Végzősök, 2016 BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGLALKOZTATÁSI FŐOSZTÁLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Végzősök, 2016 BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGLALKOZTATÁSI FŐOSZTÁLY"

Átírás

1 BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGLALKOZTATÁSI FŐOSZTÁLY Végzősök, 2016 KÖZÉPISKOLAI TANULMÁNYAIKAT BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 2016-BAN BEFEJEZŐK VÁRHATÓ MEGJELENÉSE A MUNKAERŐPIACON

2 Készült A BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGLALKOZTATÁSI FŐOSZTÁLYÁN Főosztályvezető: KOLLÁR PÉTER Elemző: Kalmár Mária

3 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető... 4 I. Bács-Kiskun megyei középfokú oktatási intézmények kibocsátása... 5 I.1. A középfokú tanulmányaikat befejezők jellemzői iskola típus szerint... 5 I.2. A középfokú tanulmányaikat befejezők területi jellemzői... 8 I.3. A végzős diákok főbb szakirány szerint... 9 I.4. Szakképesítést nem adó képzési irányok I.5. A végzősök nyelvismerete II. A nyilvántartott pályakezdők főbb jellemzői Mellékletek Táblázatok iskolatípusként Táblázatok településenként Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők keresett foglalkozásai... 35

4 Bevezető Az iskolarendszerű képzésben végzettekről kevés, vagy nem kielégítő információ áll rendelkezésre, részletes információ, különösen területi, helyi viszonylatban nem ismert a közvélemény számára. A rendkívül gyorsan változó piacgazdaságban amikor a munkáltatóknak napra kész, friss ismeretekkel, alapos tudással rendelkező szakemberekre van szüksége rendkívül fontos, hogy a szakképző intézmények és a foglalkoztatási szervezet milyen szakmákra, szakirányokra orientálja a pályaválasztási, pályakorrekciós tanácsadásain résztvevő munkanélkülieket; milyen szakmákban, milyen szakterületeken indít képzéseket. Mindezekhez szükséges, hogy figyelembe vegye a munkaerőpiacon a munkaadói elvárásokat, igényeket, várható keresletet-kínálatot. A megyei kormányhivatalok foglalkoztatási főosztályai a területükön működő középiskolai intézményekben évek óta készítenek a nappali rendszerű tanulmányaikat befejező diákok munkaerőpiaci helyzetére és lehetőségeire vonatkozóan felmérést. A Foglalkoztatási Főosztály több mint egy évtizede végzi a felmérését a Bács-Kiskun megyei középiskolák körében. A középiskolák kibocsátási felmérése folyamatos volt mind a megyei, mind a régiós struktúrában. Valamennyi képzési típus számára külön adatlapon történik a megkérdezés, a befektetői igényekre reagálva a diákok nyelvismeretére irányuló kérdéssel is kiegészítve. Jelen kiadvány a megye munkáltatóinak, oktatási intézmény fenntartóinak nyújt tájékoztatást a Bács- Kiskun megyében 2016 júniusában végzett diákok megszerzett képzettségéről, iskolatípus, szakképesítés, települések szerinti bontásban. A szakképzés fejlesztése, ezen belül a munkaerő-piaci igények jobb figyelembevétele érdekében a felmérés nemcsak a végzős tanulók számát, szakképesítését, szakirányát, fakultációját tartalmazza, hanem a fiatalok további sorsának várható alakulására vonatkozó a megkérdezett iskolák részéről - becslést is (továbbtanul, elhelyezkedik, munkanélkülivé ). További cél, hogy a foglalkoztatási szervezetünk kellőképpen fel tudjon készülni az iskolarendszerből kikerülő fiatalok fogadására, a számukra legmegfelelőbb munkaerőpiaci szolgáltatások, támogatások előkészítésével. A felmérés eredménye mellett az elemzés kitér a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának augusztusi nyilvántartásában a pályakezdő álláskereső fiatalok főbb jellemzői, valamint a tanév bejeződését követő hónapokban a középfokú pályakezdők beáramlására. 4

5 I. Bács-Kiskun megyei középfokú oktatási intézmények kibocsátása I.1. A középfokú tanulmányaikat befejezők jellemzői iskola típus szerint Az oktatási intézmények körében a korábbi években végbe ment nagy változások után 2016-ban is megfigyelhetők kisebb változások. Összességében csak egy szakközépiskolában nem voltak végzős hallgatók, viszont ebben az évben indult iskolarendszerű akkreditált felsőfokú szakképzés. A megyében figyelembe vehető 56 db középfokú oktatási intézmény vett részt a tanév végén elvégzett felmérésben. A képzésfajtákat tekintve, valamint a települések több mint felében (9 településen a 13- ból), csökkenés figyelhető meg a végzősök számában. Együttesen a 2016-os tanév végén 55 Bács- Kiskun megyei középiskola adata került összesítésre. Középfokú nappali tanulmányaikat 2016-ban befejező diákok száma, várható munkaerő-piaci helyzete Speciális szakiskola Szakiskola Szakközépiskola Gimnázium Érettségit követő szakképzés Technikum Iskolarendszerű akkreditált felsőfokú Végzős létszám Továbbtanul Elhelyezkedik Álláskeresővé A felmérésben résztvevő Bács-Kiskun megyei középiskolákban 2016-ban 5870 diák fejezte be nappali középfokú tanulmányait. Legtöbben a végzősök közel egyharmada szakközépiskolában, több mint egynegyede gimnáziumban és több mint egyötöde szakiskolát végzett. A középiskolát elhagyók 13 százaléka érettségit követő szakképzésben részesült. A végzős diákok 6 százaléka technikusi képzés keretében végezte tanulmányait, melynek aránya 1,9 százalékpontos növekedést mutat az előző évi adatokkal szemben. Végezetül 1,9% és 1,7%-ot képviselnek a speciális szakiskolában és az iskolarendszerű akkreditált felsőfokú képzésben végzők száma. Összegezve a 2016-os évben kevesebb diák végzett középiskolában nappali tagozaton. A tavalyi enyhe (0,1%) emelkedéshez képest az idei érték 9,9%-os csökkenést mutat a végzős létszámot illetően. A technikusi képzésben és az iskolarendszerű akkreditált felsőfokú képzésben végzettek kivételével, a többi iskolatípusban kevesebben hagyták el a középiskolát, mint tavaly. A szakiskolát, szakközépiskolát és az érettségit követő szakképzést megközelítőleg hatodával, a gimnáziumban 5

6 végzettek száma 8,4%-kal csökkent. Speciális szakiskolában végzettek száma alig egy százalékkal mérséklődött az előző évihez viszonyítva ban a technikusi képzésben résztvevő kibocsátott tanulók száma nőtt legnagyobb mértékben, 30,1%-kal. A szakmai képzést nyújtó iskolatípusok közül a technikusi képzésben, az iskolarendszerű akkreditált felsőfokú képzésben és a speciális szakiskolában végzett tanulók aránya növekedett 1,9; 1,7 illetve 0,2 százalékponttal. A végzettek aránya a szakiskolai képzés esetében 1,7%-ponttal, míg a szakközépiskolai képzést illetően 0,6%-ponttal mérséklődött. A középfokú nappali tanulmányaikat befejezők száma Bács-Kiskun megyében iskola típus szerint, 2016 * Iskola típus A végzett Ebből: diákok továbbtanul elhelyezkedik álláskeresővé Száma, fő I. Speciális szakiskolai képzés összesen II. Szakiskolai képzés összesen (a spec. szakiskola nélkül) Érettségit adó képzés - III. szakközépiskolában összesen (Szakmunkások szakközépiskolája is!) IV. Érettségit adó képzés - gimnáziumban összesen V. Érettségit követő szakképzés összesen (a technikusi képesítés nélkül) VI. Technikusi képzés összesen VII. Iskolarendszerű akkreditált felsőfokú szakképzés összesen Mindösszesen Megoszlás, % Aránya a végzős létszámon belül, % I. Speciális szakiskolai képzés összesen 1,9 46,4 11,6 42,0 II. Szakiskolai képzés összesen (a spec. szakiskola nélkül) 22,3 34,1 41,5 24,4 Érettségit adó képzés - III. szakközépiskolában összesen (Szakmunkások szakközépiskolája is!) 29,7 82,2 9,9 7,9 IV. Érettségit adó képzés - gimnáziumban összesen 25,3 92,5 2,0 5,5 V. Érettségit követő szakképzés összesen (a technikusi képesítés nélkül) 13,0 36,8 38,7 24,5 VI. Technikusi képzés összesen 6,0 22,0 50,6 27,4 VII. Iskolarendszerű akkreditált felsőfokú szakképzés összesen 1,7 85,1 10,9 4,0 Mindösszesen 100,0 63,9 21,2 14,9 Forrás: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának felmérése a középiskolák körében. * A középiskolák vezetőinek becsült adatai. A kibocsátott tanulók 63,9%-a továbbtanul, több mint egyötöde helyezkedik majd el és az előzetes becslések szerint közel egy hatoda álláskeresővé. A tavalyi eredményekkel ellentétben idén nőtt 5,1%-ponttal a továbbtanulók aránya, ugyanakkor az elhelyezkedők aránya 4,2 százalékpontos csökkenést mutat. A végzős tanulók közül az álláskeresők becsült aránya 1%-ponttal alacsonyabb a tavalyinál ban Bács-Kiskun megye végzett középiskolásaiból 24,7%-kal 6

7 kevesebben helyezkednek el, mint tavaly; a munkanélkülivé válók száma 15,5%-kal, a továbbtanulók száma pedig két százalékkal maradt el az előző tanévhez képest. A végzett középiskolai diákok közül a tovább tanulni akarók legnagyobb része a gimnáziumot (92,5%) és az akkreditált felsőfokú szakképzést (85,1%) hagyta el a tanév végén. Ebben a kategóriában a tavalyi eredményekhez képest itt a legnagyobb az emelkedést mutató arány, mivel az előző évben nem végeztek diákok ebben a típusban. A technikusi képzésben résztvevők 50,6%-a választja a munkavállalás lehetőségét, de magas a szakiskolai képzést és az érettségit követő szakképzést végzettek aránya is (41,5 illetve 38,7%). Az álláskeresővé válás négy iskolatípus végzőseinél mutat magas arányt: speciális szakiskolában tanulók 42%-a, a technikusi képzésben résztvevők 27,4%-a munkanélkülivé a becslések szerint; és majdnem azonos az érettségit követő szakképzés és a szakiskolai képzésben résztvevők aránya is (24,5 és 24,4%). A középfokú nappali tagozaton 2016-ban végzett diákok megoszlása várható munkaerő-piaci helyzetük szerint 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Végzős létszám Tovább tanul Elhelyezkedik Álláskeresővé A legkisebb 101 fő végzős létszámmal rendelkező képzés 2016-ban az iskolarendszerű akkreditált felsőfokú szakképzés ös évhez képest jelentősen nőtt, mivel ebben a kategóriában nem volt végzős hallgató. Idén a továbbtanulók aránya magas 85,1%, az elhelyezkedők 10,9, az álláskeresők aránya pedig 4%-ot mutat. A szakközépiskolában érettségizők 82,2%-a továbbtanul, miközben közel azonos arányban munkaviszonyt létesítenek (9,9%) és álláskeresővé válnak (7,9%). A gimnáziumi végzősök továbbtanulási aránya 2,2 százalékponttal mérséklődött tavalyhoz képest, viszont így is a legmagasabb, 2016-ban megközelítette a 93 százalékot. A gimnazistákra ebben az évben az a jellemző, hogy a munkanélkülivé válók (5,5%-a) aránya emelkedett, az elhelyezkedőké pedig enyhén 7

8 mérséklődött. A szakiskolai képzésben résztvevők több mint négytizede vállal munkát, míg több mint egyharmada tovább tanul, valamint kevesebb, mint egynegyedük álláskeresővé. Érettségit követő szakképzésben végzők több mint egyharmada továbbiakban is diák marad, míg 38,7 százalékuk a munkába állást választja. A technikusi képzésben végzettek kívánnak legkisebb arányban továbbtanulni, miközben több mint fele az elhelyezkedés, továbbá 27,4 százalékuk az álláskeresés mellett döntött. I.2. A középfokú tanulmányaikat befejezők területi jellemzői Foglalkoztatási Főosztályunkat 1 adattal ellátó 55 db középfokú intézmény majd egyharmada Kecskeméten, 14,5%-a Baján, Kalocsán, Kiskunfélegyházán valamint Kiskunhalason pedig egyaránt 9,1%-a található. A legtöbb végzett diák Kecskemét (2137 fő, azaz 36,4%), Baja (1221 fő, amely 20,8%-nak felel meg), Kiskunfélegyháza (758 fő tanuló, azaz 12,9%) és Kiskunhalas (539 fő, azaz 9,2%) középiskoláit hagyta el a tanév végén. Legkevesebb diákot négy főt a keceli szakképző iskola bocsátotta ki. A továbbtanulók aránya Bácsalmáson (100%) és Kiskunmajsán (92,5%) a legmagasabb, mely összefüggésbe hozható azzal, hogy ezek a térségek relatíve kedvezőtlenebb munkaerő-piaci helyzetűek. Utóbbiak aránya emelkedett, a bácsalmási 7,4%-ponttal, a kiskunmajsai pedig egy százalékponttal. A kis létszámú keceli középiskola kivételével, a legmagasabb arányban a kiskőrösi tanulók egyharmada kíván elhelyezkedni, közel azonos arányban pedig a dunavecsei diákok. Továbbá hasonló arányban (29,1; 28,6%-ban) a kunszentmiklósi és a kiskunfélegyházi tanulók. A 2015-ös becslésekhez képest Dunavecse és Kecel településeken csökkent az elhelyezkedők aránya. Valamint úgy nyilatkoztak a pedagógusok a dunavecsei és a keceli diákokról, hogy előbbinél 40%-uk, utóbbinál egynegyede jelenik meg munkanélküliként a jövőben. E jövőkép esetében a keceli arány 25%-ponttal, míg a dunavecsei arány 11,4 százalékponttal emelkedett tavalyhoz képest április 1-jétől a évi CXXVI. törvény (a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításáról és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról) értelmében a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának jogutódja a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya. 8

9 A középfokú nappali tanulmányaikat 2016-ban befejezők száma Bács-Kiskun megyében településenként * Iskolák A végzett Ebből: Település száma diákok továbbtanul elhelyezkedik álláskeresővé db Száma, fő Bácsalmás Baja Dunavecse Jánoshalma Kalocsa Kecel Kecskemét Kiskőrös Kiskunfélegyháza Kiskunhalas Kiskunmajsa Kunszentmiklós Tiszakécske Összesen Megoszlás, % Aránya a végzős létszámon belül, % Bácsalmás 1,8 0,6 100,0 0,0 0,0 Baja 14,5 20,8 58,5 21,0 20,5 Dunavecse 3,6 0,2 30,0 30,0 40,0 Jánoshalma 3,6 2,6 61,8 27,0 11,2 Kalocsa 9,1 6,6 64,9 14,3 20,8 Kecel 1,8 0,1 0,0 75,0 25,0 Kecskemét 32,7 36,4 67,7 20,7 11,7 Kiskőrös 3,6 5,8 57,4 33,1 9,5 Kiskunfélegyháza 9,1 12,9 52,1 28,6 19,3 Kiskunhalas 9,1 9,2 72,0 12,4 15,6 Kiskunmajsa 1,8 1,1 92,5 3,0 4,5 Kunszentmiklós 5,5 2,5 69,6 29,1 1,4 Tiszakécske 3,6 1,3 89,2 2,7 8,1 Összesen 100,0 100,0 63,9 21,2 14,9 Forrás:Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának felmérése a középiskolák körében. * A középiskolák vezetőinek becsült adatai. I.3. A végzős diákok főbb szakirány szerint A jelenlegi jogszabályok alapján a középiskolák közül a szakközépiskolák nem végeznek szakmai képzést, az érettségit adó gimnáziumok diákjai is képzettség nélküliek. A 2016-os eredmények szerint a középiskolában végzett tanulóknak (5870 fő) mindössze 45%-a részesült szakképzésben. A 2015-ös adatokhoz képest a szakmai képzésből kibocsátottak száma 6,9%-kal mérséklődött, az aránya pedig 1,4%-ponttal emelkedett. 9

10 A középfokú nappali szakmai tanulmányaikat befejezők száma Bács-Kiskun megyében iskola típus szerint, 2016 * Iskola típus A végzett Ebből: diákok továbbtanul elhelyezkedik álláskeresővé Száma, fő I. Speciális szakiskolai képzés összesen Szakiskolai képzés összesen II. (a spec. szakiskola nélkül) Érettségit követő szakképzés összesen V. (a technikusi képesítés nélkül) VI. Technikusi képzés összesen Iskolarendszerű akkreditált felsőfokú VII. szakképzés összesen Mindösszesen Megoszlás, % Aránya a végzős létszámon belül, % I. Speciális szakiskolai képzés összesen 1,9 46,4 11,6 42,0 Szakiskolai képzés összesen II. (a spec. szakiskola nélkül) 22,3 34,1 41,5 24,4 Érettségit követő szakképzés összesen V. (a technikusi képesítés nélkül) 13,0 36,8 38,7 24,5 VI. Technikusi képzés összesen 6,0 22,0 50,6 27,4 Iskolarendszerű akkreditált felsőfokú VII. szakképzés összesen 1,7 85,1 10,9 4,0 Mindösszesen 45,0 35,7 39,4 24,8 Forrás: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának felmérése a középiskolák körében. * Az középiskolák vezetőinek becsült adatai. A szakképzésben résztvevő diákok esetében a tavalyi továbbtanulással ellentétben az álláskeresés lett a legkevésbé vonzó jövőkép, ami a végzősök 24,8%-át jelenti. A szakmai képzésben végzettek közel négytizede kíván munkaviszonyt létesíteni, 35,7%-uk pedig a továbbtanulást választja. A továbbtanulók aránya 13,6%-ponttal emelkedett tavalyhoz képest. A szakmai képzésből kikerülők 10 százalékponttal kevesebben válnak munkavállalóvá, míg az álláskeresők aránya is 3,6%-ponttal csökkent előző évhez képest. A Bács-Kiskun megyei középiskolák 2016-ban a különböző iskola típusokban az alábbi szakmákban képezték a legtöbb hallgatót. A speciális szakiskolában végzettek többsége parkgondozónak (22,3%-a), textiltermék összeállítónak (13,4%-a), továbbá fogyóelektródás védőgázas ívhegesztőnek (11,6%) tanult. A szakiskolákból kibocsátott tanulók legtöbbje gépi forgácsoló (6,9%), épület- és szerkezetlakatos (6,4%), eladó (6%), szakács (5,5%), asztalos (5,1%), cukrász (4,4%). Az érettségit követő szakképzést befejező tanulók többségének végzettsége pénzügyiszámviteli ügyintéző (14,5%), autószerelő (8,4%), logisztikai ügyintéző (7,9%) és vállalkozási és bérügyintéző (5,9%). Idén a munkaerőpiacra főleg autótechnikus (16,7%), gyártástechnológiai technikus (13,8%), mechatronikai technikus (9,9%), mezőgazdasági gépésztechnikus (9%), valamint műszaki informatikus (8,2%) szakképesítéssel kerültek ki a fiatalok. 10

11 Az idén elsajátított szakmák az iskolatípusokat tekintve széles skálán mozognak, mely változás igazodik a gazdasági környezet igényeihez. Az előző év ellentétében a szakiskolákban végzett tanulók körében nagyobb arányban a műszaki szakmák kerültek előtérbe. Érettségit követő szakképzésben népszerű szakmák (pénzügyi, logisztikai ügyintéző szakok) között helyet kapott egy műszaki terület az autószerelő szakma. Technikumban még mindig népszerűek az autóipari szakok. I.4. Szakképesítést nem adó képzési irányok Szakképesítést nem adó szakközépiskolában és gimnáziumban az általános képzéseken túl képzési idő, szakirány és fakultáció szerint különböző osztályokban tanulhattak a diákok. A megyében végzett szakközépiskolások legnagyobb arányban közgazdaságtant (11,5%); informatikát (10%); rendészetet (7,6%) és kereskedelem-marketing, üzleti adminisztrációt (6,7%) tanultak. Az idén szakközépiskolában végzett 1743 tanuló összesen 172 db nyelvvizsga-bizonyítványt szerzett, amelynek aránya a 2015-ös adatokhoz képest 15,1%-ponttal alacsonyabb. A nyelvvizsgák többségét közgazdaságtan (41 db, azaz 23,8%), magyar-angol két tanítási nyelvű (26 db, azaz 15,1%) és informatika (21 db, azaz 12,2%) szakirányon tanuló diákok szerezték meg. A gimnáziumban végzettek (1488 fő) több mint fele általános gimnáziumi képzésben vett részt, míg 8,7%-a négy évfolyamos és 3%-a nyolc évfolyamos tagozaton tanult. Közel három százalékos arányban hagyták el a gimnáziumot a reál, műszaki irányultságú diákok. Ezen iskolatípusban érettségizett tanulók összesen 974 db nyelvvizsga-bizonyítványt szereztek, amely 65,5%-os arányt mutat. Ez 0,7%-pontos emelkedés a 2015-ös adatokhoz képest. Az általános gimnáziumi képzésben részesültek rendelkeznek a legtöbb nyelvvizsgával (563 db, azaz az összes nyelvvizsga 57,8%-a). Továbbá jellemző a nagyszámú nyelvi oklevél megléte az angol tagozat (44 db, azaz 4,5%), a reál, műszaki tagozat (39 db, azaz 4%) körében. Az adott iskolatípuson végzett diákok közül, legnagyobb arányban (a végzős létszám százalékában) az angol (137,5%-a) és az emelt szintű német tagozaton (111,1%-a) tanulók rendelkeznek nyelvvizsga bizonyítvánnyal. 2 I.5. A végzősök nyelvismerete A nyelvismeretről is választ adott öt iskolatípusban végzett tanulók összesen 1237 db nyelvvizsga-bizonyítvánnyal rendelkeznek. Ez utóbbi a tavalyihoz képest 11,9 százalékos csökkenést jelent. A nyelvoktatást folytató öt iskolatípusban kibocsátott diákok 27,8%-a szerzett nyelvvizsgabizonyítványt, mely 1,2%-ponttal alacsonyabb arány, mint 2015-ben. Idén is a gimnazisták nyelvvizsgáztak a legnagyobb arányban (65,5%), közel 1%-ponttal nagyobb arányban, mint 2015-ben összesen 974 db nyelvi oklevél tulajdonosai. Legkevésbé az akkreditált felsősokú szakképzett hallgatók tettek le nyelvvizsgát, 2016-ban 1 százalékuk, ebben a kategóriában a tavalyi évben nem 2 Egy diák több nyelvvizsga-bizonyítvánnyal is rendelkezhet. 11

12 végeztek tanulók. Az idei tanévben a vizsgatípusok közül az angol középfokú nyelvvizsga aránya (a végzős létszám tekintetében) 13,5%, a középfokú német esetében 6,2%. A felsőfokú angol és német nyelvvizsga aránya 1,4 százalékpontban tér el a közkedveltebb angol nyelv javára (3,6 és 2,2%). Alapfokú nyelvvizsgák esetében is az angol a legnépszerűbb, e tekintetben 1,2% az aránya a kibocsátott tanulók számához képest. Jelentős, negatív irányú elmozdulás az angol középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány arányában mutatkozott meg, melyet 1,6%-pontos mérséklődés jellemez. A végzős létszám tekintetében kialakult arány az angol és német felsőfokú nyelvvizsga esetében növekedett (0,7 és 0,2%-ponttal). II. A nyilvántartott pályakezdők főbb jellemzői 3 A nyilvántartott álláskeresők között a pályakezdő fiatalok továbbra is folyamatosan a figyelem előterében lévő célcsoport. A megyében 2013 évet követően számuk évről évre csökken. A nyilvántartott álláskereső pályakezdők száma az idei augusztusi záró létszámok alapján nagymértékben mérséklődött, előző év azonos hónapjánál 30,2%-kal kevesebb. A pályakezdő álláskeresők száma idén a februárig tartó emelkedést követően, májusig csökkenés, majd június-július hónapban emelkedés és szintén mérséklődés figyelhető meg. Április hónapban volt a csökkenés mértéke a legnagyobb ütemű, 10,6%-os. A nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma iskolai végzettség szerint, Bács-Kiskun megyében augusztus Iskolai végzettség záró létszám, fő változás mértéke előző év azonos időszakához, % megoszlása, % a pályakezdők aránya az összes álláskeresőből, % 8 ált.-nál kevesebb ,4 5,8-35,4 3,4 4,5 4,2 10,5 11,2 9,3 8 általános ,9-14,3-26,7 25,2 27,3 28,7 11,7 11,0 10,4 Szakiskola ,9-23,9-42,7 4,6 4,4 3,6 32,7 30,2 23,2 Szakmunkásképző ,0-33,2-30,0 19,8 16,7 16,8 10,6 8,5 7,6 Szakközépiskola ,6-16,4-30,7 25,0 26,4 26,2 26,0 25,9 23,4 Gimmnázium ,4-24,3-32,9 13,3 12,7 12,3 22,4 20,2 18,1 Technikum ,6-30,9-29,4 3,5 3,0 3,1 21,8 18,8 16,5 Főiskola ,1-21,8-41,9 3,1 3,1 2,6 13,6 12,2 8,9 Egyetem ,3-35,1 6,3 2,1 1,7 2,6 23,6 17,8 20,0 Ö sszesen ,5-20,9-30,2 100,0 100,0 100,0 15,3 14,0 12,6 ebből: középfokú iskolák együtt ,0-24,3-31,7 66,2 63,3 61,9 17,8 16,1 14,3 3 Adatforrás: NFSZ (Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat) Adattárház 12

13 2016 augusztusában a nyilvántartott pályakezdő álláskeresők hó végi létszáma 1951 fő volt, szemben a nyolcadik havi 2794 fővel, így a záró létszám 843 fővel kevesebb az egy évvel korábbinál. A tavalyihoz hasonlóan idén is mérséklődött a beáramlás júniusától egészen augusztus végéig 1649 fiatal pályakezdő új és ismételt együtt került be a nyilvántartási rendszerbe. Ez a létszám 8,6%-kal kevesebb az egy évvel korábbinál. Eközben 1524 fő elhagyta a rendszert, ez a szám 32,5%-kal mérséklődött előző év azonos időszakához képest. Az újonnan belépő pályakezdők számaránya az összes belépő pályakezdő közül 47,3%, ami előző évhez képest csökkent. A megfigyelt időszakban a rendszerbe bekerült pályakezdőkből (az új és ismételten belépők együtt) a visszalépők aránya idén 52,7%, létszámát tekintve pedig emelkedés figyelhető meg, melynek mértéke 6,6 százalék. A belépő pályakezdők közül 1147 fő középfokú oktatási intézményben végzett, arányuk az összes belépőhöz viszonyítva 69,6%, ami 2,2%-ponttal enyhébb, mint 2015 azonos nyári időszakában. A három hónap alatt új belépő pályakezdő közül 625 fő (80,1%-nak felel meg az új belépőkön belül, ami egy év alatt szinte nem változott) tanult középfokú oktatási intézményben. A nyilvántartott álláskeresők közé belépő pályakezdők száma végzettség szerint, Bács-Kiskun megyében júniustól augusztusig Iskolai végzettség Belépők száma Ezen belül: új belépő Új belépők aránya, Változás mértéke, % Megoszlása, % % Összes Új fő belépő 2016/2015 belépő pályakezdő ezen belül: új belépő 8 ált.-nál kevesebb ,1 27,7 27,0 0,0 2,0 2,9 1,3 1,7 8 általános ,9 26,4-4,2-25,4 21,3 22,3 13,1 12,4 Szakiskola ,9 55,4-33,3-45,6 4,7 3,4 5,8 4,0 Szakmunkásképző ,6 57,5-10,1-17,5 19,7 19,4 22,5 23,6 Szakközépiskola ,2 54,4-13,3-24,1 30,3 28,7 34,3 33,1 Gimmnázium ,4 47,2-4,1-19,9 13,4 14,0 13,7 14,0 Technikum ,7 65,2-2,9-2,3 3,8 4,0 4,4 5,5 Főiskola ,3 45,5-24,1-28,6 3,2 2,7 2,8 2,6 Egyetem ,3 58,1 43,3 31,6 1,7 2,6 1,9 3,2 Összesen ,85 47,30-8,64-21,21 100,0 100,0 100,0 100,0 Összesből: középfokú együtt ,7 54,5-11,5-21,9 71,8 69,6 80,8 80, augusztusában a nyilvántartott pályakezdők záró állományának 61,9%-a, azaz 1208 fő, középiskolai végzettséggel rendelkezett. Számuk közel egyharmadával (31,7%-kal) mérséklődött előző év nyolcadik hónapjához képest. A középfokú végzettségűek aránya idén az összes álláskereső 14,3%- a, amely közel másfél százalékponttal alacsonyabb a augusztusi aránynál. Az idén augusztusban nyilvántartásban lévő pályakezdők legtöbbje (28,7%-a) csak az általános iskolát végezte el, miközben több mint egynegyede a szakközépiskolát fejezte be. Jelentős a szakmunkásképzőt és a gimnáziumot végzők aránya, előbbi 16,8, utóbbi 12,3%-a az összes pályakezdő álláskeresőnek. Az általános iskolát be nem fejezők 4,2%, míg közel azonos (3,6 és 3,1%) a szakiskolát és a technikumot befejezők aránya. Idén is alacsony a diplomások aránya, főiskolát és egyetemet végzettek aránya egyaránt 2,6%, a tavalyi adatokhoz képest a főiskolát végzettek esetében az arány mérséklődött fél százalékponttal, 13

14 viszont az egyetemet végzettek esetében emelkedést mutat (0,9%-pont). Előző év azonos hónapjához viszonyítva idén kissé növekedett a (nyolc általánost és a főiskolát végzettek) aránya. A pályakezdők aránya az augusztusi összes nyilvántartott álláskereső 12,6%-a, mely közel másfél százalékpontos mérséklődést mutat a tavalyi nyolcadik havi arányhoz képest. A szakmai középfokú (szakiskola és szakmunkásképző) iskolát végzett pályakezdő az összes nyilvántartott szakmai képzettségű álláskereső 8,7%-a. A nyilvántartott létszámmal összevetve jelentős a szakközépiskolát (23,4%), az egyetemet (20%), a gimnáziumot (18,1%) és a technikumot (16,5%) befejező pályakezdők számaránya. Alacsony az általános iskolát befejező és az általános iskolát nem befejező pályakezdők részesedése (10,4%; 9,3%). A nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma szakképzettség szerint, Bács-Kiskun megyében augusztus Iskolai végzettség záró létszám, fő változás mértéke előző év azonos időszakához, % megoszlása, % a pályakezdők aránya az összesenből, % alapfokú szakképesítés ,7-7,3-27,5 1,6 1,8 1,9 8,7 8,5 7,2 alapfokú iskolai végzettséghez kötött középfokú szakkép ,1-25,8-32,0 30,1 28,3 27,5 11,4 10,0 8,6 középiskolai végzettséghez kötött középfokú szakképesítés ,2-21,1-26,7 13,3 13,3 13,9 16,7 15,7 14,6 felsőfokú szakképesítések ,7-26,1-38,4 7,6 7,1 6,3 29,1 26,1 22,3 felsőfokú iskolai végzettséghez kötött felsőfokú szakkép ,0-66,7-50,0 0,2 0,1 0,1 35,3 11,1 9,1 felsőfokú iskolarendszerű képzés ,4-31,1-27,0 4,6 4,0 4,2 18,4 14,9 13,1 Szakképzett ,1-24,8-40,8 57,3 54,5 46,2 13,9 12,3 15,8 Nincs szakképzettsége ,0-15,7-17,4 42,7 45,5 53,8 17,9 16,7 10,7 Összesen ,5-20,9-30,2 100,0 100,0 100,0 15,3 14,0 12, ban a pályakezdő álláskeresők 46,2%-a rendelkezik szakképesítéssel, számuk 901 fő, mely 40,8%-kal csökkent a 2015-ös évhez képest. Az összes nyilvántartott szakképzett álláskereső 15,8 százaléka pályakezdő, mely arány emelkedett a 2014-es 13,9%-hoz és a 2015-es 12,3%-hoz képest. A pályakezdő állományon belül előző év azonos hónapjához képest a középfokú szakképesítés aránya 0,7%-ponttal, a felsőfokú iskolarendszerű képzés és az alapfokú szakképesítés 0,2; 0,1%- ponttal emelkedett. Eközben a többi kategóriában stagnált vagy mérséklődött a szakképzettséggel rendelkezők aránya, legkiemelkedőbben (egyaránt 0,8%-ponttal) az alapfokú iskolai végezettséghez kötött középfokú szakképesítéssel és a felsőfokú szakképesítéssel rendelkezők köre. A augusztus végén nyilvántartott középiskolai végzettségű pályakezdő álláskeresők (száma 1208 fő) többségének keresett foglalkozásai: általános irodai adminisztrátor (218 fő, 18%), bolti eladó (95 fő, 7,9%), egyéb máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási és szállítási foglalkozású (88 fő, 7,3%), pincér (43 fő, 3,6%), lakatos, forgácsoló egyaránt (32 fő, 2,6%), anyaggazdálkodó, felvásárló (30 fő, 2,5%), fodrász (29 fő, 2,4%), cukrász (25 fő, 2,1%) és pénzügyi ügyintéző (24 fő, 2%). A többi foglakozás aránya két százalék alatti. 14

15 A középiskolák évi Bács-Kiskun megyei kibocsátásáról részletes adatok iskolatípusok szerint a mellékletben találhatók. 15

16 M e l l é k l e t e k Táblázatok iskolatípusként 1. sz. melléklet Sorrend (ABC) I. A Bács-Kiskun megyei speciális szakiskolákban tanulmányaikat 2016-ban befejezők száma adatok: főben Képzés típusa (szakképesítés szerint) OKJ Kód Végzős létszám (fő) Továbbtanul (fő) Elhelyezkedik (fő) Álláskeresővé (fő) 1 Asztalosipari szerelő Bevontelektródás kézi ívhegesztő Cipőfelsőrész-készítő Élelmiszer-, vegyi áru és gyógynövény eladó Festő, díszítő, mázoló és tapétázó Fogyóelektródás védőgázas ívheg Gyorséttermi ételeladó Kőműves Parkgondozó Szakács Szerkezetlakatos Textiltermék összeállító I. Speciális szakiskolai képzés összesen Sorrend (ABC) I. A Bács-Kiskun megyei speciális szakiskolákban tanulmányaikat 2016-ban befejezők száma (folytatás) Továbbtanul Elhelyezkedik (fő) Képzés típusa Végzős OKJ Kód (fő) (szakképesítés szerint) létszám (fő) Álláskeresővé (fő) Aránya a végzős létszámon belül, % 1 Asztalosipari szerelő ,0 8,3 16,7 2 Bevontelektródás kézi ívhegesztő ,7 0,0 33,3 3 Cipőfelsőrész-készítő ,0 16,7 33,3 4 Élelmiszer-, vegyi áru és gyógynövény eladó ,0 16,7 33,3 5 Festő, díszítő, mázoló és tapétázó ,0 25,0 75,0 6 Fogyóelektródás védőgázas ívheg ,1 7,7 69,2 7 Gyorséttermi ételeladó ,5 12,5 50,0 8 Kőműves ,0 50,0 50,0 9 Parkgondozó ,0 8,0 44,0 10 Szakács ,0 25,0 50,0 11 Szerkezetlakatos ,0 0,0 0,0 12 Textiltermék összeállító ,0 6,7 33,3 I. Speciális szakiskolai képzés összesen ,4 11,6 42,0 16

17 2. sz. melléklet Sorrend II. A Bács-Kiskun megyei szakiskolákban tanulmányaikat 2016-ban befejezők száma Képzés típusa (szakképesítés szerint) OKJ Kód Végzős létszám (fő) Továbbtanul (fő) Elhelyezkedik (fő) adatok: főben Álláskeresővé (fő) (ABC) 1 ács asztalos asztalosipari szerelő bútorasztalos CNC gépkezelő cukrász (2 éves) cukrász (3 éves) dísznövénykertész eladó (3 éves) élelmiszer- és vegyi áru eladó épület és szerkezetlakatos festő,díszítő,mázoló és tapétázó festő,mázoló, tapétázó finommechanikai műszerész fodrász gazda gépi forgácsoló gépjármű mechatronikus géplakatos hegesztő húsipari termékgyártó ipari gépész járműfényező járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó karosszérialakatos kárpitos kertész kőműves kőműves és hidegburkoló könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó lótartó és - tenyésztő lovász mechatronikus karbantartó mezőgazdasági gazdaasszony falusi vendéglátó mezőgazdasági gépész mezőgazdasági gépjavító motorkerékpár szerelő műszakicikk eladó női szabó panziós falusi vendéglátó 3,1812E pék pék-cukrász pincér (2 éves) pincér (3 éves) ruházati eladó szakács (2 éves) szakács (3 éves) szerszámkészítő szociális gondozó és ápoló vendéglátó eladó (3 éves) villanyszerelő II. Szakiskolai képzés összesen (a spec. szakiskola nélkül)

18 3. sz. melléklet II. A Bács-Kiskun megyei szakiskolákban tanulmányaikat 2016-ban befejezők száma (folytatás) Sorrend Továbbtanul Elhelyezkedik Álláskeresővé Végzős Képzés típusa (szakképesítés szerint) OKJ Kód (fő) (fő) (fő) létszám (fő) (ABC) Aránya a végzős létszámon belül, % 1 ács ,0 50,0 20,0 2 asztalos ,8 49,3 17,9 3 asztalosipari szerelő ,0 0,0 50,0 4 bútorasztalos ,0 50,0 50,0 5 CNC gépkezelő ,0 27,3 72,7 6 cukrász (2 éves) ,3 29,2 37,5 7 cukrász (3 éves) ,4 29,8 1,8 8 dísznövénykertész ,3 33,3 33,3 9 eladó (3 éves) ,3 35,4 20,3 10 élelmiszer- és vegyi áru eladó ,1 38,1 23,8 11 épület és szerkezetlakatos ,8 56,0 20,2 12 festő,díszítő,mázoló és tapétázó ,0 66,7 33,3 13 festő,mázoló, tapétázó ,8 31,3 50,0 14 finommechanikai műszerész ,0 0,0 90,0 15 fodrász ,2 25,0 45,8 16 gazda ,0 37,1 2,9 17 gépi forgácsoló ,6 31,1 23,3 18 gépjármű mechatronikus ,0 100,0 0,0 19 géplakatos ,0 55,6 44,4 20 hegesztő ,9 45,7 30,4 21 húsipari termékgyártó ,6 64,7 14,7 22 ipari gépész ,0 62,5 37,5 23 járműfényező ,0 75,0 0,0 24 járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó ,0 100,0 0,0 25 karosszérialakatos ,7 51,7 27,6 26 kárpitos ,0 40,0 0,0 27 kertész ,5 28,6 61,9 28 kőműves ,3 66,7 0,0 29 kőműves és hidegburkoló ,3 66,7 20,0 30 könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó ,0 60,0 0,0 31 lótartó és - tenyésztő ,8 62,5 18,8 32 lovász ,4 28,6 19,0 33 mechatronikus karbantartó ,7 33,3 10,0 34 mezőgazdasági gazdaasszony falusi vendéglátó ,5 31,3 31,3 35 mezőgazdasági gépész ,7 23,6 23,6 36 mezőgazdasági gépjavító ,0 81,3 18,8 37 motorkerékpár szerelő ,0 50,0 25,0 38 műszakicikk eladó ,9 14,3 42,9 39 női szabó ,6 42,3 23,1 40 panziós falusi vendéglátó 3,1812E ,8 18,2 0,0 41 pék ,0 58,3 16,7 42 pék-cukrász ,0 90,5 9,5 43 pincér (2 éves) ,0 33,3 41,7 44 pincér (3 éves) ,5 48,8 9,8 45 ruházati eladó ,3 11,1 55,6 46 szakács (2 éves) ,0 13,5 59,5 47 szakács (3 éves) ,2 23,6 29,2 48 szerszámkészítő ,9 44,4 16,7 49 szociális gondozó és ápoló ,3 43,8 25,0 50 vendéglátó eladó (3 éves) ,7 50,0 33,3 51 villanyszerelő ,0 55,0 5,0 II. Szakiskolai képzés összesen (a spec. szakiskola nélkül) ,1 41,5 24,4 18

19 4. sz. melléklet Sorrend (ABC) III. A Bács-Kiskun megyei szakközépiskolákban tanulmányaikat 2016-ban befejezők száma adatok: főben Végzős létszám Ebből nyelvvizsga bizonyítvány Képzés típusa OKJ kód Angol Német Egyéb Nyelv Álláskeresővé Továbbtanukedik Elhelyez- Összesen összesen * 1 alkalmazott grafikus belügyi rendészeti pályára előkészítő egészségügy elektronika-elektrotechnika elektronikai élelmiszeripar építőipar faipar gépészet idegenforgalmi ifjúsági tagozat informatika informatikai hálózattelepítő és -üzemeltető keresekedelem-marketing, üzleti kereskedelem kereskedelem-marketing klasszikus magánénekes klasszikus szolfézs-zeneelmélet klasszikus zenész környezetvédelem-vízgazdálkodás közgazdaság közlekedésgépész közlekedéstechnika logisztikai ügyintéző magyar-angol két tanítási nyelvű magyar-német két tanítási nyelvű mechatronikai mezőgazdaság művészet művészet-közművelődés-kommunikáció néptáncos rendészet rendvédelmi ruhaipari sport szakközépiskola szakmunkások szakközépiskolája turizmus-vendéglátás ügyvitel vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport vendéglátás-turisztika vendéglátóipari III. Érettségit adó képzés - szakközépiskolában összesen (Szakmunkások szakközépiskolája is!)

20 5. sz. melléklet Sorrend (ABC) Aránya a végzős létszámon belül, % 1 alkalmazott grafikus ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 belügyi rendészeti pályára előkészítő 2 szakközépiskola 11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 81,8 18,2 0,0 3 egészségügy 44 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 93,2 4,5 2,3 4 elektronika-elektrotechnika 5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 5 elektronikai 24 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 87,5 12,5 0,0 6 élelmiszeripar 42 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 95,2 2,4 2,4 7 építőipar 14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 8 faipar 14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 71,4 28,6 0,0 9 gépészet 103 1,0 2,9 0,0 0,0 8,7 0,0 0,0 0,0 0,0 12,6 90,3 3,9 5,8 10 idegenforgalmi 22 4,5 0,0 0,0 0,0 40,9 0,0 0,0 0,0 0,0 45,5 86,4 9,1 4,5 11 ifjúsági tagozat 44 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38,6 29,5 31,8 12 informatika ,6 9,8 0,6 0,0 0,6 0,0 0,0 0,6 0,0 12,1 83,3 9,8 6,9 13 informatikai hálózattelepítő és -üzemeltető ,0 33,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,3 100,0 0,0 0,0 keresekedelem-marketing, üzleti 14 adminisztráció 117 0,0 5,1 0,0 1,7 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 8,5 79,5 11,1 9,4 15 kereskedelem 17 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 100,0 0,0 0,0 16 kereskedelem-marketing 19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 94,7 5,3 0,0 17 klasszikus magánénekes ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 18 klasszikus szolfézs-zeneelmélet ,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 19 klasszikus zenész ,0 17,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,6 100,0 0,0 0,0 20 környezetvédelem-vízgazdálkodás 62 1,6 4,8 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 9,7 75,8 9,7 14,5 21 közgazdaság 200 0,5 13,5 2,0 1,0 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 20,5 91,5 5,5 3,0 22 közlekedésgépész 27 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 92,6 7,4 0,0 23 közlekedéstechnika 17 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 88,2 5,9 5,9 24 logisztikai ügyintéző ,0 7,4 3,7 0,0 3,7 3,7 0,0 0,0 0,0 18,5 29,6 25,9 44,4 magyar-angol két tanítási nyelvű 25 keresekedelem-marketing, üzleti adminisztráció 35 8,6 37,1 25,7 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 74,3 100,0 0,0 0,0 26 magyar-német két tanítási nyelvű 13 0,0 15,4 7,7 0,0 7,7 15,4 0,0 0,0 0,0 46,2 84,6 15,4 0,0 27 mechatronikai 29 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4 75,9 10,3 13,8 28 mezőgazdaság 93 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,3 12,9 11,8 29 művészet 40 5,0 0,0 0,0 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,5 97,5 2,5 0,0 30 művészet-közművelődés-kommunikáció ,0 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 81,8 4,5 13,6 31 néptáncos ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 32 rendészet 133 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 80,5 12,8 6,8 33 rendvédelmi 45 0,0 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,4 55,6 2,2 42,2 34 ruhaipari 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 35 sport 10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60,0 0,0 40,0 36 szakközépiskola 113 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 82,3 14,2 3,5 37 szakmunkások szakközépiskolája 30 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 70,0 26,7 38 turizmus-vendéglátás 12 0,0 16,7 8,3 0,0 25,0 8,3 0,0 0,0 0,0 58,3 100,0 0,0 0,0 39 ügyvitel 31 0,0 0,0 0,0 0,0 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 6,5 93,5 3,2 3,2 40 vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport 53 0,0 5,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,7 98,1 1,9 0,0 41 vendéglátás-turisztika ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 42 vendéglátóipari 27 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 81,5 18,5 0,0 Érettségit adó képzés - III. szakközépiskolában összesen ,6 5,3 1,0 0,5 2,2 0,2 0,0 0,1 0,0 9,9 82,2 9,9 7,9 (Szakmunkások szakközépiskolája is!) * Egy főnek több nyelvvizsgája is lehet. összesen * III. A Bács-Kiskun megyei szakközépiskolákban tanulmányaikat 2016-ban befejezők száma, (folytatás) Végzős létszám Ebből nyelvvizsga bizonyítvány Angol Német Egyéb Nyelv Továbbtanul Képzés típusa OKJ kód Összesen Elhelyezkedik Álláskeresővé 20

21 Sorrend Nyelv összesen ** adatok főben 1 4 évfolyamos gimnázium évfolyamos gimnázium (NYEK) évfolyamos gimnázium évfolyamos humán évfolyamos reál évfolyamos gimnázium általános angol angol emelt szintű biológia emelt óraszámú ének emelt szintű biológia emelt szintű német nyelv fizika földrajz hittan humán tagozat idegen nyelvi tagozat informatika kémia közoktatási sport magyar magyar, történelem magyar-angol két tanítási nyelvű matematika matematika-informatika német-angol emelt szintű nyelvi előkészítő gimnázium reál tagozat reál, műszaki spanyol-magyar két tanítási nyelvű történelem IV. Érettségit adó képzés - gimnáziumban összesen Sorrend IV. A Bács-Kiskun megyei gimnáziumokban tanulmányaikat 2016-ban befejezők száma Képzés típusa (szakirány, orientáció, fakultáció) * Képzés típusa (szakirány, orientáció, fakultáció)* Összesen Összesen Angol Végzős létszám Ebből nyelvvizsga bizonyítvány Német Egyéb Végzős létszám Ebből nyelvvizsga bizonyítvány Angol Német Egyéb Aránya a végzős létszámon belül, % 1 4 évfolyamos gimnázium 130 3,1 19,2 0,8 0,0 5,4 0,0 0,0 0,8 0,0 29,2 97,7 1,5 0, évfolyamos gimnázium (NYEK) 19 0,0 36,8 0,0 0,0 26,3 0,0 0,0 0,0 0,0 63,2 89,5 5,3 5,3 3 6 évfolyamos gimnázium 28 0,0 57,1 10,7 0,0 21,4 7,1 0,0 0,0 0,0 96,4 100,0 0,0 0,0 4 6 évfolyamos humán 32 0,0 31,3 18,8 0,0 15,6 3,1 0,0 0,0 0,0 68,8 100,0 0,0 0,0 5 6 évfolyamos reál 34 0,0 64,7 5,9 0,0 17,6 2,9 0,0 0,0 0,0 91,2 88,2 5,9 5,9 6 8 évfolyamos gimnázium 44 0,0 52,3 2,3 0,0 15,9 0,0 0,0 0,0 0,0 70,5 93,2 2,3 4,5 7 általános 772 1,9 29,3 10,2 1,7 17,9 10,1 0,1 1,6 0,1 72,9 89,0 2,7 8,3 8 angol 10 0,0 30,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0 100,0 0,0 0,0 9 angol emelt szintű 32 0,0 75,0 53,1 0,0 0,0 0,0 0,0 9,4 0,0 137,5 100,0 0,0 0,0 10 biológia 27 0,0 40,7 7,4 0,0 11,1 0,0 0,0 0,0 0,0 59,3 100,0 0,0 0,0 11 emelt óraszámú ének 30 0,0 20,0 3,3 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,7 96,7 3,3 0,0 12 emelt szintű biológia 13 0,0 15,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,4 100,0 0,0 0,0 13 emelt szintű német nyelv 9 22,2 0,0 0,0 0,0 88,9 0,0 0,0 0,0 0,0 111,1 100,0 0,0 0,0 14 fizika 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 15 földrajz 7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 85,7 0,0 14,3 16 hittan 8 0,0 25,0 0,0 0,0 12,5 0,0 0,0 0,0 0,0 37,5 100,0 0,0 0,0 17 humán tagozat 18 0,0 11,1 0,0 0,0 11,1 0,0 0,0 0,0 0,0 22,2 100,0 0,0 0,0 18 idegen nyelvi tagozat 25 0,0 36,0 0,0 0,0 28,0 0,0 0,0 0,0 0,0 64,0 100,0 0,0 0,0 19 informatika 17 0,0 23,5 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0 5,9 0,0 35,3 100,0 0,0 0,0 20 kémia 3 0,0 33,3 0,0 0,0 33,3 0,0 0,0 0,0 0,0 66,7 100,0 0,0 0,0 21 közoktatási sport 16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 62,5 0,0 37,5 22 magyar 6 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,7 0,0 66,7 100,0 0,0 0,0 23 magyar, történelem 24 0,0 50,0 16,7 0,0 16,7 4,2 0,0 0,0 0,0 87,5 100,0 0,0 0,0 24 magyar-angol két tanítási nyelvű 16 0,0 6,3 12,5 0,0 0,0 0,0 6,3 0,0 0,0 25,0 100,0 0,0 0,0 25 matematika 6 0,0 66,7 16,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 83,3 100,0 0,0 0,0 26 matematika-informatika 28 0,0 35,7 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39,3 89,3 0,0 10,7 27 német-angol emelt szintű 16 0,0 25,0 43,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 68,8 100,0 0,0 0,0 28 nyelvi előkészítő gimnázium 25 0,0 12,0 0,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 88,0 8,0 4,0 29 reál tagozat 30 0,0 43,3 3,3 0,0 26,7 0,0 0,0 0,0 0,0 73,3 100,0 0,0 0,0 30 reál, műszaki 42 0,0 45,2 14,3 0,0 26,2 7,1 0,0 0,0 0,0 92,9 100,0 0,0 0,0 31 spanyol-magyar két tanítási nyelvű 12 0,0 50,0 16,7 0,0 16,7 4,2 0,0 0,0 0,0 87,5 100,0 0,0 0,0 32 történelem 7 0,0 42,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,3 0,0 57,1 100,0 0,0 0,0 IV. Érettségit adó képzés - gimnáziumban összesen ,4 31,6 9,3 1,1 14,8 5,8 0,1 1,3 0,1 65,5 92,5 2,0 5,5 * Ahol nem szerepelt megjelölés a fakultációra, ott csak általános 4 osztályos gimnázium az összesítő ismérv. ** Egy főnek több nyelvvizsgája is lehet. Nyelv összesen ** 6. sz. melléklet Elhelyezkedik Álláskeresővé Továbbtanul Továbbtanul Elhelyezkedik Álláskeresővé 21

22 7. sz. melléklet Sorrend (ABC) 1 alkalmazott grafikus ápoló autoelektronikai műszerész autószerelő CAD-CAM informatikus dekoratőr díszítő szobrász fitness-wellness instruktor gépgyártástechnológiai technikus gyakorló ápoló gyakorló csecsemő-, és gyermekápoló gyakorló fodrász gyógy- és sportmasszőr V. A Bács-Kiskun megyei érettségit követő szakképzést nyújtó középiskolákban tanulmányaikat 2016-ban befejezők száma * adatok: főben Végzős létszám Ebből nyelvvizsga bizonyítvány Angol Német Egyéb Nyelv Elhely Álláskeresővé Továbbtanul Képzés típusa (szakképesítés) OKJ kód ezkedik Összesen infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető informatikai hálózattelepítő és -üzemeltető informatikai rendszergazda irodai asszisztens keramikus kereskedő kisgyermekgondozó-, nevelő logisztikai ügyintéző magasépítő technikus nyomdaipari gépmester pénzügyi termékértékesítő pénzügyi-számviteli ügyintéző textilrajzoló és modelltervező asszisztens turisztikai szervező, értékesítő ügyviteli titkár vállalkozási és bérügyintéző vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző vendéglátásszervező-vendéglős V. Érettségit követő szakképzés összesen * Technikusi képesítés nélkül. összesen 22

Végzősök, 2015 KÖZÉPISKOLAI TANULMÁNYAIKAT BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 2015-BEN BEFEJEZŐK VÁRHATÓ MEGJELENÉSE A MUNKAERŐPIACON

Végzősök, 2015 KÖZÉPISKOLAI TANULMÁNYAIKAT BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 2015-BEN BEFEJEZŐK VÁRHATÓ MEGJELENÉSE A MUNKAERŐPIACON Végzősök, 2015 BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGLALKOZTATÁSI FŐOSZTÁLY KÖZÉPISKOLAI TANULMÁNYAIKAT BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 2015-BEN BEFEJEZŐK VÁRHATÓ MEGJELENÉSE A MUNKAERŐPIACON Készült A BÁCS-KISKUN

Részletesebben

KÖZÉPISKOLAI TANULMÁNYAIKAT 2013-BAN BEFEJEZŐK A MUNKAERŐPIACON

KÖZÉPISKOLAI TANULMÁNYAIKAT 2013-BAN BEFEJEZŐK A MUNKAERŐPIACON BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Végzősök, 2013 KÖZÉPISKOLAI TANULMÁNYAIKAT BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 2013-BAN BEFEJEZŐK VÁRHATÓ MEGJELENÉSE A MUNKAERŐPIACON Készült A BÁCS-KISKUN MEGYEI

Részletesebben

KÖZÉPISKOLAI TANULMÁNYAIKAT 2012-BEN BEFEJEZŐK A MUNKAERŐPIACON

KÖZÉPISKOLAI TANULMÁNYAIKAT 2012-BEN BEFEJEZŐK A MUNKAERŐPIACON BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Végzősök, 2012 KÖZÉPISKOLAI TANULMÁNYAIKAT BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 2012-BEN BEFEJEZŐK VÁRHATÓ MEGJELENÉSE A MUNKAERŐPIACON Készült A BÁCS-KISKUN MEGYEI

Részletesebben

Heves megye középfokú oktatási intézményeiben végzett felmérések eredményei

Heves megye középfokú oktatási intézményeiben végzett felmérések eredményei Észak-magyarországii Regiionálliis Munkaügyii Központ Egrii Regiionálliis Kiirendelltsége Heves megye középfokú oktatásii iintézményeiiben végzett fellmérés eredményeii 2007. év Heves megye középfokú oktatási

Részletesebben

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Vári Szabó István Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Vári Szabó István Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Vári Szabó István Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 6400 Kiskunhalas, Kazinczy u. 5. Tel: (77)421-218, 422-218, 422-802, Fax: (77)422-802 E-mail: titkarsag.g@t-online.hu

Részletesebben

Képzés nyilvántartási. Képzés nyilvántartásba Képzés megnevezése kör. száma

Képzés nyilvántartási. Képzés nyilvántartásba Képzés megnevezése kör. száma Debreceni Szakképzési Centrum Felnőttképzési engedélyszám: E-001281/2015 Engedélyezett képzési programok S.sz. Képzési Képzés nyilvántartási Képzés nyilvántartásba Képzés megnevezése kör száma vételi időpontja

Részletesebben

Tagintézmény megnevezése

Tagintézmény megnevezése Szakképzési centrum megnevezése Tagintézmény megnevezése Nyíregyházi SZC Teleki Blanka Szakközépiskolája, Felnőttoktatás keretében a 2015/16. tanévben meghirdetett szakképesítések / ágazatok OKJ szerinti

Részletesebben

ECDL vizsgára felkészítés: ---- Nyelvvizsgára felkészítés: ---- OKTATOTT IDEGEN NYELV. Angol vagy német. Angol vagy német.

ECDL vizsgára felkészítés: ---- Nyelvvizsgára felkészítés: ---- OKTATOTT IDEGEN NYELV. Angol vagy német. Angol vagy német. Nyíregyháza Az iskola neve: Abigél Többcélú Intézmény Címe: 4405 Nyíregyháza, Tünde u. /A 4029 Debrecen, Víztorony u. 9-11. E-mail: abigel.iskola@gmail.com abigeltodebrecen@gmail.com Igazgató: Bencze Rita

Részletesebben

Mit kínálunk 2017/2018-ra?

Mit kínálunk 2017/2018-ra? Mit kínálunk 2017/2018-ra? Tervezett 9. osztályok száma: 53 db. Meghirdetett helyek száma: 1.517. 7 szakgimnázium: 20 ágazat 25 osztály 6 szakközépiskola: 10 szakmacsoport 20 osztály 1 szakiskola: 4 szakmacsoport

Részletesebben

Tanulható nyelvek. Megjegyzések

Tanulható nyelvek. Megjegyzések Harruckern János Közoktatási Intézmény 5700 Gyula, Szent István út 38. Tel: (66)561-420, Fax: (66)561-436 E-mail: iskola@harruckern.hu Honlap: www.harruckern.hu Igazgató neve: Zámbó András Pályaválasztási

Részletesebben

Rendkívüli felvételi eljárás

Rendkívüli felvételi eljárás Rendkívüli felvételi eljárás OM azonosító: Név: Cím: 3051 Soproni Szakképzési Centrum 9400 Sopron, Virágoskert utca 7 SZAKGIMNÁZIUM Feladatellátási hely megnevezése és elérhetősége Képzés kódja és megnevezése

Részletesebben

Nappali rendszerű, közismereti tartalom nélküli képzéseink tervezete, a 2018/2019. tanévre

Nappali rendszerű, közismereti tartalom nélküli képzéseink tervezete, a 2018/2019. tanévre Nappali rendszerű, közismereti tartalom nélküli képzéseink tervezete, a 2018/2019. tanévre Tagintézmény Szakképesítés / szakképesítésráépülés megnevezése Képzési idő (év) Miskolci SZC Andrássy Gyula Gépipari

Részletesebben

Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium. 2013-2014 tanév 2013.10.01-i állapotnak megfelelő tanulólétszáma:

Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium. 2013-2014 tanév 2013.10.01-i állapotnak megfelelő tanulólétszáma: Sorszám: Évfolyam típusa szak megnevezése OKJ száma létszám számított tanulói létszám osztály létszáma Tagiskola Rendészet 23 23 ágazati 1. 1/9. A 35 Informatika 12 12 ágazati Egészségügy 22 23 ágazati

Részletesebben

Tagintézményeink 2015.10.13. BSZC Bessenyei György Szakközépiskolája 4100 Berettyóújfalu Honvéd u. 11. Pedagógus létszám: 32 fő

Tagintézményeink 2015.10.13. BSZC Bessenyei György Szakközépiskolája 4100 Berettyóújfalu Honvéd u. 11. Pedagógus létszám: 32 fő Tagintézményeink BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM 4100 BERETTYÓÚJFALU, EÖTVÖS U. 1. Tel.: 54/951-961, Fax: 54/500-109 E- mail: bessenyeiberettyo@gmail.com OM azonosító: 203030 Adószám: 15831842-2-09

Részletesebben

HIVATAL A 2018/2019-es tanévre az alábbi nappali tagozatos, ingyenes szakképesítések kerültek meghirdetésre Baranya megyében 1

HIVATAL A 2018/2019-es tanévre az alábbi nappali tagozatos, ingyenes szakképesítések kerültek meghirdetésre Baranya megyében 1 HIVATAL A 2018/2019-es tanévre az alábbi nappali tagozatos, ingyenes szakképesítések kerültek meghirdetésre Baranya megyében 1 Képzés megnevezése OKJ azonosítója Intézmény neve Ács 34 582 01 Pécsi SZC

Részletesebben

Komplex szakmai vizsga szervezésére engedéllyel rendelkező intézmények nyilvántartása. Bács-Kiskun Megye

Komplex szakmai vizsga szervezésére engedéllyel rendelkező intézmények nyilvántartása. Bács-Kiskun Megye Komplex szakmai vizsga szervezésére engedéllyel rendelkező intézmények nyilvántartása Agiosz Oktató Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Bács-Kiskun Megye intézmény szakképesítés engedély neve székhelye

Részletesebben

2017/2018. tanév beiskolázási engedély. Érettségi végzettséghez kötött ágazati szakképesítés megnevezése

2017/2018. tanév beiskolázási engedély. Érettségi végzettséghez kötött ágazati szakképesítés megnevezése 2017/2018. tanév beiskolázási engedély Szakgimnázum 2017/2018. tanévben indítani engedélyezett SZAKGIMNÁZIUMI ÁGAZATI képzés 9. évfolyamon - ágazat Az érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés(ek)

Részletesebben

6000 KECSKEMÉT, SZOLNOKI ÚT. 31. WWW.KECSKEMETISZC.HU LEVELEZÉSI CÍM: 6000 KECSKEMÉT, KVARC UTCA 1. 76-482-698. Felnőttoktatási ajánlat!

6000 KECSKEMÉT, SZOLNOKI ÚT. 31. WWW.KECSKEMETISZC.HU LEVELEZÉSI CÍM: 6000 KECSKEMÉT, KVARC UTCA 1. 76-482-698. Felnőttoktatási ajánlat! KECSKEMÉTI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM HÍRLEVELE OM AZONOSÍTÓ: 203041 A RÉGIÓ SZAKKÉPZŐ CENTRUMA MINDENKI NÁLUNK TANUL! 2015. 3. SZÁM 6000 KECSKEMÉT, SZOLNOKI ÚT. 31. WWW.KECSKEMETISZC.HU LEVELEZÉSI CÍM: 6000

Részletesebben

BAJAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓJA. 2016/17-es tanév. OM azonosító: 203028

BAJAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓJA. 2016/17-es tanév. OM azonosító: 203028 BAJAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓJA 2016/17-es tanév OM azonosító: 203028 Intézmény Tagintézmény neve, címe, elérhetőség BSZC Bányai Júlia Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskolája

Részletesebben

A ZALA MEGYEI KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁK JEGYZÉKE

A ZALA MEGYEI KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁK JEGYZÉKE A ZALA MEGYEI KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁK JEGYZÉKE Csapi: Térségi Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium 8755 Csapi, Petőfi út 5-7. 93/358-802 Hévíz : Hévízi Bibó István Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

Részletesebben

A Miskolci Szakképzési Centrum tagintézményeinek felnőttoktatási kínálata 2015/2016-os tanév

A Miskolci Szakképzési Centrum tagintézményeinek felnőttoktatási kínálata 2015/2016-os tanév A Miskolci Szakképzési Centrum tagintézményeinek felnőttoktatási kínálata 2015/2016-os tanév Nappali munkarend Képzés megnevezése OKJ száma Időtartama Jelentkezés feltétele Képzést indító tagintézmény

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Munkaügyi Központja

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Munkaügyi Központja BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja MUNKAERŐ-PIACI HELYZETKÉP KECSKEMÉT MUNKAERŐ-PIACI KÖRZETBEN 2013 március Kecskemét, 2013. február 6000 Kecskemét, Klapka u. 34. 76/486-588 e-mail:

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja MUNKAERŐ-PIACI HELYZETKÉP BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN AUGUSZTUS. Kecskemét, 2011.

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja MUNKAERŐ-PIACI HELYZETKÉP BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN AUGUSZTUS. Kecskemét, 2011. BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja MUNKAERŐ-PIACI HELYZETKÉP BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 2011. AUGUSZTUS Kecskemét, 2011. szeptember 1. A munkanélküliség főbb jellemzői a megyében Bács-Kiskun

Részletesebben

54 525 01 2 év érettségi végzettség és egészségügyi alkalmasság

54 525 01 2 év érettségi végzettség és egészségügyi alkalmasság A Miskolci Szakképzési Centrum tagintézményeinek felnőttoktatási kínálata 2015/2016-os tanév Nappali munkarend Képzés megnevezése OKJ száma Időtartama Jelentkezés feltétele Képzést indító tagintézmény

Részletesebben

Szakmai vizsga eredmények 2016 év. Szakmai vizsga eredmények 2015 év

Szakmai vizsga eredmények 2016 év. Szakmai vizsga eredmények 2015 év Szakmai vizsga eredmények 2016 év Informatikai rendszergazda 9 érettségire épülő 6 2 1 0 0 4,56 Gépgyártástechnológiai technikus 16 érettségire épülő 0 6 5 4 1 Rehabilitációs nevelő, segítő 9 érettségire

Részletesebben

Betöltetlen férőhelyek Berettyóújfalu, Kossuth Lajos utca 35.

Betöltetlen férőhelyek Berettyóújfalu, Kossuth Lajos utca 35. 031214 Berettyóújfalui Arany János Gimnázium Egészségügyi Szakképző és Közgazdasági Szakközépiskola 4100 Berettyóújfalu, Kossuth Lajos utca 35. 031214 003 Berettyóújfalui Arany János Gimnázium Egészségügyi

Részletesebben

A képzés helyszíne. 32 582 02 Mátészalka 30/30 151 1,90 2014.03.24 2014.05.21 20. 32 582 02 Nyírbátor 30/30 151 1,90 2014.03.24 2014.05.

A képzés helyszíne. 32 582 02 Mátészalka 30/30 151 1,90 2014.03.24 2014.05.21 20. 32 582 02 Nyírbátor 30/30 151 1,90 2014.03.24 2014.05. OKJ indítási 1. 2301-14 Tisztítás-technológiai szakmunkás 32 853 03 Nyíregyháza 35/40 726 4,70 2014.03.23 2014.08.14 20 2. 2302-14 3. 2303-14 4. 2304-14 5. 2305-14 32 582 02 Mátészalka 30/30 151 1,90 2014.03.24

Részletesebben

Betöltetlen férőhelyek. 6430 Bácsalmás, Szent János utca 5.

Betöltetlen férőhelyek. 6430 Bácsalmás, Szent János utca 5. a 25/26-os tanévre 027940 Bácsalmási Hunyadi János Gimnázium és Szakiskola 6430 Bácsalmás, Szent János utca 5. 0 Bácsalmási Hunyadi János Gimnázium és Szakiskola 6430 Bácsalmás, Szent János utca 5. gimnázium

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Békéscsaba

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Békéscsaba Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Békéscsaba Végzősök 2009. Tájékoztató az iskolarendszerbő l kikerült t fiatalok munkaerő-piaci r helyzetéről a Dél-alföldi régióban Bács-Kiskun 6 845 fő Csongrád

Részletesebben

a 2015/2016-os tanévre 037557 Térségi Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium 8756 Csapi, Petőfi utca 5-7. 001 Térségi Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium 8756 Csapi, Petőfi utca 5-7. ; 01 02 nyelv,

Részletesebben

2017/2018-as tanévben, felnőttoktatásban tervezett képzéseink

2017/2018-as tanévben, felnőttoktatásban tervezett képzéseink 2017/2018-as tanévben, felnőttoktatásban tervezett képzéseink Egri SZC Bornemissza Gergely Eger, 3300 Kertész utca 128. E-mail: bginfo@bgeger.hu Tel.: +36 36 312 166 Honlap: http://www.bgeger.hu/ szakgimn

Részletesebben

Támogatott képzések Hajdú-Bihar megyében. - vállalati javaslatok, észrevételek -

Támogatott képzések Hajdú-Bihar megyében. - vállalati javaslatok, észrevételek - Támogatott képzések Hajdú-Bihar megyében - vállalati javaslatok, észrevételek - Összefoglalás A felmérésben a HBKIK megkeresésére a megye 70 vállalkozása küldött be javaslatokat Célcsoport: közép és nagyvállalkozások

Részletesebben

OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2016/2017. tanévre Bács-Kiskun megye

OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2016/2017. tanévre Bács-Kiskun megye OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2016/2017. tanévre Bács-Kiskun megye A jegyzék szerkesztése 2015. december 1-jén zárult le. Az ezen időpont után bekövetkező

Részletesebben

Iskolatípus változások 2016/17-es tanévtől

Iskolatípus változások 2016/17-es tanévtől 2016/17-es tanév Iskolatípus változások 2016/17-es tanévtől ISKOLARENDSZER Ált. iskola 4 osztály Általános iskola 6 osztály Általános iskola 8 osztály 8 osztályos gimnázium 6 osztályos gimnázium 4 osztályos

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Békéscsaba

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Békéscsaba Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Békéscsaba Végzősök 2008. Tájékoztató az iskolarendszerbő l kikerült t fiatalok munkaerő-piaci r helyzetéről a Dél-alföldi régióban Bács-Kiskun 6 107 fő Csongrád

Részletesebben

Iskolai pályaválasztási tájékoztatók időpontjai: 2015. november 16. (hétfő) 15 óra 2015. december 14. (hétfő) 15 óra

Iskolai pályaválasztási tájékoztatók időpontjai: 2015. november 16. (hétfő) 15 óra 2015. december 14. (hétfő) 15 óra Veszprémi SZC Jendrassik Venesz Középiskolája és Szakiskolája 8200 Veszprém, Március 15. utca 5. OM azonosító: 203066 Telefon: 88/567-430; 88/426-866 Telefax: 88/567-431 E-mail: ig@vejsz.sulinet.hu Honlap:

Részletesebben

Tel., Fax: +36 (66) Békéscsaba, Gyulai út 32/1.

Tel., Fax: +36 (66) Békéscsaba, Gyulai út 32/1. www.bekszi.hu kozponti@mail.bekszi.hu Tel., Fax: +36 (66) 441-314 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1. OM azonosító: 200913 Nyilvántartási szám: 21012-2007 Felnőttképz. akkr. lajstromsz.: AL-1663 5601 Békéscsaba,

Részletesebben

Miskolci SZC felnőttoktatási kínálata 2016/2017. tanév Nappali munkarend

Miskolci SZC felnőttoktatási kínálata 2016/2017. tanév Nappali munkarend felnőttoktatási kínálata 2016/2017. tanév Nappali munkarend Képzést indító tagintézmény megnevezése Fazola Henrik Szakképző Iskolája www.fazolaszki.hu +36 46 530 438 Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó

Részletesebben

1.sz. melléklet A támogatott gyakorlati képzés célja és tartalmának részletes leírása, helyszíne, idıtartama, formája, tárgyi feltételrendszere:

1.sz. melléklet A támogatott gyakorlati képzés célja és tartalmának részletes leírása, helyszíne, idıtartama, formája, tárgyi feltételrendszere: 1.sz. melléklet A támogatott gyakorlati képzés célja és tartalmának részletes leírása, helyszíne, idıtartama, formája, tárgyi feltételrendszere: Szakképesítés OKJ száma Szakmacsoportos oktatás Szakmacsoportos

Részletesebben

VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA VAS MEGYEI ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 8. OSZTÁLYOS TANULÓINAK TOVÁBBTANULÁSI SZÁNDÉKA

VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA VAS MEGYEI ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 8. OSZTÁLYOS TANULÓINAK TOVÁBBTANULÁSI SZÁNDÉKA VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA VAS MEGYEI ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 8. OSZTÁLYOS TANULÓINAK TOVÁBBTANULÁSI SZÁNDÉKA 2014 / 2015. TANÉVRE VONATKOZÓAN Készítette: Változó Világért Alapítvány Hende

Részletesebben

Továbbtanulási tájékoztató

Továbbtanulási tájékoztató Debreceni Szakképzési Centrum Irinyi János Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Továbbtanulási tájékoztató a 2017/2018. tanévre Debrecen Kedves 8. évfolyamos tanuló! 1952-ben az akkori Mezőgazdasági és

Részletesebben

Iskolai pályaválasztási tájékoztatók időpontjai: 2014. november 24. (hétfő) 15 óra 2015. január 05. (hétfő) 15 óra

Iskolai pályaválasztási tájékoztatók időpontjai: 2014. november 24. (hétfő) 15 óra 2015. január 05. (hétfő) 15 óra Igazgató: Pribelszki János E-mail: ig@vejsz.sulinet.hu Honlap: www.vejsz.sulinet.hu (Aktuális információk) www.facebook.com/jendrassik-venesz Középiskola és Szakiskola Telefon: 88/567-430, 88/426-866 Telefax:

Részletesebben

A szakiskolai tanulmányaid alatt vonzó ösztöndíjakkal várunk!

A szakiskolai tanulmányaid alatt vonzó ösztöndíjakkal várunk! Nálunk versenyképes szakmád és érettségid is lehet mindössze öt év alatt! A szakiskolai tanulmányaid alatt vonzó ösztöndíjakkal várunk! A szakmai tudás mellett élményekkel, gazdag programokkal, külföldi

Részletesebben

Balmazújvárosi Veres Péter Gimnázium és Szakképző Iskola szakmai alapdokumentuma

Balmazújvárosi Veres Péter Gimnázium és Szakképző Iskola szakmai alapdokumentuma IX.3.48. Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Hajdú-Bihar megye Tankerület megnevezése: KLIK Debreceni Tankerülete OM azonosító: 031245 Balmazújvárosi Veres Péter Gimnázium és Szakképző Iskola szakmai

Részletesebben

A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői

A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői Bács-Kiskun megyében, 2015 januárjában egy év távlatában csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma 1456 fővel (5,6%-kal). A nyilvántartott álláskeresők

Részletesebben

Képzési programok jegyzéke. Képzés helyszíne. 1. Adóügyintéző Kiskőrös

Képzési programok jegyzéke. Képzés helyszíne. 1. Adóügyintéző Kiskőrös 1. sz. melléklet: A felhívás tárgyát képező programok jegyzéke Képzési programok jegyzéke Ssz. Képzés megnevezése OKJ vagy SzPK szám vagy kör, vagy Képzés helyszíne Képzés óraszáma (intervallum) Heti óraszám

Részletesebben

A képzési formák 8. osztályt végzettek számára

A képzési formák 8. osztályt végzettek számára Kód A képzési formák 8. osztályt végzettek számára Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola, Veszprém, Március 15. utca 5. OM azonosító: 037223 KIK 178012 2015-2016. tanév A szakképesítés és OKJ szakképzettség

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT GYŐRI KIRENDELTSÉG ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT GYŐRI KIRENDELTSÉG ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT GYŐRI KIRENDELTSÉG ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 8. OSZTÁLYOS TANULÓINAK TOVÁBBTANULÁSI SZÁNDÉKA 2009/2010. TANÉVBEN GIMNÁZIUMI

Részletesebben

OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2016/2017. tanévre Pest megye

OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2016/2017. tanévre Pest megye OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2016/2017. tanévre Pest megye A jegyzék szerkesztése 2015. december 1-jén zárult le. Az ezen időpont után bekövetkező változásokat

Részletesebben

PÁLYAVÁLASZTÁS TISZTELT SZÜLŐK! TISZTELT PEDAGÓGUSOK!

PÁLYAVÁLASZTÁS TISZTELT SZÜLŐK! TISZTELT PEDAGÓGUSOK! PÁLYAVÁLASZTÁS 2016-2017. TISZTELT SZÜLŐK! TISZTELT PEDAGÓGUSOK! Gyermekeik, tanítványaik minél hatékonyabb pályaválasztását, az alábbi szervezetek támogatják, segítik, egymással együttműködésben: Tolna

Részletesebben

A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER ÁTALAKULÁSA Szegedi Szakképzési Centrum A Jövőd itt kezdődik!

A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER ÁTALAKULÁSA Szegedi Szakképzési Centrum A Jövőd itt kezdődik! A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER ÁTALAKULÁSA Szegedi Szakképzési Centrum A Jövőd itt kezdődik! Szakképzési törvény változása: - Szakképzési centrumok létrejötte (2015. július 1.) - Szegedi Szakképzési Centrum

Részletesebben

CSEREANYAG ELŐTERJESZTÉS A 2011-12. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.

CSEREANYAG ELŐTERJESZTÉS A 2011-12. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1. CSEREANYAG Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 59169/2010 CÍM: ELŐTERJESZTÉS A 2011-12. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL Előterjesztő: Az előterjesztést megkapta:

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei székhelyű vizsgaszervezési jogosultsággal rendelkező szervezetek

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei székhelyű vizsgaszervezési jogosultsággal rendelkező szervezetek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei székhelyű vizsgaszervezési jogosultsággal rendelkező szervezetek Vizsgaszervező neve, székhelye A szakképesítés OKJ szerinti azonosító A szakképesítés megnevezése Engedély

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum Móravárosi Ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM azonosító száma: /007

Szegedi Szakképzési Centrum Móravárosi Ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM azonosító száma: /007 Szegedi Szakképzési Centrum Móravárosi Ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM azonosító száma: 203052/007 Cím: 6725 Szeged, Kálvária sgt. 84-86. Telefonszám: 62/551-540, 62/558-480 Fax: 62/444-178,

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja MUNKAERŐ-PIACI HELYZETKÉP BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 2012. OKTÓBER Kecskemét, 2012. október 31. Másodlagos publikálás forráshivatkozással történhet. Munkaerő-piaci

Részletesebben

XI. Villamosipar és Budapesti Gépészeti SZC Öveges József

XI. Villamosipar és Budapesti Gépészeti SZC Öveges József 1 54 525 01 Autói műszerész 13. Közlekedés XXII. Közlekedésgépész Budapesti Gépészeti SZC Bánki Donát 1_1 54 525 01 Autói műszerész 13. Közlekedés XXII. Közlekedésgépész Budapesti Gépészeti SZC Kossuth

Részletesebben

HISZK_Kalmár_PÁV_adatlap_2011

HISZK_Kalmár_PÁV_adatlap_2011 HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA KALMÁR ZSIGMOND TAGINTÉZMÉNY OM azonosító száma:029678 Cím: 68 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zs. u. 7-9. Telefonszám 62-222-246 Fax

Részletesebben

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5.

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-005 vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 DOKUMENTUM 5. Foglalkoztatottság és munkanélküliség

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja MUNKAERŐ-PIACI HELYZETKÉP BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 2013. JANUÁR Kecskemét, 2013. február Másodlagos publikálás forráshivatkozással történhet. Munkaerő-piaci

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

INFORMÁCIÓ A 2015-2016. ÉVI MEGYEI PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓHOZ

INFORMÁCIÓ A 2015-2016. ÉVI MEGYEI PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓHOZ INFORMÁCIÓ A 2015-2016. ÉVI MEGYEI PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓHOZ Intézmény neve: Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakközépiskola és Szakiskola Intézmény címe: 3300 Eger, Mátyás király

Részletesebben

OKJ szerinti azonosító száma. Program engedélyezési szám

OKJ szerinti azonosító száma. Program engedélyezési szám a Eladó 34 341 01 E-001343/2015/A001 alapfokú iskolai végzettség, 330/770 2015.09.09 Villanyszerelő 34 522 04 E-001343/2015/A002 alapfokú iskolai végzettség, 292/674 2015.09.09 Nyomástartóedény-gépész

Részletesebben

OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2016/2017. tanévre Békés megye

OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2016/2017. tanévre Békés megye OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2016/2017. tanévre Békés megye A jegyzék szerkesztése 2015. december 1-jén zárult le. Az ezen időpont után bekövetkező

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja MUNKAERŐ-PIACI HELYZETKÉP BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 2014. DECEMBER Kecskemét, 2015. január Másodlagos publikálás forráshivatkozással történhet. Munkaerő-piaci

Részletesebben

Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola

Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola Felvételi tájékoztató 2008. 1 Az Intézmény hivatalos adatai OM azonosító: 029804 Név: Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola Cím: 6600, Szentes, Szent I. herceg

Részletesebben

Pályaválasztási felelős: Dr. Papné Mátyus Zsuzsanna Az iskola OM azonosítója:

Pályaválasztási felelős: Dr. Papné Mátyus Zsuzsanna Az iskola OM azonosítója: Intézmény neve: József Attila Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Címe: 3200 Gyöngyös, Kócsag u. 36-38. Tel./fax: 37/311-857, 37/311-673 Honlap: www.jozsefa-gy.sulinet.hu E-mail: jaszk@jozsefa-gy.sulinet.hu

Részletesebben

MUNKAÜGYI KÖZPONT GYŐR - MOSON - SOPRON MEGYEI ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 8. OSZTÁLYOS TANULÓINAK TOVÁBBTANULÁSI SZÁNDÉKA 2012/2013.

MUNKAÜGYI KÖZPONT GYŐR - MOSON - SOPRON MEGYEI ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 8. OSZTÁLYOS TANULÓINAK TOVÁBBTANULÁSI SZÁNDÉKA 2012/2013. MUNKAÜGYI KÖZPONT GYŐR - MOSON - SOPRON MEGYEI ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 8. OSZTÁLYOS TANULÓINAK TOVÁBBTANULÁSI SZÁNDÉKA 2012/2013. TANÉVBEN A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja korábbi

Részletesebben

A ZALA MEGYEI KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁK JEGYZÉKE

A ZALA MEGYEI KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁK JEGYZÉKE A ZALA MEGYEI KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁK JEGYZÉKE Csapi: Térségi Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium 8755 Csapi, Petıfi út 5-7. 93/358-802 Hévíz : Bibó István Alternatív Gimnázium és Szakközépiskola

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép

Munkaerő-piaci helyzetkép A tartalomból: Főbb megyei adatok 2 Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2015. augusztus Álláskeresők száma 3 Álláskeresők aránya 3 Összetétel adatok 4 Ellátás, iskolai végzettség 5 Áramlási információk

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2014. ÁPRILIS Tovább csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma. 2014. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi

Részletesebben

Veszprémi SZC Jendrassik Venesz Középiskolája és Szakközépiskolája

Veszprémi SZC Jendrassik Venesz Középiskolája és Szakközépiskolája Veszprémi SZC Jendrassik Venesz Középiskolája és Szakközépiskolája OM azonosító: 203066 VSZC:192102 Igazgató: Gulkai László Cím: Veszprém, Március 15. utca 5. E-mail: iskola@vejsz.sulinet.hu Honlap: www.vejsz.sulinet.hu

Részletesebben

IDEGEN NYELV Angol vagy Német. angol vagy német, második idegen nyelv: angol, német, francia vagy orosz

IDEGEN NYELV Angol vagy Német. angol vagy német, második idegen nyelv: angol, német, francia vagy orosz Jászapáti Az iskola neve: Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Gimnázium, Szakképző Iskola, Kollégium Címe: 5130 Jászapáti, Vasút u.2 Telefon/fax: 57/540-960, 57/540-260 E-mail: mlgszmail@gmail.com

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A 2012/2013. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL

ELŐTERJESZTÉS A 2012/2013. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 63341/2011 CÍM: ELŐTERJESZTÉS A 2012/2013. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL Előterjesztő: Az előterjesztést megkapta: Kulturális,

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja MUNKAERŐ-PIACI HELYZETKÉP BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN JÚLIUS. Kecskemét, 2011.

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja MUNKAERŐ-PIACI HELYZETKÉP BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN JÚLIUS. Kecskemét, 2011. BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja MUNKAERŐ-PIACI HELYZETKÉP BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 2011. JÚLIUS Kecskemét, 2011. augusztus 1. A munkanélküliség főbb jellemzői a megyében Bács-Kiskun megyében

Részletesebben

Az átalakított szakképzési rendszer jellemzői, működése november 16. Palotás József szakmai főigazgató-helyettes NSZFH

Az átalakított szakképzési rendszer jellemzői, működése november 16. Palotás József szakmai főigazgató-helyettes NSZFH Az átalakított szakképzési rendszer jellemzői, működése 2016. november 16. Palotás József szakmai főigazgató-helyettes NSZFH I. Szervezeti átalakítás szervezeti működés finomhangolása II. Változó képzési

Részletesebben

A Pécsi Szakképzési Centrum felnőttképzési kínálata

A Pécsi Szakképzési Centrum felnőttképzési kínálata A Pécsi Szakképzési Centrum felnőttképzési kínálata Sorszám Képzési program megnevezése (OKJ száma) Képzés kör Program engedélyezési szám Engedélyezési szám kezdete 1. 7-8. osztályos felzárkóztató képzés

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. NOVEMBER 2011. november 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 12 842 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Település. Kecskemét 21-6207-05 parkgondozó 5 4 0 1 Kecskeméti Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 201177 Speciális Szakiskolája

Település. Kecskemét 21-6207-05 parkgondozó 5 4 0 1 Kecskeméti Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 201177 Speciális Szakiskolája 1/31 I. Speciális szakiskolai képzés összesen A végzős létszámból a várható munkaerőpiaci megjelenésre vonatkozó adatok a megkérdezés időpontjában az iskolák által történt becslés alapján kerültek feldolgozásra,

Részletesebben

KÉPZÉSEINK 2015-ÖS ÉV. 3.000 Ft regisztrációs díj 100.000 Ft képzési díj

KÉPZÉSEINK 2015-ÖS ÉV. 3.000 Ft regisztrációs díj 100.000 Ft képzési díj TANFOLYAM MEGNEVEZÉSE Boltvezető Csőhálózatszerelő Vendéglátóüzletvezető Gyakorló mentőápoló Ápolási asszisztens Mentőápoló Szociális gondozó és ápoló Gyógypedagógiai segítő munkatárs Óvodai dajka TERVEZETT

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac főbb folyamatairól Heves megyében április

T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac főbb folyamatairól Heves megyében április Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac bb folyamatairól Heves megyében 2012. ilis A megye munkáltatói 1,7 ezer új álláshelyet jelentettek be kirendeltségeinken

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében február február. máj. ápr. febr. márc jan.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében február február. máj. ápr. febr. márc jan. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2014. FEBRUÁR A rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható, hogy egy éves távlatban tovább csökkent a nyilvántartott álláskeresők

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2010/2011-es tanév

Felvételi tájékoztató 2010/2011-es tanév Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy.u.32. Telefon: (42) 445-332 Fax: (42) 447-545 E-mail: sipkay@chello.hu http://www.sipkay.hu

Részletesebben

2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 1204 Budapest, Pöltenberg utca 10-12. Tel./Fax: 06-1-347-0950 iskola@szivarvanygszki.hu www.szivarvanyszakkepzo.hu OM: 200479 2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Elérhetőségek Adatok Igazgató: Kisely Zsuzsanna

Részletesebben

a 25/26-os tanévre 2474 Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium 8400 Ajka, Bródy utca 2. 0 Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium 8400 Ajka, Bródy utca 2. 11 12 13 14 15 16 a(z) német nyelv; felvétel a tanulmányi

Részletesebben

VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA VAS MEGYEI ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 8. OSZTÁLYOS TANULÓINAK TOVÁBBTANULÁSI SZÁNDÉKA

VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA VAS MEGYEI ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 8. OSZTÁLYOS TANULÓINAK TOVÁBBTANULÁSI SZÁNDÉKA VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA VAS MEGYEI ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 8. OSZTÁLYOS TANULÓINAK TOVÁBBTANULÁSI SZÁNDÉKA 2013 / 2014. TANÉVRE VONATKOZÓAN 1 Bevezető gondolatok Vas megye 8. osztályos

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja MUNKAERŐ-PIACI HELYZETKÉP BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 2013. FEBRUÁR Kecskemét, 2013. március Másodlagos publikálás forráshivatkozással történhet. Munkaerő-piaci

Részletesebben

Bővebb információért keresse a lakóhelye szerinti illetékes munkaügyi kirendeltséget! A képzés helyszíne

Bővebb információért keresse a lakóhelye szerinti illetékes munkaügyi kirendeltséget! A képzés helyszíne A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának t á j é k o z t a t ó j a a 2013. I. ütemben Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a TÁMOP 1.1.2-11/1 projekt keretében megvalósuló ajánlott

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol)

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol) KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu, honlap: www.krudy.gyor.hu

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. április 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

1.1 az előterjesztést megtárgyalta és elfogadja.

1.1 az előterjesztést megtárgyalta és elfogadja. NYíREGYHÁZA MEGYE JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 74/0. (X..) számú határozata a 0/0. tanévelőkészítéséről, a feladatellátás racionálisabb megszervezéséről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. AUGUSZTUS 2015. augusztus 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.581 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum Krúdy Gyula Szakképző Iskolája

Szegedi Szakképzési Centrum Krúdy Gyula Szakképző Iskolája Szegedi Szakképzési Centrum Krúdy Gyula Szakképző Iskolája OM azonosító száma: 203052 S Z A K G I M N Á Z I U M I O S Z T Á L Y O K Általános képzés (9-12. évfolyam) Továbbtanulási lehetőségek a 8 általános

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac főbb folyamatairól Heves megyében július

T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac főbb folyamatairól Heves megyében július Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac bb folyamatairól Heves megyében 2012. ius A megye munkáltatói több mint ezer új álláshelyet jelentettek be kirendeltségeinken

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT 2015.

ALAPÍTÓ OKIRAT 2015. ALAPÍTÓ OKIRAT 2015. A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény és a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. 3. (bek) alapján a meghatározott feladatok ellátására a Nyíregyházi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁRCIUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁRCIUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2015. 2015. június 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.817 álláskereső szerepelt, amely az előző hónaphoz

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. márc. ápr. júni. júli.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. márc. ápr. júni. júli. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 215. JANUÁR 215. január 2-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 9.465 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

1 / 19 2013.06.28. 12:29

1 / 19 2013.06.28. 12:29 1 / 19 2013.06.28. 12:29 Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Békés megye Tankerület megnevezése: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Békéscsabai Tankerülete OM azonosító: 028390... melléklet

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Kecskeméti Regionális Kirendeltség

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Kecskeméti Regionális Kirendeltség Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Kecskeméti Regionális Kirendeltség 2-2007 MUNKAERŐPIACI HELYZETKÉP BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 2007. JANUÁR Készítette: Szakmai Szolgáltató Osztály Kecskemét, 2007. február

Részletesebben