GAZDASÁGI ESEMÉNYEK KONTÍROZÁSA A-TÓL Z-IG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GAZDASÁGI ESEMÉNYEK KONTÍROZÁSA A-TÓL Z-IG"

Átírás

1 GAZDASÁGI ESEMÉNYEK KONTÍROZÁSA A-TÓL Z-IG Budapest, 2010

2 Szerzők: Dr. Siklósi Ágnes Veress Attila Lektorálta: Dr. Sztanó Imre ISBN Második, átdolgozott kiadás Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. Budapest, XIII. Mór u Felelős kiadó: dr. Bokor Pál, a SALDO Zrt. vezérigazgatója A SALDO Kiadó az 1795-ben alapított Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének tagja. A SALDO Kiadó valamennyi kiadványa szerzői jogvédelem alatt áll. E kiadvány bármely részének sokszorosítása, bármilyen adatrendszerben való tárolása (papír, elektronikus stb.) a kiadó előzetes írásbeli engedélye nélkül TILOS!

3 TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ A MÁSODIK, ÁTDOLGOZOTT KIADÁSHOZ SZÁMLAOSZTÁLY Befektetett eszközök k... 9 Immateriális javak... 9 Alapítás-átszervezés aktivált értéke... 9 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok, szellemi termékek k Üzleti vagy cégérték Tárgyi eszközök k Tárgyi eszköz lízing Tenyész- és igásállatokkal kapcsolatos sajátos elszámolások Befektetett pénzügyi eszközök... k 37 Tartós részesedések Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok k Tartósan adott kölcsönök k Tartósan lekötött bankbetétek k SZÁMLAOSZTÁLY Készletek Vásárolt készletekkel kapcsolatos gazdasági események elszámolása Anyagkészletekkel kapcsolatos gazdasági események elszámolása Árukészletekkel kapcsolatos gazdasági események elszámolása Kereskedelmi árukészletekkel kapcsolatos elszámolások Betétdíjas göngyölegekkel kapcsolatos elszámolások Idegen göngyölegekkel kapcsolatos elszámolások Közvetített szolgáltatásokkal kapcsolatos elszámolások Vásárolt készlettel kapcsolatos sajátos elszámolások Saját termelésű készletekkel kapcsolatos gazdasági események elszámolása Befejezetlen termeléssel, félkész termékekkel, késztermékekkel kapcsolatos elszámolások (termelési és értékesítési folyamattal kapcsolatos gazdasági események) Tartalmuk alapján ténylegesen előállított eszközértéket nem teremtő saját előállítású eszközök aktivált értékét érintő speciális gazdasági események elszámolása Félkész termék továbbfelhasználás (késztermék gyártásához) elszámolása Növendék, hízó- és egyéb állatok állományváltozásainak főkönyvi elszámolása Szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos gazdasági események könyvelése Beruházási tevékenységgel kapcsolatos gazdasági események könyvelése

4 3. SZÁMLAOSZTÁLY Követelések Vevőkövetelések k Váltókövetelések k Jegyzett, de még be nem fizetett tőke Adott előlegek Egyéb követelések... k 229 Munkavállalókkal szembeni követelések k Költségvetéssel szembeni követelések... k 230 Rövid lejáratú kölcsönadott pénzeszközök k Vásárolt és kapott követelések k Részesedésekkel, értékpapírokkal kapcsolatos követelések... k 235 Különféle egyéb követelések... k 237 Egyéb követelések értékvesztése és annak visszaírása Értékpapírok... k 239 Részesedések Saját részvények, saját üzletrészek Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír... r 246 Értékpapírok értékelési különbözete Pénzeszközök k Forintpénztárral kapcsolatos gazdasági események elszámolása Valutapénztárral kapcsolatos gazdasági események elszámolása Fizetési csekkel kapcsolatos gazdasági események elszámolása Betétszámlákkal kapcsolatos gazdasági események könyvviteli elszámolása Elszámolási betétszámlák Elkülönített betétszámlák Devizabetétszámlák Aktív időbeli elhatárolások SZÁMLAOSZTÁLY Saját tőke Jegyzett tőke Tőketartalék k Eredménytartalék Lekötött tartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény Céltartalékokkal kapcsolatos gazdasági események elszámolása Kötelezettségek Hátrasorolt és hosszú lejáratú kötelezettségek k Hátrasorolt és hosszú lejáratú kölcsönök k Hosszú lejáratú hitelek Átváltoztatható kötvények, tartozások kötvénykibocsátásból Pénzügyi lízinggel kapcsolatos kötelezettségek... k 295

5 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek k Rövid lejáratú kötelezettségek... k 297 Rövid lejáratú kölcsönök... k 297 Rövid lejáratú hitelek Vevőktől kapott előlegek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Váltótartozások Költségvetéssel szembeni tartozások Munkavállalókkal kapcsolatos elszámolások Társadalombiztosítási kötelezettségek k Elkülönített alapokkal kapcsolatos kötelezettségek k Határidős, opciós és swap ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségek... k 314 Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek k Passzív időbeli elhatárolások SZÁMLAOSZTÁLY Költségek könyvelése költségnemenként t SZÁMLAOSZTÁLY Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások SZÁMLAOSZTÁLY Értékesítés árbevétele Egyéb bevételek Pénzügyi műveletek bevételei Rendkívüli bevételek Eredményszámlák zárása és az eredményelszámolás Speciális céghelyzetekkel kapcsolatos gazdasági események elszámolása Felszámolási eljárás végén átadott eszközök elszámolása A befektető vállalkozás könyvelése A befektetést fogadó vállalkozás könyvelése Ellenőrzés, önellenőrzés számvitele SZÁMLAKERET TÜKÖR... R 352 Tárgymutató

6

7 ELŐSZÓ A MÁSODIK, ÁTDOLGOZOTT KIADÁSHOZ Ahogy a 2008-ban megjelent kiadványunk, úgy ez a szakkönyv is a gazdasági események könyvviteli elszámolását mutatja be. A gazdasági események számlaosztályonként kerültek rendszerezésre, de a könyv végén az eredményszámlák zárásával, az eredmény-elszámolással és a speciális céghelyzetek számvitelével kapcsolatos gazdasági eseményeket is összefoglaltuk. A könyv évi átdolgozásának két fő szempontja volt: (1) a törvényi változásoknak való megfelelés, (2) az olvasói visszajelzések alapján még praktikusabbá, közérthetőbbé tenni a kiadványt. Az (1) pont alapján egészen április hónap végéig követtük a számvitelt érintő jogszabályok változásait, s ekkor zártuk le a kéziratot. Az utóbbi (2) elvárásnak megfelelve jelentősen átdolgoztuk a tárgymutatót, így mindamellett, hogy bővült a tárgyszavak tárháza az egyes gazdasági eseményekre való rákeresés is egyszerűbb lett. A számviteli törvény a könyvviteli számlák tekintetében csak számlaosztály mélységig tartalmaz kötelező előírásokat, a számlacsoportokat, számlákat, alszámlákat, stb. a vállalkozásoknak saját számlarendjükben kell kialakítaniuk. A bemutatott gazdasági eseményeket az áttekinthetőség kedvéért a kiadványban közölt ajánlott számlakeret számláin könyveltük. A kiadványt elsősorban a gyakorló könyvelőknek k ajánljuk, de a könyv a mérlegképes könyvelői, a pénzügyi-számviteli ügyintézői, a pénzügyi szakügyintézői, a számviteli szakügyintézői tanfolyam hallgatóinak és a középiskolában vagy a felsőoktatásban számvitelt tanulóknak is kiváló segítséget nyújthat a tanulmányaik során. Budapest, április A Szerzők

8 1. Számlaosztály BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Alapítás-átszervezés aktivált értéke IMMATERIÁLIS JAVAK Ssz. Gazdasági esemény 1. Az alapítás-átszervezéssel kapcsolatos felmerült költségek elszámolása Az alapítás-átszervezés során felmerült közvetlen költségek aktiválása Az alapítás-átszervezés során felmerült fizetett, illetve számlázott tételek, díjak (pl. apporthitelesítés könyvvizsgálói díja, közzétételi díj, cégbejegyzési illeték, szabályzatok elkészítésének díja, stb.) Tartozik számla Követel számla , 454 A számlában szereplő levonható ÁFA Az alapítás-átszervezés aktivált értéke után képzett lekötött tartalék a bekerülési értéknek megfelelő összegben Terv szerinti értékcsökkenés elszámolása Az értékcsökkenéssel azonos összegű lekötött tartalék feloldása A nullára leírt eszköz kivezetése a nyilvántartásból Megjegyzés: Az alapítás-átszervezés aktivált értékénél az értékcsökkenés elszámolásának időbeli korlátja maximum 5 év. 1 9

9 1 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Ssz. Gazdasági esemény 1. Saját vállalkozásban végzett kísérleti fejlesztés során felmerült költségek elszámolása 2. Megbízás alapján végzett kísérleti fejlesztés számlázott értékének elszámolása Tartozik számla Követel számla A számlában szereplő levonható ÁFA Ha a K+F sikeresen fejeződik be a tevékenység megkezdésének az évében, akkor: Az elkészült eszközök állományba vétele: szellemi termék tárgyi eszköz saját termelésű készlet A többletköltség aktiválása Ha a K+F tevékenység több évig is elhúzódik, Az adott üzleti év K+F költségének aktiválása A K+F befejezésekor az elkészült termékek állományba vétele, ha az szellemi termék tárgyi eszköz saját termelésű készlet Kapcsolódó tétel: az aktivált saját teljesítmények rendezése 5. Kísérleti fejlesztés aktivált értékének megfelelő lekötött tartalék képzése Terv szerinti értékcsökkenés elszámolása Terven felüli értékcsökkenés elszámolása A lekötött tartalék elszámolt értékcsökkenéssel azonos összegű feloldása A nullára leírt eszköz kivezetése a nyilvántartásból 118, Megjegyzés: A kísérleti fejlesztés aktivált értékénél az értékcsökkenés elszámolásának időbeli korlátja maximum 5 év. Megbízás alapján végzett kísérleti fejlesztés számlázott értékének elszámolása során természetesen a létrejövő eszközöket a megfelelő eszközcsoportnál kell állományba venni, és csak a jövőben várhatóan megtérülő többletköltségek mutathatók ki kísérleti fejlesztés aktivált értékeként. 10

SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK

SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 112. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113. Vagyoni értékű jogok 114. Szellemi termékek

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA!

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA! Bevezetés a számvitelbe A vállalkozás vagyona Kettős megközelítés: A számvitel vagyonfelfogása 1. Az újratermelési folyamat melyik szakaszában van? 2. Honnan származik ez a vagyon rész? Dr. Pál Tibor Rendeltetés

Részletesebben

Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport Számlarend 2013 SZÁMLAREND 2013

Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport Számlarend 2013 SZÁMLAREND 2013 SZÁMLAREND 2013 Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport 6721 Szeged, Osztrovszky utca 6. 18455405-1-06 Képviseletre jogosult személyek: Purosz Alexandrosz Jelen szabályzatban

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Intézet

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Intézet PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Intézet Takács András Dr. Czink Irma Szücs Tamás Pénzügyi számvitel II. Oktatási segédanyag a Számvitel III.: Pénzügyi és vezetési számvitel

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2003. október 1. 2004. június 30. az üzleti év háromnegyedéve (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Rt. üzleti éve október

Részletesebben

Erőforrások a vállalkozás szolgálatában

Erőforrások a vállalkozás szolgálatában Erőforrások a vállalkozás szolgálatában Természetben keletkezik Változatás nélkül vagy minimális változtatással kerül a folyamatba Természeti erőforrások Munka A szaktudás A képességek A szakmai tapasztalatok

Részletesebben

Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése. 1. Az államháztartási számvitel megújításának szükségessége

Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése. 1. Az államháztartási számvitel megújításának szükségessége Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése (előadás anyag) Az előadás anyagának alapja a: Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (MK. 6. szám) és annak módosítását

Részletesebben

1. Véleménye szerint milyen lesz a vállalkozás eredménye az év végén?

1. Véleménye szerint milyen lesz a vállalkozás eredménye az év végén? A KERESKEDELMI VÁLLALKOZÁSOK ERŐFORRÁSAI ÉS VAGYONA A VÁLLALKOZÁSOK NYERESÉGÉRDEKELTSÉGE, AZ EREDMÉNY KELETKEZÉSE A VÁLLALKOZÁSOK TEVÉKENYSÉGÉNEK ELEMZÉSE, A MUTATÓSZÁMOK ALKALMAZÁSA, A LIKVIDITÁS FIGYELÉSE

Részletesebben

A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató

A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-141 A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató Tartalomjegyzék Általános tudnivalók... 2 Letöltés

Részletesebben

EREDMÉNY KIMUTATÁS. 2013. I. félévi

EREDMÉNY KIMUTATÁS. 2013. I. félévi E G Y E K I S Z Ö G H A T Á R N O N P R O F I T K F T. Fő út 3. 4069 - Egyek Tel. / Fax: 06 52 378 023 E.mail.:szoghatar@bicomix.hu Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. Cégjegyzékszám.: 09 09-016545 EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 158. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 158. szám MAGYAR KÖZLÖNY 158. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. november 20., csütörtök Tartalomjegyzék 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet

Részletesebben

2. Eredménykimutatás egyéb bevétel, egyéb ráfordítás

2. Eredménykimutatás egyéb bevétel, egyéb ráfordítás 4.. Eredménytartalék 4.. Lekötött tartalék 40.000.000 1 Beruházás 4.. Kötelezettség 40.000.000 A költségnemek, egyéb bevételek és ráfordítások 2015. évi gyakorlati kérdései 2. Eredménykimutatás egyéb bevétel,

Részletesebben

Név: Alföld Turista Egyesület Mezőberény Székhely: 5650 Mezőberény, Vasút u 22. Adószám: 18386114-1-04 SZÁMVITELI POLITIKA

Név: Alföld Turista Egyesület Mezőberény Székhely: 5650 Mezőberény, Vasút u 22. Adószám: 18386114-1-04 SZÁMVITELI POLITIKA Név: Alföld Turista Egyesület Mezőberény Székhely: 5650 Mezőberény, Vasút u 22. Adószám: 18386114-1-04 SZÁMVITELI POLITIKA TARTALOMJEGYZÉK I. A SZÁMVITELI POLITIKA RENDELTETÉSE II. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Értelmező rendelkezések 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről a hivatkozott jogszabályhelyek szövegével egységes szerkezetben [a normál betűs szedés a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.), a bekeretezett

Részletesebben

A Forrás Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság 2006. évi éves gyorsjelentése - kivonat -

A Forrás Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság 2006. évi éves gyorsjelentése - kivonat - A Forrás Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság 2006. évi éves gyorsjelentése - kivonat - A Forrás Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság (FORRÁS nyrt)

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT.

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. Éves Beszámoló 2010. december 31. Budapest, 2011. március 24. a vállalkozás vezetıje TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló - Mérleg - Eredménykimutatás

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név:

Részletesebben

uft ianyszám : 1k 8 Sa I `- + Tisztelt Elnök Úr! szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló,

uft ianyszám : 1k 8 Sa I `- + Tisztelt Elnök Úr! szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló, uft ianyszám : 1k 8 Sa I `- + Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Érkezett: 2015 JÚN 2 2. Egységes javasla t Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi

Részletesebben

2011/2012. ÉVES JELENTÉSE

2011/2012. ÉVES JELENTÉSE Az Egis Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2011/2012. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2013. január 30. Egis Gyógyszergyár Nyrt. Felelc5ssegvallal6 nyilatkozat Az Egis Gy6gyszergyar Nyilvanosan

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 187. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 187. szám MAGYAR KÖZLÖNY 187. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. december 30., kedd Tartalomjegyzék 362/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó

Részletesebben

Mottó: Számviteli ismeretek nélkül élni lehet. Vállalkozni azonban csak ideig-óráig. (Sáfrány Ferenc)

Mottó: Számviteli ismeretek nélkül élni lehet. Vállalkozni azonban csak ideig-óráig. (Sáfrány Ferenc) SÁFRÁNY FERENC SZÁMVITELI ALAPOK, MÉRLEG ÉS EREDMÉNY ELEMZÉS Mottó: Számviteli ismeretek nélkül élni lehet. Vállalkozni azonban csak ideig-óráig. (Sáfrány Ferenc) Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 3 2. Számviteli

Részletesebben

Pénzügyi számvitel III. előadás. A vásárolt készletek könyvviteli elszámolása

Pénzügyi számvitel III. előadás. A vásárolt készletek könyvviteli elszámolása Pénzügyi számvitel III. előadás A vásárolt készletek könyvviteli elszámolása A készletek tagolása, és tartalma a törvény szerint Készletek Anyag Áru Vásárolt készletek Készletekre adott előleg Saját termelésű

Részletesebben

MUNKAANYAG. Kristóf Lajos. Az eredmény elemzése. A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése

MUNKAANYAG. Kristóf Lajos. Az eredmény elemzése. A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése Kristóf Lajos Az eredmény elemzése A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése A követelménymodul száma: 0003-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

Vevők értékelése az év végi beszámolóhoz

Vevők értékelése az év végi beszámolóhoz Vevők értékelése az év végi beszámolóhoz Amit ne felejtsünk el, amikor készítjük az év zárásához kapcsolódó mérleget és eredménykimutatást! Jelen díjmentes kiadványt az Adó Sziget Klub bocsátja az Ön rendelkezésére,

Részletesebben

Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről

Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről Szakszervezeti alapszervezetek részére Budapest, 2005 Készítette: Kovács Gézáné bejegyzett könyvvizsgáló Sorozat-szerkesztő: Gróf

Részletesebben

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai A kötelezettségvállalásokról év közben analitikus nyilvántartást kell vezetni. A gazdasági műveletek, illetve események hatását a kötelezettségvállalások folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartásból

Részletesebben

MUNKAANYAG. Kristóf Lajos. Az eredmény elemzése. A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése

MUNKAANYAG. Kristóf Lajos. Az eredmény elemzése. A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése Kristóf Lajos Az eredmény elemzése A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése A követelménymodul száma: 0003-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben