusában. Összességében ennek a programnak az eredményei arra utalnak, hogy a képzésben résztvevő szervezetek (iskolák és felnőttképző intézetek) olyan területeken kialakított jobb koordinációval, mint a koordinált nyitvatartási és képzési idők kérdése, vagy a közös tájékoztató intézkedések kialakítása, alacsony költséggel teremthetnének lehetőséget a lakosság képzésben történő részvételre való hajlandóságának növelésére. A fejlettebb koordinációhoz szükség van a határokon átívelő munkaerőpiac-monitoring eszközökre A fejlettebb koordináció, annak konkrét formájától függetlenül, közös eszközöket is szükségessé tesz majd a regionális munkaerőpiaci politikák monitorozásához. Ehhez a legtöbb esetben megfelelő mennyiségű és minőségű adat áll a rendelkezésre, amely lehetővé teszi a munkaerőpiac szabályozói számára, hogy országos szintű operatív döntéseket hozzanak. A határokon átívelő szemléletben ugyanakkor a definíciókat érintő különbségek és az adatok összeegyeztethetetlen volta nagyon gyakran hasznavehetetlenné teszi az országos forrásokat a döntéshozók napi szintű munkavégzéséhez. Az operatív döntéshozáshoz hasznosítható, egyszerre aktuális és megfelelően összehasonlítható adatforrások kialakítása így továbbra is nagy kihívás marad a centrope régióban. Éppen ezért szükséges lenne folytatni és kiterjeszteni az ilyen adatok kialakítására irányuló jelenlegi kezdeményezéseket (mint pl. a jelen tanulmányban alkalmazott Munkaerőpiac-monitoring Eszköz). Erőfeszítéseket kell tennünk annak érdekében, hogy a centrope egyetemeit a külföldi diákok számára vonzóbbá tegyük. A diák-mobilitásnak az oktatás minden fokán megjelenő problémája továbbra is megoldásra vár a centrope régióban. E tekintetben tanulmányunk eredményei számos potenciális beavatkozási lehetőségre világítanak rá. 13

meet europe. meet centrope. 2011. május 5. Győri Városháza Politikai Bizottság Munkaerő mobilitása & telephely választás

meet europe. meet centrope. 2011. május 5. Győri Városháza Politikai Bizottság Munkaerő mobilitása & telephely választás 2011. május 5. Győri Városháza Politikai Bizottság Munkaerő mobilitása & telephely választás Nyilvános konferencia Egy határok nélküli régió Workshop Telephely marketing és branding a centrope térségben

Részletesebben

meet europe. meet centrope. www.centrope.com

meet europe. meet centrope. www.centrope.com meet europe. meet centrope. www.centrope.com meet europe. meet centrope. Ausztria, Cseh Köztársaság, Magyarország és Szlovákia találkozási térségében a centrope régió új és virágzó transznacionális régióvá

Részletesebben

MUNKAERŐ-PIACIÉS MIGRÁCIÓSVÁLTOZÁSOK

MUNKAERŐ-PIACIÉS MIGRÁCIÓSVÁLTOZÁSOK MUNKAERŐ-PIACIÉS MIGRÁCIÓSVÁLTOZÁSOK A SZLOVÁK-MAGYAR HATÁR MENTI RÉGIÓ MAGYAROLDALÁN(2007ÉS2014 KÖZÖTT) LIII. KÖZGAZDÁSZ VÁNDORGYŰLÉS MISKOLC, 2015. SZEPTEMBER 4. A szlovák-magyar határmenti migráció/slovensko-maďarská

Részletesebben

meet europe. meet centrope. 2011. December 5. Tomášov / Bratislava Art Hotel Kaštieľ Program

meet europe. meet centrope. 2011. December 5. Tomášov / Bratislava Art Hotel Kaštieľ Program 2011. December 5. Tomášov / Bratislava Art Hotel Kaštieľ Program Politikai Bizottság Az infrastruktúra-fejlesztés és a megközelíthetőség fellendítése I A legtöbbet kihozni a 2014-2020-as EU programozási

Részletesebben

Régiónk munkaerőpiaci helyzete 2011 tavaszán - a mobilitás jegyében. 2011. június 7.

Régiónk munkaerőpiaci helyzete 2011 tavaszán - a mobilitás jegyében. 2011. június 7. Régiónk munkaerőpiaci helyzete 2011 tavaszán - a mobilitás jegyében 2011. június 7. 1 A munkaerőpiac jellemzői * 2011. I. negyedév Megnevezés Országos Gy-M-S megye Vas megye * KSH adat Zala megye Foglalkoztatottak

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

meet innovation. meet centrope. 2012. május 21. Brno program

meet innovation. meet centrope. 2012. május 21. Brno program 2012. május 21. Brno program Politikai Bizottság I Városháza, Brno A centrope versenyképességének fokozása I A centrope-on belüli hosszútávú együttműködés irányába Nyilvános Konferencia I MUNI Campus,

Részletesebben

ÜDVÖZÖLJÜK ÖNÖKET!!! SZÍVÉLYESEN. Munkaerő-piaci monitoring. Konferencia. Ausztria Szlovákia / Ausztria / - Csehország - Ausztria Magyarország

ÜDVÖZÖLJÜK ÖNÖKET!!! SZÍVÉLYESEN. Munkaerő-piaci monitoring. Konferencia. Ausztria Szlovákia / Ausztria / - Csehország - Ausztria Magyarország I N I N T T E E R R R E E G G I I I I AA Ausztria Szlovákia / Ausztria / - Csehország - SZÍVÉLYESEN ÜDVÖZÖLJÜK ÖNÖKET!!! Konferencia Munkaerő-piaci monitoring LAMO Projekt Az EU-bővítés folyamatában végbemenő

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség 46. Közgazdász-vándorgyűlés Czakó Erzsébet Eger, 2008. június 27. 1/17 Témakörök 1. Versenyképesség az EU szintjén 2. A Lisszaboni Stratégia és metamorfózisai

Részletesebben

Külföldi munkavállalási hajlandóság

Külföldi munkavállalási hajlandóság Külföldi munkavállalási hajlandóság Magyarországi helyzetkép szlovák és cseh összehasonlításban ----------------------------------------------------------------------- Előadás a Mobilitás és flexibilitás

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. AUGUSZTUS 2015. augusztus 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.581 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. december 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. április 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

Felsőoktatási intézmények tevékenységének minőségi dimenziói c. párbeszéd konferenciához

Felsőoktatási intézmények tevékenységének minőségi dimenziói c. párbeszéd konferenciához Felsőoktatási intézmények tevékenységének minőségi dimenziói c. párbeszéd konferenciához Bács-Kiskun Megyei Munkaügyi Központ Busch Irén Baja, 2005. szeptember 13. www.bacsmmk.hu,, e-mail: bacsmmk@lab

Részletesebben

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában Fábián Zsófia KSH A vizsgálat célja Európa egyes térségei eltérő természeti, társadalmi és gazdasági adottságokkal rendelkeznek. Különböző történelmi

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. március 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni:

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év -

Részletesebben

KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE. SZOMBATHELY, 2013. október 17.

KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE. SZOMBATHELY, 2013. október 17. KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE SZOMBATHELY, 2013. október 17. Az egy főre jutó bruttó hazai termék a Nyugat-Dunántúlon Egy főre jutó bruttó hazai termék Megye, régió ezer

Részletesebben

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május Pályázathoz anyagok a TÁMOP 4.1.1/AKONV2010-2019 Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése 1/b képzéskorszerűsítési alprojekt Munkaerőpiaci helyzetkép II. negyedév Negyed adatok régiókra bontva 2010. 1.

Részletesebben

A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni:

A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év - év

Részletesebben

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Megbízható bérezési adatok a DUIHK 2014 es Bérezési Tanulmányában Jövőre átlagosan négy százalékkal szeretnék a külföldi vállalatok munkavállalóik

Részletesebben

A szakképz lat rben. Hajdúszoboszl. szoboszló,2007.december 14

A szakképz lat rben. Hajdúszoboszl. szoboszló,2007.december 14 A szakképz pzés és s felnőttk ttképzés s hatása a foglalkoztatásra, az Állami Foglalkoztatási Szolgálat lat új j szerepkörben rben Hajdúszoboszl szoboszló,2007.december 14 1 A képzés és foglalkoztatás

Részletesebben

Galasi Péter: Fiatal diplomások életpálya-vizsgálata

Galasi Péter: Fiatal diplomások életpálya-vizsgálata Galasi Péter: Fiatal diplomások életpálya-vizsgálata (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Galasi Péter (2002) Fiatal diplomások életpálya-vizsgálata :

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

OSAP Bér- és létszámstatisztika. Vezetõi összefoglaló

OSAP Bér- és létszámstatisztika. Vezetõi összefoglaló OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Vezetõi összefoglaló 2003 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Vezetői összefoglaló Az OSAP 1626/02 nyilvántartási számú bérstatisztika adatszolgáltatóinak köre a

Részletesebben

A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői

A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői Bács-Kiskun megyében, 2015 januárjában egy év távlatában csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma 1456 fővel (5,6%-kal). A nyilvántartott álláskeresők

Részletesebben

Nők a foglalkoztatásban

Nők a foglalkoztatásban projekt Munkáltatói fórum 2011. 10.11. Budapest Nők a foglalkoztatásban Kőrösi Regina Nők foglalkoztatásban az UNIÓ-ban A nők és férfiak közötti esélyegyenlőség alapvető jog és az Európai Unió közös alapelve

Részletesebben

A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli trendjei a Nyugat-dunántúli régióban

A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli trendjei a Nyugat-dunántúli régióban MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet A Nyugat-dunántúli technológiai régió jövőképe és operatív programja Győr, 2004. szeptember 30. A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli

Részletesebben

Pest megye önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete

Pest megye önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete www.pest.hu Pest önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete A vállalkozások számának alakulása, a megszűnő és az új cégek száma, a cégek tevékenységének típusa hatással van az adott terület foglalkoztatási

Részletesebben

A szakképző iskolát végzettek iránti kereslet várható alakulása a kutatás koncepciójának bemutatása, új elemek ismertetése

A szakképző iskolát végzettek iránti kereslet várható alakulása a kutatás koncepciójának bemutatása, új elemek ismertetése A szakképző iskolát végzettek iránti kereslet várható alakulása a kutatás koncepciójának bemutatása, új elemek ismertetése Tóth István János, PhD tudományos főmunkatárs, MTA KRTK KTI ügyvezető, MKIK GVI

Részletesebben

Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében

Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében A munkaerőpiac jellemzői 2010. IV. negyedév Megnevezés Országos Gy-M-S megye Foglalkoztatottak száma (fő)* Vas megye Zala megye

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Zala megye

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Zala megye Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Zala megye Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó stratégiaalkotás

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

Az Európai Bizottság javaslata az egész életen át tartó tanulást szolgáló Európai Képesítési Keretrendszer létrehozására

Az Európai Bizottság javaslata az egész életen át tartó tanulást szolgáló Európai Képesítési Keretrendszer létrehozására Az Európai Bizottság javaslata az egész életen át tartó tanulást szolgáló Európai Képesítési Keretrendszer létrehozására Az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) az EU tagállamok kormányfőinek kezdeményezésére

Részletesebben

JELENTÉS. Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 -

JELENTÉS. Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 - - 0 - HMTJ 25 /2015 Ikt. szám:1855/27.01.2015 JELENTÉS Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 - Előterjesztő: Elemző Csoport www.judetulharghita.ro www.hargitamegye.ro www.harghitacounty.ro HU

Részletesebben

Menni vagy maradni? Előadó: Fülöp Gábor, HKIK főtitkár. Eger, 2012. szeptember 28.

Menni vagy maradni? Előadó: Fülöp Gábor, HKIK főtitkár. Eger, 2012. szeptember 28. Menni vagy maradni? Ki fog itt dolgozni 15 év múlva? Előadó: Fülöp Gábor, HKIK főtitkár Eger, 2012. szeptember 28. 1 A HKIK az ezres nagyságrendű vállalati kapcsolatai alapján az alábbi területeken érzékel

Részletesebben

2013. NOVEMBER 13. 9.00. 13.00. Gundel Étterem, BUDAPEST. A projektesemény az Európai Bizottság társfinanszírozásában valósul meg.

2013. NOVEMBER 13. 9.00. 13.00. Gundel Étterem, BUDAPEST. A projektesemény az Európai Bizottság társfinanszírozásában valósul meg. A FIATALOK FOGLALKOZTATÁSÁNAK ELŐMOZDÍTÁSA PROJEKT KONFERENCIA 2013. NOVEMBER 13. 9.00. 13.00. Gundel Étterem, BUDAPEST A projektesemény az Európai Bizottság társfinanszírozásában valósul meg. 09.00-09.30

Részletesebben

Társadalmi kapcsolathálózat-elemzés

Társadalmi kapcsolathálózat-elemzés A CENTROPE K+F EGYÜTTMŰKÖDÉSI HÁLÓZAT Társadalmi kapcsolathálózat-elemzés Első eredmények Az ÖAR-Regionalberatung GmbH és a CONVELOP cooperative knowledge design gmbh együttműködésében Graz, 2010. február

Részletesebben

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Az EU célrendszere 2007-2013 Kevésbé fejlett országok és régiók segítése a strukturális és kohéziós alapokból 2014 2020 EU versenyképességének

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Foglalkoztatottság, gazdasági aktivitás 4. 208.700 fő van jelen a munkaerőpiacon (15-64) Aktivitási

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON ÁTMENETI GAZDASÁGOKKAL FOGLALKOZÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖZPONT MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM NÉPJÓLÉTI MINISZTÉRIUM ORSZÁGOS MŰSZAKI INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

4. ábra: A GERD/GDP alakulása egyes EU tagállamokban 2000 és 2010 között (%) 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 2000 2001 2002 2003 Észtország Portugália 2004 2005 2006 2007 Magyarország Románia 2008

Részletesebben

centrope Regionális Fejlesztési Monitoring Fókuszjelentés a területi integrációról. Vezetoi összefoglaló

centrope Regionális Fejlesztési Monitoring Fókuszjelentés a területi integrációról. Vezetoi összefoglaló centrope Regionális Fejlesztési Monitoring Fókuszjelentés a területi integrációról. Vezetoi összefoglaló centrope partner Ausztria Burgenland állami tartomány Alsó-Ausztria állami tartomány Bécs város

Részletesebben

Továbbtanulás a felsőoktatásban

Továbbtanulás a felsőoktatásban Továbbtanulás a felsőoktatásban Szemerszki Marianna Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) OFI konferencia, 2011. december 7. Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Intézményrendszer

Részletesebben

Heves megye középfokú oktatási intézményeiben végzett felmérések eredményei

Heves megye középfokú oktatási intézményeiben végzett felmérések eredményei Észak-magyarországii Regiionálliis Munkaügyii Központ Egrii Regiionálliis Kiirendelltsége Heves megye középfokú oktatásii iintézményeiiben végzett fellmérés eredményeii 2007. év Heves megye középfokú oktatási

Részletesebben

HELYZETE ÉS LEHETSÉGES JÖVŐBELI TRENDJEI A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN

HELYZETE ÉS LEHETSÉGES JÖVŐBELI TRENDJEI A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN A TUDÁSIPAR, TUDÁSHASZNÁLAT HELYZETE ÉS LEHETSÉGES JÖVŐBELI TRENDJEI A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN (VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ) Helyzetfeltáró és értékelő tanulmány A nyugat-dunántúli technológiai régió jövőképe

Részletesebben

Munkahely, megélhetőségi tervek

Munkahely, megélhetőségi tervek Munkahely, megélhetőségi tervek Tartalom Szerbia/Vajdaság munkaerő-piaca A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A magyar fiatalok továbbtanulással kapcsolatos meglátásai empirikus kutatás A magyar fiatalok

Részletesebben

centrope Regionális Fejlődési Jelentés 2012 Projekt-összefoglaló és következtetések

centrope Regionális Fejlődési Jelentés 2012 Projekt-összefoglaló és következtetések centrope Regionális Fejlődési Jelentés 2012 Projekt-összefoglaló és következtetések Bevezető Ez a regionális fejlődési jelentés a centrope regionális fejlődés-monitoring kísérleti projekt harmadik és egyben

Részletesebben

A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14.

A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14. A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14. Előadó: Nyemcsok Lászlóné, tanácsadó Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai

Részletesebben

Migrációs trendek és tervek Magyarországon

Migrációs trendek és tervek Magyarországon Migrációs trendek és tervek Magyarországon Gödri Irén HELYZETKÉP: 5 éves a KSH Népességtudományi Kutatóintézet 214. január 2., Budapest Előzmények: - 1956 1957: nagyfokú elvándorlás (194 ezer fő) - 1958

Részletesebben

Az Erasmus+ programról Dudás Ferencné c. egyetemi docens Nemzetközi Mobilitási Iroda igazgató

Az Erasmus+ programról Dudás Ferencné c. egyetemi docens Nemzetközi Mobilitási Iroda igazgató Az Erasmus+ programról Dudás Ferencné c. egyetemi docens Nemzetközi Mobilitási Iroda igazgató Mi az az Erasmus+ program? Az Európai Bizottság idén már 28 éves programja Plusz, mert a 28 évvel ezelőtt alapított

Részletesebben

A szakképzés átalakítása

A szakképzés átalakítása A szakképzés átalakítása Kihívások és válaszok Dr. Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium Kihívások 2 A munkaerőpiac Foglalkoztatottság Foglalkoztatási

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Jász-Nagykun-Szolnok megye

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Jász-Nagykun-Szolnok megye Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Jász-Nagykun-Szolnok megye Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGAT-DUNÁNTÚL MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGAT-DUNÁNTÚL MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGAT-DUNÁNTÚL MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE Győr 2006 Központi Statisztikai Hivatal Győri Igazgatósága, 2006 ISBN-10: 963-235-050-2 ISBN-13: 978-963-235-050-9

Részletesebben

Baranya megyei szakképzésfejlesztési. stratégia. Mellékletek, 2015. IV. Melléklet: A stratégia külső illeszkedési pontjai. 1. v. 2015. 06. 03.

Baranya megyei szakképzésfejlesztési. stratégia. Mellékletek, 2015. IV. Melléklet: A stratégia külső illeszkedési pontjai. 1. v. 2015. 06. 03. 1 Baranya megyei szakképzésfejlesztési stratégia Mellékletek, 2015. IV. Melléklet: A stratégia külső illeszkedési pontjai 1. v. 2015. 06. 03. 2 Tartalom 1. A képzés trendvonalai... 3 1.1 Európai trendek...3

Részletesebben

A Csehországban megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni:

A Csehországban megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni: A Csehországban megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - 5 év - 5 év -

Részletesebben

2013. március 8.: Nemzetközi nőnap. A nők és a nemek közötti egyenlőtlenségek a válság idején

2013. március 8.: Nemzetközi nőnap. A nők és a nemek közötti egyenlőtlenségek a válság idején Kommunikációs Főigazgatóság KÖZVÉLEMÉNY-FIGYELŐ OSZTÁLY Brüsszel, 2013. február 26. 2013. március 8.: Nemzetközi nőnap A nők és a nemek közötti egyenlőtlenségek a válság idején Európai Parlament, Eurobarométer

Részletesebben

Regionális jó gyakorlatok az innovatív foglalkoztatás terén

Regionális jó gyakorlatok az innovatív foglalkoztatás terén Regionális jó gyakorlatok az innovatív foglalkoztatás terén Surányi Beatrix projekt menedzser Miskolc, 2010. október 21. Tel.: +36 46 503 770, Fax: +36 46503779 E-mail: eminnov@eminnov.huweblap: www.norria.hu

Részletesebben

A szlovák és magyar határmenti munkaerő migrációs folyamatok, a munkaerő-áramlásból származó potenciális lehetőségek feltárása

A szlovák és magyar határmenti munkaerő migrációs folyamatok, a munkaerő-áramlásból származó potenciális lehetőségek feltárása A szlovák és magyar határmenti munkaerő migrációs folyamatok, a munkaerő-áramlásból származó potenciális lehetőségek feltárása HUSK/1101/1.2./0171 projekt nyitó rendezvénye Komárno, 2014.10.29. Kopint

Részletesebben

A magyar felsõoktatás helye Európában

A magyar felsõoktatás helye Európában Mûhely Ladányi Andor, ny. tudományos tanácsadó E-mail: ladanyi.andrea@t-online.hu A magyar felsõoktatás helye Európában E folyóirat hasábjain korábban két alkalommal is elemeztem az európai felsőoktatás

Részletesebben

Kivándorlás és iskolázottság: Iskolázottság szerinti szelekció a Magyarországról 2009 és 2013 között kivándoroltak körében

Kivándorlás és iskolázottság: Iskolázottság szerinti szelekció a Magyarországról 2009 és 2013 között kivándoroltak körében Kivándorlás és iskolázottság: Iskolázottság szerinti szelekció a Magyarországról 2009 és 2013 között kivándoroltak körében Globális migrációs folyamatok és Magyarország Budapest, 2015 november 17 Blaskó

Részletesebben

Foglalkoztathatóság ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztései. a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5.

Foglalkoztathatóság ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztései. a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5. Foglalkoztathatóság ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztései a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5. prioritásában 2014. május 28. I. Európai Szociális Alapból tervezett

Részletesebben

Nők munkaerő-piaci helyzete - esélyek és veszélyek Budapesten Simonyi Ágnes Budapest, 2012 február 28

Nők munkaerő-piaci helyzete - esélyek és veszélyek Budapesten Simonyi Ágnes Budapest, 2012 február 28 Nők munkaerő-piaci helyzete - esélyek és veszélyek Budapesten Simonyi Ágnes Budapest, 2012 február 28 Átgondolandó A nők foglalkoztatási helyzetének fővárosi sajátosságai - esélyek Női munkanélküliség

Részletesebben

Átalakuló társadalomúj folyamatok és következmények a megyékben. L. Rédei Mária, D.Sc.

Átalakuló társadalomúj folyamatok és következmények a megyékben. L. Rédei Mária, D.Sc. Átalakuló társadalomúj folyamatok és következmények a megyékben L. Rédei Mária, D.Sc. Miből élünk jövőre? És Hosszútávon? XIX. Országos Urbanisztikai Konferencia, 2013. 04.17-19. Mosonmagyaróvár Megállapítható

Részletesebben

Munkaerő-piaci alapismeretek (BA)

Munkaerő-piaci alapismeretek (BA) Munkaerő-piaci alapismeretek (BA) Korén Andrea MUNKAGAZDASÁGTAN A munkagazdaságtana közgazdaságtan azon részterülete, amely a munkaerő-piacot és ezen piac jellemzőinek (bér, foglalkoztatás, munkanélküliség)

Részletesebben

Bevándorlók Magyarországon. Kováts András MTA TK Kisebbségkutató Intézet

Bevándorlók Magyarországon. Kováts András MTA TK Kisebbségkutató Intézet Bevándorlók Magyarországon Kováts András MTA TK Kisebbségkutató Intézet Az elemzés fókusza Miben mások a határon túli magyarok, mint a többi bevándorolt? Kik a sikeres migránsok ma Magyarországon? A magyar

Részletesebben

A regionális gazdasági fejlődés műszaki - innovációs hátterének fejlesztése

A regionális gazdasági fejlődés műszaki - innovációs hátterének fejlesztése A regionális gazdasági fejlődés műszaki - innovációs hátterének fejlesztése TÁMOP- 4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0006 Az üzleti szolgáltató szektorban rejlő regionális lehetőségek Suhajda Attila 2011.06.21. Sopron,

Részletesebben

6. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia 2010. április 29-30.

6. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia 2010. április 29-30. 6. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia 2010. április 29-30. Az egész életen át tartó tanulás jelentsége a társadalmi és területi különbségek csökkentésében Mottó A tanulás nem csupán

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK A MÓDSZERTAN Telefonos megkérdezés központilag előírt kérdőív alapján Adatfelvétel ideje: 2013. November 20014.

Részletesebben

Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban

Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban 2014. június 30. A Magyar Kerékpárosklub legfrissebb,

Részletesebben

MKIK szerepe a szakképzésben

MKIK szerepe a szakképzésben MKIK szerepe a szakképzésben Bihall Tamás alelnök Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Budapest, 2009. június 26. Kamarai feladatok, elért eredmények Tanulószerződés intézménye Vizsgaelnöki és tagi delegálás

Részletesebben

Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014

Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014 2014.??.??. Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014 A projekt célkitűzései Hallgatói érdeklődés felkeltése a tudományos pálya iránt, főleg az MTMI

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

Igazságos és színvonalas oktatást mindenkinek

Igazságos és színvonalas oktatást mindenkinek Igazságos és színvonalas oktatást mindenkinek Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter tájékoztatója 2006. június 27. 1 A reformokat folytatni kell! Az elmúlt négy év eredményei: A Világ-Nyelv

Részletesebben

AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ REGIONÁLIS KÉRDÉSEI A KÖZÖS REGIONÁLIS POLITIKA KIALAKULÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI KERETE

AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ REGIONÁLIS KÉRDÉSEI A KÖZÖS REGIONÁLIS POLITIKA KIALAKULÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI KERETE AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ REGIONÁLIS KÉRDÉSEI A KÖZÖS REGIONÁLIS POLITIKA KIALAKULÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI KERETE ELŐADÓ: DR. KENGYEL ÁKOS EGYETEMI DOCENS JEAN MONNET PROFESSZOR 1 TARTALOM A KOHÉZIÓS POLITIKA FONTOSSÁGA

Részletesebben

TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN

TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN EURÓPAI PARLAMENT BELSŐ POLITIKÁK FŐIGAZGATÓSÁGA B. TEMATIKUS OSZTÁLY: STRUKTURÁLIS ÉS KOHÉZIÓS POLITIKÁK KULTÚRA ÉS OKTATÁS TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN

Részletesebben

A közfoglalkoztatás. Közfoglalkoztatás Magyarországon

A közfoglalkoztatás. Közfoglalkoztatás Magyarországon A közfoglalkoztatás jó gyakorlatai Közfoglalkoztatás Magyarországon 2014-2015 Felelős kiadó: Dr. Pintér Sándor belügyminiszter Weboldal: http://www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium Nyomda: Duna-Mix Kft.,

Részletesebben

ZÁRÓRENDEZVÉNY. Pécs és Kistérsége Foglalkoztatási Megállapodás. Az Ifjúsági Garancia Program lehetőségei. Sasvári Gábor igazgató-helyettes

ZÁRÓRENDEZVÉNY. Pécs és Kistérsége Foglalkoztatási Megállapodás. Az Ifjúsági Garancia Program lehetőségei. Sasvári Gábor igazgató-helyettes ZÁRÓRENDEZVÉNY Pécs és Kistérsége Foglalkoztatási Megállapodás Az Ifjúsági Garancia Program lehetőségei Sasvári Gábor igazgató-helyettes Pécs, 2014. december 11. A GDP alakulása Az ipari termelés volumenindexe

Részletesebben

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás Az Európai Unióról dióhéjban Továbbtanulás, munkavállalás Dorka Áron EUROPE DIRECT - Pest Megyei Európai Információs Pont Cím: 1117 Budapest Karinthy F. utca 3. Telefon: (1) 785 46 09 E-mail: dorkaa@pmtkft.hu

Részletesebben

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, intézetigazgató MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézete A kutatás-fejlesztés és a felsőoktatás

Részletesebben

Szlovák állampolgárok a magyar oktatási rendszerben. Reisinger Adrienn Széchenyi István Egyetem radrienn@rkk.hu SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM

Szlovák állampolgárok a magyar oktatási rendszerben. Reisinger Adrienn Széchenyi István Egyetem radrienn@rkk.hu SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Magyar-szlovák agglomeráció Pozsony környékén - Közszolgáltatás fejlesztési hálózat Pozsony határon átnyúló agglomerációjában (AGGLONET) WS 5 OKTATÁS ÉS EGÉSZSÉGÜGY 2010. április

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli technológiai előretekintési program felépítése

A Nyugat-dunántúli technológiai előretekintési program felépítése A Nyugat-dunántúli technológiai régió jövőképe és operatív programja projektindító workshop Győr, 2003. június 4. A Nyugat-dunántúli technológiai előretekintési program felépítése Grosz András tudományos

Részletesebben

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében A TÁMOP 2. prioritás tartalma A gazdaság és a munkaerıpiac változása folyamatos alkalmazkodást kíván meg, melynek legfontosabb eszköze a képzés.

Részletesebben

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Az Európai Unió kohéziós politikája Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Kohéziós politika az elnevezés néhány év óta használatos korábban: regionális politika, strukturális politika

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép

Munkaerő-piaci helyzetkép FOGLALKOZTATÁSI FŐOSZTÁLY Munkaerő-piaci helyzetkép Regisztrált álláskeresők száma Győr-Moson-Sopron megyében 2012-2016 Munkaerő-piaci folyamatok 2016 jában a regisztrált álláskeresők a 366 628 fő volt

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

Korai iskolaelhagyást megelőző beavatkozások (nemzetközi példák)

Korai iskolaelhagyást megelőző beavatkozások (nemzetközi példák) XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 Tomasz Gábor Korai iskolaelhagyást megelőző beavatkozások (nemzetközi példák) Lemorzsolódás Drop-outs (US) Early

Részletesebben

Burgenland tartomány A kiskereskedelmi szerkezet és vásárlóerő áramlás vizsgálata

Burgenland tartomány A kiskereskedelmi szerkezet és vásárlóerő áramlás vizsgálata Burgenland tartomány A kiskereskedelmi szerkezet és vásárlóerő áramlás vizsgálata különös tekintettel a szomszédos Magyarországgal fennálló összefonódásokra Részeredmények Ing. Mag. Georg Gumpinger, 2009.

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép

Munkaerő-piaci helyzetkép FOGLALKOZTATÁSI FŐOSZTÁLY Munkaerő-piaci helyzetkép Regisztrált álláskeresők száma Győr-Moson-Sopron megyében 2011-2015 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 - j an. f ebr. m árc.

Részletesebben

centrope Regionális Fejlesztési Monitoring. Fókuszjelentés: Technológiapolitika, innováció Vezetoi összefoglaló

centrope Regionális Fejlesztési Monitoring. Fókuszjelentés: Technológiapolitika, innováció Vezetoi összefoglaló centrope Regionális Fejlesztési Monitoring. Fókuszjelentés: Technológiapolitika, kutatás és innováció Vezetoi összefoglaló centrope partner Ausztria Burgenland állami tartomány Alsó-Ausztria állami tartomány

Részletesebben

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter, az MTA doktora KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem, Győr egyetemi

Részletesebben

A vizsgált időszak számos ponton hozott előrelépést, illetve változást az előző év, hasonló időszakához képest:

A vizsgált időszak számos ponton hozott előrelépést, illetve változást az előző év, hasonló időszakához képest: 2010. június 1. TÁJÉKOZTATÓ a Magyarországon 2010 első negyedévében megrendezett nemzetközi rendezvényekről A Magyar Turizmus Zrt. Magyar Kongresszusi Irodája 2010-ben is kiemelt feladatának tartja, hogy

Részletesebben

EGER DEMOGRÁFIAI FOLYAMATAINAK ELEMZÉSE ÉS ELŐREJELZÉSE (összegzés) 1995-2024

EGER DEMOGRÁFIAI FOLYAMATAINAK ELEMZÉSE ÉS ELŐREJELZÉSE (összegzés) 1995-2024 CSALÁDSEGÍTŐ INTÉZET 3300 EGER, KERTÉSZ ÚT 3. TELEFON / FAX: 06-36/784-825 E-mail: csaladsegito.intezet@upcmail.hu Web: csskeger.hu EGER DEMOGRÁFIAI FOLYAMATAINAK ELEMZÉSE ÉS ELŐREJELZÉSE (összegzés) 1995-2024

Részletesebben

Farkas Jenő Zsolt. MTA KRTK RKI ATO, Kecskemét. A vidékfejlesztés jelene és jövője - műhelykonferencia 2014. Június 24.

Farkas Jenő Zsolt. MTA KRTK RKI ATO, Kecskemét. A vidékfejlesztés jelene és jövője - műhelykonferencia 2014. Június 24. Farkas Jenő Zsolt MTA KRTK RKI ATO, Kecskemét A vidékfejlesztés jelene és jövője - műhelykonferencia 2014. Június 24. Vázlat I. A kutatás céljai és menete II. A vidék meghatározása III. A területi szintek

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Gazdaságföldrajz Kihívások Európa előtt a XXI. században 2013. Európa (EU) gondjai: Csökkenő világgazdasági súly, szerep K+F alacsony Adósságválság Nyersanyag-

Részletesebben

KAMARÁK SZEREPE A FOGLALKOZTATÁS NÖVEKEDÉSÉBEN

KAMARÁK SZEREPE A FOGLALKOZTATÁS NÖVEKEDÉSÉBEN KAMARÁK SZEREPE A FOGLALKOZTATÁS NÖVEKEDÉSÉBEN Bihall Tamás elnök Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Miskolc, 2010. október 21. 1 Foglalkoztatási ráta változása 2004-2008 % 8 7 6 5

Részletesebben