KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ"

Átírás

1 NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 24/4-203/2014. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: november óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti és 1 fm. példányban Egy példány: lap Kapják elosztó szerint. Ez a: sz. fm. példány É Írásbeli vizsgatevékenység, javítási-értékelési útmutató vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: Ellenőrzési ismeretek alkalmazása Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat száma, megnevezése: 1. vizsgafeladat: Ellenőrzési ismeretek alkalmazása a feladatlap alapján. "A változat Kidolgozási idő: 300 perc Szakképesítés OKJ azonosító száma: Megnevezése: Mérlegképes könyvelő A vizsga ideje: november óra P. H november KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ 1

2 I. FELADATCSOPORT megoldása 1. Feladatrész A vizsgázónak megoldásként vizsgálati programot, annak mindhárom (I. Bevezető, II. Részletes vizsgálati feladatok, III. Vizsgálatszervezési feladatok) részét ki kell dolgoznia az értékesítés és a kapcsolatos szállítások ellenőrzésével kapcsolatban. A feladatra több jó megoldás lehetséges, ezek közül az alábbiakban egy megoldási vázlatot mutatunk be annak érzékeltetésére, hogy a vizsgázónak a kidolgozás során a tananyag alapján milyen alaki és tartalmi követelményeknek kell megfelelnie. Vizsgálati program a NOVEMBER Zrt.-nél (..cím) az értékesítés és a kapcsolatos szállítások ellenőrzéséhez I. Bevezető rész A vizsgálatot elrendelő neve, beosztása: (csak a vezérigazgató lehet!) A vizsgált időszak: (csak a január - október lehet) A vizsgálatot végzők neve, beosztása: * A vizsgálat ideje: (csak november 15. és 25. között lehet) * A megbízólevél száma: * A vizsgálat célja annak megállapítása, hogy... A vizsgálat célja jelen esetben kizárólag az értékesítés és a kapcsolatos szállítások ellenőrzésére kell, hogy kiterjedjen. Természetesen e részt konkrét nevekkel, adatokkal kell kidolgozni. (*) A III. részben is szerepeltethető! II. Részletes vizsgálati feladatok Ebben a részben kell a vizsgázónak kidolgoznia a vizsgálat céljával összhangban azokat a konkrét vizsgálati feladatokat, kérdéseket, amelyek alapján a vizsgálatot el kell végeznie. Lehetséges vizsgálati feladatok a szállítások előkészítésének ellenőrzése területén (nem teljes körűen): A raktárak a megrendelések, a szerződések adatainak ismeretében időben és megfelelően felkészültek-e késztermékek befogadására és átvételére? A raktárra vétel és az elszállítás között biztosítják-e az előkészítéshez szükséges időt? Az esetleges időhiány miből adódhatott? Alkalmazzák-e a korszerű csomagolást, csomagolóanyagokat? A kiszerelés gépesített-e? Miként biztosítják a késztermékek raktári rendjét? KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ 2

3 A raktározási és a diszpozíciós nyilvántartások összhangban vannak-e? Lehetséges vizsgálati feladatok a szállítási tevékenység ellenőrzése területén (nem teljes körűen): A leggazdaságosabb megoldások érdekében a szállítási és rakodásai igényeket előre pontosan felmérték, megtervezték és megszervezték-e? A szállítási igényeket időben felmérték-e? Időben gondoskodtak-e a szükséges szállítási kapacitásokról? Megfelel-e a csomagolás módja az áruféleségek jellegének? Mekkora a szállítási távolság és van-e átrakodási szükséglet? Célszerű- és a leggazdaságosabb-e a választott fuvareszköz? A kiválasztott szállítóeszköz az áru fizikai követelményeinek megfelel-e? Megfelelő-e a saját és a bérelt szállítóeszközök közötti arány? Lehetséges vizsgálati feladatok a kiszállított késztermékek bizonylatolásának és számlázásának ellenőrzése területén (nem teljes körűen): Megtörtént-e az átadás-átvétel, a teljesítés igazolása? A számlázás rendszere zárt-e, biztosítja-e minden tétel hiánytalan és időben történő számlázását? Nem fordulnak-e elő számlázatlan tételek, kétszeres számlázások? Megtörtént-e a raktári nyilvántartás és az árukönyvelés adatainak egyeztetése? A teljesítés igazolásának okmányait a számlázás és az árukönyvelés időben megkaptae? Az ellenérték kiegyenlítése megtörtén-e? III. Vizsgálatszervezési feladatok Ebben a részben meg kell határoznia a vizsgázónak az ellenőrzés módszerét, amely ebben az esetben tételes és próbaszerű lehet. A vizsgálat megállapításait még a jelentés leadása előtt egyeztetni kell az érintettekkel. (Konkrétan meghatározva, hogy kikkel.) A jelentéshez csatolni kell mindazon bizonyító okmányokat, melyekkel a negatív megállapításokat alátámasztották. Szerepelnie kell a vizsgálati jelentés leadási határidejének. A fentieken kívül szerepelhetnek természetesen más vizsgálatszervezési feladatok is. Dátum és a jóváhagyó aláírás (aki csak a vezérigazgató lehet) meglétét a vizsgálati program végén feltétlenül ellenőrizzük. E részt konkrét adatokkal, dátumokkal kell elkészíteni, csak akkor fogadható el. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ 3

4 ÉRTÉKELÉS A megoldás abban az esetben fogadható el, és értékelhető legfeljebb tíz ponttal, ha a vizsgálati program I. Bevezető és III. Vizsgálatszervezési feladatok részeket teljes körűen, és a II. Részletes vizsgálati feladatok -ból témakörönként legalább kettő - kettő elfogadható (vizsgálati feladatot) kérdést tettek fel. A feladatra akkor kapható maximális pont, ha a vizsgálati program I. és III. részeket hibátlanul elkészítették és témakörönként legalább négy - négy megfelelő kérdést tettek fel az alaki követelmények betartása mellett. Amennyiben a konkrét vizsgálati feladatokat nemcsak a megadott témakörökkel kapcsolatban jelölik ki, akkor nem a témakörökhöz kapcsolódó vizsgálati feladatokra pont nem adható! 2. Feladatrész A feladat megoldásaként az előző feladatban kidolgozott vizsgálati program alapján elvégzett ellenőrzés megállapításait kell vizsgálati jelentésbe foglalni a bevezető rész nélkül. A Vizsgálati jelentés II. Részletes megállapításokat és a III. Összefoglaló következtetések, javaslatok részből a javaslatokat kell elkészítenie a vizsgázónak. A részletes megállapítások részben a pozitív megállapítások mellett negatív (hibát feltáró) megállapításokat is szerepeltetni kell és egy jelentős hibát is. Lehetséges hibaként állapítható meg a szállítások előkészítésének ellenőrzése területén (nem teljes körűen): A raktárak a szerződések adatainak ismeretében időben felkészültek, de a megrendeléseket nem kapták meg. A raktárra vétel és az elszállítás között tíz esetben nem volt biztosított az előkészítéshez szükséges időt. Az esetleges időhiány a göngyöleg és csomagolóanyag hiánya miatt következett be. Csak részben alkalmazzák a korszerű csomagolást, csomagolóanyagokat. A kiszerelés gépesítése a csomagológép egy hónapos leállása miatt akadozott. A raktározási és a diszpozíciós nyilvántartások csak részben vannak összhangban. Lehetséges hibaként állapítható meg a szállítási tevékenység ellenőrzése területén (nem teljes körűen): A leggazdaságosabb megoldások érdekében a szállítási és rakodásai igényeket előre pontosan felmérték, megtervezték, de nem szervezték meg. A szállítási igényeket négy esetben nem mérték fel időben. A szükséges szállítási kapacitásokról nyolc esetben nem gondoskodtak időben. Hét esetben nem volt megfelelő a csomagolás módja az áruféleségek jellegének. Nem mérték fel a szállítási távolságokat és az átrakodási szükségletet. Négy esetben nem a legcélszerűbb- és a leggazdaságosabb fuvareszközt választották. A kiválasztott szállítóeszköz az áru fizikai követelményeinek nyolc esetben nem felelt meg. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ 4

5 Lehetséges hibaként állapítható meg a kiszállított késztermékek bizonylatolásának és számlázásának ellenőrzése területén (nem teljes körűen): Az átadás-átvétel, a teljesítés igazolása tizenegy esetben nem történt meg. A számlázás rendszere nem zárt, így nem biztosítja minden tétel hiánytalan és időben történő számlázását. Hat esetben előfordult, hogy nem számláztak ki tételeket. Hét esetben nem történt meg a raktári nyilvántartás és az árukönyvelés adatainak egyeztetése A teljesítés igazolásának okmányait a számlázás és az árukönyvelés kilenc esetben nem megkapta meg időben. Az ellenérték kiegyenlítését nem követik nyomon. Jelentős hiba lehet például: A raktárak a szerződések adatainak ismeretében időben felkészültek, de a megrendeléseket nem kapták meg. A szükséges szállítási kapacitásokról nyolc esetben nem gondoskodtak időben. A teljesítés igazolásának okmányait a számlázás és az árukönyvelés kilenc esetben nem megkapta meg időben. A hibákat konkrétan, az okok ismertetésével, a következtetéseket forintadatokkal, tényekkel kell megkövetelni, csak az így kidolgozott megoldás fogadható el. Meg kell követelni a jelentős hiba meglétét és azt, hogy a javaslatok minden feltárt hiba kijavítására kiterjedjenek. Ugyancsak meg kell követelni a záradékok meglétét. A megismerési záradékban az illetékes vezetővel kell megismertetni a jelentést. Felelősséget csak kárt okozó, vagy jogszabálysértő mulasztás esetén kell felvetni. A felelőségi záradék estében követeljük meg a jelentés felelősséget tartalmazó pontjára való hivatkozást. ÉRTÉKELÉS A dolgozat elfogadhatóságának feltétele és tíz - tizenöt pont akkor kapható, ha a pozitív megállapítások mellett témakörönként legalább kettő - kettő konkrétan megfogalmazott hibát, hiányosságot számszerűsítve, jól megállapítottak. A maximális pont abban az esetben kapható, ha a vizsgálati programban meghatározott vizsgálati feladatok alapján elvégezték a vizsgálatot és a pozitív megállapítások mellett témakörönként legalább négy - négy, közöttük egy jelentős hiányosságot, hibát állapítottak meg, a jelentős hibáért a felelősséget felvetették és a javaslatokat is jól megtették, továbbá a (megismerési és felelősségi) záradékokat is jól kidolgozták. Vigyázzanak a programfegyelem betartására. Amennyiben a konkrét megállapításokat nemcsak a megadott témakörökkel kapcsolatban dolgozták ki, akkor nem a témakörökhöz kapcsolódó megállapításokra pont nem adható! Amennyiben a jelentést nem fogalmazásszerűen írja meg úgy a feladatrészre pont nem adható! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ 5

6 3. Feladatrész: Az Intézkedési tervben a vizsgálati jelentés Javaslatok részében megfogalmazott hiányosságok kiküszöbölését kell alapul venni. Az Intézkedési tervet csak a vezérigazgató adhatja ki. Az Intézkedési tervben mindenképpen szerepelnie kell, hogy mit (a hibát), hogyan, kinek, mikorra kell végrehajtani, kijavítani. Az Intézkedési tervnek tartalmaznia kell: Az Intézkedési terv címszót és azt, hogy mely vizsgálat megállapításával kapcsolatos. A feltárt hibát konkrétan. A hiba kijavításának kiadásra kerülő konkrét intézkedést. A végrehajtásért felelős személy nevét, beosztását. A kijavítás határidejét. Az Intézkedési tervben annyi intézkedést kell szerepeltetni, ahány javaslat szerepel a jelentésben. Kiadási időpontja kizárólag november 27. lehet. ÉRTÉKELÉS Minimum hat intézkedés szakszerű kidolgozására öt pont adható. Az Intézkedési tervre akkor adható maximális pont, ha minden, a jelentésben felvett hibára tartalmaz intézkedést mindenben korrekt kidolgozással. Nem teljes körű vagy hibás kidolgozás esetén arányos pontlevonás jár. Felhasznált irodalom az I. FELADATCSOPORTHOZ: dr. Birher Ilona Bodonyi Miklós dr. Sztanó Imre. Vörös László: Vállalkozások tevékenységének ellenőrzése A. rész 4.2. SALDO szakkönyv dr. Birher Ilona dr. Sztanó Imre Vladár Ferencné dr. Vörös László: Mintapéldák az ellenőrzés tantárgyhoz B. rész IV. fejezet Perfekt 081/2001. szakkönyv Blumné Bán Erika Vörös László: Az ellenőrzés rendszere és általános módszertana SALDO szakkönyv II. FELADATCSOPORT megoldása A vizsgálati program II. részletes vizsgálati feladatok részét kell a vizsgázónak összeállítania. A feladatra több jó megoldás lehetséges, ezek közül a következőkben bemutatunk egy megoldást nem teljes körűen: Lehetséges vizsgálati feladatok a beruházások megvalósításának, kivitelezésének ellenőrzése területén (nem teljes körűen): A kivitelezés megvalósításának ütemtervének elkészítésekor igénybe vették-e a számítógépes programkészítés módszereit? A kivitelezés részletes és összehangolt ütemtervében figyelembe vették-e az összes reális lehetőséget? Vizsgálandó, hogy az ütemterv szerinti és a tényleges megvalósítási idők összehasonlítását munkaszakaszonként elvégezték-e? KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ 6

7 A kivitelezés tervezett ütemét a beruházó folyamatosan figyelemmel kísérte-e? A kivitelezést műszakilag a tervező bevonásával is ellenőrizték-e? A beruházó műszaki ellenőre a hiba észlelését követően az építési naplóban azt azonnal jelezte-e? Az észrevételezett hiányosságok kijavítását a műszaki ellenőr a naplóban rögzítette-e? Kiemelten ellenőrizték-e azokat a munkákat, amelyek a későbbiekben elfedésre kerülnek? A késedelmes vagy hibás teljesítés esetén a beruházó élt-e kötbérezési jogával? Késedelem esetén vizsgálni kell, hogy mekkora a termeléskiesés, a keletkezett kár? A gépek és berendezések beruházásainál vizsgálni kell, hogy a szerződésekben kikötött határidők összhangban állnak-e az egész beruházás megvalósításának ütemtervével? Vizsgálni kell, hogy a próbaüzemelés műszaki és ügyviteli előkészítése rendben és időben megtörtént-e? Az esetlegesen előforduló hiányosságok kijavításáról az építést és a technológiai szerelést végző vállalkozók gondoskodtak-e? A beruházás és a meglévő termelési kapacitások összhangját megteremtették-e? A kapcsolódó mellék és kiegészítő létesítmények, berendezések időre elkészültek-e? A folyamatos gyártás előfeltételeit az üzembe helyezés időpontjára megteremtették-e? ÉRTÉKELÉS Minimális követelmény legalább nyolc szakszerűen megfogalmazott kérdés (vizsgálati feladat) szerepeltetése, ez esetben legfeljebb tíz pont adható. Legalább tizenkettő vizsgálati feladat szerepeltetése esetén adható a maximális pont. Amennyiben a konkrét vizsgálati feladatokat nemcsak a megadott témakörrel kapcsolatban jelölik ki, akkor nem a megadott témakörhöz kapcsolódó vizsgálati feladatokra pont nem adható! Felhasznált irodalom a II. FELADATHOZ: dr. Birher Ilona Bodonyi Miklós dr. Sztanó Imre. Vörös László: Vállalkozások tevékenységének ellenőrzése A. rész Saldó szakkönyv dr. Birher Ilona dr. Sztanó Imre Vladár Ferencné dr. Vörös László: Mintapéldák az ellenőrzés tantárgyhoz. A. rész IV. fejezet. Perfekt 081/2001. szakkönyv III. FELADATCSOPORT megoldása A célellenőrzés rendszerint valamilyen részfeladat, konkrét egyedi téma, egy konkrét kérdésnek, eseménynek a megvizsgálása egyetlen szervezeti egységnél vagy szervezetnél. Például: egy pénztár rovancsa. A témaellenőrzés azonos tartalmú, azonos jellegű tevékenység egyidejű (vagy közel azonos idejű) vizsgálata több szervezeti egységnél vagy szervezetnél. Az egyidejűség biztosítása azért fontos, mert azonos indulási feltételeket szeretnénk biztosítani az ellenőrzések során (az KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ 7

8 ellenőrzöttek ne értesíthessék egymást). A témaellenőrzés során általánosítható következtetések levonására van lehetőség. Például: a munkafegyelem ellenőrzése több munkahelyen. Az átfogó ellenőrzés felöleli az adott ellenőrzés hatáskörébe tartozó terület, szervezet és tevékenység egészét, azt teljes körűen és összefüggéseiben (de nem tételesen) vizsgálja, elemzi, értékeli. Így teljes képet alkot a vizsgált tevékenységről vagy szervezetről, a szervezet működéséről, az ott végzett munkáról. Az ilyen ellenőrzésekre gyakran az a jellemző, hogy a végrehajtásban különféle képzettségű szakemberek vesznek részt és összefüggéseiben, komplexen értékelik, illetve mutatják be a vizsgált szervezet szakmai, gazdasági és egyéb tevékenységét. Például: egy komplex ellenőrzés. Felhasznált irodalom a III. FELADATCSOPORTHOZ: Blumné Bán Erika Vörös László: Az ellenőrzés rendszere és általános módszertana A. rész 3.d. SALDO szakkönyv KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ 8

KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ

KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 24/4-131/2014. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2014. június 13. 13.00-óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti és

Részletesebben

KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ GYAKORLATI-IRÁSBELI VIZSGADOLGOZAT

KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ GYAKORLATI-IRÁSBELI VIZSGADOLGOZAT NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 24/4-86/2015. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2015. március 05. 15.00-óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti és

Részletesebben

Létszámgazdálkodás Szellemi és fizikai létszám Termelékenység vizsgálata Költségtervezés

Létszámgazdálkodás Szellemi és fizikai létszám Termelékenység vizsgálata Költségtervezés Létszámgazdálkodás Tervezett létszámszükséglet összhangban áll-e a gyártott termékösszetétellel, technológiai struktúrával, annak változásaival, a műszaki fejlesztéssel (lészámszakmai összetétel) Melyek

Részletesebben

Tematikus összefoglaló a gazdasági tevékenységek ellenőrzéséhez

Tematikus összefoglaló a gazdasági tevékenységek ellenőrzéséhez Dr. Túróczi Imre Tematikus összefoglaló a gazdasági tevékenységek ellenőrzéséhez Szolnoki Főiskola Szerző: Dr. Túróczi Imre Lektor: Dr. Kovács Árpád ISBN 978-963-89339-3-5 Szolnok, 2011. Előszó Tisztelt

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2012..-től 1 BEVEZETÉS A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban

Részletesebben

193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet. a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről. I. Fejezet. A rendelet hatálya

193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet. a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről. I. Fejezet. A rendelet hatálya 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. -a (2) bekezdésének u) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya Hatályos: 2014.01.01-191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mezőlak Község Önkormányzata 8514 Mezőlak, Arany J. u. 1. Tel/Fax: 89/348-002 AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mezőlak Egészségház kialakítása, épület felújítás, bővítés (egyszerű közbeszerzési eljárás) Mezőlak,

Részletesebben

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint Az ISO 9001-es szabvány 4. fejezete: általános követelménye, hogy a szervezetnek meg kell határoznia, milyen folyamatokra van szükség a minőségirányítási

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés f), i), o), r),

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya Hatályos: 2015.04.01-191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés

Részletesebben

SEGÉDLET A PÁRTOK MŰKÖDÉSÉT SEGÍTŐ ALAPÍTVÁNYOK GAZDÁLKODÁSA TÖRVÉNYESSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSÉHEZ

SEGÉDLET A PÁRTOK MŰKÖDÉSÉT SEGÍTŐ ALAPÍTVÁNYOK GAZDÁLKODÁSA TÖRVÉNYESSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSÉHEZ SEGÉDLET A PÁRTOK MŰKÖDÉSÉT SEGÍTŐ ALAPÍTVÁNYOK GAZDÁLKODÁSA TÖRVÉNYESSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSÉHEZ 2009. 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési Főcsoport 1312.

Részletesebben

1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége

1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége 1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Feltételek ) alkalmazandók minden egyes, szolgáltatás megrendelése tárgyában

Részletesebben

v v-\. ll'- ~vács Róbert Tárgy: Javaslat összefoglaló jelentés elfogadására a 2010. évben végzett önkormányzati Tisztelt Képviselő-testület!

v v-\. ll'- ~vács Róbert Tárgy: Javaslat összefoglaló jelentés elfogadására a 2010. évben végzett önkormányzati Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Tárgy: Javaslat összefoglaló jelentés elfogadására a 2010. évben végzett önkormányzati belső ellenőrzésekről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

CSAK AZOKAT A FELADATOKAT KÉSZÍTJÜK EL, AMIT KÉRNEK. TÖBB MUNKÁÉRT NEM JÁR PLUSZ PONT!

CSAK AZOKAT A FELADATOKAT KÉSZÍTJÜK EL, AMIT KÉRNEK. TÖBB MUNKÁÉRT NEM JÁR PLUSZ PONT! VIZSGÁLATI PROGRAM Ez készül el legelőször Az ellenőrzést elrendelő szerv készíti el és írja alá Kérdéseket, feladatokat tartalmaz, amelyeket az ellenőrnek meg kell vizsgálnia PROGRAMFEGYELEM A programban

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 1 / 46 2014.09.16. 14:14 A jogszabály mai napon (2014.IX.16.) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről

Részletesebben

Markhot Ferenc Kórház SZABÁLYZAT OLDAL: 1/47 DÁTUM: 12.06.13. Belső ellenőrzési kézikönyv KIADÁS: 001. Tárgyszó: Igazgatás Azonosító: 182-101-2/10

Markhot Ferenc Kórház SZABÁLYZAT OLDAL: 1/47 DÁTUM: 12.06.13. Belső ellenőrzési kézikönyv KIADÁS: 001. Tárgyszó: Igazgatás Azonosító: 182-101-2/10 Markhot Ferenc Kórház SZABÁLYZAT OLDAL: 1/47 DÁTUM: 12.06.13. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. Iktatószám: Ü/559-1/10 Hatályba lépés: 2010.02.05. Belső ellenőrzési kézikönyv

Részletesebben

Értelmező rendelkezések

Értelmező rendelkezések 1 / 49 2013.11.29. 13:24 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről 2013.10.02 2013.12.31 18 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről

Részletesebben

Fogyatékosok Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

Fogyatékosok Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Fogyatékosok Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Autista személyek nyílt munkaerőpiaci részvételét elősegítő alternatív munkaerőpiaci szolgáltatás módszertanának és középtávú

Részletesebben

Tematikus tanácsadás nyertes pályázóknak. Szakmai előadás segédanyaga (kivonat) Csak a közbeszerzési törvénnyel együtt használandó! 2006. május 03.

Tematikus tanácsadás nyertes pályázóknak. Szakmai előadás segédanyaga (kivonat) Csak a közbeszerzési törvénnyel együtt használandó! 2006. május 03. Tematikus tanácsadás nyertes pályázóknak Szakmai előadás segédanyaga (kivonat) Csak a közbeszerzési törvénnyel együtt használandó! 2006. május 03. Előadó: közbeszerzési oktató okleveles építészmérnök hivatalos

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE FEUVE-RENDSZER SZERINT, A PM-ÚTMUTATÓ ALAPJÁN

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE FEUVE-RENDSZER SZERINT, A PM-ÚTMUTATÓ ALAPJÁN GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE FEUVE-RENDSZER SZERINT, A PM-ÚTMUTATÓ ALAPJÁN A szabályzat az intézmény mint költségvetési szerv folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői

Részletesebben

JOGSZABÁLY. I. ÉVFOLYAM, 10. SZÁM Ára: 1160 Ft 2009. ÁPRILIS 10. TARTALOM

JOGSZABÁLY. I. ÉVFOLYAM, 10. SZÁM Ára: 1160 Ft 2009. ÁPRILIS 10. TARTALOM I. ÉVFOLYAM, 10. SZÁM Ára: 1160 Ft 2009. ÁPRILIS 10. oldal JOGSZABÁLY 6/2009. (II. 25.) OKM rendelet a helyi önkormányzatok által fenntartott kõszínházak, bábszínházak 2009. évi támogatásáról... 1585 UTASÍTÁS

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről OptiJUS Opten Kft. I 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről 2013.10.2. és 2013.12.31. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV MINTA

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV MINTA BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV MINTA 2013. február Tartalom Bevezető a Belső Ellenőrzési Kézikönyv Mintához... 5 I. Bevezetés... 9 II. A belső ellenőrzés hatáskörét, feladatait és céljait meghatározó belső

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont ESZKÖZÖK ÉS A FORRÁSOK LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA Martonvásár, 2012. március 20. Bedő Zoltán főigazgató 1 LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya Hatályos: 2013.01.01 2013.06.30. 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

HU-Budapest: Különleges közúti személyszállítási szolgáltatások 2013/S 040-064440. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Különleges közúti személyszállítási szolgáltatások 2013/S 040-064440. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/18 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64440-2013:text:hu:html HU-Budapest: Különleges közúti személyszállítási szolgáltatások 2013/S 040-064440 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Dokumentáció Hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárásban

Dokumentáció Hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárásban Dokumentáció Hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárásban Személyi számítógépek beszerzése tárgyban Makó Város Önkormányzata 6900 Makó, Széchenyi tér 22. 2011. Tisztelt Ajánlattevő,

Részletesebben

Gazdálkodási szabályzat

Gazdálkodási szabályzat Magyar Úszó Szövetség Gazdálkodási szabályzat Budapest, 2008. április 27. Mellékletek: - Számlakeret, számlarend - Házipénztár kezelési Szabályzat - Leltározási és selejtezési Szabályzat 1 A Magyar Úszó

Részletesebben

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól Az épített

Részletesebben