TERMELÉSMENEDZSMENT. Oktatási segédlet a műszaki menedzser szak hallgatói számára. Összeállította: Dr. Vermes Pál főiskolai tanár 2006.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TERMELÉSMENEDZSMENT. Oktatási segédlet a műszaki menedzser szak hallgatói számára. Összeállította: Dr. Vermes Pál főiskolai tanár 2006."

Átírás

1 Szolnoki Főiskola Műszaki és Mezőgazdasági Fakultás Mezőtúr TERMELÉSMENEDZSMENT Oktatási segédlet a műszaki menedzser szak hallgatói számára Összeállította: Dr. Vermes Pál főiskolai tanár Mezőtúr 2006.

2 2 TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ 4 1. A TERMELÉSMENEDZSMENT KIALAKULÁSA, SZEREPE, FELADATAI A menedzsment fogalma, feladatai és szakterületei A termelésmenedzsment története, fogalma, feladata A termelésmenedzsment kialakulása A termelésmenedzsment fogalma, feladatai A termelésmenedzsment összetevői A TERMELŐRENDSZER A termelőrendszer fogalma, jellemzői A termelőrendszer fogalma A munkarendszer a REFA szerint A termelőrendszer jellemzői A termelőrendszerek életciklusa FOLYAMATVÁLASZTÁS A folyamat fogalma, a folyamatelemek kapcsolata A folyamatok csoportosítása Folyamatválasztás a gyártásban (termelésben) A gyártási folyamatok és a technológiaválasztás A technológiaválasztás Gyártási rendszerek és gyártási műveletek Folyamattípusok és jellemzőik Automatizáció Folyamatáramlás tervezés A LÉTESÍTMÉNYEK KIALAKÍTÁSA A létesítmények létrehozását befolyásoló tényezők Termelő létesítmények tervezése Termelő létesítmények kapacitástervezése Méretgazdaságosság, kapacitásegyensúly és kapacitásrugalmasság Termelő létesítmények elhelyezése Telephelyelméletek A kiválasztás módszerei és befolyásoló tényezői Termelő létesítmények berendezése A berendezés tartalma, a gépválasztás szempontjai, a gyártási módok Műhelyrendszerű (gépelvű) gyártási mód Termékelvű (folyamatszerű) gyártási mód TERMELÉSTERVEZÉS A termeléstervezés módszertana A termelési koncepció A termelési koncepció helye a vállalkozási koncepción belül A termék-piac koncepció Anyagi és személyi eszközök koncepciója A termelést támogató módszerek A termelési koncepció kialakításának egyéb elemei A termeléstervezési tevékenység áttekintése A termeléstervezés logikai láncolata A termeléstervezés időhorizontja Termeléstervezési stratégiák és termeléstervezési eljárások A hierarchikus termeléstervezés Az aggregált termeléstervezés Egyensúlyi ütemezés KÉSZLETGAZDÁLKODÁS A készletek fajtái és a készletezés céljai A készletek csoportosítása A készletezés céljai Készletezési rendszerek A készletek iránti kereslet A készletezési rendszer feladatai Készletezési költségek A készletezés költségtényezői A készletek fizikai létével kapcsolatos költségek A készletek értéke jellegéhez kapcsolódó készlettartási költségek A készletutánpótlás költségei 53

3 A készlethiány költségei A készletezési költségek meghatározása A minimális készletköltséghez tartozó készletrendelési volumen Ideális készletezési alapmodellek Az alap fűrészfog modell Az alap fűrészfog modell felhasználással Alapmodell ábrák Valóságos készletezési modellek Biztonsági készlet meghatározása kiszolgálási szint -tel Rögzített időközű modell kiszolgálási szint -tel Készletszabályozás a gyakorlatban Az ABC készletrendszer Készletpontosság Készletértékelés AZ ANYAGSZÜKSÉGLET ÉS A GYÁRTÁSI ERŐFORRÁSOK TERVEZÉSE Az anyagszükségleti tervezési rendszer (MRP) Az MRP alkalmazásának céljai Az MRP rendszer struktúrája Termelési vezérprogram Anyagjegyzék (darabjegyzék) Készletnyilvántartás Az MRP program működése és a rendszer használata Kapacitás-szükséglet tervezés A termelés tervezése Kapacitásigény számítás Kapacitásigény tervezés Az MRP-rendszer fejlesztése és bevezetésének problémái TERMELÉSSZERVEZÉS ÉS TERMELÉSTERVEZÉS A termelésszervezés elemei, módszerei A termelőfolyamatok szervezése A termelési feladatok meghatározása A termelésszervezés és termeléstervezés rendszere TERMELÉSPROGRAMOZÁS A termelésprogramozás feladata és a programfajták A tételes vagy általános naptári program Az operatív naptári programok Programozási módszerek A programozás alapvető számításai A TERMELÉS ÜTEMEZÉSE ÉS IRÁNYÍTÁSA A termelésvezetés feladata, rendszere Műveletek ütemezése Ütemezés és irányítás műhelyrendszerű gyártás esetén Az üzemszintű ütemezés kérdései Prioritási technikák Prioritási (fontossági) számok Üzemszintű irányítás SZÁMÍTÁSI ALAPOK A TERMELÉSSZERVEZÉSBEN Az időalapok számítása A kapacitásnorma számítása Gyártási kapacitás és átbocsátóképesség számítása Kapacitás és átbocsátóképesség értelmezése A kapacitásszámítás célja és variációi Termelési keresztmetszetek Termékösszetétel meghatározása A sorozatnagyság számítása A gyártás ritmusára vonatkozó számítások A gyártás átfutási ideje A gyártásközi készletek állományának számításai AZ ÉPPEN IDŐBEN (JIT) TERMELÉSI RENDSZEREK A JIT-elv A JIT-koncepció A JIT alkotóelemeinek elemzése A JIT összevetése a hagyományos gyártási folyamattal 107 FELHASZNÁLT IRODALOM 109

4 4 ELŐSZÓ A termelésmenedzsment új diszciplina a mezőtúri képzés palettáján ben indult a műszaki menedzser főiskolai alapszak, az ehhez tartozó tanterv szerint két évfolyam fog tanulni. Időközben megtörtént a hazai felsőoktatási rendszer többciklusúvá alakítása, ennek következtében a csaknem tucatnyi hazai képzőhely (egyetemi és főiskolai karok) által együttesen kialakított, de tantárgyi tartalmi szinten kevéssé összehangolt új alapszakra (BSc-szint) lehet csak 2006-ra jelentkezni. A termelésmenedzsment ismeretanyaga mind a főiskolai, mind a BSc alapszak képzésében termelésmenedzsment tárgyként, ill. termelés- és változásmenedzsment tárgy részeként helyet kapott, igaz, nem azonos terjedelemben. Elkerülhetetlen ezért, hogy a tananyag összeállításánál mindkét képzés (szak) igényét próbáljuk meg figyelembe venni és követelményeiknek megfelelni. Így született meg a Termelésmenedzsment oktatási segédlet, amely főként az irodalomjegyzékben szereplő fontos, már egyenként is jelentős számú forrásmunkát egyesítő alapirodalmakra épül. Ez indokolja a jegyzetekben, segédletekben talán szokatlan nagyszámú szövegközi hivatkozást. A munkák közül kiemelem Szente Béla jegyzetét, amely hallgatóink számára is hozzáférhetőnek tűnik, ily módon alkalmas lehet tételes tanulásra. Az oktatási segédlet összeállítása emellett is sajátos, hiszen figyelembe veszi a képzés BSc szintjét; nem foglalkozik részletesebben olyan, egyébként kapcsolódó menedzsment-területekkel, amelyek külön tantárgyként a képzési struktúrában szerepelnek (humán-, projekt-, logisztikai-, minőség-, marketing-, innovációs menedzsment); nem tartalmaz gyakorlati példákat, ezek összegyűjtését külön gyakorlati segédletben tervezzük. A tantárgy oktatásában hiányzó tapasztalatok pótlásához, a segédlet jegyzetté fejlesztéséhez a Tisztelt Olvasó véleménye sokat segítene. Bizonyos, hogy a segédlet az első azok sorában, amelyet Mezőtúron mint a Szolnoki Főiskola fakultásán használt tananyagként adnak ki. Köszönöm Arany Éva számítógépes szerkesztési munkáját, aki pontosan, figyelmesen és zokszó nélkül követte a segédlet összeállításának gyors folyamatát. M e z ő t ú r, január 30. Dr. Vermes Pál főiskolai tanár

5 5 1. A TERMELÉSMENEDZSMENT KIALAKULÁSA, SZEREPE, FELADATAI 1.1. A menedzsment fogalma, feladatai és szakterületei a) A menedzsment átfogó fogalom az élet minden területén találkozhatunk vele. Egy lehetséges definíció (Kocsis 1993) A menedzsment az a folyamat, amelyet egy vagy több személy végez mások tevékenységének koordinálására olyan eredmények elérése érdekében, amelyeket egyikük sem tudna egyedül elérni. Más megfogalmazásban (Szente 2003) A menedzsment különböző fő- és kiegészítő inputok felhasználásával, transzformációs rendszer keretei között, transzformációs tevékenységgel végrehajtott, döntéseken nyugvó tevékenységsor, mely outputok létrehozására irányul. A transzformációs folyamat egy input-transzformáció-output kapcsolati rendszert jelent, melyben az output biztosítja a fogyasztói igény kielégítését. (1-1. ábra) A transzformációs folyamatok jellegük alapján különbözők lehetnek: fizikai (gyártásban), helyzeti (a szállításban), csere (a kiskereskedelemben), tárolási (a raktározásban), információs (a telekommunikációban), stb. Transzformációs rendszer Fő input Fő transzformációs tevékenység Output Kiegészítő inputok 1-1. ábra Az input-transzformáció-output rendszer (Szente 2003) b) A menedzselés egymásra épülő általános feladatai a tervezés: valamit kigondolni vagy újragondolni erőforrások térbeli és időbeli helyzetének meghatározása (a rendszer működésének, céljainak megfogalmazása, döntések a szükséges erőforrásokról válasz a ki, mit, milyen sorrendben, mikor kérdésekre) a szervezés: létrehozni, átalakítani, megszüntetni (célok és erőforrások egymáshoz rendelése, allokációja) a vezetés: a szervezet tagjainak befolyásolása a célelérés érdekében az irányítás: a meglevőt működtetni (folyamatos ellenőrzés a kijelölt eljárásrend betartásáért, vagy a korrekciók végrehajtásáért) A négy fő feladatra fordított idő a menedzseri szinteken (1-2. ábra).

6 6 Csúcsmenedzsment Tervezés Szervezés Középszintű menedzsment Első vonalbeli menedzsment Vezetés Irányítás 1-2. ábra Menedzsmentfeladatok a szervezet különböző szintjein (Kocsis 1993) A menedzser az a személy, akinek feladata egy szervezet (szervezeti egység) eredményes és hatékony működtetése. (Kocsis 1993) c) A menedzsment szakterületei A menedzsment egésze: fő feladata a célok kitűzése és azok megvalósítása. Menedzsment szakterületek (1-3. ábra): összehangoltan kell működniük, de speciális menedzsmenttechnikákat és eljárásokat alkalmaznak: 1-3. ábra A menedzsment-szakterületek és kapcsolataik (Kocsis 1993)

7 7 marketingmenedzsment: piaci igények feltárása, felkutatása, befolyásolása, felmérése és továbbítása a vállalkozás számára stratégiai menedzsment: a vállalkozásoknak folyamatosan a környezethez hangolása projektmenedzsment: különböző akciók kezdeményezése és ezek feltételeinek megteremtése (legfontosabb: a termelőbázis létrehozása) termelésmenedzsment: termelési célkitűzéstől az értékesítésig innovációs menedzsment: a vállalkozás egészének és részeinek megújítása és racionalizása minőségmenedzsment: a megbízható minőség a vállalkozás termékeire és működésére információs menedzsment: információs rendszer felépítése és működtetése, kommunikáció és vezetéstájékoztatás emberi erőforrás menedzsment: hatékony munkakörülmények megteremtése környezeti és vállalkozási kultúra menedzselése: pozitív hatású belső kultúra kialakítása d) Menedzsment ismeretkörök (Szente 2003) alapfogalmi ismeretek (vezető, vezetés, menedzser, menedzsment, termelés, stb.) vállalkozások és környezetük kapcsolatát bemutató ismeretek (piaci-, gazdasági-, politikai, infrastrukturális-, ökológiai-, termelési-, stb. környezet) csúcsvezetés munkáját támogató ismeretek (szervezeti kultúra- és változásmenedzsment, stratégiai menedzsment, projektmenedzsment) vállalkozási funkciókat támogató ismeretek (humán-, marketing-, innováció-, termelés-, szolgáltatásmenedzsment) általános támogató ismeretek (minőség-, kockázatmenedzsment, stb.) Termelés és szolgáltatás: általában együtt jelenik meg (azonosságok és különbözőségek) Termelés: a rendelkezésre álló erőforrások egy részének felhasználása arra, hogy más erőforrásokon tartós változásokat végrehajtva új javakat hozzunk létre. Szolgáltatás: a rendelkezésre álló erőforrások egy részének felhasználása fogyasztói igényeket kielégítő, nem termelő tevékenységekre (létrehozás és fogyasztás időben egybeesik) A termelésmenedzsment története, fogalma, feladata A termelésmenedzsment kialakulása a) Gyakorlati előzmények (Kovács 2004) gyűjtögető, vadászó tevékenység megszervezése ókor: nagy vállalkozások koordinálása már igény (pl. piramisok építése, kínai nagy fal, inka városok) munkamegosztás kialakul (pl. kőfaragó szerszámok élezését külön személyzet végzi) középkor: legnagyobb jelentőségű lépés a mechanikus óra feltalálása (a tevékenységek koordinálásának nélkülözhetetlen eszköze) szabványosítás (pl. íjak, pisztolyok-puskák méretei) újkor: gépesítés (bányászat, textilipar, gépgyártás, közlekedés) tömeggyártás megjelenése b) Tudományos megközelítés (angolszász irányzat) A legfontosabb időpontok, események és jelentős személyiségek az 1-1. táblázat szerint. c) A német iskola (Kovács 2004) szeptember 30: a Birodalmi Munkaidőmeghatározási Bizottság (Reichausschuss für Arbeitzeitermittlung: REFA) megalapítása. 12 évvel később a neve: Birodalmi Munkatanulmányozási Bizottság. A második világháború végéig több mint szakembert képeztek ki.

8 8 Jelenleg: REFA Szövetség (korábbi nevén Munkatanulmányozási és Üzemszervezési Szövetség: Verband für Arbeitstudien und Betriebsorganization) tevékenysége. A REFA célkitűzései A munkatanulmányozás fejlesztése (munkakialakítás, időgazdálkodás, költségszámítás, követelménymegállapítás, bérrendszerek, munkautasítások) Munka- és időtanulmányok végrehajtására vonatkozó irányelvek és eljárások kidolgozása. A munkatanulmányozásból kiinduló módszerek és a gazdaságos üzemvezetés tapasztalatainak kiértékelése (racionalizálás, szervezés, komplex üzemi rendszerek tervezése és ellenőrzése). Képzés (szakemberek kiképzése, tanácskozások, tanfolyamok és szemináriumok szervezése, információk nyújtása). Kiadói tevékenység (REFA könyvek, szakfolyóiratok, időszakos kiadványok, oktatási segédletek, nyomtatványok). A tudományos menedzsment kialakulásának főbb állomásai (Romhányi 2003) 1-1. táblázat Év Esemény, témakör Nevezetes személyiség 1911 Principles of Scientific Management című könyv megjelenése, idő- és mozdulat elemzések, a munkavégzés tudományos jellegű tanulmányozása 1911 Mozdulatelemzések, az ipari pszichológia alapjainak megteremtése Frederich W. Taylor (USA) Frank és Lillian Gilbreth (USA) 1913 Mozgó szerelőszalag megvalósítása Henry Ford (USA) 1914 Tevékenységek ütemezési diagramja Henry L.Gantt (USA) 1917 Az optimális rendelési (gyártási) tételnagyság formula alkalmazása F. W. Harris (USA) 1931 Mintavételen alapuló minőségellenőrzés, statisztikai táblák a minőségellenőrzésben H.G. Romig (USA) Walter Shewhart, H.F. Dodge, Hawthorn kísérletek: a megvilágítás hatása a munkások termelékenységére Elton Mayo (USA) 1934 Munkafolyamatok tevékenységeinek statisztikai elemzése L.H.C. Tippett (Anglia) 1940 Komplex rendszerek problémáinak megoldása teamekben Operációkutatási csoportok alakulása (Anglia) 1947 A lineáris programozás szimplex módszere George B. Dantzig (USA) as évek 1970-es évek 1980-as évek 1990-es évek és napjaink Az operációkutatási módszerek fejlődése: szimuláció, sorállás elmélet, döntéselmélet, matematikai programozás, hálótervezés Számítástechnikai eszközök megjelenése mindennapi használatra a termelésprogramozás, készletgazdálkodás, projekt menedzsment és az előrejelzés területén Az MRP (Material Requirments Planning) rendszer rohamos terjedése Automatizálás, TQM, JIT, CÍM, FMS, CAD/CAM rendszerek megjelenése A termelékenységi módszerek alkalmazása a szolgáltatásban korszerű termelésszervezési elvek alkalmazása a verseny lényeges tényezője a szolgáltató-rendszerek jelentősége operációkutatási eszközök mindennapos használata Joseph Orlicky Oliver Wight (USA) Tai-ichi Ohno (Toyota) A.V. Feigenbaum, W.E. Deming, J.J. Juran (USA) McDonalds étterem A termelésmenedzsment fogalma, feladatai a) A termelésmenedzsment meghatározása a szakirodalomban igen változatos: A termelésmendzsment a vállalkozás elsődleges termékét készítő vagy szolgáltatását nyújtó termelőrendszer tervezésével, működtetésével, valamint javításával foglalkozik (Chase és Aquilano definíciója) termelőrendszerek működtetése: menedzsment feladat termelőrendszerek tervezése, kialakítása: mérnöki feladat (industrial engineering) A termelésmendzsment feladata az input erőforrásokat termékké vagy szolgáltatásokká konvertáló rendszer menedzselése (Gaither definíciója)

9 9 termelőrendszer: terméket gyártó rendszer szolgáltatásokat nyújtó rendszer A termelésmenedzsment a termelési folyamat eredményességét érintő tényezők hatékony irányítása, a nyersanyagok beszerzésétől kezdve egészen a késztermékeknek a fogyasztókhoz történő eljuttatásáig, tehát a transzformációs rendszer tervezésével és az áramlási folyamatok irányításával foglalkozó, döntéseken keresztül megvalósuló tevékenységsor. (Szente 2003) A termelésmenedzsment tehát létrehozza a termelő (transzformációs) rendszert, és biztosítja a működés feltételeit a várható fogyasztói igényeknek megfelelően. Ilymódon a termelési stratégia a vállalati stratégia egyik eleme a marketing-, a pénzügyi- és egyéb stratégiák mellett, és teljesítményével a vállalat üzleti sikereihez hozzájárul (1-4. ábra) ábra A termelési stratégia szerepe (Kovács 2004) b) A termelési folyamat: különböző inputok segítségével a transzformációs folyamaton keresztül állítanak elő outputot. (1-5. ábra) c) A termelésmenedzsment belső, a feladat-végrehajtást menedzselő feladatai logikailag három időtávra és három tevékenységfázisra bontva (Kocsis 1993) Stratégiai időszak: az adott terület (termék-erőforrás) kapcsolatának teljes átalakítása (termékszerkezet- és termelőrendszer-változtatás). Taktikai időszak: az adott termékszerkezet elkészítésének átfutási ideje (a nyersanyagok munkába adásától a késztermékek elkészültéig eltelt idő). Operatív időszak: ez naptári időszakot jelent, amely alatt az adott munkahelyek megkapják a konkrét elvégzendő feladataikat, a megfelelő feltételekkel együtt. A tevékenységfázisok: az információs és döntés-előkészítési munkafázis; a tervezési és döntési fázis, valamint; az előkészítő, szervezési feladatok fázisa.

10 10 Fő input Transzformációs rendszer Output Kórház Betegek Gyógyítás Orvosok, ápolók, eszközök Egészséges emberek Éhes vendégek Étterem Jó ételek felszolgálása Szakács, konyha, felszolgáló, környezet Elégedett vendégek Alap- és félkészanyagok Autógyár Gyártás, szerelés Gépek, munkások, eszközök Személygépkocsi Érettségizett diákok Főiskola Tanítás, tanulás Tanterem, könyvek, tanárok Diplomás szakember Vásárlók Áruház Igény kielégítés, eladás Árukészlet, berendezés, eladók Elégedett vásárlók 1-5. ábra Példák a transzformációs folyamatra (Szente 2003) A termelésmenedzsment ily módon felosztott rendszerében szigorú logikai szabályokat kell betartani az egyes időszakok és munkafázisok tartalmi felépítésében és kapcsolatrendszerükben. Az 1-6. ábrán láthatók az adott menedzselési fázisban a különböző időszakok feladatcsoportjai és ezek belső szerves kapcsolatai. d) Gyakorlati megközelítésben és az általános menedzsment-feladatokhoz igazodóan (Romhányi 2003) a termelésmendzsment a termeléshez szükséges emberi, gépi, anyagi és információs jellegű erőforrások mennyiségének térbeli és időbeli helyzete meghatározása termeléstervezés, hatékony összerendelése termelésszervezés, operatív összerendelése termelésirányítás, optimális működésének ellenőrzése termelésellenőrzés A termelésmenedzsment összetevői (Kovács 2004) A termelési tevékenység két fő mozgatója: a piaci igény és a vállalati stratégia. (lsd ábra!) A termelésmenedzsment összetevői a várható igények előrejelzése (új termék esetén hosszú távú előrejelzés), a termék meghatározása, a technológiai folyamat kiválasztása, az üzem elhelyezése és elrendezése, ütemezés: az igények és a termelési erőforrások egymáshoz rendelése (fő ütemezés és operatív programozás), a kapacitások tervezése, a munkaerő és anyag (készlet) biztosítása, a gyártási feltételek biztosítása, a folyamat operatív irányítása, a gyártás során biztosítandó az anyagok áramlása, a minőség, a gépek megbízható működése.

11 ábra A termelésmenedzsment feladatrendszere (Kocsis 1993) Fentiek kapcsolódását is mutatja az 1-7. ábra: a termelésmenedzsment különböző jellegű (tervezési-irányítási, műszakiemberi) tevékenységek együttese ábra A termelésmenedzsment összetevői (Kovács 2004)

12 12 A továbbiak tekintetében ezt az ábrát a tananyag rendszerező modelljének is tekintjük, amelynek fő elemei az egyes fejezetekben megjelennek. Kiemelt fontossága és elsődlegessége ellenére az emberi erőforrás, a munkaerő kérdéskörével, szerepével méltánytalanul keveset foglalkozunk, ezt a területet az általános- és a humán menedzsmentnek kell lefednie. Instrukciók az 1. fejezethez Tanulmányozás (Szente 2003) old.

13 2.1. A termelőrendszer fogalma, jellemzői A termelőrendszer fogalma A TERMELŐRENDSZER A termelőrendszer általánosan: a társadalom gazdálkodó alapegysége (Szente 2003). A termelőrendszer megjelenése: vállalat / vállalkozás. Közelebbről: a termelőrendszer erőforrások olyan halmaza, amelynek feladata egy bemenő erőforrásrendszer átalakítása termékké vagy szolgáltatássá a technológiai folyamat keretében (Romhányi 2003). Különféle termelő- és szolgáltatórendszereket a 2-1. táblázat tartalmaz. Kórház Étterem Példák termelőrendszerekre a Gaither-féle definíció alapján (Koltai 2001) Rendszer Bemenő erőforrások Komponensek Transzformáció Gépkocsi összeszerelő üzem Egyetem betegek éhes vendégek acéllemezek, motorok, alkatrészek végzett középiskolások orvosok, ápolók, orvosi műszerek, gyógyszerek élelmiszerek, szakács, pincér, környezet munkások, gépek, szerszámok tanárok, könyvek, osztálytermek Áruház vásárlók kirakat, árukészlet, eladó Raktári elosztó központ raktározandó áru rakodóhelyek, raktári eszközök, dolgozók kezelés, ápolás főzés, kiszolgálás gyártás és összeszerelés oktatás foglalkozás a vevővel, eladás lebonyolítása raktározás, elosztás, adminisztráció 2-1. táblázat Termék vagy szolgáltatás gyógyult paciensek elégedett, jóllakott vendégek jó minőségű személygépkocsik végzett diplomások elégedett vásárlók a rendelkezési helyre időben elérkező áru A termelőrendszer rendszermodellje (2-1. ábra) (Kovács 2004) Erőforrások input Szabályozó Részfolyamatok Alapjel tervek normák előírások Output Eredmények Anyag Energia Pénz Munkaerő Kapacitás Információ Vezérlő Termék Energia Értéktöbblet Változás a munkaerőben Amortizáció Információ 2-1. ábra A termelési folyamat (Kovács 2004) Bemenetek: anyag: alapanyagok, segédanyagok, karbantartási anyagok, irodaszerek, stb. energia: energiaféleségek, elektromos energia primátusa pénz: többi erőforrásra átváltható munkaerő: munkaigényesség és összetétel változó kapacitás: adott termék előállítását teszi lehetővé (elhasználódás, meghibásodás miatt csökken: karbantartás szerepe) információ: irányítás és végrehajtás számára (tervek, utasítások, dokumentációk, szabványok, stb.).

14 14 Kimenetek: termék: a folyamat célja, emellett selejt, melléktermék, hulladék is van energia: maradék (hasznosítandó) értéktöbblet: értéknövelő folyamat munkaerő: megváltozik (tapasztalat, begyakorlottság) értékcsökkenés: tárgyi eszközök amortizációja információ: termékhez ill. a folyamathoz kötődik A munkarendszer a REFA szerint (Kovács 2004) A REFA meghatározása szerint: A munkarendszer a munkafeladat végrehajtását szolgálja, melynek során az ember és az üzemeszköz a környezeti hatások alatt együttműködnek. Az egyes munkarendszereket hét fogalommal írja le (2-2. ábra). 3. Bemenet (input) 7. Környezeti hatások 1. Munkafeladat 2. Munkafolyamat 5. Ember E Ü 6. Üzemeszköz 4. Kimenet (output) 2-2. ábra A munkarendszer a REFA szerint (Kovács 2004) Ebben a felfogásban a munkarendszer úgynevezett szociotechnikai rendszer, mivel embereket és technikai (üzem)eszközöket is tartalmaz. Az egyes összetevők meghatározása: Munkafeladat: Munkafolyamat: Bemenet (input): Kimenet (output): elvégzése a munkarendszer célja. az ember és az üzemeszköz együttműködésének térbeli és időbeli rendje annak érdekében, hogy azt a munkafeladatnak megfelelően átalakítsa vagy felhasználja. A munkafolyamat leírható például folyamatábrával. általában munkatárgyakból áll, de emberekből, információkból és energiából is, amelyek a munkafeladat értelmének megfelelően állapotukban, alakjukban vagy helyzetükben átalakulnak, felés/vagy elhasználódnak. A munkatárgy valamennyi olyan anyag, jószág, adathordozó, stb., amely a munka feladatának megfelelően átalakul vagy felhasználódik. általában munkatárgyakból áll, de emberekből, információkból is, amelyek a munkafeladatnak megfelelően átalakulnak. Ember és üzemeszköz: a munkarendszer kapacitását képezi, amely a munkafeladatnak megfelelően a bemenetet kimenetté alakítja át. Az ember a munkafeladat végrehajtásában és irányításában részt vevő személy. Az üzemeszközök készülékek, gépek, berendezések és munkadokumentációk. Környezeti hatások: fizikai, szervezeti, valamint szociális hatások, amelyek befolyást gyakorolnak a munkarendszerre, vagy adott körülmények között éppen a munkarendszer hozza őket létre. Méretük szerint a munkarendszerek különbözők lehetnek: vállalat, üzem vagy gyáregység, osztály, részleg, munkahelyi csoport, munkahely. A munkarendszerhez szorosan kapcsolódik az üzemszervezés fogalma, amelyen a REFA a munkarendszerek tervezését, kialakítását és irányítását érti (2-3. ábra). A hierarchikus rendszerben világosan elkülönül az üzemszervezés, a termelésszervezés és a gyártásszervezés.

15 15 Üzem Üzemszervezés Értékesítés Termelés Személyzeti ügyek Pénzügyek Termelésszervezés Fejlesztés Beszerzés Gyártás Minőségi ügyek Gyártásszervezés Alkatrészgyártás Szerelés Kiszállítás 2-3. ábra Az üzem irányítási rendszere a REFA szerint (Kovács 2004) A termelőrendszer jellemzői (Romhányi 2003) a) A profil Alapkövetelmény: piaci igény követése gyors termékváltás Profil tényezői: termék felépítése egyszerű termék: néhány alkatrészből áll (csavar, műanyag alkatrész, textil, stb.) bonyolult termék: sok alkatrészből áll termék anyagszükséglete egyszerű anyagok: néhány vagy hasonló anyag (pl. csak fémek vagy csak műanyagok) különnemű anyagok termék választéka tiszta profil: egyetlen terméket állít elő választék szerinti profil: azonos technológia, azonos profil, termékcsalád (csak a végső paraméterek különböznek) vegyes profil: sokféle különböző termék b) A gyártási mód: technológiák bonyolultsága egyszerű technológia: néhány technológiai fázis, áttekinthető összetett technológia: több technológiai fázis, nehezen áttekinthető c) Kapacitás: a termelőrendszer teljesítőképessége (termelőképessége), melynek különböző fajtáit adott idő alatt előállított termékmennyiséggel lehet meghatározni. Általánosan: kapacitás = időalap időnorma/kapacitásnorma ( mennyiség időszak ) A kapacitás és átbocsátóképesség, valamint a kapacitásnorma részletesebb ismertetése, számítása a 11. fejezetben található. d) Vertikalitás: termelőrendszeren belüli egységek szélességi és mélységi kapcsolatrendszere (Szente 2003) vertikális kapcsolat: soros technológiai fázisok (pl. acélgyártás, textilipar) horizontális kapcsolat: párhuzamos ill. független technológiai fázisok (pl. szerszámgépgyártás)

16 16 diagonális kapcsolat: vertikális ill. horizontális rendszerből kiemelt mellék- vagy segédfolyamatok (pl. kísérleti műhely, minősítő laboratórium) kombinált kapcsolatok: előző kapcsolatok vegyes, célszerű elrendezése (általános eset) e) Kooperáció: nem bérlet! passzív: aktív: erőforrás kiajánlás erőforrás kölcsönvétel f) Tömegszerűség Tényleges munkaidő-ráfordítás (munkaigény): termékenként értelmezhető A j-edik gyártási sorozat összes munkaidő igénye: A j = s j a j n = s j a ij i = 1 ahol s j a j-edik sorozat darabszáma (sorozatnagyság) a j a j-edik sorozat egy termékének munkaidőigénye a ij a j-edik sorozat terméke i-edik műveletének időnormája i a műveletek száma (i=1 n) Hasznos időalap: a termelőrendszerre (vagy egy részére) értelmezhető ahol T h T h N m h g v g = 1 [ N m h g( 1 v) ] termelőrendszer hasznos időalapja naptári napok száma napi maximális műszakszám egy műszak munkaóráinak maximális száma gépek száma veszteség aránya (tervezett karbantartás, tervezett pihenőidő, sorozatállások tervezett ideje, stb.) v = 0 1 Tömegszerűségi fok: azt fejezi ki, hogy adott termékcsoport (esetünkben egy sorozat) előállításához szükséges munkaidő az összes munkaidőnek (esetünkben a hasznos időalapnak) mekkora hányadát teszi ki. Ilyen értelmezésben: 0 T f 1 közötti értéket vehet fel és a gyártási folyamat átlagos tömegszerűségét fejezi ki. T f = A j T h A tömegszerűség meghatározására más elvek és mutatók is ismertek, például: az input periódus (átlagosan mennyi időközönként jelenik meg a termék a termelőrendszerben) és a termékelőállítás műveleti idejének összegéből számított arány (Koltai 2001); a folyamat átlagos tömegszerűségi foka és a munkahelyi tömegszerűségi fok (a munkahelyen elvégzendő műveletek idejének és a gyártási ütemidőnek a hányadosa) figyelembevétele (Kocsis 1974). g) A gyártás típusa: a tömegszerűség alapján egyedi-, sorozat- és tömeggyártást különböztetünk meg: Egyedi gyártás tiszta egyedi: T f 0 ismétlődő egyedi: T f < 0,3 Sorozatgyártás T f = 0, 3 0, 7 kis sorozat közepes sorozat nagy sorozat

17 17 A nagysorozat felé közeledve: nő a célgépek aránya nő a szerszámozottság és készülékezettség nő a speciális mérőeszközök száma nő a betanított munkások részaránya fejlettebb anyagmozgatási (logisztikai) rendszer szükséges. Tömeggyártás T f > 0,7 részleges folyamatosság folyamatos tömeggyártás Jellemző: kevés gyártmány ismétlődő munka célgépek használata általános törekvés a teljes automatizáltságra A gyártási típusok jellemzői összefoglalóan a 2-2. táblázaton szerepelnek. A gyártási típusok jellemzői (Koltai 2001) Változók Egyedi gyártás Sorozatgyártás Tömeggyártás Termékféleségek száma A gyártás technikai előkészítése Anyagok Gyártási műveletek Gépek és eszközök Üzemelrendezés Munkaerő Menedzsment Gyártási költségek Ritkán vagy csak egyszer gyártott sokféle termék Nagyvonalú tervrajzok, általános technológiai utasítások Korlátozott számú terméktípus sorozatait meghatározott időszakonként gyártják A műveletek nagy részére részletes tervrajz és technológiai utasítás 2-2. táblázat Néhány termék nagy sorozatban folyamatosan gyártva Részletes tervek és technológiai utasítások valamennyi műveletre Standard a kereskedelemben rendelkezésre álló anyagok és alkatrészek Standard és speciális anyagok és alkatrészek keveréke Számos speciális anyag és alkatrész kizárólagos gyártóktól A termékek és műveletek állandóan A műveletek nagy része állandó A műveletek és termékek gyakorlatilag változnak bizonyos periódusokban állandóak Általános célú gépek szabványos Általános célú gépek részben speciális Speciális berendezések, magas fokú szerszámokkal szerszámokkal automatizálás, célszerszámok A gépek funkciók alapján csoportosítva A gépek a termék gyártási műveletei Gyártósorok, szerelőszalagok alapján csoportosítva Magasan kvalifikált munkások, Kis számú kvalifikált munkás, Munkások a gép kezelésére és nem nagy tapasztalattal és univerzális többségében egyes műveletekre a művelet elvégzésére betanítva tudással betanított munkások Folyamatspecialista, a gyártási Termékspecialista, a gyártási folyamatos Speciális tudás, amely a gépre, nem folyamat egyes műveleteinek szakemberára csak általánosan ismeri pedig a termékre vagy a technológi- irányul Viszonylag alacsony fix költség, magas változó költség Magasabb fix költség alacsonyabb változó költség Nagyon magas fix költség, alacsony változó költség h) Gyártási mód (gyártási rendszerek fajtái) technológiai csoportosítás (műhelyrendszerű gyártás) tárgyi csoportosítás (zárt termelési csoport vagy ciklus, folyamatos gyártás) [Ezekkel a Létesítmények kialakítása fejezetben foglalkozunk!] 2.2. A termelőrendszerek életciklusa A termelőrendszerek élete során különböző döntéseket kell hozni és eltérő tevékenységeket kell végezni (2-3. táblázat). (Analógia: termék életciklus-görbe)

18 18 A termelőrendszer életciklusa (Szente 2003) Fázisok Feladatok Kérdések SZÜLETÉS Vállalati célok Terméktervezés és folyamatválasztás Rendszertervezés NÖVEKEDÉS Rendszerindítás KIFEJLETTSÉG Rendszerműködtetés HANYATLÁS Rendszerátalakítás MEGSZŰNÉS A megszűnés kezelése 2-3. táblázat Mi a vállalat célja? Milyen terméket vagy szolgáltatást kínál a vállalat? Milyen a termék formája és megjelenése? Hogyan lehet technológiailag a terméket előállítani? Mekkora kapacitásra van szükség? Hova helyezzük a létesítményt? Hogyan rendezzük be a létesítményt? Hogyan tartsuk fenn a minőséget? Hogyan határozzuk meg a termék vagy szolgáltatás keresletét? Milyen feladatot kell a munkásoknak ellátniuk? Milyen színvonalon kell a munkát elvégezni, és ez hogyan mérhető? Hogyan honoráljuk az elvégzett munkát? Hogyan indítsuk el a rendszert? Mennyi idő szükséges a kívánt output eléréséhez? Hogyan menedzseljük a mindennapi tevékenységeket? Hogyan tartsuk fenn a rendszert? Milyen külső hatások gyengítik a vállalat pozícióit? Milyen vállalati belső változások okoznak kedvezőtlen hatásokat? Hogyan vizsgáljuk felül a rendszert a vállalati stratégia változása esetén? Milyen fejlesztési eredmények jelzik a változtatás szükségességét? Hogyan fejlesszük a rendszert? Hogyan szűnik meg a rendszer? Mit lehet tenni a hasznosítható erőforrások megmentésére? Instrukciók a 2. fejezethez Tanulmányozás (Szente 2003) old old old.

19 19 3. FOLYAMATVÁLASZTÁS A folyamatválasztás lényegében a termék-előállítási folyamat választását jelenti, ami a következő tényezőktől függ: a termékek jellemzői (termékszerkezet, választék, mennyiség), a technológiai lehetőségek és kötöttségek (szóbajöhető eljárások, rugalmasság, automatizálhatóság), gépek, technológiai berendezések, gyártó- és mérőeszközök (műszaki-minőségi jellemzők, megbízhatóság, beállíthatóság, általános-speciális rendeltetés, stb.), általános tényezők (fejlődési irány, trendek, költséghatékonyság, fejlesztési források, munkaerő száma és kvalifikáltsága) mennyiségétől, minőségétől. Ez a fejezet (és a segédlet más részei sem) foglalkoznak a fenti folyamatok (szakmai területek) részletes elvi-gyakorlati megvalósításával (pl. nem foglalkozunk a technológiai tervezés kérdéseivel), csak néhány általános összefüggést vázolunk A folyamat fogalma, a folyamatelemek kapcsolata A folyamat: egyidejű és/vagy egymást követő részfeladatok együttese, amelyek elvégzése során bizonyos inputok (anyag, energia, idő, tudás, stb.) felhasználásával, folyamatos értékhozzáadással termékek és/vagy szolgáltatások jönnek létre. A folyamatelemek kapcsolatait és végrehajtásuk sorrendjét a technológiai kötöttségek determinálják. (Szente 2003) A termelő folyamat részfolyamatokra (alrendszerekre) bontható (Kovács 2004). Az alrendszerek tipikus kapcsolódási módjai a 3-1. ábrán láthatók. Soros Párhuzamos Híd Csomópont 3-1. ábra Az alrendszerek kapcsolattípusai (Kovács 2004) Soros kapcsolat esetén a műveletek időben és térben egymás után következnek. Az egyes keresztmetszetek tényleges kapacitása közel azonos legyen. Kiemelkedően nagy kapacitású alrendszer elé és utána is közbenső tároló (puffer) szükséges, mert a nagy kapacitás miatt állásidőre kényszerül. Párhuzamos kapcsolatnál a műveletek azonos időben zajlanak, így az átfutási idő csökken. Feltétel, hogy a párhuzamos műveletek egymástól függetlenek legyenek. A hidat tartalmazó kapcsolat két egymással párhuzamos soros kapcsolat között létesül. A híd segítségével a másik ágon is befejezhető a folyamat. Konvergens kapcsolat esetén több párhuzamosan induló folyamatot egyre kevesebb követ (pl. élelmiszerek előállítása). Divergens kapcsolatnál több párhuzamos ág alakul ki (pl. kőolaj-finomítás esetén a kimenő oldalon a lepárlótoronyban különböző hőfokú termékeket benzin, gázolaj, petróleum, maradék kapnak.) Csomóponti kapcsolat egy konvergens, majd egy ezt követő divergens kapcsolatból áll.

20 A folyamatok csoportosítása (Kovács 2004) A termelőrendszerben társadalmi (emberek, közösség), technikai (műszaki rendszerek), gazdasági (pénzügyi-, gazdálkodási, stb. feladatok), termelő (termékelőállítás) folyamatok léteznek. Ezen kívül is sokféle csoportosítás létezik, közülük néhány a) Folyamatok eredete szerint természetes (természeti) folyamatok mesterséges (kreált) folyamatok: ilyenek a munkafolyamatok! b) Technológiai megközelítésben: kitermelő folyamat (inputja a természetben található anyag) alakváltoztató folyamat (alak ill. fizikai tulajdonság változik) kémiai folyamat (output az inputtól kémiailag különbözik) c) Termékelőállításban játszott szerepük szerint (3-2. ábra) főfolyamatok: közvetlenül vesznek részt a termékelőállításban kiszolgáló folyamatok: közvetlenül nem vesznek részt a termékelőállításban. Alakítás Főfolyamat Mozgatás Irányítás Karbantartás Folyamat Anyagmozgatás Energiaszolgáltatás Műszaki fejlesztés Kiszolgálás Minőségellenőrzés Marketing Környezetvédelem Szociális, kulturális ellátás Továbbképzés Stb ábra A folyamatok csoportosítása a termék előállításában játszott szerepük szerint (Kovács 2004) 3.3. Folyamatválasztás a gyártásban (termelésben) a) A gyártási ciklusban a belső funkciókat és a külső (vállalati) szereplőket a 3-3. ábra szemlélteti. A gyártási ciklus külső szereplői a vásárlók és a beszállítók, míg az értékesítés, a marketing és a terméktervezés általános funkciókat látnak el.

A Teljes körű Hatékony Karbantartási rendszer megvalósítása

A Teljes körű Hatékony Karbantartási rendszer megvalósítása A Teljes körű Hatékony Karbantartási rendszer megvalósítása LUKÁCS GÁBOR 1 1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Master of Business Administration szakirányú

Részletesebben

Logisztikai információs rendszerek felépítés és fejlődési tendenciái. Gelei Andrea Kétszeri Dávid

Logisztikai információs rendszerek felépítés és fejlődési tendenciái. Gelei Andrea Kétszeri Dávid Műhelytanulmányok Vállalatgazdaságtan Intézet 1053 Budapest, Veres Pálné u. 36., 1828 Budapest, Pf. 489 (+36 1) 482-5901, fax: 482-5844, www.uni-corvinus.hu/vallgazd Vállalatgazdaságtan Intézet Logisztikai

Részletesebben

Lean Termelési Rendszer a Toyota tükrében avagy a túlélés lehetősége válsághelyzetben

Lean Termelési Rendszer a Toyota tükrében avagy a túlélés lehetősége válsághelyzetben Budapesti Műszaki Főiskola Lean Termelési Rendszer a Toyota tükrében avagy a túlélés lehetősége válsághelyzetben Szakdolgozat Készítette: Tóka Norbert Műszaki menedzser Belső konzulens: Kőszeghy Béla Külső

Részletesebben

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS LUKÁCS AURÉL ISTVÁN KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS LUKÁCS AURÉL ISTVÁN KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS LUKÁCS AURÉL ISTVÁN KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 2010 KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola A doktori Iskola vezetője:

Részletesebben

PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG. (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat)

PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG. (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat) PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat) IMPRESSZUM E könyv készítése során a Szerzők és a Kiadó a legnagyobb gondossággal jártak el. Ennek ellenére hibák előfordulása

Részletesebben

MUNKAANYAG. Weiser Attila. Az egyes árufőcsoportok minőségi jellemzői

MUNKAANYAG. Weiser Attila. Az egyes árufőcsoportok minőségi jellemzői Weiser Attila Az egyes árufőcsoportok minőségi jellemzői A követelménymodul megnevezése: A beszerzés és az értékesítés előkészítése, megszervezése A követelménymodul száma: 0067-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés

Doktori (PhD) értekezés Szeptember 3.Szeptember 3.Szeptember 3. Szent István Egyetem Gödöllő Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Doktori (PhD) értekezés VÁLLALATI KAPCSOLATI RENDSZEREK A HAZAI KISKERESKEDELMI GYAKORLATBAN

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

Információrendszerek auditálása Az informatika és az információrendszerek ellenőrzési és irányítási módszerei Molnár Bálint Kő Andrea

Információrendszerek auditálása Az informatika és az információrendszerek ellenőrzési és irányítási módszerei Molnár Bálint Kő Andrea Információrendszerek auditálása Az informatika és az információrendszerek ellenőrzési és irányítási módszerei Molnár Bálint Kő Andrea Corvinno Technology Transfer Kft Copyright Hungarian edition Corvinno

Részletesebben

Marketing logisztika

Marketing logisztika 2 Dankó László MSc. MA. PhD. CSc. Marketing logisztika a II. évfolyamos marketing szakos - értékesítés szakirányos MA közgazdász hallgatók számára Miskolc, 2009. 3 Szerkesztette: Dr. Dankó László PhD.

Részletesebben

MARKETING INFORMÁCIÓS, DÖNTÉSTÁMOGATÓ ÉS KONTROLLING RENDSZER

MARKETING INFORMÁCIÓS, DÖNTÉSTÁMOGATÓ ÉS KONTROLLING RENDSZER MARKETING INFORMÁCIÓS, DÖNTÉSTÁMOGATÓ ÉS KONTROLLING RENDSZER MARKETING INFORMÁCIÓS, DÖNTÉSTÁMOGATÓ ÉS KONTROLLING RENDSZER Dr. Józsa László Széchenyi István Egyetem Győr, 2011 Dr. Józsa László, 2011 Kézirat

Részletesebben

Kompetencia áttekintés

Kompetencia áttekintés oldal 1 / 22 Kompetencia áttekintés Cél a kifejezés áttekintése, különböző szempontok alapján. Hozzáértés, szakmai, technical knowledge, theoretival knowledge Management magas elégedettség Marketing alacsony

Részletesebben

A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA

A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment szak Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA AZ MTM AUTÓSISKOLA

Részletesebben

Az üzleti vállalkozás működése III. A logisztikai rendszer

Az üzleti vállalkozás működése III. A logisztikai rendszer Magdáné Német Ildikó Az üzleti vállalkozás működése III. A logisztikai rendszer A követelménymodul megnevezése: Gazdálkodási feladatok A követelménymodul száma: 1968-06 A tartalomelem azonosító száma és

Részletesebben

Stratégiai menedzsment és üzleti tervezés

Stratégiai menedzsment és üzleti tervezés Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

214 ADATTÁR ALAPÚ VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZER. Fogalom- gyűjtemény

214 ADATTÁR ALAPÚ VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZER. Fogalom- gyűjtemény 214 ADATTÁR ALAPÚ VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZER Fogalom- gyűjtemény Fogalomgyűjtemény 215 Jelen melléklet a kézben tartott AVIR kézikönyv keretein belül használt fogalmakat magyarázza el, abban az értelemben,

Részletesebben

Környezeti kontrolling, mint egy szükséges vállalatirányítási eszköz

Környezeti kontrolling, mint egy szükséges vállalatirányítási eszköz Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Közgazdász-gazdálkodási Szak Környezeti kontrolling, mint egy szükséges vállalatirányítási eszköz Kontrolling a környezettudatosság

Részletesebben

Az idő szerepe és jelentősége az ellátási láncban

Az idő szerepe és jelentősége az ellátási láncban Széchenyi István Egyetem Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Süle Edit okleveles közgazda Az idő szerepe és jelentősége az ellátási láncban Doktori értekezés Témavezető: Prof. Dr. habil. CSc

Részletesebben

= Részesedés finanszírozás: A tulajdonosi tőke (equtiy capital) költsége az a hozamráta, amit a befektetők a törzsrészvényektől elvárnak.

= Részesedés finanszírozás: A tulajdonosi tőke (equtiy capital) költsége az a hozamráta, amit a befektetők a törzsrészvényektől elvárnak. 1. tétel Fogalmazza meg a vállalkozások finanszírozási tevékenységének lényegét! Ismertesse a vállalkozás-finanszírozás alapvető formáit, a belső és külső finanszírozás főbb módozatait! Ismertesse az egyes

Részletesebben

Készítette: Komáromi Kálmán. Témavezető: Dr. habil Zéman Zoltán egyetemi docens

Készítette: Komáromi Kálmán. Témavezető: Dr. habil Zéman Zoltán egyetemi docens SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA GÖDÖLLŐ A PÉNZÜGYMENEDZSMENT RENDSZERÉBEN ALKALMAZOTT CONTROLLING TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLATRENDSZERÜK ÉRTÉKELÉSE DOKTORI (Ph. D.) ÉRTÉKEZÉS

Részletesebben

Az innováció. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007.

Az innováció. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007. Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI, FEJLŐDÉSE, ELMÉLETEI

AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI, FEJLŐDÉSE, ELMÉLETEI SZERKESZTETTE DR. FEJES MIKLÓS MISTER TEACHER KFT AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI, FEJLŐDÉSE, ELMÉLETEI Tartalomjegyzék Bevezetés 4 1. Az emberi erőforrás menedzsment általános kérdése

Részletesebben

Terület-és településfejlesztési ismeretek

Terület-és településfejlesztési ismeretek Terület-és településfejlesztési ismeretek Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez Szerkesztette: Dr. Szigeti Ernő Budapest 006. szeptember A TANANYAGOT MEGALAPOZÓ TANULMÁNYOK SZERZŐI: DR. KÖKÉNYESI

Részletesebben

4 PL szolgáltatók (FourthPartyLogisticsSystem Providers) szerepének vizsgálata a logisztikai folyamatok végrehajtásában

4 PL szolgáltatók (FourthPartyLogisticsSystem Providers) szerepének vizsgálata a logisztikai folyamatok végrehajtásában 4 PL szolgáltatók (FourthPartyLogisticsSystem Providers) szerepének vizsgálata a logisztikai folyamatok végrehajtásában Orbán Gabriella okleveles közlekedésmérnök doktori értekezés Témavezető: Dr. Várlaki

Részletesebben

A Kutatás-fejlesztési Minősítési Eljárás Módszertani Útmutatója

A Kutatás-fejlesztési Minősítési Eljárás Módszertani Útmutatója A Kutatás-fejlesztési Minősítési Eljárás Módszertani Útmutatója Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 2012. szeptember 1 Tartalomjegyzék 1. FEJEZET: A kutatás-fejlesztési minősítési eljárás innovációs rendszerben

Részletesebben

( 2 0 1 4-20) Budapest, 2013. augusztus 16

( 2 0 1 4-20) Budapest, 2013. augusztus 16 L O G I S Z T I K A Á G A Z AT S Z A K P O L I T I K A I S T R AT É G I A ( 2 0 1 4-20) Budapest, 2013. augusztus 16 1 TARTALOM 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 2 BEVEZETÉS... 13 2.1 A stratégiakészítés célja

Részletesebben

K+F TANÁCSADÓ. gazdálkodó szervezetek számára

K+F TANÁCSADÓ. gazdálkodó szervezetek számára K+F TANÁCSADÓ gazdálkodó szervezetek számára K+F TANÁCSADÓ gazdálkodó szervezetek számára alapfogalmak, lehetőségek, elszámolások, adókedvezmények TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 2 1. A K+F TEVÉKENYSÉGEKKEL

Részletesebben

UJHELYI MÁRIA AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT ÉS FEJLESZTÉS, VALAMINT A SZERVEZETFEJLESZTÉS KAPCSOLATA

UJHELYI MÁRIA AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT ÉS FEJLESZTÉS, VALAMINT A SZERVEZETFEJLESZTÉS KAPCSOLATA UJHELYI MÁRIA AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT ÉS FEJLESZTÉS, VALAMINT A SZERVEZETFEJLESZTÉS KAPCSOLATA 1 VEZETÉSI ÉS SZERVEZÉSI TANSZÉK TÉMAVEZETŐ: DR. BRANYICZKI IMRE A BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG NÉVSORA: 2 BUDAPESTI

Részletesebben

Az EU Strukturális Alapjai által finanszírozott programok értékelésének módszertana. MEANS füzetek 1999.

Az EU Strukturális Alapjai által finanszírozott programok értékelésének módszertana. MEANS füzetek 1999. Európai Bizottság * XVI. Főigazgatóság Az EU Strukturális Alapjai által finanszírozott programok értékelésének módszertana MEANS füzetek 1999. III. kötet Főbb értékelési technikák és eszközök A magyar

Részletesebben

ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel

ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel ISBN 978-615-5491-24-5 Közszolgálati teljesítménymenedzsment A teljesítménymenedzsment humánfolyamata Szerző: Dr. Szakács Gábor CSc. Lektorálta: Dr. Bokodi

Részletesebben