Végzősök, 2015 KÖZÉPISKOLAI TANULMÁNYAIKAT BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 2015-BEN BEFEJEZŐK VÁRHATÓ MEGJELENÉSE A MUNKAERŐPIACON

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Végzősök, 2015 KÖZÉPISKOLAI TANULMÁNYAIKAT BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 2015-BEN BEFEJEZŐK VÁRHATÓ MEGJELENÉSE A MUNKAERŐPIACON"

Átírás

1 Végzősök, 2015 BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGLALKOZTATÁSI FŐOSZTÁLY KÖZÉPISKOLAI TANULMÁNYAIKAT BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 2015-BEN BEFEJEZŐK VÁRHATÓ MEGJELENÉSE A MUNKAERŐPIACON

2 Készült A BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGLALKOZTATÁSI FŐOSZTÁLYÁN Főosztályvezető: KOLLÁR PÉTER Elemző: Farkas Zsófia

3 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető... 4 I. Bács-Kiskun megyei középfokú oktatási intézmények kibocsátása... 5 I.1. A középfokú tanulmányaikat befejezők jellemzői iskola típus szerint... 5 I.2. A középfokú tanulmányaikat befejezők területi jellemzői... 8 I.3. A végzős diákok főbb szakirány szerint I.4. Szakképesítést nem adó képzési irányok I.5. A végzősök nyelvismerete II. A nyilvántartott pályakezdők főbb jellemzői Mellékletek Táblázatok iskolatípusként Táblázatok településenként Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők keresett foglalkozásai... 35

4 Bevezető Az iskolarendszerű képzésben végzettekről kevés, vagy nem kielégítő információ áll rendelkezésre, részletes információ, különösen területi, helyi viszonylatban nem ismert a közvélemény számára. A rendkívül gyorsan változó piacgazdaságban amikor a munkáltatóknak napra kész, friss ismeretekkel, alapos tudással rendelkező szakemberekre van szüksége rendkívül fontos, hogy a szakképző intézmények és a munkaügyi szervezet milyen szakmákra, szakirányokra orientálja a pályaválasztási, pályakorrekciós tanácsadásain résztvevő munkanélkülieket; milyen szakmákban, milyen szakterületeken indít képzéseket. Mindezekhez szükséges, hogy figyelembe vegye a munkaerőpiacon a munkaadói elvárásokat, igényeket, várható keresletet-kínálatot. A megyei kormányhivatalok foglalkoztatási főosztályai a területükön működő középiskolai intézményekben évek óta készítenek a nappali rendszerű tanulmányaikat befejező diákok munkaerőpiaci helyzetére és lehetőségeire vonatkozóan felmérést. A Foglalkoztatási Főosztály egy évtizede végzi a felmérését a Bács-Kiskun megyei középiskolák körében. A középiskolák kibocsátási felmérése folyamatos volt mind a megyei, mind a régiós struktúrában. Valamennyi képzési típus számára külön adatlapon történik a megkérdezés, a befektetői igényekre reagálva a diákok nyelvismeretére irányuló kérdéssel is kiegészítve. Jelen kiadvány a megye munkáltatóinak, oktatási intézmény fenntartóinak nyújt tájékoztatást a Bács- Kiskun megyében 2015 júniusában végzett diákok megszerzett képzettségéről, iskolatípus, szakképesítés, települések szerinti bontásban. A szakképzés fejlesztése, ezen belül a munkaerő-piaci igények jobb figyelembevétele érdekében a felmérés nemcsak a végzős tanulók számát, szakképesítését, szakirányát, fakultációját tartalmazza, hanem a fiatalok további sorsának várható alakulására vonatkozó a megkérdezett iskolák részéről - becslést is (továbbtanul, elhelyezkedik, munkanélkülivé ). További cél, hogy a munkaügyi szervezetünk kellőképpen fel tudjon készülni az iskolarendszerből kikerülő fiatalok fogadására, a számukra legmegfelelőbb munkaerő-piaci szolgáltatások, támogatások előkészítésével. A felmérés eredménye mellé figyelembe lett véve a Bács-Kiskun megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának augusztusi nyilvántartásában a pályakezdő álláskereső fiatalok főbb jellemzői, valamint a tanév bejeződését követő hónapokban a középfokú pályakezdők beáramlása. 4

5 I. Bács-Kiskun megyei középfokú oktatási intézmények kibocsátása I.1. A középfokú tanulmányaikat befejezők jellemzői iskola típus szerint Az oktatási intézmények körében a korábbi években végbe ment nagy változások után 2015-ben is megfigyelhetők kisebb változások. Egy középiskolában nem tanul nappali tagozatos diák, csak esti képzés folyik és digitális rendszerben. Előfordul két olyan speciális szakiskola, ahol 2015-ben csak készségfejlesztés folyik és nincs szakképzés. A megyében figyelembe vehető 57 db középfokú oktatási intézmény vett részt a tanév végén elvégzett felmérésben. A képzésfajtákat tekintve, valamint a települések több mint felében (7 településen a 13-ból), stagnálás vagy éppen csökkenés figyelhető meg a végzősök számában. Összességében a 2015-ös tanév végén 57 Bács-Kiskun megyei középiskola adata került. Középfokú nappali tanulmányaikat 2015-ben befejező diákok száma, várható munkaerő-piaci helyzete A felmérésben résztvevő Bács-Kiskun megyei középiskolákban 2015-ben 6514 diák fejezte be nappali középfokú tanulmányait. Legtöbben a végzősök közel egyharmada szakközépiskolában, majdnem egynegyede szakiskolában és gimnáziumban végzett. A középiskolát elhagyók 13,6 százaléka érettségit követő szakképzésben részesült, melynek aránya 3,5 százalékpontos növekedést mutat az előző évi adatokkal szemben. A végzős diákok 4,2 százaléka technikusi képzés keretében végezte tanulmányait, míg 1,7%-os a speciális szakiskolában résztvevők száma. A 2015-ös évben összességében hét fővel több diák végzett középiskolában nappali tagozaton. A tavalyi 3%-os csökkenéshez képest az idei érték jelentősen pozitív képet mutat a végzős létszámot illetően. A speciális szakiskolában, a gimnáziumban és az érettségit követő szakképzésben végzettek kivételével, a többi iskolatípusban kevesebben hagyták el a középiskolát, mint tavaly. Az érettségit követő szakképzés több mint harmadával, a speciális szakiskola hatodával. míg a gimnázium csak 0,7 százalékkal több diákot bocsátott ki ben a technikusi képzésben résztvevő kibocsátott tanulók 5

6 száma esett vissza leginkább (18,3%-kal). A szakközépiskolai képzést 3,2%-kal, míg a szakiskolai képzést 0,6%-kal kevesebben zárták le. A szakmai képzést nyújtó iskolatípusok közül az érettségit követő szakképzésben és a speciális szakiskolában végzett tanulók aránya növekedett 3,5, illetve 0,2 százalékponttal. A végzettek aránya a technikum esetében 0,9%-ponttal, míg a szakiskolai képzést illetően 0,2%-ponttal csökkent. A középfokú nappali tanulmányaikat befejezők száma Bács-Kiskun megyében iskola típus szerint, 2015 * Iskola típus A végzett Ebből: diákok továbbtanul elhelyezkedik álláskeresővé Száma, fő I. Speciális szakiskolai képzés összesen II. Szakiskolai képzés összesen (a spec. szakiskola nélkül) Érettségit adó képzés - III. szakközépiskolában összesen (Szakmunkások szakközépiskolája is!) IV. Érettségit adó képzés - gimnáziumban V. Érettségit követő szakképzés összesen (a technikusi képesítés nélkül) VI. Technikusi képzés összesen Mindösszesen Megoszlás, % Aránya a végzős létszámon belül, % I. speciális szakiskolai képzés összesen 1,7 27,4 25,7 46,9 II. szakiskolai képzés összesen (a spec. szakiskola nélkül) 24,0 17,3 54,5 28,2 Érettségit adó képzés - III. szakközépiskolában összesen (Szakmunkások szakközépiskolája is!) 31,5 81,0 9,9 9,1 IV. Érettségit adó képzés - gimnáziumban 24,9 94,6 2,7 2,6 V. Érettségit követő szakképzés összesen (a technikusi képesítés nélkül) 13,6 27,5 46,2 26,3 VI. Technikusi képzés összesen 4,2 30,5 41,2 28,3 Mindösszesen 100,0 58,8 25,3 15,9 Forrás: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának felmérése a középiskolák körében. * A középiskolák vezetőinek becsült adatai. A kibocsátott tanulók 58,8%-a továbbtanul, kicsit több mint egyötöde helyezkedik majd el és az előzetes becslések szerint közel hatoda álláskeresővé. A tavalyi eredményekkel ellentétben idén nőtt 4,1%-ponttal az elhelyezkedők aránya, ugyanakkor az álláskeresővé válók aránya 3,3 százalékpontos csökkenést mutat. A végzős tanulók közül a továbbtanulók becsült aránya 0,8%- ponttal alacsonyabb a tavalyinál ben Bács-Kiskun megye végzett középiskolásaiból 19,2%-kal többen helyezkednek el, mint tavaly; ám a munkanélkülivé válók száma jelentősen (17%-kal), továbbá a tovább tanulók száma csak 1,2 százalékkal mérséklődött az előző tanévhez képest. 6

7 A végzett középiskolai diákok közül a tovább tanulni akarók legnagyobb része a gimnáziumot (94,6%) és a szakközépiskolát (81%) hagyta el a tanév végén. A tavalyi eredményekhez képest a gimnáziumi kategória aránya mutat emelkedést, 4,5 százalékpontosat. A szakiskolai képzésben résztvevők 54,5%-a választja a munkavállalás lehetőségét, de magas az érettségit követő szakképzést és technikumot végzettek aránya is (46,2, illetve 41,2%). Az álláskeresővé válás négy iskolatípus végzőseinél mutat magas arányt: speciális szakiskolában tanulók 46,9%-a, e tekintetben majdnem azonos a szakiskolai és a technikusi képzésben résztvevők aránya is (28,2 és 28,3%), míg becslések szerint az érettségit követő szakképzésben oktatott tanulók 26,3 százaléka munkanélkülivé. A középfokú nappali tagozaton 2015-ben végzett diákok megoszlása várható munkaerő-piaci helyzetük szerint A legkisebb végzős létszámmal rendelkező speciális szakképzésben tanult diákok esetében az adatok 2015-ben kevésbé kiegyenlített képet mutatnak, mint az előző évben es évhez képest jelentősen nőtt az álláskeresővé válók aránya (jelenleg 46,9%, 2014-ben 28,9% volt), miközben a tovább tanuló és elhelyezkedő speciális szakiskolások aránya 27,4, illetve 25,7 százalékra esett vissza. A szakiskolában végzettek legkisebb arányban kívánnak továbbtanulni, miközben 54,5 százalékuk az elhelyezkedés, továbbá 28,2 százalékuk az álláskeresés mellett döntött. A szakközépiskolában érettségizők 81%-a továbbtanul, miközben közel azonos arányban munkaviszonyt létesítenek (9,9%) és álláskeresővé válnak (9,1%). A gimnáziumi végzősök továbbtanulási aránya 4,5 százalékponttal 7

8 növekedett tavalyhoz képest, 2015-ben megközelítette a 95 százalékot. A gimnazistákra ebben az évben az a jellemző, hogy közel azonos elhelyezkedővé (2,7%-a) és a munkanélkülivé (2,6%-a) válók aránya. Az érettségit követő szakképzésben résztvevők közel fele vállal munkát, míg 27,5%-uk tovább tanul, valamint kicsivel több, mint egynegyedük álláskeresővé. Technikumban végzők több mint háromtizede a továbbiakban is diák marad, míg 41,2 százalékuk a munkába állást választja. Idén a technikusi képzésben oktatott tanulók körében az álláskeresés aránya a legalacsonyabb (28,3%). I.2. A középfokú tanulmányaikat befejezők területi jellemzői Foglalkoztatási Főosztályunkat 1 adattal ellátó 57 db középfokú intézmény több mint egyharmada Kecskeméten, 15,3%-a Baján, egytizedénél több Kiskunfélegyházán, valamint 8,5 százaléka Kalocsán található. A legtöbb végzett diák Kecskemét (2294 fő, azaz 35,2%), Baja (1157 fő, amely 17,8%-nak felel meg), Kiskunfélegyháza (1010 fő tanuló, azaz 15,5%) és Kiskunhalas (740 fő, azaz 11,4%) középiskoláit hagyta el a tanév végén. Legkevesebb diákot kettő főt a keceli szakképző iskola bocsátotta ki. A továbbtanulók aránya Bácsalmáson (92,6%) és Kiskunmajsán (91,5%) a legmagasabb, mely összefüggésbe hozható azzal, hogy ezek a térségek relatíve kedvezőtlenebb munkaerő-piaci helyzetűek. Utóbbiak aránya 6%-ponttal csökkent, míg a bácsalmási arány 10,2%-ponttal növekedett. A kis létszámú keceli középiskola kivételével, a dunavecsei tanulók kívánnak elhelyezkedni a legmagasabb arányban, de jelentős a tiszakécskei arány is (59%). A 2014-es becslésekhez képest mindhárom településen nőtt az elhelyezkedők aránya. A dunavecsei és a jánoshalmi diákokról nyilatkoztak úgy a pedagógusok, hogy előbbinél 28,6%-uk, utóbbinál 28,3%-uk jelenik meg munkanélküliként a jövőben. E jövőkép esetében a jánoshalmi arány 6,4%-ponttal csökkent, míg a dunavecsei arány 12,9 százalékponttal emelkedett tavalyhoz képest április 1-jétől a évi CXXVI. törvény (a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításáról és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról) értelmében a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának jogutódja a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya. 8

9 A középfokú nappali tanulmányaikat 2015-ben befejezők száma Bács-Kiskun megyében településenként * Iskolák A végzett Ebből: Település száma diákok továbbtanul elhelyezkedik álláskeresővé db Száma, fő Bácsalmás Baja Dunavecse Jánoshalma Kalocsa Kecel Kecskemét Kiskőrös Kiskunfélegyháza Kiskunhalas Kiskunmajsa Kunszentmiklós Tiszakécske Összesen Megoszlás, % Aránya a végzős létszámon belül, % Bácsalmás 1,7 0,8 92,6 3,7 3,7 Baja 15,3 17,8 57,2 23,0 19,8 Dunavecse 3,4 0,3 9,5 61,9 28,6 Jánoshalma 3,4 2,2 38,6 33,1 28,3 Kalocsa 8,5 6,4 60,8 30,8 8,4 Kecel 1,7 0,0 0,0 100,0 0,0 Kecskemét 35,6 35,2 62,1 24,5 13,4 Kiskőrös 3,4 5,1 58,8 31,9 9,3 Kiskunfélegyháza 10,2 15,5 56,6 20,8 22,6 Kiskunhalas 6,8 11,4 56,5 28,6 14,9 Kiskunmajsa 1,7 1,1 91,5 7,0 1,4 Kunszentmiklós 5,1 2,9 53,9 26,2 19,9 Tiszakécske 3,4 1,2 34,6 59,0 6,4 Összesen 100,0 100,0 58,8 25,3 15,9 Forrás: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály felmérése a középiskolák körében. * A középiskolák vezetőinek becsült adatai. 9

10 I.3. A végzős diákok főbb szakirány szerint A jelenlegi jogszabályok alapján a középiskolák közül a szakközépiskolák nem végeznek szakmai képzést, az érettségit adó gimnáziumok diákjai is képzettség nélküliek. A 2015-ös eredmények szerint a középiskolában végzett tanulóknak (6514 fő) mindössze 43,5%-a részesült szakképzésben. A es adatokhoz képest a szakmai képzésből kibocsátottak száma 2,3%-kal nőtt, az aránya pedig 0,9%- ponttal magasabb. A középfokú nappali szakmai tanulmányaikat befejezők száma Bács-Kiskun megyében iskola típus szerint, 2015 * Iskola típus A végzett Ebből: diákok továbbtanul elhelyezkedik álláskeresővé Száma, fő I. Speciális szakiskolai képzés összesen II. Szakiskolai képzés összesen (a spec. szakiskola nélkül) V. Érettségit követő szakképzés összesen (a technikusi képesítés nélkül) VI. Technikusi képzés összesen Mindösszesen Megoszlás, % Aránya a végzős létszámon belül, % I. speciális szakiskolai képzés összesen 1,7 27,4 25,7 46,9 II. szakiskolai képzés összesen (a spec. szakiskola nélkül) 24,0 17,3 54,5 28,2 V. Érettségit követő szakképzés összesen (a technikusi képesítés nélkül) 13,6 27,5 46,2 26,3 VI. Technikusi képzés összesen 4,2 30,5 41,2 28,3 Mindösszesen 43,5 22,1 49,5 28,4 Forrás:Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának felmérése a középiskolák körében. * Az középiskolák vezetőinek becsült adatai. A szakképzésben résztvevő diákok esetében a továbbtanulás a legkevésbé vonzó jövőkép, mindössze a végzősök 22,1%-a választja a következő tanévre az iskolapadot. A szakmai képzésben végzettek közel fele kíván munkaviszonyt létesíteni, miközben közel háromtizedük még mindig munkanélkülivé. Az előbbi arány 8,1%-ponttal emelkedett tavalyhoz képest. A szakmai képzésből kikerülők 7,5 százalékponttal kevesebben válnak munkavállalóvá, míg a tovább tanulók aránya is 0,6%-ponttal csökkent előző évhez képest. A Bács-Kiskun megyei középiskolák 2015-ben a különböző iskola típusokban az alábbi szakmákban képezték a legtöbb hallgatót. A speciális szakiskolában végzettek többsége textiltermék összeállítónak (19,5%-a), kerti munkásnak (17,7%-a), továbbá kőművesnek (14,2%) tanult. A 10

11 szakiskolákból kibocsátott tanulók legtöbbje szakács (8,4%), élelmiszer és vegyi áru eladó (5,7%), pincér (4,3%), irodai asszisztens (3,5%), fodrász (3,4%), cukrász és szerkezetlakatos (egyaránt 3%). Az érettségit követő szakképzést befejező tanulók többségének végzettsége logisztikai ügyintéző (10,8%), pénzügyi-számviteli ügyintéző (9%), vállalkozási és bérügyintéző (8,7%), autószerelő (8,5%) és CAD-CAM informatikus (5,1%). Idén a munkaerőpiacra főleg autótechnikus (14,3%), mezőgazdasági gépésztechnikus (13,6%), bútoripari technikus (8,8%), műszaki informatikus (8,5%), valamint elektronikai és mechatronikai (egyaránt 8,1%) technikusi szakképesítéssel kerültek ki a fiatalok. Az idén elsajátított szakmák az iskolatípusokat tekintve széles skálán mozognak, mely változás igazodik a gazdasági környezet igényeihez. Az előző évhez hasonlóan a szakiskolákban végzett tanulók körében az eladói és vendéglátós szakmák szerepelnek az első három helyen. Érettségit követő szakképzésben népszerű szakmává váltak a különböző ügyintéző szakok (logisztikai, pénzügyi). Technikumban még mindig népszerűek az autóipari és az informatikai szakok. I.4. Szakképesítést nem adó képzési irányok Szakképesítést nem adó szakközépiskolában és gimnáziumban az általános képzéseken túl képzési idő, szakirány és fakultáció szerint különböző osztályokban tanulhattak a diákok. A megyében végzett szakközépiskolások legnagyobb arányban közgazdaságtant (11,7%); informatikát (9,3%); egészségügyet (6,9%) és kereskedelem-marketing, üzleti adminisztrációt (6,1%) tanultak. Az idén szakközépiskolában végzett 2053 tanuló összesen 222 db nyelvvizsga-bizonyítványt szerzett, amelynek aránya a 2014-es adatokhoz képest mindössze 0,4%-ponttal magasabb. A nyelvvizsgák többségét közgazdaságtan (65 db, azaz 29,3%), kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció (55 db, azaz 24,8%) és informatika (17 db, azaz 7,7%) szakirányon tanuló diákok szerezték meg. A kéttanítási nyelvű gépész képzésben végzett 31 tanuló 14 nyelvvizsgabizonyítvánnyal bír, amely egy szakirányon belül 45,2%-os arányt jelent, s ezzel ők foglalják el az első helyet a szakközépiskolát elhagyó évfolyamok között. A gimnáziumban végzettek (1625 fő) több mint fele általános gimnáziumi képzésben vett részt, míg 6,1%-a hat évfolyamos és 5,2%-a reál tagozaton tanult. Közel öt százalékos arányban hagyták el a gimnáziumot a humán irányultságú diákok. Ezen iskolatípusban érettségizett tanulók összesen 1051 db nyelvvizsga-bizonyítványt szereztek, amely 64,7%-os arányt mutat. Ez 3,9%-pontos csökkenés a 2014-es adatokhoz képest. Az általános gimnáziumi képzésben részesültek rendelkeznek a legtöbb nyelvvizsgával (573 db, azaz az összes nyelvvizsga 54,5%-a). Továbbá jellemző a nagyszámú nyelvi oklevél megléte a reál (73 db, azaz 6,9%), az angol tagozat és a hat évfolyamos csoport (egyaránt 67 db, azaz 6,4%) körében. Az adott iskolatípuson végzett diákok közül, legnagyobb arányban (a végzős 11

12 létszám százalékában) a német (163,6%-a) és az angol tagozaton (121,8%-a) tanulók rendelkeznek nyelvvizsga bizonyítvánnyal. 2 I.5. A végzősök nyelvismerete A nyelvismeretről is választ adott négy iskolatípusban előző évhez képest szinte azonos számú tanuló végzett, azonban kevesebb összesen 1404 db nyelvvizsga-bizonyítvánnyal rendelkeznek. Ez utóbbi a tavalyihoz képest 4,8 százalékos csökkenést jelent. A nyelvoktatást folytató négy iskolatípusban kibocsátott diákok 29%-a szerzett nyelvvizsga-bizonyítványt, mely 1,5%-ponttal alacsonyabb arány, mint 2014-ben. Idén is a gimnazisták nyelvvizsgáztak a legnagyobb arányban (64,7%), összesen 1051 db nyelvi oklevél tulajdonosai. Legkevésbé a technikumi hallgatók tettek le nyelvvizsgát, 2015-ben 8,1 százalékuk a tavalyi kilenc százalékhoz képest. Az idei tanévben a vizsgatípusok közül az angol középfokú nyelvvizsga aránya (a végzős létszám tekintetében) 15,1%, a középfokú német esetében 6,8%. A felsőfokú angol és német nyelvvizsga aránya 0,9 százalékpontban tér el a közkedveltebb angol nyelv javára (2,9 és 2%). Alapfokú nyelvvizsgák esetében is az angol a legnépszerűbb, e tekintetben 1,1% az aránya a kibocsátott tanulók számához képest. Jelentős, negatív irányú elmozdulás a német középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány arányában mutatkozott meg, melyet 0,7%-pontos csökkenés jellemez. A végzős létszám tekintetében kialakult arány a közép- és felsőfokú angol nyelvvizsga esetében növekedett (egyaránt 0,2%-ponttal). II. A nyilvántartott pályakezdők főbb jellemzői 3 A nyilvántartott álláskeresők között a pályakezdő fiatalok továbbra is folyamatosan a figyelem előterében lévő célcsoport. A megyében a 2012 évet követően 2013-ban emelkedett számuk, azóta csökken. A nyilvántartott álláskereső pályakezdők száma az idei augusztusi záró létszámok alapján nagymértékben mérséklődött, előző év azonos hónapjánál 20,9%-kal kevesebb. A pályakezdő álláskeresők száma idén a márciusig tartó emelkedést követően, a júniusi szinten tartás kivételével, hónapról-hónapra mérséklődött. A tanév zárását követően, augusztusban volt a csökkenés mértéke a legnagyobb ütemű, 7,1%-os. 2 Egy diák több nyelvvizsga-bizonyítvánnyal is rendelkezhet. 3 Adatforrás: NFSZ (Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat) Adattárház 12

13 A nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma iskolai végzettség szerint, Bács-Kiskun megyében augusztus Iskolai végzettség változás mértéke előző év záró létszám, fő azonos időszakához, % megoszlása, % a pályakezdők aránya az összes álláskeresőből, % 8 ált.-nál kevesebb ,1-12,4 5,8 3,0 3,4 4,5 9,9 10,5 11,2 8 általános ,6-14,9-14,3 23,3 25,2 27,3 11,1 11,7 11,0 Szakiskola ,5-18,9-23,9 4,5 4,6 4,4 35,0 32,7 30,2 Szakmunkásképző ,0-26,0-33,2 21,0 19,8 16,7 11,1 10,6 8,5 Szakközépiskola ,7-23,6-16,4 25,7 25,0 26,4 28,4 26,0 25,9 Gimmnázium ,7-18,4-24,3 12,8 13,3 12,7 24,0 22,4 20,2 Technikum ,6-22,6-30,9 3,5 3,5 3,0 24,5 21,8 18,8 Főiskola ,0-32,1-21,8 3,6 3,1 3,1 16,7 13,6 12,2 Egyetem ,1-37,3-35,1 2,6 2,1 1,7 32,5 23,6 17,8 Ö sszesen ,8-21,5-20,9 100,0 100,0 100,0 15,9 15,3 14,0 ebből: középfokú iskolák együtt ,5-23,0-24,3 67,5 66,2 63,3 18,8 17,8 16, augusztusában a nyilvántartott pályakezdő álláskeresők hó végi létszáma 2794 fő volt, szemben a nyolcadik havi 3532 fővel, így a záró létszám 738 fővel kevesebb az egy évvel korábbinál. A tavalyihoz hasonlóan idén is mérséklődött a beáramlás júniusától egészen augusztus végéig 1805 fiatal pályakezdő új és ismételt együtt került be a nyilvántartási rendszerbe. Ez a létszám 22,4%-kal kevesebb az egy évvel korábbinál. Eközben 2019 fő elhagyta a rendszert, ez a szám 18,4%-kal mérséklődött előző év azonos időszakához képest. Az újonnan belépő pályakezdők számaránya az összes belépő pályakezdő közül 54,8%, ami előző évhez képest emelkedett. A megfigyelt időszakban a rendszerbe bekerült pályakezdőkből (az új és ismételten belépők együtt) a visszalépők aránya idén 45,2%, létszámát tekintve pedig ismét mérséklődés figyelhető meg, melynek mértéke 30,4 százalék. A belépő pályakezdők közül 1296 fő középfokú oktatási intézményben végzett, arányuk az összes belépőhöz viszonyítva 71,8%, ami alig 1%-ponttal enyhébb, mint 2014 azonos nyári időszakában. A három hónap alatt új belépő pályakezdő közül 800 fő (80,8%-nak felel meg az új belépőkön belül) tanult középfokú oktatási intézményben. A nyilvántartott álláskeresők közé belépő pályakezdők száma végzettség szerint, Bács-Kiskun megyében júniustól augusztusig Iskolai végzettség Belépők száma Ezen belül: új belépő Új belépők aránya, Változás mértéke, % Megoszlása, % % Összes Új fő belépő 2015/2014 belépő pályakezdő ezen belül: új belépő 8 ált.-nál kevesebb ,0 35,1-31,5-35,0 2,3 2,0 1,7 1,3 8 általános ,8 33,9-16,5-18,8 19,8 21,3 13,9 13,1 Szakiskola ,0 67,9-16,0-16,2 4,3 4,7 5,9 5,8 Szakmunkásképző ,9 62,6-27,6-20,4 21,2 19,7 24,3 22,5 Szakközépiskola ,5 62,2-17,6-4,2 28,6 30,3 30,8 34,3 Gimmnázium ,7 56,4-25,2-5,6 13,8 13,4 12,5 13,7 Technikum ,0 64,7-38,7-38,0 4,8 3,8 6,2 4,4 Főiskola ,2 48,3-14,7 7,7 2,9 3,2 2,3 2,8 Egyetem ,6 63,3-44,4-36,7 2,3 1,7 2,6 1,9 Összesen ,63 54,85-22,37-14,21 100,0 100,0 100,0 100,0 Összesből: középfokú együtt ,4 61,7-23,3-12,9 72,6 71,8 79,5 80,8 13

14 2015 augusztusában a nyilvántartott pályakezdők záró állományának 63,3%-a, azaz 1769 fő, középiskolai végzettséggel rendelkezett. Számuk közel egynegyedével (24,3%-kal) mérséklődött előző év nyolcadik hónapjához képest. A középfokú végzettségűek aránya idén az összes álláskereső 16,1%- a, amely alig két százalékponttal alacsonyabb a augusztusi aránynál. Az idén augusztusban nyilvántartásban lévő pályakezdők legtöbbje (27,3%-a) csak az általános iskolát végezte el, miközben több mint egynegyede a szakközépiskolát fejezte be. Jelentős a szakmunkásképzőt és a gimnáziumot végzők aránya, előbbi 16,7, utóbbi 12,7%-a az összes pályakezdő álláskeresőnek. Technikusi végzettséggel három százalék rendelkezik, míg közel azonos (4,4 és 4,5%) a szakiskolát és az általános iskolát nem befejezők aránya. Idén is alacsony a diplomások aránya, a tavalyi adatokhoz képest a főiskolát végzettek esetében az arány azonos, viszont az egyetemet végzettek esetében csökkenést mutat (0,4%-pont). Előző év azonos hónapjához viszonyítva idén kissé növekedett az alacsonyabb végzettségűek (nyolc általánost és annál kevesebbet végzettek, valamint a szakközépiskolások) aránya. A pályakezdők aránya az augusztusi összes nyilvántartott álláskereső 14%-a, mely közel másfél százalékpontos mérséklődést mutat a tavalyi nyolcadik havi arányhoz képest. A szakmai középfokú (szakiskola és szakmunkásképző) iskolát végzett pályakezdő az összes nyilvántartott szakmai képzettségű álláskereső 10%-a. A nyilvántartott létszámmal összevetve jelentős a szakközépiskolát (25,9%), a gimnáziumot (20,2%), a technikumot (18,8%) és az egyetemet (17,8%) befejező pályakezdők számaránya. Alacsony az általános iskolát nem befejezett és az általános iskolát befejező pályakezdők részesedése (11,2%; 11%). A nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma szakképzettség szerint, Bács-Kiskun megyében augusztus Iskolai végzettség záró létszám, fő változás mértéke előző év azonos időszakához, % megoszlása, % a pályakezdők aránya az összesenből, % alapfokú szakképesítés ,9-25,7-7,3 1,6 1,6 1,8 10,0 8,7 8,5 alapfokú iskolai végzettséghez kötött középfokú szakkép ,4-24,1-25,8 31,1 30,1 28,3 12,2 11,4 10,0 középiskolai végzettséghez kötött középfokú szakképesítés ,8-20,2-21,1 13,1 13,3 13,3 16,9 16,7 15,7 felsőfokú szakképesítések ,8-35,7-26,1 9,3 7,6 7,1 38,5 29,1 26,1 felsőfokú iskolai végzettséghez kötött felsőfokú szakkép ,0-66,7 0,2 0,2 0,1 42,1 35,3 11,1 felsőfokú iskolarendszerű képzés ,0-24,4-31,1 4,7 4,6 4,0 21,3 18,4 14,9 Szakképzett ,8-25,1-24,8 60,1 57,3 54,5 15,1 13,9 12,3 Nincs szakképzettsége ,6-16,0-15,7 39,9 42,7 45,5 17,1 17,9 16,7 Összesen ,7-21,5-20,9 100,0 100,0 100,0 15,9 15,3 14, ben a pályakezdő álláskeresők 54,5%-a rendelkezik szakképesítéssel, számuk 1523 fő, mely majdnem egynegyedével csökkent a 2014-es évhez képest. Az összes nyilvántartott szakképzett álláskereső 12,3 százaléka pályakezdő, mely arány csökkent a 2013-as 15,1%-hoz és a 2014-es 13,9%- 14

15 hoz képest. A pályakezdő állományon belül előző év azonos hónapjához képest az alapfokú szakképesítés aránya 0,2%-ponttal emelkedett. Eközben a többi kategóriában stagnált vagy mérséklődött a szakképzettséggel rendelkezők aránya, legkiemelkedőbben (1,8%-ponttal) az alapfokú iskolai végezettséghez kötött középfokú szakképesítéssel rendelkezők körében. A augusztus végén nyilvántartott középiskolai végzettségű pályakezdő álláskeresők (száma 1769 fő) többségének keresett foglalkozásai: általános irodai adminisztrátor (301 fő, 17%), bolti eladó (145 fő, 8,2%), egyéb máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási és szállítási foglalkozású (122 fő, 6,9%), pincér (62 fő, 3,5%), fodrász (56 fő, 3,2%), anyaggazdálkodó, felvásárló (43 fő, 2,4%), festő és mázoló (38 fő, 2,1%) és lakatos (36 fő, 2%). A többi foglakozás aránya két százalék alatti. A középiskolák évi Bács-Kiskun megyei kibocsátásáról részletes adatok iskolatípusok szerint a mellékletben találhatók. 15

16 M e l l é k l e t e k Táblázatok iskolatípusként 1. sz. melléklet Sorrend (OKJ) I. A Bács-Kiskun megyei speciális szakiskolákban tanulmányaikat 2015-ben befejezők száma adatok: főben Képzés típusa (szakképesítés szerint) OKJ Kód Végzős létszám (fő) Továbbtanul (fő) Elhelyezkedik (fő) Álláskeresővé (fő) 1 parkgondozó élelmiszer, - és vegyi áru eladó szerkezetlakatos bőrtárgykészítő kőműves kerti munkás takarító textiltermék összeállító asztalosipari szerelő festő, díszítő, mázoló és tapétázó szociális gondozó és ápoló szakács gyorséttermi és ételeladó I. Speciális szakiskolai képzés összesen I. A Bács-Kiskun megyei speciális szakiskolákban tanulmányaikat 2015-ben befejezők száma (folytatás) Sorrend Továbbtanul Elhelyezkedik (fő) vé (fő) Álláskereső- Képzés típusa Végzős OKJ Kód (fő) (szakképesítés szerint) létszám (fő) (OKJ) Aránya a végzős létszámon belül, % 1 parkgondozó ,0 0,0 0,0 2 élelmiszer, - és vegyi áru eladó ,0 50,0 50,0 3 szerkezetlakatos ,0 25,0 75,0 4 bőrtárgykészítő ,0 20,0 80,0 5 kőműves ,8 43,8 37,5 6 kerti munkás ,0 20,0 50,0 7 takarító ,0 33,3 66,7 8 textiltermék összeállító ,5 9,1 45,5 9 asztalosipari szerelő ,3 28,6 57,1 10 festő, díszítő, mázoló és tapétázó ,3 28,6 57,1 11 szociális gondozó és ápoló ,0 16,7 33,3 12 szakács ,0 80,0 20,0 13 gyorséttermi és ételeladó ,1 14,3 28,6 I. Speciális szakiskolai képzés összesen ,4 25,7 46,9 16

17 Sorrend (OKJ) II. A Bács-Kiskun megyei szakiskolákban tanulmányaikat 2015-ben befejezők száma Képzés típusa (szakképesítés szerint) OKJ Kód Végzős létszám (fő) Továbbtanul (fő) Elhelyezkedik (fő) 2. sz. melléklet adatok: főben Álláskeresővé (fő) 1 pincér (2 éves) mechatronikus karbantartó járműfényező gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat-szerelő kőműves festő, díszítő, mázoló és tapétázó vendéglátó eladó fodrász asztalosipari szerelő eladő élelmiszer- és vegyi áru eladó műszaki cikk eladó ruházati eladó finommechanikai műszerész gépi forgácsoló géplakatos hegesztő növénytermesztési gépüzemeltető, gépkarbantartó növénytermesztési gépüzemeltető, gépkarbantartó szerkezetlakatos járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó karosszérialakatos gépjármű-mechatronikus könyvkötő húsipari termékgyártó központi fűtés- és csőhálózat-szerelő vízvezeték és vízkészülék-szerelő kőműves állattenyésztő lótartó- és tenyésztő zöldségtermesztő panziós falusi vendéglátó irodai asszisztens előrehozott szerszámkészítő villanyszerelő motorkerékpár-szerelő pék (2 éves) pék-cukrász kárpitos női szabó bútorasztalos ács, állványozó burkoló festő, díszítő, mázoló és tapétázó gazda dísznövénykertész szociális gondozó és ápoló cukrász pincér szakács (2 éves) fodrász gépi forgácsoló hegesztő mezőgazdasági gépész karosszérialakatos húsipari termékgyártó női szabó asztalos ács, állványozó ács épület- és szerkezetlakatos festő, mázoló, tapétázó kőműves és hidegburkoló központi fűtés- és gázhálózat-szerelő kertész szociális gondozó és ápoló cukrász mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó pincér szakács cukrász mezőgazdasági gépjavító panziós falusi vendéglátó II. Szakiskolai képzés összesen (a spec. szakiskola nélkül)

18 II. A Bács-Kiskun megyei szakiskolákban tanulmányaikat 2015-ben befejezők száma (folytatás) Sorrend Továbbtanul Elhelyezkedik Álláskeresővé Végzős Képzés típusa (szakképesítés szerint) OKJ Kód (fő) (fő) (fő) létszám (fő) (OKJ) Aránya a végzős létszámon belül, % 1 pincér (2 éves) ,0 48,0 36,0 2 mechatronikus karbantartó ,8 56,3 0,0 3 járműfényező ,0 100,0 0,0 4 gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat-szerelő ,0 50,0 20,0 5 kőműves ,3 71,4 14,3 6 festő, díszítő, mázoló és tapétázó ,0 66,7 33,3 7 vendéglátó eladó ,0 66,7 33,3 8 fodrász ,9 53,6 28,6 9 asztalosipari szerelő ,1 0,0 42,9 10 eladő ,3 13,3 33,3 11 élelmiszer- és vegyi áru eladó ,0 56,2 16,9 12 műszaki cikk eladó ,7 35,7 28,6 13 ruházati eladó ,3 14,3 71,4 14 finommechanikai műszerész ,3 50,0 41,7 15 gépi forgácsoló ,1 78,4 13,5 16 géplakatos ,0 57,1 42,9 17 hegesztő ,0 82,6 17,4 18 növénytermesztési gépüzemeltető, gépkarbantartó ,3 39,5 34,2 19 növénytermesztési gépüzemeltető, gépkarbantartó ,5 75,0 12,5 20 szerkezetlakatos ,6 80,9 8,5 21 járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó ,0 100,0 0,0 22 karosszérialakatos ,4 72,7 15,9 23 gépjármű-mechatronikus ,0 100,0 0,0 24 könyvkötő ,0 60,0 40,0 25 húsipari termékgyártó ,5 68,4 21,1 26 központi fűtés- és csőhálózat-szerelő ,7 83,3 0,0 27 vízvezeték és vízkészülék-szerelő ,0 100,0 0,0 28 kőműves ,4 68,8 21,9 29 állattenyésztő ,7 66,7 16,7 30 lótartó- és tenyésztő ,3 62,5 31,3 31 zöldségtermesztő ,9 21,4 35,7 32 panziós falusi vendéglátó ,6 38,1 14,3 33 irodai asszisztens előrehozott ,9 33,3 64,8 34 szerszámkészítő ,5 37,5 50,0 35 villanyszerelő ,8 53,8 33,3 36 motorkerékpár-szerelő ,3 41,7 25,0 37 pék (2 éves) ,0 65,0 15,0 38 pék-cukrász ,5 73,1 15,4 39 kárpitos ,3 66,7 0,0 40 női szabó ,0 20,0 55,0 41 bútorasztalos ,6 36,6 48,8 42 ács, állványozó ,0 60,0 40,0 43 burkoló ,0 59,1 40,9 44 festő, díszítő, mázoló és tapétázó ,0 100,0 0,0 45 gazda ,7 41,7 41,7 46 dísznövénykertész ,0 30,0 40,0 47 szociális gondozó és ápoló ,7 35,7 28,6 48 cukrász ,4 57,4 36,2 49 pincér ,6 61,8 17,6 50 szakács (2 éves) ,0 66,4 17,6 51 fodrász ,0 52,8 30,2 52 gépi forgácsoló ,3 30,6 36,1 53 hegesztő ,4 34,8 34,8 54 mezőgazdasági gépész ,0 36,8 63,2 55 karosszérialakatos ,0 50,0 50,0 56 húsipari termékgyártó ,0 71,4 28,6 57 női szabó ,2 11,1 66,7 58 asztalos ,0 32,5 22,5 59 ács, állványozó ,0 100,0 0,0 60 ács ,0 25,0 50,0 61 épület- és szerkezetlakatos ,6 53,7 31,7 62 festő, mázoló, tapétázó ,7 47,8 43,5 63 kőműves és hidegburkoló ,0 50,0 30,0 64 központi fűtés- és gázhálózat-szerelő ,0 10,0 40,0 65 kertész ,2 22,2 55,6 66 szociális gondozó és ápoló ,0 64,3 35,7 67 cukrász ,3 66,7 0,0 68 mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó ,2 44,4 33,3 69 pincér ,3 57,1 28,6 70 szakács ,0 56,0 28,0 71 cukrász ,7 50,0 33,3 72 mezőgazdasági gépjavító ,0 66,7 33,3 73 panziós falusi vendéglátó 2 0,0 100,0 0,0 II. Szakiskolai képzés összesen (a spec. szakiskola nélkül) ,3 54,5 28,2 3. sz. melléklet 18

19 Sorrend (ABC) összesen * III. A Bács-Kiskun megyei szakközépiskolákban tanulmányaikat 2015-ben befejezők száma Képzés típusa OKJ kód (8 jegyű) Összesen 4. sz. melléklet adatok: főben Végzős létszám Ebből nyelvvizsga bizonyítvány Angol Német Egyéb Nyelv Álláskeresővé Továbbtanukedik Elhelyez E. és 12 F agrár alkalmazott grafikus belügyi rendészet CAD-CAM informatikus dráma egészségügy egyéb szolgáltatás elektronikai elektrotechnika élelmiszeripar építészet építőipar faipar felnőtt nappali gépészet humán rendészeti ifjúsági tagozat informatika informatikai hálózattelepítő és -üzemeltető kereskedelem-marketing kereskedelem-marketing, üzleti kereskedő kéttanítási nyelvű gépész kéttanítási nyelvű informatika klasszikus zenész környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoport közgazdaság közlekedés mezőgazdaság művészet művészet-közművelődés-kommunikáció rendészet rendvédelmi ruhaipar sport szakiskolások érettségi felkészítője szakiskolások középiskolája szakmunkások szakközépiskolája szépítészet szociális szakmacsoport szociális szolgáltatások táncművészet-néptánc turizmus-vendéglátás ügyvitel vendéglátás-idegenforgalom vendéglátásszervező-vendéglős III. Érettségit adó képzés - szakközépiskolában összesen (Szakmunkások szakközépiskolája is!) * Egy főnek több nyelvvizsgája is lehet

20 Sorrend (ABC) összesen * 5. sz. melléklet III. A Bács-Kiskun megyei szakközépiskolákban tanulmányaikat 2015-ben befejezők száma, (folytatás) Végzős létszám Képzés típusa OKJ kód (8 jegyű) Összesen Angol Ebből nyelvvizsga bizonyítvány Német Egyéb Nyelv Továbbtanul Elhelyezkedik Álláskeresővé Aránya a végzős létszámon belül, % E. és 12 F 39 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,1 56,4 38,5 2 agrár 18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 66,7 11,1 22,2 3 alkalmazott grafikus ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 4 belügyi rendészet 33 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 81,8 9,1 9,1 5 CAD-CAM informatikus ,0 15,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,4 7,7 69,2 23,1 6 dráma 10 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 100,0 0,0 0,0 7 egészségügy 141 2,1 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 93,6 5,0 1,4 8 egyéb szolgáltatás 22 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 9 elektronikai 31 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 87,1 6,5 6,5 10 elektrotechnika 5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 11 élelmiszeripar 46 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60,9 10,9 28,3 12 építészet 7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 13 építőipar 18 0,0 5,6 0,0 0,0 5,6 0,0 0,0 0,0 0,0 11,1 100,0 0,0 0,0 14 faipar 36 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 15 felnőtt nappali 13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,7 0,0 92,3 16 gépészet 69 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 17 humán rendészeti 51 0,0 9,8 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,8 100,0 0,0 0,0 18 ifjúsági tagozat 29 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,1 13,8 62,1 19 informatika 191 1,0 6,8 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 8,9 93,2 1,6 5,2 20 informatikai hálózattelepítő és -üzemeltető ,0 7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,1 100,0 0,0 0,0 21 kereskedelem-marketing 74 0,0 5,4 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 6,8 79,7 8,1 12,2 22 kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció 126 3,2 13,5 21,4 0,8 0,8 4,0 0,0 0,0 0,0 43,7 91,3 3,2 5,6 23 kereskedő 8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,5 37,5 50,0 24 kéttanítási nyelvű gépész 31 0,0 3,2 0,0 0,0 41,9 0,0 0,0 0,0 0,0 45,2 100,0 0,0 0,0 25 kéttanítási nyelvű informatika 26 0,0 23,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,1 100,0 0,0 0,0 26 klasszikus zenész 15 0,0 20,0 0,0 0,0 6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 26,7 100,0 0,0 0,0 27 környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoport 47 0,0 4,3 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 6,4 87,2 8,5 4,3 28 közgazdaság 240 0,0 16,3 2,1 0,4 8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 27,1 92,9 4,2 2,9 29 közlekedés 46 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76,1 17,4 6,5 30 mezőgazdaság 116 0,0 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 77,6 8,6 13,8 31 művészet 51 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,9 98,0 0,0 2,0 32 művészet-közművelődés-kommunikáció 24 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 87,5 12,5 0,0 33 rendészet 30 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 73,3 6,7 20,0 34 rendvédelmi 62 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 80,6 6,5 12,9 35 ruhaipar 5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0 0,0 60,0 36 sport 23 0,0 0,0 0,0 0,0 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 4,3 78,3 0,0 21,7 37 szakiskolások érettségi felkészítője 21 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,5 90,5 0,0 38 szakiskolások középiskolája 23 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,7 91,3 0,0 39 szakmunkások szakközépiskolája 38 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,3 73,7 0,0 40 szépítészet 7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 85,7 0,0 14,3 41 szociális szakmacsoport 25 4,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 100,0 0,0 0,0 42 szociális szolgáltatások 13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38,5 15,4 46,2 43 táncművészet-néptánc 5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80,0 20,0 0,0 44 turizmus-vendéglátás 17 0,0 0,0 0,0 0,0 17,6 0,0 0,0 0,0 0,0 17,6 88,2 11,8 0,0 45 ügyvitel 49 0,0 8,2 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,2 83,7 6,1 10,2 46 vendéglátás-idegenforgalom 110 0,0 3,6 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,6 74,5 12,7 12,7 47 vendéglátásszervező-vendéglős 13 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,7 23,1 23,1 53,8 Érettségit adó képzés - III. szakközépiskolában összesen ,6 5,3 1,6 0,3 2,8 0,2 0,0 0,0 0,0 10,8 81,0 9,9 9,1 (Szakmunkások szakközépiskolája is!) * Egy főnek több nyelvvizsgája is lehet. 20

21 Sorrend összesen ** Sorrend összesen ** IV. A Bács-Kiskun megyei gimnáziumokban tanulmányaikat 2015-ben befejezők száma Képzés típusa (szakirány, orientáció, fakultáció) * Összesen Angol Végzős létszám Ebből nyelvvizsga bizonyítvány Német Egyéb Nyelv 6. sz. melléklet adatok főben Továbbtanul Elhelyezkedik Álláskeresővé évfolyamos gimnázium (NYEK) éves gimnázium évfolyamos évfolyamos humán tagozat évfolyamos reál tagozat évfolyamos gimnézium általános angol tagozat Arany János Tehetséggondozó Program biológia biológia-kémia emelt óraszámú ének emelt szintű biológia tagozat emelt szintű német tagozat humán tagozat idegen nyelvi tagozat magyar-angol kéttanítási nyelvű matematika-informatika tagozat német tagozat német-spanyol kéttannyelvű nyelvi előkészítő reál tagozat sport tagozat testnevelés IV. Érettségit adó képzés - gimnáziumban összesen Képzés típusa (szakirány, orientáció, fakultáció)* Összesen Végzős létszám Ebből nyelvvizsga bizonyítvány Angol Német Egyéb Nyelv Továbbtanul Elhelyezkedik Álláskeresővé Aránya a végzős létszámon belül, % évfolyamos gimnázium (NYEK) 20 0,0 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0 85,0 15,0 0, éves gimnázium 19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 78,9 10,5 10,5 3 6 évfolyamos 99 0,0 40,4 9,1 0,0 16,2 2,0 0,0 0,0 0,0 67,7 100,0 0,0 0,0 4 6 évfolyamos humán tagozat 33 0,0 57,6 6,1 0,0 15,2 0,0 0,0 6,1 0,0 84,8 97,0 3,0 0,0 5 6 évfolyamos reál tagozat 33 0,0 57,6 21,2 0,0 12,1 0,0 0,0 6,1 0,0 97,0 100,0 0,0 0,0 6 8 évfolyamos gimnézium 22 0,0 40,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,9 81,8 13,6 4,5 7 általános 242 0,6 31,8 6,6 0,3 14,3 8,0 0,0 2,1 0,2 64,0 93,2 3,2 3,6 8 angol tagozat 55 0,0 80,0 14,5 0,0 21,8 0,0 0,0 5,5 0,0 121,8 98,2 1,8 0,0 9 Arany János Tehetséggondozó Program 16 0,0 31,3 0,0 0,0 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0 37,5 100,0 0,0 0,0 10 biológia 23 0,0 17,4 4,3 0,0 21,7 0,0 0,0 0,0 0,0 43,5 100,0 0,0 0,0 11 biológia-kémia 14 0,0 42,9 0,0 0,0 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0 57,1 100,0 0,0 0,0 12 emelt óraszámú ének 29 0,0 31,0 3,4 0,0 6,9 0,0 0,0 3,4 0,0 44,8 89,7 6,9 3,4 13 emelt szintű biológia tagozat 17 0,0 41,2 5,9 0,0 29,4 0,0 0,0 0,0 0,0 76,5 100,0 0,0 0,0 14 emelt szintű német tagozat 17 0,0 17,6 0,0 0,0 41,2 5,9 0,0 0,0 0,0 64,7 100,0 0,0 0,0 15 humán tagozat 79 1,3 36,7 10,1 1,3 22,8 1,3 0,0 0,0 0,0 73,4 100,0 0,0 0,0 16 idegen nyelvi tagozat 27 0,0 33,3 0,0 0,0 14,8 0,0 0,0 0,0 0,0 48,1 96,3 3,7 0,0 17 magyar-angol kéttanítási nyelvű 19 10,5 15,8 0,0 0,0 10,5 0,0 0,0 0,0 0,0 36,8 100,0 0,0 0,0 18 matematika-informatika tagozat 33 0,0 18,2 6,1 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 27,3 100,0 0,0 0,0 19 német tagozat 11 0,0 72,7 0,0 0,0 90,9 0,0 0,0 0,0 0,0 163,6 100,0 0,0 0,0 20 német-spanyol kéttannyelvű 34 0,0 8,8 0,0 0,0 2,9 38,2 0,0 0,0 0,0 50,0 100,0 0,0 0,0 21 nyelvi előkészítő 17 0,0 11,8 0,0 11,8 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 29,4 100,0 0,0 0,0 22 reál tagozat 84 1,2 45,2 8,3 0,0 31,0 1,2 0,0 0,0 0,0 86,9 98,8 1,2 0,0 23 sport tagozat 15 0,0 26,7 6,7 0,0 6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0 86,7 0,0 13,3 24 testnevelés 13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 53,8 7,7 38,5 IV. Érettségit adó képzés - gimnáziumban összesen 971 0,6 34,2 6,5 0,4 15,6 5,6 0,0 1,7 0,1 64,7 94,6 2,7 2,6 * Ahol nem szerepelt megjelölés a fakultációra, ott csak általános 4 osztályos gimnázium az összesítő ismérv. ** Egy főnek több nyelvvizsgája is lehet. 21

22 Sorrend (ABC) összesen 7. sz. melléklet V. A Bács-Kiskun megyei érettségit követő szakképzést nyújtó középiskolákban tanulmányaikat 2015-ben befejezők száma * adatok: főben Végzős létszám Ebből nyelvvizsga bizonyítvány Angol Német Egyéb Nyelv Elhely Álláskeresővé Továbbtanul Képzés típusa (szakképesítés) OKJ kód ezkedik Összesen 1 alkalmazott grafikus általános festő ápoló autóelektronikai műszerész autószerelő CAD-CAM informatikus díszítő szobrász élelmiszeripari technikus fittness-wellness instruktor gépgyártástechnológiai technikus grafikus gyakorló ápoló gyakorló fodrász gyakorló gépi diagnosztika, nukleális medicina és sugárterápiás asszisztens gyógy- és sportmasszőr informatikai hálózattelepítő és - üzemeltető informatikai rendszergazda irodai asszisztens keramikus kereskedelmi ügyintéző kereskedő kiadványszerkesztő kozmetikus logisztikai ügyintéző nyomdaipari gépmester pénzügyi-számviteli ügyintéző szállítmányozási ügyintéző szociális asszisztens turisztikai szervező, -értékesítő ügyviteli titkár vállalkozási és bérügyintéző vendéglátás-szervező, vendéglős Érettségit követő szakképzés V összesen * Technikusi képesítés nélkül. 22

Végzősök, 2016 BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGLALKOZTATÁSI FŐOSZTÁLY

Végzősök, 2016 BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGLALKOZTATÁSI FŐOSZTÁLY BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGLALKOZTATÁSI FŐOSZTÁLY Végzősök, 2016 KÖZÉPISKOLAI TANULMÁNYAIKAT BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 2016-BAN BEFEJEZŐK VÁRHATÓ MEGJELENÉSE A MUNKAERŐPIACON Készült A BÁCS-KISKUN

Részletesebben

KÖZÉPISKOLAI TANULMÁNYAIKAT 2013-BAN BEFEJEZŐK A MUNKAERŐPIACON

KÖZÉPISKOLAI TANULMÁNYAIKAT 2013-BAN BEFEJEZŐK A MUNKAERŐPIACON BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Végzősök, 2013 KÖZÉPISKOLAI TANULMÁNYAIKAT BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 2013-BAN BEFEJEZŐK VÁRHATÓ MEGJELENÉSE A MUNKAERŐPIACON Készült A BÁCS-KISKUN MEGYEI

Részletesebben

Heves megye középfokú oktatási intézményeiben végzett felmérések eredményei

Heves megye középfokú oktatási intézményeiben végzett felmérések eredményei Észak-magyarországii Regiionálliis Munkaügyii Központ Egrii Regiionálliis Kiirendelltsége Heves megye középfokú oktatásii iintézményeiiben végzett fellmérés eredményeii 2007. év Heves megye középfokú oktatási

Részletesebben

KÖZÉPISKOLAI TANULMÁNYAIKAT 2012-BEN BEFEJEZŐK A MUNKAERŐPIACON

KÖZÉPISKOLAI TANULMÁNYAIKAT 2012-BEN BEFEJEZŐK A MUNKAERŐPIACON BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Végzősök, 2012 KÖZÉPISKOLAI TANULMÁNYAIKAT BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 2012-BEN BEFEJEZŐK VÁRHATÓ MEGJELENÉSE A MUNKAERŐPIACON Készült A BÁCS-KISKUN MEGYEI

Részletesebben

Mit kínálunk 2017/2018-ra?

Mit kínálunk 2017/2018-ra? Mit kínálunk 2017/2018-ra? Tervezett 9. osztályok száma: 53 db. Meghirdetett helyek száma: 1.517. 7 szakgimnázium: 20 ágazat 25 osztály 6 szakközépiskola: 10 szakmacsoport 20 osztály 1 szakiskola: 4 szakmacsoport

Részletesebben

Tanulható nyelvek. Megjegyzések

Tanulható nyelvek. Megjegyzések Harruckern János Közoktatási Intézmény 5700 Gyula, Szent István út 38. Tel: (66)561-420, Fax: (66)561-436 E-mail: iskola@harruckern.hu Honlap: www.harruckern.hu Igazgató neve: Zámbó András Pályaválasztási

Részletesebben

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Vári Szabó István Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Vári Szabó István Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Vári Szabó István Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 6400 Kiskunhalas, Kazinczy u. 5. Tel: (77)421-218, 422-218, 422-802, Fax: (77)422-802 E-mail: titkarsag.g@t-online.hu

Részletesebben

ECDL vizsgára felkészítés: ---- Nyelvvizsgára felkészítés: ---- OKTATOTT IDEGEN NYELV. Angol vagy német. Angol vagy német.

ECDL vizsgára felkészítés: ---- Nyelvvizsgára felkészítés: ---- OKTATOTT IDEGEN NYELV. Angol vagy német. Angol vagy német. Nyíregyháza Az iskola neve: Abigél Többcélú Intézmény Címe: 4405 Nyíregyháza, Tünde u. /A 4029 Debrecen, Víztorony u. 9-11. E-mail: abigel.iskola@gmail.com abigeltodebrecen@gmail.com Igazgató: Bencze Rita

Részletesebben

Képzés nyilvántartási. Képzés nyilvántartásba Képzés megnevezése kör. száma

Képzés nyilvántartási. Képzés nyilvántartásba Képzés megnevezése kör. száma Debreceni Szakképzési Centrum Felnőttképzési engedélyszám: E-001281/2015 Engedélyezett képzési programok S.sz. Képzési Képzés nyilvántartási Képzés nyilvántartásba Képzés megnevezése kör száma vételi időpontja

Részletesebben

Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium. 2013-2014 tanév 2013.10.01-i állapotnak megfelelő tanulólétszáma:

Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium. 2013-2014 tanév 2013.10.01-i állapotnak megfelelő tanulólétszáma: Sorszám: Évfolyam típusa szak megnevezése OKJ száma létszám számított tanulói létszám osztály létszáma Tagiskola Rendészet 23 23 ágazati 1. 1/9. A 35 Informatika 12 12 ágazati Egészségügy 22 23 ágazati

Részletesebben

2017/2018. tanév beiskolázási engedély. Érettségi végzettséghez kötött ágazati szakképesítés megnevezése

2017/2018. tanév beiskolázási engedély. Érettségi végzettséghez kötött ágazati szakképesítés megnevezése 2017/2018. tanév beiskolázási engedély Szakgimnázum 2017/2018. tanévben indítani engedélyezett SZAKGIMNÁZIUMI ÁGAZATI képzés 9. évfolyamon - ágazat Az érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés(ek)

Részletesebben

Tel., Fax: +36 (66) Békéscsaba, Gyulai út 32/1.

Tel., Fax: +36 (66) Békéscsaba, Gyulai út 32/1. www.bekszi.hu kozponti@mail.bekszi.hu Tel., Fax: +36 (66) 441-314 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1. OM azonosító: 200913 Nyilvántartási szám: 21012-2007 Felnőttképz. akkr. lajstromsz.: AL-1663 5601 Békéscsaba,

Részletesebben

A Miskolci Szakképzési Centrum tagintézményeinek felnőttoktatási kínálata 2015/2016-os tanév

A Miskolci Szakképzési Centrum tagintézményeinek felnőttoktatási kínálata 2015/2016-os tanév A Miskolci Szakképzési Centrum tagintézményeinek felnőttoktatási kínálata 2015/2016-os tanév Nappali munkarend Képzés megnevezése OKJ száma Időtartama Jelentkezés feltétele Képzést indító tagintézmény

Részletesebben

Tagintézményeink 2015.10.13. BSZC Bessenyei György Szakközépiskolája 4100 Berettyóújfalu Honvéd u. 11. Pedagógus létszám: 32 fő

Tagintézményeink 2015.10.13. BSZC Bessenyei György Szakközépiskolája 4100 Berettyóújfalu Honvéd u. 11. Pedagógus létszám: 32 fő Tagintézményeink BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM 4100 BERETTYÓÚJFALU, EÖTVÖS U. 1. Tel.: 54/951-961, Fax: 54/500-109 E- mail: bessenyeiberettyo@gmail.com OM azonosító: 203030 Adószám: 15831842-2-09

Részletesebben

Szakmai vizsga eredmények 2016 év. Szakmai vizsga eredmények 2015 év

Szakmai vizsga eredmények 2016 év. Szakmai vizsga eredmények 2015 év Szakmai vizsga eredmények 2016 év Informatikai rendszergazda 9 érettségire épülő 6 2 1 0 0 4,56 Gépgyártástechnológiai technikus 16 érettségire épülő 0 6 5 4 1 Rehabilitációs nevelő, segítő 9 érettségire

Részletesebben

54 525 01 2 év érettségi végzettség és egészségügyi alkalmasság

54 525 01 2 év érettségi végzettség és egészségügyi alkalmasság A Miskolci Szakképzési Centrum tagintézményeinek felnőttoktatási kínálata 2015/2016-os tanév Nappali munkarend Képzés megnevezése OKJ száma Időtartama Jelentkezés feltétele Képzést indító tagintézmény

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Munkaügyi Központja

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Munkaügyi Központja BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja MUNKAERŐ-PIACI HELYZETKÉP KECSKEMÉT MUNKAERŐ-PIACI KÖRZETBEN 2013 március Kecskemét, 2013. február 6000 Kecskemét, Klapka u. 34. 76/486-588 e-mail:

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja MUNKAERŐ-PIACI HELYZETKÉP BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN AUGUSZTUS. Kecskemét, 2011.

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja MUNKAERŐ-PIACI HELYZETKÉP BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN AUGUSZTUS. Kecskemét, 2011. BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja MUNKAERŐ-PIACI HELYZETKÉP BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 2011. AUGUSZTUS Kecskemét, 2011. szeptember 1. A munkanélküliség főbb jellemzői a megyében Bács-Kiskun

Részletesebben

A szakiskolai tanulmányaid alatt vonzó ösztöndíjakkal várunk!

A szakiskolai tanulmányaid alatt vonzó ösztöndíjakkal várunk! Nálunk versenyképes szakmád és érettségid is lehet mindössze öt év alatt! A szakiskolai tanulmányaid alatt vonzó ösztöndíjakkal várunk! A szakmai tudás mellett élményekkel, gazdag programokkal, külföldi

Részletesebben

CSEREANYAG ELŐTERJESZTÉS A 2011-12. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.

CSEREANYAG ELŐTERJESZTÉS A 2011-12. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1. CSEREANYAG Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 59169/2010 CÍM: ELŐTERJESZTÉS A 2011-12. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL Előterjesztő: Az előterjesztést megkapta:

Részletesebben

Nappali rendszerű, közismereti tartalom nélküli képzéseink tervezete, a 2018/2019. tanévre

Nappali rendszerű, közismereti tartalom nélküli képzéseink tervezete, a 2018/2019. tanévre Nappali rendszerű, közismereti tartalom nélküli képzéseink tervezete, a 2018/2019. tanévre Tagintézmény Szakképesítés / szakképesítésráépülés megnevezése Képzési idő (év) Miskolci SZC Andrássy Gyula Gépipari

Részletesebben

6000 KECSKEMÉT, SZOLNOKI ÚT. 31. WWW.KECSKEMETISZC.HU LEVELEZÉSI CÍM: 6000 KECSKEMÉT, KVARC UTCA 1. 76-482-698. Felnőttoktatási ajánlat!

6000 KECSKEMÉT, SZOLNOKI ÚT. 31. WWW.KECSKEMETISZC.HU LEVELEZÉSI CÍM: 6000 KECSKEMÉT, KVARC UTCA 1. 76-482-698. Felnőttoktatási ajánlat! KECSKEMÉTI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM HÍRLEVELE OM AZONOSÍTÓ: 203041 A RÉGIÓ SZAKKÉPZŐ CENTRUMA MINDENKI NÁLUNK TANUL! 2015. 3. SZÁM 6000 KECSKEMÉT, SZOLNOKI ÚT. 31. WWW.KECSKEMETISZC.HU LEVELEZÉSI CÍM: 6000

Részletesebben

A ZALA MEGYEI KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁK JEGYZÉKE

A ZALA MEGYEI KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁK JEGYZÉKE A ZALA MEGYEI KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁK JEGYZÉKE Csapi: Térségi Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium 8755 Csapi, Petőfi út 5-7. 93/358-802 Hévíz : Hévízi Bibó István Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

Részletesebben

1.sz. melléklet A támogatott gyakorlati képzés célja és tartalmának részletes leírása, helyszíne, idıtartama, formája, tárgyi feltételrendszere:

1.sz. melléklet A támogatott gyakorlati képzés célja és tartalmának részletes leírása, helyszíne, idıtartama, formája, tárgyi feltételrendszere: 1.sz. melléklet A támogatott gyakorlati képzés célja és tartalmának részletes leírása, helyszíne, idıtartama, formája, tárgyi feltételrendszere: Szakképesítés OKJ száma Szakmacsoportos oktatás Szakmacsoportos

Részletesebben

Tagintézmény megnevezése

Tagintézmény megnevezése Szakképzési centrum megnevezése Tagintézmény megnevezése Nyíregyházi SZC Teleki Blanka Szakközépiskolája, Felnőttoktatás keretében a 2015/16. tanévben meghirdetett szakképesítések / ágazatok OKJ szerinti

Részletesebben

Pályaválasztási felelős: Dr. Papné Mátyus Zsuzsanna Az iskola OM azonosítója:

Pályaválasztási felelős: Dr. Papné Mátyus Zsuzsanna Az iskola OM azonosítója: Intézmény neve: József Attila Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Címe: 3200 Gyöngyös, Kócsag u. 36-38. Tel./fax: 37/311-857, 37/311-673 Honlap: www.jozsefa-gy.sulinet.hu E-mail: jaszk@jozsefa-gy.sulinet.hu

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A 2011-12. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL

ELŐTERJESZTÉS A 2011-12. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 59169/2010 CÍM: ELŐTERJESZTÉS A 2011-12. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL Előterjesztő: Az előterjesztést megkapta: Kulturális,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A 2012/2013. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL

ELŐTERJESZTÉS A 2012/2013. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 63341/2011 CÍM: ELŐTERJESZTÉS A 2012/2013. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL Előterjesztő: Az előterjesztést megkapta: Kulturális,

Részletesebben

HISZK_Kalmár_PÁV_adatlap_2011

HISZK_Kalmár_PÁV_adatlap_2011 HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA KALMÁR ZSIGMOND TAGINTÉZMÉNY OM azonosító száma:029678 Cím: 68 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zs. u. 7-9. Telefonszám 62-222-246 Fax

Részletesebben

Rendkívüli felvételi eljárás

Rendkívüli felvételi eljárás Rendkívüli felvételi eljárás OM azonosító: Név: Cím: 3051 Soproni Szakképzési Centrum 9400 Sopron, Virágoskert utca 7 SZAKGIMNÁZIUM Feladatellátási hely megnevezése és elérhetősége Képzés kódja és megnevezése

Részletesebben

BAJAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓJA. 2016/17-es tanév. OM azonosító: 203028

BAJAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓJA. 2016/17-es tanév. OM azonosító: 203028 BAJAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓJA 2016/17-es tanév OM azonosító: 203028 Intézmény Tagintézmény neve, címe, elérhetőség BSZC Bányai Júlia Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskolája

Részletesebben

Képzési programok jegyzéke. Képzés helyszíne. 1. Adóügyintéző Kiskőrös

Képzési programok jegyzéke. Képzés helyszíne. 1. Adóügyintéző Kiskőrös 1. sz. melléklet: A felhívás tárgyát képező programok jegyzéke Képzési programok jegyzéke Ssz. Képzés megnevezése OKJ vagy SzPK szám vagy kör, vagy Képzés helyszíne Képzés óraszáma (intervallum) Heti óraszám

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum Móravárosi Ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM azonosító száma: /007

Szegedi Szakképzési Centrum Móravárosi Ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM azonosító száma: /007 Szegedi Szakképzési Centrum Móravárosi Ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM azonosító száma: 203052/007 Cím: 6725 Szeged, Kálvária sgt. 84-86. Telefonszám: 62/551-540, 62/558-480 Fax: 62/444-178,

Részletesebben

Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola

Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola Felvételi tájékoztató 2008. 1 Az Intézmény hivatalos adatai OM azonosító: 029804 Név: Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola Cím: 6600, Szentes, Szent I. herceg

Részletesebben

Iskolai pályaválasztási tájékoztatók időpontjai: 2015. november 16. (hétfő) 15 óra 2015. december 14. (hétfő) 15 óra

Iskolai pályaválasztási tájékoztatók időpontjai: 2015. november 16. (hétfő) 15 óra 2015. december 14. (hétfő) 15 óra Veszprémi SZC Jendrassik Venesz Középiskolája és Szakiskolája 8200 Veszprém, Március 15. utca 5. OM azonosító: 203066 Telefon: 88/567-430; 88/426-866 Telefax: 88/567-431 E-mail: ig@vejsz.sulinet.hu Honlap:

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja MUNKAERŐ-PIACI HELYZETKÉP BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 2013. JANUÁR Kecskemét, 2013. február Másodlagos publikálás forráshivatkozással történhet. Munkaerő-piaci

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja MUNKAERŐ-PIACI HELYZETKÉP BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN JÚLIUS. Kecskemét, 2011.

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja MUNKAERŐ-PIACI HELYZETKÉP BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN JÚLIUS. Kecskemét, 2011. BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja MUNKAERŐ-PIACI HELYZETKÉP BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 2011. JÚLIUS Kecskemét, 2011. augusztus 1. A munkanélküliség főbb jellemzői a megyében Bács-Kiskun megyében

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja MUNKAERŐ-PIACI HELYZETKÉP BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN FEBRUÁR. Kecskemét, 2011.

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja MUNKAERŐ-PIACI HELYZETKÉP BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN FEBRUÁR. Kecskemét, 2011. BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja MUNKAERŐ-PIACI HELYZETKÉP BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 2011. FEBRUÁR Kecskemét, 2011. március 1. A munkanélküliség főbb jellemzői a megyében Bács-Kiskun megyében

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Békéscsaba

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Békéscsaba Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Békéscsaba Végzősök 2008. Tájékoztató az iskolarendszerbő l kikerült t fiatalok munkaerő-piaci r helyzetéről a Dél-alföldi régióban Bács-Kiskun 6 107 fő Csongrád

Részletesebben

2017/2018-as tanévben, felnőttoktatásban tervezett képzéseink

2017/2018-as tanévben, felnőttoktatásban tervezett képzéseink 2017/2018-as tanévben, felnőttoktatásban tervezett képzéseink Egri SZC Bornemissza Gergely Eger, 3300 Kertész utca 128. E-mail: bginfo@bgeger.hu Tel.: +36 36 312 166 Honlap: http://www.bgeger.hu/ szakgimn

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Békéscsaba

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Békéscsaba Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Békéscsaba Végzősök 2009. Tájékoztató az iskolarendszerbő l kikerült t fiatalok munkaerő-piaci r helyzetéről a Dél-alföldi régióban Bács-Kiskun 6 845 fő Csongrád

Részletesebben

Iskolatípus változások 2016/17-es tanévtől

Iskolatípus változások 2016/17-es tanévtől 2016/17-es tanév Iskolatípus változások 2016/17-es tanévtől ISKOLARENDSZER Ált. iskola 4 osztály Általános iskola 6 osztály Általános iskola 8 osztály 8 osztályos gimnázium 6 osztályos gimnázium 4 osztályos

Részletesebben

1 / 19 2013.06.28. 12:29

1 / 19 2013.06.28. 12:29 1 / 19 2013.06.28. 12:29 Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Békés megye Tankerület megnevezése: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Békéscsabai Tankerülete OM azonosító: 028390... melléklet

Részletesebben

Módszertani útmutató az Országos Képzési Jegyzékhez

Módszertani útmutató az Országos Képzési Jegyzékhez Módszertani útutató az Országos Képzési Jegyzékhez Az OKJ 133/2011. (VII. 18.) Kor. rendelettel ódosuló szakképesítései: (hatályos: 2011. július 26-tól, kivéve a *-gal jelöltek) OKJ-sorszá Szakképesítés

Részletesebben

A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői

A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői Bács-Kiskun megyében, 2015 januárjában egy év távlatában csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma 1456 fővel (5,6%-kal). A nyilvántartott álláskeresők

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja MUNKAERŐ-PIACI HELYZETKÉP BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 2013. FEBRUÁR Kecskemét, 2013. március Másodlagos publikálás forráshivatkozással történhet. Munkaerő-piaci

Részletesebben

Miskolci SZC felnőttoktatási kínálata 2016/2017. tanév Nappali munkarend

Miskolci SZC felnőttoktatási kínálata 2016/2017. tanév Nappali munkarend felnőttoktatási kínálata 2016/2017. tanév Nappali munkarend Képzést indító tagintézmény megnevezése Fazola Henrik Szakképző Iskolája www.fazolaszki.hu +36 46 530 438 Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó

Részletesebben

PÁLYAVÁLASZTÁS TISZTELT SZÜLŐK! TISZTELT PEDAGÓGUSOK!

PÁLYAVÁLASZTÁS TISZTELT SZÜLŐK! TISZTELT PEDAGÓGUSOK! PÁLYAVÁLASZTÁS 2016-2017. TISZTELT SZÜLŐK! TISZTELT PEDAGÓGUSOK! Gyermekeik, tanítványaik minél hatékonyabb pályaválasztását, az alábbi szervezetek támogatják, segítik, egymással együttműködésben: Tolna

Részletesebben

Balmazújvárosi Veres Péter Gimnázium és Szakképző Iskola szakmai alapdokumentuma

Balmazújvárosi Veres Péter Gimnázium és Szakképző Iskola szakmai alapdokumentuma IX.3.48. Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Hajdú-Bihar megye Tankerület megnevezése: KLIK Debreceni Tankerülete OM azonosító: 031245 Balmazújvárosi Veres Péter Gimnázium és Szakképző Iskola szakmai

Részletesebben

ELEKTRONIKUS MELLÉKLET

ELEKTRONIKUS MELLÉKLET ELEKTRONIKUS MELLÉKLET XXVI. ÉVFOLYAM 2010 VOCATIONAL TRAINING REVIEW RUNDSCHAU DER BERUFSBILDUNG Meiszter Judit: vizsgák után ábrák, táblázatok 1 Meiszter Judit Vizsgák után A 2008/2009-es tanévben, iskolarendszerű

Részletesebben

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5.

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-005 vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 DOKUMENTUM 5. Foglalkoztatottság és munkanélküliség

Részletesebben

1.1 az előterjesztést megtárgyalta és elfogadja.

1.1 az előterjesztést megtárgyalta és elfogadja. NYíREGYHÁZA MEGYE JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 74/0. (X..) számú határozata a 0/0. tanévelőkészítéséről, a feladatellátás racionálisabb megszervezéséről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja MUNKAERŐ-PIACI HELYZETKÉP BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 2012. OKTÓBER Kecskemét, 2012. október 31. Másodlagos publikálás forráshivatkozással történhet. Munkaerő-piaci

Részletesebben

VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA VAS MEGYEI ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 8. OSZTÁLYOS TANULÓINAK TOVÁBBTANULÁSI SZÁNDÉKA

VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA VAS MEGYEI ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 8. OSZTÁLYOS TANULÓINAK TOVÁBBTANULÁSI SZÁNDÉKA VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA VAS MEGYEI ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 8. OSZTÁLYOS TANULÓINAK TOVÁBBTANULÁSI SZÁNDÉKA 2014 / 2015. TANÉVRE VONATKOZÓAN Készítette: Változó Világért Alapítvány Hende

Részletesebben

a 2015/2016-os tanévre 037557 Térségi Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium 8756 Csapi, Petőfi utca 5-7. 001 Térségi Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium 8756 Csapi, Petőfi utca 5-7. ; 01 02 nyelv,

Részletesebben

A ZALA MEGYEI KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁK JEGYZÉKE

A ZALA MEGYEI KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁK JEGYZÉKE A ZALA MEGYEI KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁK JEGYZÉKE Csapi: Térségi Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium 8755 Csapi, Petıfi út 5-7. 93/358-802 Hévíz : Bibó István Alternatív Gimnázium és Szakközépiskola

Részletesebben

A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER ÁTALAKULÁSA Szegedi Szakképzési Centrum A Jövőd itt kezdődik!

A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER ÁTALAKULÁSA Szegedi Szakképzési Centrum A Jövőd itt kezdődik! A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER ÁTALAKULÁSA Szegedi Szakképzési Centrum A Jövőd itt kezdődik! Szakképzési törvény változása: - Szakképzési centrumok létrejötte (2015. július 1.) - Szegedi Szakképzési Centrum

Részletesebben

Komplex szakmai vizsga szervezésére engedéllyel rendelkező intézmények nyilvántartása. Bács-Kiskun Megye

Komplex szakmai vizsga szervezésére engedéllyel rendelkező intézmények nyilvántartása. Bács-Kiskun Megye Komplex szakmai vizsga szervezésére engedéllyel rendelkező intézmények nyilvántartása Agiosz Oktató Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Bács-Kiskun Megye intézmény szakképesítés engedély neve székhelye

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT GYŐRI KIRENDELTSÉG ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT GYŐRI KIRENDELTSÉG ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT GYŐRI KIRENDELTSÉG ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 8. OSZTÁLYOS TANULÓINAK TOVÁBBTANULÁSI SZÁNDÉKA 2009/2010. TANÉVBEN GIMNÁZIUMI

Részletesebben

Jelky András Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Jelky András Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Jelky András Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szakmai vizsgák 20. május-június Szakmacsoportok és szakmák Építészet Kőműves Kályhás Ács, állványozó Burkoló Festő, mázoló és tapétázó Faipar Bútorasztalos

Részletesebben

Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola. 8200 Veszprém, Március 15. u. 5. Tel.: 88/567-430 Fax: 88/567-431

Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola. 8200 Veszprém, Március 15. u. 5. Tel.: 88/567-430 Fax: 88/567-431 Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola 8200 Veszprém, Március 15. u. 5. Tel.: 88/567-430 Fax: 88/567-431 Iskolánk 2008-ban elnyerte a Kereskedelmi,Vendéglátó és Idegenforgalmi Iskolák Országos Szövetsége

Részletesebben

Továbbtanulási tájékoztató

Továbbtanulási tájékoztató Debreceni Szakképzési Centrum Irinyi János Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Továbbtanulási tájékoztató a 2017/2018. tanévre Debrecen Kedves 8. évfolyamos tanuló! 1952-ben az akkori Mezőgazdasági és

Részletesebben

Veszprémi SZC Jendrassik Venesz Középiskolája és Szakközépiskolája

Veszprémi SZC Jendrassik Venesz Középiskolája és Szakközépiskolája Veszprémi SZC Jendrassik Venesz Középiskolája és Szakközépiskolája OM azonosító: 203066 VSZC:192102 Igazgató: Gulkai László Cím: Veszprém, Március 15. utca 5. E-mail: iskola@vejsz.sulinet.hu Honlap: www.vejsz.sulinet.hu

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja MUNKAERŐ-PIACI HELYZETKÉP BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 2014. DECEMBER Kecskemét, 2015. január Másodlagos publikálás forráshivatkozással történhet. Munkaerő-piaci

Részletesebben

A képzési formák 8. osztályt végzettek számára

A képzési formák 8. osztályt végzettek számára Kód A képzési formák 8. osztályt végzettek számára Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola, Veszprém, Március 15. utca 5. OM azonosító: 037223 KIK 178012 2015-2016. tanév A szakképesítés és OKJ szakképzettség

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac főbb folyamatairól Heves megyében július

T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac főbb folyamatairól Heves megyében július Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac bb folyamatairól Heves megyében 2012. ius A megye munkáltatói több mint ezer új álláshelyet jelentettek be kirendeltségeinken

Részletesebben

Iskolai pályaválasztási tájékoztatók időpontjai: 2014. november 24. (hétfő) 15 óra 2015. január 05. (hétfő) 15 óra

Iskolai pályaválasztási tájékoztatók időpontjai: 2014. november 24. (hétfő) 15 óra 2015. január 05. (hétfő) 15 óra Igazgató: Pribelszki János E-mail: ig@vejsz.sulinet.hu Honlap: www.vejsz.sulinet.hu (Aktuális információk) www.facebook.com/jendrassik-venesz Középiskola és Szakiskola Telefon: 88/567-430, 88/426-866 Telefax:

Részletesebben

MUNKAÜGYI KÖZPONT GYŐR - MOSON - SOPRON MEGYEI ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 8. OSZTÁLYOS TANULÓINAK TOVÁBBTANULÁSI SZÁNDÉKA 2012/2013.

MUNKAÜGYI KÖZPONT GYŐR - MOSON - SOPRON MEGYEI ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 8. OSZTÁLYOS TANULÓINAK TOVÁBBTANULÁSI SZÁNDÉKA 2012/2013. MUNKAÜGYI KÖZPONT GYŐR - MOSON - SOPRON MEGYEI ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 8. OSZTÁLYOS TANULÓINAK TOVÁBBTANULÁSI SZÁNDÉKA 2012/2013. TANÉVBEN A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja korábbi

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15.

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15. KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 0. november 5. Új kép SZAKMACSOPORTOK ISKOLÁNKBAN Szakközépiskolai tagozat Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S fejlesztési támogatás nyújtására

M E G Á L L A P O D Á S fejlesztési támogatás nyújtására M E G Á L L A P O D Á S fejlesztési támogatás nyújtására (PANNON Szakképzés Szervezési Társulás és szakképzési hozzájárulásra kötelezett gazdálkodó szervezet között) A szakképzési hozzájárulásról és a

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁRCIUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁRCIUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

Betöltetlen férőhelyek Berettyóújfalu, Kossuth Lajos utca 35.

Betöltetlen férőhelyek Berettyóújfalu, Kossuth Lajos utca 35. 031214 Berettyóújfalui Arany János Gimnázium Egészségügyi Szakképző és Közgazdasági Szakközépiskola 4100 Berettyóújfalu, Kossuth Lajos utca 35. 031214 003 Berettyóújfalui Arany János Gimnázium Egészségügyi

Részletesebben

Bács-Kiskun megye szakképzésfejlesztési

Bács-Kiskun megye szakképzésfejlesztési Bács-Kiskun Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság Ügyiratszám:0003/16-MFK Bács-Kiskun megye szakképzésfejlesztési stratégia a 2015. évi jogszabályváltozások alapján felülvizsgált változat Bács-Kiskun

Részletesebben

Betöltetlen férőhelyek. 6430 Bácsalmás, Szent János utca 5.

Betöltetlen férőhelyek. 6430 Bácsalmás, Szent János utca 5. a 25/26-os tanévre 027940 Bácsalmási Hunyadi János Gimnázium és Szakiskola 6430 Bácsalmás, Szent János utca 5. 0 Bácsalmási Hunyadi János Gimnázium és Szakiskola 6430 Bácsalmás, Szent János utca 5. gimnázium

Részletesebben

SZEGEDI MÓRAVÁROSI IPARI SZAKKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA BEMUTATKOZIK. Szabó Gábor intézményvezető-helyettes

SZEGEDI MÓRAVÁROSI IPARI SZAKKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA BEMUTATKOZIK. Szabó Gábor intézményvezető-helyettes SZEGEDI MÓRAVÁROSI IPARI SZAKKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA BEMUTATKOZIK Szabó Gábor intézményvezető-helyettes Az iskola bemutatása 2007. július 1. Az iskola bemutatása 2009. július 1. 2013. szeptember 1-től

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Kecskeméti Regionális Kirendeltség

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Kecskeméti Regionális Kirendeltség Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Kecskeméti Regionális Kirendeltség 2-2007 MUNKAERŐPIACI HELYZETKÉP BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 2007. JANUÁR Készítette: Szakmai Szolgáltató Osztály Kecskemét, 2007. február

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2016/2017. tanévre Bács-Kiskun megye

OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2016/2017. tanévre Bács-Kiskun megye OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2016/2017. tanévre Bács-Kiskun megye A jegyzék szerkesztése 2015. december 1-jén zárult le. Az ezen időpont után bekövetkező

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2014. ÁPRILIS Tovább csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma. 2014. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi

Részletesebben

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2015. 2015. június 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.817 álláskereső szerepelt, amely az előző hónaphoz

Részletesebben

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. elektronikus példány K I V O N A T A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁN YZAT KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK 10/2010.(II.11.)

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép

Munkaerő-piaci helyzetkép A tartalomból: Főbb megyei adatok 2 Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2015. augusztus Álláskeresők száma 3 Álláskeresők aránya 3 Összetétel adatok 4 Ellátás, iskolai végzettség 5 Áramlási információk

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. NOVEMBER 2011. november 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 12 842 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

MUNKAERŐPIACI HELYZETKÉP KECSKEMÉT MUNKAERŐPIACI KÖRZETBEN 2010. szeptember

MUNKAERŐPIACI HELYZETKÉP KECSKEMÉT MUNKAERŐPIACI KÖRZETBEN 2010. szeptember Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ MUNKAERŐPIACI HELYZETKÉP KECSKEMÉT MUNKAERŐPIACI KÖRZETBEN 2010. szeptember Kecskemét, 2010. október Készült A DÉL-ALFÖLDI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT ELEMZÉSI,

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac főbb folyamatairól Heves megyében április

T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac főbb folyamatairól Heves megyében április Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac bb folyamatairól Heves megyében 2012. ilis A megye munkáltatói 1,7 ezer új álláshelyet jelentettek be kirendeltségeinken

Részletesebben

IDEGEN NYELV Angol vagy Német. angol vagy német, második idegen nyelv: angol, német, francia vagy orosz

IDEGEN NYELV Angol vagy Német. angol vagy német, második idegen nyelv: angol, német, francia vagy orosz Jászapáti Az iskola neve: Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Gimnázium, Szakképző Iskola, Kollégium Címe: 5130 Jászapáti, Vasút u.2 Telefon/fax: 57/540-960, 57/540-260 E-mail: mlgszmail@gmail.com

Részletesebben

VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA VAS MEGYEI ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 8. OSZTÁLYOS TANULÓINAK TOVÁBBTANULÁSI SZÁNDÉKA

VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA VAS MEGYEI ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 8. OSZTÁLYOS TANULÓINAK TOVÁBBTANULÁSI SZÁNDÉKA VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA VAS MEGYEI ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 8. OSZTÁLYOS TANULÓINAK TOVÁBBTANULÁSI SZÁNDÉKA 2013 / 2014. TANÉVRE VONATKOZÓAN 1 Bevezető gondolatok Vas megye 8. osztályos

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. AUGUSZTUS 2015. augusztus 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.581 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Karcagi SZC Nagy László Gimnáziuma, Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma

Karcagi SZC Nagy László Gimnáziuma, Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma Karcagi SZC Nagy László Gimnáziuma, Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma Iskolánk pedagógiai hitvallása: Az iskola arra való, hogy az ember, bármilyen adottságú is, megtanuljon tanulni, hogy

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. aug. okt jan.

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. aug. okt jan. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. SZEPTEMBER 2015. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.857 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép Bács-Kiskun megyében, november. BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Foglalkoztatási Főosztály

Munkaerő-piaci helyzetkép Bács-Kiskun megyében, november. BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Foglalkoztatási Főosztály BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Foglalkoztatási Főosztály MUNKAERŐ-PIACI HELYZETKÉP BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 2016. NOVEMBER 20000 Nyilvántartott álláskeresők száma Bács-Kiskun megyében 18000 16000 14000

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S fejlesztési támogatás nyújtására

M E G Á L L A P O D Á S fejlesztési támogatás nyújtására M E G Á L L A P O D Á S fejlesztési támogatás nyújtására (PANNON Szakképzés Szervezési Társulás és szakképzési hozzájárulásra kötelezett gazdálkodó szervezet között) A szakképzési hozzájárulásról és a

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. márc. ápr. júni. júli.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. márc. ápr. júni. júli. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 215. JANUÁR 215. január 2-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 9.465 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Továbbtanulási szülői értekezlet. Szombathelyi Derkovits Gyula Általános Iskola 2015/16-os tanév

Továbbtanulási szülői értekezlet. Szombathelyi Derkovits Gyula Általános Iskola 2015/16-os tanév Továbbtanulási szülői értekezlet Szombathelyi Derkovits Gyula Általános Iskola 2015/16-os tanév Törvényi háttér A középfokú felvételi eljárást meghatározó jogszabályok : 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja MUNKAERŐ-PIACI HELYZETKÉP BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 2014. JANUÁR Kecskemét, 2014. február Másodlagos publikálás forráshivatkozással történhet. Munkaerő-piaci

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében február február. máj. ápr. febr. márc jan.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében február február. máj. ápr. febr. márc jan. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2014. FEBRUÁR A rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható, hogy egy éves távlatban tovább csökkent a nyilvántartott álláskeresők

Részletesebben

P I A C K É P E S S Z A K M A B I Z T O S J Ö V Ő

P I A C K É P E S S Z A K M A B I Z T O S J Ö V Ő PÁLYAVÁLASZTÁS, TOVÁBBTANULÁS P I A C K É P E S S Z A K M A B I Z T O S J Ö V Ő Az intézmény adatai: Intézményi OM azonosító: 203035 Cím: Eger, Kertész utca 128. Telefon: 06/36-312-166 Web: www.bgeger.hu

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL JANUÁR

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL JANUÁR TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2013. jan. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Szakképző Iskola Kalmár Zsigmond Tagintézménye. Gépészet szakközépiskola - 10 kód

Hódmezővásárhelyi Szakképző Iskola Kalmár Zsigmond Tagintézménye. Gépészet szakközépiskola - 10 kód Gépészet szakközépiskola - 10 kód 4 évfolyamos; szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek) a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv; a tanulmányi területre látási fogyatékos (gyengénlátó),

Részletesebben