2013. Március 6. II. HATÁROZATOK 4 A Közgyűlés február 28-ai ülésén hozott határozatok 4

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2013. Március 6. II. HATÁROZATOK 4 A Közgyűlés 2013. február 28-ai ülésén hozott határozatok 4"

Átírás

1 Érdi III. évfolyam. 5. szám Március 6. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 8/2013. (III.6.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 40/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 2 9/2013. (III.6.) önkormányzati rendelet a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 1/2011. (I.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 3 II. HATÁROZATOK 4 A Közgyűlés február 28-ai ülésén hozott határozatok 4 III. MELLÉKLETEK 9 Melléklet a Közgyűlés 48/2013. (II.28.) határozatához 9 Melléklet a Közgyűlés 49/2013. (II.28.) határozatához 15 Melléklet a Közgyűlés 50/2013. (II.28.) határozatához 21 Melléklet a Közgyűlés 52/2013. (II.28.) határozatához 40 Melléklet a Közgyűlés 54/2013. (II.28.) határozatához 42 Melléklet a Közgyűlés 55/2013. (II.28.) határozatához 43

2 I. Rendeletek Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat közgyűlése 8/2013. (III.6.) önkormányzati rendelete Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 40/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló évi CCII. törvény 24. (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 40/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 8. alcíme helyébe a következő alcím lép: 8. Érd Közneveléséért Díj 8. Az Érd Közneveléséért Díj azoknak a személyeknek és alkotó pedagógus közösségeknek adományozható, akik kiemelkedő eredményt értek el az óvodai, iskolai és intézeti oktatónevelő munka és tehetséggondozás területén, illetve magas fokú pedagógiai és szakmai felkészültségük alapján élen járnak az újszerű és hatékony pedagógiai módszerek kidolgozásában. 2. A Rendelet 19. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 19. A Csuka Zoltán Díj, az Érdi Művészeti Díj és az Érd Közneveléséért Díj odaítélésére az Oktatási és Művelődési Bizottság tesz javaslatot. Az adományozásról a Közgyűlés dönt. 3. A Rendelet 27. -ának 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [Az elismerések átadására az alábbiak szerint kerül sor:] 8. Érd Közneveléséért Díj Pedagógus Nap 4. (1) A Rendelet 34. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 34. (1) Az Érdi Művészeti, az Érd Közneveléséért, az Érd Egészségügyéért, az Érd Város Szociális Munkájáért, az Érdi Sport, az Érd Közbiztonságáért és Tűzbiztonságáért, valamint az Érdi Közszolgálati Díjakhoz adományozást igazoló oklevél és plakett jár. A plakett elkészíttetéséről a polgármester gondoskodik. (2) A Rendelet 34. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) Az Érd Közneveléséért Díjból, az Érdi Művészeti, az Érd Egészségügyéért Díj, az Érd Város Szociális Munkájáért Díj, az Érdi Sport, Érd Közbiztonságáért és Tűzbiztonságáért, valamint az Érdi Közszolgálati Díjból évente legfeljebb egy díj adományozható. 5. (1) A Rendelet 39. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 39. (1) Az elismerések az Érd Város Díszpolgára, az Érd Városáért Kitüntetés, az Érd Város Életmű Díja és az Érdi Tudományos Díj kivételével megosztva is adományozhatók. Ebben az esetben az adományozottak mindegyike oklevelet és plakettet is kap, a pénzjutalmat a Csuka Zoltán, az Érdi Művészeti, az Érd Közneveléséért Díj, az Érd Egészségügyéért Díj, az Érd Város Szociális Munkájáért Díj, az Érdi Sport, Érd Közbiztonságáért és Tűzbiztonságáért, valamint az Érdi Közszolgálati Díj esetében egyenlő arányban meg kell osztani. (2) A Rendelet 39. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) Amennyiben az elismerésben közösség vagy csoport részesül, kétszeres összegű pénzjutalom, egy plakett, valamint annyi oklevél jár, ahány tagja van a közösségnek. 6. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. dr. Ferencz Dóra jegyző helyett Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet aljegyző T. Mészáros András polgármester helyett segesdi János alpolgármester A Közgyűlés elfogadta a február 28-ai ülésén. Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdetem! Érd, március 6. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet s.k. aljegyző 9/2013. (III.6.) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 1/2011. (I.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény 45. (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény 4. (2) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 1/2011. (I.28.) önkormányzati rendelet 4. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) Hulladékártalmatlanító helyek: Fővárosi Csatornázási Művek által megjelölt Hunyadi János utcai leürítőhely, valamint az Érdi Szennyvíztisztító Telep (2030 Érd, hrsz). 2. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. dr. Ferencz Dóra jegyző helyett Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet aljegyző T. Mészáros András polgármester helyett segesdi János alpolgármester A Közgyűlés elfogadta a február 28-ai ülésén. Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdetem! Érd, március 6. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet s.k. aljegyző 2 3

3 II. Határozatok ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 46/2013. (II.28.) az Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása című, KEOP /A. kódszámú pályázati kiírásra vonatkozó, 434/2012. (XII.20.) határozat visszavonásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése visszavonja a pályázat benyújtásának előkészítéséről az Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása című, KEOP /A. kódszámú pályázati kiírásra vonatkozó, 434/2012. (XII.20.) határozatát. 47/2013. (II.28.) az Érd Városi Tanuszodára vonatkozóan iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás tárgyában pályázat benyújtására vonatkozó, 106/2011. (IV.01.) határozat visszavonásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Városi Tanuszodára vonatkozóan iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás tárgyában pályázat benyújtására vonatkozó, 106/2011. (IV.01.) határozatát visszavonja. Határidő: azonnal 48/2013. (II.28.) vagyonkezelési szerződés megkötéséről a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése vagyonkezelésbe adja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak, a Központ által átvett köznevelési intézmények feladatainak ellátását szolgáló ingatlan és ingó vagyontárgyakat a kötelező önkormányzati feladatnak minősülő közétkezetés ellátását szolgáló főző- és tálaló konyhák és azok valamennyi berendezési és felszerelési tárgyai kivételével mindaddig, amíg a köznevelési feladat Központ részéről történő ellátása az adott ingatlanban meg nem szűnik. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a mellékelt tartalmú vagyonkezelésbe adási szerződést a Közgyűlés nevében írja alá. Határidő: a döntés továbbítására azonnal 49/2013. (II.28.) a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Polgármesteri Hivatal 245/2012. (VII.19.) határozattal elfogadott alapító okiratát a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjával az 1. számú melléklet szerint módosítja, és elfogadja a 2. számú mellékletben szereplő egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a módosított és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a Közgyűlés nevében írja alá. Határidő: a döntés továbbítására azonnal 50/2013. (II.28.) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosításáról Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 53/2012. (II.23.) határozatával jóváhagyott Közbeszerzési Szabályzat módosítását elfogadja. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szabályzat a határozat melléklete. Határidő: azonnal 51/2013. (II.28.) az Érd, Sas utcai telephely bérletére és megvásárlására vonatkozó szerződés jóváhagyásáról 1.) a) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése megvásárolja az érdi 17946/1. hrsz-ú, 5648 m2 alapterületű, kivett üzem megjelölésű, természetben Érd, Sas u. 2. alatt fekvő ingatlant a hídmérleg, bálázógép és a töltőállomás kivételével az összes felépítményével (csarnok, hídmérlegakna) és tartozékával együtt. A Közgyűlés az adásvétel tárgyát képező Ingatlan vételárát annak minden természetes és törvényes tartozékaival így a csarnokkal és hídmérleg aknával - együtt, amennyiben az Adásvételi szerződés megkötésére január 2. napjáig sor kerül, úgy mindösszesen Ft, amennyiben március 31. napjáig sor kerül, úgy mindösszesen Ft, nettó összegben határozza meg. b) Az adásvételi szerződés megkötésétől az önkormányzat esetleges szerződésszegését kivéve kizárólag abban az esetben állhat el a tulajdonos legkésőbb november 15-ig, ha az.a.s.a Cégcsoport belső szabályzata szerint döntésre jogosult.a.s.a Abfall Servive AG (AT-2325 Himberg Hans Hruschk Gasse u. 9.) felügyelő bizottsága az adásvételt nem engedélyezi. 2.) a) április 1-től az 1.) pont szerinti végleges adásvételi szerződés megkötéséig Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 1.) pontban körülírt ingatlant a hídmérleg, bálázógép és a töltőállomás kivételével az összes felépítményével és tartozékával együtt bérbe veszi a tulajdonos Érd-Kom Kft.-től ,- Ft + ÁFA/hó bérleti díjért. b) Amennyiben az 1.) pont szerinti jogügylet jóváhagyását a tulajdonosi döntésre jogosult megtagadja, és emiatt az adásvétel nem jön létre, úgy a Bérbeadó a bérleti szerződést december 31-ig nem mondhatja fel. c) A szerződés aláírásával az ingatlan tulajdonosa december 31. napjáig elővásárlási jogot biztosít az Önkormányzat számára az ingatlanon. d) Amennyiben a tulajdonosi döntésre jogosult a jóváhagyásában a határozatban rögzített összegnél magasabb minimális vételárat ír elő, és az Eladó felé 3. személy által tett - a jóváhagyásban foglaltnak megfelelő, vagy annál magasabb összegű - vételi ajánlatra az Önkormányzat elővásárlási jogával nem él, akkor a Bérbeadó egy év felmondási idő mellett a bérleti szerződést jogosult felmondani. 3.) A Közgyűlés a 19/2013. (I.31.) számú határozatát visszavonja, és felkéri a Polgármestert, hogy az Önkormányzat évi költségvetésének tervezésekor a 2.) pont szerinti, a évi költségvetésének tervezésekor az 1.) pont szerinti jogügylet ellenértékét vegye figyelembe, és a bérleti és az adásvételi előszerződést az előterjesztés mellékletét képező szerződés főbb tartalmi elemeinek figyelembevételével írja alá. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert arra is, hogy az előszerződés alapján a végleges adásvételi szerződést aláírja. Határidő: a) az adásvételi előszerződés és a bérleti szerződés megkötésére március 31. b) a végleges adásvételi szerződés megkötésére március /2013. (II.28.) az Érd Kossuth u szám (hrsz: 15737/2) alatti ingatlan vagyonkezelői jogának visszavonásáról, illetve orvosi rendelő kialakításáról 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érdi Létesítmény Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság jogutódjának, az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságnak az érdi 15737/2 helyrajzi számú, lakóház, udvar megjelölésű, 545 m2 nagyságú, természetben Érd, Kossuth L. u szám alatti, ingatlanon fennálló vagyonkezelői jogát közös megegyezéssel megszünteti. 2. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése ezzel egyidejűleg az Érd, Arany J. u. 7. szám (tulajdoni lap szerint: Thököly I. u. 46.) alatti orvosi rendelő új székhelyeként az Érd, Kossuth L. u szám alatti, 15737/2 hrsz-ú ingatlanát jelöli ki. Az orvosi rendelő tényleges átköltöztetésére az ingatlan felújítását és átalakítását követően kerül sor. A felújítás várható költsége nettó 13,5 millió forint. 3. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a 2. pont szerinti összegnek a város évi költségvetésébe történő tervezéséről gondoskodjon. 4. Közgyűlés a határozat mellékletét képző beruházási célokmányt jóváhagyja, és felkéri a Polgármestert a szükséges jognyilatkozatok és intézkedések megtételére. Határidő: - a vagyonkezelői jog megszüntetésére vonatkozó megállapodás aláírására 30 nap az orvosi rendelő kialakítására július /2013. (II.28.) az Érd Megyei Jogú Város időszakra vonatkozó lakáskoncepciójáról szóló 52/2011. (II.24.) határozat módosításáról Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 52/2011. (II.24.) határozattal elfogadott, időszakra vonatkozó lakáskoncepciója táblázatának 46. sorát az alábbiak szerint módosítja: Sor-szám Cím Állapota 46. Béke tér 6/E. II.9. szerződés lejárt, kiürítés alatt Hasznosítási javaslat értékesítés Határidő: azonnal Megjegyzés piaci alapú értékesítés 4 5

4 II. Határozatok 54/2013. (II.28.) az Érd, volt katonai lőtér területére vonatkozó településrendezési tervek módosításához kapcsolódó Környezeti Vizsgálat lefolytatásáról, és a Környezeti Értékelés javasolt tematikájáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet (továbbiakban: kormányrendelet) 3. mellékletében meghatározott környezet védelméért felelős közigazgatási szervek előzetes véleményének figyelembevételével megállapítja, hogy az Érd, volt katonai lőtér területére készülő Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat módosításával kapcsolatban Környezeti Vizsgálat lefolytatása szükséges. A Közgyűlés a Környezeti Vizsgálathoz készítendő Környezeti Értékelés tematikáját - a kormányrendelet 4. számú mellékletének figyelembe vételével - a határozat mellékletében javasolja meghatározni azzal a kiegészítéssel, hogy a Kormányrendelet 7. (1) bekezdésében meghatározott eljárás folyamán az még a környezet védelméért felelős szervek ajánlásainak megfelelően változhat. A Környezeti Értékelés megállapításait, ajánlásait a Környezeti Vizsgálat lefolytatása illetve a Településszerkezeti Terv, és Helyi Építési Szabályzat módosításának elfogadása során megfelelő súllyal figyelembe kell venni. Jelen határozatot elfogadását követően nyilvánosságra kell hozni, és a helyben szokásos módon közzé kell tenni. Határidő: a közzétételre március 6., a kormányrendelet szerinti eljárás megindítására 15 nap 55/2013. (II.28.) egészségkártya vásárlásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a Dr. Card Kft-vel 6211 db ,- Ft+ÁFA összértékű egészségkártya megvásárlása céljából a határozat melléklete szerinti főbb tartalmi elemekkel kötendő szerződést aláírja. A Közgyűlés a vállalkozási díj fedezetéül az önkormányzat évi költségvetésének általános tartalékát jelöli meg. Határidő: a szerződések megkötésére: március 31. napja. 56/2013. (II.28.) szolgáltatási szerződés megkötéséről a Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft-vel hátrányos helyzetű munkavállalók részére nyújtandó álláskeresési és munkaerő közvetítő szolgáltatásra Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata január 1. napjától december 31. napjáig szolgáltatási szerződést köt a Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft-vel a munkaerő piacon hátrányos helyzetben lévő személyek részére történő munkaerő-piaci tanácsadás céljából. A Közgyűlés a város évi költségvetésében a feladat ellátására ,- Ft-ot biztosít, illetve az átmeneti gazdálkodás terhére a évi időarányos fedezetet biztosítja. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására, egyúttal felkéri, hogy a szükséges forrásnak a város évi költségvetésébe történő tervezéséről gondoskodjon. Határidő: a szerződés megkötésére 30 nap 57/2013. (II.28.) a testvérvárosi kapcsolatok ápolását szolgáló, Visegrádi Alap Kispályázatok (Small Grants) c. pályázathoz való csatlakozásról Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata úgy dönt, hogy részt vesz a Visegrádi Alap Kispályázatok Belekóstolás a Visegrádi Kultúrába c. projektben azzal, hogy a pályázatot Lubaczów Városa nyújtja be a Visegrádi Alaphoz. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vállal, mint partner, hogy a pályázat nyertessége esetén a város évi költségvetésének általános tartaléka terhére 300,- eurót biztosít a Belekóstolás a Visegrádi Kultúrába c. pályázathoz azzal, hogy a pályázat benyújtása az önkormányzat részéről további költséget nem igényel. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a projektben való részvételhez szükséges nyilatkozatok és dokumentumok aláírására és megküldésére. Határidő: azonnal 58/2013. (II.28.) a Dombos Fenyves Parkvárosi Településrészi Önkormányzat évi munkájáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dombos Fenyves Parkvárosi Településrészi Önkormányzat évi beszámolóját elfogadja. 59/2013. (II.28.) az Érdligeti Kutyavári Településrészi Önkormányzat évi munkájáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdligeti Kutyavári Településrészi Önkormányzat évi beszámolóját elfogadja. 60/2013. (II.28.) az Óváros - Érdligeti Településrészi Önkormányzat évi munkájáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Óváros Érdligeti Településrészi Önkormányzat évi beszámolóját elfogadja. 61/2013. (II.28.) a Parkvárosi Településrészi Önkormányzat évi munkájáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Parkvárosi Településrészi Önkormányzat évi beszámolóját elfogadja. 62/2013. (II.28.) a Tisztviselő és Újtelepi Településrészi Önkormányzat évi munkájáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Tisztviselő és Újtelepi Településrészi Önkormányzat évi beszámolóját elfogadja. 63/2013. (II.28.) a Tusculanum - Postástelep Településrészi Önkormányzat évi munkájáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Tusculanum Postástelep Településrészi Önkormányzat évi beszámolóját elfogadja. 64/2013. (II.28.) a települési folyékony hulladékkezelési közszolgáltatásról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a hulladékkezelési közszolgáltatást ellátó Szippant-Hat Konzorcium beszámolóját az Érd Megyei Jogú Városban évben végzett települési folyékony hulladékkezelési közszolgáltatásra vonatkozóan. Határidő: határozat közlésére azonnal 65/2013. (II.28.) az Oktatási és Művelődési Bizottság évi tevékenységéről Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Oktatási és Művelődési Bizottság évben végzett munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 66/2013. (II.28.) a volt lőtér területe szabályozási tervének módosításával kapcsolatosan a lakosság számára nyitva álló észrevételezési, véleményezési határidő meghosszabbításáról Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felkéri a Polgármestert, hogy a volt lőtér terület szabályozási tervének módosítása tekintetében a lakosság számára nyitva álló, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 9. (2) bekezdés szerinti észrevételezési határidőt további 15 munkanappal hosszabbítsa meg. Határidő: azonnal 6 7

5 III. Mellékletek 67/2013. (II.28.) az Érdi Sport Kft. új ügyvezetőjének megválasztásáról Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése, mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság törzstőkéjének 90%-os tulajdonosa Szántó Erzsébet Gizellát (an.: Ster Mária, szül: Csenger, , lakcím: 2030 Érd, Kócsag u. 44.) javasolja az Érdi Sport Kft. ügyvezetőjének megválasztani március 1-től határozatlan időtartamra. Az ügyvezető díjazását megbízási jogviszony keretében bruttó ,- Ft/hó összegben javasolja megállapítani. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az Érdi Sport Kft. taggyűlésén szavazatával a fentiek szerinti álláspontot képviselje, és a döntés végrehajtásához szükséges társasági szerződés módosítást aláírja. Határidő: azonnal dr. Ferencz Dóra jegyző helyett Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet aljegyző 68/2013. (II.28.) Önkormányzati hatósági ügy A DÖNTÉS NEM NYILVÁNOS! 69/2013. (II.28.) Önkormányzati hatósági ügy A DÖNTÉS NEM NYILVÁNOS! segesdi János alpolgármester Melléklet a Közgyűlés 48/2013. (II.28.) határozatához VAGYONKEZELÉSI szerződés (tervezet) amely létrejött egyrészről a Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata székhelye: 2030 Érd, Alsó u képviseli: T. Mészáros András, polgármester törzsszáma: adóigazgatási azonosító száma: bankszámlaszáma: statisztikai számjele: mint átadó (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ székhelye: 1055 Budapest, Szalay u képviseli: Sárközi Márta tankerületi igazgató adóigazgatási azonosító száma: Előirányzat-felhasználási keretszámla száma: ÁHT azonosítója: statisztikai számjele: mint átvevő (a továbbiakban: KIK) (a továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és napon a következő feltételekkel: ELŐZMÉNYEK A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 74. (1) bekezdése alapján január 1-jétől az állam gondoskodik - az óvodai nevelés, a nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése kivételével - a köznevelési alapfeladatok ellátásáról. A Kormány a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII.27.) Korm. rendelet 3. (1) bekezdése c) pontjában az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervként, ennek keretében az állami fenntartású köznevelési intézmények (a továbbiakban: intézmény) fenntartói jogai és kötelezettségei gyakorlására január 1-jei hatállyal a KIK-et jelölte ki. Az intézmény(eke)t a KIK működteti. Az Nkt. 76. (5) bekezdés a) pontja, valamint köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 8. (1) bekezdés b) pontja alapján az Önkormányzat tulajdonában levő, az intézmény(ek) feladatainak ellátását szolgáló ingatlan és ingó vagyon ideértve a taneszközöket, továbbá az intézmény(ek)ben levő eszközöket, felszereléseket, a KIK ingyenes vagyonkezelésébe kerül. A Felek a Törvény 13. (2) a) pontja alapján december 14-én átadás-átvételi megállapodást kötöttek, amelyben meghatározták a KIK ingyenes vagyonkezelésébe kerülő ingó és ingatlan vagyonelemek körét. 8 9

6 III. Mellékletek A szerződés tárgyát képező vagyonelemek vagyonkezelői joga gyakorlásának szabályait a Felek az alábbiak szerint állapítják meg: A szerződés tárgya 1. Az Önkormányzat vagyonkezelésbe adja, a KIK vagyonkezelésbe veszi a - 2. pontban körülírt ingatlanhányadok kivételével - az 1. számú mellékletben is felsorolt alábbi intézményeket: 1.1) Érdligeti Általános Iskola b) Érdi 12179/2 hrsz-ú, 5131 m2 nagyságú, kivett általános iskola, udvar megjelölésű, természetben 2030 Érd Diósdi út szám alatti ingatlanból, 95/100 ingatlan hányadot, c) Érdi 12179/1 hrsz-ú, 1966 m2 nagyságú, kivett beépítetlen terület megjelölésű, természetben 2030 Érd, Diósdi út alatti ingatlant 1/1 arányban, d) Érdi hrsz-ú, 3862 m2 nagyságú, kivett általános iskola, udvar megjelölésű, természetben 2030 Érd, Túr u. 5. szám alatti ingatlanból, 97/100 ingatlan hányadot. 1.2) Batthyány Általános Iskola a) Érdi 18223/6 hrsz-ú, m2 nagyságú, kivett általános iskola, udvar megjelölésű, cím megjelölése nélküli ingatlanból, 99/100 ingatlan hányadot, b) Érdi 18223/7 hrsz-ú, 3419 m2 nagyságú, kivett beépítetlen terület megjelölésű, természetben cím megjelölés nélküli ingatlant 1/1 arányban. 1.3) Kőrösi Csoma Általános Iskola a) Érdi 7303 hrsz-ú, 4660 m2 nagyságú, kivett általános iskola + napközi otthon megjelölésű, természetben 2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 21. szám alatti ingatlanból, 98/100 ingatlan hányadot, b) Érdi 7305/2 hrsz-ú, 930 m2 nagyságú, kivett lakóház, udvar megjelölésű, természetben Bajcsy-Zsilinszky út 13. szám alatti ingatlant 1/1 arányban, c) Érdi 7150/4 hrsz-ú, 2844 m2 nagyságú, kivett tornaterem, udvar megjelölésű, természetben Aggteleki u szám alatti ingatlant 1/1 arányban. 1.4) Kós Károly Szakképző Iskola Érdi 18870/1 hrsz-ú, 6942 m2 nagyságú, kivett középiskola, udvar megjelölésű, cím megjelölés nélküli ingatlanból, 97/100 ingatlan hányadot. 1.5) Vörösmarty Mihály Gimnázium a) Érdi 15253/3 hrsz-ú, m2 nagyságú, kivett gimnázium, diákotthon, udvar, egyéb épület megjelölésű, természetben 2030 Érd, Széchenyi tér 1. szám alatti ingatlanból, 99/100 ingatlan hányadot, b) Érdi 15253/4 hrsz-ú, 5654 m2 nagyságú, kivett beépítetlen terület megjelölésű, cím megjelölés nélküli ingatlant 1/1 arányban, 1.6) Gárdonyi Géza Általános Iskola Érdi hrsz-ú, m2 nagyságú, kivett általános iskola, óvoda, tanuszoda, udvar megjelölésű, 2030 Érd, Gárdonyi Géza utca 1/B. szám alatti ingatlanból, 54/100 ingatlan hányadot, azzal hogy a telekingatlan használata tekintetében a Felek a szerződés mellékleteként csatolt helyrajzi számú földrészlet használati megosztását feltüntető VÁZLAT-1 megnevezésű dokumentumot tekintik irányadónak. 1.7) Móra Ferenc Általános Iskola a) Érdi hrsz-ú, 2575 m2 nagyságú, kivett általános iskola megjelölésű, természetben 2030 Érd, Holló tér 1. szám alatti ingatlan 1/1 arányban, b) Érdi hrsz-ú 962 m2 nagyságú, kivett beépített terület megjelölésű, természetben 2030 Érd, Csóka utca 7/A. szám alatti ingatlant 1/1 arányban, c) Érdi 17724/1 hrsz-ú 2890 m2 nagyságú, kivett beépítetlen terület megjelölésű, természetben 2030 Érd, Csóka utca 2. szám alatti ingatlanból 85/100 ingatlan hányadot. 1.8) Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Érdi hrsz-ú 686 m2 nagyságú, kivett orvosi rendelő megjelölésű, természetben 2030 Érd, Bagoly utca 2/A. szám alatti ingatlant 1/1 arányban. 1.9) Teleki Sámuel Általános Iskola a) Érdi 3172/1 hrsz-ú 5320 m2 nagyságú, kivett általános iskola megjelölésű, természetben 2030 Érd, Törökbálinti út 1. szám alatti ingatlant 1/1 arányban, b) Érdi 3173/4 hrsz-ú 1809 m2 nagyságú, kivett általános iskola megjelölésű, természetben 2030 Érd, Iparos u szám alatti ingatlanból 85/100 ingatlan hányadot, 1.10) Bolyai János Általános Iskola a) Érdi 22633/4 hrsz-ú, 6811 m2 nagyságú, kivett általános iskola, udvar megjelölésű, természetben 2030 Érd, Erzsébet utca szám alatti ingatlanból, 96/100 ingatlan hányadot, b) Érdi 22633/3 hrsz-ú 3134 m2 nagyságú, kivett beépítetlen terület megjelölésű, cím megjelölés nélküli ingatlant 1/1 arányban, c) Érdi 22815/2 hrsz-ú, 1547 m2 nagyságú, kivett általános iskola, udvar és kazánház megjelölésű, cím megjelölés nélküli ingatlanból, 97/100 ingatlan hányadot, d) Érdi 22815/1 hrsz-ú 600 m2 nagyságú, kivett napközi, udvar megjelölésű, cím megjelölés nélküli ingatlant 1/1 arányban. 1.11) Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola a) Érdi hrsz-ú 2560 m2 nagyságú, kivett irodaház, udvar megjelölésű, természetben 2030 Érd Felső u. 33. szám alatti ingatlant 1/1 arányban, b) Érdi 22781/A/1 hrsz-ú 45 m2 nagyságú, kivett öröklakás megjelölésű, természetben 2030 Érd Felső u. 45. alagsor 1. ajtó szám alatti ingatlant a hozzá tartozó 1293/10000 közös tulajdoni hányaddal 1/1 arányban, c) Érdi 22781/A/3 hrsz-ú 67 m2 nagyságú, kivett öröklakás megjelölésű, természetben 2030 Érd Felső u. 45. földszint 1. ajtó szám alatti ingatlant a hozzá tartozó 1925/10000 közös tulajdoni hányaddal 1/1 arányban, d) Érdi 22781/A/4 hrsz-ú 123 m2 nagyságú, kivett iskola megjelölésű, természetben 2030 Érd Felső u ajtó. szám alatti ingatlant a hozzá tartozó 3535/10000 közös tulajdoni hányaddal 1/1 arányban, e) Érdi 22781/A/5 hrsz-ú 26 m2 nagyságú, kivett raktár megjelölésű, természetben 2030 Érd Felső u ajtó szám alatti ingatlant a hozzá tartozó 747/10000 közös tulajdoni hányaddal 1/1 arányban. 2. A vagyonkezelési szerződés hatálya nem terjed ki az 1. számú mellékletben felsorolt intézmények főző- és tálaló konyháinak helyiségeire, azok valamennyi berendezésére és felszerelési tárgyaira, az Érdi hrsz-ú, ingatlanon elhelyezkedő tanuszoda és óvoda épületére, és az Érdi 3173/4 hrsz-ú ingatlanon elhelyezkedő KMB iroda és posta helyiségeire. 3. Az Önkormányzat vagyonkezelésbe adja, a KIK vagyonkezelésbe veszi bruttó értéken a 2. számú mellékletben felsorolt nagy értékű tárgyi eszközöket, ingóságokat, valamint a 3. számú melléklet szerinti kis értékű tárgyi eszközöket, ingóságokat. 4. Az Önkormányzat feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy az illetékes földhivatal az 1. pontban felsorolt ingatlanok ott feltüntetett - a 2. pontban körülírt helyiségek területével csökkentett - eszmei hányadára a KIK vagyonkezelői jogát bejegyezze. Felek jogai és kötelezettségei 5. A KIK vagyonkezelésében levő ingatlant a Pedagógiai Programban, az intézmény(ek) szervezeti és működési szabályzatában, házirendjében meghatározott feladatok ellátásának zavarása nélkül, az ott meghatározott tanítási időn kívül, az Önkormányzat a KIK-kel történt megállapodás alapján önkormányzati, egyéb helyi közösségi, kulturális rendezvények lebonyolítása céljából térítésmentesen használja. 6. A KIK biztosítja, hogy az Önkormányzat az önkormányzati, helyi közösségi, kulturális célú hirdetményeit az ingatlanban a közösen meghatározott helyen és módon, a KIK által meghatározott időtartamban kifüggesztheti. 7. A KIK-et a vagyonkezelésében levő vagyonnal kapcsolatban megilletik a tulajdonos jogai, és terhelik a tulajdonos kötelezettségei ideértve a számvitelről szóló törvény szerinti könyvvezetési és beszámoló-készítési kötelezettséget is azzal, hogy 10 11

7 III. Mellékletek a) a vagyont nem idegenítheti el, valamint - jogszabályon alapuló, továbbá az ingatlanra közérdekből külön jogszabályban feljogosított szervek javára alapított használati jog, vezetékjog vagy ugyanezen okokból alapított szolgalom, továbbá a helyi önkormányzat javára alapított vezetékjog kivételével - nem terhelheti meg, b) a vagyont biztosítékul nem adhatja, c) a vagyonon osztott tulajdont nem létesíthet, d) a vagyonkezelői jogot harmadik személyre nem ruházhatja át és nem terhelheti meg, valamint e) polgári jogi igényt megalapító, polgári jogi igényt eldöntő tulajdonosi hozzájárulást a vagyonkezelésében lévő vagyonra vonatkozóan hatósági és bírósági eljárásban sem adhat, kivéve a jogszabályon alapuló, továbbá az ingatlanra közérdekből külön jogszabályban feljogosított szervek javára alapított használati joghoz, vezetékjoghoz vagy ugyanezen okokból alapított szolgalomhoz történő hozzájárulást. 8. A KIK a vagyonkezelésében levő vagyont a központi berendezésekkel és felszerelésekkel együtt rendeltetésszerűen, a vagyonkezelési szerződésnek, a rendes gazdálkodás szabályainak megfelelően, a vagyonra vonatkozó biztonsági előírások betartásával, a közvagyont használó személytől elvárható gondossággal mások jogainak és törvényes érdekeinek sérelme nélkül jogosult birtokolni, használni, szedni hasznait. 9. Amennyiben a KIK a vagyonkezelésében levő vagyon hasznosítását másnak átengedi, a használó magatartásáért, mint sajátjáért felel. 10. A KIK viseli a vagyonkezelésében levő vagyonnal összefüggő költségeket, közterheket, díjakat, gondoskodik a vagyonvédelemről. 11. A KIK felelős az ingatlannal kapcsolatban, a tűzvédelmi, munkavédelmi és környezetvédelmi törvényekben és egyéb kapcsolódó jogszabályokban foglaltak betartásáért és betartatásáért. 12. A KIK köteles teljesíteni a vagyonkezelésében levő vagyonnal kapcsolatban a jogszabályban, illetve a vagyonkezelési szerződésben előírt nyilvántartási, adatszolgáltatási, és elszámolási kötelezettséget. 13. A vagyonkezelésbe adott vagyont, annak értékét és változásait a KIK nyilvántartja. Az érték nyilvántartásától el lehet tekinteni, ha az adott vagyontárgy értéke természeténél, jellegénél fogva nem állapítható meg. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a vagyon elsődleges rendeltetése szerinti közfeladat megjelölését is. A nyilvántartási adatok - a minősített adat védelméről szóló törvény szerinti minősített adat kivételével - nyilvánosak. 14. A KIK a használatában lévő vagyont érintő lényeges változásokat, a változás bekövetkezésétől számított 5 napon belül köteles jelenteni az Önkormányzatnak. 15. A KIK köteles az Önkormányzatot haladéktalanul értesíteni az ingatlan egészét fenyegető veszélyről és a beállott kárról, a tudomására jutott minden olyan tényről, adatról, körülményről, amely a vagyon rendeltetésszerű, zavarmentes használatát akadályozza, kár bekövetkezésével fenyeget, a vagyon nagyobb mérvű romlásához vezethet, valamint arról, ha őt jogai gyakorlásában harmadik személy akadályozza. 16. A KIK köteles tűrni, hogy az Önkormányzat a veszély elhárítására, a kár következményeinek megszüntetésére a szükséges intézkedéseket megtegye. 17. Az értesítés elmaradása vagy késedelme miatt bekövetkezett kárt, illetve költségnövekedést a KIK köteles viselni. 18. A KIK felel minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használat következménye. A nem rendeltetésszerű használat folytán keletkezett hibák kijavítása, károk megtérítése a KIK kötelezettsége függetlenül attól, hogy a bekövetkezett hiba, illetve kár alkalmazottjai, ügyfelei, az intézmény tanulói vagy az érdekkörében eljáró személy magatartására vezethető vissza. Nem terheli a KIK-et a kártérítési kötelezettség, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy adott helyzetben a közvagyon használójától elvárható. 19. Az Önkormányzat a KIK-től követelheti a vagyonkezelésbe adott vagyon rendeltetés-, illetve szerződésellenes használatának megszüntetését. Ha a KIK a rendeltetés-, illetve szerződésellenes használatot az Önkormányzat felhívása ellenére tovább folytatja, az Önkormányzat kártérítést követelhet. 20. A KIK gondoskodik a vagyonkezelésében levő vagyon értékének, állagának megóvásáról, karbantartásáról, a szükséges felújítások, pótlások, cserék kivitelezési munkálatainak elvégzéséről, elvégeztetéséről így az ingatlanban levő központi berendezések, az ezekhez csatlakozó vezetékrendszerek munkaképes állapotának biztosításáról, az átvételkori állapotnak megfelelő szinten tartásáról. 21. A KIK a saját költségén az Önkormányzat előzetes írásbeli engedélye alapján jogosult a) a vagyonkezelésében levő ingatlant átalakítani, illetőleg a falak, a mennyezet, vagy a padlózat megbontásával, tárgyaknak azokhoz történő rögzítésével járó műveletet, b) az elszámolt értékcsökkentést meghaladó, annak értékét növelő beruházást, felújítást végezni. 22. A beruházás, felújítás értékét a KIK-nek bizonylatokkal kell igazolnia és azokról évente írásban be kell számolnia az Önkormányzatnak. 23. A KIK az ingatlanban riasztórendszert, telefonos és számítógépes hálózatot építhet ki emeletek összekötésével együtt. Erről előzetesen köteles az Önkormányzatot írásban tájékoztatni. 24. A KIK jogosult az ingatlant saját berendezéseivel ellátni, e berendezések felett szabadon rendelkezhet, és a szerződés megszűnése esetén ezeket saját tulajdonaként elszállíthatja, köteles azonban az eredeti állapotot saját költségén helyreállítani. 25. Az Önkormányzat az ingatlanban lévő, a KIK tulajdonát képező vagyontárgyakért felelősséget nem vállal. 26. A KIK vagyonkezelésébe adott, a köznevelési feladat ellátáshoz véglegesen feleslegessé vált vagyont beleértve a rendeltetésszerű használat mellett elhasználódott vagy elavult eszközöket is 20 napon belül köteles az Önkormányzat részére visszaadni, aki köteles azt visszavenni. A KIK a rendeltetésszerű használat mellett elhasználódott vagy elavult eszközök kivételével az egyéb vagyont rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban köteles visszaadni az Önkormányzatnak. 27. Tulajdonosi ellenőrzés Az Önkormányzat, mint tulajdonos évente legalább egy alkalommal ellenőrzi, a nevelő-oktató munka, illetve a KIK működésének zavarása nélkül, előzetes étesítés alapján a vagyonkezelésbe adott önkormányzati vagyonnal való gazdálkodást, a vagyon rendeltetésszerű használatát. Az ellenőrzés során az Önkormányzat képviselője jogosult a) a KIK használatában álló ingatlan területére, illetve KIK által használt irodai és egyéb célú helyiségeibe belépni és ott tartózkodni, b) az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó iratokba és más dokumentumokba, elektronikus adathordozón tárolt adatokba a külön jogszabályokban meghatározott adat- és titokvédelmi előírások betartásával betekinteni, c) a KIK alkalmazottjától írásban vagy szóban felvilágosítást, információt kérni, d) az átadott ingó vagyontárgyak meglétét és állagát ellenőrizni. Az Önkormányzat az ellenőrzés megállapításairól értesíti a KIK-et, továbbá, amennyiben megállapításai annak hatáskörét érintik, az Állami Számvevőszéket is. Működési költségek viselésének szabályai 28. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a vagyonkezelésébe kerülő ingatlanok tekintetében a KIK önállóan szerződik a közüzemi szolgáltatókkal március 31-ei hatállyal. A vagyonkezelési szerződés 2. pontjában felsorolt jelen szerződés hatály alá nem tartozó önálló mérőórával felszerelt ingatlanrészek közüzemi díjait a helyiségek használói közüzemi szerződés alapján közvetlen fizetik meg a szolgáltató felé. Azon ingatlanrészek esetében, ahol az önálló mérőórák kialakítása még nem történt meg, vagy technikailag nem megoldható a kiépítésük a KIK az ingatlanrész használójával alapterület illetve légköbméter alapján megállapodik a közüzemi költségek arányos átszámlázásában. 29. Az Önkormányzat a vagyonkezelésbe adott ingatlanok tekintetében a január 1. és március 31. között keletkező közüzemi díjakat jogosult egy összegben legkésőbb április 15-ig leszámlázni a KIK felé. A KIK köteles a leszámlázott közüzemi díjakat 15 napon belül az Önkormányzat részére átutalni. A szerződés megszűnése 30. A szerződést Felek január 1-jétől határozatlan időtartamra kötik. A szerződés megszűnik, ha az állami köznevelési feladat ellátása a vagyonkezelésbe adott ingatlanban megszűnik. 31. A KIK a vagyonkezelői joga megszűnése esetén, a megszűnése napjától számított 20 napon belül köteles az ingatlant kiüríteni és azt rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban az Önkormányzat részére visszaadni

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a jegyző általános helyettese Megállapodás jóváhagyása (KLIK összevont szerződés)

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a jegyző általános helyettese Megállapodás jóváhagyása (KLIK összevont szerződés) RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a

Részletesebben

2015. július 23-i rendkívüli ülésére

2015. július 23-i rendkívüli ülésére 1. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére Tárgy: A szakképzési rendszer átalakításához kapcsolódóan

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2013. február 25-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2013. február 25-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 25-i ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola állami fenntartásba kerülésével kapcsolatos használati

Részletesebben

KIVONAT. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata

KIVONAT. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata KIVONAT Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata 1./ Újtikos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Javaslat az Újtikos Község Önkormányzata által A 155734. számú igénylésazonosítójú,

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 114-123 /2012. (XII. 27.) számú határozatok.

Részletesebben

Tartalom. 2012. Február 29.

Tartalom. 2012. Február 29. Érdi II. évfolyam. 3. szám 2012. Február 29. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 5/2012. (II.29.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata nemzetgazdasági szempontból

Részletesebben

Páka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014 (V.31.) önkormányzatai rendelete Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Páka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014 (V.31.) önkormányzatai rendelete Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Páka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014 (V.31.) önkormányzatai rendelete Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Páka Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat 40/2012 (XII.20.) Önk. RENDELETE Nagykálló Város nemzeti vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Nagykálló Város Önkormányzat 40/2012 (XII.20.) Önk. RENDELETE Nagykálló Város nemzeti vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Nagykálló Város Önkormányzat 40/2012 (XII.20.) Önk. RENDELETE Nagykálló Város nemzeti vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Nagykálló Város Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011.

Részletesebben

Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 33/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályairól

Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 33/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályairól Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 33/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályairól Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. december 10-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. december 10-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. december 10-i ülésére Tárgy: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 6/2007. (III.29.) önkormányzati rendelet módosítása...

Részletesebben

RENDELET AZ ELISMERŐ CÍMEK ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSÁNAK RENDJÉRŐL

RENDELET AZ ELISMERŐ CÍMEK ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSÁNAK RENDJÉRŐL RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti :Hutter Jánosné jegyző

Részletesebben

Javaslat. Ózd Kistérség Többcélú Társulása és Borsodbóta Község Önkormányzata közötti megállapodás elfogadására

Javaslat. Ózd Kistérség Többcélú Társulása és Borsodbóta Község Önkormányzata közötti megállapodás elfogadására Javaslat Ózd Kistérség Többcélú Társulása és Borsodbóta Község Önkormányzata közötti megállapodás elfogadására Ózd, 2015. február 4. Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke Előkészítő: ÓTSZEGYII igazgatója

Részletesebben

Tartalomjegyzék I. A szabályzat célja... 3 II. Az intézmények jogállása... 5 III. A költségvetés tervezése... 7 IV. Létszám- és bérgazdálkodás... 11 V. Állami vagyonnal való gazdálkodás... 11 VI. Kötelezettségvállalás

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. november 27. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. november 27. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 372/2014.(XI.27.) Kt. határozat Tárgy: 2014. november 27-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Molnár Áron napirendjavaslatát az alábbiak szerint:

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata vagyonáról és a vagyonelemek feletti tulajdonosi

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 21/2012 (X.19.) önkormányzati rendelete

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 21/2012 (X.19.) önkormányzati rendelete MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2012 (X.19.) önkormányzati rendelete Mátészalka Város Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról (egységes

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 6/2012 (II.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról módosította: 20/2012. (IV.27) önkormányzati rendelet 34/2012. (VI.29.)

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. /2012.(..) önkormányzati rendelete. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. /2012.(..) önkormányzati rendelete. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /2012.(..) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Tiszabura Községi Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 6/2013./III.14./ Ök. Rendelet Tiszabura Község Önkormányzatának

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete. Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete. Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen Pécs 2011. Hatályos: 2013. november 14. napjától 1 Preambulum...

Részletesebben

I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja

I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja 21 november 3. Érdi I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 75/21 (XI.3.) önkormányzati rendelet az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 21 évi költségvetéséről

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól Kiskunhalas Város Önkormányzata

Részletesebben

A képviselő-testület 2012. január 30-i ülésén hozott döntések:

A képviselő-testület 2012. január 30-i ülésén hozott döntések: A képviselő-testület 2012. január 30-i ülésén hozott döntések: 3/2012. Kth. Munkaterv módosítása és napirend elfogadása 4/2012. Kth. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városi Bölcsőde

Részletesebben

Tököli Tükör melléklete 1. szám 2015. április

Tököli Tükör melléklete 1. szám 2015. április Tököli Tükör melléklete 1. szám 2015. április 2014. december 18-i képviselő-testületi ülés határozatai Tököl Város Képviselő-testülete 1) az Önkormányzatnál, az intézményekben, illetve a Polgármesteri

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok fenntartói jogának átadásához

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám:34520/2013. Javaslat a Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület TEMI Könyvtár könyvtári dokumentumállományának, pályázatainak és a pályázatokhoz kapcsolódó eszközök

Részletesebben

XIX. évfolyam 3. szám 2009. június 24. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA

XIX. évfolyam 3. szám 2009. június 24. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA XIX. évfolyam 3. szám 2009. június 24. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ Z-1/2009. (VI. 19.)

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E 1 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI...9-18 oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI....19-15

Részletesebben