Munka négyszáz embernek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Munka négyszáz embernek"

Átírás

1 N y í r b á t o r V á r o s Ö n k o r m á n y z a t á n a k L a p j a - K ö l c s e y L a p c s o p o r t x v i. é v f o l y a m i. s z á m j a n u á r képviselőválasztás Az első forduló: április 9., vasárnap Munka négyszáz embernek Sólyom László köztársasági elnök bejelentette az országgyűlési választások időpontját. Az államfő az első fordulót április 9-ére, a második fordulót április 23-ára tűzte ki. A választások időpontjának bejelentésével a kampány hivatalosan is megkezdődött. Arról, hogy milyen választást szeretnénk Sólyom László újévi beszédéből idézünk: 2006 választási év lesz. Tavasszal parlamenti képviselőket, októberben önkormányzati képviselőket választunk. Vegyük komolyan a választásokat!ez az az alkalom, am ikor döntési helyzetben vagyunk mindannyian. M ost hatalmazzuk fel mi, választópolgárok a pártok képviselőjelöltjeit arra, hogy korm ányt állítsanak, illetve hogy négy éven keresztül törvényeket hozzanak. (...) Én arra lennék büszke, ha Magyarországon nem lehetne lejárató kampánnyal választást nyerni. (...) Demokratikus, alkotmányos pártok versenyeznek, s nem viszi romlásba az országot, bármelyik győz is. útavatások városunkban Hamarosan benépesül a tavaly m egépített üzem a N yírbátori Ipari Parkban A N yírbátori Ipari Parkban tavaly mintegy 500 millió forintos beruházással megépített új üzem ezidáig üresen állt. Mészáros Gyula ügyvezető igazgató lapunk megkeresésére elmondta: egy nyugat-európai autógyár Magyarországon kiírt pályázatát elnyerve, hosszú távú szerződés keretében a cég bérmunkában autókábel kötegeket gyárt m ajd, a m egrendelő által b izto síto tt alapanyagokból. Jelenleg a m unkások toborzása zajlik, s az első száz ember képzése január második hetében már megkezdődött. A kéthetes elméleti oktatást a fővállalkozó szakemberei Nyírbátorban tartották, ezt kéthetes gyakorlati képzés követi, a kinti gyárban. Ennek végeztével, február 4-én szállítják Nyírbátorba az első szerelősort, s Két jelentős útavatás volt a közelmúltban. A Báthory Várkastély rekonstrukciójához kapcsolódóan elkészült a Bátori utca-édesanyák útja csomópont felújítása. A kormány 1 forinthoz 1 forint programja keretében új aszfaltburkolatot kapott a Vágóhíd-, a Sóhordó-, valamint a Hunyadi utca és a Kisbogáti út egy szakasza. A beruházás 65 millió forintba került. M indkét rekonstrukciót Veres János miniszter és Balla Jánosné polgármester avatta fel. február 6-án indul a termelés, 40 emberrel. Mészáros Gyula elmondta: a következő gépsort március elején telepítik, ezzel újabb 44 ember állhat munkába. Az elkészített ütemterv alapján pedig május első hetére már 192 dolgozó számára tudnak munkát biztosítani. A megrendelés volumene szerint mondta az igazgató összesen mintegy 400 alkalmazottat tudnának foglalkoztatni. Kérdés azonban, sikerül-e ennyi embert a térségben összetoborozni. Mészáros Gyula eddigi tapasztalatai azt mutatják: hiába a magas munkanélküliségi ráta, egyáltalán nem könnyű stabil, megbízható m unkaerőt találni, olyat, akire hosszútávon számítani lehet márpedig a megrendelőnek erre van szüksége. Az első száz em bert N yírbátorból válogatták, a következő turnust a Nyírbátor Nyírlugos közötti településekről keresik. Az alapkövetelmény nem magas. Betanított munkásokra van szükség, nyolc általánost végzett embereket keresnek, napi nyolc órás m unkára, két m űszakban. A bérezés teljesítmény szerint történik, a 100 százalékos teljesítményért a minimálbérnél magasabb, nettó 65 ezer forintot fizetnek, magasabb teljesítménnyel pedig akár 20 százalékkal többet is lehet kapni. Egyáltalán nem elhanyagolható tényező, hogy a munkakörülmények rendezettek, a gyártás során semmiféle káros anyag kibocsátás nem történik, sem a környezetre, sem az emberre nem veszélyes a tevékenység. Nyírbátorban tehát a lehetőség adott: csak élni kell vele!

2 2 BÁTOR új köntösben Tisztelt Olvasónk! Térségünkben az M3-as Nyilván első pillantásra észrevette, lap unk januári száma, amelyet m ost kezében tart, új külsőveljelent meg. A zt jelzi, hogy városi újságunk a tíz önkormányzati lapot tömörítő Kölcsey Lapcsoporthoz csatlakozott egy még jobb újság készítése érdekében. Új a kiadó és a felelős lapszerkesztő, de természetesen a hiteles helyi tájékoztatás igénye továbbra is elsőrendű céljaink k ö z ö tt szerepel. Reményeink szerint azonban a változás kihat majd a tartalomra is. Szeretnénk gyarapítani a szűkebb lakókörnyezetről szóló tudósítások számát, alkalmanként kiegészíteni olyan kistérségi, megyei és régiós híradásokkal, amelyek hatással vannak az itt élőkre. Rendszeresen beszámolunk majd a fontos helyi döntések hátteréről. A zt akarjuk, hogy a lap hasábjairól több, a településért tenni kész lokálpatriótát ismerjenek meg, még többet tudjanak a helyi civilszervezetek m unkájáról, s olvasóink is gyakrabban hallassák szavukat a település újságjában. M indezek mellett a Kölcsey Lapcsoport révén olyan további információkat is közölhetünk, amelyekhez korábban az egyes lapok nem jutottak hozzá. Még két újdonság: lapunk a Kölcsey Televízió honlapján újságoldal formátumban is fölkerül majd a világhálóra, településünk sok híre pedig a képújság oldalaira, tehát olvashatóvá válnak azok számára is, akik elköltöztek a szülőföldről, éljenek m ost akár a fö ld túloldalán. Kérem, fogadják olyan bizalommal a város lapjának megújult számát, amilyen jó szándékkal az újságírók, szerkesztők készítették azt. K ö l c s e y L a p c s o p o r t M a r ik S á n d o r f ő s z e r k e s z t ő különleges műemléki feltárás A Báthory-család Nyírbátor beruházásai mellett van egy különleges műemléki feltárás, amelytől sokat vár a város. Részben azért, mert egy felbecsülhetetlen értékű épületet mentenek meg, egyúttal egy Európa-hírű műemlék együttest hoznak létre. A református templom környezetében történt korábbi kutatások eredményeit megerősítették a most folyó ásatások, melyek szerint itt a Báthory-családnak egy Az M3-as autópálya-építés a megyénkben zajló egyik legnagyobb beruházás, amely érinti településünket is. A közelmúltban a megyei közgyűlést az építkezés jelenlegi állásáról tájékoztatták a Nem zeti Autópálya Rt. vezető szakem berei. Ezt az alkalmat használtuk ki, hogy a legfrissebb információk mellett térségünket érintő részletesebb tájékoztatást is kérjünk az egyes szakaszokkal foglalkozó szakemberektől. Nyírbátor jó helyzetbe kerül, mert Ófehértónál lesz majd célszerű felhajtani az autópályára, s itt az eredeti tervekhez képest városunkhoz közelebb került a nyomvonal. Nyíregyháza Ófehértó között ugyanis egy kettős nagy kanyar lesz, amely a harangodi víztározó, illetve a napkori vadaspark kikerülése miatt utólag került a tervekbe. A részletek: négy épületből álló várkastélya volt. Ennek eleme az ebédlőpalota, amely az egész Tiszántúlon az egyik legértékesebb reneszánsz épület lehet. Uniós forrásból, az Orpheusprogram keretében kapott a város egy egymilliárd forintot érő lehetőséget. Párját ritkító műemléki, turisztikai központ körvonalazódik településünkön, s minden remény megvan rá, hogy mindennek egy része a nyárra már valósággá is váljék. A z M 3-as autópálya térségünket érin tő szakasza Görbeháza Nyíregyháza: az autópálya km közötti szakasza 80 milliárd forintba kerül, a szerződéses határidő december 31-e; az átadás feltehetően néhány hónappal később lesz. A tél lelassította a munkát, de most is dolgoznak. A szakaszon 32 híd létesül, ebből elkészült 25 híd próbacölöpözése, a hidak felét már a szerkezetépítők vették birtokba. Nyíregyházi elkerülő szakasz: két részre tagolható (az autópálya km közötti szakasza, amely Nagykálló határában van és a 403. számú, 15 kilométeres keleti elkerülő út Nyírturáig), mindez 33 milliárd forintba kerül, s a határidő március 31. A teljes szakaszon dolgoznak, 18 híd is épül. Az autópálya-szakasznál feltehetően némileg késik majd az átadás, viszont a keleti elkerülő út átadása várhatóan a szerződés szerinti határidő előtt megtörténik. A Nagykálló határában épülő, a felüljáróval már részben megnyitott csomópont az egyik legnagyobb lesz a megyei szakaszon, hiszen az ukrajnai kamionforgalom itt fordul majd nyugat felé. Nyíregyháza Vásárosnamény. (az autópálya, illetve autóút km közötti szakasza). A legérdekesebb kérdés: mennyi az autópálya? A Nemzeti Autópálya Rt. szakemberei szerint az építésről rendelkező évi törvény alapján végig 2x2 sávos autóút. Gazda László országgyűlési képviselő, a megyei közgyűlés elnökének bejelentése szerint viszont a megye eredményes lobbizása folytán Vajáig teljes értékű autópálya épül. Itt csatlakozik majd az M3-ashoz a tavalyi magyar-román tárgyalások eredményeképpen már törvénybe iktatott Nyíregyháza Szatmárnémeti Nagybánya közötti gyorsforgalmi út, amelynek előkészítését 2006-ban indítják. M. S.

3 2006. JANUÁR. 3 Sikeres, jó évre számítok... " Több jeles évforduló, m illiárdos összegű állam i beruházás, újabb ipartelepítés. Többek között ez jellem zi 2005/ 2006 fordulóján Nyírbátor városát derül ki Balla Jánosné polgárm ester évösszegző, évnyitó interjújából, am e lyet a város lapjának adott. A 2005-ös esztendő szerencsésen zárult, mondhatjuk azt is, hogy sikeres volt, amit tavaly a nyírbátori önkormányzat elért kezdte az értékelést a polgármester. Ennek alapja, hogy a város életében az eddigi legnagyobb költségvetéssel gazdálkodtunk, 4.8 milliárd forinttal, tehát az elmúlt két-két és fél évben megduplázódtak anyagi alapjaink. Ez a növekedés elsősorban a nyertes pályázatokon szerzett uniós, illetve nekünk ítélt költségvetési forrásoknak köztük a művelődési ház építésére kapott egymilliárdos címzett támogatásnak köszönhető. Máris elhangzott a kulcsszó: pályázat, hiszen jó pályázatokkal megtöbbszörözhetők a rendelkezésre álló pénzek. Hogyan készülnek az önök pályázatai? Évösszegző, évnyitó polgármesteri interjú Tehát épül Nyírbátor új, többcélú m ű velődési háza, amely már m éltó lesz az egyébként nagy kulturális hagyományokkal rendelkező településhez. És részben a véletlen folytán egy jeles évfordulókban gazdag esztendőben avathatják... Valóban, ez az év kivételesen gazdag lesz. Negyven éves a Nyírbátori Zenei Napok, harminc éves lesz a Tinódi Vegyeskar, huszonöt éves m últra tekint vissza az Ütőegyüttes és Koncertíúvószenekar, tíz éves a Mazsorett csoport, s a Talán Teátrum is, amely egy színvonalas amatőr színház. B alla Jánosné A pezsgő kulturális élet csak akkor ér valamit, ha a város gazdasági alapjaiban is erős, munkahelyet, itthoni letelepedési lehetőséget kínál a fiataloknak. Két jelentős eredményt emelnék ki. Megépült a 36 lakásos fecskeház, ami nagyon jelentős a közös életet kezdő fiatal családoknak. A pénzügyőr laktanya helyén az ipartelepítéssel ide érkező szakemberek számára felújítással és új építéssel hoztunk létre egy nyolclakásos épületet. Ezzel párhuzamosan a helyi lakásrendeletet is úgy alkottuk meg, hogy a város szempontjából fontos munkáltatókat is segítsük, ha szakembereket hoznak. így van például bérlőkijelölési joga a Határőrségnek, amely az egyik legnagyobb munkaadó a városban. Ha lakásokról beszélünk, feltétlenül meg kell említeni a panelprogramot. Kilenc lakóközösség elkezdte a felújítást, tizenöt újabb pedig nyert a pályázaton, így csaknem négyszáz lakást korszerűsíthetünk e program keretében, ami a bennlakó családok és a városkép szempontjából egyaránt fontos. A megyében az országos átlag feletti munkanélküliség van. Nyírbátort hogyan érinti ez? Körülbelül ezer ember szeretne munkába állni. Sajnos ez a szám tavaly emelkedett, mert a Ruggeri Cipőgyár bezárt és ott 400 ember vesztette el állását. Egy részük munkába tudott állni a régi gyár területén létrehozott két munkahelyen, de lényeges változást az újonnan létrehozott ipari parktól várunk, amely hamarosan 400 embernek ad m unkát. Jan u árb an m ár avatjuk a kábelgyárat, az első dolgozók betanítása már tart. Reméljük, mihamarabb újabb üzemek is választják majd a mi ipari parkunkat. Ú jévi jókíván sággal kém én yseprők já rta k városunk polgárm esterén él Amikor az új városvezetés megkezdte a munkát, az elsők között értékeltük ezt a területet. Megfordítottuk a régi gyakorlatot. Nem azt nézzük, hogy milyen pályázatot ír ki a megye, a régió, vagy mások, és arra megpróbálnánk ráilleszteni valamit. Éppen fordítva tesszük: a számunkra fontos dolgokat gyűjtjük csokorba, azokból projekteket alkotunk, s azokat nyújtjuk be, ha alkalom nyílik. Annak érdekében, hogy ez szakszerű és eredményes legyen, a városfejlesztési csoportnál létrehoztunk egy irodát, ahol különböző képesítésű szakemberek dolgoznak, akik járatosak az önkormányzati és az uniós ügyekben is. Ráadásul nem csak a pályázás a feladatuk, hanem a nyertes pályázat menedzselése, a közbeszerzési eljárások, az egész beruházás lebonyolításának figyelemmel kísérése. M indez csak egyik része az élhető városnak, hiszen rendkívül fontos a lakáshelyzet, a munkahelyek gyarapodása is. E téren milyen eredményeik vannak? Művelődési ház és gyár avatásával indul az esztendő. Melyek a további legfontosabb terveik? Csak címszavakban: első sorban az útépítés, mert ebben lemaradásunk van, ugyanakkor egy jó kormányprogram is támogatja. Reméljük, hogy az épülő új körforgalom megnyeri a lakosság tetszését. A belvíz- és csapadékvíz-elvezetés szervezett megoldása is kiemelt feladat. Megkezdődik a szelektív hulladékgyűjtés. A kultúra területén pedig szinte biztos, hogy a már térségire szélesedett zenei napokkal bekerülünk a támogatott nagy fesztiválok körébe. M inden okunk meg van azt feltételezni, hogy a blues fesztivál, a motoros találkozó, az utcaszínházi fesztivál több ezer érdeklődőt vonz majd Nyírbátorba az idén is. Sikeres, jó évre számítok. M. S.

4 4 BÁTOR Évindító fórum ra invitálta a z intézm ények és cégek vezetőit jan u ár 10-én N yírbátor polgármestere és alpolgármesterei. A rendezvényt, m ely jó alkalom a közös teendők megvitatására, első ízben tavaly szervezték, hagyományteremtő szándékkal. Versenyképesek lehetünk L ányi B o t o n d A m agyar m ezőgazdaságot sokan féltették az uniós csatlakozástól, miközben mások azt állították, hogy mind a m agyar föld, m ind az itteni gazdálkodók igenis képesek versenyezni a nyugat-európai term előkkel. Az adatok ma inkább a derűlátókat igazolják. Megyei helyzetképet kértünk Ttemendi Lászlótól, a megyei Földművelésügyi Hivatal vezetőjétől. Milyen évet zártunk? Egyértelműen nehéz esztendő volt, de ez nem a panaszkodás hangja. Harminc éve dolgozom az ágazatban, valamilyen ok miatt egyik évről sem lehetett elmondani, hogy minden sikerült. Tavaly például a fagykárok miatt a meggy- és almatermés százalékkal csökkent. Ezt ellensúlyozta az ipari alma jó felvásárlási ára, de ami még fontosabb: 40 ezer tonna almát hűtőházban tároltak be, jól halad az értékesítés. A csapadékos nyár nehezítette a betakarítást, de a hektáronként 4,3 tonnás búzatermés jónak minősíthető, kukoricából pedig m inden idők legnagyobb termése került a magtárakba. Ráadásul mind a tárolást, mind az értékesítést elősegítette, biztossá tette az unió intervenciós alapja. A kiegyensúlyozott ősz, az időben történt vetések pedig erre az évre adnak reményt. A z agrártermelés támogatása évtizedes vitakérdés. A z uniós lehetőségekkel hogyan élt megyénk? A csatlakozás előtt nem reméltük, hogy a pályázatok révén ennyi pénz jut az ágazatba. Imponáló az összegzés, amely szerint Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében sikeres pályázatra összesen 38,8 milliárd forintot fizettek ki 2005-ben. Ez a 2001-es támogatások háromszorosa. Ezen belül említhetem az előcsatlakozás 3,9 milliárdját, az agrárvidékfejlesztési program 8,5 milliárdját, a nemzeti vidékfej-lesztési terv alapján jutott 3,5 milliárd forintot. Igen lénye-ges, hogy a norm atív alapon járó terület-alapú és állattenyész-tési támogatásnál megyénk gazdálko-dói sikeres pályázat alapján 12,8 milliárd forinttal gyarapodtak. M i a tanulság a jövőre? D em endi László Például az, hogy újra felértékelődőn a gazdálkodók szaktudása, piacismereté Ai 4 képesek magas színvonalon lenni lm. ázol versenyképesek, tudnak fejle'./trni I t\ segíti a kormány mezőgazdaságra vonatkn/<> 1lépés programja is. Magam a n a kerek im n < k n termelőt, hogy ismcijr meg lobban t$ uniói támogatási rendszert, m m, most nwynyth pályázati lehetőségek nmét b**im*t immmtil Strém Kálmán emlékére Éppen negyven évvel ezelőtt, 1967-ben indult útjára a Nyírbátori Z enei Napok, később a Nyírbátori Ifjúsági Vonós Zenei Tábor megszervezésének gondolata Strém Kálmán kezdeményezésére. A megyében ekkor nem volt egyetlen hangversenyterem sem, azonban Nyírbátorban rendelkezésre állt a nagyzenekari és oratórikus művek előadására kiválóan Strém K álm án alkalmas, gyönyö- ( ) rű későgótikus, hálóboltozatos református templom, a városi rang visszaszerzésében, a település kulturális életének alakításában jelentős szerepet vállaló szellemi erő. Strém Kálmán szervezésében és támogatásával az 1970-es, 80- as években a Szegedi-, a Miskolci-, a Debreceni-, a Szabolcsi Szimfonikus Zenekar és a Magyar állami Hangversenyzenekar, a debreceni, a szegedi, a pécsi, a miskolci, a váci, a nyíregyházi énekkarok és a Magyar Állami Operaház Kórusa nyújtott évről-évre felejthetetlen élményt a közösségnek. Nyírbátor önkormányzata 1979-ben Strém Kálmánt a város zenekultúrájának alakításában végzett elkötelezett munkásságáért Pro Űrbe Nyírbátor kitüntetésben részesítette. Strém Kálmán hangversenyrendező, zeneszociológus, kortársai által is elismerten 53 évig volt a pályán. Halála előtt két nappal, botjára támaszkodva, még megjelent egy koncerten. Az Országos Filmharmóniánál kezdte pályáját 1952-ben, majd 1978-tól a Zeneművészek Szövetségének ügyvezető titkára. A Művészeli Alap Zenei Tagozatát 1982-től 1991-ig vezette, a rendszerváltás után elsőként alapított egyszemélyes mauodát. A Filmharmőma s/i ilg.ilat.ib.in, a Muzsika rovatvezetői' 1' ni. ' zene ' 'iszagos szerveinek tisztségs isrli<)dént, tanulmányok szerzőjeként,» / ural a léntia tanáraként, magán kon- <nm nlrzőkent - hol impresszáriói, hol m i nasi s/rtrpben mindig az értékeset, 1 1i' hí lót, az épp hiánycikknek bizonyu erényt mentette át az új korszaknak. \z -i ipái ízléssel rendezett hangversenyt k koz trtnúk ódői, előadóművészei, és lent liatát közönség pótolhatatlan ne mílyiveget veszített Strém Kálmán ha- Ülloiil I mlékét megőrizzük. (jánvári Tibor írása alapján)

5 megyei szinten Hulladékgazdálkodás Az Európai Unió Bizottsága jóváhagyta, hogy a kohéziós alap támogatásával, több mint 35 millió eurós (9,1 milliárd forintos) beruházási költséggel megvalósítsák a 229 szabolcsi és 11 zempléni település szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének első ütemét jelentette be a múlt év végén Gazda László, a megyei közgyűlés elnöke. A december 19-ei brüsszeli döntés előzményei öt évre nyúlnak vissza. Előbb az ISPA (előcsatlakozási) alapon nem nyert a térség, míg a 2004-ben beadott pályázat kedvező elbírálást kapott. A teljes, mintegy 35 milliárd forintos program megvalósítása a közötti időszakra esik. Az uniós környezetvédelmi szabályoknak 2008 után a megye egyetlen szeméttelepe sem fog teljes mértékben megfelelni. Ezért kedvező, hogy a program első ütemében, 2007 végéig három település határában koncentrálják a tárolókat, miközben térségenként válogató, átrakó telepeket is létrehoznak. Kisvárda és Nagyecsed térségében 165 ezer köbméter előkezelt hulladékot In fogadó depóniát építenek a hozzá tartozó utakkal, kiszolgáló létesítményekkel együtt. Nyíregyházán a mai telep 2010 után telik meg, itt az útépítés mellett évi 25 ezer köbméter, szelektíven gyűjtött hulladék feldolgozásának előkészítését oldják meg. Az első szakasz munkáihoz az Európai Unió csaknem 28 millió euró támogatást ad, a költségek 12 százalékát nemzeti forrásból, 10 százalékát az önkormányzatok saját erejéből teremtik elő. A beruházás koordinálásával megbízott megyei fejlesztési ügynökség igazgatója, Tisza András elmondta, hogy a beruházás második üteme együtt jár 194, az előírásoknak nem megfelelő szeméttelep bezárásával, a terület rekultiválásával. Mindez 8 milliárd forintos költséget jelent. Uniós javaslatra úgy készülnek, hogy a hulladékgazdálkodási rendszer működtetése egyetlen cég feladata legyen. L. B JANUÁR. 5 Szemét színesben, szelektálva Átrakóként, kom posztálóként, valam int építési hulladéklerakóként ü zemel majd január elsejétől a nyírbátori hulladéklerakó telep. Évente közel 33 ezer köbméter szemét szállítását végzi a Nyírbátori Városüzemeltetési Kkht. nemcsak Nyírbátor, hanem Máriapócs, Pócspetri, Nyírgyulaj és Nyírcsászári területéről. Ennek kezelése, illetve megsemmisítése történik a Nyírbátor-Kispiricse határában fekvő hulladéklerakó telepen. Levendáné dr. Lengyel Valéria, a kiemelten közhasznú társaság gazdasági vezetője, az uniós támogatásból finanszírozott megyei szilárd hulladék program megvalósítására létrehozott konzorcium tagja elmondta: a projekt részeként január elsejétől a hulladék a nyíregyházi regionális lerakóba kerül a nyírbátori telep csupán átrakóként, illetve komposztálóként működik majd. A kilenc hektáros terület rekultivációját pedig a program szerint haladéktalanul el kell végezni. Továbbra is ide lehet helyezni azonban az inért, azaz az építésből származó hulladékot. A Kkht. gazdasági vezetője azt is elmondta: a Nyíregyházi Városüzemeltetési Kht-val már most is együttműködik a társaság a szelektív gyűjtőszigetek konténereiből ugyanis ők szállítják a megyeszékhelyre a hulladékot. A nyírbátori önkormányzat 2005-ben az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács települési hulladék pályázatán 1 millió 946 ezer forintot nyert gyűjtőszigetek kialakítására, melyet az önkormányzat 835 ezer forint saját erővel egészített ki. A pályázatban öt gyűjtősziget létrehozását vállalta az önkormányzat: a víztoronynál, a Báthori ABCnél, a Hunyadi lakótelepen, a Fáy utcai lakótelepen, és a Zrínyi Erzsébet úti parkolónál. Ezek mellett saját erőből a Zrínyi- Károlyi úti tömbbelsőben is létesített egyet A fehérbe a fehér, a zöldbe a színes Üveget, a varga k o n trá n bv a nioani ag palackokat keli bedobni a Kht. Lehetővé vált továbbá az is, hogy az ed d ig bérelt konténereket sajátra cseréljék. A Kht. működésében újabb fontos lépés, hogy a közelmúltban saját forrásból egy kistraktort vásároltak, mellyel a közterületekről könnyebben össze tudják gyűjteni a szemetet. Ezzel a traktorok száma is háromra bővült, csakúgy, mint a kukás és konténeres autóké, melyek a város tisztaságát szolgálják. A technikai feltételek tehát adottak, ám Levendáné dr. Lengyel Valéria szerint a dolognak ez a könnyebb része. Sokkal hoszszabb, és nehézkesebb folyamat a lakosság környezettudatos magatartásának kialakítása. Hiszen kétségtelenül egyszerűbb az üveget a szemetesvödörbe dobni, m int elvinni a legközelebbi gyűjtőszigetig. Ám aki nemcsak a jelenre gondol, az tudja: gyermekei, unokái élhető környezete no és saját közérzete érdekében sokszorosan megéri az a kis egészségügyi séta. L. M. A m in ő ség i szolgáltatás javítása érdekében k o rszerű kom m unális tra k to rra l é* ta rto zé k o k k a l b ővítette géppark já t a N yírbátori Városüzem eltetési KKHT.

6 6 BÁTOR parkgondozási tanfolyam Szakképzett parkgondozók Harmincegy regisztrált munkanélküli tett sikeres vizsgát január 5-én és 6-án azon a parkgondozási- és kertépítő képzésen, amit a munkaügyi központ a Nyírbátori Városüzemeltetési Kkht., valamint a Rétközi Szakiskola és Népfőiskola közreműködésével őszén szervezett. A 240 órás elméleti, és 560 órás gyakorlati foglalkozás a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program A munkanélküliség megelőzése és kezelése képzési program keretében, az Európai Szociális Alap és hazai társfinanszírozás által biztosított összegből valósult meg. A résztvevők a kertészeti alapismeretek, parkfenntartás, műszaki és gazdasági alapismeretek mellett a környezetvédelmi, és az Európai Uniós követelményeket is elsajátították. A sikeres vizsgát tett szakemberek egy része a Nyírbátori Városüzemeltetési Khtnál közcélú dolgozóként a város parkjaiban kamatoztathatja frissen szerzett ismereteit. Köszönet Tisztelt Adózó! Nyírbátor Város Közbiztonságáért Közalapítvány Kuratóriuma ez úton fejezi ki köszönetét az elmúlt évi támogatásáért. Tájékoztatjuk, hogy az elmúlt évben az SZJA 1 százalékos felajánlásokból forint érkezett. A befolyt pénzből egyhetes bűnmegelőzési tábort szerveztünk a városunkban élő gyerekek számára. Kérjük, hogy amenynyiben céljainkat támogatandónak ítéli, évi adójának 1 százalékával támogassa alapítványunkat. A felajánlásaikat előre is köszönjük! Nyírbátor Város Közbiztonságáért Közalapítvány Fény nélkül nem tud élni Ősz haj, kék szem, tiszta, nyílt tekintet, állandó mosoly és derű. Ő Boros Gábor Gabi bácsi, aki hosszú pedagógus pályája során több ezer nyírbátori kamaszt segített megismerkedni a Föld és az élet fontos dolgaival. Tanárként a földgolyó, pedagógusként a hétköznapi élet rejtelm eibe vezetve a tudásuk, és szem élyiségük határait próbálgató tizenéveseket. Sokan talán nem is tudják, hogy ő maga nem bátori, hiszen annyira részévé vált Nyírbátor életének. Hajdúböszörményben született 1932-ben, iskolába, és gimnáziumba is itt járt, majd Debrecenben szerzett egyetemi diplomát földrajz-földtan szakon ben tanítani jött Nyírbátorba, s azóta sem hagyta abba: ma, 74 évesen is aktív, esti tagozaton tanít. Különösen büszke arra, hogy tavaly egy tisztán cigány osztályt sikerült leérettségiztetnie. Mindig^közel álltak hozzá a segítségre szoruló, hátrányos helyzetű fiatalok. A Báthory István Gimnáziumban 37 évig dolgozott előbb mint földrajz tanár, majd igazgató helyettes, később kollégiumi vezető. Munkáját két dolog határozta meg: a geográfia, és a gyerekek iránti elkötelezettség ben kezdte mérni és lejegyezni a Nyírbátorban észlelt meteorológiai jelenségeket 44 éve minden reggel fél hétkor lemegy a hátsó udvarba, és fölírja a saját kis mini meteorológiai mérőállomásán mért adatait, majd havonta küldi az Országos Meteorológiai Szolgálatnak. Ha valaki tudni szeretné, hogy azóta mikor esett a legtöbb eső, mikor volt a legnagyobb fagy, arra Boros Gabi bácsi egészen pontosan tudja a választ. Ahogyan az is kiderült: ez idő alatt tavaly, ben hullott a legtöbb csapadék: 991,8 milliméter. Az is megfigyelhető: az évtizedek során egyre csapadékosabbá vált az időjárás: az elmúlt tíz évben az átlag évi 720 milliméter, a megelőző évtizedben kicsit több, mint 600, azelőtt pedig 500 körül volt. Bár a globális B oros Gábor felmelegedés tényét nem tagadja, a mérései azt mutatják: Nyírbátorban ez nem igazolódik. Jónéhány tanítványát megfertőzte a meteorológia iránti vonzalmával, akik segítették a megfigyelésben. Vallja: az érdeklődés felkeltése ami a tanár legfontosabb feladata csakis a személyes kapcsolat kialakításával lehetséges. Gyakran szervezett kirándulásokat, a kollégiumban délutáni kötetlen foglalkozásokat, ahol jókat lehetett beszélgetni, s ahol kiderült: a tanár is ember, mi több: a gyerek is az! Csak úgy tudja átsegíteni a gyerekeket a gondokon, ha közel engedi saját magához, egyenrangú partnerként ő is megosztja gondjait, kétségeit velük. S hogy igaza van-e? Úgy tűnik, nagyon is: minden érettségi találkozóra meghívást kap azoktól is, akiknek nem ő volt az osztályfőnöke - s a ma már deresedő hajú egykori diákokkal több órásra nyúlik az a bizonyos osztályfőnöki óra. Boros Gábor, az egykorvolt hajdúböszörményi gyerek ma ősz hajú nagypapa ezer szállal kötődik Nyírbátorhoz. Itt él 51 éve, feleségével idén ünnepük 50. házassági évfordulójukat. Itt nevelték fel két gyermeküket, örülnek három unokájuknak s itt keresik egykori diákjai. Azért nem lett geológus, mert a bányában nincs fény, s anélkül nem tud élni. Pedig az a tiszta gondolkodás, az a szellemi világosság, amivel még most, 74 évesen is bír, az maga a fény. "Nyírbátori Nyugdíjas Szövetség év végi záróünnepségének egyik legkedvesebb részeként az 50. házassági évfordulójukat ünneplő párokat köszöntötték. Csoba M ihály és Vékony Z suzsa N agy Z oltán és Tisza K lára

7 em lőszűrés Busszal Szálkára Ingyenes autóbuszjáratot indít a megyei ÁNTSZ által szervezett emlőszűrésre január 10-étől február 17-éig Nyírbátor önkormányzata. A szűrés a Mátészalkai Területi Kórház Mammográfiás Emlőcentrumában történik. A busz a meghívó leveleken feltüntetett napokon reggel 7 órától várakozik a Báthori ABC parkolójában, és pontban kor indul el a Mátészalkai Területi Kórházba. A szűrővizsgálat végén a résztvevőket természetesen visszaszállítják Nyírbátorba. A 45 és 65 év közötti nők a szűrésre vigyék magukkal a meghívólevelet, a TAJ-kártyát és a személyi igazolványt. K ülön háziorvosi beutalóra nincs szükség. A szervezők kérik az érintetteket, saját érdekükben vegyenek részt az emlőszűrésen, és buzdítsák részvételre az ebbe a korcsoportba tartozó rokonaikat, ismerőseiket, hiszen a korai stádiumban felismert daganat jó eséllyel gyógyítható! ismét: A zfe szt Idén Nyírbátorban ismét megrendezik Magyarország legkeletibb fesztiválját az Azfeszt-et, az amatőr zenekarok fesztiválját. (Ilyennek minősülnek azok a bandák, amelyeknek még egyáltalán nem, vagy csak szerzői kiadásban jelent meg hangfelvétele). A fesztivál weblapján ( hamarosan közzéteszik a tehetségkutató verseny jelentkezési lapját. Az esemény időpontja és helye: 2006 augusztus 3-6., gyógyfürdő és kemping JANUÁR. 7 Miss Kölcsey Kárpátok 2006 A Miss Kölcsey szépségverseny immár negyedszer, most már országhatárokat sem ismerve keresi a legszebb, legmutatósabb hölgyeket. Az elmúlt évek sikerén felbuzdulva, a jelentkezők és a közönség igényeihez igazodva az új verseny Miss Kölcsey Kárpátok 2006 néven, a Szabolcs-Szatmár-Bereggel szomszédos megyék és a megyénkkel határos országok határ menti területeinek szépségeit is versenyezteti. A nagy m édiaösszefogással megvalósuló rendezvénysorozat a korábbi hagyományokat megtartva, ám megújult formában válthatja valóra a hölgyek álmait. A korábban Miss Hungary győztest adó és több más szépségverseny nyerteseit is felvonultató program 2006-ban több helyszínen válogat a nemzetközi mezőnyből, miközben színvonalas színpadi programmal várja a nézőket. A határon túli jelentkezők Kisvárdán és Mátészalkán mutatkoznak be a közönségnek és a médiának, miközben a magyarországi jelentkezők elődöntője Újfehértón lesz. Május végén Nyíregyházán, a Barbizon Szabadtéri Színpadon nagyszabású televíziós Gálaműsor keretében kerül fel a nyár koronája a történelmi régió legszebb lányára. A versenyzők bemutatkozó fényképes jelentkezését meghosszabbított határidőig, február 15- éig fogadja levélben, személyesen, illetve inter-neten a verseny szervezője, a Kölcsey Televízió. Postai cím: Kölcsey Televízió, Hungary- Nyíregyháza, 4400, Kálmán u. 1. Interneten: A ta valyi dön tősök (Fotó: K ölcsey T elevízió) A Kölcsey T elevízió adását Nyírbátorban antennán az UHF 52-es csatornán, kábelen a Béta program csom agban, a 21-es csatornán lehet fogni. anyakönyvi hírek Előző szám unk óta születtek: Bajzát Anasztázia (Tóth Erika, Bajzát István); Csíki Ábel Gergő (Horváth Barbara, Csiki Sándor); C síki D ávid (Mocsár Krisztina, Csiki Dávid); Farkas Balázs (Fekete Erika, Farkas László); Farkas Dzsenifer{ Horváth M ariann, Farkas Zsigmond); Fenyő Patrik (Bakró Klára, Fenyő Árpád); Kovács Martin (Puskás Krisztina, Kovács József); Fétis Tamás (Petrucz Zsuzsanna, Petis Tamás); Pető Korinna Panna (Sándor Tímea, Pető Zsolt); Szilágyi A rm and (Szilágyi Melinda); Varga Brendon (Varga Ilona, Varga Róbert); Varga Sándor (Varga Erzsébet); Váradi Gábor (Horváth Melinda, Váradi Attila) H ázasságkötés nem volt Elhunytak: Sipos Ferenc, Kovács Katalin, Margita István, Mocsár Bertalan, Szabó Mihály, Varga Imre Gábor (Édesanyák útja), Szabó Béláné (volt Váradi tag lakos), Kónya Béla (Sóhordó köz). Ajándék Jelentős adománnyal gyarapította a Nyírbátori Városi Könyvtár könyvállományát az Allianz Hungária Biztosító. A társaság jótékonysági tevékenységét a cég filozófiája ösztönzi: úgy gondolják, közös érdek, hogy minél több művelt, képzett ember éljen az országban. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a nyírbátori könyvtár mellett a mátészalkai, a kisvárdai, a fehérgyarmati és a vásárosnaményi közgyűjtemények is bővíthették köteteik számát. A biztosítótársaság arra is lehetőséget adott, hogy a könyvtárak több a könyvtárnak könyvkiadó ajánlatából, könyvtáranként forint értékben válasszanak olvasnivalókat. Az új' könyvek kínálata széles skálán mozog: a mesekönyvektől a szakácskönyvekig szinte minden témában találhatnak újdonságot az olvasók. Gazdagodott a gyűjtemény regényekkel, verseskötetekkel, szociológiai tanulmányokkal és még nagyon sok más érdekes olvasmánnyal is. Az újdonságokat hamarosan kölcsönözhetik az olvasni vágyók, mert a közel 180 kilogrammnyi adományt már átvette a Városi Könyvtár.

8 8 BÁTOR Többszáz n éző előtt m utatott be nagysikerű, vérpezsdítő újévi koncertet jan u ár 1-jén a B átor M ajoréit C soport és a N yírbáto ri K oncert Fúvós Z enekar a H unyadi M átyás Á ltalános Iskola tornaterm ében. (Pólyák László felvétele) /CeMafHes / amtfkéafőah A polgárm ester és a pén zü gym in iszter szabadtéri óévbúcsúztatója Z súfolásig m eg telt én a ró m a i katolikus tem plom, ah o l a város több m ű vészeti együttese a d o tt közö s adven ti hangversenyt (Tóth Viktor felvételei) A k t ulatsággal búcsúztatták / r I az óévet és mulatsággal köszöntötték az újévet Nyírbátorban. Szilveszterkor minden volt, ami a jó hangulathoz szükséges: a Talán Teátrum a katolikus templom előtt szórakoztatta a közönséget, beszédet m ondott a polgármester-aszszony és a város szülötte, Veres János pénzügyminiszter, éjfélkor természetesen a tűzijáték sem maradt el. Tehát minden adott volt ez az év jól kezdődjön, reméljük a folytatás is hasonló lesz... A Talán Teátrum énekesei jó hangulatú zen ei m űsorral köszöntötték a z ú j évet KÖLCSEY LAPCSOPORT Együttműködésben a Kölcsey Televízióval Baktai Hírek, Balkányi Beszélő, Bátor, Kállósemjén, Szálkái Szó, Nagykállói Hírmondó, Madai Hírek, Vajai Híradó, Új Beregi Élet Főszerkesztő: M arik Sándor Felelős vezető: Urbán Lajos BÁTOR N yírbátor város Ö nkorm ányzatának ingyenes havilapja Több, m in t k étezren g yű ltek össze szilv e szte r é jje l a Szabadság téren, h o g y együ tt köszö n tsék a 2006-os évet, no és gyönyörködjen ek a látványos tű zijá ték égi csodáiban. Felelős szerkesztő: Leviczki Márta Kiadja: H eti Szó Plusz Bt. (4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 2.) N yomtatás: ZsZsGrand K ft. Bátori Nyomda, N yírbátor H U ISSN

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 86/2008. (III.31.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 86/2008. (III.31.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 86/2008. (III.31.) számú h a t á r o z a t a a Mária Út, mint kiemelkedő jelentőségű kulturális-vallási zarándok és turista úthálózat kialakítása című projekthez

Részletesebben

Egyszerűsített tűzvédelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre

Egyszerűsített tűzvédelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre (A 10 hektár erősen vagy 20 hektár közepesen et kezelők listája) 503 Guthi Erdészet 4254 Nyíradony Gúthpuszta 6551 Nyírlugos 73,50 Gazdálkodó : 73,50 507 Hajduhadházi Erdészet 4242 Hajdúhadház Sámsoni

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA ÖNKORMÁNYZATI HÍREK www.nyekladhaza.hu JUTALOM A JÓ GAZDÁLKODÁSÉRT Azok az önkormányzatok, amelyek nem halmoztak fel adósságállományt, most lehetőséget kaptak a Belügyminisztériumtól támogatási összeg

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 13/2010. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat 2010. október 26.-án tartott soros ülésén. Jelen vannak: Tóth Kálmán polgármester Kis-Tóth István alpolgármester Horváth Zsuzsanna Ivancsics

Részletesebben

Beszámol a polgármester 2005. ősz

Beszámol a polgármester 2005. ősz Beszámol a polgármester 2005. ősz Fejlesztések 2005-ben Szeged 2005. évi költségvetése kiadási főösszegei Fejlesztés 32 milliárd Ft. 47% 53% Működés 36 milliárd Ft. Fejlesztések alakulása Szeged 2005.

Részletesebben

Nyírbátor Város 2014. évi Közm vel dési Rendezvényterve. I. Kiemelt Önkormányzati programok

Nyírbátor Város 2014. évi Közm vel dési Rendezvényterve. I. Kiemelt Önkormányzati programok Ny rbætor VÆros 2014. Øvi K zm vel døsi RendezvØnyterve Nyírbátor Város 2014. évi Rendezvényterve I. Kiemelt Önkormányzati programok Magyarország nemzeti ünnepei: Március 15. Augusztus 20. Október 23.

Részletesebben

Magyar Fesztivál Regisztrációs és Minősítési Program

Magyar Fesztivál Regisztrációs és Minősítési Program Magyar Fesztivál Regisztrációs és Minősítési Program 155 Magyar Fesztivál Regisztrációs és Minősítési Program A kutatási osztály ez évi kiemelkedő munkája mely immár nemzetközi érdeklődést is keltett a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének január 7-én megtartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének január 7-én megtartott rendkívüli üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2009. január 7-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Farkas Ernő polgármester Balogh Tibor Bodnár János Cseh Béla Dargó

Részletesebben

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok Biharkeresztes 2013. Őszi Kulturális Programok Szeptember havi programok ITTHON VAGY MAGYARORSZÁG, SZERETLEK Szüreti Felvonulás és Bál Időpont: 2013. szeptember 28. 14.00 óra Helyszín: Városi Sportcsarnok

Részletesebben

BékésVáros Önkormányzati Híradója. www.bekesvaros.hu ingyenes 2015. május XVIII. évfolyam 3. szám

BékésVáros Önkormányzati Híradója. www.bekesvaros.hu ingyenes 2015. május XVIII. évfolyam 3. szám Városházi BékésVáros Önkormányzati Híradója www.bekesvaros.hu ingyenes 2015. május XVIII. évfolyam 3. szám Megemlékezés a trianoni békeszerződés 95. évfordulója alkalmából 2015. június 4. (csütörtök) 17

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI 17 Székesfehérvár kulturális intézményrendszere és hálózata sokszínû, tarka, gazdag és változatos képet mutat.

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Megbízható bérezési adatok a DUIHK 2014 es Bérezési Tanulmányában Jövőre átlagosan négy százalékkal szeretnék a külföldi vállalatok munkavállalóik

Részletesebben

A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja

A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja 2014.02.21. A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapján megemlékezést tartottak a városházán. A nyíregyházi önkormányzat idén immár negyedik alkalommal hirdetett a témában

Részletesebben

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TANÁCSNOKAI 1

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TANÁCSNOKAI 1 A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TANÁCSNOKAI 1 4. számú melléklet Ifjúsági tanácsnok: Integrációs tanácsnok: Környezetvédelmi tanácsnok: Sport tanácsnok: Városüzemeltetési és turisztikai tanácsnok: Koordinációs tanácsnok:

Részletesebben

J A V A S L A T a 2013. évi városi imázs költségvetési keret felosztására

J A V A S L A T a 2013. évi városi imázs költségvetési keret felosztására J A V A S L A T a 2013. évi városi imázs költségvetési keret felosztására Ózd, 2013. március 28. Előterjesztő: Városimázsért és Nemzetközi Kapcsolatokért Felelős Tanácsnok Oktatási, Kulturális és Sport

Részletesebben

VÁROSÜNNEP Rudabánya

VÁROSÜNNEP Rudabánya VÁROSÜNNEP Rudabánya Magyarország Európai Unióhoz csatlakozása 10. évfordulójának jegyében Programok III. Ásványgyűjtő Fesztivál, Rudabánya 2014. szeptember 5. VII. Városnap, Rudabánya 2014. szeptember

Részletesebben

2016. július Tisztelt Partnerünk!

2016. július Tisztelt Partnerünk! 2016. július Tisztelt Partnerünk! Ön az Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat 2016 évi július hírlevelét olvassa, melyben tájékoztatást nyújtunk a Jász-Nagykun-Szolnok megyében megvalósuló eseményekről, a Vidékfejlesztési

Részletesebben

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége:

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: 2010. január 14. a Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesülettel, az Eötvös József Klubbal közösen megemlékezést

Részletesebben

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét,

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, IIDddd A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, a Nógrádker Zrt. Szakszervezeti Bizottságának titkárát, a KASZ

Részletesebben

KIVONAT. a megyei önkormányzat (közgyűlés) különböző társaságokban, (köz)alapítványokban és szervezetekben való képviseletének felülvizsgálatáról

KIVONAT. a megyei önkormányzat (közgyűlés) különböző társaságokban, (köz)alapítványokban és szervezetekben való képviseletének felülvizsgálatáról KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2006. november 23-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

... 4"tá'~~'~t~... ...6. ~... f~~.~. ~...}. ~... Faragóné Széles Andrea R E G Y H Á Z A N Y. Ügyiratszám: PKAB/3/2014 ELŐTERJESZTÉS ,..

... 4tá'~~'~t~... ...6. ~... f~~.~. ~...}. ~... Faragóné Széles Andrea R E G Y H Á Z A N Y. Ügyiratszám: PKAB/3/2014 ELŐTERJESZTÉS ,.. 4400, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. SZOCIÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-585; FAX: +36 42 524-586 Ügyiratszám: PKAB/3/2014 Ügyintéző: Doka Diána/ Karóczkai Adrienn

Részletesebben

2370 Dabas, Szent István tér 1/B. 06/29/ , 06/29/ Unyi Erzsébet

2370 Dabas, Szent István tér 1/B. 06/29/ , 06/29/ Unyi Erzsébet Az önkormányzat címe, elérhetősége: Cím: Telefon: Kapcsolattartó: 2370 Dabas, Szent István tér 1/B. 06/29/561-200, 06/29/561-201 Unyi Erzsébet A Cigány Kisebbségi Önkormányzat tagjai: Elnök: Elnök helyettes:

Részletesebben

Mindenekel tt szeretnénk sikerekben gazdag, eredményes, boldog új évet kívánni Önnek!

Mindenekel tt szeretnénk sikerekben gazdag, eredményes, boldog új évet kívánni Önnek! Kedves Olvasónk! Mindenekel tt szeretnénk sikerekben gazdag, eredményes, boldog új évet kívánni Önnek! Januárban a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) egy témakörben vár projektötletet az el zetesen nyilvántartásba

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 306 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2010. október 21. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Farkas Ernő polgármester Héri Viktor Nádasdi Frida Palsics

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Ökohét ill. ökonapok a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban

Ökohét ill. ökonapok a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban Ökohét ill. ökonapok a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban Téma 2009. április 20-25. Időpont, helyszín Ökolábnyom kiállítás FairTrade=Fenntartható kereskedelem (interaktív foglalkozás) Elsősegély verseny Látogatás

Részletesebben

BUDAI KÖZÉPISKOLA BUDAI KÖZÉPISKOLA

BUDAI KÖZÉPISKOLA BUDAI KÖZÉPISKOLA BUDAI KÖZÉPISKOLA BUDAI KÖZÉPISKOLA ELŐDISKOLÁINK FÉNYES TÁNCSICS SZIGETI KOSSUTH A Budai Középiskola születése 2004 Táncsics Mihály Angol Kéttannyelvű Gimnázium Kossuth Lajos Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

ÜNNEPI EMLÉKEZÉS AZ ÉVFORDULÓN Egy éve hunyt el Varasdy Ernő ( ) Titi-bácsi, ütőhangszeres-művésztanár, karmester

ÜNNEPI EMLÉKEZÉS AZ ÉVFORDULÓN Egy éve hunyt el Varasdy Ernő ( ) Titi-bácsi, ütőhangszeres-művésztanár, karmester ÜNNEPI EMLÉKEZÉS AZ ÉVFORDULÓN Egy éve hunyt el Varasdy Ernő (1927-2015) Titi-bácsi, ütőhangszeres-művésztanár, karmester 2016.04.17. vasárnap 14 óra HELYSZÍN: Munkácsy Mihály Művelődési Ház (házasságkötő

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 A zongorás tábor résztvevőinek a száma a tervezetthez képest jóval magasabb lett. Az eredetileg tervezett 25-30 gyermek helyett több mint 50 gyermek jelentkezett

Részletesebben

TÉKA MŰVELŐDÉSI ÉS OKTATÁSI KÖZPONT - SZAMOSÚJVÁR

TÉKA MŰVELŐDÉSI ÉS OKTATÁSI KÖZPONT - SZAMOSÚJVÁR TÉKA MŰVELŐDÉSI ÉS OKTATÁSI KÖZPONT - SZAMOSÚJVÁR TÉKA ALAPÍTVÁNY- MÉRFÖLDKÖVEK 1993 - az alapítás éve 1995 -a Téka Művelődési Központ létrehozása 2000 - csatlakozás a szórvány oktatási programhoz 2001-2006

Részletesebben

KRÓNIKA. Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj. XXII. évfolyam 2013. május

KRÓNIKA. Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj. XXII. évfolyam 2013. május Nyékládházi XXII. évfolyam 2013. május KRÓNIKA Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj Május első vasárnapja Anyák Napja, a hónap utolsó vasárnapja pedig Gyermeknap. Gyermek és anya

Részletesebben

Az év legjelentősebb eseményei

Az év legjelentősebb eseményei Az év legjelentősebb eseményei Beruházások a fogvatartottak munkáltatásának fejlesztése érdekében Dr. Pintér Sándor belügyminiszter május 31-én avatta Kontrát Károly, a Belügyminisztérium parlamenti álfel

Részletesebben

J e l e n t é s. a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

J e l e n t é s. a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

Ukrajnai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok. Határidőn túl 4.3. 5168/2007

Ukrajnai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok. Határidőn túl 4.3. 5168/2007 Pályázati Ukrajnai szervezetek által benyújtott pályázatok Érvénytelen pályázatok Érvénytelenség oka Nagygejőci református Határidőn túl 4.3. 5168/2007 Nagygejőc i ifjúsági központ létrehozása 4 000 000

Részletesebben

Boundless World - Establishing an NGA Telecommunications Network between Békés Sub- Region and Bihor County HURO/1101/002/1.2.1. Webes megjelenések

Boundless World - Establishing an NGA Telecommunications Network between Békés Sub- Region and Bihor County HURO/1101/002/1.2.1. Webes megjelenések 1. http://www.beol.hu/bekes/gazdasag/elindult-a-bekesi-szuperhalozat-epitese-485861 Elindult a békési szuperhálózat építése 2013. február 26. 14:02 p. g. A nyitórendezvénnyel indították útjára kedden a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Polgármesteri Hivatalban, a polgármesteri tárgyalóban, a Gazdasági Bizottság 2011. április 13-án 8 00 órai kezdettel

Részletesebben

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5.

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-005 vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 DOKUMENTUM 5. Foglalkoztatottság és munkanélküliség

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Képviselő-testület új i és

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. február 5-én 9,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. február 5-én 9,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 3 / 2010. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 5-én 9,15 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium Iskolai közösségi szolgálat (IKSZ) 2016/2017. tanév I. félév

Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium Iskolai közösségi szolgálat (IKSZ) 2016/2017. tanév I. félév Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium Iskolai közösségi szolgálat (IKSZ) 2016/2017. tanév I. félév Jókor szokjál e gondolathoz; a társaságban született ember nem önmagáé. Kölcsey Ferenc Iskolai közösségi

Részletesebben

Ezen dokumentum Jászárokszállás Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének 2007. évi jelentősebb eseményeit, beavatkozásait, híreit foglalja magába Készítette: Tekse Csaba parancsnok-helyettes 2007. október

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város 2015.évi Közművelődi Rendezvénytervének elfogadásáról A Képviselő-testület Nyírbátor Város

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

Szakmai beszámoló az Őszi Könyvtári Napok Könyvtárak az idősödésért 2012. 2012. szeptember 28. 2012. október 8.

Szakmai beszámoló az Őszi Könyvtári Napok Könyvtárak az idősödésért 2012. 2012. szeptember 28. 2012. október 8. Szakmai beszámoló az Őszi Könyvtári Napok Könyvtárak az idősödésért 2012. 2012. szeptember 28. 2012. október 8. A programok a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban zajlottak, ahol nagy örömünkre

Részletesebben

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004. ÉVRŐL

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004. ÉVRŐL A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004. ÉVRŐL 1. TAGTOBORZÁS, SZERVEZETÉPÍTÉS A 2003. évben 41 taggal és közel 60 támogató taggal működtünk.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 3./ napirendi pont: A Pozsonyi Vakok Uniója Intézményével való esélyegyenlőségi megállapodás megvitatása.

JEGYZŐKÖNYV. 3./ napirendi pont: A Pozsonyi Vakok Uniója Intézményével való esélyegyenlőségi megállapodás megvitatása. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. XI. 26.-án, Szarvas Város Szlovák Önkormányzatának képviselő-testületi ülésén, a Szlovák Önkormányzat székházában. (Szarvas, Eötvös u. 44/1.) Jelen vannak: Mótyán Tibor elnök

Részletesebben

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82.

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82. Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82. Tisztelt Kuratórium! Tárgy: A 7. Con Spirito Egyházzenei Fesztivál megrendezésére szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3707/12072 A Filharmónia

Részletesebben

1) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Varga Nándorné igazgatóhelyettes

Részletesebben

Városházi krónika Békés Város Önkormányzati Híradója

Városházi krónika Békés Város Önkormányzati Híradója Városházi Békés Város Önkormányzati Híradója www.bekesvaros.hu ingyenes 2016. február XIX. évfolyam 1. szám Jelentős érdeklődés övezte az újévi állófogadást Idén tizedik alkalommal nyitotta ajtaját a békési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szociális és gyámügyi előadó

JEGYZŐKÖNYV. Szociális és gyámügyi előadó JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. április 28-án Hort Község Önkormányzat hivatalos helyiségében. Jelen vannak: Horváth Sándor Brunner Istvánné Köles Ferenc Sánta Mátyás Kormos Gábor Kiss Edit Rendik Anita Kerek

Részletesebben

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 30-i rendkívüli

Részletesebben

Egyszerűsített tűzvédelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre

Egyszerűsített tűzvédelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre 503 Guthi Erdészet 4254 Nyíradony Gúthpuszta 6551 Nyírlugos 53,60 Gazdálkodó összesen: 53,60 511 Fehérgyarmati Erdészet 4900 Fehérgyarmat Kisgyarmat út 19.sz. 6584 Csengersima 5,70 6607 Kisszekeres 0,90

Részletesebben

Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét.

Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét. Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét. Büszke vagyok arra, hogy választókörzetem 4. települése jutott el a fejlettség azon szintjére, hogy Köztársasági Elnök Úr városi rangot adományozott

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV Dankó Pista Egységes Óvoda - Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 4235 Biri Mező Imre út 21. Tel/fax: 42-263-137 e-mail: info@dankop.hu, www.dankop.hu IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.hu Készítette: Percze Szilvia jegyző Nagycenk Nagyközség Önkormányzatánál

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYÉBEN ILLETÉKESSÉGGEL RENDELKEZŐ TERÜLETI ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK

HAJDÚ-BIHAR MEGYÉBEN ILLETÉKESSÉGGEL RENDELKEZŐ TERÜLETI ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK HAJDÚ-BIHAR MEGYÉBEN ILLETÉKESSÉGGEL RENDELKEZŐ TERÜLETI ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK 1. 4024 Debrecen, Piac u. 54. Kormánymegbízott: Rácz Róbert Telefon: :(+36 52) 504-102 E-mail: hivatal@hbmkh.hu Főigazgató:

Részletesebben

Szekszá rd Junior Stárs. 2014. e vi pe nzu gyi tá je koztáto já, válámint á 2015. e vre vonátkozo pe nzu gyi terve

Szekszá rd Junior Stárs. 2014. e vi pe nzu gyi tá je koztáto já, válámint á 2015. e vre vonátkozo pe nzu gyi terve Szekszá rd Junior Stárs 2014. e vi pe nzu gyi tá je koztáto já, válámint á 2015. e vre vonátkozo pe nzu gyi terve S z e k s z á r d J u n i o r S t a r s B i g B a n d 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 38.

Részletesebben

Kárpát-medence Magyarlakta Településeinek Virtusvetélkedőjét,

Kárpát-medence Magyarlakta Településeinek Virtusvetélkedőjét, Hagyományainkhoz hűen az idei évben is megrendezzük a Kárpát-medence Magyarlakta Településeinek Virtusvetélkedőjét, ahol a magyarországi falvak csapatain kívül, a határon túli települések versenyzői ismét

Részletesebben

Art Misszió Nemzetközi Művészeti és Hagyományőrző Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány. Debreceni Egyetem Orvos-és Egészségtudományi Centrum Debrecen

Art Misszió Nemzetközi Művészeti és Hagyományőrző Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány. Debreceni Egyetem Orvos-és Egészségtudományi Centrum Debrecen 2015 06 01-ig szerződött partnereink AFS Magyarország Nemzetközi Csereprogram Alapítvány Alapítvány a Gyermeksportért Szeged Állatbarát Alapítvány Anóka Eszter Városi Könyvtár Nagyhalász Apagy község önkormányzata

Részletesebben

Tisztelt Aljegyző Asszony!

Tisztelt Aljegyző Asszony! Felsőpakony Nagyközség Polgármesteri Hivatala 2363 Felsőpakony Petőfi S. u. 9. Itsz.: III 243 / 2015. Ügyintéző: Matisz Zsolt kuratóriumi elnök Langné Malecz Andrea aljegyző részére Tárgy: beszámoló az

Részletesebben

Magyar Universitas Program

Magyar Universitas Program Magyar Universitas Program Infrastruktúra-fejlesztési programok a felsőoktatásban 2002-2008 Magyar Bálint oktatási miniszter 2006. február 20. Felsőoktatási Fejlesztési Program A magyar felsőoktatás legnagyobb

Részletesebben

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 38/2012. (VI.12.) h a t á r o z a t a. a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 38/2012. (VI.12.) h a t á r o z a t a. a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról órakor tartott ülése könyvéből 38/2012. (VI.12.) a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót a szóbeli kiegészítéssel

Részletesebben

Székesfehérvári véleménykutatás december Telefonos kutatás 600 fő megkérdezésével, települési reprezentatív mintán

Székesfehérvári véleménykutatás december Telefonos kutatás 600 fő megkérdezésével, települési reprezentatív mintán Telefonos kutatás 600 fő megkérdezésével, települési reprezentatív mintán Összefoglaló A székesfehérváriak közhangulata rendkívül kedvező, a közösségépítő programok látogatottsága magas, a lakosok többsége

Részletesebben

3.984/2014 Tárgy: egyéni választókerületek kialakítása. H a t á r o z a t

3.984/2014 Tárgy: egyéni választókerületek kialakítása. H a t á r o z a t Nyírbátori Helyi Választási Iroda Vezetője 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7. Tel.: 42/281-042 Fax: 42/281-311 3.984/2014 Tárgy: egyéni választókerületek kialakítása H a t á r o z a t Nyírbátor település

Részletesebben

A XIII. Jedlik Ányos Fizikaverseny Országos Döntőjének rövid krónikája

A XIII. Jedlik Ányos Fizikaverseny Országos Döntőjének rövid krónikája A XIII. Jedlik Ányos Fizikaverseny Országos Döntőjének rövid krónikája 1999-től kezdődően 13. alkalommal rendeztük meg a Jedlik Ányos fizikaversenyt, nyíregyházi országos döntővel. A 13 év alatt kb. 21

Részletesebben

A Magyar Köztársaság kormánya

A Magyar Köztársaság kormánya A Magyar Köztársaság kormánya Új Magyarország Fejlesztési Terv 2009. áttekintése Varga István nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter Válságkezelés 4 pillér A gazdasági válság kirobbanását követően

Részletesebben

ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA. TÁJÉKOZTATÓ a május 2-ai plenáris ülésnap főbb eseményeiről 1. Tartalomjegyzék

ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA. TÁJÉKOZTATÓ a május 2-ai plenáris ülésnap főbb eseményeiről 1. Tartalomjegyzék ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA TÖRVÉNYHOZÁSI IGAZGATÓSÁG TÁJÉKOZTATÁSI ÉS IROMÁNY-NYILVÁNTARTÓ IRODA Budapest, 2016. május 3. TÁJÉKOZTATÓ a 2016. május 2-ai plenáris ülésnap főbb eseményeiről 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 1 A megyei önkormányzat feladatai megyei szintű

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár össz. 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma Fekete Pál Péter

Név Iskola Felkészítő tanár össz. 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma Fekete Pál Péter 9. osztályosok Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. össz. 1. Szolnoki Lénárd Dóczy Gedeon Református Gimnázium, Debrecen Tófalusi Péter 6 20 20 20 66 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma

Részletesebben

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006.

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006. KD-TEÚT-133-2006 Sikeres pályázatok 2006 2010. években a.) Berhida Városi Önkormányzat 4. számú melléklet Szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása 35.959.000,- Települési hulladék közszolgáltatásfejlesztési

Részletesebben

2014. július havi traffipax menetrend ( Autópálya alosztály ) mérés tervezett ideje. mérés tervezett helye

2014. július havi traffipax menetrend ( Autópálya alosztály ) mérés tervezett ideje. mérés tervezett helye 2014. július havi traffipax menetrend ( Autópálya alosztály ) nap mérés tervezett ideje mérés tervezett helye 01. 07.00-12.00 02. 07.00-12.00 03. 07.00-12.00 04. 07.00-12.00 05. 07.00-12.00 06. 07.00-12.00

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása A fejlesztés céljainak meghatározása Az Európai Uniós pályázatot 2011 októberében nyújtottuk be A fővárosi

Részletesebben

Támogatás kedvezményezettjének neve Támogatás célja Támogatás összege (Ft) támogatása

Támogatás kedvezményezettjének neve Támogatás célja Támogatás összege (Ft) támogatása A közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2003. évi XXIV. törvény 5.

Részletesebben

Városi Nyugdíjas Ki Mit Tud?

Városi Nyugdíjas Ki Mit Tud? Városi Nyugdíjas Ki Mit Tud? 2013.03.20. Második alkalommal tartották meg Nyíregyházán a Városi Nyugdíjas Ki Mit Tud?-ot. Az idei megmérettetésre 22 nyugdíjasszervezetből jelentkeztek versenyzők. Az idősek

Részletesebben

diplomás pályakövetés II.

diplomás pályakövetés II. diplomás pályakövetés II. elhelyezkedés, alumni, jó gyakorlatok Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Országos Felsőoktatási Információs Központ (OFIK) 2009. július Készült

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület 2014/2015. TANÉVI KÉZILABDA DIÁKOLIMPIA V. KORCSOPORTOS ORSZÁGOS DÖNTŐ Nyíregyháza, 2015. május 29-31. RÉSZTVEVŐK LEÁNYOK Ssz. Megye Iskola

Részletesebben

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA 2014.05.03. 05:22 szerző: Bertalan Melinda Veszprém gazdag zenei kultúráját a kiváló ének-zenei oktatás alapozta meg hangzott el a Veszprémi Történelmi Szalon 11. rendezvényén

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. augusztus 03-i rendkívüli ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. augusztus 03-i rendkívüli ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. augusztus 03-i rendkívüli ülésén Hozott határozatok: 128/2012. (VIII.03.) tól 130/2012.(VIII.03.) ig Hozott rendelet: 17/2012.

Részletesebben

az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 22/2009. (X.30.) számú rendelet függeléke

az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 22/2009. (X.30.) számú rendelet függeléke 1 az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 22/2009. (X.30.) ú rendelet függeléke K I M U T A T Á S FÖLDESEN MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEKRŐL, EGYESÜLETEKRŐL,

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉS EURÓPAI UNIÓS VONATKOZÁSAI

A KÖZBESZERZÉS EURÓPAI UNIÓS VONATKOZÁSAI 1. oldal A KÖZBESZERZÉS EURÓPAI UNIÓS VONATKOZÁSAI Brüsszeli terepszemle - Közbeszerzési politika és elvek az Európai Unióban: sikeres részvétel az uniós közbeszerzési piacon 2. oldal A Konsilo Kft. és

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2011. december 15-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2011. december 15-i rendkívüli ülésére Új napirendi pont 27. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 15-i rendkívüli ülésére Tárgy: Hulladékgyűjtéssel és hulladékudvar

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 4. szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 4. szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 4. szám Kedves Olvasó! Szeszélyes tavasz vége felé járva végre többször örülhetünk a várva várt melegnek. Az általunk kínált portékák is színesebbek, vidámabbak és nyarat idézik.

Részletesebben

Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya s.k. a közgyőlés elnöke. Dr. Varjú Mihály s.k. fıjegyzı

Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya s.k. a közgyőlés elnöke. Dr. Varjú Mihály s.k. fıjegyzı F.M. Közgyőlése 385/2008. (XII.18.) K.h.sz. határozata Fejér Megye Közgyőlése 2009. I. félévi üléstervérıl Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta és elfogadta a közgyőlés 2009. I. félévi üléstervét, amely

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti 1/2010. (I. 28.) önkormányzati testületi határozat a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

41.-es főút 6 km. Nyíregyháza, Törzs út Nyíregyháza, Rákóczi út. Nyíregyháza, Korányi út. Nyíregyháza, Korányi út

41.-es főút 6 km. Nyíregyháza, Törzs út Nyíregyháza, Rákóczi út. Nyíregyháza, Korányi út. Nyíregyháza, Korányi út 2014. augusztus havi traffipax menetrend ( Autópálya alosztály ) nap mérés tervezett ideje mérés tervezett helye 01. 07.00-12.00 02. 07.00-12.00 03. 07.00-12.00 04. 07.00-12.00 05. 07.00-12.00 06. 07.00-12.00

Részletesebben

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat költségvetéséből nyújtott 200.000 Ft-ot meghaladó összegű nem normatív támogatások. 2006.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat költségvetéséből nyújtott 200.000 Ft-ot meghaladó összegű nem normatív támogatások. 2006. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat költségvetéséből nyújtott 200.000 Ft-ot meghaladó összegű nem normatív támogatások 2006. év 1. Kedvezményezett neve: Fegyvernek Önkormányzata belvíz- és csapadékvíz

Részletesebben

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR TANÉV

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR TANÉV Dankó Pista Egységes Óvoda - Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 4235 Biri Mező Imre út 21. Tel/fax: 42-263-137 e-mail: info@dankop.hu, www.dankop.hu KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI

Részletesebben

Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014

Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014 Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014 A Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei óvodák, általános- és középiskolák körében négy kategóriában

Részletesebben

Családi nap Nyírszőlősön

Családi nap Nyírszőlősön Családi nap Nyírszőlősön Fogorvoslátogató MERFOL Kft. Szerelő BECK AND PARTNERS Kft. Területi képviselő Exelect Hungary Kft. HR Manager Épületgépész mérnök NEXT-Consulting Kft. Könyvelő Gyártómérnök {positionname8}

Részletesebben

Cantemus. IX. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál 2012. augusztus 16-21. Karvezetoi mesterkurzus Szabó Dénes vezetésével.

Cantemus. IX. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál 2012. augusztus 16-21. Karvezetoi mesterkurzus Szabó Dénes vezetésével. Cantemus IX. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál 2012. augusztus 16-21. Nyíregyháza Karvezetoi mesterkurzus Szabó Dénes vezetésével 2012. augusztus 15-22. Nyíregyháza A Fesztivál A Nyíregyházi Cantemus

Részletesebben

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Németek Önkormányzata működéséről

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Németek Önkormányzata működéséről Komárom-Esztergom Megyei Németek Önkormányzata Selbstverwaltung der Deutschen des Komitates Komorn-Gran Székhely/Sitz: Elnök/Vorsitzende: 2800 Tatabánya, Fő tér 4. Waldmann-né Baudentisztl Éva Tel/Fax:

Részletesebben