meet europe. meet centrope.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "meet europe. meet centrope. www.centrope.com"

Átírás

1 meet europe. meet centrope.

2 meet europe. meet centrope. Ausztria, Cseh Köztársaság, Magyarország és Szlovákia találkozási térségében a centrope régió új és virágzó transznacionális régióvá fejlődik. A mintegy 6,5 millió embernek otthont adó centrope új lehetőségeket teremt a találkozások és az átmenetek, komoly hagyományokkal rendelkező európai területén. A centrope-térség, amely jelentős eredményeket képes felmutatni a kiegészítő piacokon, a munkaerő országok közti mobilitása illetve a monetáris unió bővítése terén, az európai projekt sikerét testesíti meg. A régió a 25 egyetem és több száz kutatóintézet teljesítményének köszönheti a tudást, a versenyképességet pedig az innovatív és nyitott vállalkozásokból, a kreativitást a nyelvek és a kultúrák összetalálkozásából nyeri. A kiegyensúlyozott fejlődésnek köszönhetően tartós növekedést és magasfokú életképességet ér el egy határok nélküli, többközpontú területen. A centrope 2003-ban történt alapítása óta a 16 régió és város politikai vezetői elkötelezetten próbálják megszilárdítani az együttműködést a centrope-régióban, és megkísérlik az európai integráció által elért sikereket tovább fejleszteni. A centrope capacity projekt a CENTRAL EUROPE program révén 2012-ig jelentős kezdeményezéseket tesz a tudásrégió, a humántőke, a területi integráció, a turizmus és a kultúra terén megvalósítandó együttműködés kialakítására, illetve az átfogó együttműködési keretrendszer továbbfejlesztésére. CZ Brno SK Vienna Bratislava Gyor A H centrope

3 Fókuszban a tudásrégió A tudásalapú társadalommal összefüggő kihívások az összes centrope-partner esetében azonosak: a tudás illetve annak hatékony felhasználása a versenyképesség és a gazdasági dinamizmus kulcsává vált. Ebből adódóan a növekedési és a foglalkoztatási stratégiáknak fokozott mértékben a kutatásra és az innovációra kell fókuszáljanak. A tudomány és a felsőoktatás területén létrejött együttműködési társulások, a kutatás és ipar között történő know-how közvetítésével kapcsolatos feltételek javulása illetve a vállalkozói innováció támogatása közvetlenül hozzájárul az új technológiai és kutatási klaszterek létrejöttéhez. Mivel a határokon átívelő együttműködés révén összegződhetnek a már meglévő potenciálok, és mindez felgyorsíthatja a tudósok, a diákok, a kutatás-fejlesztéssel foglalkozó vállalkozások és a tőke beáramlását, a centrope-partnerek együtt próbálják megteremteni a tudásalapú gazdaságra történő áttérés feltételeit. meet innovation. meet centrope.

4 Fókuszban a humántőke Az oktatás, a képzés és a kreativitás a jövőbeni sikerek legfontosabb záloga globalizált világunkban. A Közép-európai Régió deklarált célja a humántőke közös erővel történő megerősítése a képzési és készségfejlesztési együttműködés valamint az oktatási intézmények közti kooperáció segítségével. Ráadásul a centrope régióban a munkaerő teljes körű mobilitásának biztosítása a teljes mértékben integrált munkaerőpiac alapját teremti meg. A munkavállalók kiválaszthatják azokat az állásokat, amelyek a leginkább megfelelnek elvárásaiknak és képzettségüknek, a munkaadók pedig szabadon toborozhatják a tehetséges szakembereket az egész régióban. Mindennek érdekében természetesen összehangolt lépésekre van szükség, hogy a közös munkaerő-piacban rejlő potenciális előnyök többségét sikerüljön a gyakorlatban is megjeleníteni. A centrope segít megtartani a tehetségeket, illetve az embereket a közös régióban való letelepedésre és munkavállalásra ösztönzi - méghozzá olyan lehetőségek régiójaként, ahol a transzregionális karrier és foglalkoztatás esélye nő, illetve fejlődik az összes partner számára elérhető humántőke. meet opportunities. meet centrope.

5 Fókuszban a területi integráció A centrope-térség közösen növekszik, ami szükségszerűen együtt jár az egyes országok közti kölcsönös függőséggel. Régió-szerte a modern és hatékony közlekedési kapcsolatokkal összefüggő igények kielégítésére tesznek lépéseket, ami egy magasabb szintű, kölcsönös elérhetőség alapját képezi. A fontos európai közlekedési folyosók találkozási pontjában ezek a beruházások a centrope-térségnek kiemelt közlekedési és logisztikai központtá alakítása szempontjából döntő jelentőségűek A környezetre tekintettel levő, fenntartható város- és területfejlesztés szintén kulcsfontosságú feladatnak tekinthető az egyre inkább összefonódó közép-európai régióban. Ugyanakkor a határokon átívelő regionális fejlesztés elképzelhetetlen a tervező rendszerek kölcsönös ismerete illetve a multilaterális koordináció nélkül. A centrope-régió egy olyan tervezési és befektetési felfogást támogat, amelyben az összes részt vevő partner az igényeket és a prioritásokat megértve egy hajóban evez, illetve amelynek keretében a kiegészítő célok megvalósítására a határ mindkét oldalán egyidőben kerül sor. meet mobility. meet centrope.

6 Fókuszban a kultúra és a turizmus A kulturális csere és a művészetek terén kibontakozó együttműködés különlegesen jó módszer arra, hogy a polgárok közelebb kerüljenek egymáshoz. A centrope-országok régi történelmi gyökereiből és közös örökségéből merítve újraélednek a határokon átívelő integráció hagyományai - tényleges hidakat építve az emberek között, illetve megteremtve a térség identitását. A közép-európai régió gazdag kulturális élete egy olyan jellegű turizmus alapját képezheti, amely a régióra mint egészre tekint, és komoly gazdasági tényezőnek számít, valamint figyelemre méltó foglalkoztatási potenciállal rendelkezik. A centrope-térség olyan látványosságokat kínál és szolgáltatásokat nyújt,melyeket a partnerek jobban igénybe vehetnek, valamint a szomszédok kulturális örökségét láthatóbbá teszi, koordinálja a turisztikai infrastruktúra modernizálását és a centrope-térségben mint a kulturális és szabadidős turizmus régiójában található piacok fejlesztését. meet pleasure. meet centrope.

7 A centrope capacity-projekt tevékenységei és eredményei Regionális Fejlesztési Monitoring Pilot projekt rendszeres transznacionális gazdasági és munkaerőpiaci elemzésen alapuló együttműködési eszköz, amelynek részét képezik az erőteljesen integrált gazdasági térségre vonatkozó stratégiai javaslatok. Szakértői párbeszédek Az érdekeltek tematikus fórumai és szakértői munkacsoport megbeszélések az együttműködés négy kulcsfontosságú területét érintő stratégiai projektek kidolgozása, fejlesztése és ösztönzése céljából. Az Infrastrukturális Igények Felmérése Pilot projekt együttműködési eszköz, amely a centrope régió területfejlesztési helyzetének és az ebből eredő infrastrukturális szükségleteknek az időszakos elemzésén alapul Közös Telephely Marketing Olyan tevékenységek, amelyeknek fő célja a nemzetközi befektetők figyelmének felhívása a centrope-térségre, mint telephelyre Európa leggyorsabban növekvő, több országot magába foglaló régiójára A centrope csúcstalálkozók A centrope-testület a projekt partnerek félévente politikai szintű megbeszéléseken egyeztetik az együttműködés további lépéseit. centrope Konferencia kapcsolódó nyilvános fórum a jövőbeni kihívások megvitatására. és ami még várható Stratégiai szövetségek az együttműködés négy legfontosabb területén, további kísérleti projektek, szakmai tapasztalatcserék a többi európai metropolisz Eurorégióval

8 centrope-partnerek Ausztria Burgenland szövetségi tartomány Alsó-Ausztria szövetségi tartomány Bécs szövetségi tartomány és Bécs város Eisenstadt város St. Pölten város Csehország Dél-csehországi régió Brno város Vysočina régió (megfigyelő) Magyarország Győr-Moson-Sopron megye Vas megye Győr város Sopron város Szombathely város Szlovákia Pozsony önigazgatási régió Trnava önigazgatási régió Pozsony város Trnava város centrope Ügynökség centrope koordinációs -iroda I tematikus és operatív koordináció, kommunikáció & titkárság: Europaforum Wien Rahlgasse 3/2, A-1060 Wien, centrope helyi irodák I regionális projektmenedzsment & együttműködési csomópontok Ausztriai iroda I fejlesztési terület: tudásrégió : ecoplus. The Business Agency of Lower Austria, RMB Regionalmanagement Burgenland, VBA Vienna Business Agency, Csehországi iroda I fejlesztési terület: humántőke : HOPE-E.S., v.o.s., Magyarországi iroda I fejlesztési terület: területi integráció : CEURINA NKft, Szlovákiai iroda I fejlesztési terület: kultúra & turizmus : Slovenský Dom Centrope, Az Európai Unió CENTRAL EUROPE alap támogatásával meet europe. meet centrope.