ZALA MEGYE KÖNYVTÁRI ELLÁTÁSA. A könyvtárak legfontosabb statisztikai adatai és címjegyzéke. Deák Ferenc Megyei Könyvtár Zalaegerszeg 2011.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ZALA MEGYE KÖNYVTÁRI ELLÁTÁSA. A könyvtárak legfontosabb statisztikai adatai és címjegyzéke. Deák Ferenc Megyei Könyvtár Zalaegerszeg 2011."

Átírás

1 ZALA MEGYE KÖNYVTÁRI ELLÁTÁSA A könyvtárak legfontosabb statisztikai adatai és címjegyzéke 2010 Deák Ferenc Megyei Könyvtár Zalaegerszeg 2011.

2 Szerkesztő: Sebestyénné Horváth Margit Ezúton szeretnénk megköszönni a statisztikai adatszolgáltatásban részt vevő könyvtárak munkáját, együttműködését. A Zala megyei könyvtárak legfontosabb statisztikai adatai elektronikus formában elérhetők a Deák Ferenc Megyei Könyvtár honlapján: A magyarországi könyvtárak statisztikai adatait a Könyvtári Intézet teszi közzé: Felelős kiadó: Kiss Gábor Készült a Deák Ferenc Megyei Könyvtár sokszorosító üzemében Zalaegerszeg, Deák tér 6. Megjelent 150 példányban

3 ELŐSZÓ E kiadványunkban évek óta Zala megye könyvtárainak legfontosabb statisztikai adatait tesszük közzé. A települési nyilvános könyvtárak, valamint mozgókönyvtári szolgáltatóhelyek mellett a felsőoktatási könyvtárak, a szakkönyvtárak és egyéb közkönyvtárak főbb adatait is közöljük. Az országos teljes adatsort a Könyvtári Intézet honlapján lehet érni. A felhasználót tartalomjegyzék segíti a táblázatok használatában. Kiadványunkban közöljük az egyes zalai könyvtárak adatait, ezen kívül összesítő táblázatokat (a települési könyvtárak megyei összesítője, városok könyvtári ellátása, kistérségi ellátás összesítője) és viszonyszámokat. Megadjuk a települések betűrendjében a könyvtárak címjegyzékét is. A zalai könyvtárak statisztikai adatszolgáltatását az elmúlt évekhez hasonlóan a Deák Ferenc Megyei Könyvtár koordinálta. Az adatok az Nemzeti Erőforrás Minisztérium kulturális statisztikai rendszerének webes adatkitöltő felületén kerültek rögzítésre. Azok a könyvtárak, amelyeknek ez nehézséget okozott, a megyei könyvtártól és a hálózati feladatot végző városi könyvtáraktól kaptak segítséget. Így az adatszolgáltatás a megadott határidőre befejeződött. Az adatszolgáltatók száma az elmúlt 5 évben az alábbiak szerint változott: Adatszolgáltató könyvtárak Megyei könyvtár Városi könyvtárak Községi nyilvános könyvtárak Községi szolgáltatóhely Települési könyvtárak összesen Egyéb könyvtárak Összesen között fokozatosan csökkent az adatszolgáltató könyvtárak száma, 2009-ben ugrásszerűen megnövekedett, összesen 277 zalai könyvtár adatainak rögzítésére és feldolgozására került sor. Ebből a települési könyvtárak száma (szolgáltatóhelyekkel együtt) összesen 258 volt től a könyvtári szolgáltatást más könyvtártól megrendelő, településen működő szolgáltatóhelyekről az ellátó könyvtár olyan formábban jelentett statisztikát, hogy az ellátott szolgáltatóhely adatait külön, a saját adataival össze nem vonva közölte. Ez azonban azt eredményezte, hogy az adatszolgáltatók száma négyszeresére emelkedett, hiszen rögzíteni kellett az adatbázisban új adatszolgáltatóként ezeket a községi szolgáltatóhelyeket, és anyaintézményként az ellátókönyvtárat kellett megjelölni ben az adatszolgáltatók száma változatlan maradt, így kiadványunk ismét 277 zalai adatszolgáltató (önkormányzati fenntartású könyvtárak, felsőoktatási- és szakkönyvtárak) legfontosabb adatait közli, illetve néhány összesítő táblát tartalmaz. A 10 városban összesen 13 önkormányzati fenntartású könyvtár működött. Zalaegerszegen a Deák Ferenc Megyei Könyvtár mellett három könyvtár látott el települési könyvtári feladatokat (József Attila Városi Könyvtár, Apáczai ÁMK Könyvtára, Izsák ÁMK Könyvtára). 3

4 A községekben a helyi önkormányzat a könyvtári szolgáltatást a lakosság számára vagy nyilvános könyvtár fenntartásával, vagy könyvtári szolgáltatás megrendelésével biztosította. A falvak könyvtári ellátásának megvalósulását a központi ellátási formák (mozgókönyvtári ellátás, illetve az ellátórendszer) és a hálózatgondozói tevékenység összekapcsolása segítette. Két kicsi településen nem volt könyvtári szolgáltatás (Iborfia, Sénye). Az érvényben lévő megyei hálózati megállapodás alapján a községek könyvtári ellátásában 2010-ben is aktív szerepet töltöttek be a nagyobb városi könyvtárak és a megyei könyvtár (7 ellátókönyvtár), amelyek a szolgáltatást megrendelő települések mellett az önállóan szerzeményező nyilvános könyvtárak számára is nyújtottak különböző segítő szolgáltatásokat (szaktanácsadás, statisztikai adatszolgáltatás, rendezvények szervezése stb.) Az alábbi táblázatban összegeztük, hogy a Deák Ferenc Megyei Könyvtár, illetve a hat városi könyvtár milyen arányban vettek rész más települések ellátásában. A községek ellátásában 3 szolgáltatási forma jellemző: ellátórendszer, kistérségi mozgókönyvtári ellátás és a hálózatgondozás. Szolgáltató könyvtár Mozgókönyvtári szolgáltatást megrendelő községek száma Fejér György Városi Könyvtár, Keszthely 29 Ellátórendszeri szolgáltatást megrendelő, nyilvános könyvtárat fenntartó községek száma Önálló nyilvános könyvtárat fenntartó települések száma (hálózatgondozás) Ellátott települések összesen Városi Könyvtár, Lenti Halis István Városi Könyvtár, Nagykanizsa József Attila Városi Könyvtár, Zalaegerszeg Deák Ferenc Megyei Könyvtár 30 Fáklya Műv. Közp. és Könyvtár, Letenye 24 Festetics Műv Közp. és Könyvtár, Hévíz 5 Összesen Zala megye 245 községe közül 2010-ben már csak 10 önállóan szerzeményező nyilvános községi könyvtár működött, 6 nyilvános községi könyvtár ellátórendszeri szolgáltatást vett igénybe, a legtöbb (229) település a mozgókönyvtári ellátást választotta. Ellátórendszer esetében a községi önkormányzatokat terhelte a szolgáltatás és a dokumentum-beszerzés költsége: 4 település a keszthelyi Fejér György Városi Könyvtártól, 2 település a nagykanizsai Halis István Városi Könyvtártól rendelte meg a szolgáltatásnak ezt a formáját. Mozgókönyvtári ellátás esetén a szolgáltatás a többcélú kistérségi társulások által lehívott normatív támogatásból valósult meg. Míg 2005-ben öt, 2006-ban nyolc nagykanizsai kistérséghez tartozó település ellátási formája volt, 2007-ben 160 község, 2008-ban 215 község, 2009-ben 222, 2010-ben 229 község rendelte meg a mozgókönyvtári ellátást a különböző ellátókönyvtáraktól. Így ma már ez az ellátási forma jellemző a települések 82%-ára, ahol a zalai népesség 36%-a él ben a keszthelyi Fejér György Városi Könyvtártól eggyel több önkormányzat (Zalaapáti) rendelte meg a mozgókönyvtári ellátást, mint 2009-ben. A letenyei Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár szolgáltatóhelyeinek száma kettővel emelkedett (Szentliszló, Tótszerdahely). A 4

5 nagykanizsai Halis István Városi Könyvtár ellátott szolgáltatóhelyeinek a száma 4 településsel növekedett ( Hahót, Magyarszerdahely, Újudvar, Zalakomár). A megyében a könyvtárak funkciója alapján 260 közkönyvtár van, a 36 települési nyilvános könyvtár mellet további 2 könyvtár látja el ezt a feladatot: a Honvédelmi Minisztérium Állami Egészségügyi Központ Hévízi Mozgásszervi Rehabilitációs Intézet Könyvtár, és a Zala Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet Könyvtára. Szakkönyvtári feladatokat 19 könyvtár látott el a megyében, köztük a Deák Ferenc Megyei Könyvtár és a Halis István Városi Könyvtár is végén 4 városi könyvtárnak (Keszthely, Lenti, Nagykanizsa, Zalaegerszeg) és 1 községi könyvtárnak (Kehidakustány) összesen 16 fiókkönyvtára (15 városi, 1 községi) volt. Adataikat a táblázatban a központi könyvtár statisztikája tartalmazza, külön nem közöljük. Az év folyamán továbbra is egy községi könyvtár (Belezna) működése szünetelt. A következőkben szeretnénk néhány információval kiegészíteni a táblázatokban közölt adatokat. Kiadványunk elsősorban a települési könyvtári ellátással foglalkozik, ezért a megyei összesítő táblázatban (8. oldal) nem szerepelnek az egyéb könyvtárak adatai. Ugyanakkor ezeknek a könyvtáraknak a főbb adatait is közöljük a 19. oldalon, valamint a címjegyzékben is szerepelnek ( oldal). A megyei összesítő táblázatot és a városi ellátást biztosító könyvtárak összesítő táblázatát az országos statisztikában leadott adatok alapján állítottuk össze. A kistérségi mozgókönyvtári ellátás táblázatában felhasználtuk a szolgáltató könyvtáraktól kért további adatokat. Ha összehasonlítjuk a megyei összesítőben (8. oldal) található mozgókönyvtári állományadatokat és a kistérségi mozgókönyvtári állományadatokat (9. oldal) összesítő táblázattal, találunk különbségeket. A megyében kialakult szolgáltatási forma nehezen jeleníthető meg az országos statisztikai rendszerben, ugyanakkor törekedtünk arra, hogy a megyei összesítőben ugyanazok a számadatok szerepeljenek, mint az országos statisztikában. Ezért az összesítő táblázattal kapcsolatban két kiegészítő megjegyzést kell tennünk: egyrészt a mozgókönyvtári szolgáltatóhelyek állományadatai összesítve tartalmazzák a községi saját állományt, valamint a szolgáltatótól kapott mozgókönyvtári állományt. Kivételt képeznek a Halis István Városi Könyvtárhoz tartozó szolgáltatóhelyek, ahol csak a község saját állományát tüntették fel saját adatlapjukon, a mozgókönyvtári állományt a városi könyvtár jelentette összevonva a városi állománnyal. Tehát a városi könyvtárak adatsora magában foglalja a Halis könyvtár mozgókönyvtári állományát is, a mozgókönyvtárak adatsor állományadatai a községi saját állományokat is tartalmazzák, ugyanakkor nem szerepel benne a nagykanizsai mozgókönyvtári állomány. A Kistérségi mozgókönyvtár ellátás összesítő táblázat összeállításával az volt a célunk, hogy kistérségenként láthatóvá tegyük az ellátás főbb adatait. Ebben a táblázatban az állományadatoknál a szolgáltató által a kistérségi normatív támogatásból gyarapított állományadatokat találjuk meg, illetve a tárgyévben hozzáférhető állomány oszlopban feltüntettük, hogy a helyben a településeken lévő állomány mellett a szolgáltató könyvtár által biztosított cserékkel együtt mekkora kínálat állt rendelkezésre a használók számára az adott évben. Itt is kivételt képez a Halis István Városi Könyvtár, mert állományukban nem különítik el kistérségenként a mozgókönyvtári at. A szolgálandó közönség létszámaként a táblázatokban a Statisztikai Hivatal által megadott, december 31-i települési lakosságszámot adtuk meg. Az önkormányzati könyvtárak alapterületének nagysága 204 m 2 -rel növekedett, 2010 végén m 2 állt rendelkezésre összesen a használók számára ben a megye önkormányzati könyvtárainak állománya a statisztikai adatszolgáltatás alapján összesen db dokumentum volt. A gyarapodás mértéke tovább csökkent. Az év folyamán összesen db-bal gyarapodott a könyvtárak állománya, eft értékben. Ez 6739 db-al ( eft értékben) kevesebb, mint a évi gyarapodás volt. 5

6 A beszerzett átlagára Ft volt. Nem gyarapodott az állomány 3 községi könyvtárban (Belezna, Molnári, Semjénháza,) és a Halis István Városi Könyvtár ellátásába tartozó 41 szolgáltatóhelyen (szolgáltatási formájuk teljes körű könyvtári szolgáltatás - alapján nem gyarapítják a községeik állományát; a mozgókönyvtári támogatásból vásárolt a városi könyvtár állományába kerültek és a heti szállítás során olvasói használatra adták át a településeken). A kurrens időszaki kiadványok (példányok) száma 206 db-bal volt kevesebb, mit tavaly, a megye települési könyvtáraiban összesen db előfizetett lap volt, ebből db a kistérségi mozgókönyvtári ellátó helyeken volt igénybe vehető. A Halis István Városi Könyvtár szolgáltatóhelyein a folyóirat-ellátás is a teljes körű könyvtári ellátás része volt, a 41 település számára összesen 7 időszaki kiadványt fizettek elő. A számítógépek és az internet elérési pontok száma az önkormányzati fenntartású könyvtárakban tovább emelkedett: 2010 év végén a megye közkönyvtáraiban és szolgáltató helyein összesen 847 db számítógép állt a használók rendelkezésére 798 db internet elérhetőséggel. A könyvtárhasználati adatok megyei szinten csak kis mértékben változtak: a regisztrált könyvtárhasználók száma közel négyezerrel csökkent a megyében, ugyanakkor a személyes látogatások száma, az internet használat és a távhasználat egyaránt növekedett (elsősorban a városi könyvtárak és egyes mozgókönyvtári szolgáltatóhelyek forgalmi adatai emelkedtek) ben fő iratkozott be a megye közkönyvtáraiba, akik alkalommal keresték fel személyesen a könyvtárakat. Az internet használatok száma a számítógépes ellátottság javulásával több, mint 12 ezerrel emelkedett: 2010-ben összesen alkalmat regisztráltak a könyvtárak. A távhasználatok száma a mérések alapján (telefon, , honlap, OPAC) alkalom volt. A kölcsönzött kötetek száma a megye települési könyvtáraiban összesen db volt, és db dokumentumot vettek kézbe helyben az olvasók. Elsősorban egyes városi könyvtárakban (pl. a zalaegerszegi, nagykanizsai, zalalövői és zalaszentgróti városi könyvtárakban) és számos mozgókönyvtári szolgáltatóhelyen mutat emelkedést a kölcsönzések és a helyben használatok száma. Egy regisztrált olvasó átlagosan 14 alkalommal kereste fel a könyvtárát az év során, 4 alkalommal internetezett, 21 dokumentumot kölcsönzött és 13 dokumentumot használt helyben. A 14 év alatti beiratkozott olvasók száma egy kicsit tovább csökkent: gyermekolvasót regisztráltak a zalai közkönyvtárakban. Az összes regisztrált olvasónak 27% volt 14 év alatti. A 14 év alattiak körében a személyes használatok száma közel húszezer alkalommal volt magasabb, mint a múlt évben, összesen alkalmat regisztráltak a könyvtárak; elsősorban a városokban volt tapasztalható, hogy a beiratkozott gyerekek gyakrabban keresték fel a könyvtárat. A kölcsönzött és helyben használt száma a 14 év alattiak körében nem mutatott emelkedést a megyében, annak ellenére, hogy összességében ez volt a jellemző: 2010-ben összesen db-ot kölcsönöztek és db-ot használtak helyben. Egy beiratkozott gyermekolvasó átlagosan 18 db könyvet kölcsönzött ki, és 19 db-ot használt helyben. A zalai közkönyvtárakban összesen referensz kérdést regisztráltak a könyvtárakban (több mint négyezerrel kevesebbet, mint tavaly). A könyvtárközi kölcsönzések száma emelkedett, a beérkezett kérések száma több mint 1700 db-bal volt magasabb; összesen 7182 kérés érkezett a zalai könyvtárakhoz. A legtöbb kérést (az összes kérés 84%-át) a Halis István Városi Könyvtárban regisztrálták. A könyvtárközi szolgáltatást biztosító könyvtárak elsősorban az eredeti dokumentumot küldték el a kérő könyvtárnak, nyomtatott formában 38-at, elektronikus formában 199-et juttattak el. A zalai könyvtárakból elküldött kérések száma 2010-ben db volt, ami több mint négyezerrel több, mint tavaly volt. Az elküldött kérések közül nem teljesült, a többit elsősorban eredeti formában megkapták a könyvtárak, nyomtatott formában 260, elektronikus formában 271 kérés teljesítésére került sor. 6

7 A zalai önkormányzati könyvtárakban 2010-ben összesen rendezvényt tartottak, ebből 202 kiállítás volt. Ezeken a programokon összesen résztvevőt regisztráltak. A 13 városi ellátást biztosító könyvtárban tartották a rendezvények 64%-át, összesen alkalommal. A többi rendezvényre községi könyvtárakban (121) és a mozgókönyvtári szolgáltatóhelyeken (788) került sor. A 620 órányi használóképzésen fő vett részt. Ebből a legtöbbet a városok könyvtáraiban szerveztek meg, a 466 óra képzésen fő vett részt. A 245 önkormányzati fenntartású könyvtárban (a szolgáltatóhelyekkel együtt) 409 fő dolgozott szakmai munkakörben, köztük 178-an rendelkeztek felsőfokú végzettséggel, 231-en középfokú végzettséggel. 133 fő teljes munkaidőben, 161-en részmunkaidőben, 112-en önkéntesként illetve megbízási díjasként, 3 fő vállalkozóként dolgozott. A teljes munkaidős könyvtárosok többségét (94 fő) a városok könyvtáraiban alkalmazták. Kevésbé jellemző a részmunkaidős (15), a megbízási díjas, önkéntes (6), vagy a vállalkozói (3) foglalkoztatás. Az intézményként működő községi könyvtárakban viszont leginkább részmunkaidőben foglalkoztatják a könyvtárosokat (10), teljes munkaidőben 6-an, megbízási díjasként 5-en dolgoznak. A mozgókönyvtári szolgáltatóhelyeken általában 1-1 főt foglalkoztattak, 7 helyen 2 fő végezte a munkát. A legtöbben szintén részmunkaidősök (130 fő) és megbízási díjasok vagy önkéntesek (99 fő) voltak, mindössze 4 településen volt teljes munkaidőben alkalmazott könyvtáros (Becsvölgye, Milejszeg, Páka, Szilvágy). A legfontosabb viszonyszámokat (használó arány, dokumentumellátottság, települési ellátottság, beszerzési kvóta) tekintve megállapítható, hogy Zala megye lakosságának 15,9 %-a könyvtárhasználó (használóarány), átlagosan egy lakosra 6 kötet (település ellátottsága), a könyvtárakban egy regisztrált használóra 42 kötet (használóellátottság) állt rendelkezésre. Állománygyarapításra a települések lélekszámát figyelembe véve, 1 lakosra vetítve 275 Ft-ot (beszerzési kvóta) fordítottak a megye könyvtárai. A táblázatokban a számadatok mellett ezek az arányszámok valamennyi könyvtárra vonatkozóan megtalálhatóak. Sebestyénné Horváth Margit 7

8 Zala megye településeinek könyvtári ellátása (megyei összesítő) Működési feltételek Forgalmi adatok Viszonyszámok Szolgálandó közönség létszáma Könyvtárcélú alapterület (nm) Számítógépek száma Internetes számítógépek száma Állománygyarapodás (db) Állomány gyarapításra fordított összeg (e ft) Könyvtári álllomány összesen (db) Kurrens időszaki kiadványok (példányok száma) Regisztrált használók Személyes (helybeni) használatok Internethasználat Távhasználat (telefon, fax, , online kat., honlap) Kölcsönzött Közvetlenül helyben használt 14 év alatti regisztrált használók 14 év alatti személyes (helybeni) használatok 14 év alatti kölcsönzött 14 év alatti közvetlenül helyben használt dok. Település ellátottsága (állomány/szolg.közönség) Használóellátottság (állomány/használó) Használóarány % (használó/szolg.közönség) Beszerzési kvóta (áll.gyarapításra ford.összeg/szolg.közönség) Mozgókönyvtárak A városok nyilvános könyvtári ellátása Szolgálandó közönség létszáma Könyvtárcélú alapterület (nm) Számítógépek száma Internetes számítógépek száma Állománygyarapodás (db) Állomány gyarapításra fordított összeg (e ft) Könyvtári álllomány összesen (db) Kurrens időszaki kiadványok (példányok száma) Regisztrált használók Személyes (helybeni) használatok Internethasználat Távhasználat (telefon, fax, , online kat., honlap) Kölcsönzött Megnevezés Közvetlenül helyben használt 14 év alatti regisztrált használók 14 év alatti személyes (helybeni) használatok 14 év alatti kölcsönzött 14 év alatti közvetlenül helyben használt dok. Település ellátottsága (állomány/szolg.közönség) Használóellátottság (állomány/használó) Használóarány % (használó/szolg.közönség) Beszerzési kvóta Ft (áll.gyarapításra ford.összeg/szolg.közönség) Száma Megnevezés Megyei könyvtár Városi könyvtárak Községi könyvtárak Megye összesen Működési feltételek Forgalmi adatok Viszonyszámok Zalaegerszeg DFMK Zalaegerszeg JAVK Zalaegerszeg Apáczai ÁMK 12700* Zalaegerszeg Izsák ÁMK 3620* Zalaegerszeg összesen: Hévíz Keszthely Lenti Letenye Nagykanizsa ** 17583** ** Pacsa Zalakaros Zalalövő Zalaszentgrót ÖSSZESEN *városrész lakossága **mozgókönyvtári ellátással együtt

9 Kistérségi mozgókönyvtári ellátás Kistérség Szolgáltató Települések száma Szolgálandó közönség (népesség) Könyvtári célú alapterület (nm) Számítógépek száma Internetes számítógépek száma Állománygyarapítás összege (eft) Tárgyévben leltárba vett állomány Tárgyév december 31-ei állomány Tárgyévben hozzáférhető állomány Kurrens folyóirat Regisztrált használók Személyes (helybeni) használatok Internethasználat Kölcsönzött Közvetlenül helyben használt 14 év alatti regisztrált használók 14 év alatti személyes (helybeni) használatok 14 év alatti kölcsönzött 14 év alatti közvetlenül helyben használt dok. Hévízi Városi Könyvtár, Hévíz Keszthelyi FGYVK, Keszthely Lenti Városi Könyvtár, Lenti Letenyei FMHK, Letenye Nagykanizsai HIVK, Nagykanizsa * 2850* 18388* * FGYVK, Keszthely HIVK, Nagykanizsa* Pacsai (4 szolgáltató) DFMK, Zalaegerszeg JAVK, Zalaegerszeg összesen: DFMK, Zalaegerszeg Zalaegerszegi (2 szolgáltató) JAVK, Zalaegerszeg összesen: Zalakarosi HIVK, Nagykanizsa Zalaszentgróti (2 szolgáltató) FGYVK, Keszthely DFMK, Zalaegerszeg összesen: MOZGÓKÖNYVTÁRI ELLÁTÁS ÖSSZESEN: *A Halis István Városi Könyvtár esetében a nagykanizsai kistérségnél feltüntetett állományadatok az ellátásukba tartozó valamennyi (nagykanizsai, pacsai és a zalakarosi) kistérségi adatokat összegezve tartalmazzák. 9

10 Községek nyilvános könyvtári ellátása Működési feltételek Forgalmi adatok Viszonyszámok Sorsz. Település Kistérség Szolgáltató (ellátórendszer) Szolgálandó közönség létszáma Könyvtárcélú alapterület (nm) Számítógépek száma Internetes számítógépek száma Állománygyarapodás (db) Állomány gyarapításra fordított összeg (e ft) Könyvtári álllomány összesen (db) Kurrens időszaki kiadványok (példányok száma) Regisztrált használók Személyes (helybeni) használatok Internethasználat Távhasználat (telefon, fax, , online kat., honlap) Kölcsönzött Közvetlenül helyben használt 14 év alatti regisztrált használók 14 év alatti személyes (helybeni) használatok 14 év alatti kölcsönzött 14 év alatti közvetlenül helyben használt dok. Település ellátottsága (állomány/szolg.közönség) Használóellátottság (állomány/használó) Használóarány % (használó/szolg.közönség) Beszerzési kvóta (áll.gyarapításra ford.összeg/szolg.közönség) 1. Balatongyörök Keszthelyi Belezna Nagykanizsai Cserszegtomaj Hévízi FGYVK, Keszthely Gelse Zalakarosi Gyenesdiás Keszthelyi Kehidakustány Zalaszentgróti FGYVK, Keszthely Molnári Letenyei Murakeresztúr Nagykanizsai HIVK, Nagykanizsa Sármellék Hévízi Semjénháza Letenyei Söjtör Zalaegerszegi Szepetnek Nagykanizsai HIVK, Nagykanizsa Türje Zalaszentgróti FGYVK, Keszthely Vonyarcvashegy Keszthelyi Zalaszántó Keszthelyi FGYVK, Keszthely Zalaszentbalázs Nagykanizsai ÖSSZESEN:

11 A mozgókönyvtári szolgáltatóhelyek adatai Sorsz. Település Kistérség Szolgáltató Szolgálandó közönség (népesség) Könyvtári célú alapterület (nm) Számítógépek száma Internetes számítógépek száma Tárgyévben hozzáférhető száma (db) Kurrens folyóirat Regisztrált használók Személyes (helybeni) használatok Internethasználat Kölcsönzött Közvetlenül helyben használt 14 év alatti regisztrált használók 14 év alatti személyes (helybeni) használatok 14 év alatti kölcsönzött 14 év alatti közvetlenül helyben használt dok. Település ellátottsága (áll./szolg.közönség) Használóellátottság (állomány/használó) Használóarány % (használó/szolg.közöns.) 1. Alibánfa Zalaegerszegi DFMK, Zalaegerszeg Almásháza Zalaszentgróti DFMK, Zalaegerszeg Alsónemesapáti Zalaegerszegi DFMK, Zalaegerszeg Alsópáhok Hévízi Városi Könyvtár, Hévíz Alsórajk Pacsai HIVK, Nagykanizsa Alsószenterzsébet Lenti Városi Könyvtár, Lenti Babosdöbréte Zalaegerszegi JAVK, Zalaegerszeg Baglad Lenti Városi Könyvtár, Lenti Bagod Zalaegerszegi DFMK, Zalaegerszeg Bak Zalaegerszegi JAVK, Zalaegerszeg Baktüttös Zalaegerszegi JAVK, Zalaegerszeg Balatonmagyaród Zalakarosi HIVK, Nagykanizsa Bánokszentgyörgy Letenyei FMHK, Letenye Barlahida Lenti Városi Könyvtár, Lenti Batyk Zalaszentgróti DFMK, Zalaegerszeg Bázakerettye Letenyei FMHK, Letenye Becsehely Letenyei FMHK, Letenye Becsvölgye Zalaegerszegi JAVK, Zalaegerszeg Belsősárd Lenti Városi Könyvtár, Lenti Bezeréd Pacsai JAVK, Zalaegerszeg Bocfölde Zalaegerszegi JAVK, Zalaegerszeg Bocska Nagykanizsai HIVK, Nagykanizsa Bókaháza Keszthelyi FGYVK, Keszthely Boncodfölde Zalaegerszegi JAVK, Zalaegerszeg Borsfa Letenyei FMHK, Letenye Böde Zalaegerszegi JAVK, Zalaegerszeg Bödeháza Lenti Városi Könyvtár, Lenti Börzönce Nagykanizsai HIVK, Nagykanizsa Búcsúszentlászló Pacsai DFMK, Zalaegerszeg

12 A mozgókönyvtári szolgáltatóhelyek adatai Sorsz. Település Kistérség Szolgáltató Szolgálandó közönség (népesség) Könyvtári célú alapterület (nm) Számítógépek száma Internetes számítógépek száma Tárgyévben hozzáférhető száma (db) Kurrens folyóirat Regisztrált használók Személyes (helybeni) használatok Internethasználat Kölcsönzött Közvetlenül helyben használt 14 év alatti regisztrált használók 14 év alatti személyes (helybeni) használatok 14 év alatti kölcsönzött 14 év alatti közvetlenül helyben használt dok. Település ellátottsága (áll./szolg.közönség) Használóellátottság (állomány/használó) Használóarány % (használó/szolg.közöns.) 30. Bucsuta Letenyei FMHK, Letenye Csapi Nagykanizsai HIVK, Nagykanizsa Csatár Zalaegerszegi JAVK, Zalaegerszeg Csertalakos Lenti Városi Könyvtár, Lenti Csesztreg Lenti Városi Könyvtár, Lenti Csonkahegyhát Zalaegerszegi JAVK, Zalaegerszeg Csöde Zalaegerszegi DFMK, Zalaegerszeg Csömödér Lenti Városi Könyvtár, Lenti Csörnyeföld Letenyei FMHK, Letenye Dióskál Pacsai FGYVK, Keszthely Dobri Lenti Városi Könyvtár, Lenti Dobronhegy Zalaegerszegi JAVK, Zalaegerszeg Döbröce Zalaszentgróti FGYVK, Keszthely Dötk Zalaszentgróti DFMK, Zalaegerszeg Egeraracsa Pacsai FGYVK, Keszthely Egervár Zalaegerszegi JAVK, Zalaegerszeg Eszteregnye Nagykanizsai HIVK, Nagykanizsa Esztergályhorváti Keszthelyi FGYVK, Keszthely Felsőpáhok Hévízi Városi Könyvtár, Hévíz Felsőrajk Pacsai HIVK, Nagykanizsa Felsőszenterzsébet Lenti Városi Könyvtár, Lenti Fityeház Nagykanizsai HIVK, Nagykanizsa Fűzvölgy Nagykanizsai HIVK, Nagykanizsa Gáborjánháza Lenti Városi Könyvtár, Lenti Galambok Zalakarosi HIVK, Nagykanizsa Garabonc Zalakarosi HIVK, Nagykanizsa Gellénháza Zalaegerszegi JAVK, Zalaegerszeg Gelsesziget Nagykanizsai HIVK, Nagykanizsa Gétye Keszthelyi FGYVK, Keszthely

13 A mozgókönyvtári szolgáltatóhelyek adatai Sorsz. Település Kistérség Szolgáltató Szolgálandó közönség (népesség) Könyvtári célú alapterület (nm) Számítógépek száma Internetes számítógépek száma Tárgyévben hozzáférhető száma (db) Kurrens folyóirat Regisztrált használók Személyes (helybeni) használatok Internethasználat Kölcsönzött Közvetlenül helyben használt 14 év alatti regisztrált használók 14 év alatti személyes (helybeni) használatok 14 év alatti kölcsönzött 14 év alatti közvetlenül helyben használt dok. Település ellátottsága (áll./szolg.közönség) Használóellátottság (állomány/használó) Használóarány % (használó/szolg.közöns.) 59. Gombosszeg Zalaegerszegi JAVK, Zalaegerszeg Gosztola Lenti Városi Könyvtár, Lenti Gősfa Zalaegerszegi JAVK, Zalaegerszeg Gutorfölde Lenti Városi Könyvtár, Lenti Gyűrűs Zalaegerszegi DFMK, Zalaegerszeg Hagyárosbörönd Zalaegerszegi JAVK, Zalaegerszeg Hahót Nagykanizsai HIVK, Nagykanizsa Hernyék Lenti Városi Könyvtár, Lenti Homokkomárom Nagykanizsai HIVK, Nagykanizsa Hosszúvölgy Nagykanizsai HIVK, Nagykanizsa Hottó Zalaegerszegi JAVK, Zalaegerszeg Iklódbördőce Lenti Városi Könyvtár, Lenti Kacorlak Nagykanizsai HIVK, Nagykanizsa Kallósd Zalaszentgróti FGYVK, Keszthely Kálócfa Lenti Városi Könyvtár, Lenti Kányavár Lenti Városi Könyvtár, Lenti Karmacs Keszthelyi FGYVK, Keszthely Kávás Zalaegerszegi JAVK, Zalaegerszeg Kemendollár Zalaegerszegi DFMK, Zalaegerszeg Keménfa Zalaegerszegi JAVK, Zalaegerszeg Kerecseny Zalakarosi HIVK, Nagykanizsa Kerkabarabás Lenti Városi Könyvtár, Lenti Kerkafalva Lenti Városi Könyvtár, Lenti Kerkakutas Lenti Városi Könyvtár, Lenti Kerkaszentkirály Letenyei FMHK, Letenye Kerkateskánd Lenti Városi Könyvtár, Lenti Kilimán Zalakarosi HIVK, Nagykanizsa Kisbucsa Zalaegerszegi DFMK, Zalaegerszeg Kiscsehi Letenyei FMHK, Letenye

14 A mozgókönyvtári szolgáltatóhelyek adatai Sorsz. Település Kistérség Szolgáltató Szolgálandó közönség (népesség) Könyvtári célú alapterület (nm) Számítógépek száma Internetes számítógépek száma Tárgyévben hozzáférhető száma (db) Kurrens folyóirat Regisztrált használók Személyes (helybeni) használatok Internethasználat Kölcsönzött Közvetlenül helyben használt 14 év alatti regisztrált használók 14 év alatti személyes (helybeni) használatok 14 év alatti kölcsönzött 14 év alatti közvetlenül helyben használt dok. Település ellátottsága (áll./szolg.közönség) Használóellátottság (állomány/használó) Használóarány % (használó/szolg.közöns.) 88. Kisgörbő Zalaszentgróti FGYVK, Keszthely Kiskutas Zalaegerszegi JAVK, Zalaegerszeg Kispáli Zalaegerszegi JAVK, Zalaegerszeg Kisrécse Zalakarosi HIVK, Nagykanizsa Kistolmács Letenyei FMHK, Letenye Kisvásárhely Zalaszentgróti FGYVK, Keszthely Kissziget Lenti Városi Könyvtár, Lenti Kozmadombja Lenti Városi Könyvtár, Lenti Kustánszeg Zalaegerszegi JAVK, Zalaegerszeg Külsősárd Lenti Városi Könyvtár, Lenti Lakhegy Zalaegerszegi JAVK, Zalaegerszeg Lasztonya Letenyei FMHK, Letenye Lendvadedes Lenti Városi Könyvtár, Lenti Lendvajakabfa Lenti Városi Könyvtár, Lenti Lickóvadamos Zalaegerszegi JAVK, Zalaegerszeg Ligetfalva Zalaszentgróti FGYVK, Keszthely Lispeszentadorján Letenyei FMHK, Letenye Liszó Nagykanizsai HIVK, Nagykanizsa Lovászi Lenti Városi Könyvtár, Lenti Magyarföld Lenti Városi Könyvtár, Lenti Magyarszentmiklós Nagykanizsai HIVK, Nagykanizsa Magyarszerdahely Nagykanizsai HIVK, Nagykanizsa Maróc Letenyei FMHK, Letenye Márokföld Lenti Városi Könyvtár, Lenti Miháld Zalakarosi HIVK, Nagykanizsa Mihályfa Zalaszentgróti FGYVK, Keszthely Mikekarácsonyfa Lenti Városi Könyvtár, Lenti Milejszeg Zalaegerszegi JAVK, Zalaegerszeg Misefa Pacsai JAVK, Zalaegerszeg

15 A mozgókönyvtári szolgáltatóhelyek adatai Sorsz. Település Kistérség Szolgáltató Szolgálandó közönség (népesség) Könyvtári célú alapterület (nm) Számítógépek száma Internetes számítógépek száma Tárgyévben hozzáférhető száma (db) Kurrens folyóirat Regisztrált használók Személyes (helybeni) használatok Internethasználat Kölcsönzött Közvetlenül helyben használt 14 év alatti regisztrált használók 14 év alatti személyes (helybeni) használatok 14 év alatti kölcsönzött 14 év alatti közvetlenül helyben használt dok. Település ellátottsága (áll./szolg.közönség) Használóellátottság (állomány/használó) Használóarány % (használó/szolg.közöns.) 117. Murarátka Letenyei FMHK, Letenye Muraszemenye Letenyei FMHK, Letenye Nagybakónak Nagykanizsai HIVK, Nagykanizsa Nagygörbő Zalaszentgróti FGYVK, Keszthely Nagykapornak Pacsai JAVK, Zalaegerszeg Nagykutas Zalaegerszegi JAVK, Zalaegerszeg Nagylengyel Zalaegerszegi JAVK, Zalaegerszeg Nagypáli Zalaegerszegi JAVK, Zalaegerszeg Nagyrada Zalakarosi HIVK, Nagykanizsa Nagyrécse Nagykanizsai HIVK, Nagykanizsa Nemesapáti Zalaegerszegi DFMK, Zalaegerszeg Nemesbük Hévízi Városi Könyvtár, Hévíz Nemeshetés Zalaegerszegi DFMK, Zalaegerszeg Nemesnép Lenti Városi Könyvtár, Lenti Nemespátró Nagykanizsai HIVK, Nagykanizsa Nemesrádó Pacsai DFMK, Zalaegerszeg Nemessándorháza Pacsai DFMK, Zalaegerszeg Nemesszentandrás Pacsai DFMK, Zalaegerszeg Németfalu Zalaegerszegi JAVK, Zalaegerszeg Nova Lenti Városi Könyvtár, Lenti Óhíd Zalaszentgróti FGYVK, Keszthely Oltárc Letenyei FMHK, Letenye Orbányosfa Pacsai JAVK, Zalaegerszeg Ormándlak Zalaegerszegi JAVK, Zalaegerszeg Orosztony Zalakarosi HIVK, Nagykanizsa Ortaháza Lenti Városi Könyvtár, Lenti Ozmánbük Zalaegerszegi JAVK, Zalaegerszeg Padár Pacsai JAVK, Zalaegerszeg Páka Lenti Városi Könyvtár, Lenti

16 A mozgókönyvtári szolgáltatóhelyek adatai Sorsz. Település Kistérség Szolgáltató Szolgálandó közönség (népesség) Könyvtári célú alapterület (nm) Számítógépek száma Internetes számítógépek száma Tárgyévben hozzáférhető száma (db) Kurrens folyóirat Regisztrált használók Személyes (helybeni) használatok Internethasználat Kölcsönzött Közvetlenül helyben használt 14 év alatti regisztrált használók 14 év alatti személyes (helybeni) használatok 14 év alatti kölcsönzött 14 év alatti közvetlenül helyben használt dok. Település ellátottsága (áll./szolg.közönség) Használóellátottság (állomány/használó) Használóarány % (használó/szolg.közöns.) 146. Pakod Zalaszentgróti DFMK, Zalaegerszeg Pálfiszeg Zalaegerszegi JAVK, Zalaegerszeg Pat Zalakarosi HIVK, Nagykanizsa Pethőhenye Zalaegerszegi DFMK, Zalaegerszeg Petrikeresztúr Zalaegerszegi JAVK, Zalaegerszeg Petrivente Letenyei FMHK, Letenye Pókaszepetk Zalaegerszegi DFMK, Zalaegerszeg Pórszombat Lenti Városi Könyvtár, Lenti Pölöske Pacsai DFMK, Zalaegerszeg Pölöskefő Nagykanizsai HIVK, Nagykanizsa Pördefölde Lenti Városi Könyvtár, Lenti Pötréte Pacsai FGYVK, Keszthely Pusztaapáti Lenti Városi Könyvtár, Lenti Pusztaederics Zalaegerszegi JAVK, Zalaegerszeg Pusztamagyaród Letenyei FMHK, Letenye Pusztaszentlászló Zalaegerszegi DFMK, Zalaegerszeg Ramocsa Lenti Városi Könyvtár, Lenti Rédics Lenti Városi Könyvtár, Lenti Resznek Lenti Városi Könyvtár, Lenti Rezi Hévízi Városi Könyvtár, Hévíz Rigyác Nagykanizsai HIVK, Nagykanizsa Salomvár Zalaegerszegi JAVK, Zalaegerszeg Sand Zalakarosi HIVK, Nagykanizsa Sárhida Zalaegerszegi JAVK, Zalaegerszeg Sormás Nagykanizsai HIVK, Nagykanizsa Surd Nagykanizsai HIVK, Nagykanizsa Sümegcsehi Zalaszentgróti FGYVK, Keszthely Szalapa Zalaszentgróti FGYVK, Keszthely Szécsisziget Lenti Városi Könyvtár, Lenti

17 A mozgókönyvtári szolgáltatóhelyek adatai Sorsz. Település Kistérség Szolgáltató Szolgálandó közönség (népesség) Könyvtári célú alapterület (nm) Számítógépek száma Internetes számítógépek száma Tárgyévben hozzáférhető száma (db) Kurrens folyóirat Regisztrált használók Személyes (helybeni) használatok Internethasználat Kölcsönzött Közvetlenül helyben használt 14 év alatti regisztrált használók 14 év alatti személyes (helybeni) használatok 14 év alatti kölcsönzött 14 év alatti közvetlenül helyben használt dok. Település ellátottsága (áll./szolg.közönség) Használóellátottság (állomány/használó) Használóarány % (használó/szolg.közöns.) 175. Szentgyörgyvár Keszthelyi FGYVK, Keszthely Szentgyörgyvölgy Lenti Városi Könyvtár, Lenti Szentkozmadombja Zalaegerszegi JAVK, Zalaegerszeg Szentliszló Letenyei FMHK, Letenye Szentmargitfalva Letenyei FMHK, Letenye Szentpéterfölde Lenti Városi Könyvtár, Lenti Szentpéterúr Pacsai DFMK, Zalaegerszeg Szijártóháza Lenti Városi Könyvtár, Lenti Szilvágy Lenti Városi Könyvtár, Lenti Teskánd Zalaegerszegi JAVK, Zalaegerszeg Tilaj Zalaszentgróti FGYVK, Keszthely Tófej Zalaegerszegi JAVK, Zalaegerszeg Tormafölde Lenti Városi Könyvtár, Lenti Tornyiszentmiklós Lenti Városi Könyvtár, Lenti Tótszentmárton Letenyei FMHK, Letenye Tótszerdahely Letenyei FMHK, Letenye Újudvar Nagykanizsai HIVK, Nagykanizsa Valkonya Letenyei FMHK, Letenye Vállus Keszthelyi FGYVK, Keszthely Várfölde Letenyei FMHK, Letenye Várvölgy Keszthelyi FGYVK, Keszthely Vasboldogasszony Zalaegerszegi JAVK, Zalaegerszeg Vaspör Zalaegerszegi JAVK, Zalaegerszeg Vindornyafok Keszthelyi FGYVK, Keszthely Vindornyalak Keszthelyi FGYVK, Keszthely Vindornyaszőlős Zalaszentgróti FGYVK, Keszthely Vöckönd Zalaegerszegi DFMK, Zalaegerszeg Zajk Letenyei FMHK, Letenye Zalaapáti Keszthelyi FGYVK, Keszthely

Kistelepülési könyvtári szolgáltatást megrendelő települések 2014 ben

Kistelepülési könyvtári szolgáltatást megrendelő települések 2014 ben 1. Alibánfa 441 DFMVK, Zalaegerszeg 668300 2. Almásháza 71 DFMVK, Zalaegerszeg 668300 3. Alsónemesapáti 702 DFMVK, Zalaegerszeg 668300 4. Alsópáhok 1389 Városi Könyvtár, Hévíz 1060076 5. Alsórajk 356 HIVK,

Részletesebben

21 Zalakomár térkép - Zalakomár online térképe utcakeresővel 22 Zalaistvánd térkép - Zalaistvánd online térképe utcakeresővel

21 Zalakomár térkép - Zalakomár online térképe utcakeresővel 22 Zalaistvánd térkép - Zalaistvánd online térképe utcakeresővel Zala megye összes településének térképe egy helyen! Zala megye településeinek térképei, útvonaltervezővel. Zala megyei online műholdas térképek. - Zala megye a Dunántúl délnyugati részén terül el. Székhelye

Részletesebben

KIMUTATÁS a Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Osztály területi beosztásáról ÖSSZESÍTÉS

KIMUTATÁS a Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Osztály területi beosztásáról ÖSSZESÍTÉS KIMUTATÁS a Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Osztály területi beosztásáról ÖSSZESÍTÉS N é v Önkormány zatok száma Kisebbségi önkormányzatok száma Kistérségi Társulások száma Megyei Területfejlesztési

Részletesebben

A ZALAVÍZ ZRt. által üzemeltetett vízművek adatai 2014. év. Kutakból kitermelt víz mennyisége

A ZALAVÍZ ZRt. által üzemeltetett vízművek adatai 2014. év. Kutakból kitermelt víz mennyisége A ZALAVÍZ ZRt. által üzemeltetett vízművek adatai 2014. év A település neve Vízbázisok kapacitása Kutakból kitermelt víz mennyisége Hálózatra bocsátott víz mennyisége Értékesített ivóvíz mennyisége Ivóvízhálózat

Részletesebben

Sormunka ütemterv évre

Sormunka ütemterv évre Zalaegerszeg Vasboldogasszony 01.04-01.10 02. 01. - 10. 30. Gősfa 01.04-01.10 Kispáli 01.04-01.10 Nagypáli 01.04-01.10 Egervár 01.20-01.31 Lakhegy 01.20-01.31 Kávás 02.01-02.10 Bagod 02.01-02.10 Zalaboldogfa

Részletesebben

A ZALAVÍZ ZRt. által üzemeltetett vízművek adatai év. Kutakból kitermelt víz mennyisége

A ZALAVÍZ ZRt. által üzemeltetett vízművek adatai év. Kutakból kitermelt víz mennyisége A ZALAVÍZ ZRt. által üzemeltetett vízművek adatai 2015. év A település neve Vízbázisok kapacitása Kutakból kitermelt víz mennyisége Hálózatra bocsátott víz mennyisége Értékesített ivóvíz mennyisége Ivóvízhálózat

Részletesebben

Feladatellátási hely megnevezése. Kódja Feladatellátási hely települése

Feladatellátási hely megnevezése. Kódja Feladatellátási hely települése I. sz. melléklet: a Zala megyei általános iskolák felvételi körzetei a 2014/2015. tanévre vonatkozóan (,, és városok Lorántffy Zsuzsanna Református Óvoda,, Gimnázium és Kollégium Család és Alapfokú Művészeti

Részletesebben

A ZALAVÍZ ZRt. által üzemeltetett vízművek adatai év

A ZALAVÍZ ZRt. által üzemeltetett vízművek adatai év A ZALAVÍZ ZRt. által üzemeltetett vízművek adatai 2013. év A település Zalaegerszeg 24 570 4 100 641 3 607 808 2 746 051 327,6 Babosdöbréte 15 181 10,1 Bocfölde 41 432 12,8 Böde 7 530 3,0 Csatár 16 385

Részletesebben

Megnevezés: Alsószenterzsébet, Jókai út 7. Baglad, Csillag körút 39. Becsehely, Ifjúsági utca 63. Belsősárd, Petőfi utca 18. Bödeháza, Kossuth utca 27

Megnevezés: Alsószenterzsébet, Jókai út 7. Baglad, Csillag körút 39. Becsehely, Ifjúsági utca 63. Belsősárd, Petőfi utca 18. Bödeháza, Kossuth utca 27 Cím Alsópáhok, Fő utca 139 Alsórajk, Petőfi utca 18 Alsószenterzsébet, Jókai út 7 Baglad, Csillag körút 39 Bak, Rózsa utca 37 Balatonmagyaród, Petőfi utca 116 Bánokszentgyörgy, Kossuth út 8 Barlahida,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (tervezet)

ALAPÍTÓ OKIRAT (tervezet) ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS A Nyugat-Balaton és Zala folyó medence Nagytérségi Települési Szilárd Hulladékai Kezelésének Korszer Megoldására ALAPÍTÓ OKIRAT (tervezet) Hatályba lép: a Tag önkormányzatok elfogadó

Részletesebben

Zala Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság

Zala Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság Zala Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság Cím Telefonszám Levelezési cím Fax: Földművelésügyi Igazgatóság Zalaegerszeg, Bíró Márton u. 38. 92/ 550-410, 321-440 8901 Zalaegerszeg, Pf.: 186 92/ 347-703

Részletesebben

Zala megye adattára. EU csatlakozási népszavazás Település Vk. Polgármester Irsz. Utca, hsz. Választók Lakósok Szavazó Igen Nem Nem sz.

Zala megye adattára. EU csatlakozási népszavazás Település Vk. Polgármester Irsz. Utca, hsz. Választók Lakósok Szavazó Igen Nem Nem sz. Zala megye adattára EU csatlakozási népszavazás Település Vk. Polgármester Irsz. Utca, hsz. Választók Lakósok Szavazó Igen Nem Nem sz. Zalaegerszeg 1 Dr. Gyimesi Endre 8900 Kossuth L. u. 17-19. 49 322

Részletesebben

A szociális és munkaügyi miniszter. /2008. (XII. 29.) SZMM rendelete

A szociális és munkaügyi miniszter. /2008. (XII. 29.) SZMM rendelete Tervezet A szociális és munkaügyi miniszter /2008. (XII. 29.) SZMM rendelete a regionális munkaügyi központok illetékességéről szóló 13/2007. (III. 28.) SZMM rendelet módosításáról A foglalkoztatás elősegítéséről

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR RAKTÁRI JEGYZÉK

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR RAKTÁRI JEGYZÉK ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK XV. 12. Zala megyei terület- és településrendezési tervek XX. század második fele Raktári egység száma, neve, terjedelme: 114 doboz =

Részletesebben

Zala megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó

Zala megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó Zala megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó 1 Alibánfa 12.000 Ft/év 2% 2 Almásháza 12.000 Ft/év 3 Alsónemesapáti 6.000 Ft/év 2% 2.000 Ft/év 1.500 Ft/év 4 Alsópáhok 500 Ft/m2

Részletesebben

Egyszerűsített tűzvédelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre

Egyszerűsített tűzvédelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre (A 10 hektár erősen vagy 20 hektár közepesen et kezelők listája) 259 Iharosi Erdészet 8726 Iharos Kis u. 1 9220 Liszó 13,70 Gazdálkodó : 13,70 2009999 Rendezetlen gazdálkodási viszony Nincs Gazdálkodó

Részletesebben

Országgy űlés Hivatal a. Irományszám' al. Érkezett: 2015 J UN 2 2.

Országgy űlés Hivatal a. Irományszám' al. Érkezett: 2015 J UN 2 2. Országgy űlés Hivatal a Irományszám' al s h Érkezett: 2015 J UN 2 2. ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Kövér Lászl ó az Országgy űlés elnöke részére Írásbeli kérdés Helyben Tisztelt Elnök Úr! Az Alaptörvény 7. cikk

Részletesebben

ZV.-04/2012. Érvényes: 2012. június 16-tól

ZV.-04/2012. Érvényes: 2012. június 16-tól ZV.-04/2012. Érvényes: 2012. június 16-tól ZALA VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRÜEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 16., Tel.: 92/503-620, Fax.: 92/503-628, E-mail: menetrend@zalavolan.hu

Részletesebben

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 62/2012. (XII.27.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás megyei igénybevételének szabályozásáról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

TRAFFIPAXINFO 2011. november (Zala megye) 2011. november 1.

TRAFFIPAXINFO 2011. november (Zala megye) 2011. november 1. TRAFFIPAXINFO 2011. november (Zala megye) 2011. november 1. 09.00-12.00 Nagylengyel belterülete 13.15-16.35 Bak belterülete 16.45-19.00 Zalatárnok belterülete 8.30-10.00 Keszthely, Georgikon út 10.10-11.30

Részletesebben

2015. április. 14.45-16.15 71-es főút - Rezi út ker.

2015. április. 14.45-16.15 71-es főút - Rezi út ker. hónapra tervezett sebességmérések Zala megye Mérés napja Mérés ideje Mérés helye 08.30-10.00 Pölöske, Petőfi út 177. 10.15-11.45 Pacsa, Rajki út 13. 13.15-14.45 Zalaszentmihály, Jókai út 3. 15.00-16.30

Részletesebben

2013. szeptember hónapra tervezett sebességmérések Zala megye Mérés napja Mérés ideje Mérés helye

2013. szeptember hónapra tervezett sebességmérések Zala megye Mérés napja Mérés ideje Mérés helye szeptember hónapra tervezett sebességmérések Zala megye Mérés napja Mérés ideje Mérés helye 08.20-09.20 Zeg.Göcseji út 09.30-10.30 Zeg. Köztársaság út 10.40-11.40 Zeg. Göcseji út 13.00-14.00 Zeg. Zrínyi

Részletesebben

2015. május 1. 2015. május 2.

2015. május 1. 2015. május 2. hónapra tervezett sebességmérések Zala megye Mérés napja Mérés ideje Mérés helye 08.30-10.00 Söjtör, Deák út 80. 10.15-11.45 75-ös főút 29+600 kmsz 13.15-14.45 76-os főút 47+225 kmsz. 15.00-16.30 Zalaegerszeg,

Részletesebben

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 62/2012. (XII.27.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás megyei igénybevételének szabályozásáról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

TRAFFIPAXINFO 2011. január (Zala megye)

TRAFFIPAXINFO 2011. január (Zala megye) TRAFFIPAXINFO 2011. január (Zala megye) 1. 2. 08.40-19.20 08.20-18.50 08.20-19.00 10.00-16.00 08.40-19.20 Keszthely, Georgikon út Keszthely, Zsidi út Keszthely, Lehel utca Ny-i fele Alsópáhok, 75-ös főút

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR RAKTÁRI JEGYZÉK

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR RAKTÁRI JEGYZÉK ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK XXXIII. 13. Helyhatósági választások iratai 1990-2006 Raktári száma, neve, terjedelme: 22 doboz = 2,42 ifm Összes raktári és terjedelme:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év július hó 2. napján. megtartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év július hó 2. napján. megtartott nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Mikekarácsonyfa Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év július hó 2. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 18/2015. (VII.02.) 19/2015.(VII.02.) 20/2015.(VII.02.)

Részletesebben

2015. január 2. 2015. január 3.

2015. január 2. 2015. január 3. hónapra tervezett sebességmérések Zala megye Mérés napja Mérés ideje Mérés helye 16.25-17.00 M7 jobb pálya 190+100 kmsz. 08.40-09.50 7-es sz. főút 212/800 kmsz. 10.00-11.00 7-es sz. főút 201/500 kmsz.

Részletesebben

2016. december hónapra tervezett sebességmérések Zala megye Mérés napja Mérés ideje Mérés helye

2016. december hónapra tervezett sebességmérések Zala megye Mérés napja Mérés ideje Mérés helye hónapra tervezett sebességmérések Zala megye Mérés napja Mérés ideje Mérés helye 1. 08.30-10.00 Zalaegerszeg, Zrínyi u. 97. 10.30-11.40 Sárhida, Kossuth u. 2. 13.15-14.45 Zalaegerszeg, Balatoni út 4. 15.05-16.45

Részletesebben

(GK) (GK) (GK) (GK) (GK)

(GK) (GK) (GK) (GK) (GK) 2017. január hónapra tervezett sebességmérések Zala megye Mérés napja Mérés ideje Mérés helye 08.30-10.00 Pacsa, Csányi út 41. (GK) 10.30-11.45 75-ös főút 16+680 kmsz (GK) 13.15-14.45 75-ös főút 29+600

Részletesebben

ZV.-9-10/2011. Érvényes: 2011. december 11-től

ZV.-9-10/2011. Érvényes: 2011. december 11-től ZV.-9-10/2011. Érvényes: 2011. december 11-től ZALA VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRÜEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 16., Tel.: 92/503-620, Fax.: 92/503-628, E-mail: menetrend@zalavolan.hu

Részletesebben

2015. szeptember hónapra tervezett sebességmérések Zala megye Mérés napja Mérés ideje Mérés helye

2015. szeptember hónapra tervezett sebességmérések Zala megye Mérés napja Mérés ideje Mérés helye szeptember hónapra tervezett sebességmérések Zala megye Mérés napja Mérés ideje Mérés helye 08.30-10.00 Pölöske, Petőfi út 177. 10.15-11.45 Pacsa, Rajki út 13. 13.15-14.45 Misefa, Ország út 11. 15.00-16.30

Részletesebben

2015. február 2. 2015. február 3.

2015. február 2. 2015. február 3. hónapra tervezett sebességmérések Zala megye Mérés napja Mérés ideje Mérés helye 08.00-09.30 Keszthely, Csapás út 09.40-11.10 Gyenesdiás Kossuth Lajos utca 11.20-12.00 Vonyarcvashegy Fő utca 12.50-14.30

Részletesebben

ZV.-03/2011. Érvényes: 2011. április 1-től

ZV.-03/2011. Érvényes: 2011. április 1-től ZV.-03/2011. Érvényes: 2011. április 1-től ZALA VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRÜEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 16., Tel.: 92/503-620, Fax.: 92/503-628, E-mail: menetrend@zalavolan.hu

Részletesebben

2014. november hónapra tervezett sebességmérések Zala megye területére Mérés napja Mérés ideje Mérés helye

2014. november hónapra tervezett sebességmérések Zala megye területére Mérés napja Mérés ideje Mérés helye november hónapra tervezett sebességmérések Zala megye területére Mérés napja Mérés ideje Mérés helye 06.35-08.35 71-es főút, 106 km 900 m 08.50-10.50 Alsópáhok, Dózsa György út 11.00-12.30 Felsőpáhok,

Részletesebben

2014. december hónapra tervezett sebességmérések Zala megye területére Mérés napja Mérés ideje Mérés helye

2014. december hónapra tervezett sebességmérések Zala megye területére Mérés napja Mérés ideje Mérés helye december hónapra tervezett sebességmérések Zala megye területére Mérés napja Mérés ideje Mérés helye 07.45-08.45 7-es sz. főút 212/800 kmsz. 09.00-10.00 74 sz. főút, 7/600 kmsz. 10.10-10.50 7-es sz. főút

Részletesebben

Traffipax info február (Zala megye)

Traffipax info február (Zala megye) Traffipax info 2012. február (Zala megye) 2012. február 1. 08,20-09,20 Zalaiván belter. 09,30-10,30 Kemendollár belter. 10,40-11,40 Pókaszepetk belter. 13,10-14,10 Egervár belter. 14,20-15,30 Egervár -Megyehatár

Részletesebben

T Á R S U L Á S I M E G Á L L A P O D Á S

T Á R S U L Á S I M E G Á L L A P O D Á S 1. sz. napirend melléklete T Á R S U L Á S I M E G Á L L A P O D Á S ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS A NYUGAT-BALATON ÉS ZALA FOLYÓ MEDENCE NAGYTÉRSÉG TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉKAI KEZELÉSÉNEK KORSZERŰ MEGOLDÁSÁRA

Részletesebben

A Zala megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának 2014. évi Munka és Ellenőrzési Terve

A Zala megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának 2014. évi Munka és Ellenőrzési Terve Z A L A M E G Y E I K O R M Á N Y H I V A T A L S Z O C I Á L I S É S G Y Á M H I V A T A L A Ügyiratszám: ZAC/100/60-7/2014. A Zala megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának 2014. évi Munka és

Részletesebben

T Á R S U L Á S I M E G Á L L A P O D Á S ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS A NYUGAT-BALATON ÉS ZALA FOLYÓ MEDENCE NAGYTÉRSÉG TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉKAI KEZELÉSÉNEK KORSZERŰ MEGOLDÁSÁRA Hatályba lép: A Tag önkormányzatok

Részletesebben

Adatlap KMB elérhetőségéhez

Adatlap KMB elérhetőségéhez Adat Ságod, Gébárti-tó, Neszele, Kaszaháza, Nekeresd Takács Szabolcs r. törzszászlós 8900, Pózva utca 102. takácssz@zala.police.hu 06-30/650-7522 minden páros hét szerda 16.00-17.00. óráig -Pózva Jákli

Részletesebben

Adatlap KMB névjegykártyához

Adatlap KMB névjegykártyához lap Belváros Boros István 8800, Király u. 49. 8800, Király u. 49. BorosI@zala.police.hu 06-93/312-190 (57-43mell) /fax 57-40mell 06-30/650-75-30 hónap második szerdája 10.00 Kiskanizsa I Zábó István ZaboI@zala.police.hu

Részletesebben

Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 25.-én 17 óra kezdettel megtartott üléséről

Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 25.-én 17 óra kezdettel megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 25.-én 17 óra kezdettel megtartott üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme (8392 Zalavár, Dózsa u. 1.) Jelen

Részletesebben

T Á R S U L Á S I M E G Á L L A P O D Á S

T Á R S U L Á S I M E G Á L L A P O D Á S T Á R S U L Á S I M E G Á L L A P O D Á S ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS A NYUGAT-BALATON ÉS ZALA FOLYÓ MEDENCE NAGYTÉRSÉG TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉKAI KEZELÉSÉNEK KORSZERŰ MEGOLDÁSÁRA Hatályba lép: A Tag önkormányzatok

Részletesebben

Zala Megyei Községek Civil Szervezeteinek Adattára

Zala Megyei Községek Civil Szervezeteinek Adattára 1. Alibánfa 8921 Alibánfa Fejlődéséért Közalapítvány Alibánfa, Petőfi u. 1. Alibánfa Lakóterületi 2. Alibánfa 8921 Sport Club Alibánfa, Petőfi u. 1. 3. Alibánfa 8921 Táltos Szabad Színházi és Humanisztikus

Részletesebben

Blikk Nők Otthon és Kert Ezermester Gombolyag Magazin Nők Lapja Praktika Story Vidék íze

Blikk Nők Otthon és Kert Ezermester Gombolyag Magazin Nők Lapja Praktika Story Vidék íze TELEPÜLÉS Alibánfa FOLYÓIRATOK Autó Motor Blikk Nők Otthon és Kert Ezermester Gombolyag Magazin Almásháza Autó Motor HVG Kistermelők Lapja Konyha Alsónemesapáti Diana Kreatív keresztszemes Otthon Babosdöbréte

Részletesebben

Az ülés helye: Közösségi ház tanácskozó terme (8782 Zalacsány, Zrínyi u. 6.)

Az ülés helye: Közösségi ház tanácskozó terme (8782 Zalacsány, Zrínyi u. 6.) Jegyzőkönyv Készült: Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 7.-én 18 óra 30 kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből Az ülés helye: Közösségi ház tanácskozó terme

Részletesebben

Családi Lap Ezermester Kertbarát Magazin Nők Lapja Story Vidék íze

Családi Lap Ezermester Kertbarát Magazin Nők Lapja Story Vidék íze Település Alibánfa Almásháza Alsónemesapáti Babosdöbréte Bagod folyóiratok Ezermester Kistermelők Lapja Konyha Rubicon Kistermelők Lapja Ötlet mozaik Popcorn Csajok Garfield Konyha Príma Konyha Magazin

Részletesebben

Célterület adatlap. Tudatos, térségi idegenforgalmi marketing fejlesztések támogatása / 1022373. 890f04

Célterület adatlap. Tudatos, térségi idegenforgalmi marketing fejlesztések támogatása / 1022373. 890f04 Célterület adatlap Tudatos, térségi idegenforgalmi marketing fejlesztések támogatása / 22373 Pályázati felhívás azonosító: 1 022 373 Helyi Akciócsoport: UMVP intézkedés: Jogcím: Célterület nevezése: Vonatkozó

Részletesebben

Traffipax info 2012. szeptember (Zala megye)

Traffipax info 2012. szeptember (Zala megye) Traffipax info 2012. szeptember (Zala megye) 2012. Szeptember 1. 06,20-07,30 Nagykapornak 07,40-08,50 Pölöske, Fő út 09,00-10,30 Pacsa 10,40-11,40 Zalaszentmihály horgásztónál 13,00-14,50 Pacsa 15,05-16,50

Részletesebben

Mûködési adatok Zala Megyei Kórház Pulmonológia osztály, Tüdõgondozó

Mûködési adatok Zala Megyei Kórház Pulmonológia osztály, Tüdõgondozó ZALA MEGYE ZALAEGERSZEG Zala Megyei Kórház Pulmonológia osztály, Tüdõgondozó Magyar Állam Az intézmény címe: 8900 Zalaegerszeg, Dr. Jancsó Benedek u. 1. Az intézmény levelezési címe: 8900 Zalaegerszeg,

Részletesebben

VII. 1d. NAGYKANIZSAI TÖRVÉNYSZÉK, MINT CÉGBÍRÓSÁG IRATAI TÁRSAS CÉGEK IRATAI 1945-1950

VII. 1d. NAGYKANIZSAI TÖRVÉNYSZÉK, MINT CÉGBÍRÓSÁG IRATAI TÁRSAS CÉGEK IRATAI 1945-1950 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. LAJSTROM VII. 1d. NAGYKANIZSAI TÖRVÉNYSZÉK, MINT CÉGBÍRÓSÁG IRATAI TÁRSAS CÉGEK IRATAI 1945-1950 Elhelyezve: 61.4.D.3. D.5. Terjedelem: 22 doboz 1. doboz:

Részletesebben

MLSZ ZALA MEGYEI IGAZGATÓSÁG

MLSZ ZALA MEGYEI IGAZGATÓSÁG MLSZ ZALA MEGYEI IGAZGATÓSÁG Levelezési cím: Zalaegerszeg, Kossuth u. 47-51. Számlázási cím: 1112 Budapest, Kánai út. 2.D Számlaszám: 11707024-20480909 Adószám:19020848-2-43 Tel/Fax: 92/ 510-359, Tel:

Részletesebben

23/2015. (06.30.) számú Zala Megyei Hivatalos Értesítő. Versenybizottsági határozatok

23/2015. (06.30.) számú Zala Megyei Hivatalos Értesítő. Versenybizottsági határozatok MLSZ ZALA MEGYEI IGAZGATÓSÁG Levelezési cím: Zalaegerszeg, Kossuth u. 4751. Számlázási cím: 1112 Budapest, Kánai út. 2.D Számlaszám: 1170702420480909 Adószám:19020848243 Tel/Fax: 92/ 510359, Tel: 92/348206

Részletesebben

ZALA MEGYE TELEPÜLÉSEINEK KÖNYVTÁRI ELLÁTÁSA 2005-BEN

ZALA MEGYE TELEPÜLÉSEINEK KÖNYVTÁRI ELLÁTÁSA 2005-BEN ZALA MEGYE TELEPÜLÉSEINEK KÖNYVTÁRI ELLÁTÁSA 2005-BEN Zalaegerszeg, 2006 Készítette: Sebestyénné Horváth Margit Felelős kiadó: Kiss Gábor Készült a Deák Ferenc Megyei Könyvtár sokszorosító üzemében Zalaegerszeg,

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR RAKTÁRI JEGYZÉK

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR RAKTÁRI JEGYZÉK ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK Segédletet készítette: Csomor Erzsébet, levéltáros XXIV. 201. Zala Vármegyei ai 1945-1950 (1951) Raktári száma, neve, terjedelme: 121

Részletesebben

IV. 9/e. Nemesi javak és jövedelmek összeírása 1796

IV. 9/e. Nemesi javak és jövedelmek összeírása 1796 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. LAJSTROM Terjedelme: 4 doboz = 0,44 ifm IV. 9/e. Nemesi javak és jövedelmek összeírása 1796 Helyrajzi jelzete: 3. raktár 17. állvány B oszlop 5. polc

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS közösségi szolgálatos szerződésekről. S.sz. Ikt.szám Szerződéses partner Tevékenységi kör

NYILVÁNTARTÁS közösségi szolgálatos szerződésekről. S.sz. Ikt.szám Szerződéses partner Tevékenységi kör NYILVÁNTARTÁS közösségi szolgálatos szerződésekről S.sz. Ikt.szám Szerződéses partner Tevékenységi kör 1. 2078/2013. Zalaegerszegi Szív- és Érbeteg 2. 2602/2013. Gógánfai Polgárőr 3. 2622/2013. Zalai Hazatérők

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 5- én megtartott rendkívüli ülésről.

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 5- én megtartott rendkívüli ülésről. 124/15/2016 Zala Megye Ortaháza Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 5- én megtartott rendkívüli ülésről. Határozat: 92-94/ 2016.(XII.5.) kt. határozat. J e g

Részletesebben

Pályázati feltételek és bírálati szempontok A Balaton-felvidéki Nemzeti Parki Termék védjegy használatához. A védjegy

Pályázati feltételek és bírálati szempontok A Balaton-felvidéki Nemzeti Parki Termék védjegy használatához. A védjegy Pályázati feltételek és bírálati szempontok A Balaton-felvidéki Nemzeti Parki Termék védjegy használatához A védjegy A Balaton-felvidéki nemzeti Parki védjegyet az 1. számú melléklet tartalmazza. A védjegy

Részletesebben

Adatlap KMB elérhetőségéhez

Adatlap KMB elérhetőségéhez lap Pálinkás Mihály c. r. törzszászlós 8360, Deák Ferenc utca 31. 0683/312234 Szolgálati mobiltelefonszám 0620/9801973 a hónap első szerdáján 15-16 óra között Takács András c. r. ttörzszászlós 8360, Deák

Részletesebben

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Státusz: Véglegesített (kitöltő) Alapadatok Az adatszolgáltató Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (könyvtár/ellátóhely/szolgáltatóhely) teljes neve: Intézményazonosító: 11866361

Részletesebben

BESZÁMOLÓ KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2015. A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2015. A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL 2015. AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: ZALAEGERSZEG AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE: KISS GÁBOR Összeállította:

Részletesebben

Öregedő falvak Zala megyében

Öregedő falvak Zala megyében ACTIVE AGEING AZAZ AKTÍV IDŐSKOR Interregionális együttműködés a demográfiai változások jegyében projekt Ausztria- Magyarország 2007-2013 Határon átnyúló együttműködési program Active-Ageing AT-HU L00162

Részletesebben

Budai Sándor Kulturális Központ. Státusz: Végleges (feldolgozó központ) Alapadatok. A könyvtár adatai. A könyvtár szolgáltatásai. Az adatszolgáltató

Budai Sándor Kulturális Központ. Státusz: Végleges (feldolgozó központ) Alapadatok. A könyvtár adatai. A könyvtár szolgáltatásai. Az adatszolgáltató Budai Sándor Kulturális Központ Státusz: Végleges (feldolgozó központ) Alapadatok Az adatszolgáltató Budai Sándor Kulturális Központ (könyvtár/ellátóhely/szolgáltatóhely) teljes neve: Intézményazonosító:

Részletesebben

ZALAEGERSZEG. Babosdöbréte Baktüttös

ZALAEGERSZEG. Babosdöbréte Baktüttös ZALA MEGYE ZALAEGERSZEG Zala Megyei Kórház, Pulmonológiai Osztály, (Járóbeteg Szakellátás) Tüdõgondozó Az intézmény címe: 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi u. 1. Az intézmény levelezési címe: 8900 Zalaegerszeg,

Részletesebben

ZALAI KÖNYVTÁRI LEVELEZŐ

ZALAI KÖNYVTÁRI LEVELEZŐ ZALAI KÖNYVTÁRI LEVELEZŐ 2013/1 ZALAI KÖNYVTÁRI LEVELEZŐ 2013/1 Zalaegerszeg, 2013. A könyvtárra adott pénz mindig megtérül Czine Mihály Zalai Könyvtári Levelező A Zala megyei könyvtárak tájékoztatója

Részletesebben

VESZPRÉM* Mûködési adatok. Az intézmény telefonszáma: 89/358-013 Az intézmény faxszáma: 89/358-088

VESZPRÉM* Mûködési adatok. Az intézmény telefonszáma: 89/358-013 Az intézmény faxszáma: 89/358-088 VESZPRÉM MEGYE VESZPRÉM* Veszprém Megyei Tüdõgyógyintézet Az intézmény címe: 8582 Farkasgyepû, 049/2 hrsz. Az intézmény levelezési címe: 8582 Farkasgyepû, 049/2 hrsz. Az intézmény telefonszáma: 89/358-013

Részletesebben

ZALA MEGYE ÉPÍTÉSZETI TERVTÁRA

ZALA MEGYE ÉPÍTÉSZETI TERVTÁRA ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK XV. 11. ZALA MEGYE ÉPÍTÉSZETI TERVTÁRA (RÉSZJEGYZÉK) Elhelyezve: 51. raktár, 2. állvány, A oszlop, 1-5. polc Terjedelem: 56 doboz = 6,72

Részletesebben

2015. június hónapra tervezett sebességmérések Zala megye Mérés napja Mérés ideje Mérés helye

2015. június hónapra tervezett sebességmérések Zala megye Mérés napja Mérés ideje Mérés helye hónapra tervezett sebességmérések Zala megye Mérés napja Mérés ideje Mérés helye 08.30-10.00 Kálócfa, Kossuth utca 27. (bolt előtt) 10.15-11.45 86-os főút 26+845 kmsz. 13.15-14.45 Bagod, Kisfaludy út 31.

Részletesebben

Célterület adatlap. Térségi együttműködések nagyrendezvényeinek támogatása / 1022410

Célterület adatlap. Térségi együttműködések nagyrendezvényeinek támogatása / 1022410 Célterület adatlap Térségi együttműködések nagyrendezvényeinek támogatása / 224 Pályázati felhívás azonosító: 1 022 4 Helyi Akciócsoport: UMVP intézkedés: Jogcím: Célterület megnevezése: Vonatkozó HPME-k:

Részletesebben

Nyugat-dunántúli régió települései

Nyugat-dunántúli régió települései Meg ye Település Kistér ség kódja Nyugat-dunántúli régió települései Kistérség ÁNTSZ 08 Abda 3 802 Győri Kistérség Győri, Pannonhalmai, Téti 18 Acsád 4 808 Szombathelyi Kistérség Szombathelyi, Csepregi,

Részletesebben

Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 2013

Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 2013 Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 213 Alapadatok Az adatszolgáltató Magyar Nemzeti Levéltár

Részletesebben

Célterület adatlap. Innovatív turisztikai fejlesztések / 1020739. 890a02

Célterület adatlap. Innovatív turisztikai fejlesztések / 1020739. 890a02 Célterület adatlap Innovatív turisztikai fejlesztések / 1020739 Pályázati felhívás azonosító: 1 020 739 Helyi Akciócsoport: UMVP intézkedés: Jogcím: Célterület megnevezése: Vonatkozó HPME-k: Célterület

Részletesebben

2016. január 1. 2016. január 2.

2016. január 1. 2016. január 2. hónapra tervezett sebességmérések Zala megye Mérés napja Mérés ideje Mérés helye 08.30-10.00 Egervár, Széchenyi út 75. 10.15-11.45 74-es főút 41+850 kmsz. 13.15-14.45 76-os főút 41+770 kmsz. 15.15-16.30

Részletesebben

Zala Megyei Közművelődési Célú Civil Szervezetek Adattára

Zala Megyei Közművelődési Célú Civil Szervezetek Adattára Zala Megyei Közművelődési Célú Civil Szervezetek Adattára Ssz. 1. Alsópáhok Alsópáhokért 8394 Közalapítvány Alsópáhok, Fő u. 65. Czigány Sándor 2. Alsópáhok Alsópáhoki Kolping 8394 Család Alsópáhok, Fő

Részletesebben

Mozgókönyvtári feladatellátás 2012-ben a hévízi városi könyvtárban

Mozgókönyvtári feladatellátás 2012-ben a hévízi városi könyvtárban Mozgókönyvtári feladatellátás 2012-ben a hévízi városi könyvtárban A mozgókönyvtári feladatellátást nyújtó szervezet: Gróf Festetics György Műv. Kp. Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény Igazgató: Halász

Részletesebben

Tájékoztató a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2010.I. félévi munkájáról

Tájékoztató a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2010.I. félévi munkájáról Tájékoztató a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2010.I. félévi munkájáról Készítette: Szintén László, mb. munkaszervezet-vezető Előterjesztő: Dr. Gyimesi Endre, elnök A Zalaegerszeg

Részletesebben

A Zala megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának 2013. évi Munka és Ellenőrzési Terve

A Zala megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának 2013. évi Munka és Ellenőrzési Terve Ügyiratszám: ZAC/100/177-1/2013. A Zala megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának 2013. évi Munka és Ellenőrzési Terve I. A Zala Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának 2013. évi Munkaterve

Részletesebben

Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2012

Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2012 Justh Zsigmond Városi Könyvtár Státusz: Véglegesített (kitöltő) 212 Alapadatok Az adatszolgáltató Justh Zsigmond Városi Könyvtár (könyvtár/ellátóhely/szolgáltatóhely) teljes neve: Intézményazonosító: 182177

Részletesebben

2016. június hónapra tervezett sebességmérések Zala megye Mérés napja Mérés ideje Mérés helye

2016. június hónapra tervezett sebességmérések Zala megye Mérés napja Mérés ideje Mérés helye hónapra tervezett sebességmérések Zala megye Mérés napja Mérés ideje Mérés helye 1. 08.30-10.00 Zalalövő, Petőfi út 129. sz. 10.30-11.45 Kálócfa, Kossuth utca 12. (20+900 kmsz) 13.15-14.45 Zalaszentgyörgy,

Részletesebben

2015. december 1. 2015. december 2.

2015. december 1. 2015. december 2. december hónapra tervezett sebességmérések Zala megye Mérés napja Mérés ideje Mérés helye 08.30-10.00 76-os főút 68+150 kmsz 10.15-11.45 Zalalövő, Kossuth út 18. 13.15-14.45 Bagod, Kisfaludy út 31. 15.00-16.30

Részletesebben

1. számú melléklet: Balaton felvidéki nemzeti parki termék védjegy

1. számú melléklet: Balaton felvidéki nemzeti parki termék védjegy 1. számú melléklet: Balaton felvidéki nemzeti parki termék védjegy 3. számú melléklet VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT Jelen nyilatkozat alapján a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság (székhely: 3304 Eger,

Részletesebben

Kedvezményezett Cím Adószám Támogatás összege Ádánd Község Önkormányzata 8653 Ádánd Kossuth Lajos utca Ft Ág Község

Kedvezményezett Cím Adószám Támogatás összege Ádánd Község Önkormányzata 8653 Ádánd Kossuth Lajos utca Ft Ág Község Kedvezményezett Cím Adószám Támogatás összege Ádánd Község Önkormányzata 8653 Ádánd Kossuth Lajos utca 50. 15396035-2-14 214900 Ft Ág Község Önkormányzata 7381 Ág, Alkotmány u.16. 15555355-1-02 250000

Részletesebben

Célterület adatlap. Mintautak, mintaprojektek / 1022380

Célterület adatlap. Mintautak, mintaprojektek / 1022380 Célterület adatlap Mintautak, mintaprojektek / 1022380 Pályázati felhívás azonosító: 1 022 380 Helyi Akciócsoport: UMVP intézkedés: Jogcím: Célterület megnevezése: Vonatkozó HPME-k: Célterület komplex:

Részletesebben

Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2014

Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2014 II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2014 Alapadatok Az adatszolgáltató II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár (könyvtár/ellátóhely/szolgáltatóhely) teljes

Részletesebben

2015. március 1. 2015. március 2. 2015. március 3.

2015. március 1. 2015. március 2. 2015. március 3. március hónapra tervezett sebességmérések Zala megye Mérés napja Mérés ideje Mérés helye 08.45-09.45 Nagykanizsa, Miklósfa u. 68. 10.00-11.00 Nagykanizsa, Csengery u. 111. 11.10-11.50 Nagykanizsa, Petőfi

Részletesebben

1. számú melléklet: Balaton-felvidéki nemzeti parki termék védjegy

1. számú melléklet: Balaton-felvidéki nemzeti parki termék védjegy 1. számú melléklet: Balaton-felvidéki nemzeti parki termék védjegy 3. számú melléklet VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT Jelen nyilatkozat alapján a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság (székhely: 3304 Eger,

Részletesebben

ZALAI KÖNYVTÁRI LEVELEZŐ

ZALAI KÖNYVTÁRI LEVELEZŐ ZALAI KÖNYVTÁRI LEVELEZŐ 2014/1 Zalaegerszeg, 2014. A könyvtárra adott pénz mindig megtérül Czine Mihály Zalai Könyvtári Levelező A Zala megyei könyvtárak tájékoztatója Szerkesztők: Kiss Gábor Sebestyénné

Részletesebben

2014. szeptember hónapra tervezett sebességmérések Zala megye területére Mérés napja Mérés ideje Mérés helye

2014. szeptember hónapra tervezett sebességmérések Zala megye területére Mérés napja Mérés ideje Mérés helye szeptember hónapra tervezett sebességmérések Zala megye területére Mérés napja Mérés ideje Mérés helye 09.10-10.00 Nagykanizsa, Alkotmány út 84. 10.10-10.50 Gelsesziget, Fő út 86. 11.00-12.00 Újudvar,

Részletesebben

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS HATÁROZATOK TÁRA

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS HATÁROZATOK TÁRA 001/2007. (I. 18.) sz. határozata A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa elfogadja a munkaszervezet vezető beszámolóját az eltelt időszak tevékenységéről. Határidő: 2007. január

Részletesebben

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS HATÁROZATOK TÁRA

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS HATÁROZATOK TÁRA 1/2008. (II.14.) számú határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 50 igen szavazattal elfogadja a munkaszervezet-vezető beszámolóját az eltelt időszak tevékenységéről. Határidő:

Részletesebben

6316 ZALASZENTGRÓT ZALAKOPPÁNY ZALAAPÁTI HÉVÍZ KESZTHELY

6316 ZALASZENTGRÓT ZALAKOPPÁNY ZALAAPÁTI HÉVÍZ KESZTHELY MENETRENDI ÉRTESÍTÉS A Hivatalos Autóbusz Menetrend GYŐR-MOSON-SOPRON, VAS, VESZPRÉM ÉS ZALA MEGYEI TERÜLETI KÖTETEIHEZ ÉNYKK ÉSZAKNYUGAT-MAGYARORSZÁGI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZRT. 9700 Szombathely, Körmendi

Részletesebben

2014. október hónapra tervezett sebességmérések Zala megye területére Mérés napja Mérés ideje Mérés helye

2014. október hónapra tervezett sebességmérések Zala megye területére Mérés napja Mérés ideje Mérés helye hónapra tervezett sebességmérések Zala megye területére Mérés napja Mérés ideje Mérés helye 06.30-08.30 Zalaszentgrót, Hévízi út 08.40-10.40 Zalaszentgrót, Batthyány L. u. 10.55-12.25 Türje, Kossuth L.

Részletesebben

Turisztikai szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó háttérinfrastruktúra fejlesztése

Turisztikai szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó háttérinfrastruktúra fejlesztése Célterület adatlap Turisztikai szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó háttérinfrastruktúra fejlesztése / 1022458 Pályázati felhívás azonosító: 1 022 458 Helyi Akciócsoport: UMVP intézkedés: Jogcím: Célterület

Részletesebben

MUNKANAPLÓ az önkormányzati könyvtárak forgalmi adatainak méréséhez a 200 évre

MUNKANAPLÓ az önkormányzati könyvtárak forgalmi adatainak méréséhez a 200 évre MUNKANAPLÓ az önkormányzati könyvtárak forgalmi adatainak méréséhez a 200 évre Nem selejtezhető! A könyvtár neve:. Székhelye:.. ÚTMUTATÓ A munkanaplót ebben az évben is a Deák Ferenc Megyei Könyvtár biztosítja

Részletesebben

JELENTÉS A KÖNYVTÁRAK 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

JELENTÉS A KÖNYVTÁRAK 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Az adatszolgáltatás a 300/2007. (XI. 9.) korm. rendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám: 1442/08 Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik. Megtagadása, valótlan adatok közlése, valamint a

Részletesebben

Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 2014

Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 2014 Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 214 Alapadatok Az adatszolgáltató Magyar Nemzeti Levéltár

Részletesebben

Támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg:

Támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg: Célterület adatlap Célterület azonosító: 1 1 864 Helyi Akciócsoport: Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesület Jogcím: Vállalkozási alapú fejlesztés Célterület megnevezése: Helyi vállalkozások infrastrukturális

Részletesebben

Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett. szennyvízátemelőkön elvégzendő tisztítási munkák 2014. évben tárgyú

Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett. szennyvízátemelőkön elvégzendő tisztítási munkák 2014. évben tárgyú Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett szennyvízátemelőkön elvégzendő tisztítási munkák 2014. évben tárgyú Ajánlattételi felhívás és dokumentáció 2013. november Oldal: 1 / 19 AJÁNLATI

Részletesebben