Környezetmérnöki alapszak ajánlott tanterv. Az alapszakon szerezhető végzettségi szint. A szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Környezetmérnöki alapszak ajánlott tanterv. Az alapszakon szerezhető végzettségi szint. A szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése"

Átírás

1 Az alapszak megnevezése Az alapszakon szerezhető végzettségi szint Környezetmérnöki alapszak ajánlott tanterv A szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése Képzési terület Képzési ág A képzési idő félévekben 7 környezetmérnöki alapszak alapfokozat (BSc) környezetmérnök műszaki Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok száma 210 A szakirányokhoz rendelhető minimális kreditpont 40 A szakdolgozathoz rendelt kreditpont 15 A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditpont 60 Szakirányok: Környezettechnikai szakirány Szakirány vezető tanszék: Eljárástechnikai Tanszék Záróvizsga-tárgyak: Környezeti eljárástechnika Hulladékfeldolgozási technológiák bio-, környezet- és vegyészmérnöki Geokörnyezetmérnöki szakirány Szakirány vezető tanszék: Hidro- és Mérnökgeológiai Tanszék Záróvizsga-tárgyak: Vízgazdálkodás (Hidrogeológia, Vízgazdálkodás) Hulladékgazdálkodás (Hulladékgazdálkodás, Hulladéklerakók, Kármentesítés) Környezetmenedzsment szakirány Szakirány vezető tanszék: Bányászati és Geotechnikai Tanszék Záróvizsga-tárgyak: Környezetmenedzsment (Környezetgazdaságtan, Kockázat- és kárelemzés, Minőségirányítás, Környezetirányítás, Biztonságtechnika) Környezettechnológia (Zaj- és vibráció, Levegőtisztaság-védelem, Ipari technológiák, Hulladékgazdálkodás) 1

2 Differenciált szakmai ismeretek, félév (68 kredit) Kritérium tárgyak (0 kredit): idegen nyelv (középfokú C); testnevelés; 4 hét szakmai gyakorlat Környezetmérnöki alapszak tantárgycsoportok Környezetmérnök (BSc) Környezettechnikai Szakirány Környezeti hatásvizsgálat, talajtisztítás, hulladékgazdálkodás, hulladékok feldolgozása és újrahasznosítása, környezeti kockázatok stb. Geokörnyezetmérnöki Szakirány Környezetföldtan, környezetgeofizika, építési ismeretek, környezeti kockázatok, geotechnika, alkalmazott hidrogeológia, kárcsökkentés, elhárítás, kármentesítés stb. Környezetmenedzsment Szakirány Környezeti hatásvizsgálat, környezetgazdaságtan, ipari technológiák, logisztika, számvitel, település-üzemeltetés stb. Természet-tudományi alapismeretek (48 kredit) matematika, fizika, kémia, biológia, ökológia, ásvány- és kőzettan, földtan Gazdasági és humán alapismeretek (18 kredit) közgazdaságtan, jogi ismeretek, menedzsment, szervezés, mérnöki kommunikáció, társadalomtudományi ismeretek Szakmai törzsanyag (76 kredit) mérnöki ismeretek; biztonságtechnika, munkavédelem; földtudományi szakismeretek; közegészségtan; környezeti mérések, analitika, monitorozás; környezettan (légkörtan; környezeti kémia); környezeti elemek védelme (vízminőség-védelem; levegőtisztaság-védelem; talajvédelem; hulladékgazdálkodás; zaj- és rezgés védelem; sugárzásvédelem; természet- és tájvédelem); Törzsanyag (-6.) félév (142 kredit) 2

3 Környezetmérnöki alapképzési (BSc) szak törzsanyag tárgykód tárgy tárgyjegyző kr ea gyk szk előfeltétel 1 GEAGT103B Ábrázoló geometria Dr. Juhász Imre k nincs 1 AKKEM6001 Általános és szerves kémia 1. Dr. Lakatos János k nincs 1 MFFAT6101 Ásvány- és kőzettan alapjai Dr. Szakáll Sándor k nincs 1 MFKGT Energiagazdálkodás Dr. Tihanyi László g nincs 1 MFKGT EU ismeretek MFK Horánszky Beáta g nincs 1 MEIOK01BKBS Idegen nyelv g nincs 1 AJPJT03MF1N Jogi ismeretek Dr. Bíró György g nincs 1 GEMAN6206B Matematika 1. Dr. Kovács Béla k nincs 1 GEIAL645B Számítástechnika K Dr. Pance Miklós g nincs 1 GEIAL645B Számítástechnika KV Dr. Pance Miklós g nincs 1 MFGGT6004 Térinformatika, Geodézia alapjai Dr. Havasi István k nincs 1 METES001MF1 Testnevelés a nincs 2 AKKEM6003 Általános és szerves kémia 2. Dr. Kovács Károlyné dr k AKKEM GEFIT6101 Fizika 1. Dr. Vitéz Gábor k nincs 2 MFFTT Geológia Dr. Hartai Éva k MFFAT MEIOK02BKBS Idegen nyelv g MEIOKAKMF1 2 GEMAN6218B Matematika 2. Dr. Kovács Béla k GEMAN6206B 2 GTGKG601MF Mikroökonómia Prill Róbert k nincs 2 MFEGT6201 Műszaki ábrázolás Dr. Sümegi István g GEAGT103B 2 BTSCN201MF Szociológia MFK Dr. Pecasz Ziszisz g 2 Választható g 2 Választható KTORZS k 2 GTVVE605B Vezetéselmélet Dr. Szintay István k nincs 2 METES001MF2 Testnevelés a nincs 3 GEMTT Anyagismeret Dr. Frigyik Gábor k nincs 3 GEFIT6102 Fizika 2. Dr. Vitéz Gábor k GEFIT MFGFT6001T Geofizika alapjai Dr. Pethő Gábor k GEMAN6218B GEFIT MFEGT61 Géptan Dr. Ladányi Gábor g GEMAN6218B GEFIT6101 MFEGT MEIOK03BKBS Idegen nyelv g MEIOKAKMF2 3 MFEET6262 Környezetkémia Dr. Takács János g AKKEM GTGKG602MF Makroökonómia Prill Róbert k GTGKG601MF 3 GEMET611MB Műszaki mechanika Dr. Nándori Frigyes k GEMAN6206B 3 Vállalatgazdaságtan Dr. Illés Mária g 3 GEMAK6831B Valószínűség-számítás és matematikai statisztika Dr. Fegyverneki Sándor k GEMAN6218B 3 METES002MF1 Testnevelés a nincs 4 MFKGT Áramlástan Dr. Bobok Elemér k GEMAK6831B 3

4 tárgykód tárgy tárgyjegyző kr ea gyk szk előfeltétel 4 MFBGT6402 Biológia Nagy Gábor György k nincs 4 MFEET6248 Eljárástechnika alapjai Dr. Bokányi k GEFIT6102 GEMAN6218B 4 MFBGT6403 Építőanyagok Dr. Molnár József g GEMTT AKKEM6001 MFFAT MFKHT6401SP Hidrogeológia K Dr. Szűcs Péter k GEMAN6218B 4 MEIOK04BKBS Idegen nyelv zv MEIOKAKMF3 4 GEMAK6841BK Numerikus analízis 2+1 Dr. Jeney András g GEMAN6218B 4 GEMAK6841BV Numerikus analízis KV Dr. Jeney András g GEMAN6218B 4 MFKFT6204 Ökológia Dr. Dobos Endre k nincs 4 GTÜPZ142B Pénzügytan Fellegi Miklós g nincs 4 MFKFT6403 Talajtan Dr. Dobos Endre k MFFAT6101 AKKEM MFEGT6402 Zaj és vibráció Dr. Ladányi Gábor g GEMAK6831B GEFIT METES002MF2 Testnevelés a nincs 5 MFBGT6503 Geomechanika, geotechnika Dr. Somosvári Zsolt k GEMET611MB 5 MFEET6277 Hulladékgazdálkodás 1. Dr. Csőke k GEFIT6102 GEMAN6218B AKKEM MFBGT6505 Környezet-egészségtan Dr. Pem Teréz g MFBGT MAKTTT6001LV Levegőtisztaság-védelem Dr. Szűcs István g AKKEM MFKHT6508LL Természetvédelem Dr. Lénárt László g MFKFT MFKHT6613SI Hulladéklerakók Dr. Szabó Imre k MFEET MFKHT6614SI Kármentesítés Dr. Szabó Imre k MFEET MFEET6213 Szennyvíztisztítás Dr. Takács János k GEFIT6102 GEMAN6218B AKKEM6003 Geokörnyezeti szakirány félév tárgykód tárgy tárgyjegyző kr ea gyk szk előfeltétel 4 MFGFT6010D Környezetgeofizika Dr. Gyulai Ákos g GEMAN6218B GEFIT MFKHT6502SP Alkalmazott hidrogeológia Dr. Szűcs Péter k MFKHT6401SP 5 MFKHT6507LL Hidrológia - Hidrográfia Dr. Lénárt László g MFKHT6401SP 5 MFFTT Környezetföldtan Dr. Hartai Éva k MFFTT MFKHT6609SP Adatfeldolgozás Dr. Szűcs Péter g MFKHT6401SP 6 MFKHT6610SI Építési ismeretek K Dr. Szabó Imre k MFKHT6612SI (párhuzamos) 6 MFKHT6612SI Geotechnika K Dr. Szabó Imre k MFBGT Választható KGEOK 3a g 6 Választható KGEOK 3b g 6 MFKHT6615KB Vízgazdálkodás Dr. Kovács Balázs k MFKHT6505SP / MFKHT6401SP 21 7 Diplomaterv 15 h 7 MFKHT6716MT Feltárás és monitoring Dr. Madarász k MFKHT6614SI Tamás 7 MFKHT6717MT Környezeti kockázatok Dr. Madarász k MFKHT6614SI Tamás 7 MFBGT6703 Környezetirányítás Dr. Benke László k nincs 7 MFKHT6719LL Szakigazgatási ismeretek Dr. Lénárt László g AJPJT03MF1N 4 15

5 7 Választható KGEOK 3c k Környezettechnikai szakirány félév tárgykód tárgy tárgyjegyző kr ea gyk szk előfeltétel 4 MFEGT6401 Műszaki hőtan Morvai Tibor k GEMAN6218B 4 5 MFEET6226 Előkészítéstechnika alapjai Dr. Bokányi g GEFIT6102 GEMAN6218B AKKEM MFBGT6507 Környezeti hatásvizsgálat Dr. Buócz Zoltán g nincs 5 MFEET6264 Talajtiszítás Dr. Takács János g AKKEM6003 GEFIT MFEET6286 Termikus hulladékkezelés Dr. Bokányi k GEFIT6102 GEMAN6218B AKKEM MFEET6278 Hulladékgazdálkodás 2. Dr. Csőke k MFEET MFEET6244 Ipari hulladékok előkészítése Dr. Bőhm József g GEFIT6102 GEMAN6218B AKKEM MFBGT6608 Minőségirányítás Dr. Buócz Zoltán k GEMAK6831B 6 MFEET6233 Mintavételezés Dr. Faitli József k GEFIT6102 GEMAN6218B AKKEM MFEET6280 Települési hull. feld. újrah. 1. Dr. Csőke k GEFIT6102 GEMAN6218B AKKEM Választható KKTECH 3a g 21 7 MFEET6294 Kémiai és biológiai hull. feld. Dr. Bokányi 7 MFKHT6717MT Környezeti kockázatok Dr. Madarász Tamás k GEFIT6102 GEMAN6218B k MFKHT6614SI 7 MFBGT6703 Környezetirányítás Dr. Benke László k nincs 7 MFEET6281 Települési hull. feld. újrah. 2. Dr. Csőke g MFEET Diplomaterv 15 h 7 Választható KKTECH 3b g Környezetmenedzsment szakirány félév tárgykód tárgy tárgyjegyző kr ea gyk szk előfeltétel 4 GTMSK605B Marketing Dr. Piskóti István g nincs 5 MFBGT6504 Ipari technológiák és elemzésük 1. Dr. Bohus Géza g nincs 5 MFBGT6506 Környezetgazdaságtan Dr. Buócz Zoltán k GTGKG601MF GTÜPZ142B 5 MFBGT6507 Környezeti hatásvizsgálat Dr. Buócz Zoltán g nincs 5 GTVVE606B Menedzsment Dr. Kiss Imre k nincs 5 Választható KKMAN 3a g 14 5

6 félév tárgykód tárgy tárgyjegyző kr ea gyk szk előfeltétel 6 MFBGT6601 Alk, operáció kutatás Dr. Molnár József 6 MFBGT6602 Biztonságtechnika K Dr. Janositz János 6 MFBGT6603 Ipari technológiák és elemzésük 2. 6 MFBGT6604 Kockázat és kárelemzés Dr. Janositz János 6 MFBGT6607 Logisztika alapjai Dr. Debreczeni Ákos g GEMAK6831B g nincs Dr. Bohus Géza k GEFIT6102 AKKEM g GEMAK6831B k GEMAK6831B 6 MFBGT6608 Minőségirányítás Dr. Buócz Zoltán k GEMAK6831B 6 Üzleti vállalkozás Dr. Jónás Béla Péter k 6 Választható KKMAN 3b g 7 GTVIM605B Kommunikáció Dr. Deák Csaba k nincs 7 MFBGT6703 Környezetirányítás Dr. Benke László k nincs 7 GTÜSZ601B Számvitel Pál Tiborné dr k 7 MFBGT6705 Településüzemeltetés Dr. Molnár József k nincs 7 Diplomaterv 15 h 7 Választható KKMAN 3c g 29 6

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben MŰSZAKI MENEDZSER ALAPSZAK (BSC) NAPPALI TAGOZAT.

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben MŰSZAKI MENEDZSER ALAPSZAK (BSC) NAPPALI TAGOZAT. SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV érvényes a 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben MŰSZAKI MENEDZSER ALAPSZAK (BSC) NAPPALI TAGOZAT Szakirányok Gépgyártó szakirány Üzemfenntartó szakirány Mezőtúr, 2010. június

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Teljes kreditértékkel Mesterszak beszámítható alapképzési szak GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Marketing Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. Az alapképzési szak megnevezése: Műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és

Részletesebben

Műszaki menedzser alapszak

Műszaki menedzser alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki menedzser alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

ALAPKÉPZÉSI ÉS HITÉLETI SZAKOK JEGYZÉKE

ALAPKÉPZÉSI ÉS HITÉLETI SZAKOK JEGYZÉKE ALAPKÉPZÉSI ÉS HITÉLETI SZAKOK JEGYZÉKE AZ ALAPKÉPZÉSI SZAKOK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI.. 5 I. AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET... 5 1. FÖLDMÉRŐ ÉS FÖLDRENDEZŐ MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK... 5 2. MEZŐGAZDASÁGI

Részletesebben

Környezetmérnöki szak

Környezetmérnöki szak Budapesti Műszaki Főiskola Rejtő Sándor Könnyűipari Mérnöki Főiskolai Kar Környezetmérnöki szak Főiskolai szintű B.Sc. alapképzési Szakindítási kérelem TARTALOM JEGYZÉK I. Adatlap 1 II. A szakindítási

Részletesebben

ALAPKÉPZÉSI ÉS HITÉLETI SZAKOK JEGYZÉKE

ALAPKÉPZÉSI ÉS HITÉLETI SZAKOK JEGYZÉKE ALAPKÉPZÉSI ÉS HITÉLETI SZAKOK JEGYZÉKE AZ ALAPKÉPZÉSI SZAKOK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI.. 6 I. AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET... 6 1. FÖLDMÉRŐ ÉS FÖLDRENDEZŐ MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK... 6 2. MEZŐGAZDASÁGI

Részletesebben

ALAPKÉPZÉSI ÉS HITÉLETI SZAKOK JEGYZÉKE

ALAPKÉPZÉSI ÉS HITÉLETI SZAKOK JEGYZÉKE ALAPKÉPZÉSI ÉS HITÉLETI SZAKOK JEGYZÉKE AZ ALAPKÉPZÉSI SZAKOK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI.. 6 I. AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET... 6 1. FÖLDMÉRŐ ÉS FÖLDRENDEZŐ MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK... 6 2. MEZŐGAZDASÁGI

Részletesebben

ALAPKÉPZÉSI ÉS HITÉLETI SZAKOK JEGYZÉKE

ALAPKÉPZÉSI ÉS HITÉLETI SZAKOK JEGYZÉKE ALAPKÉPZÉSI ÉS HITÉLETI SZAKOK JEGYZÉKE AZ ALAPKÉPZÉSI SZAKOK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI.. 6 I. AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET... 6 1. FÖLDMÉRŐ ÉS FÖLDRENDEZŐ MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK... 6 2. MEZŐGAZDASÁGI

Részletesebben

ALAPKÉPZÉSI ÉS HITÉLETI SZAKOK JEGYZÉKE

ALAPKÉPZÉSI ÉS HITÉLETI SZAKOK JEGYZÉKE ALAPKÉPZÉSI ÉS HITÉLETI SZAKOK JEGYZÉKE AZ ALAPKÉPZÉSI SZAKOK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI.. 5 I. AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET... 5 1. FÖLDMÉRŐ ÉS FÖLDRENDEZŐ MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK... 5 2. MEZŐGAZDASÁGI

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Mesterszak Teljes kreditértékkel beszámítható alapképzési szak Kreditelismeréssel beszámítható

Részletesebben

Szerző Kiadás éve Cím Ár. Ángyán József 2008 Mezőgazdálkodási stratégiák 1 100 Ft

Szerző Kiadás éve Cím Ár. Ángyán József 2008 Mezőgazdálkodási stratégiák 1 100 Ft Szerző Kiadás éve Cím Ár Mezőgazdálkodási stratégiák 1 100 Ft 900 Ft 350 Ft 1 200 Ft 600 Ft Antalné Takács Éva et al. 2003 Általános statisztika példatár 1. (BGF) 600 Ft Bakonyi Gábor et al. 1999 Általános

Részletesebben

Műszaki menedzser alapképzési szak (Technical Management)

Műszaki menedzser alapképzési szak (Technical Management) PANNON EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Műszaki menedzser alapképzési szak (Technical Management) Nappali tagozat Érvényes: 2010. június 1-jétől Bevezetés módja: azonnali Szakvezető: Dr. Kovács Zoltán Dékán:

Részletesebben

MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SEGÉDLET AZ ÉPÍTÉSÜGYI MÉRNÖKI, MŰSZAKI SZAKMAGYAKORLÁSI JOGOSULTSÁGHOZ SZÜKSÉGES KÉPZETTSÉGI KÖVETELMÉNYRŐL 2009

MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SEGÉDLET AZ ÉPÍTÉSÜGYI MÉRNÖKI, MŰSZAKI SZAKMAGYAKORLÁSI JOGOSULTSÁGHOZ SZÜKSÉGES KÉPZETTSÉGI KÖVETELMÉNYRŐL 2009 MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SEGÉDLET AZ ÉPÍTÉSÜGYI MÉRNÖKI, MŰSZAKI SZAKMAGYAKORLÁSI JOGOSULTSÁGHOZ SZÜKSÉGES KÉPZETTSÉGI KÖVETELMÉNYRŐL 2009 Szerkesztette: dr. Korda János Lektorálta: Péter Annamária A szakterület

Részletesebben

ajánlott féléve Tantágy neve Előfeltétel kódja tanszék/i

ajánlott féléve Tantágy neve Előfeltétel kódja tanszék/i Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Gépészmérnöki alapszak "A" típusú tantárgyak Gépüzemeltetési szakirány mintatanterve 2009. szeptember 01. Matematika I. AMB1101 2 2 K 4 MI Dr. Blahota István - Mechanika

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER MESTERKÉPZÉSI SZAK

MŰSZAKI MENEDZSER MESTERKÉPZÉSI SZAK MŰSZAKI MENEDZSER MESTERKÉPZÉSI SZAK 1. A mesterképzési szak megnevezése: műszaki menedzser 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A SZENT ISTVÁN EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A SZENT ISTVÁN EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A SZENT ISTVÁN EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Mesterszak Teljes kreditértékkel beszámítható alapképzési szak GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR Marketing Nemzetközi

Részletesebben

Alapfokozat birtokában a gazdaságinformatikusok a várható szakirányokat is figyelembe véve képesek:

Alapfokozat birtokában a gazdaságinformatikusok a várható szakirányokat is figyelembe véve képesek: GAZDASÁGINFORMATIKUS (BSC) ALAPKÉPZÉSI SZAK A képzésért felelős kar: Szakfelelős oktató: Gazdálkodástudományi Kar Dr. Gábor András egyetemi docens Az alapképzési szak megnevezése: gazdaságinformatikus

Részletesebben

MŐSZAKI MENEDZSER. nappali alapszak

MŐSZAKI MENEDZSER. nappali alapszak Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar MŐSZAKI MENEDZSER nappali alapszak BSc Tájékoztató 2010/11. tanév I. Az alapképzés hagyományai, célja és sajátosságai

Részletesebben

PTE KTK BA-TANTERV ÜZLETI KÉPZÉSI ÁG PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL TELJES MUNKAIDŐS (NAPPALI) KÉPZÉS RÉSZMUNKAIDŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS BA2012 ALAPSZAK

PTE KTK BA-TANTERV ÜZLETI KÉPZÉSI ÁG PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL TELJES MUNKAIDŐS (NAPPALI) KÉPZÉS RÉSZMUNKAIDŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS BA2012 ALAPSZAK PTE KTK BA-TANTERV ÜZLETI KÉPZÉSI ÁG PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPSZAK B012 TELJES MUNKAIDŐS (NAPPALI) KÉPZÉS RÉSZMUNKAIDŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS Pécs, 2015. Utolsó módosítás: 2015-01-14 1. ALAPVETŐ JELLEMZŐK

Részletesebben

2012.08.14 biológia BSc 2012 szeptember- 1/5

2012.08.14 biológia BSc 2012 szeptember- 1/5 2012.08.14 biológia BSc 2012 szeptember- 1/5 Matematika ea. EA/Koll. 2 3 nincs Simon Ilona Matematika gyakorlat GY/Gyakj. 1 2 Matematika ea. felvétele Simon Ilona Informatika ea. EA/Koll. 2 2 nincs Jenei

Részletesebben

A választható tantárgyak összes kreditpontja 65 36

A választható tantárgyak összes kreditpontja 65 36 A szak megnevezése: NAPPALI ÉPÍTŐMÉRNÖKI Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: építőmérnök geotechnika szakirány (GEO) infrastruktúra szakirány (INFR) szerkezetépítő szakirány (SZERK) A képzési

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Teljes kreditértékkel Mesterszak beszámítható alapképzési szak KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Közgazdálkodás és közpolitika

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT. nappali alapszak

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT. nappali alapszak Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT nappali alapszak BA Tájékoztató 2008/09. tanév I. Az alapképzés hagyományai, célja és sajátosságai

Részletesebben

TTK- Természettudományi Kar

TTK- Természettudományi Kar TTK Természettudományi Kar Alapképzési szak: Mesterképzési szak: Felsőfokú szakképzés: Biológia Biológia Fizika Földrajz Gazdálkodási és menedzsment Kémia Környezettan Matematika Műszaki menedzser Geográfus

Részletesebben

Környezetmérnöki szak

Környezetmérnöki szak Környezetmérnöki szak Környezetmérnöki szak PTE PMMFK Tanulmányi tájékoztató 2007/2008 A szak megnevezése: környezetmérnöki Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben

Részletesebben

8. KÖRNYEZETTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK 1. A mesterképzési szak megnevezése: környezettudomány 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint

8. KÖRNYEZETTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK 1. A mesterképzési szak megnevezése: környezettudomány 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint 8. KÖRNYEZETTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK 1. A mesterképzési szak megnevezése: környezettudomány 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:.

Részletesebben

Kecskeméti Főiskola GAMF Kar. Tanulmányi tájékoztató. Mérnök informatikus alapszak

Kecskeméti Főiskola GAMF Kar. Tanulmányi tájékoztató. Mérnök informatikus alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Mérnök informatikus alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben