Az Erste Alapkezelő Zrt. SZABÁLYZATA A LEGJOBB VÉGREHAJTÁSRÓL (Végrehajtási Politika) Hatály: október 25.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Erste Alapkezelő Zrt. SZABÁLYZATA A LEGJOBB VÉGREHAJTÁSRÓL (Végrehajtási Politika) Hatály: október 25."

Átírás

1 Az Erste Alapkezelő Zrt. SZABÁLYZATA A LEGJOBB VÉGREHAJTÁSRÓL (Végrehajtási Politika) Hatály: október 25.

2 Az Erste Alapkezelő Zrt. a befektetési alapkezelés, valamint a portfóliókezelési szolgáltatás nyújtása során teljesíti azon jogszabályi kötelezettséget,, mely szerint ügyfelei legjobb érdekeinek megfelelően jár el, amikor más vállalkozásoknak ad olyan végrehajtási megbízásokat, amelyek az ügyfél nevében pénzügyi eszközökkel való kereskedésre vonatkozó döntéseiből következnek, továbbá megtesz minden ésszerű lépést annak érdekében, hogy ügyfelei számára a lehetséges legjobb eredményeket érje el az ügyféllel kötött portfoliókezelési szerződés keretein belül, melynek a befektetési politika mellékletét képezi. Jelen szabályzatot az Alapkezelő valamennyi ügyfele, és valamennyi, általa kezelt kollektív befektetési forma vonatkozásában, mind az általa végzett befektetési szolgáltatási tevékenység, mind az általa végzett alapkezelési tevékenység során egyöntetűen alkalmazza. Jelen szabályzat hatálya alá tartozik továbbá minden olyan ügylet, amikor a Társaság valamely ügyletet nem kereskedelmi partner igénybevételével bonyolítja le, hanem az ügyfelek, alapok portfóliója között végez átcsoportosítást egyéni portfóliókezelés, vagy alapkezelés keretében. A Társaság nem fogalmaz meg eltérő végrehajtási/legjobb végrehajtási politikát a lakossági és szakmai ügyfelei részére, mert megítélése alapján a portfóliókezelési szerződés alapján mind a lakossági, mind a szakmai ügyfelek azt várják el, hogy a Társaság a szerződésben meghatározott befektetési politika által megengedett eszközök vásárlása révén a portfólió értékét maximalizálja. Ez a kötelezettség nem csak egy adott megbízás teljesítése során merül fel, hanem a portfóliókezelési tevékenység során folyamatosan is. Ennek keretében a megbízások kiadása, illetve az ügyletek megkötése során nem merülnek fel eltérő szempontok annak alapján, hogy milyen minősítésű ügyfelek javára/terhére történik a megbízás, illetve ügyletkötés. A Társaság mindenkor tisztességesen, a szakma szabályainak betartásával, az egyenlő elbánás elvének alkalmazásával igyekszik alapkezelési és portfóliókezelési tevékenységét ellátni. Tekintettel arra, hogy Társaság a megbízások végrehajtását partnerein keresztül végzi, ezért jelen politikában foglaltak alapján a lehető legkedvezőbb szolgáltatás nyújtására vonatkozó kötelezettsége az ennek megfelelő partner kiválasztására terjed ki. A partner eljárására vonatkozóan a partnernek kell biztosítani a hatékony legjobb teljesítés, illetve best execution rendelkezések érvényesülését. A partnerkiválasztás szabályai Az ügyleteket végre lehet hajtani szabályozott piacokon, multilaterális kereskedelmi platformokon (MTF-ek) vagy más helyszínen (beleértve a nem tőzsdei over the counter OTC tranzakciókat is). A kereskedések azokra a partnerekre korlátozódnak, akik szerepelnek az aktív partnerek listáján. Az aktív partnerek listáját a Társaság Igazgatóságnak kell jóváhagynia, és évente legalább egyszer átvilágítási folyamatnak kell alávetni. Új partner csak átvilágítás után kerülhet fel a partnerlistára. Az átvilágítás kritériumait minden partner esetében dokumentálni kell. Minden Alap esetében forgalmi kimutatást kell készítenie a kereskedés volumenéről és a partnereknek fizetett jutalékról és azt külön kérésre, vagy évente egyszer a Társaság Igazgatóságának meg kell küldeni. Kérésére ezt a dokumentumot a CIO rendelkezésére kell

3 bocsátani és a partnerek kiválasztásának indokait éves rendszerességgel dokumentálni kell (pl. piac elemzés, költségek, stb.). Az aktív partnerek listáját a jelen szabályzat mellett a Társaság Kockázatkezelési szabályzat és politika elnevezésű dokumentumának 1. sz. melléklete tartalmazza. A kereskedési partnerek kiválasztásának és minősítésének folyamatát a Társaság Kockázatkezelési szabályzat és politika dokumentumának 7. fejezete taglalja. A minősítési folyamatban a portfoliókezelési tevékenység irányítója (a továbbiakban: befektetési vezető vagy CIO) készíti el ügyfélközpontúságra, megbízások végrehajtására, jutalékokra és elemzésekre vonatkozó részeket a vagyonkezelők javaslatai alapján. Új partnercég a listára csak a befektetési vezető javaslata alapján kerülhet fel. Az aktív partnerek listáját az igazgatóság hagyja jóvá a kockázatkezelési terület ajánlatára. A portfóliókezelők csak az adott partnerlistán lévő cégekkel köthetnek üzletet. Egy adott üzletkötés során a vagyonkezelőnek úgy kell kiválasztani a partnercéget, hogy lehetőleg a "legjobb teljesítés elve" érvényesüljön, amely során a "legjobb árat" és a "legalacsonyabb költséget" kell figyelembe venni és így optimalizálni a portfolió teljesítményét. Az eljáró portfóliókezelő köteles minden esetben jelezni a befektetési vezetőnél, amennyiben egy ügylet teljesítésénél a partnercéggel szemben kifogás merült fel, így különösen abban az esetben, ha a teljesítés paraméterei tekintetében eltérés van a megbízás során megadottaktól, ha a teljesítés késedelmet szenvedett, ha az ügyletkötés dokumentációja nem megfelelő vagy nem került határidőben megküldésre. Ilyen esetben a befektetési vezető kérheti az adott esetben szükséges egyéb intézkedések megtétele mellett az időközbeni újbóli minősítés elvégzését. A Társaság Kockázatkezelési területe legalább negyedéves rendszerességgel forgalmi kimutatás statisztikát kereskedés volumenéről és a partnereknek fizetett jutalékról. Az Erste Alapkezelő Zrt. eszköztípusonként megnevezi azokat a partnereit, amelyeknek végrehajtási megbízások ad. Az így azonosított partnereknek az esetleges kötelezettségeknek megfelelő végrehajtási megállapodással kell rendelkezniük. Az Erste Alapkezelő Zrt. által adott megbízások jelenleg a következő eszköztípusokra vonatkoznak: a) részvények, b) kincstárjegyek, kötvények, c) a b) pontban felsoroltakra kötött visszavásárlási megállapodások (repo ügyletek), d) befektetési jegyek, e) fedezeti ügyletek f) bankbetétek. g) strukturált termékek Az Erste Alapkezelő Zrt. a tranzakció legjobb végrehajtása, illetve kezelt portfóliók és alapok számára a lehető legjobb eredmény elérése érdekében történő eljárás során az alábbi szempontokat veszi figyelembe: 1. a pénzügyi eszköz ára

4 2. a tranzakció költsége 3. a tranzakció végrehajtásának és a teljesítésének valószínűsége, 4. a tranzakció végrehajtásának gyorsasága (időigénye) 5. a tranzakció nagyságrendje, 6. a végrehajtási helyszín tulajdonságai, az elszámolás minősége 7. a tranzakció jellege, 8. a tranzakció tárgyát képező pénzügyi eszköz tulajdonságai 9. a Társaság által kezelt befektetési alap céljai, az adott befektetési alap befektetési politikája és speciális kockázatai 10. az ügyfélportfólió esetén az ügyfél Bszt. szerinti minősítése 11. az ügyféllel kötött portfóliókezelési szerződésben meghatározott befektetési irányelvek Mivel a Társaságnak nemcsak a lehető legjobb kereskedési döntéseket kell meghoznia, hanem a kezelésében lévő alapok érdekeinek megfelelően kell eljárnia, a döntések meghozatalakor az összes releváns körülményt figyelembe kell vennie. Ez együtt kell járjon a piaci elemzésekhez való minél szélesebb körű hozzáféréssel, ezért a Társaság köthet kereskedési partnereivel olyan megállapodásokat, amelyek keretein belül akár harmadik fél piac elemzési szolgáltatásait is igénybe veheti. Amennyiben a fentiek alapján nem eldönthető, úgy elsőbbséget élveznek azok a befektetési vállalkozások, amelyek rendszeresen piaci elemzésekkel, adatokkal, egyéb információkkal látják el az Erste Alapkezelő Zrt-t. Amennyiben egy Ügyfél kifejezett kérése, hogy a tranzakciókat egy bizonyos piacon vagy platformon teljesítsük, úgy ezt a kérést figyelembe kell venni, amennyiben az nem ütközik jogszabályba, a portfóliókezelési szerződésbe megahatározott befektetési politikába vagy a Társaság belső szabályzatába. Ebben az esetben az itt meghatározott legjobb végrehajtási elvek nem érvényesek, és a Társaság egyértelműsíti, hogy emiatt nem garantálható a legjobb végrehajtás elvének érvényesülése. A tőzsdén vagy aukción kereskedett eszközök esetében a Társaság a legalacsonyabb költségszintet biztosító partnerek előnyben részesítésére törekszik. Azon eszközök esetében, amelyeknél a kereskedés nem szabályozott piacon zajlik a Társaság köteles az adott eszközre vonatkozó árjegyzés adatait később is reprodukálhatóan tárolni és az üzletkötést legalább az adott árjegyzésben szereplő legjobb árfolyamon teljesíteni. Amennyiben az adott eszköz egyik fent részletezett kereskedési helyen sem vásárolható meg, illetve értékesíthető, úgy az eszköz vételére/értékesítésére több ajánlatot kell kérni, melyek közül az ügyfél számára legkedvezőbbet kell kiválasztani. Kötvényeket, állampapírokat érintő tranzakciók általában kereskedési platformokon keresztül vagy közvetlenül a partnerekkel köttetnek. Ilyen esetben a Társaság a legalább két partnertől kér be árjegyzést, és vizsgál olyan tényezőket, mint az ár, mennyiség illetve un. blokk kritériumok. Első alkalommal történő kibocsátás esetén a fenti kritériumok mellett az allokáció valószínűségét is figyelembe kell venni. Részvények, exchange traded fund -ok (ETF-ek) valamint exchange traded bond -ok és certifikátok esetében a likviditás kiemelten fontos szempont. Magas likviditás esetén az ár/árfolyam és a gyorsaság szempontjai kapnak magasabb prioritást, alacsony likviditás esetén

5 viszont a megbízás típusa, valamint a végrehajtás és teljesítés valószínűsége kap nagyobb hangsúlyt. A Társaság eltérő rendelkezés hiányában, valamennyi BÉT-re bevezetett részvény esetében a teljesítés elsődleges helyszíne a BÉT. A BÉT-en, mint végrehajtási helyszínen végrehajtandó részvénytranzakciók lebonyolításához megfelelő partner kiválasztásának legfőbb szempontja a végrehajtás költsége valamint a tranzakció végrehajtásának pontossága, megbízhatósága. Betétek A betétek esetében a Társaság az elérhető hozamokat és a Társaság kockázatkezelési területe által felállított partnerlimiteket szem előtt tartva hoz döntést a betétek elhelyezéséről. Kollektív befektetési eszközök A Társaság az ilyen típusú értékpapírokra közvetlenül a forgalmazóval vagy kereskedési partnereken keresztül köt üzletet. Amennyiben a legkedvezőbb végrehajtás megvalósítása megköveteli, a Társaság egyéb partnereknek ad megbízást, figyelembe véve jelen politika előírásait. Határidős és azonnali devizaügyletek A határidős devizaügyletek megkötésére általában azoknál a partnereknél kerül sor, ahol a fedezendő alapügylet is megkötésre került. Amennyiben ezen partnernél a fedezeti ügylet megkötésére nincs lehetőség vagy kedvezőtlenek s kondíciók, úgy a Társaság elsősorban a más szerződéses partnerektől kapott árajánlat alapján, a legjobb árfolyamon köti meg az ügyletet, figyelembe véve a Társaság kockázatkezelési területe által felállított partnerlimitet. Az azonnali devizaügyletek esetén a partnerek kiválasztása az OTC ügyletekével (kötvény tranzakciók) azonos módon történik, és a szerződéses partnerektől kapott árajánlatok alapján, a legjobb árfolyamon kerülnek megkötésre. A fent részletezett kritériumok alapján az ügyfelek számára biztosított legjobb végrehajtás érdekében az alábbi vállalkozásoknak adhatók megbízások, amennyiben az adott partner és az Alapkezelő között érvényes és hatályos szerződés áll fenn: Eszköztípus Kereskedési helyszín Befektetési vállalkozás (prioritási sorrendben) Részvények, ETF-ek Tőzsde, OTC piac Erste Befektetési Zrt, KBC, Concorde, Raiffeisen Bank, Unicredit Bank Hungary, OTP Bank Hitelviszonyt megtestesítőaukció, Tőzsde, OTC piac Erste Befektetési Zrt, ERSTE Bank értékpapírok beleértve az Hungary, OTP Bank, ING Bank Mo-i állampapírokat is Fióktelepe, MKB Bank, CIB Bank, FHB Ker.Bank, FHB Jel.Bank, Citibank Magyarországi Fióktelep, UniCredit Bank Hungary, K&H Bank, Concorde, Erste Group Bank AG (Wien), JP Morgan Chase Bank, Citigroup Global Markets Limited, Carl Kliem S.A., Nomura International Plc., Deutsche Bank AG London, Wallich & Matthes B.V., BNP Paribas

6 Bankbetétek Pénzpiac Befektetési alapok: ERSTE Bank Hungary, OTP Bank, K&H Bank, Budapest Bank, UniCredit Bank Hungary, ING Bank Mo-i Fióktelepe, Erste Group Bank AG PM: ERSTE Bank Hungary, OTP Bank és a számlavezető bankok az egyes nyugdíjpénztáraknál Befektetési jegyek OTC piac Erste Befektetési Zrt, Erste Group Bank AG Fedezeti ügyletek OTC piac Erste Bank Hungary, Erste Befektetési Zrt. ING Bank Mo-i Fióktelepe, OTP Bank, Citibank Magyarországi Fióktelep, UniCredit Bank Hungary, K&H Bank Tekintettel a struktúrált termékek összetettségére, a Társaság minden esetben részletesen megvizsgálja ezen termékek lényeges kondícióit, így nincs olyan általános minősítés, mely alapján bármely kibocsátó termékét automatikusan megvásárolná vagy a lehetséges tranzakciós körből kizárná. A követett gyakorlat alapján a Társaság által kezelt portfóliókban struktúrált termékek csak marginális és kiegészítő jelleggel vannak jelen, és ezen termékek is csak az Ügyfelek hozzájárulásával és az ügyfelek kifejezett kérésére kerülhetnek be az adott portfólióba. A Társaság által kezelt portfóliókra vonatkozó eszközallokációs mechanizmus szabályozása A PORTFÓLIÓKRA KÖTÖTT ÖSSZEVONT ÜGYLETEK SORÁN ALKALMAZANDÓ ALLOKÁCIÓS SZABÁLYOK 1.1 Szétosztási szabályok Az Alapkezelő portfólió-kezelési tevékenysége során, amennyiben több, egymástól elkülönített portfóliót is kezel, akkor ezen portfóliók, illetve portfólió tulajdonos megbízók tekintetében az egyenlő elbánás elvét követi. Az Alapkezelő az általa kezelt portfóliók részét képező eszközök tárgyában minden esetben a saját nevében, de a megbízók javára és terhére intézkedik. Amennyiben az Alapkezelő a pénzügyi eszközök vételével és eladásával kapcsolatosan a megbízók javára összesítetten jár el, akkor a tranzakciók eredményének allokálása során az alábbi szétosztási szabályokat alkalmazza: 1.1 Modell portfólió alapján történő homogén szerkezetet célzó allokáció Célja: a tranzakcióban érintett instrumentum portfóliónkénti aránya szórásának csökkentése, az adott instrumentum aránya szempontjából lehetőleg homogén portfóliók kialakítása egy adott tranzakció eredményének szétosztása által. Módja: a szétosztás során elsőként meghatározásra kerül az adott instrumentum a portfóliók összességében a szétosztást követően megvalósuló összesített aránya. Ezt követően szűkíthető a szétosztásban részt vevő portfóliók köre oly módon, hogy abban nem vesznek tovább részt azon portfóliók, amelyek az allokáció eredményeként az összesített átlagos aránytól távolabb kerülnének. Vagyis vételi allokációban nem vehet részt olyan portfólió, amelyben már a vételt megelőzően is magasabb volt az érintett instrumentum aránya, mint az összesített a tranzakciót követően megvalósuló átlag (hasonlón az eladási allokációból kimaradnak azon portfóliók, amelyekben már az eladást

7 megelőzően is kevesebb volt az adott instrumentumból, mint az összesített átlag). Ezt követően a szűkített körben úgy kell elvégezni a szétosztást, hogy annak eredményeként az allokációban részt vevő portfóliókban az érintett instrumentum aránya a lehető legtöbb portfólió esetében azonos legyen. Az eljárás alkalmazásának feltétele: a modell portfólió alapján történő szétosztási eljárás a portfóliók teljes körén, bármely eszköztípus esetén alkalmazható. A kialakítandó portfólió szerkezet meghatározásánál azonban figyelembe kell venni az egyes instrumentum típusokra az ügyfelek által kockázat viselési preferenciáik alapján meghatározott korlátokat, a szétosztási eljárás során a teljes portfólió méretét csak az ügyfél által az adott instrumentum típusra megjelölt limit mértékéig kell figyelembe venni. 1.2 Duráció alapján történő allokáció Célja: kötvényportfóliók durációi (átlagos hátralévő futamidő) szórásának csökkentése, az egyes portfóliók durációinak lehetőség szerinti homogenizálása egy adott tranzakció eredményének szétosztása által. Módja: a szétosztás során elsőként meghatározásra kerül a kötvény portfóliók összességében a tranzakció eredményének szétosztását követően kialakuló összesített duráció. Ezt követően szűkíthető a szétosztásban részt vevő portfóliók köre oly módon, hogy abban nem vesznek tovább részt azon portfóliók, amelyek az allokáció eredményeként az összesített durációtól távolabb kerülnének. Vagyis például hosszú lejáratú kötvény vételi allokációban nem vehet részt olyan portfólió, amelynek durációja már a vételt megelőzően is hosszabb volt, mint az összesített a tranzakciót követően megvalósuló összesített duráció. Ezt követően a szűkített körben úgy kell elvégezni a szétosztást, hogy annak eredményeként az allokációban részt vevő kötvény portfóliók durációja a lehető legtöbb portfólió esetében azonos legyen. Az eljárás alkalmazásának feltétele: a duráció alapján történő szétosztási eljárást a portfóliók lehető legszélesebb körén azonban kizárólag kötvény típusú instrumentumok esetében lehet alkalmazni. A kialakítandó duráció meghatározásánál azonban figyelembe kell venni a kötvény típusra az ügyfelek által meghatározott korlátokat, a szétosztási eljárás során a teljes portfólió méretét csak az ügyfél által a kötvény típusra megjelölt limit mértékéig kell figyelembe venni. 1.3 Pénzegyenlegek (szabad / negatív) arányában történő allokáció Célja: a portfóliókban átmenetileg keletkező likviditás / likviditás-hiány kezelése, oly módon, hogy az a befektetési ügyletmenet hatékonyságát ne veszélyeztesse (napi likviditás elhelyezése pénzpiaci instrumentumokban), a költségeket és a portfóliók kockázatát ne növelje (overdraft, illetve késedelmi kamatok elkerülése a negatív egyenlegek rendezése, pénzpiaci pozíciók megszüntetése által). Módja: a tranzakció eredményének szétosztása vétel esetén a pozitív szabad pénzegyenlegek, eladás esetén pedig a negatív egyenlegek arányában történik. Az eljárás alkalmazásának feltétele: a pénzegyenlegek arányában történő allokáció a portfóliók teljes körén elsősorban pénzpiaci instrumentumokra kötött tranzakciók eredményének szétosztására alkalmazható. 1.4 Egyedi allokáció Célja: a portfólió tulajdonos ügyfelek egyedi utasításainak végrehajtása, egyedi portfóliókat érintő tranzakciók eredményének szétosztása (pl. adott ügyfél kockázati preferenciája megváltozása miatt kizárólag az adott portfólió szerkezetének átsúlyozása, vagy egy adott ügyfél általi jelentős mértékű tőkebefizetés / tőkekivonás, stb.). Módja: az ügyfél egyedi utasítása alapján kötött tranzakció eredményét egyedileg allokáljuk az utasítást adó ügyfél portfóliójára.

8 Az eljárás alkalmazásának feltétele: az egyedi allokációs eljárás indokolt esetben (pl. portfólió kezelési szerződésben rögzítettek szerinti az ügyféltől származó egyedi utasítás alapján kötött tranzakció esetében, stb.) bármely portfólióra és bármely instrumentumra alkalmazható. Az Alapkezelő által kezelt portfóliókra vonatkozó eszközallokációs mechanizmus részletes szabályai (pl.: elsődleges, másodlagos allokációs döntések) az Alapkezelő Vagyonkezelési Szabálykönyvében kerülnek bemutatásra. A tranzakciók allokációs szabályait a Társaság Vagyonkezelési szabálykönyve tartalmazza. A szabályzat/politika felülvizsgálata Az Erste Alapkezelő Zrt. rendszeresen nyomon követi a kialakított végrehajtási politika hatékonyságát, és különösen a megnevezett vállalkozások végrehajtás során nyújtott teljesítményét, és - amennyiben lehetséges - kiigazítja a hiányosságokat. A felülvizsgálatot évente el kell végezni, valamint olyan lényeges változások beálltakor is, amelyek hátrányos hatással vannak a vállalkozás azon képességére, hogy továbbra is a lehető legjobb eredményeket érje el ügyfelei számára.

K&H Alapkezelő Zrt. Végrehajtási politikája 2015. május 26.

K&H Alapkezelő Zrt. Végrehajtási politikája 2015. május 26. K&H Alapkezelő Zrt. Végrehajtási politikája 2015. május 26. 1 1. Bevezetés A 2014. évi XVI. törvény (KBFTV), a 231/2013/EU Rendelet (ABAK-Rendelet), valamint a 2007. évi CXXXVIII. (BSZT) törvény előírásainak

Részletesebben

AZ SPB BEFEKTETÉSI ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA

AZ SPB BEFEKTETÉSI ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA AZ SPB BEFEKTETÉSI ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA Jelen politika tartalmazza az SPB Befektetési Zrt.-nek (a továbbiakban: Társaság) a 2007. évi CXXXVIII. Törvényben (a továbbiakban: Törvény) meghatározottak

Részletesebben

G. MELLÉKLET: A SOPRON BANK VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA

G. MELLÉKLET: A SOPRON BANK VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA G. MELLÉKLET: A SOPRON BANK VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA 1. Általános alapelvek A pénzügyi eszközökre vonatkozó megbízások Ügyfelek számára következetesen legjobb végrehajtása érdekében a Bank az itt bemutatott

Részletesebben

Az MKB Bank Zrt. legkedvezőbb végrehajtási (best execution) politikája

Az MKB Bank Zrt. legkedvezőbb végrehajtási (best execution) politikája Az MKB Bank Zrt. legkedvezőbb végrehajtási (best execution) politikája Az MKB Bank Zrt-nek (a továbbiakban: Bank), a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető

Részletesebben

VÉGREHAJTÁSI POLITIKA

VÉGREHAJTÁSI POLITIKA MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VÉGREHAJTÁSI POLITIKA a Magyar Posta Befektetési Zrt. Üzletszabályzatának Jelen melléklet hatályba lépésének napja: 2016. szeptember

Részletesebben

Végrehajtási politika/a legjobb végrehajtás A kollektív befektetési forma nevében történő üzletkötésre vonatkozó döntések végrehajtása

Végrehajtási politika/a legjobb végrehajtás A kollektív befektetési forma nevében történő üzletkötésre vonatkozó döntések végrehajtása Végrehajtási politika/a legjobb végrehajtás A kollektív befektetési forma nevében történő üzletkötésre vonatkozó döntések végrehajtása A Budapest Alapkezelő Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 193.)

Részletesebben

01/2009/08. számú. Vezérigazgatói Utasítás. Tárgy: Végrehajtási és kiegészítő végrehajtási politika

01/2009/08. számú. Vezérigazgatói Utasítás. Tárgy: Végrehajtási és kiegészítő végrehajtási politika 01/2009/08. számú VU Végrehajtási és kiegészítő végrehajtási 01/2009/08. számú Vezérigazgatói Utasítás Tárgy: Végrehajtási és kiegészítő végrehajtási politika Sorszám Időpont Módosított rendelkezések A

Részletesebben

VÉGREHAJTÁSI POLITIKA

VÉGREHAJTÁSI POLITIKA MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VÉGREHAJTÁSI POLITIKA a Magyar Posta Befektetési Zrt. Üzletszabályzatának Jelen melléklet hatályba lépésének napja: 20164. december

Részletesebben

KBC EQUITAS ZRT. Végrehajtási politika és Allokációs szabályzat 2

KBC EQUITAS ZRT. Végrehajtási politika és Allokációs szabályzat 2 A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA és ALLOKÁCIÓS SZABÁLYZATA Hatályos: 2008. szeptember 12-től TARTALOMJEGYZÉK Preambulum... 3 1. Megbízás felvétele... 3 Személyesen,

Részletesebben

AZ ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA

AZ ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA AZ ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA Jelen politika tartalmazza az Erste Befektetési Zrt.-nek (a továbbiakban: Társaság) a 2007. évi CXXXVIII. törvényben (a továbbiakban: Törvény)

Részletesebben

A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA ALLOKÁCIÓS SZABÁLYZATA

A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA ALLOKÁCIÓS SZABÁLYZATA A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA és ALLOKÁCIÓS SZABÁLYZATA Hatályos: 2010. július 19-től TARTALOMJEGYZÉK Preambulum... 3 1. Megbízás felvétele... 3 Személyesen,

Részletesebben

115 A QUANTIS Alpha Befektetési Zrt. üzletszabályzata

115 A QUANTIS Alpha Befektetési Zrt. üzletszabályzata 115 A üzletszabályzata 4.SZ. MELLÉKLET VÉGREHAJTÁSI POLITIKA ÉS ALLOKÁCIÓS SZABÁLYZAT 1. ELŐZMÉNYEK ÉS A VÉGREHAJTÁSI POLITIKA CÉLJA 1.1. A (székhelye: 1068 Budapest, Benczúr utca 44.) (a továbbiakban:

Részletesebben

Tájékoztató a végrehajtási politikánkról Üzletszabályzat Melléklet

Tájékoztató a végrehajtási politikánkról Üzletszabályzat Melléklet 1. M ELLÉKLET Politika Tájékoztató a végrehajtási politikánkról Üzletszabályzat Melléklet A pénzügyi eszközök piacáról szóló 2004/39/EK irányelv (továbbiakban MIFID), illetve a befektetési vállalkozásokról

Részletesebben

LEGKEDVEZŐBB VÉGREHAJTÁSI( BEST EXECUTION ) POLITIKA

LEGKEDVEZŐBB VÉGREHAJTÁSI( BEST EXECUTION ) POLITIKA LEGKEDVEZŐBB VÉGREHAJTÁSI( BEST EXECUTION ) POLITIKA A Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és BefektetőZrt. figyelemmel a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk

Részletesebben

Random Capital Zrt. Végrehajtási politika

Random Capital Zrt. Végrehajtási politika Hatályba léptette: vezérigazgató Hatályba lépés dátuma: 2012. 02.16. Érvényes: visszavonásig TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 2. Megbízás felvétele... 3 3. Megbízás végrehajtásának szempontjai... 4 4.

Részletesebben

VÉGREHAJTÁSI POLITIKA

VÉGREHAJTÁSI POLITIKA MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VÉGREHAJTÁSI POLITIKA a Magyar Posta Befektetési Zrt. Üzletszabályzatának Jelen melléklet hatályba lépésének napja: 2014. december

Részletesebben

VÉGREHAJTÁSI POLITIKA

VÉGREHAJTÁSI POLITIKA VÉGREHAJTÁSI POLITIKA Hungária Értékpapír Zrt. Szabályzatot jóváhagyta: Döntés száma: Hatálybalépés dátuma: Igazgatóság 1_VH/2014.01 2014.01.02. 1 VÉGREHAJTÁSI POLITIKA (BEST EXCECUTION POLICY) I. Általános

Részletesebben

Random Capital Zrt. Végrehajtási politika

Random Capital Zrt. Végrehajtási politika 1. sz. melléklet Random Capital Zrt. Hatályba léptette: vezérigazgató Hatályba lépés dátuma: 2014. 11. 18. Érvényes: visszavonásig TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 2. Megbízás felvétele... 3 3. Megbízás

Részletesebben

Az ebrókerház Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Végrehajtási Politika

Az ebrókerház Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Végrehajtási Politika Az ebrókerház Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Végrehajtási Politika 1. oldal A Társaság a 2007. évi CXXXVIII. a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról,

Részletesebben

Vagyonkezelési irányelvek (Befektetési politika tartalmi kivonata) Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár

Vagyonkezelési irányelvek (Befektetési politika tartalmi kivonata) Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár Vagyonkezelési irányelvek (Befektetési politika tartalmi kivonata) Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár 2014. augusztus 1. napjától Az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár a befektetések során az egyes

Részletesebben

A K&H BANK ZRT. VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA

A K&H BANK ZRT. VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu A K&H BANK ZRT. VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA Hatályos: 2014. június 1. TARTALOM 1. Az eljárásrend

Részletesebben

Az MKB Befektetési Alapkezelı Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.)

Az MKB Befektetési Alapkezelı Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) Az MKB Befektetési Alapkezelı Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) Végrehajtási Politikája és Allokációs Szabályzata Hatályos: 2012. április 30. - 1 - TARTALOMJEGYZÉK 1. Preambulum... 3 2. Az üzletkötésre

Részletesebben

A CONCORDE ÉRTÉKPAPÍR ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA

A CONCORDE ÉRTÉKPAPÍR ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA A CONCORDE ÉRTÉKPAPÍR ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA Készült: 2015. június 1. 2015. június 1. Jelen politika tartalmazza az Concorde Értékpapír Zrt-nek (a továbbiakban: Concorde) a 2007. évi CXXXVIII.

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2017 Január hónapra 2017. január 31. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára 2017 Szeptember hónapra 2017. szeptember 29. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi

Részletesebben

Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. V/ 1.4 02/2013 sz. vezérigazgatói utasítás Végrehajtási politika befektetési szolgáltatásokra

Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. V/ 1.4 02/2013 sz. vezérigazgatói utasítás Végrehajtási politika befektetési szolgáltatásokra Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. V/ 1.4 02/2013 sz. vezérigazgatói utasítás Végrehajtási politika befektetési szolgáltatásokra A Üzletszabályzatának 1.sz. melléklete Felelős Felelős terület Készítette

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2016 November hónapra 2016.november 30. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi

Részletesebben

Végrehajtási politika

Végrehajtási politika Végrehajtási politika 1. Az eljárásrend célja... 2 2. Az legkedvezőbb végrehajtás alanyai... 2 3. A legkedvezőbb végrehajtás elve... 2 3.1 A végrehajtás szempontjai... 2 3.2 A végrehajtás helyszíne...

Részletesebben

10. MELLÉKLET VÉGREHAJTÁSI POLITIKA (ÉRVÉNYES: 2013. MÁRCIUS 11. NAPJÁTÓL)

10. MELLÉKLET VÉGREHAJTÁSI POLITIKA (ÉRVÉNYES: 2013. MÁRCIUS 11. NAPJÁTÓL) 10. MELLÉKLET VÉGREHAJTÁSI POLITIKA (ÉRVÉNYES: 2013. MÁRCIUS 11. NAPJÁTÓL) 1. Végrehajtási Politika célja Végrehajtási politika meghatározza, hogy a befektetési szolgáltatási tevékenység és a kiegészítő

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid név Rövid név angolul Budapest Euró Pénzpiaci Alap* Budapest Euro Money Market Investment Fund Budapest Euró Pénzpiaci Alap Budapest Euro Money

Részletesebben

Egyedi Értékpapír Üzletági Hirdetmény egyes kedvezményes díjtételekről a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz

Egyedi Értékpapír Üzletági Hirdetmény egyes kedvezményes díjtételekről a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz Egyedi Értékpapír Üzletági Hirdetmény egyes kedvezményes díjtételekről a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz Hatályos: 2014. május 27. napjától OTP Bank Nyrt. Székhelye: 1051 Budapest,

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Állampapír Alap* Budapest Government Bond Investment Fund Budapest Állampapír Alap Budapest Government Bond

Részletesebben

1. A legkedvezőbb végrehajtás fogalma és hatálya

1. A legkedvezőbb végrehajtás fogalma és hatálya Tájékoztató a KBC Securities végrehajtási politikájáról lakossági ügyfelek részére 1. A legkedvezőbb végrehajtás fogalma és hatálya A KBC Securities összhangban az EU pénzügyi eszközök piacairól szóló

Részletesebben

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1. SZABÁLYZAT Kiadás: 04 Végrehajtási szabályzat Oldal: 5 Hatályos: 2013.december 6 Hivatkozás 1 Jelen politikát a Solar

Részletesebben

Random Capital Zrt. Végrehajtási politika. Hatályba lépés dátuma: 2010. április 1.

Random Capital Zrt. Végrehajtási politika. Hatályba lépés dátuma: 2010. április 1. Hatályba léptette: A 2010.04.01-i vezérigazgatói utasítás Hatályba lépés dátuma: 2010. április 1. Érvényes: Visszavonásig TARTALOMJEGYZÉK 1. Megbízás felvétele...3 2. Megbízás végrehajtásának szempontjai...3

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIAI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIAI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2016. GENERALI IC ÁZSIAI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap

Részletesebben

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár VAGYONKEZELÉSI IRÁNYELVEK

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár VAGYONKEZELÉSI IRÁNYELVEK Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár VAGYONKEZELÉSI IRÁNYELVEK Jóváhagyta: A Pénztár Igazgatótanácsa 2016. április 14-én Hatályos : 2016. április 28. A Pénztár befektetési tevékenysége során 2016. április

Részletesebben

Hirdetmény. F. melléklet: A Végrehajtási politikáról

Hirdetmény. F. melléklet: A Végrehajtási politikáról Hirdetmény F. melléklet: A Végrehajtási politikáról a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz Hatályos: 2014. december 4. napjától 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 OTP BANK NYRT. VÉGREHAJTÁSI

Részletesebben

Végrehajtási politika

Végrehajtási politika A szabályzat típusa: A szabályzat jóváhagyója: A szabályzat hatályba léptetője: Ügyviteli utasítás Strategon Zrt. Igazgatósága Üzleti Területek Ügyvezetője Végrehajtási politika Szabályzat száma: 25/2010

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI GREENERGY ABSZOLÚT HOZAM ALAP

Féléves jelentés GENERALI GREENERGY ABSZOLÚT HOZAM ALAP Féléves jelentés 2016. GENERALI GREENERGY ABSZOLÚT HOZAM ALAP Generali Greenergy Abszolút Hozam Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának típusa:

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI INFRASTRUKTURÁLIS ABSZOLÚT HOZAM ALAP

Féléves jelentés GENERALI INFRASTRUKTURÁLIS ABSZOLÚT HOZAM ALAP Féléves jelentés 2016. GENERALI INFRASTRUKTURÁLIS ABSZOLÚT HOZAM ALAP Generali Infrastrukturális Abszolút Hozam Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának

Részletesebben

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. tv (továbbiakban Bszt.

Részletesebben

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK3 Alapok Alapja Befektetési Alap I. Féléves jelentés

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK3 Alapok Alapja Befektetési Alap I. Féléves jelentés Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK3 Alapok Alapja Befektetési Alap 2016. I. Féléves jelentés (Időszak: 2016.03.04-2016.06.30.) I. Vagyonkimutatás indulás: 03.04.. Vége: 2016.06.30. Instrumentum Érték

Részletesebben

CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2016. FÉLÉVES JELENTÉS A Concorde Kötvény Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás

Részletesebben

Budapest (I.) Állampapír Befektetési Alap

Budapest (I.) Állampapír Befektetési Alap Éves jelentés 2007. Alap megnevezése: Típusa: Futamideje: Budapest (I.) Állampapír Befektetési Alap nyíltvégű értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart Alapkezelő Budapest Alapkezelő

Részletesebben

Befektetési Politika Kivonata

Befektetési Politika Kivonata "H O N V É D" Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 1135 Budapest, Aba utca 4. Tel/Fax: 329-6651, HM 269-77, 268-79, 269-37. www.hnyp.hu Befektetési Politika Kivonata Önkéntes Nyugdíjpénztár A Befektetési Politikát

Részletesebben

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK2 Alapok Alapja Befektetési Alap I. Féléves jelentés

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK2 Alapok Alapja Befektetési Alap I. Féléves jelentés Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK2 Alapok Alapja Befektetési Alap 2016. I. Féléves jelentés (Időszak: 2016.03.04-2016.06.30.) I. Vagyonkimutatás indulás: 03.04.. Vége: 2016.06.30. Instrumentum Érték

Részletesebben

Erste DPM Szolgáltatás - Professzionális Portfóliókezelés könnyedén -

Erste DPM Szolgáltatás - Professzionális Portfóliókezelés könnyedén - Erste DPM Szolgáltatás - Professzionális könnyedén - Az Erste DPM Szolgáltatás olyan Erste által végzett, melynek során az Erste, Ügyfél által meghatározott portfólió (továbbiakban Referencia-Portfólió)

Részletesebben

Az EQUILOR Befektetési Zrt. Végrehajtási Politikája

Az EQUILOR Befektetési Zrt. Végrehajtási Politikája Az EQUILOR Befektetési Zrt. Végrehajtási Politikája I. Bevezetés Jelen Végrehajtási Politika célja az Európai Parlament és a Tanács 2004/39/EK 2004. április 21-i irányelvének a pénzügyi eszközök piacairól

Részletesebben

Üzleti feltételek az állam átmenetileg szabad pénzközeinek kezelése céljából kötött repóügyletek lebonyolításához

Üzleti feltételek az állam átmenetileg szabad pénzközeinek kezelése céljából kötött repóügyletek lebonyolításához Üzleti feltételek az állam átmenetileg szabad pénzközeinek kezelése céljából kötött repóügyletek lebonyolításához Budapest, 2015. május 11. 1. A jelen üzleti feltételek alapján kötendő repóügyletek célja

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI CASH PÉNZPIACI ALAP

Féléves jelentés GENERALI CASH PÉNZPIACI ALAP Féléves jelentés 2016. GENERALI CASH PÉNZPIACI ALAP Generali Cash Pénzpiaci Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának típusa: nyilvános nyíltvégű

Részletesebben

CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2015. A Concorde USD Pénzpiaci Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás

Részletesebben

Végrehajtási politika

Végrehajtási politika Commerzbank Zrt. Végrehajtási politika Megbízások ügyfél számára legkedvezőbb feltételek mellett történő végrehajtása 1. Általános ismertetés Az Európai Parlament és Tanács pénzügyi eszközök piacairól

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015. GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2 Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel dátuma 2010. szeptember 24.

Részletesebben

Borbély László András. 2014. április 30.

Borbély László András. 2014. április 30. Államadósság és állampapírpiac Borbély László András 2014. április 30. Hogyan keletkezik az államadósság? Éves költségvetési törvény 1. év 1 Mrd Ft deficit 1 Mrd Ft hitelfelvétel 1 Mrd Ft államadósság

Részletesebben

A VM és VM Befektetési Alapkezelő Zrt. végrehajtási politikája (best execution policy)

A VM és VM Befektetési Alapkezelő Zrt. végrehajtási politikája (best execution policy) A VM és VM Befektetési Alapkezelő Zrt. végrehajtási politikája (best execution policy) Hatályos: a Társaság befektetési alapkezelésre vonatkozó felügyeleti engedélyének jogerőre emelkedése napjától 1 1.

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI FŐNIX TÁVOL-KELETI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés GENERALI FŐNIX TÁVOL-KELETI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2016. GENERALI FŐNIX TÁVOL-KELETI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap

Részletesebben

CONCORDE PB3 ALAPOK ALAPJA

CONCORDE PB3 ALAPOK ALAPJA PB3 ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015. A Concorde PB3 Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás Vagyonkimutatás Tárgynap (T): 2014.12.31

Részletesebben

CONCORDE USD PB3 ALAPOK ALAPJA

CONCORDE USD PB3 ALAPOK ALAPJA CONCORDE USD PB3 ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2016. FÉLÉVES JELENTÉS A Concorde USD PB3 Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás

Részletesebben

Féléves jelentés 2016 DIALÓG USD Befektetési Alap (régi nevén DIALÓG USD Származtatott Befektetési Alap) Általános adatok:

Féléves jelentés 2016 DIALÓG USD Befektetési Alap (régi nevén DIALÓG USD Származtatott Befektetési Alap) Általános adatok: Féléves jelentés 2016 DIALÓG USD Befektetési Alap (régi nevén DIALÓG USD Származtatott Befektetési Alap) MNB lajstromszám: 1111-574 MNB engedélyszám: H-KE-III-383/2014 ISIN kód: HU0000713771 A Féléves

Részletesebben

PRÉMIUM SZOLGÁLTATÁS HIRDETMÉNY

PRÉMIUM SZOLGÁLTATÁS HIRDETMÉNY PRÉMIUM SZOLGÁLTATÁS HIRDETMÉNY Hatályos: 2016. augusztus 8-tól A PRÉMIUM SZOLGÁLTATÁS Az MKB Bank Zrt. ( Bank ) a Prémium Szolgáltatás keretében mintaportfólió alapú befektetési tanácsadást nyújt Ügyfelei

Részletesebben

Vagyonkezelési irányelvek (Befektetési politika tartalmi kivonata) Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár 2015. február 1.

Vagyonkezelési irányelvek (Befektetési politika tartalmi kivonata) Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár 2015. február 1. Vagyonkezelési irányelvek (Befektetési politika tartali kivonata) Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár 2015. február 1. napjától Az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár a befektetések során az egyes portfoliók

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI GOLD KÖZÉP-KELET EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP

Féléves jelentés GENERALI GOLD KÖZÉP-KELET EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP Féléves jelentés 2016. GENERALI GOLD KÖZÉP-KELET EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP Generali Közép-kelet-európai Részvény Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI TRIUMPH EURÓ ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP

Féléves jelentés GENERALI TRIUMPH EURÓ ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés 2016. GENERALI TRIUMPH EURÓ ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP Generali Triumph Euró Abszolút Származtatott Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának

Részletesebben

ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMPAPÍRPIACI REFERENCIAHOZAMOK KÉPZÉSÉRŐL

ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMPAPÍRPIACI REFERENCIAHOZAMOK KÉPZÉSÉRŐL ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMPAPÍRPIACI REFERENCIAHOZAMOK KÉPZÉSÉRŐL Hatályba lép: 2012. április 18. Az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) mint az

Részletesebben

EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Rövid Kötvény Alap. Pioneer Magyar Állampapír Befektetések

EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Rövid Kötvény Alap. Pioneer Magyar Állampapír Befektetések EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Rövid Kötvény Alap Pioneer Magyar Állampapír Befektetések Olyan befektetést keres, amely többet hozhat az éven belüli lekötött betéteknél vagy a diszkontkincstárjegyeknél?

Részletesebben

Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA. 2015. május 5.

Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA. 2015. május 5. Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA 2015. május 5. 1 VÉGREHAJTÁSI POLITIKA Jelen végrehajtási politika (a továbbiakban: Végrehajtási Politika) azokat az általános szabályokat

Részletesebben

CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2016. FÉLÉVES JELENTÉS A Féléves jelentése a Tpt. V. fejezetében foglaltak alapján készült. I. Vagyonkimutatás Piaci

Részletesebben

Üzleti feltételek az ÁKK Zrt. által az Elsődleges forgalmazók részére biztosított repó rendelkezésre állás keretében kötött repó ügyletekhez

Üzleti feltételek az ÁKK Zrt. által az Elsődleges forgalmazók részére biztosított repó rendelkezésre állás keretében kötött repó ügyletekhez Üzleti feltételek az ÁKK Zrt. által az Elsődleges forgalmazók részére biztosított repó rendelkezésre állás keretében kötött repó ügyletekhez Budapest, 2014. december 8. 1. Repó rendelkezésre állás célja

Részletesebben

CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA

CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015. A Concorde PB2 Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás 2014.12.3 1 Vagyonkimutatás

Részletesebben

ÁLTAL KEZELT. Concorde-VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap. Tájékoztatója

ÁLTAL KEZELT. Concorde-VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap. Tájékoztatója ÁLTAL KEZELT Concorde-VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap Tájékoztatója Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2016. május 24. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I.

Részletesebben

CONCORDE-VM EURO ALAPOK ALAPJA

CONCORDE-VM EURO ALAPOK ALAPJA CONCORDE-VM EURO ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015. A Concorde-VM Euro Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás I. I/1. I/2. I/3.

Részletesebben

A Hungarograin Tozsdeügynöki Szolgáltató Zártkör uen M uködo Részvénytársaság

A Hungarograin Tozsdeügynöki Szolgáltató Zártkör uen M uködo Részvénytársaság A Hungarograin Tozsdeügynöki Szolgáltató Zártkör uen M uködo Részvénytársaság Végr ehaj tási politika (BEST EXECUTION POL ICY) A H ungarograin Tozsdeügynöki Szolgáltató Zrt. vezérigazgatója 2014. év január

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített

Részletesebben

Az eszközalap tervezett befektetési korlátai: Eszközcsoport Minimális arány Maximális arány Megcélzott arány. Mögöttes befektetési alap 90% 100% 100%

Az eszközalap tervezett befektetési korlátai: Eszközcsoport Minimális arány Maximális arány Megcélzott arány. Mögöttes befektetési alap 90% 100% 100% AEGON TEMPÓ ALLEGRO 10 Az eszközalap kizárólag az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt, forintban denominált Aegon Tempó Allegro 10 Alapokba Aegon Tempó Allegro 10 Alapok Alapja

Részletesebben

Tovabbi befektetesi befektetés I max. 30% (ingatlanalappal szabályok max 40Y Ertékpapír- együtt). kölcsönzés: max. max. 30%

Tovabbi befektetesi befektetés I max. 30% (ingatlanalappal szabályok max 40Y Ertékpapír- együtt). kölcsönzés: max. max. 30% befektetés: Saját bef. alapok Postás Kiegészítő Nyugdijoénztár A 2014. évi Befektetési Politika A vagyonkezelők által 2014. évben a pénztári portfolióban tartható eszközök minimum - maximum arányai ERSTE

Részletesebben

Megbízások teljesítésére vonatkozó politika - FORDÍTÁS -

Megbízások teljesítésére vonatkozó politika - FORDÍTÁS - Megbízások teljesítésére vonatkozó politika - FORDÍTÁS - 1 1. Általános elvek A Pénzügyi Eszközök Piacairól szóló 2004/39/EK Irányelv ("MiFID") elıírja, hogy 2007. november 1-tıl minden befektetési vállalkozás

Részletesebben

2001. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról

2001. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról 2001. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról 1. A Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alap, határozatlan futamidejű, nyíltvégű befektetési alap. 2. Alapkezelője a Budapest Alapkezelő

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja

FÉLÉVES JELENTÉS Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja Alapadatok Rövid neve Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Alapcímlet devizaneme Budapest Aranytrió

Részletesebben

Éves jelentés DIALÓG Octopus Származtatott Deviza Befektetési Alap

Éves jelentés DIALÓG Octopus Származtatott Deviza Befektetési Alap Éves jelentés 2013 DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési Alap PSZÁF lajstromszám: 1111-395 PSZÁF engedélyszám: EN-III/TTE-339/2010 ISIN kód: HU0000709241 A sorozat ISIN kód: HU0000713375 EUR sorozat

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2013. GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA 2 Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2008. július 3. Lajstromszáma 1111/283 Típusa

Részletesebben

A QUANTIS ALPHA ZRT. ÁLTAL ALKALMAZOTT DÍJTÉTELEK JEGYZÉKE. Érvényes: december 09. napjától.

A QUANTIS ALPHA ZRT. ÁLTAL ALKALMAZOTT DÍJTÉTELEK JEGYZÉKE. Érvényes: december 09. napjától. 141 7.SZ. MELLÉKLET A QUANTIS ALPHA ZRT. ÁLTAL ALKALMAZOTT DÍJTÉTELEK JEGYZÉKE Érvényes: 2016. december 09. napjától. A jelen Díjjegyzék a által nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó, az Ügyfél által fizetendő,

Részletesebben

Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Rövid neve Elnevezés angolul Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest

Részletesebben

CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2015. A Concorde 2016 zás Vállalati Kötvény Származtatott Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás Vagyonkimutatás

Részletesebben

árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi

árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi Igazgatósági utasítás Infosz: 021 Hatályba lép: 2011. július 4. 1/6 oldal Verzió: 4. Érvényes: módosításig Melléklet: Készítette: Ellenőrizte: Tapodi Alexandra Schuszter Péter Jóváhagyók: Schuszter Péter

Részletesebben

Féléves jelentés 2011.

Féléves jelentés 2011. Féléves jelentés 2011. által kezelt Befektetési Alapokról Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap Generali Cash Pénzpiaci Alap Generali Hazai Kötvény Alap Generali Nemzetközi Részvény Alapok Alapja

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA CONCORDE-VM ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.

TÁJÉKOZTATÓJA CONCORDE-VM ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50. ÁLTAL KEZELT CONCORDE-VM ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2016. január 28. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I.

Részletesebben

Féléves jelentés DIALÓG Octopus Származtatott Deviza Befektetési Alap

Féléves jelentés DIALÓG Octopus Származtatott Deviza Befektetési Alap Féléves jelentés 2016 DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési Alap MNB lajstromszám: 1111-395 MNB engedélyszám: EN-III/TTE-339/2010 ISIN kód: HU0000709241 A sorozat ISIN kód: HU0000713375 EUR sorozat

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI ABSZOLÚT HOZAM SZÁRMAZTATOTT ALAP

Féléves jelentés GENERALI ABSZOLÚT HOZAM SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés 2013. GENERALI ABSZOLÚT HOZAM SZÁRMAZTATOTT ALAP 2 Generali Abszolút Hozam Származtatott Alap I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2008. július 3. Lajstromszáma 1111/283 Típusa

Részletesebben

Gránit Bank Betét Alap

Gránit Bank Betét Alap Gránit Bank Betét Alap Indulás dátuma: 2011.december 08. HU0000711106 1,- HUF 30. napján: 233 678 406 HUF 30. napján: 1,027663 HUF Alapkezelési díj: 0,00 % PSZÁF engedély száma: KE-III/50115/2011. Likviditási

Részletesebben

Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet. Treasury termékei és szolgáltatásai. Lakossági Ügyfelek részére

Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet. Treasury termékei és szolgáltatásai. Lakossági Ügyfelek részére Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet Treasury termékei és szolgáltatásai Lakossági Ügyfelek részére 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Befektetési szolgáltatások és termékek... 3 1.1 Portfoliókezelés... 3 2. Pénz-és

Részletesebben

NEÉ Befektetési Eszközök HUF

NEÉ Befektetési Eszközök HUF Access Bwm Hedge Fund Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap 2012 November Könyvvizsgáló: HKH Consulting Kft. Kibocsátás időpontja: 2008.05.19 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-278 ISIN kód: HU0000706437

Részletesebben

ÁLLAMPAPírpiac. negyedéves tájékoztató. 2010. elsô negyedév n

ÁLLAMPAPírpiac. negyedéves tájékoztató. 2010. elsô negyedév n ÁLLAMPAPírpiac negyedéves tájékoztató n 21. elsô negyedév n A 21. I. negyedéve során a kincstári kör hiánya, milliárd forintot ért el. Csökkentette ugyanakkor a finanszírozási igényt az EU transzferek

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2015. május 20. napjától. Közzététel napja: 2015. május 19.

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2015. május 20. napjától. Közzététel napja: 2015. május 19. HIRDETMÉNY Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója az Egyedi Árfolyamos Azonnali Deviza Adásvételi és Befektetési Szolgáltatási Ügyletek Keretszerződés alapján kötött Ügyletek Óvadéki Követelményeiről

Részletesebben

Access Global Aggressive Nyíltvégű Befektetési Alap PORTFOLIÓ JELENTÉS 2012 Március

Access Global Aggressive Nyíltvégű Befektetési Alap PORTFOLIÓ JELENTÉS 2012 Március Access Global Aggressive Nyíltvégű Befektetési Alap 2012 Március Könyvvizsgáló: ABN Könyvvizsgáló Kft.. Kibocsátás időpontja: 2001.02.06 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-110 ISIN kód: HU0000701933 Az

Részletesebben

Reálszisztéma Csoport

Reálszisztéma Csoport Reálszisztéma Csoport Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. 1053 Budapest, Kossuth L. u. 4 - Városház u. 1. Befektetési Alapkezelő Zrt. Autó Buda Toyota márkakereskedés Autó Buda Lexus márkakereskedés

Részletesebben

Az EQUILOR Befektetési Zrt. Végrehajtási Politikája

Az EQUILOR Befektetési Zrt. Végrehajtási Politikája Az EQUILOR Befektetési Zrt. Végrehajtási Politikája I. Bevezetés Jelen Végrehajtási Politika célja az Európai Parlament és a Tanács 2004/39/EK 2004. április 21-i irányelvének a pénzügyi eszközök piacairól

Részletesebben

(hatályos: 2013. december 31-től) I. ALAPELVEK

(hatályos: 2013. december 31-től) I. ALAPELVEK OTP ALAPKEZELŐ ZRT. VÉGREHAJTÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA A BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓK ÉS TELJESÍTÉSI HELYSZÍNEK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI ÉS SZEMPONTJAI A PÉNZÜGYI ESZKÖZÖKRE VONATKOZÓ ÜGYLETEK

Részletesebben

Access BWM Hedge Fund Követő Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap PORTFOLIÓ JELENTÉS Február

Access BWM Hedge Fund Követő Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap PORTFOLIÓ JELENTÉS Február Access BWM Hedge Fund Követő Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Könyvvizsgáló: HKH Consulting Kft. Kibocsátás időpontja: 2008.05.19 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-278 ISIN kód: HU0000706437 Az

Részletesebben

2010.06.05. Pénz és tőkepiac. Intézményrendszer és a szolgáltatások. Befektetési szolgáltatási tevékenységek

2010.06.05. Pénz és tőkepiac. Intézményrendszer és a szolgáltatások. Befektetési szolgáltatási tevékenységek Pénz és tőkepiac Intézményrendszer és a szolgáltatások Befektetési vállalkozások - Értékpapír bizományos - Értékpapír kereskedő - Értékpapír befektetési társaság Befektetési szolgáltatók Működési engedélyezésük

Részletesebben