A DLT Kft. által tervezett és gyártott 11 tengelyes robotos hegesztőcella részlete.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A DLT Kft. által tervezett és gyártott 11 tengelyes robotos hegesztőcella részlete. www.magesz.hu"

Átírás

1 2011 VIII. évfolyam 4. szám Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association Fotó: DLT Kft. A DLT Kft. által tervezett és gyártott 11 tengelyes robotos hegesztőcella részlete A TARTALOMBÓL: Bemutatkozik a Weinberg '93 Kft. ECCS díj átadása 15. sz. Fémszerkezeti Konferencia 130 éves a magyar tűzihorganyzó ipar Korányi emlékülés Párizsi Szajna-hidak A MAGÉSZ pályázati felhívásai

2 Kellemes karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag, boldog új évet kívánunk! melegen és hidegen hengerelt, valamint bevonatos hasított szalagok, kötegelve, illetve előírás szerint csomagolva méretre szabott hidegen hengerelt és bevonatos táblalemezek alakos alkatrészek plazmaés lángvágása melegen és hidegen hengerelt táblalemezek bevonatos lemezek nyitott és zárt szelvények rúd- és idomacélok acélcsövek betonacélok, síkhálók hegesztőanyagok húzott rúd- és idomacélok Méretre szabott szolgáltatások! telefon: fax:

3 TÁJÉKOZTATÓ AZ ELNÖKSÉGI ÜLÉSRŐL A MAGÉSZ elnöksége szeptember 21-én a WEINBERG 93 Építő Kft.-nél (3950 Sárospatak, Malomkőgyár u. 7.) tartotta ülését. Az ülést Markó Péter elnök vezette. Az alábbi témák kerültek megtárgyalásra: I. AJÁNLÁSOK MEGFOGALMAZÁSA A KÖVETKEZŐ ÉV MUNKA- TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A tagdíj mértéke 2012-ben Tagdíjfizetési rendszerünk jónak bizonyult. A mértékén 3 év kihagyással 2011-ben kismértékben, részben változtattunk (az egyéni tagok díját 3000 Ft/év-vel, a pártoló tagok díját Ft/év-vel emeltük), és jelenlegi gazdálkodásunk mellett úgy tű nik, hogy 2012-ben nem szüksé ges változtatni. Végleges döntést a 2012 áprilisában összehívandó köz gyűlésünk hoz. Elnökségi ülések Javaslat helyszínekre: március BME június DAK Kft szeptember Rutin Kft december MVAE Közgyűlés Április: 2012-ben tisztségviselőket nem vá lasztunk, ezért csak az évi rendes közgyűlést hívjuk ös sze. Munkaterv 2012 Részletezésére a következő elnökségi ülésen kerül sor. II. SZAKMAI KONFERENCIÁK, RENDEZVÉNYEK Az idei betervezett programok részletezése (II. félév) EUROSTEEL 2011 Konferencia Budapesten Kiemelt támogató a MAGÉSZ. A ren dezvényre a MAGÉSZ részéről Markó Péter kapott meghívást. Dr. Dunai László adott tájékoztatást. KORÁNYI emlékülés, 2011 Szeptember 16-án rendezték meg a BME-n. Korábbi elnökségi ülés döntése ér tel mében a MAGÉSZ a rendez vényt Ft+áfá-val támogatta. (Résztvevők: 110 fő) Markó Péter adott tájékoztatást. CLOOS hegesztőgép-bemutató A MAGÉSZ, a CROWN és a CLOOS szervezésében, szeptember 28-án rendezik meg a Duna újvárosi Főiskolán. Tapasztalatcsere az EN 1090 szabvány bevezetéséről Az elnökség a javaslatot jóváhagyta az alábbi módosítással: A rendezvény időpontja akkor legyen, mikor már van Magyarországon a témával foglalkozó akkreditált szervezet, amely előadást tart. Időközben elnö künk tárgyalást folytatott az ÉMI-TÜV SÜD Kft. osz tályvezetőjével (Wiegand Krisztinával) és megálla podtak egy közös rendezvény megtartásában, mi után a fenti cég az első akkreditált szervezet Magyar országon. A rendezvényt október 20-án tartjuk Telkiben. 15. sz. Fémszerkezeti Konferencia október 13. (A MAGÉSZ Magyar Könnyűszerke ze tes Egyesület (MKE) ALUTA ren dezésében.) Fő témakör: Fémszerkezetek az energiagazdálkodás szolgá latában. A MAGÉSZ részéről 3 elő adás hangzik el. ÉVZÁRÓ RENDEZVÉNY december Markó Péter értékelése a évről és kilátások a évre. 2. Noll Tamás, a Magyar Építész Kamara elnökének előadása. Szövetségi hírek Association News Hírek News A MAGÉSZ pályázati felhívásai Nemzetközi elismerésben részesültek a budapesti Liszt Ferenc Repülőtér Skycourt (Égi Udvar) acélszerkezetének tervezői és kivitelezői Beszámoló A 15. sz. Fémszerkezeti Konferenciáról Füstgáztisztító tornyok acélszerkezete. 12 Ünnepi ülés a Magyar Tudományos Akadémián Tűzihorganyzott acélszerkezetek szerepe a hazai acélszerkezet-gyártó iparágban Bemutatjuk tagvállalatainkat: Weinberg 93 Építő Kft Duga Marcell az év Fiatal Statikusa!.. 24 Az ortotrop pályalemezű hídépítésünk fél évszázada Védőgázok hatása a hegesztett kötések mechanikai tulajdonságaira Cloos hegesztőgép-bemutató a Dunaújvárosi Főiskolán Korányi emlékülés a BME Dísztermében ben is NAGÉV CINK bevonatok.. 44 Párizsi Szajna-hidak Nem csak a turista szemszögéből Parisian bridges upon the Seine Beyond the tourist s viewpoint Fedett acélszerkezetű parkoló vizsgálati méréseinek eredménye Expertise assessment of roof parking steel structure A harmonizált szabványok és a CE jel szerepe nyomástartó berendezések és acélszerkezetek gyártásában Szakmai konferencia az aktualitások jegyében The role of harmonized standards and of the CE mark in the manufacture of pressure equipment and steel structures. Professional conferences in the light of current issues Az új vásárosnaményi Tisza-híd Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association Acélszerkezetek 2011/4. szám 1

4 III. EGYEBEK Az ECCS Nívódíj pályázata A 10/2011 sz. Elnökségi határozat alapján szövetségünk pályázatot nyújtott be az európai ECCS díj ra. Díjra javasolta a KÉSZ által megvalósított projektet: Ferihegyi re pü lőtér SkyCourt épület acél - szerkezete. A díjat szeptember 22-én adják át Pots damban. Dr. Dunai László tájékoztatta a részt vevőket, hogy a díj a tagorszá - gok nemzeti szövetségeinek előterjesztése alapján kerül átadásra. Kilépés A MOLNÁR Zrt. bejelentette kilépését július 1-jén. Pénzügyi helyzet A tartozások rendezésére kiküldött levelünkre és telefonos megkeresésünkre tagjaink nagy része kiegyenlítette a kiszámlázott összeget. Akik a tértivevényesen kiküldött fizetési felszólítást átvették, de nem fizettek és nagy a tartozásuk, azoknak ügyvédi felszólítást küld tünk. Az elnökség egyhangú határozattal úgy döntött, hogy az alábbi té te leket követelésünkből leírjuk, mivel azok beszedésére nincs reális esély: BME Út-Vasútép. Tanszék Ft Iparterv Ft Keller Plusz Kft Ft Miskolci Egyetem Mechanika Tanszék Ft Via Pontis Ft Fiatal Statikusok Díja Szövetségünk Ft-tal támogatja a Fiatal Statikusok Díját, mivel azt az elnökség jóvá hagyta. Továbbá a MAGÉSZ által elkészített 12 nyelvű szótárból (CD-n van) is több példányt a rendezők rendelkezésére bocsátunk. Könyvkiadás Kiadtuk Az Északi vasúti híd átépítése című könyvet 1500 példányban. A kiszállítást is mi oldottuk meg. A bevétel kiadás kimutatást a következő elnökségi ülésre tudjuk elkészíteni, miután a számlákat megkapjuk. Tárgyi eszközök selejtezése Az elnökség egyhangú határozattal úgy döntött, hogy az ülésre elő terjesztett lista szerinti régi és használhatatlanná vált tárgyi eszközöket leselejtezzük. WEINBERG 93 Építő Kft. tájékoztatása Az elnökséget Derczó István ügyve zető igazgató tájékoztatta a Weinberg 93 Építő Kft. tevékeny sé géről. A tájékoztatásról és az üzemlátogatásról az elnökség tag jai el ismerően nyilatkoztak. 2 Acélszerkezetek 2011/4. szám

5 HÍREK A MAFE Magyar Acél- és Fémkereskedők Egyesülete november 23-án rendezte összevont szekcióülését Az évértékelő előadást Barczi Csaba elnök tartotta és vetí tett előadásban számolt be az előző időszak kereskedelmének és a MAFE szerepének alakulásáról. AZ EU IPARÁNAK ÚJ RENDELÉS- ÁLLOMÁNYA 1-6 / 2011 // 1-6 / I. félév európai összevetésben is jó volt a Mafe tagvállalatai részére 2011 ELEJÉN, A SZÁRNYALÓ IPARI MEGRENDELÉSEK HÚZTÁK FELFELÉ AZ EU SZERVIZCENTEREK ÉS A MAGYAR KERESKED K LAPOSTERMÉK-ELADÁSAIT GÉPEK JÁRM VEK FEHÉR ÁRU SÁRGA ÁRU FÉMTÖMEGCIKK +11% +9% 34% LEMEZEK M.H. LAPOSTERMÉK H.H. LAPOSTERMÉK GALVANIZÁLT ÉS BEVONATOS ROZSDAMENTES SSC DISZTRIBÚCIÓ LAPOSTERMÉK ELADÁSAI // 1-6 / % 130% 125% 120% 115% 110% 105% AZ ÖTVÖZETLEN ACÉL PIAC ÉS A MAFE NÖVEKEDÉSI ÜTEME A piac 2011 és a Mafe I. növekedésének FÉLÉVBEN üteme 134,5% 125,0% 120% 113% 112,7% 105% AZ EU ÉPÍT IPARÁNAK KIBOCSÁTÁSA 1-6 / 2011 // 1-6 / 2010 LAKÁSÉPÍTÉS NEM LAKÁS CÉLÚ FELÚJÍTÁS INFRATSRUKTÚRA EGYÉB ÉPÍTÉS -3% +8 % GERENDÁK PROFILOK IDOMACÉL BETONACÉL & HÁLÓ CSÖVEK HOSSZÚ ACÉLTERMÉK ELADÁS : EU ACÉL DISZTRIBÚCIÓ 1-6 /2011 // 1-6/2010 AZ EU ÉPÍT IPARÁNAK STAGNÁLÁSA ELLENTMOND AZ EU KÉSZLETEZ ACÉLKERESKED I KÖRÉBEN A MAGAS HOSSZÚ ACÉLTERMÉK ELADÁSI SZINTNEK. EZ MÉG INKÁBB IGAZ A MAGYAR PIACON 13% 100% Ötvözetlen acél összesen: Lapostermék Hosszútermék A piac változása A MAFE forgalom változása 2010 I. FÉLÉV = 100 FORRÁS: EUROMETAL AZ EURÓPAI ÉS A MAGYAR KERESKEDELMI ACÉLKÉSZLETEK É ALAKULÁSA július július EU KERESKEDELMI KÉSZLETEK (ELADÁSI NAPBAN) A MAFE FORGALMI SÚLYA A TELJES MAGYAR LÁTSZÓLAGOS ACÉLFELHASZNÁLÁSON BELÜL ENYHÉN N TT 2011 ELS FÉLÉVBEN É Mo. acélfelhasználás / MAFE 3 000,0 50,0% 2808, , ,0 45,0% 40,0% 100 na 2 000, , ,2 35,0% 30,0% 0% % 50 ton , ,0 500,00 23,2% 2% 23,9% 22,9% 1 074,6 18,6% 16,4% ,6 433,3 262,9 256,6 25,0% 20,0% AFE MA 15,0% 10,0% 50% 5,0% JUL 10 AUG SEP OKT NOV DEC MAFE JAN 11 FEB MAR APR MAI JUN JUL MAFE STOCKS (DAYS OF SALE) 0,0 0,0% I. fév. felhasználás MAFE MAFE/felh.% Marczis Gáborné Dr. a műszaki tudományok kandidátusa, az MVAE igazgatója elő adásá ban az acél ipar helyzeté ről és a kilátásokról tájékoz tatta a résztvevőket, rendkívüli érdeklődés közepette. Németh Dávid (ING Bank) és Kondrát Zsolt (MKB) vezető elemzők részvételével a Gazdasági és pénzpiaci kilátások ben téma körben folytattak megbeszélést a résztvevők. Acélszerkezetek 2011/4. szám 3

6 Megkezdődött a kreditpontos KÖNNYŰSZERKEZETES AKADÉMIA A 15 éves Magyar Könnyű szer kezetes Egyesület, az MKE szervezésé ben szeptember 29-én sikeresen megtartották a Könnyűszerkezetes Aka démia első előadási napját a BME Hidak és Szerkezetek Tanszékén. Már az első alkalommal igazolódott az Akadémia cél kitűzése: a könnyűszerkezetes építés iránt ér deklődő, felsőfokú végzettséggel rendelkező műszaki szakembe rek olyan új ismeretanyagot kapja nak, mely az egye temi/főiskolai ok tatásból kimaradt, vagy abban össze fog lalóan, célirányosan nem sze - repel. Az előadók, akik ennek az épí tési módnak a legjobb ismerői, képesek voltak akadémiai szinten ismereteik átadására, igazolva, hogy a meghirde tett program színvonala megfelel a továbbképzési felhívásában szereplő címnek. Az első előadási nap témája azoknak az anyagoknak és szerkezeti elemeknek az ismertetése volt, amelyek ezt a korszerű, új építési módot jellemzik, megvalósításánál felhasználják. Dr. Seregi György Széchenyi-díjas építőmérnök, c. egyetemi docens, az MKE elnöke bevezető előadásában a könnyűszerkezetes építés meghatározásával, főbb jellemzőivel és felhasználási területeivel foglalkozott. Ismertette, hogy véleménye szerint ezt az építési módot, nemcsak a ma gasépítésben (csarnokoknál, függönyfalaknál, készházak építésénél), hanem a mérnöki szerkezeteknél (hidaknál, toronyszerű építményeknél, silóknál stb.) is alkalmazzák. Ez utóbbiakat nem a rendszerelvű építés, hanem az anyag- és szerkezeti rendszer megválasztása jellemzi. Ezt követően a könnyűszerkezetes építésnél felhasznált ötvözött alumíniumanyagok fizikai (mechanikai) tulajdonságait, az acéltól eltérő, jellegzetes anyagmutatóit ismertette, fókuszálva a nyílászáróknál, függönyfalaknál használt ötvözetekre és az ezekhez gyártott sajtolt profilok gyártási technológiájára, szerkesztési szabályaira. Kitért a hegesztett alumíniumszerkezetek anyagaira és felhasználási területeire hidaknál, csarnokoknál, tornyok nál. Dr. Dunai László, az MTA doktora, tanszékvezető egyetemi tanár a vékonyfalú acélszelvények (hullámlemezek, burkolatok) tulajdonságaival, anyagaival, stabilitási kérdéseivel foglalkozott, számos jellegzetes példát felhozva a csarnoképítés másodrendű szerkezeteinél, kis épületek vázánál, nagy fesztávolságú rá csos tartóknál, silóknál történő al kalmazására. Előadása számos új szerkezeti rendszer fej lesz tésére is kitért, melyet a LINDAB céggel közösen dol goz tak ki. Hogy milyen fontos szerepet töltenek be a könnyű szerkezetes térelhatárolásoknál a nagy választékban rendelkezésre álló építőlemezek, azt Wiesner György építészmérnök elő adásából tudhattuk meg, aki az ÉVOSZ Könnyűszerkezet-építő ta gozatának, a MAKÉSZ-nek az alelnöke, a Knauf Kft. műszaki igazgatója. Tudományos szintű elemzése főleg a különféle rendeltetésű gipszkarton lemezekre és ezekből építhető többrétegű falszerkezetekre vonatkozott. Miután nemcsak acél vázzal, hanem faszerkezettel is készülnek könnyű szerkezetes épületek, elsősorban készházak, ezért Dr. Bódi Ist ván PhD, egyetemi docens magas szín vonalú előadásban fog lalkozott a faanyagokkal. Ismeretes, hogy ké - szül nek csarnok jellegű, nagy fesztá vol ságú, teherbíró favázzal is létesít mények (pl. uszodák, mező gaz dasági tárolási épületek). Ezt is figyelembe véve az előadó a faszerkezetekre vonatkozó legújabb EN szab vány előírásainak ismertetésére építette fel mondanivalóját. Dr. Dudás Annamária okl. építőmérnök, PhD, adjunktus (BME Magas építési Tanszék) a sokféle anyagismertetés után, üdítő példák sorával és rendszerezésével bemutatta, milyen szerkezeti megoldásokkal és rendszerekkel lehet az acélvázas szárazépítési szerkezeteket és szerelt lakóépületeket kialakítani. A sokféle meghatározás dzsungelében rendet vágva, pontosan definiálta a könnyűszerkezetes építés fogalmából kisarjadzó újabb és újabb fogalmakat. A Könnyűszerkezetes Akadémia előadói gondosan felkészültek, hogy mondanivalójuk érthető, de mégis színvonalas, színes ábrákkal, képekkel illusztrált legyen. A hallgatóság között a szokásosnál több fiatal szakembert láttunk, akik a hét órát igénybe vevő, olykor fárasztó előadásokat is érdeklődéssel végighallgatták. A Könnyűszerkezetes Akadémia legközelebbi előadási napja november 3-án 13 órakor lesz, ugyancsak a BME Hidak és Szerkezetek Tanszékén (K ép. mfsz. 85.) Ezen a napon a minősítési, épületfizikai előírásokról és követelményekről, valamint a környezetkímélő megoldásokról, a korrózióvédelemről és az EUROCODE szabványokról lesznek előadások. Minden érdeklődőt szeretettel vár a rendező MKE. Jelentkezni a helyszínen is lehet. Egy előadási nap részvételi díja Ft. Egyetemi/ főiskolai hallgatóknak és MKE egyéni tagoknak a részvétel in gyenes. 4 Acélszerkezetek 2011/4. szám

7 A Könnyűszerkezetes Akadémiával kapcsolatban fel világosítást ad: szakmai kérdésekben: Dr. Horváth László egyetemi docens, mobil: szervezési kérdésekben: Kristófi Ákos ügyvivő, mobil: A Mérnök Kamara egy, az Építész Kamara másfél kreditpontot ad a résztvevőknek. A Könnyűszerkezetes Akadémia a évben folytatódik. WorldSkills London, visszatekintés London, 2011.október 9. A WorldsSkills London szakmai versenyt október 5 8. között rendezték 51 ország 950 résztvevőjé vel, akik 46 szakmai kategóriában mérték össze tudásukat. A rendezvény kiváló lehetőséget teremtett a szakképzésben, amint a világ minden tájáról érkező legtehetségesebb fiatalok versengtek szakmájukban a hőn áhí tott aranyérmért. A Lincoln Electric, a WorldSkills Lon don globális ipari partnere és hivatalos szponzora biz tosí totta a hegesztők versenyére a berendezéseket, hegesztő anyagokat ill. füstelszívó berendezéseket. Ezeket a berendezéseket használták a Gyártói, Lemezmegmunkálói és Fémszerkezeti versenyeken is. 4 intenzív versenynapot követően hirdették ki a nyerteseket a záróünnepélyen, Q2 csarnokban. A hegesztési versenyt Hyeon Woo Kim koreai versenyző nyerte 540 pontot gyűjtve a különféle feladatok során. Ez az erős koreai hagyományok folytatását jelentette, mi vel 2000 óta 4 aranyérmet nyertek már ebben a kate góriában. A verseny nagy hatással volt a londoni iskolákra és egye temekre, ahonnan nagyszámú érdeklődő tesztelte képességeit a Have a Go ill. a Kapcsolat részlegeken. A Lincoln jelen volt ezeken a helyszí ne ken is, ide értve azt a részt is, ahol a látogatók gyakorlatban is kipróbálhatták a cég robotcelláját, ill a VRTEX 360 virtuál is ívhegesztő szimuláto rát. A WorldSkills London kiváló lehetőséget nyújtott az ipar, az oktatás, a szakképzés, valamint az állami szervezetek képviselőinek is a kapcso latépítésre. Október 6-án Vezetői Fórumra került sor, ahol a szó no kok a világ különböző országaiból kifejezték meggyő ződésüket a szakképzés számottevő szerepéről a gazda sági növekedésben. A WorldSkills London nagy jelentőséggel bírt az országok közötti nyílt párbeszédben. A világ minden szegletéből érkező résztvevők azzal a céllal érkeztek, hogy tapasztalataikat és gyakorlati ismereteiket megosszák egymással. A szakképzés és minőségi szakmai tréningek szenvedélyét osztottuk meg emelte ki Carl Peters, a Lincoln Electric műszaki képzési igazgatója. Acélszerkezetek 2011/4. szám 5

8 TÚLÉLÉS ÉS MINŐSÉG címmel rendezte az ALUTA Alumínium Ablak és Homlokzat Egyesület és az ALUTA Korszerű Építéstechnológiai és Innovációs Klaszter a szakmai konferenciáját november 16-án a BME központi épület Dísztermében Barcza György, a K&H vezető elemzője A nemzetközi és hazai pénzügyek helyzete címmel tartott előadást, melyben kifejtette, hogy az EU-ban a kilábalás a gazdasági válságból: egyre lassúbb és elhúzódó, a fejlett országok növekedése meg állt, az euro-válság mélyül és szélesedik. Ezen témák részletes elemzését követően a magyar gazdaság működését, pénzügyi helyzetét vázolta fel, kiemelve a pozitív és negatív tendenciákat. 20 éves az ESAB Magyarország 2011-ben ünnepli magyarországi leányvállalata alapításának 20. évfordulóját a világ egyik vezető hegesztéstechnikai vállalata, a svéd eredetű ESAB. A bevont elektródát feltaláló Oscar Kjellberg által 117 éve alapított Elektriska Svetsnings-Aktiebolaget ma már globális vállalat ként a világ szinte minden országában rendelkezik kép vi selettel vagy leányvállalattal. 4 kontinensen 30 gyártó egység működik, közel 100 országban biztosított az értékesítés és a közvetlen vevői támogatás. Ennek a hatalmas vállalatnak az alapjait egy találékony szakembernek egy gyakorlati problémára adott megoldása fektette le. Az azóta eltelt 117 évben a technikai fejlődés és a meg oldáscentrikus hozzáállás következtében nagyszerű termékek és hegesztési eljárások fejlesztésével folytattuk az Oscar Kjellberg által elkezdett munkát, haladtunk az általa kijelölt úton. Finta József akadémikus, építész Bu dapest: lehetőségek és jövő címmel tar tott nagy sikerű előadást a főváros fej lesztési lehetőségéről. Fegyverneki Sándor, az ALUTA elnöke Ingatlanpiaci és építőanyag trendek a Müncheni és Milánói kiállítások tapasztalatai alapján adott tájékoz ta tást, személyes benyomásait ismertetve. A díjazottak Stoczker György egyetemi docens A hom lokzattervezés képzésének jövője c. előadását nagy érdeklődés fogadta. A konferencián került sor az ALUTA Nívó díj átadására. Bővebben: Az ESAB Magyarország az eltelt 20 évben folyamatosan törekedett arra, hogy a svéd örökséget a magyar kol légák szaktudásával kiegészítve a prémium hegesztési megol dá sok jelképévé váljon a magyar piacon. A vállalat a magyar országi alapítás 20. évfordulójának megünneplésére egy rendhagyó helyszínt választott: a Gellért fürdő auláját és medenceterét varázsolta sárga fénybe október 21-én, pénteken estére. A patinás intézmény tökéletes helyszín volt arra, hogy egy kellemes, gyertyafényes va cso ra mellett a partnerekkel, volt és jelenlegi ESAB mun ka társakkal együtt felidézzük a cég fejlődésének ál lo má sait és a magyarországi hegesztéstechnikában betöl tött szerepét. A 20 órakor kezdődött születésnapi rendezvényen egy régi és egy új ESAB-os, Kristóf Csaba és Dudás Csaba köszöntötte az egybegyűlteket. Visszaemlékeztek a cég indulására és a főbb fordulópontokra az ESAB magyar országi történetében. A köszöntők után a résztvevők vízibalett előadást tekinthettek meg, melyhez stílusosan a svéd ABBA együttes leghíresebb slágerei nyújtottak ze nei alapot. A rendezvény ezután vacsorával folytatódott, a játékosabb kedvű résztvevők kocka- és pókerasztaloknál próbálhatták ki a szerencséjüket. Az ESAB születésnapi tortájának fel szeletelése után Dudás Csaba, az ESAB ügyvezetője elárulta, hogy a 20 éves évforduló rendezvényét szeretné ha gyományteremtőnek tekinteni, és minden évet a part - ne rekkel, kollégákkal együtt, hasonlóan kel lemes keretek között le zár ni. Remélhetőleg ez rendezvény is a hegesztési szak ma egyik fontos ese mé nyévé válik. 6 Acélszerkezetek 2011/4. szám

9 A MAGÉSZ PÁLYÁZATI FELHÍVÁSAI A Magyar Acélszerkezeti Szövetség meghirdeti az ACÉLSZERKEZETI NÍVÓDÍJ pályázatot A pályázat célja A kiemelkedő szakmai színvonalon megvalósult acélszerkezeti termékek, építmények alko tói nak (tervezők, gyártók, kivitelezők) erkölcsi elismerése. Pályázhat Magyarországon bejegyzett társaság vagy vállalkozó, elkészült és évben átadott, Magyar or szágon saját erőforrással gyártott acélszerkezettel. A szer kezet nem lehet alkatrész jellegű. Egy cég több, a felhívást ki elégítő pályázat benyújtására jogosult. Ter ve zők, gyártók és kivitelezők önállóan vagy együttesen is pályázhatnak. Ön álló pályázat esetén a másik két részt vevőt meg kell jelölni. A pályázat jellege Országos, nyilvános, egyfordulós. A pályázat tartalmi és formai követelményei: összefoglaló a pályázó adataival, tömör témaleírás, a díjra terjesztés rövid indoklása; a szerkezet rövid bemutatása, alkalmazott anyagok, gyártás- és szer kezettechnológia; tervező megnevezése, tervezés bemutatása, alkalma zott módszer, szoftver stb.; műszaki-gazdasági paraméterek, megvalósítási idő; mellékletként: vázlatok, fényképek, minőséget tanúsító iratok, re fe renciák, szakvélemény, vevő véleménye, szaklapcikk stb. becsa tolása; A benyújtott pályázat a három oldal terjedelmet nem haladhatja meg.(a mellékletek terjedelme nincs korlátozva). A pályázatot a MAGÉSZ elnökségi ülésén 5 10 perces, vetített elő adás ban is be kell mutatni. Az értékelés szempontjai a hazai és külföldi referenciák alapján: újszerűség, esztétikai követelmények kielégítése, minőség, műszaki színvonal, gazdaságosság. Évente egy első díj ítélhető oda, a II. és III. helyezett oklevélben részesül. Beadási határidő: február 17. A pályázatokat 1 példányban az alábbi címre kérjük el juttatni: MAGÉSZ Magyar Acélszerkezeti Szövetség 1161 Budapest, Béla út 84. További információ: Dr. Csapó Ferenc, Telefon/fax: 1/ ; 30/ Honlap: A Magyar Acélszerkezeti Szövetség meghirdeti az ACÉLSZERKEZETI DIPLOMADÍJ pályázatot A diplomadíj célja A MAGÉSZ Magyar Acélszerkezeti Szövetség figyelemmel kíséri a hazai szakmai utánpótlás alakulását. Az acél ipar hazai fejlő dé se egyre több felsőfokú képesítéssel rendelkező ipari szakembert igé nyel. A szakember-utánpótlás hosszú távú megoldásának egyik alap vető feltétele az acélszerkezeti szakma rangjának emelése. A MAGÉSZ Diplomadíj az előbbi törekvés egyik megjelenési formája. A díj azoknak a mérnökhallgatóknak adományozható, akik szakdolgozatukat, illetve diplomatervüket a MAGÉSZ tagvállalatainak profiljába eső témában kiemel kedő színvonalon készítették el. A Diplomadíj, a kezdő szakemberek anyagi támogatása mellett, elsősorban magas szakmai elismerés, illetve lehetőség a szakmai elismerés korai meg szerzésére (a beadott pályázati munkákat szakmai lapunkban, a MAGÉSZ Acélszerkezetek -ben közzéteszszük). Pályázati feltételek Felsőfokú intézményben 2011-ben, vagy február 15-ig meg védett, jeles (5) minősítésű diplomamunka/szakdolgozat és az intézmény javaslata. A diplomamunka/szakdolgozat tárgya legyen kapcsolatos az acélszerkezetekkel, feleljen meg a tagvállalatok profiljának. A diplomamunka/szakdolgozat és a konzulens támogatásával ellátott pályázati űrlap határidőre való benyújtása a felső okta tási intézmény szervezeti egységénél. A pályázat benyújtása A diplomamunkát/szakdolgozatot és a kitöltött pályázati űrlapot az intézmény MAGÉSZ által felkért szervezeti egységénél kell benyújtani legkésőbb február 17-ig. A benyújtás helyei BME, Hidak és Szerkezetek Tanszék, Miskolci Egyetem, Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék, Pécsi Tudományegyetem, PM. Műszaki Kar, Gépszerkezettan Tanszék. Az elbírálás kiemelt szempontjai a probléma megoldásának újszerűsége, valamely rutinfeladat magas szintű, egyéni megoldása, a probléma innovatív megközelítése. A pályázat elbírálása Az intézmények által rangsorolt pályázatok végső sorrendjét a MAGÉSZ Elnöksége határozza meg. A döntésről minden pályázó írásos értesítést kap legkésőbb március 31-ig. A MAGÉSZ Diplomadíj díjai MSc Diplomamunka vagy Egyetemi Diplomamunka Díj: Ft pénzjutalom + MAGÉSZ egyéni tagság, mely az első két évben tagdíjmentes. BSc Diplomamunka vagy Főiskolai Szakdolgozat Díj: Ft pénzjutalom + MAGÉSZ egyéni tagság, mely az első két évben tagdíjmentes. Jelentkezési lap: A díjakat a nyerteseknek a MAGÉSZ éves közgyűlésén ünnepélyes keretek között adjuk át. MAGÉSZ elnöksége Acélszerkezetek 2011/4. szám 7

10 Tornai László tartószerkezeti vezető tervező, KÉSZ Építő Zrt. NEMZETKÖZI ELISMERÉSBEN RÉSZESÜLTEK A BUDAPESTI LISZT FERENC REPÜLŐTÉR SkyCourt (Égi Udvar) ACÉLSZERKEZETÉNEK TERVEZŐI ÉS KIVITELEZŐI A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Re pülőtér új épülete, a SkyCourt újabb, az egyik legrango sabb nemzetközi elismerésben, a European Steel Design Award díjban részesült. A European Steel Design Award díjat 2011-ben a SkyCourt (Égi Udvar) nyerte el a projekt tervezéséért és kivitelezéséért. A díjazottakat szeptember 22-én, Potsdamban a évi ECCS Kongresszus és éves találkozó keretei között nevezték meg. A díjakat a Magyar Acélszerkezeti Szövetség elnöke, Markó Péter adta át október 11-én. Elismerésben részesült az épület tulajdonosa, a Budapest Airport Zrt. képviseletében Stephan Schattney fejlesztési igazgató, a generál kivitelező és tervező KÉSZ Építő Zrt. képviseletében Szalados László vezérigazgató, Tornai László statikus vezető tervező és Czibolya Ferenc létesítményfelelős. Az acélszerkezeti remekmű gyártója, a KÉSZ Ipari Gyártó Kft. képviseletében Hujber Richárd ügyvezető igazgató és Górán Attila technológus, valamint az építész tervező KÖZTI Zrt. képviseletében Molnár J. Tibor építész terve ző, Németh Tamás építész tervező, és Gurubi Imre szer kezet tervező. A potsdami kongresszuson a díjat Tornai László vette át, mint az acélszerkezet tervezője. A European Steel Design díjakat az ECCS (European Conven tion for Constructional Steelwork) nemzetközi zsűrije kétévente osztja ki a nemzeti szövetségek ajánlása alapján azzal a céllal, hogy támogassa az acélszerkezetek kreatív és kimagasló felhasználását az építőiparban és a tervezésben. Díjátadás a potsdami ECCS kongresszuson: Bertrand Lemoine úr, Tornai László és Ralf Luther úr, az ECCS elnöke Budapesti díjátadó Balról jobbra: Molnár J. Tibor, Németh Tamás, Szalados László, Stephan Schattney, Markó Péter, a MAGÉSZ elnöke, Czibolya Ferenc, Tornai László, Hujber Richárd és Górán Attila (fotó: Nagy József) 8 Acélszerkezetek 2011/4. szám

11 A SkyCourt belső látképe Néhány mondatban szereném felidézni, hogyan is valósult meg a SkyCourt acél tetőszerkezete. A KÉSZ Építő Zrt végén nyerte el a T2 terminál bővítésének kivitelezését, és 2009 elején kezdtük meg a kiviteli tervek kidolgozását. Mindannyian éreztük, hogy különleges feladattal állunk szemben: a SkyCourt tetőszerkezetének követelményei messze túlhaladták egy átlagos acélszerkezet követelményeit. A különleges geometria, a háromövű térbeli rácsos tartó, a nagy fesztávok és a különleges funkcionális valamint esztétikai igények támasztották ezt alá. Ezért értékelemzést végeztünk és összehasonlító számításokat a tendertervben szereplő megoldás és csőszerkezetes hegesztett csomópontos változat között. Már ekkor bevontuk a gyártó kollégákat a megoldás keresésébe, hiszen ennek a projektnek a megvalósításához komoly gyártástechnológiai fejlesztéseket is kellett eszközölni. A statikai és dinamikai számítások a legkorszerűbb méretezési eljárások alkalmazásával, a Consteel program segítségével történtek az Eurokódok alapján. Külön fejezet a csőszerkezet hegesztett csomópontjai teherbírásának analitikai vizsgálata, amelyet igen nagy számú, mintegy 750 csomópontra kellett elvégezni. Voltak azonban különleges, nem tipikus csomópontok például a támaszoknál lévők, melyeket a szerkezetből kiragadott héj végeselemes modellekkel ellenőriztünk. Az acél tartószerkezet ezernyi szállal kötődik az építészethez, homlokzattechnikához, gépészethez, villamossághoz, ezért nagyon fontos volt ezen szakágakkal való folyamatos és alapos egyeztetés. A statikai modell kialakításakor mindezen követelményeket messzemenően figyelembe vettük, így ennek megfelelő kapcsolatok, részletek születtek. A tervezés minden fázisában a gyárthatóságot, kivitelezhetőséget tartottuk szem előtt, és a kollégákat a gyártásból közös gondolkodásra ösztönöztük. Ennek eredményeképpen közösen kimunkált nagyszerű és hasznos ötletek születtek, melyeket beépítettük a tervekbe. Így jutottunk el a különleges minőségű, termomechanikusan hengerelt acélok, a forgácsolt elemek, a csapszegek alkalmazásához, vagy a szivar alakú oszlopok kiképzésének módjához. A csőszerkezetből készülő, nagy fesztávú, háromövű rácsos tar tó gyártása teljesen egyedinek számít hazánkban. Sikerült egy holland gyártócéggel közös fejlesztés eredményeképpen olyan csővágó gépet fejleszteni, amellyel az alkatrészek hatékony gyártását meg tudtuk valósítani. A fejlesztések így a csőmegmunkálást a tervezéstől az összeállításig segítették. A csőáthatás-vágó gép üzembe helyezése, fejlesztések, új hegesztési technológia alkalmazása, a szakemberek tudása, kreativitása, rugalmassága tette lehetővé, hogy ilyen szép acélszerkezet készülhessen el. Reméljük, hogy a beruházók, tervezőirodák ezen remekmű lát tán a jövőben egyre több, hasonlóan szép acélszerkezet felállítását tervezik majd Magyarországon. Az építőhelyen a szerelést végző kollégák is kitettek magukért: olyan szerelési technológiát dolgoztak ki, amely szükségtelenné tette a hosszadalmas és költséges állványozást. A megépült tartószerkeztre viszont függőállvány kerülhetett, ami más szakági munkák és a burkolatok gyors, pontos, kényelmes kivitelezését tette lehetővé. Mondanom sem kell, hogy mindezen folyamatokat a tervezés, gyártás és szerelés terén a tervezés fogta össze, és biztosította azt az együttműködő rendszert, amelynek eredményeképpen meg valósulhatott a magyarországi acélszerkezet-építés e jelentős al kotása. Acélszerkezetek 2011/4. szám 9

12 Dr. Seregi György Széchenyi-díjas mérnök, az MKE elnöke BESZÁMOLÓ A 15. SZ. FÉMSZERKEZETI KONFERENCIÁRÓL A korábbi évekhez hasonlóan ez év őszén is megtartották a gödi hagyományos Fémszerkezeti Konfe renciát október 13-án az Aphrodite Hotel konferen ciatermében gyűlt össze az a mintegy hatvan kolléga, aki nagy érdeklődéssel hallgatta a konferencia fő mondanivalója a Fémszerkezetek az energia gazdálkodás szolgálatában köré csoportosított előadásokat. Az előadókat az a három szakmai társadalmi egyesület, a Magyar Könnyűszerkezetes Egyesület (MKE), a Magyar Acélszerkezeti Szövetség (MAGÉSZ) és az Alumínium Ablak és Homlokzat Egyesület (ALUTA) kérte fel, amelyek a konferencia szervezését is közösen végezték. Ez a példaértékű összefogás is hagyományos a fémszerkezeti konferenciák történetében. A szervezők szakmai háttere tette lehetővé, hogy a manapság oly fontos és kiemelt témakört, az energiagazdálkodást és -megtakarítást az előadók több oldalról, de mégis a fő célra fókuszálva közelítsék meg, illetve tárgyalják. A megnyitót tartó elnökök és az előadók közül többen kiemelték, hogy a konferencia előadásait nem a divatos témakör az energiagazdálkodás kérdése, hanem az a mindnyájunk ér dekében történő szolgálat motiválta, mely a havi fűtési, világítási számlánk emelkedését kívánja kordában tartani. Ennek a több oldali megközelítésnek az egyik iránya az új épületenergetikai szabályozás és annak a gyakorlatban történő megvalósíthatósága homlokzatoknál, illetve könnyűszerkezetes készházaknál, a másik pedig az energiát biztosító üzemek, erőművek, berendezések korszerű, gazdaságos kialakítása acélszerkezetekkel. Az első témakör bevezető előadását, mely az új épületenergetikai szabályozás előírásait tárgyalta, Osztroluczky Miklós PhD, a műszaki tudományok kan di dá tusa tartotta. Szemléltető ábráin a ter vezett értékeket összehasonlította a környezetünkben lé vő országokéval, kiemelve az Um (W/m²K) hőátbocsátási tényező jelenlegi és terve zett értékeit 2012, 2015, és 2020-ban. Ez utóbbi már meg kö zelíti a 0 energiaigényű épületét. Előadása irány mu ta tó volt a konkrét épületszerkezeteket tárgyaló előadók részére. Ezek között az első Eiles Károly, az AluKönigStahl vezető szakértője volt, aki a Solar homlokzatok fejlesztéséről számolt be. Ezek a fejlesztések a többrétegű, in tel ligens (vagyis a külső hatásokra ön mű kö dően reagáló) elemekkel ellátott alu mí niumhomlokzatokra vonatkoznak. Ezek a homlokzatok már kielégítik a jövő hőtechnikai követelményeit is, áruk azonban nem a mai beruházói büdzsékhez igazodik. Varga Zoltán, az ALUFE vezető tervezője a K&H Bank Soroksári úti új székházának alumíniumhomlokzatát ismertette, melyet cégük tervezett, gyártott és szerelt (építész tervező: Finta Stúdió). A tervezésnél a LEED (nemzetközi zöld épület minősítő rendszer) kritériumait kellett figyelembe venni. A m² teljes felületbe beépítésre kerültek elemes függönyfalak, kéthéjú klímahomlokzatok, átrium függönyfalak, üvegezett portálok, üvegtetők és lemezburkolatok. Az igen összetett szerkezetet belülről szerelték, egyedi megoldás volt többek között az a széles, járható párkányelem, mely markánsan meghatározta a homlokzat vízszintes osztását. Pályi Péter építész konzulens Alu mínium üvegfalak és homlokzatok energiatudatos alkalmazása címmel lényegében a WICONA rendszer tudatos fejlesztéseit ismertette az előadásának címében meghatározott cél érdekében. Ebből az előadásból láthattuk és hallhattuk, hogy milyen nagy áldozatokkal, kísérleti épület megépítésével és bemérésével jár manapság szerkezeteink energiahatékony finomítása, fejlesztése. Szünet után az acélszerkezetek alkal mazásáról hallhattunk erőművi nagy berendezéseknél. Elsőként Markó Péter, a MAGÉSZ elnöke tartott előadást Füstgáztisztító torony acélszerkezetéről. Nem először tartotta fontosnak Markó Péter, hogy ne csak mint elnök jelentse be a következő előadót, hanem maga is vállalkozzon sokoldalú ismeretanyagának átadására. Most is cége, a KÉSZ Ipari Gyártó Kft. által gyártott szerkezetet ismertette, mely méreténél és minőségi követelményinél fogva is különleges alkotás volt. A több mint 30 m magas szerkezetet 8-as erősségű földrengésre kellett méretezni. 10 Acélszerkezetek 2011/4. szám

13 Fazekas László igen szakszerűen, a technológiai vonzatokat is ismertetve számolt be a százhalombattai Dunamenti Hő erőműben épült nagy kapacitású hőhasznosító kazán acélszerkezeteinek építé séről (400 MW kombinált ciklusú erőmű, G3 projekt). A fő acélszerkezetet a hőcserélő modulok tartószerkezete képezte, mintegy 1600 tonna tömegével. Ez lényegében 10 pár nagy átmérőjű oszlopból, ezek merevítőiből, és 11,0 és 15 m magasságban elhelyezett járószintjeiből áll. Az oszlopokat szűk helyen autódaruval, majd toronydaruval szerelték. A kiegészítő acélszerkezetek is jelentős mennyiséget képeztek, úgy mint a hőszigeteléssel ellátott kazánburkoló panelek. Kitértek még a hőcserélő modulok, a be- és kimeneti füstgázcsatornák, valamint a kémény építésére is. A beruházás mintaszerűen előkészített és lebonyolított volt. A foktői Bioetanol üzem acélszerkezeteit Mák János létesítményfelelős (Matech Kft. és Ballay Zsolt statikus tervező (KÉSZ Zrt.) ismertette. Az energiagazdálko dásunkban mind nagyobb szerepet be töltő bioetanol előállítására épült gyár 1600 tonnányi acélszerkezet beépítésé vel való sult meg. Ez lényegében 10 komp lett acélvázas épületet, csőhidakat és réd ler - hidakat jelentett. A tervezés és kivite lezés az EC3 acélszerkezeti szabvány szerint történt. Ennek a nagy munkának érdekesebb szerkezeteit mutatták be az elő adók tervezési és beruházási aspektusból megközelítve és egymást kiegészítve. Előadásuk visszatükrözte azt az összhangot, amely az elég bonyolult munkálatok levezénylésére jellemző volt. Végül Banyó Zoltán építészmérnök (K.E.M.I. Kft.) a könnyűszerkezetes építés szabályozási kérdéseinek anomáliáit foglalta össze, a gyakorlatban előfordult esetek alapján. Előadása rámutatott en nek az úttörő építési módnak a ható sá gok ré széről történő ellentmondásos meg íté lésére. Az előadás alkalmas arra, hogy javaslatai a Könnyűszerkezetes Akadémián további tárgyalásra kerüljenek. Az előadások többségét a Könnyűszerkezetes Építés, az MKE hírlevele, valamint a honlap tartalmazza. Acélszerkezetek 2011/4. szám 11

14 Markó Péter senior főtanácsadó KÉSZ Holding Zrt. FÜSTGÁZTISZTÍTÓ TORNYOK ACÉLSZERKEZETE ERŐMŰVI BERENDEZÉSEK MÉRETEI Nagy szenes erőművek 400~1110 MW/blokk Acélszerkezeti tömegük: barnaszénre t feketeszénre t Nagy kombiciklusú gázerőművek 400~500 MW/blokk Acélszerkezeti tömegük: 4000~5000 t Nagy biogáz erőművek 4~5 MW/ blokk Acélszerkezeti tömegük: 100~500 t Nagy kombiciklusú szemétégető művek 1000~7000 t (kazánházzal együtt) ebből füstgáztisztító torony, mosó és száraz tisztító, porleválasztó, de DENOX nélkül: 400~1700 t DENOX torony, mindig a füstgázfolyamba elhelyezve: 1500~3500 t MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEK üzemeltetésből eredő igénybevételi előírás: dinamikus igénybevétel anyagminőség ált. S355 J2, oszlop talplemezeknél (s~150 mm) S355J2M, esetleg S460 szigorú minőségi követelmények a szabványokon felül, és helyszíni gyártásfelügyelet a Vevő részéről, csak minősítéssel rendelkező hegesztők és kvalifikált el lenőrök dolgozhatnak, profiltoldási korlát, max. 1 db, min. 2 m, elhelyezésből eredő igénybevételi követelmények: pl. földrengésállóság, eddigi legextrémebb követelmény: Chile, óceánparti kikötő, tervezési követelmény R=8! Következmény: 600 t-ás szerkezetben 140 ezer csavar. 1. kép: Az erőművi acélszerkezetek túlnyomórészt tornyok. Szerelésük, magasságirányban speciális technológiákat igényel. A képen oszlop gerenda kapcsolat szerelése mászóvasas technológiával látható 2. kép: Az első képhez kapcsolódó részlet, ahol az öv-gerinces tartóknál hasz nálható mászóvas közelebbről látható 3. kép: Kazánházi szerkezetek, szokványos módon vasbeton lépcsőházzal 12 Acélszerkezetek 2011/4. szám

15 4. kép: Kazánházi szerkezetek (kék) a füstgáztisztító torony (szürke) tetejével 5. kép: A kész tornyokat kőgyapot szigetelésű hullámlemez panelok burkolják 6. kép: Füstgáztisztító torony Chilében az óceán partján a Richter 8,6-os (!) földrengés után. Az acélszerkezet sértetlen, csak a bekarikázott helyeken ugrott le a füstgázcsatorna az alátámasztási pontokról 7. kép: Speciális földrengésálló oszlop-talp lekötés, és a saroktörést meggátló szokatlanul sok csavaros szélrács-bekötés kapcsolat szerelése mászóvasas technológiával látható 8. kép: Európa jelenleg legnagyobb teljesítményű (1100 MW), barnaszén erőműve. Acélszerkezetének tömege t Az előadás a 15. Fémszerkezeti Konfe ren cián (2011. október 13.) hangzott el. Acélszerkezetek 2011/4. szám 13

16 Antal Árpád, elnök Magyar Tűzihorganyzók Szövetsége ÜNNEPI ÜLÉS A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIÁN Szeptember 29-én egy ünnepi ülés keretein belül ünnepelte meg az iparági szövetség a magyar tűzihorganyzó ipar alapításának 130 éves évfordulóját. Az évforduló külön érdekessége, hogy 2011-ben emlékezik meg megalakulásának 15 éves jubileumáról a Magyar Tűzihorganyzók Szövetsége is. A szervezet az ünnepi rendezvény helyszínéül a Magyar Tudományos Akadémiát választotta, melyen a meghívott vendégek mellett előadóként jelen volt a Magyar Acél szerkezeti Szövetség elnöke, az Európai Általános Tűzihor ganyzók Szövetsége (EGGA-European General Galvanizers Association) vezérigazgatója és alelnöke is. Az ülés meghívott vendége volt az első hazai tűzihorganyzó szakember dédunokája is. Nem véletlenül választotta az akadémiát ünnepi rendezvénye helyszínéül a szövetség. A haladás és tudomány jel képévé vált épület szorosan kötődik hazánk XIX. századi gazdasági-társadalmi fejlődéséhez. Az 1867-es történelmi kiegyezést követően addig soha nem látott ipari beruházások indultak meg a történelmi Magyarország terület én, így a magyar vas- és acéliparban. Ennek volt mintapéldája az egykori Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Részvénytársaság megalakulása és fejlődése, melynek részeként a Nádasdon (ma Borsodnádasd) létesített lemezgyár termékeinek korrózió elleni védelmét az 1881-ben alapított tűzihorganyzóban oldották meg. Erről és ehhez kapcsolódó témákról hangzott el több előadás a szövetség vezetői részéről. Bánóczki Tamás titkár bemutatta az iparág 130 éves fejlődésének útját, Kopasz László vezetőségi tag elő adása pedig a magyar tűzihorganyzó ipar jellemzőit érintette. Antal Árpád, a Szövetség elnöke a szervezet elmúlt 15 évének eredményeiről beszélt. A Magyar Tűzihorganyzók Szövetsége (MTSZ) 1996-ban alakult meg. Az alapítók akkor még nem sejtették, hogy tudtukon kívül jeles évet választottak az egyesület élet re hívásának. Az csak egy évtized elmúltával derült ki, hogy éppen 115 évre az első tűzihorganyzó alapjainak lerakását követően ültek le egy asztal mellé az iparág vállalatai és fogadták el a szervezet megalakulását kimon dó és a működés Az elnökség tagjai kereteit meghatározó Alapszabályukat. Érdekesség, hogy az alapító vállalatok között valamennyi akkori jelentős horganyzó vállalat szerepelt, köztük külföldi tulajdonúak is. Az egykori alapítók: DUNAFERR Acélszerkezeti Kft., FERROKOV Kft., BBB Moson Cink Kft., AGRAM Kft., KIPSZER TÜVA Kft., METAB Kft., Csepeli Acélcső Kft. és magánszemélyek. Az Európai Általános Horganyzók Szövetsége (EGGA) vezérigazgatója, Murray Cook és alelnöke, Arved Mohrenschildt a világ és Európa tűzihorganyzó ipara előtt álló feladatokat és kihívásokat vázolta fel, felhívták a figyelmet az iparág működésére ható pozitív és negatív folyamatokra. Az ünnepi ülés helyszíne, a MTA épülete 14 Acélszerkezetek 2011/4. szám

17 magyar tűzihorganyzó ipar és a Szövetség tagvállalatai alapításáról, fejlődésükről. A jelenlevők számára meglepetésként egy a magyar tűzihorganyzó ipar útját bemutató filmet vetítettek le, melynek forgatókönyve sajátosan magyaros hangulattal és érdekes megközelítéssel mutatta be egy iparág megszületésének és megerősödésének útját napjainkig. A rendezvény a MTA Krúdy-termében megrendezett állófogadással zárult. Az ünnepi ülés résztvevői A Magyar Acélszerkezeti Szövetség elnöke, Markó Péter és a Magyar Tűzihorganyzók Szövetsége elnöke közösen megtartott előadásukban ismertették az elmúlt tíz esztendő hazai acélszerkezet-gyártását befolyásoló tényezőket, fejlődési szakaszokat, termelési adatokat és a jövő lehetőségeit, továbbá a tűzihorganyzott acélszerkezetek piaci részesedéseire és arányaira vonatkozóan is elhangzottak adatok. A Magyar Tűzihorganyzók Szövetsége egy harminckét oldalas, színes, exkluzív kiadvánnyal emlékezett meg a Az ünnepi ülés magyar-angol nyelvű kiadványa Acélszerkezetek 2011/4. szám 15

18 Markó Péter elnök Magyar Acélszerkezeti Szövetség Antal Árpád elnök Magyar Tűzihorganyzók Szövetsége TŰZIHORGANYZOTT ACÉLSZERKEZETEK SZEREPE A HAZAI ACÉLSZERKEZET-GYÁRTÓ IPARÁGBAN ACÉLSZERKEZETEK GYÁRTÁSA MAGYARORSZÁGON A rendszerváltás után a nagyméretű ugyanakkor nagy hagyományokkal ren delkező állami vállalatok el tű nése. Több kisméretű, de rugalmas acélszerkezet-gyártó megjelenése. Általánossá válik a számjegy vezérlésű vágóberendezések használata, mind lemez- mind profilsoron. A munkaerőköltségek alacsonyabb szint je egyre nagyobb lehetőségeket biz tosít a nyugati exportpiacokon. Ezek a piacok megkövetelik a megszo kott minőségi színvonalat, ami hozzá járul a műszaki színvonal emelésé hez. A minőségi követelmények növelése megköveteli a tűzihorganyzás, mint kap csolódó technológia színvonalának emelését is. Ebbe a körbe tartozik a nagy tömegű és méretű szerkezetekhez szükséges kádak méretének növelése. A felületi kép szépségének túlhajszolá sa, a horganyfürdők egyre nagyobb mértékű ötvözése, különösen Németországban, a hegesztett tartószerke zeteknél repedésekhez vezetett. A problémák megszüntetése: a fürdők összetételének szigorú előírásával és annak dokumentálásával. Az új, az acélszerkezetek kivitelezésé re vonatkozó egységes európai szab vány, az EN 1090 kihatása a tűzi horgany zás minőségének dokumentá lá sára. (Német országba szállítandó tartó szer kezeteknél a DASt Ri 022 kö ve tel mény!) Acélszerkezet kibocsátás - MAGÉSZ tagvállalatok ( ) Acélszerkezet-kibocsátás MAGÉSZ tagvállalatok ( ) Acélszerkezet-kibocsátás Becsült, országos Acélszerkezet ( ) -kibocsátás Becsült, országos ( ) Mennyiség (t) Mennyiség (t) TŰZIHORGANYZÁSI KAPACITÁSOK ALAKULÁSA A darabáru-tűzihorganyzó képességeket leginkább a rendelkezésre álló tűzihorganyzó kádak (fémolvadék tartályok) belső térfogatával jellemzik. A hazai kapacitásokat ennek megfelelően vizsgálva lényegében négy fejlődési szakaszt különböztethetünk meg. Az első szakasz 1881-től (az első tűzihorganyzó alapításától) kezdődően a múlt század 70-es évekig tartott. Ebben az időszakban néhány tíz köbméterre volt tehető a teljes magyar kapacitás. Majd az időszak vége után már a szocialista gazdasági viszonyok között bekövetkezett egy jelentő sebb ugrás, mellyel közel háromszorosára növekedtek az addigi képességek. Az újabb jelentősebb kapacitásbővítés már a politikai-gazdasági rendszerváltást követően, közvetlenül az ezredforduló előtt zajlott le. Hozzá kell tenni, hogy természetesen nem csak új tűzihorganyzó üzemek létesültek, hanem néhány elavult berendezést be is zártak. Az új évezred első évtizede vége felé tapasztalható hirtelen kapacitásbővülés oka, hogy egy-egy a koráb biak nál lényegesen nagyobb belső térfogatú horganyzókádat üzemeltek be. Ez vonatkozik a 2011-ben lezajlott hirtelen növekedésre is. Ezek az új üzemek az elmúlt században épült létesítményekhez képest sokszor 3 5-szörös kapacitással bírnak. 16 Acélszerkezetek 2011/4. szám

19 TŰZIHORGANYZOTT ACÉLSZERKEZETEK MENNYISÉGE A Magyar Tűzihorganyzók Szövetsége megalakulását követően 1999-től tartja nyilván a magyar acélszerkezeti tűzihorganyzó ipar termelési adatait. Ezeket legnagyobb részben a szövetséghez tartozó tagvállalatok információi teszik ki, míg kis részük becsléssel kerül megállapításra. A mellékelt grafikonon jól követhető, hogy a 2008-as gazdasági válság kirobbanásáig egyenletes ütemben növekedett az iparág produktuma, majd a krízis 2009-es mélypontját követően egy ismételt növekedés indult meg re a 2010-es esztendőt valamelyest meghaladó összteljesítménnyel le het számolni. A évre viszont nem rózsásak a kilátások. A tűzi horgany zott acélszerkezetek ipara ha zánkban jelen tősen kötődik a német-osztrák gaz da sághoz, ezért azok álla po ta, fejlő dése nagy hatással lesz a hazai össz terme lésre. TŰZIHORGANYZOTT TERMÉKEK PIACI SZEGMENSEI A magyar tűzihorganyzó ipar a gazdaság számos szegmense részére szolgáltat. Az iparág nemzetközileg elfo ga - dott szabályainak megfelelően a nemzeti szövetség is szegmentálja a piacot és így készíti el a tagvállalatok adatai alapján az éves jelentését. A következő grafikonon ábrázoljuk a 2010-es év mutatóit. Az elmúlt tíz évet tekintve tendencia, hogy az energetikai és útépítési célú acélszerkezetek vezető szerepet töltöttek be. A nagy hazai autópálya-építési programok lefutásának hatása sajnos megjelent az iparágban is. Az energe tikai ágazatba ugyanakkor tartó san magas szinten folynak beszállítások. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy a közölt adatok nem csak a magyarországi, hanem a külföldi beruházásoknak egy kevert állapotát mutatják, mert a bérhorganyzott termékek jelentős hányada nem nálunk kerül felhasználásra. A hazánkba érkező vagy külföldön bevont termékek mennyisége együt tesen csak néhány százalékot tehet ki. Egy-egy hazai nagyberuházás sokszor tízezer tonnás nagyságrendű tűzi horganyzott terméket igényel, ezért ez je len tősen befolyásolhatja az egyes piaci szektorok részesedését. Így évről évre nagymértékben változhatnak az Rendelkezésre álló horganyzókád-térfogat m 3 ( ) Rendelkezésre álló horganyzókád -térfogat -m 3 - ( ) Acélszerkezeti horganyzók * Kapacitás (m 3 ) * becsült adat Acélszerkezetek tűzihorganyzása * ( ) Tűzihorganyzás* - tonna - ( **) * teljes acélszerkezeti tűzihorganyzás (a nem MTSZ tagok termelése becslésével együtt) ** becsült adat Tűzihorganyzott acélszerkezetek piaci szegmensei (2010) MTSZ tagvállalatok 2010 Kötőelemek 1% Ipari acélszerkezetek 19% Szállítási acélszerkezetek 7% Egyebek 17% ará nyok is. Nemzetközi összehasonlítás ban megállapítható, hogy a nyugateurópai országokhoz képest itthon igen alacsony az épületszerkezetek, illetve a mezőgazdaságba kerülő horganyzott termékek aránya. Mezőgazdaság acélszerkezetei 3% Épületszerkezetek 14% Energetikai acélszerkezetek 26% ** Utcai felszerelések 13% Az előadás a Magyar Tűzihorganyzók Szövetsége ünnepi ülésén (2011. szeptember 29., Budapest) hangzott el. Acélszerkezetek 2011/4. szám 17

20 WEINBERG 93 ÉPÍTŐ KFT. Tisztelt Olvasó! Engedje meg, hogy röviden bemutassuk Önnek vállalkozásunkat, hogy átfogóbb képet alkothasson tevékenységünkről! A Weinberg 93 Építő Kft ban alakult teljesen magán tulajdonú társaságként ban Sárospatakon a Malomkőgyár utcában vásároltunk telephelyet. Az itt található ingatlanon 2000-ben átadtuk első 440 m 2 -es gyártócsarnokunkat, amelyet vékonylemez megmunkálásokra használunk, kiszolgálva ezzel kivitelezési tevékenységünket ban újabb, immár 2100 m 2 -es gyártócsarnokot állítottunk üzembe, melyet napjainkig 2 ütemben bővítettünk. Jelenlegi alapterülete 5500 m 2, melyben gyártó- és szerelőeszközeink, a kor követelményeinek megfelelően, a legmodernebb műszaki színvonalat képviselik. Jelenleg irodánk, gyártóüzemünk és raktárunk is Sárospatakon található, amely 2003 óta gyakorlati szakképző helyként is funkcionál. Budapesti irodánk segíti az ügyfelekkel történő kapcsolattartást és támogatja az országon belüli és kívüli munkavégzésünket. Éves forgalmunk százaléka fővállalkozói tevékeny ségünkből, zöldmezős beruházások kulcsrakész épí téséből származik, a többi acélszerkezet-gyártásból, szerke zetépítésből adódó bevétel ben a szlovákiai Kassán alapítottunk egy leánycéget, ami szintén növekvő teljesítményt mutat. Cégünk fő profilja a könnyűszerkezetes acél- és vasbeton vázas csarnoképítés és acélszerkezet-gyártás. Ezen a területen 300 munkatársunk rengeteg referenciával és szakmai tapasztalattal várja, hogy beruházóink segítségére lehessen, ha kell, a tervezés fázisától a kulcsrakész épület átadásáig. Örömmel segítünk az igényekre szabott szerkezeti rendszerek kiválasztásában, a kész tervek költségoptimalizálásában. Teljeskörűen vállaljuk az épületek kivitelezését a mélyépítési munkáktól az épületgépészeten, épületvillamosságon, technológiai acélszerkezeteken keresztül a tetőfedésig. Saját professzionális acélszerkezet-gyártó és vékonylemezhajlító üzemmel rendelkezünk. Így az egyedi szerkezeteket is gond nélkül valósítjuk meg versenyképes áron, gyorsan, pontosan. Mindezt családias hangulatban, garanciával. Megoldásaink fővállalkozás, csarnoképítés, homlokzatburkolás, tetőszigetelés, tetőfedés, segítség a költségtervezéshez, műszaki tartalom optimalizálása, pályázati projektek tanácsadása, költségvetés készítése, együttműködés a pályázati elszámolásban. Létesítményünket az elmúlt években kibővítettük, így mára 5500 négyzetméter gyártófelületen egy teljesen új technológiát helyeztünk üzembe. Modern CNC-gépsoron történik az anyagok megmunkálása, alkatrészek gyártása. Ez az újítás lehetővé teszi a magasabb igényszintű munkák megvalósítását. Üzemünk az EN és DIN szabvány szerint dolgozik, amely magas színvonalat jelent a gyártás és kivitelezés során. A Weinberg 93 Kft. elkötelezett híve a minőségi munkavégzésnek, ennek megfelelően a TÜV Rheinland InterCert Kft. által hitelesített ISO 9001:2008 minőségirányítási rendszer szerint működik, melyet egy integrált vállalatirányítási, vezetői döntéstámogató rendszer segít. Bevezetett minőségirányítási rendszerek ISO 14001: 2004 ISO 9001:2008 MSZ 28001:2008 NATO beszállító MOL előminősítés TVK előminősítés D-U-N-S azonosító szám Üzemi minősítések DIN : E; EN 1090 DIN En ISO Jövőbeli céljaink között szerepel gyártócsarnokunk újabb bővítése, hogy a hagyományos acélszerkezetek mellett nagyobb méretű technológiai acélszerkezetek, hídszerkezetek megmunkálása se okozzon problémát. Eredményes munkáinknak köszönhetően a külföldi piacokon is sikerül terjeszkednünk, főként a német nyelvterületen és a keleti or szágokban. Reméljük, hogy minél több hazai és külföldi beruházónak nyerhetjük el bizalmát! Derczó István ügyvezető igazgató Weinberg 93 Kft. 18 Acélszerkezetek 2011/4. szám

Épül az M0 Hárosi Duna-híd II.

Épül az M0 Hárosi Duna-híd II. 2012 IX. évfolyam 1. szám Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association Épül az M0 Hárosi Duna-híd II. Fotó: Dr. Domanovszky Sándor; 2012.01.23. A TARTALOMBÓL:

Részletesebben

www.magesz.hu HELYÉN A ZÁRÓTAG! Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association 2008 V. évfolyam 2.

www.magesz.hu HELYÉN A ZÁRÓTAG! Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association 2008 V. évfolyam 2. 2008 V. évfolyam 2. szám Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association (fotó: Domanovszky) HELYÉN A ZÁRÓTAG! Az 51. merevítőtartó egységet 2008. június 12-én

Részletesebben

KÖNNYÛSZERKEZETES AKADÉMIA

KÖNNYÛSZERKEZETES AKADÉMIA KÖNNYÛSZERKEZETES AKADÉMIA ELÕADÁS-SOROZAT AZ MKE SZERVEZÉSÉBEN A 15 éves Magyar Könnyûszerkezetes Egyesület az építõ- és épí - tész mér nökök továbbképzésének keretében 2012-ben folytatja a 2011-ben megkezdett

Részletesebben

Az újjászületett Margit híd

Az újjászületett Margit híd 2012 IX. évfolyam 3. szám Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association Az újjászületett Margit híd Fotó: Dr. Domanovszky Sándor A TARTALOMBÓL: Megszépült és

Részletesebben

www.magesz.hu Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association 2008 V. évfolyam 3. szám

www.magesz.hu Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association 2008 V. évfolyam 3. szám 2008 V. évfolyam 3. szám Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association Az Északi vasúti híd utolsó egységét 2008. augusztus 30-án a Hídépítő Speciál Kft., két

Részletesebben

Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association

Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association 2007 IV. évfolyam 1. szám Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association A Dunaújvárosi Duna-híd mederhídját 2006. december 09-én reggel úsztatták a hídtengelybe

Részletesebben

Az új M0 Megyeri autópálya- és az Északi vasúti Duna-híddal gazdagodott budapesti panoráma

Az új M0 Megyeri autópálya- és az Északi vasúti Duna-híddal gazdagodott budapesti panoráma 2008 V. évfolyam 4. szám Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association (fotó: Domanovszky) Az új M0 Megyeri autópálya- és az Északi vasúti Duna-híddal gazdagodott

Részletesebben

HÍDRÉSZ ÚSZTATÁSA (Csepelről Megyerre)

HÍDRÉSZ ÚSZTATÁSA (Csepelről Megyerre) 2009 VI. évfolyam 2. szám Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association HÍDRÉSZ ÚSZTATÁSA (Csepelről Megyerre) (fotó: Kovács Rezső) A tartalomból: Mederhíd

Részletesebben

Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Association

Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Association 2006 I. évfolyam 1. szám Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Association Ipari acélszerkezetek szerelése Fotó: Pelcz József Kivitelezô: tagvállalatunk, a R&M TS Kemon Kft.

Részletesebben

A Szabadság hídon 2008. december 20-án beindult a villamosforgalom

A Szabadság hídon 2008. december 20-án beindult a villamosforgalom 2009 VI. évfolyam 1. szám Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association (fotó: Domanovszky) A Szabadság hídon 2008. december 20-án beindult a villamosforgalom

Részletesebben

II. Országos Hegesztési Verseny

II. Országos Hegesztési Verseny II. Országos Hegesztési Verseny A Magyar Hegesztési Egyesület Ifjúsági Fóruma és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen működő, az ország egyik legnagyobb múltra visszatekintő hallgatói öntevékeny

Részletesebben

Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association

Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association 2009 VI. évfolyam 3. szám Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association (fotó: Domanovszky) Az újjászületett, kivilágított Szabadság híd a budapesti panoráma

Részletesebben

Az MVM OVIT Zrt. Közgyûlése megtárgyalta

Az MVM OVIT Zrt. Közgyûlése megtárgyalta Arra kell nevelnünk eszméletünket és szemléletünket, hogy a köznapiban, a környezôben, a mindennaposban is látni tudjuk az egyszerit, a csodálatosat és a látomásszerût. (Márai Sándor) Tartalomjegyzék Az

Részletesebben

50 éves a faipari felsőoktatás Magyarországon. Winkler András

50 éves a faipari felsőoktatás Magyarországon. Winkler András 50 éves a faipari felsőoktatás Magyarországon Molnár Sándor Szécsi Zsigmond, Fekete Lajos, Krippel Móric és Török Béla, a fafeldolgozás oktatásának és kutatásának legnevesebb hazai úttörői a Selmecbányai

Részletesebben

mész cement beton ko és kavics adalékszer betontermék

mész cement beton ko és kavics adalékszer betontermék szakmai lap 2014. július-augusztus beton cement mész ko és kavics XXII. évf. 7-8. szám a betonszabvány felújítása betonkenu verseny cukorsiló dilatációmentes padlója villamos pályalemez az Árpád hídon

Részletesebben

Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association

Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association 2009 VI. évfolyam 4. szám Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association CLOOS robot A TARTALOMBÓL: Gyártás, automatizálás robotokkal Szimpózium www.magesz.hu

Részletesebben

Angol magyar üzleti fórum Szegeden Csongrád Megye Gazdaságáért Díj 10 éves a Magyar Kézműves Remek cím Küldöttgyűlés előtt tagozati ülések

Angol magyar üzleti fórum Szegeden Csongrád Megye Gazdaságáért Díj 10 éves a Magyar Kézműves Remek cím Küldöttgyűlés előtt tagozati ülések XVII. évfolyam 3. szám 2011 április Angol magyar üzleti fórum Szegeden Csongrád Megye Gazdaságáért Díj 10 éves a Magyar Kézműves Remek cím Küldöttgyűlés előtt tagozati ülések Angol üzletemberek jártak

Részletesebben

A MEE VILÁGÍTÁSTECHNIKAI TÁRSASÁG HÍRLEVELE 12. évfolyam, 3. szám 2013. november

A MEE VILÁGÍTÁSTECHNIKAI TÁRSASÁG HÍRLEVELE 12. évfolyam, 3. szám 2013. november A MEE VILÁGÍTÁSTECHNIKAI TÁRSASÁG HÍRLEVELE 12. évfolyam, 3. szám 2013. november HIRDETMÉNYEK 2. Interjú Poppe Kornélnével 3. Rendezvényeink 7. Programajánló 16. Szervezeti hírek 19. Figyelő 20. Fiatal

Részletesebben

DDC támogatás az iszapkatasztrófa

DDC támogatás az iszapkatasztrófa XXXVIII. évfolyam 5. szám 2010. szeptember-október Cementvilág M a g y a r c e m e n t i p a r i s z ö v e t s é g H u n g a r i a n c e m e n t a s s o c i a t i o n t a r t a l o m j e g y z é k DDC

Részletesebben

Céghírek. Projektjeinkrôl

Céghírek. Projektjeinkrôl Céghírek Az Igazgatóság közleményei 2014. szeptember 26-ai ülésén az Igazgatóság jóváhagyta a 2014. július 28-ai ülésérôl felvett jegyzôkönyvet; jóváhagyólag tudomásul vette az ügyvezetés beszámolóját

Részletesebben

Az Igazgatóság közleményei

Az Igazgatóság közleményei Tartalomjegyzék Az MVM OVIT Zrt. 2012. december 19-ei rendkívűli közgyűlése 1 Az Igazgatóság közleményei 1 Az új csoportszintű szabályozók leképezése 2 Projektjeinkről 3 Rendezvények 8 Új belépők 10 Munkavédelem

Részletesebben

TOP 50 tizenhetedik alkalommal

TOP 50 tizenhetedik alkalommal AZ ÚJ NÉPLAP ÉS A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KÖZÖS, INGYENES GAZDASÁGI MAGAZINJA TOP 50 tizenhetedik alkalommal Dr. Sziráki András elnök köszöntője Megyénk vállalkozásai az

Részletesebben

hír CSATORNA 10 éves a Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség TARTALOM

hír CSATORNA 10 éves a Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség TARTALOM hír CSATORNA 2007 A Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség Lapja jubileumi szám 10 éves a Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség F Õ T Á M O G A T Ó I N K TARTALOM MASZESZ Hírhozó... 2 Somlyódy László: A MaSzeSz

Részletesebben

Atomerőmû. Díjak a Magyar Sajtó Napján. évindító sajtótájékoztatóját, MÁRCIUS 15. WANO partneri utóvizsgálat a Paksi Atomerőműben

Atomerőmû. Díjak a Magyar Sajtó Napján. évindító sajtótájékoztatóját, MÁRCIUS 15. WANO partneri utóvizsgálat a Paksi Atomerőműben Atomerőmû XXXVI. XXXVII. évfolyam, 4. 3. szám Díjak a Magyar Sajtó Napján Paks Város Önkormányzata és az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. az elmúlt évek hagyományai alapján idén is közösen rendezett ünnepséget

Részletesebben

Területi Mérnöki Kamarák és MMK Szakmai Tagozatok beszámolói a 2013. májusi Küldöttgyűlés óta eltelt időszakról

Területi Mérnöki Kamarák és MMK Szakmai Tagozatok beszámolói a 2013. májusi Küldöttgyűlés óta eltelt időszakról MMK Küldöttgyűlés 2014. május 24. Tartalomjegyzék Területi Mérnöki Kamarák és MMK Szakmai Tagozatok beszámolói a 2013. májusi Küldöttgyűlés óta eltelt időszakról Baranya Megyei Mérnöki Kamara... 2 Békés

Részletesebben

Szenátus Ünnepi Kibõvített Tanévnyitó Ülése

Szenátus Ünnepi Kibõvített Tanévnyitó Ülése 2012. szeptember Az Óbudai Egyetem havonta megjelenõ kiadványa 9. szám Szenátus Ünnepi Kibõvített Tanévnyitó Ülése Az Óbudai Egyetem Szenátusának Ünnepi Kibõvített Tanévnyitó Ülésére ez évben szeptember

Részletesebben

Kötelező kamarai regisztráció Átalakulnak a közlekedési szolgáltatások Mesterségek dicsérete a Somogyi-könyvtárban

Kötelező kamarai regisztráció Átalakulnak a közlekedési szolgáltatások Mesterségek dicsérete a Somogyi-könyvtárban XVII. évfolyam 9. szám 2011 december Kötelező kamarai regisztráció Átalakulnak a közlekedési szolgáltatások Mesterségek dicsérete a Somogyi-könyvtárban Módosult a kamarai törvény: januártól a mezőgazdasági

Részletesebben

Ne féljünk nagyot lépni, ha ez tûnik szükségesnek. Két kis ugrással nem jutunk át a szakadékon. Tartalomjegyzék

Ne féljünk nagyot lépni, ha ez tûnik szükségesnek. Két kis ugrással nem jutunk át a szakadékon. Tartalomjegyzék Ne féljünk nagyot lépni, ha ez tûnik szükségesnek. Két kis ugrással nem jutunk át a szakadékon. David Lloyd George Tartalomjegyzék Az Ovit ZRt. 2007. május 24-i rendkívüli közgyûlése... 1 Az Igazgatóság

Részletesebben

2006. okóber 24. Hírlevél. www.innovacio.hu 19. szám. XVI. évfolyam 2006. október 24.

2006. okóber 24. Hírlevél. www.innovacio.hu 19. szám. XVI. évfolyam 2006. október 24. XVI. évf. 2006. okóber 24. 19. szám Hírlevél www.innovacio.hu 19. szám XVI. évfolyam 2006. október 24. 32 Képviseletek Magyar Innovációs Szövetség Hírlevele Regionális képviseleti rendszer Gyõr Budavári

Részletesebben

2006. április 4. Hírlevél. www.innovacio.hu. szám. XVI. évfolyam 2006. április 4.

2006. április 4. Hírlevél. www.innovacio.hu. szám. XVI. évfolyam 2006. április 4. XVI. évf. 2006. április 4. 7. szám Hírlevél www.innovacio.hu 7. szám XVI. évfolyam 2006. április 4. 32 Képviseletek Magyar Innovációs Szövetség Hírlevele Regionális képviseleti rendszer Gyõr Budavári László

Részletesebben