Az ülés egyik programpontja a parkolási

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az ülés egyik programpontja a parkolási"

Átírás

1

2 AKTUális 2 galántai újság A városi képviselőtestület 8. ülése Az ülés egyik programpontja a parkolási díj bevezetése volt a városi hivatal épülete mögött, ill. a JAS lakótelepen. A határozati javaslat viharos vitát váltott ki a képviselők körében. A képviselők egyik csoportja határozottan támogatta a javaslatot, míg néhány képviselő kritikával illette a javaslat kidolgozását. A fizetett parkolás bevezetését támogató képviselők fő érve az volt, hogy ez bevételt jelentene a városi kasszában, s egyúttal kezdő lépésként szolgálhatna a városközpontban való parkolás megoldásához is. Az ellenzők azzal érveltek, hogy egy ilyen részmegoldás bonyodalmakat okozhat a közeli parkolóhelyeken, de a parkolási díj bevezetésének gondolatától a jövőben ők sem zárkóznak el. A következő pont Eduard Šebonak a területrendezési terv módosítására irányuló kérelme volt. A vállalkozó egy áramtermelésre szolgáló biogázüzemet szeretne kialakítani a városhoz tartozó Nemesnebojsza területén. A képviselők kétségbe vonták, hogy a biológiai anyagok feldolgozása során alkalmazott technológiának köszönhetően a létesítmény nem fog bűzt árasztani, ami megkeserítheti a környéken lakók életét. A következő tényező, amely közrejátszott a döntéshozatalban, Miriam Károlyiovától, a városi hivatal beruházási osztályának vezetőjétől származó információ volt, miszerint a beadványból hiányzott, hogy pontosan milyen típusú biogázüzemet szeretne Eduard Šebo felépíteni. Peter Aštary A megyebál bevételét a galántai kórház kapja Anagyszombati kerület báli szezonjának legkimagaslóbb eseménye a VI. Megyebál volt. A bált a jótékonyság jegyében rendezték meg. Az elmúlt évekhez hasonlóan a bevételt idén is nemes célokra fordították. Az Ajándék Alapítvány (Nadácia Dar) évek óta működik, és dicséretre méltó, hogy azokon segítünk, akik erre a leginkább rászorulnak. mondta Tibor Mikuš, a Nagyszombati Kerületi Önkormányzat (TTSK) elnöke. A 3000 eurós csekket idén a galántai Szent Lukács Kórház igazgatója, Ján Stratinský, vehette át. Manapság minden egyes eurónak hasznát veszszük az egészségügyben. Ebből a pénzből speciális matracokat vásárolunk, melyeket szétosztunk az egyes osztályokon. (Forrás: a TTSK sajtóközleménye) A évi beavatkozási tevékenység kiértékelése városi főépítész a képviselőknek azt mondta, hogy a biogázüzem technológiáját nem, de a területrendezési terv módosítását támogatják. A befektetőnek pedig a felsőbb szerveknél kell kérni a technológia jóváhagyását tekintettel annak a környezetre kifejtett hatásaira. A képviselők ennek ellenére nem hagyták jóvá a területrendezési terv módosítását. A képviselők nem támogatták a városi ingatlanok az idősek napközi otthonai kezelésének átruházását a Pátria Nyugdíjas Otthonra. Egyetértettek Peter Závodský képviselő véleményével, miszerint a napközi otthonokat továbbra is a városi hivatal szociális osztályának kellene kezelni. Egy magánszemély városi földterület megvásárlása iránti kérelmet nyújtott be. Az ok az volt, hogy utólag 22 m2-rel ki kellett bővítenie az épülő ingatlant, mivel az nem felelt meg a tűzbiztonsági előírásoknak. Az utólagos bővítésre a város tulajdonában található területen került sor. Horváth Zoltán képviselő megjegyezte, hogy egy városi telek megszerzésének legegyszerűbb módja, ha beépítjük azt. A képviselő-testület megbízta a városi főellenőrt, hogy vizsgálja ki e városi telek engedély nélküli beépítésével kapcsolatos eljárást. A kérvényezővel a városi hivatal bérleti szerződést köt. A képviselők nem hagyták jóvá azt a kérelmet sem, miszerint a kérvényező meghatározatlan időre szóló bérleti szerződést kötött volna a várossal abból a célból, hogy konyhát építsen a meglévő lakóépülethez. Ezt a városi képviselő-testület mellett működő illetékes bizottságok is megvitatták. A pénzügyi és vagyonkezelési bizottság elutasította a kérvényt. A beruházási bizottság álláspontját Fekete László bizottsági elnök utólag, a testület ülésén hozta nyilvánosságra. A bizottság javasolta a javaslat beterjesztését a képviselő-testület elé, mivel nem voltak kellőképp tájékoztatva arról, hogy nem lakáscélú épületről van szó, melyben több család is lakik. A bizottság tagjaival folytatott konzultációt követően Fekete László elhatárolta magát a bizottság eredeti álláspontjától. Végül a városi főellenőr a képviselők elé terjesztette a magán- és jogi személyek által 2011-ben a városi hivatalhoz benyújtott panaszainak kezeléséről szóló jelentését. Ebben az időszakban három panasz érkezett a városi hivatalhoz. Az egyikben a panaszos rámutatott az építési törvény megszegésére. A panasz a városi hivatal egyik vezető beosztású alkalmazottját, konkrétan az építésügyi hatóság vezetőjét érintette. A főellenőr véleménye szerint ebben az esetben hatáskörrel való visszaélés történt. A polgármester úgy határozott, hogy azután tesz csak konkrét lépéseket, miután elkészül a kerületi építésügyi hatóság álláspontja, melyhez az említett panaszt továbbították. A másodikban a behajtási tilalom városi rendőrök általi megszegését tette szóvá a panaszos. Megállapítást nyert, hogy a községi (városi) rendőrségről szóló törvény értelmében a városi rendőröknek szolgálatteljesítés közben jogukban áll szolgálati autóval tiltott területre behajtani. Ezt lehetővé teszi számukra a közúti közlekedésről szóló törvény. A harmadik panasz tárgya a személyiségi jogok megsértése volt az anyakönyvi hivatal egyik munkatársa által. Az ügyet kivizsgálták, és kiderült, hogy a panasz indokolatlan volt. AGalántai Járási Tűzvédelmi és Műszaki Mentőszolgálat (OR HaZZ Galanta) egységei 2011-ben a járás területén belül összesen 457 esetben intézkedtek különböző események kapcsán. A 457 esetből 212 alkalommal tűzesethez (46,4%), 15 alkalommal beavatkozás nélküli tűzesethez (3,3%), 95 esetben műszaki mentéshez (20,8%), 109 esetben balesethez (23,9%), 16 alkalommal pedig ökológiai kármentéshez (3,5 %) riasztották őket. Tíz alkalommal (2,2 %) téves riasztás történt. A évi beavatkozások kapcsán 217 felnőttet, 27 gyermeket, 111 sérült felnőttet, 12 sérült gyermeket és 11 elhunyt felnőttet tartanak nyilván. A legnagyobb arányban közlekedési balesetekhez riasztották tűzoltóinkat, s ezek során volt a legtöbb sérült, ill. halott. A galántai tűzoltóállomás egységei 224 esetben, a szeredi tűzoltóállomás egységei pedig 203 esetben vonultak ki. Az egységek 30 alkalommal közösen végezték munkájukat, többnyire nagy kiterjedésű tüzek, ill. komolyabb közlekedési balesetek során. Kováč Stanislav főhadnagy, műszaki szakértő (OR HaZZ Galanta)

3 2012. március 3 AKTUális Új köntösben a hódi közösségi ház Befejeződtek a hódi napközi otthon felújítási munkálatai. A padló, a festés és a vezetékek felújítására Galánta Városának és több szponzor segítségének köszönhetően került sor. A munkálatok összköltsége 11 ezer euró volt. Jelentős segítséget nyújtottak az önkéntesek, valamint a polgári bizottság és a nyugdíjasklub tagjai is. A felújított napközi otthon átadására a nyugdíjasklub éves taggyűlésével egyidőben, ünnepélyes keretek közt, február 14-én, kedden, került sor. A meghívást elfogadta Maťašovský László polgármester, Fekete László alpolgármester, Ján Nemašík, a Samsung vállalat képviselője, Csemez Henrietta városi elöljáró, valamint a városi hivatal néhány dolgozója is. A városi hivatal közbenjárásával a Samsung vállalat egy televíziót ajándékozott a napközi otthonnak, melyet a vállalat képviselője adott át a jelenlévőknek. Több mint öt év után került sor a falakban lévő elektromos vezetékek felújítására is. A régi parkettát, mely alatt homokból volt a szigetelés, új padlózat váltotta fel. Sokan nyújtottak segítő kezet, akik számára nem közömbös a napközi otthon sorsa. A felújított helyiségek így továbbra is méltón szolgálhatják eredeti céljukat, de lehetőség nyílik egyéb társadalmi és kulturális események megrendezésére is ebben a városrészben. Napjainkban a nyugdíjasklub tagjain kívül itt találkoznak a zumba kedvelői is, de a helyi óvoda is számtalan rendezvényt szervez a gyerekek számára. Az illetékesek álma egy itt működő ifjúsági klub megalapítása. A hódi nyugdíjasklubnak jelenleg 60 tagja van. Tavaly több érdekes rendezvényt szerveztek, mint pl. a Kedvenc süteményem elnevezésű verseny. A klubtagok ellátogattak a nyitrai Gardenia kertészeti kiállításra, kirándultak a csehországi Lednicébe, s megnézték a vranovi víztározót is. Szencsén (Podhájska) élvezhették az ottani gyógyvíz jótékony hatásait. Megemlékeztek az Anyák napjáról és az Idősek hónapjáról is. Kollers Marek Pályázat Galánta Városa pályázatot hirdet: a Galántai Városi Hivatal Iskolaügyi, Kulturális és Sportosztályának osztályvezetői posztjára Képesítési követelmények: II. fokú főiskolai végzettség pedagógiai szakirány az 596/2003-as számú állami oktatásügyi igazgatásról és az oktatásügyi önkormányzati szervekről szóló törvény 7. (3) bekezdése Pályázati követelmények: közigazgatásban vagy államigazgatásban szerzett minimum 5 éves szakmai gyakorlat (előny a vezetői gyakorlat) pedagógusi munkakörben szerzett minimum 5 éves szakmai gyakorlat (előny a vezetői gyakorlat) közigazgatásra, iskolaügyre, kultúrára és sport területére vonatkozó jogszabályok ismerete a közigazgatás keretén belül a város általános érvényű rendeleteinek és stratégiai dokumentumainak ismerete az elbírálásnál számít az első, ill. második atesztáció, valamint vezető pedagógiai beosztásra előkészítő tanfolyam abszolválása szakértelem oktatásügyi pénzügyi elemzések, koncepciós és stratégiai dokumentumok kidolgozása terén szervezési és kommunikációs készség, önállóság megfelelő stresszkezelő képesség erkölcsi és polgári feddhetetlenség előny a magyar, angol, német nyelv ismerete B kategóriás jogosítvány belépés legkésőbb július 1. A pályázatnak a következő iratokat és igazolásokat kell tartalmaznia: a pályázatban való részvételi kérvény szakmai önéletrajz, mely tartalmazza az eddigi munkahelyeket, ill. a betöltött munkaköröket 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a legmagasabb végzettséget igazoló dokumentum hitelesített másolata képzettséget, szakképzettséget igazoló okmányok becsületbeli nyilatkozat a jogképességről az egészségügyi alkalmasságot igazoló becsületbeli nyilatkozat becsületbeli nyilatkozat arról, hogy a pályázatban feltüntetett valamennyi adat valós a pályázó írásos beleegyezése személyi adatai feldolgozására a 428/2002 számú személyi adatvédelemről szóló törvény értelmében. A pályázatok benyújtási határideje március 31. A meghallgatásra kizárólag azok a pályázók kapnak meghívást, akik teljesítették a pályázati feltételeket, s a meghatározott időpontig leragasztott borítékban, melyre ráírták: Výberové konanie vedúci Oddelenia školstva, kultúry a športu neotvárať, minden szükséges iratot benyújtottak. Ezeknek a pályázóknak legkésőbb hét nappal a meghallgatás kitűzött időpontja előtt írásos meghívót küld a pályázat kihirdetője. Mgr. Maťašovský László polgármester Galánta, január 31.

4 Innen-onnan 4 galántai újság Galánta a prágai idegenforgalmi kiállításon Fiatal építészek kiállítása február 23-án délután a neogótikus kastély északi szárnyában került sor a Szlovák Műszaki Egyetem Építészmérnöki Kara hallgatóinak munkáiból összeállított kiállítás megnyitójára, mely a Galánta jövőképe címet viseli. A kiállítás fővédnöke Galánta Város polgármestere, Maťašovský László, szakmai felelőse Michal Šarafín, a Szlovák Műszaki Egyetem professzora. A kiállítás a város és az egyetem között létrejött együttműködési megállapodás alapján valósult meg, s fő célkitűzése volt, hogy Február 9. és 12. között került megrendezésre Prága egyik városrészében, Holešovicén, a Holiday World nemzetközi idegenforgalmi kiállítás 21. évfolyama. A vásár fővédnöke Kamil Jankovský cseh regionális fejlesztési miniszter volt. A vásár területén ezzel egyidejűleg zajlott a Top Gastro gasztronómiai vásár 6. évfolyama, melyet a Csehországi Szállodák és Éttermek Szövetsége, valamint a Csehországi Szakácsok és Cukrászok Szövetsége szervezett. A harmadik vásár pedig a Golf Show 17. évfolyama volt. A rendezőknek e három vásár egyidejű megrendezésével az volt a céljuk, hogy rámutassanak az utazás, a golf és az étkezés közötti kapcsolatra, s mindezt átfogó módon szemléltessék a szakmai és a laikus látogatóknak. A Holiday World és a Golf Show teljes egészében betöltötte az Ipari Palotát és a 130 méter hosszú Vásárcsarnokot is. 47 ország kiállítói mintegy húszezer négyzetméternyi területen mutatták be kínálatukat. A vásárra látogató volt kíváncsi. A Holiday World és a Golf Show vásárokon összesen 725 kiállító és 28 turisztikai egyesület mutatkozott be. A rendezvénynek az első napokban szakmai látogatója volt. Galánta Városa a Szlovák Idegenforgalmi Ügynökség nemzeti standján képviseltette magát. Ugyanitt mutatkozott be Pozsony, Kassa, Gyetva, Magas-Tátra, Nagymegyer, Zuberecz (Zuberec), s a fürdőváros, Felsőzúgó (Vyšné Ružbachy), több lehetséges megoldást kínáljon az építészet és a várostervezés szempontjából, így képet kapjunk a város jövőbeli arculatáról, s tudjuk eldönteni, hogyan és mit építsünk Galántán. A rendezvényen néhány ígéretes fiatal építésznek, ill. hatodik évfolyamos építészhallgatónak a munkái kerültek bemutatásra. A fiatalok szemléltették az elképzeléseiket néhány kiválasztott városrészre vonatkozóan, mint pl. a városközpont, valamint annak sétálóutcává alakítása, lakásépítési lehetőségek a Kolónia városrészben, természeti környezetben található földterületek sportolásra és szabadidős tevékenységekre való kihasználása, stb. Néhány lehetőséget maketteken is láthattak az érdeklődők. A jövőkép projektje stratégiai válaszokat adhat a város építészeti arculatára vonatkozóan, de arra is, hogy miképp lehetne szabályozni az építkezéseket annak érdekében, hogy Galánta a szép házak városa legyen. Egyúttal összhangot teremt a jelenlegi és a leendő környezet között. Egy szép városnak mindig vannak építészeti szabályai. A diákok javaslatai vitatémaként szolgálnak, s alapját képezik valami újnak, ami tiszteletben tartja a régit. A Galánta jövőképe projekt bemutatja, hogy lelhetünk rá az építészet szebbik arcára. A kiállítás március közepéig tekinthető de nem hiányoztak a Nagyszombat, a Trencsén és a Nyitra Megyei Önkormányzatok bemutatkozó kiállításai sem. Az idei vásár újdonságának számított, hogy indonéziai, malajziai, Fülöp-szigeteki és thaiföldi kiállítók is eljöttek Prágába, de képviseltette magát Kuba, Tanzánia, Seychelleszigetek, Brazília, Srí Lanka és Namíbia is. Az idei Holiday World társszervezője a Dominikai Köztársaság volt. A vásár ideje alatt a Szlovák Idegenforgalmi Ügynökség standján a Zlaté husle zenekar muzsikált. Az érdeklődők különböző kézműves termékeket - kukoricacsuhéból készült tárgyakat és fametszeteket - láthattak, s megkóstolhatták a jellegzetes szlovák ételkülönlegességeket is. A látogatók a legnagyobb érdeklődést a műemlékek, a kerékpárutak, a gyógy- és élményfürdők, valamint a szálláshelyek iránt tanúsítottak. Morovičová, Zuzana Galántai Városi Hivatal Fotó: Galántai Városi Hivatal meg a neogótikus kastély északi szárnyában. Ing. Károlyiová Miriam, a Galántai Városi Hivatal Környezetvédelmi és Beruházási Osztályának vezetője Ing. Aštary Peter, városi főépítész Tudáspróba ASZNF Lakótelepi Alapiskola a harmadik osztályos tanulók számára tudáspróbát szervezett Galánta első írásos említésének 775. évfordulója alkalmából. A tanulók Galánta Városa által bebiztosított emléktárgyakat kaptak ajándékba. A legügyesebb csapatok az okleveleken kívül értékes nyereményekkel térhettek haza.

5 2012. március 5 Innen-onnan Vidám pillanatok a beíratások során Galántán közel 200 gyereket írattak be szüleik az alapiskolák 1. évfolyamába. Sokan közülük már előre eldöntötték, hogy a négy alapiskola közül melyiket válaszszák gyermekük számára. A döntéshozatalkor több szempont is közrejátszott. Bár mi már elköltöztünk Galántáról, de az anyósomék közel laknak az iskolához árulta el az egyik anyuka, aki kislányát a SZNF Lakótelepi Alapiskolába íratta. Egy másik anyuka azért íratta kisfiát a város legnagyobb alapiskolájába, mert annak idején ő is ide járt, sőt nagyobbik gyermeke is ide jár. Mióta kimaradtam, a tanárok nagy része kicserélődött, de még mindig jó pedagógusok tanítanak itt. Mi több, itt lakunk a lakótelepen, így a gyerekeknek közel van az iskola. Azoknak a szülőknek, akik a Kodály Zoltán Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolát választották, az anyanyelven való tanulás lehetősége volt a döntő szempont. Galántán ez az egyedüli lehetőség a magyar ajkú tanulók alapfokú oktatására. A szülők a legkisebb érdeklődést a Štefánik Alapiskola iránt tanúsították. Ezzel ellentétben a G. Dusík Alapiskola alsó tagozatán bevezetett Dalton módszer iránt Új főépítésze van Galántának Galánta Városa február l-jei hatállyal megbízási szerződést írt alá az új városi főépítésszel, Peter Aštaryval. Ki is Peter Aštary? 1986-ban végzett a Szlovák Műszaki Főiskola Építészeti Karán és 1992 között tervezőmérnökként dolgozott a pozsonyi Hydrostav vállalatnál. Négy hónapot töltött munkahelyi kiküldetésben Franciaországban, majd miután visszatért, a COOPEX Studio Galanta társaságnál helyezkedett el ben társalapítója volt az ADA atelier Galanta társaságnak, s itt dolgozott 2003-ig ben sikeres szakvizsgát tett, s 2003-tól minősített építészként, mint önálló tervező a g.a.m. tervező irodában dolgozik. Az új városi főépítész hetente egyszer, szerdán, fogadja majd a városlakókat, ill. érdeklődőket a városi hivatal épületében, 2. emelet 72. sz. ajtó. Ing. Károlyiová Miriam a Galántai Városi Hivatal Környezetvédelmi és Beruházási Szakosztályának vezetője Hogyan látja a város építészeti kultúráját az új főépítész? A város új főépítészeként szeretnék Önökkel megosztani néhány gondolatot arról, milyen témákkal szembesülök munkám kezdete óta, ill. milyen kérdésekkel fordulnak hozzám a lakosok. Az egyik téma a lakóházak külső szigetelése, a másik az Arli hotel típusú építkezésekkel kapcsolatos véleménynyilvánítás. A fő és legtragikusabb jellemzője a nagy mértékben végzett külső házszigeteléseknek az értelmetlen sokszínűség, mely távol áll a nagy volt az érdeklődés még a távolabb eső falvakból is. A tehetséges gyerekeknek egy bizottság előtt kellett bizonyítaniuk alkalmasságukat, s az egyszerű tesztkérdésekre adott, gyakran szellemes válaszok, kellemesen meglepték a bizottság tagjait. Az egyik kisfiú észrevette, hogy a tesztben hiányzik két sorszám. Ez viszont nem volt a teszt része. Mondtuk is neki, úgy látszik, mi már nem tudunk újat tanítani neki. Erre komoly arccal megjegyezte, hogy azért bizony vannak még bizonyos hiányosságai. mi építészeti kultúránktól, ha egyáltalán beszélhetünk építészeti kultúráról a múlt század hetvenes, nyolcvanas éveit illetően, amikor ezek a lakótelepek felépültek. De a lakóházak állnak, körülöttük kialakult az infrastruktúra és a zöldövezetek, kiépültek a kölcsönös kapcsolatok, melyeket összezavar a nem átgondolt homlokzat-felújítás és szigetelés, s ennek következménye, hogy az épületek egyáltalán nincsenek harmóniában egymással. Az építészet harmóniája tudat alatt befolyásol bennünket. Legyen az színbeli, formai vagy méretbeli összefüggés. Hogy lehetne rám pozitív hatással egy olyan szín, mely inkább tejcsoki reklámba való, vagy esetleg szúnyogriasztóként taszítja a szúnyogokat? Irritáló hatással van az idegrendszerre, melynek végeredménye kedvetlenség vagy gúny lesz. Mindannyiunk számára fontos a nemzeti kultúra, a kifinomultság és az önazonosság megőrzése. Nem akarunk idegen befolyást, amerikanizmust, csehizmust. Közben úgy vesszük tudomásul a városban zajló változásokat, mintha minket nem is érintenének. Említek egy példát: Moszkvai látogatásom során megfigyeltem, hogy az üzletek feliratain valamennyi világmárka cirill betűkkel van feltüntetve. Igaz, hogy olvashatatlan, de az önazonosság megóvásáról tanúskodik. Mi pedig elveszítjük identitásunkat, mivel következetlenek vagyunk a színek kiválasztásakor, s nem utolsósorban azért, mert olyan épületek építésére adunk engedélyt, melyek örökre rossz árnyékot vetnek majd a városközpontra. A száz évvel ezelőtt épült házak, de a most épülők is, az adott kor tanúi lesznek a társadalomról, tanúskodni fognak az adott időszakban élő emberekről. Akár azok az épületek is, melyekben most élünk, vagy amelyeket most építünk. Az irányítatlan színválasztás vagy építkezések engedélyezése nem odaillő helyeken nem tesz jót sem nekünk, sem az épületnek. Szomorú tényként fognak arról tanúskodni, hogy az építészet kultúrája elveszett. Olyan helyzetbe kerültünk, amikor az ár lett a döntő szempont. A beszállítók olyan színmegoldásokat javasolnak, melyek még egy átlagos szabványnak sem felelnek meg, s így kezdődik az építészet művészetének hanyatlása. Az épületek polisztirolba csomagolása és az oda nem illő színkompozíciók szomorúan tükrözik az ország, a lakóközösségek és a lakók gazdasági helyzetét. Mindez egyértelmű tanúbizonysága annak az ellentmondásos időszaknak, melyben élünk. Épületeinket a jövőben nem a gazdaságosság szempontjából fogják megítélni, hanem aszerint, hogy tükrözik-e majd a kort, melyben éltünk. A városban sétálva azt látom, hogy egyelőre még kompromisszumokra sem vagyunk képesek, sőt még arra sem, hogy értelmes üzenetet hagyjunk a jövő generációi számára. Nem szeretném, ha úgy tűnne, csak negatívan értékelem mindazt, ami körülvesz bennünket. Inkább csak arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy próbáljuk meg más szemmel nézni a körülöttünk zajló változásokat. Bízom benne, hogy szakmai tapasztalataim és észrevételeim segítenek abban, hogy pozitív üzenetet hagyjunk a jövő generációi számára. Minden észrevételt, javaslatot és véleményt örömmel fogadok a következő címen: Ing. Aštary Peter városi főépítész

6 Innen-onnan 6 Galánta Városa - Galántai Városi Hivatal, Béke tér 940/1, nyilvános üzleti pályázatot hirdet a Kereskedelmi Törvénykönyv sz. alapján nem lakáscélú helyiség bérbeadására. A versenypályázat tárgya a meghirdető tulajdonában lévő nem lakáscélú helyiség a Vajanský utca 909 sz. alatt (ARÉNA ruhabolt), melynek alapterülete 59,20 m 2. A helyiség kezelője a Bysprav kft. Galánta. A versenypályázat nyertesével a meghirdető meghatározott időre, azaz öt évre szóló szerződést köt április 1-től március 31-ig szóló időszakra. A bérlet célja: kereskedelmi vagy szolgáltatást nyújtó egység üzemeltetése, kivéve játékautomaták, fogadóirodák, éttermi és vendéglátói egységek üzemeltetése, valamint közerkölcsbe ütköző tevékenységek folytatása. Minimális bérleti díj: évi 100 / m 2 rezsiköltségek nélkül. A bérleti díjat a bérlő előre köteles kifizetni havi vagy negyedévi részletekben. A bérlet ideje alatt a bérleti díj évente valorizálódik az államilag jóváhagyott évközi infláció mértéke szerint. A helyiség megtekinthető március 12-én órától, vagy pedig a kezelővel egyeztetett időpontban. Pályázati feltételek: A versenypályázatra jelentkezhetnek azok a vállalkozók természetes és jogi személyek, akik a meghirdető pénztárába vagy a VÚB a.s. Galánta számlaszámára: /0200, VS /2012 befizettek 332 biztosítékot, legkésőbb március 26-án óráig. A pályázatnak tartalmaznia kell: 1. az üzleti tervet, bérlet célját és az évi bérleti díjra tett ajánlatot. A versenypályázatot a pályázó törvényes képviselője írja alá. A pályázatnak továbbá tartalmaznia kell a cég nevét, székhelyét, azonosító számát és bankszámlaszámát, 2. becsületbeli nyilatkozatot, miszerint a pályázó az ajánlat elfogadása esetén aláírja a bérleti szerződést, 3. az ipari engedély vagy a cégbizonylat 3 hónapnál nem régebbi hitelesített fénymásolatát, 4. a biztosíték befizetését igazoló dokumentumot. Egy jelentkező csak egy pályázatot nyújthat be. A versenyből kizárják azokat a jelentkezőket, akiknek tartozásuk van a várossal, illetve a város intézményeivel szemben. A pályázó ajánlati kötöttsége május 1-jéig áll fenn. A versenypályázatokat lezárt borítékban kell benyújtani a Galántai Városi Hivatal iktatójába, legkésőbb március 26-án óráig. A borítékra írják rá: Verejná súťaž Ul. Vajanského 909 galántai újság Nyilvános üzleti versenypályázat /2012 A városi rendőrség jegyzetfüzetéből február Avárosi rendőrség januárban egyéb tevékenysége mellett 258 szabálysértési ügyben is intézkedett. Ezek főleg közrend ellen elkövetett bűncselekmények voltak (éjszakai csendháborítás, közbotrány okozása, szemetelés, nyitvatartási idő megszegése, alkoholfogyasztás közterületen, stb.) Ezen kívül a környezetvédelem területén (illegális szemétlerakatok, kukázás, a környezet ürülékkel, ill. egyéb hulladékkal való szennyezése); s a közúti közlekedés biztonságának akadályozása terén (zöld területen való parkolás, fizetés nélküli parkolás, tiltott helyen való parkolás és a tiltó táblák figyelmen kívül hagyása) fordultak elő szabálysértések. A városi rendőrség 82 esetben kényszerítő eszközöket alkalmazott. A békés egymás mellett élés érdekében, ill. vagyon elleni bűncselekmények ügyében is gyakran intézkedtek rendőreink. Az elkövetőket figyelmeztetésben és pénzbüntetésben részesítették, illetve közigazgatási hatósági eljárást kezdeményeztek ellenük. Egy körözött személyt elfogtak. Három személyt előállítottak, akiket lopásokkal és betörésekkel gyanúsítanak. További intézkedés céljából átadták őket a Galántai Körzeti Rendőrkapitányság munkatársainak. Más ügyek, melyekben a városi rendőrség intézkedett az elmúlt hónapban: a D-Presszóban történt lopás (cigaretta és édesség); garázdálkodás a Tesco bevásárlóközpontnál; a Nová Doba Lakótelepi Óvodában történt lopás (élelmiszerek); mások vagyonának megkárosítása (gépjárművek szétvagdosott gumiabroncsai) az Észak lakótelepen és a Vajanský utcában; üzemanyaglopás, ill. az üzemanyagtartályok megrongálása (a kórház területén és a Forradalmi Lakónegyedben). Ezen bűncselekmények némelyikét sikerült megoldani, a többi ügy intézése még folyamatban van. Az elmúlt hetekben tekintettel a nagy hidegre a városi rendőrök a hajléktalanokról sem feledkeztek meg. A Patria Nyugdíjas Otthon vezetőségével való megegyezés alapján ezek az emberek éjszakai szállást, Azt a pályázót, aki nem teljesíti a verseny tartalmi és formális feltételeit, a meghirdető kizárja a versenyből. A pályázatok felbontása és kiértékelése: A pályázatok felbontására március 26-án órakor kerül sor a Galántai Városi Hivatalban. A nyertesről a verseny meghirdetője a városi képviselő-testület által kinevezett bizottság ajánlása szerint dönt. A pályázatok kiértékelésének kritériumai: a javasolt bérleti díj összege és a bérlet célja. Ha a pályázó a leadási határidő letelte után visszavonja az ajánlatát, a befizetett biztosíték a verseny meghirdetőjét illeti. Az elutasított pályázóknak a biztosítékot az eredmény kihirdetését követő 5 napon belül, a nyertesnek pedig a bérleti szerződés megkötését követő 5 napon belül fizeti vissza a verseny meghirdetője. A versenypályázat eredményét március 30-ig közlik a pályázókkal. A versenypályázat meghirdetője fenntart ja magának a jogot, hogy valamennyi pályázatot elutasítsa, vagy a versenypályázatot visszavonja. Galánta, február 27. Mgr. Maťašovský László polgármester valamint meleg ételt és italt kaptak az otthonban. Azoknak, akik ezt a lehetőséget elutasították, lehetővé tették, hogy az éjszakát a vasútállomás várótermében töltsék, mely ezekben a napokban korlátozás nélkül nyitva volt. A városi rendőrség járőrei a tanítási napokon rendszeresen segítették az iskolások átkelését a gyalogosátkelőkön, így gondoskodva biztonságukról. Befogtak 13 kóbor kutyát, melyeket ideiglenesen a városi közterület-fenntartó vállalat menhelyén helyeztek el. A közterületek tisztántartása érdekében 206 kutyatulajdonost ellenőriztek. A járőrök több alkalommal jelentettek szélsőséges időjárás okozta áramkimaradást, ill. meghibásodott közvilágítási lámpákat.

7 2012. március Galánta a geotermikus energia első számú hazai felhasználója Galánta 1996-ban Szlovákiában elsőként kezdett geotermikus energiával fűteni. A Geotermikus Közösségek elnevezésű projektnek köszönhetően napjaink legfejlettebb technológiáját használhatja egyéb innovatív energiahatékonysági intézkedésekkel együtt, melyeknek együttes célja a megújuló energiaforrások hatékony hasznosítása. A Geotermikus Közösségek az Európai Bizottság FP7 keretprogramján belül finanszírozott CONCERTO kezdeményezés projektjének a része. A geotermikus energia hasznosításával jelenleg az Észak lakótelepi lakások, a környéken lévő közintézmények, valamint a kórház épületének fűtését biztosítják. Amint a kinti átlaghőmérséklet -2 C alá süllyed, automatikusan bekapcsol a tartalék hőforrás (gázkazánok), mely elegendő hőenergiát biztosít. Ez a tartalékforrás abban az esetben is alternatív hőforrásként szolgál, mikor nem üzemelnek a geotermikus furatok. A nyári hónapokban a geotermikus energiát vízmelegítésre használják. A két geotermikus furat működését és a geotermikus víz mennyiségét számítógépes rendszer irányítja, mely biztosítja a melegvíz megfelelő hőmérsékletét, ill. a fűtési görbe által meghatározott (időjárás függvényében vezérelt) fűtési paramétereket. A projekt célja, hogy minél több épület legyen a geotermikus fűtési rendszerre csatlakoztatva, s ennek érdekében folyik a kutatás, miközben készül a visszasajtoló kút tervdokumentációja. Ez fontos lépés, mely megfelelő 7 Innen-onnan megoldást jelenthet környezetvédelmi szempontból, mivel manapság évente több mint m3 geotermikus szennyvíz folyik a Vágba. Az előzetes becslések és tanulmányok szerint a visszasajtoló kútnak köszönhetően a víznek mintegy százaléka jutna vissza a víztározóba. A geotermikus energiával fűtött épületekben a falak hőszigetelésével, ill. a G. Dusík Alapiskolában a nyílászárók cseréjével növelik az energiahatékonyságot. mondta Bergendi Tamás projektmenedzser. Összehasonlítás céljából kiválasztottak három egyforma hőszigetelt lakóházat (8-szintes, panel konstrukció), melyek hőfogyasztását egy automatizált rendszer fogja napi szinten követni. A lakóházakra napelemeket szerelnek, melyek megújuló energiaforrásként villanyáramot termelnek, s ezzel világítanak majd e lakóházak közös használati helyiségeiben. tette hozzá Bergendi Tamás. Minden hőszigetelt lakóházon egy kb. 1,5 kw teljesítményű fotovoltaikus áramtermelő rendszert helyeznek el. A projekt keretén belül az említett alapiskola épületére egy 5kW teljesítményű fotovoltaikus panel kerül, melynek köszönhetően évi 5300 kwh energiamegtakarítást lehet majd elérni. Rybársky Róbert Fotó: Rybársky Róbert Munkájuk során a járőrök néhány autóroncsot is elszállítottak. Az ilyen típusú szabálysértés megoldása hosszú időt vesz igénybe, mivel nehéz a tulajdonos kilétének a megállapítása. Az állami rendőrség, a munkaügyi hivatal és az iskolák képviselőinek közreműködésével az éjszakai órákban a bárokban végeztek ellenőrzéseket, melyek során a kiskorúak és a fiatalkorúak alkohol- és drogfogyasztására összpontosítottak. Az ellenőrzés során egy személyt előállítottak, vele szemben a munkaügyi hivatal, mint illetékes szerv, intézkedik. Végül szeretnénk megkérni Önöket, lakosokat, hogy legyenek figyelmesek környezetükre, s ha bármilyen bűncselekményt vagy nem kívánatos eseményt észlelnek, hívják a városi rendőrséget a 159-es vagy a es telefonszámon. Grell Miroslav városi rendőrparancsnok A városi rendőrök életet mentettek Galánta utcáin néhány hajléktalan él. A szélsőségesen hideg időjárás beköszöntével a városi rendőrök a szokásosnál nagyobb figyelmet szenteltek ezeknek az embereknek. A város olyan megoldást keresett, mellyel enyhíteni tudná a hideg okozta egészségügyi következményeket. A városi rendőrök az idei rendkívül hideg téli napokon, mikor a hőmérséklet nagyon alacsonyra süllyedt, rendszeresen ellenőrizték a hajléktalanokat rögtönzött hajlékukban. Az egyik ilyen ellenőrzés során egy elhagyatott házban emberre bukkantak. Mikor a rendőrök rátaláltak, már teljesen elhagyta az ereje, ráadásul a karja is el volt törve. Valószínű, hogy nem érte volna meg a reggelt, mivel a meteorológusok éjjelre nagy hideget jósoltak. Az arcán furcsa, görcsös kifejezés ült, s a vérében majd két ezrelék alkoholt mértek. A kihívott mentősök minden érintésére hangos nyögéssel reagált. Nem akart beszállni a mentőautóba. Pár nappal azelőtt már elutasította a kórházi kezelést. Ezúttal viszont a városi rendőrök, ill. saját egészségi állapota meggyőzte őt. Az elhagyatott házban egyedül maradt a barátja, aki úgy döntött, az éjszakát az éjjeli menedékhelyen tölti. A sérült férfinak az mentette meg az életét, hogy beleegyezett a kórházba való szállításba. Az elkövetkező hideg napokat később ő is az éjjeli menedékhelyen töltötte. A menedékhely ebben az időszakban éjjel-nappal korlátozás nélkül nyitva volt. A hajléktalanoknak lehetőségük volt behúzódni a fagyos hideg elől, megmosakodni, teát főzni, étkezni, s ezért nem kellett fizetniük. A városi rendőrség járőrei folyamatosan emlékeztették őket e lehetőség kihasználására. A hideg éjszakákat a vasúti állomás várótermében is átvészelhették azzal a feltétellel, hogy rendesen fognak viselkedni.

Választási évnek nézünk elébe. Ebben

Választási évnek nézünk elébe. Ebben KTUÁLIS 2 Tisztelt olvasóink! Választási évnek nézünk elébe. Ebben az évben három alkalommal is a választási urnák elé vonulunk. köztársasági elnökön és az európai parlamenti képviselőkön kívül idén városi

Részletesebben

Tájékoztató a folyamatban lévő munkákról. Jelenleg folytatódik az épület külső szigetelése. tartanak. A negyediktől a tizedik emeletig

Tájékoztató a folyamatban lévő munkákról. Jelenleg folytatódik az épület külső szigetelése. tartanak. A negyediktől a tizedik emeletig AKTUális 2 Az AVA többfunkciós lakóház Tájékoztató a folyamatban lévő munkákról galántai újság Az AVA többfunkciós lakóház egyike azon kevés építkezésnek, mely napjainkban a városközpontban zajlik. A 11.

Részletesebben

A választókerületeket érintő változások

A választókerületeket érintő változások AKTUális 2 A képviselő-testület 12. ülése Agalántai városi képviselő-testület idei utolsó, november 15-i, ülésének fő témái a jövő évi költségvetés, valamint a választókerületeket érintő változások voltak.

Részletesebben

2014. március 27-én a vár osi képviselők a testület r endkívüli

2014. március 27-én a vár osi képviselők a testület r endkívüli AKTUÁLIS 2 A galántai városi képviselő-testület 2014. február 13-i ülésén a 342/Z-2014-es sz. határozatban jóváhagyta a városi főellenőr posztjára kiírandó pályázat feltételeit. Galánta Város a többször

Részletesebben

Agalántai moziban az egy hónapig tartó

Agalántai moziban az egy hónapig tartó AKTUális 2 galántai újság 100 év után digitális korszak kezdődött a moziban Agalántai moziban az egy hónapig tartó digitalizáció után ismét elkezdődtek a vetítések, s a rendezők ingyenes filmvetítéssel

Részletesebben

Takáč Zsolt képviselőnek a városi hivatal alkalmazottairól elhangzott kijelentéseivel kapcsolatban

Takáč Zsolt képviselőnek a városi hivatal alkalmazottairól elhangzott kijelentéseivel kapcsolatban AKTUális 2 galántai újság Nyilatkozat Takáč Zsolt képviselőnek a városi hivatal alkalmazottairól elhangzott kijelentéseivel kapcsolatban AGalántai Városi Hivatal alkalmazottai határozottan tiltakoznak

Részletesebben

Avárosi képviselő-testület a nyári szabadságok

Avárosi képviselő-testület a nyári szabadságok AKTUÁLIS 2 GALÁNTAI ÚJSÁG Egészségmegőrzés és betegségmegelőzés Nagyszombat megyében ÉRTESÍTÉS Galántai Városi Hivatal földszinti dohányzótermében, ill. a P atria A Nyugdíjas Otthonban a köv etkező ingyenes

Részletesebben

pályázunk 23,6 mill. Sk értékben. 2008 júniusában még a következő pályázatok készültek

pályázunk 23,6 mill. Sk értékben. 2008 júniusában még a következő pályázatok készültek TÁJÉKOZTATÓ LAP DIÓSZEGI ÉLET KIADJA DIÓSZEG VÁROSA XVI. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2008. JÚNIUS HOGYAN TOVÁBB? A VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK ELŐSZAVA Gyorsan közeledik a Diószegi Kulturális Napok időpontja, amely jó

Részletesebben

tájékoztató lap A Diószegi Kulturális Napok után MEGHÍVÓK kiadja Diószeg városa XX. évfolyam 2013/4

tájékoztató lap A Diószegi Kulturális Napok után MEGHÍVÓK kiadja Diószeg városa XX. évfolyam 2013/4 tájékoztató lap D I Ó S Z E G I É L E T A Diószegi Kulturális Napok után kiadja Diószeg városa XX. évfolyam 2013/4 MEGHÍVÓK Véget értek a Diószegi Kulturális Napok. A kultúra és a Mi, Európaiak 4 4 pályázat

Részletesebben

Az alapítás éve: 1928 Közéleti lap Ingyenes

Az alapítás éve: 1928 Közéleti lap Ingyenes XXIV. évfolyam 2. szám 2014. február Az alapítás éve: 1928 Közéleti lap Ingyenes Beruházások az adott lehetőségekhez mérten Az önkormányzat legutóbbi ülésén a képviselők megvitatták és elfogadták a város

Részletesebben

A Matica slovenská HSz. szervezésében megrendezésre. III. kategória. Sofia Fabianová, Perla Dömötörová, Radko Lošonský és Sabina Kakviczová,

A Matica slovenská HSz. szervezésében megrendezésre. III. kategória. Sofia Fabianová, Perla Dömötörová, Radko Lošonský és Sabina Kakviczová, TÁJÉKOZTATÓ LAP ÉLET DIÓSZEGEN 15 ÉVE JELENT MEG AZ ÉLET DIÓSZEGEN 15 évvel ezelőtt jelent meg az Élet Diószegen városi újság első száma. Fellapozva az első számokat, visszaemlékezhetünk a városban történt

Részletesebben

diákok száma 270, a következő évben 570- re nő, majd 2009 2010-ben számukat 850-re tervezik. NYILVÁNOS VITA

diákok száma 270, a következő évben 570- re nő, majd 2009 2010-ben számukat 850-re tervezik. NYILVÁNOS VITA BEVEZETŐ A Diószegi Főiskola (DFI) a 430. sz. kormányhatározat alapján 2005.5.31-én jött létre. Az oktatás a 2005 2006-os tanévben kezdődött meg. A Diószegi Főiskola két épületben működik: a Szakszervezeti

Részletesebben

Az energiatakarékosság útján

Az energiatakarékosság útján XXIV. évfolyam 5. szám 2014. május Az alapítás éve: 1928 Közéleti lap Ingyenes Az energiatakarékosság útján A legutóbbi önkormányzati ülésen a képviselők jóváhagyták a város közvilágításának korszerűsítéséről

Részletesebben

Vajon komoly volt-e. Új helyre költözött a mentőállomás Gúta. A viták után döntések is születtek a testületi ülésen

Vajon komoly volt-e. Új helyre költözött a mentőállomás Gúta. A viták után döntések is születtek a testületi ülésen 0,40 Új helyre költözött a mentőállomás Gúta Pár évvel ezelőtt ünnepélyes keretek között adta át a város azt az épületet a ZaMED Kft. által üzemeltetett mentőszolgálat részére, mely állomáshelyként szolgált

Részletesebben

Az alapítás éve: 1928 Közéleti lap Ingyenes

Az alapítás éve: 1928 Közéleti lap Ingyenes XX. évfolyam 5. szám 2010. május Az alapítás éve: 1928 Közéleti lap Ingyenes Megújul a szabadtéri színpad A Hainburg Somorja 2012, a turizmus fejlesztését támogató, Európai Unió által dotált program keretében

Részletesebben

az iskolában. Felelősség??? A takarékosság is elsősorban felelősség, Döntéseinket ezen gondolatok ismeretében kellett meghoznunk:

az iskolában. Felelősség??? A takarékosság is elsősorban felelősség, Döntéseinket ezen gondolatok ismeretében kellett meghoznunk: 2 Tápiógyörgye 2010 március A Faluújságról röviden Tisztelt Olvasó! Tápiógyörgye Község Önkormányzata ez évben is megjelenteti a Faluújságot, változatlanul öt alkalommal, a megszokott időszakokban. Az

Részletesebben

tájékoztató lap Számadás helyett bocsánatkérés MEGHÍVÓK kiadja Diószeg városa XXII. évfolyam 2014/5

tájékoztató lap Számadás helyett bocsánatkérés MEGHÍVÓK kiadja Diószeg városa XXII. évfolyam 2014/5 tájékoztató lap D I Ó S Z E G I É L E T Számadás helyett bocsánatkérés kiadja Diószeg városa XXII. évfolyam 2014/5 MEGHÍVÓK Minden négy év után, a választási időszak végén számadásról olvashattak újságunk

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE XVI. évfolyam, 2008. április 5. 4. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE LAKOSSÁGI FÓRUMOK A korábbi szokásoknak és a belsõ szabályzatunknak megfelelõen, a képviselõk minden

Részletesebben

Ezzel az idézettel köszöntötte a

Ezzel az idézettel köszöntötte a XXIV. ÉVFOLYAM, ÖNKORMÁNYZATI HAVILAP Átadták az egészségházat 2012. február Új fénnyel ragyognak Mikor megszületik egy várvavárt gyermek, Az élet dolgai új értelmet nyernek. Apaszív, anyaszív dobban meg

Részletesebben

A 13-as állítólag szerencsétlen szám. A rozsnyói futballistáknak miért tetszik mégis jobban, mint a 16-os? www.roznava.sk

A 13-as állítólag szerencsétlen szám. A rozsnyói futballistáknak miért tetszik mégis jobban, mint a 16-os? www.roznava.sk A legjobbak díjazása Idegenben nem ment Karácsonyi ajándékot keres? 3 Ha ismer a környezetében olyan egyént vagy csoportot, aki rendkívüli eredményt ért el és a legjobbak közé tartozik, lehetőségük van

Részletesebben

0,50. Jubileumi tanévnyitó az egyetemen ASelye János Egyetem idén tizedik alkalommal nyitotta meg kapuit.

0,50. Jubileumi tanévnyitó az egyetemen ASelye János Egyetem idén tizedik alkalommal nyitotta meg kapuit. 0,50 23. septembra 203. szeptember 23. Hitelek ingatlan fedezet nélkül 30 000 euróig 4 év futamidőre.,69%-os kezdeti kamattal hitelek ingatlan fedezettel 28 év futamidőre - most vásárolja meg álmai ingatlanát.

Részletesebben

pályázatunk is sikeres volt, de számunkra legfontosabb,

pályázatunk is sikeres volt, de számunkra legfontosabb, TÁJÉKOZTATÓ LAP DIÓSZEGI ÉLET A tizenkét éves Jézus, amikor szülei három napos keresés után megtalálják a templomban és kérdőre vonják, ezt feleli nekik: Miért kerestetek? Nem tudtátok, hogy Atyám dolgaiban

Részletesebben

KÖVETKEZŐ SZÁMUNK 2012. JANUÁR 16-ÁN JELENIK MEG! CSALÁDI NAP A KOZÁK TÉREN

KÖVETKEZŐ SZÁMUNK 2012. JANUÁR 16-ÁN JELENIK MEG! CSALÁDI NAP A KOZÁK TÉREN ÉLETképek X V. k e r ü l e t i II. évfolyam 11. szám 2012. június 4. R Á K O S P A L O T A P E S T Ú J H E L Y Ú J P A L O T A k ö z é l e t i l a p j a KÖVETKEZŐ SZÁMUNK 2012. JANUÁR 16-ÁN JELENIK MEG!

Részletesebben

180 Ft. XII. évfolyam 2. szám, 2008. február. Közéleti lap

180 Ft. XII. évfolyam 2. szám, 2008. február. Közéleti lap XII. évfolyam 2. szám, 2008. február 180 Ft Közéleti lap A Magyar Kultúra Napján A Himnusz megírására emlékezve 1989- tõl január 22-én ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját. Dunaföldváron elõször 2004-ben

Részletesebben

Folytatás a 3. oldalon. Civilek új igazgatót szeretnének a gimnázium élére. Komáromi civilek szerint a komáromi Selye János Gimnázium iskolatanácsa

Folytatás a 3. oldalon. Civilek új igazgatót szeretnének a gimnázium élére. Komáromi civilek szerint a komáromi Selye János Gimnázium iskolatanácsa 0,40 www.deltakn.sk 23. mája 2011. május 23. Ročník VIII. évfolyam/21 És tovább sírnak a kiskutyák Folytatás a 2-3. oldalon Éledezik az ingatlanpiac, nőtt a vásárlókedv Komáromban a régebbi lakásokból

Részletesebben

Bódis Regina Andrea megbízott igazgató és Erdõ Imre nyugalmazott igazgató leplezték

Bódis Regina Andrea megbízott igazgató és Erdõ Imre nyugalmazott igazgató leplezték Pápa és Vidéke 2015. április 2. Közéleti hetilap XIII. évfolyam 3. szám Öt nap, kiváló programok, méltó ünneplés 75 éves a Közgáz Inkubátorház Várják a bérlõket Elkészült a Pápai Ipari Parkban az inkubátorház,

Részletesebben

ÉLET DIÓSZEGI. tájékoztató lap XIII. DIÓSZEGI KULTURÁLIS NAPOK

ÉLET DIÓSZEGI. tájékoztató lap XIII. DIÓSZEGI KULTURÁLIS NAPOK tájékoztató lap DIÓSZEGI ÉLET kiadja Diószeg városa XVIII. évfolyam 3. szám 2010. június A hulladékgyűjtő udvar bővítése és a szelektív Meghívó hulladékgyűjtés támogatása Diószegen A mai kor társadalmának

Részletesebben

A városi hivatal pénzügyi főosztálya komoly munkát végzett

A városi hivatal pénzügyi főosztálya komoly munkát végzett XXIII. évfolyam, 13. szám Ingyenes kiadvány 2014. július 9. Alapítva 1849-ben Meghívó a Lehár Ferenc Polgári Társulás Lehár Nyár rendezvényeire Tavasztól késő őszig sok turista látogatja meg Duna menti

Részletesebben

Szentesi Élet. XLIV. évfolyam 42. szám 2012. október 19. Városi hetilap Ára: 145 Ft (elõfizetve 120 Ft)

Szentesi Élet. XLIV. évfolyam 42. szám 2012. október 19. Városi hetilap Ára: 145 Ft (elõfizetve 120 Ft) Szentesi Élet XLIV. évfolyam 42. szám 2012. október 19. Városi hetilap Ára: 145 Ft (elõfizetve 120 Ft) Felülvizsgálják a traumatológia besorolását Törökfürdõje is lesz a kórháznak Törökfürdõ is épül a

Részletesebben

VÁROSNAPOK TESTVÉRVÁROSAINK ÁRPÁD-HÉT AZ ISKOLÁBAN

VÁROSNAPOK TESTVÉRVÁROSAINK ÁRPÁD-HÉT AZ ISKOLÁBAN DUNAVARSÁNYI XXVI. évfolyam 4. szám NAPLÓ Dunavarsány Önkormányzatának hivatalos lapja 2015. április A T A V A S Z KÖ S Z Ö N T É S E VÁROSNAPOK TESTVÉRVÁROSAINK ÁRPÁD-HÉT AZ ISKOLÁBAN 2 - DUNAVARSÁNYI

Részletesebben