oktatás és munkaeropiacok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "oktatás és munkaeropiacok"

Átírás

1 centrope Regionális Fejlesztési Monitoring. Fókuszjelentés: Humán toke, oktatás és munkaeropiacok Vezetoi összefoglaló

2 centrope partner Ausztria Burgenland állami tartomány Alsó-Ausztria állami tartomány Bécs város és állami tartomány Eisenstadt város St. Pölten város Csehország Észak-moráviai régió Brno város Vysočina régió (megfigyelői státusz) Magyarország Győr-Moson-Sopron megye Vas megye Győr város Sopron város Szombathely város Szlovákia Pozsony önigazgatási régió Trnava önigazgatási régió Pozsony város Trnava város centrope agency centrope centrope koordinációs iroda I tematikus és operatív koordináció, kommunikációs és titkárság: Europaforum Wien, Rahlgasse 3/2, A-1060 Wien, centrope helyi irodák I regionális projekt management és kooperációs egységek Osztrák iroda I fejlesztési területe tudás régió : Regionalmanagement Niederösterreich, Regionalmanagement Burgenland, Vienna Business Agency, Cseh iroda I fejlesztési területe emberi tőke : HOPE-E.S., v.o.s., Magyar iroda I fejlesztési területe területi integráció : CEURINA NKft, Szlovák iroda I fejlesztési területe kultúra és turizmus : Slovenský Dom Centrope, E brosúra a centrope Regionális Fejlesztési Monitoring: Fókuszjelentés: Humán tőke, oktatás és munkaerőpiacok fő eredményeit mutatja be. A centrope capacity Regionális Fejlődési Monitoring kísérleti projektjének konzorciuma Osztrák Gazdaságkutatási Intézet Mendel Egyetem Brno, Üzleti és Gazdaságtudományi Kar Szlovák Tudományos Akadémia, Gazdaságkutató Intézet Magyar Tudományos Akadémia, Regionális Kutatások Központja, Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet Nemzetközi Gazdaságtudományok Bécsi Intézete

3 Tartalomjegyzék Bevezetés: kedvező munkaerő-piaci helyzet legalábbis európai viszonylatban 3 A centrope régió munkaerőpiacainak jellemzői: strukturális hasonlóságok és a liberalizáció mérsékelt hatásai 4 Oktatás a centrope régióban: a diákok részaránya magas, a diákmobilitás azonban alacsony 8 Politikai következtetések: A mobilitás akadályainak leküzdése 11 centrope

4 10,0 1. ábra: A munkanélküliségi ráta alakulása a centrope régióban ( , %-ban) 8,0 6,0 4,0 2,0 EU-27 centrope Forrás: Eurostat 0, ,0 2. ábra: Korcsoportonkénti foglalkoztatottsági adatok a centrope régióban (2010, %-ban) 85,0 EU-27 centrope Forrás: Eurostat 75,0 65,0 55,0 45,0 35,0 25, év év év év év

5 Bevezetés: kedvező munkaerő-piaci helyzet legalábbis európai viszonylatban A munkaerőpiac fő aggregált makroökonómiai indikátorai már első ránézésre is azt mutatják, hogy a centropeban az EU-27-ek átlagánál kedvezőbb a munkaerőpiaci helyzet. A munkanélküliségi ráta 2000-től, a régió egészét tekintve, minden évben folyamatosan körülbelül 2 százalékponttal alacsonyabb az Európai Unió átlagánál (1. ábra). A centrope legtöbb tagrégiója emellett saját országán belül is jól teljesít a munkanélküliségi ráta tekintetében, különösen a centrope magyar és szlovák tagrégiói, de az osztrák Alsó-Ausztria és Burgenland tartományok is ben csak Nagyszombat régió és Vas megye esetében haladta meg a munkanélküliségi ráta az EU-27-ek átlagát. Ugyanez igaz a foglalkoztatás növekedésére és a foglalkoztatási rátára: 2005 óta (vagyis a Magyarország, Szlovákia és a Cseh Köztársaság EU csatlakozását követő évtől kezdve) a foglalkoztatottság 2006 kivételével minden évben az EU átlagánál gyorsabban növekedett (vagy kevésbé csökkent) a centrope-ban, és 2004-től kezdve a kumulált foglalkoztatottság-növekedés terén a centrope-nak az EU- 27-ekhez viszonyított előnye eléri az 1,2 százalékpontot (2. ábra). A centrope régióban mért aggregált foglalkoztatási ráták 4,3 százalékponttal haladják meg az EU átlagát. Az elmúlt évtized során a centrope munkaerőpiaca alapvető intézményi változásokon ment át. Különösen, hogy májusától kezdve megvalósult a munkaerő szabad áramlása a 2004-ben csatlakozott EU országokból Ausztriába. Így a centrope ma már integrált munkaerőpiaccal dicsekedhet formálisan legalábbis. Ausztriában arra számítottak, hogy a liberalizáció az első évben a 2004-ben csatlakozott EU tagországok felől körülbelül fővel növeli majd a külföldiek beáramlását. Ez a várakozás beigazolódott. Az osztrák munkaerő-piaci adatok alapján decemberéig tal több munkavállaló érkezett a 2004-ben csatlakozott EU tagállamokból. Ez a Fókuszjelentés, tekintettel a centrope-ban jellemző jó munkaerő-piaci helyzetre és a múlt évben bevezetett alapvető intézményi változásokra, a munkaerő-piaci politika területére vonatkozóan célul tűzi ki a leegyszerűsített ténymegállapítást, a jelenlegi trendek, a közös problémák és a centrope régiói közötti potenciális együttműködési területek meghatározását. Ez a jelentés különösen a foglalkoztatásnak és a munkanélküliségnek a centrope-ra jellemző struktúráját, a régión belüli területi egyenlőtlenségek mértékét és a diák-mobilitást elősegítő és gátló tényezőket elemzi. A brosúra, amit a kezében tart egy összegzést ad a Fókuszjelentés: Humán tőke, oktatás és munkaerő piacok c. jelentésről, amely a centrope Regionális Fejlesztési Monitoring kísérleti projekt keretein belül került kidolgozásra. A jelentés teljes verziója ingyenesen letölthető az alábbi weboldalról: 03

6 A centrope régió munkaerőpiacainak jellemzői: strukturális hasonlóságok és a liberalizáció mérsékelt hatásai 04 Közös munkaerő-piaci probléma az idősebb munkavállalók alacsony foglalkoztatása mellett az alacsony szakmai képzettséggel rendelkezők magas munkanélkülisége is Az centrope-ot általában jellemző jó munkaerőpiaci helyzet ellenére jelen tanulmány eredményei rávilágítanak néhány, a munkaügyi politika terén fennmaradt közös kihívásra. Az egyik probléma, amely a centrope szinte minden tagrégiójában fennáll, az idősebb munkavállalók (az éves korosztályt értjük ez alatt) alacsony foglalkoztatottsága. Miközben a centrope-ra jellemző általános foglalkoztatottsági ráták minden korcsoport és mindkét nem esetében (átlagosan 2-9 százalékponttal) meghaladják az EU-27-ek átlagát, folyamatosan (átlagosan 6,5 százalékponttal) elmaradnak attól az idősebb (55-64 esztendős) munkavállalók esetében. Leegyszerűsítve ugyanez a helyzet jellemző a centrope valamennyi tagrégiójában. A politika tekintetében ebből arra a következtetésre jutunk, hogy az idősebb munkavállalók munkába állási lehetőségeinek növelését célzó aktív munka- ügyi politikára és képzésre irányuló közös, határokon átívelő kezdeményezések a határokon átívelő munkaügyi politikai együttműködés egyik területét adhatják. E probléma kezelésének céljából a munkaerő-piaci szereplők megoszthatnák egymással az adott célcsoportra irányuló munkaügyi politikájuk kapcsán szerzett tapasztalataikat, de együtt tudnának működni az új, aktív munkaügyi intézkedések kialakításának terén, valamint abban, hogy az idősebb munkavállalók szükségleteinek és képességeinek munkaerő-piaci elismerését elősegítsék. Másik közös probléma az alacsonyabb szakmai képzettséggel rendelkezők körében kialakult magas munkanélküliség, különösen a centrope cseh, szlovák és magyar területein. Az alacsony aggregált munkanélküliségi ráta ellenére az alacsonyabb szakképesítéssel rendelkező munkavállalók körében mért munkanélküliség a centrope néhány tagrégiójában meghaladja a 15%-ot. A centrope cseh, szlovák és magyar területein a magas és alacsony szakmai képzettséggel rendelkező munkavállalók körében tapasztalható munkanélküliségi ráta közötti különbség jelentősen meghaladja az EU-27 átlagát, ami arra utal, hogy a centrope-ban a munkanélküliség problémája aránytalanul nagy mértékben sújtja az alacsony szakképzettséggel rendelkezőket. Ezért kiemelkedő

7 A centrope régió munkaerőpiacainak jellemzői: strukturális hasonlóságok és a liberalizáció mérsékelt hatásai 1. táblázat: Munkanélküliségi ráta a végzettség szerint történő csoportosítás alapján: a centrope és az EU-27-ek (2010, %-ban) EU-27 centrope Nyolc általános alatti, alapfokú és szakmunkás végzettségűek 15,8 15,3 Középiskolai végzettséggel és szakirányú végzettséggel rendelkezők 9,0 8,0 Felsőfokú (főiskolai, egyetemi) végzettséggel rendelkezők 5,4 3,4 Forrás: Eurostat. a munkanélküliség leküzdéséért folytatott harcban az alacsonyabban képzett munkavállalók megtartását és képzését célzó politika jelentősége a régióban. Leegyszerűsítve Bécs és Pozsony fővárosi régióinak kivételével a centrope minden régiójára jellemző tényként említhetjük továbbá a középfokú szakképesítéssel rendelkező humánerőforrás szegmensek erőteljes központi szerepét, ami a centrope erős ipari bázisában is visszaköszön. A régióban a gazdasági szempontból aktív népesség mintegy 70%-a (az EU 48,6%-os átlagával szemben) rendelkezik középfokú (gimnáziumi vagy szakközépiskolai) végzettséggel. A foglalkoztatási ágak szerinti bontást tekintvén ez a különbség szintén érzékelhető, bár kissé mérsékeltebben. Ez pozitívan tükröződik a centrope oktatási rendszerében, mivel a szakképesítéssel rendelkező tanulók olyan szaktudásra tesznek szert, amelyet magasabb beosztásban végzett munkájuk során is hasznosítani tudnak. A középfokú végzettséggel rendelkező munkavállalók garanciált és folyamatosan javuló foglalkoztatása így a régió folyamatos munkaerő-piaci sikerének fontos tényezője lesz, és ennek a határokon átívelő programokban is tükröződnie kellene (lásd alább). Jelentős közös probléma a strukturális munkanélküliség magas részaránya is. A szakmákhoz kötődő strukturális eltérések (pl. a munkaerő-kereslet és -kínálat szakterületenként megjelenő eltérései) és a régiók közötti strukturális különbségek (pl. a régiók között a munkaerő-kereslet és -kínálat mértéke terén megmutatkozó eltérések) okozta problémák jelentős mértékben fokozzák a régióban a munkanélküliséget. Különösen a munkanélküliségnek a regionális strukturális különbségekből eredeztethető komponense jelzi a (határokon átívelő) mobilitás hiányát. Elemzésünk, amely a centrope munkaerőpiac-monitoring eszközét hasznosította a munkanélküliségre és álláskínálatra vonatkozó adatgyűjtéshez, számszerűsíteni tudta ezt a területi strukturális eltérésre vonatkozó komponenst azáltal, hogy a centrope-ra jellemző teljes munkaerő-mobilitást alapul véve a munkanélküliség maximális részarányát tíz kiválasztott foglalkoztatás-csoportra nézve számítottuk ki. Jelen elemzés rámutat a munkaerő-kínálat és -kereslet eloszlása terén a centrope régióban tapasztalható eltérésekre. A és évben, az adott szakma függvényében, átlagosan 4,9% (IT szakemberek) és 22,4% (CNC esztergályosok) közötti munkanélküliség a tökéletes munkaerő-mobilitás feltételezése esetén megszűnne a centrope-ban. Bár nyilvánvaló, hogy reálisan a tökéletes munkaerőmobilitás nem képzelhető el, és a regionális strukturális munkanélküliség még az egymáshoz hasonló szakmák körében is jelentős és tartós probléma a centrope régióban, ami arra utal, hogy léteznek még bizonyos gátak a régióban, amelyek a munkaerő szabad áramlását akadályozzák, és rávilágít arra is, hogy milyen potenciális előnyökkel járhatna, ha a belső migráció és az ingázás (így a munkaerő-mobilitás) mértéke növekedne a centrope régióban. A és évre vonatkozó átlagos strukturális munkanélküliségi ráták alapján arra is következtethetünk, hogy a regionális munkanélküliség meghaladja 05

8 A centrope régió munkaerőpiacainak jellemzői: strukturális hasonlóságok és a liberalizáció mérsékelt hatásai v Szakács 9,7 Pincér 6,3 Hentes 22,7 Szociális munkas/gondozó 22,0 CNC esztergályos 19,0 Hegesztő 11,2 3. ábra: Regionális strukturális munkanélküliség a centrope régióban adott szakmák esetén (%-ban) Forrás: centrope Iroda, Cseh Köztársaság, Munkaerőpiac-monitoring eszköz. Megjegyzés: a táblázat negyedéves átlagadatokat tartalmaz a és évre Kőműves 14,5 4,9 IT-szakember Járművezető 13,8 Rakodó 12,6 2. táblázat: A 2004-ben csatlakozott országokból Ausztriába érkezett külföldi munkavállalók számának becsült növekedése (2011. május január) Teljes mennyiség A munkavállalók %-ában Az Ausztriában mért teljes változás ,7 amelyből - férfi ,9 - nő ,5 - bevándorló ,4 - ingázó ,3 - Burgenlandba ,7 - Alsó-Ausztriába ,9 - Bécsbe , a Cseh Köztársaságból ,0 - Szlovákiából ,1 - Magyarországról ,3 Források: AMS Kereset- és karrier-monitoring, WIFO számítások.

9 A centrope régió munkaerőpiacainak jellemzői: strukturális hasonlóságok és a liberalizáció mérsékelt hatásai a 20%-ot a henteseket és szociális munkásokat sújtó teljes munkanélküliségen belül, és 10% és 20% közötti arányt képvisel a hegesztők, kőművesek, járművezetők, CNC-esztergályosok és rakodók körében kialakult teljes munkanélküliségen belül. Ez is megerősíti a határokon átívelő mobilitás növelésének fontosságát a középfokú szakképesítéssel rendelkező munkavállalók esetében. A munkaerő szabad áramlásának hatására nőtt a bevándorlás Ausztiába, negatív munkaerőpiaci hatások ugyanakkor ritkán jelentkeznek A tartós munkanélküliség egyik fontos oka a centrope-ban az összes végzettségi szint esetében jellemző a határokon átívelő és a belső mobilitás alacsony szintje május 1-ével ugyanakkor a centrope régióban a határokon átívelő munkaerőáramlást befolyásoló intézményrendszer drámai változáson ment keresztül, mivel a szabad munkaerő-áramlás korlátozását lehetővé tevő derogációs időszak lejárt. Ettől a naptól kezdve a május 1-én az EU-hoz csatlakozott tagországok állampolgárai, akiknek eddig engedélyre volt szükségük, ha legálisan munkát kívántak vállalni Ausztriában, minden további jogszabályi követelmény nélkül tölthetnek be itt állást. Bár nyilvánvalóan túl korai lenne még az ezen liberalizációhoz köthető munkaerő-áramlás teljes összetételét és struktúráját elemezni, az osztrák Munkaerő-piaci Tanács (AMS) munkaerőpiac-monitoring adatbázisában található eredmények azt mutatják, hogy májusához képest januárjára a 2004-ben csatlakozott EU tagállamok irányából érkezett, és az adott időpontban is Ausztriában foglalkoztatott külföldi munkavállalók száma körülbelül fővel (vagyis az összes munkavállaló megközelítőleg 0,7%-ával) növekedett. Így tehát elmondhatjuk, hogy a migráció nagy vonalakban a liberalizációt megelőző időszakban vártnak megfelelően alakult. Az új munkavállalók közül durván ingázó volt és az ingázók és migránsok több mint fele ( fő) letelepedett a centrope osztrák részén; Burgenlandban különösen jelentős beáramlás volt tapasztalható (a helyi munkavállalók 1,7%-ára tehető) ebben az időszakban. A szomszédos országokból érkezett, és a jelenleg Ausztriában foglalkoztatott külföldi munkavállalók (körülbelül fő) jelentős része magyar nemzetiségű. A munkanélküliség és a munkaerő-kereslet arányának a tíz kiválasztott szakma (lásd feljebb) esetében történt vizsgálata ugyanakkor második negyedévétől kezdve nem mutatja, hogy a növekvő migráció jelentős és könnyen észlelhető hatást generálna akár a küldő, akár a fogadó országok esetében májusától kezdve (vagyis második, harmadik, és negyedik negyedévében) azonos negyedéveihez viszonyítva Alsó-Ausztriában a munkanélküliség/munkahelykínálat arány jelentősen nőtt a kőművesek esetében (hozzávetőleg 10 munkanélküli betöltetlen álláshelyenként), miközben Burgenlandban hasonló trendek jelentek meg a szakácsok (1,6 munkanélküli betöltetlen álláshelyenként), pincérek (2,0 munkanélküli betöltetlen álláshelyenként) és járművezetők (0,5 munkanélküli betöltetlen álláshelyenként) estében; ezzel szemben Bécsben kevéssé érezhetők ilyen hatások. A munkanélküliség/ munkahelykínálat arány csak minimális mértékben csökkent ugyanakkor a centrope magyarországi részén található fontos küldő régiókban. Az Ausztriai bevándorlás munkaerő-piaci hatásai május 1-től továbbra is csak egyes szektorokra koncentrálódnak (mint az építőipar és a vendéglátás), és csak egyes régiókban jelennek meg (különösen Burgenlandban), így nem fenyegetnek a munkaerőpiaci helyzetet érintő lényeges változásokkal. 07

10 Oktatás a centrope régióban: a diákok részaránya magas, a diák-mobilitás azonban alacsony Az erős egyetemi rendszer alkotja a centrope oktatási rendszerének gerincét Az egész életen át tartó tanulásban való alacsony részvétel elleni küzdelem közös kihívást jelent a centrope régió egészében. A centrope oktatási rendszerének a rendelkezésre álló Eurostat adatok és a jelentés országtanulmányaiban felsorakoztatott tények bizonysága alapján történő elemzése azt mutatja, hogy az egyetemi rendszer kétségkívül a centrope egyik legfontosabb előnye más EU régiókhoz képest. Az egyetemi hallgatók lakosságszámhoz viszonyított aránya ebben a régióban meghaladja az EU átlagát (a centrope népességének több mint 5%-a rendelkezik egyetemi hallgatói jogviszonnyal, ezzel szemben az EU népességének 4% egyetemi hallgató), az elmúlt évtized során a diákok száma is gyorsabban nőtt a centrope-ban (30%-kal) az EU-27-ek átlagánál (7%-kal), és a régió egyetemi oktatási centrumként egyre nagyobb, a regionális szintet meghaladó jelentőségre tett szert. A doktorandusz hallgatók teljes lakosságon belüli részaránya is meghaladja az EU-27-ek átlagát (a centrope-ban 0,3% az EU-27-ek 0,1%-os átlagához képest). Vannak ugyanakkor a centrope oktatási rendszerének az EU-27-ekhez képest nyilvánvaló elmaradásban lévő területei is. Különösen igaz ez az egész életen át tartó tanulás esetében, amelyben még mindig nagyon alacsony számban vesznek részt a centrope cseh, szlovák és magyar területein a legfejlettebb országokhoz, de Ausztriához képest is ben csak a centrope 25 és 65 év közötti lakosságának 8,3%- a vett részt valamilyen hivatalos képzésben, míg az EU-27-ek esetében ez az arány 9,1% volt; és a legfejlettebb európai gazdaságok némelyikében (pl. Finnországban és Svédországban) a lakosság több mint 20%-a vett részt ilyen tevékenységekben. Az egész életen át tartó tanulásban való részvétel a centrope egyes területein jelentős eltéréseket mutat, aránya a bécsi 17,4%-tól a burgenlandi 9,9%-on át a Pozsonyban és a centrope cseh területein tapasztalható 6%-os sőt, a fennmaradó szlovák és magyar centrope tagrégiók esetében 3% alatti szintig változik. Jelentős fejlesztési terep nyílik tehát az egész 08

11 Oktatás a centrope régióban: a diákok részaránya magas, a diák-mobilitás azonban alacsony életen át tartó tanulásra irányuló stratégiai elképzelések megvalósítására a centrope régióban. Újabb együttműködési teret nyithatna a centrope-ban az egész életen át tartó tanulásban való részvétel ösztönzésére irányuló közös kezdeményezések területe. A diák-mobilitás szintje a centrope régióban alacsony, és főként más országokba irányul. A centrope egyetemi rendszerének jó oktatási teljesítményét alapul véve, az egyetemek közötti fokozott együttműködés éppúgy tovább erősíthetné ezt a rendszert, mint a diákcsere fokozására irányuló kezdeményezések, és segíthetne a régió egészének tekintetében tovább növelni ezt a komparatív előnyt. A diák-mobilitási potenciál meghatározásának érdekében felmérést végeztünk a centrope régió diákja körében a mobilitási viselkedés témakörében. Az eredmények azt mutatták, hogy a legtöbb, a felmérésben részt vevő diák még nem tanult külföldön. Csupán a megkérdezettek 7%-a mondta, hogy külföldön tanult, de az osztrák és magyar diákok között ez gyakoribb volt, mint a cseh és szlovák társaik esetében (4. ábra). Ezzel szemben a válaszadók közel fele (43%-uk) azt mondta, komolyan tervezi, hogy külföldön tanul majd a jövőben, csupán a cseh diákok között voltak észrevehetően kevesebben, akik ezt szeretnék. Ez arra utal, hogy a centrope diákjainak körében nagy a potenciális mobilitás. Az ilyen külföldi tartózkodásra irányuló tervek preferált külföldi célterülete azonban leginkább Nagy-Britannia, Németország, Finnország, Franciaország és az USA, a centrope régió más 60% 4. ábra: Tervezett és tényleges diák-mobilitás a centrope régióban (pozitív válaszok %-ában) 50% Külföldön tanult diákok Külföldi tanulmányokat tervező diákok 40% % 20% 17 10% 12 0% Osztrák centrope Magyar centrope 5 Szlovák centrope 7 7 Cseh centrope összesen centrope Forrás: MENDELU Diákfelmérés, 2011 (teljes mintaméret: diák) 09

12 Oktatás a centrope régióban: a diákok részaránya magas, a diák-mobilitás azonban alacsony országai ugyanakkor kevésbé vonzóak a centrope diákjai számára. A centrope ausztriai területén csupán a megkérdezettek 16,6%-a, a szlovák centrope régióban 15,8%-a, a cseh centrope-ban pedig mindössze a válaszadók 10,5%-a mutatott készséget arra, hogy fontolóra vegye valamely másik centrope országban való tanulás lehetőségét. Az egyetlen régió, ahol a diákok nagyobb hajlandóságot mutattak arra, hogy valamely más centrope országban tanuljanak, az a magyar centrope, ahol a megkérdezettek 38,1%-a elképzelhetőnek tartja, hogy Ausztriában tanuljon; 11,9%-uk tanulna Szlovákiában; és 7,1%-uk a Cseh Köztársaságban. Az egyetemek alacsony presztízse és a távolabbi, angol nyelvű területek nagyobb vonzereje a fő oka annak, hogy a diákok nem akarnak a centrope régióban tanulni. A jobb szaktudás mellett a nyelvtudás fejlesztése, és az új, nemzetközi kapcsolatok kialakításának lehetősége azok a leggyakrabban említett okok, amelyek miatt külföldön tanulnának a diákok. A válaszadók közül sokan állították azt is, hogy a centrope egyetemei azért nem vonzóak a számukra, mert angol nyelvű országban szeretnének tanulni (a válaszadók 32-49%-a), mivel úgy vélik, hogy a centrope egyetemei ismeretlenek és alacsony a presztízsük, vagy mivel gyengébb minőségű oktatást valószínűsítenek (a válaszadók 29-44%-a), esetleg messzebbre szeretnének menni tanulni (12 és 40% között). Csupán néhány diák (2 és 7% között) említette problémaként a csereprogramok, illetve a centrope-on belüli diákcserére vonatkozó kétoldalú megállapodások hiányát. A centrope-nak, mint külföldi tanulmányok célterületének népszerűsége tehát alapvetően függ egyetemei presztízsétől, és az általuk kínált angol nyelvű tanulási lehetőségektől. Az egyetemek presztízsének javítása, és az, hogy több angol nyelvű képzést kínáljanak alapvető a régión belüli diák-mobilitás javításához. E tekintetben Finnország vagy Hollandiát tekinthetjük irányadónak, amelyek egyaránt kis országok, kevesen beszélik a nyelvüket, mégis vonzóbbak a centrope diákjai számára, akik külföldön szeretnének tanulni, mint a centrope országok, vagyis a fenti stratégia ténylegesen sikerre vihető. 3. táblázat: Okok, amelyek miatt nem a centrope a külföldi tanulás célterülete (pozitív válaszok %-ban, több válasz is lehetséges) A diák országa: Ausztria Szlovákia Cseh Köztársaság Magyarország Angolul beszélő országban szeretnék inkább tanulni. 31,6 47,4 48,5 42,9 Úgy gondolom, hogy a régió egyetemei nem elég ismertek, és nem elég magas a presztízsük. 22,8 19,3 18,2 14,3 Úgy gondolom, hogy a régió egyetemei nem elég színvonalasak 21,0 19,3 18,1 14,3 A választott egyetemek közötti kétoldalú megállapodások hiánya. 7,0 1,8 5,0 4,8 A lakóhelyemtől távolabb szeretnék tanulni. 14,0 33,3 40,0 11,9 Forrás: MENDELU Diákfelmérés,

13 Politikai következtetések: A mobilitás akadályainak leküzdése Összefoglalván úgy tűnik, hogy a legfontosabb és nagyon következetesnek bizonyuló eredménye ezen tanulmánynak, hogy a centrope-ban az országhatárok még mindig erőteljesen gátolják a mobilitást, tekintet nélkül arra, hogy a lakosság mely részét vizsgáljuk. Így van ez a diákok mobilitásának esetében ahol további problémát vet föl a centrope-nak más területekhez viszonyított vonzereje éppúgy, mint a munkavállalók mobilitása esetében, ahol a tényekből arra következtethetünk, hogy a regionális mobilitás hiánya növeli a centrope-ban az aggregált munkanélküliséget. Ezek olyan intézkedéseket tesznek szükségessé, amelyek csökkentik a határokon átívelő mobilitás korlátait az oktatás minden szintjén. enter the growth market. enter centrope. 11

14 Politikai következtetések: A mobilitás akadályainak leküzdése A határokon átívelő foglalkoztatás segíthetne a strukturális munkanélküliség kiküszöbölésében és a határokon átívelő munkaerő-áramlás növelésében Különösen a munkaerő mobilitásának tekintetében el kell mondanunk, hogy a május 1-ét követően megnyíló, a liberalizált határokon átívelő ingázási és migrációs lehetőségek ellenére, amelyek ténylegesen növelték a centrope-ban a munkaerő mobilitását, még mindig problémát jelent a regionális kereslet és kínálat megfeleltethetőségének hiányából adódó strukturális munkanélküliség. A határokon átívelő foglalkoztatás fejlesztése így természetes a régióban a munkanélküliség csökkentését célzó politika számára. Az ilyen jellegű együttműködésbe logikusan be kellene vonni a Foglalkoztatási és Szociális Hivatalokat (PES), mivel minden centrope országban a PES rendszerek felelősek azért is, hogy munkahelyeket biztosítsanak, így ezekre a tevékenységekre kiválóan alkalmasak. Az általunk a jelen projekt körében a regionális PES szervezetekkel folytatott interjúk rámutatnak, hogy jelenleg a határokon átívelő foglalkoztatást gyakorlati problémák nagyon hosszú sora gátolja: rendkívül gyakori, hogy az adatátvitel módját és az adminisztratív eljárásokat is ki kell még alakítani, hogy a foglalkoztatással kapcsolatos tevékenységek kapcsán bele lehessen kezdeni az intenzívebb együttműködésbe. Fölmerülnek problémák az oktatási rendszerek kismértékű eltérései miatt is, amelyek bizonyos mérvű bizonytalansághoz vezetnek, hogy a végzettség egy másik országban megfelel-e az adott pozícióhoz szükséges végzettségnek. Különösen így van ez a szakmai képzések esetén, ahol nem nyilvánvaló, hogy adott jellegű képzésben részt vett személyek ugyanolyan tartalmú képzésben részesültek-e. Ezért jelenleg számos projekt dolgozik azon, hogy a határokon átívelő foglalkoztatás feltételeit javítsa. Ezek a tevékenységek várhatóan értékes eredménynyel szolgálnak majd azáltal, hogy csökkentik az aggregált munkanélküliséget a centrope-ban. Szükség lenne továbbá a jelenleg a határokon átívelő foglalkoztatás előfeltételeinek javítását célzó kezdeményezések továbbfolytatására és kiterjesztésére. A bevált gyakorlati tapasztalatok megosztása és az aktív munkaerő-piaci politika javíthatná az egyes célcsoportok helyzetét Eltekintve a képzéstől magától, az aktív munkaerőpiaci politika terén is komoly lehetőség kínálkozik az együttműködésre. A Foglalkoztatási és Szociális Hivatalok (PES) mellett vannak még regionális munkaerőpiaci szereplők (különösen a Területi Foglalkoztatási Paktumok, vagy a regionális szervezetek), amelyek együttműködő partnerként tudnának tevékenykedni. A korábbi releváns tapasztalatokból ugyanakkor arra következtethetünk, hogy ezen együttműködésnek meghatározott célcsoportokra kellene összpontosítani, és ki kellene terjednie a szervezetek közötti tapasztalatcserére is, mivel ezt a már létrejött együttműködési programok résztvevői általában nagyon pozitívan értékelik. Ide értjük a meghatározott célcsoportokra irányuló intézkedések megtervezését és megvalósítását egyrészt olyan területeken, amelyeken ezek a határokon átívelő munkaerőpiaci politika tevékenységeinek fontos részterületeként várhatóan a legnagyobb hasznot hozhatják (pl. a más centrope országban élő kisebbségek esetében); másrészt kiegészítő intézkedések tervezését és megvalósítását azon területek vonatkozásában, amelyeken a régiót közös munkaerő-piaci problémák sújtják (pl. az idősebb és az alacsony 12

15 Politikai következtetések: A mobilitás akadályainak leküzdése szakmai képzettséggel rendelkező munkavállalók esetében). Továbbá a meglévő infrastruktúra (pl. képzési központok) felhasználása tekintetében való jobb koordináció, valamint az adott célcsoportok kapcsán bevált gyakorlatra vonatkozó tapasztalatcsere egyaránt teret nyitnak az erőteljesebb és termékenyebb együttműködés számára. Az oktatási intézmények együttműködése előmozdíthatná az egész életen át tartó tanulásban való részvételt Az, hogy a centrope számos régiójában jellemző az alacsony részvétel az egész életen át tartó tanulásban, újabb együttműködési lehetőséget kínál a képzésben résztvevők, pl. iskolák és felnőttképző intézetek számára. Itt az osztrák vidékfejlesztési program körében kialakított és megvalósított tanuló régió stratégiák egész sorának tapasztalata hasznosítható lenne hasonló, de inkább helyi, határon átívelő tevékenységek kontextusában. Összességében ennek a programnak az eredményei arra utalnak, hogy a képzésben résztvevő szervezetek (iskolák és felnőttképző intézetek) olyan területeken kialakított jobb koordinációval, mint a koordinált nyitvatartási és képzési idők kérdése, vagy a közös tájékoztató intézkedések kialakítása, alacsony költséggel teremthetnének lehetőséget a lakosság képzésben történő részvételre való hajlandóságának növelésére. A fejlettebb koordinációhoz szükség van a határokon átívelő munkaerőpiac-monitoring eszközökre A fejlettebb koordináció, annak konkrét formájától függetlenül, közös eszközöket is szükségessé tesz majd a regionális munkaerőpiaci politikák monitorozásához. Ehhez a legtöbb esetben megfelelő mennyiségű és minőségű adat áll a rendelkezésre, amely lehetővé teszi a munkaerőpiac szabályozói számára, hogy országos szintű operatív döntéseket hozzanak. A határokon átívelő szemléletben ugyanakkor a definíciókat érintő különbségek és az adatok összeegyeztethetetlen volta nagyon gyakran hasznavehetetlenné teszi az országos forrásokat a döntéshozók napi szintű munkavégzéséhez. Az operatív döntéshozáshoz hasznosítható, egyszerre aktuális és megfelelően összehasonlítható adatforrások kialakítása így továbbra is nagy kihívás marad a centrope régióban. Éppen ezért szükséges lenne folytatni és kiterjeszteni az ilyen adatok kialakítására irányuló jelenlegi kezdeményezéseket (mint pl. a jelen tanulmányban alkalmazott Munkaerőpiac-monitoring Eszköz). Erőfeszítéseket kell tennünk annak érdekében, hogy a centrope egyetemeit a külföldi diákok számára vonzóbbá tegyük. A diák-mobilitásnak az oktatás minden fokán megjelenő problémája továbbra is megoldásra vár a centrope régióban. E tekintetben tanulmányunk eredményei számos potenciális beavatkozási lehetőségre világítanak rá. 13

meet europe. meet centrope. 2011. május 5. Győri Városháza Politikai Bizottság Munkaerő mobilitása & telephely választás

meet europe. meet centrope. 2011. május 5. Győri Városháza Politikai Bizottság Munkaerő mobilitása & telephely választás 2011. május 5. Győri Városháza Politikai Bizottság Munkaerő mobilitása & telephely választás Nyilvános konferencia Egy határok nélküli régió Workshop Telephely marketing és branding a centrope térségben

Részletesebben

meet europe. meet centrope. www.centrope.com

meet europe. meet centrope. www.centrope.com meet europe. meet centrope. www.centrope.com meet europe. meet centrope. Ausztria, Cseh Köztársaság, Magyarország és Szlovákia találkozási térségében a centrope régió új és virágzó transznacionális régióvá

Részletesebben

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5.

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-005 vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 DOKUMENTUM 5. Foglalkoztatottság és munkanélküliség

Részletesebben

Régiónk munkaerőpiaci helyzete 2011 tavaszán - a mobilitás jegyében. 2011. június 7.

Régiónk munkaerőpiaci helyzete 2011 tavaszán - a mobilitás jegyében. 2011. június 7. Régiónk munkaerőpiaci helyzete 2011 tavaszán - a mobilitás jegyében 2011. június 7. 1 A munkaerőpiac jellemzői * 2011. I. negyedév Megnevezés Országos Gy-M-S megye Vas megye * KSH adat Zala megye Foglalkoztatottak

Részletesebben

meet europe. meet centrope. 2011. December 5. Tomášov / Bratislava Art Hotel Kaštieľ Program

meet europe. meet centrope. 2011. December 5. Tomášov / Bratislava Art Hotel Kaštieľ Program 2011. December 5. Tomášov / Bratislava Art Hotel Kaštieľ Program Politikai Bizottság Az infrastruktúra-fejlesztés és a megközelíthetőség fellendítése I A legtöbbet kihozni a 2014-2020-as EU programozási

Részletesebben

meet innovation. meet centrope. 2012. május 21. Brno program

meet innovation. meet centrope. 2012. május 21. Brno program 2012. május 21. Brno program Politikai Bizottság I Városháza, Brno A centrope versenyképességének fokozása I A centrope-on belüli hosszútávú együttműködés irányába Nyilvános Konferencia I MUNI Campus,

Részletesebben

Migráció, települési hálózatok a Kárpát-medencében. Nagyvárad, szeptember 15.

Migráció, települési hálózatok a Kárpát-medencében. Nagyvárad, szeptember 15. Migráció, települési hálózatok a Kárpát-medencében Nagyvárad, 2016. szeptember 15. Adat és cél Felhasznált adatok: A 2001-es és 2011-es népszámlások adatbázisai ( If everything seems under control, you're

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

MUNKAERŐ-PIACIÉS MIGRÁCIÓSVÁLTOZÁSOK

MUNKAERŐ-PIACIÉS MIGRÁCIÓSVÁLTOZÁSOK MUNKAERŐ-PIACIÉS MIGRÁCIÓSVÁLTOZÁSOK A SZLOVÁK-MAGYAR HATÁR MENTI RÉGIÓ MAGYAROLDALÁN(2007ÉS2014 KÖZÖTT) LIII. KÖZGAZDÁSZ VÁNDORGYŰLÉS MISKOLC, 2015. SZEPTEMBER 4. A szlovák-magyar határmenti migráció/slovensko-maďarská

Részletesebben

ÜDVÖZÖLJÜK ÖNÖKET!!! SZÍVÉLYESEN. Munkaerő-piaci monitoring. Konferencia. Ausztria Szlovákia / Ausztria / - Csehország - Ausztria Magyarország

ÜDVÖZÖLJÜK ÖNÖKET!!! SZÍVÉLYESEN. Munkaerő-piaci monitoring. Konferencia. Ausztria Szlovákia / Ausztria / - Csehország - Ausztria Magyarország I N I N T T E E R R R E E G G I I I I AA Ausztria Szlovákia / Ausztria / - Csehország - SZÍVÉLYESEN ÜDVÖZÖLJÜK ÖNÖKET!!! Konferencia Munkaerő-piaci monitoring LAMO Projekt Az EU-bővítés folyamatában végbemenő

Részletesebben

Külföldi munkavállalási hajlandóság

Külföldi munkavállalási hajlandóság Külföldi munkavállalási hajlandóság Magyarországi helyzetkép szlovák és cseh összehasonlításban ----------------------------------------------------------------------- Előadás a Mobilitás és flexibilitás

Részletesebben

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség 46. Közgazdász-vándorgyűlés Czakó Erzsébet Eger, 2008. június 27. 1/17 Témakörök 1. Versenyképesség az EU szintjén 2. A Lisszaboni Stratégia és metamorfózisai

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. június 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2015. 2015. június 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.817 álláskereső szerepelt, amely az előző hónaphoz

Részletesebben

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8 A képzés, mint a foglalkoztathatóság növelésének eszköze Sumné Galambos Mária 2008. március 4. Foglalkoztatottak aránya, célok EU átlag Magyarország 2006 CÉL CÉL CÉL 2006 EU-15 EU-25 2010 2008 2010 Összesen

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. NOVEMBER 2011. november 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 12 842 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

TOVÁBB CSÖKKENT AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA

TOVÁBB CSÖKKENT AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT LEGFRISSEBB ADATAI ALAPJÁN 2014. július TOVÁBB CSÖKKENT AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA, ÖSSZETÉTELE ÉS ARÁNYA

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. AUGUSZTUS 2015. augusztus 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.581 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac főbb folyamatairól Heves megyében július

T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac főbb folyamatairól Heves megyében július Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac bb folyamatairól Heves megyében 2012. ius A megye munkáltatói több mint ezer új álláshelyet jelentettek be kirendeltségeinken

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. aug. okt jan.

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. aug. okt jan. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. SZEPTEMBER 2015. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.857 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában Fábián Zsófia KSH A vizsgálat célja Európa egyes térségei eltérő természeti, társadalmi és gazdasági adottságokkal rendelkeznek. Különböző történelmi

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. december 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. november 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

A vándorlási folyamatok elemzésének kérdései

A vándorlási folyamatok elemzésének kérdései A vándorlási folyamatok elemzésének kérdései Széchenyi István Egyetem, Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskola MRTT Vándorgyűlés Nagyvárad, 2016. szeptember 15-16. Migráció és városfejlődés Városfejlődés

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. április 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. december 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2014. ÁPRILIS Tovább csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma. 2014. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. márc. ápr. júni. júli.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. márc. ápr. júni. júli. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 215. JANUÁR 215. január 2-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 9.465 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 400 EZER ALÁ CSÖKKENT

AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 400 EZER ALÁ CSÖKKENT A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT LEGFRISSEBB ADATAI ALAPJÁN 2014. szeptember AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 400 EZER ALÁ CSÖKKENT NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA, ÖSSZETÉTELE

Részletesebben

MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci adatok

MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci adatok MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci adatok Regisztrált álláskeresők száma Győr-Moson-Sopron megyében 2010 2014 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 - j a n. f e b r. m á r c.

Részletesebben

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni:

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év -

Részletesebben

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. április 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac főbb folyamatairól Heves megyében április

T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac főbb folyamatairól Heves megyében április Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac bb folyamatairól Heves megyében 2012. ilis A megye munkáltatói 1,7 ezer új álláshelyet jelentettek be kirendeltségeinken

Részletesebben

Felsőoktatási intézmények tevékenységének minőségi dimenziói c. párbeszéd konferenciához

Felsőoktatási intézmények tevékenységének minőségi dimenziói c. párbeszéd konferenciához Felsőoktatási intézmények tevékenységének minőségi dimenziói c. párbeszéd konferenciához Bács-Kiskun Megyei Munkaügyi Központ Busch Irén Baja, 2005. szeptember 13. www.bacsmmk.hu,, e-mail: bacsmmk@lab

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. júni.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. júni. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2014. SZEPTEMBER 2014. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 9.685 álláskereső

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júni. júli. máj. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júni. júli. máj. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. ÁPRILIS 2013. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.842 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Megbízható bérezési adatok a DUIHK 2014 es Bérezési Tanulmányában Jövőre átlagosan négy százalékkal szeretnék a külföldi vállalatok munkavállalóik

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. júli. aug. márc. febr. dec.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. júli. aug. márc. febr. dec. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 214. DECEMBER 214. december 2-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 9.465 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. júli. máj. febr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. júli. máj. febr. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 215. MÁRCIUS 215. március 2-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 11.345 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE. SZOMBATHELY, 2013. október 17.

KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE. SZOMBATHELY, 2013. október 17. KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE SZOMBATHELY, 2013. október 17. Az egy főre jutó bruttó hazai termék a Nyugat-Dunántúlon Egy főre jutó bruttó hazai termék Megye, régió ezer

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. OKTÓBER 2015. október 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.727 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. okt jan. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. okt jan. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. JANUÁR 2013. január 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 15.851 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. máj. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. máj. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. MÁRCIUS 2013. március 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 15.507 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Fejér megye munkaerőpiacának alakulása I-III. negyedév

Fejér megye munkaerőpiacának alakulása I-III. negyedév Közép-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Elemzési Osztály Fejér megye munkaerőpiacának alakulása 2009. I-III. negyedév Készült: Székesfehérvár, 2009. október hó 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 1.,

Részletesebben

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május Pályázathoz anyagok a TÁMOP 4.1.1/AKONV2010-2019 Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése 1/b képzéskorszerűsítési alprojekt Munkaerőpiaci helyzetkép II. negyedév Negyed adatok régiókra bontva 2010. 1.

Részletesebben

Hol szeretnék továbbtanulni? A legjobb hazai gimnáziumok diákjainak továbbtanulási tervei

Hol szeretnék továbbtanulni? A legjobb hazai gimnáziumok diákjainak továbbtanulási tervei Hol szeretnék továbbtanulni? A legjobb hazai gimnáziumok diákjainak továbbtanulási tervei A GVI elemzésében a legjobb hazai gimnáziumok diákjainak továbbtanulási terveit vizsgálja. Az eredmények szerint

Részletesebben

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE NOVEMBER

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE NOVEMBER BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2016. nov. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban Főben %-ban Nyilvántartott

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. március 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Galasi Péter: Fiatal diplomások életpálya-vizsgálata

Galasi Péter: Fiatal diplomások életpálya-vizsgálata Galasi Péter: Fiatal diplomások életpálya-vizsgálata (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Galasi Péter (2002) Fiatal diplomások életpálya-vizsgálata :

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május. máj. márc

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május. máj. márc Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. MÁJUS 2012. május 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.296 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei április. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból: Álláskeresők száma 2

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei április. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból: Álláskeresők száma 2 Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye Főbb Békés megyei adatok Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Szervezési Osztály Békéscsaba, Árpád sor 2/6.

Részletesebben

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések A foglalkoztatás fejlesztés helyzete, céljai Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések Kisvárda, 2017. január 23. Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye február

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye február CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központ Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. február 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni:

A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év - év

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. október 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép

Munkaerő-piaci helyzetkép A tartalomból: Főbb megyei adatok 2 Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2015. augusztus Álláskeresők száma 3 Álláskeresők aránya 3 Összetétel adatok 4 Ellátás, iskolai végzettség 5 Áramlási információk

Részletesebben

STATISZTIKAI ADATOK. Összeállította fazekas károly köllő jános lakatos judit lázár györgy

STATISZTIKAI ADATOK. Összeállította fazekas károly köllő jános lakatos judit lázár györgy STATISZTIKAI ADATOK Összeállította fazekas károly köllő jános lakatos judit lázár györgy statisztikai adatok A 2000-től kiadott Munkaerőpiaci Tükörben publikált munkaerőpiaci folyamatokat leíró táblázatok

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júli. márc. febr. júni. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júli. márc. febr. júni. ápr. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2015. ÁPRILIS 2015. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 10.137 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

A szakképz lat rben. Hajdúszoboszl. szoboszló,2007.december 14

A szakképz lat rben. Hajdúszoboszl. szoboszló,2007.december 14 A szakképz pzés és s felnőttk ttképzés s hatása a foglalkoztatásra, az Állami Foglalkoztatási Szolgálat lat új j szerepkörben rben Hajdúszoboszl szoboszló,2007.december 14 1 A képzés és foglalkoztatás

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei február. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból: Álláskeresők száma 2

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei február. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból: Álláskeresők száma 2 Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye Főbb Békés megyei adatok Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Szervezési Osztály Békéscsaba, Árpád sor 2/6.

Részletesebben

JELENTÉS. Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 -

JELENTÉS. Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 - - 0 - HMTJ 25 /2015 Ikt. szám:1855/27.01.2015 JELENTÉS Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 - Előterjesztő: Elemző Csoport www.judetulharghita.ro www.hargitamegye.ro www.harghitacounty.ro HU

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁRCIUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁRCIUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

OSAP Bér- és létszámstatisztika. Vezetõi összefoglaló

OSAP Bér- és létszámstatisztika. Vezetõi összefoglaló OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Vezetõi összefoglaló 2003 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Vezetői összefoglaló Az OSAP 1626/02 nyilvántartási számú bérstatisztika adatszolgáltatóinak köre a

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei március. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból: Álláskeresők száma 2

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei március. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból: Álláskeresők száma 2 Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye Főbb Békés megyei adatok Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Szervezési Osztály Békéscsaba, Árpád sor 2/6.

Részletesebben

Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében

Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében A munkaerőpiac jellemzői 2010. IV. negyedév Megnevezés Országos Gy-M-S megye Foglalkoztatottak száma (fő)* Vas megye Zala megye

Részletesebben

7655/14 ek/agh 1 DG B 4A

7655/14 ek/agh 1 DG B 4A AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2014. március 12. (14.03) (OR. en) 7655/14 SOC 194 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága a delegációk A szociális helyzet az EU-ban A Tanács következtetései

Részletesebben

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. október 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. július 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

centrope Regionális Fejlődési Jelentés 2012 Projekt-összefoglaló és következtetések

centrope Regionális Fejlődési Jelentés 2012 Projekt-összefoglaló és következtetések centrope Regionális Fejlődési Jelentés 2012 Projekt-összefoglaló és következtetések Bevezető Ez a regionális fejlődési jelentés a centrope regionális fejlődés-monitoring kísérleti projekt harmadik és egyben

Részletesebben

Munkaerő-piaci adatok

Munkaerő-piaci adatok FOGLALKOZTATÁSI FŐOSZTÁLY Munkaerő-piaci adatok Regisztrált álláskeresők száma Győr-Moson-Sopron megyében 2012 2016 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 - j an. f ebr. m árc. ápr. m áj. j ún. j

Részletesebben

BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE AUGUSZTUS

BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE AUGUSZTUS BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 216. aug. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban Főben %-ban Nyilvántartott

Részletesebben

MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci adatok

MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci adatok MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci adatok Regisztrált álláskeresők száma Győr-Moson-Sopron megyében 2010 2014 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 - jan. febr. márc. ápr. máj.

Részletesebben

A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli trendjei a Nyugat-dunántúli régióban

A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli trendjei a Nyugat-dunántúli régióban MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet A Nyugat-dunántúli technológiai régió jövőképe és operatív programja Győr, 2004. szeptember 30. A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli

Részletesebben

2013. NOVEMBER 13. 9.00. 13.00. Gundel Étterem, BUDAPEST. A projektesemény az Európai Bizottság társfinanszírozásában valósul meg.

2013. NOVEMBER 13. 9.00. 13.00. Gundel Étterem, BUDAPEST. A projektesemény az Európai Bizottság társfinanszírozásában valósul meg. A FIATALOK FOGLALKOZTATÁSÁNAK ELŐMOZDÍTÁSA PROJEKT KONFERENCIA 2013. NOVEMBER 13. 9.00. 13.00. Gundel Étterem, BUDAPEST A projektesemény az Európai Bizottság társfinanszírozásában valósul meg. 09.00-09.30

Részletesebben

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE OKTÓBER

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE OKTÓBER BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2016. aug. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban Főben %-ban Nyilvántartott

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei 2009-2010-ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza 2007-2008. évi AT TÁMOP 2-TIOP 3. TISZK TÁMOP 2.2.3 6 régió 31 pályázó,

Részletesebben

STATISZTIKAI ADATOK. Szerkesztette Bálint Mónika. Összeállította busch irén Fazekas Károly Köllő János Lakatos Judit

STATISZTIKAI ADATOK. Szerkesztette Bálint Mónika. Összeállította busch irén Fazekas Károly Köllő János Lakatos Judit STATISZTIKAI ADATOK Szerkesztette Bálint Mónika Összeállította busch irén Fazekas Károly Köllő János Lakatos Judit statisztikai adatok A 2000-től kiadott Munkaerőpiaci Tükörben publikált munkapiaci folyamatokat

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. SZEPTEMBER 2012. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.356 álláskereső

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. már jan. feb.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. már jan. feb. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. DECEMBER 2011. december 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 13.706 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Továbbtanulás a felsőoktatásban

Továbbtanulás a felsőoktatásban Továbbtanulás a felsőoktatásban Szemerszki Marianna Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) OFI konferencia, 2011. december 7. Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Intézményrendszer

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. május 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Nők a foglalkoztatásban

Nők a foglalkoztatásban projekt Munkáltatói fórum 2011. 10.11. Budapest Nők a foglalkoztatásban Kőrösi Regina Nők foglalkoztatásban az UNIÓ-ban A nők és férfiak közötti esélyegyenlőség alapvető jog és az Európai Unió közös alapelve

Részletesebben

A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői

A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői Bács-Kiskun megyében, 2015 januárjában egy év távlatában csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma 1456 fővel (5,6%-kal). A nyilvántartott álláskeresők

Részletesebben

HELYZETE ÉS LEHETSÉGES JÖVŐBELI TRENDJEI A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN

HELYZETE ÉS LEHETSÉGES JÖVŐBELI TRENDJEI A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN A TUDÁSIPAR, TUDÁSHASZNÁLAT HELYZETE ÉS LEHETSÉGES JÖVŐBELI TRENDJEI A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN (VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ) Helyzetfeltáró és értékelő tanulmány A nyugat-dunántúli technológiai régió jövőképe

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE

HAJDÚ-BIHAR MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE HAJDÚ-BIHAR MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai alapján 2016. év július hónap Jóváhagyta: Tapolcai Zoltán főosztályvezető Foglalkoztatási Főosztály 4024 Debrecen, Piac

Részletesebben

Az Európai Bizottság javaslata az egész életen át tartó tanulást szolgáló Európai Képesítési Keretrendszer létrehozására

Az Európai Bizottság javaslata az egész életen át tartó tanulást szolgáló Európai Képesítési Keretrendszer létrehozására Az Európai Bizottság javaslata az egész életen át tartó tanulást szolgáló Európai Képesítési Keretrendszer létrehozására Az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) az EU tagállamok kormányfőinek kezdeményezésére

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei május. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból: Álláskeresők száma 2

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei május. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból: Álláskeresők száma 2 Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye Főbb Békés megyei adatok Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Szervezési Osztály Békéscsaba, Árpád sor 2/6.

Részletesebben

Menni vagy maradni? Előadó: Fülöp Gábor, HKIK főtitkár. Eger, 2012. szeptember 28.

Menni vagy maradni? Előadó: Fülöp Gábor, HKIK főtitkár. Eger, 2012. szeptember 28. Menni vagy maradni? Ki fog itt dolgozni 15 év múlva? Előadó: Fülöp Gábor, HKIK főtitkár Eger, 2012. szeptember 28. 1 A HKIK az ezres nagyságrendű vállalati kapcsolatai alapján az alábbi területeken érzékel

Részletesebben

centrope Regionális Fejlesztési Monitoring Fókuszjelentés a területi integrációról. Vezetoi összefoglaló

centrope Regionális Fejlesztési Monitoring Fókuszjelentés a területi integrációról. Vezetoi összefoglaló centrope Regionális Fejlesztési Monitoring Fókuszjelentés a területi integrációról. Vezetoi összefoglaló centrope partner Ausztria Burgenland állami tartomány Alsó-Ausztria állami tartomány Bécs város

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei november. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból:

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei november. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból: Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye Főbb Békés megyei adatok Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Szervezési Osztály Békéscsaba, Árpád sor 2/6.

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei augusztus. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból:

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei augusztus. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból: Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye Főbb Békés megyei adatok Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Szervezési Osztály Békéscsaba, Árpád sor 2/6.

Részletesebben

Társadalmi kapcsolathálózat-elemzés

Társadalmi kapcsolathálózat-elemzés A CENTROPE K+F EGYÜTTMŰKÖDÉSI HÁLÓZAT Társadalmi kapcsolathálózat-elemzés Első eredmények Az ÖAR-Regionalberatung GmbH és a CONVELOP cooperative knowledge design gmbh együttműködésében Graz, 2010. február

Részletesebben

Pest megye önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete

Pest megye önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete www.pest.hu Pest önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete A vállalkozások számának alakulása, a megszűnő és az új cégek száma, a cégek tevékenységének típusa hatással van az adott terület foglalkoztatási

Részletesebben

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 30-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 30-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 4/2014.(I.30.) határozat a közfoglalkoztatás lehetőségeiről, a foglalkoztatottság

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei július. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból: Álláskeresők száma 2

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei július. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból: Álláskeresők száma 2 Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye Főbb Békés megyei adatok Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Szervezési Osztály Békéscsaba, Árpád sor 2/6.

Részletesebben