ALPOLGÁRMESTERE. A közterületi térfigyelő-rendszer telepítésének és üzemeltetésének várható költségei:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ALPOLGÁRMESTERE. A közterületi térfigyelő-rendszer telepítésének és üzemeltetésének várható költségei:"

Átírás

1 BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat közterületi térfelügyeleti rendszer kiépítéséhez szükséges döntések meghozatalára Tisztelt Képviselő-testület! A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. -ának (1) bekezdése értelmében a települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében gondoskodni - többek között- a helyi közbiztonságról. A kerületi közbiztonsági helyzet értékelésekor több alkalommal felvetődött a közterületi térfigyelő kamerarendszer telepítésének lehetősége. Budapesten jelenleg 16 kerületben működik térfigyelő rendszer, a legrégebben 1997 óta az V. kerületben. A térfigyelő rendszer kiépítése a kerületekben különböző mértékű 10 és 110 db kamera között mozog. Az üzemeltetési költségek ennek megfelelően változnak, a legtöbb kamerával rendelkező VIII. kerület esetében ez évi 14 millió Ft-ot jelent. Fontos kiemelni, hogy a költségek minden esetben az önkormányzatokat terhelik. A térfigyelő rendszerek hatékonyságáról három kerületről van adatunk (VI., VII., XVIII. kerület). Ezekben a kerületekben a megfigyelt területeken átlagosan %-kal csökkent a közterületen elkövetett bűncselekmények száma. A rendőrségről szóló 1994.évi XXXIV. Törvény ( Rtv.") 42. -a pontosan meghatározza a képfelvétel, hangfelvétel, kép- és hangfelvétel készítésének szabályait. A Rtv ának (2) bekezdése alapján A Rendőrség közterületen, ahol az közbiztonsági, bűnmegelőzési, illetve bűnüldözési célból igazolhatóan szükséges, bárki számára nyilvánvalóan észlelhető módon képfelvevőt helyezhet el és felvételt készíthet." A helyi önkormányzat szerepét az Rtv 42. -ának (3) bekezdése szabályozza: A (2) bekezdés alapján elhelyezésre kerülő képfelvevő szükségességéről, a képfelvevővel megfigyelt közterület kijelöléséről a Rendőrség előterjesztésére az illetékes települési önkormányzat dönt. A képfelvevő elhelyezési és üzemeltetési költségeinek biztosítására az önkormányzat és az illetékes rendőrkapitányság az e törvényben meghatározott keretek között megállapodást köthet. A Rendőrség a képfelvevők elhelyezésére, a megfigyelt területre vonatkozó adatokat a központi szerv honlapján közzéteszi." Dr. Tóth Ferenc alezredes a XVI. kerületi Rendőrkapitányság vezetője közterületi térfigyelő rendszer kiépítésére tett javaslatot a XVI. kerületben, első lépcsőben a Centenáriumi és a Jókai úti lakótelepeken, (l.sz melléklet) A közterületi térfigyelő-rendszer telepítésének és üzemeltetésének várható költségei: I. Telepítés A telepítési költségei várhatóan 2-3 millió forintot tesznek ki kameránként. Az előzetes felmérések alapján a Jókai lakótelep kamerákkal való teljes lefedéséhez kamerára van szükség. A várható telepítési költség ennek megfelelően összesen millió forint kiadást jelent majd. Ez az összeg már tartalmazza a központ kialakításának költségeit is.

2 2 II. Üzemeltetés A kamerák által megfigyelt területen 3 fő lát el járőrszolgálatot, további egy fő a monitorokat figyeli. A monitorfigyelőt 3-4 óránként váltani kell, tehát a járőrszolgálatot ellátók és a monitorfigyelő folyamatosan váltják egymást a központban. Az általunk javasolt óradíj megegyezik a szabadidős rendőri szolgálatnál használt óradíjjal (bruttó 1250 Ft/óra). A megadott óradíjak tartalmazzák a munkabérek valamennyi költségét. Napi bérköltség: 4 fő x 24 óra x 1430 Ft. = Ft. Éves bérköltség: Ft. x 365 nap = Ft. A rendszer folyamatos működéshez szükséges továbbá egy irányító parancsnok és egy informatikus megbízására (havi bruttó Ft), ami éves szinten további 1 millió forint kiadást jelent. Az éves bérigény összesen: Ft. A kamerák üzemeltetésének (áramdíj, javítás, karbantartás) költségei éves szinten kb Ft kiadást jelentenek. A térfigyelő-rendszer 2010.ére tervezett működési kiadása: Várhatóan az ősz folyamán átadásra kerülhet a rendszer. Ennek megfelelően 2-3 havi működési költséggel kell számolnunk erre az évre. 3 hónap esetén a bérköltség: 4 fő x 24 óra x 1430 Ft. x 92 nap = Ft. Üzemeltetési költség: Ft. Összesen: Ft. 2 hónap esetén a bérköltség: 4 fő x 24 óra x 1430 Ft. x 61 nap = Ft. Üzemeltetési költség: Ft. Összesen: Ft. Az önkormányzat évi költségvetésében 70 millió forintot különített el a térfigyelő rendszer kiépítésére. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslatok elfogadására. Határozati j avaslat I.: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselőtestülete a BRFK XVI. kerületi Rendőrkapitányság bevonásával elemezte és értékelte a kerület bűnügyi-közbiztonsági helyzetét és arra a megállapításra jutott, hogy más bűnmegelőzési eszközzel, módszerrel a közbiztonság nem javítható, ezért úgy dönt, hogy a rendőrségről szóló évi XXXIV. Törvény 42. (3) bekezdése alapján a Jókai" lakótelepen, az előterjesztés 2. számú mellékletében megjelölt területen közterületi képfelvevő rendszert épít ki és működtetését.

3 3 Határidő: szeptember 30. Felelős: Kovács Péter polgármester (elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel) Határozati javaslat II: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a BRFK-val kössön megállapodást a képfelvevő irányító központ elhelyezési, valamint a képfelvevő rendszer üzemeltetési költségeinek biztosítására. A költségek fedezetét a Képviselőtestület a évi költségvetésben szereplő Térfigyelő rendszer" keret terhére biztosítja. Határidő: szeptember 30. Felelős: Kovács Péter polgármester (elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel) Budapest, május 25 Láttam: U KoVács íuymund alpolgármester Ancsm Laszlo Jegyző Tárgyalja: Közlekedési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság Pénzügyi Bizottság Melléklet: 1. számú melléklet: dr. Tóth Ferenc r. alezredes kérelme

4 Budapesti Rendőr-főkapitányság XVI. kerületi Rendőrkapitányság Vezetője 1163 Budapest, Veres Péter út tel./fax: Szám : ^ 4 /2010. ált. Kovács Péter Polgármester Budapest Főváros XVI. Ker. Önkormányzat Polgármester Hivatala Budapest Tisztelt Polgármester Úr! Azzal a kéréssel fordulok Önhöz, hogy a BRFK XVI. kerületi Rendőrkapitányság és a Budapest XVI. kerületi Önkormányzat illetékességi területén az alábbi helyszínekre térfigyelő kamerarendszer telepítését támogatni, financiális hátérrel biztosítani szíveskedjék. Önkormányzati és Polgármesteri segítség, támogatás nélkül jelentős hátrányba kerülhetünk a környező kerületekhez képest a szakmai, közrendvédelem, köznyugalom, valamint közbiztonság tekintettben, illetve az elért eredményeink megtartása is veszélybe kerülhet. A kamerarendszer jelentős támogatást nyújtana bűnüldözés és bűnmegelőzés tekintetében. A térfigyelő kamerarendszer szükségességét indokolja az M0 autóút, amelyen a szomszédos megyéből érkező bűnelkövetők érkeznek, könnyítve ezzel menekülésüket, valamint a belváros térfigyelő rendszerrel való felszerelése és a központi állomány oda csoportosítása miatt a bűnelkövetők a peremkerületkbe, így kerületünkbe szoknak át a kisebb rendvédelmi fenyegetettség miatt. A kapitányság létszámhelyzete, illetve a fluktuáció miatt is, valamint ha teljes egészében is feltöltésre kerülnének az üres státuszok sem tudna olyan hatékonysággal fellépni a bűnüldözés tekintetében, illetve a közterületek rendfenntartása szempontjából, mint amilyen támogatottságot jelentene a térfigyelő rendszer kiépítettsége. A térfigyelő rendszerrel kevesebb rendőri létszámmal - azaz a meglévővel - több és nagyobb területet lehetne lefedni a lakosság biztonsági érzetének és nem elhanyagolandóan ezen keresztül a bűnüldözés, felderítés, valamint prevenció racionalizálását is. Az alábbiakban ismertetném javaslatomat a kerület teljes területét illetően a térfigyelő kamerák elhelyezésének viszonylatában, amelyet térképen bejelölve is továbbítok megkeresésemmel önnek. Alábbi közterületi helyszínekre indokolt a térfigyelő kamerák telepítése, javasolt helyszínek egyben prioritási sorrendet is jelentenek kriminológiai és victimológiai szempontból.

5 Lakótelepek és ligetek, parkok, lakóparkok tekintetében: Centenáriumi lakótelep tekintetében 12 db kamera Malomdomb, Európa lakópark és Elefánt lakópark tekintetében 18 db kamera Új szász u. 45/B lakópark tekintetében 5 db kamera Zebra lakópark tekintetében 4 db kamera (épülés alatt) Egyenes utcai lakótelep tekintetében 4 db kamera Szent korona utcai lakótelep tekintetében 6 db kamera Pálya utcai lakótelep tekintetében 5 db kamera Lándzsa lakótelep tekintetében 8 db kamera Jókai lakótelep tekintetében 6 db kamera Erzsébet - liget területén 5 db kamera Hősök terénél 1 db kamera az iskola előtt Úthálózat, ki és bevezető szakaszok tekintetében: Kinizsi Pál és Rákospalotai határút kereszteződésénél 1 db kamera Késmárk utca és Rákospalotai határút kereszteződésénél 1 db kamera János utca és Rákospalotai határút kereszteződésénél a Lidi áruház parkolójára is rálátva 1 db kamera Szlovák út és Rákospalotai határút kereszteződésénél 1 db, illetve ugyan itt az épülő MO fel és lehajtójánál 2 db kamera Csömöri út és Mókus utca kereszteződésénél 1 db kamera Árpádföldi utca és Csöbör utca kereszteződésénél 1 kamera Magtár utca és Budapesti út kereszteződésénél 1 kamera Szabadföld úton a Cinkotai temetőnél 2 db kamera Szabadföld úton az MO fel és lehatójánál 2 db kamera Nagytarcsai út és Simongát utca kereszteződésénél 1 db kamera Naplás út és Cinkotai út kereszteződésénél 1 kamera Naplás úton a Naplás tónál 1 db kamera Bökényföldi út és Cinkotai út kereszteződésénél 1 db kamera Prohászka Ottokár utca és Pesti határút kereszteződésénél 1 db kamera Légcsavar utca végén a repülőtérnél 1 db kamera Bökényföldi út és Zsemlékes utca kereszteződésénél 1 db kamera Vers Péter út és Sárgarózsa utca kereszteződésénél 1 db kamera Veres Péter út és Pirosrózsa utca kereszteződésénél 1 db kamera Cinkotai HÉV állomás és parkolója tekintetében 2 kamera Ostoros úton a Cinkota Strandkertnél 1 db kamera Szabadföld út és Vidámvásár út kereszteződésénél 1 db kamera Rákosi út és Szlovák út kereszteződésénél 1 db kamera Csömöri út és Szlovák út kereszteződésénél 1 db kamera József utca és Rákosi út kereszteződésénél 1 db kamera Batthyány utca és Rákosi út kereszteződésénél 1 db kamera Rákosi út és Körvasútsor kereszteződésénél 1 db kamera Rákosi út 99 sz. alatti posta előtt 1 db kamera Rákosi út és Ilona utca kereszteződésénél a Budapest Bankra rálátva 1 db kamera Veres Péter 103 sz. előtt a Mátyás Hotelra és az épületben lévő 3 pénzintézetre rálátva 1 db kamera Sashalom 1 posta előtt és mögötti területre l-l kamera Sashalmi piactéren 2 db kamera Havashalom parknál, illetve a Havashalom u.-ban lévő önkormányzat előtt is összesen 3 kamera Pirosrózsa és Szent István utca kereszteződésénél 1 db kamera Pesti határút - Sárgarózsa u. kereszteződésénél 1 db kamera Rákosligeti határút - Cinkotai út kereszteződésénél 1 db kamera Cinkotai út- Nógrádverőcze u. kereszteződésénél 1 db kamera

6 A fenti helyszínekre közbiztonsági okokból, illetve bűnmegelőzési, bűnüldözési kriminológiai célhoz kötöttség miatt indokoltak a térfigyelő rendszerek telepítése a vagyon elleni bűncselekmények elkövetése miatt, valamint a fertőzöttebb területek ki és bevezető részeinek ellenőrzése végett., mivel a rendelkezésre álló létszámmal nem lehetséges megnyugtatóan lefedni ezen területeket. Első lépcsőben a Centenáriumi lakótelepet, illetve a Jókai lakótelepet javasolnám kamerarendszerrel telepíteni. térfigyelő Az elmúlt két év viszonylatában az alábbiak szerint alakultak a bűncselekményi mutatók: 2008.évben Centenáriumi Itp. Járműlopás: 17 db Járműről / bői, egyéb lopás: 9 db Betörés 17 db. Besurranásos, illetve alkalmi lopás 14 db Garázdaság 2 db. Jókai Itp. Járműlopás 3 db Járműből / ről, egyéb lopás 7 db Betörés: 3 db Besurranás, alkalmi lopás 4 db 2009.évben Centenáriumi Itp. betörés: 17 db gk feltörés: 13 db gk lopás 16 db rablás: 1 db. egyéb lopás: 23 db garázdaság: 3 db Jókai Itp.: Betörés / tároló feltörés: 11 db gk feltörés: 8 db gk lopás :4 db. Garázdaság: 1 db Zaklatás: 1 db Besurranás: egyéb lopás: 8 db A térfigyelő rendszer minimum létszám követelménye 4 fő, amelyből két fő operátori feladatokat látna el maximum 4 óra időtartamban, két fő pedig közterületen teljesít prevenciós feladatokat jelenlétével, illetve teljesíti a térfigyelők által észlelt esetek helyszíni kivizsgálását. Ez a 2-2 fő 4 óránként váltaná szolgálati feladatait.

7 A fenti mutatókból is látszik, hogy a térfigyelő rendszernek van létjogosultsága a megadott helyeken, de pénzügyileg megközelítve a telepítés és fenntartás, és kiszolgáló személyek pénzmozgásával összesítve nem biztos, hogy a térfigyelő kamera lenne csak az egyetlen megoldás. A térfigyelés elgondolását élőerőre átvetítve és személyével végrehajtatva kevesebb költségvetési ráfordítással is jelentős eredményeket lehet elérni, amelyek látványosabb realizált formában konstatálja a rendőrség és az önkormányzat közterületi jelenlétét. Ezt olyan formában lehetne kivitelezni, hogy az önkormányzati járőri létszám megemelésre kerülne és a közterületi ellenőrzést végzők egy meghatározott útvonalon járőröznének, valamint ezen belül meghatározott helyszíneken állnának meghatározott ideig ( 30 perc), mintegy demonstrálva a hatóság figyelő helyzetét. Ezen útvonalakat és helyszíneket bűnügyi, önkormányzati és lakossági elvárások alapján lehet módosítani, aktualizálni. A bérezés tekintetében a minimális pénzösszeg a jelenlegi önkormányzati járőr bérezésével szükségeltetik, hogy megegyezzen vagy annál magasabba lehetséges megállapítani az anyagi lehetőségekhez képest. Felmerül számítandó bérezésnél az ötödik" - a feladatokat végző állományon felül - 1 fő személye aki a szolgálatot tervezi, szervezi, figyelemmel követi és hónap végén költségvetésileg összesíti és leadja kifizetésre az érintettek névsorát, mivel ez a feladat egy új munkakör amelyet a szolgálati feladatok teljesítése mellett végez, fog végezni. Budapest, június 04. \ -

8

9 Kivonat a Közlekedési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bízottság június lö-i ülésén készült jegyzőkönyvéből Napirend 1. Javaslat közterületi térfelügyeleti rendszer kiépítéséhez szükséges döntések meghozatalára Határozat 37/2010. (VI. 10.) KKKB Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselőtestületének Közlekedési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottsága a közterületi felügyeleti rendszer kiépítésével egyetért. Javasolja, hogy az a Rendőrkapitány Űr által beterjesztett helyszíneken és sorrendben történjen. A Bizottság ésszerűnek és szükségesnek tartja, hogy a Centenáriumi Itp. I. üteme most megvalósult felújítása központi részén a vandalizmus megelőzésére, továbbá az ott levő üzletek és bank vagyonvédelme érdekében e térfigyelő kamerák még e rendszer kiépítésének 1. ütemében elhelyezésre kerüljenek. A személyi feltételek a Jókai Itp. felügyeletével együtt biztosítható. Határidő: június 16-i Képviselő-testületi ülés Felelős: Gilyén Ince bizottsági elnök Szavazás: 5 igen - egyhangú Horváth János sk. jegyzőkönyv-hitelesítő Gilyén Ince sk. bizottsági elnök A kivonat hiteléül: Szirmomé Gilyén Katalin irodavezető Budapest, június 14. 1

10 KIVONAT a június 15-én (kedden) a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselőtestületének Pénzügyi Bizottsága 7. számú ülésén készült jegyzőkönyvből NAPIREND: 5. Javaslat közterületi térfelügyeleti rendszer kiépítéséhez szükséges döntések meghozatalára Előterjesztő: Kovács Raymund alpolgármester Előadó: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke HATÁROZAT: 99/2010. (VI. 15.) PB Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztést az abban foglalt két határozati javaslattal együtt a Képviselő-testületnek elfogadásra j avasolj a. Határidő: június 16-i Kt-ülés Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke (4 igen, 2 nem, 0 tartózkodás) kmf. Szász József sk. Pénzügyi Bizottság elnöke A kivonat hiteléül:

C:\Documents and Settings\kovacsa\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\R7RWV6ZT\térfigyelő kamera.doc

C:\Documents and Settings\kovacsa\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\R7RWV6ZT\térfigyelő kamera.doc Szentes Város Polgármesterétől H-24992/2011. szám Témafelelős: Csányiné dr. Tárgy: Térfigyelő kamerarendszer Mell.: előterjesztés és térkép Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete S z e n t e s

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. szeptember 21-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. szeptember 21-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 208/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. szeptember 21-i ülésére Tárgy: Költségvetési szerv létrehozása Előterjesztő: Készítette:

Részletesebben

\ H J l C ALPOLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat folyószámla hitelkeret szerződés megkötésére. Tisztelt Képviselő-testület!

\ H J l C ALPOLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat folyószámla hitelkeret szerződés megkötésére. Tisztelt Képviselő-testület! \ H J l C BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat folyószámla hitelkeret szerződés megkötésére Tisztelt Képviselő-testület! A 2009. évben megkötött folyószámla hitelkeret

Részletesebben

FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE

FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 27-én (csütörtökön) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó Képviselő-testületi

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Budapest, IX., Bakáts tér 14. II. emeleti ülésterem

Polgármesteri Hivatal Budapest, IX., Bakáts tér 14. II. emeleti ülésterem Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság Jegyzőkönyv készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Részletesebben

1/2011. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. január 20-án megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak

1/2011. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. január 20-án megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 1/2011 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. január 20-án megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. A Kft. Felügyelő Bizottsága a 2010. évi üzleti tervet megtárgyalta, és a Képviselő-testület részére elfogadásra javasolja.

ALPOLGÁRMESTERE. A Kft. Felügyelő Bizottsága a 2010. évi üzleti tervet megtárgyalta, és a Képviselő-testület részére elfogadásra javasolja. / 8 Í2 ) i Q BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat a REHAB XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Kft. 2010. évi üzleti tervének elfogadására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE

FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-án (csütörtökön) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó Képviselő-testületi

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. április 30-án (csütörtök) 18.00 órakor

M E G H Í V Ó. 2015. április 30-án (csütörtök) 18.00 órakor Szám: 4787/2015. M E G H Í V Ó Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. április 30-án (csütörtök) 18.00 órakor ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Ülés helye: Gyáli Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen alkotott rendeletek: 4/2011.(IV.15.) sz. önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Győrött, a Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés 2009. június 12-én tartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Győrött, a Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés 2009. június 12-én tartott üléséről. 203 Győr-Moson-Sopron Megye Közgyűlése 01/60-11/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Győrött, a Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés 2009. június 12-én tartott üléséről. Az ülés kezdődött: 9 órakor, véget

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Szabó Róbert Kérte, hogy a megjelentek egyperces néma főhajtással emlékezzenek a kommunizmus áldozataira.

Jegyzőkönyv. Szabó Róbert Kérte, hogy a megjelentek egyperces néma főhajtással emlékezzenek a kommunizmus áldozataira. Jegyzőkönyv Készült: 2011. február 25-én, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Bolyki András, Bossányi László,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. készült a bizottság 2012. augusztus 27-én megtartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. készült a bizottság 2012. augusztus 27-én megtartott nyilvános üléséről Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Jogi Bizottsága Ülés száma: PJB 118-22//2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a bizottság 2012.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mivel egyéb javaslat nem hangzott el, az elhangzott kiegészítésekkel javasolta elfogadásra a napirendeket.

Jegyzőkönyv. Mivel egyéb javaslat nem hangzott el, az elhangzott kiegészítésekkel javasolta elfogadásra a napirendeket. Jegyzőkönyv amely készült Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én 15 órai kezdettel a Városháza polgármesteri irodájában megtartott soros nyílt üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2011. MÁRCIUS 31-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ikt.sz.: 622 10/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. április 30 én du. 14 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott

Részletesebben

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója.

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET JÁSZSZENTANDRÁS 4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. 6/2014.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 221/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére Tárgy: A Budapesti Rendőr-főkapitányság támogatása Előterjesztő:

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 88/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. május 3-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Beszámoló a BRFK IX. kerületi Rendőrkapitányság

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. február 27-én a Körjegyzőségi Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 28-án megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 28-án megtartott üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 28-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Sisák Imre polgármester, Volek György alpolgármester, Barna Tibor Józsefné,

Részletesebben

5. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 28-ai üléséről.

5. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 28-ai üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 5. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 28-ai üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről. Helye: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal B ép. félemeleti tanácskozó terem

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.

POLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Multifunkcionális sportcsarnok megvalósításának előkészítése Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület a 189/2011. (IV. 13.) Kt.

Részletesebben

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online. Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült a Faluház kistermében, a Képviselő-testület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 18-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T 560 FÖLDES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. május 28-án (csütörtökön) 15 00 órai kezdettel megtartott Képviselő-testület NYÍLT ülésének jegyzőkönyve (Az ülés egyben közmeghallgatás

Részletesebben

E L Ő T ER J E S Z T É S

E L Ő T ER J E S Z T É S Kéthely Község Önkormányzatának Polgármestere 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.: 85/539-036 Ügyiratszám: 1182/1/2015. 2. számú előterjesztés E L Ő T ER J E S Z T É S Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

2./ Javaslat Polgár város településrendezési eszközeinek felülvizsgálatára Előterjesztő: Tóth József polgármester

2./ Javaslat Polgár város településrendezési eszközeinek felülvizsgálatára Előterjesztő: Tóth József polgármester Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ikt. sz.: 3176-2/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V, mely készült 2015. március 26-án 14.00 órai kezdettel Polgáron, a Polgármesteri Hivatal Kovács Istvánné termében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. március 27-én megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. március 27-én megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. március 27-én megtartott üléséről. Ülés helye: Pásztói Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme, 3060 Pásztó Kölcsey u. 35.

Részletesebben