A SZERETET FILOZÓFIÁJA ÉS OKKULT JELENTŐSÉGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A SZERETET FILOZÓFIÁJA ÉS OKKULT JELENTŐSÉGE"

Átírás

1 A SZERETET FILOZÓFIÁJA ÉS OKKULT JELENTŐSÉGE

2

3 A SZERETET FILOZÓFIÁJA ÉS OKKULT JELENTŐSÉGE Válogatta: Seress Attila

4 Szerkesztette: Juhász József Lektorálta: Drahos Sándor és Szabó Attila A borítóterv Falvai Andrea munkája ISBN

5 Első vakbarát kiadás október 8. A kötet ingyenesen letölthető: Ajándék és támogatás CIB Bank HU HU SWIFT CIBHHUHB 11 éves az Esélyegyenlőségi törvény, 2 éves a Fogyatékossági konvenció jogi befogadása Az az információ tekinthető akadálymentesen elérhetőnek, ami akadálymentesített kommunikációval elérhető. Adatvédelmi nyilatkozat: A szeretet filozófiájának minden egyes információja közérdekű adat, amennyiben személyes adatot érint, kérjük azt az címre jelezni adatmódosítás céljából. A kötet minden egyes szerzője a közléshez megadta hozzájárulását, a kötet szerkesztési folyamata alapvetően összekapcsolódott a Budapest Csoport missziójával, a Centenáriumi Antropozófiai Találkozó spirituális előkészítésével. Ahhoz a megbékéléshez kívánunk hozzájárulni, ami a száz éves teozófiai, antropozófiai mozgalomban az alapját képezi a mai esélyegyenlőségi és nyilvánossági követelményeknek. 5

6 Tartalom Első rész 8 Seress Attila: A szeretet valósága Krisztus Nap 8 Az emberben megjelenő szeretet 8 A szeretet próbája 17 Szembesülés a szeretet kérdéseivel a szellemtudományban 29 Második rész 43 A megzavart emberség újra megtalálása 43 Seress Attila: Hogyan talált rá Alexandra önmagára? (esettanulmány) 43 Reményik László Seress Attila: Az Ezer arc Klub bemutatása három lehetséges látásmód szerint (esettanulmány) 73 Harmadik rész 81 Buddha nyolcágú ösvényének megújítása a szeretet szubsztanciája által és az aktuális XXI. századi rózsakeresztes inspiráció 81 Seress Attila: Nevess és szeress - azok mentik át a Földet, akik önként teszik jót 81 Seress Attila: Az új, XXI. századi rózsakeresztes inspiráció 86 Seress Attila: Buddha keresztény ösvénye a XXI században, az új Grál kérdései által 99 Negyedik rész 110 Új budapesti impulzus: a megbékélés és szeretet közösségi tanulása 110 Tóth Enikő: A keresztbe zárt világ 110 Tóth Enikő versei 113 Doszkocs Zsuzsa: Hogyan lettem festőnő? 121 Siliga Miklós-Csongrádi Kata: Szeress úgy, mint a Nap! 123 6

7 Kécza András: Pünkösdi ünnepi előadás a szociális művészetről 124 Seress Attila: A szociális gyógyítás szekcióalapítása 144 Seress Attila: Skythianos missziója és a jövendő földi Napmisztériumok 155 Ötödik rész 164 Miss Maryon titka 164 Seress Attila: A hetedik vezetőségi tag keresése. A XXI. századon át 164 Seress Attila: Tizenhárom szent éjszaka Budapesten 176 Seress Attila: Megbékélés a sorssal az akarat felébresztésével 199 Hatodik rész Seress Attila: A megújított budapesti impulzus 206 Függelék Alapkő meditáció 223 Jegyzetek, megjegyzések 227 Hivatkozott írásművek listája 239 További kutatáshoz 242 Társas események listája 245 7

8 Első rész SERESS ATTILA A SZERETET VALÓSÁGA KRISZTUS NAP 1. Az emberben megjelenő szeretet A krisztusi én-impulzushoz megformáljuk a morális testet a csodálat, a bizalom, a tisztelet, a hit morális cselekedeteiből, röviden mindabból, ami utat nyit az érzékfeletti megismerés felé - Megformáljuk Krisztus étertestét a szeretet tetteiből; abból pedig, amit a lelkiismeret szavára tesznek a világban, azt formáljuk meg Krisztus számára, ami az ember fizikai testének felel meg. Amikor a Föld elérkezik céljához, amikor az emberek majd megértik a helyes morális impulzusokat, amelyek alapján mindaz, ami jó létrejön, akkor világossá válik, hogy mi az, ami a Golgotai Misztérium által Krisztusimpulzusként, mint én beleáradt az emberiség fejlődésébe. Akkor ezt majd körülveszi egy asztráltest, amely hitből formálódott és az emberek olyan tetteiből, amelyek csodálatból és csodálkozásból fakadtak; körülveszi étertestként valami, ami a szeretet tetteiből jött létre és fizikai testként körülveszi valami, amit a lelkiismeret tettei hoznak létre. Így fogja alakítani az emberiség jövőbeni fejlődését a Krisztus-impulzus és az emberek morális impulzusainak együttműködése. Perspektivikusan úgy áll előttünk az emberiség, mint egy hatalmas, tagolt organizmus. Ha az emberek megtanulják, hogy cselekedeteiket beleillesszék ebbe a nagy organizmusba, hogy impulzusaikat tettekben úgy formálják, hogy egy burokként vegyék körül, akkor a földi fejlődés során megteremthetik egy nagy közösség alapjait, amelyet teljesen át tud hatni a Krisztusimpulzus s így teljesen krisztusivá válhat. 1 Lélek és szellem, amelyek átáramlanak a kezeken, nemcsak alakítják őket, hanem rajtuk keresztül kiáradnak a világba, mint objektív szeretet-erők, mint áldás, mint gyógyító erők. A végtagok, vagyis az a 8

9 szellemiség, amely az élet során áthatotta azokat földi tetteink fiziognómiáját adva, a halál után földi tetteinket a maguk igazi kvalitásában nyilatkoztatják meg. Szabad szeretet-tetteknek kell Földünket és az embert átalakítaniuk. És hogy kezeink ennek a célnak szentelhessék magukat, a szeretetet sugárzó kéz, mint a szabadság jelképe, minden régről származó kötöttségétől megszabadítatott. 2 Az Isteni Szeretet szeretetből nem adta meg az embernek a szeretet fogalmát, az nincs végérvényesen készen, Ő az emberre bízta azt a hozzá való legnagyobb bizalomból.3 Az Isteni Szeretet nem csupán teremteni akarja az embert, hanem megmentésén keresztül végcéljához akarja segíteni. Ha az ember a múltat helyesen érti meg, csupán lehetőséget lát a jövő számára, a jövő pedig egy isteni segítség által jön el, amelyhez az ember akarata is kell. A múlt megértéséhez bölcsesség kell, az isteni segítség megértéséhez és igényléséhez emberi szeretet, míg a jövőt oly tettek hozzák el, amelyek a szeretet bölcsességén alapulnak, a fej királyi bölcsességének és a szív pásztori szeretetének harmóniáján. Ezeknek a tetteknek a célja a fontos. Az Isteni Szeretet segít a jóakaratú embereknek a benső erő megtalálásában, amellyel a jövőt meg tudják valósítani és így az emberben jelenhet meg már tudatos formában. Ez azt jelenti, hogy a felemelkedéshez szükséges tudássá válik benne, amely egyben cselekedeteinek célját jeleníti meg. Az emberben megjelenő szeretet a célja az emberiség fejlődésének. Ehhez az ember és emberiség teremtése az első előkészület, a második lépcső a teremtésben megnyilvánuló bölcsesség Szófia megismerése, a harmadik lépcső az ember és az emberiség megmentésére végrehajtott Golgotai Misztérium szeretettel történő megismerése, méltánylása és erőinek befogadása, míg a negyedik lépcső azokból a tettekből áll, amelyek a Golgotai Misztériumból fakadó hit, szeretet és remény erőiből fakadnak és a nagy Golgotai Misztérium ismétlő tettei kicsiben.4 Ahogy a makrokozmikus Krisztus-lény töltheti be az emberi mikrokozmoszt, úgy emelkedhet fel az egyes emberi individualitás tudatos megértéssel a makrokozmoszba Krisztus vezetésével. Ez a felemelkedés azonban csak úgy valósulhat meg a Földön élő emberek számára, ha egymást segítve alakítják ki tetteiket. Azoknak, akik elől 9

10 járnak, vissza kell térniük a visszamaradó emberek fejlődése és üdve számára.5 Krisztus minden emberért jött, így a Földön élő embereknek is Krisztus megértése adja az erőt, hogy embertársaik felé forduljanak. A már megismert bölcsesség és a szívbe fogadott Golgota Misztérium más emberek irányában történő kiárasztása a hit, a szeretet és a remény tettei által alakítja ki a Krisztus-lény számára azt a földi-emberi burkot, közösséget, amely által a legnagyobb előrehaladás lesz lehetséges. A Krisztus-impulzus megértésének egyik próbája annak általánosan emberi jellegének megértése. Az általánosan emberi jelleg kinyilvánítása a Rudolf Steiner által hozott antropozófia egyik gyümölcse, e nélkül Krisztus megértése sem lehetséges. A karma és reinkarnáció tanának keresztény értelme éppen az, hogy ismét és ismét le kell jönni a Földre az emberiséget terhelő negatív sors, a karma, az egész emberiséget sújtó bűnbetegség legyőzése érdekében. E harc megvívása során egyre több és több megismerést sajátíthat el az ember a megmentésére hivatott Isteni Szeretet lényéről.6 Így a sors, a karma Krisztus tanításává válhat az Isteni Szeretetről, akinek emberben történő gyakorlati megjelenésével éri el az emberiség földi végcélját, ahogy a Jelenések Könyvében a záró jelenetek azt elénk állítják.7 A bölcsesség régen az emberi élet része volt, de ösztönösen, míg az intellektualizmus elszakította az embert az isteni-szellemi világoktól, az embert teremtő Istenségtől. Rudolf Steiner a XX. század elején a modern intellektualizmust alakváltozáson át emelte fel a tiszta spiritualizált gondolkodás fényébe és a tudatos imaginációk életteljes világába. Ez a gondolkodás és imaginatív képalkotás az emberi jelenség, az ember lényének tudatát közvetíti a jóakaratú emberek számára. Végtelenül nagy a jelentősége a mai világban annak, hogy emberi mivoltunkra ráébredjünk, tudatában legyünk emberségünknek. A bölcsesség Szófia adja meg a számunkra a lehetőséget, hogy emberi minőségünkre ráébredjünk. Ebben segít az intelligencia spiritualizálása, azaz a szellemi gondolkozás elsajátítása és az ember képének imaginatív megpillantása, amikor rádöbbenünk, hogy önmagunkat találjuk meg a bölcsességben. Az emberben így megjelenő bölcsesség: antroposzszófia, azaz a Rudolf Steiner által megalapított antropozófia. Felmerül azonban a kérdés: mivé alakítjuk a továbbiakban emberségünknek a tudatát, mit kezdünk vele? Szemléletem szerint ez a 10

11 kérdés a szeretet teremtő akarásához vezethet el, azaz ahhoz a kreatív forráshoz, amelyhez éppen saját magunkról alkotott képünk, végső soron az a tiszta emberi alak vezet el, amelyet a bölcsesség ölén pillanthatunk meg, mint magasabb énünk képét, amivé válhatunk. Felismerhetjük, hogy a bölcsesség Szófia az ember létrehozásában vett részt. Nem kerülhetünk tisztába saját magunkkal sem, ha nem tanulmányozzuk most már tudatosan a bölcsességet. A tükör, amelyben torzítatlanul pillanthatjuk meg magunkat, így a szellemben van jelen, mert a bölcsesség Szófia ott tartózkodik. Ezt a tiszta alakot, az általánosan emberi minőséget láthatjuk meg más emberek irányában is, amint az ő lényük legszebb, legigazabb és legjobb képét őrzi. Így ahhoz tanulhatjuk meg a kapcsolódást, ami más emberekben a legszebb, legigazabb és legjobb. Ennek tanulása végtelenül kreatív, mert minden embernek megvan a saját minősége, ahogy minden csillagnak más a fénye az égbolton. Az ember tiszta alakja, az általánosan emberi minőség, ahogy az antropozófiában ez megtanulható, más emberek csillagát ragyogtatja fel, de nem kívül a csillagos égen, hanem itt a Földön. Ehhez ébredhet fel a jóakarat, a szeretet egész életen át történő tanulásához az antropozófia által. Más emberek csillaga mindig túlmutat saját létünkön, életünkön és elérendő célként állhat előttünk.8 Meg kell találni más emberekben az eszmét, az ideát, a másik ember eredeti ideáját. A világban meglévő 12 szempont a Zodiákusban, és Jézus Krisztus 12 apostolában is kifejezésre jut. Ahogy minden ember az életút során végrehajtott tettek alapján érthető meg a végén, úgy Krisztus megértéséhez hozzátartozik követőinek sorsa, illetve azok tetteinek megértése. Addig jogosult lehet egy-egy irányzat, míg követőinek tettei gyümölcsözőek mások számára. Ez a kulcsa egy-egy keresztény irányzat megértésének és megítélésének: ameddig követőinek tettei gyümölcsözőek mások számára, addig él az adott áramlat és ebben rejlik létjogosultsága. A történelemben új és új áramlatok jelennek meg, mert az ember lénye is átalakuláson megy át, más és más szellemi táplálékra van szüksége.9 De mik is ezek a gyümölcsök? A gyümölcsöt a Nap érleli meg és a gyümölcsfa önzetlenül nyújtja mások számára termését. Krisztus Napja a 12 szempont körzetén túli makrokozmikus világból jött a Földre és a földi világban sokszorosan tükröződik az egyes 11

12 mikrokozmoszokban, az egyes emberi individualitásokban. Ezért van annyi keresztény szekta, ami a jövőben csak fokozódni fog. Eljöhet az az idő, amikor Krisztus vallása az ő megértéséből fakadó tettek vallása lesz, vagyis ahány Krisztust követő ember lesz, annyi vallás lesz. Ez lesz a jó, mert a szavak, amelyekkel vallani fognak az emberek tetteik alapjairól, mások számára lesznek gyümölcsözőek, nem csupán a maguk számára. Krisztus Napja úton van: a csillagok világán túli királyságból vezet a Napút az emberi tettek által a másik emberhez. Az emberi tettek mércéje az a másik ember, aki szereti is e tetteket. Így az egyik ember szeretet-fája bizonyos számú ember számára ad gyümölcsöt, ők ebben sorstársak. A tettek által egyre több ember kerül kapcsolatba egymással, végül a tettek által az emberiség a Krisztus Nap lényét ragyogtatja fel. A javíthatatlanok végül önmagukat száműzik ebből a krisztusi közösségéből. A legnagyobb emberi szeretet lesz az, amellyel a javíthatatlanok továbbfejlődése érdekében tevékenykednek majd. Ekkor mérges csípést kell elviselni. Ez a javíthatatlanok hitetlensége, szeretetlensége és reménytelensége által kerül be azok lényébe, akik a továbbfejlődés érdekében a Krisztus közösség fehér erejét használják e sötét területen. Erre utal Krisztus mondása: Ímé adok néktek hatalmat, hogy a kígyókon és skorpiókon tapodjatok, és az ellenségnek minden erején; és semmi sem árthat néktek. (Lk 10,19.) A csillagok rendben állnak az égen, ilyen rendben állnak a Biblia csillagai is, az egyes versek, Igék egymáshoz igazodva. Egyesek ezt a részletet, vagy azt a részletet találják meg, a fizikai síkon azonban a tettek számítanak. A csillagok megértése és a bibliai Igék megértése a belőlük fakadó tettek alapján igaz, szép és jó. A csillagok és Igék megértése a szeretet fájának gyökérzete, ez a fa nem ebből a világból ered és általa kap fényt, életet és meleget az emberi individualitás, hogy tettei gyümölcsözőek legyenek mások, egy bizonyos emberi kör tagjai számára. Az emberi individualitás szava akkor hiteles, ha tetteit emberek egy bizonyos köre méltányolja. Az Isteni Szeretet világfája az egyes emberek esetében más és más minőséget kap. Az alap az Isteni Szeretet, erre az egyes emberek saját sorsukat helyezhetik. A tő az Isteni Szeretet, ebbe ki-ki beolthatja az ő életét és sorsvezetését, ez az emberre lett bízva. Bizalomból kapta az 12

13 ember a lehetőséget, hogy csatlakozhasson a már őelőtte meglévő Isteni Szeretethez, ez a csatlakozás a tettek világában történik. A János Evangélium szavai is erre utalnak: Én vagyok a szőlőtő, ti vagytok a szőlővesszők: Aki én bennem marad, én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt: mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. (Jn 15,5.) A csillagok szeretetteljes sugárzásukkal simogatják az embert, ahogy egy-egy bibliai Ige is megérinthet egy embert. A mózesi tízparancsolat egyik Igéje is szeretettel érintheti az embert: én, az Úr a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok (II. Móz. 20,5.) Megláthatjuk ebben és más Igében, amelyek az Úr szavait közvetítik, Jahve, az Úr teremtő és gondoskodó magatartását, amint erkölcsi elveket közöl az Ószövetségben. Az ószövetségi féltékeny, bosszúálló és fenyegető isteni magatartás mellett ezerszeresen van jelen a kegyelem, habár holdszerű visszfényben, például ezen Igében: irgalmasságot cselekszem ezeriziglen azokkal, akik engem szeretnek (II. Móz. 20,6.) Az Isteni Szeretet világfája gyökereit a csillagvilágba ereszti és elhatol a teljes Tejút sokaságához, törzsébe azok az emberek oltják bele magukat, akik igénylik az erőt, amit a Tejút csillagai adnak és gyümölcsei azon tettek, amelyeket más emberek szívesen vesznek, értékelnek, méltányolnak és igényük alapján életük részévé teszik őket. Itt nem emberi tekintélyek kialakítását kell gondolni, hanem emberi tettek méltánylását. A Napút egyes emberektől vezet tovább emberek bizonyos közösségéhez, nem sajátítható ki senki által és semmiféle emberi szervezet által. A tetteket kísérő szavak egy lényt alkotnak, ezzel számot kell vetnie minden emberi individualitásnak. Rozsnyai Ágnes A magyarság spirituális gyökerei c. művében az emberi szó-erő kialakulását és jövőbeni fejlődését gazdagon illusztráló II. fejezetben a szó-erő, az emberi szó-lény felülről történő inspirációjáról ír: Az ihletett próza, a dráma, a vers valójában már az emberen kívül ható angyali minőséget, a szellem-ént ragadja meg, azaz saját jövőbeli struktúránkat építi az énünkbe Bizony, kijelenthetem: szerencsés és boldog az a nép, akiben nagy költők hadserege nyúl az egekbe, hogy onnan a szellem-ént az ember lelkébe, legbensőbb lényegiségébe költöztesse. A szavak területén az a feladat áll előttünk, hogy más emberek felé az ő felülről jövő szavaikhoz, az ő angyali minőségükhöz keressük az utat, alulról 13

14 jövő szavaik gonosz sárkány-erejét éppen a szó-erővel kell legyőzni. Ehhez kell megtanulni szeretet-erőnkkel ellenőrizni és irányítani szavainkat. Ekkor kiiktathatjuk szavaink gonosz fullánkját.10 Eljön a kor, amikor emberi találkozások során a szavak a tettek után kelnek életre és a tettek a világ és az ember megismerése alapján kerülnek a lét oltárára. A szeretet hordozóiként tevékenykedő individualitások közösségében nem csupán a bölcsességről beszélnek majd, hanem azokról a tettekről is, amelyeket szeretet-cselekedetekként helyeztek el. Ekkor válik a szó a Jóság hordozójává és az ember szólénye Krisztus fegyverévé. Ehhez azonban olyan fogalmakat kell elsajátítani, amelyek Krisztus lényét értetik meg. A Krisztus megértéséhez kapcsolódó fogalmak körét kezdte el Rudolf Steiner a világban a tiszta gondolkodás területén közölni és az emberiség számára használhatóvá tenni. Ez teljesen új az emberiség szellemtörténetében, ehhez a bibliakutatásnak is fel kell emelkednie. Ahogy Rudolf Steiner által lehetővé vált Krisztus megértése, úgy más emberek számára is fokról fokra válik lehetővé, hogy a tiszta gondolkodás területén alkosson fogalmat a Krisztussal való kapcsolatáról. Ez minden ember szabadságában áll és új misztériumi életet jelent az előző korokhoz képest. Ennek az új misztériumnak az útján a materializmus, azaz a fizikai érzékeléshez kötött gondolkodásból történik a tudati feltámadás. A Jóság csak úgy kerül a Földre, ha elég sok fogalmat sajátítottunk el Krisztussal való egyéni kapcsolatunkról. A kezdeményező erőt adta meg Rudolf Steiner szellemtudományos antropozófiája, hogy pontosak legyenek fogalmaink ezen a területen. Csontváry Kosztka Tivadar Magányos cédrus c. festménye is a Napútról készült. A képen középen látható a magányos cédrus, bal kéz felől a széles út, jobb kéz felől a keskeny út minőségét festette meg Csontváry. A cédrus lombkoronája egészen az égig nyúlik fel, oly különös módon, hogy értelmét csak akkor közelítjük meg, ha fordítva képzeljük el, hogy a fa - a szeretet világfája is lehet - gyökerét az égbe ereszti. A fa tövénél mintha térdelő mozzanatot látnánk: a fa jobbra térdel. Jobb oldalon egy fénylő kő látható, titokzatos erők kötik a már egyénivé vált fa lényét a fénylő kőhöz. A fénylő Krisztus-Kő erejét igényli az, aki a szeretet világfájába oltotta be magát, amit a térdhajlás mozdulata mutat a képen. És íme, egy magányos lélekformát magára 14

15 öltő növekmény látszik a fa törzséből középtájon jobb kéz felé fordulva, mintha szólna. A szó-erő került megfestésre a szeretet világfájába oltott egyéniséget illetően. És ez még nem minden. A festmény bal kéz felőli részén össze-vissza állnak az ágak, korunk bábeli zűrzavaros állapotát jelezve, míg a látóvá lett lélek, amely szólni akar, egy éterikus alakot lát. A szeretetben kifejlődött lélek látóvá vált és az éteri Krisztusról akar szólni. Ehhez magányossá kellett válnia. A következőkben 2005-ben írt két esszében érintem a szeretet valóságának témáját, folytatva a 2001-ben megjelentetett kezdeményezésemet.11 A szeretetről való élő tudásnak kell egyre inkább és inkább kifejlődnie. Ez a téma egyelőre keveseket érdekel. Egyéni szeretet-tanok fejlődnek ki mégis, amelyek a bölcsesség elterjedése nyomán erőre fognak kapni óta levelekben, publikációmra írt viszont-esszében, élőszóban adott bíztatásban nyilvánult meg a dolog élete, valamint a külföldről érkezett érdeklődésben. A világ negatív eseményei is figyelmet ébresztenek a tudatos szeretet tanulásának, elsajátításának és gyakorlásának világ-jelentőségére. Továbbra is tartom magam a közvetítő szerephez: a szeretet egyes hitvallásai, a szabad bibliakutatás és a világ megismerésének szelleme között. A szeretet közösségét nem kell megszervezni, ahogy az ökumenizmus egyeztet az egyes hitvallások között, hanem egyéni tettekkel kell az utat megtalálni egy-egy konkrét személy irányában az emberi lét alapjaihoz. Fejtegetéseimben a hit, szeretet és remény erőiből formált tetteket röviden csak a szeretet tetteiként említem. A Rudolf Steiner által közölt ismeretek, az úgynevezett okkult bölcsesség területe egészen konkrétan kapcsolódik az általános emberszeretet kívánatos kialakulásához. A földi világban a rend, a bölcsesség és az erő minden területen megtalálható, ez az Égi Szófia lényéhez kötődik, az Isteni Bölcsességhez. Ennek ölén születik a szeretet, amellyel az emberi tettek harmonikusan illeszthetők a már meglévő rendhez. Ehhez azonban meg kell ismerni a világ és az emberi lét törvényeit. A szeretet gyakorlati kialakításához segít az Isteni Bölcsesség, amelynek egyik megnyilvánulása a bibliai kinyilatkoztatás. Az Isteni Bölcsesség tanulmányozásának és megismerésének azonban nem az írott szó az alapja, mert ez az alap a szellemi világokban található meg, ahonnan a bibliai kinyilatkoztatások is származnak. Az 15

16 élő bölcsesség elterjesztése, terjesztésének elősegítése a leghatásosabb eszköz a szeretet kultúrájának a kialakulásához. A Jóság még nincs a Földön, a szellemi körzetekből a Bölcsességből született szeretet tetteinek láttán kedves mosollyal örvendezik. Leonardo da Vinci Mona Lisa c. festménye12 egy előkelő és bölcs női alakot ábrázol, aki meglepő módon mosolyog. Ebben a mosolyban nem a személytelen kozmikus rend tükröződik, hanem az egyéniségből fakadó jóság. Gonosz irányzat az, ami a Bölcsesség fátylait szeretné megtartani és az emberiséget a tudatlanság gyermeki állapotában akarja céljainak felhasználni, azaz a figyelmet a materiálisan elérhető kincsekre fixálni. Rudolf Steiner életútjának tettei többek között a materializmus legyőzésének csodálatos tettei. Rudolf Steiner érdemeihez tartozik az is, hogy a bibliai Igék rendjét a csillagok világának rendje szerint magyarázta, kimutatta, hogy a csillagok világának teljes mértékben megfelel a bibliai Igék világa. A teremtéstörténet titkairól, az evangéliumokról, Szent Pál leveleiről, a Jelenések könyvéről szóló előadásai során példák sokaságával mutatta be a megegyezést. Így új távlatokat nyitott a bibliakutatás számára is. Írásomban azt az álláspontot próbálom kifejezni, amely a hitből, szeretetből és reményből fakadó földi tettek területén látja az egyes ember kereszténységének a jogosultságát. A szavakat kötheti az ember a Biblia és más inspirált írásművek szavaihoz, onnan merítve az erőt, de álláspontom szerint a szeretet szubsztanciájának elnyerése önálló és tudatos benső erőforrásként érhető el a XX. és a már elkezdődött XXI. században. Ilyen benső erőforrás esetén a szavak külső ráhatás nélkül jutnak el az írott szövegekhez. Az olyan tetteknek van a világon nagy jelentőségük, amelyek az önálló emberi keresés és kutatás után kerülnek a létbe. Ezek a szeretet cselekedetek termékenyítik meg a világot. Ez a megtermékenyítő hatás gyógyító is, a gyógyító erőket is fel kell már vennie az embernek, mert a mai világban élet-halál harc folyik. Ebben az élet-halál harcban bizonyára kisebb golgotai élményeken kell átmenni, hogy megvilágosodjék az ember teremtő lehetősége, hogy világossá váljanak azok a gondolatok és képek, imaginációk, amelyekkel a szeretet szubsztanciáját meg lehet ragadni, és tettekhez lehet vezetni. 16

17 A világ-szeretet képei és gondolatai által a feltámadási erőkhöz lehet csatlakozni és a Gonosz sötétben okozott csípéseit le lehet győzni a tettek mezején. Ehhez szükséges, hogy ne kész fogalmakat vegyünk fel szolgai módon, ne kész tan- és hitrendszerhez csatlakozzunk csupán, hanem a teljes benső magányban találjunk rá mindarra, amit mások mondanak. Krisztust másodszor is keresztre feszítették azzal, hogy nem értették meg Őt, de ismét feltámadt és kereső-kérő magatartásunk esetén szellemben mi is feltámaszthatjuk az Őt megértő gondolatokat és képeket. A feltámadt, élővé vált gondolatok és imaginációk kerülhetnek a Krisztus Nap köré, aki tetteink mellett áll, velünk együtt lép. A legnagyobb, ami az embernek megadatott, Krisztus Jézus küldetése volt. Magunkba kell őt fogadnunk, de nem csak értelmünkkel! Úgy kell a bensőnkbe fogadnunk, mint fizikai testünkkel az ételt. Az emberiség, amint kultúrkorszakról kultúrkorszakra halad, egyre inkább magához veszi, egyre inkább a belső lényébe fogadja az örömhírt. És földi küldetése végső céljának a szeretet-örömhír befogadását fogja érezni. Az evangéliumokban, a könyvben, a szeretet ereje van, a szeretet minden ereje. És a látó nem mondhat többet: Látom szellemben, hogy el fog jönni az idő, amikor az, ami az evangéliumban van, nem kint, egy könyvben lesz megtalálható, hanem magában az emberben, aki magához vette azt A szeretet próbája Sőt e te lelkedet is általhatja az éles tőr, hogy sok szív gondolatai nyilvánvalókká legyenek (Luk 2,34.) A következőkben kísérletet teszek a szeretet témájának antropozófiai ábrázolására. Írásom abból az élményből fakad, hogy az antropozófia tanulmányozása és az Alapkő-meditációval való foglalkozás felébresztheti az Antropozófia-lény és Alapkő-lény kettős arculatának titkát.14 Az antropozófia elvezethet a Krisztus-Nap megéléséhez, amely fókuszává válik az ember- és világfejlődés képi tablójának és egyúttal az Alapkő középpontjaként is adódik. Az antropozófiával való élés nem 17

18 vonja maga után a szeretet lépéseit, ez azonban az Alapkővel való munka során elengedhetetlen feltétel. Valójában a Rudolf Steiner által adott Alapkő, ahogy az a róla szóló meditációban megmutatkozik, magának az antropozófiának az újjászületését jelentheti az emberi szívben, ha felvesszük szívünkbe az Alapkövet. Az antropozófiai társaságban kibontakozott válság kapcsán Rudolf Steiner elhatározta, hogy az Alapkő spirituális gondolatait és imaginációit továbbadja tanítványainak az Alapkő-meditációban, pedig megtarthatta volna magának. Az év fordulóján tartott Karácsonyi Gyűlés során egy tettet hajtott végre, az Alapkő szeretetlényének átadását, ezt minden jóakaratú ember a szívébe fel is veheti. Ez a tett szabad volt és szeretetből fakadt. A válság szeretetlenségből eredt, és megoldása a szabad szeretet cselekedete volt Rudolf Steiner részéről. Ezt megérteni csak szeretettel lehet. Kezdeményezés is, amelyre az Alapkő szeretet-lényének a szívbe zárásával, ápolásával és a vele történő további munkával lehet válaszolni. Ez Rudolf Steiner lényének szeretetteljes megértéséhez is hozzátartozhat, mert ő ezt a lényt magában hordozta, ezen az alapon állt, ezt képviselte és a nyilvánosság elé tárta, vele kötötte össze magát. Szívbéli megértés hiányosságai miatt járta át tőr a szívét. A szeretet próbája tehát abban áll, hogy megtartjuk-e magunkban a bölcsességet, vagy önmagunkban azt újjászülve létrehozzuk-e a szeretet benső alapját, melyen állva a szeretet cselekedeteiben Nap-karmát teremtünk-e? Ahogy az emberiség jövőjét a küszöb nagy őre fátyolozza el az avatatlanok tekintete előtt, de egyben utat is mutat a jövő titkai felé, úgy az antropozófia jövőbeli útját az Alapkő rejti magában és nélküle az antropozófia nem éri el célját, és múlttá válik az emberiség fejlődésében. Az antropozófia területén a szeretet próbáját az Alapkő felvételével és az ebből fakadó kreatív tevékenység megtalálásával állhatjuk ki. A küszöb nagy őrének szavai is a szeretet tetteire utalnak: Most azonban el kell, hogy kezdődjék életedben az az idő, amikor már felszabadult erőkkel dolgozol tovább a fizikai világért.és ha te nem akarod erőidet a fizikai világért hasznosítani, akkor majd lesznek mások, akik ezt megteszik, és akkor az érzékfeletti világ a fizikai világban elért összes eredményeket magába fogadja, de te alólad kicsúszik a talaj, amelyben gyökereztél. A megtisztult világfejlődés 18

19 elhalad feletted és téged kizár magából. Így te a fekete utat választod, míg azok, akiktől elkülönültél, a fehér utat járják. 15 Korunkban a fény és a sötét harca hihetetlen mértékben növekszik és a sötétség erőinek győzelme lenne, ha a szeretetet nem lehetne tudományosan vizsgálni. Ehhez a tudományos vizsgálathoz újfajta képesség szükséges az ember részéről: a szívgondolkodás képessége. A szívgondolkodás az az eszköz, amivel a fényt meg lehet ragadni, megőrizni és a világban vele megállni, míg a sötétség a hideg gyűlölet és szeretetlenség forrása. A szívgondolkodás eredményei lehetnek a szeretet tudományának a tartalmai. Szeretnék néhány pédát adni, amelyekkel egy ilyen szeretet-tudomány létjogosultságát igazolni lehet, és helyét a szellemtörténetben ki lehet jelölni. Korunkban az intelligencia szerepe vitathatatlan. Mindenki nagyon okos. Emberi mivoltunkból viszont nap mint nap kivetkőzünk, ilyenkor a szeretet képességét jobbára elveszítjük. Két pólus mutatkozik meg, a fej és a szív pólusa. Fej-emberek vagyunk, gyenge szívbéli képességekkel és felmerülhet a kérdés, hogyan találhatunk rá a szív gondolataira, hogy egyensúlyt alkothassunk. A probléma abban áll, hogy beszédünkben lassan már csak pusztító utálatosságokról tudunk nyilatkozni, vagyis a sötétség erőinek tetteiről Földünkön (Mt 24). Hol találunk olyan beszédmódokat, ahol ne a pénz, a hatalom, a betegség, csalás, gyilkosság és gonoszság témái dominálnak? Az emberek közötti érintkezés színtere valójában szent hely a kozmosz számára, és ha nem szent célokért jönnek össze emberek, marad a pusztító beszéd.16 A beszédben tudnánk ugyanis a fej és a szív között a kiegyenlítő erőt megtalálni. A beszédünkben jelöljük ki helyünket a világban és a beszédünkkel tudjuk kifejezni a szellemi minőségünket. Más emberek joggal vagy jog nélkül rákérdezhetnek a szeretetből fakadó tettek miértjére és korkövetelmény a tettek megmagyarázása, amihez a világosan előadott indok is kell, amely végül indokolja a szeretet tudomány kialakítását: meg kell magyarázni, miért tesz az ember valamit szeretetből. Ilyen beszédmód egyensúlyt teremthet a fej és a szív erői között. Ezek után lássuk a téma szellemtudományos ábrázolását néhány oldalról. Rudolf Steiner egyik előadásában ezt mondta 1909-ben: Amikor ez a bódhiszattva a Földön meg fog jelenni és Maitreya- 19

20 buddhává lesz, megtalálja majd a Földön Krisztus vetését. Ez a vetés azokból az emberekből fog állni, akik így fognak szólni: nemcsak a fejem van tele a nyolcágú ösvény bölcsességével, nemcsak a tant szereztem meg, a szeretetről szóló bölcsességet, hanem szívem is tele van a szeretet eleven szubsztanciájával, azzal, ami belesugárzik a világba és akkor a Maitreya-buddha ezekkel az emberekkel a Föld további fejlődésére vonatkozó misszióját véghez viheti. (17) 1910-ben a Jézustól Krisztushoz c. ciklus 10. előadásában Rudolf Steiner így jellemzi ezt a szellemiséget: A jóságot fogja hozni ez a bódhiszattva, a jóságot a Szó, az Ige, a Logosz útján, minden képességét a Krisztusimpulzus szolgálatába állítja, és olyan beszéddel szól majd, amilyen beszéddel ma az emberek még nem tudnak szólni. Ez a beszéd olyan szent lesz, hogy aki meghozza, azt a jóság hozójának nevezhetjük. 18 A téma további ábrázolása ennek az előadásnak egy korábbi helyén: Az ember belső fejlődésének értelme azonban az, hogy a jóságról alkotott eszmék közvetlen morális ösztönzést is jelentsenek számunkra. Ez lesz a fejlődés menete a legközelebbi jövőben. És a tanítás itt a Földön egyre inkább olyan lesz, hogy az elkövetkező évszázadokban, az elkövetkező évezredekben az emberi beszédnek nem is sejtett mérhetetlen nagy ereje lesz, sokkal nagyobb, mint az elmúlt időkben, vagy akár a jelenben is. 19 Rudolf Steiner beszédei mutatják a fent említett szeretet tudományának, a szeretet bölcseletének és a belőle induló beszéd szerepét és értelmét. A szeretetteljes beszéd egykor mágikus lesz, nem nélkülözi sem a szeretet erejét és szubsztanciáját, sem a róla szóló tudományt. Máshol úgy nyilatkozik Rudolf Steiner, hogy egyre többen bontakoztatják ki magukból Buddha tanát, a nyolcágú ösvényt.20 Mit jelent ez? Hol találunk a mai civilizációban ehhez hasonlót? A fent ábrázoltakat úgy lehetne másként bemutatni, mint olyan lényt, amely az emberi individualitás szabad talaján fogan meg, szeretetből áll és a róla szóló tudásból: a szeretet bölcsessége, a szeretet filozófiája egyéni forrásból. A felelősség egy ilyen lényért az egyénben rejlik, hiszen ő adja a létfeltételeit. Ezért a hagyományos hitvallásokra épülő kereszténységben csak, mint magánvélemény képzelhető el ilyen bölcsesség. Egy ilyen lénynek fényt, életet és meleget csak az őt hordozó egyén adhat, nem lehet másra hivatkozni. 20

TARTALOM. - Bern, 1924. 10 A Hold a Nap, mint a két A mult (individualitás) és (az általános emberi). és szabadság:

TARTALOM. - Bern, 1924. 10 A Hold a Nap, mint a két A mult (individualitás) és (az általános emberi). és szabadság: TARTALOM ÉLET JELENTOSEGE - Bern, 1924. 10 A Hold a Nap, mint a két A mult (individualitás) és (az általános emberi). és szabadság: kozmikus Hold- és Naplét. Az bölcsessége. A Hold és a Nap két ember sorsszerû

Részletesebben

Rudolf Steiner. Szellemi hierarchiák és tükröződésük a fizikai világban

Rudolf Steiner. Szellemi hierarchiák és tükröződésük a fizikai világban Rudolf Steiner Szellemi hierarchiák és tükröződésük a fizikai világban Rudolf Steiner Szellemi hierarchiák és tükröződésük a fizikai világban Állatöv, planéták és kozmosz 10 előadás Düsseldorf, 1909.

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

Jézus az ég és a föld Teremtője

Jézus az ég és a föld Teremtője 1. tanulmány december 29 január 4. Jézus az ég és a föld Teremtője SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 1:1; Zsoltár 19:2-4; János 1:1-3, 14; 2:7-11; Kolossé 1:15-16; Zsidók 11:3 Kezdetben teremté

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK A KIADÓ MEGJEGYZÉSE KARÁCSONYI TANFOLYAM. ELSŐ ELŐADÁS, Dornach, 1924. január 2.

TARTALOMJEGYZÉK A KIADÓ MEGJEGYZÉSE KARÁCSONYI TANFOLYAM. ELSŐ ELŐADÁS, Dornach, 1924. január 2. TARTALOMJEGYZÉK A KIADÓ MEGJEGYZÉSE 13 KARÁCSONYI TANFOLYAM ELSŐ ELŐADÁS, Dornach, 1924. január 2. A körvonalazottan elképzelt emberkép illúziója. A fizikailag körvonalazott ember. A folyadékember, amelybe

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

HONNAN ERED AZ ETIKÁNK?

HONNAN ERED AZ ETIKÁNK? TARTALOMJEGYZÉK Prológus 7 Honnan ered az etikánk? 9 A szív = értékrendünk centruma 13 A lelkiismeret tisztasága 17 A beszéd tisztasága 25 A gondolatok tisztasága 37 Az indítékok és a tettek tisztasága

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27.

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27. 4. tanulmány Boldog és hálás július 21 27. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 12:2; 1Korinthus 13; Galata 5:19-23; 1Thesszalonika 1:1-10; 1Timóteus 1:15 Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért,

Részletesebben

2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni!

2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni! 2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni! Annak ellenére, hogy bár Jézus tanítását törekszünk megérteni, befogadni, mégis azt éljük meg, hogy bizonyos esetekben nem tudtunk, vagy nem tudunk jól dönteni.

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18.

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Mozgókép Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Kedves Testvérek! Sokszor érzi az ember, hogy egy prédikációban jó tanácsokat kap, példamutatást, utat, amin járni lehet, iránymutatást,

Részletesebben

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK Casa Balthasar, Róma, 2000-2002 Licencia dolgozat, Torontó, 2005-2007 Hivatásgondozási munka, 2007- KÉRDÉSFELTEVÉS

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Mester-ség. Jézus, Buddha, Krisna, a Zen mesterek, a mostani tanítók például Tolle mind ugyanazt mondták és mondják.

Mester-ség. Jézus, Buddha, Krisna, a Zen mesterek, a mostani tanítók például Tolle mind ugyanazt mondták és mondják. ÉN-MI Mester-ség Kincs Meg világosodás Mire érdemes figyelni? Változtatás elfogadás Mit jelent embernek lenni? Kinek Hány a viszonya? világ közepe van? Jézus és mi Nézőpont Átalakuló váltás kérdés Együttérzés

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

A tanítványság és az ima

A tanítványság és az ima január 11 17. A tanítványság és az ima SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 9:2-19; Máté 14:22-23; 26:36; János 17:6-26; Zsidók 2:17; 1Péter 4:7 De nemcsak őérettök könyörgök, hanem azokért is,

Részletesebben

A modern menedzsment problémáiról

A modern menedzsment problémáiról Takáts Péter A modern menedzsment problémáiról Ma a vezetők jelentős része két nagy problémával küzd, és ezekre még a modern a természettudományos gondolkodáson alapuló - menedzsment és HR elméletek sem

Részletesebben

TANULMÁNYOK SZERESD..."* ARTHUR LONG

TANULMÁNYOK SZERESD...* ARTHUR LONG TANULMÁNYOK ARTHUR LONG SZERESD..."* A két nagy parancsolat 1 Isten és ember szeretete, amelyet a vallás lényegének tartunk, látszólag semmiféle bonyolult teológiai vagy filozófiai problémát nem jelent.

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó

ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak

Részletesebben

Az Első Unitárius Népfőiskolai Tanfolyam Kolozsvárt.

Az Első Unitárius Népfőiskolai Tanfolyam Kolozsvárt. csendes óráimban, vagy álmatlan éjszakáimon át kirajzolódtak előttem a mélytitkú tárnák s gyakran hallani véltem a gépek zakatolását s a verejtékhúzó csákányok döngését a rózsafáim alatt, vagy a templomunk

Részletesebben

Szószék - Úrasztala - Szertartások

Szószék - Úrasztala - Szertartások Szószék - Úrasztala - Szertartások SIMÉN DOMOKOS MILYEN JÓ AZ AJÁNDÉKOZÓ ISTEN! Mt 20, 1-16 Joachim Jeremiás Jézus példázatai" című könyve szerint Jézus valódi példázatai - a szinoptikusoknál 40, Tamás

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1.

6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. 6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: I. A Heidelbergi Káté II. Második Helvét Hitvallás. Kálvin Kiadó, Budapest. 2004;

Részletesebben

Jézus órája János evangéliumában

Jézus órája János evangéliumában MICHAEL FIGURA Jézus órája János evangéliumában 1. A HELY- ÉS IDÔMEGHATÁROZÁS FONTOSSÁGA JÁNOS EVANGÉLIUMÁBAN A kánai menyegzôrôl szóló perikópában (2,1 11), amely a világosság olvasójának második titka,

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

MINERVA minőségi érdekérvényesítés a Magyar Waldorf Szövetségben, TÁMOP 251-07/1-2008-0101 HATÁROK KORLÁTOK NÉLKÜL

MINERVA minőségi érdekérvényesítés a Magyar Waldorf Szövetségben, TÁMOP 251-07/1-2008-0101 HATÁROK KORLÁTOK NÉLKÜL MINERVA minőségi érdekérvényesítés a Magyar Waldorf Szövetségben, TÁMOP 251-07/1-2008-0101 HATÁROK KORLÁTOK NÉLKÜL műhelymunka és konferencia WALDORF-SZÜLŐK és a WALDORF-PEDAGÓGIA IRÁNT ÉRDEKLŐDŐK számára

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

Az Új. Tanítás 2015. június 14-én

Az Új. Tanítás 2015. június 14-én Az Új Tanítás 2015. június 14-én Biró László Mi az Új? Mikor elhangzott a múlt havi tanítás, megfogalmazódott bennem, hogy most vasárnap hozzak én is egy kibontott sugallatot. Mikor az asztalomnál ültem,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

Értékeken alapuló, felelős döntést azonban csak szabadon lehet hozni, aminek előfeltétele az autonómia. Az erkölcsi nevelés kitüntetett célja ezért

Értékeken alapuló, felelős döntést azonban csak szabadon lehet hozni, aminek előfeltétele az autonómia. Az erkölcsi nevelés kitüntetett célja ezért ERKÖLCSTAN Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése, alakítása.

Részletesebben

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar Láma Csöpel A REJTETT ARC A Belső Ösvény pecsétjei Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar TARTALOM Előszó 7 A Belső Ösvény és a pecsétek 9 A rejtett arc

Részletesebben

Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium (Ciszterci Nevelési Központ) PEDAGÓGIAI PROGRAM

Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium (Ciszterci Nevelési Központ) PEDAGÓGIAI PROGRAM Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium (Ciszterci Nevelési Központ) PEDAGÓGIAI PROGRAM PÉCS 2011 Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ 4. oldal I.1. Az intézmény

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 Tartalom JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 JÉZUS SZENVEDÉSE MÁRK SZERINT Márk szenvedéstörténetének tanítása 19 1. Jézus az Isten Fia 20 2. A szenvedés hozzátartozik

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15.

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15. Kedves Testvérek! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15. Csütörtök óta, amikoris az Agora című filmet megtekintettem a moziban, le nem lohadó nyugtalanság

Részletesebben

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K!

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! Gyakran Ismételt Kérdések a Vonzás Törvényéről 2010 KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! A kiadvány a tartalom módosítása nélkül, és a forrás pontos megjelölésével szabadon terjeszthető.

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

1. LUCIFER és AHRIMAN

1. LUCIFER és AHRIMAN Rudolf Steiner előadásai 1. LUCIFER és AHRIMAN ( "Die geistigen Hintergründe der sozialen Fragen" c. előadás Dornach 1919. november 1-2. és a "Luziferische Vergangenheit und Arimaniche Zukunft im Lichte

Részletesebben

Engedelmeskedjetek egymásnak

Engedelmeskedjetek egymásnak Erdélyi Gyülekezet Zalatnay István Reménység Szigete 2010. augusztus 22. Lekció: 4Móz 9,15-23 Textus: Ef 5,21-6,9 Engedelmeskedjetek egymásnak Engedelmeskedjetek egymásnak, Krisztus félelmében. Az asszonyok

Részletesebben

yymár meglévő csoport számára:

yymár meglévő csoport számára: 1. HÉT: FILIPPI 1,1 11 Tényleg Krisztushoz tartozom? Kezdjük a beszélgetést azzal, hogy feltesszük valamelyiket a következő kérdések közül a csoportnak: yykezdő csoport számára: Mi indított arra, hogy

Részletesebben

Textus: Péld. 14.17, 14.29, 17.14, 19.19, 29.8, 25.28, 16.32, 15.1, 19.11, 10.12, 17.9, 25.21-22 Harag - önuralom

Textus: Péld. 14.17, 14.29, 17.14, 19.19, 29.8, 25.28, 16.32, 15.1, 19.11, 10.12, 17.9, 25.21-22 Harag - önuralom Lekció: Ef. 4.17-32 2013. ápr. 14. Gazdagrét Textus: Péld. 14.17, 14.29, 17.14, 19.19, 29.8, 25.28, 16.32, 15.1, 19.11, 10.12, 17.9, 25.21-22 Harag - önuralom Minél többet hallunk a bölcsességről, annál

Részletesebben

Tanterv az erkölcstan 1-4.

Tanterv az erkölcstan 1-4. Tanterv az erkölcstan 1-4. Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése,

Részletesebben

MEDDIG, URAM? Pasarét, 1987. december 31. (este) Cseri Kálmán

MEDDIG, URAM? Pasarét, 1987. december 31. (este) Cseri Kálmán Pasarét, 1987. december 31. (este) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Cseri Kálmán MEDDIG, URAM? Alapige: 13. zsoltár Az éneklőmesternek, Dávidnak zsoltára. Uram, meddig? Végképp elfeledkezel rólam? Meddig rejted el

Részletesebben

Ember - Föld Univerzum A világ és az emberiség kialakulása

Ember - Föld Univerzum A világ és az emberiség kialakulása L E C T O R I U M R O S I C R U C I A N U M Bevezetés az egyetemes bölcsességtudományba és a rózsakeresztes útba - 2. este Ember - Föld Univerzum A világ és az emberiség kialakulása Az ember, a Föld, az

Részletesebben

Létezik-e Antikrisztus?

Létezik-e Antikrisztus? Létezik-e Antikrisztus? Az embereknek sokféle elképzelésük van az Antikrisztusról, de e- gyedül csak a Bibliából kaphatunk helyes választ arra, hogy ki ő, és mit csinál. Felmerült már bennünk a kérdés:

Részletesebben

Lodzsong gyakorlatok 2 5. Küldés szeretet

Lodzsong gyakorlatok 2 5. Küldés szeretet Potova Lodzsong gyakorlatok 2 5 Küldés szeretet Amikor a meditációt végezzük, üljünk nyugodtan és lélegezzünk nyugodtan. Minden kilégzés alatt gondoljuk a következőt: A kilégzésünk olyan energia, amely

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Tiltott gyümölcs ÚJ generációs tanítások alkalmazása az ÉLETedben

Tiltott gyümölcs ÚJ generációs tanítások alkalmazása az ÉLETedben Tiltott gyümölcs ÚJ generációs tanítások alkalmazása az ÉLETedben CSAKRA- és MERIDIÁN-tisztító módszer IMÁval INGYENES CSAKRA- és MERIDIÁNtisztítás +harmonizálás IMÁVAL Tested, Lelked, Szellemed, Érzelmeid,

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Részlet: Georg Kühlewind: Figyelem és odaadás, Az én tudománya (Kláris Kiadó, 2002) c. könyvéből, 84 91 oldal 25. Az én

Részlet: Georg Kühlewind: Figyelem és odaadás, Az én tudománya (Kláris Kiadó, 2002) c. könyvéből, 84 91 oldal 25. Az én Részlet: Georg Kühlewind: Figyelem és odaadás, Az én tudománya (Kláris Kiadó, 2002) c. könyvéből, 84 91 oldal 25. Az én Mielőtt egy gondolat egy mondat formájában a tudatban megjelenik, szónélküli lénye,

Részletesebben

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET!

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Pasarét, 2012. augusztus 30. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Alapige: 1János 4,1 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket,

Részletesebben

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Tartalom Bevezető..3.old. 1. Gyermekkép...4.old. 2. Óvodakép 5.old. 3. Nevelési cél.7.old. 4. Az óvodai nevelés általános feladatai.8.old.

Részletesebben

Pinchas Lapide Ulrich Luz: Der Jude Jesus, Zürich, 1979. 1 Jn 1,1. Lk 24, 41. Denzinger: Enchiridion Symbolorum, ed. XXVIII., n. 344., 422.

Pinchas Lapide Ulrich Luz: Der Jude Jesus, Zürich, 1979. 1 Jn 1,1. Lk 24, 41. Denzinger: Enchiridion Symbolorum, ed. XXVIII., n. 344., 422. Pinchas Lapide, a jeruzsálemi American College Újszövetség-professzora, a Der Jude Jesus című könyv [1] szerzője, zsidó hitének, zsidó világképének rövid foglalatát a Zsidó hitem lényege című írásában

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

ŐSZENTSÉGE XVI. BENEDEK PÁPA ÜZENETE A BÉKE VILÁGNAPJÁRA 2012. JANUÁR 1.

ŐSZENTSÉGE XVI. BENEDEK PÁPA ÜZENETE A BÉKE VILÁGNAPJÁRA 2012. JANUÁR 1. ŐSZENTSÉGE XVI. BENEDEK PÁPA ÜZENETE A BÉKE VILÁGNAPJÁRA 2012. JANUÁR 1. A FIATALOK NEVELÉSE AZ IGAZSÁGOSSÁGRA ÉS A BÉKÉRE 1. Az új év kezdete, amely Isten ajándéka az emberiség számára, arra indít, hogy

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Szégyen (60x40 cm, vászon, vegyes technika) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉRZELEM és ÉRTELEM Nem értem, mit jelent ez az érzés! (Golán Angéla

Részletesebben

HÁZIREND. István Király Baptista Általános Iskola Kótaj 2015.

HÁZIREND. István Király Baptista Általános Iskola Kótaj 2015. HÁZIREND István Király Baptista Általános Iskola Kótaj 2015. T AR T AL OMJEGYZÉK PREAMBULUM... 5 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 6 A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA... 6 A HÁZIREND BETARTÁSA... 6 A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA...

Részletesebben

Pál származása és elhívása

Pál származása és elhívása 11. tanulmány Szeptember 5 11. Pál származása és elhívása SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Apostolok cselekedetei 9:1-22; 26:18; 1Korinthus 15:10; Galata 2:1-17; Filippi 3:6 De az Úr azt mondta neki:

Részletesebben

Karácsony A szeretet ünnepe?

Karácsony A szeretet ünnepe? A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 12. szám 2009. december Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Karácsony A szeretet ünnepe? Ha az autók

Részletesebben

ERKÖLCSTAN BEVEZETÉS. Alapelvek, célok

ERKÖLCSTAN BEVEZETÉS. Alapelvek, célok ERKÖLCSTAN BEVEZETÉS Alapelvek, célok Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodásés viselkedésmódjuknak

Részletesebben

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13.

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13. 11. tanulmány Hittel élni március 7 13. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Példabeszédek 28:4-5, 7, 9; 29:13; Róma 1:16-17; Galata 3:24; 1János 2:15-17 Az emberektől való félelem csapdába ejt, de aki

Részletesebben

Levelező Klub FELFEDEZŐK 1. 1. LECKE

Levelező Klub FELFEDEZŐK 1. 1. LECKE Levelező Klub FELFEDEZŐK 1. 1. LECKE 1. rész Kedves Barátunk! Gondolkoztál már azon, milyen lehet Isten? Isten annyira hatalmas, annyira csodálatos, hogy soha nem tudhatunk meg mindent róla. Isten azonban

Részletesebben

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 2013 Pedagógiai program Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 1 Tartalom Köszöntő...4 Küldetésünk...5 1. Az intézmény nevelési programja...7 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze A vezetés ajándékai Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze 4. Szolgálati felmérés Van elhívatásom? Van lelki ajándékom? Fel vagyok készítve? Vannak gyümölcseim? 6. A növekedés útja Róma 12,1-2 A

Részletesebben

JÉZUS KRISZTUS EVANGÉLIUMÁNAK VISSZAÁLLÍTÁSA

JÉZUS KRISZTUS EVANGÉLIUMÁNAK VISSZAÁLLÍTÁSA JÉZUS KRISZTUS EVANGÉLIUMÁNAK VISSZAÁLLÍTÁSA ISTEN AZ ÖN SZERETÃ MENNYEI ATYJA Isten az ön Mennyei Atyja. Személyesen ismeri önt, és jobban szereti, mint azt el tudná képzelni. Azt szeretné, hogy ön boldog

Részletesebben

A 2100 Konferencián, Budapesten, 2013. április 20-án elhangzott előadás szerkesztett anyaga

A 2100 Konferencián, Budapesten, 2013. április 20-án elhangzott előadás szerkesztett anyaga Takáts Péter Ami 2012 után lehet és lesz a szociális életben és a gazdaságban A 2100 Konferencián, Budapesten, 2013. április 20-án elhangzott előadás szerkesztett anyaga A szociális formák ember által

Részletesebben

Gyerő Dávid 1. Váltságdíj hitünkért: a csoda művelése

Gyerő Dávid 1. Váltságdíj hitünkért: a csoda művelése Gyerő Dávid 1 Váltságdíj hitünkért: a csoda művelése Ekkor magához hívta a sokaságot tanítványaival együtt, és ezt mondta nekik:»ha valaki énutánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét,

Részletesebben

Ha aa magasban. Kereszténység és közélet Kiút az anarchiából OSZTIE ZOLTÁN ELÔADÁSOK A SZENT ISTVÁN TÁRSULATNÁL XVI.

Ha aa magasban. Kereszténység és közélet Kiút az anarchiából OSZTIE ZOLTÁN ELÔADÁSOK A SZENT ISTVÁN TÁRSULATNÁL XVI. Ha aa magasban ELÔADÁSOK A SZENT ISTVÁN TÁRSULATNÁL XVI. OSZTIE ZOLTÁN Kereszténység és közélet Kiút az anarchiából OSZTIE ZOLTÁN Kereszténység és közélet Kiút az anarchiából SZENT ISTVÁNTÁRSULAT az Apostoli

Részletesebben

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon)

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) Öröm a gyerek (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) A gyerek az öröm, a reménység. Gyönge testében van valami világi; ártatlan lelkében van valami égi; egész kedves valója nékünk, mint a tavaszi vetés:

Részletesebben

HETÉNYEGYHÁZI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET STRATÉGIÁJA

HETÉNYEGYHÁZI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET STRATÉGIÁJA HETÉNYEGYHÁZI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET STRATÉGIÁJA KÉSZÜLT 2014 NYARÁN JÖVŐKÉP: Azt ismertük fel, hogy Isten olyan krisztusközpontú gyülekezetet akar látni Hetényegyházán, amely felismeri és cselekszi az

Részletesebben

Aki nélkül nem lehetne Karácsony

Aki nélkül nem lehetne Karácsony III. évf. 4. szám 2014. december A Budapest-Nagytétényi Református Egyházközség időszakos kiadványa Aki nélkül nem lehetne Karácsony Bármikor, bárhol végbemehet egy ilyen kérdezz-felelek: - Mi kell a Karácsonyhoz?

Részletesebben

A megváltás története, I. rész

A megváltás története, I. rész A megváltás története, I. rész A megváltás története című írásaink olyan sorozatot alkotnak, amelyek a bűnbeeséstől kezdve Isten Fia emberré lételéig végigkísérik Isten küzdelmét az ember megváltásáért.

Részletesebben

Böjti csönd Böjti tisztulás. Krisztus kereszten elmondott hét szava nyomán

Böjti csönd Böjti tisztulás. Krisztus kereszten elmondott hét szava nyomán Böjti csönd Böjti tisztulás Krisztus kereszten elmondott hét szava nyomán Jó reggelt! :) Új nap, tiszta lap! Míg mások mindenfélével foglalkoznak a reggeli kapkodásban, a legjobbat teszi az, aki időt ad

Részletesebben

TÉZISEK. HARRY POTTER HÉT ARCA: J. K. Rowling regénysorozatának hét irodalomelméleti megközelítése

TÉZISEK. HARRY POTTER HÉT ARCA: J. K. Rowling regénysorozatának hét irodalomelméleti megközelítése TÉZISEK HARRY POTTER HÉT ARCA: J. K. Rowling regénysorozatának hét irodalomelméleti megközelítése J. K. Rowling tíz évig írta regénysorozatát, így egy utolsó szegletéig jól átgondolt művel van dolgunk.

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Hittankönyv a középiskolák 11. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó ELSİ RÉSZ: KATOLIKUS DOGMATIKA Bevezetés A hittan, a teológia

Részletesebben

Az Istentől származó élet

Az Istentől származó élet Az Istentől származó élet Előszőr is mi az élet? Sokan próbálták deffiniálni, különféle kulturális, tudományos vagy vallási nézőpontokból is. A tudomány mivel a fő forrása a megfigyelés és az információ

Részletesebben

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09.

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE, Lk. 22;19, Azt tapasztalom testvérek, hogy első hallásra nehezen tud az ember megbarátkozni azokkal a szokatlanul új gondolatokkal,

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Családi nap című pályázati programról szóló beszámoló

Családi nap című pályázati programról szóló beszámoló Családi nap című pályázati programról szóló beszámoló Készült: Időpont: Csillagvár Waldorf Tagóvoda 8200 Veszprém Szent István út 12. 2013 november 25-december 05-ig A megvalósításban résztvevő óvodapedagógusok:

Részletesebben

A bölcsesség otthon: férj és feleség

A bölcsesség otthon: férj és feleség A bölcsesség otthon: férj és feleség Lekció: 1Pét. 3.1-9 Textus: Péld 5.15-23, 2.16-1, 14.1, 21.9, 21.19, 12.4, 11.22, 18.22, 19.14, 30.18-19 2013. okt. 20. A bölcsesség otthon. Mit tanít a Példabeszédek

Részletesebben

El camino A zarándokút. 1. állomás

El camino A zarándokút. 1. állomás 1. állomás Ennek a zarándokútnak az alapjai nagyon sok régi katedrális falára fel van vésve, de nem úgy, mint egy labirintus, hanem mint egy egyszerű út. Nincsenek benne kijárat nélküli zsákutcák. Az emberek

Részletesebben

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5.

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5. Etika Bevezető Oktatási cél: A kurzus célja az etika körébe tartozó fogalmak tisztázása. A félév során olyan lényeges témaköröket járunk körbe, mint erény erkölcsi tudat, szabadság, lelkiismeret, moralitás,

Részletesebben

Györffy István Katolikus Általános Iskola. Pedagógiai Program. Karcag 2015.

Györffy István Katolikus Általános Iskola. Pedagógiai Program. Karcag 2015. Györffy István Katolikus Általános Iskola Pedagógiai Program Karcag 2015. 1 Tartalomjegyzék ALAPADATOK... 4 1. BEVEZETÉS, AZ ISKOLA ARCULATA... 11 2. A GYÖRFFY ISTVÁN KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLDETÉSNYILATKOZATA,

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata ALAPTANÍTÁSOK A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata 1Korinthus 14:27-29 Ha valaki nyelveken szól, kettı vagy legfeljebb három legyen, mégpedig egymás után; és egy magyarázza

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben