Távközlési Hálózatok Laboratórium ADSL2+ HÁLÓZAT ZAJÉRZÉKENYSÉGÉNEK VIZSGÁLATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Távközlési Hálózatok Laboratórium ADSL2+ HÁLÓZAT ZAJÉRZÉKENYSÉGÉNEK VIZSGÁLATA"

Átírás

1 Óbudai Egyetem Távközlési Hálózatok Laboratórium ADSL2+ HÁLÓZAT ZAJÉRZÉKENYSÉGÉNEK VIZSGÁLATA mérési útmutató Készítették: Makláry Tamás Zoltán Horváth Imre Czégér Zsolt Dátum: május 15.

2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2. Irodalomjegyzék ADSL bevezető ADSL szabváynok A DMT vonali kódolás Fizikai réteg: Szűrő Hogyan épül fel a kapcsolat Vonali jellemzők Jel-zaj-arány (Signal-to-Noise-Ration, SNR) Mi befolyásolja a vonal minőségét Bitswapping, interleaving, trellis, SNR margin, FEC, INP, SRA ADSL VDSL, VDSL Mérés ismertetése Mérési Feladatok

3 IRODALOMJEGYZÉK (a további tanuláshoz segít) Az ADSL rendszertechnika, asymmetrical.xdsl Gudra Tibor előadás-jegyzetei Szabványok, ITU-T G szabvány ANSI wikipédia, ITU-T wikipédia, SULINET, Dr. Izsák Miklós Híradástechnikai kislexikon 3

4 1. ADSL bevezető: A multimédiás tartalmak fejlődésével egyre nagyobb igény mutatkozott a széles rétegek számára is hozzáférhető, olcsó és gyors otthoni internetelérésre. Mivel a vezetékes telefonhálózat már elég kiterjedt volt ebben az időben, így kézenfekvő volt a már földben lévő infrastruktúra felhasználása, viszont az új technológiának biztosítania kellett, hogy a telefonvonalak továbbra is alkalmasak legyenek analóg hívások [adat és hanghívások, fax] lebonyolítására. Ennek a felhasználói igénynek a kielégítésére született meg az ADSL. Az ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line, vagyis aszimmetrikus digitális előfizetői vonal) képes a mezei kéteres telefonvonalakon nagy sebességű adatkapcsolat kialakítására. Azért hívják aszimmetrikusnak, mert az elérhető feltöltési sebesség általában sokkal kisebb, mint a letöltési sebesség (általában a tizede). 2. ADSL szabványok 2.1. ITU és ANSI szabványok, szabványosítás: A szabványok általános követelményszinteket határoznak meg. Betartásuk a megalkotók által vállalt önkéntes megegyezésen alapulnak. A műszaki szabványok pontos követelményeket határoznak meg, mint például súly- és mérési módszereket, méreteket és tűréseket. A harmonizált szabványok jóváhagyás céljából a vonatkozó Európai Bizottságok megbízása (mandátuma) alapján kerülnek az Európai Szabvány Grémiuma elé. Magánszemély is beterjeszthet szabványjellegű beadványt. Az Európa Szabványok (EN) gyártó-semlegesek és kötelezettség nélküliek. Egy gyártó terméke akkor tekinthető EN egyenértékűnek, ha CE jellel látható el, és ebből kifolyólag az EU keretein belül szabadon forgalmazható. A szabványosítás azt a folyamatot jelöli, amelynek során a megfelelő szervezetek a piacon egymással szembenálló felek számára műszaki szabványt alakítanak ki. Maguk az államok is kötelesek betartani a saját hivatalos szabványosítási intézményeik által elfogadott szabványokat. Az ITU (International Telecommunication Union Nemzetközi Telekommunikációs Szervezet) telekommunikációs szabványosítási területe irányítja a telekommunikációs szabványosítást. A francia elnevezésből még említik úgy, hogy CCITT ( Comité consultatif international téléphonique et télégraphique ). Az ITU-T a telekommunikációval és távközléssel kapcsolatos nemzetközi szabványosításra szakosodott szervezet. Az általa kiadott nemzetközi szabványok az ITU-T Ajánlások. Az ENSZ egyik szervezete, a kiadott szabványokat könnyen és egyértelműen azonosítani lehet. Az ITU-T által kibocsátott Ajánlások (Recommendations) nevei egy betűből és egy számból állnak. Például a G.900, ahol G a sorozat azonosítója, és a 900 a sorozaton belüli azonosító. Amikor egy Ajánlás módosul, akkor megtartja az eredeti azonosítóit, ezért a kiadási év fontos információ egy Ajánlásnál. Ebben a szakdolgozatban a G. sorozat kerül bővebben megemlítésre, hiszen az ADSL is e sorozatban szerepel. A legfontosabb ITU-T sorozatok és Ajánlások a következők: A. Az ITU-T munkaszervezetei B. Kifejezések jelentései: definíciók, szimbólumok, osztályzások C. Általános telekommunikációs statisztikák D. Általános elszámolási elvek E. Átfogó hálózati működés, telefon-szolgáltatások, szerviz-szolgáltatások, emberi tényezők (például: E.123-telefonszámok jelölései, E.163-számkiosztási terv nemzetközi telefonhoz) 4

5 F. Nem telefonon történő telekommunikációs szolgáltatások G. Átviteli rendszerek és közegek, digitális rendszerek és hálózatok (pl: G.165.-visszhang elnyomás, G beszédtömörítés, G ADSL, G ADSL2+) G. sorozat részletesebben: G.100 G.199: Nemzetközi telefon-összeköttetések és áramkörök G.200 G.299: Analóg vivőrendszerek általános közös jellemzői G.300 G.399: Nemzetközi telefonos vivőrendszerek egyedi jellemzői fémvezetéken G.400 G.449: Nemzetközi telefonos vivőrendszerek általános jellemzői fémvezetéken G.450 G.499: Vonali- és rádiós telefónia irányítása G.500 G.599: Vizsgálati berendezések G.600 G.699: Átviteli közeg jellemzői G.700 G.799: Digitális végberendezések G.800 G.899: Digitális hálózatok G.900 G.999: Digitális vonali rendszerek G.900 G.909: Általános G.910 G.919: Optikai fényvezetőkábel-rendszerek paraméterei G.920 G.929: 2048 kbit/s hierarchikus bitértéken alapuló digitális jellemzők G.930 G.939: Digitális vonali átviteli rendszerek nem hierarchikus bitértéken G.940 G.949: Digitális vonali rendszerek FDM vivők által biztosítva G.950 G.959: Digitális vonali rendszerek G.960 G.969: Digitális átviteli rendszerek ISDN előfizetői hozzáféréshez G.970 G.979: Optikai fényvezetőkábel-rendszerek G.980 G.989: Optikai vonali rendszerek helyi- és hozzáférési hálózatokhoz G.990 G.999: Hozzáférési hálózatok H. Audiovizuális és multimédia rendszerek (pl: H videó-tömörítési szabvány) I. Digitális hálózatok integrált szolgáltatásai (ISDN) J. Televíziós, hangprogram és egyéb multimédiás jelek átvitele K. Interfészek védelme L. Kábelek és egyéb külső helyszínek tervezése, üzembehelyezése és védelme M. TMN és hálózati karbantartás: nemzetközi átviteli rendszerek, telefon-áramkörök, távíró és bérelt áramkörök N. Karbantartás, nemzetközi hangprogramok és televíziós átviteli áramkörök O. Mérőberendezések specifikációi P. Telefon átviteli minősége, telefon üzembehelyezése, helyi vonalas hálózatok Q. Központok és jelzések (pl: Q CCITT7 jelzésrendszer ismertetése) R. Távíró átvitel S. Távíró szolgáltatások végberendezései T. Végberendezések telematikai szolgáltatásokhoz ( T.120.-adatprotokollok multimédiás konferenciákhoz) U. Távíró központok V. Telefonhálózaton történő hálózati szolgáltatások (V.5.-Ajánlás az adat szinkronizálásra a 600, 1200, 2400, 4800 és 9600 bit/s átviteli sebességeknél) X. Adathálózatok és nyílt rendszerek közötti kommunikáció (X.1. - nyilvános ISDN hálózatok nemzetközi felhaszálói szolgáltatási osztályai, hozzáférési kategóriái) Y. Globális információs rendszerek és az Internet protokolok szempontjai Z. Nyelvek és általános szoftver szempontok a telekommunikációs rendszereknél (Z.200. A programozási nyelv Chill) Az ANSI (American National Standards Institute - Amerikai Nemzeti Szabványügyi Intézet) egy nonprofit magánvállakozás. Célja ipari szabványok kidolgozása az Amerikai Egyesült Államok számára. Az ANSI tagja a Nemzetközi Szabványügyi Szervezetnek ( ISO) és a 5

6 Nemzetközi Elektrotechnikai Tanácsnak ( IEC). Szabványai széles körben elterjedtek. Informatikában az ANSI szabványosította többek között az ASCII karakterkészletet. 3. A DMT vonali kódolás: A DMT rendszer több különálló, 256 vivőt, vivőnként 4 khz sávszélességű egyedi csatornát alkalmaz. (Az átvitelre használt frekvenciasávot több, egymás utáni kis sávszélességű csatornára osztja (4 khz), és azokban külön-külön, egymástól függetlenül visz át hasznos információt.) A rendszer az átvitel során figyelembe veszi a vonalon rendelkezésre álló sávszélességet, meghatározza a vonal átviteli karakterisztikáját, csillapításmenetét, majd ennek függvényében meghatározza és kiosztja az egyes alcsatornák között a csatornánként átvihető adatbitek számát (0-15 bit). Ez a bitkiosztás. Így érhető el mindig a legnagyobb kapacitás. DMT moduláció, adaptív csatorna kihasználással: (2.7. ábra) 2.7. ábra A modemek tehát egyenként állítják be a csatornánként elérhető átviteli sebességet. Ehhez igazodva QAM-modulációval különböző számú bitet visznek át. Nagymértékben képes alkalmazkodni az átviteli közeg paramétereihez, és ezáltal képes a teljesítménysűrűségspektrumot a zavaró forrásoktól elkülöníteni. Az egyes csatornákban tehát külön-külön QAMmodulációval viszik át az egyes biteket. Ez a moduláció a jelek amplitúdójának és fázisának változtatását végzi. Egy adott bitsorozat (például 4 egymás utáni bit) hatására előálló jel lehetséges amplitúdó és fázis helyzete látható a 2.8. ábrán. Az elnevezés a jelek előállítására utal, a különböző állapotokat két, egymással 90 fok fázistolásban (kvadratúrában) lévő és megfelelően megválasztott amplitúdójú vivőfrekvenciás jel összeadásával állítják elő (4 bitenként egy-egy fázis és amplitúdó értéket rendelnek hozzá). 6

7 16 QAM moduláció 4 bit, 16 lehetséges jel: (2.8. ábra) 3.1. ábra Látható, hogy az egyes adatátvitelre használt csatornák és a bennük átvitt adatok milyen módon töltik ki a rendelkezésre álló frekvenciasávot (2.9. ábra). Az is látható, hogy PSTN távbeszélő szolgáltatás esetén 26 khz felett kezdődik az ADSL spektrum (ISDN-nél ez az érték 130 khz), és 1,1 MHz-ig tart. 3.2.ábra 4. Fizikai réteg: Ahhoz, hogy kommunikálni tudjunk a külvilággal, szükség van egy fizikai rétegre, amin keresztül az adatokat küldjük/fogadjuk. Jelen esetben ez nem más, mint a két eres telefonkábel, mely a lakásunkban lévő fali aljzattól a helyi telefonközpontig tart. Fontos megérteni: a saját telefonvonalunkon(érpár, vagy más néven helyi hurok) nem osztozunk 7

8 senkivel, azon csak mi kommunikálunk a helyi központtal, ahol a szolgáltató felhordó hálózatának (Access) a vége is található. A helyi telefon központban ADSL előfizetés esetén a vonalunk a DSLAM (Digital Subscriber Line Access Multiplexer) nevű berendezéshez csatlakozik. Ez az eszköz fogja össze több száz, vagy esetenként több ezer ADSL vonal forgalmát, melyet aztán a szolgáltató által használt felhordó hálózatra kapcsol. Ő felel a felhordó hálózati kapacitás elosztásáért, ő állítja be, hogy az egyes ADSL portok mekkora maximális sebességgel kommunikálhatnak (az előfizetésünknek megfelelően), illetve hálózati statisztikák készítésére is alkalmas: forgalom, vonali paraméterek, esetleges hibák stb. küldése a központi adatbázis felé. Az ADSL csak a lakásunk és a helyi telefonközpont közötti nagy sebességű adat kapcsolat kialakításában és fenntartásában használatos. Az ADSL felosztja a vonalunkat frekvencia sávokra a következőféleképpen: khz-es sávban az analóg hívások [hang, adat, fax] khz-es sávban nem folyik semmilyen kommunikáció [védősáv] khz-es sávban a upstream (feltöltés) található khz-es sávban az downstream (letöltés) található így tudja biztosítani a technológia, hogy az analóg hívások és az ADSL kapcsolat is elkülönítve tudjon működni anélkül, hogy zavarnák egymást. A frekvencia felosztásból még két dolog látszik: 1. Közkeletű tévedés, hogy az ADSL kapcsolaton nem lehet egyszerre fel és letölteni. Az ADSL full-duplex technológia, ami annyit tesz, hogy egyszerre(párhuzamosan) tudunk le és feltölteni. Ez azért lehetséges, mert a le és feltöltési irány külön frekvencia tartományban vannak, nem zavarják egymást. 2. Az ADSL kapcsolatok azért aszimmetrikusak, mert sokkal szélesebb frekvencia sáv áll a letöltés rendelkezésére. Kezdetben többféle modulációs eljárás létezett, ezek közül a G.DMT (dirscrete multi-tone) vált egyeduralkodóvá. A G.DMT a kHz-es sávot kisebb alcsatornákra, úgynevezett vivőkre osztja fel, szám szerint 256 darabra. Ez azt jelenti, hogy minden csatorna khz széles. Ebből a 256 darab vivőből az első 32 darab kihasználatlanul áll az ISDN-nel való kompatibilitás megőrzése miatt (a szabvány szerint itt is lehetnének aktív vivők!). Itt különbözik az Annex A az Annex B szabványtól: - Az Annex A használja az első 32 vivőt is, nincs ISDN kompatibilitás. - AZ Annex B nem használja az első 32 vivőt, ISDN kompatibilis. Ennél jóval több Annex került kialakításra a különböző új technológiák és a regionális különbségek miatt. 8

9 Például az Annex M vagy más néven double upstream csak az analóg telefonvonalakkal kompatibilis, cserébe dupla sebességű feltöltést tesz lehetővé. Az Annex J ezt kiterjeszti az analóg telefon sávjára is, ezt hívják teljesen digitális vonalnak, ahol már csak IP telefon használható, mert az egész frekvenciát az ADSL foglalja el. A magyarországon elterjedt Annex B rendszerben ig találhatóak a feltöltési vivők, és ig találhatóak a letöltési vivők. Minden egyes vivőre minimum 2 maximum 15 bitnyi adatot lehet kódolni attól függően, hogy milyen minőségű a telefonvonal. Fontos, hogy az ADSL nem tudja változtatni a fel és letöltési vivők arányát, tehát nem tudja a feltöltési sávot megnövelni a letöltési sáv kárára. Az ADSL azért osztja sok alcsatornára az egy nagy frekvencia sávot, mert a vonal minősége a különböző frekvenciákon nem egyenletes. A sáv vivőkre való felosztásával megoldható, hogy az egyes frekvenciákon jelentkező zaj beszivárgások csak azt a vivőt érintsék, amelyiknek a frekvenciáján a probléma van, ne pedig az egész vonalat Szűrő: ADSL kapcsolatnál szükség van szűrő alkalmazására, amely szétválasztja a telefonálásra, és az adatkapcsolatra használt frekvenciákat. A szűrő tulajdonképpen arra jó, hogy a gyatra minőségű telefonkészülékeket nem engedi beleszólni az ADSL által használt frekvencia sávba. Ilyen szűrő nem csak az előfizető lakásában, de a telefon vonal túlsó végén is található a telefon központban. A szűrő használata elhagyható, ha csak IP szolgáltatás van (Internet, IP Telefon, IPTV). Analóg hangszolgáltatás és ADSL együttes alkalmazása esetén mindenképpen szükség van rá! 9

10 5. Hogyan épül fel a kapcsolat: Az ADSL a kapcsolat felépülését megelőzően egy szinkronizációs eljárást használ, mely a következőkből áll: 1. Kézfogás (handshake): a végfelhasználónál lévő modem és az alközpont egymásra "köszönnek" és egyeztetik, hogy milyen technológiákat támogatnak (ADSL1, ADSL2, ADSL2+, VDSL stb.). A kézfogás során a támogatott technológiának megfelelően kiválasztásra kerül a vivők száma és helye. 2. Az adóvevők hangolása (training): a modemek megbecsülik a csillapítást, megmérik és beállítják minden vivőn a spektrális maszknak megfelelő adásteljesítményt fel és letöltési irányban is. 3. Csatorna analízis (channel ananlisys): a modemek minden vivőn méréseket végeznek, amiből megállapítják az adott vivő minőségét (SNR), és a rajta biztonsággal átvihető bitek számát az SNR margin figyelembevételével. Az adásteljesítményt folyamatosan monitorozzák, szükség esetén további korrekcióra van lehetőség. 4. Adatcsere (Exchange): a modemek kicserélik egymással a mérések eredményét, és ennek megfelelően beállítják saját oldalukon az adásteljesítményt, és vivőnként az átvihető bitek számát. Ez utóbbiból áll össze a bitallokációs tábla Vonali jellemzők: Azt, hogy egy adott telefon vonalon mekkora le és feltöltési sebességeket lehet nyújtani, az a vonal minőségétől függ. A vonal minőségét két értékkel szokták jellemezni (ezt a modemek is mérik): Csillapítás (attenuation): ez azt mutatja, hogy mennyit gyengül a jel, mire elér tőlünk a központhoz, illetve a központtól hozzánk. A fel és letöltési irányban is mérik ezt az értéket. Általában szoros kapcsolatban áll azzal, hogy milyen messze vagyunk a központtól (milyen hosszú a telefon vezeték a lakásunk és a központ között). Minél messzebb vagyunk, a csillapítás annál nagyobb, és annál kisebb lesz az elérhető sebesség. Alábbi képeken a vonalon elérhető maximális letöltési sebességeket lehet látni a vonali csillapítás, illetve a telefon központtól való távolság arányában: 10

11 5.2. Jel-zaj-arány (Signal-to-Noise-Ration, SNR): Megmutatja, hogy adott vivőn lévő zajból mennyire "emelkedik ki" a hasznos jel. Az egyik legfontosabb érték. Minél nagyobb, annál nagyobb a hasznos jel erőssége a zajhoz képest --> annál nagyobb sebességeket lehet elérni, illetve annál stabilabb lesz a vonal. A modemek többsége a webes felületükön csak az SNR margin értékét írják ki, ez nem keverendő össze az SNR-rel, amit minden vivőn külön-külön értelmezünk. AZ SNR és bitallokációs táblák lekérdezésére az OrbMT, az SM50B és a DMT alkalmazások használhatóak modem típustól függően. 11

12 Alábbi képen egy szinkronban lévő ADSL modem SNR és bitallokációs táblája látható. A sárga/kék rész a letöltési irány, a zöld pedig a feltöltési. A letöltési sávban jól látható a szoros összefüggés az átvihető bitek száma és az SNR között, valamint jól látható, hogy minél magasabb frekvencia tartományban vizsgáljuk a vivőket, annál kisebb lesz az SNR és vele együtt az átvihető bitek száma is: 6. Mi befolyásolja a vonal minőségét? - távolság: minél nagyobb, annál nagyobb lesz a csillapítás, és annál kisebb az elérhető sávszélesség. Nem árt tudni, hogy a távolság(csillapítás) növekedése eltérően hat a különböző vivőkre: a magasabb tartományban lévő vivők sínylik meg jobban a nagyobb csillapítást - kötések minősége: akár lakáson belül, akár a lakás és a telefonközpont között, a kötések minősége nagyban befolyásolja az elérhető sávszélességet. A régi, eloxidált kötéseken megnő a csillapítás, ami csökkenti az elérhető sebességet. Átlagosan minden kötésen (ide értve a lakásban lévő elosztókat, toldásokat stb) 0,5dB-t csökken a jel erőssége. (3dB csökkenés a jel erősségének feleződését jelenti) - zaj: ha a telefonkábelünk erősáramú kábel közelében halad, ott számítani lehet zajbeszivárgásra. - áthallás: a telefonvonalak egy viszonylag hosszú szakaszon törzskábelben utaznak, amiben a környéken lakók számától függően akár érpár is található. Minél többen használnak ADSL-t egy adott törzskábelen, annál nagyobb lesz az áthallás a vonalak között. Az áthallás zajként jelentkezik, ami az SNR érték, és végső soron az elérhető sebesség csökkenéséhez vezet. - hibás szűrő: elég ritkán fordul elő, de ha probléma van, akkor nem árt ezt is ellenőrizni. - modemek: bizony, az eltérő modemek adott vonalon eltérő sebességeket tudnak produkálni. Főleg a régebbi és új modemek között van érezhető (akár megabites) különbség, illetve a régi modemek nem támogatják az ADSL2+-t sem. A DSL-es leírások többsége a letöltési iránnyal foglalkozik, a feltöltésivel pedig szinte sohasem. Nos ennek az az oka, hogy az ADSL feltöltési sávja a legalacsonyabb frekvencia tartományba található, így még nagy távolság és/vagy rossz jel-zaj-arány mellett is általában ezzel a résszel szokott a legkevesebb probléma lenni, itt csökken a legkevésbé az elérhető sebesség. 12

13 6.1. Bitswapping, interleaving, trellis, SNR margin, target power, FEC, INP, SRA: Bitswapping: ha ez a funkció be van kapcsolva, az lehetővé teszi a modem számára, hogy a vonal folyamatosan változó minőségének megfelelően bizonyos vivőkön csökkentse az átvihető bitek számát, míg más vivőkön növelje (attól függően, hogy az adott vivőn romlik, vagy javul az SNR). Fontos, hogy a bitswapping nem képes a durván romló jelminőséget kompenzálni, mivel a bitswappingnál az összes átviteli bitek száma mindig azonos. (ha például egy komolyabb zajbeszivárgás miatt több vivő is teljesen kiesik, az ADSL elbontja a kapcsolatot a bitswapping megléte ellenére is). Interleaving: eljárás, mely a börsztös (burst) hibák ellen véd. A börsztös hiba esetén az adatkommunikációban egymás után küldött bitek sérülnek meg, de az adat jelentős része azért megmarad. Nézzük az alábbi példát: Hibamentes eredeti üzenet: Átvitel után börszt hibával: aaaabbbbccccddddeeeeffffgggg aaaabbbbccc deeeeffffgggg Jól látszik, hogy az egymás utáni több hiányzó bit miatt az egy bites alkalmazott hibajavítással már nem állítható helyre az üzenet. Nézzük ugyanezt interleavelve: Hibamentes eredeti üzenet: aaaabbbbccccddddeeeeffffgggg Interleavelt üzenet: abcdefgabcdefgabcdefgabcdefg Átvitel után börszt hibával: abcdefgabcd bcdefgabcdefg A hibás adaton végzett de-interleaving után: aa_abbbbccccdddde_eef_ffg_gg Látható, hogy az interleavelés használatával egy bitesre csökkentettük az egymás után kieső adat mennyiségét, így az alkalmazott 1bites FEC hibajavító kóddal helyreállítható az eredeti üzenet. Fontos: az interleave eljárás nem fogyaszt hasznos sávszélességet, viszont a késleltetést növeli. Ennek mértékét elsősorban az Interleaving Depth (ID) paraméter határozza meg. Minnél nagyobb ez az érték, annál nagyobb adatblokkokon végzi el az interleave eljárást a modem. Minnél nagyobb az Interleaving Depth (ID) annál nagyobb a fellépő késleltetés, viszont ezzel együtt a vonal hibatűrősége is javul. A jobb vonalakon 16/2 a jellemző ID, itt a késleltetés jellemzően 10ms körül alakul. A rosszabb vonalakon viszont akár 64/8, de akár 384/32 is lehet, itt már számottevő, akár 50-60ms-ot is meghaladó késleltetés is lehet. Trellis: hibajavító eljárás. Alkalmazása minimálisan csökkenti a hasznos sebességet, viszont drasztikusan csökkenti a bithibák számát, és növeli a vonal stabilitását. SNR margin: A hálózat üzemeltetője határozza meg az értékét, mely a Magyar Telekom hálózatában jelenleg 10dB körüli (általában 6 és12db között szokták megválasztani). Ez az érték megmutatja, hogy mekkora zajtartalékkal működjön az adott kapcsolat. Az ADSL-nél minden 3dB plusz egy kódolható bitet jelent. Ez azt jelenti, hogy elméletben egy 45dB-s SNR-rel rendelkező vivő már képes a maximális 15 bit kódolására (45/3=15). Amennyiben az SNR margin 10dB, úgy a vivőn mért SNR-ből le kell vonni ezt a 10dB-t, és kiderül, hogy az adott vivőn már csak 11 bitet lehet kódolni ((45-10)/3=11). Ez az előfizető szempontjából jó dolog, hiszen az adott vivőn 10dB-t kellene romlania az SNR-nek ahhoz, hogy probléma legyen, ekkora romlás pedig elég ritka. Viszont abból a szempontból rossz, hogy a tartalék bitek hasznos sávszélességbe kerülnek, és sok jó minőségű vonalon például 6dB SNR margin is 13

14 elég lenne a 10dB helyett. Az SNR margin le és feltöltési irányban külön kerül meghatározásra és értéke a vonalra jellemző átlagot mutatja. Target power: szintén a hálózat üzemeltetője határozza meg, és a modemek maximális adásteljesítményéért felel. Minél messzebb vagyunk a központtól, a modemeknek annál erősebben kell adniuk, hogy a növekvő csillapítást leküzdjék. Viszont ha minden modem egyformán, a maximális teljesítménnyel adna, akkor a korábban már említett törzskábeleken fellépő áthallás oly mértékben megnőne, hogy a hálózat nagyon hamar használhatatlanná válna. A target power arra jó, hogy a szinkronizációnál elvégzett mérések alapján utasítsa a közeli és/vagy jó minőségű vonalon lévő modemeket, hogy csökkentsék az adásszintjüket. Az adásszint csökkentése általában addig tart, amíg a felhasználó még megkapja a maximális sebességet, és az SNR margin nem esik a szolgáltató által választott érték alá. FEC: Forward Error Correction (Előre Mutató Hibajavítás) Egy hibajavító eljárás, melyet úgy terveztek, hogy a hibák javításához ne legyen szükség újraküldésre. Ezt az eljárást használja az ADSL fizikai rétege. Minden elküldött keretet bizonyos mennyiségű redundáns adattal egészítenek ki, és ha a keret hibásan érkezik meg, egy bizonyos mértékű hibáig a modem a redundáns részből képes újraküldés nélkül helyreállítani a keretet. Mértéke szintén a szolgáltató által módosítható. INP:: Inpulse Noise Protection. Megmutatja hogy a vonal mennyire ellenálló az inpulzus zajjal szemben. Értéke az Interleaving és a FEC mértékéből áll össze, jellemzően mikroszekundumban vagy szimbólumban adják meg a mértékét. SRA:: Seamless Rate Adaptation. A Bitswapping továbbfejlesztett változata. Ez a technológia már képes arra, hogy akár a zajtartaléknál nagyobb méretű romlást is le tudjon követni a kapcsolat megszakadása nélkül. Fontos megjegyezni, hogy a jelzéscsatorna kapacitása miatt nagy mértékű hirtelen romlást ez a technika sem tud lekövetni. Jelenlegi tudásunk szerint ezt nem használják a hazai szolgáltatók. ATM & PPPoE: Point-to-Point Protocol over Ethernet Az ADSL alapértelmezésben ATM technológiát használ az adatkapcsolati rétegben. Mivel az otthoni berendezéseink (PC, router stb.) IP technológiát használnak, ezért meg kellett oldani, hogy az ATM réteg fölött IP forgalom létrehozására is legyen mód. Erre való a PPPoE. A PPPoE kapcsolat felel az előfizető számára is használható internet kapcsolat létrehozásáért az ADSL/ATM kapcsolat fölött. A PPPoE kapcsolat felépülésekor a szolgáltatónál lévő ún. BRAS szerver hitelesíti az előfizetőt a felhasználói név és jelszó alapján, illetve osztja ki az előfizetőnek az IP címet, alapértelmezett átjárót a DNS szerverek címét stb. 7. ADSL2+: Az ADSL2+ a következő újításokat hozta: - A letöltési frekvencia sáv a duplájára nőtt (1,1MHz-ről 2,2MHz-re) - A maximális letöltési sebesség 8Mbit/s-ról 24Mbit/s-ra nőtt - A maximális feltöltési sebesség ~800kbit/s-ról 1,5Mbit/s-ra nőtt - Megnövelt hatótávolság a továbbfejlesztett modulációs eljárásokkal - Továbbfejlesztett, gyorsabb trainelés - On-line vonalállapot monitorozás még akkor is, ha a vonal olyan rossz, hogy azon nem épül fel az ADSL kapcsolat (DELT és SELT tesztek futtatása) 14

15 - A FEC hibajavító eljárás kiegészül Reed-Solomon kóddal is: jobb hibajavító képesség - Dinamikus overhead allokálás: míg az ADSL keretekben fix 32kbites overhead volt, addig ez az ADSL2+-nál dinamikusan változtatható 4-32kbit között. - SRA (Seamless Rate Adaptation): képes a vivőket újraszinkronizálás, és szakadás nélkül ki és bekapcsolni, elsősorban az áthallási zaj lassú növekedése ellen hatásos (a bitswapping továbbfejlesztett változata) - Bonding: képes több érpárt összefogni és azon megnövelt sebességeket nyújtani (1 érpár: 24Mbit, 2érpár 48Mbit) ritkán alkalmazzák a kevés érpár és a nagy áthallási zaj miatt 8. VDSL, VDSL2: - A letöltési frekvencia sáv 30MHz-re nőtt. - A maximális átviteli sebesség 100Mbit/s-ra nőtt - Képes a szimmetrikus működésre is (maximum 100Mbit/s) - FDM modulációs eljárás - Szabvány szerint több modulációs eljárást is támogat: QAM, DMT, FDM. - Továbbfejlesztett hibajavító eljárás - A VDSL2 aszimmetrikus módban maximum 250Mbit/s-ot tud letöltési irányban - A technológia hátránya, hogy az érzékelhetően nagyobb sebességeket csak rövid, jó minőségű érpárokon tudja biztosítani 15

16 Sajnos a jelentősen nagyobb sávszélességet csak rövid (maximum 1-1,5km) kábelhosszig tudja tartani. 9. Mérés ismertetése A mérés célja hogy megismerjük az ADSL2+ technológia által nyújtott szolgáltatási lehetőségeket. A mérés során látható lesz, hogy igen zord körülmények között is biztosítható az adatátviteli sebesség, köszönhető a robosztusságot biztosító DMT kódolásnak illetve a hibajavító, hibadetektáló eljárásoknak. Mérés során csak a zajra való érzékenységet fogjuk vizsgálni! A mérés során felhasznált eszközök, szoftverek: SERVER számítógép: PPPoE szerver, xdsl KLIENS számítógép: SpeedModem 50B/50B+/200, jperf, PPPoE kliens, VLC mediaplayer TR-0465-ös függvénygenerátor Egyedileg preparált fali ajzat VeEX VePAL BX100V DSLAM szimulátor, mérőműszer. A mérés blokkvázlata: 16

17 17

18 10. Mérési feladatok I. rész A VeEX VePAL BX100V műszerkezelése az xdsl mérés során 1. feladat Mérés konfigurálása Konfigurálja be a műszert a leírásnak megfelelően! A DSLAM szimulátor beállítása az első méréshez: 1. ábra Ez a kezdőképernyő a bekapcsolás után. A felső sorban lévő feliratok a kapcsolat állapotáról adnak információt. Az alábbi feliratok jelenhetnek meg: Link Down- a kapcsolat nem él, ez több okból kifolyólag lehetséges; Training- a kapcsolat éppen felépül vagy próbál felépülni; Showtime- a kapcsolat él, a berendezések kommunikálnak egymással. Az első mérési feladatnál, konfigurálni kell a DSLAM szimulátort, ezt a DSL Setup menü segítségével lehet. 1. ábra 2. ábra Az első képen látható az átviteli mód beállítása, fontos, hogy a kiválasztott mód az ADSL2+ legyen és a CO/EX, Annex B és az ATM mellett is ott legyen a kiválasztó jelölés. A beállítások között a page nyillal lehet lapozni! 2. ábra 18

19 3. ábra A következő oldalon az upstream beállítása látható. 3. ábra 4. ábra A harmadik oldalon a downstream beállításai láthatók. 4. ábra 5. ábra Ha minden megfelelően van beállítva az Apply gombbal érvényesíthető a konfiguráció, majd egy kis idő elteltével életbe is lép Javasolt beállítások: SNR Target: 13 vagy 10 db SNR Target Max: 31 db INP: ½ (ez az streamelés miatt szükséges) Delay upstream: 2ms Delay downstream: 8 ms 5. ábra Az SNR értékek változtatásával a zajérzékenység állítható. 19

20 II. rész Ha mérést leírásnak megfelelően elvégezte akkor a szoftverekből készített képeket el tudja küldeni ben, a mérés végére lesz internet hozzáférés!!! 1. mérés 370kHz es négyszög jel zajként való alkalmazása. Kapcsolja be a KLIENS gépet, lépjen be az XDSL nevű felhasználóval és indítsa el a sm50b nevű programot! Ellenőrizze hogy a modem bekapcsolt állapotban van-e!!! sm50b felépítése: Save image as aktuális értékek mentése képben Ami még fontos: Noise margin (SNR) jel/zaj viszony CRC errors CRC hibák száma 20

21 a) TR-0465-ös függvénygenerátoron növelje fokozatosan a zaj mértékét. Vizsgálja meg a szélső értékeket. Készítsen táblázatot az SNR-ről határok között. Zaj mértéke SNR down db SNR up db zajnélkül 1-es állás 2-es állás 3-as állás 4-es állás 4-es állás felett Mekkora CRC hibánál dobja el a kapcsolatot: b.) Mekkora frekvenciákon található a spektrumban a beszakadás és mit jelentenek ezek? c.) Készítsen a spektrumról képet a zajmentes és zajos környezetben! Ismertesse a spektrum felépítését! sm50b File menü Save image as 21

22 2. mérés PPPoE kapcsolat létrehozása SERVER és a KLIENS között. Mérés menete: kapcsolja a SERVER-t lépjen be az alábbi felhasználónévvel és jelszóval: DSLTEST login: adsl Password: adsl A PPPoE szerver elindításához a következő parancsokat kell beírni: ~$ sudo bash [sudo] password for adsl: adsl cd /root VePAL BX100V konfigurációja: A DSLAM szimulátor Pass Through-ba állítása. A kezdőképernyőre visszatérve, a Pass Through menübe lépve állítható be a Pass Through funkció. 6. ábra A szükséges beállítások: 7. ábra 6. ábra 7. ábra 22

23 Ha minden be van állítva a Connect gombra kattintva bekapcsol a Pass Through funkció a DSLAM-ban. 8. ábra A Pass Throughból kilépni nem szabad a mérés során, mert akkor megszűnik a kommunikáció a PPPoE szerverrel. KLIENS oldalon indítsa el a xdsl_teszt nevű pppoe szélessávú kapcsolatot Felhasználónév: adsltest Jelszó: adsltest Majd csatlakozás: 8. ábra Ha a csatlakozás sikeres, akkor a következőt kell látnia a szélessávú kapcsolaton: 23

24 3. mérés Adatátviteli sebesség mérése Downstream irányba: a.) Indítsa el a KLIENS gépen a jperf nevű programot! b.) Első méréseket zaj becsatolása nélkül hajtsa végre: Töltse be a DOWNSTREAM.jperf nevű fájlt majd kattintson a Run IPerf! gombra. A SERVER gépen nyomja meg a Alt + F2 billentyűt, lépjen be a előző pontban megadott felhasználó névvel és jelszóval, majd indítsa el az xdsl programot! Parancsok: Az alábbi menüpontok elérhetőek: Válassza ki az 1-es menüpontot! Mekkora az adatátviteli sebesség értéke? 24

25 Mérés diagramja: A diagram mentése az alábbi módon lehetséges c.) Csatoljon be az első mérés 3-4-es állás közötti zajt majd ismételje meg az előző (b) mérést: Mekkora most az átviteli sebesség értéke? 14 Mbit/s A mérés diagramja: 25

26 4. mérés Adatátviteli sebesség mérése Upstream irányba: a.) A SERVER gépen az xdsl programban most válassza ki a 2 menüpontot! b.) A KLIENS gépen kattintson a Stop IPerf! gombra majd töltse be az UPSTREAM.jperf fájlt, majd kattintson a Run IPerf! gombra! Mekkora az adatátviteli sebesség értéke? 0,64 Mbit/s c.) Csatoljon be az első mérés 3-4-es állásnak megfelelő zajt majd ismételje meg az előző (b) mérést: Mekkora most az átviteli sebesség értéke? 0,64 Mbit/s A mérés diagramja: Változik-e a feltöltési sáv sebessége drasztikusan? Válszát indokolja! 5. mérés HD MPEG transzport stream tesztelése DSL vonalon a.) indítsa el a SERVER gépen az xdsl programban a 3-as menüpontot b.) A kliens gépen indítsa el a VLC media playert, illetve a NetMetert majd válassza ki az alábbi pontokat: Lejátszásra kattintva indul a HD stream. Ügyeljen arra hogy a KLIENS és a SERVER között legyen PPPoE kapcsolat,érdemes a kapcsolatot elbontani és újracsatlakozni ha nem indul el a stream! A Netmeter programon mekkora a maximális átviteli sebesség, amit lát? 26

Távközlő hálózatok és szolgáltatások IP hálózatok elérése távközlő és kábel-tv hálózatokon

Távközlő hálózatok és szolgáltatások IP hálózatok elérése távközlő és kábel-tv hálózatokon Távközlő hálózatok és szolgáltatások IP hálózatok elérése távközlő és kábel-tv hálózatokon Németh Krisztián BME TMIT 2014. szept. 23. A tárgy felépítése 1. Bevezetés 2. IP hálózatok elérése távközlő és

Részletesebben

12. ADSL szolgáltatás

12. ADSL szolgáltatás 12. ADSL szolgáltatás Az ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) vagyis Aszimmetrikus Digitális Előfizetői Vonal, egy a hagyományos telefonvonalak kihasználására létrehozott gyors adatátviteli technológia.

Részletesebben

12. ADSL szolgáltatás

12. ADSL szolgáltatás 12. ADSL szolgáltatás Az ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) vagyis Aszimmetrikus Digitális Előfizetői Vonal, egy a hagyományos telefonvonalak kihasználására létrehozott gyors adatátviteli technológia.

Részletesebben

Távközlő hálózatok és szolgáltatások IP hálózatok elérése távközlő és kábel-tv hálózatokon

Távközlő hálózatok és szolgáltatások IP hálózatok elérése távközlő és kábel-tv hálózatokon Távközlő hálózatok és szolgáltatások IP hálózatok elérése távközlő és kábel-tv hálózatokon Németh Krisztián BME TMIT 2009. szet. 25. A tárgy feléítése 1. Bevezetés 2. IP hálózatok elérése távközlő és kábel-tv

Részletesebben

Távközlő hálózatok és szolgáltatások IP hálózatok elérése távközlő és kábel-tv hálózatokon

Távközlő hálózatok és szolgáltatások IP hálózatok elérése távközlő és kábel-tv hálózatokon Távközlő hálózatok és szolgáltatások IP hálózatok elérése távközlő és kábel-tv hálózatokon Németh Krisztián BME TMIT 2010. okt. 4. A tárgy feléítése 1. Bevezetés 2. PSTN, ISDN hálózatok áttekintése 3.

Részletesebben

A helyhez kötött (vezetékes) internethozzáférési szolgáltatás minőségi célértékei

A helyhez kötött (vezetékes) internethozzáférési szolgáltatás minőségi célértékei Lakossági Általános Szerződési Feltételek 4/c. Melléklet A helyhez kötött (vezetékes) internethozzáférési szolgáltatás minőségi célértékei Tartalomjegyzék 1. Egyéni vezetékes internetszolgáltatás minőségi

Részletesebben

Gyors Telepítési Útmutató N típusú, Vezeték Nélküli, ADSL2+ Modem DL-4305, DL-4305D

Gyors Telepítési Útmutató N típusú, Vezeték Nélküli, ADSL2+ Modem DL-4305, DL-4305D Gyors Telepítési Útmutató N típusú, Vezeték Nélküli, ADSL2+ Modem DL-4305, DL-4305D Tartalomjegyzék 1. Hardver telepítése... 1 2. Számítógép beállításai... 2 3. Bejelentkezés... 4 4. Modem beállítások...

Részletesebben

Digitális mérőműszerek. Kaltenecker Zsolt Hiradástechnikai Villamosmérnök Szinusz Hullám Bt.

Digitális mérőműszerek. Kaltenecker Zsolt Hiradástechnikai Villamosmérnök Szinusz Hullám Bt. Digitális mérőműszerek Digitális jelek mérése Kaltenecker Zsolt Hiradástechnikai Villamosmérnök Szinusz Hullám Bt. MIRŐL LESZ SZÓ? Mit mérjünk? Hogyan jelentkezik a minőségromlás digitális jel esetében?

Részletesebben

OFDM technológia és néhány megvalósítás Alvarion berendezésekben

OFDM technológia és néhány megvalósítás Alvarion berendezésekben SCI-Network Távközlési és Hálózatintegrációs Rt. T.: 467-70-30 F.: 467-70-49 info@scinetwork.hu www.scinetwork.hu Nem tudtuk, hogy lehetetlen, ezért megcsináltuk. OFDM technológia és néhány megvalósítás

Részletesebben

Híradástechnika I. 7.ea

Híradástechnika I. 7.ea } Híradástechnika I. 7.ea Dr.Varga Péter János Hálózatok 2 Távközlő hálózatok 3 4 Távközlés története Magyarországon 1939-ig Telefonhírmondó, 1938 10%-os telefonellátottság 1945-1990-ig Szolgáltatások

Részletesebben

Netis Vezetékes ADSL2+, N Modem Router Gyors Telepítési Útmutató

Netis Vezetékes ADSL2+, N Modem Router Gyors Telepítési Útmutató Netis Vezetékes ADSL2+, N Modem Router Gyors Telepítési Útmutató Modell szám: DL4201 Tartalomjegyzék 1. A csomag tartalma... 1 2. Hardware csatlakoztatása... 1 3. A modem webes felületen történő beüzemelése...

Részletesebben

Szélessávú kényszerpálya. Budapest, 2015.05.19-20.

Szélessávú kényszerpálya. Budapest, 2015.05.19-20. Szélessávú kényszerpálya Budapest, tartalomjegyzék Az elmúlt 15 év és a jelen Iparági változások, az átalakulás rendszertechnikai összefoglalása Történeti áttekintés: analóg fővonal, ISDN, ADSL, ADSL2,

Részletesebben

Digitális mérőműszerek

Digitális mérőműszerek KTE Szakmai nap, Tihany Digitális mérőműszerek Digitális jelek mérése Kaltenecker Zsolt KT-Electronic MIRŐL LESZ SZÓ? Mit mérjünk? Hogyan jelentkezik a minőségromlás digitális TV jel esetében? Milyen paraméterekkel

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. WF-2322 Vezetéknélküli Hozzéférési Pont

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. WF-2322 Vezetéknélküli Hozzéférési Pont FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV WF-2322 Vezetéknélküli Hozzéférési Pont Netis Vezetéknélküli Hozzáférési Pont Felhasználói Kézikönyv Netis Vezetéknélküli Hozzáférési Pont Felhasználói Kézikönyv 1. A csomag tartalma

Részletesebben

Távközlő hálózatok és szolgáltatások IP hálózatok elérése távközlő és kábel-tv hálózatokon

Távközlő hálózatok és szolgáltatások IP hálózatok elérése távközlő és kábel-tv hálózatokon Távközlő hálózatok és szolgáltatások IP hálózatok elérése távközlő és kábel-tv hálózatokon Németh Krisztián BME TMIT 2015. szept. 28-30. A tárgy felépítése 1. Bevezetés 2. IP hálózatok elérése távközlő

Részletesebben

Pantel International Kft. Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet szolgáltatásra

Pantel International Kft. Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet szolgáltatásra Pantel International Kft. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10 Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet ra 1. sz. melléklet Az ÁSZF készítésének dátuma: 2009. január 23. Az ÁSZF utolsó

Részletesebben

Dr. Wührl Tibor Ph.D. MsC 01 Ea. IP hálózati hozzáférési technikák

Dr. Wührl Tibor Ph.D. MsC 01 Ea. IP hálózati hozzáférési technikák Dr. Wührl Tibor Ph.D. MsC 01 Ea IP hálózati hozzáférési technikák Kapcsolt hálózatok és azok fontosabb jellemzői Áramkör kapcsolás (circuit switching) A kommunikáció minden esetben az összeköttetés kiépítésével

Részletesebben

Hálózati hibakezelés menete az NIIF Intézetnél. 2013.XI.06. XIII. HBONE Workshop Balatongyörök. Mácsai Gábor Szabó Ferenc

Hálózati hibakezelés menete az NIIF Intézetnél. 2013.XI.06. XIII. HBONE Workshop Balatongyörök. Mácsai Gábor Szabó Ferenc Hálózati hibakezelés menete az NIIF Intézetnél 2013.XI.06. XIII. HBONE Workshop Balatongyörök Mácsai Gábor Szabó Ferenc Hibák jelentésének csatornái Interswitch (Call Center): A végponti kapcsolattartó

Részletesebben

Az alábbi útmutató ahhoz nyújt segítséget, hogy hogyan üzemelje be a TP-Link TL-WR740N eszközt.

Az alábbi útmutató ahhoz nyújt segítséget, hogy hogyan üzemelje be a TP-Link TL-WR740N eszközt. TP-Link TL-WR740N TP-Link TL-WR740N Tisztelt Ügyfelünk! Az alábbi útmutató ahhoz nyújt segítséget, hogy hogyan üzemelje be a TP-Link TL-WR740N eszközt. Kérdés esetén kollégáink várják hívását: Technikai

Részletesebben

Távközlő hálózatok és szolgáltatások IP hálózatok elérése távközlő és kábel-tv hálózatokon

Távközlő hálózatok és szolgáltatások IP hálózatok elérése távközlő és kábel-tv hálózatokon Távközlő hálózatok és szolgáltatások IP hálózatok elérése távközlő és kábel-tv hálózatokon Németh Krisztián BME TMIT 2011. szet. 26. A tárgy feléítése 1. Bevezetés 2. IP hálózatok elérése távközlő és kábel-tv

Részletesebben

Modem és helyi hálózat

Modem és helyi hálózat Modem és helyi hálózat Felhasználói útmutató Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt szereplő információ előzetes értesítés nélkül változhat. A HP termékeire és szolgáltatásaira

Részletesebben

Netis vezeték nélküli, N típusú Router Gyors Telepítési Útmutató

Netis vezeték nélküli, N típusú Router Gyors Telepítési Útmutató Netis vezeték nélküli, N típusú Router Gyors Telepítési Útmutató Tartalomjegyzék 1. A csomag tartalma... 1 2. Hardware csatlakoztatása... 1 3. A router webes felületen történő beüzemelése... 2 4. Hibaelhárítás...

Részletesebben

1. Az internet használata

1. Az internet használata 1. Az internet használata Tartalom 1.1 Mi az internet? 1.2 ISP-k 1.3 ISP kapcsolat Mi az internet? 1.1 Vissza a tartalomjegyzékre Az internet és a szabványok Az internet világszerte nyilvánosan hozzáférhető

Részletesebben

Netis vezeték nélküli, N típusú, router

Netis vezeték nélküli, N típusú, router Netis vezeték nélküli, N típusú, router Gyors üzembe helyezési kézikönyv Típusok: WF-2409/WF2409/WF2409D A csomagolás tartalma (Vezeték nélküli, N típusú, router, hálózati adapter, ethernet kábel, kézikönyv,

Részletesebben

(1) 10/100/1000Base-T auto-sensing Ethernet port (2) 1000Base-X SFP port (3) Konzol port (4) Port LED-ek (5) Power LED (Power)

(1) 10/100/1000Base-T auto-sensing Ethernet port (2) 1000Base-X SFP port (3) Konzol port (4) Port LED-ek (5) Power LED (Power) HP 5120-24G 1.ábra Első panel (1) 10/100/1000Base-T auto-sensing Ethernet port (2) 1000Base-X SFP port (3) Konzol port (4) Port LED-ek (5) Power LED (Power) 2.ábra Hátsó panel (1) AC-input csatlakozó (2)

Részletesebben

GPON rendszerek bevezetése, alkalmazása a Magyar Telekom hálózatában

GPON rendszerek bevezetése, alkalmazása a Magyar Telekom hálózatában GPON rendszerek bevezetése, alkalmazása a Magyar Telekom hálózatában 16. Távközlési és Informatikai Hálózatok Szeminárium és Kiállítás, 2008. 2008.10.16. 1. oldal Információéhség csökkentése: kép, mozgókép

Részletesebben

A helyhez kötött (vezetékes) internetszolgáltatás minőségi célértékei

A helyhez kötött (vezetékes) internetszolgáltatás minőségi célértékei Lakossági Általános Szerződési Feltételek 4/c. Melléklet A helyhez kötött (vezetékes) internetszolgáltatás minőségi célértékei Tartalomjegyzék 1. Egyéni vezetékes internetszolgáltatás minőségi mutatók...

Részletesebben

Számítógépes hálózatok

Számítógépes hálózatok 1 Számítógépes hálózatok Hálózat fogalma A hálózat a számítógépek közötti kommunikációs rendszer. Miért érdemes több számítógépet összekapcsolni? Milyen érvek szólnak a hálózat kiépítése mellett? Megoszthatók

Részletesebben

Száguldó versenyautók // Száguldó Gigabitek. Telekommunikációs és információtechnológia Hungaroring + Invitel 1986-2013

Száguldó versenyautók // Száguldó Gigabitek. Telekommunikációs és információtechnológia Hungaroring + Invitel 1986-2013 Száguldó versenyautók // Száguldó Gigabitek Telekommunikációs és információtechnológia Hungaroring + Invitel 1986-2013 Száguldó versenyautók // Száguldó Gigabitek Telekommunikációs és információtechnológia

Részletesebben

ADSL VDSL (XDSL szabványok)

ADSL VDSL (XDSL szabványok) ADSL VDSL (XDSL szabványok) XDSL technológia Azoknak az embereknek, akinek még az ISDN sem elég, és miért is elégednénk meg ennyivel, találtak ki a xdsl szabványokat. A DSL (Digital Subscriber Line - digitális

Részletesebben

Gyors üzembe helyezési kézikönyv

Gyors üzembe helyezési kézikönyv Netis vezeték nélküli, kétsávos router Gyors üzembe helyezési kézikönyv WF2471/WF2471D A csomagolás tartalma (Két sávos router, hálózati adapter, ethernet kábel, kézikönyv) 1. Csatlakozás 1. Kapcsolja

Részletesebben

Gyors telepítési kézikönyv

Gyors telepítési kézikönyv netis Vezeték nélküli, N router Gyors telepítési kézikönyv 1. A csomagolás tartalma (Vezeték nélküli,n Router, Hálózati adapter, Ethernet kábel, Kézikönyv) * A kézikönyv, az összes, Netis, 150Mbps/300Mbps

Részletesebben

4.C MELLÉKLET: HELYI BITFOLYAM HOZZÁFÉRÉS ÉS HOZZÁFÉRÉSI LINK SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA. Tartalom

4.C MELLÉKLET: HELYI BITFOLYAM HOZZÁFÉRÉS ÉS HOZZÁFÉRÉSI LINK SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA. Tartalom 4.C MELLÉKLET: HELYI BITFOLYAM HOZZÁFÉRÉS ÉS HOZZÁFÉRÉSI LINK SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA Tartalom 1. A Szolgáltatás leírása... 2 2. A Szolgáltatás elemei... 3 2.1 elemei... 3 2.2 Hozzáférési Link Szolgáltatás

Részletesebben

Hálózati projektor használati útmutató

Hálózati projektor használati útmutató Hálózati projektor használati útmutató Tartalomjegyzék Előkészületek...3 Projektor csatlakoztatása a számítógéphez...3 Vezetékes kapcsolat... 3 A projektor távvezérlése LAN-on keresztül...5 Támogatott

Részletesebben

IP alapú távközlés Átviteltechnika (vázlat)

IP alapú távközlés Átviteltechnika (vázlat) IP alapú távközlés Átviteltechnika (vázlat) Emlékeztető: Analóg jelek digitális átvitelének elvi vázlata analóg jel A/D digitális kódolás tömörített dig. csatorna kódolás hibajav. kódolt töm. dig. jel.

Részletesebben

Frekvencia tartományok. Számítógépes Hálózatok és Internet Eszközök. Frekvencia tartományok rádió kommunikációhoz

Frekvencia tartományok. Számítógépes Hálózatok és Internet Eszközök. Frekvencia tartományok rádió kommunikációhoz Frekvencia tartományok Számítógépes Hálózatok és Internet Eszközök 2007 5. Fizikai réteg Médium közös használata, példa: ADSL LF (Low Frequency) = LW (Langwelle) = hosszúhullám MF (Medium Frequency) =

Részletesebben

A B C D. 2 Telepítse a meghajtóprogramot. 3 Nincs szükség semmilyen lépésre 4 MD-3100 USB ADSL MODEM. Termékismertetõ

A B C D. 2 Telepítse a meghajtóprogramot. 3 Nincs szükség semmilyen lépésre 4 MD-3100 USB ADSL MODEM. Termékismertetõ MD-300 USB ADSL MODEM Termékismertetõ A. Tápfeszültség kijelzõ (be: USB-hez csatlakoztatva és a PC be van kapcsolva / ki: nincs csatlakoztatva vagy a PC ki van kapcsolva. B. ADSL LINK jelzõfény (villog:

Részletesebben

Előadás témája: DVR-ek és hálózati beállításuk Szentandrási-Szabó Attila Műszaki és kereskedelmi igazgató

Előadás témája: DVR-ek és hálózati beállításuk Szentandrási-Szabó Attila Műszaki és kereskedelmi igazgató Előadás témája: DVR-ek és hálózati beállításuk Előadó: Szentandrási-Szabó Attila Műszaki és kereskedelmi igazgató 720p AHD valós idejű DVR-ek Duál technológia (analóg/ahd) Automatikus videojel felismerés

Részletesebben

Sávszélesség növelés a Magyar Telekom vezetékes access hálózatában. Nagy Tamás Magyar Telekom Budapest, 2015. május.

Sávszélesség növelés a Magyar Telekom vezetékes access hálózatában. Nagy Tamás Magyar Telekom Budapest, 2015. május. Sávszélesség növelés a Magyar Telekom vezetékes access hálózatában Nagy Tamás Magyar Telekom Budapest, 2015. május. A szélessávú távközlés jövőképe a 90-es évekből A távközlési hálózatok átviteli sebessége

Részletesebben

Kommunikációs rendszerek programozása. Wireless LAN hálózatok (WLAN)

Kommunikációs rendszerek programozása. Wireless LAN hálózatok (WLAN) Kommunikációs rendszerek programozása Wireless LAN hálózatok (WLAN) Jellemzők '70-es évek elejétől fejlesztik Több szabvány is foglalkozik a WLAN-okkal Home RF, BlueTooth, HiperLAN/2, IEEE 802.11a/b/g

Részletesebben

Kábel nélküli hálózatok. Agrárinformatikai Nyári Egyetem Gödöllő 2004

Kábel nélküli hálózatok. Agrárinformatikai Nyári Egyetem Gödöllő 2004 Kábel nélküli hálózatok Agrárinformatikai Nyári Egyetem Gödöllő 2004 Érintett témák Mért van szükségünk kábelnélküli hálózatra? Hogyan válasszunk a megoldások közül? Milyen elemekből építkezhetünk? Milyen

Részletesebben

A helyhez kötött (vezetékes) internetszolgáltatás minőségi célértékei

A helyhez kötött (vezetékes) internetszolgáltatás minőségi célértékei Lakossági Általános Szerződési Feltételek 4/c. Melléklet A helyhez kötött (vezetékes) internetszolgáltatás minőségi célértékei Tartalomjegyzék 1. Egyéni vezetékes internetszolgáltatás minőségi mutatók...

Részletesebben

9. sz. melléklet Minőségi célértékek

9. sz. melléklet Minőségi célértékek 9. sz. melléklet Minőségi célértékek 9.1. Kábeltelevíziós műsorterjesztésre Új hozzáférés létesítési idő a szolgáltatáshoz létesített új hozzáféréseknek az esetek 80%-ában teljesített Az új hozzáférés

Részletesebben

DI-604 Express Ethernetwork Szélessávú Router. Ethernet (CAT5 UTP/Egyenes) kábel. 5V 2A váltóáram adapter

DI-604 Express Ethernetwork Szélessávú Router. Ethernet (CAT5 UTP/Egyenes) kábel. 5V 2A váltóáram adapter Ez a termék a bármely mai ismert web böngészővel (pl. Internet Explorer 5x vagy Netscape Navigator 4x) beállítható. DI-604 Express EtherNetwork Szélessávú Router Előfeltételek 1. Amennyiben ezt a routert

Részletesebben

Gyors üzembe helyezési kézikönyv

Gyors üzembe helyezési kézikönyv Netis 150Mbps, vezeték nélküli, kültéri, N hozzáférési pont Gyors üzembe helyezési kézikönyv Típus szám: WF2301 A csomagolás tartalma *WF2301 *PoE adapter *Gyors üzembe helyezési kézikönyv LED-ek LED Állapot

Részletesebben

Vodafone DSL Easy Box beállítása

Vodafone DSL Easy Box beállítása A böngészőt indítsd el és a címhez írd be a következőt: http://192.168.2.1/ A felületen a jobb felső sarokban át lehet váltani a nyelvet angolra (alapértelmezett nyelv a német). 1 Ha minden sikeres, akkor

Részletesebben

DLNA- beállítási útmutató

DLNA- beállítási útmutató MAGYAR DLNA- beállítási útmutató LAN hálózati csatlakozáshoz Tapasztalja meg a valóságot AQUOS LCD-TV 2011 tavasz/nyár Oldal - 1 - LE820 - LE822 - LE814 - LE824 - LE914 - LE925 Tartalom: 1. A PC előkészítése

Részletesebben

MÉRY Android Alkalmazás

MÉRY Android Alkalmazás MÉRY Android Alkalmazás Felhasználói kézikönyv Di-Care Zrt. Utolsó módosítás: 2014.06.12 Oldal: 1 / 7 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 1.1. MÉRY Android alkalmazás 3 1.2. A MÉRY Android alkalmazás funkciói

Részletesebben

Vezetékes gyorsjelentés, 2013. április

Vezetékes gyorsjelentés, 2013. április ezer Vezetékes gyorsjelentés, 213. április Adatszolgáltatók: Magyar Telekom Nyrt., Invitel Zrt., GTS Hungary Kft., UPC Magyarország Kft., DIGI Kft., PR- TELEKOM Zrt, Tarr Kft, ViDaNet Zrt, PARISAT Kft.

Részletesebben

Szolgáltatások minőségi mutatói - lakossági. Tartalom. 3. sz. melléklet

Szolgáltatások minőségi mutatói - lakossági. Tartalom. 3. sz. melléklet 3. sz. melléklet Szolgáltatások minőségi mutatói - lakossági Tartalom 1.1 GTS Ethernet Line... 3 1.2 GTS Ethernet VPN... 3 1.3 GTS Media Line... 3 1.4 GTS Internet Access (Bérelt vonali Internet)... 3

Részletesebben

Vezetékes gyorsjelentés. 2014. január

Vezetékes gyorsjelentés. 2014. január Vezetékes gyorsjelentés 214. január ezer Vezetékes gyorsjelentés, 214. Január Adatszolgáltatók: Magyar Telekom Nyrt., Invitel Zrt., GTS Hungary Kft., UPC Magyarország Kft., DIGI Kft., PR- TELEKOM Zrt,

Részletesebben

WLAN router telepítési segédlete

WLAN router telepítési segédlete Annak érdekében, hogy jogosulatlan felhasználóknak a routerhez való hozzáférése elkerülhető legyen, javasoljuk olyan biztonsági mechanizmusok használatát, mint a WEP, WPA vagy azonositó és jelszó beállitása

Részletesebben

WLAN router telepítési segédlete

WLAN router telepítési segédlete Annak érdekében, hogy jogosulatlan felhasználóknak a routerhez való hozzáférése elkerülhető legyen, javasoljuk olyan biztonsági mechanizmusok használatát, mint a WEP, WPA vagy azonositó és jelszó beállitása

Részletesebben

HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János

HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János HÍRADÁSTECHNIKA I. 7. Dr.Varga Péter János 2 Hálózatok 3 Távközlő hálózatok PSTN - Public Switched Telephone Network 4 PSTN - kapcsolt közcélú hálózat A telefonhálózatokat korábban tervezték, kizárólag

Részletesebben

További részletes tájékoztatásért lásd: System Administration Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató).

További részletes tájékoztatásért lásd: System Administration Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató). Gyorsútmutató a hálózati beállításokhoz XE3023HU0-2 Jelen útmutató a következőkhöz tartalmaz információkat: Gyorsútmutató a hálózati beállításokhoz (DHCP) a következő oldalon: 1 Gyorsútmutató a hálózati

Részletesebben

Kommunikációs hálózatok 2 Telefonmodemes adatátvitel ADSL

Kommunikációs hálózatok 2 Telefonmodemes adatátvitel ADSL Kommunikációs hálózatok 2 Telefonmodemes adatátvitel ADSL Németh Krisztián BME TMIT 2016. márc. 21-22. A tárgy felépítése 1. Bevezetés 2. IP hálózatok elérése távközlő, kábel-tv és optikai hálózatokon

Részletesebben

A technológia lehetővé teszi a nagy távolságon is a gyors adatátvitelt a felhasználó és a DSLAM (digital subscriber line access multiplexer) között.

A technológia lehetővé teszi a nagy távolságon is a gyors adatátvitelt a felhasználó és a DSLAM (digital subscriber line access multiplexer) között. Szolgáltatások Letöltés ADSL szolgáltatás: Az ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line, aszimmetrikus digitális előfizetői vonal) egy kommunikációs technológia, amelynek fő jellemzője, hogy a letöltési

Részletesebben

Az optika és a kábeltv versenye a szélessávban. Előadó: Putz József

Az optika és a kábeltv versenye a szélessávban. Előadó: Putz József Az optika és a kábeltv versenye a szélessávban Előadó: Putz József A fejlődés motorja HD műsorok száma nő 3DTV megjelenése- nagy sávszélesség igény Új kódolás- sávszélesség igény csökken Interaktivitás

Részletesebben

WLAN router telepítési segédlete

WLAN router telepítési segédlete Annak érdekében, hogy jogosulatlan felhasználóknak a routerhez való hozzáférése elkerülhető legyen, javasoljuk olyan biztonsági mechanizmusok használatát, mint a WEP, WPA vagy azonositó és jelszó beállitása

Részletesebben

INTERNET!SZOLGÁLTATÁS! Műszaki!Feltételek!!!!!!!! Érvényes!2015.!12.!01/től!visszavonásig! ÁSZF!4.!sz.!melléklet!

INTERNET!SZOLGÁLTATÁS! Műszaki!Feltételek!!!!!!!! Érvényes!2015.!12.!01/től!visszavonásig! ÁSZF!4.!sz.!melléklet! INTERNETSZOLGÁLTATÁS MűszakiFeltételek Érvényes2015.12.01/tőlvisszavonásig ÁSZF4.sz.melléklet oldal1 ASZOLGÁLTATÁSMEGHATÁROZÁSA InternethozzáférésAszolgáltatás: olyan elektronikus hírközlési szolgáltatás,

Részletesebben

Wi-Fi alapok. Speciális hálózati technológiák. Date

Wi-Fi alapok. Speciális hálózati technológiák. Date Wi-Fi alapok Speciális hálózati technológiák Date 1 Technológia Vezeték nélküli rádióhullámokkal kommunikáló technológia Wireless Fidelity (802.11-es szabványcsalád) ISM-sáv (Instrumentation, Scientific,

Részletesebben

AZ LTS PROJEKT LTS-210 DSL AZONOSITÓ DETEKTOR

AZ LTS PROJEKT LTS-210 DSL AZONOSITÓ DETEKTOR AZ LTS PROJEKT Az elmúlt években a nagyobb európai távközlési szolgáltatók megkezdték szolgáltatásaik technológiai hátterének új alapokra helyezését. Ennek a munkának a keretében kerül sor a Magyar Telekom

Részletesebben

ISIS-COM Szolgáltató Kereskedelmi Kft. MIKROHULLÁMÚ INTERNET ELÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS

ISIS-COM Szolgáltató Kereskedelmi Kft. MIKROHULLÁMÚ INTERNET ELÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS MIKROHULLÁMÚ INTERNET ELÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS Az ISIS-COM Kft. IP-alapú hálózatában kizárólag TCP / IP protokoll használható. 1. SZOLGÁLTATÁS MEGHATÁROZÁSA, IGÉNYBEVÉTELE SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA: Az adathálózati

Részletesebben

INTERNET!SZOLGÁLTATÁS! Műszaki!Feltételek!!!!!!! Érvényes!2014.!08.!10től!visszavonásig! ÁSZF!4.!sz.!melléklet!

INTERNET!SZOLGÁLTATÁS! Műszaki!Feltételek!!!!!!! Érvényes!2014.!08.!10től!visszavonásig! ÁSZF!4.!sz.!melléklet! INTERNETSZOLGÁLTATÁS MűszakiFeltételek Érvényes2014.08.10tőlvisszavonásig ÁSZF4.sz.melléklet OpennetworksKft.ÁSZF 2014.augusztus1. oldal1 ASZOLGÁLTATÁSMEGHATÁROZÁSA InternethozzáférésAszolgáltatás: olyan

Részletesebben

Beszédátvitel a GSM rendszerben, fizikai és logikai csatornák

Beszédátvitel a GSM rendszerben, fizikai és logikai csatornák Mobil Informatika TDM keretek eszédátvitel a GSM rendszerben, fizikai és logikai csatornák Dr. Kutor László http://nik.uni-obuda.hu/mobil MoI 3/32/1 MoI 3/32/2 beszédátvitel folyamata beszédátvitel fázisai

Részletesebben

Avemia IP és Hibrid rögzítők beüzemelése

Avemia IP és Hibrid rögzítők beüzemelése Avemia IP és Hibrid rögzítők beüzemelése 1.oldal Bevezető Ez a dokumentum azt mutatja be, hogyan lehet egyszerűen lépésről lépésre felkonfigurálni egy Avemia HF szériás hibrid, vagy IP rögzítőre Sunell

Részletesebben

AirPrint útmutató. 0 verzió HUN

AirPrint útmutató. 0 verzió HUN AirPrint útmutató 0 verzió HUN Megjegyzések meghatározása Ebben a használati útmutatóban végig az alábbi ikont használjuk: Megjegyzés A Megjegyzések útmutatással szolgálnak a különböző helyzetek kezelésére,

Részletesebben

Technikai tudnivalók a Saxo Trader Letöltéséhez tűzfalon vagy proxy szerveren keresztül

Technikai tudnivalók a Saxo Trader Letöltéséhez tűzfalon vagy proxy szerveren keresztül Letöltési Procedúra Fontos: Ha Ön tűzfalon vagy proxy szerveren keresztül dolgozik akkor a letöltés előtt nézze meg a Technikai tudnivalók a Saxo Trader Letöltéséhez tűzfalon vagy proxy szerveren keresztül

Részletesebben

pacitási kihívások a mikrohullámú gerinc- és lhordó-hálózatokban nkó Krisztián

pacitási kihívások a mikrohullámú gerinc- és lhordó-hálózatokban nkó Krisztián pacitási kihívások a mikrohullámú gerinc- és lhordó-hálózatokban nkó Krisztián rtalomjegyzék Technológia bemutatása Tervezési megfontolások Tesztelési protokollok Értékelés, kihívások az üzemeltetés terén

Részletesebben

Tájékoztató. Értékelés. 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 40%.

Tájékoztató. Értékelés. 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 40%. A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Az NIIF VoIP rendszernek üzemeltetési tapasztalatai Fehér Ede, NIIF Iroda Tirpák Miklós, MTA SzTAKI Networkshop 2004 Győr, április 7.

Az NIIF VoIP rendszernek üzemeltetési tapasztalatai Fehér Ede, NIIF Iroda Tirpák Miklós, MTA SzTAKI Networkshop 2004 Győr, április 7. Az NIIF VoIP rendszernek üzemeltetési tapasztalatai Fehér Ede, NIIF Iroda Tirpák Miklós, MTA SzTAKI Networkshop 2004 Győr, 1 Tartalomjegyzék Merre tart a VoIP technológia Az NIIF VoIP projekt elmúlt év

Részletesebben

INFOKOMMUNIKÁCIÓS RENDSZEREK MENEDZSMENTJE. BME Távközlési és Médiainformatikai Tanszék MTA-BME Lendület Jövő Internet Kutatócsoport

INFOKOMMUNIKÁCIÓS RENDSZEREK MENEDZSMENTJE. BME Távközlési és Médiainformatikai Tanszék MTA-BME Lendület Jövő Internet Kutatócsoport INFOKOMMUNIKÁCIÓS RENDSZEREK MENEDZSMENTJE ALAPFOGALMAK VEZETÉKES HOZZÁFÉRÉS Dr. Babarczi Péter egyetemi adjunktus BME Távközlési és Médiainformatikai Tanszék MTA-BME Lendület Jövő Internet Kutatócsoport

Részletesebben

Hálózati szolgáltatásminőségi követelmények

Hálózati szolgáltatásminőségi követelmények Vezetékes internet és HotSpot hálózati szolgáltatásminőségi követelmények célértékei, értelmezése, teljesítésük ellenőrzésének mérési módszere (a 13/2011 (XII.27.) NMHH rendelet előírásai szerint) Az alábbi

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 1011 Budapest, Fő u. 44-50. Az adatszolgáltatás a hivatalos statisztikáról

Részletesebben

Netis 150Mbps vezeték nélküli, N típusú Hordozható Router Gyors Telepítési Útmutató

Netis 150Mbps vezeték nélküli, N típusú Hordozható Router Gyors Telepítési Útmutató Netis 150Mbps vezeték nélküli, N típusú Hordozható Router Modell szám: WF2416 Tartalomjegyzék 1. A csomag tartalma... 1 2. Hardware Információ... 1 3. Felhasználás... 2 (1) AP Router mód (Alap beállítás-

Részletesebben

AMIT A SÁVSZÉLESSÉGRŐL TUDNI KELL

AMIT A SÁVSZÉLESSÉGRŐL TUDNI KELL AMIT A SÁVSZÉLESSÉGRŐL TUDNI KELL Az RKSZ Kft. az eltérő felhasználói igényekhez igazodva különböző gyorsaságú adatforgalmat, le- és feltöltési sebességeket biztosító szolgáltatási csomagokat alakított

Részletesebben

Vezetékes gyorsjelentés, január

Vezetékes gyorsjelentés, január ezer 1 338 1 312 1 283 1 221 1 175 1 118 1 82 1 45 1 26 97 937 937 924 Vezetékes gyorsjelentés, 216. január Adatszolgáltatók: Magyar Telekom Nyrt., Invitel Zrt., UPC Magyarország Kft., DIGI Kft., PR-TELEKOM

Részletesebben

INFOKOMMUNIKÁCIÓS RENDSZEREK ÉS ALKALMAZÁSOK

INFOKOMMUNIKÁCIÓS RENDSZEREK ÉS ALKALMAZÁSOK BME Műszaki menedzser mesterszak Információmenedzsment szakirány INFOKOMMUNIKÁCIÓS RENDSZEREK ÉS ALKALMAZÁSOK Vezetékes és vezetéknélküli szélessávú kommunikáció c. egyetemi tanár Dr. Babarczi Péter egy.

Részletesebben

Alternatív zártláncú tartalomtovábbítás értékesítőhelyek számára

Alternatív zártláncú tartalomtovábbítás értékesítőhelyek számára Alternatív zártláncú tartalomtovábbítás értékesítőhelyek számára António Felizardo Hungaro DigiTel Kft. 2015. okt. 8. Igény Kapacitás - Adatforgalom Alkalmazások Felhasználó Hálózat Egyik a másikat gerjeszti,

Részletesebben

Otthoni ADSL telefonos kapcsolat megosztása két számítógép között ethernet kártyákkal külső ADSL modemen keresztül.

Otthoni ADSL telefonos kapcsolat megosztása két számítógép között ethernet kártyákkal külső ADSL modemen keresztül. Otthoni ADSL telefonos kapcsolat megosztása két számítógép között ethernet kártyákkal külső ADSL modemen keresztül. Kulcsszavak: PPPoE, ADSL, internet megosztás otthon, ethernet kártya, router nélkül,

Részletesebben

Vezetékes gyorsjelentés, augusztus

Vezetékes gyorsjelentés, augusztus ezer 1 45 1 26 97 937 937 924 94 863 832 785 747 72 661 Vezetékes gyorsjelentés, 216. augusztus Adatszolgáltatók: Magyar Telekom Nyrt., Invitel Zrt., Invitech Megoldások Zrt., UPC Magyarország Kft., DIGI

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra Jelen ÁSZF hatályba lépésének napja:

Részletesebben

Szomolányi Tiborné. 2009 november. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

Szomolányi Tiborné. 2009 november. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com xdsl megoldások Szomolányi Tiborné 2009 november A digitális előfizetői hurok modem Távközlőhálózat modem DSL DSL Távközlőhálózat DSL DSL ISDN alaphozzáférés: 2 x 64 kbit/s + 16 kbit/s ISDN NT - ISDN LT

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSTECHNIKA. 7.ea. Dr.Varga Péter János

HÍRKÖZLÉSTECHNIKA. 7.ea. Dr.Varga Péter János HÍRKÖZLÉSTECHNIKA 7.ea Dr.Varga Péter János 2 Távközlő hálózatok Hozzáférési hálózatok xdsl 3 Telefonos ipar 56 Kbps (2000-ben) Kábeltévé ipar 10Mbps osztott kábeleken Műholdas cégek 50 Mbps ajánlatok

Részletesebben

NINJA kezelői program letöltése és installálása

NINJA kezelői program letöltése és installálása NINJA kezelői program letöltése és installálása A regisztrálás, illetve feltöltés után Ön kapott egy e-mailt tőlünk, melyben leírtuk Önnek a szolgáltatás eléréséhez nélkülözhetetlen, fontos adatokat. A

Részletesebben

TvNetTel Internet Kapcsolat Beállítása

TvNetTel Internet Kapcsolat Beállítása TvNetTel Internet Kapcsolat Beállítása A TvNetTel Kft internetes szolgáltatásának igénybevételéhez szükséges a hálózati csatlakozás beállítása a számítógépen vagy routeren. A beállításhoz szükség van a

Részletesebben

iseries Client Access Express - Mielőtt elkezdi

iseries Client Access Express - Mielőtt elkezdi iseries Client Access Express - Mielőtt elkezdi iseries Client Access Express - Mielőtt elkezdi ii iseries: Client Access Express - Mielőtt elkezdi Tartalom Rész 1. Client Access Express - Mielőtt elkezdi.................

Részletesebben

PTE-PROXY VPN használata, könyvtári adatbázisok elérhetősége távolról

PTE-PROXY VPN használata, könyvtári adatbázisok elérhetősége távolról PTE-PROXY VPN használata, könyvtári adatbázisok elérhetősége távolról Az Informatikai Igazgatóság minden aktív egyetemi hallgató és munkaviszonnyal rendelkező egyetemi dolgozó részére úgynevezett proxy

Részletesebben

Technikai tájékoztató - kérdések és válaszok

Technikai tájékoztató - kérdések és válaszok Technikai tájékoztató - kérdések és válaszok TSD-QA (2013/07) 1. K: Egy ATX és micro-atx kombó házban mely rögzít furatokra van szükség egy micro-atx alaplap rögzítéséhez? V: Tekintse meg az ATX és micro-atx

Részletesebben

Ez a Használati útmutató az alábbi modellekre vonatkozik:

Ez a Használati útmutató az alábbi modellekre vonatkozik: AirPrint útmutató Ez a Használati útmutató az alábbi modellekre vonatkozik: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW A verzió HUN Megjegyzések meghatározása

Részletesebben

Az RSVP szolgáltatást az R1 és R3 routereken fogjuk engedélyezni.

Az RSVP szolgáltatást az R1 és R3 routereken fogjuk engedélyezni. IntServ mérési utasítás 1. ábra Hálózati topológia Routerek konfigurálása A hálózatot konfiguráljuk be úgy, hogy a 2 host elérje egymást. (Ehhez szükséges az interfészek megfelelő IP-szintű konfigolása,

Részletesebben

Procontrol RFP-3. Műszaki adatlap. Rádiótransceiver / kontroller 433 vagy 868 MHz-re, felcsavarható SMA gumiantennával. Verzió: 4.1 2007.12.

Procontrol RFP-3. Műszaki adatlap. Rádiótransceiver / kontroller 433 vagy 868 MHz-re, felcsavarható SMA gumiantennával. Verzió: 4.1 2007.12. Procontrol RFP-3 Rádiótransceiver / kontroller 433 vagy 868 MHz-re, felcsavarható SMA gumiantennával Műszaki adatlap Verzió: 4.1 2007.12.21 1/6 Tartalomjegyzék RFP-3... 3 Rádiótransceiver / kontroller

Részletesebben

Gyors Indítási Útmutató

Gyors Indítási Útmutató NWA1300-NJ Gyors Indítási Útmutató 802.11 b/g/n Falban lévő PoE Hozzáférési pont Firmware Verzió 1.00 1. kiadás, 0 / 2011 ALAPÉRTELMEZETT BEJELENTKEZÉSI RÉSZLETEK Felhasználónév admin Jelszó 1234 TARTALOM

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Nokia 6230i Beállítások. Személyes E-mail profil létrehozása és beállítása :

Tisztelt Ügyfelünk! Nokia 6230i Beállítások. Személyes E-mail profil létrehozása és beállítása : Tisztelt Ügyfelünk! Köszönjük, hogy a Nokia 6230i típusú készüléket választotta. Új multimédiás mobiltelefonjával képüzeneteket küldhet és fogadhat, a www.t-zones.hu WAP-portálon keresztül számos információt

Részletesebben

DI-624+ AirPlus G+ 2,4GHz

DI-624+ AirPlus G+ 2,4GHz Ez a termék a bármely mai ismert web böngészővel (pl. Internet Explorer 6 vagy Netscape Navigator 6.2.3) beállítható. DI-624+ AirPlus G+ 2,4GHz Vezeték nélküli Router Előfeltételek 1. Amennyiben ezt a

Részletesebben

TRBOnet Térinformatikai terminál és diszpécseri konzol

TRBOnet Térinformatikai terminál és diszpécseri konzol TRBOnet Térinformatikai terminál és diszpécseri konzol A TRBOnet egy kliens szerver diszpécser szoftver MOTOTRBO rádiók száméra. A TRBOnet szoftver jól alkalmazható a MOTOTRBO rádiós rendszereknél. A szoftver

Részletesebben

Thomson Speedtouch 780WL

Thomson Speedtouch 780WL Thomson Speedtouch 780WL Thomson Speedtouch 780WL Tisztelt Ügyfelünk! Az alábbi útmutató ahhoz nyújt segítséget, hogy hogyan üzemelje be a Thomson Speedtouch 780WL eszközt. Kérdés esetén kollégáink várják

Részletesebben

N150 Wi-Fi útválasztó (N150R)

N150 Wi-Fi útválasztó (N150R) Easy, Reliable & Secure Telepítési útmutató N150 Wi-Fi útválasztó (N150R) Védjegyek Az egyéb márka- és terméknevek a tulajdonosaik védjegyei vagy bejegyzett védjegyei. Az itt közölt adatok előzetes figyelmeztetés

Részletesebben

Ingyenes DDNS beállítása MAZi DVR/NVR/IP eszközökön

Ingyenes DDNS beállítása MAZi DVR/NVR/IP eszközökön Ingyenes DDNS beállítása MAZi DVR/NVR/IP eszközökön Fontos Amennyiben egy eszköz interneten keresztüli elérését lehetővé teszi, az illetéktelen hozzáférés megakadályozása érdekében: előtte az alapértelmezett

Részletesebben

Magyar Gyors felhasználói útmutató A GW-7100PCI driver telepítése Windows 98, ME, 2000 és XP operációs rendszerek alatt

Magyar Gyors felhasználói útmutató A GW-7100PCI driver telepítése Windows 98, ME, 2000 és XP operációs rendszerek alatt 43 Magyar Gyors felhasználói útmutató Ez a telepítési útmutató végigvezeti Önt a GW-7100PCI adapter és szoftver telepítésének folyamatán. A vezeték nélküli hálózati kapcsolat létrehozásához kövesse a következő

Részletesebben