Tájékoztató. A Képviselő-testület augusztusi 27-i ülésére a 2009.évi közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatottak által elvégzett munkákról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tájékoztató. A Képviselő-testület 2009. augusztusi 27-i ülésére a 2009.évi közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatottak által elvégzett munkákról"

Átírás

1 Abony Városi Önkormányzat P o l g á r m e s t e r é t ő l H-2740 Abony, Kossuth tér /4980-3/2009. Az előterjesztést készítette: Fábián Márton és Gáspár Róbert közfoglalkoztatás szervezők Az előterjesztést megtárgyalta: Szociális és Egészségügyi bizottság. Tájékoztató A Képviselő-testület augusztusi 27-i ülésére a 2009.évi közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatottak által elvégzett munkákról Tisztelt Képviselő-testület! Az Út a munkához program keretén belül valósulhatott meg ez a közcélú program, amelynek lényege, hogy azokat az embereket akik tartósan képtelenek az elhelyezkedésre, lehetőséget biztosítsunk számukra, hogy visszakerülhessenek a munkába. Ezen emberek igen eltérően viszonyulnak a munkához, éppen ezért igen nagy odafigyelést, koordinációt és ellenőrzést igényelnek. A közcélú foglalkoztatottak ellenőrzése folyamatosan történik, illetve a szondáztatásuk, és az elszámoltatásuk is az elvégzett munkákról. Aug 14.-ig négy férfi munkaviszonya került megszüntetésre, az alábbi okok miatt. - Több lehetőséget kaptak, hogy a munkahelyüket megtudják tartani, számos figyelmeztetésben részesültek, de sajnos aki minden reggel ittasan jelenik meg a munkahelyen, illetve napokig kimarad a munkából, azzal rövidtávon sem lehet eredményes munkát végeztetni, főként amiatt, hogy a munkatársaik között igen nagy feszültséget keltenek. - Ezek az emberek sajnos nem a munka hősei nagyon nehéz olyan munkára bírni őket, hogy az minőségi és kifogásolhatatlan legyen. Ekkora létszámú közcélú állomány még eddig nem állt az Önkormányzat rendelkezésére, ebből kifolyólag sok olyan probléma illetve megoldásra váró esemény alakult, amivel még eddig nem szembesülhettünk.

2 2 Nagyon fontos és nehezen kezelhető probléma, hogy a szelektív hulladékgyűjtőt, bizonyos személyek háztartási hulladékok, elhullott állatok, veszélyes orvosi eszközök gyűjtőhelyeként használják. A hulladékgyűjtők területének karbantartását napi szinten végezzük, és sajnos, amire beérkezik az összegyűjtött szemét a gazdasági udvar tárolóiba, akkorra már az újabb zsákok is odakerülnek a gyűjtőhelyek mellé Hetente egyszer egy teherautót veszünk igénybe, amely az egyik közcélú munkás tulajdonát képezi. Sajnos az a megdöbbentő tapasztalat, hogy még ez esetben is rengeteg szemét halmozódik fel. Ezen súlyos probléma megoldása érekében lépéseket tettünk, illetve folyik az egyeztetés a rendőrséggel és a polgárőrséggel, azzal kapcsolatban, hogy megfékezzük ezeket a szabálytalan és a város összképét romboló szemeteléseket. Érkeznek telefonos bejelentések, azzal kapcsolatban, hogy a lerakókhoz autóval visznek szemetet. Ekkor felhívom a figyelmét a bejelentőnek arra, ha látnak rendszámot, vagy esetleg felismerik azokat, akik odahordják a szemetet, akkor írják fel a rendszámot, és jelezzék azt részünkre. Parkgondozás, illetve a város tisztántartása. A közcélú munkásaink minden reggel 06:00-órai kezdettel veszik fel a munkát, körbejárják azokat a területeket, amelyek ki vannak a részükre jelölve. A kiültetett virágokat, és fákat öntözik, de sajnos egyre kevesebbet tudnak, mert az iskolák mellett illetve a közterületeken egyesek kedvtelésből kiszakítanak, vagy ellopnak. A gazdasági udvaron 7 darab 1100 literes hulladéktároló van elhelyezve Ezeket hetente kétszer ürítik, sajnos azonban előfordul, hogy az összeszedett szemetet zsákokba kell szedni, mert a nagy tárolók megtelnek. Az önkormányzat alkalmazásában jelen pillanatban 101 Közcélú-munkás tevékenykedik. Elhelyezésük váltózó, a tagintézményektől a parkgondozásig bezárólag. A pontos részletezést, illetve a besorolásokat az alábbiakban csatolt táblázat tartalmazza a pontos létszámokat, illetve részarányosan az egyes hónapokban felvételre került emberek adatait illetve pontos létszámát. Az önkormányzat által tervezett közfoglalkoztatási terv adatai teljesítve lettek. A parkban jelenleg 30 közcélú személy dolgozik, a területek személyenként felosztásra kerültek, és így hatékonyabban és látványosabban tudják az adott feladatokat elvégezni. Szelektív hulladékgyűjtők ellenőrzése, illetve összetakarítása a környezetének. Rendszeres fűnyírás Abony egész területén, illetve permetezés. Parkgondozás: locsolás, gyomlálás, virágültetés, hulladék összeszedés, gallyazás. A Grund területén kiszedett parlagfüvek elszállítása az Abokom gyűjtőhelyére.

3 3 A Sportpályán történő munkálatokban 3 kőműves és egy festő vesz részt, kiegészítve 2 segédmunkással. Fűkaszálásban 3 fő vesz részt gépi kaszákkal. Csapadék elvezetésben, illetve nádvágási munkálatokban 4 ember vesz részt. Katolikus Temetőben 2 személy dolgozik. A strandfürdőben:13 személy dolgozik, műszakban történő munkarendben Gyulai Miklós Általános Iskolában 1 fő. Somogyi Imre Általános Iskolában 1 fő Montágh Imre Speciális oktatási Intézményben 1 fő Könyvtárban 2 fő Zeneiskolában 2 fő Klapka György úti intézetben 1 fő Sportcsarnokban 3 fő Önkormányzatnál adminisztrációs munkakörben 5 fő Gimnáziumban 1 fő Sportpályán 3 fő Rendőrőrsön 3 fő Pingvines Óvodában 2 fő Tószegi úti óvodában 2 fő Köztársaság úti óvodában 2 fő Szelei úti óvodában 1 fő További 7 személy vezénylés alapján az egyes intézményeknél történő munkálatokat látják el. Polgármesteri Hivatalban 4 fő lát el kézbesítési feladatokat. A közcélú-munkások által elvégzett munkák Iskolák illetve tagintézményeknél történő munkálatok :

4 4 Gyulai Gaál Miklós Ált Iskola járdabetonozási munkálatok elvégzése. Gallyazás Fűnyírás, lengőkaszával illetve fűnyíróval Csatornatisztítás Vízelvezető kitakarítása Veszélyes fák kivétele, azok elszállítása Gyomlálás Öntözés Padok áthelyezése Ajtók, ablakok illesztése, zsanérok felszerelése Festés, mázolási munkálatok elvégzése Gallyazásból származó hulladékok elégetése, illetve komposztálása. Fűtéscsövek átalakítása, radiátorok fel és leszerelése. Somogyi Imre Általános Iskola Betonozás Somogyi Imre Általános Iskolánál történő járdabetonozási munkálatok végrehajtása. Fűnyírás Virágültetés Kapálás Gyomlálás Öntözés Padok kihelyezése ajtók ablakok beállítása festés mázolási munkálatok elvégzése. Festés, mázolási munkálatok elvégzése.

5 5 Montágh Imre Általános Iskola Közcélú munkás, folyamatos biztosítása az iskola részére. Asztalosmunkák, ajtó és ablak beállítás. Az iskola körül történő rendszeres fűnyírások elvégzése. Festés-mázolási munkák elvégzése közcélú festő által. Városi könyvtár Csatornatisztítás, fűnyírás, könyvselejtezésnél a könyvek elszállítása saját gépjárművel illetve kiselejtezett székek elszállítása és tárolása. Óvodák illetve egyéb tagintézményeknél elvégzett munkálatok Betonozás Játszótér felállítás, összerakás Vízvezeték-szerelési munkálatok elvégzése. Szennyvízcsatorna törött darabjának kicserélése Önkormányzati bérlakásnál történő pinceajtó készítés, a közvetlen balesetveszély elhárítása. Gimnázium felújítása előtti kipakolás. Hivatalon belüli víz és villanyszerelési, egyes karbantartási feladatok ellátása. Városi Strandfürdő részére közcélúak biztosítása. Óvodák külső karbantartása, a karbantartó távolléte alatt. Ügyelet kerítésének bontása, a téglák rendezése. Sportpályára öntözőcsövek, és állványzat elkészítése Önkormányzati fűnyírók javítása. Együttműködve a rendőrséggel és a hatósági irodával, a Tószegi úton a lovak őrzése, és dokumentálásában. Az önkormányzaton belül, padok, asztalok mozgatása testületi-űlés alkalmával. Közfoglalkoztatottakkal kapcsolatos adatszolgáltatási feladatok ellátása.

6 6 Újonnan felvett közcélúak dokumentálása, szerződéseik rendezése. Lakossági bejelentések, illetve a hatósági iroda kéréseinek kezelése. Ceglédi Munkaügyi-központba történő ingázás a dokumentumokkal. Fűkasza vásárlás, Szolnokon és hazaszállítása Anyagok beszerzése: építkezési anyagok, illetve üzemanyag beszerzés. Építési anyagok megvásárlása. Közcélúak vezénylése egyik munkaterületről a másikra. Betonkeverő kiszállítása saját járművel és utánfutóval. Veszélyes játszótér elbontása, a faanyag elszállítása. Piac területének karbantartása. Egészségháznál, nyílászárók javítása. Kossuth tér 3./2 vízvezetékek javítása. Tábla kihelyezése a Szabadság útra, fényképes dokumentációval kiegészítve. Rendőrőrs: flexibilis-cső cseréje. Táblák hirdetők elhelyezése a pincében. Parkoló kialakítása az önkormányzat részére. Egyéb feladatok A sportcsarnok előtt lévő kerítés elbontása, illetve a bontás utáni tereprendezési feladatok elvégzése, kiegészítve, vízelvezető árkok kiásásával, kaviccsal történő feltöltése és a fedett árkok füvesítése és locsolása. A Kostyán-háznál történő kutatóárkok ásása, és a födémszerkezet vizsgálatával kapcsolatos bontások és helyreállítások elvégzése. Lomtalanítás az Ungár-házban és a Kostyán-házban Hivatalban lomtalanítás, bútorok hordása Lovasnapok, Pünkösdölő rendezvényen: szemétszedés, szinpadállítás, pályarendezés Wc, vízcsapok javítása Ereszcsatorna kitakarítása a Báthory út 2 szám alatt.

7 7 Művház kiürítése, zongora átszállításához emberek biztosítása. A parkból felszedett szemetesek felszedése, illetve raktárba történő szállítása. Parkból felszedett sövény átültetése a sportpálya új részlegéhez. Járólap leragasztás, illetve ablaküveg csere a hivatal kis-termében. Pünkösdölőre, emberek biztosítása, sátrak székek kipakolása és felállítása, majd visszapakolása a Sportcsarnokba. Lovasnapok alkalmával emberek vezénylése, növények szállítása saját autóval, pálya építése, szétbontása, illetve a székek összepakolása, szétrakása. Lépcsőház festése Adminisztrációs feladatok elvégzése. Sportpálya Sportpályánál folyamatban lévő vízvezeték szerelés, szennyvízelvezető csövek lerakása. Villanyszerelési munkák elvégzése. Buszmegállók felvétele, és a sportpályára történő kiszállítása felállítás céljából. Labdafogó javítása, hegesztése. Sövény kiültetése és gondozása az új pálya szélére. Kapuk festése, megjavítása Gyeptéglák felvétele illetve a pályán történő cseréje Lelátók lecsiszolása és lekezelése lenolajjal, majd alapozása Tájékoztatom a tisztelt képviselő-testületet, hogy évben 42 főnek szűnt meg a segély folyósítása tekintettel arra, hogy vagy nem fogadta el a felajánlott munkát, vagy nem is jelent meg a megjelölt időpontban, együttműködési kötelezettségének nem tett eleget. Célkitűzéseink: - a közcélú munkásainkat továbbra is úgy alkalmazni hogy a tőlük elvárható legjobb munkát tudják elvégezni, illetve a tagintézményeknek továbbra is segíteni. - A szakképzettséggel rendelkező személyeket úgy koordinálni, hogy azokat a feladatokat végezzék, amilyen képzettséggel rendelkeznek, ezáltal jelentős megtakarítást eszközölnek a város, és az önkormányzat részére.

8 8 - Az általunk végzett munkát a lehető legjobban elvégezni, ezért kérem a Képviselőtestület segítségét, hogy amennyiben tudnak a munkával kapcsolatos építő jellegű kritikával illetve tanáccsal szolgálni, azt szíveskedjen megosztani. Tisztelt Képviselő-testület! A fentiek ismeretében kérem az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi határozati javaslat elfogadását: /2009.(VIII.27.) sz. Képviselő-testületi h a t á r o z a t a közfoglalkoztatás helyzetéről és a közfoglalkoztatottak által elvégzett munkákról Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva tekintettel az évi III. tv-ben foglaltak alapján az alábbi határozatot hozza: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Közfoglalkoztatásról és a közcélúmunkások által elvégzett feladatok ellátásáról szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadja. A b o n y, Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester

JEGYZŐKÖNYV. Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-án 17 órai kezdettel tartott nyilvános testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-án 17 órai kezdettel tartott nyilvános testületi üléséről BODORFA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 379-14/2011 JEGYZŐKÖNYV Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-án 17 órai kezdettel tartott nyilvános testületi

Részletesebben

J E G Y Z O K Ö N Y V

J E G Y Z O K Ö N Y V Kakucs Község Önkormányzata Képviselo- testülete 2366, Kakucs, Fo utca 20. sz. J E G Y Z O K Ö N Y V amely készült Kakucs Község Önkormányzata Képviselo-testületének 2009. december 3-án (csütörtökön) 17

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2006. november 30.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2006. november 30.-i ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2006. november 30.-i ülésére 21. Napirendi pont Tárgy: Készítette: Képviseli: Véleményezi: Mellékeltek: Beszámoló a gyomaendrődi hulladékgazdálkodási tevékenységekről

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Mészáros Ágnes. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete.

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Mészáros Ágnes. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete. Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: U-7441 /2009. Témafelelős: Mészáros Ágnes Tárgy: Szentes Város Közfoglalkoztatási beszámolója Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete

Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Beszámoló A Gazdasági Ellátó Szervezet Munkájáról 2013. január 01.-től szeptember 30-ig Készítette: Pusztainé Nádházi Ibolya 2013. Tartalomjegyzék Előszó...

Részletesebben

Bátmonostori Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve

Bátmonostori Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve 1. Bátmonostori Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve 2015. január 14. Készítette: Gulyás László Címlap 2. 1. A Kft. általános bemutatása 3. 1.1. Alapadatok 3. 1.2. Előzmények

Részletesebben

001/1-26/2009. 238-244, 257-276/2009. sz. határozat 13/2009. számú rendelet

001/1-26/2009. 238-244, 257-276/2009. sz. határozat 13/2009. számú rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-26/2009. 238-244, 257-276/2009. sz. határozat 13/2009. számú rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

A MOHÁCS KISTÉRSÉGI CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA KÖLKED

A MOHÁCS KISTÉRSÉGI CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA KÖLKED Mohács Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 7700 Mohács, Eötvös u. 6. Tel: 69/302-562 Tel/Fax: 69/510-283 e-mail: csaladsegito@csaladsegitomohacs.hu A MOHÁCS KISTÉRSÉGI CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI

Részletesebben

A Dombóvári. Város- és Lakásgazdálkodási. Nonprofit Kft. 2012. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI TEVÉKENYSÉGÉNEK BESZÁMOLÓJA

A Dombóvári. Város- és Lakásgazdálkodási. Nonprofit Kft. 2012. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI TEVÉKENYSÉGÉNEK BESZÁMOLÓJA A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. 2012. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI TEVÉKENYSÉGÉNEK BESZÁMOLÓJA Dombóvár, 2013. május 16. Vida Tamás ügyvezető 1 A Nonprofit Kft. cél szerinti tevékenységének

Részletesebben

Dunavarsányi Városgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos u.18.

Dunavarsányi Városgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos u.18. Dunavarsányi Városgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos u.18. Üzleti terv 2014 I. Jogi Környezet A Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft-t Dunavarsány Város Önkormányzata

Részletesebben

I. Köztisztasági feladatok részletes leírása tevékenység fajtája szerint, a jellemző alapadatok feltüntetésével (4.sz.mell.)

I. Köztisztasági feladatok részletes leírása tevékenység fajtája szerint, a jellemző alapadatok feltüntetésével (4.sz.mell.) A Közpark Nonprofit Kft 2009. évi üzleti terve 2008 év folyamán vettem át a Közpark Nonprofit Kft vezetését. E rövid időszak alatt igyekeztem a céget az új igényeknek megfelelően átszervezni. Ezt a munkát

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. február 18-i ülésére

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 72/2013.(X.31.) önkormányzati határozat

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A POLGÁRMESTERI HIVATAL 202. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A helyi önkormányzatokról szóló 990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 38. () bekezdése kimondja, hogy a képviselő-testület egységes hivatalt hoz

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. április 11. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Szentes Város Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Varga Sándor ikt.sz.: 012/2015/4

Szentes Város Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Varga Sándor ikt.sz.: 012/2015/4 Szentes Város Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Varga Sándor ikt.sz.: 012/2015/4 Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tárgy: Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 2014. évi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 23-án, 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Szuhakállói

Részletesebben

JEGYZŐJE. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 84. (1) bekezdése értelmében:

JEGYZŐJE. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 84. (1) bekezdése értelmében: BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI JEGYZŐJE ÖNKORMÁNYZAT Készült a Képviselő-testület 2013. március 27. napján tartandó ülésére! Tárgy: Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Kérem, szíveskedjenek az előterjesztést megtárgyalni, és a Szentes Városellátó Nonprofit Kft. üzleti tervéről szóló határozati javaslatot elfogadni.

Kérem, szíveskedjenek az előterjesztést megtárgyalni, és a Szentes Városellátó Nonprofit Kft. üzleti tervéről szóló határozati javaslatot elfogadni. Szentes Város Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Varga Sándor Tárgy: Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve Mell: Üzleti terv Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 29-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete és a Zirci Városüzemeltetés Közhasznú Nonprofit Kft.

Részletesebben

Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 Fax: (06-32) 460-918

Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 Fax: (06-32) 460-918 Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 Fax: (06-32) 460-918 Szám: 1-225/ 2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges

Részletesebben

Beszámoló. a Képviselő-testület 2012. december 12-i ülésére. Tárgy: Beszámoló a városrészi Önkormányzatok 2012. évi tevékenységéről.

Beszámoló. a Képviselő-testület 2012. december 12-i ülésére. Tárgy: Beszámoló a városrészi Önkormányzatok 2012. évi tevékenységéről. Beszámoló a Képviselő-testület 2012. december 12-i ülésére Tárgy: Beszámoló a városrészi Önkormányzatok 2012. évi tevékenységéről. Tisztelt Képviselő-testület! A Beszámoló mellékletei a városrészi önkormányzatok

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A PÁSZTÓI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL, 2010. ÉVI ÜZLETI TERV

BESZÁMOLÓ A PÁSZTÓI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL, 2010. ÉVI ÜZLETI TERV Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 3060 Pásztó, Kossuth út 116. Szám: 1-76/2010. BESZÁMOLÓ A PÁSZTÓI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL, 2010. ÉVI ÜZLETI

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 14 /2014. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről Az ülés

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918

PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-146/ 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges!

Részletesebben

JEGYZŐJE. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 38. (1) bekezdése értelmében:

JEGYZŐJE. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 38. (1) bekezdése értelmében: BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI JEGYZŐJE ÖNKORMÁNYZAT Készült a Képviselő-testület 2012. április 4. napján tartandó ülésére. Tárgy: Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2011. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 2014 ÉVI MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 2014 ÉVI MUNKÁJÁRÓL 2015. 03.15. BESZÁMOLÓ A GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 2014 ÉVI MUNKÁJÁRÓL Tartalomjegyzék Intézményünk számviteli feladatai, és az új számviteli rendszer... 3 Üzemeltetési feladatok ellátása... 7 Épülettisztítás...

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzat

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Füzesgyarmat Város Önkormányzat 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058., 491-401. Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu. Előterjesztés Füzesgyarmat Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének.. határozata

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének.. határozata 3. napirendi pont Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. határozata az Önkormányzat 2014-2019 ciklusára szóló gazdasági programjáról Szőc 2015 A gazdasági program elkészítésére Magyarország

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. április 3-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. április 3-i ülésére Gödöllő Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. április 3-i ülésére Tárgy: Javaslat a Gödöllő Város Önkormányzata és a VÜSZI Kht. közötti, a Kht. által közszolgáltatási tevékenység

Részletesebben