Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. III. évf. 9. szám szeptember

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. III. évf. 9. szám 2004. szeptember"

Átírás

1 Magángyógyszerészek Országos Szövetsége III. évf. 9. szám szeptember

2 Béres hirdetés

3 Építkezünk tovább Gondolatok a Gyógyszerészek Országos Kongresszusa 2004 elé Néhány éve volt alkalmam a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége Missziós Nyilatkozat megszerkesztésében részt venni. Ez az alapdokumentum, amely a Szövetség szinte minden kiadványában megjelenik. Úgy hiszem, elôbb vagy utóbb elgondolkodik rajta az Olvasó. Ahogyan azt az iskolában tanították, a Missziós Nyilatkozat így a miénk is hitet tesz egy olyan, hosszú távra szóló kötelezettségvállalás mellett, amely tagjainak a gyógyszerész szakma stratégiai alakítása területén rögzít elveket, ad kapaszkodókat. Születésekor az ember magával hozza a genetikai sajátosságait. Ezt követôen a gyermek- és ifjúkor során szelíd, vagy erôteljes családi, környezeti motiváció segítségével kialakítja azokat a mentális, intellektuális és kulturális alapnormáit, amelyek megmásíthatatlanul hozzá tartoznak a személyiségéhez. Ezek adnak aztán évtizedeken át kapaszkodót képessége fejlesztésében, céljai megvalósításában, harmóniát életvitelében, amelyet szerencsés esetben megelégedett és sikeres életút fémjelez. Ezt hívjuk kiegyensúlyozottságnak, az eredményesség lehetôségének. Egyetemet végeztünk, így lehetôségünk, sôt egyéni és társadalmi elkötelezettségünk van a kiteljesedett értelmiségi létre. Gyógyszerészek vagyunk, így jórészt közös a szakmai életünk determinációja. Az 1989-es társadalmi és politikai struktúraváltás megnyitotta számunkra a távlatokat. Ezek módot adnak a gyógyszerészet formálására, céljainak megfogalmazására, a megvalósításhoz szükséges eszközök megszerzésére, a folyamatok befolyásolására és az irányításában való részvételre. A stratégia kialakítása csak rajtunk múlik. Ne keressünk mentségeket, se bûnbakot, ne bújjunk semmi mögé. A kiérlelt szakmai elképzelések irányát semmi nem befolyásolja, csak mi magunk. A célkitûzések megvalósításának ütemét megjósolni már nehezebb. Ez valóban függ többek között az általános gazdasági produktumtól, az egészségpolitikai prioritásoktól, a politikai és államigazgatási súlypontoktól, amelyek befolyásolására alkalmas módszer a lobbizás. Tehát: stratégia, környezet-elemzés és lobbi. A Gyógyszerészek Országos Kongresszusa elôdje, az évi kecskeméti Magángyógyszerész Konferencia látni engedte azt a szellemi erôt és tenni akarást, ami ebben a szakmában és a képviselôiben rejlik. Ma is benne van! Igaz, különbözô okok miatt (amelyek boncolgatása most nem célom) nem mindig sáfárkodtunk jól energiáinkkal. A lehetôség összehozott minket, a szaladó szekérre sokan ráfértek, átmeneti megosztottságot követôen még az egyetemes gyógyszerész harmónia is felsejlett a horizonton, amikor leraktuk a tradicionális régi/új gyógyszerészet alapjait. A közelmúltban került látókörömbe egy régi bibliai alapigazság. Amikor megromlik egy kapcsolat és már nem is tudod, hogy hol bicsaklott meg, ki és miért a hibás, vissza kell térni az alapokhoz. Magunk mögé kell utasítani a konfliktusokból származó torzulásokat és újra, a korábban lefektetett alapértékek fonalát felvéve építkezni, mindenáron elkerülve a zsákutcát. Legalább egy dologban egészen biztosak lehetünk. A gyógyszerészet fô stratégiai eleme a közvetlen lakossági ellátásban a betegorientáció (ld. Missziós Nyilatkozat 8. pontja). Ennek a megvalósításához vezetô út a gyógyszerészi gondozás. Ezt építjük akkor, amikor szakmai értelemben vett szellemi felkészültségünket erôsítjük, amikor közgazdasági ismeretekre teszünk szert, amikor módszereket keresünk a kommunikáció minél hatékonyabb mûködtetésére, s amikor áttekintve és elemezve a szakmapolitikai és gazdasági környezetet, befolyásolni akarjuk a döntéshozatalt. A gyógyszerészi gondozás ma az egyetlen lehetôség, ami átvezet minket a globalizált piacgazdaságba és segít túlélni minden szerkezet- és tulajdonosváltó átalakítási törekvést. Errôl szól a GYOK A kongresszuson is építjük a gyógyszerészi gondozási tevékenységünket (labordiagnosztika), áttekintjük a környezetet (gyógyszerészi praxis) és lobbizunk (szakmapolitikai nap és fórum). Az arányok 1991 és 2004 között ugyan változtak, de a stratégiai cél ugyanaz. Mindenkit szeretettel várunk! Dr. Mikola Bálint Gyógyszertár a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Felelôs kiadó: dr. Samu Antal Szerkeszti a szerkesztô bizottság: Hankó Zoltán (szerkesztésért felel), Mátyásné Simon Zsuzsa, dr. Mikola Bálint, dr. Samu Antal, Sándor Árpád, Schlégelné Békefi Csilla, dr. Simon Kis Gábor A MOSZ címe: 1134 Budapest, Huba utca 10. Telefon: ISSN Nyomdai elôkészítés: ABT 2000 Kft. Fotó: Hilbert Péter Sokszorosítás: Ritter Nyomda Hirdetésszervezô: G-Management Rt Bp., Huba u. 10. Telefon: Ára: 1000 Ft + 15% ÁFA Gyógyszertár III. évf. 9. szám 1

4 A Gyógyszerészek Országos Kongresszusa 2004 programjáról az állami, szakigazgatási és szakhatósági szervezetek vezetôi adnak helyzetelemzést és vázolják fel az év hátralévô feladatait, a jövôt formáló programjukat. Ezt követôen a politikusoké a szó. A parlamenti pártok vezetô egészségpolitikusai, akik tavaly is a vendégeink voltak, igen figyelemre méltó idôszakban adnak rövid tájékoztatást arról, hogy mit sikerült terveikbôl megvalósítani, változtatnak-e és mennyiben, meghirdetett egészségpolitikájukon. Stratégia környezettanulmány lobbi írtam az évek óta nem változó gondolatmenetet egy korábbi írásomban. Hogyan építettük fel a Gyógyszerészek évi kongresszusa programját? Nézzük csak sorjában: Amikor a GYOK 2004 rendezvényeit elôkészítettük, az elsô (stratégiai) elem alapelveit tekintve a gyógyszerész társadalomban nem voltak kétségek. A gyógyszerészi gondozás programját kell tovább folytatnunk. Ez volt az elôzô öt év vezérfonala, s ma is az. Számos fontos szakterület egyikének további élettani és terápiás bemutatását (diabetes, asthma-allergia, mozgásszervi megbetegedések, daganatos betegségek stb.) terveztük, amikor felmerült az igény labordiagnosztikai ismereteink elmélyítésére (csütörtök). Valljuk meg ôszintén, ezen a szakterületen felkészültségünk meglehetôsen hiányos. Az ellátó rendszerek fejlesztése nemzetközi szinten arrafelé halad, hogy a beteg számára a gyógyszertárban, a gondozási programok keretén belül (Franciaország), sôt otthon (Hollandia, Svédország) nyújtsunk lehetôséget, aktuális egészségi állapota feltérképezéséhez, az egyes diagnosztikai eljárások alkalmazásával. Számos tesztanyag szerezhetô be ma már a gyógyszertárakban. Terveink között régóta szerepel az egyes diagnosztikai eljárások gyógyszertárba telepítése. (Ennek kezdeményezésérôl már komoly dokumentáció lelhetô fel a MOSZ és az egyes szakhatóságok közötti levelezésben.) Elsôrangú, a szakterületi praxist élvonalban gyakorló orvosok avatnak be minket akkreditált továbbképzésen a korszerû ismeretekbe. A második a szakmai és gazdasági környezet alakulásának elemzése már meglehetôsen problémás terület. A Gyógyszertár hasábjain a kollégák részletekbe menôen tájékozódhattak a tavalyi kongresszus óta eltelt idôszak szakmapolitikai eseményeirôl. Ezek amellett, hogy olykor váratlanul új elemeket sorakoztattak fel az egészségpolitikai célkitûzések között (rendszerint a szakigazgatásban alkalmazott szakértôk tanácsadók kormánybiztosok személyében bekövetkezett változásokkal igen szoros koherenciában), a kiszámítható, ám a gyógyszerellátás számára igen kedvezôtlen (GVH) piaci hatások erôszakos érvényesítését is felerôsítették. Mindehhez kormányzati és politikai átrendezôdés társul, amelynek végkicsengését e sorok írásakor még meg sem lehet megjósolni. Okulva viszont az eddigi tapasztalatokból, amelyek szerint a kormányzatban és a szakigazgatásban szerepet vállaló személyiségek majdnem mindegyike karakteres elképzelésekkel lát hozzá a tevékenységéhez, s szakterületétôl függetlenül kötelességének érzi az egészségügy és az oktatás megreformálását, most sem várható más. Valahol ez persze törvényszerû, hiszen a sokszor hangoztatott gondolat szerint csak egészséges és mûvelt társadalommal lehet gazdaságot, nemzetet és országot építeni. Ha nincs dinamikus gazdaság, nincs elegendô nemzeti jövedelem sem, ez pedig gátat vet az egészségügyi ellátó rendszer tôkeigényes fejlesztésének. Így zárul a kör. Bizonyos tehát, hogy a gyógyszerellátás szakmai, gazdasági környezete változóban van. Hogy mik a tervezett fô irányok? A válaszokra két napot szánunk (péntekszombat). A szorosabb értelemben vett szakmai környezet, a gyógyszerészi praxis bemutatásában (péntek) vállalt szerepet a Nemzeti Egészségügyi Kerekasztal és a Magyar Kórházszövetség vezetôje ugyanúgy, mint a kutató farmakológus és farmakoterapeuta, valamint a gyakorló magángyógyszerész. Mindig fontosnak tartottuk a nemzetközi szakmai környezet áttekintését, ami stratégiai célkitûzéseink megvalósításának ütemezését, finom hangolásait segíti. Ezzel összefüggésben kerül sor a gyógyszerészi gondozás nemzetközi elôadássorozatára (technikai okokból, szinkrontolmáccsal, egységes délutáni blokkban). Az elôadókat a MOSZ elnöke a évi FIP Kongreszszus programjai alkalmával kérte fel. A szakmai és gazdasági kérdések gondolati átvezetését (péntekrôl szombatra) egy gyógyszer-kereskedelmi és menedzserprogram, valamint a gyógyszerellátás jogi környezetét legfrissebben szabályozó jogmagyarázat oldja meg. A szakmapolitikai nap programját (szombat) úgy építettük fel, hogy délelôtt egy domináns szakmai vezérelôadást követôen A szakmai és gazdasági környezet áttekintését, az egészségpolitikai stratégiák megismerését célzó két nap (péntek-szombat) programját közös, nyílt fórum zárja. Az utak és lehetôségek bemutatását tervezzük a Piacszabályozás a gyógyszerellátásban címen meghirdetett, a márciusi munkakonferencia gondolatmenetét aktuálisan folytató (vasárnapi) elôadásokban. Bizonyára sokan emlékeznek még azokra az elôadásokra, amelyeken az alkotmánybíró, az Európa Parlament munkatársa, a közgazdász és a politológus szakember a saját szakterületének szabályai szerint elemezte: lehet-e hosszú távon is létjogosultsága a lakossági gyógyszerellátásban a szabályozott piaci viszonyoknak, s ha igen, melyek azok a szabályozási pontok, amelyek segíthetik a gyógyszerészetet társadalmi feladatainak ellátásában, illetve mit várnak el a betegek a gyógyszerészi hivatás mûvelôitôl a szociális piacgazdaság körülményei között. Márciusban azzal fejeztük be ennek a témának a tárgyalását, hogy ôsszel új elôadókkal és új szakterületek képviselôivel folytatjuk a gyógyszerészek jövôképének alakítása és a gyógyszerészet jövôje szempontjából egyaránt kiemelkedô fontosságú stratégiai kérdéskör megvitatását. Mostani elôadóink között üdvözölhetjük az államigazgatási gyakorlatot is szerzett, szociológiával foglalkozó oktató közgazdászt, a vállalkozásetikát vizsgáló gazdasági és média-szakembert, a gyógyszerészi tevékenységgel szemben támasztott igényeket kutató orvos-szociológust és a gyógyszertári vállalkozások jogi és gazdasági útvesztôiben rengeteg tapasztalatot gyûjtött jogász-közgazdász szakembert. Elôadásaikat hallgatva bizonyára most is sok hasznos, megszívlelendô és érdekes információval leszünk gazdagabbak. A kongresszus programjaira igen nagy az érdeklôdés. Minden eddigi évet meghaladó a gyógyszerész kollégák elôzetes regisztrációja, s a kiállító területek is júniusban megteltek. Szállodai férôhely ugyan már nincsen, de a rendezvényen napi regisztrációval is részt lehet venni. Minden adva van tehát egy elmélyült gondolatcseréhez. M.B. 2 Gyógyszertár III. évf. 9. szám

5 Gyógyszerészek Országos Kongresszusa A magyar gyógyszerész Európa polgár Október 7. csütörtök Emeleti elôadóterem Gyógyszerészi Gondozás Labordiagnosztikai ismeretek I. akkreditált MOSZ továbbképzô program Ebéd Labordiagnosztikai ismeretek II Ebéd Nemzetközi tapasztalatok a FIP és az EuroPharm Fórum reprezentánsainak tolmácsolásában MOSZ évi közgyûlése MOSZ Ifjúsági Fórum Földszint elôadóterem A megfázás háttere és kezelési módjai Up to date percek a gondozásról Október 8. péntek Gyógyszerészi praxis Megnyitó Emeleti elôadóterem Cégelôadások Könyvelôk Klubja Patika Magazin est GM + Melinda est Október 9. szombat Emeleti különterem Hazai tapasztalatok a Nemzeti Egészségügyi Kerekasztal, a Semmelweis Egyetem, a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége, a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság, a Magyar Gyógyszerész Kamara, a Magyar Kórházszövetség elôadóinak prezentációjában Menedzserprogram: A gyógyszerforgalmazás arányváltozásai (Novartis) Szakmapolitikai Nap Emeleti elôadóterem Plenáris elôadások a Szegedi Tudományegyetem, a Miniszterelnöki Hivatal, az Egészségügyi Szociális és Családügyi Minisztérium, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, az Országos Tisztifôorvosi Hivatal és az Országos Gyógyszerészeti Intézet vezetôinek részvételével Ebéd Fórum a parlamenti pártok egészségpolitikusai és a szakmai szervezetek részvételével Fogadás a kongresszus résztvevôi számára Novartis est Október 10. vasárnap Emeleti elôadóterem Gazdasági, jogi, szakmapolitikai kérdések A gyógyszerellátás, a piaci, a gazdasági, a szakma- és társadalompolitikai szakterületek elôadóinak tolmácsolásában A kongresszus zárása Gyógyszertár III. évf. 9. szám 3

6 Mérföldkô vagy múló pillanat? Túldimenzionálni nem érdemes, viszont alábecsülni sem szabad, hogy a Magyar Gyógyszerész Kamara, a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége és a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság szeptember 8-án közös elôterjesztéssel fordult az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium szakfôosztályának vezetôjéhez, melyben kezdeményezte, hogy kezdôdjenek a gyógyszerészi gondozás hazai bevezetésérôl és elismertetésérôl az állami vezetés és a szakmai szervezetek között tárgyalások. Mérföldkô ez az esemény a hazai gyógyszerészet történetében, még akkor is, ha ma egyáltalán nem lehet még tudni: érdemi tárgyalások kezdôdnek-e vagy sem, s ha igen lesz-e megállapodás vagy sem, továbbá fennmarad-e a szakmai érdekvédelmi szervezetek legutóbbi idôszakban kialakult együttmûködési szándéka a gyógyszerészi gondozásban. Mérföldkô, hiszen elôször jutott odáig a gyógyszerész társadalom, hogy errôl a gyógyszerészet történetében majdan minden bizonnyal paradigmaváltásnak minôsített új szakmai irányzatról a három meghatározó szervezet egyeztette és összehangolta az álláspontját és érettnek ítélte a helyzetet arra, hogy az államigazgatással a témában egyeztetéseket kezdeményezzen. Másként fogalmazva, szervezeteink megítélése szerint a gyógyszerész társadalom készen áll arra, hogy szabályozott körülmények között, a mindennapok gyakorlatában valósítsa meg mindazt a többletfeladatot, ami a gyógyszerészi gondozás intézményesített bevezetésekor várhatóan rá hárul. És ez még akkor is igaz kell legyen, ha reálisan arra lehet számítani, hogy sok idô telik majd el az egyeztetésekkel, sôt, ha valamikor majd eljutunk a megvalósulásig, akkor sem lesz várható, hogy minden patika, minden betegét, azonnal gondozói programjának áldásaiban részesítse. Az alkalom mindenesetre indokolja, hogy végezzünk egy rövid összegzést az eddig bejárt útról és nézzük meg azt is, hogy milyen következményekkel kell számolni a továbbiakban. A szakma belsô fejlôdésérôl A gyógyszerészet 20. századi fejlôdéstörténetének ismeretében a tévedés kockázata nélkül vállalható az a megállapítás, hogy szükségszerûen jutott el a szakma a gyógyszerészi gondozás kapujába. A Gyógyszertár egy korábbi számában Gondolatok a családi patika kapcsán kibontakozó vitához címmel A négyek már részletesebben foglalkoztak a gyógyszerészet trendjeivel és megállapították, hogy a változásokat részben a gyógyszerészet belsô fejlôdése indukálta, részben a társadalmigazdasági környezet kihívásai generálták. A 20. század elején a társadalomnak még a gyógyszerkészítô gyógyszerész -re volt szüksége, hiszen a gyáripar kifejlôdésének korai szakaszában a gyógyszertárakban a gyógyszerkészítô munka dominált. A gyártási volumen növekedése, a toxikus gyógyszerek térhódítása és a kereskedelmi kapcsolatok szélesedése késôbb a gyógyszerész gyógyszerellenôrzô szerepét tette fontosabbá. Majd a hatóanyagok számának ugrásszerû emelkedése, az új gyógyszerformák térhódítása miatt a gyógyszerésznek gyógyszerszakértôvé kellett válnia, a mellékhatások, interakciók súlyának felismerése valamint a gazdaságossági kérdések elôtérbe kerülése pedig a klinikai gyógyszerészet -et hozta magával. A fogyasztói társadalom kialakulása együtt járt az öngyógyítás-öngyógyszerelés megjelenésével, aminek következtében a gyógyszerésznek ma már az önmagát kezelô beteg gyógyszerválasztásáért és egészségének helyreállításáért is felelôsséget kell vállalnia. A gyógyszerészi gondozás pedig a prevencióban, a betegségek korai felismerésében és a gyógyszeres terápia követésében jelöli ki a gyógyszerész legújabb szerepét. A száz éve tartó átalakulási folyamat mennyiségi változásai napjainkra tehát minôségi változást eredményeztek. Az eddigi termékközpontúság, mint a gyógyszerésszel szembeni elvárás megmaradt, mert továbbra is ô a gyógyszer szakértôje, azonban a beteg ember gyógyszerelésének irányítása, felügyelete, gondozása úgyszintén középpontba került. A gyógyszerészet tehát kétpólusúvá vált. (Gyógyszertár, május-június). Amikor az elmúlt évszázad történetének fôbb szakmai állomásait vesszük sorra, nem feledkezhetünk meg arról, hogy a múlt század közepéig az európai gyógyszerészet trendjeibe a hazai gyógyszerészet is belesimult, azonban a II. Világháborút követôen néhány évtizedig több vonatkozásban izolált pályán haladtunk. Ez a szakma belsô tartásának és hivatástudatának köszönhetôen komoly fejlôdést eredményezett a gyógyszerészet szakmai színvonalában és felkészültségében, ugyanakkor a szociális piacgazdasággal és fogyasztói társadalom kialakulásával együtt járó változások a hazai gyógyszerészetet nem érintették meg. A szocialista gyógyszerellátás viszonyai között sokáig nem kellett szembesülnünk azokkal a tendenciákkal, amelyekkel Európa nyugati felében kollégáink már a hatvanas évektôl számoltak. Így az elmúlt tíz évben egyszerre zúdult ránk az öngyógyítás-öngyógyszerelés, a fogyasztói magatartás megváltozása, a gyógyszerkincs dinamikus növekedése, a költségtudatosság, a robbanásszerû egészségtechnológiai fejlôdés, az egészségügyi finanszírozás válsága és a globalizáció. Mindez azzal járt, hogy a struktúraváltással, privatizációval, a jogi és gazdasági környezet mindennapos változásaival együtt kellett végrehajtani a gyógyszerészi munka belsô szakmai tartalmának erôltetett ütemû átalakítását és az új kihívásoknak való megfelelés olyan fizikai, szellemi és lelki terheket rakott a gyógyszerész társadalom vállára, amelynek elviseléséhez minden energiáját igénybe kellett vennie. Szerencse, hogy a nagy átalakulásban a stabil alapok megvédtek a súlyosabb szakmai problémáktól. A közelmúlt történéseirôl Részben a fentebb vázolt folyamatoknak, részben a változásoktól való természetes ódzkodásnak tudható be, hogy a gyógyszerészi gondozás gondolatának hazai elfogadtatása sem szervezeteink életében, sem a mindennapok gyakorlatában nem volt zökkenômentes folyamat, annak elle- 4 Gyógyszertár III. évf. 9. szám

7 nére, hogy mint láttuk szükségszerû következménye a szakma fejlôdésének és a társadalmi környezet átalakulásának. Azonban szégyenkeznünk sem kell. Már a kilencvenes évek elsô felében megjelentek a különbözô híradások a gyógyszerészi gondozás ideájának intézményesített bevezetésérôl. Dr. Stájer Géza professzor, a szegedi egyetem gyógyszerészkara akkori dékánjának rendszeresen megjelenô publikációit kell elsôsorban megemlíteni, aki dékáni mûködése során folyamatosan hangsúlyozta a gondozási szemlélet szükségességét. Ma már a gyógyszerész képzô helyeken a gyógyszerészi gondozás a kurrikulum része lett, tankönyv jelent meg ebben a témában, tudományos kutatások zajlanak, doktori disszertációk készülnek. Szakmai érdekvédelmi szervezeteink közül mint már oly sok más témában a MOSZ ébredt elôször. A Szövetség elnökének személyes tengeren túli szakmai kapcsolatait felhasználva sok fiatalnak biztosított több hetes amerikai tanulmányúton való részvételt a gyógyszerészi gondozás egyik fellegvárában a Tennessee-i Egyetemen. A MOSZ továbbképzéseket szervez a szakmai felkészülés jegyében és konferenciáin is évek óta napirenden vannak a gyógyszerészi gondozás szakmapolitikai aspektusai. És amikor évekkel ezelôtt egy doktori diszszertáció részeként felmerült az igény egy nemzetközi standardok figyelembe vételével elôkészített hazai adaptációs vizsgálat lefolytatására is, a MOSZ szervezetileg és sok tagjának személyes közremûködésével is a kísérlet mellé állt. (Most látszik igazán, milyen kár, hogy a vizsgálat az engedélyezô hatóság és a kamara elutasító magatartása és érdektelensége okán nem valósulhatott meg.) Nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy nagyon sok gyógyszertár régóta magáénak vallja a betegcentrikus gyógyszerészetet és saját eszközeivel igyekszik a gyógyszerészi gondozás szellemiségét a napi gyakorlatban érvényre juttatni. A gyógyszerészi gondozás sajátos aspektusból került a látótérbe ban, amikor a kormányprogram a családi patika modell kialakítását tûzte ki célul. A rosszul megfogalmazott törekvések és részben más okok miatt ez a kezdeményezés a gyógyszerész szakma ellenállását váltotta ki, mígnem a különbözô egyeztetéseket követôen az OEP fôigazgatója egy kongresszuson ki nem mondta: amikor a családi patika modellrôl beszéltek, akkor a gyógyszerészi gondozásra gondoltak. Arról megoszlanak a vélemények, hogy ez a bejelentés milyen mértékben fedte a valóságot, fôleg az ellátásszervezôkrôl (újabb kori elnevezéssel térségi egészségszervezôkrôl) készített tervezetek tükrében, de tény: az államigazgatás is elkezdett foglalkozni a gyógyszerészi gondozás témájával. Napjaink Köztudomású, hogy idén frekventált szakmapolitikai üggyé vált a gyógyszerpiaci rendtartásról szóló új jogszabály(ok) elôkészítése kapcsán a gyógyszerpiac újraszabályozása és a lakossági gyógyszerellátás liberalizálása. Ennek a vitának a fôbb állomásai az elôzô Gyógyszertár(ak)ban olvashatók, így a részletezésükre most nem érdemes kitérni. A MOSZ álláspontja kezdetektôl az volt, hogy a strukturális kérdésekrôl nincs értelme tárgyalni, de a patikai szolgáltatások fejlesztésének lehetôségeirôl folytatott egyeztetésekben készséggel részt veszünk. Ezzel a taktikai elemeket is felvonultató stratégiai állásponttal járt együtt (mivel a társszervezetek is elfogadták), hogy a gyógyszerészi gondozás az államigazgatási egyeztetések témájává vált és akkor, amikor körvonalazódott az imént említett elvárás realitása, a szakma szakmai és morális kötelességévé vált a gondozással kapcsolatos elképzeléseinek minisztériumi elôterjesztése. Örvendetes, hogy a szakmai érdekvédelmi szervezetek idén már nem elôször úgy döntöttek, hogy megpróbálják nézeteiket összehangolni és közös elôterjesztést készítenek. Hosszú hetek egyeztetéseinek, kompromisszumainak a végeredménye a MOSZ, az MGYT és az MGYK közös anyaga, amely szeptember elején került a minisztériumba, és amelynek a megszületése e cikk elején mérföldkônek neveztetett. Mire számíthatunk? E sorok írásakor még nem tudni, hogy a szaktárca jelenlegi vezérkara az új kormányban is változatlan összetételben kap-e szerepet, módosulnak-e a pozíciók, vagy új felsô vezetése lesz a minisztériumnak. Hasonlóképpen bizonytalan a szakfôosztály jövôbeni sorsa is. Csak remélni lehet, hogy bármelyik lehetséges változat válik valósággá, az eddigi megállapodások érvényessége nem kérdôjelezôdik meg és érdemi tárgyalásokat lehet folytatni a gyógyszerészi gondozás elfogadtatásáról. Ha így lesz, elôször is egyeztetni kell az orvosszakma szakmai és érdekvédelmi szervezeteivel, mert a gondozás az eddiginél jóval összehangoltabb együttmûködést feltételez az orvos és a gyógyszerész között. Az eddigi tapasztalatok alapján számítani lehet arra, hogy egyes orvoskörök megkérdôjelezik a gyógyszerészek felkészültségét és szakmai kompetenciáját. Nem hanyagolhatók el a sokszor csak sejtetett egzisztenciális ellenvetések sem, bár logikai alapon és külföldi adatokkal könnyen bizonyítható, hogy a gondozási program bevezetése termelni fogja az orvosnak az ellátandó beteget. Meg kell találni azokat a pontokat is, amelyek segítségével a gyógyszerészet kapcsolódni lesz képes a népegészségügyi programhoz. Nagyon komoly egyeztetésekre kell felkészülni a gondozási program szakmai tartalmának meghatározása, személyi és tárgyi feltételeinek kialakítása, adminisztrációs hátterének és minôségbiztosítási követelményeinek a meghatározása területén. Ennek során a korábban elutasított adaptációs vizsgálatokat is el kell majd végezni. Ne feledjük, minden országnak így hazánknak is sajátos az egészségkultúrája, egészségügyi ellátó rendszere, a gyógyítás hagyománya, másokétól különbözik az orvoshoz fordulás és a patikába járás gyakorlata, ezért nem lehet egyetlen ország gyakorlatát sem gondolkodás nélkül átvenni. Minden bizonnyal a jogszabályi környezetet is érinteni fogják a változások. Éles viták várhatók a finanszírozás területén is. Nem tudjuk, hogy mekkora összeget szán(hat) a kormányzat erre a programra, de nem képzelhetô el, hogy a gondozás befogadását követôen annak finanszírozása a jelenlegi árrésrendszer keretei között valósuljon meg. Új szisztémát kell kidolgozni, amely ugyan figyelembe veheti az egyes országok gyakorlatát, de szervesen kell illeszkednie a hazai struktúrához is. Döntés szükséges, hogy az egyes szintek finanszírozása a fejkvóta alapú rendszerekhez, vagy a teljesítményhez kötött finanszírozási rendszerekhez igazodik-e (vagy egészen más finanszírozási technika kerül-e bevezetésre). Mint mindig, amikor pénzrôl van szó, itt is nagy vitákra lehet számítani. Az eddigiekbôl is látható, hogy hosszú és komoly egyeztetések, nagy ütközések várhatók. Jó lenne, ha a mostani elôterjesztés kapcsán kiizzadt szakmai konszenzus a tárgyalások során mindvégig megmaradhatna. Ez még talán a fentebb soroltaknál is körültekintôbb egyeztetéseket feltételez és igen nagyfokú szakmaszeretetet igényel. Közös felelôsségünk, hogy szeptember elejének története mérföldkô legyen és ne csak egy múló pillanat. Hankó Zoltán Gyógyszertár III. évf. 9. szám 5

8 Elôzetes megfontolások a gyógyszerészi gondozás magyarországi bevezetésének feltételeit összegzô egyeztetésekhez Az MGYK, a MOSZ és az MGYT közös javaslata Elôzmények A gyógyszerészet fejlôdésének világszerte tapasztalható tendenciája, hogy az eddig elsôsorban termékcentrikus gyakorlat, amely a gyógyszer, mint termék minôségére, a gyógyszerbiztonságra, a gyógyszerkészítésre és a gyógyszerforgalmazás feltételeinek megteremtésére koncentrált, értékeinek megtartásával egyre inkább betegcentrikussá válik. Ezt elôsegíti a szakma belsô átalakulása, mint pl. a magisztrális gyógyszerkészítés súlyának mérséklôdése, a nagyhatékonyságú gyógyszerek és gyógyszerkészítmények forgalomba kerülése (amivel együtt jár a gyógyszeres kezelés kockázatainak az emelkedése), a készítményszám (és különösen a vénynélküli készítmények számának gyorsütemû emelkedése, az interakciók fontosságának növekedése, a klinikai gyógyszerészet megjelenése stb.) és segítik a társadalomban bekövetkezett változások is. Ez utóbbiak közül meghatározó a fogyasztói társadalom további fejlôdése, az egészség, mint érték fontossá válása, az egyén felelôsségének növekedése saját egészségének megtartásában, az öngyógyítás-öngyógyszerelés térhódítása, az alternatív terápiás módszerek megjelenése, az egészségügy finanszírozásának világméretû válsága, a költségtakarékosság és a költséghatékonyság elôtérbe kerülése stb. A szakma betegcentrikussá válása több évtized óta tartó folyamat, melynek meghatározó állomása volt a gyógyszerszakértô gyógyszerész megjelenése, a klinikai gyógyszerészet kialakulása, az öngyógyszerelésöngyógyításban való fokozottabb részvétel. Az elmúlt évtizedben jelent meg és vált egyre dominánsabbá a fejlett világ gyógyszerészetében a gyógyszerészi gondozás elmélete és gyakorlata, amely az eddigi fejlôdés szerves következménye és folytatása. A gyógyszerészi gondozás A gyógyszerészi gyakorlat változásának legújabb hulláma a gyógyszerészi gondozás (pharmaceutical care) az USA-ból indult. Kiváltó oka, hogy: sok a gyógyszereléssel összefüggô egészségkárosodás, a gyógyszer compliance általában elégtelen: a primer non-compliance nemzetközi adatok szerint 15-20%, a szekunder non-compliance változó, befolyásolja a betegség jellege, súlyossága, a laikus hipotézis, az információ hiány, a bizalmas kapcsolat mélysége, a gyógyszerszedés körülményei, a gyógyszerek melléhatásai, a krónikus gyógyszerszedés, a gyógyítás nem eléggé költséghatékony, fontossá válik a betegek életminôsége, növekszik a betegek egészségtudatossága. A gyógyszerészi gondozás célja a hatásos, biztonságos és minôségi terápia megalapozása, a betegek életminôségének javítása, a beteg tartós gondozása, a gyógyszerész felelôsségének megteremtése a gyógyszeres terápiáért és a költségtakarékosság. Módszere, hogy gondozási terv alapján a gyógyszerész bekapcsolódik a prevencióba, a beteg életmódjának alakításába és a beteg terápiáját követi. Megismeri és megoldja a beteg gyógyszerelési problémáit, megóvja ôt a veszélyektôl. A gyógyszerészi gondozást végzô gyógyszerész szoros kapcsolatot alakít ki a beteggel és az ôt kezelô orvossal. A gyógyszerészi gondozással a gyógyszerész tevékenységének középpontjába a beteg kerül. A gyógyszerészi gondozás elveit és gyakorlatát a WHO, a FIP, az Europharm Forum és a PGEU elfogadta, továbbá a gyógyszertári gyakorlat nemzetközi szabványaként készített Helyes Gyógyszerészi Gyakorlat (Good Pharmaceutical Practice) is részletesen leírja mûvelésének feltételeit. Több népegészségügyi szempontból igen fontos területen (pl. asztma, diabetes, hypertonia) már nemzetközileg egységes programok készültek, újabbak kialakítása folyamatban van. Ezekre jellemzô, hogy krónikus, nagy lakosságszámot érintô népbetegségek, a betegek jelentôs hányadánál nem vagy késve kerül diagnosztizálásra a betegség, a diagnosztizált betegek kezelése nem eléggé hatékony, a betegek gyógyszer compliance-e rossz, a szövôdmények és társult betegségek kockázata nagy, kezelésük magas interaktív kockázattal terhelt, öngyógyszerelésük kockázatos, gyógyszerelésük költséghatékonysága javítandó. Valamennyi kidolgozott program egységes elvekre épül és meghatározza a gyógyszerészi gondozás különbözô szintjeit. A nemzetközi szinten az Europharm Forum és a WHO közös bizottsága dönt az elvekrôl, a nemzeti szinten az Europharm Forumba delegáltak és az adott ország gyógyszerészi szervezetei által létrehozott nemzeti csoportok irányítják a gyakorlatot, a helyi szinten a gyógyszertár a kijelölt felelôs gyógyszerész irányításával hajtja végre a gyógyszerészi gondozás napi gyakorlatát. Európában az Europharm Forum az elsôdleges letéteményese a gyógyszerészi gondozási programok szervezésének és fejlesztésének. Az egyes betegségek gyógyszerészi gondozási szintjei a következôk: I. szint: primer prevenció, az egészséges életmód promóciója: a magas rizikójú (és egyéb) személyek informálása, a helyes életmód megismertetése. II. szint: Az I. szint + a korai diagnózis elôsegítése a szûrési programban való részvétellel, a kiszûrt beteg orvoshoz irányítása. III. szint: Az I. és a II. szint + az orvos által kezelésbe vett beteg gondozása, terápiájának, gyógyszerhasználatának követése, compliance-ének növelése, gyógyszerbiztosítás, adatkezelés. A program szervezésének néhány szempontja 1. A hazai adaptációs vizsgálatok lefolytatása, reprezentatív módszerekkel kiválasztott gyógyszertárakban lefolytatott modellkísérletek kiértékelésével. 2. Jogszabályi feltételek vizsgálata, megteremtése. 3. A tevékenység kontrolljának biztosítása. 4. Finanszírozás biztosítása. A program szervezésének alapvetô feltétele a tárgyi és személyi feltételek szükségességének felmérése, annak biztosítása, így pl.: megfelelô tárgyi feltételeket kell biztosítani a gyógyszertárban (pl. intim sarok, elektronikus adatkezelés, egyszerû diagnosztikai vizsgálatok végzésének lehetôsége), tanfolyamon való eredményes részvétel, ahol az élettani, kórélettani, farmakológiai, kommunikációs, adatkezelési, diagnosztikai vizsgálatvégzési és értékelési ismereteket a gyógyszerész elsajátíthatja, betegeknek szánt információs anyagok biztosítása. 6 Gyógyszertár III. évf. 9. szám

Minek nevezzelek?! Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa

Minek nevezzelek?! Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Minek nevezzelek?! Nem írom azt, hogy paradigmaváltás van, mivel az már olyan gyakori az utóbbi idôben, hogy pont a fogalom lényege vált hiteltelenné. Nem írom azt sem, hogy koncepcióváltás, mivel ez valami

Részletesebben

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. IV. évf. 4. szám 2005. április

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. IV. évf. 4. szám 2005. április Magángyógyszerészek Országos Szövetsége IV. évf. 4. szám 2005. április Mindent értve, vagy reménytelenül? összezavarodva Az egészségügy kátyúkkal teli országútján szinte minden évben újra kezdjük életünket.

Részletesebben

Gondolkodó a párhuzamokról

Gondolkodó a párhuzamokról Gondolkodó a párhuzamokról II. rész I. Veszélyben a harmónia. A változás többek között az emberiség számának gyarapodása, a természeti terhelések hihetetlen mérvû fokozódása, a dinamikus technikai és az

Részletesebben

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. III. évf. 5. szám 2004. május

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. III. évf. 5. szám 2004. május Magángyógyszerészek Országos Szövetsége III. évf. 5. szám 2004. május Béres Alkotmánybírósági döntés után, a gyógyszerpiaci rendtartásról szóló tervezet vitájának kezdetén A gyógyszerellátási piac racionális

Részletesebben

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. IV. évf. 5. szám 2005. május

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. IV. évf. 5. szám 2005. május Magángyógyszerészek Országos Szövetsége IV. évf. 5. szám 2005. május Sintek International www.sintek.se GYÓGYSZERTÁRI RAKTÁROZÁS FELSÔFOKON ERGONOMIKUS GAZDASÁGOS ESZTÉTIKUS RÉSZLETES FELVILÁGOSÍTÁSÉRT

Részletesebben

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Tartalom Szemléletváltás az egészségpolitikában I. rész......... Dr. Mikola István 2 Beszámoló a MOSZ GYOK XX-ról II. rész........... Dr. Mikola Bálint 5 Aktuális MOSZ vélemény a Gyftv. módosításról....................

Részletesebben

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. III. évf. 1. szám 2004. január

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. III. évf. 1. szám 2004. január Magángyógyszerészek Országos Szövetsége III. évf. 1. szám 2004. január Magángyógyszerészek Országos Szövetsége Missziós nyilatkozat A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége 1991-ben a gyógyszerészek civil

Részletesebben

Gondolkodó a párhuzamokról I. rész

Gondolkodó a párhuzamokról I. rész Gondolkodó a párhuzamokról I. rész I. Az ember, mint biológiai lény, optimális életvitelre csak közösségi környezetben alkalmas. A személyiség felépítésének és kiteljesítésének ez az egyik meghatározó

Részletesebben

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Tartalom Aktuális Amit a Széll Kálmán Tervrôl és összefüggéseirôl tudni kell................... 2 Év Gyógyszerésze pályázat...................................... 5 Ülésezett a Magyar Gyógyszerügyi Egyeztetô

Részletesebben

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa ISSN 1588-8231

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa ISSN 1588-8231 Tartalom Újévi köszöntő................................................ 2 Tanulmány A gyógyszerügy 4 M modellje..................................... 3 Napirenden Kedvenc Patikám 2011........................................

Részletesebben

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. XII. évf. 10. szám 2013. október

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. XII. évf. 10. szám 2013. október Magángyógyszerészek Országos Szövetsége XII. évf. 10. szám 2013. október Magángyógyszerészek Országos Szövetsége Missziós nyilatkozat A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége 1991-ben a gyógyszerészek

Részletesebben

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Tartalom MOSZ elnöki beszámoló.......................................... 2 MOSZ választások 2011......................................... 3 Aktuális A MOSZ Gyógyszertár-mûködtetés 2011 konferenciája Záródokumentuma..................................

Részletesebben

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Tartalom Szakmapolitikai Fórum Zsóryfürdôn...................... MOSZinfo 2 Megkezdôdött a moratórium érdemi tárgyalása.............. MOSZinfo 3 Sokkterápia! És utána?.................... Dr. doc. Simon

Részletesebben

Gyógyszertár. Barátsággal: Dr. Mikola Bálint. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa. Felelôs kiadó: dr.

Gyógyszertár. Barátsággal: Dr. Mikola Bálint. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa. Felelôs kiadó: dr. Ismét eltelt egy esztendô. Megpróbáltattunk, és nem találtattunk könnyûnek. Terhünk számtalan volt, de felemelt fejjel és eltökélten álltuk a viharokat. Az Ádvent, a várakozás áttekintésre ösztönöz, az

Részletesebben

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. XII. évf. 2. szám 2013. február

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. XII. évf. 2. szám 2013. február Magángyógyszerészek Országos Szövetsége XII. évf. 2. szám 2013. február Magángyógyszerészek Országos Szövetsége Missziós nyilatkozat A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége 1991-ben a gyógyszerészek

Részletesebben

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa. Beszélgetés Dr. Schlégelné dr. Békefi Csillával... 2.

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa. Beszélgetés Dr. Schlégelné dr. Békefi Csillával... 2. Tartalom Beszélgetés Dr. Schlégelné dr. Békefi Csillával... 2 Aktuális Sub pondere crescit palma... 4 Nagyker kisker balance... 5 Tények a gyógyszer-nagykereskedelemről... 7 Változások a munkajogban II.

Részletesebben

Gondolkodó a párhuzamokról III. rész

Gondolkodó a párhuzamokról III. rész Gondolkodó a párhuzamokról III. rész I. Korábbi fejtegetéseimben kitértem a közösségi szervezôdések, az egyéni, társadalmi és csoportérdekek harmonizációjának fontosságára. Elemeztem a felelôsségvállalás

Részletesebben

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. IV. évf. 6. szám 2005. június- július

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. IV. évf. 6. szám 2005. június- július Magángyógyszerészek Országos Szövetsége IV. évf. 6. szám 2005. június- július Sintek International www.sintek.se GYÓGYSZERTÁRI RAKTÁROZÁS FELSÔFOKON ERGONOMIKUS GAZDASÁGOS ESZTÉTIKUS AKCIÓ! Minden kedves

Részletesebben

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. XII. évf. 7. szám 2013. július

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. XII. évf. 7. szám 2013. július Magángyógyszerészek Országos Szövetsége XII. évf. 7. szám 2013. július Magángyógyszerészek Országos Szövetsége Missziós nyilatkozat A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége 1991-ben a gyógyszerészek civil

Részletesebben

Gyógyszertár. Hol vagytok, fiatalok? MAGÁNGYÓGYSZERÉSZEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Alapítva: 1991. (14-16. oldal) XIII. évf. 9. szám 2014.

Gyógyszertár. Hol vagytok, fiatalok? MAGÁNGYÓGYSZERÉSZEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Alapítva: 1991. (14-16. oldal) XIII. évf. 9. szám 2014. Gyógyszertár XIII. évf. 9. szám 2014. szeptember RENDEZVÉNY A 2014. évi Gyógyszerészek Országos Kongresszusa programja PHARMA PRAXIS Mindig magasabbra A gyógyszerészi gondozás pilot programjának indulásáról

Részletesebben

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Tartalom Helyzet van!.................................................. 2 Aktuális MOSZ a Széll Kálmán Tervrôl I...................................... 3 MOSZ a Széll Kálmán Tervrôl II.....................................

Részletesebben

Vélemény Töprengô Dr. Sánta Zsuzsa... 31 A jövô útja - avagy hogyan ôrizhetô meg a magángyógyszertárak versenyképessége? Nagy Károly...

Vélemény Töprengô Dr. Sánta Zsuzsa... 31 A jövô útja - avagy hogyan ôrizhetô meg a magángyógyszertárak versenyképessége? Nagy Károly... Tartalom A 2007.év mérlege Miért keserû a pilula? A hazai gyógyszeripar aktuális problémái Bogsch Erik MGYE elnök.......... 2 A gyógyszer-gazdaságossági törvény hatása a gyógyszer-nagykereskedelemre Szabó

Részletesebben

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Tartalom Simon Kis Gábor 70 éves........................... Szerkesztôség 2 Aktuális Megtartotta közgyûlését a MOSZ........................ MOSZinfo 3 Elnöki beszámoló...................................

Részletesebben

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. XII. évf. 1. szám 2013. január

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. XII. évf. 1. szám 2013. január Magángyógyszerészek Országos Szövetsége XII. évf. 1. szám 2013. január Magángyógyszerészek Országos Szövetsége Missziós nyilatkozat A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége 1991-ben a gyógyszerészek civil

Részletesebben

Gyógyszertár. Vette a lapot? Beszámoló a GYOK 2014-ről. MAGÁNGYÓGYSZERÉSZEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Alapítva: 1991

Gyógyszertár. Vette a lapot? Beszámoló a GYOK 2014-ről. MAGÁNGYÓGYSZERÉSZEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Alapítva: 1991 Gyógyszertár XIII. évf. 11-12. szám 201. november-december Vette a lapot? Beszámoló a GYOK 201-ről PHARMA PRAXIS A diszlipidémia kezelésének új lehetőségei - 2. rész RENDEZVÉNY Hivatásfejlesztés és érdekképviselet

Részletesebben

A miniszter válaszol... Gyógyszertár szerk. 12

A miniszter válaszol... Gyógyszertár szerk. 12 Tartalom Aktuális Tudósítás a Gyógyszerészek Országos Kongresszusa rendezvényeirôl........................ MOSZinfo 2 A GYOK 2008 Záródokumentum................... Dr. Mikola Bálint 8 Elôterjesztés a Pharm.

Részletesebben

A foglalkozási rehabilitáció középtávú stratégiája a nemzeti és közösségi irányelvek mentén

A foglalkozási rehabilitáció középtávú stratégiája a nemzeti és közösségi irányelvek mentén A foglalkozási rehabilitáció középtávú stratégiája a nemzeti és közösségi irányelvek mentén Szerző: Kovács Anikó Készült: Az NPM Új Közmenedzsment Tanácsadó és Szolgáltató Betéti Társaság, valamint a PDCA

Részletesebben

2007/3-4 MAGAZIN TUDOMÁNYOS, SZAKMAPOLITIKAI ÉS INFORMÁCIÓS FOLYÓIRAT. Az egészségügyi reform és a MOTESZ

2007/3-4 MAGAZIN TUDOMÁNYOS, SZAKMAPOLITIKAI ÉS INFORMÁCIÓS FOLYÓIRAT. Az egészségügyi reform és a MOTESZ MOTESZ MAGAZIN TUDOMÁNYOS, SZAKMAPOLITIKAI ÉS INFORMÁCIÓS FOLYÓIRAT Az egészségügyi reform és a MOTESZ Új vezetõk bemutatása Kínai-magyar kapcsolatok III. Magyar Kardiovaszkuláris Konszenzus Konferencia

Részletesebben

Public Relations egy egészségügyi intézmény szolgálatában

Public Relations egy egészségügyi intézmény szolgálatában Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Nemzetközi Kommunikáció Szak Nappali tagozat Public Relations szakirány Public Relations egy egészségügyi intézmény szolgálatában Készítette:

Részletesebben

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Tartalom Tanulja a magyart a világ........................................ 2 Aktuális Embert próbáló évek............................................ 2 T/1668 történet...............................................

Részletesebben