Páli Szent Vince kilenced

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Páli Szent Vince kilenced"

Átírás

1 Páli Szent Vince kilenced Misszióstársaság Lazaristák 2011.

2 2

3 Páli Szent Vince április 4-én született Dél-Franciaországban Pouy-ban, Dax mellett. Tanulmányait Daxban, később Toulouse-ban végezte szeptember 23- án Château-l Eveque-ben szentelték pappá. Kezdetben arra törekedett, hogy gazdasági és társadalmi szempontból is felemelkedjen, ezért kapcsolatokra tett szert a legmagasabb világi és egyházi körökben is. Csak 30 éves korában, Pierre de Bérulle áldozópap segítségével jutott el a hit mélységeinek megismeréséhez, ez pedig a szegények szolgálatára vezette őt. Szalézi Szent Ferenccel való barátsága tartós hatást gyakorolt Szent Vince lelki (v. belső) életére. Életművét 1617-ben két tapasztalata alakította ki, ekkor a Châtillon-les-Dombes plébánosa volt. Itt ismerte fel a szervezetett karitász nagy értékét. Hamarosan a Gondi család házi tanítója és káplánja lett, a család Folleville-i birtokán a falusi népvallás tudat- 3

4 lanságával is találkozott. Továbbá azt is belátta, hogy a vidéki papság lelki igényességét és tudását az eredményesebb lelkipásztorkodás érdekében emelni kell. Ezek a tapasztalatok arra készítették, hogy 1625-ben megalapítsa a Misszióstársaságot. A Társaság célja: missziók tartása által a szegény falusi nép oktatása és a papság mélyreható kiképzése. A Társaság anyaháza a párizsi Szent Lázár kolostor lett, innen származik a Társaság népies neve: lazaristák. Emellett a másokat felebaráti szeretetre serkentő tevékenység, a karitász is igen eredményesen működött. Ezek valósultak meg a Szeretetleányai Társulatának megalapításával, amiben Marillac Lujza hathatósan segítette Szent Vincét. Ők és követőik a világon mindenütt felkarolják a szegényeket, az elhagyatottakat és a betegeket. Vince szeptember 27-én Párizsban hunyt el. Az Egyház 1729-ben boldoggá avatta és június 16-án a szentek sorába iktatta. XIII. Leó pápa az egész világ karitász egyesületeinek pártfogójává nyilvánította őt. 4

5 Szent Vince kilenced 5

6 6

7 1. nap A Misszióstársaság szabálya 7

8 Szentírás: Amikor Názáretbe ért, ahol nevelkedett, szombaton szokása szerint bement a zsinagógába és felolvasásra jelentkezett. Izajás próféta könyvét adták neki oda. Szétbontotta a tekercset, és épp azon a helyen, ahol ez volt írva: Az Úr Lelke van rajtam: azért kent föl engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek. Elküldött, hogy hirdessem a foglyoknak a szabadulást, a vakoknak a látást, hogy szabadon bocsássam az elnyomottakat, és hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét. (Lk 4, 16-19) Rövid csönd Elmélkedés: Uraim és ti, testvérem, örökségünket a szegények jelentik: pauperibus evangelizare misit me. Micsoda boldogság, uraim, micsoda boldogság! Ugyanazt tenni, mint amiért az Úr jött el a mennyből, és ami által mi is a földről a mennybe jutunk, hogy Isten művét folytathassuk 8

9 Könyörgések: (lásd: 37. oldal) Imádság: Megváltóm, te a Társaságot ezzel a céllal alapítottad. A szegényekhez küldted, és azt kívánod, hogy az egyedüli igaz Istenként és Jézus Krisztusként ismerjenek meg téged, aki azért jött a világba, hogy valamennyi ember elérhesse az örök életet. Ezt a munkát ezért előnyben kell részesítenünk minden más földi munkával és kötelességgel szemben. Istenem, vajon megértheti-e ezt egyszer valaki? Így pedig, Úr Jézus, a nevedben imádkozunk, aki élsz és uralkodol az Atyával és a Szentlélekkel együtt, Isten mindörökkön örökké. Ámen. 9

10 2. nap A szegénység 10

11 Szentírás: Jézus mondja: Ha tökéletes akarsz lenni felelte Jézus -, add el, amid van, az árát oszd szét a szegények között, így kincsed lesz a mennyben. Aztán gyere és kövess engem! (Mt 19, 21) Rövid csönd Elmélkedés: Krisztus, minden vagyon valódi Ura, annyira magáénak érezte a szegénységet, hogy a fejét sem volt hol lehajtania. A vele missziós küldetésében együttműködő apostolokat és tanítványokat a szegénység hasonló fokára helyezte, hogy ne rendelkezzenek semmivel, és így szabadon jobban és könynyebben küzdhessék le a gazdagság iránti vágyakozást, mely szinte az egész világot romba dönti. Erejéhez mérten tehát mindenki törekedjék arra, hogy kövesse őt ennek az erénynek a gyakorlásában, szilárdan meggyőződve, hogy pont ez lesz az a bevehetetlen 11

12 várfal, mely a Isten kegyelméből örökre megőrzi a Társaságot. Könyörgések: (lásd 37. oldal) Imádság: Még mielőtt a szegények Urukként ismertek meg, barátjukként is megtapasztalhattak. Szt. Vincéhez hasonlóan arra vagyunk hivatottak, hogy ily módon kövessünk téged. Ez a mi Mennyek Országába vezető utunk. Segíts, hogy beléphessünk a szegények világába. Segíts nekünk, hogy leküzdhessük azokat az akadályokat, melyek egyénileg és közösségileg elválasztanak minket a szegények világától. Segíts nekünk, hogy amikor a szegényeknek az evangéliumot hirdetve téged követünk, új élet, új energiák és új elköteleződés támadjon bennünk. Ámen. 12

13 3. nap A tisztaság 13

14 Szentírási részlet: Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják az Istent (Mt 5, 8). Rövid csönd Elmélkedés: Megváltónk nagyra becsülte a tisztaságot, az emberi szívekbe kívánta oltani azt. Azzal is jelezte ezt, hogy a természet törvényeit figyelmen kívül hagyva, a Szentlélek által a Szeplőtelen Szűztől kívánt megszületni. A tisztaságnak ellentmondó bűnöket azonban nagyon megvetette. Megengedte ugyan, hogy a leggyalázatosabb gonosztettekkel illessék, így azzá vált, amivé maga kívánta, gyalázatokkal teljessé, ám sehol sem olvashatunk arról, hogy legádázabb ellenségei akár csak megvádolták volna bárminemű erkölcstelenséggel. Ezért mindenki erejéhez mérten tegyen meg minden erőfeszítést, hogy épségben megőrizhesse testének és lelkének tisztaságát. Isten segítségével abban az eset- 14

15 ben érhető el ez, ha a lehető legkörültekintőbben uralkodunk külső és belső érzékeinken (RC IV, 1). Így nyithatjuk meg szívünket Isten és felebarátunk irányába, egész életünk pedig Krisztus és az Egyház közötti szeretet örömteli megnyilvánulásává válik, mely a maga teljességében az eljövendő korban jelenik majd meg (K III, 29, 2). Könyörgések: (lásd 37. oldal) Imádság: Uram, Jézus Krisztus, lelkem egyetlen vőlegénye: te vagy szívem boldogsága. Szeretettel áthatott lélekkel kérlek: segíts, hogy az ünnepélyesen megígért tisztaságot megőrizhessem. Ezért, drága Jézusom, a testi kívánságoktól óvni akarom magamat, uralkodni akarok érzékeimen és szívemen, hogy egyre jobban elnyerjem tetszésedet. Boldogságos Szűz Mária, járj közben számomra szent félelemért és saját erőmbe vetett bizalmatlanságért. Minden szentek, óvjatok engem, hogy gondolattal, szóval és 15

16 cselekedettel ne vétkezzek, és így ne távolodjak el Jézus legtisztább Szívétől. Ámen. 16

17 4. nap Az engedelmesség 17

18 Szentírás: Ő Isten formájában volt, és az Istennel való egyenlőséget nem tartotta olyan dolognak, amelyhez föltétlenül ragaszkodnia kell, 7 hanem kiüresítette magát, szolgai alakot öltött, és hasonló lett az emberekhez. Külsejét tekintve olyan lett, mint egy ember. 8 Megalázta magát és engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig. (Fil 2, 6-8) Rövid csönd Elmélkedés: Urunk, Jézus Krisztus szavaival és példájával engedelmességre tanított minket. Alávetette magát a Boldogságos Szűznek, Szt. Józsefnek és más fölérendelt személynek, jóknak és méltatlanoknak egyaránt (RC, V, 1). Részesedésünk Krisztus engedelmességének titkában megkívánja, hogy kölcsönös tapasztalatcserével, valamint olyan nyílt és felelős párbeszéddel, melyben a korkülönbségek és lelki minőségek érvényesülésével közös következtetések levonására és a 18

19 végső döntés meghozatalára van mód, valamennyien közösen keressük az Atya akaratát (K III, 37, 1). Könyörgések (lásd 37. oldal) Imádság: Lelkem Megváltója, add meg nekem a kegyelmet, hogy le tudjam küzdeni önszeretetemet, és követni tudjalak Téged, aki sohasem a saját, hanem mindig az Atya akaratát kereste. Uram, földi életed kezdetétől fogva úgy döntöttél, hogy alárendeled magad édesanyádnak, Máriának és nevelőapádnak, Józsefnek. Add meg nekem a kegyelmet, hogy sohase tegyek semmit Mennyei Atyám akarata ellenében, hiszen ez az önmegtagadás lényege. Uram, add meg a kegyelmet, hogy ettől a pillanattól kezdve ezen erény szerint éljek a szentek boldogságában, ami annyit jelent, hogy figyelembe veszem, mit akar, és mit nem akar Isten. Ámen. 19

20 5. nap Az egyszerűség Szentírás: Jézus mondja: Nézzétek, úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Legyetek tehát okosak, mint a kígyók és egyszerűek, mint a galambok. (Mt 10, 16) Rövid csönd 20

21 Elmélkedés: Urunk, Jézus azt várja tőlünk, hogy egyszerűek legyünk, mint a galambok. Ez azt jelenti, hogy a dolgokkal kapcsolatos véleményünknek olyan őszintének kell lennie, mint amilyennek a valóságban látjuk azokat, fölösleges fenntartások nélkül. Minden cselekedetünkkel kerülnünk kell a képmutatást és manipulációt. Szándékainkkal kapcsolatban mindig Istent kell szem előtt tartanunk. Krisztus azt ajánlja, legyünk egyszerűek, mint a galambok, egyúttal azonban azt is mondja, legyünk óvatosak, mint a kígyók. Ezzel arra figyelmeztet, hogy beszédünk és viselkedésünk legyen megfontolt. Hallgatnunk kellene ezért a nyilvánosságra nem tartozó dolgokról, főként, ha azok erre nem alkalmasak vagy nem megengedettek Ez az erény a gyakorlatban annyit jelent, hogy megfelelő módot kell találnunk cselekedeteinkhez. Szent irányelvként tartsuk tehát szem előtt, hogy nem fogadunk el semmiféle kivételt, mert azzal, hogy Isten számára dolgozunk, munkánkhoz is mindig isteni eszközö- 21

22 ket választunk. Mindent krisztusi szempontból látunk és ítélünk meg majd, nem pedig a világi bölcsesség szerint, vagy saját elménk következtetései alapján. Ily módon leszünk óvatosak, mint a kígyók és egyszerűek, mint a galambok. Könyörgések (lásd 37. oldal) Imádság: Isteni Megváltó, te eljöttél e világra, hogy oly egyszerűen hirdesd az evangéliumot. Alázattal kérlek, engedd meg, hogy példádból tanulhassak. Add, hogy magamévá tudjam tenni az egyszerűség lelkületét, és kegyelmeddel egyszerűen és közvetlenül tudjam azt terjeszteni mások lelki üdvéért, hogy ekképp hirdethessem Igédet, és elvethessem azt környezetemben, mint jó és hűséges szolgád, akit kegyeskedtél ezzel megbízni. Drága Megváltóm, öntsd szívembe az egyszerűség lelkét, hogy reménykedhessek abban: kegyelmeddel való teljes együttműködésem révén igazi apostolod lehetek. Ámen. 22

23 6. nap Az alázat 23

24 Szentírás: Jézus mondja: Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok én megkönnyítlek titeket. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű, s megtaláljátok lelketek nyugalmát. (Mt 11, 28-29) Rövid csönd Elmélkedés: Mindenki fontolja meg ezt a krisztusi tanítást: Tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű. Ahogy maga is hangsúlyozza, arra emlékeztet ezzel minket, hogy alázattal hajthatjuk uralmunk alá a földet, mert ezen erény gyakorlása felkészíti az emberi szíveket, hogy az Úr felé forduljanak. Ez nem érhető el annak, aki durván és nyersen bánik embertársaival. Ezen túlmenően a Mennyek Országa csak alázattal érhető el, mert hiszen az önalázat szeretete fölemel minket, és fokozatosan az egyik erénytől a másikig vezet, míg célunkat el nem érjük. 24

25 Az alázat az evangéliumi spiritualitás alapja. A Mennyek Országa a lélekben szegényeké. Isten a büszkéknek ellenáll, az alázatosakat felemeli. Szent Vince jól tudta ezt. Meg volt győződve arról, hogy az alázat az evangéliumi tökéletesség alapja és a lelki élet lényege. Könyörgések (lásd 37. oldal) Imádság: Lelkem Megváltója, tölts el minket szeretettel, melyért annyi alázatot szenvedtél, szeretettel, melyért a dicséret helyett a sértést választottad, szeretettel, mely saját megaláztatásodban is Isten dicsőségének keresésére indított. Bárcsak már most elvetnénk mindent, ami nem a Te dicsőségedet szolgálja, mindent, amit hiúság, kérkedés és önbecsülés leng körül. Bárcsak mostantól a valódi alázat megnyilvánulásait keresnénk. Bárcsak egyszer s mindenkorra lemondanánk megtévesztett és hazug emberek dicséretéről, s arról a hiú vágyakozásról, hogy munkánk sikert arasson. 25

26 Végül pedig, Uram, kegyelmed és példád által bárcsak szívünkben is alázatosak lennénk. Ámen. 26

27 7. nap A kedvesség 27

28 Szentírási részlet: Legfőképpen pedig szeressétek egymást, mert ez a tökéletesség köteléke. S Krisztus békéje töltse el szíveteket, hiszen erre vagytok hivatva, egy testben. Legyetek hálásak, Krisztus tanítása éljen bennetek elevenen, s teljes bölcsességgel tanítsátok és intsétek egymást Akár mondtok, akár tesztek valamit, tegyetek mindent Urunk Jézus nevében, így adjatok hálát általa Istennek, az Atyának. (Kol 3, 14-17) Rövid csönd Elmélkedés: Csak a kedvesség és a szeretet által nyílik meg a szív. (Szt. Vince) Könyörgések (lásd 37. oldal) Imádság: Istenem, hogy elnyerjem tetszésedet, teljes szívből tiszteletteljes és kedves szeretnék lenni embertársaimhoz. 28

29 Ismételten megígérem, hogy mindezt más módon kísérlem meg elérni, mint ahogy eddig tettem. Azonban gyenge vagyok, Uram. Külön segítséged nélkül semmiféle elhatározásom megvalósítására nem vagyok képes. Ezért arra kérlek, Istenem, hogy szeretett fiad, Jézus nevében, aki maga a megszemélyesített jóság és szeretet, segíts nekem, hogy kegyelmed által tetteimből szándékosan sohase hiányozzék a jóság. 29

30 8. nap A mértékletesség 30

31 Szentírás: Krisztus mondja: Aki követni akar engem, tagadja meg önmagát, vegye föl keresztjét, és kövessen engem. (Mt 16,24) Szent Pál ugyanebben a szellemben hozzáfűzi: Mert ha test szerint éltek, biztosan meghaltok, de ha lélekkel elfojtjátok a test szerinti tetteket, élni fogtok. (Róm 8,16) Ezért pedig mindenki szüntelenül mondjon le saját akaratának és ítéleteinek érvényesítéséről, s fojtsa el érzékeit. (Páli Szt. Vince) Rövid csönd Elmélkedés: Szent Vince számára a többi szenthez hasonlóan a szentté válás Isten akaratának a lehető legtökéletesebb megvalósítását jelentette. Az eredendő bűn valósága a világban 31

32 saját személyes bűneimmel kiegészülve azonban arra késztetnek, hogy saját akaratomat Isten akarata elé helyezzem. Ezért folyamatosan le kell metszenem az önzés, az érzékiség és hiúság hajtásait, melyek abban akadályoznak, hogy életem fája gyümölcsöt hozzon. Az embernek újra és újra szorgalmasan kell meghalnia. Hogy a meghalás milyen sajátos formáját választja, az bizonyos mértékben minden embernél más. Egy azonban biztos: Szent Vince tanítása szerint ítéletünknek, akaratunknak, szívünknek és érzékeinknek érezniük kell a metszőkés érintését, hogy Szent Pál szavai szerint Jézus élete is megnyilvánuljon testünkön. (2 Kor 4, 10). Így lesz számunkra a napi eucharisztikus áldozatnak mélysége és értelme. Ne engedjük meg tehát senkinek sem, hogy arról próbáljanak meggyőzni minket: külső és belső érzékeink elnyomása ma már elavult volna. Vannak olyan szenvedélyeink és vágyaink, melyek ellentmondanak a krisztusi életünk törvényeinek. Alázatosan megvalljuk, és keresztényi szeretettel feszítjük 32

33 meg őket. Csak így tartozhatunk teljesen Jézus Krisztushoz. Csak így hirdethetjük hitelesen Krisztus örömhírét a szegényeknek. Fogadalmunk csak így maradhat élő valóság. Könyörgések (lásd 37. oldal) Imádság: Úr Jézus, te mindenről lemondtál, én pedig még arról a kevésről is félek lemondani, amim van. Inkább kényelemre, biztonságra és barátokra vágyom ahelyett, hogy szegényeidben neked szolgálnék, ahelyett, hogy bíznék abban: megadod, amire szükségem van. Segíts, hogy a lemondás gyakorlatával legyőzzem a test és a világ kísértéseit, valamint büszkeségemet, és így osztatlan szívvel kövesselek téged. 33

34 9. nap Buzgóság a lelkek megmentéséért Szentírás: Jézus mondja: Hirdetnem kell az Isten országát, hiszen ez a küldetésem. (Lk 4,43) Rövid csönd Elmélkedés: Nem elég Istent szeretni, ha felebarátom nem ezt teszi. (XII, 262) 34

35 E szavak nagyszerű kifejezői annak, mit is ért Szt. Vince ezen erény alatt. Nem mást, mint Krisztus, az evangélium és a szegények iránt érzett szenvedélyt, annak érdekében, hogy az örömhír mindenhová eljusson, és hatékony legyen. Olyan szenvedély ez, mely értelmet ad a misszionárius életének, szenvedély, mely arra törekszik, hogy Isten igéjének kenyere, az Eucharisztia kenyere, az emberek asztalán lévő kenyér, az igazság, az emberi méltóság és szabadság kenyere megosztásra kerüljön Amikor szeretet hatja át az emberi lelket, ura lesz minden képességének nem pihen soha. Olyan, mint a mindent elemésztő tűz (XI, 216). Ha az Isten iránti szeretet tűz, úgy a buzgóság ennek a lángja. Könyörgések (lásd 37. oldal) Imádság: Isteni Megváltóm, alakíts át szándékod szerint. Kezeim legyenek Jézus kezei. Nyelvem legyen Jézus nyelve. Add, hogy minden testi képességem a te dicsőségedet szolgálja. 35

36 És mindenekfelett formáld át lelkemet minden képességével együtt, hogy emlékezetem, akaratom és érzéseim Jézus emlékezete, akarata és érzései legyenek. Kérlek, pusztítsd el bennem azt, ami nem rád hasonlít. Add, hogy csak benned, általad és érted éljek, hogy Szent Pállal együtt mondhassam: Már nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Ámen. 36

37 Könyörgések: Örömmel készülve Szent Vince ünnepére alázattal kérjük Istent, hogy a Vincés családban szerető irgalmasságával őrizze meg Atyánk lelkét; kérjük bizalommal. Ébreszd fel bennünk isteni szereteted tüzét. Úr Isten, te Fiadat a világba küldted, hogy elhozza az evangéliumot a szegényeknek: - add, hogy Egyházad sohase hanyagolja el az üdvösség örömhírének hirdetését. Ébreszd fel bennünk isteni szereteted tüzét. Taníts meg bennünket, hogyan szeressük igaz és őszinte szeretettel nemzetünket és minden embert: segíts, hogy társadalmunkat békében és szeretetben építhessük. Ébreszd fel bennünk isteni szereteted tüzét. Te megszabtad, hogy a keresztény szeretetnek a törvény érvényesítésének kell lennie: segíts hát, hogy az örvendezőkkel örvendezni, a sírókkal sírni tudjunk, 37

38 hogy keresztény szeretetünk mindenkihez eljusson. Ébreszd fel bennünk isteni szereteted tüzét. Valamennyiünket képedre és hasonlatosságodra teremtettél; szolgálatunkban segíts meg minket, hogy közösen munkálkodjunk a társadalmi igazságtalanságok és a diszkrimináció kiküszöbölése érdekében. Ébreszd fel bennünk isteni szereteted tüzét. Valamennyien, akik szükséget szenvedő testvéreinkben és nővéreinkben téged próbálnak felismerni és szeretni, országodban egyszer szemtől szemben láthassanak téged. Ébreszd fel bennünk isteni szereteted tüzét. 38

39 Páli Szent Vince litánia 39

40 Uram, irgalmazz. Uram, irgalmazz. Krisztus, kegyelmezz. Krisztus, kegyelmezz. Uram, irgalmazz. Uram, irgalmazz. Páli Szent Vince, rendíthetetlen hitű férfi, a remény példája az élet harcaiban, Krisztus szeretetének kiemelkedő tanúja, könyörögj érettünk. Páli Szent Vince, fáradhatatlan Isten akaratának keresésében, csendes és alázatos szívű, az evangéliumi egyszerűség megajándékozottja, könyörögj érettünk. Páli Szent Vince, munkájában is szemlélődő, bátor és körültekintő, együtt érző és irgalmas, könyörögj érettünk. 40

41 Páli Szent Vince, a szegények evangelizálója, az apostoli buzgóság misszionáriusa, az igazság és béke védelmezője, könyörögj érettünk. Páli Szent Vince, betegek vigasztalója, árvák és meggyötört gyermekek atyja, rabok és háborús áldozatok segítője, könyörögj érettünk. Páli Szent Vince, laikusok ösztönzője a szegények szolgálatában, papok tanítója és példaképe, a Missziós Társaság és a Keresztény Szeretet Leányai Társulatának megalapítója,, könyörögj érettünk Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit, kegyelmezz nekünk. Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit, hallgass meg minket. Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. 41

42 Könyörögjünk! Irgalmas Istenünk, te apostoli erényekkel ajándékoztad meg Szent Vincét, hogy gondoskodjék a szegényekről és jó papok neveléséről. Add, kérünk, hogy életpéldáját követve kitartó szeretettel folytathassuk Fiad küldetését a világban, aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké. Ámen. 42

43 Vincés Család imája Urunk Jézus, Te szegénnyé akartál lenni: add, hogy a hit szemével és nyitott szívvel közeledjünk a Szegényekhez, hogy felismerhessünk Téged bennük; szomjúságukban, éhségükben, magányukban és nyomorúságukban. Éleszd fel Vincés Családunkban az egységet, az egyszerűséget, az alázatosságot és a szeretet tüzét, amely, Szent Vince szívét is lángolóvá tette. Ajándékozd nekünk Szentlelked erejét, hogy hűségesen gyakorolva erényeit, szemlélni és szolgálni tudjunk Téged a Szegényekben, és egykor velük együtt mi is egyesülhessünk Veled a Te Országodban. Ámen. 43

44 Tartalom Páli Szt. Vince élete 3 o. Szent Vince kilenced 5 o. Könyörgések 37 o. Szent Vince litánia 39. o. Vincés Család imája 43. o. 44

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, /

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, / MÁJUSI LITÁNIA Kezdőének 1 Uram irgalmazz nekünk, / Krisztus, kegyelmezz nekünk, Krisztus, hallgass minket, / Krisztus hallgass meg minket, Uram, irgalmazz nekünk! 2 Mennybéli Atya Isten, / Megváltó Fiú

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja.

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. HIMNUSZ (H 299) Föld vigadása, ég új ragyogása, Nap hajnalfénye, Alkotód szülője, ments meg a mélytől,

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK Casa Balthasar, Róma, 2000-2002 Licencia dolgozat, Torontó, 2005-2007 Hivatásgondozási munka, 2007- KÉRDÉSFELTEVÉS

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

A pap a ministránsokkal és a segédkezőkkel együtt bevonul a temploma. Ezalatt elhangzik a kezdőének.

A pap a ministránsokkal és a segédkezőkkel együtt bevonul a temploma. Ezalatt elhangzik a kezdőének. A SZENTMISE A pap a ministránsokkal és a segédkezőkkel együtt bevonul a temploma. Ezalatt elhangzik a kezdőének. A keresztvetés Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Keresztet vetünk, és feleljük: Az

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK A BÉRMÁLÁSI SZENTMISÉBEN. (A változat)

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK A BÉRMÁLÁSI SZENTMISÉBEN. (A változat) (A változat) Cel.: Testvéreim! Jézus elküldte Egyházának a Szentlelket, hogy megújítsa, megszentelje és megörvendeztesse. Imádságainkban kérjük a Szentlelket hittel és bizalommal! A fohászokra adott válaszunk

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

"Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?"

Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak? "Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?" 1 Krón 29,5 Gyógyulásunk és megerősödésünk akkor történik, amikor fenntartás nélkül átadjuk magunkat Jézusnak. Minél jobban megnyílunk, és engedjük, hogy

Részletesebben

Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat.

Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat. Francis Frangipane: hogy..szabadon bocsássa a foglyokat.. Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat. Ennek a korszaknak az utolsó óráiban hatalmas hadsereg áll fel; sok olyan emberből

Részletesebben

A MISE RENDJE MAGYARUL

A MISE RENDJE MAGYARUL BEVEZETŐ SZERTARTÁS KEZDŐÉNEK Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A MISE RENDJE MAGYARUL A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

MEGELÉGEDETTSÉG. Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból

MEGELÉGEDETTSÉG. Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból MEGELÉGEDETTSÉG Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból Fordította: Kerekes Mariann Lektorálta: Mannó Judit A fordítás alapja: CONTENTMENT Bahá í Publishing Trust; London, 1996 Magyarországi Bahá í Közösség Országos

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért

Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért január 18-tól, Árpádházi Szent Margit napjától október 1-ig, Lisieux-i Kis Szent Teréz ünnepéig A másik Kis Szent Terézhez mondott ima mellett készült egy komolyabb

Részletesebben

KÖZÉP-MAGYARORSZÁG, DÉL-DUNAMENTI ISTENI IRGALMASSÁG ÉS A BÉKE KIRÁLYNőJE IMACSOPORT

KÖZÉP-MAGYARORSZÁG, DÉL-DUNAMENTI ISTENI IRGALMASSÁG ÉS A BÉKE KIRÁLYNőJE IMACSOPORT KÖZÉP-MAGYARORSZÁG, DÉL-DUNAMENTI ISTENI IRGALMASSÁG ÉS A BÉKE KIRÁLYNőJE IMACSOPORT 2014 AZ ISTENI IRGALMASSÁG ÜZENETEI "Az Egyháznak a legfontosabb teendői között kell számon tartania, hogy hirdesse

Részletesebben

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17)

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) BOLDOGMONDÁSOK boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) Boldog ember az, a ki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók

Részletesebben

JÚLIUS 1. hétfı. Téma: HŐSÉG

JÚLIUS 1. hétfı. Téma: HŐSÉG JÚLIUS 1. hétfı Téma: HŐSÉG SZENTLECKE Szt. Pál apostolnak a galatákhoz írt levelébıl (Gal 5,22 6,2) Testvéreim! A Lélek gyümölcsei pedig: a szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hőség,

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

Csak az Isten kegyelme segíthet

Csak az Isten kegyelme segíthet Csak az Isten kegyelme segíthet Lectio: Ef 2,1-13 Textus: Ef 2,4-10 Kedves Testvéreim! Róm 1,18-ban ezt olvassuk: Mert nyilván van az Istennek haragja mennyekből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5 TARTALOM Előszó a magyar kiadáshoz 5 Í.MÁTÉ EVANGÉLISTA-KI IS VOLT Ő? 13 1.1 A meghaladott életrajzi portré 13 1.2Az evangélium az evangélista nélkül 16 1.3 A teológiai portré 19 1.4Előzetes módszertani

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja.

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. 1 HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. MEGHÍVÁS A lelkész az Úr asztala mögött áll. Krisztus,

Részletesebben

12. nap Negatív érzelmeink (félelem, szorongás, harag, szégyen, indulat, bátortalanság, keserűség, bánat, bosszúvágy) felajánlása

12. nap Negatív érzelmeink (félelem, szorongás, harag, szégyen, indulat, bátortalanság, keserűség, bánat, bosszúvágy) felajánlása 12. nap Negatív érzelmeink (félelem, szorongás, harag, szégyen, indulat, bátortalanság, keserűség, bánat, bosszúvágy) felajánlása Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében Szentlélek-hívás Zúgó szél, égi

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra.

Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra. 1 Öltözzük fel Krisztust, de hogyan? Textus: Róm. 13,14 Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra. Bevezetés Sok olyan kifejezést olvasunk a Bibliában, amiket

Részletesebben

AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET

AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET A) ÚRVACSORÁVAL A szolgálattevõ az úrasztalához egyenesen a szószékre megy, és Isten igéjével köszönti a gyülekezetet. KÖSZÖNTÉS 1. Kegyelem néktek és békesség Istentõl,

Részletesebben

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8).

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Nagy öröm Lectio: ApCsel 8,1-25. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Fülöp Samáriában hirdette a Messiást. Jézusról tett bizonyságot, a Szabadítóról. Az ember mindig kapcsolatban kellene,

Részletesebben

2016-os évi ökumenikus imahét

2016-os évi ökumenikus imahét 2016-os évi ökumenikus imahét Arra hívattunk, hogy az Úr nagy tetteit hirdessük! 1Pt 2,9 1 Péter 2:9-10 Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe,

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ I. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ I. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ I. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

HIMNUSZ Délelőtt Most jöjj, Szentlélek, szállj közénk, Atyát s Fiút ki egybekötsz, szívünket, kérünk, töltse be kegyelmed égi ereje.

HIMNUSZ Délelőtt Most jöjj, Szentlélek, szállj közénk, Atyát s Fiút ki egybekötsz, szívünket, kérünk, töltse be kegyelmed égi ereje. 1 ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: SZERDA DÉLELŐTTI, DÉLI ÉS DÉLUTÁNI, VAGYIS NAPKÖZI IMAÓRA V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben,

Részletesebben

A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában

A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában Európa egy földrész, ahol 50 ország vagy független állam található, amelynek a területe 10,2 millió km2, népessége 740 millió fő, több, mint

Részletesebben

VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra

VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra Felnőtt Katekézis VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. május 04. Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

HÁLAADÁSRA jött össze a SZERETETLÁNG IMACSOPORT

HÁLAADÁSRA jött össze a SZERETETLÁNG IMACSOPORT HÁLAADÁSRA jött össze a SZERETETLÁNG IMACSOPORT a Szent Imre Templomban 2011. június 23.-án Ákos atyának, plébánosunknak köszöntük meg Imacsoportunknak nyújtott szerető támogatását. Kedves Ákos Atya! Szeretetláng

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. 2

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. 2 MÁJUSI LITÁNIA ezdőének (SzVU 161) vagy: Néked ajánljuk Szűzanyánk (SzVU 188) vagy: Néped, Isten, eléd járul (SzVU 176) vagy: Boldogasszony, édes, hozzád... (SzVU 174) vagy: Máriát dicsérni, hívek jöjjetek

Részletesebben

A BÚCSÚJÁRÓK ÉNEKEI 267

A BÚCSÚJÁRÓK ÉNEKEI 267 A BÚCSÚJÁRÓK ÉNEKEI 267 268 Induláskor 161 BOLDOG SZŰZ MÁRIA 2. Ma, buzgó híveid, útra indulunk, Fáradsággal hozzád szívből sóhajtunk. 3. Te vagy, kit választott Isten anyjának, Te vagy szent szülője mi

Részletesebben

ADVENT ESTI DICSÉRET

ADVENT ESTI DICSÉRET ADVENT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Megszánva árva népedet, hogy

Részletesebben

A gazdag ember és a szegény ember

A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET A Jézus Szíve lelkiség nem ájtatossági forma, hanem Bíró Ferenc SJ szavaival a reális Krisztus reális követése tettben és igazságban. Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódó imakilencedünk

Részletesebben

A kijelentési ajándékok. Ahogy Isten velünk, emberekkel kommunikál

A kijelentési ajándékok. Ahogy Isten velünk, emberekkel kommunikál A kijelentési ajándékok Ahogy Isten velünk, emberekkel kommunikál 0. Áttekintés Bölcsesség beszéde Ismeret kijelentése Figyelmeztetés Isteni kijelentések 1.1. Mit mond az Írás? Igehelyek: 1 Kor. 12,8:

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

Erről az Imakönyvről www.thewarningsecond-coming.com http://www.masodikeljovetel.hu/

Erről az Imakönyvről www.thewarningsecond-coming.com http://www.masodikeljovetel.hu/ Erről az Imakönyvről Az imák, és litániák (dőlt kiemeléssel) amelyek ebben a könyvben találhatóak nem emberi eredetűek. Ezek egy egyszerű hétköznapi nőnek adattak, aki férjezett családanya, Európában lakik,

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 A tanulmányokat összeállította: Fürjné Simon Edina, Horváth Sándorné, Korbeák Sándorné, Szabó Attila Tartalom Bevezetés....................................................................................

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

A TÖKÉLETESSÉG ÚTJA. 2012 a Regula éve

A TÖKÉLETESSÉG ÚTJA. 2012 a Regula éve A TÖKÉLETESSÉG ÚTJA 2012 a Regula éve Ferences Világi Rend Szent Maximilian Kolbe Régió 2012 ... részére Tanulmányozzátok, szeressétek és éljétek a Ferences Világi Rend reguláját. (II. János Pál pápa)

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

GYERMEK KERESZTELÉSE A VASÁRNAPI SZENTMISÉBEN

GYERMEK KERESZTELÉSE A VASÁRNAPI SZENTMISÉBEN GYERMEK KERESZTELÉSE A VASÁRNAPI SZENTMISÉBEN 1 2 I. RÉSZ A./ A GYERMEK FOGADÁSA Az egybegyűlt közösség köszöntése után a pap a szülőket és a keresztszülőket az oltár elé hívja és az alábbiak szerint szólítja

Részletesebben

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma Bereczki Sándor Igehirdetések 6. Isten Fia Mária fia Mindenki Temploma Isten Fia Mária fia De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az

Részletesebben

Drága Gyülekezet! 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet. 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki

Drága Gyülekezet! 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet. 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. 4 Mert

Részletesebben

Tanítás a házasságról

Tanítás a házasságról Tanítás a házasságról ADUNARE Tanítás a házasságról A házasságról való tanítás nagyon fontos mivel kihatással van minden ember életére. A házasság jó dolog. A házasság Istentől való dolog. Amikor összeházasodunk

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: A bibliai nyelve három féle látásról beszél

Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: A bibliai nyelve három féle látásról beszél Textus: Mk. 8, 11-26. 1 Bevezetés Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: - farizeusok viselkedése - jel - a négyezrek megvendégelésének a története hogyan talált visszhangra - HELYES

Részletesebben

RÉSZLETEK A KERESZTELÉSI SI SZERTARTÁSB

RÉSZLETEK A KERESZTELÉSI SI SZERTARTÁSB RÉSZLETEK A KERESZTELÉSI SI SZERTARTÁSB SBÓL Retkes Zsolt 2008.03.17. 1 A gyermek fogadása Miután a pap katolikus köszöntéssel és intelemmel fogadja a szőlőket és keresztszülőket, megkérdezi: Pap: Mi a

Részletesebben

Magyar. Amikor leszáll rátok a Szentlélek, erő tölt el benneteket, és tanúim lesztek a föld végső határáig. (vö. ApCsel 1,8)

Magyar. Amikor leszáll rátok a Szentlélek, erő tölt el benneteket, és tanúim lesztek a föld végső határáig. (vö. ApCsel 1,8) Magyar Amikor leszáll rátok a Szentlélek, erő tölt el benneteket, és tanúim lesztek a föld végső határáig. (vö. ApCsel 1,8) Első könyvemben, kedves Teofil, elbeszéltem, mi mindent tett és tanított Jézus

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT 1 Az 1. olvasmány után A 2. olvasmány után A 3. olvasmány után: Mózes éneke (a kórus énekli) A 4. olvasmány után 2 Az 5. olvasmány után Alleluja

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

Amikor te alamizsnát adsz, ne tudja a bal kezed, mit tesz a jobb. Mt 6,4

Amikor te alamizsnát adsz, ne tudja a bal kezed, mit tesz a jobb. Mt 6,4 Ti vagytok a föld sója. Mt 5,13a Ti vagytok a világ világossága. Mt 5,14a Amikor te alamizsnát adsz, ne tudja a bal kezed, mit tesz a jobb. Mt 6,4 Szeresd ellenségedet! Mt 5,44b Imádkozzatok üldözőitekért!

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Újrakezdés miért, hogyan?

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Újrakezdés miért, hogyan? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Újrakezdés miért, hogyan? Új év új kezdet Eddig így éltem, na de ezután majd Kisebb nagyobb változtatások az életemben, a gondolkodásomban

Részletesebben