ALPOLGÁRMESTERE. Készült a Képviselő-testület december 5. napián tartandó ülésére.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ALPOLGÁRMESTERE. Készült a Képviselő-testület 2012. december 5. napián tartandó ülésére."

Átírás

1 BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a Képviselő-testület december 5. napián tartandó ülésére. Tárgy:Javaslat közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetésére kötendő megállapodás jóváhagyására Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 281/2010. (VI.16.) számú határozatával döntött arról, hogy a Jókai lakótelepen 12 kamerából álló térfigyelő rendszert épít ki. (1.számú melléklet) A térfigyelő rendszer a évben a képviselő-testület 133/2011. ( ) számú határozata alapján (2. számú melléklet) további 4 kamerával bővült, 3 db a Sashalmi Piac környezetében, 1 db a Havashalom parkban került elhelyezésre. A rendszert a XVI. kerületi Rendőrkapitányság javaslatára a Képviselő-testület 330/2011. (IX. 14.) számú határozatának alapján 2012 áprilisától a Centenáriumi lakótelepen elhelyezett 16 kamerával bővítettük. (3. számú melléklet) A Képviselő-testület első alkalommal a 282/2010. (VI. 16.) számú határozatával adott felhatalmazást a polgármesternek a térfigyelő rendszer üzemeltetése tárgyában a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal (továbbiakban: BRFK) kötendő megállapodás aláírására. A térfigyelő rendszer üzemeltetését január 3. napjától a XVI. kerületi Rendőrkapitányság végzi. A megállapodást azóta több alkalommal módosítottuk. A jelenleg érvényes megállapodás december 31-én lejár. (4. számú melléklet) A térfigyelő rendszer üzemeltetésére kötendő megállapodást javaslom, hogy változatlan feltételek mellett január 1. napjától határozatlan időre kössük. A térfigyelő helyiségben 2 fő operátor teljesítene szolgálatot, 2 műszakban, 24 órában. A 2 fő reagáló erő pedig hétfőtől csütörtökig napi 8 órában ( ), pénteken és szombaton napi kétszer 8 órában ( és ) teljesítene szolgálatot. A térfigyelő szolgálat üzemeltetésével kapcsolatban adminisztratív és informatikai feladatokat ellátó l-l fő foglalkoztatása továbbra is változatlan formában maradna. A térfigyelőben szolgálatot teljesítő rendőrök bruttó 1.250,- Ft/óra díjazásért látják el a feladatot. Az adminisztratív munkát végző, valamint a térfigyelővel kapcsolatos informatikai feladatokat ellátó személy részére havi ,-Ft kerül számfejtésre, amely összeg a kifizetőt terhelő járulékot is tartalmazza. A túlmunkát végző rendőrök részére a tárgyhót követően a ténylegesen ledolgozott óraszámok és óradíjjak alapján történik a kifizetés. A évi költségvetésében az üzemeltetés ellátásához szükséges ,-Ft-os keretösszeget a térfigyelő rendszer működtetése" kereten biztosítani szükséges. A kerületi térfigyelő rendszer működésének tapasztalatairól dr. Tóth Sándor a XVI. kerületi Rendőrkapitányság megbízott vezetője írásban adott tájékoztatást. (5.sz. melléklet)

2 2 Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására. Határozati javaslat: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert, hogy kössön megállapodást a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal a térfigyelő rendszer XVI. kerületi Rendőrkapitányság által történő üzemeltetése tárgyában január 1. napjától határozatlan időre. Határidő: december 31. Felelős: Kovács Péter polgármester (elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel) Budapest, november 26. Láttam: Kovács Raymund alpolgármester Ancsin László jegyző Y Melléklet: 1. számú melléklet: 281/2010 (VI. 16.) és 2. számú melléklet: 133/2011. ( ) számú határozat 3. számú melléklet: 330/2011. (IX. 14.) számú határozat 4. számú melléklet: Megállapodás a tréfigyelő üzemeltetésére 5. számú melléklet: XVI. kerületi Rendőrkapitányság vezetőjének tájékoztatója Tárgyalja a Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság és a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság.

3 H A T Á R O Z A T : 281/2010. (VI. 16.) Kt. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a BRFK XVI. kerületi Rendőrkapitányság bevonásával elemezte és értékelte a kerület bűnügyi-közbiztonsági helyzetét és arra a megállapításra jutott, hogy más bűnmegelőzési eszközzel, módszerrel a közbiztonság nem javítható, ezért úgy dönt, hogy a rendőrségről szóló évi XXXIV. Törvény 42. (3) bekezdése alapján a Jókai" lakótelepen, az előterjesztés 2. számú mellékletében megjelölt területen közterületi képfelvevő rendszert épít ki és működtet. Az Önkormányzat a kivitelezéshez szükséges közbeszerzési eljárást megindítja. Határidő: szeptember 30. Felelős: Kovács Péter polgármester

4 1. meueld^a H A T Á R O Z A T : 133/2011. (III. 23.) Kt. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a BRFK XVI. kerületi Rendőrkapitányság bevonásával elemezte és értékelte a kerület bűnügyi-közbiztonsági helyzetét és arra a megállapításra jutott, hogy más bűnmegelőzési eszközzel, módszerrel a közbiztonság nem javítható, ezért úgy dönt, hogy a rendőrségről szóló évi XXXIV. Törvény 42. (3) bekezdése alapján az előterjesztés 4. számú mellékletében megjelölt területeken közterületi képfelvevő rendszert épít ki és működtet. A költségek fedezetét a Képviselő-testület a évi költségvetésben szereplő Sashalmi Városközpont Rehabilitációja Projekt" keret terhére biztosítja. Határidő: június 30. Felelős: Kovács Péter polgármester

5 H A T Á R O Z A T : 330/2011. (IX. 14.) Kt. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a BRFK XVI. kerületi Rendőrkapitányság bevonásával elemezte és értékelte a kerület bűnügyi-közbiztonsági helyzetét és arra a megállapításra jutott, hogy más bűnmegelőzési eszközzel, módszerrel a közbiztonság nem javítható, ezért úgy dönt, hogy a rendőrségről szóló évi XXXIV. Törvény 42. (3) bekezdése alapján a Centenáriumi lakótelepen, az előterjesztés 4. számú mellékletében megjelölt területeken közterületi képfelvevő rendszert épít ki és működtet. Az Önkormányzat a kivitelezéshez szükséges közbeszerzési eljárást megindítja, költségek fedezetét a Képviselő-testület a évi költségvetésben szereplő Térfigyelő rendszer", valamint a Fejlesztési céltartalék" keret terhére biztosítja. Határidő: december 31. Felelős: Kovács Péter polgármester

6 3 ^.. ' 2012 APR i 3, gj*. Közterületi térfigyelő MEGÁLLAPODÁS - reftdsz^üziui^^ Amely létrejött egyrészről a J TW^T^T" *7 M T O /*T -^^^ ^^, 'M Budapesti Rendőr-főkapitányság LÍ.Iil,.. / ;..db^eif* székhely; 1139 Budapest, Teve utca <Í;%JÓ i. j adószám: t ^ - ^ J ^ ^ ^ J ^ ^ képviseli: dr. Tóth Tamás r. dandártábornok, rendőrségi tanácsos, rendőrfőkapitány (a továbbiakban: BRFK) másrészről Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat székhely: 1163 Budapest, Havashalom u. 43. adószám: képviseli: Kovács Péter polgármester (a továbbiakban: Önkormányzat).,t. 'Mcá&-fte x (a továbbiakban együtt: Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbiakban részletezett feltételek mellett. Jelen ~ megállapodás célja a Rendőrségről szóló évi XXXTV. törvényben (a továbbiakban: Rtv.) és a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvényben foglalták alapján az Önkormányzat tulajdonát képező és a Budapest, XVI. kerület Veres Péter u ; 101. szám alatt üzemeltetett közterület felügyeleti rendszer (a továbbiakban: térfigyelő) rendőrségi működtetésével Budapest XVI. kerület közrendjének, közbiztonságának fenntartása, javítása. I. A BRFK vállalásai a BRFK XVI. kerületi Rendőrkapitányság (a továbbiakban: Rendőrkapitányság) közreműködésével 1. A BRFK.vállalja, hogy a térfigyelő által közvetített képek megfigyelését - az Önkormányzat által biztosított pénzügyi keret terhére - szabadidős rendőri állománnyal megbízási szerződés alapján, valamint túlszolgálatban ' elrendelt munkavégzéssel elsősorban a Rendőrkapitányság személyi állományával biztosítja. 2. A térfigyelőben szolgálatot teljesítők részére a feladat ellátásához szükséges oktatást megszervezi, jogosultságaikat és kötelezettségeiket megbízási szerződésben, írásban rögzíti. 3. A térfigyelőben rögzített felvételekhez az arra jogszabály alapján feljogosított szervek" és személyek részéről történő hozzáférés módját, az adatszolgáltatás rendje, a kezelő helyiségékbe történő belépés és bent tartózkodás szabályainak kidolgozására intézkedik és annak betartásáról gondoskodik. 4. A térfigyelőben szolgálatot teljesítök részére külön vezénylési tervet készít. 5. A térfigyelő kezelő helyisége és a Rendőrkapitányság közrendvédelmi ügyelete között telefonos és EDR összeköttetést biztosít. ' 6. A megállapodásban vállaltak teljesítésére, a térfigyelő tevékenység.ellátására, megbízási szerződés alapján naponta 4 főt, azaz 12 órás műszakonként 2 főt, továbbá a feladatellátással kapcsolatban felmerülő adminisztratív tevékenység elvégzésére, a vezénylési terv-, a megbízási szerződések-, a pénzügyi elszámolások elkészítésére 1

7 főt biztosít, valamint.a térfigyelő informatikai üzemeltetéséhez szükséges feladatok. ellátására további 1 főt biztosít. ' 7. A BRFK ezen felül kötelezettséget vállal arra, hogy a Rendőrkapitányság állományába tartozó további 2 fő számára túlszolgálatot rendel el, hogy mint reagáló erő a térfigyelő működése során észlelt' bűncselekmények esetén, valamint Rákosszentmihály családi házas övezeteiben, Cinkota lakóparkjaiban, a Centenáriumi és Szent Korona lakótelepek környékén, valamint a folyamatos bűnelemzés által kimutatott bűnügyileg fertőzött területeken főként a betörés, gépkocsifeltörés, besurranásos lopás bűncselekmények és az önkormányzat hatáskörébe tartozó szabálysértések esetén eljárjon. 8. A Rendőrkapitányság az Önkormányzat részére á tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig kimutatást küld a megbízás keretébén a térfigyelőben dolgozó személyek által teljesített óraszámokról, az elrendelt túlmunka óraszámáról és óradíjáról, valamint a térfigyelő segítségével észlelt bűnelkövetések számáról. Az első ^kimutatást a Rendőrkapitányság május 15. napjáig köteles megküldeni az Önkormányzat.. részére. 9. A BRFK az Önkormányzat részéről a térfigyelő rendszer működtetési költségeinek biztosítására átutalt pénzösszeget elkülönítetten kezeli, azt kizárólag az itt keletkezett költségek kifizetésére használja fel. 10. Jelen megállapodás alapján a térfigyelőt a Rendőrkapitányság működteti, és a térfigyelő működésére kizárólagos használatú helyiséget/helyiségeket biztosít a székhelyéül szolgáló, 1163 Budapest, Veres Péter út 101. szám alatti épületben. 11. Jelen megállapodás alapján a Rendőrkapitányság fedezi a térfigyelő működésére biztosított helyiség/helyiségek rezsi költségét; azt semmilyen jogcímen nem hárítja át az Önkormányzatra. _ A Rendőrkapitányság teljeskörű felelősséget vállal az épületében, az Önkormányzat r tulajdonát képező, és a térfigyelőhöz-tartozó észközök, berendezések biztonságos elhelyezéséért. 13. A térfigyelő működtetése során betartja és betartatja-a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokban foglalt előírásokat, valamint a Rendőrség Adatvédelmi Szabályzatának előírásait. 14. Biztosítja a térfigyelő 24 órás működtetését és a közvetített képek: nyomán szükségessé váló rendőri intézkedéseket a lehető legrövidebb időn belül végrehajtja, 15. A térfigyelő meghibásodása esetén, illetve a karbantartás szükségessé, válásáról. haladéktalanul tájékoztatja az Önkonnányzatot. 16. A BRFK az Önkormányzat által, a térfigyelő működésével közvetlen összefüggésben felmerülő feladatatok ellátására biztosított személygépkocsit kizárólag célhoz kötötten használja, a gépkocsi üzemeltetési költségeit (üzemanyag, biztosítások) biztosítja, a gépkocsival kapcsolatos káreseményekről az Önkormányzat részéről kapcsolattartásra kijelölt személyt haladéktalanul tájékoztatja. II, Az Önkormányzat vállalásai 1.7. Az Önkormányzat vállalja, hogy a tulajdonát képező térfigyelő rendszer és egyéb eszközök, berendezések teljes fenntartási, üzemeltetési, működtetési költségeit a 23. pontban foglaltak szerint finanszírozza, 18, A térfigyelő működtetéséhez kapcsolódó egyéb feladatokat (szükséges javítások, felújítások, karbantartások, amortizációs csere,,stb.).saját költségén ellátja A megfigyelt területeken a kamerák észlelhetösége érdekében a jogszabályban előírt figyelemfelhívó táblákat elhelyezi, pótolja.

8 "20.- A térfigyelő működtetésével közvetlen összefüggésben: felmerülő feladatok ellátására 1 db Skoda Octavia típusú (LUK-018 frsz-ú; motorszám: BSEA10811; alvázszám: TMBCA61Z8B ) személygépkocsit biztosít. 21. A térfigyelő technikai üzemeltetésében résztvevő, általa biztosított személyektől a különböző nyilvántartásokban történő ellenőrzéséhez szükséges írásos hozzájárulást beszerzi. ' ' 22. Az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a 21. pontban szereplő ellenőrzést követően a technikai üzemeltetésben résztvevő személy(ek) belépését a Rendőrkapitányság indokolás nélkül megtagadhatja. 23. Az Önkormányzat a térfigyelő működési költségeire ,- Ft azaz' harminchétmillió-ötszázezer forint keretösszeget különít el. A.BRFK által megküldött 8. pont szerinti kimutatás alapján a megállapodás 1. pontban meghatározott térfigyelős tevékenység finanszírozására az Önkormányzat minden hónap 25. napjáig, jelen szerződés aláírását követően először június 1. napjáig a térfigyelőben szolgálatot teljesítő 4 fő részére 1.250,- Ft/fő/óra azaz egyezer-kettőszázötven forint összeget és a kifizetőt terhelő járulékokat, az adminisztratív murikat végző 1 fő részére havi ,- Ft (a kifizetőt terhelő járulékokat is tartalmazó) összeget, a térfigyelővel kapcsolatos informatikai munkát végző 1 fő részére havi ,- Ft összeget (a kifizetőt terhelő járulékókat is tartalmazó), valamint a túlmunkát végző 2 fő után a 8. pont szerinti kimutatásban meghatározott (a kifizetőt terhelő j áruiékokat is tartalmazó). összeget átutal a BRFK Magyar Államkincstárnál vezetett számú számlájára. III. Közös rendelkezések 24. Felek rögzítik, hogy'a BRFK a Rendőrkapitányság közreműködésével a jelen megállapodásban foglalt tevékenység végzését április 1. napjától december 31. napjáig biztosítja. 25. Jelen megállapodást bármelyik Fél a másik Félhez intézett írásbeli nyilatkozatával - 30 (harminc) napos felmondási idővel - a megállapodás tartama alatt bármikor. felmondhatja. 26. Jelen megállapodást bármelyik Fél- jogosult rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal írásban felmondani, amennyiben a másik Fél a megállapodásban szabályozott valamely kötelezettségét súlyosan megszegi és magatartását a másik Fél kifejezett írásbeli felszólítása ellenére sem szünteti meg, a felszólítás kézhezvételét követő 15 (tizenöt) napon belül.. ' 27. Jelen megállapodás módosítása, kizárólag írásban a Felék közös' megegyezésével történhet. 28. Felek megállapodnak, hogy amennyiben a jogszabályok által meghatározott kifizetőt terhelő járulékok oly módon változnak, hogy az a 23. pontban meghatározott díjak összegét befolyásolja, a Felek közösen felülvizsgálják jelen megállapodás 23. pontját. 29. A megállapodás megszüntetése esetén a Felek kötelesek egymással elszámolni, a megállapodás megszűnését követő 30 (harminc) napon- belül. A térfigyelő eszközeinek, berendezéseinek az Önkormányzat birtokába történő visszaadásakor a Felek kötelesek záróleltárt és átadás-átvételi jegyzőkönyvet készíteni. 30. A Felek tájékoztatják egymást azokban az esetekben, amikor' azt a másik Fél szervezeti működése, vagy feladatellátása szükségessé teszi..

9 31. A kapcsolattartásra kijelölt személy.az Önkormányzat részéről a közbiztonsági területért felelős alpolgármester, a BRFK részéről a főkapitány, a Rendőrkapitányságrészéről a kapitányságvezető. 32. Felek az esetleges jogvitákat előzetesen, egyeztetéssel oldják meg. > 33. A Felek a megállapodás teljesülését, eredményét és tapasztalatait évenként áttekintik és szükség esetén írásban értékelik. 34. Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat jogosult az általa a térfigyelő működtetéséhez, biztosított összeg felhasználását, illetve a BRFK által jelen megállapodásban vállaltak teljesítését akár helyszíni ellenőrzés során is - a vonatkozó jogszabályok betartásával - ellenőrizni, E feladatokát a fentiekben megjelölt kapcsolattartó látja el. 35. A Félék által nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló évi XLÜJ. törvény, a Rendőrség Szolgálati Szabályzatáról szóló 30/2011. (DC.22.) BM rendelet és az Rtv. rendelkezései az irányadók. 36. Felék a jelen megállapodást - amely 5 számozott oldalból áll és öt egymással megegyező eredeti példányban készült - elolvasás után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag írják alá. Budapest,. Budapest, Jon. OH 3, r <T3 -Budapesti Rendőr-főkapitáiiygag^ dr, Tóth Tamás r. dandártábornok rendőrségi tanácsos-- \ Budapest Rendőrfőkapitánya* a os XVI. kerület ányzata mester ^. Pénzügyi'szempontból ellenjegyezte: /vi ,,.?t * 'ff} <<L-~ Jogi szempontból ellenjegyezte: Kapják: 1-2 pld. BRFK 3. pld. BRFK XVI. kcrijletircndőrkapitányság 4-5. pld. Önkormányzót

10 Budapesti XVI. kerületi Rendőr-főkapitányság Rendőrkapitányság Vezetője H: 1163 Budapest, Veres Péter út. 101.»: ; ; ffl: ; B: i'«" I szám: 01160/7835/2012. ált Kovács Péter polgármester Tárgy: Hiv. szám: Ügyintéző: Telefon: térfigyelő rendszer működése dr. Tóth Sándor, őrnagy Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Budapest Tisztelt Polgármester Ur! Tájékoztatom, hogy az elmúlt évek tapasztalatait és a kerület közbiztonsági helyzetét alapul véve áttekintettem a térfigyelő rendszer üzemeltetése óta eltelt közel két év tapasztalatait. Mint azt a évi beszámoló tartalmazza a Jókai lakótelepen a térfigyelő rendszer január 1 -i üzembe helyezését követően az elkövetett bűncselekmények száma 41 -röl 17-re csökkent. Ez közel 60 %-os visszaesést jelentett. Az idei évben ezen a területen összesen 18 bűncselekmény történt, melyek közül külön kiemelést érdemel, hogy 9 lopást a Jókai utca és Veres Péter út kereszteződésében követtek el, a CBA áruházban. A 9 eset mindegyikében elfogtuk az elkövetőket az áruház biztonsági szolgálatával együttműködve. Megállapítható, hogy erre a bűncselekmény típusra a térfigyelő rendszer nem lehet hatással. Összességében elmondható, hogy 2011-ben a bolti lopásokat leszámítva 11, 2012-ben 9 bűncselekmény történt a kamerák által lefedett területen. Bár az adatok a év közel 11 hónapjának eseményeit tartalmazzák megállapítható, hogy a évben tapasztalt jelentős visszaesést a térfigyelő rendszer képes hosszú távon fenntartani. A Centenáriumi lakótelep vonatkozásában még nem áll rendelkezésre annyi adat, mint a Jókai lakótelep esetében, tekintettel arra, hogy a térfigyelő rendszer teljes üzembe helyezésére, csak május 1-én került sor. Ezen a területen 2011-ben 17 bűncselekmény történt, mely a

11 2 kamerák üzembe helyezését követően 13-ra csökkent. Kiemelést érdemel, hogy a betöréses lopások száma a korábbi 4-ről l-re csökkent, még az élet és testi épség elleni bűncselekmények száma 3-ról 0-ra. A legnagyobb előrelépést e kategóriákban értük el. Megállapítható, hogy a közterületi bűncselekmények közül a garázdaságok száma nem csökkent 201 l-ben 4, 2012-ben 5 történt, azonban a térfigyelő kamerák felvételei alapján az elkövetőket hamarabb, és nagyobb számban fogtuk el, továbbá a későbbi bizonyítás is jelentősen leegyszerűsödött. A lopások száma nem változott, tekintettel arra, hogy ezek hasonlóan a Jókai lakótelephez bolti lopások, melyeket a rendszer nem befolyásol. A sashalmi piacon ugyancsak töredék év adatai állnak rendelkezésre, azonban itt is kimutatható az elkövetett cselekmények számában csökkenés, mivel a korábbi évben elkövetett 6 bűncselekmény helyet mindössze 4 történt. A hivatkozott adatok alapján álláspontom szerint a térfigyelő rendszer megfelelt az üzembe helyezéséhez fűzött várakozásoknak. Képes a bűncselekmények számának jelentős csökkentésére és pozitív közbiztonsági hozadékának hosszú távú fenntartására. A rendszer szubjektív hatásait bizonyítja, hogy a májusi üzembe helyezést követően a betöréses lopások a Centenáriumi lakótelep közel egy kilométeres körzetében szinte megszűntek. Ezt követően hónapról hónapra szűkült a kör a lakótelep körül a bűncselekmények elkövetése szempontjából, azonban az elkövetők a kamerával lefedett terület határait nem lépték át. Javasolom, hogy a térfigyelő rendszer üzemeltetésére január 1-től évi ,- forint keretösszeggel kerüljön sor határozatlan idejű szerződés megkötésére, Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat és a Budapesti Rendőr-főkapitányság között. Melléklet: - Budapest, november 27. Tisztelettel:

12 ELŐZETES KIVONAT a december 4-én (kedden) a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselőtestületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága 18. számú ülésén készült jegyzőkönyvből NAPIREND: 2. Javaslat a közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetésére kötendő megállapodás jóváhagyására Előterjesztő: Kovács Raymund alpolgármester Előadó: Szatmáry László a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke HATÁROZAT: 420/2012. (XII. 4.) GPB Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága az alábbi határozati javaslatot a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolj a: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy kössön megállapodást a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal a térfigyelő rendszer XVI. kerületi Rendőrkapitányság által történő üzemeltetése tárgyában január 1. napjától határozatlan időre." Határidő: december 5. Kt. ülés Felelős: Szatmáry László a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) kmf. Szatmáry László sk. Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke A kivonat hiteléül: ^-y^-v-<_ ki ' Nyíriné Kovács Ildikó Költségvetési irodavezető Budapest, december 5.

13 Kivonat a Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság november 29-i ülésén készült jegyzőkönyvéből 5. Javaslat közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetésére kötendő megállapodás jóváhagyására Előterjesztő: Kovács Raymund alpolgármester Határozat: 33/2012.(XI,29.) KKB Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselőtestületének Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy hatalmazza fel a polgármestert, hogy kössön megállapodást a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal a térfigyelő rendszer XVI. kerületi Rendőrkapitányság által történő üzemeltetése tárgyában január 1. napjától határozatlan időre. Határidő: december 5.. " Felelős: Szabó Barbara bizottsági elnök Szavazás: 5 igen - egyhangú A kivonat hiteléül: Szabó Barbara sk. bizottsági elnök Zubreczkine Uarmay Katalin Irodavezető Budapest, december 3.

n H n o n ALPOLGÁRMESTERE

n H n o n ALPOLGÁRMESTERE n H n o n BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat a szabadidős rendőri szolgálat támogatására hozott 132/2011. (111.23.) számú határozat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. (1) Az önkormányzati lakásra jogi személy részére bérlő-kijelölési jog biztosítható a Képviselő-testület döntése alapján.

ALPOLGÁRMESTERE. (1) Az önkormányzati lakásra jogi személy részére bérlő-kijelölési jog biztosítható a Képviselő-testület döntése alapján. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a Képviselő-testület 2012. július 18-i ülésére! Készítette: dr. Kovács Katalin vagyonhasznosítási ügyintéző Tárgy: Javaslat bérlőkijelölési

Részletesebben

KOORDINÁCIÓS TANÁCSNOK JAVASLAT. Együttműködési Megállapodás megkötésére

KOORDINÁCIÓS TANÁCSNOK JAVASLAT. Együttműködési Megállapodás megkötésére BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KOORDINÁCIÓS TANÁCSNOK JAVASLAT Együttműködési Megállapodás megkötésére Készítette: Előterjesztő: koordinációs tanácsnok koordinációs tanácsnok Egyeztetésre megküldve:

Részletesebben

Tanácsnok E L Ő T E R J E S Z T É S

Tanácsnok E L Ő T E R J E S Z T É S Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Tanácsnok E L Ő T E R J E S Z T É S A Budapesti Rendőr-főkapitányság XXI. kerületi Rendőrkapitánysága és a Budapest XXI.Kerület Csepel Önkormányzata közötti együttműködési

Részletesebben

Tanácsnok JAVASLAT. Megállapodás a térfigyelő rendszer évi működési feltételeinek biztosításához

Tanácsnok JAVASLAT. Megállapodás a térfigyelő rendszer évi működési feltételeinek biztosításához Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Tanácsnok JAVASLAT Megállapodás a térfigyelő rendszer 2009. évi működési feltételeinek biztosításához Készítette: Oláh Istvánné közrend-és közbiztonsági főmunkatárs

Részletesebben

Tanácsnok JAVASLAT. Megállapodás a térfigyelő rendszer évi működési feltételeinek biztosításához

Tanácsnok JAVASLAT. Megállapodás a térfigyelő rendszer évi működési feltételeinek biztosításához Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Tanácsnok JAVASLAT Megállapodás a térfigyelő rendszer 2010. évi működési feltételeinek biztosításához Készítette: Oláh Istvánné közrend-és közbiztonsági főmunkatárs

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS térfigyelő kamerarendszer működtetésére

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS térfigyelő kamerarendszer működtetésére Szám:./2016. Emü. amely létrejött EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS térfigyelő kamerarendszer működtetésére Vilonya Község Önkormányzata (cím: 8194 Vilonya, Kossuth u. 18., képviseli: Fésüs Sándor, polgármester),

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 10-i ülésére

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 10-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

b) Rtv. a) üzemeltetés és kezelés , a képfelvevővel készített felvételekkel kapcsolatos tevékenység üzemeltetés b)

b) Rtv. a) üzemeltetés és kezelés , a képfelvevővel készített felvételekkel kapcsolatos tevékenység üzemeltetés b) 1078-3/2015. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött - egyrészről Nyírmeggyes Község Önkormányzat (képviseli: Szőkéné Vadon Edit polgármester; a továbbiakban: Önkormányzat), - másrészről Mátészalka

Részletesebben

Fentiekre tekintettel egy rendőrséggel kötendő megállapodás tervezetet és egy rendelet tervezetet terjesztek a képviselőtestület elé.

Fentiekre tekintettel egy rendőrséggel kötendő megállapodás tervezetet és egy rendelet tervezetet terjesztek a képviselőtestület elé. Ügyiratszám: 1186/2017/U1 Tárgy: Rendelet- tervezet és megállapodás a közterületi térfigyelő kamerarendszerhez. Tisztelt Képviselő-testület! Településünkön az önkormányzat nyertes pályázatával közterületi

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat a Budapest XVI. kerületi Közbiztonsági Alapítvány támogatására Tisztelt Képviselő-testület! Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére. Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére. Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra 12.075/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 24-én tartandó testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 24-én tartandó testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 24-én tartandó testületi ülésére Az előterjesztés tárgya: Melléklet: Az előterjesztés előadója: A térfigyelő kamerák

Részletesebben

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 35/2010 K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 14-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. december 10-i ülésére Tárgy: A Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezetével kötendő ellátási szerződés jóváhagyása Előadó:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete április 21-i rendkívüli ülésén a következő határozatot hozta:

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete április 21-i rendkívüli ülésén a következő határozatot hozta: Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. Tel.: (88) 592 660 Fax: (88) 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat étkezési térítési díjakról szóló rendelet megalkotására

ALPOLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat étkezési térítési díjakról szóló rendelet megalkotására BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a Képviselő-testület 2012. december 5-i ülésére. Készítette: Bucella Gézáné Tárgy: Javaslat étkezési térítési díjakról szóló rendelet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 221/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére Tárgy: A Budapesti Rendőr-főkapitányság támogatása Előterjesztő:

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés a városi térfigyelő kamerarendszer bővítéséről. K.m.f.

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés a városi térfigyelő kamerarendszer bővítéséről. K.m.f. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2014. április 24-ei rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés a városi

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. b) öt év feletti, illetve határozatlan időtartamú bérbeadás joga a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

POLGÁRMESTERE. b) öt év feletti, illetve határozatlan időtartamú bérbeadás joga a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat az Arany János Általános Iskola és a Scheiling Kft. közötti, határozatlan idejű bérleti szerződés jóváhagyására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2013. október 03-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2013. október 03-ai ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 166/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2013. október 03-ai ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Előzetesen tárgyalja: Javaslat

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat az Önkormányzat által fenntartott közoktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló rendelet módosítására

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 6 ^ l m BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2013. április 17. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: dr. Köles Zsuzsanna vagyonhasznosítási és jogi referens

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J a v a s l a t a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására Készítette: Lombos Antal ágazatvezető

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat az Önkormányzat által fenntartott közoktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló rendelet módosítására

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2015. május 13-i ülésére Készítette: dr. Kozma Enikő alpolgármesteri jogi referens Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

ME 01 Minőségirányítási Eljárás ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ME 01 Minőségirányítási Eljárás ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat az Üllői

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás évre szóló ellátásiszerződéséről

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás évre szóló ellátásiszerződéséről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/144, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése 12. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése 12. sz. napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése 12. sz. napirendi pontja Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Várossal a Mészöly hagyaték kezeléséről kötendő együttműködési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Egészségügyi

Részletesebben

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (2800 Tatabánya, Fő tér 6., bankszámlaszám: OTP Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága 11740009-15384481-00000000, adószám:

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testületnek - a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. Javaslat a térfigyelő kamera-rendszer működtetésével kapcsolatos döntés meghozatalára

Salgótarján Megyei Jogú Város. Javaslat a térfigyelő kamera-rendszer működtetésével kapcsolatos döntés meghozatalára Ügyszám: 51-18/2014. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Javaslat a térfigyelő kamera-rendszer működtetésével kapcsolatos döntés meghozatalára Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei Jogú Város

Részletesebben

Megállapodás az ERFO Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Kft-vel. Humán Közszolgáltatási Iroda. 1 db. határozati javaslat

Megállapodás az ERFO Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Kft-vel. Humán Közszolgáltatási Iroda. 1 db. határozati javaslat Előterjesztő: Dr. Solymos László alpolgármester Iktatószám: 01/22879/2014. Tárgy: Megállapodás az ERFO Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Kft-vel Készítette: Humán Közszolgáltatási Iroda Melléklet:

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 43/2015.(III. 31.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

Előterjesztés. Bicskei Barátság Horgász Egyesület támogatási kérelméről

Előterjesztés. Bicskei Barátság Horgász Egyesület támogatási kérelméről Előterjesztés Bicskei Barátság Horgász Egyesület támogatási kérelméről 1. előterjesztés száma: 252/2017 2. előterjesztést készítő személy neve: Kollár-Vincze Viktória 3. előterjesztést készítésében közreműködő

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Javaslat a közterületi térfigyelő rendszerről szóló önkormányzati döntések elfogadására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Javaslat a közterületi térfigyelő rendszerről szóló önkormányzati döntések elfogadására Budapest Főváros IV. kerület ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT 1041 Budapest, István út 14. 231-3111, Fax.: 231-3255 radi.attila@ujpest.hu ALPOLGÁRMESTERE www.tuv.com ID 9105075801 Management System ISO 9001:2008 valid

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásának biztosításáról

ELŐTERJESZTÉS. a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásának biztosításáról Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Egészségügyi és Szociális Bizottság! ELŐTERJESZTÉS a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásának biztosításáról A Budaörs Kistérség Többcélú Társulása (továbbiakban:

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1.

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Az előterjesztést megtárgyalja: Gazdasági Bizottság Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET november 17-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET november 17-i ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 224/2016. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2016. november 17-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Főváros Szabó Ervin

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Újhartyán Községi Önkormányzat Székhely: 2367 Újhartyán Fő u. 21. Képviseli: Schulcz József polgármester mint megbízó, továbbiakban megbízó valamint

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. március 25. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 6211/2006. E l ő t e r j e s z t é s a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére Tárgy: Megállapodás a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulással egyes kötelező megyei

Részletesebben

16. NAPIREND Ügyiratszám: 2/2449/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére

16. NAPIREND Ügyiratszám: 2/2449/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére 16. NAPIREND Ügyiratszám: 2/2449/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívott: A háziorvosokkal

Részletesebben

s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015.

s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015. 14253065 Salgó Vagyon Kft. Salgótarján s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015. Javaslat a 3681 hrsz.-ú ingatlan ingyenes használatba adására Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. szerves

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET december 10-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET december 10-i ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 251/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. december 10-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat az ingyenes könyvtárhasználat

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-i ülésére

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-i ülésére 11.483-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-i ülésére Tárgy: Fogorvos Bt. kérelme 263/2009.(XII.16.) számú határozatával jóváhagyott támogatási

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 29-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 29-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete K I V O N A T Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 29-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat!

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, tárgyalja meg az előterjesztést, és döntsön a határozati javaslatokról.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, tárgyalja meg az előterjesztést, és döntsön a határozati javaslatokról. ;'..'i >i -!» -.,tr< - \, Kerúict Kőbányai BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁ# EA'F >, M*ri «MÍ ilet ülése POLGÁRMESTERI HIVATAL SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY ^/GG1JJJ12PJ0_ Tárgy: Javaslat

Részletesebben

~lud:,pest Ff!város X. kt rülct Kóbányai ",.. ",.. 0;1Llrm:ínyz~lt Képviseléí-testület ülése

~lud:,pest Ff!város X. kt rülct Kóbányai ,.. ,.. 0;1Llrm:ínyz~lt Képviseléí-testület ülése ~lud:,pest Ff!város X. kt rülct Kóbányai ",.. ",.. 0;1Llrm:ínyz~lt Képviseléí-testület ülése BUDAPEST FOV AROS X. KERULET KOBANYAI ONKORMANYZAT ALPOLGÁRMESTERE -- ----~:{i

Részletesebben

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés tárgyában dönteni szíveskedjen!

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés tárgyában dönteni szíveskedjen! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2013. augusztus 28. napján tartandó Kt. ülésre Készítette: Handelné Kiscelli Ágnes vagyonhasznosítási referens Tárgy: Egyes állami ingatlanok

Részletesebben

95 íjdáh. Tárgy: Hozzájárulás a XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata által kötendő bérleti szerződéshez

95 íjdáh. Tárgy: Hozzájárulás a XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata által kötendő bérleti szerződéshez 95 íjdáh BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. május 14. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: dr. Köles Zsuzsanna vagyonhasznosítási és jogi referens

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS JÓVÁHAGYÁSA (ASSZISZTENSI FELADATOKRA)

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS JÓVÁHAGYÁSA (ASSZISZTENSI FELADATOKRA) RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Képviselő-testület 2006. november 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Képviselő-testület 2006. november 23-i ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S Képviselő-testület 2006. november 23-i ülésére Tárgy: Javaslat a PEDALL Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő szerződés

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2014. november 19. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: dr. Köles Zsuzsanna vagyonhasznosítási és jogi referens Tisztelt

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete december 14-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete december 14-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 2017. december 14-i ülésére Tárgy: Támogatási szerződés a Vagyonvédelmi Alapítvánnyal Az előterjesztést készítette: Tóth Péter városfejlesztési,

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ikt. szám: 1811/2011. Javaslat a Salgótarjáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére térítésmentes helyiséghasználat biztosítására Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarjáni

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 12. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Döntés Csabdi közútjainak téli síkosság-mentesítéséről

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. június 30-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. június 30-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzata és a Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezete között kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyásáról Előkészítette: dr. Uhrin Anna, jogi munkatárs Véleményező bizottság:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 24-i ülésére Tárgy: Országos Egészségbiztosítási Pénztár ( OEP) által finanszírozott fogszabályzás támogatása Előadó:

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat a kéményseprő-ipari közszolgáltatási szerződés módosítására

TÁRGY: Javaslat a kéményseprő-ipari közszolgáltatási szerződés módosítására AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 17. MELLÉKLET:1 TÁRGY: Javaslat a kéményseprő-ipari közszolgáltatási szerződés módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

Javaslat a Salgótarján, Petőfi út 85. (hrsz.: 923) szám alatti volt általános iskola sportpályájának ingyenes használatba adására

Javaslat a Salgótarján, Petőfi út 85. (hrsz.: 923) szám alatti volt általános iskola sportpályájának ingyenes használatba adására 14253287 Salgó Vagyon Kft. Salgótarján SV/4.121-2/2015. Javaslat a Salgótarján, Petőfi út 85. (hrsz.: 923) szám alatti volt általános iskola sportpályájának ingyenes használatba adására Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011 augusztus 26-i ülésére. Varga József alpolgármester

ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011 augusztus 26-i ülésére. Varga József alpolgármester Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 182/4/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011 augusztus 26-i ülésére Tárgy: FESZOFE Kft. környezetvédelmi korszerűsítési és illemhely

Részletesebben

uu.!-\~v ~'-~~. V(L~/ t Faragóné Széles Andrea NYÍREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSU TH TÉR l. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS NY í REG YH ÁZA

uu.!-\~v ~'-~~. V(L~/ t Faragóné Széles Andrea NYÍREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSU TH TÉR l. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS NY í REG YH ÁZA NYÍREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSU TH TÉR l. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEFON: +36 42 524'510; FAX: +3642 514-501 ALPOLGÁRMESTERE E MAIL: HUMANALPOLG@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 2.078j2013.VIII. Ügyintéző:

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27-i ülésére Tárgy: A Békési Férfi Kézilabda Kft működési támogatása és kamatmentes kölcsön kérelme Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető Véleményező bizottság: Gazdasági osztály Pénzügyi Bizottság Sorszám: IV/5.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE március 29-én tartott soronkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE március 29-én tartott soronkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2000. március 29-én tartott soronkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: 2000-2001. évi szennyvízcsatorna fejlesztési forrás módosítása - A

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Boldog Gizella Alapítvánnyal kötendő megállapodásokról

ELŐTERJESZTÉS A Boldog Gizella Alapítvánnyal kötendő megállapodásokról ELŐTERJESZTÉS A Boldog Gizella Alapítvánnyal kötendő megállapodásokról Biatorbágy Város önkormányzat Képviselő-testülete a 127/2013. (IX.26.) önkormányzati határozatával döntött a Boldog Gizella Alapítvánnyal

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról Jegyzőkönyvi kivonat Készült Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 13. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Magyar Vöröskereszttel kötött támogatási megállapodás módosítására

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Magyar Vöröskereszttel kötött támogatási megállapodás módosítására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J a v a s l a t a Magyar Vöröskereszttel kötött támogatási megállapodás módosítására Készítette: Lombos Antal ágazatvezető Damm Mária szociális-egészségügyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 20-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 20-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 20-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A Tiszavasvári, Ady E. u. 8. sz. alatti irodák Vasvári Pál Múzeum által

Részletesebben

SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG Szám: 06050/4825/2013 Ált. SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 6600 Szentes, Kossuth L. utca 43. Pf.: 42. Telefon: 63/561-311, Fax: 63/561-330 BM telefon: 33/42-80 BM fax: 33/42-49 E-mail: baloghi@csongrad.police.hu

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE o BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2013. november 13-i képviselő-testületi ülésre! Készítette: dr. Varga Dorina önkormányzati referens Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Javaslat a Közterület-felügyelet Alapító Okiratának módosítására, valamint ingyenes helyiséghasználat biztosítására

Javaslat a Közterület-felügyelet Alapító Okiratának módosítására, valamint ingyenes helyiséghasználat biztosítására Javaslat a Közterület-felügyelet Alapító Okiratának módosítására, valamint ingyenes helyiséghasználat biztosítására Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Közterület-Felügyelet PH. Igazgatási és Okmányiroda

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i rendes ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i rendes ülésére 4185-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i rendes ülésére Tárgy: Megállapodás fogorvosi feladatellátásról Előterjesztő: Dr. Kelemen

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. augusztus 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. augusztus 29-i ülésére Tárgy: A Békési Férfi Kézilabda Kft kamatmentes kölcsön kérelme Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető Gazdasági osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/5 Döntéshozatal módja:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. februári ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. februári ülésére Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

polgármester Iktatószám: 01/ /2010.

polgármester Iktatószám: 01/ /2010. Előterjesztő: polgármester Iktatószám: 01/16546-23/2010. Tárgy: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szegedi Tudományegyetem között a fogászati ügyelet tárgyában létrejött jogviszony meghosszabbítása

Részletesebben

'LGJ. számú előterjesztés

'LGJ. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je 'LGJ. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a térfigyelő rendszer működésének gyakorlati tapasztalatairól szóló tájékoztatóról

Részletesebben

a Képviselő-testülethez az önkormányzat jogi képviseletével kapcsolatos ügyvédi megbízás jóváhagyására

a Képviselő-testülethez az önkormányzat jogi képviseletével kapcsolatos ügyvédi megbízás jóváhagyására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 506/2014. 6. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az önkormányzat

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 9275-4/2013 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Javaslat Somoskőújfalu Község Önkormányzat iskolaépületére vonatkozó használati szerződés megszüntetésére, és az ingatlan Hibó Tamás Művészeti

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita mb.jegyző

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. június 25. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

Új napirendi pont 30. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS

Új napirendi pont 30. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Új napirendi pont 30. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 15-i rendkívüli ülésére Tárgy: Dombóvár Város Hivatásos Önkormányzati

Részletesebben

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS Cégnév/Név: [..] Székhely: [..] Adószám: [..] képviseli: [..] mint megrendelő, (a továbbiakban: "Megrendelő") másrészről: KZiTERRA Kft. Székhely: 2051

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. J A VA S L A T az önkormányzat tulajdonában lévő Csalános úti sporttelep használatba adására

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. J A VA S L A T az önkormányzat tulajdonában lévő Csalános úti sporttelep használatba adására Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Iktatószám: 2025/2014. J A VA S L A T az önkormányzat tulajdonában lévő Csalános úti sporttelep használatba adására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei

Részletesebben

az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2013. július 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Társulási Tanács!

az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2013. július 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Társulási Tanács! Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa E l n ö k é t ő l 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2 Tel.: 63 / 578 510 Fax: 63 / 578-517, e-mail: atmot@csanytelek.hu 19/2013. E l ő t e r

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 22-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 22-i ülésére 1845-1/2017. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. február 22-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Tűzoltó Köztestület önkormányzati tűzoltóságként történő működtetésével

Részletesebben

KOKÉRT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft 1107 Budapest, Basa u. 1. Tel./Fax: 06-1-261-0843

KOKÉRT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft 1107 Budapest, Basa u. 1. Tel./Fax: 06-1-261-0843 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Képviselő-testület ülése KOKÉRT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft 1107 Budapest, Basa u. 1. Tel./Fax: 06-1-261-0843 Budapest,,

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. december 12-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. december 12-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Előkészítésben részt vesz: Egészségügyi feladat-ellátási szerződések felülvizsgálata Tárnok Lászlóné jegyző dr. Farkas László aljegyző, dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS

EGÉSZSÉGÜGYI FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS EGÉSZSÉGÜGYI FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 6577-2/2012. mely létrejött egyrészről Kerekegyháza Város Önkormányzata (képviseli: dr. Kelemen Márk polgármester) székhelye: Kerekegyháza, Fő u. 47/a ( továbbiakban:

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Javaslat a Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosítására

POLGÁRMESTERE. Javaslat a Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosítására BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat a Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

POLGÁRMESTERI ELŐTERJESZTÉS

POLGÁRMESTERI ELŐTERJESZTÉS ....napirendi pont POLGÁRMESTERI ELŐTERJESZTÉS Tájékoztató a hatályban lévő közérdekű kötelezettségvállalásokról, illetve új közérdekű kötelezettségvállalások szervezéséről Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 81/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Beszámoló a Ferencvárosi deák Közalapítvány

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28 -i ülésére Tárgy: A Zirc, Rákóczi tér 11. szám alatti 1125/2 hrsz-ú, 76 m 2 alapterületű lakás bérleti jogviszonyának

Részletesebben