Jegyzőkönyv. Napirendi pontok:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. Napirendi pontok:"

Átírás

1 Jegyzőkönyv Készült: a november 29. napján de órakor megkezdett soronkövetkező rendes nyílt üléséről a Polgármesteri Hivatalban. Jelen vannak: A képviselő-testület részéről: Szabó László polgármester Békefi Edina alpolgármester Rolkó Gábor képviselő Marton János képviselő Fodor Péter képviselő Tanácskozási joggal jelenlévő meghívottak: dr. Panyi Szilvia Orsolya jegyző Ther Katalin pénzügyi ügyintéző Krajcz Jánosné adóügyi ügyintéző Selmeczi Ferenc üdülőtulajdonosi képviselő Tigelmann János üdülőtulajdonosi képviselő Szabó László polgármester: köszöntötte a megjelenteket, majd megállapította, hogy a testület valamennyi képviselő jelenlétével határozatképes. Ezt követően ismertette a napirendet, melynek kapcsán jelzi, hogy a Rendőrkapitány úr szeretne első napirendi pontban egy közbiztonsági tájékoztatót tartani. Egyebekben a kiadott napirend nem változik. A Képviselő-testület az ülés módosított napirendjét 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta. Napirendi pontok: 1./ Tájékoztató a település közbiztonságának helyzetéről. 2./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról. 3./ Tájékoztató a Balatonudvari Község Önkormányzat évi költségvetésének III. negyedéves végrehajtásáról és a évi költségvetési koncepcióról, továbbá az Önkormányzat évi költségvetésének előirányzatmódosításáról szóló rendelet megtárgyalása. 4./ A helyi adórendeletek felülvizsgálata az adójogszabályok változása tükrében.

2 5./ Ihász Csilla művelődésszervező beszámolója a évi kulturális feladatokról, programszervezői munkákról és lebonyolított pályázatokról. Előadó: Ihász Csilla művelődésszervező 6./ Jánosi Attila falugazda beszámolója az éves falugazdai tevékenységről. Előadó: Jánosi Attila falugazda 7./ Vegyes ügyek. Napirend a zárt ülésre: 1./Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjprogram évi fordulójára benyújtott kérelmekről. 2./ Segélyezési ügyek. 1./ Tájékoztató a település közbiztonságának helyzetéről. Szabó László polgármester: a napirendi pont kapcsán köszönti Regdon László kapitány urat és Dávid Lajos körzeti megbízottat, majd át is adja a szót. Regdon László rendőrkapitány: ismerteti, hogy új rendelkezés szerint évente kétszer kell minden településen a közbiztonság helyzetét érintő tájékoztató megbeszélést tartani. A megbeszélés célja a közös gondolkodás a közbiztonság javításának lehetőségeiről. A jogszabály szerint meghívásra kerültek még érintettek, de többen jelezték, hogy nem tudnak részt venni a mai megbeszélésen. Röviden annyit szeretne elmondani, hogy a balatonfüredi kistérség közbiztonság szempontjából egy nyugodt területnek mondható. Természetesen bűncselekmények azért fordulnak elő, de nem mindennaposak. A körzeti megbízott rendőr nem egyedül látja el a feladatait, hiszen a háttérben ott van a kapitányság többi dolgozója is, de a kapcsolattartás fő láncszeme ő. Az együttműködés a település vezetőivel és a polgárőrökkel nagyon jó. A jövőben ilyen fórum színtere lehet akár a közmeghallgatás is. Szabó László polgármester: szintén úgy látja, hogy a település egy nyugodt hely, inkább apróbb problémák merülnek fel ilyen szempontból, nem súlyos bűncselekmények a jellemzők. Ma már elmondható, hogy egy település közbiztonsági mutatója fontos helyen áll a település megítélése szempontjából, ami egy üdülőfalu esetében különösen igaz. Köszönti az ülésen a két üdülőtulajdonosi képviselőt, és kéri, hogy mondják el véleményüket a település közbiztonságával kapcsolatban. Tigelmann János üdülőtulajdonosi képviselő: a fövenyesi üdülőtulajdonosok képviseletében szeretne nyilatkozni. Véleménye szerint az ott élők nyugalma a sok kis bosszúságon múlik elsősorban. A strand utcában sokszor fordul elő gyorshajtás a nyári szezonban, kérdése, hogy lehet-e a trafipaxot arra a területre kihelyezni a nyár folyamán? A másik tapasztalata, hogy a főszezon után autók jelennek meg a strandokon, ott parkolnak szabálytalanul, a harmadik észrevétele pedig a májusi sátorozók megjelenése szintén a

3 strandon. A nyári szezonban gondot okoz még sok esetben a kutyák fürdetése a Balatonban, illetve a kutyatulajdonosok póráz nélkül sétáltatják néhány esetben a kutyájukat, veszélyeztetve ezzel a gyerekeket az utcákban. Pár évvel ezelőtt volt segédmotoros rendőri jelenlét a településen nyáron, kérdezi, hogy lehetséges-e ennek visszaállítása? Mivel ő is a poglárőrség tagja, ezért elmondhatja, hogy minden nap körbejárja a településrészt ő maga is személyesen. Selmeczi Ferenc üdülőtulajdonosi képviselő: az udvari részen képviseli a nyaraló tulajdonosokat, és észrevételei a következők: a nyaralóknak gondot okoz a 71-es főúton történő áthaladás, két zebra van csak a szabályos átkelésre. Sajnos az utóbbi időben a kamionforgalom nem tudni, hogy miért nagyon megnövekedett, és számtalan esetben volt tapasztalható, hogy km-es sebességgel hajtanak át a falun. Kérdése, hogy a kihelyezett sebességjelzőt, valahogy össze lehetne-e kötni a rendőrségi rendszerrel büntetés céljából? A nyári szezonban a strandi rendzavarások kapcsán még nem tudja hogy hogyan, de valahogy meg lehetne előzni a problémát. Személy szerint sok esetben ő sem mer szólni az ittas állapotban lévő vendégeknek, hogy ne randalírozzanak. Végezetül az a tapasztalat, hogy a belterületen elszaporodtak a vaddisznók, lehetne ez ellen valamit tenni? Marton János képviselő: mint a polgárőrség vezetője néhány statisztikai adatot ismeretet a jelenlévőkkel azzal kapcsolatosan, hogy az év folyamán hol láttak el a polgárőrök szolgálatot. Véleménye szerint a nyári hangoskodások okozzák a legtöbbször a gondot, ezek az estek nagyon zavarják az itt lakók és nyarók nyugalmát. Itt szerené jelezni, hogy november elején újra elindul a hegyi megfigyelő szolgálat, melynek keretében egy fő folyamatosan járja a szőlőhegyet és figyel az esetleges idegen jelenlétre. Regdon László rendőrkapitány: köszöni a sok észrevételt, megpróbál válaszolni a kérdésekre. Elmondható, hogy Balatonudvari településének nagyon jó polgárőrsége van, 20 éve magas szinten teljesítenek, a megyében az első 5-ben vannak. A munkájukat meg kell becsülni, hiszen ők ingyen a szabadidejükben védik a települést. A polgárőrség és a körzeti megbízott a kiemelt időszakokban mindenképpen összefogva működjön együtt, ez sokkal hatékonyabb felderítést tesz lehetővé, gyorsabban el lehet intézni a rendbontásokat is. A Strand utcában véleménye szerint nem lesz akadálya annak, hogy a sebességmérőt kihelyezzék pár alkalomra. A helyi mérő berendezést azonban nem lehet összekötni a jelzett céllal a rendőrségi rendszerrel. Hosszú távú tervben szerepel, hogy egységes informatikai rendszeren keresztül kerüljön sor a gyorshajtások kiszűrésére. A nyári rongálások és a strandi hangoskodások és illetéktelen parkolások kapcsán is a gyors bejelentésre kell helyezni a hangsúlyt. Mivel a településen nincs közterület felügyelet, ami egyébként a térségben sem jellemző, csupán Füreden és Tihanyban van, így a polgárőrségnek is célszerű figyelemmel kísérni az eseményeket és gyorsan bejelentést tenni a rendőrkaptiányságra. A strand esetében annak zárhatóvá tétele mindenképpen megoldást hozhat a problémákra, nem tudja, hogy ez tervezésben van-e a településen. A kutyákkal történő szabálytalankodás az szabálysértési ügy, bár annak hatásköre az idén ugye megszűnt a jegyzőnél. Azonban feljelentést ilyen ügyben bárki tehet, rendőr,polgárőr, lakos is, amit javasol is megtenni, ha szükséges. Ugyanez vonatkozik az éjszakai csendháborításokra is. A segédmotoros rendőri jelenlét elképzelhető, hogy lesz jövőre. A 71-es főút kapcsán esetleg elképzelhető, hogy a trafipax méréseket sűrítsék. A hegyi járőrszolgálatnak nagyon örül, és itt jelezni is szeretné, hogy jövő évtől ennek és a faluőrnek a szabályai változnak, erre oda kell majd figyelni. Végezetül javasolja,

4 hogy a nyári szezon előtt ismételten gyűljenek össze egy konzultációra, melyben közösen készülnének fel a feladatokra. A maga részéről köszöni szépen a lehetőséget. Szabó László polgármester: köszöni az észrevételeket, és záró gondolatként annyit szeretne csak elmondani, hogy minden köszönet a helyi polgárőröknek az áldozatos munkájukért. Egy jövőbeli fejlesztési lehetőségként a települési kamerarendszer kiépítése csak sikert hozhat. Köszöni a részvételt a rendőrkapitány úrnak és a körzeti megbízott úrnak, majd bezárta a napirendi pont tárgyalását. 2./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról. Szabó László polgármester: a napirend kapcsán köszöni a részletes írásbeli tájékoztatást, kérdezi, hogy ezzel kapcsolatban van-e kérdés vagy észrevétel? Kérdés és hozzászólás nem lévén a képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag jóváhagyta a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatót. 3./ Tájékoztató a Balatonudvari Község Önkormányzat évi költségvetésének III. negyedéves végrehajtásáról és a évi költségvetési koncepcióról, továbbá az Önkormányzat évi költségvetésének előirányzatmódosításáról szóló rendelet megtárgyalása. Szabó László polgármester: a napirendi pont kapcsán ismerteti, hogy az három részből tevődik össze, melynek kapcsán a jövő évi koncepció és a háromnegyedéves végrehajtásról szóló tájélkoztatót határozattal kell elfogadnia a testületnek, a költségvetési előirányzat módosítás viszont rendeletmódosítást jelent. Az írásbeli előterjesztéseket megkapták a képviselők, részletesen kidolgozott az anyag. Köszönti Ther Katalin pénzügyi ügyintézőt, és átadja a szót. Ther Katalin pénzügyi ügyintéző: a háromnegyedéves beszámoló kapcsán röviden ismerteti, hogy ez egy törvényi kötelezettség, mely a könyvelés adatai alapján készül el. Sajnos a beszámoló előtt nem tudott elkészülni, ezért található eltérés a teljesítési adatokban. A könyvvizsgáló asszony az írásbeli véleményét hozzátette, amennyiben kérdés van, igyekszik válaszolni. A koncepció kapcsán sajnos csak annyit lehet elmondani hogy jelenleg nagyon kevés jogszabályi információ állt rendelkezésre az elkészítése kapcsán, így a kimutatott táblázat nagyon elnagyolt számadatokkal számol. Szabó László polgármester: a koncepció kapcsán a kimutatott főszámok nagyon alultervezett számok, gyakorlatilag nem mérvadó, de egy ilyen határozat elfogadásával a törvényből fakadó kötelezettségének eleget tesz az önkormányzat. Bízik benne, hogy a végleges költségvetés elfogadásakor rendelkezésre fognak állni a megfelelő információk és pénzügyi források is a felelős döntéshez. Kérdés nem lévén, javasolja elfogadni az előterjesztés szerinti határozatokat. Az elhangzottak alapján a polgármester javaslatával egyet értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatokat hozta meg:

5 166./2012. (XI.29.) számú Balatonudvari Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 87. (1) bekezdése alapján az Önkormányzat III. negyedévi helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja. Jelen határozat melléklete a beszámoló pénzügyi adatait alátámasztó 13 db melléket. Határidő: folyamatos Felelős: polgármester A határozat mellékeltét képező táblázatok jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 167./2012. (XI.29.) számú Balatonudvari Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat évi költségvetési koncepcióját eft bevételi főösszeggel és eft kiadási főösszeggel jóváhagyja. Határidő: az ÁHT-ban rögzített határidők szerint Felelős: polgármester és jegyző Ther Katalin pénzügyi ügyintéző: az előirányzat módosítás kapcsán az előterjesztéshez nem tud egyebet hozzátenni, az adatok a központi költségvetési számadatokon és a testületi döntéseken alapulnak. Szabó László polgármester: amennyiben nincs kérdés, javasolja elfogadni az előterjesztés szerinti rendeletet. A polgármester javaslatával egyet értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi rendeletet hozta meg: 15./ (XII.10.) önkormányzati rendelete Balatonudvari Község Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 1./2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról az előirányzatokra vonatkozóan október 31-ig A rendelet és előterjesztési anyaga a jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

6 4./ A helyi adórendeletek felülvizsgálata az adójogszabályok változása tükrében. Szabó László polgármester: a napirendi pont kapcsán köszönti az adóügyi kolléganőt és át is adja neki a szót. Krajcz Jánosné pénzügyi ügyintéző: elmondja, hogy részletes írásbeli előterjesztést készített a képviselő-testület részére elő a jegyző asszonnyal, majd részletesen ismertette és magyarázta az előterjesztés anyagát. A legfontosabb, hogy a telekadó rendelet egyértelművé legyen téve a kül- és a belterület vonatkozásában. Ennek érdekében a külterületen az adó mértékének 50,- Ft összeget javasolnak. Egyenlőre a külterületen nem kerül sor adóztatása, hiszen ott nincsenek jelenleg olyan területek, melyek az adó alá esnének, ez a módosítás csak egy hosszú távú lehetőséget jelent. Szabó László polgármester: az előzetes egyeztetéseknek megfelelően, ahogy az előterjesztés is tartalmazza, nem javasolja a jelenlegi helyi adómértékek emelését a testületnek, hiszen a lakosság teherbíró képessége egyre kisebb. A Keresztfa-dülő területe vonatkozásában került sor az idén ősszel adókivetésekre, melyek igen nagy terhet jelentenek az érintett tulajdonosoknak, de a hivatal méltányosan igyekszik eljárni és amennyiben kérelmezik, úgy a részletfizetési lehetőséggel élhetnek pótlékmentsen, azonban az adó mértékének szinten tartása javasolt. Amennyiben a testület egyet ért, úgy kéri az előterjesztés szerinti rendelet elfogadását. A polgármester javaslatával egyet értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi rendeletet hozta meg: 16./2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete a telekadóról A rendelet és előterjesztési anyaga a jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 5./ Ihász Csilla művelődésszervező beszámolója a évi kultúrális feladatokról, programszervezői munkákról és lebonyolított pályázatokról. Szabó László polgármester: a napirendi pont kapcsán köszönti Ihász Csilla művelődésszervezőt és át is adja neki a szót. Ihász Csilla művelődésszervező: köszöni a lehetőséget a testülettől. Készített írásbeli beszámolót, melynek melléklete egy részletes táblázat az idei évi települési rendezvényekről. Külön ismerteti a pályázatok alakulását, és azok elszámolásának állását. Ennek kapcsán jelzi, hogy az idei évi érdekeltségnövelő támogatás még teljesen nem lett felhasználva, javasolja, hogy a még fennmaradó összegből a hangosítás javítására, két strandi információs táblára és 3 db molinóra költse el az önkormányzat a rendelkezésre álló forrást. Szabó László polgármester: köszöni a részletes tájékoztatást, véleménye szerint összességében az idei nyári programok visszhangja nagyon jó volt. Látható az is, hogy a fizető strandi fejlesztés is pozitív eredményeket hozott. Elfogadásra javasolja a művelődésszervező beszámolóját.

7 Az elhangzottak után a polgármester javaslatával egyet értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag jóváhagyta Ihász Csilla művelődésszervező tájékoztatóját és jóváhagyta az érdekeltségnövelő támogatás keretében beszerzésre kerülő eszközöket, melyek kapcsán a szükséges intézkedések megtételére hatalmazták fel a művelődésszervezőt és a polgármestert. 6./ Jánosi Attila falugazda beszámolója az éves falugazdai tevékenységről. Szabó László polgármester: köszönti Jánosi Attila falugazdát, köszöni az írásbeli tájékoztatót is, majd átadja neki a szót. Jánosi Attila falugazda: köszöni a lehetőséget, csak annyit szeretne hozzátenni az előterjesztéshez, hogy ő és a fizikai állományú dolgozók csoportja igyekszik mindent megtenni annak érdekében, hogy a feladatokat a lehető legjobban ellássák, ezt szeretné a jövőben is. Selmeczi Ferenc üdülőtulajdonosi képviselő: annyit szeretne hozzátenni, hogy véleménye szerint pozitív az önkormányzati dolgozók munkájának a megítélése a településen. Szabó László polgármester: köszöni a beszámolót és ezúton is szeretné tájékoztatni a testületet, hogy az idei évben a Virágos Veszprém Megyéért pályázaton sikerült ismét a II. helyezést elérnie a településnek. Ez is dícséri a dolgozók munkáját, melyet ezúton is köszön. Az elhangzottak után a képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag jóváhagyta Jánosi Attila falugazda beszámolóját órakor Békefi Edina alpolgármester elfoglaltsága miatt igazoltan eltávozott. Szabó László polgármester ismételten megállapította a képviselő-testület határozatképességét 4 fő képviselő jelenlétével. 7./ Vegyes ügyek. a)szabó László polgármester: a vegyes ügyek keretében először a kötelező felvételt biztosító iskolák járási körzethatárának véleményezése tárgyában az írásbeli előterjesztésnek megfelelő határozat meghozatalát javasolja a képviselő-testületnek. Az elhangzottak alapján a polgármester javaslatával egyet értve a képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozta meg: 168./2012. (XI.29.) számú Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 50. (8) bekezdésében meghatározott kötelező felvételt biztosító iskolák felvételi körzetének meghatározásához, a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VII. 31.) EMMI rendelet 24. -ában meghatározott feladatkörében

8 eljárva véleményt nyilvánít a Balatonfüredi járás területén Balatonudvari település teljes közigazgatási területére vonatkozóan kötelező felvételt biztosító iskoláról: Javasolja a Radnóti Miklós Általános Iskola 8230 Balatonfüred, Nádor u. 17. meghatározását, azt előterjesztett tervezetnek megfelelően. A véleménynyilvánítás során az önkormányzat figyelemmel volt a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező halmozottan hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermeklétszámra a következő szerint: Intézmény neve, címe Bencés Apátság Illyés Gyula Általános és Zeneiskola 8237 Tihany, Csokonai u Eötvös Lóránd Általános Iskola 8230 Balatonfüred, Noszlopy Gáspár u. 2. Radnóti Miklós Általános Iskola 8230 Balatonfüred, Nádor u. 17. Kozmutza Flóra Általános Iskola és Speciális Szakképző 8200 Veszprém, Tüzér u. 44. Településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező, általános iskolába járó tanköteles korú tanulók létszáma Ebből halmozottan hátrányos helyzetűek létszáma Megbízza a polgármestert, hogy a döntésről a Veszprém Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztályát értesítse. Határidő: november 30. Felelős:polgármester b)szabó László polgármester: a következő a Balatonudvari Gyermekek Egészségéért és Kulturális Neveléséért Közalapítvány megszüntetési ügye, melynek kapcsán szintén javasolja az előterjesztésben foglaltak szerint a határozat meghozatalát. Az alapítvány megszüntetése is egy hosszadalmas folyamat, reményeink szerint ennek is a végére érnek jövőre. Az elhangzottak alapján a polgármester javaslatával egyet értve a képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozta meg:

9 169./2012. (XI.29.) számú Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonudvari Gyermekek Egészségvédelméért és Kultúrális Neveléséért Közalapítvány végelszámolását rendeli el december 14. napjával. A képviselő-testület dr. Panyi Szilvia Orsolya 8230 Balatonfüred, Tűzoltó u. 6. szám alatti lakost jelöli ki végelszámolónak, valamint a Veszprémi Törvényszék előtti képviseletre a Sindler Ügyvédi Irodát bízza meg. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a további szükséges intézkedések megtételére. Határidő: december 14. majd folyamatos Felelős:polgármester és jegyző c) Szabó László polgármester: javasolja a testületnek a közös önkormányzati hivatal előkészítése kapcsán Balatonakali település csatlakozási szándékának jóváhagyását. A közös önkormányzati hivatal felállításának ügye szintén elég lassan halad, az elkövetkező napokban is tárgyalások fognak történni a tárgyban. Bízik benne, hogy sikerül az év végével ebben a kérdésben is döntésre jutnia az érintett önkormányzatoknak. A polgármester javaslatával egyet értve a képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozta meg: 170./2012. (XI.29.) számú Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Balatonakali község Önkormányzatának csatlakozási szándékát a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozása esetén. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintett önkormányzatokat tájékoztassa. Határidő: azonnal Felelős:polgármester d) Szabó László polgármester: ismerteti, hogy a közvilágítási díjszabás ügyében az E-on egy új ajánlattal kereste meg az önkormányzatot. Ennek kapcsán a hatályos szerződések áttekintésre kerültek. A 10 évre kötött szerződés idén augusztusban lejárt. A benyújtott ajánlat kedvezőbba közvilágítási díjtarifák esetében, ezért ennek elfogadása javasolt, viszont a közvilágítási oszlopok és lámpák karbantartására vonatkozó szerződés felülvizsgálata szükséges. A karbantartás színvonala nagyon rossz, és magas áron dolgozik a megbízott cég, célszerűnek látszik az ezzel kapcsolatos szerződés felmondása és olcsóbb ajánlatok kérése. A közvilágítás kapcsán bízik benne, hogy olcsóbb áron a közvilágítási kiadásokban a jövő évtől csökkenés várható, ami akár jelentős megtakarítást is hozhat az önkormányzati

10 költségvetésben. Az E-on egyébként az idei évben mérősre alakította át a közvilágítás rendszerét az önkormányzat tájékoztatása nélkül. A polgármester javaslatával egyet értve a képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozta meg: 171./2012. (XI.29.) számú Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közvilágítási villamos energia igény ellátására megkötött teljes villamosenergia ellátásról szóló 511-VE-1668-S-11 számú villamos energia szerződés módosítását jóváhagyja. A módosítás értelmében a a ig terjedő időszakra a villamos energia egységára 16,68 Ft/ kwh + Áfa összeg. A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a szerződésmódosítás aláírására. Határidő: azonnal Felelős:polgármester e) Szabó László polgármester: ismerteti, hogy a Fergal-Sat Kft. november 1-jei hatállyal felmondta a polgármesteri hivatal informatikai karbantartási feladatira megkötött szerződését, mivel a feladatot ellátó dolgozója külföldre ment munkát vállalni. Javasolja a szerződés felmondásának jóváhagyását, és felkéri a jegyző asszonyt, hogy gondoskodjon új árajánlatok beszerzéséről a feladat ellátására. A polgármester javaslatával egyet értve a képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozta meg: 172./2012. (XI.29.) számú Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesteri hivatal informatikai feladatainak ellátására január 2. napján megkötött vállalkozói szerződést a Fergal-Sat Kft-vel november 1. napjával történő megszüntetését a vállakozó felmondása okán jóváhagyja. A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a szerződés felmondás aláírására, egyúttal felkéri a jegyzőt a feladat ellátására árajánlatok bekérésére. Határidő: azonnal Felelős:polgármester

11 f) Szabó László polgármester: ismerteti a Mosoly Alapítvány kérelmét, melyben a veszprémi kórház részére gyűjenek pénztámogatást a gyermekosztály felszerelésének javításához. Amennyiben a testület is egyet ért, úgy ,- Ft támogatási összeget javasol. A településen gyakorlat volt a korábbi években is, hogy kizárólag megyei szerveket támogat az önkormányzat, és főleg azokat, melyek a lakosokat is ellátják. A megyei kórház egy ilyen szervezet. Ismerteti továbbá, hogy az előzetes egyeztetéseknek megfelelően a tihanyi iskola alapítványa kapott Ft támogatást és a rendőrség a közbiztonságért díj adományozásához kért Ft-ot az önkormányzatoktól. A jó kapcsolat érdekében a támogatások átutalásra kerültek. A polgármester tájékoztatója után a képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozta meg: 173./2012. (XI.29.) számú Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület részére a évi önkormányzati költségvetés terhére ,- Ft azaz Tízezer forint támogatást biztosít azzal a céllal, hogy az Egyesület a veszprémi Csolnoky Ferenc Kórház gyermekosztályának felszerelésének bővítését elősegítse. A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a támogatási összeg átutalására. Határidő: azonnal Felelős:polgármester g) Szabó László polgármester: szóban ismerteti az Amgépker Bt. kérelmét és egyben javasolja számára a díjfizetés szüneteltetését. A polgármester javaslatával egyet értve a képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozta meg: 174./2012. (XI.29.) számú Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Amgépker Bt. kérelmének helyt adva a bérleti díj fizetés szüneteltetését november 1-től április 1.napjáig engedélyezi. A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a kérelmező tájékoztatására. Határidő: azonnal Felelős:polgármester

12 Több napirendi pont és hozzászólás nem lévén a polgármester a testületi ülést órakor bezárta. K.m.f. Szabó László polgármester dr. Panyi Szilvia Orsolya jegyző

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok:

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Jegyzőkönyv Készült: a 2014. május 29. napján du. 18.00 órakor megkezdett rendes nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen vannak: A képviselő-testület részéről: Szabó László polgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A képviselő-testület részéről: Szabó László polgármester Fodor Péter képviselő Marton János képviselő Rolkó Gábor képviselő

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A képviselő-testület részéről: Szabó László polgármester Fodor Péter képviselő Marton János képviselő Rolkó Gábor képviselő Jegyzőkönyv Készült: a 2014. augusztus 19. napján de. 8.00 órakor megkezdett rendkívüli nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen vannak: A képviselő-testület részéről: Szabó László

Részletesebben

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen alkotott rendeletek: 4/2011.(IV.15.) sz. önkormányzati

Részletesebben

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V 9/2015. ÖKÜ Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-án (kedden) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-án (kedden) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-án (kedden) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 5. napján megtartott képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 5. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 5. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 1/2015.(II.05.) számú önkormányzati határozat 2/2015.(II.05.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. augusztus 30-án 14 órai kezdettel megtartott soros testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. augusztus 30-án 14 órai kezdettel megtartott soros testületi ülésén. 13/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. augusztus 30-án 14 órai kezdettel megtartott soros testületi ülésén. Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester,

Részletesebben

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről J E G Y ZŐKÖNYV Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről Helyszín: Művelődési Ház 2135 Csörög, Arany J. u. 53. Jelen vannak: Dr. Császár

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. - Gáspár Lászlóné, alpolgármester - Balogh Tiborné, települési képviselő - Pete Istvánné, települési képviselő.

JEGYZŐKÖNYV. - Gáspár Lászlóné, alpolgármester - Balogh Tiborné, települési képviselő - Pete Istvánné, települési képviselő. Sárhida község Önkormányzati Képviselő-testülete 8944 Sárhida, Béke u. 26. Sárhida, 2013. február 05-i nyílt testületi ülés jegyzőkönyv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Sárhida község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének:

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének: 257 Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének: a.) tárgysorozata, b.) jegyzőkönyve, c.) határozata: 59-70-ig.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 504-4/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Szentbékkálla

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án 18,00 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án 18,00 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-37/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 JEGYZŐ KÖNYV

Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 JEGYZŐ KÖNYV Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Iktatószám: 685-2/2013. JEGYZŐ KÖNYV Készült: Szeghalom Város Képviselő Testületének 2013. március 25-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 30-án 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. 2. Anyakönyvi szolgáltatásokról szóló rendelet felülvizsgálata Előterjesztő: Dr. Bojtayné Benedek Gabriella jegyző

JEGYZŐ KÖNYV. 2. Anyakönyvi szolgáltatásokról szóló rendelet felülvizsgálata Előterjesztő: Dr. Bojtayné Benedek Gabriella jegyző JEGYZŐ KÖNYV amely készült: Sződ Község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, 2014. november 27. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Jelen vannak: A jelenléti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. - Gáspár Lászlóné, alpolgármester - Balogh Tiborné, települési képviselő.

JEGYZŐKÖNYV. - Gáspár Lászlóné, alpolgármester - Balogh Tiborné, települési képviselő. Sárhida község Önkormányzati Képviselő-testülete 8944 Sárhida, Béke u. 26. JEGYZŐKÖNYV Készült: Sárhida község Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. november 04. napján az Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. március 27-én megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. március 27-én megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. március 27-én megtartott üléséről. Ülés helye: Pásztói Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme, 3060 Pásztó Kölcsey u. 35.

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről Rendeletek: 18/2011.(XI.30.) 19/2011.(XI.30.) 20/2011.(XI.30.) 21/2011.(XI.30.)

Részletesebben

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online. Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült a Faluház kistermében, a Képviselő-testület

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 25-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 25-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 25-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Tájékoztatás az előző testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 29-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 29-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-12/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 72/2013.(X.31.) önkormányzati határozat

Részletesebben

Jegyzőkönyv 2/2013. 3.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló módosított

Jegyzőkönyv 2/2013. 3.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló módosított Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 2/2013. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/38-29/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 458-14/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. szeptember 21-én, 14 00 órakor tartott üléséről.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-3/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. április 15-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

156 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. november 20-án 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 64/2014. (XI. 20.)

Részletesebben

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 26. Rendes nyílt ülés

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 26. Rendes nyílt ülés 66-5 /2014. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Rendeletek: Határozatok: 33/2014.(II.26.) 34/2014.(II.26.) 35/2014.(II.26.) 36/2014.(II.26.) 37/2014.(II.26.) 38/2014.(II.26.) 39/2014.(II.26.)

Részletesebben

109 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 11-én 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 10/2014. (IX.17.)

Részletesebben

2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés

2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés 588-21 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés Rendeletek: 15/2013. (X.15.) A szociális tűzifa juttatás szabályairól 16/2013. (X.25.) A 2012. évi

Részletesebben