Az ülés egyik programpontja a parkolási

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az ülés egyik programpontja a parkolási"

Átírás

1

2 AKTUális 2 galántai újság A városi képviselőtestület 8. ülése Az ülés egyik programpontja a parkolási díj bevezetése volt a városi hivatal épülete mögött, ill. a JAS lakótelepen. A határozati javaslat viharos vitát váltott ki a képviselők körében. A képviselők egyik csoportja határozottan támogatta a javaslatot, míg néhány képviselő kritikával illette a javaslat kidolgozását. A fizetett parkolás bevezetését támogató képviselők fő érve az volt, hogy ez bevételt jelentene a városi kasszában, s egyúttal kezdő lépésként szolgálhatna a városközpontban való parkolás megoldásához is. Az ellenzők azzal érveltek, hogy egy ilyen részmegoldás bonyodalmakat okozhat a közeli parkolóhelyeken, de a parkolási díj bevezetésének gondolatától a jövőben ők sem zárkóznak el. A következő pont Eduard Šebonak a területrendezési terv módosítására irányuló kérelme volt. A vállalkozó egy áramtermelésre szolgáló biogázüzemet szeretne kialakítani a városhoz tartozó Nemesnebojsza területén. A képviselők kétségbe vonták, hogy a biológiai anyagok feldolgozása során alkalmazott technológiának köszönhetően a létesítmény nem fog bűzt árasztani, ami megkeserítheti a környéken lakók életét. A következő tényező, amely közrejátszott a döntéshozatalban, Miriam Károlyiovától, a városi hivatal beruházási osztályának vezetőjétől származó információ volt, miszerint a beadványból hiányzott, hogy pontosan milyen típusú biogázüzemet szeretne Eduard Šebo felépíteni. Peter Aštary A megyebál bevételét a galántai kórház kapja Anagyszombati kerület báli szezonjának legkimagaslóbb eseménye a VI. Megyebál volt. A bált a jótékonyság jegyében rendezték meg. Az elmúlt évekhez hasonlóan a bevételt idén is nemes célokra fordították. Az Ajándék Alapítvány (Nadácia Dar) évek óta működik, és dicséretre méltó, hogy azokon segítünk, akik erre a leginkább rászorulnak. mondta Tibor Mikuš, a Nagyszombati Kerületi Önkormányzat (TTSK) elnöke. A 3000 eurós csekket idén a galántai Szent Lukács Kórház igazgatója, Ján Stratinský, vehette át. Manapság minden egyes eurónak hasznát veszszük az egészségügyben. Ebből a pénzből speciális matracokat vásárolunk, melyeket szétosztunk az egyes osztályokon. (Forrás: a TTSK sajtóközleménye) A évi beavatkozási tevékenység kiértékelése városi főépítész a képviselőknek azt mondta, hogy a biogázüzem technológiáját nem, de a területrendezési terv módosítását támogatják. A befektetőnek pedig a felsőbb szerveknél kell kérni a technológia jóváhagyását tekintettel annak a környezetre kifejtett hatásaira. A képviselők ennek ellenére nem hagyták jóvá a területrendezési terv módosítását. A képviselők nem támogatták a városi ingatlanok az idősek napközi otthonai kezelésének átruházását a Pátria Nyugdíjas Otthonra. Egyetértettek Peter Závodský képviselő véleményével, miszerint a napközi otthonokat továbbra is a városi hivatal szociális osztályának kellene kezelni. Egy magánszemély városi földterület megvásárlása iránti kérelmet nyújtott be. Az ok az volt, hogy utólag 22 m2-rel ki kellett bővítenie az épülő ingatlant, mivel az nem felelt meg a tűzbiztonsági előírásoknak. Az utólagos bővítésre a város tulajdonában található területen került sor. Horváth Zoltán képviselő megjegyezte, hogy egy városi telek megszerzésének legegyszerűbb módja, ha beépítjük azt. A képviselő-testület megbízta a városi főellenőrt, hogy vizsgálja ki e városi telek engedély nélküli beépítésével kapcsolatos eljárást. A kérvényezővel a városi hivatal bérleti szerződést köt. A képviselők nem hagyták jóvá azt a kérelmet sem, miszerint a kérvényező meghatározatlan időre szóló bérleti szerződést kötött volna a várossal abból a célból, hogy konyhát építsen a meglévő lakóépülethez. Ezt a városi képviselő-testület mellett működő illetékes bizottságok is megvitatták. A pénzügyi és vagyonkezelési bizottság elutasította a kérvényt. A beruházási bizottság álláspontját Fekete László bizottsági elnök utólag, a testület ülésén hozta nyilvánosságra. A bizottság javasolta a javaslat beterjesztését a képviselő-testület elé, mivel nem voltak kellőképp tájékoztatva arról, hogy nem lakáscélú épületről van szó, melyben több család is lakik. A bizottság tagjaival folytatott konzultációt követően Fekete László elhatárolta magát a bizottság eredeti álláspontjától. Végül a városi főellenőr a képviselők elé terjesztette a magán- és jogi személyek által 2011-ben a városi hivatalhoz benyújtott panaszainak kezeléséről szóló jelentését. Ebben az időszakban három panasz érkezett a városi hivatalhoz. Az egyikben a panaszos rámutatott az építési törvény megszegésére. A panasz a városi hivatal egyik vezető beosztású alkalmazottját, konkrétan az építésügyi hatóság vezetőjét érintette. A főellenőr véleménye szerint ebben az esetben hatáskörrel való visszaélés történt. A polgármester úgy határozott, hogy azután tesz csak konkrét lépéseket, miután elkészül a kerületi építésügyi hatóság álláspontja, melyhez az említett panaszt továbbították. A másodikban a behajtási tilalom városi rendőrök általi megszegését tette szóvá a panaszos. Megállapítást nyert, hogy a községi (városi) rendőrségről szóló törvény értelmében a városi rendőröknek szolgálatteljesítés közben jogukban áll szolgálati autóval tiltott területre behajtani. Ezt lehetővé teszi számukra a közúti közlekedésről szóló törvény. A harmadik panasz tárgya a személyiségi jogok megsértése volt az anyakönyvi hivatal egyik munkatársa által. Az ügyet kivizsgálták, és kiderült, hogy a panasz indokolatlan volt. AGalántai Járási Tűzvédelmi és Műszaki Mentőszolgálat (OR HaZZ Galanta) egységei 2011-ben a járás területén belül összesen 457 esetben intézkedtek különböző események kapcsán. A 457 esetből 212 alkalommal tűzesethez (46,4%), 15 alkalommal beavatkozás nélküli tűzesethez (3,3%), 95 esetben műszaki mentéshez (20,8%), 109 esetben balesethez (23,9%), 16 alkalommal pedig ökológiai kármentéshez (3,5 %) riasztották őket. Tíz alkalommal (2,2 %) téves riasztás történt. A évi beavatkozások kapcsán 217 felnőttet, 27 gyermeket, 111 sérült felnőttet, 12 sérült gyermeket és 11 elhunyt felnőttet tartanak nyilván. A legnagyobb arányban közlekedési balesetekhez riasztották tűzoltóinkat, s ezek során volt a legtöbb sérült, ill. halott. A galántai tűzoltóállomás egységei 224 esetben, a szeredi tűzoltóállomás egységei pedig 203 esetben vonultak ki. Az egységek 30 alkalommal közösen végezték munkájukat, többnyire nagy kiterjedésű tüzek, ill. komolyabb közlekedési balesetek során. Kováč Stanislav főhadnagy, műszaki szakértő (OR HaZZ Galanta)

3 2012. március 3 AKTUális Új köntösben a hódi közösségi ház Befejeződtek a hódi napközi otthon felújítási munkálatai. A padló, a festés és a vezetékek felújítására Galánta Városának és több szponzor segítségének köszönhetően került sor. A munkálatok összköltsége 11 ezer euró volt. Jelentős segítséget nyújtottak az önkéntesek, valamint a polgári bizottság és a nyugdíjasklub tagjai is. A felújított napközi otthon átadására a nyugdíjasklub éves taggyűlésével egyidőben, ünnepélyes keretek közt, február 14-én, kedden, került sor. A meghívást elfogadta Maťašovský László polgármester, Fekete László alpolgármester, Ján Nemašík, a Samsung vállalat képviselője, Csemez Henrietta városi elöljáró, valamint a városi hivatal néhány dolgozója is. A városi hivatal közbenjárásával a Samsung vállalat egy televíziót ajándékozott a napközi otthonnak, melyet a vállalat képviselője adott át a jelenlévőknek. Több mint öt év után került sor a falakban lévő elektromos vezetékek felújítására is. A régi parkettát, mely alatt homokból volt a szigetelés, új padlózat váltotta fel. Sokan nyújtottak segítő kezet, akik számára nem közömbös a napközi otthon sorsa. A felújított helyiségek így továbbra is méltón szolgálhatják eredeti céljukat, de lehetőség nyílik egyéb társadalmi és kulturális események megrendezésére is ebben a városrészben. Napjainkban a nyugdíjasklub tagjain kívül itt találkoznak a zumba kedvelői is, de a helyi óvoda is számtalan rendezvényt szervez a gyerekek számára. Az illetékesek álma egy itt működő ifjúsági klub megalapítása. A hódi nyugdíjasklubnak jelenleg 60 tagja van. Tavaly több érdekes rendezvényt szerveztek, mint pl. a Kedvenc süteményem elnevezésű verseny. A klubtagok ellátogattak a nyitrai Gardenia kertészeti kiállításra, kirándultak a csehországi Lednicébe, s megnézték a vranovi víztározót is. Szencsén (Podhájska) élvezhették az ottani gyógyvíz jótékony hatásait. Megemlékeztek az Anyák napjáról és az Idősek hónapjáról is. Kollers Marek Pályázat Galánta Városa pályázatot hirdet: a Galántai Városi Hivatal Iskolaügyi, Kulturális és Sportosztályának osztályvezetői posztjára Képesítési követelmények: II. fokú főiskolai végzettség pedagógiai szakirány az 596/2003-as számú állami oktatásügyi igazgatásról és az oktatásügyi önkormányzati szervekről szóló törvény 7. (3) bekezdése Pályázati követelmények: közigazgatásban vagy államigazgatásban szerzett minimum 5 éves szakmai gyakorlat (előny a vezetői gyakorlat) pedagógusi munkakörben szerzett minimum 5 éves szakmai gyakorlat (előny a vezetői gyakorlat) közigazgatásra, iskolaügyre, kultúrára és sport területére vonatkozó jogszabályok ismerete a közigazgatás keretén belül a város általános érvényű rendeleteinek és stratégiai dokumentumainak ismerete az elbírálásnál számít az első, ill. második atesztáció, valamint vezető pedagógiai beosztásra előkészítő tanfolyam abszolválása szakértelem oktatásügyi pénzügyi elemzések, koncepciós és stratégiai dokumentumok kidolgozása terén szervezési és kommunikációs készség, önállóság megfelelő stresszkezelő képesség erkölcsi és polgári feddhetetlenség előny a magyar, angol, német nyelv ismerete B kategóriás jogosítvány belépés legkésőbb július 1. A pályázatnak a következő iratokat és igazolásokat kell tartalmaznia: a pályázatban való részvételi kérvény szakmai önéletrajz, mely tartalmazza az eddigi munkahelyeket, ill. a betöltött munkaköröket 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a legmagasabb végzettséget igazoló dokumentum hitelesített másolata képzettséget, szakképzettséget igazoló okmányok becsületbeli nyilatkozat a jogképességről az egészségügyi alkalmasságot igazoló becsületbeli nyilatkozat becsületbeli nyilatkozat arról, hogy a pályázatban feltüntetett valamennyi adat valós a pályázó írásos beleegyezése személyi adatai feldolgozására a 428/2002 számú személyi adatvédelemről szóló törvény értelmében. A pályázatok benyújtási határideje március 31. A meghallgatásra kizárólag azok a pályázók kapnak meghívást, akik teljesítették a pályázati feltételeket, s a meghatározott időpontig leragasztott borítékban, melyre ráírták: Výberové konanie vedúci Oddelenia školstva, kultúry a športu neotvárať, minden szükséges iratot benyújtottak. Ezeknek a pályázóknak legkésőbb hét nappal a meghallgatás kitűzött időpontja előtt írásos meghívót küld a pályázat kihirdetője. Mgr. Maťašovský László polgármester Galánta, január 31.

4 Innen-onnan 4 galántai újság Galánta a prágai idegenforgalmi kiállításon Fiatal építészek kiállítása február 23-án délután a neogótikus kastély északi szárnyában került sor a Szlovák Műszaki Egyetem Építészmérnöki Kara hallgatóinak munkáiból összeállított kiállítás megnyitójára, mely a Galánta jövőképe címet viseli. A kiállítás fővédnöke Galánta Város polgármestere, Maťašovský László, szakmai felelőse Michal Šarafín, a Szlovák Műszaki Egyetem professzora. A kiállítás a város és az egyetem között létrejött együttműködési megállapodás alapján valósult meg, s fő célkitűzése volt, hogy Február 9. és 12. között került megrendezésre Prága egyik városrészében, Holešovicén, a Holiday World nemzetközi idegenforgalmi kiállítás 21. évfolyama. A vásár fővédnöke Kamil Jankovský cseh regionális fejlesztési miniszter volt. A vásár területén ezzel egyidejűleg zajlott a Top Gastro gasztronómiai vásár 6. évfolyama, melyet a Csehországi Szállodák és Éttermek Szövetsége, valamint a Csehországi Szakácsok és Cukrászok Szövetsége szervezett. A harmadik vásár pedig a Golf Show 17. évfolyama volt. A rendezőknek e három vásár egyidejű megrendezésével az volt a céljuk, hogy rámutassanak az utazás, a golf és az étkezés közötti kapcsolatra, s mindezt átfogó módon szemléltessék a szakmai és a laikus látogatóknak. A Holiday World és a Golf Show teljes egészében betöltötte az Ipari Palotát és a 130 méter hosszú Vásárcsarnokot is. 47 ország kiállítói mintegy húszezer négyzetméternyi területen mutatták be kínálatukat. A vásárra látogató volt kíváncsi. A Holiday World és a Golf Show vásárokon összesen 725 kiállító és 28 turisztikai egyesület mutatkozott be. A rendezvénynek az első napokban szakmai látogatója volt. Galánta Városa a Szlovák Idegenforgalmi Ügynökség nemzeti standján képviseltette magát. Ugyanitt mutatkozott be Pozsony, Kassa, Gyetva, Magas-Tátra, Nagymegyer, Zuberecz (Zuberec), s a fürdőváros, Felsőzúgó (Vyšné Ružbachy), több lehetséges megoldást kínáljon az építészet és a várostervezés szempontjából, így képet kapjunk a város jövőbeli arculatáról, s tudjuk eldönteni, hogyan és mit építsünk Galántán. A rendezvényen néhány ígéretes fiatal építésznek, ill. hatodik évfolyamos építészhallgatónak a munkái kerültek bemutatásra. A fiatalok szemléltették az elképzeléseiket néhány kiválasztott városrészre vonatkozóan, mint pl. a városközpont, valamint annak sétálóutcává alakítása, lakásépítési lehetőségek a Kolónia városrészben, természeti környezetben található földterületek sportolásra és szabadidős tevékenységekre való kihasználása, stb. Néhány lehetőséget maketteken is láthattak az érdeklődők. A jövőkép projektje stratégiai válaszokat adhat a város építészeti arculatára vonatkozóan, de arra is, hogy miképp lehetne szabályozni az építkezéseket annak érdekében, hogy Galánta a szép házak városa legyen. Egyúttal összhangot teremt a jelenlegi és a leendő környezet között. Egy szép városnak mindig vannak építészeti szabályai. A diákok javaslatai vitatémaként szolgálnak, s alapját képezik valami újnak, ami tiszteletben tartja a régit. A Galánta jövőképe projekt bemutatja, hogy lelhetünk rá az építészet szebbik arcára. A kiállítás március közepéig tekinthető de nem hiányoztak a Nagyszombat, a Trencsén és a Nyitra Megyei Önkormányzatok bemutatkozó kiállításai sem. Az idei vásár újdonságának számított, hogy indonéziai, malajziai, Fülöp-szigeteki és thaiföldi kiállítók is eljöttek Prágába, de képviseltette magát Kuba, Tanzánia, Seychelleszigetek, Brazília, Srí Lanka és Namíbia is. Az idei Holiday World társszervezője a Dominikai Köztársaság volt. A vásár ideje alatt a Szlovák Idegenforgalmi Ügynökség standján a Zlaté husle zenekar muzsikált. Az érdeklődők különböző kézműves termékeket - kukoricacsuhéból készült tárgyakat és fametszeteket - láthattak, s megkóstolhatták a jellegzetes szlovák ételkülönlegességeket is. A látogatók a legnagyobb érdeklődést a műemlékek, a kerékpárutak, a gyógy- és élményfürdők, valamint a szálláshelyek iránt tanúsítottak. Morovičová, Zuzana Galántai Városi Hivatal Fotó: Galántai Városi Hivatal meg a neogótikus kastély északi szárnyában. Ing. Károlyiová Miriam, a Galántai Városi Hivatal Környezetvédelmi és Beruházási Osztályának vezetője Ing. Aštary Peter, városi főépítész Tudáspróba ASZNF Lakótelepi Alapiskola a harmadik osztályos tanulók számára tudáspróbát szervezett Galánta első írásos említésének 775. évfordulója alkalmából. A tanulók Galánta Városa által bebiztosított emléktárgyakat kaptak ajándékba. A legügyesebb csapatok az okleveleken kívül értékes nyereményekkel térhettek haza.

5 2012. március 5 Innen-onnan Vidám pillanatok a beíratások során Galántán közel 200 gyereket írattak be szüleik az alapiskolák 1. évfolyamába. Sokan közülük már előre eldöntötték, hogy a négy alapiskola közül melyiket válaszszák gyermekük számára. A döntéshozatalkor több szempont is közrejátszott. Bár mi már elköltöztünk Galántáról, de az anyósomék közel laknak az iskolához árulta el az egyik anyuka, aki kislányát a SZNF Lakótelepi Alapiskolába íratta. Egy másik anyuka azért íratta kisfiát a város legnagyobb alapiskolájába, mert annak idején ő is ide járt, sőt nagyobbik gyermeke is ide jár. Mióta kimaradtam, a tanárok nagy része kicserélődött, de még mindig jó pedagógusok tanítanak itt. Mi több, itt lakunk a lakótelepen, így a gyerekeknek közel van az iskola. Azoknak a szülőknek, akik a Kodály Zoltán Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolát választották, az anyanyelven való tanulás lehetősége volt a döntő szempont. Galántán ez az egyedüli lehetőség a magyar ajkú tanulók alapfokú oktatására. A szülők a legkisebb érdeklődést a Štefánik Alapiskola iránt tanúsították. Ezzel ellentétben a G. Dusík Alapiskola alsó tagozatán bevezetett Dalton módszer iránt Új főépítésze van Galántának Galánta Városa február l-jei hatállyal megbízási szerződést írt alá az új városi főépítésszel, Peter Aštaryval. Ki is Peter Aštary? 1986-ban végzett a Szlovák Műszaki Főiskola Építészeti Karán és 1992 között tervezőmérnökként dolgozott a pozsonyi Hydrostav vállalatnál. Négy hónapot töltött munkahelyi kiküldetésben Franciaországban, majd miután visszatért, a COOPEX Studio Galanta társaságnál helyezkedett el ben társalapítója volt az ADA atelier Galanta társaságnak, s itt dolgozott 2003-ig ben sikeres szakvizsgát tett, s 2003-tól minősített építészként, mint önálló tervező a g.a.m. tervező irodában dolgozik. Az új városi főépítész hetente egyszer, szerdán, fogadja majd a városlakókat, ill. érdeklődőket a városi hivatal épületében, 2. emelet 72. sz. ajtó. Ing. Károlyiová Miriam a Galántai Városi Hivatal Környezetvédelmi és Beruházási Szakosztályának vezetője Hogyan látja a város építészeti kultúráját az új főépítész? A város új főépítészeként szeretnék Önökkel megosztani néhány gondolatot arról, milyen témákkal szembesülök munkám kezdete óta, ill. milyen kérdésekkel fordulnak hozzám a lakosok. Az egyik téma a lakóházak külső szigetelése, a másik az Arli hotel típusú építkezésekkel kapcsolatos véleménynyilvánítás. A fő és legtragikusabb jellemzője a nagy mértékben végzett külső házszigeteléseknek az értelmetlen sokszínűség, mely távol áll a nagy volt az érdeklődés még a távolabb eső falvakból is. A tehetséges gyerekeknek egy bizottság előtt kellett bizonyítaniuk alkalmasságukat, s az egyszerű tesztkérdésekre adott, gyakran szellemes válaszok, kellemesen meglepték a bizottság tagjait. Az egyik kisfiú észrevette, hogy a tesztben hiányzik két sorszám. Ez viszont nem volt a teszt része. Mondtuk is neki, úgy látszik, mi már nem tudunk újat tanítani neki. Erre komoly arccal megjegyezte, hogy azért bizony vannak még bizonyos hiányosságai. mi építészeti kultúránktól, ha egyáltalán beszélhetünk építészeti kultúráról a múlt század hetvenes, nyolcvanas éveit illetően, amikor ezek a lakótelepek felépültek. De a lakóházak állnak, körülöttük kialakult az infrastruktúra és a zöldövezetek, kiépültek a kölcsönös kapcsolatok, melyeket összezavar a nem átgondolt homlokzat-felújítás és szigetelés, s ennek következménye, hogy az épületek egyáltalán nincsenek harmóniában egymással. Az építészet harmóniája tudat alatt befolyásol bennünket. Legyen az színbeli, formai vagy méretbeli összefüggés. Hogy lehetne rám pozitív hatással egy olyan szín, mely inkább tejcsoki reklámba való, vagy esetleg szúnyogriasztóként taszítja a szúnyogokat? Irritáló hatással van az idegrendszerre, melynek végeredménye kedvetlenség vagy gúny lesz. Mindannyiunk számára fontos a nemzeti kultúra, a kifinomultság és az önazonosság megőrzése. Nem akarunk idegen befolyást, amerikanizmust, csehizmust. Közben úgy vesszük tudomásul a városban zajló változásokat, mintha minket nem is érintenének. Említek egy példát: Moszkvai látogatásom során megfigyeltem, hogy az üzletek feliratain valamennyi világmárka cirill betűkkel van feltüntetve. Igaz, hogy olvashatatlan, de az önazonosság megóvásáról tanúskodik. Mi pedig elveszítjük identitásunkat, mivel következetlenek vagyunk a színek kiválasztásakor, s nem utolsósorban azért, mert olyan épületek építésére adunk engedélyt, melyek örökre rossz árnyékot vetnek majd a városközpontra. A száz évvel ezelőtt épült házak, de a most épülők is, az adott kor tanúi lesznek a társadalomról, tanúskodni fognak az adott időszakban élő emberekről. Akár azok az épületek is, melyekben most élünk, vagy amelyeket most építünk. Az irányítatlan színválasztás vagy építkezések engedélyezése nem odaillő helyeken nem tesz jót sem nekünk, sem az épületnek. Szomorú tényként fognak arról tanúskodni, hogy az építészet kultúrája elveszett. Olyan helyzetbe kerültünk, amikor az ár lett a döntő szempont. A beszállítók olyan színmegoldásokat javasolnak, melyek még egy átlagos szabványnak sem felelnek meg, s így kezdődik az építészet művészetének hanyatlása. Az épületek polisztirolba csomagolása és az oda nem illő színkompozíciók szomorúan tükrözik az ország, a lakóközösségek és a lakók gazdasági helyzetét. Mindez egyértelmű tanúbizonysága annak az ellentmondásos időszaknak, melyben élünk. Épületeinket a jövőben nem a gazdaságosság szempontjából fogják megítélni, hanem aszerint, hogy tükrözik-e majd a kort, melyben éltünk. A városban sétálva azt látom, hogy egyelőre még kompromisszumokra sem vagyunk képesek, sőt még arra sem, hogy értelmes üzenetet hagyjunk a jövő generációi számára. Nem szeretném, ha úgy tűnne, csak negatívan értékelem mindazt, ami körülvesz bennünket. Inkább csak arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy próbáljuk meg más szemmel nézni a körülöttünk zajló változásokat. Bízom benne, hogy szakmai tapasztalataim és észrevételeim segítenek abban, hogy pozitív üzenetet hagyjunk a jövő generációi számára. Minden észrevételt, javaslatot és véleményt örömmel fogadok a következő címen: Ing. Aštary Peter városi főépítész

6 Innen-onnan 6 Galánta Városa - Galántai Városi Hivatal, Béke tér 940/1, nyilvános üzleti pályázatot hirdet a Kereskedelmi Törvénykönyv sz. alapján nem lakáscélú helyiség bérbeadására. A versenypályázat tárgya a meghirdető tulajdonában lévő nem lakáscélú helyiség a Vajanský utca 909 sz. alatt (ARÉNA ruhabolt), melynek alapterülete 59,20 m 2. A helyiség kezelője a Bysprav kft. Galánta. A versenypályázat nyertesével a meghirdető meghatározott időre, azaz öt évre szóló szerződést köt április 1-től március 31-ig szóló időszakra. A bérlet célja: kereskedelmi vagy szolgáltatást nyújtó egység üzemeltetése, kivéve játékautomaták, fogadóirodák, éttermi és vendéglátói egységek üzemeltetése, valamint közerkölcsbe ütköző tevékenységek folytatása. Minimális bérleti díj: évi 100 / m 2 rezsiköltségek nélkül. A bérleti díjat a bérlő előre köteles kifizetni havi vagy negyedévi részletekben. A bérlet ideje alatt a bérleti díj évente valorizálódik az államilag jóváhagyott évközi infláció mértéke szerint. A helyiség megtekinthető március 12-én órától, vagy pedig a kezelővel egyeztetett időpontban. Pályázati feltételek: A versenypályázatra jelentkezhetnek azok a vállalkozók természetes és jogi személyek, akik a meghirdető pénztárába vagy a VÚB a.s. Galánta számlaszámára: /0200, VS /2012 befizettek 332 biztosítékot, legkésőbb március 26-án óráig. A pályázatnak tartalmaznia kell: 1. az üzleti tervet, bérlet célját és az évi bérleti díjra tett ajánlatot. A versenypályázatot a pályázó törvényes képviselője írja alá. A pályázatnak továbbá tartalmaznia kell a cég nevét, székhelyét, azonosító számát és bankszámlaszámát, 2. becsületbeli nyilatkozatot, miszerint a pályázó az ajánlat elfogadása esetén aláírja a bérleti szerződést, 3. az ipari engedély vagy a cégbizonylat 3 hónapnál nem régebbi hitelesített fénymásolatát, 4. a biztosíték befizetését igazoló dokumentumot. Egy jelentkező csak egy pályázatot nyújthat be. A versenyből kizárják azokat a jelentkezőket, akiknek tartozásuk van a várossal, illetve a város intézményeivel szemben. A pályázó ajánlati kötöttsége május 1-jéig áll fenn. A versenypályázatokat lezárt borítékban kell benyújtani a Galántai Városi Hivatal iktatójába, legkésőbb március 26-án óráig. A borítékra írják rá: Verejná súťaž Ul. Vajanského 909 galántai újság Nyilvános üzleti versenypályázat /2012 A városi rendőrség jegyzetfüzetéből február Avárosi rendőrség januárban egyéb tevékenysége mellett 258 szabálysértési ügyben is intézkedett. Ezek főleg közrend ellen elkövetett bűncselekmények voltak (éjszakai csendháborítás, közbotrány okozása, szemetelés, nyitvatartási idő megszegése, alkoholfogyasztás közterületen, stb.) Ezen kívül a környezetvédelem területén (illegális szemétlerakatok, kukázás, a környezet ürülékkel, ill. egyéb hulladékkal való szennyezése); s a közúti közlekedés biztonságának akadályozása terén (zöld területen való parkolás, fizetés nélküli parkolás, tiltott helyen való parkolás és a tiltó táblák figyelmen kívül hagyása) fordultak elő szabálysértések. A városi rendőrség 82 esetben kényszerítő eszközöket alkalmazott. A békés egymás mellett élés érdekében, ill. vagyon elleni bűncselekmények ügyében is gyakran intézkedtek rendőreink. Az elkövetőket figyelmeztetésben és pénzbüntetésben részesítették, illetve közigazgatási hatósági eljárást kezdeményeztek ellenük. Egy körözött személyt elfogtak. Három személyt előállítottak, akiket lopásokkal és betörésekkel gyanúsítanak. További intézkedés céljából átadták őket a Galántai Körzeti Rendőrkapitányság munkatársainak. Más ügyek, melyekben a városi rendőrség intézkedett az elmúlt hónapban: a D-Presszóban történt lopás (cigaretta és édesség); garázdálkodás a Tesco bevásárlóközpontnál; a Nová Doba Lakótelepi Óvodában történt lopás (élelmiszerek); mások vagyonának megkárosítása (gépjárművek szétvagdosott gumiabroncsai) az Észak lakótelepen és a Vajanský utcában; üzemanyaglopás, ill. az üzemanyagtartályok megrongálása (a kórház területén és a Forradalmi Lakónegyedben). Ezen bűncselekmények némelyikét sikerült megoldani, a többi ügy intézése még folyamatban van. Az elmúlt hetekben tekintettel a nagy hidegre a városi rendőrök a hajléktalanokról sem feledkeztek meg. A Patria Nyugdíjas Otthon vezetőségével való megegyezés alapján ezek az emberek éjszakai szállást, Azt a pályázót, aki nem teljesíti a verseny tartalmi és formális feltételeit, a meghirdető kizárja a versenyből. A pályázatok felbontása és kiértékelése: A pályázatok felbontására március 26-án órakor kerül sor a Galántai Városi Hivatalban. A nyertesről a verseny meghirdetője a városi képviselő-testület által kinevezett bizottság ajánlása szerint dönt. A pályázatok kiértékelésének kritériumai: a javasolt bérleti díj összege és a bérlet célja. Ha a pályázó a leadási határidő letelte után visszavonja az ajánlatát, a befizetett biztosíték a verseny meghirdetőjét illeti. Az elutasított pályázóknak a biztosítékot az eredmény kihirdetését követő 5 napon belül, a nyertesnek pedig a bérleti szerződés megkötését követő 5 napon belül fizeti vissza a verseny meghirdetője. A versenypályázat eredményét március 30-ig közlik a pályázókkal. A versenypályázat meghirdetője fenntart ja magának a jogot, hogy valamennyi pályázatot elutasítsa, vagy a versenypályázatot visszavonja. Galánta, február 27. Mgr. Maťašovský László polgármester valamint meleg ételt és italt kaptak az otthonban. Azoknak, akik ezt a lehetőséget elutasították, lehetővé tették, hogy az éjszakát a vasútállomás várótermében töltsék, mely ezekben a napokban korlátozás nélkül nyitva volt. A városi rendőrség járőrei a tanítási napokon rendszeresen segítették az iskolások átkelését a gyalogosátkelőkön, így gondoskodva biztonságukról. Befogtak 13 kóbor kutyát, melyeket ideiglenesen a városi közterület-fenntartó vállalat menhelyén helyeztek el. A közterületek tisztántartása érdekében 206 kutyatulajdonost ellenőriztek. A járőrök több alkalommal jelentettek szélsőséges időjárás okozta áramkimaradást, ill. meghibásodott közvilágítási lámpákat.

7 2012. március Galánta a geotermikus energia első számú hazai felhasználója Galánta 1996-ban Szlovákiában elsőként kezdett geotermikus energiával fűteni. A Geotermikus Közösségek elnevezésű projektnek köszönhetően napjaink legfejlettebb technológiáját használhatja egyéb innovatív energiahatékonysági intézkedésekkel együtt, melyeknek együttes célja a megújuló energiaforrások hatékony hasznosítása. A Geotermikus Közösségek az Európai Bizottság FP7 keretprogramján belül finanszírozott CONCERTO kezdeményezés projektjének a része. A geotermikus energia hasznosításával jelenleg az Észak lakótelepi lakások, a környéken lévő közintézmények, valamint a kórház épületének fűtését biztosítják. Amint a kinti átlaghőmérséklet -2 C alá süllyed, automatikusan bekapcsol a tartalék hőforrás (gázkazánok), mely elegendő hőenergiát biztosít. Ez a tartalékforrás abban az esetben is alternatív hőforrásként szolgál, mikor nem üzemelnek a geotermikus furatok. A nyári hónapokban a geotermikus energiát vízmelegítésre használják. A két geotermikus furat működését és a geotermikus víz mennyiségét számítógépes rendszer irányítja, mely biztosítja a melegvíz megfelelő hőmérsékletét, ill. a fűtési görbe által meghatározott (időjárás függvényében vezérelt) fűtési paramétereket. A projekt célja, hogy minél több épület legyen a geotermikus fűtési rendszerre csatlakoztatva, s ennek érdekében folyik a kutatás, miközben készül a visszasajtoló kút tervdokumentációja. Ez fontos lépés, mely megfelelő 7 Innen-onnan megoldást jelenthet környezetvédelmi szempontból, mivel manapság évente több mint m3 geotermikus szennyvíz folyik a Vágba. Az előzetes becslések és tanulmányok szerint a visszasajtoló kútnak köszönhetően a víznek mintegy százaléka jutna vissza a víztározóba. A geotermikus energiával fűtött épületekben a falak hőszigetelésével, ill. a G. Dusík Alapiskolában a nyílászárók cseréjével növelik az energiahatékonyságot. mondta Bergendi Tamás projektmenedzser. Összehasonlítás céljából kiválasztottak három egyforma hőszigetelt lakóházat (8-szintes, panel konstrukció), melyek hőfogyasztását egy automatizált rendszer fogja napi szinten követni. A lakóházakra napelemeket szerelnek, melyek megújuló energiaforrásként villanyáramot termelnek, s ezzel világítanak majd e lakóházak közös használati helyiségeiben. tette hozzá Bergendi Tamás. Minden hőszigetelt lakóházon egy kb. 1,5 kw teljesítményű fotovoltaikus áramtermelő rendszert helyeznek el. A projekt keretén belül az említett alapiskola épületére egy 5kW teljesítményű fotovoltaikus panel kerül, melynek köszönhetően évi 5300 kwh energiamegtakarítást lehet majd elérni. Rybársky Róbert Fotó: Rybársky Róbert Munkájuk során a járőrök néhány autóroncsot is elszállítottak. Az ilyen típusú szabálysértés megoldása hosszú időt vesz igénybe, mivel nehéz a tulajdonos kilétének a megállapítása. Az állami rendőrség, a munkaügyi hivatal és az iskolák képviselőinek közreműködésével az éjszakai órákban a bárokban végeztek ellenőrzéseket, melyek során a kiskorúak és a fiatalkorúak alkohol- és drogfogyasztására összpontosítottak. Az ellenőrzés során egy személyt előállítottak, vele szemben a munkaügyi hivatal, mint illetékes szerv, intézkedik. Végül szeretnénk megkérni Önöket, lakosokat, hogy legyenek figyelmesek környezetükre, s ha bármilyen bűncselekményt vagy nem kívánatos eseményt észlelnek, hívják a városi rendőrséget a 159-es vagy a es telefonszámon. Grell Miroslav városi rendőrparancsnok A városi rendőrök életet mentettek Galánta utcáin néhány hajléktalan él. A szélsőségesen hideg időjárás beköszöntével a városi rendőrök a szokásosnál nagyobb figyelmet szenteltek ezeknek az embereknek. A város olyan megoldást keresett, mellyel enyhíteni tudná a hideg okozta egészségügyi következményeket. A városi rendőrök az idei rendkívül hideg téli napokon, mikor a hőmérséklet nagyon alacsonyra süllyedt, rendszeresen ellenőrizték a hajléktalanokat rögtönzött hajlékukban. Az egyik ilyen ellenőrzés során egy elhagyatott házban emberre bukkantak. Mikor a rendőrök rátaláltak, már teljesen elhagyta az ereje, ráadásul a karja is el volt törve. Valószínű, hogy nem érte volna meg a reggelt, mivel a meteorológusok éjjelre nagy hideget jósoltak. Az arcán furcsa, görcsös kifejezés ült, s a vérében majd két ezrelék alkoholt mértek. A kihívott mentősök minden érintésére hangos nyögéssel reagált. Nem akart beszállni a mentőautóba. Pár nappal azelőtt már elutasította a kórházi kezelést. Ezúttal viszont a városi rendőrök, ill. saját egészségi állapota meggyőzte őt. Az elhagyatott házban egyedül maradt a barátja, aki úgy döntött, az éjszakát az éjjeli menedékhelyen tölti. A sérült férfinak az mentette meg az életét, hogy beleegyezett a kórházba való szállításba. Az elkövetkező hideg napokat később ő is az éjjeli menedékhelyen töltötte. A menedékhely ebben az időszakban éjjel-nappal korlátozás nélkül nyitva volt. A hajléktalanoknak lehetőségük volt behúzódni a fagyos hideg elől, megmosakodni, teát főzni, étkezni, s ezért nem kellett fizetniük. A városi rendőrség járőrei folyamatosan emlékeztették őket e lehetőség kihasználására. A hideg éjszakákat a vasúti állomás várótermében is átvészelhették azzal a feltétellel, hogy rendesen fognak viselkedni.

8 Innen-onnan 8 galántai újság Változások a nagy térfogatú hulladék begyűjtésében Tisztelt lakosok! A Galántai Városi Hivatal a Galántai Közterület-fenntartó Vállalattal együttműködve a 97/2005 számú általános érvényű önkormányzati rendelettel, valamint a 223/2001 számú hulladékgazdálkodási törvénnyel összhangban nagy térfogatú háztartási hulladék begyűjtést szervez a következő időpontokban: március 17. Galánta és Kolónia március 31. Hódi, Nemesnebojsza és Javorinka A megszokottól eltérően a hulladék begyűjtése ezúttal új módon, ún. mobil begyűjtéssel történik. A közterület-fenntartó vállalat alkalmazottai a táblázatban feltüntetett helyszíneken átveszik, ill. az oda rendelt teherautókon elszállítják a lakosok által kihordott nagy térfogatú hulladékot. A következő fajta hulladékot lehet a táblázatban megjelölt helyekre hozni: lakberendezési tárgyak (bútor, szőnyeg, mosdók, WC-kagylók, kádak), elektromos berendezések (mosógépek, hűtők, képernyők, televíziós készülékek), fém, papír, gumiabroncsok, olajszűrők, elemek, akkumulátorok, kisebb építési hulladék zsákban elhelyezve, max. 1 m 3 -ig. Tilos a hulladékot közterületre kihelyezni, a tilalom megszegése illegális szemétlerakat létrehozásának minősül. Végül szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a közterület-fenntartó vállalat gyűjtőudvarán egész évben díjmentesen le lehet adni a hulladékot. A gyűjtőudvar nyitva tartása: kedd óra szerda óra szombat óra A nagy térfogatú hulladékgyűjtés két napján (március 17. és 31.) a gyűjtőudvar is nyitva tart óráig. Együttműködésüket és megértésüket köszönjük! Vállalkozói Tevékenységek Osztálya, Galántai Városi Hivatal Galánta és Kolónia A teherautók állomáshelye Október utca a Papuča étterem mögött a Gyönyörű és a Kereszt utca kereszteződése (transzformátor) a Kereszt és a Kórház utca kereszteződése a Sport és az Október utca kereszteződése a Majakovszkij és az Új utca kereszteződése a Šafárik és a Jilemnický utca kereszteződése Temető utca a temető hátsó bejárata Időpont JAS lakótelep Hanza telep Víztorony utca a Papdomb mellett Hódi utca a kórházzal szembeni parkoló Puskin utca a garázsoknál Clementis kertváros a garázsoknál SZNF lakótelep az óvoda melletti parkoló, transzformátor SZNF lakótelep a 995 sz. lakóház melletti parkoló Forradalmi lakónegyed a rendőrség melletti, 960 sz. lakóház Forradalmi lakónegyed a 970 sz. lakóház melletti parkoló a Šafárik és a Kereszt utca kereszteződése Park utca a park melletti garázsok Nová Doba lakótelep, Bysprav előtti parkoló , Hajnalcsillag lakótelep a játszótér mellett Építőmunkás utca az iskola kerítése melletti parkoló Kodály Z. utca a Szociális Biztosító mellett Nová Doba lakótelep a 925 és 926 sz. lakóházak melletti parkoló Vasutas utca Észak lakótelepi garázsok a Vasutas és a Šverma utcai kereszteződés a Cseh és a Béke utcai keresztezős Taverna Pozsonyi út Farby-Laky Mikóczi a Pozsonyi út és az Orosz utca kereszteződése a Matica és a Cseh utca kereszteződése Kolónia - a Galanta hotel mögött Kolónia a Hársfa és a Juharfa utca kereszteződése Nálepka száz. utcája a szabadtéri színpad előtt Hódy, Nemesnebojsza és Javorinka A járművek állomáshelye Időpont Hódy az Agromini Tour előtt Hódy - a stadion mellett Hódy az Autoplachty Vajda céggel szemben Javorinka - játszótér Javorinka Fő utcai kereszteződés a szövetkezet felé Nemesnebojsza Fő utcai kereszteződés a közlekedési pálya felé Nemesnebojsza a kápolna mellett

9 2012. március 9 Innen-onnan A Galántai Paletta jubileumi 10. évfolyama AGalántai Népművelés Központ mellett működő képzőművészeti klub tagjainak alkotásaiból álló kiállítás ötlete tíz évvel ezelőtt született. Azóta Ladislav Sabo szobrászművész együttműködésével évente februárban és márciusban kerül megrendezésre a Galántai Paletta képzőművészeti kiállítás a reneszánsz kastély bemutatótermeiben. Az elnevezés pontosan tükrözi a kiállítás jellegét, mely a képzőművészeti technikák sokszínűségén, a résztvevő művészek különbözőségén alapul. A Galántai Paletta célja kezdetektől fogva az volt, hogy fellendítse a művészi életet, s támogassa régiónk nem hivatásos képzőművészeinek több évre visszatekintő kiállítói múltját. A kiállítások által a nagyközönség is megismerhette térségünk szobrászainak, festőinek, grafikusainak és fafaragóinak az alkotásait. Nemcsak kezdő, fiatal tehetségek mutatták be munkáikat, de azok is, akik hosszú évek óta a képzőművészet elkötelezettjei. A Galántai Paletta olyan alkotások tárlata, melyek őszinteséget és örömöt közvetítenek, megszólítanak, érzelmeket keltenek, s olyan történeteket mutatnak be, melyek az alkotók lelkivilágát tükrözik. A Galántai Paletta jubileumi 10. évfolyama, melyen huszonöt művész mutatta be Húsz év kiállítói tevékenység Agalántai reneszánsz kastély idén ünnepli kiállítói tevékenységének 20. évfordulóját. Ez idő alatt közel 150 kiállítást láthatott a közönség. A kiállítások némelyikének immár hagyományos helyszínévé vált ez a kastély. A kerek évfordulóról május második felében emlékeznek meg a reneszánsz kastélyban egy nagyszabású retrospektív kiállítás keretén belül. Ezzel egyidejűleg kerül megrendezésre a Múzeumok napja elnevezésű országos rendezvény, melynek programját a galántai Honismereti Múzeum állítja össze. Ez alkalomból napvilágot lát egy kiadvány, mely a kastély modernkori történelmének utolsó két évtizedét foglalja össze. Nemcsak a kiállításokról szól majd, hanem sok más kulturális és társadalmi eseményről, hangversenyekről, esküvőkről, melyek az elmúlt húsz év során valósultak meg a kastély dísztermében. Az évforduló alkalmából a kastélyban felújítják a galántai Honismereti Múzeum állandó kiállításait. Idén ismét számos érdekes kiállításra kerül sor a reneszánsz kastélyban. A galántai fotóklub tagjainak és Keppert József fényképésznek az alkotásaiból álló kiállítást február 2-án a Galántai Paletta képzőművészeti klub alkotóinak tárlata váltotta fel. Ezt követi március közepén Stanislav Neštický képkiállítása. Év végéig olyan alkotók nyújtanak művészi élményt a kastélyba látogatóknak, mint Boris Moťovský, Štefan Rabin festőművész, Jana Černá- Korkošová szobrászművész és édesapja Ludwik Korkoš, M. Klastová festőművész, Judita Glassová, Rastislav Čambál, és még alkotásait, február 2-tól március 11-ig tartott a galántai reneszánsz kastélyban. Ma már elmondható, hogy e rendezvény az elmúlt egy évtized alatt elfoglalta méltó helyét a kulturális és társadalmi események sorában, s jelentősége túlmutat nemcsak Galánta és a Galántai járás, de a nagyszombati kerület határain is. A Galántai Paletta évi tárlatai teret adnak az amatőr képzőművészeknek, hogy bemutassák alkotásaikat, a művészet kedvelőinek pedig kellemes és nívós művészi élményt nyújtanak. Popluhár Andrej Fotó: Popluhár Andrej sokan mások. Ismét megrendezésre kerülnek az immár hagyományossá vált kiállítások is, mint a rajziskola pedagógusainak alkotásait bemutató Szalon 2012 képkiállítás vagy a galántai fotóklub tagjainak fényképkiállítása. A kastély éves kiállítási tervében szerepel egy nyári kiállítás a partnervárosi Kecskemétből. A kiállításokon kívül a kastély idén több ízben ad otthont kastélykoncerteknek, de itt zajlik majd a Galántai Zenei Napok számos rendezvénye is. A tervezett társadalmi és kulturális események sorából meg kell említenünk a Pedagógusnapot, a Galántai Újság megjelenésének 20. évfordulóját, a Zsidó Kultúra Hetét, a Naša Vansovej Lomnička női prózamondó verseny kerületi fordulóját, a polgármesteri díjak átadását, stb. A reneszánsz kastély nyitva tartása: kedd péntek 9:00 17:00 szombat 14:00 18:00. Marek Koller

10 események 10 galántai újság A galántaiak ledolgozzák a büntetésüket Galánta Városa és a Galántai Járási Bíróság megállapodást írtak alá közhasznú munkavégzésről, melyet az erre vonatkozó törvény mint a büntetésletöltés alternatív módját teszi lehetővé. A megállapodás négy börtönbüntetésre ítélt galántai lakost kötelez közhasznú munka elvégzésére. Számukra a bíróság lehetővé tette a kiszabott büntetés letöltését ebben a formában, s az elítéltek ezt önként is vállalták. Az átlag 150 órát a következő napokban fogják ledolgozni ingyen, bármiféle jutalmazás nélkül. A városi hivatal az elítélteket a városi közterület-fenntartó vállalathoz osztotta be, munkájukat pedig a városi rendőrök fogják felügyelni. Galánta Városa első ízben írt alá megállapodást a közhasznú munkáról. Ha beválik az együttműködés a bírósággal, a jövőben valószínűleg más elítéltek is letölthetik alternatív büntetésüket a városban elvégzett közhasznú munka formájában. Anglickoslovenské gymnázium Riaditeľstvo Anglicko-slovenského súkromného gymnázia v Galante oznamuje rodičom, že žiakov ôsmeho a deviateho ročníka ZŠ môžu prihlásiť na štúdium v školskom roku 2012 / Znalosť anglického jazyka nie je podmienkou. Prihlásiť sa môžu osobne, písomne alebo telefonicky. Informácie: Galanta, Hodská 10 tel.: 031/ , 031/ S radosťou očakávame Vašu návštevu na našej škole. Galánta nevezetes személyiségei évvel ezelőtt (1967. márci- 6-án) Budapesten hunyt 45us el Kodály Zoltán zeneszerző, karmester, népzenekutató, népdalgyűjtő, zeneoktató. Tanulmányait a budapesti Zeneakadémián végezte. Zeneszerzéssel foglalkozott, elsősorban kórusműveivel szerzett népszerűséget. A Magyar Tudományos Akadémia tagjaként nemcsak népzenekutatással foglalkozott, de nagy figyelmet szentelt az iskolai zeneoktatásnak is. A zenei kultúra legelismertebb személyiségei közé tartozik itthon és külföldön egyaránt. Gyermekkorát Galántán töltötte, ahol édesapja állomásfőnök volt. Népzenekutatói munkásságát Galántán és környékén kezdte. Galánta díszpolgára. A Galántai Kodály Napok a szlovákiai magyar kórusok seregszemléje. Kodály Zoltán nevét városunkban utca, énekkar, gimnázium és alapiskola viseli, a városi parkban pedig Kodály-szobor áll. évvel ezelőtt ( március 18-án) Zágrábban hunyt el Alagovich Sándor, a teológia doktora, egyházi méltóság. Teológiai tanulmányait Budán végezte. Plébánosként, később az es években pedig esperesként szolgált Galántán. Fokozatosan esztergomi kanonok, püspök, majd horvát báni helytartó lett. Alkalmi beszédei, prédikációi nyomtatásban is megjelentek. 130 évvel ezelőtt (1882. március 20-án) Budán hunyt el Sebestyén László katolikus pap, politikus. Nagyszombatban tanult filozófiát és teológiát től haláláig a galántai római katolikus plébánián szolgált. Helyi és vármegyei egyletek megalapítója, ill. tagja, valamint a városi tanács képviselője volt. Két ízben is a galántai választókerület képviselőjévé választották a magyar országgyűlésen (1848, 1861). Budán halt meg. A galántai öreg temetőben temették el, ahol minden év március 15-én ünnepi megemlékezést tartanak. 145 évvel ezelőtt (1867. március 24-én) Nagyszőlősön (Vinogradov, Ukrajna) született Neufeld Sámuel nyomdász, kiadó ben Galántára költözött, ahol megalapította az Első Galántai Könyvnyomdát. A könyveken kívül itt nyomtatták a Galánta és Vidéke című hetilapot és galántai naptárakat is. évvel ezelőtt (1942. március 25-én) Nedecán 70 (Len gyelország) született Michal Dočolomanský színész. Gyermekkorát Galántán Nemesnebojszán töltötte, ahol édesapja volt a tanító ben fejezte be tanulmányait a pozsonyi Színművészeti Főiskolán. Ezután a pozsonyi Szlovák Nemzeti Színház prózai társulatának tagja lett. Sokoldalú színész volt; filmekben, televíziós műsorokban és musicalekben egyaránt szerepelt. évvel ezelőtt ( március 31-én) Rohrauban (Ausztria) született Joseph Franz Haydn zeneszerző és 1790 között az Esterházy-udvar karnagya volt Kismartonban. Ezekben az években gyakran fellépett Galántán. Élete utolsó éveit Bécsben töltötte től a zeneszerző nevét viseli a galántai zeneiskola, melynek falát emléktábla díszíti. A Galántai Könyvtár regionális adattárából válogatta és összeállította Mgr. Kontár Judit Gyászmegemlékezés február 4-én volt három éve annak, hogy súlyos betegség után itt hagyott bennünket a mi drága szerettünk, Valika Krivaneková. Akik ismerték és szerették, szenteljenek emlékének egy néma pillanatot. Örökké gyászoló élettársa, Pavol, és családja. Értesítés A Galántai Újság szerkesztősége értesíti az olvasókat, hogy a jövőben a Krónika című rovatban csak abban az esetben jelenik meg az újszülöttek, elhunytak és házasságot kötöttek neve, ha ehhez a hozzátartozók, illetve az érintett személyek írásos beleegyezésüket adták a Galántai Városi Hivatal anyakönyvi hivatalában. KRÓNIKA Újszülöttek: Lilien Kukiová Viliam Slahučka Martin Urban Denis Brandsdorfer Viktor Róža Tomáš Kubačka Házasságot kötöttek: Peter Bezek Renáta Kozmérová Elhunytak: František Morovič (85) Ján Pronský (75) Ing. Martin Žilinčík (75) Július Klačanský (76) Ing. Eugen Ferenczy (79).

11 2012. március 11 Sport A ring körül A2012-es év jelentős változást hozott a szlovákiai amatőr ökölvívásba. Az idei év elején megalakult Szlovákiai Ökölvívó Klubok Szövetsége (Union Boxing Clubs of Slovakia, UBCS) néven egy országos hatáskörű polgári társulás. Ezzel az Amatőr Ökölvívók Szlovákiai Szövetsége mellett egy másik szervezet is megkezdte tevékenységét, melynek fő célkitűzése az olimpiai ökölvívás felvirágoztatása hazánkban. Az alapító tagok közé tartozik a BOXING CLUB Galanta is február 4-én tizenegy hazai ökölvívó klub képviselői jöttek össze az UBCS alakuló közgyűlésén. Meghatározták a fő feladatokat és célokat, majd megválasztották a szövetség testületeit. Michal Franek olimpikon, kétszeres Európa-bajnoki döntős és junior világbajnok lett a szövetség elnöke; Ján Zachara volt ökölvívót, Helsinki olimpiai bajnokot, örökös tiszteletbeli elnökké választották. A galántaiakat Juraj Stern, a Felügyelő Bizottság elnöke, Ivan Négy rajt, négy szlovák rekord Bukor Ádám, a 13 éves galántai uszonyos úszó, a CMAS Világkupa első fordulójában négy versenyszámban állt rajthoz. A négyből három versenyszámban megdöntötte saját rekordját, a szlovák országos csúcsidőt. A negyedik versenyszámban, 1500 méteren, 1 perc 2 másodperccel túlszárnyalta a 16 éve érvényben lévő szlovák országos rekordot. A magyarországi Eger városában február 24. és 26. között megrendezett világkupán pedig 14:18,67-es időeredménynyel bronzérmes lett. Bukor Ádám 2005-től foglalkozik uszonyos úszással. Heti 13 alkalommal edz, háromszor szárazedzése is van. Ádám jelenleg a vágsellyei KŠP Tritón klub tagja. Az év elejei eredményei is azt bizonyítják, hogy nagyon jó formában van. A világkupán elért sikerei mellett a Zólyomban megrendezett Ifjúsági Bajnokság 1. fordulójának valamennyi startját is megnyerte. Ádám idén szeretne részt venni az ausztriai Grazban megrendezendő junior világbajnokságon. Ahhoz, hogy ez sikerüljön neki, teljesítenie kell a megszabott limiteket. KollerMarek Meghívó április 14-én, szombaton, kerül sor a Galántai futás XXX. évfolyamára. Az esemény 9.30 órakor Zelenák, ügyvezető igazgató, valamint Mgr. Paul Hosnedl, az UBCS Végrehajtó Bizottságának tagja képviselik a szövetségben. Az olvasók a weboldalon találnak részletes információkat. Az UBCS január 28-án Máriatölgyesen (Dubnica nad Váhom) kezdte meg sporttevékenységét a szövetség másodosztályú bajnokságának első fordulójában 74 ökölvívó részvételével. A BC Galanta ökölvívói immár hagyományosan jól szerepeltek, s a 13 ökölvívó szakosztály között az első helyen végeztek megelőzve a BC Dubnica és a BC GLOBAL VÝCHOD Vranov nad Topľou csapatát. Övék lett a csapatgyőzelem is a fiatalabb diákok és idősebb diákok kategóriában egyaránt. Az elért sikereket az egyes súlycsoportok győztesei, Mário Döme, Kristián Farkaš, Patrik Döme, Andrej Csemez, Michal Takács, Radoslav Rapi és Jozef Rigo, az edzőknek, Ladislav Sárkánynak, Imrich Csadinak, Ladislav Takácsnak, Miroslav Rusnáknak köszönhetik. kezdődik a Sportcsarnok előtt. Valamennyi kategóriában indítanak versenyt. Az egyes kategóriákba legkésőbb 30 perccel a rajt előtt lehet benevezni. Elsőként az iskolások állnak rajthoz ( ), őket az óvodások követik ( ), majd következik a fő kategória - a férfiak és a nők méteres futása, végül a versenyen kívüli futás az egészségért méteren. Az első három helyezett versenyző érmet, oklevelet és pénzjutalmat kap. Mindenkit szeretettel várunk, és bízunk benne, hogy részvételükkel hozzájárulnak e hagyományos sportesemény sikeres megrendezéséhez. Šuták Pavol Galánta az extraliga 1. fordulójában versenyzett Február 17-én, pénteken, a BC Stavbár Nitra ökölvívói otthonukban fogadták a KO Box Club Galanta versenyzőit. Az Olympia sportcsarnokban a nézők fáradhatatlanul buzdították mindkét csapatot, amit az ökölvívók kiváló mérkőzésekkel háláltak meg. A szlovák extraliga 1. fordulóját végül 13:7 arányban a hazai nyitrai csapat nyerte. Fiatal csapatunk van, de elégedett vagyok. Megyek az öltőzőbe, és mindannyiukat megdicsérem. Remekül helytálltak a legmagasabb szintű hazai versenyünkön. Pszichikailag azonban még fejlődniük kell. Az erőnlétük viszont jó. A nézők meg lehetnek elégedve, A BOXING CLUB Galanta minden bizonnyal 2012-ben is a vezető ökölvívó klubok egyike lesz Szlovákiában nemcsak ökölvívásban, de kickbox-ban is. A BCG kickbox szakosztálya egyéves felkészülés után részt vesz valamennyi idei hazai versenyen. Két tapasztalt versenyzőnk Kristián Czuczor és Július Horváth a küzdőtér igazi tehetségeinek számítanak. A BOXING CLUB az elmúlt évhez képest jóval több rendezvény megvalósítását tervezi Galántán. Idén újra megrendezik azt az ökölvívó találkozót, mely a Galántai Vásár kísérőrendezvényeinek sorát gazdagítja majd, újdonságnak fog számítani a Polgármester Serlegéért megrendezett viadal 1. évfolyama, s a klub lesz a rendezője az UBCS másodosztályú bajnoksága két fordulójának, a Porozsnyák László Emlékverseny 10. évfolyamának, valamint az UBCS elsőosztályú bajnoksága két találkozójának is. Zelenák Ivan remek mérkőzéseket láthattak. Otthon várjuk a visszavágót, le akarjuk győzni Nyitrát mondta Kovács Tamás, a KO Box Club Galanta vezetőedzője. BC Stavbár Nitra 13:7 KO Box Club Galanta 49kg a hazaiak nem neveztek versenyzőt 0:2 Viliam Tankó (WO) 52kg Könnyű Károly 0:2 Ladislav Matúš (0:3 pontozással) 56kg Michal Zátorský 2:0 a hazaiak nem neveztek versenyzőt (WO) 60kg Zöld Dávid 2:0 Patrik Polák (0:3 pontozással) 64kg Tomáš Vaňo 2:0 Rajcsányi Patrik (0:3 pontozással) 69kg Michal Babiak 1:1 Mikuláš Ferdinand (1,5:1,5 pontozással) 75kg Jozef Sirotek 0:2 Varga Tibor (1:2 pontozással) 81kg Adam Gubáň 2:0 Lukáš Eliáš (3:0 pontozással) 91kg Sandro Dirnfeld 2:0 Michal Plesník (3:0 pontozással) +91kg Jaroslav Rigo 2:0 Andrej Vigaš (3:0 pontozással)

12 sport 12 galántai újság Galántai karatézók nemzetközi versenye Február 18-án a galántai karatézók a horvátországi Ivanič Gradba utaztak, hogy összemérjék erejüket a hagyományos nemzetközi ifjúsági karatebajnokság 24. évfolyamán. 50 karate szakosztály 410 versenyzője közül a harmadik helyezést ért el a kumite versenyben Vanessa Vaskomiatiová az 55 kg-os kadét lányok kategóriában (12 13 évesek). Gratulálunk neki! (fotó: Vanessa jobbról az első) A csapat többi tagjára: Kristián Kľocra, Samuel Munkácsyra, Laura Péteriovára és Andreas Bitterára még vár a győzelemért járó jutalom, bár csak egy hajszálnyira (1 pont) voltak a 3. helytől. Hajdák Milan, az Arkádia Galanta karate szakosztályának edzője Fotó: a szakoszály archívumá ból Ifjú röplabdázók első sikerei Akosárlabda a testnevelés fontos részévé vált az elmúlt évek során a G. Dusík Alapiskolában. Az amerikai Rick Lee Brooks hivatásos kosáredzőnek köszönhetően megalakult a BBC Galanta kosárlabda klub, mely tagjainak száma folyamatosan bővül. A klub lelke az edző, Rick Lee Brooks, akinek meghatározó egyéniségét, edzői tudását nemcsak az iskola 60 fiatal sportolója, de világszerte sok kosárlabdázó tapasztalhatta már. A gyerekek és ifjúság körében kifejtett kiváló munkáját több ízben is méltatták már. A múltban többször az év edzőjévé választották Ausztriában, az Amerikai Egyesült Államokban és Luxemburgban. Ezekből az országokból Új-Zélandon, Hawaii szigeteken és Olaszországon át Szlovákiába vezetett az útja. Először az Inter Bratislava kosárlabdázóit edzette, manapság pedig a galántai gyerekeket tanítja e sportág fortélyaira. A fiatal galántai kosarasok máris számos sikert mondhatnak magukénak. A klub játékosainak nagymértékű javulása érzékelhető volt január 25-én, amikor Léva A csapata ellen léptek pályára. Bár egy ponttal veszítettek, elmondható, hogy a mérkőzés számukra jól végződött, sikerült bebizonyítaniuk, hogy sokat fejlődtek. A gyetvai mini tornán, ahol Gyetva és Háromszlécs (Liptovské Sliače) A és B csapatai ellen játszottak, megnyerték mind a négy mérkőzést. Ebben az idényben először, az osztálytársak és barátok biztatásával, megnyertek egy bajnoki mérkőzést is. Ezen a találkozón a BBC Galanta mindkét mérkőzését megnyerte Léva csapata ellen. Rick Lee Brooks edzői tevékenysége tehát meghozta első gyümölcseit, az első győzelmeket, ami minden bizonnyal nagy motiváció a gyerekek számára. Rick számára a motivációt Galánta jelenti. A város, ahol otthonra lelt, feleséget talált, neveli a fiát. A többi gyerekhez hasonlóan őt is a kosárlabda szeretetére tanítja, mely sport a labdarúgás után a második legnagyobb csapatsport a világon. Fotó:

13 2012. március Február 11-én nyolc futballcsapat részvételével zajlott a Galánta Város Serlegéért megrendezett kispályás focitorna 20. évfolyama. A jubileumi évfolyam résztvevői a Hanza klub, Galánta város képviselőtestülete, a Samsung vállalat, Jászberény, Nagytapolcsány (Topoľčany), Rekostav, Paks, valamint a galántai és vágsellyei kistérségi társulás polgármestereinek csapatai voltak. A döntőbe Nagytapolcsány és Galánta Város képviselőtestületének csapata jutott be. A mérkőzés második percében a galántai képviselők vezetéshez jutottak. A 6. percben viszont a nagytapolcsányiaknak sikerült kiegyenlíteniük, majd egy perccel később egy pontosan kivitelezett szabadrúgást követően átvették a vezetést. Két perccel az első félidő vége előtt egy jól végrehajtott támadás után a nagytapolcsányiak 3:1-re növelték az állást. A második félidő második percében újabb pontos lövés talált be a rosszul védett galántai kapuba. A galántai képviselők csapata egy perccel később viszonozta a gólt, de rövid időn belül újabb kettőt kaptak. Hat perccel a mérkőzés vége előtt a galántaiak 6:3-ra módosították az állást. Újabb két perc elteltével az ellenfél belőtte hetedik gólját is. Röviddel a mérkőzés vége előtt a képviselők csapata egy izgalmas támadást követően 7:4-re szépített. A 20. évfolyam győztese tehát Nagytapolcsány csapata lett, mely a döntőben legyőzte Galánta Város képviselő-testületének csapatát. A harmadik helyezett a Rekostav együttese lett. A bronzmérkőzésen a Hanza klub együttesét győzték le. A legjobb kapus a paksi Hornyák László, a legeredményesebb góllövő a nagytapolcsányi Matej 13 sport Nagytapolcsányé lett Galánta Város Serlege Galántán zajlott az asztalitenisz bajnokság legmagasabb hazai szintű versenyének 9. fordulója. A hazai Gasto Metalfin Galanta együttese a Geológ Rožňava és az STK Lokomotíva Košice csapatait fogadta a galántai Sportok Háza asztalitenisz arénájában. Mindhárom csapat számára egyformán nagy volt a tét bennmaradni az extraligában. Február 10-én, pénteken, a táblázatban az egymás mellett szereplő 9. helyen álló Geológ Rožňava és a 10. helyen álló hazai Gasto Metalfin Galanta összecsapása nagy drámát ígért, ami be is teljesült. A nagyszámú közönség, mely a hazaiakat jött biztatni, kitűnő mérkőzéseket láthatott. A nyitó mérkőzésen a hazai Wiltschka Óváry páros egyértelmű fölényben volt, a vendég Szűcs Gallo párosnak esélyt sem adva. Ez fontos pont volt a hazaiak számára. A következő mérkőzést a fiatal, csupán 16 éves Biró Bálint vívta Palovčík ellen, s 20 perc alatt eldöntötte a játszmát. Bálint úgy játszott, ahogy az a nagykönyvben meg van írva, amit a nézők a focimérkőzéseken megszokott ovációval jutalmazták. Jozef Wiltschka, a legtapasztaltabb hazai versenyző, az elején küszködött, végül mégis bebizonyította, hogy ő a csapat húzóembere, mivel minden mérkőzését megnyerte. Nem volt szerencséje viszont Óváry Péternek, aki szintén győzni akart, de a végső játszmában elhagyta az ereje. Az utolsó mérkőzés előtt, melyet Biró játszott Gallo ellen, 5:4-re vezettek a hazaiak, így minden a fiatal Bálinton múlott, aki nem riadt vissza az előtte álló lehetőségtől, ellenfele még csak nem is Amróz, a legjobb játékos pedig a Rekostav-os Kelecsényi Csaba lett. A sportrendezvényt gazdagította a galántai Calma Studio tánccsoport fellépése. A tombolán értékes díjakat sorsoltak ki. A fődíj egy televízió volt, mely közvetlen a döntő mérkőzés előtt talált gazdára. Maťašovský László polgármester a Galánta Város Serlegéért megrendezett kispályás focitorna 20. évfolyama alkalmából köszönőleveleket nyújtott át mindazoknak, akik nem kis mértékben hozzájárultak e sportesemény létrejöttéhez. Köszönőlevelet kapott Vígh József a focitorna létrehozásáért és sokéves szervezéséért, František Tartott, aki az első öt évfolyam fő támogatója volt, valamint František Bánczi a Zdeno Ottahel a verseny létrehozásánál nyújtott támogatásáért. Fotó: Galánta az extraligában való maradásért küzdött gondolhatott a győzelemre. Az utolsó ütés után az asztalitenisz arénában kitört az eufória. A hazai játékosok és a közönség még sokáig ünnepelték a 2011/2012- es idény első győzelmét. A szombati párbaj viszont már nem alakult ilyen szerencsésen a hazaiak számára. Galánta szempontjából nagyon fontos volt a Lokomotíva Košice elleni mérkőzés. A mieink remekül indítottak. Párosban 2:0- ra vezettek, aztán sajnos 3:2-re elvesztették a mérkőzést. Végül 4:6 arányban alulmaradtak, amit szomorúan és idegesen vettek tudomásul. Játékosaink így értékes három pontot vesztettek. A viszszavágókra Kassán és Rózsahegyen (Ružomberok) kerül majd sor, ahol végérvényesen eldől, hogy a galántai asztaliteniszezők maradnak-e az extraligában. Fotó:

14 galántai műsorfüzet 14 galántai újság VMK programja március Kastélykoncert Daniel Simandl és Jozef Csóka, reneszánsz kastély március Nektár Színház mesejáték, VMK esztrádterme március Rock fesztivál Templars Slovakia, VMK esztrádterme március Ünnepi koncert Kodály Zoltán halálának 45. évfordulója alkalmából, Szent István Római Katolikus Templom március COOP Jednota nyugdíjas találkozója, VMK színházterme március Štrkovecká barónka, VMK színházterme március Pavol Hammel és vendégeinek koncertje, VMK színházterme március Találkozó nemcsak magányosoknak Nőnapi mulatság, VMK esztrádterme március és Fekete Péter - a DC Martin angol nyelvű előadása középiskolásoknak március Pedagógusnap, reneszánsz kastély március kis színházi csoportok és egyének vers- és prózamondó versenyének országos elődöntője, a VMK színház-, esztrád- és bábterme március a Szlovákiai Kertészkedők Szövetségének közgyűlése március Éjszaka Andersennel színházi gyermekelőadás április Egészséges élet, a VMK bábterme április 14. Mikulov Galántán Kultúrház moziműsor: március 3 4. (szombat - vasárnap) ROHAM (L assault) (nagyképernyős DVD vetítés) francia, 95 perc, cseh feliratos, akció thriller belépődíj 2,03, K-15 március 6 7. (kedd szerda) Francia szépség francia, 90 perc, cseh feliratos, dráma belépődíj 2,03, K-15 március (szombat - vasárnap) Faust (nagyképernyős DVD vetítés) orosz, 134 perc, cseh feliratos, dráma belépődíj 2,03, K-15 március (kedd szerda) Sherlock Holmes 2 árnyjáték amerikai, 129 perc, szlovák feliratos, akció/kaland/krimi belépődíj 2,53, K-12 március (szombat - vasárnap) Perfect sense (nagyképernyős DVD vetítés) angol, 92 perc, cseh feliratos, romantikus dráma belépődíj 2,03, K-15 március (kedd szerda) Szilveszter éjjel amerikai, 118 perc, szlovák feliratos, vígjáték belépődíj 2,33, K-12 március (szombat - vasárnap) Immortalitas (nagyképernyős DVD vetítés) szlovák, 85 perc, eredeti változat, misztérium thriller belépődíj 2,03, K-15 március (kedd szerda) Larry Crowne amerikai, 98 perc, cseh feliratos, romantikus vígjáték belépődíj 2,33, K-12 Újdonság! Színvonalas európai filmek nagyképernyős DVD vetítése. A műsorváltozás joga fenntartva! Mindenkit szeretettel várunk. Tel.: , , Jegyelővétel egy órával kezdés előtt Reneszánsz kastély Aktuális kiállítások: A művészet körülöttünk válogatás a dunaszerdahelyi Kortárs Magyar Művészet Galériájának gyűjteményéből Galántai Paletta a Galántai Népművelési Központ képzőművészeinek kiállítása, mely február 2-tól március 11-ig tart. Stanislav Neštický trencséni képzőművész tárlata március 15-től április 28-ig Nyitva tartás: kedd péntek: szombat: vasárnap, hétfő: zárva. Spektrum SZIK márc. 15., 8.00, Štefánik AI Galánta Fizika olimpia E, F kat. márc. 19., 8.30, 5. és 6. oszt. alapiskolás lányok számára, Štefánik AI Galánta Kidobós labdajáték járási bajnokság márc. 20., 8.00, J. Matuška Gimnázium Galánta Röplabdajárási bajnokság (F+L) márc. 22., 8.00, SZNF AI Galánta Kémia olimpia Dz kat. márc. 29., 8.30, Kodály Z. Gimnázium Galánta Pitagorasz P3, P4, P5 kat. márc. 29., 9.30, Kodály Z. Gimnázium Galánta Röplabda regionális forduló (F+L) márc. 30., 8.30, Kodály Z. Gimnázium Galánta Pitagorasz P6, P7, P8 kat. ápr. 3., 15.30, Spektrum SZIK Galánta A tavasz u nnepe ápr. 4., 16.00, SZIK Nemesnebojsza A tavasz u nnepe ápr. 11., 8.30, Műszaki Szakközépiskola Galánta Matematika olimpia Z6, Z7, Z8 kat. Húsvéti szünet ápr. 10., 10.00, Spektrum SZIK Galánta Számítógépes nap ápr. 10., 10.00, SZIK Nemesnebojsza Játék a sakktáblán A gyerekek beíratása a nyári városi táborokba április 11-én kezdődik. Bővebb információk a programokról: www. cvcsga.edupage.org, ill. a FB-n. Gyógyszertárak készenléti szolgálata MEDICEN Šafárik u. 1531/ Dr. Max HM Tesco, Fa utca 762/ SUN PHARMA Kaufland, Esterházy u Klokner Hódi u Felicita Hódi u. 373/ Szent Lukács gyógyszertár Hódi u. 373/ AREÁL ZDRAVIA Nálepka zázados u. 727/ Medicana Posta u. 1599/ MEDICEN Šafárik u. 1531/ Dr. Max HM Tesco, Fa utca 762/ Centrum GA Vajanský u. 909/ Felicita Hódi u. 373/ SUN PHARMA Kaufland, Esterházy u Medicana Posta u. 1599/ Klokner Hódi u Dr. Max Hódi u MEDICEN Šafárik u. 1531/49 A Honismereti Múzeum programja november március 31. kiállítás Élet a határ mindkét oldalán. A kiállítás témája az együttélés a római germán határ mentén a Kr. u században, és a Kincsek határok nélkül elnevezésű nemzetközi projektből valósult meg. Állandó kiállítások: Patika, Molnármesterség és malomipar a Kis-Duna és a Vág alsó folyása mentén Galántai Népművelési Központ március A szó varázsa (Čaro slova), vers- és prózamondó verseny járási fordulója, helyszín a GNK március 30. Mit tudsz a csillagokról, csillagászati vetélkedő járási fordulója, helyszín a GNK március 30-ig Barangolások Erdőháton (Potulky po Záhorí) szénásfalui (Senica) fényképészek alkotásainak bemutatója, helyszín a Galántai Városi Hivatal minden pénteken és óra között Drámai alkotóműhely gyermekeknek, helyszín a GNK március április Fiatalkori bűnözés, Az alkohol és a fiatalok előadássorozatok alapiskolások számára, helyszín: a járás alapiskolái április Egészséges élet egészségu gyi felvilágosítás, ingyenes vércukorszint és koleszterinszint mérés a VMK bábtermében Információk: tel./fax: 031/ , mobil: 0902/ , A Galántai Könyvtár rendezvényei március Tudáspróba, helyszín a könyvtár ifjúsági részlege március Könyvbörze, helyszín a könyvtár előcsarnoka március Hangos felolvasás, helyszín a SZNF Alapiskola március Beszélgetés Fellinger K. íróval, helyszín a könyvtár klubhelyisége március Alkotóműhelyek, helyszín a könyvtár ifjúsági részlege március Felolvasás P. Dobšinský művéből, helyszín a SZNF Alapiskola március Színházi előadás gyerekeknek, helyszín a VMK bábterme március Éjszaka Andersennel, helyszín a könyvtár ifjúsági részlege MsH program március 22. Svätopluk király és a Nagymorva Birodalom előadások iskolásoknak március 27. beszélgetés Roman Brat íróval az alapiskolák alsó és felső tagozata számára április 3 4. kézműves alkotások bemutatója a közelgő húsvét alkalmából április 21. Karol Duchoň mellszobrának leleplezése április Kantiléna 2012, könnyűzenei fesztivál helyszín a VMK Közelebbi információk: Sportrendezvények Sportcsarnok Tollaslabda: a nyilvánosság részére hétfő péntek 10:00 22:00 szombat vasárnap 7:00 19:00 Információ és helyfoglalás, tel.: , 0910/ Labdarúgás: Winterliga minden vasárnap A járás bajnoka előkészítősök, március 17., szombat, , Sportcsarnok Kosárlabda: Városi Kosárlabda Bajnokság minden vasárnap Asztalitenisz: Szlovák Kupa serdülők, március 24. Ökölvívás: Országos Diákbajnokság, március 31-től április 1-ig Szálláshelyek a Sportok Házában A Városi Sportlétesítmények Kezelősége 40-férőhelyes turistaszállót u zemeltet a Sportok Házában. A szálláshely kiválóan alkalmas olcsó szállást kereső turisták, sportolók, valamint a Galandia Termálközpont vendégei számára. A szállás 2, 3, 4 és 5 ágyas szobákból és két 5 és 6 személyes kényelmes apartmanból áll. Kapcsolatfelvétel: a Sportcsarnok recepcióján, ill. a és a 031/ es telefonszámokon. Galántai Újság: Kiadja Galánta Város Önkormányzata. Felelős szerkesztő: Rybársky Róbert ( ). Szerkesztő: ( ). Szerkesztőbizottság: elnök: Stern Juraj. Tagok: Mgr. Benkovics László, Bičan Milan, MUDr. Kertészová Helena, Kolek Péter. Magyar fordítás és korrektúra: Szabó Ingrid. Nyomja: Jonagold, Svodin. Lapengedély: EV 3076/09. A szerkesztőség címe: Galántai Újság, Városi Hivatal, Béke tér 940/1, Galánta, tel.: 031 / http: e mail: A szerkesztőség fenntartja magának a jogot a levelezői írások rövidítésére és szerkesztésére. A közölt anyagokban megfogalmazott olvasói vélemények nem feltétlenu l tu krözik a szerkesztőség véleményét. A GÚ kiadója a sajtótörvény 6 3. bekezdésével összhangban közli, hogy Galánta Város az újság 100%-os tulajdonosa.

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2017. február 15. napi ülésére. Készítette: Erdősné dr. Kocsis Helga Humán Ügyosztályvezető Tárgy: Döntés a Kertvárosi

Részletesebben

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége:

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: 2010. január 14. a Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesülettel, az Eötvös József Klubbal közösen megemlékezést

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján!

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a képviselő-testület 2014. május 14-ei ülésére. Készítette: Müller Kinga Intézményi Irodavezető Tárgy: Corvin Művelődési Ház magasabb vezetői

Részletesebben

Rozsnyó város I n f o r m á c i ó s k ö z l ö n y e

Rozsnyó város I n f o r m á c i ó s k ö z l ö n y e Rozsnyó város I n f o r m á c i ó s k ö z l ö n y e 1. Törvénytár A polgárok a Rozsnyói Városi Hivatalban a hivatali fogadóórák alatt a II. emeleti, 206-os számú irodában nyerhetnek betekintést a Szlovák

Részletesebben

Rozsnyó város I n f o r m á c i ó s k ö z l ö n y e

Rozsnyó város I n f o r m á c i ó s k ö z l ö n y e Rozsnyó város I n f o r m á c i ó s k ö z l ö n y e 1. Törvénytár A polgárok a Rozsnyói Városi Hivatalban a hivatali fogadóórák alatt a II. emeleti, 206-os számú irodában nyerhetnek betekintést a Szlovák

Részletesebben

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet:

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet: TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E 4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: 52 588-400 * Fax.: 52 588-405 email.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ

Részletesebben

XXIV. Felnőtt és Ifjúsági WTF Taekwondo Országos Bajnokság

XXIV. Felnőtt és Ifjúsági WTF Taekwondo Országos Bajnokság XXIV. Felnőtt és Ifjúsági WTF Taekwondo Országos Bajnokság 2014. november 29. BÉKÉSCSABA Kiíró: Rendező: Versenyigazgató: Főbíró: A verseny fővédnöke: Időpont: Helyszín: Magyar Taekwondo Szövetség Lakótelepi

Részletesebben

Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013

Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013 Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013 1/5 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club (a továbbiakban: sportegyesület) az

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület november 25-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület november 25-ei ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010. november 25-ei ülésére Tárgy: Javaslat a Damjanich János Általános Iskola, a Hajós Alfréd Általános Iskola és a Zöld Óvoda

Részletesebben

2015. március 28. Budapest

2015. március 28. Budapest TAEKWONDO DIÁKbajnokság és ENGRICH MARIANN Emlékverseny 2015. március 28. Budapest BHSE -TAEKWONDO FANATICS ENGRICH MARIANN 1964-1996 Eredményei: Év Sportág Szakág Esemény Eredmény 1992 Taekwondo WTF taekwondo

Részletesebben

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik.

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik. Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Ifjú Reménysége cím alapításáról, támogatásának rendjéről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

XII. Nemzetközi GoldStars Kupa WTF Taekwondo verseny. 2015. április 25. Budapest

XII. Nemzetközi GoldStars Kupa WTF Taekwondo verseny. 2015. április 25. Budapest XII. Nemzetközi GoldStars Kupa WTF Taekwondo verseny 2015. április 25. Budapest Kiíró: Rendező: Versenyigazgató: Főbíró: A verseny fővédnöke: Időpont: Helyszín: Magyar Taekwondo Szövetség GoldStarS Sportegyesület

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Melegkonyhás vendéglátó egység kizárólagos üzemeltetésére irányuló kereskedelmi tevékenységre a Villányi Vörösbor Fesztiválon

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Melegkonyhás vendéglátó egység kizárólagos üzemeltetésére irányuló kereskedelmi tevékenységre a Villányi Vörösbor Fesztiválon PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Melegkonyhás vendéglátó egység kizárólagos üzemeltetésére irányuló kereskedelmi tevékenységre a Villányi Vörösbor Fesztiválon Villány Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 2015. október

Részletesebben

F E L H Í V Á S. Gencsapáti székhelyű civil szervezetek évi támogatására

F E L H Í V Á S. Gencsapáti székhelyű civil szervezetek évi támogatására F E L H Í V Á S Gencsapáti székhelyű civil szervezetek 2015. évi támogatására Gencsapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Önkormányzat költségvetésében civil szervezetek számára

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága. 21-2/2012.(11.29.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága. 21-2/2012.(11.29.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYE JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága 21-2/2012.(11.29.) számú határozata a 2012. évi sportcélú működési támogatási kérelmekkel kapcsolatos döntésről A Bizottság

Részletesebben

KÖLCSEY FERENC ÖSZTÖNDÍJ

KÖLCSEY FERENC ÖSZTÖNDÍJ DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA KÖLCSEY FERENC ÖSZTÖNDÍJ Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet amatőr és hivatásos művészek, művészeti együttesek alkotói

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

XXIV. Felnőtt és Ifjúsági WTF Taekwondo Országos Bajnokság

XXIV. Felnőtt és Ifjúsági WTF Taekwondo Országos Bajnokság XXIV. Felnőtt és Ifjúsági WTF Taekwondo Országos Bajnokság 2014. november 29. BÉKÉSCSABA Kiíró: Rendező: Versenyigazgató: Főbíró: A verseny fővédnöke: Időpont: Helyszín: Magyar Taekwondo Szövetség Lakótelepi

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY 2013/01

SAJTÓKÖZLEMÉNY 2013/01 Projekt címe: Turizmus határok nélkül információs látogatóközpontok fejlesztése Nagyatádon és Križevciben Projekt rövid címe: ViNaK Projekt azonosító: HUHR/1101/1.2.2/2020 Vezető Kedvezményezett: Križevci

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat. 264/7/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015.(VI.15.) kt. határozat. 41/2015.(VI.15.)

Részletesebben

2005 legjobb sportolóinak, csapatainak kiértékelése

2005 legjobb sportolóinak, csapatainak kiértékelése 2005 legjobb sportolóinak, csapatainak kiértékelése Gúta város önkormányzatának sportbizottsága a 2006 os év januári ülésén határozatot hozott a 2005 - ös év legjobb sportolóinak, csapatainak kiértékeléséről.

Részletesebben

Mindezek alapján az Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság szükségesnek tarja a rendelet módosítását. (1. sz. melléklet).

Mindezek alapján az Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság szükségesnek tarja a rendelet módosítását. (1. sz. melléklet). . t ÁO^Solk BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, IFJÚSÁG- ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁG ELNÖKE Készült a 2014. június 18. napján tartandó képviselő-testületi Készítette: Majomé Szabó Etelka

Részletesebben

A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása

A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíjról

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK PIACFELÜGYELETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK PIACFELÜGYELETE BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK PIACFELÜGYELETE PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat Piacfelügyelete (a továbbiakban: Piacfelügyelet ) az

Részletesebben

J a v a s l a t az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására

J a v a s l a t az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására J a v a s l a t az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: P.H. Településfejlesztési Osztály Ózd,

Részletesebben

Dunaszerdahely Város 2016/... sz. általános érvényű rendelete

Dunaszerdahely Város 2016/... sz. általános érvényű rendelete Város az önkormányzatokról szóló 1990. évi 369. törvény 6. (1) bekezdése, a közoktatásról szóló 2003. évi 596. törvény 6. (2) bek. és (12) bek. d) pontja, a közigazgatás költségvetési szabályairól szóló

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában:

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában: ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án 17.00 órakor kezdődő nyilvános testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló 'f Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Mászóka Óvoda és a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

Javaslat a Pásztói Hírlap kiadásával kapcsolatos feladatok ellátására, a helyi TV működtetésére

Javaslat a Pásztói Hírlap kiadásával kapcsolatos feladatok ellátására, a helyi TV működtetésére Pásztói Polgármesteri Hivatal 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-155 Fax: (06-32) 460-918 Szám: 1-46/2015. A javaslat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! Javaslat a Pásztói Hírlap kiadásával

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015.(V.26.) sz. rendelete a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi

Részletesebben

7/09092015 sz. H A T Á R O Z A T. Muzsla Község képviselőtestülete 7. üléséről 2015. 9. 9.

7/09092015 sz. H A T Á R O Z A T. Muzsla Község képviselőtestülete 7. üléséről 2015. 9. 9. 7/09092015 sz. H A T Á R O Z A T Muzsla Község képviselőtestülete 7. üléséről 2015. 9. 9. Muzsla község képviselőtestülete a jóváhagyott napirend alapján ülésezett és hozta meg az alábbi határozatot. A.

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete a társasházak magánerős felújításához és a városi közműhálózatok magánerős építéséhez nyerhető pénzügyi támogatásról

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására. pályázatot hirdet.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására. pályázatot hirdet. PÁLYÁZATI KIÍRÁS nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására A Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. (3900 Eperjes út 9.), mint bérbeadó a Szerencs Város Önkormányzata (3900 Rákóczi út 89.) tulajdonában

Részletesebben

TAEKWONDO DIÁKOLIMPIA. 2014. április 05. Budapest

TAEKWONDO DIÁKOLIMPIA. 2014. április 05. Budapest TAEKWONDO DIÁKOLIMPIA 2014. április 05. Budapest BHSE -TAEKWONDO FANATICS OLYMPIC GAMES ENGRICH MARIANN 1964-1996 Eredményei: Év Sportág Szakág Esemény Eredmény 1992 Taekwondo WTF taekwondo Európa-bajnokság

Részletesebben

DUNASZERDAHELY VÁROS

DUNASZERDAHELY VÁROS DUNASZERDAHELY VÁROS Dunaszerdahely Város 2015/21. sz. (2015. november 24.) a város hatáskörében működő iskolákban és iskolai intézményekben a részleges költségtérítésre irányuló járulék összegének meghatározásáról

Részletesebben

X. ZEN BU KAN KEMPO EGER KUPA Nyílt, Felnőtt Harcművészeti Kupa 2015.november 14. Dr. Kemény Ferenc Sportcsarnok, 3300 Eger Stadion utca 8

X. ZEN BU KAN KEMPO EGER KUPA Nyílt, Felnőtt Harcművészeti Kupa 2015.november 14. Dr. Kemény Ferenc Sportcsarnok, 3300 Eger Stadion utca 8 Verseny rendezője: Főszervező: A verseny főbírája: Szakmai fővédnökök: Agria Kempo Karate Sportegyesület Nagy Ferenc Jácint 2. Dan Márhoffer Márton 2. Dan Lévai László, 8. Dan Hanshi Papp Valér, 5. Dan

Részletesebben

Rimaszombat Város 97/2009 számú általános érvényű rendelete a gépkocsik állásáról és parkolásáról Rimaszombat város területén

Rimaszombat Város 97/2009 számú általános érvényű rendelete a gépkocsik állásáról és parkolásáról Rimaszombat város területén Rimaszombat Város 97/2009 számú általános érvényű rendelete a gépkocsik állásáról és parkolásáról Rimaszombat város területén A rimaszombati Városi Képviselőtestület az SZNT törvénye, a Tt. 369/1990 számú,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. december 02. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Ikt.szám.: 2051-1/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.január 17-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.január 17-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.január 17-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozatai: 1-2., c.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Pályázat kiírása falugondnoki munkakör

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Borsodszirák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011.(IX.14.) önkormányzati rendelete A járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a közútkezelői hozzájárulás kiadásának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére Tárgy: Pályázati kiírás a Palotakerti Óvoda intézményvezetői állásának betöltésére. Előterjesztő:

Részletesebben

2. A rendelet hatálya

2. A rendelet hatálya Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2005.(III.02.) számú rendelete a helyi építészeti védelem alatt álló épületek felújításának támogatásáról Kiskunhalas Város Képviselő-testülete

Részletesebben

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere.f lrg. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Gépmadár Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról

Részletesebben

Középiskolai felvételi kritériumok az alapiskolák végzős tanulói számára a 2013/2014-es tanévre

Középiskolai felvételi kritériumok az alapiskolák végzős tanulói számára a 2013/2014-es tanévre Középiskolai felvételi kritériumok az alapiskolák végzős tanulói számára a 2013/2014-es tanévre A Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola, Neratovicei tér 1916/96, Dunaszerdahely (az iskola kódja 63008)

Részletesebben

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló nem lakáscélú helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ügyszám: 24449/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Csarnok- és Piacigazgatósága igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

Részletesebben

7. 3 Hatályon kívül helyezve.

7. 3 Hatályon kívül helyezve. Kesztölc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelete a járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és

Részletesebben

VERSENYKIÍRÁS. A évi WKF egyéni és csapat Kata és Kumite magyar bajnoki címek és az utánpótlás bajnoki címek eldöntése

VERSENYKIÍRÁS. A évi WKF egyéni és csapat Kata és Kumite magyar bajnoki címek és az utánpótlás bajnoki címek eldöntése VERSENYKIÍRÁS A verseny megnevezése: A verseny célja: XIV. Nyílt WKF Egyéni Súlycsoportos és Csapat Karate Magyar Bajnokság (Gyermek, Ifjúsági, Kadet, Junior, U21 és Felnőtt) IV. Nyílt WKF Egyéni Utánpótlás

Részletesebben

2015. október 24. Budaörs Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand (Bvuss) 2040 Budaörs, Hársfa u. 6.

2015. október 24. Budaörs Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand (Bvuss) 2040 Budaörs, Hársfa u. 6. A verseny megnevezése: Hungarian Open - Céghmester Kupa Ifjúsági, kadet, junior és U21 nemzetközi bajnokság Kvalifikációs verseny a 2016. évi korosztályos Európa Bajnokságra A verseny időpontja: 2015.

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre gépjárművel történő behajtás engedélyezésének

Részletesebben

J A V A S L A T. köznevelési intézmény vezetői megbízásának véleményezésére. Ózd, november 25. Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály

J A V A S L A T. köznevelési intézmény vezetői megbízásának véleményezésére. Ózd, november 25. Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály J A V A S L A T köznevelési intézmény vezetői megbízásának véleményezésére Ózd, 2015. november 25. Előterjesztő: Előkészítő: Polgármester Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

AJKA VÁROSFEJLESZTÉSI KÉRDŐÍV

AJKA VÁROSFEJLESZTÉSI KÉRDŐÍV Tisztelt Hölgyem, Uram! Ajka város Önkormányzata 2008-ban elkészítette első Integrált Városfejlesztési Stratégiáját, erre alapozva jelentős fejlesztéseket sikerült megvalósítani a városban. A stratégia

Részletesebben

Nyílt Kempo Világkupa

Nyílt Kempo Világkupa E M L É K V E R S E N Y Nyílt Kempo Világkupa Ideje: 2017 március 3-5. INFO: A Világkupán 8 éves kortól vehetnek részt a nevezők. A FULL A és a Kevert Küzdelem szabályrendszerben csak a már 18. életévüket

Részletesebben

Ezen dokumentum Jászárokszállás Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének 2007. évi jelentősebb eseményeit, beavatkozásait, híreit foglalja magába Készítette: Tekse Csaba parancsnok-helyettes 2007. október

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

V. ROTARY FUTÓFESZTIVÁL

V. ROTARY FUTÓFESZTIVÁL V. ROTARY FUTÓFESZTIVÁL 2015. március 29. Rajt: 9.30 óra - Jótékonysági Futás 11.00 óra - 1/4 maraton 11.05 óra - 1/2 maraton 11.10 óra - maraton (egyéni, váltó) Helyszín Debrecen, Gyulai István Atlétikai

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. a 2014. december 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. a 2014. december 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV a 2014. december 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről Rendeletek: 10/2014. (XII. 23.) sz. rendelet A személyes gondoskodást nyújtó ellátások

Részletesebben

PÁLYÁZAT. alapfokú nevelési-oktatási intézmények részére az intézményben működő, tömegsport jellegű labdarúgáshoz szükséges sporteszközökre

PÁLYÁZAT. alapfokú nevelési-oktatási intézmények részére az intézményben működő, tömegsport jellegű labdarúgáshoz szükséges sporteszközökre PÁLYÁZAT alapfokú nevelési-oktatási intézmények részére az intézményben működő, tömegsport jellegű labdarúgáshoz szükséges sporteszközökre A pályázat kiírója: A pályázat beadási határideje: A pályázat

Részletesebben

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadási év, 2014 A perkátai Győry-kastély parkja fenntartható hasznosítása Győry kastély és Perkáta Perkáta település Fejér megyében

Részletesebben

304/2016 számú határozat. Megnyitó, eljárási ügyek, program jóváhagyása. Szepsi Város Képviselő-testülete az előterjesztett pont megvitatása után:

304/2016 számú határozat. Megnyitó, eljárási ügyek, program jóváhagyása. Szepsi Város Képviselő-testülete az előterjesztett pont megvitatása után: 304/2016 számú határozat Megnyitó, eljárási ügyek, program jóváhagyása a) választja Ing. Köteles László és Jaroslav Pupala képviselőket a jegyzőkönyv hitelesítésére b) tudomásul veszi hogy a jegyzőkönyvírónak

Részletesebben

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 14. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

A 2014. december 10-én Budapesten tartandó Dr. Ketter László Hagyományőrző Gasztronómiai Verseny versenyfelhívása és forgatókönyve

A 2014. december 10-én Budapesten tartandó Dr. Ketter László Hagyományőrző Gasztronómiai Verseny versenyfelhívása és forgatókönyve A 2014. december 10-én Budapesten tartandó Dr. Ketter László Hagyományőrző Gasztronómiai Verseny versenyfelhívása és forgatókönyve Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Gödöllő Környéki Regionális Turisztikai

Részletesebben

2008/2009. TANÉVI ÚSZÁS DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ II. korcsoport. 2009. február 07. Székesfehérvár, Csitáry G. Emil Fedettuszoda

2008/2009. TANÉVI ÚSZÁS DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ II. korcsoport. 2009. február 07. Székesfehérvár, Csitáry G. Emil Fedettuszoda 2008/2009. TANÉVI ÚSZÁS DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ II. korcsoport 2009. február 07. Székesfehérvár, Csitáry G. Emil Fedettuszoda Fővédnökök: Dr. Gyenesei István Önkormányzati Minisztérium miniszter Dr.

Részletesebben

A Piactér üzemeltetésének megszüntetésére irányuló kérelem megvitatása

A Piactér üzemeltetésének megszüntetésére irányuló kérelem megvitatása Az előterjesztés száma: 151/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2014. december 3-án, 18-órakor megtartandó ülésére A Piactér üzemeltetésének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2014. június 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2014. június 19-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-283/2014 ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2014. június 19-i ülésére Tárgy: Előterjesztő:

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2009. március 31. XIX. Évfolyam 3. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Közgyűlési határozatok 2 II. Hirdetmények 2 2 I. Közgyűlési határozatok A határozatok megtekinthetőek a www.hevesmegye.hu

Részletesebben

Részvétel a évi Riói Nyári Olimpiai Játékokon

Részvétel a évi Riói Nyári Olimpiai Játékokon Részvétel a 2016. évi Riói Nyári Olimpiai Játékokon Előterjesztő: Komáromi Tibor szakmai igazgató Az előterjesztést az MBSZ Elnöksége 2016. július 6-i ülésén 30/2016. számú határozatával elfogadta. 1 A

Részletesebben

Tájékoztatási kötelezettségemnek az alábbiakban teszek eleget: Az előző beszámoló óta az alábbi események, intézkedések történtek:

Tájékoztatási kötelezettségemnek az alábbiakban teszek eleget: Az előző beszámoló óta az alábbi események, intézkedések történtek: B e s z á m o l ó Mágocs Város Képviselő-testületének 2016. augusztus 16-i ülésére. Tárgy: Tájékoztató a két ülés közötti időben történt eseményekről, tett intézkedésekről, átruházott hatáskörben hozott

Részletesebben

VERSENYKIÍRÁS. Mecsek Meghívásos Terepfutó OB

VERSENYKIÍRÁS. Mecsek Meghívásos Terepfutó OB Jóváhagyom! Budapest, 2013. augusztus 14. Bittmann Tibor tű. ezredes sk. BM OKF Humán Szolgálat szolgálatvezető VERSENYKIÍRÁS Mecsek Meghívásos Terepfutó OB Felterjesztem! Pécs, 2013. augusztus 13-án Mácsai

Részletesebben

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója.

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. 2012. január: Iskolai csoportedzések, István Király ált iskola, minden hétfő 14 órától Gyolcsos Ferenc vezetésével 15 fő. Táncsics Mihály Általános iskola kedd

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S a városban működő civilszervezetek, helyi önszerveződő közösségek és egyének

Részletesebben

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ 2015. 12. 11. Fontos információ Karácsonyi vásár - december 12. szombat Bethlehem - december 17. csütörtök Karácsonyi műsor - december 18. péntek Téli szünet - december 19-2016. január 4. Első tanítási

Részletesebben

300/1993 T Ö R V É N Y

300/1993 T Ö R V É N Y 300/1993 T Ö R V É N Y a család- és utónévről *) A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa az alábbi törvényt alkotta: Az utónév 1. (1) A Szlovák Köztársaság területén született személy utónevét a szülők közösen

Részletesebben

Tard Község Önkormányzatának 22/2011. (II.22.) ÖK számú HATÁROZATA

Tard Község Önkormányzatának 22/2011. (II.22.) ÖK számú HATÁROZATA 22/2011. (II.22.) ÖK számú Tárgy: A Fundamentum Iskola tardi telephelyéről A képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta az iskola tájékoztatóját. Egyben felkéri a polgármestert további tárgyalások folytatására

Részletesebben

3. Csak saját készítésű pályaművek küldhetők. A pályázat témája: Én és a média, az egyes pályaműveknek akár rajz, akár fotó címet kell adni.

3. Csak saját készítésű pályaművek küldhetők. A pályázat témája: Én és a média, az egyes pályaműveknek akár rajz, akár fotó címet kell adni. Az Én és a média rajz- és fotópályázat részvételi és játékszabályzata A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által létrehozott Bűvösvölgy Médiaértés-oktató Központ (székhelye: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi

Részletesebben

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Oktatási és Közművelődési Főosztály kmiíet Kőbányai i ifi- :-testüiet ülése A$j 945"/ 5^/tooe. Tárgy: Javaslat közoktatási intézményvezetői

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁYZAT POLGÁRMESTERE 5 8/&/5~ Készült a 2015. április 1. napján tartandó képviselő-testületi Készítette: dr. Sulcz Andrea jegyzői kabinetvezető ülésre! Tárgy: Javaslat

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 6/2003. (IV.7.) KT. sz. rendelete

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 6/2003. (IV.7.) KT. sz. rendelete Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6/2003. (IV.7.) KT. sz. rendelete az önkormányzat testnevelés és sport feladatairól, a helyi testnevelés és sporttevékenység támogatásáról Sarkadkeresztúr

Részletesebben

H a t á r o z a t. Szepsi Város Képviselő-testületének, szeptember 17-én megtartott 26. rendes üléséről

H a t á r o z a t. Szepsi Város Képviselő-testületének, szeptember 17-én megtartott 26. rendes üléséről Szepsi Város Önkormányzata H a t á r o z a t Szepsi Város Képviselő-testületének, 2013. szeptember 17-én megtartott 26. rendes üléséről Szepsi Város Képviselő-testülete rendes ülésén megvitatta: Szám:

Részletesebben

Ifjúsági- Junior - Felnőtt Uszonyosúszó. Nyílt Országos Bajnokság 2014. évi VERSENYKIÍRÁSA Hód Kupa Béka, Cápa, Gyermek Találkozó

Ifjúsági- Junior - Felnőtt Uszonyosúszó. Nyílt Országos Bajnokság 2014. évi VERSENYKIÍRÁSA Hód Kupa Béka, Cápa, Gyermek Találkozó Ifjúsági- Junior - Felnőtt Uszonyosúszó Nyílt Országos Bajnokság 2014. évi VERSENYKIÍRÁSA Hód Kupa Béka, Cápa, Gyermek Találkozó 1. Célja: A 2014. év uszonyosúszó ifjúsági, junior és felnőtt korcsoport

Részletesebben

a Képviselő - testülethez a házi gyermekorvosi praxis betöltésére irányuló pályázati felhívás ismételt közzétételére

a Képviselő - testülethez a házi gyermekorvosi praxis betöltésére irányuló pályázati felhívás ismételt közzétételére 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5./Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 5. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő - testülethez a házi gyermekorvosi

Részletesebben

Kismészáros Kempo SE. Renshi Kárászi Balázs, 4. Dan Renshi Kormos László, 3. Dan Kyoshi Papp Valér, 6. Dan

Kismészáros Kempo SE. Renshi Kárászi Balázs, 4. Dan Renshi Kormos László, 3. Dan Kyoshi Papp Valér, 6. Dan Verseny rendezője: Főszervező: A verseny főbírája: Szakmai fővédnökök: Kismészáros Kempo SE. Renshi Kárászi Balázs, 4. Dan Renshi Kormos László, 3. Dan Kyoshi Papp Valér, 6. Dan A verseny időpontja: 2016.

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Készült a 2013. december 11-i képviselő-testületi ülésre! Készítette: dr. Varga Dorina önkormányzati referens

POLGÁRMESTERE. Készült a 2013. december 11-i képviselő-testületi ülésre! Készítette: dr. Varga Dorina önkormányzati referens BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁYZAT Készült a 2013. december 11-i képviselő-testületi ülésre! Készítette: dr. Varga Dorina önkormányzati referens Tárgy: Javaslat az Összefüggések Alapítvány

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. - pályázni leghamarabb az első tanév két félévének teljesítésével lehet.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. - pályázni leghamarabb az első tanév két félévének teljesítésével lehet. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata, a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj alapításáról és

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 17/2013. (II. 05.) 18/2013. (II. 05.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 22-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 22-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 22-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozatai: 58-59., c.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Pályázat kiírása falugondnoki munkakör

Részletesebben

35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet. A Józsefvárosi Diákösztöndíjról

35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet. A Józsefvárosi Diákösztöndíjról 35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzati rendelet A Józsefvárosi Diákösztöndíjról Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat)

Részletesebben

324/2016 számú határozat Javaslat a város költségvetésének 9. számú módosítására

324/2016 számú határozat Javaslat a város költségvetésének 9. számú módosítására 324/2016 számú határozat Javaslat a város költségvetésének 9. számú módosítására j ó v á h a g y j a a város 2016-os költségvetésének 9. számú módosítását programpontjaival 9 sz. költségvetési intézkedéssel

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 27-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 27-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 27-i ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői állására

Részletesebben

VIII. Oxigén Kupa Erdei futóverseny sorozat 2014-2015

VIII. Oxigén Kupa Erdei futóverseny sorozat 2014-2015 VIII. Oxigén Kupa Erdei futóverseny sorozat 2014-2015 V E R S E N Y K I Í R Á S A verseny fővédnöke:balczó ANDRÁSa Nemzet Sportolója A verseny célja: Versenyzés biztosítása közép- és hosszútávfutók, illetve

Részletesebben

(1) R 4. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) R 4. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete../2015. (.) rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló, 29/2009.( IX.30.) számú rendelet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága május 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága május 30-i ülésére Iktató szám: Sz-249/2014. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Humán Ügyek Bizottsága ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. május 30-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette:

Részletesebben

ZEN BU KAN KEMPO IV.Seregélyes Kupa

ZEN BU KAN KEMPO IV.Seregélyes Kupa Versenykiírás Verseny rendezője: Sárosdi Kempo SE. Főszervező: Renshi Koncz Gábor 3.DAN, Renshi Kordás István 3.DAN A verseny főbírója: Kormos László 3.DAN Szakmai fővédnök: Hanshi Lévai László 8.DAN A

Részletesebben