JÓ HÍR A MA EMBERÉNEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JÓ HÍR A MA EMBERÉNEK"

Átírás

1 Teljes Evangéliumi Magyar Misszió / Full Gospel Hungarian Mission JÓ HÍR A MA EMBERÉNEK Ti vagytok a világ világossága. Úgy fényljék a ti világosságtok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat. (Máté 5:14,16) Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését (Róma 8:19) 2014 Január Június

2 2014 JÓ HÍR A MA EMBERÉNEK Január Június 1 Az Ima a kulcs a lehetőségek ajtajához Gyógyulások, csodák, megtérések, személyekre, városokra vagy akár egész országokra kiterjedő pozitív irányú változások, hatalmas ébredések és még sorolhatnánk Minden nagyobb szellemi megmozdulás fontos előzménye, az IMA. Az ima egy kulcs a kezünkben, mely által életek vagy helyzetek változnak meg. Egy indítókulcs, ami beindítja a folyamatot, hogy megszülethessen Isten tökéletes akarata. Ez a kulcs sohasem kopik, vagy törik el, használhatjuk bátran! Maga Úr Jézus is sokszor beszélt az ima erejéről. Az egyik legismertebb igerész az Új testamentumban: Kérjetek és adatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek. Mert aki kér, mind kap; és aki keres, talál; és a zörgetőknek megnyittatik. Avagy ki az az ember közületek, aki, ha az ő fia kenyeret kér tőle, követ ád néki? És ha halat kér, vajjon kígyót ád-e néki? Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ád a ti mennyei Atyátok jókat azoknak, akik kérnek tőle?! (Máté 7:7-11) Hát nem csodálatos ez az ígéret? Akkor ezek szerint, semmi mást nem kell tennünk csak kérni és megkapjuk? Vizsgáljuk meg egy kicsit jobban az Úr igéjét, hogy mit mond még ezzel kapcsolatban nekünk És amit könyörgésetekben kértek, mindazt meg is kapjátok, ha hisztek. (Máté 21:22) Azért mondom néktek: Amit könyörgésetekben kértek, higgyétek, hogy mindazt megnyeritek, és meglészen néktek. (Márk 11:24) Tehát higgyünk benne, hogy amit kérünk a mi mennyei Atyánktól, azt meg is kapjuk, mert Ő szeret bennünket és a legjobbat szeretné számunkra, az Ő gyermekei számára. De vajon, hogyan kérjünk? Olvassuk csak tovább az Úr erre vonatkozó igéit Ha valamit kértek az én nevemben, én megcselekszem azt. (János 14:14)

3 2014 JÓ HÍR A MA EMBERÉNEK Január - Június Bizony, bizony mondom néktek, hogy a mit csak kérni fogtok az Atyától az én nevemben, megadja néktek. Mostanáig semmit sem kértetek az Atyától az én nevemben: kérjetek és megkapjátok, hogy a ti örömetek teljes legyen. (János 16:23-24) Úr Jézus itt arról beszél, hogy az Ő nevében kérhetünk bármit és meg is fogjuk kapni, azért, hogy a mi örömünk teljes legyen. Miért az Ő nevében? Mert Ő a Fiú, Ő általa van menetelünk az Atyához. Nincs többé kárpit, ami elválasszon bennünket Istentől. A kárpit, Jézus halála pillanatában kettészakadt. Azóta nincs szükség más emberek vagy főpapok közvetítésére, mert mindannyian, bármikor, közvetlenül beléphetünk az Úr jelenlétébe ima által, és kérhetünk tőle akármit az Ő Fia nevében. Gondoljunk csak bele, hogyha az egyik testvérünk, valamilyen szükségben lenne, és mi nagyon jól ismernénk valakit, aki segíthetne rajta, akkor mi is úgy küldenénk őt hozzá, hogy a nevünkre hivatkozva mondja el neki a kérését. Sőt valószínűleg előre jeleznénk neki, hogy testvérünk meg fogja majd őt látogatni egy bizonyos ügyben, és szólnánk egy-két szót az érdekében. Miért tennénk ezt? Az iránta érzett szeretetünk, törődésünk és a legjobb szándék vezérelne bennünket. A Jó kapcsolatunk, és az ismeretségünk révén, testvérünk különb bánásmódban részesülne, mintha csak egy ismeretlen idegenként menne oda. Ezután már ugyanúgy lenne kezelve, mint mi. Természetesen a valóságban Úr Jézus a mi mennyei Atyánknál jár közben értünk, de sajnos valóban Ő még sokak számára egy ismeretlen idegen, egészen addig, amíg mi be nem mutatjuk Őt nekik. Sokan azt gondolják, hogy Isten tartja távol magát tőlünk, pedig az igazság az, hogy mi tartjuk vele a távolságot. Minél többet foglalkozunk és beszélgetünk vele, annál közelebb fogjuk érezni magunkat hozzá, tisztábban látni a dolgokat és könnyedébben venni az akadályokat. Úr Jézus szüntelen kapcsolatban állt az Atyával ima által. Minden gondolata körülötte forgott és az Atya csodálatos Mennyei erővel ruházta Őt fel. Hinnünk kell, hogy bármit, amit Úr Jézus tett, mi is képesek vagyunk rá, sőt Ő azt ígérte, hogy még annál is nagyobb dolgokat fogunk tudni cselekedni az Ő nevében. Higgyetek nékem, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya én bennem van; ha pedig nem, magokért a cselekedetekért higgyetek nékem. 2

4 2014 JÓ HÍR A MA EMBERÉNEK Január Június 3 Bizony, bizony mondom néktek: A ki hisz én bennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, a melyeket én cselekszem; és nagyobbakat is cselekszik azoknál; mert én az én Atyámhoz megyek. És akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt, hogy dicsőíttessék az Atya a Fiúban. (János 14:11-13) De mi szükséges ehhez, hogy ez valóra tudjon válni az életünkben? A kapcsolattartás. Egy gyermek is akkor tudja igazán élvezni a szülei szeretetét és az abból származó áldásokat, ha a közelükben van. Ők mindig meghallgatják, segítik, támogatják, tanácsolják, szeretik gyermeküket, és igyekeznek a legjobb körülményeket megteremteni számára. Ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, a mit csak akartok, és meglesz az néktek. (János 15:7) Benne maradni, annyit jelent, hogy ismerni és engedelmességgel cselekedni az Ő akaratát, ami nem más, mint szeretni Őt és embertársainkat. Jézushoz hasonlóan szavaink és cselekedeteink mindig a szeretetet tükrözzék. Ne keseredjünk el, ha ez nem mindig sikerül, hiszen mindenkinek lehetnek rossz napjai, de mindig ott a lehetőség rendezni a dolgainkat. Bocsánatot kérni és megbocsájtani. Mert akkor tud életünk jó gyümölcsöt teremni és az Úr igazán megáldani bennünket, ha az igének nemcsak ismerőivé, hanem cselekvőivé is válunk. És akármit kérjünk, megnyerjük tőle, mert megtartjuk az ő parancsolatait, és azokat cselekesszük, amik kedvesek előtte. (1 János 3:22) Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és én rendeltelek titeket, hogy ti elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon; hogy akármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja néktek. (János 15:16) Szívből kívánom, hogy mindannyian megtapasztaljuk, életünk minden területén, az ima, teremtő erejét, Jézus nevében az Atya dicsőségére! Szeretettel: Katika

5 2014 JÓ HÍR A MA EMBERÉNEK Január - Június Pintér Béla és a csemeték: A kulcs Dalszöveg Lehet, hogy kicsit elfáradtál és az erőd elhagyott Egy sóhaj néha többet mond, mint a gyönyörű mondatok Hiszem azt is hallják ott fenn, igen lesz rá felelet Csak emeld fel vagy kulcsold össze a kezedet Refrén: Az ima az a kulcs, amitől kinyílik a zár Olyan ajtók tárulnak, melyekről nem is álmodtál Feléled a hit és újra ébred a remény Az ima megváltoztatja a dolgok menetét Lehet, hogy öröm van szívedben és ragyog a napsugár Boldog vagy és kiáltásod a Mennybe száll Az is lehet, hogy éppen harcolsz, várnak még kemény csaták Bátran hívd segítségül a seregek Urát Refrén: Az ima az a kulcs, amitől kinyílik a zár Olyan ajtók tárulnak, melyekről nem is álmodtál Feléled a hit és újra ébred a remény Az ima megváltoztatja a dolgok menetét Lehet, hogy kicsit elfáradtál és az erőd elhagyott Egy sóhaj néha többet mond, mint a gyönyörű mondatok Hiszem azt is hallják ott fenn, igen lesz rá felelet Csak emeld fel vagy kulcsold össze a kezedet 4

6 2014 JÓ HÍR A MA EMBERÉNEK Január Június 5 HOGYAN IMÁDKOZZUNK MEG NEM TÉRT SZERETTEINKÉRT A reménységben örvendezők, a háborúságban tűrők, a könyörgésben állhatatosak legyetek. (Róma 12:12) Isten ezt várja gyermekeitől! Minél jobban tudjuk ezt a bibliai igét betenni a gyakorlatba, és a legreménytelenebbnek tűnő helyzetekben is Istenbe vetett hittel imádkozni, akkor nekünk is szól az Úr: Nem megmondtam-e neked, hogy ha hiszel, meglátod majd az Istennek dicsőségét! (János 11:40) Drága Testvéreink, tudjuk, olyan korszakban élünk, amikor a világban történő tragikus események mind azt mutatják, hogy az Úr Jézus Krisztus eljövetele az övéiért már nincs messze! (Máté 24. és 25. rész). Ennek tudatában féltő szeretettel gondolunk arra, hogy mi lesz gyermekeinkkel, szeretteinkkel, rokonságunkkal, akik ma még a világban vannak, és nem volt erejük bűneiket megbánva dönteni Jézus Krisztus mellett, és elfogadni Őt életük Urának? A válasz: Nekünk kell harcolnunk és kitartóan imádkoznunk értük a teljes győzelemig! Ez a mi felelősségünk. A Jeremiás 32:27-ben Isten biztat minket is: Íme, én az Úr, Istene vagyok minden testnek, vajon van-é valami lehetetlen nékem? Igen, Jézus Úr gyermekeink, és szeretteink élete fölött! Nekünk nem a körülményekre, hanem Ő reá kell néznünk, és megingathatatlanul hinni az Ő korlátlan bölcsességében, hatalmában, és irgalmas szeretetében, amivel téged is, engem is, és már milliókat és milliókat magához vonzott, hogy megmenekülhessünk az örök kárhozattól! Ő, aki nem személyválogató Isten, nem tenné ezt meg szeretteinkkel is? Lehetetlen! Ha visszagondolunk, hogy milyen különös utakon és mennyi ideig türelmesen munkálkodott az életünkben, míg végül eljutottunk arra a pontra, hogy átadtuk magunkat Neki és most boldog gyermekei lehetünk,

7 2014 JÓ HÍR A MA EMBERÉNEK Január - Június akkor ez a megtapasztalás erősíti a hitünket, hogy ugyanezt megteszi szeretteinkkel is. Hallottunk számtalan bizonyságot, hogy az Úr a halál torkából is kimentett embereket, a legmélyebb pontra lesüllyedtekhez is lehajolt, és kijelentette magát nekik, megtisztította őket és győzelmes, új életet adott nekik. Ha emberileg most úgy is látod, hogy minden reménytelen és sötét szeretteid körül, de ha kitartasz, meg fogod tapasztalni, hogy imádságod nem fog, porba hullani. Nem engedi Isten, hogy csalódjál! Bízzál Benne! Várjál Ő reá! Légy türelmes! Várd ki az Ő idejét! Tarts ki a könyörgésben, a szellemi harcban és tedd azt, amit az ige szeretettel tanácsol Neked. Légy a reménységben örvendező, a háborúságban tűrő, és a könyörgésben állhatatos! Boldog az a hívő, aki ezt megérti, és ehhez szabja életét, mert jó várni és megadással lenni az Úrnak szabadításáig! Hited erősítésére egy történetet írunk le számodra, ami Franciaországban történt. Egy drága hívő özvegyasszony fiával együtt járt a gyülekezetbe. Boldog volt, hogy fia is jól érezte magát Isten népe között. Igen ám, csak tudjuk, hogy a fiatalokra mindig háló van kivetve a sátántól, hogy őket Istentől eltántorítsa. Ez a fiatalember is egy idő után kezdett elmaradozni a gyülekezetből, aztán később már nem ment oda többé. Az édesanya azonban igazán mélyen hívő asszony volt és kitartóan imádkozott: - Uram, segíts, hogy fiam visszataláljon Tehozzád! Te megígérted, hogy ha valamit könyörgésben kérünk, Te megadod azt! Szinte éjjel-nappal imádkozott! A fiú sokszor találta édesanyját egy sarokba térdelve érte imádkozni és könyörögni. Egy napon aztán a fiú katona lett. Háború volt és őt is elvitték a harcba. Egy városbeli társával együtt egy hadihajóra került. A hajó egy napon torpedót kapott és elsüllyedt. Az emberek, ki- mivel próbálta magát fenntartani a víz színén, míg majd a mentőcsónakok jönnek, hogy kimentsék őket. Ő is barátjával egy nagy deszkadarabba kapaszkodott. A hullámok ide-oda dobálták a deszkát velük együtt. A víz hideg volt, kezei elgémberedtek és a fiú azt mondta barátjának: - Nem tudom már tovább tartani magam, nem tehetek mást, meg kell halnom! Elengedte a deszkát, és elsüllyedt a vízben. 6

8 2014 JÓ HÍR A MA EMBERÉNEK Január Június A barátját egy mentőcsónak nemsokára felvette. Először fogságba, majd aztán hazakerült. Mikor hazajutott elment az özvegy édesanyához, és elmondta neki, mi történt a fiával. A hívő néni igazán hívői módon viselkedett. Nem kezdett háborogni, sírni, jajveszékelni, hanem ránézett a fiatalemberre és azt mondta: - Szomorú, hogy így történt, de mondja meg mi volt az utolsó szava a fiamnak mikor elsüllyedt? - Hát néni kedves, ha őszintén meg kell mondani, én megmondom: egy csúnyát káromkodott és úgy süllyedt el. Tessék, ö imádkozik érte, hogy Isten mentse meg, tartsa meg, és üdvözítse, és ez a fiatalember azt mondja, hogy a fia egy csúnyát káromkodott és úgy süllyedt el? A néni még mindig nem háborodott fel és nem esett kétségbe. Ránézett a fiatalemberre és azt mondta: Hát kedvesem, elég szomorú, hogy az én fiam így süllyedt el, DE ÉN MEG VAGYOK RÓLA GYŐZŐDVE, HA Ő NEM TÉRT MEG A VÍZ FELETT, MEG KELLETT NEKI TÉRNI A VÍZ ALATT, MERT ÉN IMÁDKOZTAM ÉRTE, ÉS AZ ISTEN MEGÍGÉRTE, HOGY NEM ENGEDI PORBAHULLANI AZ IMÁDSÁGOKAT! AZ ÉN FIAM MEG KELLETT, HOGY TÉRJEN! Eltelt vagy három hónap, s egyszer csak kopogtattak az ajtón. A néni odament, s a legnagyobb megdöbbenésére ott állt a fia épségben, egészségesen. Kitárta anyai karját, megölelték, megcsókolták egymást. Fiam, te élsz? - Amint látja édesanyám Isten jóvoltából élek! Látod milyenek az emberek? A te barátod miket mondott, hogy te elsüllyedtél a tengerbe! Édesanyám, a barátom nem mondott valótlant, az úgy történt. Hanem amikor lesüllyedtem a víz alá, egy pillanat töredéke alatt elvonult előttem addigi életem összes bűne, csúnyasága, tisztátalansága, és abban a pillanatban láttalak téged, hogy mennyit könyörögtél Istenhez, hogy ne engedjen engem elveszni! Ott a víz alatt felsóhajtottam. Istenem, nem vagyok méltó, hogy reám tekints, de az édesanyám buzgó imádságára válaszolj. Bocsásd meg bűneimet, és ha most meg is kell halnom, csak BOCSÁSD MEG BŰNEIMET, HOGY HOZZÁD MEHESSEK! 7

9 2014 JÓ HÍR A MA EMBERÉNEK Január - Június Egyetlen pillanat kellett ehhez, és jött a békesség! Szívem megtelt békességgel, és gondoltam, most így halok meg. De abban a pillanatban jött egy nagy hullám és feldobott a víz színére. Éppen odaért egy mentőcsónak, kiemeltek. MEG LETTEM MENTVE LELKILEG IS, TESTILEG IS, KÖSZÖNET ÉRTE ISTENNEK! Drága Testvéreim, szívemből kívánom, adjon az Úr nekünk is ilyen hitet, ha valamelyik családtagunkért, rokonunkért, barátunkért imádkozunk, hogy mi is el tudjuk mondani: HA NEM TÉR MEG A VÍZ FELETT, MEG FOG TÉRNI A VÍZ ALATT, MERT NEM ENGEDI AZ ISTEN PORBA HULLANI AZ ŐSZINTE IMÁDSÁGOKAT. ÁMEN! Szeretettel, Tilda nővér IMÁDKOZUNK NAPONTA SZERETTEINKÉRT ISTEN AKARATA SZERINT, ÉS ISTEN ÍGÉRETEI ALAPJÁN Jakab 5,16...mert igen hasznos az igazaknak buzgóságos könyörgése 1 Timóteushoz 2,4 (Isten) aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson. Titus 2,11 Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek... János 10,10 A tolvaj nem egyébért jő, hanem hogy lopjon és öljön és pusztítson; én azért jöttem, hogy életök legyen, és bővelkedjenek. 1 Móz. 19,29 És lőn mikor elveszté Isten annak a környéknek városait, megemlékezék az Isten Ábrahámról, és kiküldé Lótot a veszedelemből, mikor elsüllyeszté a városokat, a melyekben lakott vala Lót. 8

10 2014 JÓ HÍR A MA EMBERÉNEK Január Június 2 Pét. 2,5 És ha a régi világnak sem kedvezett, de Noét az igazság hirdetőjét, nyolcadmagával megőrizte, özönvízzel borítván el az istentelenek világát. Zsolt. 90,16 Láttassék meg a te műved a te szolgáidon, és a te dicsőséged azoknak fiain. Zsolt. 102,29 A te szolgáidnak fiai megmaradnak, és az ő magvok erősen megáll előtted. Zsolt. 115,13 Megáldja azokat, a kik félik az Urat, a kicsinyeket és a nagyokat. Ésa. 49,24-26 Elvétethetik-é a préda az erőstől, (sátántól) és megszabadulhatnak-é az igazak foglyai? Igen, így szól az Úr, az erőstől elvétetnek a foglyok is, és megszabadul a kegyetlen zsákmánya, és háborgatóidat én háborítom meg, és én tartom meg fiaidat. Megtudja minden test, hogy én vagyok az Úr, megtartód és megváltód, Jákobnak erős Istene! Ésa. 54,13 És minden fiaid az Úr tanítványai lesznek, és nagy lesz fiaid békessége. Jer. 31,16 Ezt mondja az Úr: Tartsd vissza szódat a sírástól és szemeidet a könnyhullatástól, mert meglesz a te cselekedetednek jutalma, azt mondja az Úr, hiszen az ellenség földéből térnek vissza. Márk. 10,27 Jézus pedig rájuk tekintvén, monda: Az embereknél lehetetlen, de nem az Istennél, mert az Istennél minden lehetséges. Ján. 16,24 Mostanáig semmit sem kértetek az Atyától az én nevemben: kérjetek és megkapjátok, hogy a ti örömetek teljes legyen. 9

11 2014 JÓ HÍR A MA EMBERÉNEK Január - Június Csel. 16,31 Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és idvezülsz mind te, mind a te házad népe! Zsid. 10,35 Ne dobjátok el hát bizodalmatokat, melynek nagy jutalma van. Zsid. 10,36 Mert békességes tűrésre van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedvén, elnyerjétek az ígéretet. 1 Ján. 5,14 És ez az a bizodalom, a mellyel ő hozzá vagyunk, hogy ha kérünk valamit az ő akarata szerint, meghallgat minket. ÁMEN Hívő édesanya a gyermekért Az az édesanya a legtöbbet tette, aki gyermekeit Jézushoz vezette. A legszentebb ösvényt nekik megmutatta, - az az édesanya a legtöbbet adta. Én sem kívánok mást, minthogy megérhessem: gyermekeim lelkét tudni szent kezedben. Ösvényeden járva házadban szolgálni, velük együtt Téged örökre imádni. 10

12 2014 JÓ HÍR A MA EMBERÉNEK Január Június Minden lehetséges annak, aki hisz! (Márk 9:23) Dr. Nasir Siddiki bizonysága gyermekei csodálatos gyógyulásáról: ÁLDÁS GYERMEKEINKNEK - Aaron története Tavaszi esők áztatták Torontót, amitől buja zöld lett azon a reggelen, ahogy felébresztettem 12 éves fiamat, Aaront, hogy iskolába menjen. Ideje reggelizni mondtam. Amikor felült az ágyban, elállt a lélegzetem. Szeme köröskörül csupa hólyag volt. Felállt a nyakamon a szőr, ahogy eszembe jutottak a hólyagok, amelyek egykor az én testemet borították. Biztos nem övsömör! gondoltam, ahogy Aaron erőlködve kinyitotta a szemeit. Iskola helyett orvoshoz vittem, aki mintát vett a folyadékból, amely megtöltötte a hólyagokat, és elküldte a laborba. Iskolába kell ma mennem vitatkozott Aaron, amikor kijöttünk az orvosi rendelőből. Vizsgázunk, és nem hagyhatom ki. Elvittem az iskolába, de a tanárnő ránézett, és nem engedte, hogy a többi gyerekkel egy terembe üljön. Vizsgázhat, ha egyedül ül egy szobában egyezett ki. A vizsga letétele után hazavittem. Mostanra már igen nagy fájdalmat okoztak a hólyagok, és alig tudta kinyitni a szemeit. Aznap este Anita és én egyesítettük hitünket, ahogy kezünket rátettük, és kértük Istent, hogy gyógyítsa meg. Másnap reggel az orvos telefonált. Megvannak az eredmények mondta. A hólyagokat fertőzés okozza. Hozzák vissza a fiút a rendelőbe. 11

13 2014 JÓ HÍR A MA EMBERÉNEK Január - Június Anitával nevettünk az orvos arckifejezésén, amikor pár órával később megvizsgálta Aaront. Egyetlen hólyag sem maradt. Szeme tiszta, ragyogó és derűs volt. Arra készültem, hogy antibiotikumot adok neki magyarázta az orvos, ahogy értetlen kifejezéssel Aaron szemébe nézett. Mit csináltak? Imádkoztunk mondtuk Anitával egyszerre. A Példabeszédek 20:7 azt ígéri, hogy amikor az igazak tökéletességben járnak, gyermekeik áldottak ő utánuk. Anitával bebizonyítottuk, hogy ez az ígéret igaz. Az igazságosságban állva, amely a Jézusba vetett hit által a miénk, kiléptünk Isten Igéjének tökéletességén, és újra és újra megkaptuk a gyógyulás áldását. Ami még jobb, megláttuk ugyanazt az áldást gyermekeink életében. Nem csoda, hogy ma, amikor kinyitjuk a Bibliánkat, és látjuk Isten, gyógyulással kapcsolatos ígéreteit, mindig hálásak vagyunk. És minden alkalommal, amikor belenézünk Aaron nevető szemébe, hálát adunk a mi ígéretmegtartó Istenünknek. A BETEGSÉGNEK NINCS ESÉLYE - Matthew története A nyüzsgő sürgősségi osztály tele volt sérült emberekkel. Egy fiatal fiú törött lábbal ült egy tolószékben röntgenre várva. Egy idős asszony, göndörödő ősz hajfürtökkel, küszködve vette a levegőt a sarokban. Egy munkabakancsba öltözött férfi hitetlenkedve bámult a keze köré csavart véráztatta pólóra. Anita mellettem ült, sápadt és nyúzott volt a kimerültségtől. Második gyermekünkkel volt terhes, és már napok óta virrasztott a kétéves Matthew mellett, akinek magas láza volt. Végtelennek tűnő várakozás után bevezettek bennünket vizsgálatra. A fiatal ügyeletes orvos úgy vélte, az eredeti diagnózis helyes volt: Matthewnak fülfertőzése volt. Már éppen haza akarta küldeni, amikor Anita közbeszólt: Ne, kérem valami komoly baj van. A kisfiam rosszul van. Én csendben várakoztam. Nem tudtam, mi baja volt a fiunknak, de egyetértettem Anitával. Túlságosan rosszul volt ahhoz, hogy hazamenjen. Uram, adj bölcsességet az orvosnak! Egy idősebb úr, aki a sürgősségi osztály másik oldalán ment, hirtelen 12

14 2014 JÓ HÍR A MA EMBERÉNEK Január Június megállt. Mint egy radar, amely önvezérlő szerkezetre talál, elfordította fejét, és Matthewra nézett. Megvizsgálhatom a fiukat? kérdezte. Pár pillanat múlva megfordult, és erélyesen rászólt a kezelő orvosra: Ez a fiú most fel van véve! Azonnal megértettük, hogy ő volt a gyermekgyógyászati osztály főorvosa. Mi baja van, doktor úr? - kérdeztem. Még nem tudom ismerte be. De súlyos. A diagnózis Az ápolónők sietve felvitték Matthewt egy szobába az emeletre, ahol Anitával virrasztottunk. Másnap reggelre állapota rosszabbodott. A magas láz, kiszáradás és influenza tünetek mellett hólyagok lettek a szájában. A kezén és a lábán kezdett lehámlani a bőr. Ami még rosszabb volt, megváltozott a viselkedése. Úgy viselkedett, mint egy vadállat. Egy dührohamában kitépte az infúzióját, és teljes erővel belerúgott Anita várandós hasába. Míg Anitát ellátták a sérülésével a sürgősségin, az ápolószemélyzet ráccsal elzárta Matthew kiságyát. Uram, mi van vele?! Anitával már az első tünet megjelenése óta imádkoztunk érte, de ez idáig csak egyre rosszabb lett az állapota. Kértük Istent, adjon bölcsességet és útmutatást az orvosnak. Másféle gyógyszeres kezelést is kipróbált, de semmi sem segített. Másnap a főorvos elmagyarázta Matthew diagnózisát. Fiuknak Kawasakikórja van magyarázta. Ez egy olyan kór, amely az öt év alatti gyermekeket érinti. Megtudtuk, hogy ha nem kezelik, súlyos szövődményeket okozhat, különösen a szívben. Megnagyobbíthatja a szívartériákat, és egyes Kawasaki-kóros betegek szívrohamban meghalnak. Okoz viselkedési változásokat, bőrhámlást, hólyagokat és magas lázat. Voltak gyermekek, akikben ízületi gyulladás, szívizomgyulladás, szívburokgyulladás, szívszélhűdés, agyhártyagyulladás, szívkoszorúér tágulás, vérrögök és lyukas szívbillentyű alakult ki. A minden név felett álló név Miután az orvos elment, Anita rám nézett nagy kék szemeivel, melyek csordultig teltek könnyel. Most már pontosan tudunk imádkozni mondtam. A Biblia szerint Jézus neve felette áll minden névnek. Ez azt 13

15 2014 JÓ HÍR A MA EMBERÉNEK Január - Június jelentette, hogy Jézus neve felette áll a Kawasaki-kór nevének is. Most hogy már tudtuk a nevét, megparancsolhattuk a betegségnek, hogy hajtson térdet Jézus neve előtt. Vadászpuska imák helyett éles bombákkal támadtunk. Precíz pontossággal kimondtuk Isten Igéjét, és egyenesen arra a betegségre céloztuk, amelyet az ördög ellenünk hozott. Imádtuk az Urat, és dicsértük őt, amiért meggyógyította Matthewt 2000 évvel ezelőtt a kereszten. Hittel megragadtuk a gyógyulását. Emlékeztettük az Urat, hogy Igéje azt mondja, hogy ahol ketten vagy hárman összejönnek az Ő nevében, Ő ott van. Hit alapján tudtuk, hogy imáink célba találtak. Tudtuk, hogy Isten ereje és jelenléte ott volt abban a szobában, és hogy Jézus szolgált a fiunknak. Akkor is hittük azt, amikor Matthew még dühöngött. Hittük, amikor láza felszökött. Hittük, amikor hámlott a bőre. Hittük sokkal előbb, minthogy egyetlen tünet is elhagyta volna a testét. De el is hagyták. A Kawasakikórnak nem volt esélye Jézus nevével szemben. Meg kellett futamodnia. Matthew teljesen meggyógyult, és soha egyetlen szövődményben sem szenvedett. Ma erős, egészséges, és imád kosárlabdázni, de szívesen hokizik és focizik is. Jézus neve minden név felett áll. Felette áll bármely aljas betegségnek, amelyet az ördög ellenünk hozhat. Ez az a név, amelytől minden démon reszket, és amely emlékezteti az egész pokolt, hogy 2000 évvel ezelőtt meggyógyultál a Kereszten. Szívedben hittel, és ajkaidon ezzel a névvel: JÉZUS, a betegségnek nincs esélye. HIT EGY CSODÁÉRT - Josiah története A tikkasztó oklahomai hőség reszketve csillogott a járdán, ahogy Anitával a Tulsai Bibliai Főiskola kampuszán ballagtunk, és beiratkozni készültünk. Még mindig hiányzott a gyönyörű Torontó, de az Úr világosan értésünkre adta: Torontó a múltunk; Tulsa a jövőnk. Noha fiunk, Josiah csak pár hetes volt, összecsomagoltuk cókmókunkat, engedelmeskedtünk az Úrnak, és megtettük a lépést. 14

16 2014 JÓ HÍR A MA EMBERÉNEK Január Június Mint mindig, Isten most is hűségesen irányította lépéseinket. Megérkezésünkkor, csodálatosan lehetővé tette számunkra, hogy házat vegyünk. Találtunk egy hölgyet is a közelben, aki gyermekfelügyeletet vállalt. Noha számos más gyermeket is gondozott, Josiah és Matthew szépen gyarapodtak az ő gondozásában. Szeptember és október gyorsan elröppent a Biblia kurzusok, házi feladatok és családi kötelezettségek pörgésében. Az órák között Anita átrohant, hogy megszoptassa Josiaht. Minden jól ment, amíg egy novemberi napon Anita észrevette, hogy Josiah csak az egyik oldalán fekve szopott. Fürdetés közben pedig azt vette észre, hogy kis fejének egyik oldala puha és lágy, miközben a másik oldal szilárd és erős. Megkérdeztük a testvérét, hogy Josiah nem sérült-e meg valahogy. Matthew szerint Josiah csecsemőszékében ült egy konyhai pulton, amikor a gondozónő egy pillanatra kilépett. A többi gyermek futkosott, és felügyelet nélkül játszott. Egyikük felmászott a pultra, és véletlenül lelökte Josiah csecsemőszékét. Fejjel a köves padlóra esett! Sérült fej Anitával rohantunk vele az orvoshoz. Amikor az orvos megvizsgálta Josiah fejének puha oldalát, arca elfehéredett. Felkapta a telefont, és röntgenvizsgálatot rendelt. Áthajtottunk a városon a koponya vizsgálatra, és mire végeztünk az orvosi rendelő bezárt. Nem kellett ahhoz a röntgenfelvételt látnunk, hogy tudjuk, komoly a helyzet. Hazaérve, rátettük kezünket Josiahra, és hittel Istenhez fordultunk, hogy gyógyítsa meg. Másnap reggel az orvos telefonált. Megkaptam a röntgenfelvételeket, és sajnos, rossz hírem van mondta. Azonnal hozzák be Josiaht! Az orvos becsúsztatta Josiah röntgenképeit a megvilágított dobozba, és rámutatott a sérülésre. Nem kellett ahhoz orvosi diploma, hogy lássuk a károsodást. Mielőtt az orvos felvethette volna a kórházi beutalást vagy az agyműtétet, feltettem neki egy kérdést. Doktor úr, volna szíves újra megvizsgálni Josiah sérülését? 15

17 2014 JÓ HÍR A MA EMBERÉNEK Január - Június Természetesen mondta, és ujjait Josiah koponyájára helyezte. Látják, itt Megállt a mondat közepén, és finoman végigtapogatta. Megerősítette azt, amit Anita és én már tudtunk. Már nem volt semmilyen károsodás, nem volt puha, lágy rész, sem hiányzó csont. Josiah fejének mindkét oldala tökéletesen formált koponya volt. És Josiah ismét normálisan szopott. Az orvos, aki keresztény volt, alig tudta visszafogni izgatottságát. Isten természetfeletti módon meggyógyította ezt a gyermeket! közölte. Mindhárman dicsértük Istent, Neki adva minden dicsőséget és tiszteletet egy újabb csodáért. Ma Josiah kitűnő tanuló, aki focizik, sakkozik, zongorázik, és fuvolázik. Ha Anita és én nem tudtuk volna, hogy hogyan kell csodáért imádkozni, nem tudom, milyen állapotban lenne ma Josiah. De, Isten kegyelmével, tudtuk. Azt akarjuk, hogy te is tudd. Istennek számodra is van egy csodája. Mert nagy vagy te és csodadolgokat mívelsz; csak te vagy Isten egyedül! (Zsoltárok 86:10) Részletek a Dávid Sátora Gyülekezet Hírleveléből: A mi elhívásunk a KÖZÖSSÉG, a 'KOINONIA'. 1.Kor.1,9 "Hű az Isten, aki elhívott minket az Ő Fiával, Jézus Krisztussal, a mi Urunkkal való közösségre." Néhány bekezdés a Hírlevélből (Rick Joyner prófétai üzenetéből): Miért fontos a 'koinonia' (= közösség), amikor a Nagy Küldetésről beszélünk? A Nagy Küldetés arról szól, hogy tanítványokat képezzünk. Ha nem képezünk tanítványokat, akkor nem teljesítjük a küldetésünket. Igazi tanítványság nem lehetséges 'koinonia', azaz közösség nélkül, mint ahogyan az meg is van írva: 16

18 2014 JÓ HÍR A MA EMBERÉNEK Január Június 1.Ján.1,7 "Ha pedig a világosságban járunk, amint Ő maga a világosságban van, közösségünk ('koinonia') van egymással, és Jézus Krisztusnak, az Ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől." Nem lehetséges világosságban élni 'koinonia' nélkül. Gyakran mondom viccelődve, de őszintén, hogy a Gyülekezetben levő élet csalódásai és bosszúságai nélkül egyszerűen nem tudunk Krisztusban érettségre jutni úgy, ahogyan arra el lettünk hívva. A csalódások és bosszúságok, a sérülések és kiábrándulások csupán egy kis része mindannak, amikről ezek a tapasztalások szólnak, viszont létfontosságúak a fejlődésünkben. A 'koinonia' megtapasztalásának természetesen jóval több előnye van, mint hátránya, azonban a kihívások segítenek abban, hogy érettségre jussunk. Mind a Gyülekezeti élet idealizálása, mind a Gyülekezet (az Eklézsia és a helyi gyülekezet) elutasítása is eltávolít minket az Élet ösvényéről. Az igazi Gyülekezeti élet, a 'koinonia', az egyik legcsodálatosabb élmény lehet, amit valaha megtapasztalunk, de a legnehezebb is, ugyanúgy ahogyan egy igaz barátságnál is van - a házasságot is beleértve. Ahogyan az Úr tanította azt a Magvető példázatában, hogy sokan eltávolodnak, amikor jönnek a próbák. Sokan távoznak a Gyülekezetből (az Eklézsiából és a helyi gyülekezetből is), és most már sokan kilépnek a házasságból is, amikor a próbák jönnek. A házasságok felbomlása összefügg a gyülekezeti élet felbomlásával, és ez fordítva is igaz. Az, ami az egyiket meggyógyítja, a másikat is meggyógyítja. Mit tehetünk azért, hogy elősegítsük a 'koinoniát' a Gyülekezet (az Eklézsia és a helyi gyülekezet) életében? Mindenekelőtt az Úr jelenlétét kell keresnünk mindenekfelett. Azután pedig keresnünk kell a kapcsolatokat, nem pedig csak várnunk azt, hogy mások keressék a velünk való kapcsolatot. Barnabásnak el kellett mennie Pálért. Azután a megfelelő helyre kellett jutniuk, mielőtt a saját elhívásukba beleléphettek volna. Abban az időben ez páratlan erőfeszítést jelentett. Barnabásnak hónapokba telhetett Tarsusba jutni, majd vissza Antiókhiába. 17

19 2014 JÓ HÍR A MA EMBERÉNEK Január - Június Vagy attól lesz valamiből kincs, hogy ritka, vagy pedig attól, hogy nehéz hozzájutni. A 'koinonia' az egyik legnagyobb kincs ebben az életben. Nem olcsó, és nem könnyű hozzájutni, de azok, akik eléggé értékelik ahhoz, hogy ne adják fel a keresését és az arra való törekvést, megtalálják. Az a város, amit Isten épít, az, amelyiket Ábrahám kereste, az, amelyiket minden igaz vándor keres, az Jézusra épül a 'koinonia' által. Amikor Jézus azt mondta, hogy "ahol ketten vagy többen 'összegyűlnek' az Ő nevében, Ő ott lesz közöttük" (Máté 18,20), akkor az a szó, hogy 'összegyűlnek' nem csupán azt jelenti, hogy egy szobában, egy légtérben vannak, hanem azt is, ahogyan 'össze lettek rakva', mint ahogyan összerakják egy kerékpár részeit. Ezért mondja a Biblia azt, hogy "ne hagyjuk el az összegyülekezést" (Zsid.10,25). Igen, ez arra is figyelmeztetés, hogy ne hagyjuk ki a gyülekezeti alkalmakat, összejöveteleket, ugyanakkor arra is figyelmeztetés, hogy maradjunk "összerakva", mint ahogyan arra el lettünk hívva. Tudatosan kell olyan dolgokat tennünk, amelyek elősegítik a tagok közötti kapcsolódást. Ez lehet kis- vagy házicsoportos találkozó, gyülekezeti vacsorák, missziós utak, vagy számos más egyéb tevékenység is. Minden szellemi keresésben szem előtt kell tartanunk az alábbi alapelvet: a között a hely között, ahol megkapjuk Isten ígéretét és az ígéret földje között vagy az ígéret beteljesedése között majdnem mindig van egy puszta-rész, amely legtöbbször pont az ellenkezője a kapott ígéretnek. A pusztának az a célja, hogy felkészítsen minket az ígéret földjére. "Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szent Szellem közössége legyen veletek!" (2.Kor.13,13) Örömteli, győztes napokat! Szeretettel: Nemes Pál Dávid Sátora Gyülekezet Székesfehérvár 18

20 2014 JÓ HÍR A MA EMBERÉNEK Január Június Veress Andrea Hajnalka Kértem Istent Megkértem Istent, hogy vegye el a büszkeségemet, de Ő azt mondta: nem. Azt mondta, hogy a büszkeségemet nem Ő veszi el, hanem nekem kell feladnom azt. Kértem Istent, hogy adjon nekem türelmet, de Ő azt mondta: nem. Azt mondta, hogy a türelem a megpróbáltatás mellékterméke, nem kapni, megszerezni kell. Kértem Istent, hogy adjon nekem boldogságot, de Ő azt mondta: nem. Azt mondta, csak áldását adhatja a boldogság rajtam múlik. Kértem Istent, hogy kíméljen meg a fájdalomtól, de Ő azt mondta: nem. A szenvedés eltávolít a világ dolgaitól és közelebb visz Hozzá. Kértem Istent, hogy adjon lelki fejlődést, de Ő azt mondta: nem. Azt mondta, hogy a fejlődés az én dolgom, de hajlandó megmetszeni, hogy gyümölcsöt hozzak. Kértem Istent, hogy segítsen másokat szeretni, úgy, ahogyan Ő szeret engem. Erre azt felelte: látom, már kezded érteni. Kértem erőt és Isten adott nehézséget, amelyek erőssé tesznek. Kértem bölcsességet és Isten adott problémákat, hogy megoldjam azokat. Kértem bátorságot és Isten adott veszélyeket, hogy legyőzzem azokat. Kértem adjon szeretetet és Isten adott gondterhelt embereket, hogy segítsek rajtuk. Kértem kegyelmet és Isten adott lehetőségeket. Semmit sem kaptam, amit akartam. Megkaptam mindent, amire szükségem volt. És imáim meghallgatásra leltek. 19

A szabadulás rózsafüzére

A szabadulás rózsafüzére Regis Castro Maisa Castro A szabadulás rózsafüzére 10. angol kiadás Ha tehát a Fiú szabaddá tesz benneteket, akkor valóban szabadok lesztek. (Jn 8,36) 2,800,000 eladott példány portugál, spanyol és angol

Részletesebben

Nehéz kérdés. Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted?

Nehéz kérdés. Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted? A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./2. szám Nehéz kérdés Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted?

Részletesebben

Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik.

Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik. Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik. Része lesz a Libánon pompájában, a Karmel és Sárón díszében. Meglátják

Részletesebben

Ficsor Károly. Elrejtett kincs I. 1. Imádkozás 2. Isten szól hozzánk

Ficsor Károly. Elrejtett kincs I. 1. Imádkozás 2. Isten szól hozzánk Ficsor Károly Elrejtett kincs I. 1. Imádkozás 2. Isten szól hozzánk Orgovány 2003 1 ISBN 963 03 9606 8 Borító és tördelés: Ficsor Donát Kiadja az Örömhír Alapítvány Belső használatra! NEM ÁRUSÍTHATÓ! 2

Részletesebben

Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem.

Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem. 2013. szeptember 1. vasárnap Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem. URam, Te ismersz engem, Előtted semmi nincs elrejtve, ismered tetteimet,

Részletesebben

Ficsor Károly. Elrejtett kincs VI. 11. Hit 12. Gyógyulás

Ficsor Károly. Elrejtett kincs VI. 11. Hit 12. Gyógyulás Ficsor Károly Elrejtett kincs VI. 11. Hit 12. Gyógyulás Orgovány 2013 ISBN 978-615-5140-07-5 Borító és tördelés: Ficsor Donát A 4H / Magyar Misszió támogatásával kiadja az Örömhír Alapítvány 6077 Orgovány,

Részletesebben

A NAGY HARC TARTALOMJEGYZÉK: A NAGY HARC

A NAGY HARC TARTALOMJEGYZÉK: A NAGY HARC Corrie ten Boom.: JÉZUS NEVÉNEK EREJE A NAGY HARC TARTALOMJEGYZÉK: A NAGY HARC JÓSOLTATÁS BŰNE HARC A SÖTÉTSÉG HATALMA ELLEN ÁLLJATOK ELLENE AZ ÖRDÖGNEK! MIÉNK A GYŐZELEM! TÖBB MINT LÉLEKTAN DÉMONI TERHELTSÉG,

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2013./1. szám Jöjjetek, lássátok az Úr tetteit, aki bámulatos dolgokat művel a földön Zsolt 46,8 2 2013 / 1 Uram, elől és hátul körülzártál engem és fölöttem

Részletesebben

~ ~ ~ ÚTRAVALÓ FÉNYSUGÁR A LELKEDNEK. I. ÉVF. 7. SZÁM 201 2. OKTÓBER (Alapítási év: 2002) MI AZ ÉLET ÉRTELME?

~ ~ ~ ÚTRAVALÓ FÉNYSUGÁR A LELKEDNEK. I. ÉVF. 7. SZÁM 201 2. OKTÓBER (Alapítási év: 2002) MI AZ ÉLET ÉRTELME? FÉNYSUGÁR A LELKEDNEK I. ÉVF. 7. SZÁM 201 2. OKTÓBER (Alapítási év: 2002) IGEMAG A szeretet türelmes, a szeretet jóságos. A szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevély. Nem tapintatlan, nem keresi

Részletesebben

A tartalomból. Pecznyík Pál. Örvendj Isten népe!

A tartalomból. Pecznyík Pál. Örvendj Isten népe! Örvendj Isten népe! Örvendj Isten népe, Urad jő hamar, szárnyaljon szívedből boldog háladal! De nagy örömödben el ne bízd magad, bűnbánó szívedből fakadjon szavad! Idegen vagy itt lenn, zarándok csupán,

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2010./4. szám Mert minden test olyan, mint a fű, és minden dicsősége, mint a mező virága: megszárad a fű, és virága elhull, de az Úr beszéde megmarad örökké.

Részletesebben

De ez nem Isten útja. Jézus azt mondta: Ha valaki cselekedni akarja, megismeri. Ugyanez az elv igaz minden emberi teljesítményre.

De ez nem Isten útja. Jézus azt mondta: Ha valaki cselekedni akarja, megismeri. Ugyanez az elv igaz minden emberi teljesítményre. Andrew Murray ELÕSZÓ ÉS IMA Ha valaki kezébe veszi ezt a kis kötetet, és úgy gondolja, a tökéletesség elméletének kifejtését és igazolását találja benne, csalódni fog. A célom egészen más volt. Végig kívántam

Részletesebben

ADVENTKOR URAM, CSAK EGY. Talentumok HARASZTI SÁNDOR MÉCS LÁSZLÓ

ADVENTKOR URAM, CSAK EGY. Talentumok HARASZTI SÁNDOR MÉCS LÁSZLÓ HARASZTI SÁNDOR URAM, CSAK EGY VAGYOK Uram, csak egy vagyok a sok között, Ki bár rongyos ruhába öltözött, Vendégeid sorába híva lenni, Királyi nagy menyegződre menni, Szegényen bár, de úgy szeretne! Mégis

Részletesebben

REMÉNYSÉG. Katona István: Jöjj, Szentlélek. A Szentlélek eljövetele

REMÉNYSÉG. Katona István: Jöjj, Szentlélek. A Szentlélek eljövetele Én ugyan vizzel keresztellek titeket megtérésre, de aki utánam jő erősebb nálamnál, akinek a saruját hordozni sem vagyok méltó; ő Szent Lélekkel és tűzzel keresztel majd titeket. Máté 3:11 A Pécs-Somogyi

Részletesebben

Lynnie Walker: Isten tízféle beszédmódja

Lynnie Walker: Isten tízféle beszédmódja Lynnie Walker: Isten tízféle beszédmódja Vélemények Isten többet akar hozzánk beszélni annál, amit mi általában meg akarunk hallani, vagy amiről úgy gondoljuk, hogy meghallottuk. Lynnie Walker megmutatja

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2014./2. szám.én Én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyéimet, és az enyéim ismernek engem... és én életemet adom a juhokért. Jn 10,14-15b 2 2014 / 2 Március

Részletesebben

HASZONTALAN CSERE. A Fót-Központi Református Egyházközség Folyóirata

HASZONTALAN CSERE. A Fót-Központi Református Egyházközség Folyóirata örömhírlap 18. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2013. Húsvét A Fót-Központi Református Egyházközség Folyóirata TARTALOMJEGYZÉK ARTALOMJEGYZÉK: Örömhír 1 Bizonyságtétel 1. 3 Bizonyságtétel 2. 5 Bizonyságtétel 3. 6 Baba-mama

Részletesebben

ISTEN MÉG MINDIG SZÓL HOZZÁNK

ISTEN MÉG MINDIG SZÓL HOZZÁNK ISTEN MÉG MINDIG SZÓL HOZZÁNK Bizonyságtételek arról, amikor a Biblia egyes versei életre kelnek... William MacDonald EVANGÉLIUMI KIADÓ A könyv eredeti címe: God still speaks 2002 by William MacDonald

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám Még a fának is van reménysége: ha kivágják, újból kihajt, és nem fogynak el hajtásai. Még ha elvénül is a földben gyökere, ha elhal is a porban

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA. 2010./5. szám. Harmat leszek Izráelnek... gyökeret ver, mint a Libánon fái.

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA. 2010./5. szám. Harmat leszek Izráelnek... gyökeret ver, mint a Libánon fái. A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2010./5. szám Harmat leszek Izráelnek... gyökeret ver, mint a Libánon fái. (Hós 14,6) 2 2010 / 5 Azt hiszem, mindenki szeretne kiváltságos személy lenni,

Részletesebben

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid!

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! 2014. november 1. szombat A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! Igehirdetésekben számtalanszor elhangzik a felszólítás: engedelmeskedjetek Istennek, kövessétek

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2009./5. szám...hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által, vele együtt. 1.Thessz 4,14 2

Részletesebben

1993/6. Az ébredés útja Kovács Zoltán

1993/6. Az ébredés útja Kovács Zoltán {k19936a} 1993/6 VEZÉRCIKK Az ébredés útja Kovács Zoltán Várjuk az ébredést. Sokat beszélünk róla, sőt egyesek megpróbálják csinálni azt. De valójában mik az ébredés előfeltételei? Hogyan jöhet létre,

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2009./4. szám Mindig szeret a barát, de testvérré a nyomorúságban válik. Péld 17,17 A vidám szív a legjobb orvosság, a bánatos lélek pedig a csontokat is

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2 2011 / 5 Beteg voltam s a kórházból egy rehabilitációs intézetbe kerültem. Ott voltak súlyos és kevésbé súlyos betegek. Ennélfogva a viselkedések is különbözőek

Részletesebben

Isten nevét dicsérem énekkel, magasztalom hálaadással.

Isten nevét dicsérem énekkel, magasztalom hálaadással. Isten nevét dicsérem énekkel, magasztalom hálaadással. (Zsoltár 69,31) 2009/2 47. évfolyam 2. szám Szer et e m-e Őt? A tartalomból Szeretem-e Jézust? Szeretem-e Őt? Ezt kérdem magamtól mindenekelőtt. Mivel

Részletesebben

Evangéliumi folyóirat. Vetés és Aratás. ...Fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk Õáltala. (1János 4,9) 2006/1. 44. évfolyam 1.

Evangéliumi folyóirat. Vetés és Aratás. ...Fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk Õáltala. (1János 4,9) 2006/1. 44. évfolyam 1. Evangéliumi folyóirat 2006/1...Fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk Õáltala. (1János 4,9) 44. évfolyam 1. szám HA ÉLNI AKARSZ Ha élni akarsz, de nemcsak itt a múló időben, hanem azon is túl örökkön

Részletesebben

Áldott Karácsonyt és boldog új évet kívánunk!

Áldott Karácsonyt és boldog új évet kívánunk! A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./4. szám Áldott Karácsonyt és boldog új évet kívánunk! 2 2007 / 4 Taps készen várom-e az urat? Éjfélre jár. Úgy találomra csak Kinyitottam hirtelen

Részletesebben

Bevezetés. Isten olyan munkát végzett el bennünk és közöttünk, melyet szeretnénk együtt megünnepelni...

Bevezetés. Isten olyan munkát végzett el bennünk és közöttünk, melyet szeretnénk együtt megünnepelni... Bevezetés Jákób pedig szent oszlopot állított azon a helyen, ahol beszélt vele; kőoszlopot, és italáldozatot mutatott be rajta, és olajat öntött rá (1Móz 35:14) A Bibliában több alkalommal is találkozunk

Részletesebben

REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A

REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A www.szrke.com AUGUSZTUS 2012 Nincs olyan szent, mint az Úr, rajtad kívül senki sincsen, nincs olyan kőszikla, mint a mi Istenünk. 1Sám. 2,2 2012.

Részletesebben