JEGYZŐKÖNYV. mely készült a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás április 12-én Dévaványán megtartott ülésén. Jelen vannak:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. mely készült a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás április 12-én Dévaványán megtartott ülésén. Jelen vannak:"

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV mely készült a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás április 12-én Dévaványán megtartott ülésén Jelen vannak: 1. Bere Károly Társulás elnöke 2. Pap Tibor Dévaványa polgármestere 3. Kláricz János Bucsa polgármestere 5. Szabó Csaba Körösújfalu polgármestere 6. Molnár Sándor Vésztő polgármestere 7. Kovács Mária Ecsegfalva polgármestere 8. Kláricz Jánosné Kertészsziget polgármestere 9. Balog Károlyné Kistérségi irodavezető 10. Tóth Julianna Intézményvezető 11. Somogyi Csaba Térségfejlesztési szervező 12. Tőkésné Gali Mónika Tourinform irodavezető 13. Kata Mónika Könyvelő 14. Hajdu Katalin Jegyzőkönyvvezető Meghívottak:

2 Napirendi pontok: 1) Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény működési engedélyének módosítása 2) Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény önköltség megállapítása, intézményi térítés meghatározása 3) Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás közbeszerzési szabályzatának módosítása 4) Szeghalom Kistérség Kulturális Stratégiájának elfogadása 5) Éves ellenőrzési jelentés évre 6) Kistérségi Szociális Felzárkóztató Program beruházásaira beérkezett ajánlatok elbírálása 7) Közbeszerzési terv elfogadása 8) Békés Megyei Diáksport Tanács kérelme 9) DÉSZOF Kft. kérelme 10) Bejelentések Bere Károly Társulás elnöke Köszöntöm a társulás tanács tagjait. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes a 9 fős testületből 9 fő jelen van. Aki egyet ért a napirendi pontokkal az kérem, kézfeltartással jelezze. Köszönöm, megállapítom, hogy egyhangúan elfogadva. Első napirendi pontunk Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény működési engedélyének módosítása, elég gyakran szó esik az intézmény engedélyeinek módosításairól át is adnám a szót, az intézmény vezetőjének, Tóth Juliannának. Tóth Julianna- intézményvezető Próbáltam részletesen leírni, hogy mit is takar ez a módosítás, de csak egy technikai átszervezés lenne, mert az emelt szintű ellátásnál ott körülbelül fele annyi összegű a normatíva, mint az általános ellátásoknál. Köszönöm szépen a tájékoztatást, és kérdezném, hogy van-e valakinek további hozzászólása, kérdése? Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom, aki támogatja az előterjesztést, kérem, kézfeltartással jelezze.

3 24/2011. (04.12.) Határozat 1. Szeghalom Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa a Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Vésztő Kossuth u. 40. szám alatti telephelyén a 11 férőhely, a Szeghalom Kossuth u. 18. sz. alatti telephelyén 3 emeltszintű férőhelyének átlagos ápolást, gondozást nyújtó ellátásra való visszaminősítésével egyetért. 2. Szeghalom Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa a Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Szeghalom Kossuth u. 18. sz. alatti telephelyén 3, Dévaványa, Jéggyár u. 47. sz. telephelyén 5, és Vésztő Kossuth u. 40. sz. alatti telephelyén 2 átmeneti elhelyezést, biztosító férőhelyet, átlagos ápolást, gondozást nyújtó ellátásra való visszaminősítéssel egyetért. 3. Szeghalom Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa a Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Szeghalom Kossuth utca 18.sz alatt az ellátotti létszám 2 fővel való növelésével egyetért. 4. Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény, működési engedély módosítását 2011.május 15 -ével jóváhagyja. További intézkedéssel az Irodavezetőt bízza meg. Szeghalom Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa a Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 15/2011. (03.16.) sz. határozattal elfogadott SZMSZ II. fejezetének 4. pontjában felsorolt Átlagos ellátás: 144 főre módosul, Emelt szintű ellátás 19 főre módosul, pont hatályát veszti. Határidő: azonnal Felelős: Tóth Julianna Intézményvezető Bere Károly Társulás elnöke Következő napirendi pontunk a Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény önköltség megállapítása, intézményi térítés meghatározása, és kérdezném Tóth Juliannát, hogy az előterjesztéshez van-e valamilyen hozzáfűzni valója? Tóth Julianna- intézményvezető Én úgy gondolom, hogy az előterjesztésben elég részletesen leírtam, viszont vannak települések ahol uzsonnát is kérnek, de mivel nem igazán kifizetődő ezért javasolnám annak az eltörlését, a másik, amit szeretnék javasolni, hogy a nappali ellátásnál a törvény újra engedélyezi, hogy ismét ingyenes legyen az igénybevétele. Házi segítségnyújtásnál egységesen minden településen a javaslatom a leírtaktól eltérően 100 Ft lenne, ami csökkenés elősegítené, hogy növekedjen a gondozottnál eltöltött idő és így a normatívában is emelkedés várható. Nappali ellátásnál is újra nem kötelező az étkezést biztosítani, mert ez a szociális étkezésben jelenik meg.

4 Pap Tibor Dévaványa polgármestere A pénzügyi bizottsági ülésen már szó volt róla egy dolog kivételével az uzsonna, amit az intézményvezető nem említet, de az írásos anyagban benne van. Bizottság véleménye az volt, hogy a térítési díj megállapítását alátámasztó költségek csökkentek így öröm teli, hogy lehet csökkenteni a térítési díjakat ahol pedig emelés van azt is a költségek támasztják alá, ahol ez a növekedés megjelenik nem biztos, hogy növekszik a bevétel is, mert csak a nyugdíj bizonyos százalékát lehet elkérni és az igénybe vevő kis százaléka rendelkezik magasabb nyugdíjjal. Térítési díj csökkenése számunkra azért is jó, mert főleg a házi segítségnyújtás területén megjelent a konkurencia, valamint a költségvetés szempontjából is előnyös (dolgozói létszám). Pénzügyi bizottság javaslata, hogy a 100 Ft-ot fogadjuk el, ami például Dévaványa esetében eddig 430 Ft volt. Az is elhangzott, hogy az eddigiekhez képpest új lesz nem a telephelyi önkormányzatoknak, hanem csak a székhely település, azaz Dévaványa önkormányzatának kell a rendeletében elfogadnia a térítési díjak összegét. A pénzügyi bizottság javaslata az uzsonna vonatkozásában ahol igénylik, ott fizessék ki a százalékos részt. Bartis Márton Szeghalom alpolgármester A 100 Ft-ra való térítési díj csökkenés, jó csökkentsük, de mire alapozzuk a létszám növekedését? Tóth Julianna- intézményvezető Naponta megjelenő ellátotti létszám a normatíva alapja és ennek a növekedését reméljük a térítési díj csökkenése alapján. Költségnövekedést az nem jelent mivel a dolgozói létszám az adott és nem fog növekedni. Molnár Sándor Vésztő polgármestere Ezzel kapcsolatban csak annyit szeretnék kérdezni, hogy az idősek felé milyen formában jut el ez az információ? Kovács Mária Ecsegfalva polgármestere Igen ez egy jó kérdés, én is örülnék neki, ha a/5 méretű szórólapon tudnánk eljutatni ezt az információt az idősek részére, hogy a házi segítségnyújtást 100 Ft-ért tudjuk mostantól biztosítani. Tóth Julianna- intézményvezető Természetesen mi is gondoltunk erre, több hír csatornán is publikálnánk (kábel tv, hírlap stb.) Köszönöm szépen a tájékoztatást, és kérdezném, hogy van-e valakinek további hozzászólása, kérdése? Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom, aki támogatja az előterjesztést, kérem, kézfeltartással jelezze.

5 25/2011. (04.12.) Határozat I. Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Tanácsa, a Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény önköltségszámítását az 1-2.sz mellékletbe foglaltak szerint határozza meg. II. Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Tanácsa, a Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézményében meghatározott napi térítési díjak összegét 2011.május 01-től az intézményi önköltség összege alapján 3. sz. mellékletbe foglaltak szerint határozza meg. III. Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Tanácsa, a Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézményében megállapított térítési díjról, az Intézmény székhely szerinti településének önkormányzata rendeletet alkot. Ennek megfelelően, illetve a 1992.évi III. törvény 92. szerint a társulási megállapodást módosítani szükséges. Határidő: értelemszerűen Felelős: Tóth Julianna Intézményvezető Bere Károly Társulás elnöke Következő napirendi pontunk a Közbeszerzési szabályzat módosítása, a pénzügyi bizottsági ülésen már beszéltünk róla át is adnám a szót Pap Tibor polgármester úrnak. Pap Tibor Dévaványa polgármestere Eddig még csak arról volt szó, hogy beszerzési szabályzat készül, és a közbeszerzési szabályzat marad úgy, ahogy eddig elfogadta a társulás. Ehhez képpest egy közbeszerzési szabályzat készült, amely a kisebb közbeszerzés hatálya alá nem eső beszerzéseket is szabályozza. A másik eltérés az előző tervezettel szemben, hogy bizonyos döntési kompetenciákat a pénzügyi bizottság hatáskörébe sorolt a társulási tanács helyett, és az előkészítés során én azt javasoltam, hogy jobb lenne, ha minden maradna, úgy ahogy az előző szabályzatban volt, így átdolgozásra került és most az van, hogy az Ft alatt a társulás elnöke dönt a felet pedig a társulási tanács jogköre a döntés. Pénzügyi bizottság előkészít, véleményez, javaslatot tesz. Molnár Sándor Vésztő polgármestere Az ajánlati felhívást akkor hogyan fogadjuk el? Jó a felvetése Molnár Sándor polgármester úrnak, ha már a pénzügyi bizottság hatásköre az előkészítés akkor ő csak készítse elő és a társulási tanács döntsön róla. Javaslatom az lenne, hogy a szabályzatban a VIII. pont 1. alpontjánál a pénzügyi bizottság hatásköréből vegyük ki a közbeszerzési eljárás ajánlattételi

6 felhívásának elfogadását és csak az előkészítés maradjon, ezt tegyük be a IX. pont 3 alpontjánál a társulási tanács feladatai közzé. Kérdezném, hogy van-e valakinek további hozzászólása, kérdése? Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom, aki támogatja ezzel a módosítással az előterjesztést, kérem, kézfeltartással jelezze. 26/2011. (04.12.) Határozat Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa az ülésen elhangzottak kiegészítésével a Közbeszerzési Szabályzatot elfogadja és ezzel a 111 / 2009.(04.14.) sz. határozattal elfogadott Közbeszerzési Szabályzat április 30 ával hatályát veszti. Határidő: Következő napirendünk a Szeghalom Kistérség Kulturális Stratégiájának elfogadása és meg is kérném Tőkésné Gali Mónikát, hogy néhány szóban ismertesse az előterjesztését. Tőkésné Gali Mónika Tourinform irodavezető Az előterjesztésemben részletesen le van írva minden a Közkincs kerekasztal pályázat részét képezi, ezt a Kulturális stratégiát el kellene fogadtatni a települési önkormányzatok képviselő testületeivel is. Május 15- ke a pályázat megvalósítási határideje és május 30-ig beszámolóval is rendelkeznünk kell, stratégia átfogó célokat is tartalmaz, térségi szakemberekkel együtt készítettem. A közkincs kerekasztal támogatási szerződés aláírása igaz elég sokáig húzódott, de a napokban kaptam információt, hogy aláírásra került így a finanszírozás is megoldott lesz. Köszönöm szépen a tájékoztatást, és kérdezném, hogy van-e valakinek további hozzászólása, kérdése? Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom, aki támogatja az előterjesztést, kérem, kézfeltartással jelezze. 27/2011. (04.12.) Határozat Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa elfogadja a mellékelt A Szeghalmi Kistérség Kulturális Stratégiája c. dokumentumot. Határidő: értelemszerűen Tőkésné Gali Mónika Tourinform irodavezető

7 Következő napirendi pontunk 2010 évi ellenőrzési jelentés és köszöntöm Nagyné Kiss Évát belső ellenőrzési vezetőnket és kérdezem, hogy kíván e szóbeli kiegészítést tenni? Nagyné Kiss Éva belső ellenőrzési vezető Valamennyi önkormányzat részére elkészítette a beszámolót, amelyek tartalmazzák a rájuk vonatkozó speciális vonatkozásokat. Köszönöm szépen a tájékoztatást, és kérdezném, hogy van-e valakinek további hozzászólása, kérdése? Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom, kérem, kézfeltartással jelezze, aki elfogadja az ellenőrzési jelentést. 28/2011. (04.12.) Határozat Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa elfogadja a évi belső ellenőrzési jelentést. Határidő: értelemszerűen Nagyné Kiss Éva Belső ellenőrzési vezető Következő napirendi pontunk a Kistérségi Szociális Felzárkóztató Program Beruházásaira beérkezett ajánlatok elbírálása, amit kiosztott anyagként kapott meg mindenki, ez már a pénzügyi bizottsági ülésen át lett beszélve, át is adnám a szót Pap Tibor polgármester úrnak, hogy tájékoztassa a Társulási Tanács tagokat a pénzügyi bizottság javaslatáról. Pap Tibor Dévaványa polgármestere Tisztelt társulási tanács ez így igaz, hogy már előzetesen a pénzügyi bizottsági ülésen tárgyaltuk. Kollégám Feke László átnézett egy két ajánlatott, hogy megfelelnek-e az ajánlati felhívásnak. Ismertetném a pénzügyi bizottság döntését abban a sorrendben, ami a kiosztott anyagban is szerepel: Bucsa települést érintő két munka Családsegítő illetve az Idősek klubja felújítására beérkezett ajánlatok ezek közül a Blaskó György építési vállalkozó ajánlata kivételével a többi érvényes volt. Blaskó György ajánlatában nem volt minden tétel beárazva és így nem felelt meg a feltételeknek ez által kizártuk az ajánlatát, hiszen azokat a munkálatokat is el kell végezni, amiket nem árazott be. Sorrendben a következő ajánlatott a Borgula-Ép Kft Ft összegben adta meg és ezt tartjuk a nyerőnek. Az is felvetődött, hogy kevesebb az ajánlati összeg, mint a rendelkezésre álló forrás, így a támogatóval, műszaki ellenőrrel felvenni a kapcsolatot, hogy a fenn maradó összegből pótlólagos munkák elvégzését engedélyezze és ez által teljes mértékben kihasználásra kerülne. Vésztői Idősek nappali intézménye és a Borostyánkő Idősek otthona felújítására beérkezett ajánlatok elég tiszta kép alakult ki mind kettőnél az ajánlatok érvényesek voltak és mind két beruházásnál a Berényi

8 Fivérek Kft. ajánlata volt a legjobb, az adott keretben is benne voltak így mind két munkát ez a cég végezheti el a pénzügyi bizottság döntése alapján. Dévaványa Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat infrastrukturális fejlesztése esetében egy furcsa helyzetet hozott. Első felhívásra nem érkezett be árajánlat, így egy gyors újabb ajánlati felhívást kellett közzétenni és arra is csak egy ajánlat érkezett be, ami egy kicsivel magasabb összegű, mint ami a rendelkezésre álló összeg. Pénzügyi bizottság javaslata az volt, hogy a Ft kerüljön lehívásra és a fenn maradó önerő összegét a társulás megelőlegezi és majd az Önkormányzat visszafizeti a társulásnak. Füzesgyarmati Egyesített Szociális intézmény infrastruktúrájának fejlesztése kapcsolatos ajánlati felhívásnál egy lényegesen részletesebb felhívás került kiküldésre, mint ami kötelező lett volna. Sajnálatosan megint Blaskó György építési vállalkozó ajánlatáról van szó, mert a műszaki ellenőre meg egyezik a kivitelezővel és ez számunkra összeférhetetlen a másik probléma, hogy nincsen megfelelő referenciája, mert csak közoktatásit állított be nekünk pedig szociális intézményi referencia kell. Nincs gond, mert a másik ajánlattevő Borgula Ép Kft minden egyébben az áron kívül ugyan azokat a feltételeket vállalta így belefér a rendelkezésre álló forrásba, és a referenciái is megfelelőek így az ő ajánlata megfelelt az ajánlati felhívásnak. Tisztelt társulási tanács akkor ez lenne a pénzügyi bizottsági tanács javaslata. Kláricz János Bucsa polgármestere Azt szeretném megkérdezni, mit tudunk a Borgula-Ép Kft-ről, hogy eltudja-e egyszerre végezni a két településen a beruházásokat? Bucsa esetében én előnyben részesíteném a Zsombok 2000 Kft-t hiszen ő helyi vállalkozó. Akkor annyit lehet szerintem tenni, hogy megjelölünk második kivitelezőt is arra az esetre, ha valamelyik kiválasztott építető szerződéskötéstől visszalépne, de akkor ezt minden településen így kellene megtennünk. Pap Tibor Dévaványa polgármestere Dévaványa esetében még annyi probléma felmerült, hogy Ványaép Kft kisvállalkozó nem töke erős és részletfizetéssel tudná vállalni, 25%-al tudna számlázni és csak az utolsó esetén tudná megvárni a 30 napos fizetési határidőt és a pénzügyi bizottságin az irodavezető asszony azt nyilatkozta, hogy a társulást, ezt az egyet tudná vállalni, de a többi esetben maradna az eredeti feltétel. Molnár Sándor Vésztő polgármestere A közbeszerzési szakértőtől azt szeretném kérdezni, hogy ez az ajánlat így az ajánlati felhívásnak megfelele? Mivel a második ajánlati felhívást gyorsan kellett közzétenni, amit az irodavezető asszony készített el mivel ő nincs, itt nem tud nyilatkozni, hogy mi szerepel, benne pontosan majd Pap Tibor polgármester úr megnézi és megállapítja, hogy megfelel-e az ajánlati felhívásnak. Javaslatom az akkor haladjunk sorban és hozzuk meg a döntésünket külön-külön beruházásonként és településenként. Kezdjük akkor Bucsával a határozati javaslatom a következő bízzuk meg a Borgula-Ép Kft-t a kivitelezési munkálatokra második ként pedig a Zsombok 2000 Kft-t. Aki ezzel egyet ért kérem, kézfeltartással jelezze.

9 31/2011. (04.12.) Határozat Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény telephelyén a Bucsa, Kossuth u. 63. és 65. szám alatt megvalósuló Bucsa Községben működő Nappali ellátásának és családsegítő gyermekjóléti szolgálatának infrastrukturális fejlesztése c. projekt kivitelezésével megbízza a Borgula Ép Építőipari Kivitelező és Szolgáltató Kft.-t (5650 Mezőberény, Jeszenszky utca 20). Amennyiben a Borgula Ép Építőipari Kivitelező és Szolgáltató Kft. eláll a vállalkozói szerződés megkötésétől, a Társulás a sorrendben második érvényes ajánlatot beadó vállalkozóval, a Zsombok 2000 Kft.-vel (5527 Bucsa, Kossuth u. 42.) köt szerződést. A beruházás összege: Bruttó ár: Ft A Társulási Tanács megbízza a társulás elnökét a vállalkozói szerződés megkötésére. Határidő: április 19. A második javaslatunk Vésztő Borostyánkő Idősek otthona felújítása esetén a Berényi Fivérek Kft-t bízzuk meg másodiknak megjelöljük a Koléner Kft-t. A másik beruházás Vésztő esetében a Vésztői Idősek nappali intézménye ahol ismét a Berényi Fivérek Kft-t bízzuk meg másodiknak pedig a Kő Nova Kft-t. Aki ezzel egyet ért kérem, kézfeltartással jelezze. 30/2011. (04.12.) Határozat Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény telephelyén a Vésztő Kossuth u. 40 szám alatt megvalósuló Vésztő Városában Borostyánkő Idősek Otthona infrastrukturális fejlesztése c. projekt kivitelezésével megbízza a BERÉNYI FIVÉREK KFT.-t (5530 Vésztő, Kossuth u ). Amennyiben a BERÉNYI FIVÉREK KFT. eláll a vállalkozói szerződés megkötésétől, a Társulás a sorrendben második érvényes ajánlatot beadó vállalkozóval, a KOLÉNER KFT.-vel (5600 Békéscsaba, Földvári u. 31.) köt szerződést. A beruházás összege: Bruttó: Ft

10 A Társulási Tanács megbízza a társulás elnökét a vállalkozói szerződés megkötésére. Határidő: április /2011. (04.12.) Határozat Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény telephelyén, a Vésztő Kossuth u. 95. szám alatt megvalósuló Vésztő Városában Idősek Nappali intézményének felújítására c. projekt kivitelezésével megbízza a BERÉNYI FIVÉREK KFT.-t. (5530 Vésztő, Kossuth u ). Amennyiben a BERÉNYI FIVÉREK KFT. eláll a vállalkozói szerződés megkötésétől, a Társulás a sorrendben második érvényes ajánlatot beadó vállalkozóval, a KŐ-NOVA Kft.-vel (5520 Szeghalom, Hunyadi u. 43.) köt szerződést. A beruházás összege: Bruttó: Ft A Társulási Tanács megbízza a társulás elnökét a vállalkozói szerződés megkötésére. Határidő: április 19. Következő határozati javaslatunk Dévaványa felújítása esetében Ványaép Kft-t bízzuk meg amennyiben az ajánlati felhívásnak megfelel, ha még sem akkor a másik határozati javaslatunk új ajánlati felhívást kell közzé tenni a megfelelő feltételekkel. Aki ezzel így egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. (A társulási ülést követően Pap Tibor polgármester úr megtekintette az ajánlati felhívást és megállapította, hogy a Ványaép Kft. ajánlata nem megfelelő és így elutasítjuk.) 32/2011. (04.12.) Határozat Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény telephelyén a Dévaványa, Eötvös u. 44. szám alatt megvalósuló Dévaványa Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény infrastrukturális fejlesztése c. Projekt kivitelezésére a Ványaép Kft. (Ványaép Kft., 5510 Dévaványa Szeghalomi u. 26.). ajánlatát elutasítja, mert az ajánlati felhívásban szereplőfizetési feltétekre vonatkozó előírástól eltért.

11 Határidő: április /2011. (04.12.) Határozat Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény telephelyén a Dévaványa, Eötvös u. 44. szám alatt megvalósuló Dévaványa Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény infrastrukturális fejlesztése c. Projektre vonatkozóan új ajánlati felhívást tesz közzé, melyben részfizetési lehetőséget, biztosit az ajánlattevők részére. Határidő: április 19. Következő határozati javaslatunk Füzesgyarmat Egyesített Szociális intézmény infrastruktúrájának fejlesztése esetén a Borgula-Ép Kft-t bízzuk meg, és ha nem tudunk szerződést kötni, akkor itt is új ajánlati felhívást kell közzé tenni, mert nincs másik ajánlattevő. 34/2011. (04.12.) Határozat Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény telephelyén a Füzesgyarmat, Bethlen u. 9. szám alatt megvalósuló Egyesített Szociális Intézmény infrastruktúrájának fejlesztése c. projekt kivitelezésével megbízza a Borgula Ép Építőipari Kivitelező és Szolgáltató Kft.-t. (5650 Mezőberény, Jeszenszky utca 20.) Amennyiben a Borgula Ép Építőipari Kivitelező és Szolgáltató Kft. eláll a vállalkozói szerződés megkötésétől, a Társulás új beszerzési eljárás lefolytatását végzi el. A beruházás összege: Bruttó: Ft Fizetési határidő: 60 nap Jóteljesítési biztosíték: nettó Ft A Társulási Tanács megbízza a társulás elnökét a vállalkozói szerződés megkötésére. Határidő: április 19.

12 Kláricz János Bucsa polgármestere Mennyi idő áll rendelkezésre a szerződés megkötésére? Somogyi Csaba Térségfejlesztési szervező Mivel körülbelül 2 hónap kell a kivitelezésre ezért úgy gondoltuk, hogy április 19-én lenne mindenkivel a szerződéskötés. Következő napirendi pontunk a közbeszerzési terv elfogadása és előre láthatólag úgy látszik, hogy nem lesz közbeszerzési eljárás alá eső projekt 2011 évben, amennyiben lesz majd a társulás tárgyalni fogja. Aki egyetért, ezzel kérem, kézfeltartással jelezze. 35/2011. (04.12.) Határozat A Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás előreláthatólag év folyamán nem bonyolít le olyan beszerzést, mely a Kbt. bármely fejezetének hatálya alá tartozna. Amennyiben évközben olyan előre nem látható beszerzésre kerül sor mely, indokolja a Kbt. megfelelő részének alkalmazását, abban az esetben az eljárás addig nem folytatható le, amíg a jelen közbeszerzési terv megfelelő módosítását a társulási tanács el nem fogadta. Határidő: azonnal Következő a Diáksport tanács kérelme, amihez kiegészítésként elmondanám, hogy Dr. Csuta Lajosné keresett meg bennünket ezzel a kéréssel és saját hatáskörben már Ft engedélyeztem, de a kérelemben még további összeget kérnének. Pénzügyi bizottságin már beszéltünk róla és a javaslat az, hogy ne támogassuk a továbbiakban őket. Tavaly évben is Ft értékben támogattuk őket. Aki egyetért, ezzel kérem, kézfeltartással jelezze.

13 36/2011. (04.12.) Határozat Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa nem támogatja a Békés Megyei Diáksport Tanács (5600 Békéscsaba, Árpád sor 18.) által megrendezésre kerülő diák körzeti labdarúgó döntőt. Határidő: azonnal Következő a DÉSZOF Kft kérelme egyébként is egyszerű az ügy, mert okafogyottá vált és át is adnám a szót Pap Tibor polgármester úrnak. Pap Tibor Dévaványa polgármestere A társulás 2010 évi elszámolás utáni visszafizetendő támogatást, ami nem valósult meg és késedelmi kamatot én átutalta a Szociális és Foglalkoztatási hivatalnak így ez az összeg nem áll rendelkezésére a társulásnak és így a DÉSZOF Kft likviditási gondjait ezzel nem tudjuk támogatni, de ami még jár a Kft-nek II. negyedévre azt természetesen a társulás átutalja ( ). Időközben az irodavezetőnek Novák Imre azt mondta, hogy megoldódott a problémája más módon. Akkor az a javaslatom, hogy ezt a kérést így ebben a formában nem lehet támogatni. Aki egyetért, ezzel kérem, kézfeltartással jelezze. A szavazást követően megállapította, hogy 8 igen, 1 tartózkodás (Füzesgyarmat) szavazattal, a Társulás elfogadta a javaslatot. 37/2011. (04.12.) Határozat Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a DÉSZOF Kft. (5510 Dévaványa, Orgona u. 4.) állami támogatás visszafizetésére vonatkozó részletfizetési kérelmet elutasítja. Határidő: azonnal Következnek a bejelentések a Hír 6 megyei portálnak van egy ajánlata, ami tulajdon képen egy csere ügylet lenne, de át is adnám a szót Tőkésné Gali Mónikának, hogy tájékoztasson minket. Tőkésné Gali Mónika Tourinform irodavezető A Hír 6 portálon lenne egy A/5 méretű tájékoztató anyag rólunk mi meg cserébe a Körös- Sárréti hírlapban szerepeltetjük őket. Ha nem jár pénzmozgással, akkor ez egy jó csere ügyletnek látszik. Aki a csere ügylettel egyetért, azt kérem, kézfeltartással jelezze.

14 38/2011. (04.12.) Határozat Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa elfogadja a Hír 6 internetes megyei hírportál hirdetési ajánlatát. Határidő: azonnal Tőkésné Gali Mónika Tourinform irodavezető Bere Károly Társulás elnöke Van-e még bejelentés vagy hozzászólás? Megállapítom, hogy több kérdés és bejelentés nincs, megköszönöm a részvételt és az ülést bezárom. k.m.f. Hajdu Katalin Jegyzőkönyvvezető A jegyzőkönyv hiteléül: Bere Károly Társulás elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Pluhár László (elnök-elek polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendeket tárgyalnánk meg, melyeket ismertetnék:

JEGYZŐKÖNYV. Pluhár László (elnök-elek polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendeket tárgyalnánk meg, melyeket ismertetnék: JEGYZŐKÖNYV Készült: Kistérségi Iroda (5700.Gyula, Damjanich. u.6. sz.) 2010. június. 25-én 10.00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa Rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. I-1/9-15/2014. ikt.sz.

JEGYZŐKÖNYV. I-1/9-15/2014. ikt.sz. I-1/9-15/2014. ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 4-én megtartott rendkívüli ülésén a Városháza 17-es sz. helyiségében. Jelen vannak: Valánszki

Részletesebben

A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa megválasztotta szabó Árpád tanácstagot, a jegyzőkönyv hitelesítőjének.

A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa megválasztotta szabó Árpád tanácstagot, a jegyzőkönyv hitelesítőjének. JEGYZŐKÖNYV Iksz: 159/2008 Készült: Gyula Kistérségi Iroda (5700 Gyula, Damjanich.u.6.sz.) tárgyaló termében 2008. július. 04. én 10. 00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 3/2013. sz. jegyzőkönyve. a február 21-én megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 3/2013. sz. jegyzőkönyve. a február 21-én megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2013. sz. jegyzőkönyve a 2013. február 21-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. december 20- án a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről.

Részletesebben

19. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA ... 13/2013. (X.22.) számú rendelet A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

19. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA ... 13/2013. (X.22.) számú rendelet A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól 19. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 22. napján megtartott soron kívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből... RENDELETEK MUTATÓJA 13/2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. március 31.-én 18 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. március 31.-én 18 órakor megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. március 31.-én 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Vörös Ibolya javaslatot tett a megváltoztatott napirend elfogadására.

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Vörös Ibolya javaslatot tett a megváltoztatott napirend elfogadására. PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: (89) 515-021 Fax: (89) 311-989 e-mail: szoccsoport@papa.hu JEGYZŐKÖNYV Készült: Pápa Város

Részletesebben

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 13. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. SZEPTEMBER 30.) Határozatok: 102/ /2014. Kt. hat.

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 13. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. SZEPTEMBER 30.) Határozatok: 102/ /2014. Kt. hat. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 13. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. SZEPTEMBER 30.) Határozatok: 102/2014. 106/2014. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVE. Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének április 11. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének

JEGYZŐKÖNYVE. Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének április 11. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 11. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének JEGYZŐKÖNYVE 43/2013.(IV.11.) Öt. határozat Testületi ülés napirendjének elfogadása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án 14 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án 14 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 469-5/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 47/2013.(VI.26.) sz. Többcélú Társulási határozat:

JEGYZŐKÖNYV. 47/2013.(VI.26.) sz. Többcélú Társulási határozat: JEGYZŐKÖNYV Készült: Polgármesteri Hivatal (5700.Gyula, Petőfi tér 3.) Ovális termében 2013. június 26-án 8.30 órakor kezdődő Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa rendkívüli

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottak: Molnárné Tarman Renáta jegyző Miklós Imréné jegyzőkönyvvezető

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottak: Molnárné Tarman Renáta jegyző Miklós Imréné jegyzőkönyvvezető Iktatószám: 571-3/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 22. napján 12:30 órakor, a Polgármesteri Hivatalban (8123 Soponya, Petőfi S. u. 32.) tartott,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8478. Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: 229-3/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. április 26-án

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 23- án megtartott

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság március 22.-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y ZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság március 22.-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről J E G Y ZŐKÖNYV a Pénzügyi Bizottság 2016. március 22.-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről Tartalmazza: 10-14/2016.(III.22.) számú PÜB határozatokat J E G Y ZŐKÖNYV Készült: a Pénzügyi Bizottság 2016.

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről.

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. 32/10/2013 Zala Megye Ortaháza Község Önkormányzata Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 69/2013.(VIII.13.) kt.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. mely készült a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás 2011. március 16-án Bucsán megtartott ülésén. Jelen vannak:

JEGYZŐKÖNYV. mely készült a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás 2011. március 16-án Bucsán megtartott ülésén. Jelen vannak: JEGYZŐKÖNYV mely készült a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás 2011. március 16-án Bucsán megtartott ülésén Jelen vannak: 1. Bere Károly Társulás elnöke 2. Pap Tibor Dévaványa polgármestere 3. Kláricz

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 8-án megtartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 8-án megtartott soros ülésén. 14/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 8-án megtartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő terme

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2014. június 12. 15.15 órától 16.00 óráig a Képviselőtestület nyílt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete augusztus 21. napján megtartott soron kívüli ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete augusztus 21. napján megtartott soron kívüli ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 21. napján megtartott soron kívüli ülésének J e g y z ő k ö n y v e 60/2014./VIII.21./ számú testületi határozat A napirendről 61/2014./VIII.21./

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA október 26-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA október 26-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2009. október 26-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 116/2009. (X. 26.) önkormányzati testületi határozat a Püspökladány belterületi buszvárók felújítása tárgyában

Részletesebben

23/2010. számú 2010. november 17.-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 241/2010. (XI.17.sz. Kth.)

23/2010. számú 2010. november 17.-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 241/2010. (XI.17.sz. Kth.) Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.:12.497-2/2010. 23/2010. számú 2010. november 17.-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 241/2010. (XI.17.sz.

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/ /2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/ /2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/2012. - 19/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Porva Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/4/2015. 4. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 16:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok:64-67/2013. (VI. 21.) számú határozatok d.

Részletesebben

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről.

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/10/2015. 10. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 17:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

á p r i l i s én. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i ü l é s é r ő l

á p r i l i s én. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i ü l é s é r ő l Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.net J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A G Y D O R O G N A G

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 120-27/2011. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 5-én 18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2014. szeptember 30-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2014. szeptember 30-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: KVÖ/278/65/2014. KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2014. szeptember 30-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 20. HATÁROZATOK MUTATÓJA Határozat

Részletesebben

Előterjesztés a március 29-én tartandó Képviselő-testületi ülésére

Előterjesztés a március 29-én tartandó Képviselő-testületi ülésére Előterjesztés a 2012. március 29-én tartandó Képviselő-testületi ülésére Tárgy: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 2/2012. (I.27.) önkormányzati rendelet módosításának megalkotása

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének május 2-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének május 2-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 2-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m: Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadta Dr. Tarr Lajos tanácstagot a jegyzőkönyv hitelesítőjének.

JEGYZŐKÖNYV. A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadta Dr. Tarr Lajos tanácstagot a jegyzőkönyv hitelesítőjének. JEGYZŐKÖNYV Készült: Gyulai Kistérségi Társulás tanácskozójában (5700.Gyula, Damjanich u.6.) 2010. április 13án 10.00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa Rendkívüli

Részletesebben

FEJÉR MEGYE CSÁKVÁRI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

FEJÉR MEGYE CSÁKVÁRI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS FEJÉR MEGYE CSÁKVÁRI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS Ikt. szám: J e g y z ő k ö n y v a Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. április 14-én megtartott nyilvános üléséről Határozatok: 13/2015.

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. augusztus 1. ) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. augusztus 1.-én 16.00 órakor

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. augusztus 7- i rendkívüli ülésének a. tárgysorozata b. jegyzőkönyve: c. határozata: 190. T Á R G Y S O R O Z A T A Napirend: l.) Nagyhalász Város

Részletesebben

f e b r u á r 4 - é n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i n y i l v á n o s ü l é s é r ő l

f e b r u á r 4 - é n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i n y i l v á n o s ü l é s é r ő l Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.net J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A G Y D O R O G N A G

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete március 26-án megtartott soron kívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete március 26-án megtartott soron kívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. március 26-án megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Czédly Gyula

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1636/3/2015 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Ügyrendi és Pénzügyi Bizottságának 2015. március 26. napján 14.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok :

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. Időpont: 2010. március 2. Helyszín: Községi Önkormányzat székhelye, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV DUDAR-BAKONYNÁNA-NAGYESZTERGÁR KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGE KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2012. ÁPRILIS 26-ÁN TARTOTT EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV DUDAR-BAKONYNÁNA-NAGYESZTERGÁR KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGE KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2012. ÁPRILIS 26-ÁN TARTOTT EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV DUDAR-BAKONYNÁNA-NAGYESZTERGÁR KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGE KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2012. ÁPRILIS 26-ÁN TARTOTT EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL Jegyzőkönyv Dudar-Bakonynána-Nagyesztergár Községek Körjegyzősége

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 12-én, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Szuhakállói Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő Testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért u. 31 13/2012 sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Csanádapáca Önkormányzat képviselő testületének 2012. május 10.-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2016. április 11- én 19,00 órai kezdettel, a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott, rendkívüli,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Határozatok: - 41/2013. (IV. 4.) számú határozat: Simon János és Czibere József kérelme a művelődési ház bérlésére vonatkozóan

Határozatok: - 41/2013. (IV. 4.) számú határozat: Simon János és Czibere József kérelme a művelődési ház bérlésére vonatkozóan Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.április 4.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. könyve c. határozatok:41/2013. (IV. 4.) számú határozat d. rendeletek:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 8296 Monostorapáti, Petőfi u.123. Tel: 87/435-055. Száma: 1092-5/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2013. december 23-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila. dr.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2013. december 23-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila. dr. Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/20- /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. december 23-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós polgármester

Részletesebben

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. szeptember 25.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 19.00

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme.

JEGYZŐKÖNYV. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 22-én 8,00 órai kezdettel tartott soron kívüli, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. július 11- én megtartott rendkívüli ülésének J

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak Mester Árpád polgármester, Bencsik János alpolgármester, Horváth Árpád képviselő / 3 fő /

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak Mester Árpád polgármester, Bencsik János alpolgármester, Horváth Árpád képviselő / 3 fő / 1 Tormásliget Község Önkormányzat 8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tormásliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-án 17.30 órakor megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Kastélyépület

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. nem képviselő, a bizottság tagja

JEGYZŐKÖNYV. nem képviselő, a bizottság tagja JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő- testületének Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2010. december 14-én tartott üléséről. Jelen vannak: Zrinszki István B.Tóth Attila

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Távollévő önkormányzati képviselő neve: Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő

Jegyzőkönyv. Távollévő önkormányzati képviselő neve: Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. szeptember 30. 16.30 órától 17.00 óráig a Képviselő-testület

Részletesebben

18/2014. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak

18/2014. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 18/2014 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv

Részletesebben

N A G Y D O R O G N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K

N A G Y D O R O G N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.net JEGYZŐKÖNYV NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csataszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének július 30-i képviselő - testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csataszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének július 30-i képviselő - testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csataszög Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. július 30i képviselő testületi üléséről M u t a t ó: Határozat: Rendelet Tárgy: 147/2013.(VII.30.) Határozat 148/2013.(VII.30.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit Nyírõ István Punk József Gerõfi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 12-i rendkívüli üléséről 81-84/2013. (07. 12.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE 10. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK (2014. AUGUSZTUS 28.)

NYÍLT ÜLÉSE 10. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK (2014. AUGUSZTUS 28.) NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 10. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. AUGUSZTUS 28.) Rendelet: 6/2014. 7/2014. (IX.3.) Ör. Határozatok: 84/2014. 87/2014. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt ülésén. A rendkívüli ülés telefonon lett összehívva.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt ülésén. A rendkívüli ülés telefonon lett összehívva. JEGYZŐKÖNYV Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt ülésén. A rendkívüli ülés telefonon lett összehívva. Az ülés időpontja: 2015. augusztus 10. A kezdés időpontja:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2014. június 18.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2014. június 18. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2014. június 18. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 18. napján 9 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 14 -i rendkívüli nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 14 -i rendkívüli nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 243-4 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 14

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. január 16-án megtartott soron kívüli nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett, Bagi Zsolt, Dr.

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Felelős: Jobb Gyula polgármester Határidő: azonnal

JEGYZŐKÖNYV. Felelős: Jobb Gyula polgármester Határidő: azonnal JEGYZŐKÖNYV Készült Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. január 18. napján 8.00 órakor a Polgármesteri Hivatal Dísztermében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. augusztus 16- án a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

2. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

2. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulás Pénzügyi Bizottsága Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 713-2/2016. iktatószám 2. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa

Részletesebben

4. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmek elbírálása. 5. Étkezési térítési díj támogatás iránti kérelem elbírálása.

4. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmek elbírálása. 5. Étkezési térítési díj támogatás iránti kérelem elbírálása. II-2/455-11/2011. ikt. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi Bizottsága 2011. december

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Görgényi Ernő (elnök Gyula Város polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendekkel egyetért-e mindenki?

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Görgényi Ernő (elnök Gyula Város polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendekkel egyetért-e mindenki? JEGYZŐKÖNYV Készült: Kistérségi Iroda (5700.Gyula, Damjanich u. 6. szám) 2010. december. 09-én 08.00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa rendkívüli ülésén.

Részletesebben

Bököny Község Képviselő-testülete november 28-i rendkívüli üléséről. Ikt. szám: 1- /2013. határozatai: /2013.

Bököny Község Képviselő-testülete november 28-i rendkívüli üléséről. Ikt. szám: 1- /2013. határozatai: /2013. Bököny Község Képviselő-testülete 2013. november 28-i rendkívüli üléséről Ikt. szám: 1- /2013. határozatai: 120-122/2013. TÁRGYSOROZAT 1) Döntés az Egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó infrastrukturális

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 27. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 27. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 27. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 39/2014.(VIII.27.) önkormányzati határozat 40/2014.(VIII.27.)

Részletesebben

Készült november 26.-án Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének. Juhász Zoltán Zsolt képviselő,

Készült november 26.-án Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének. Juhász Zoltán Zsolt képviselő, J E G Y Z Õ K Ö N Y V a Kardos Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 2013. november 26.-án megtartott ülésérõl. JEGYZÕKÖNYV Készült 2013. november 26.-án Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29. napján

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 142/2013. (XI.13.) Pályázat mikrobusz vásárlására 143/2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

6/2014. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének március 18-án megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak

6/2014. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének március 18-án megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 6/2014 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. március 18-án megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 9.- én, 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 9.- én, 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 9.- én, 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Távol maradt: Pergõ Margit Nyírõ István Punk

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-én, 11.00 órakor megtartott redkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-én, 11.00 órakor megtartott redkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-én, 11.00 órakor megtartott redkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 107/2012. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. november 11 - i RENDKÍVÜLI üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: 118-119 /2013. (11.11.) 2 J E G Y Z Ő K

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről Tartalmazza a : 87/2014.(VII.30.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak:

Részletesebben

Katafa Község Helyi Esélyegyenlőségi programjának megtárgyalása.

Katafa Község Helyi Esélyegyenlőségi programjának megtárgyalása. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-13/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. július 4-én (kedden) 8.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről.

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről. JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről. Időpontja: 2013. augusztus 22. 19:20 órai kezdettel Helye: Kiskunlacháza Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: polgármester Dr.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. július hó 5. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 17. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 26-án (hétfő) 18 órakor megtartott rendkívüli ülésén, a Polgármesteri Hivatalban. Jelen vannak: Pintérné

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tóth Zoltán Béla

JEGYZŐKÖNYV. Tóth Zoltán Béla JEGYZŐKÖNYV Készült: A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. április 15-én délután 15.00 órakor megtartott testületi ülésről Jelen vannak: Csorba Ferenc Lakatos Pál Tóth Zoltán Béla Jegyzőkönyvvezető: Márton

Részletesebben

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13. számú nyílt ülési J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Kisbágyon Község Önkormányzata

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13. számú nyílt ülési J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Kisbágyon Község Önkormányzata Palotás Község Önkormányzata 13. számú nyílt ülési Kisbágyon Község Önkormányzata 7. számú nyílt ülési Szarvasgede Község Önkormányzata 8. számú nyílt ülési Készült: Palotás, Kisbágyon és Szarvasgede Községek

Részletesebben

Ecsegfalva Község Önkormányzata 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67 Tel/Fax: 66/ ,

Ecsegfalva Község Önkormányzata 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67 Tel/Fax: 66/ , Ecsegfalva Község Önkormányzata 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67 Tel/Fax: 66/487-100, e-mail: ecsegfalva@t-online.hu 200-6/2016.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Rendkívüli Képviselő-testületi ülésről 2010. 08. 26. Jegyzőkönyvet készítette: Róth Jánosné jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 258-27/2010. Jegyzőkönyv Inárcs Községi

Részletesebben

1.napirend. Kiss Zsigmond

1.napirend. Kiss Zsigmond Püspökladány Város Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2009. szeptember 17-ei ülésén hozott határozatai 34/2009.(IX.17.) Gyógyfürdőfejlesztés III. ütemű pályázatának visszavonása 35/2009.(IX.17.)

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv rendkívüli Képviselő-testületi ülésről 2012. 12. 06. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 198- /2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi

Részletesebben

HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Füzesabony Város Önkormányzat rendkívüli, nyilvános képviselő-testületi üléséről. Ideje: 2016. január 13-án 14:00 óra. N A P I R

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. február 18.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. február 18. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. február 18. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 18. napján 15 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült 2011. augusztus 16. napján 18 00 órakor, Sződ Község Faluházában megtartott Sződ Község Képviselő-testületének, Keszeg Község Képviselő-testületének és Csörög Község

Részletesebben