KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ"

Átírás

1 NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 24/4-131/2014. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: június óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti és 1 fm. példányban Egy példány: lap Kapják elosztó szerint. Ez a: sz. fm. példány É Írásbeli vizsgatevékenység, javítási-értékelési útmutató vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: Ellenőrzési ismeretek alkalmazása Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat száma, megnevezése: 1. vizsgafeladat: Ellenőrzési ismeretek alkalmazása a feladatlap alapján. "A változat Kidolgozási idő: 300 perc Szakképesítés OKJ azonosító száma: Megnevezése: Mérlegképes könyvelő A vizsga ideje: június óra P. H június KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ 1

2 I. FELADATCSOPORT megoldása 1. Feladatrész A vizsgázónak megoldásként vizsgálati programot, annak mindhárom (I. Bevezető, II. Részletes vizsgálati feladatok, III. Vizsgálatszervezési feladatok) részét ki kell dolgoznia az áruátvétel szervezettsége, lebonyolítása, az áruátvételhez kapcsolódó adminisztrációs tevékenység ellenőrzésével kapcsolatban. A feladatra több jó megoldás lehetséges, ezek közül az alábbiakban egy megoldási vázlatot mutatunk be annak érzékeltetésére, hogy a vizsgázónak a kidolgozás során a tananyag alapján milyen alaki és tartalmi követelményeknek kell megfelelnie. Vizsgálati program a JÚNIUS Zrt.-nél (..cím) az áruátvétel szervezettsége, lebonyolítása, az áruátvételhez kapcsolódó adminisztrációs tevékenység ellenőrzéséhez I. Bevezető rész A vizsgálatot elrendelő neve, beosztása: (csak a vezérigazgató lehet!) A vizsgált időszak: (csak a január - május lehet) A vizsgálatot végzők neve, beosztása: * A vizsgálat ideje: (csak június 12. és 22. között lehet) * A megbízólevél száma: * A vizsgálat célja annak megállapítása, hogy... A vizsgálat célja jelen esetben kizárólag az áruátvétel szervezettsége, lebonyolítása, az áruátvételhez kapcsolódó adminisztrációs tevékenység ellenőrzésére kell, hogy kiterjedjen. Természetesen e részt konkrét nevekkel, adatokkal kell kidolgozni. (*) A III. részben is szerepeltethető! II. Részletes vizsgálati feladatok Ebben a részben kell a vizsgázónak kidolgoznia a vizsgálat céljával összhangban azokat a konkrét vizsgálati feladatokat, kérdéseket, amelyek alapján a vizsgálatot el kell végeznie. Lehetséges vizsgálati feladatok az áruátvétel szervezettsége, lebonyolítása, az áruátvételhez kapcsolódó adminisztrációs tevékenység ellenőrzése területén (nem teljes körűen): A Társaság belső szabályzatokban rögzítette-e az áruátvétel rendjét? Az áruátvétel szabályozása kiterjed-e minden áruféleségre? Kidolgozták-e az áruátvétel során figyelembe veendő minőségi szempontokat? Rögzítették-e szabályzatban az áruátvételi folyamat dokumentálási rendjét? KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ 2

3 A vizsgált időszakban a szállítók teljesítése igazodott-e a megrendelésekhez? A leszállított áru mennyiségben és minőségben megfelel-e a szerződésben rögzített feltételeknek? A mennyiségi, minőségi hiányosságok hogyan hatnak az értékesítési forgalom alakulására? A szállítási határidőket betartották-e a szállító partnerek? A mennyiségi áruátvételkor az árukísérő okmányok alapján tételesen ellenőrzik-e a beérkezett áruk mennyiségét? Az áruátvétellel foglalkozók betartják-e az előírásokat, nem felületes-e a mennyiségi és minőségi áruátvétel? A Társaság érvényesíti-e a szállítók felé a visszárukhoz kapcsolódó garanciális jogokat? A számlán szereplő árumennyiség ténylegesen beérkezett-e a Társasághoz? Az áruk bevételezése, a bevételezés bizonylatainak kiállítása a szabályzatban rögzítetteknek megfelelően történt-e? A szállítói számlák adatai egyeznek-e az átvett áruk szerződésben rögzített egységáraival? III. Vizsgálatszervezési feladatok Ezen részben meg kell határoznia a vizsgázónak az ellenőrzés módszerét, amely ebben az esetben tételes és próbaszerű is lehet. A vizsgálat megállapításait még a jelentés leadása előtt egyeztetni kell az érintettekkel. (Konkrétan meghatározva, hogy kikkel.) A jelentéshez csatolni kell mindazon bizonyító okmányokat, melyekkel a negatív megállapításokat alátámasztották. Szerepelnie kell a vizsgálati jelentés leadási határidejének. A fentieken kívül szerepelhetnek természetesen más vizsgálatszervezési feladatok is. Dátum és a jóváhagyó aláírás (aki csak a vezérigazgató lehet) meglétét a vizsgálati program végén feltétlenül ellenőrizzük. E részt konkrét adatokkal, dátumokkal kell elkészíteni, csak akkor fogadható el. A megoldás abban az esetben fogadható el, és értékelhető legfeljebb tíz ponttal, ha a vizsgálati program I. Bevezető és III. Vizsgálatszervezési feladatok részeket teljes körűen, és a II. Részletes vizsgálati feladatok -ból legalább nyolc elfogadható (vizsgálati feladatot) kérdést tettek fel. A feladatra akkor adható maximális pont, ha a vizsgálati program I. és III. részeket hibátlanul elkészítették és legalább tíz megfelelő kérdést tettek fel az alaki követelmények betartása mellett. Amennyiben a konkrét vizsgálati feladatokat nemcsak a megadott témakörrel kapcsolatban jelölik ki, akkor nem a témakörhöz kapcsolódó vizsgálati feladatokra pont nem adható! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ 3

4 2. Feladatrész A feladat megoldásaként az előző feladatban kidolgozott vizsgálati program alapján elvégzett ellenőrzés megállapításait kell vizsgálati jelentésbe foglalni a bevezető rész nélkül. A Vizsgálati jelentés II. Részletes megállapításokat és a III. Összefoglaló következtetések, javaslatok részből a javaslatokat kell elkészítenie a vizsgázónak. A részletes megállapítások részben a pozitív megállapítások mellett negatív (hibát feltáró) megállapításokat is szerepeltetni kell és egy jelentős hibát is. Lehetséges hibaként állapítható meg az áruátvétel szervezettsége, lebonyolítása, az áruátvételhez kapcsolódó adminisztrációs tevékenység ellenőrzése területén (nem teljes körűen): A Társaság belső szabályzatokban csak részben szabályozták az áruátvétel rendjét. Az áruátvétel szabályozása ruházati termékekre nem terjed ki. A minőségi szempontokat a ruházati termékek vonatkozásában nem dolgozták ki. A vizsgált időszakban a szállítók teljesítése tíz esetben nem igazodtak a megrendelésekhez. A leszállított áru mennyiségben és minőségben hat esetben nem feleltek meg a szerződésben rögzített feltételeknek. A minőségi hiányosságok negatívan hatottak az értékesítési forgalom alakulására. A szállítási határidőket négy esetben nem tartották be a szállító partnerek. A mennyiségi áruátvételkor az árukísérő okmányok alapján csak szúrópróbaszerűen ellenőrzik a beérkezett áruk mennyiségét. Az áruátvétellel foglalkozók csak részben tartják be az előírásokat. A mennyiségi és minőségi áruátvétel néhány esetben felületes. A Társaság kettő esetben nem érvényesítette a szállítók felé a visszárukhoz kapcsolódó garanciális jogokat. Az áruk bevételezése, a bevételezés bizonylatainak kiállítása a szabályzatban rögzítetteknek megfelelően négy esetben nem történt meg. A szállítói számlák adatai három esetben nem egyeznek az átvett áruk szerződésben rögzített egységáraival. Jelentős hiba lehet például: A Társaság belső szabályzatokban csak részben szabályozták az áruátvétel rendjét. A leszállított áru mennyiségben és minőségben hat esetben nem feleltek meg a szereződésben rögzített feltételeknek. A Társaság kettő esetben nem érvényesítette a szállítók felé a visszárukhoz kapcsolódó garanciális jogokat. A hibákat konkrétan, az okok ismertetésével, a következtetéseket forintadatokkal, tényekkel kell megkövetelni, csak az így kidolgozott megoldás fogadható el. Meg kell követelni a jelentős hiba meglétét és azt, hogy a javaslatok minden feltárt hiba kijavítására kiterjedjenek. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ 4

5 Ugyancsak meg kell követelni a záradékok meglétét. A megismerési záradékban az illetékes vezetővel kell megismertetni a jelentést. Felelősséget csak kárt okozó, vagy jogszabálysértő mulasztás esetén kell felvetni. A felelőségi záradék estében követeljük meg a jelentés felelősséget tartalmazó pontjára való hivatkozást. A dolgozat elfogadhatóságának feltétele és tíz - tizenöt pont akkor adható, ha a pozitív megállapítások mellett legalább nyolc konkrétan megfogalmazott hibát, hiányosságot számszerűsítve, jól megállapítottak. A maximális pont abban az esetben adható, ha a vizsgálati programban meghatározott vizsgálati feladatok alapján elvégezték a vizsgálatot és a pozitív megállapítások mellett legalább tíz, közöttük egy jelentős hiányosságot, hibát állapítottak meg, a jelentős hibáért a felelősséget felvetették és a javaslatokat is jól megtették, továbbá a (megismerési és felelősségi) záradékokat is jól kidolgozták. Vigyázzanak a programfegyelem betartására. Amennyiben a konkrét megállapításokat nemcsak a megadott témakörrel kapcsolatban dolgozták ki, akkor nem a témakörhöz kapcsolódó megállapításokra pont nem adható! Amennyiben a jelentést nem fogalmazásszerűen írja meg úgy a feladatrészre pont nem adható! 3. Feladatrész: A feladat értelmében kizárólag tanúsítvány (összesítő kimutatás) készíthető és fogadható el. Az elkészítendő teljes értékű bizonyító erejű okmánynak az áruátvétel ellenőrzése területén elkövetett valamilyen ténnyel kell foglalkoznia. A tanúsítványnak tartalmaznia kell a tanúsítvány címszót, továbbá, hogy az mit tartalmaz, ezt követően ha lehet táblázatosan az érintett adatokat, majd a hitelesítő záradékot (igazolva, hogy a tanúsítványban szereplő adatok megegyeznek az eredeti okmányok adataival), keltezést és a hitelesítő aláírását. A javítás során követeljük meg az alaki követelmények megléte mellett a fenti tartalmi követelmények maradéktalan betartását is. Hibaként lehet megállapítani például: A Társaság szállítói megrendelései és az ettől eltérő teljesítések. A leszállított áru mennyiségben és minőségben hat esetben nem feleltek meg a szerződésben rögzített feltételeknek. A feladatra csak akkor adható maximális pont, ha az mindenben pontos kidolgozást tartalmaz, a hibákért pontlevonás jár. Más okmány elkészítése esetén pont nem adható. Felhasznált irodalom az I. FELADATCSOPORTHOZ: dr. Birher Ilona Bodonyi Miklós dr. Sztanó Imre. Vörös László: Vállalkozások tevékenységének ellenőrzése C. rész 2.2-ből SALDO szakkönyv dr. Birher Ilona dr. Sztanó Imre Vladár Ferencné dr. Vörös László: Mintapéldák az ellenőrzés tantárgyhoz E. rész I. fejezet Perfekt 081/2001. szakkönyv Blumné Bán Erika Vörös László: Az ellenőrzés rendszere és általános módszertana SALDO szakkönyv KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ 5

6 II. FELADATCSOPORT megoldása A vizsgálati program II. részletes vizsgálati feladatok részét kell a vizsgázónak összeállítania. A feladatra több jó megoldás lehetséges, ezek közül a következőkben bemutatunk egy megoldást nem teljes körűen: Lehetséges vizsgálati feladatok a beszerzési források, szállítópartnerek kiválasztása területén (nem teljes körűen): Megfelelő ismérvek szerint történik-e szállítópartnerek kiválasztása? A kialakított rendszer az elvárások szerint működik-e? A konkrét beszerzések során a beszerzésért felelős személy vagy szervezet követi-e a beszerzési politikában rögzített szempontokat? Gazdaságossági számításokat végeztek-e? Hosszú vagy rövid távú szállítói partnereket választanak ki? Kialakították-e a szállítói partnerek minősítési szempontjait? A szállító partnereket folyamatosan minősítik-e? Mekkora arányban szerepelnek a beszerzések esetében a szerződéses partnerek? Az eseti megrendelések milyen okból következnek be? A szállítói partner kiválasztása során figyelembe vették-e az adott termék beszerzési árát? A beszerzési ár függ-e a beszerzendő mennyiségtől? Jelentős mennyiségű áru beszerzése esetében kap-e a Társaság mennyiségi engedményeket a beszerzési árból? Milyenek az egyes szállítói szerződések fizetési feltételei? A partnerek megbízhatósága terén végeztek-e vizsgálatokat? A szerződéskötésre jogosultak körét megfelelően szabályozták-e? A megkötendő szerződések megfelelnek-e a jogszabályi feltételeknek? A megkötött szerződésekről megfelelő nyilvántartást vezetnek-e? Minimális követelmény legalább nyolc szakszerűen megfogalmazott kérdés (vizsgálati feladat) szerepeltetése, ez esetben legfeljebb tíz pont adható. Legalább tizenkettő vizsgálati feladat szerepeltetése esetén adható a maximális pont. Amennyiben a konkrét vizsgálati feladatokat nemcsak a megadott témakörrel kapcsolatban jelölik ki, akkor nem a megadott témakörhöz kapcsolódó vizsgálati feladatokra pont nem adható! Felhasznált irodalom a II. FELADATHOZ: dr. Birher Ilona Bodonyi Miklós dr. Sztanó Imre. Vörös László: Vállalkozások tevékenységének ellenőrzése C. rész 2.2-ből Saldó szakkönyv dr. Birher Ilona dr. Sztanó Imre Vladár Ferencné dr. Vörös László: Mintapéldák az ellenőrzés tantárgyhoz. E. rész I. fejezet. Perfekt 081/2001. szakkönyv KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ 6

7 III. FELADATCSOPORT megoldása Nyilvántartások vagy dokumentumok felülvizsgálata: Az okmányok és nyilvántartások megvizsgálását jelenti. Különböző szintű szabályozók írják elő a bizonylatok, dokumentációk kötelező alaki és tartalmi követelményeit, ezek megléte, gyakorlati alkalmazásának helyessége képezi a felülvizsgálat tárgyát. Ide tartoznak a különböző okmányok és nyilvántartások megtekintése, alaki követelményeinek szemrevételezése, tartalmának megismerése. Újrakalkulálás: Kifejezetten számszaki szempontból történő felülvizsgálat, amely valamilyen kimutatásban, bizonylaton, nyilvántartásban szereplő számítások helyességének megismétléséből, vagy pedig olyan számítások elvégzéséből áll, amelyek a korábbi számítások helyességét igazolják. Az átszámítás elvégzéséhez ismernünk kell a vizsgált összeg és az annak alapját képező tényezők közötti összefüggést. Egyeztetés: A különböző okmányok, nyilvántartások adatainak egybevetését, összehasonlítását jelenti. Egyeztetést jelent az is, amikor a számlán szereplő értékesítési egységárakat összevetjük a kapcsolódó vállalkozási szerződésekben rögzített egységárak nagyságával, hiszen a számla alaki, és tartalmi kellékei megléte és számítási helyessége ellenére eltérés lehet az alkalmazott egységárakban, ami csak ily módon derül ki. Visszaigazolás (megerősítés): A számviteli nyilvántartásokban rögzített adatok, információk megerősítését kérő levélre adott válasz, jellemzően az ellenőrzött szervezettől független, külső személyektől, partnerektől. Ide tartozhat például a meghatározott fordulónapon a vevőkövetelések, szállítókkal szembeni tartozások egyenlegének megerősítése a partnerek által. A megerősítés vonatkozhat a külső fél birtokában lévő eszköz igazolására is. Amennyiben a saját és a partnerünk azonos eseményekre vonatkozó nyilvántartása nem egyezik, kérhető harmadik fél megerősítése is. Minden indirekt módszerű vizsgálati eszköz korrektül megfogalmazott kidolgozására adható három három pontot, összesen tizenkettő pontot. A hibákért pontlevonás jár. Felhasznált irodalom a III. FELADATCSOPORTHOZ: Blumné Bán Erika Vörös László: Az ellenőrzés rendszere és általános módszertana C. rész SALDO szakkönyv KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ 7

KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ GYAKORLATI-IRÁSBELI VIZSGADOLGOZAT

KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ GYAKORLATI-IRÁSBELI VIZSGADOLGOZAT NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 24/4-86/2015. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2015. március 05. 15.00-óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti és

Részletesebben

193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet. a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről. I. Fejezet. A rendelet hatálya

193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet. a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről. I. Fejezet. A rendelet hatálya 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. -a (2) bekezdésének u) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ. Írásbeli vizsgatevékenység, javítási-értékelési útmutató

KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ. Írásbeli vizsgatevékenység, javítási-értékelési útmutató NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 24/4-125/2014 Érvényességi idő: 2014 június 10 1300 - óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti és 1 fm példányban Egy példány:

Részletesebben

SEGÉDLET A PÁRTOK MŰKÖDÉSÉT SEGÍTŐ ALAPÍTVÁNYOK GAZDÁLKODÁSA TÖRVÉNYESSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSÉHEZ

SEGÉDLET A PÁRTOK MŰKÖDÉSÉT SEGÍTŐ ALAPÍTVÁNYOK GAZDÁLKODÁSA TÖRVÉNYESSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSÉHEZ SEGÉDLET A PÁRTOK MŰKÖDÉSÉT SEGÍTŐ ALAPÍTVÁNYOK GAZDÁLKODÁSA TÖRVÉNYESSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSÉHEZ 2009. 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési Főcsoport 1312.

Részletesebben

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint Az ISO 9001-es szabvány 4. fejezete: általános követelménye, hogy a szervezetnek meg kell határoznia, milyen folyamatokra van szükség a minőségirányítási

Részletesebben

A SZOKÁSOS PIACI ÁR MEGHATÁROZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ NYILVÁNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG JELENTŐSÉGE AZ ELLENŐRZÉSEK SORÁN

A SZOKÁSOS PIACI ÁR MEGHATÁROZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ NYILVÁNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG JELENTŐSÉGE AZ ELLENŐRZÉSEK SORÁN A SZOKÁSOS PIACI ÁR MEGHATÁROZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ NYILVÁNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG JELENTŐSÉGE AZ ELLENŐRZÉSEK SORÁN I. Bevezetés Az adóellenőrzések elsődleges feladata a jogszabályokban előírt adózói kötelezettségek

Részletesebben

Tematikus összefoglaló a gazdasági tevékenységek ellenőrzéséhez

Tematikus összefoglaló a gazdasági tevékenységek ellenőrzéséhez Dr. Túróczi Imre Tematikus összefoglaló a gazdasági tevékenységek ellenőrzéséhez Szolnoki Főiskola Szerző: Dr. Túróczi Imre Lektor: Dr. Kovács Árpád ISBN 978-963-89339-3-5 Szolnok, 2011. Előszó Tisztelt

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV MINTA

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV MINTA BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV MINTA 2013. február Tartalom Bevezető a Belső Ellenőrzési Kézikönyv Mintához... 5 I. Bevezetés... 9 II. A belső ellenőrzés hatáskörét, feladatait és céljait meghatározó belső

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Könyvvezetési kötelezettség és számviteli politika... 5 3. Általános rész... 6 3.1. A számviteli politika

Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Könyvvezetési kötelezettség és számviteli politika... 5 3. Általános rész... 6 3.1. A számviteli politika Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Könyvvezetési kötelezettség és számviteli politika... 5 3. Általános rész... 6 3.1. A számviteli politika fogalma... 6 3.2. Értelmező rendelkezések és fogalmak... 7

Részletesebben

JOGSZABÁLY. I. ÉVFOLYAM, 10. SZÁM Ára: 1160 Ft 2009. ÁPRILIS 10. TARTALOM

JOGSZABÁLY. I. ÉVFOLYAM, 10. SZÁM Ára: 1160 Ft 2009. ÁPRILIS 10. TARTALOM I. ÉVFOLYAM, 10. SZÁM Ára: 1160 Ft 2009. ÁPRILIS 10. oldal JOGSZABÁLY 6/2009. (II. 25.) OKM rendelet a helyi önkormányzatok által fenntartott kõszínházak, bábszínházak 2009. évi támogatásáról... 1585 UTASÍTÁS

Részletesebben

127/2008. (XII. 18.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKEZELÉSI S Z A B Á L Y Z A T A

127/2008. (XII. 18.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKEZELÉSI S Z A B Á L Y Z A T A 127/2008. (XII. 18.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKEZELÉSI S Z A B Á L Y Z A T A BUDAPEST 2008 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 4 I. LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT... 4 1. A szabályzat célja...

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Készült: 2011. június 1. Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. Általános feltételek... 5 2. Kifizetési igénylések típusai: előleg, időközi, záró... 7 2.1. Normál előleg...

Részletesebben

Gazdálkodási szabályzat

Gazdálkodási szabályzat Magyar Úszó Szövetség Gazdálkodási szabályzat Budapest, 2008. április 27. Mellékletek: - Számlakeret, számlarend - Házipénztár kezelési Szabályzat - Leltározási és selejtezési Szabályzat 1 A Magyar Úszó

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

Írásbeli vizsgatevékenység, javítási-értékelési útmutató

Írásbeli vizsgatevékenység, javítási-értékelési útmutató NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 24/-77/2014. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2014. május 13. 13.00 -óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti és

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ buszba épített direkt digitális tüdőszűrő berendezés beszerzése tárgyú, közösségi értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljáráshoz

Részletesebben

Kitöltési útmutató az AEO Önértékelési kérdőívhez

Kitöltési útmutató az AEO Önértékelési kérdőívhez 2. számú melléklet Kitöltési útmutató az AEO Önértékelési kérdőívhez Az AEO Önértékelési kérdőív célja, hogy segítséget nyújtson Önnek az AEO-státusz megszerzésével kapcsolatos követelmények megértésében,

Részletesebben

Markhot Ferenc Kórház SZABÁLYZAT OLDAL: 1/47 DÁTUM: 12.06.13. Belső ellenőrzési kézikönyv KIADÁS: 001. Tárgyszó: Igazgatás Azonosító: 182-101-2/10

Markhot Ferenc Kórház SZABÁLYZAT OLDAL: 1/47 DÁTUM: 12.06.13. Belső ellenőrzési kézikönyv KIADÁS: 001. Tárgyszó: Igazgatás Azonosító: 182-101-2/10 Markhot Ferenc Kórház SZABÁLYZAT OLDAL: 1/47 DÁTUM: 12.06.13. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. Iktatószám: Ü/559-1/10 Hatályba lépés: 2010.02.05. Belső ellenőrzési kézikönyv

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2012. KÉSZÍTETTE: DR. TÖRÖK KATALIN BELSŐ ELLENŐRZÉSI VEZETŐ Győr, 2012. november Tartalom I. Bevezetés... 3 II. A belső ellenőrzés hatáskörét, feladatait és céljait meghatározó

Részletesebben

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól Az épített

Részletesebben

MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM NEMZETI BIZTONSÁGI FELÜGYELET MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ a 2010. április 1. előtt keletkezett minősített adatok felülvizsgálatához Kiadja: a Közigazgatási és Igazságügyi

Részletesebben

ZALAEGERSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ KONTROLLRENDSZERE ÁLTALÁNOS RÉSZ

ZALAEGERSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ KONTROLLRENDSZERE ÁLTALÁNOS RÉSZ 4. számú melléklet 1 ZALAEGERSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ KONTROLLRENDSZERE A Zalaegerszegi Polgármesteri Hivatal belső kontrollrendszerét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, (a továbbiakban

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013.

SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013. SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013. Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 5 II. A belső ellenőrzés hatókörét, feladatait és céljait meghatározó belső ellenőrzési

Részletesebben

Belső Ellenőrzési Kézikönyve (Szabályzata)

Belső Ellenőrzési Kézikönyve (Szabályzata) TESTNEVELÉSI EGYETEM Belső Ellenőrzési Kézikönyve (Szabályzata) Belső ellenőrzés Budapest 2015.04.23. T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Bevezetés... 5 II. A szabályzat hatálya... 6 III. Belső ellenőrzési

Részletesebben

SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉS 2009.

SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉS 2009. MKVK SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉS 2009. Budapest, 2009. 1 2 A magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok változásai Készítette: Boros Judit KPMG Hungaria Kft. 3 4 Bevezetés A jelen fejezet a következő témákkal

Részletesebben

A könyvvizsgálat fogalmi köre

A könyvvizsgálat fogalmi köre MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék KÖNYVVIZSGÁLAT A könyvvizsgálat fogalmi köre Dr. Pál Tibor I. Fogalmi kör A piacgazdaság

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK 1052 Budapest Apáczai Csere János utca 10. Az ajánlatkérő ezúton hívja fel a dokumentációba betekintő valamennyi gazdasági szereplő figyelmét arra, hogy a dokumentáció írható változatának

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2010. április 1-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2009. évi ellenőrzési tapasztalatokról Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Általános feltételek... 3 3. Kifizetési igénylések típusai: előleg, időközi, záró... 4 3.1. Előleg... 4 3.1.1. Az előlegigénylés

Részletesebben

Belső ellenőrzési kézikönyv

Belső ellenőrzési kézikönyv BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYIRATSZÁM: 4/101213/2014. Készítette: Ludvig Éva Belső ellenőrzési kézikönyv Hatályos: 2014. 10. 01.-től Készítette: Ludvig Éva belső ellenőrzési vezető

Részletesebben