KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ GYAKORLATI-IRÁSBELI VIZSGADOLGOZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ GYAKORLATI-IRÁSBELI VIZSGADOLGOZAT"

Átírás

1 NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 24/4-86/2015. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: március óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti és 1 fm. példányban Egy példány: lap Kapják elosztó szerint. Ez a: sz. fm. példány M GYAKORLATI-IRÁSBELI VIZSGADOLGOZAT Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: Ellenőrzési ismeretek alkalmazása Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat száma, megnevezése: 1. vizsgafeladat: Ellenőrzési ismeretek alkalmazása a feladatlap alapján. "A változat Kidolgozási idő: 300 perc Szakképesítés OKJ azonosító száma: Megnevezése: Mérlegképes könyvelő A vizsga ideje: március óra P. H március KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ

2 I. FELADATCSOPORT megoldása 1. Feladatrész megoldása A feladat megoldásaként a vizsgázónak el kell készítenie az ellenőrzéssel megbízott belső ellenőr megbízólevelét. A megbízólevél tartalmazza: a kiállító szervezet megnevezését, címét, (MÁRCIUS Zrt. ) a megbízólevél számát (iktatószámát, nyilvántartási számát), a Megbízólevél megnevezést, az ellenőr(ök) nevét, beosztását, az ellenőrzött szervezet(ek), helyszínek megjelölését, a helyszíni ellenőrzés időszakát, (csak év lehet) az ellenőrzés tárgyának megjelölését, (csak a költségtervezési utalványozási feladatok ellenőrzése lehet!) az ellenőrzési programra való hivatkozást, a megbízólevél érvényességi idejét, (csak február lehet.) a kiállítás keltét (amely meg kell, hogy előzze az ellenőrzés február 11. kezdő időpontját), a megbízólevél kiadmányozására jogosult aláírását és bélyegző lenyomatát. (csak a vezérigazgató lehet!) ÉRTÉKELÉS: A megbízólevélre maximum tíz pont kapható. Nem teljes megoldás esetén pontlevonás jár a kidolgozás hiányosságaitól függően. (A feladatra három pontnál kevesebb nem adható.) 2. Feladatrész megoldása: A vizsgázónak megoldásként vizsgálati programot, annak mindhárom (I. Bevezető, II. Részletes vizsgálati feladatok, III. Vizsgálatszervezési feladatok) részét ki kell dolgoznia a költségtervezési és utalványozási feladatok ellenőrzésével kapcsolatban. A feladatra több jó megoldás lehetséges, ezek közül az alábbiakban egy megoldási vázlatot mutatunk be annak érzékeltetésére, hogy a vizsgázónak a kidolgozás során a tananyag alapján milyen alaki és tartalmi követelményeknek kell megfelelnie. Vizsgálati program a MÁRCIUS Zrt.-nél (..cím) A költségtervezési és utalványozási feladatok ellenőrzéséhez I. Bevezető rész A vizsgálatot elrendelő neve, beosztása: (csak a vezérigazgató lehet!) A vizsgált időszak: (csak a év lehet) A vizsgálatot végzők neve, beosztása: * KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ 2

3 A vizsgálat ideje: (csak február 11. és 16. között lehet) * A megbízólevél száma: * A vizsgálat célja annak megállapítása, hogy... A vizsgálat célja jelen esetben kizárólag a költségtervezési és utalványozási feladatok ellenőrzésére kell, hogy kiterjedjen. Természetesen e részt konkrét nevekkel, adatokkal kell kidolgozni. (*) A III. részben is szerepeltethető! II. Részletes vizsgálati feladatok Ebben a részben kell a vizsgázónak kidolgoznia a vizsgálat céljával összhangban azokat a konkrét vizsgálati feladatokat, kérdéseket, amelyek alapján a vizsgálatot el kell végeznie. Lehetséges vizsgálati feladatok a költségtervezési feladatok ellenőrzése területén (nem teljes körűen): Megfelelően készítik-e el a Társaságnál a legfontosabb költségek terveit? Megfelelő-e a költségek tervezésének módszere és rendszere? Az önköltségcsökkentés Társaságon belüli elszámolási rendjét megfelelően alakították-e ki? A költségtervek kényszerítenek-e a takarékosságra, a tartalékok feltárására és hasznosítására? A költségtervek összeállításába bevonták-e az érdekelteket? A költségtervek tartalmukban, szerkezetükben alkalmasak-e a költséggazdálkodás irányítására, a költségek befolyásolására, a beszámoltatás és elszámoltatás végrehajtására? A tervezés során korszerű módszereket és eljárásokat alkalmaznak-e? A Társaság biztosítja-e a megfelelően képzett munkaerőt és az informatikai rendszert a költségtervek összeállításához? Kikérték-e az érdekeltek véleményét és a költségterveket összehangolták-e a Társaság többi tervével? stb. Lehetséges vizsgálati feladatok a költségutalványozási feladatok ellenőrzése területén (nem teljes körűen): Kellő gonddal alakították-e ki az utalványozást végző szerveket, választották-e ki a személyeket? Megalapozottan dolgozták-e ki az utalványozás alapját képező normákat, normatívákat, terv- és keretszámokat, és azokat folyamatosan felülvizsgálják és aktualizálják-e? Megfelelően szervezték-e meg az utalványozás bizonylati rendjét? Az utalványozási bizonylatokat szigorú számadás alá vonták-e? Betartják-e az utalványozás fegyelmét? KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ 3

4 Megfelelően szabályozták-e a pótutalványozást? Folyamatosan vizsgálják-e az esetleges pótutalványozás okait? stb. III. Vizsgálatszervezési feladatok Ebben a részben meg kell határoznia a vizsgázónak az ellenőrzés módszerét, amely ebben az esetben kizárólag mintavételes lehet. A vizsgálat megállapításait még a jelentés leadása előtt egyeztetni kell az érintettekkel. (Konkrétan meghatározva, hogy kikkel.) A jelentéshez csatolni kell mindazon bizonyító okmányokat, melyekkel a negatív megállapításokat alátámasztották. Szerepelnie kell a vizsgálati jelentés leadási határidejének. A fentieken kívül szerepelhetnek természetesen más vizsgálatszervezési feladatok is. Dátum és a jóváhagyó aláírás (aki csak a vezérigazgató lehet) meglétét a vizsgálati program végén feltétlenül ellenőrizzük. E részt konkrét adatokkal, dátumokkal stb. kell elkészíteni, csak akkor fogadható el. ÉRTÉKELÉS A megoldás abban az esetben fogadható el, és értékelhető legfeljebb tíz ponttal, ha a vizsgálati program I. Bevezető és III. Vizsgálatszervezési feladatok részeket teljes körűen, és a II. Részletes vizsgálati feladatok -ból legalább nyolc elfogadható (vizsgálati feladatot) kérdést tettek fel. A feladatra akkor kapható maximális pont, ha a vizsgálati program I. és III. részeket hibátlanul elkészítették és legalább tizenkettő megfelelő kérdést tettek fel az alaki követelmények betartása mellett. Amennyiben a konkrét vizsgálati feladatokat nemcsak a megadott témakörökkel kapcsolatban jelölik ki, akkor nem a témakörökhöz kapcsolódó vizsgálati feladatokra pont nem adható! 3. Feladatrész megoldása: A feladat megoldásaként az előző feladatban kidolgozott vizsgálati program alapján elvégzett ellenőrzés megállapításait kell vizsgálati jelentésbe foglalni a bevezető rész nélkül. A Vizsgálati jelentés II. Részletes megállapításokat és a III. Összefoglaló következtetések, javaslatok részből a javaslatokat kell elkészítenie a vizsgázónak. A részletes megállapítások részben a pozitív megállapítások mellett negatív (hibát feltáró) megállapításokat is szerepeltetni kell és egy jelentős hibát is. Lehetséges hibaként állapítható meg a költségtervezési feladatok ellenőrzése területén (nem teljes körűen): A Társaságnál a legfontosabb költségek tervei közül a segédanyag felhasználások terveit nem készítették el. A költségek tervezésének módszere nem felel meg a Társaság sajátosságainak. Az önköltségcsökkentés Társaságon belüli elszámolási rendjét csak részben alakították ki. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ 4

5 A költségtervek túl általánosak, nem kényszerítenek a takarékosságra, a tartalékok feltárására és hasznosítására. A költségtervek tartalmukban, szerkezetükben alkalmasak a költséggazdálkodás irányítására, de a költségek befolyásolására, a beszámoltatás és elszámoltatás végrehajtására már nem. A tervezés során nem alkalmazzák a korszerű módszereket és eljárásokat. A Társaság nem biztosította a megfelelően képzett munkaerőt. Nagyon sok az újonnan felvett ember. Az informatikai rendszer korszerűtlen, nem alkalmasak a költségtervek összeállításához. A költségtervek összeállításába csak a felsővezetőket vonták be. A költségterveket nem hangolták össze a Társaság többi tervével. stb. Lehetséges hibaként állapítható meg a költségutalványozási feladatok ellenőrzése területén (nem teljes körűen): Az utalványozást végző szerveket, személyeket az érintettek személyes jelentkezései során választották ki. Az utalványozás alapját képező normákat, normatívákat, terv- és keretszámokat ugyan megalapozottan kidolgozták, de azokat 2013-ban állapították meg, aktualizálásuk nem történt meg. Az utalványozás bizonylati rendje ugyan elkészült, de azt az Igazgatóság nem hagyta jóvá. Az utalványozási bizonylatok nem tartoznak a szigorú számadású nyomtatványok közé. Az utalványozás fegyelmét hat esetben nem tartották be. Csak részben szabályozták a pótutalványozás rendjét. Egyáltalán nem vizsgálják az esetleges pótutalványozás okait. stb. Jelentős hiba lehet például: A Társaságnál a legfontosabb költségek tervei közül a segédanyag felhasználások terveit nem készítették el. A költségterveket nem hangolták össze a Társaság többi tervével. Az utalványozás alapját képező normákat, normatívákat, terv- és keretszámokat ugyan megalapozottan kidolgozták, de azokat 2013-ban állapították meg, aktualizálásuk nem történt meg. stb. A hibákat konkrétan, az okok ismertetésével, a következtetéseket adatokkal, tényekkel kell megkövetelni, csak az így kidolgozott megoldás fogadható el. Meg kell követelni a jelentős hiba meglétét és azt, hogy a javaslatok minden feltárt hiba kijavítására kiterjedjenek. Ugyancsak meg kell követelni a záradékok meglétét. A megismerési záradékban az illetékes vezetővel kell megismertetni a jelentést. Felelősséget csak kárt okozó, vagy jogszabálysértő KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ 5

6 mulasztás esetén kell felvetni. A felelőségi záradék estében követeljük meg a jelentés felelősséget tartalmazó pontjára való hivatkozást. ÉRTÉKELÉS A dolgozat elfogadhatóságának feltétele és tíz - tizenöt pont akkor kapható, ha a pozitív megállapítások mellett legalább nyolc konkrétan megfogalmazott hibát, hiányosságot számszerűsítve, jól megállapítottak. A maximális pont abban az esetben kapható, ha a vizsgálati programban meghatározott vizsgálati feladatok alapján elvégezték a vizsgálatot és a pozitív megállapítások mellett legalább tizenegy, közöttük egy jelentős hiányosságot, hibát állapítottak meg, a jelentős hibáért a felelősséget felvetették és a javaslatokat is jól megtették, továbbá a (megismerési és felelősségi) záradékokat is jól kidolgozták. Vigyázzanak a programfegyelem betartására. Amennyiben a konkrét megállapításokat nemcsak a megadott témakörökkel kapcsolatban dolgozták ki, akkor nem a témakörökhöz kapcsolódó megállapításokra pont nem adható! Amennyiben a jelentést nem fogalmazásszerűen írja meg úgy a feladatrészre pont nem adható! Felhasznált irodalom az I. FELADATCSOPORTHOZ: dr. Birher Ilona Bodonyi Miklós dr. Sztanó Imre. Vörös László: Vállalkozások tevékenységének ellenőrzése A. rész 9.1. SALDO szakkönyv dr. Birher Ilona dr. Sztanó Imre Vladár Ferencné dr. Vörös László: Mintapéldák az ellenőrzés tantárgyhoz A. rész VII. fejezet Perfekt 081/2001. szakkönyv Blumné Bán Erika Vörös László: Az ellenőrzés rendszere és általános módszertana SALDO szakkönyv II. FELADATCSOPORT megoldása A vizsgálati program II. részletes vizsgálati feladatok részét kell a vizsgázónak összeállítania. A feladatra több jó megoldás lehetséges, ezek közül a következőkben bemutatunk egy megoldást nem teljes körűen: Lehetséges vizsgálati feladatok az árukészlet nyilvántartás ellenőrzése területén (nem teljes körűen): Kiállították-e valamennyi esetben a készletmozgás bizonylatait? Megfelelően állították-e ki az okmányokat tartalom, forma, aláírások tekintetében? Rögzítésre került-e valamennyi készletmozgást kísérő bizonylat a készletnyilvántartási rendszerben? Az adatok megbízhatóak, pontosak-e? Helyesen állapította-e meg a minimális és a maximális készletnagyságot a vállalkozás? Eljut-e a szükséges információ a beszerzéssel foglalkozó részleghez? A szükséges információ időben és megfelelő módon jut-e el a beszerzési részleghez? Kimutatható-e az elfekvő készlet? Történtek-e intézkedések a felhalmozódott készlet csökkentésére? Ha történtek intézkedések, akkor azok megfelelőek voltak-e? KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ 6

7 A kereskedelmi vállalkozásnál meghatározták-e és figyelik-e az optimális készletnagyságot? Figyeli-e a minimális készleteket adott áruféleségekből a vállalkozás? Megvalósul-e a beszerzés-készletezés adatainak összekapcsolása? Történtek-e megfelelő intézkedések a készletfeltöltésre? Megfelel-e a vállalkozás készletértékelési szabályzata a számviteli törvény előírásainak? Betartja-e a vállalkozás a szabályzatban foglaltakat? A beszerzési ár megállapítása, az árukészlet mérlegértékének a meghatározása a számviteli törvény előírásai szerint történik-e? stb. ÉRTÉKELÉS Minimális követelmény legalább hat szakszerűen megfogalmazott kérdés (vizsgálati feladat) szerepeltetése, ez esetben legfeljebb tíz pont adható. Legalább tíz vizsgálati feladat szerepeltetése esetén adható a maximális pont. Amennyiben a konkrét vizsgálati feladatokat nemcsak a megadott témakörrel kapcsolatban jelölik ki, akkor nem a megadott témakörhöz kapcsolódó vizsgálati feladatokra pont nem adható! Felhasznált irodalom a II. FELADATHOZ: dr. Birher Ilona Bodonyi Miklós dr. Sztanó Imre. Vörös László: Vállalkozások tevékenységének ellenőrzése C. rész ből Saldó szakkönyv dr. Birher Ilona dr. Sztanó Imre Vladár Ferencné dr. Vörös László: Mintapéldák az ellenőrzés tantárgyhoz. E. rész III. fejezet. Perfekt 081/2001. szakkönyv III. FELADATCSOPORT megoldása Elővizsgálat: az ellenőrzés első munkaszakaszában (a felkészülés éás adminisztratív előkészítés szakaszában) a cél és a feladat meghatározása céljából a helyszínen végzett információ- és adatgyűjtés, értékelés. Önellenőrzés: a munkafolyamatba épített ellenőrzés egyik formája. Jellemzője, hogy a tevékenységet, illetve az ellenőrzést ugyanaz a személy végzi. Önellenőrzés a gazdálkodó szervezeteknek (adóalanyoknak) számviteli nyilvántartásaik, beszámolójuk utólagos helyesbítésére elsősorban adózási tevékenységükhöz kapcsolódóan végzett kontrollja. A próbavizsgálat célja az ellenőrzés programjának tesztelése az ellenőrzésre való felkészülés időszakában, melynek eredménye alapján megítélhető az ellenőrzés céljának, terjedelmének, módszerének helyes megválasztása és eredménye alapján elvégezhető a szükséges korrekció. Kiegészítő vizsgálatra akkor kerül sor, ha az alapellenőrzés megállapítása a vizsgálattal érintett szervezet észrevétele alapján felülvizsgálatra szorul, és szükségessé válhat a tényállás tisztázása. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ 7

8 Rendszerellenőrzés: rendszerek (irányítási, végrehajtási, pénzügyi lebonyolítási, beszámolási és ellenőrzési) működésének átfogó vizsgálata, melynek keretében a szabályszerűség, szabályozottság, gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség kerül ellenőrzésre. Megbízhatósági ellenőrzés: a gazdálkodó szerv által működtetett folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési és a belső ellenőrzési rendszer megfelelőségének, az éves beszámolók számviteli alapelveknek való megfelelőségének ellenőrzése. Informatikai rendszerek ellenőrzése: a gazdálkodó szervnél működő informatikai rendszerek megbízhatóságának, biztonságának, valamint a rendszerben tárolt adatok teljességének, megfelelőségének, szabályosságának és védelmének vizsgálata. Utóellenőrzés (utóvizsgálat) valamely előzőleg végrehajtott ellenőrzés megállapításai, javaslatai alapján hozott intézkedések teljesítésének és azok hatásainak vizsgálatát, az intézkedések nyomon követését jelenti. ÉRTÉKELÉS A feladatra témakörönként másfél másfél pont akkor adható, ha az mindenben pontos kidolgozást tartalmaz. Csak a felsorolásra pont nem adható! A hibákért pontlevonás jár. Felhasznált irodalom a III. FELADATCSOPORTHOZ: Blumné Bán Erika Vörös László: Az ellenőrzés rendszere és általános módszertana A. rész 2.3.j) SALDO szakkönyv KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ 8

193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet. a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről. I. Fejezet. A rendelet hatálya

193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet. a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről. I. Fejezet. A rendelet hatálya 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. -a (2) bekezdésének u) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Belső Ellenőrzési Kézikönyve (Szabályzata)

Belső Ellenőrzési Kézikönyve (Szabályzata) TESTNEVELÉSI EGYETEM Belső Ellenőrzési Kézikönyve (Szabályzata) Belső ellenőrzés Budapest 2015.04.23. T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Bevezetés... 5 II. A szabályzat hatálya... 6 III. Belső ellenőrzési

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV MINTA

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV MINTA BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV MINTA 2013. február Tartalom Bevezető a Belső Ellenőrzési Kézikönyv Mintához... 5 I. Bevezetés... 9 II. A belső ellenőrzés hatáskörét, feladatait és céljait meghatározó belső

Részletesebben

Tematikus összefoglaló a gazdasági tevékenységek ellenőrzéséhez

Tematikus összefoglaló a gazdasági tevékenységek ellenőrzéséhez Dr. Túróczi Imre Tematikus összefoglaló a gazdasági tevékenységek ellenőrzéséhez Szolnoki Főiskola Szerző: Dr. Túróczi Imre Lektor: Dr. Kovács Árpád ISBN 978-963-89339-3-5 Szolnok, 2011. Előszó Tisztelt

Részletesebben

SEGÉDLET A PÁRTOK MŰKÖDÉSÉT SEGÍTŐ ALAPÍTVÁNYOK GAZDÁLKODÁSA TÖRVÉNYESSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSÉHEZ

SEGÉDLET A PÁRTOK MŰKÖDÉSÉT SEGÍTŐ ALAPÍTVÁNYOK GAZDÁLKODÁSA TÖRVÉNYESSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSÉHEZ SEGÉDLET A PÁRTOK MŰKÖDÉSÉT SEGÍTŐ ALAPÍTVÁNYOK GAZDÁLKODÁSA TÖRVÉNYESSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSÉHEZ 2009. 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési Főcsoport 1312.

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2012. KÉSZÍTETTE: DR. TÖRÖK KATALIN BELSŐ ELLENŐRZÉSI VEZETŐ Győr, 2012. november Tartalom I. Bevezetés... 3 II. A belső ellenőrzés hatáskörét, feladatait és céljait meghatározó

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV SOPRON 2013 A Nyugat-magyarországi Egyetemen (a továbbiakban: Egyetem) a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről

Részletesebben

A KECSKEMÉTI FŐISKOLA BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE

A KECSKEMÉTI FŐISKOLA BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE A KECSKEMÉTI FŐISKOLA BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE Készítette: Horváth Béla belső ellenőrzési vezető Jóváhagyta: Dr. Ailer Piroska rektor Kecskemét 2013 Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 4 II. A belső ellenőrzés

Részletesebben

Markhot Ferenc Kórház SZABÁLYZAT OLDAL: 1/47 DÁTUM: 12.06.13. Belső ellenőrzési kézikönyv KIADÁS: 001. Tárgyszó: Igazgatás Azonosító: 182-101-2/10

Markhot Ferenc Kórház SZABÁLYZAT OLDAL: 1/47 DÁTUM: 12.06.13. Belső ellenőrzési kézikönyv KIADÁS: 001. Tárgyszó: Igazgatás Azonosító: 182-101-2/10 Markhot Ferenc Kórház SZABÁLYZAT OLDAL: 1/47 DÁTUM: 12.06.13. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. Iktatószám: Ü/559-1/10 Hatályba lépés: 2010.02.05. Belső ellenőrzési kézikönyv

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013.

SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013. SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013. Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 5 II. A belső ellenőrzés hatókörét, feladatait és céljait meghatározó belső ellenőrzési

Részletesebben

Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138 3571 /2014 (hivatal érkeztetési iktatószám) 2013. ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138 3571 /2014 (hivatal érkeztetési iktatószám) 2013. ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Dr. Péter András belső ellenőr/külső szakértő Mobil: 20/9941678; email: petaneco@freemail.hu Jelentést készítő: Név: Dr. Péter András belső ellenőr Aláírás: Dátum: 2014. február 10. Alsózsolcai Polgármesteri

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE FEUVE-RENDSZER SZERINT, A PM-ÚTMUTATÓ ALAPJÁN

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE FEUVE-RENDSZER SZERINT, A PM-ÚTMUTATÓ ALAPJÁN GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE FEUVE-RENDSZER SZERINT, A PM-ÚTMUTATÓ ALAPJÁN A szabályzat az intézmény mint költségvetési szerv folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői

Részletesebben

ZALAEGERSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ KONTROLLRENDSZERE ÁLTALÁNOS RÉSZ

ZALAEGERSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ KONTROLLRENDSZERE ÁLTALÁNOS RÉSZ 4. számú melléklet 1 ZALAEGERSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ KONTROLLRENDSZERE A Zalaegerszegi Polgármesteri Hivatal belső kontrollrendszerét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, (a továbbiakban

Részletesebben

Nyíregyházi Főiskola

Nyíregyházi Főiskola Nyíregyházi Főiskola BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án Módosítva: 2014. április 8., hatályba lép: 2014. április 10-én Tartalom I. Bevezető... 2

Részletesebben

SZAJOL KÖZSÉG BELSŐ ELLENŐRI 2013. ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

SZAJOL KÖZSÉG BELSŐ ELLENŐRI 2013. ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS SZAJOL KÖZSÉG BELSŐ ELLENŐRI 2013. ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján [Bkr. 48. a) pont] A belső ellenőrzés az önkormányzatnál külső

Részletesebben

Belső ellenőrzési kézikönyv

Belső ellenőrzési kézikönyv BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYIRATSZÁM: 4/101213/2014. Készítette: Ludvig Éva Belső ellenőrzési kézikönyv Hatályos: 2014. 10. 01.-től Készítette: Ludvig Éva belső ellenőrzési vezető

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 7-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 7-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 7-i ülésére Tárgy: Összefoglaló jelentés Zirc Városi Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzéséről Előadó: Sümegi Attila jegyző Előterjesztés

Részletesebben

Létszámgazdálkodás Szellemi és fizikai létszám Termelékenység vizsgálata Költségtervezés

Létszámgazdálkodás Szellemi és fizikai létszám Termelékenység vizsgálata Költségtervezés Létszámgazdálkodás Tervezett létszámszükséglet összhangban áll-e a gyártott termékösszetétellel, technológiai struktúrával, annak változásaival, a műszaki fejlesztéssel (lészámszakmai összetétel) Melyek

Részletesebben

Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2011. évben végzett pénzügyi-gazdasági ellenőrzésekről

Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2011. évben végzett pénzügyi-gazdasági ellenőrzésekről Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2011. évben végzett pénzügyi-gazdasági ellenőrzésekről A Belső Ellenőrzési Osztály és feladatellátásának általános bemutatása A 2011.

Részletesebben

BELSŐ KONTROLLRENDSZER

BELSŐ KONTROLLRENDSZER BELSŐ KONTROLLRENDSZER 4.számú függelék A Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Belső kontrollrendszerét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), az államháztartásról

Részletesebben

BELSŐ KONTROLLRENDSZER

BELSŐ KONTROLLRENDSZER BELSŐ KONTROLLRENDSZER Tura Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala BELSŐ KONTROLLRENDSZER Érvényes: 2010. augusztus 5 -től Jóváhagyta:... jegyző 3 BELSŐ KONTROLLRENDSZER Tura Város Önkormányzat

Részletesebben

Összefoglaló Jelentés a 2014. évi belső ellenőrzési tevékenységről. A. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

Összefoglaló Jelentés a 2014. évi belső ellenőrzési tevékenységről. A. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása Rédics Község Önkormányzata képviselő-testületének 49/2015.(V.29.) határozata a 2014. évi belső ellenőrzésről Rédics Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2014. évi belső ellenőrzési tevékenységről

Részletesebben

J A V A S L A T. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala 2013. évi belső ellenőrzési tervére

J A V A S L A T. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala 2013. évi belső ellenőrzési tervére Előterjesztő: Dr. Kovács János főjegyző Készítette: Cseh Béla Megbízott belső ellenőr (Reg.sz.: 5113853 ) J A V A S L A T a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala 2013. évi belső ellenőrzési

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1. Szabályzatkészítési kötelezettség... 3 1.2. A költségvetési szervek belső kontrollrendszere... 3 1.3.

Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1. Szabályzatkészítési kötelezettség... 3 1.2. A költségvetési szervek belső kontrollrendszere... 3 1.3. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1. Szabályzatkészítési kötelezettség... 3 1.2. A költségvetési szervek belső kontrollrendszere... 3 1.3. A szabályzat hatálya... 4 2. Folyamatba épített, előzetes és

Részletesebben

BELSŐ KONTROLLRENDSZER

BELSŐ KONTROLLRENDSZER BELSŐ KONTROLLRENDSZER E L Ő S Z Ó Az államháztartási belső pénzügyi ellenőrzési (ÁBPE) rendszer EU-konform átalakítása az elmúlt években megtörtént. Új jogszabályok születtek, illetve meglévők módosultak.

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Belső Kontroll Szabályzat

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Belső Kontroll Szabályzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Belső Kontroll Szabályzat Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától Érvényes: visszavonásig Tartalomjegyzék 1. A belső kontrollrendszer

Részletesebben

A KÖNYVVIZSGÁLAT ALAPJAI

A KÖNYVVIZSGÁLAT ALAPJAI Dr. Lukács János A KÖNYVVIZSGÁLAT ALAPJAI Budapesti Corvinus Egyetem Pénzügyi számvitel tanszék 2014. Tartalomjegyzék Előszó... 5 I. rész 1. Az ellenőrzés alapja... 7 1.1. Az ellenőrzés fogalma és célja...

Részletesebben

ÉVES ELLENŐRZÉSI. belső ellenőrzésről

ÉVES ELLENŐRZÉSI. belső ellenőrzésről 1 ÉVES ELLENŐRZÉSI Tápiógyörgye Község Önkormányzatnál belső ellenőrzésről JELENTÉS 20 ll. évben végzett 1. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása A Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Iroda Belső Ellenőrzési Csoport 3700 Kazincbarcika, Rákóczi tér 6. E-mail:belsoellenorzes@kazincbarcika.hu Tel. és fax

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV CREDIT-AUDIT Üzletviteli Szolgáltató Kft. 1146 Budapest, Thököly út 59/A. 1. emelet 1. Adószám: 11554819-2-42 BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV KÉSZÜLT A NEMZETGAZDASAGI-MINISZTÉRIUM AJÁNLÁSA ALAPJÁN TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben