2009. évi Éves beszámoló

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2009. évi Éves beszámoló"

Átírás

1

2

3

4

5 VÜSZI Gödöllıi Városüzemeltetı és Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Kft évi Éves beszámoló A változat Elızı év Tárgyév ESZKÖZÖK (aktívák) év év A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak Alapítás-átszervezés aktivált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3. Vagyoni értékő jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték 6. Immateriális javakra adott elılegek 7. Immateriális javak értékhelyesbítése II. Tárgyi eszközök Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékő jogok Mőszaki berendezések, gépek, jármővek Egyéb berendezések, felszerelések, jármővek Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások Beruházásokra adott elılegek 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 3. Egyéb tartós részesedés 4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban 5. Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapír 7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése B. Forgóeszközök I. Készletek Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek 3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok 4. Késztermékek 5. Áruk Készletekre adott elılegek II. Követelések Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevık) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással szemben 4. Váltókövetelések 5. Egyéb követelések III. Értékpapírok Részesedés kapcsolt vállalkozásban 2. Egyéb részesedés 3. Saját részvények, saját üzletrészek 4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok IV. Pénzeszközök Pénztár, csekkek Bankbetétek C. Aktív idıbeli elhatárolások Bevételek aktív idıbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív idıbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások 0 Eszközök összesen

6 VÜSZI Nonprofit Kft. Gödöllő Parkfenntartás alapfeladat költségeinek és ráfordításainak összesítő táblázata a évi üzleti jelentéshez 3. sz. melléklet Részleg neve: Parkfenntartó, Köztisztasági, Rendezvényi és Közhasznú Részlegvezető: Kisák Péter Srsz. Összesítő táblázat Munkafeladat és helyszíne Költség Költség Költség Bevétel Bevétel Bevétel Mértékegység évi Mterv éves tény évi terv évesm. Terv éves tény évi terv Mennyiség Összesen nettó Mennyiség Összesen nettó Mennyiség Összesen nettó Összes nettó Önk. Fin Saját bevétel Összes nettó Önk. Fin Saját bevétel Összes nettó Önk. Fin Saját bevétel [E Ft] [EFt] [E Ft] [E Ft] [E Ft] [E Ft] [E Ft] [E Ft] [E Ft] [E Ft] [E Ft] [E Ft] 1. Fű -és gyepvágás m Fa- és cserjeültetés Virágágyak ásása, növényültetés m Közterületek takarítása m Favágás, gallyazás db Allergén növények írtása m Városi rendezvények alkalom Padok, játszótéri berendezések karbantartása m2-en óra Nyári diákmunka fő Növényápolási munkák óra Városüzemeltetéssel összefüggő előre nem látható feladatok óra Kamat Belföldi ért. eladott szolg. árbev Vihar utáni károk ÖSSZESEN:

7 VÜSZI Nonprofit Kft. Gödöllő Út-híd fenntartás alapfeladat költségeinek és ráfordításainak összesítő táblázata a évi üzleti jelentéshez 4. sz. melléklet Részleg neve: Út-híd fenntartás Részlegvezető: Zdenkó Pál Srsz. Munkafeladat és helyszíne Költség évi M.terv Költség Mértékegység Mennyiség Összesen nettó Mennyiség Összesen nettó Mennyiség Összesen nettó Összes nettó Önk. Fin Saját bevétel Összes nettó Önk. Fin Saját bevétel Összes nettó Önk. Fin Saját bevétel [E Ft] [EFt] [E Ft] [E Ft] [E Ft] [E Ft] [E Ft] [E Ft] [E Ft] [E Ft] [E Ft] [E Ft] Összesítő táblázat 1. Közmunkások irányítása hó Forgalomtechnikai és közlekedésbiztonsági eszközök fenntartása hó Köztéri szobrok takarása db Zárt csapadékvíz csatorna gépi takarítása fm Aszfaltburkolatú utak karbantartása, kátyútlanítás m Téli csúszásmentesítés, hóügyelet só/t Önkormányzati tulajdonú külterületi utak és telkek kaszálása m Járdaburkolatok javítása fm Aszfaltburkolatú utak, kerékpárutak tisztántartása, takarítása m Csapadékvíz elvezetés fm Élővizek tisztántartása és környékének kaszálása fm Hidak karbantartása db Aszfaltburkolatú utak padkáinak megóvása m Közterület rendezés, illegálisan lerakott szemét felszedése, elszállítása m Városi földutak, stabilizált utak karbantartása, gréderezése m Útpadkák, útmenti árkok kaszálása m Közmunkás foglalkoztatás nap Alaptevékenység összesen Önk.megrendelésre végzett emelt szintű útjavítás m Önk. megrendelésre végzett csapadékvíz elvezetés hely Önk. megrendelésre végzett járdaépítési munka m Emeltszitű út, csapadék, járda összesen: Költség Bevétel éves tény évi terv évi M. terv éves tény évi terv Bevétel Bevétel 20. Táncsics M. úti parkoló és kerítés kamat Belföldi ért. eladott szolg. árbev MINDÖSSZESEN

8 VÜSZI Nonprofit Kft. Gödöllő Temetőfenntartási alapfeladat költségeinek és ráfordításainak összesítő táblázata a évi üzleti jelentéshez 5. sz melléklet Részleg neve: Temetőfenntartó Részlegvezető: Bara László Srsz. Munkafeladat és helyszíne Költség évi M. terv Költség éves tény Költség évi terv Bevétel évi M terv Bevétel Bevétel éves tény évi terv Mértékegység Mennyiség Összesen nettó Mennyiség Összesen nettó Mennyiség Összesen nettóösszes nettó Önk. Fin Saját bevételösszes nettó Önk. Fin Saját bevétel Összes nettó Önk. Fin Saját bevétel [E Ft] [EFt] [E Ft] [E Ft] [E Ft] [E Ft] [E Ft] [E Ft] [E Ft] [E Ft] [E Ft] [E Ft] 1. Temető fenntartása Gondnok+ 2 fő kertészeti munkás bérköltsége Hulladékszállítás Kaszálás 2x Temető nyilvántartási rendszer üzeme Ravatalozó, sorompó üzemeltetés, kolumbáriumok fenntartása a.) Ravatalozó használati díj Boncoló helyiség használati díja Hullahűtő használat 3 napra Hullahűtő használata minden további napra Éjszakai halottszállítás b.) Kolumbárium bérleti díj személyes urnafülke megváltás személyes urnafülke megváltás c.) Temető fenntartás hozzájárulási díj d.) Sírköves tevékenységet végzők díjai Új sírkő állítás 1 férőhelyes Új sírkő állítás 2 férőhelyes Kriptára síremlék állítás Új földalatti kripta építés Új sírkőépítés előtti szemledíj Sírkő felújítás, szétszedés, javítás Egyéb munkák (sírápolás, locsolás) e.) Regisztrációs díj exhumálás esetén regisztrációs díj f.) Temető behajtási díj Behajtási éves bérlet Személygépkocsival Behajtási díjak gk-val 2,5 to-ig Behajtási díjak gk-val 2,5-3 to között g.) Közvetített szolgáltatás sírhely ásás díja koporsós temetés urnasírhely temetés urnasírhely urnafalba előlappal h.) káresem. kapcsolatos bevételek i.) kamat ÖSSZESEN

9 VÜSZI Kht. Gödöllő Parkfenntartás vállalkozás költségeinek és ráfordításainak összesítő táblázata a évi üzleti jelentéshez 6. sz melléklet Részleg neve: Parkfenntartó, Köztisztasági, Rendezvényi és Közhasznú Részlegvezető: Kisák Péter Srsz. Munkafeladat és helyszíne Költség évi M terv Költség Költség éves tény évi terv évi terv Mértékegység Mennyiség Összesen nettó Mennyiség Összesen nettó Mennyiség Összesen nettó Összes nettó Önk. Fin Saját bevétel Összes nettó Önk. Fin Saját bevétel Összes nettó Önk. Fin Saját bevétel [E Ft] [EFt] [E Ft] [E Ft] [E Ft] [E Ft] [E Ft] [E Ft] [E Ft] [E Ft] [E Ft] [E Ft] Bevétel évi M terv Bevétel éves tény Bevétel 1. Tervezett vállalkozás Eseti megrendelésre vézgett szinpadbérlet színpad karbantartása Center Invest Kft, Platánsor telepítés Polg. Hiv. Európai p. választ. Eszk. Bébeadás Megrendelésre végzett gallyazás Penta Kft. favágás Kossuth Lajos utca Pest megyei Földhivatal favágás Kamat ÖSSZESEN

10 VÜSZI Nonprofit Kft. Gödöllő Út-híd vállalkozás költségeink és ráfordításaink összesítő táblázata a évi üzleti jelentéshez 7. sz. mellékélet Részleg neve: Építőipari részleg Részlegvezető: Zdenkó Pál Srsz. Munkafeladat és helyszíne Mérték- Költség évi M. terv Költség Költség éves tény évi terv Bevétel évi M. terv Bevétel Bevétel éves tény évi terv egység MennyiségÖsszesen nettó Mennyiség Összesen nettó Mennyiség Összesen nettó Összes nettó Önk. Fin Saját bevétel Összes nettó Önk. Fin Saját bevétel Összes nettó Önk. Fin Saját bevétel [E Ft] [EFt] [E Ft] [E Ft] [E Ft] [E Ft] [E Ft] [E Ft] [E Ft] [E Ft] [E Ft] [E Ft] Tervezett vállalkozás Domony Önkormányzat útépítés Táncsics Miháloy úti sporttelep bontás Damjanich J. úti Ált. iskl belső-külső közmű építés Egyéb vállalkozás Kapubejárók aszfaltozása Hirdetőtábla tárolása DMRV aszfaltburk.helyreállítása SZIE, Egyetem területén kátyúzási munkák Polgm.Hiv.Göd.Kazinczy.u föld elszállítás Göd.Hullad.Kft Állatkorház kutyaalom, sitt elszáll Göd.Hullad.Kft egyéb megrendelések V.DBK Főv.Kft. szelektív hulladékgyűjtő szigetek munk FA-MILIA KFT Öreghegyi u. csap.elv HM ARC.Gépbérbeadás BIOTECHN. Gépbérbeadás Szt. János u PENTA HM CURRUS Tereprendezés ELMŰ SZIE, Egyetem parkoló eladott áruk árbev Kamatbevétel ÖSSZESEN

11 VÜSZI Nonprofit Kft. Gödöllő Részleg neve:egyéb szolgáltatásokat ellátó Részlegvezető: Bara László Zsóry vállalkozás költségeinek és ráfordításainak összesített táblázata a évi üzleti jelentéshez 8.sz. melléklet Srsz. Munkafeladat és helyszíne Költség Mértékegység Mennyiség Összesen nettó Mennyiség Összesen nettó Összes nettó Önk. Fin Saját bevétel Összes nettó Önk. Fin Saját bevétel [EFt] [E Ft] [E Ft] [E Ft] [E Ft] [E Ft] [E Ft] [E Ft] 1. Zsóry üdülő fenntartása 1.1. Férőhely Gödöllő részére vendég é Férőhely Szentendre részére vendég é Férőhely Balassagyarmat részére vendég é Kamatbevétel Költség éves tény évi terv Bevétel Bevétel éves tény évi terv ÖSSZESEN

12 VÜSZI Nonprofit Kft Gödöllő Ipari háttér vállalkozás költségeinek és ráfordításainak összesítő táblázata a évi üzleti jelentéshez 9.sz melléklet Részleg neve:telepüzemeltetés Részlegvezető: Szabó Krisztina Srsz. Munkafeladat Mértékés helyszíne egység Költség Költség éves tény évi terv Bevétel Bevétel éves tény évi terv Mennyiség Összesen nettó Mennyiség Összesen nettó Összes nettó Önk. Fin Saját bevétel Összes nettó Önk. Fin Saját bevétel [EFt] [E Ft] [E Ft] [E Ft] [E Ft] [E Ft] [E Ft] [E Ft] 1. Iroda és egyéb helyiségek bérbeadásából továbbszámlázott közüzemi díjak Bérlemények fenntartási ktg Bérleményekből üzemeltés Önkormányzati vagyon után fizetett bérleti dfíj Iparűzési adó Bontott anyag eladás Kamat Visszaírt értékvesztés káresem. kapcsolatos bevételek társasági adó 386 ÖSSZESEN

13 VÜSZI Nonprofit Kft. Gödöllő Strand üzemeltetés vállalkozás költségeinek és ráfordításainak összesítő táblázata a évi üzleti jelentéshez 10. sz. melléklet Részleg neve: Strand üzemeltetés Részlegvezető: Bara László Srsz. Munkafeladat és helyszíne Mérték- Költség éves tény költség Bevétel Bevétel évi terv éves tény évi terv egység Mennyiség Összesen nettó Mennyiség Összes nettó Összes nettó Önk. Fin Saját bevétel Összes nettó Önk. Fin Saját bevétel [EFt] [EFt] [E Ft] [E Ft] [E Ft] [E Ft] [E Ft] [E Ft] 1 Egyetemi strand üzemeltetése szezon Látogatók száma vendég Hétköznap, felnőtt jeggyel vendég Hétköznap, gyerek jeggyel vendég Úszójegy vendég Nyugdíjas jeggyel vendég Hétvégén felnőtt jeggyel vendég Hétvégén gyermek jeggyel vendég Hétköznap diák jeggyel vendég Hétvégén diák jeggyel vendég Üzemelési költségből Víz m Gáz m Áram kwh Gépészet és csempe javítás Adók 192 Büfé bérbeadás Fejlesztési célú pénzeszköz Továbbszámlázott közüzemi díj Kamat ÖSSZESEN

14 VÜSZI Nonprofit Kft Gödöllő Parkoló üzemeltetés vállalkozás költségeinek és ráfordításainak összesítő táblázata a évi üzleti jelentéshez 11. sz melléklet Részleg neve: Parkoló üzemeltetés Részlegvezető: Bara László Srsz. Munkafeladat és helyszíne Mérték- Költség éves tény költség Bevétel Bevétel évi terv év tény évi terv egység Mennyiség Összesen nettó Mennyiség Összes nettó Összes nettó Önk. Fin Saját bevétel Összes nettó Önk. Fin Saját bevétel [EFt] [EFt] [E Ft] [E Ft] [E Ft] [E Ft] [E Ft] [E Ft] 1 Parkoló üzemeltetés óra Buszparkoló forgalma óra Ügyfélszolgálati iroda működtetés Parkoló működtetés Nyilvános WC működtetése Parkoló karbantatás Parkoló automaták üzemeltetése, karbantartás Parkoló pótdfíj Parkoló bérlet értékesítése Iparűzési adó Házszám, tábla értékesítés Közvetített szolgáltatás Adatlekérdezés Kamat ÖSSZESEN

15 VÜSZI Nonprofit Kft. Gödöllő Részleg neve: Egyéb szolgáltató részleg Részlegvezető: Bara László Repülőtér költségeinek és ráfordításainak összesítő táblázata a évi üzleti jelentéshez 12. sz. melléklet Srsz. Munkafeladat Költség Költség Bevétel és helyszíne Mérték éves tény évi terv éves tény egység Mennyiség Összesen nettó Mennyiség Összesen nettó Összes nettó Önk. Fin Saját bevétel [EFt] [E Ft] [E Ft] [E Ft] [E Ft] Üzembentartáshoz szükséges hatósági engedélyek Üzembentartáshoz szükséges eszközök üzemeltetése Állagvédelmi munkák közüzemi díjak Leszállópálya karbantartása Alkalmazott bére és járuléka Repülőtér terület bérbeadás, tárolás Továbbszámlázott díj Vagyonbiztosítás 140 Startautó fenntartás Önkormányzati vagyon után fizetett bérleti díj Iparűzési adó Kamat Visszaírt értékvesztés Egyéb ktg (ráosztott általános ktg) 973 Tűzrendészeti ktg 142 TAO 23 ÖSSZESEN

16 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS GAZDASÁGI ÉVRŐL Gödöllő, május Bokor Árpád ügyvezető igazgató

17 2 Közhasznúsági jelentés évi éves beszámolóhoz Gödöllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 199/1997. (XII.18.) számú önkormányzati határozattal, január 1-i hatállyal alapította meg egyszemélyi tulajdonosként a VÜSZI Városüzemeltető és Szolgáltató Közhasznú Társaságot. A társaságot a Pest megyei Bíróság, mint Cégbíróság számon jegyezte be a cégnyilvántartásba. (Cégközlöny 31. szám, június 30.) A társaság évtől kiemelten közhasznú minősítéssel rendelkezett. A társaság alapításának alapvető célja a helyi önkormányzatokról szóló törvényben meghatározott közfeladatok egy részének ellátása. A társaság január 1-én kezdte meg működését. Az alapító a társaság törzstőkéjét e Ft összegben biztosította, melyből e Ft készpénz és e Ft nem pénzbeni betétből( apport) állt. Gödöllő Város Képviselő-testülete a 104/2006 (V.11.) sz. önkormányzati határozatával a társaság jegyzett tőkéjét e Ft-ról e Ft összegre emelte fel. A Cégbíróság a június 26-án kelt Cg /52 számú végzéssel jegyezte be a változást. A VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Közhasznú Társaság jogutódlással január 8-án alakult át. A társaság új neve VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. A változást a cégbíróság a cg /7. számú végzése alapján jegyezte be. A 200/1997. XII. 18. sz. önkormányzati határozattal a tulajdonos a táraság ügyvezetői tisztére Bokor Árpádot választotta meg január 1-től határozott időre, 5 évre, a 272/2008.(XI.20.) sz. önkormányzati határozattal A Képviselő-testület 273/2008 (XI.20.) 3 fős Felügyelő Bizottságot választott, január 1-től. A társaság társadalombiztosítási törzsszáma: A cég adószáma: A társaság könyvvizsgálatra kötelezett. A társaság választott könyvvizsgálója Primor Audit Kft Budapest, Márton út 32., nyilvántartásba-vételi szám: , bejegyezett könyvvizsgáló neve: Kovács Gézáné, kamarai tagsági szám: A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért és vezetéséért felelős személy évben Oláh Béla Gödöllő, Isaszegi út 100, Pénzügyminisztériumi regisztrációs száma volt. A társaság az éves beszámolóját saját honlapján teszti közzé, melynek címe: A társaság által évben ellátott feladatai a következők voltak. a., Közhasznú tevékenységek Út-híd fenntartás Park és közterület-fenntartás Temetőfenntartás b., Egyéb tevékenység Mélyépítés vállalkozási feladat Parkfenntartás vállalkozási feladat Zsóri üdülő üzemeltetése Ipari háttér vállalkozási tevékenység

18 3 Közhasznúsági jelentés évi éves beszámolóhoz SZIE területén lévő strand üzemeltetése Parkolási szolgáltatás Fizikai közérzetjavító szolgáltatás (nyilvános WC üzemeltetés) Repülőtér üzemeltetés c., Kisegítő tevékenységek Ipari háttér segédüzem (lakatos, gépjármű jav. részleg, telepüzemeltetés) Igazgatás (központi igazgatás, számvitel, pénzügy, bér, munkaügy, raktár) A társaság Gödöllő, Dózsa György u. 69. sz. alatti székhellyel működik. Mezőkövesd - Zsóri településen Szentendre Városgazdálkodási Rt-vel, és Balassagyarmat Városgazdálkodási Kft-vel közösen üzemeltet üdülőt.

19 4 Közhasznúsági jelentés évi éves beszámolóhoz 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Az éves beszámolóra vonatkozó előírásokat a 224/2000. (XII. 18.) Kormányrendelet, a számvitelről szóló évi C. törvény, valamint a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény határozza meg. A 224/2000. (XII. 18.) Kormányrendelet határozza meg a közhasznú beszámoló mérlegének és eredménykimutatásának formáját. A közhasznú szervezetekről szóló törvény 19. -a határozza meg a társaság közhasznúsági jelentésének kötelező tartalmi elemeit. A társaság 224/2000. (XII. 18.) Kormányrendelet 4. számú melléklete szerinti éves mérlege az alábbiak szerint alakult: adatok e Ft-ban ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Előző év Tárgy év A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése B. Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) D. Saját tőke I. Induló tőke/jegyzett tőke II. Tőkeváltozás/Eredmény III. Tőke tartalék IV. Értékelési tartalék V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből) VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN

20 5 Közhasznúsági jelentés évi éves beszámolóhoz A társaság 224/2000. (XII. 18.) Kormányrendelet 6. számú melléklete szerinti eredménykimutatása az alábbiak szerint alakul: adatok e Ft-ban Előző év 2008 Tárgy év 2009 A. Összes közhasznú tevékenység bevétele Közhasznú célú működésre kapott támogatás a) alapítótól b) központi költségvetésből 0 0 c) helyi önkormányzattól d) társadalombiztosítótól e) egyéb. ebből 1 % 2. Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel 5. Egyéb bevétel B. Vállalkozási tevékenység bevétele C. Összes bevétel (A+B) D. Közhasznú tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordításai Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0 Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások 0 0 F. Összes ráfordítás (D+E) G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E) H. Adófizetési kötelezettség I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) T á j é k o z t a t ó a d a t o k A. Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség ebből: - megbízási díjak tiszteletdíjak Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok B. A szervezet által nyújtott támogatások 0 0 C. Tovább utalási céllal kapott támogatás 0 0

21 6 Közhasznúsági jelentés évi éves beszámolóhoz A társaság vállalkozási tevékenységét közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azt nem veszélyeztetve végezte. A társaság elért eredményét nem oszthatja fel, azt az alapító okiratban meghatározott tevékenységére fordítja. A társaság az alapító okiratában meghatározott cél szerinti tevékenysége utáni és a vállalkozási tevékenysége utáni adókötelezettséget érintő kedvezményt igénybe vette. A társaság tartós adományozásra a tárgyév során nem kötött szerződést. A társaságnak az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozása nem állt fent, így a kedvezmények igénybevételére jogosul. A társaság vállalkozásának fejlesztéséhez hitelt nem vett fel. 2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA Társaságunk pályázati úton az elmúlt időszakban következő összegű támogatásokat nyerte el: adatok e Ft-ban Évek Nyitó állomány Kapott támogatás Felhasználás Záró állomány A tárgyévben a társaság pályázati úton nem nyert el támogatást 3. VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS A társaság cél szerinti tevékenységéhez használt eszközök döntő részét a Gödöllő Város Önkormányzatával kötött szerződés alapján bérli. A társaság a tárgyévben az amortizációs hányadának és az előző évi mérleg szerinti eredmény felhasználásával összesen e Ft összegű beruházást, ill. fejlesztést valósított meg, amely tartalmazza a kis értékű tárgyi eszközök (100 e Ft alatti) értékét is. A tárgyévben, értékesített eszközök könyv szerinti értéke 0 e Ft volt. A beruházások és értékcsökkenések, értékesítések figyelembevételével a társaság immateriális javainak és tárgyi eszközeinek fordulónapi állománya az előző évihez viszonyítva csökkent.

22 7 Közhasznúsági jelentés évi éves beszámolóhoz 4. HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL KAPOTT CÉL SZERINTI TÁMOGATÁS MÉRTÉKE Az eredeti üzleti tervben bruttó e Ft önkormányzati finanszírozás szerepelt, mint a társaság által végzett szolgáltatások ellenértéke. Ez a szerződésmódosítások, valamint a dologi kiadások (10 %-os) zárolása után e Ft összegre módosult. Az év során ebből e Ft került kiszámlázásra, amely 98 % teljesítési arányt jelent.. Az emelt szintű útjavításból bruttó e Ft, valamint a csapadékvíz elvezetésből bruttó 800 e Ft finanszírozás a feladatok teljesítésének arányában, évben kerülnek számlázásra. A teljesítési értékek a tevékenységek árbevételi között az alábbi területekre kerültek elszámolásra. Terv éves bruttó szolg. érték Módosított éves bruttó szolg. érték Számlázott bruttó szolg. érték Számlázott nettó szolg. érték adatok e Ft-ban Pénzügyileg rendezett bruttó szolg. érték Megnevezés Parkfenntartás alapfeladat Út-híd alapfeladat összesen Út-híd alapfeladat támogatás Emelt szintű útjavítás Csapadékvíz Járdaépítés, felújítás Strandüzemeltetés Temetőfenntartás Repülőtér Működés összesen Fejlesztési célú pénzeszköz Összesen: A támogatások az egyes tevékenységek árbevétele között kerültek elszámolásra. A folyósított támogatásból az Áfa megfizetésre került a központi költségvetés javára. Ez alapján a működéshez kapcsolódó nettó támogatás értéke e Ft volt, melyből a közhasznú tevékenységek támogatása e Ft, a vállalkozási feladathoz (strandüzemeltetés, repülőtér) e Ft támogatás került számlázásra. A társaság által végzett jelentősebb munkák műszaki tartalmáról és a ténylegesen felmerült költségekről és ráfordításokról az üzleti jelentés mellékletei adnak áttekintő tájékoztatást.

23 8 Közhasznúsági jelentés évi éves beszámolóhoz 5. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE A társaság választott tisztségviselői közül - a 3 fős Felügyelő Bizottság tagjai részére bruttó 360 e Ft összegű tiszteletdíj került kifizetésre a tárgyév folyamán, - az ügyvezető igazgató részére 998 e Ft összegű jutalom és ennek járulékai, összesen Ft került a beszámolóban elszámolásra és kimutatásra, - az év folyamán előleg, kölcsön nem került folyósításra. 6. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÖVID ÉRTÉKELÉSE A társaság a tárgyév során az alapító okiratában foglalt tevékenységi körökben feladatát ellátta. A gazdasági évet e Ft eredménnyel zárta. A társaság a rendelkezésére álló vagyont és forrásokat igyekezett feladatai ellátása érdekében racionálisan felhasználni. Parkfenntartás A részleg a évben az üzleti tervben meghatározott feladatait teljesítette. A teljesítésekről havonta igazoló jelentést készített, melyet a műszaki ellenőr igazolt, és igazolt példányát másolatban megküldte a Polgármesteri Hivatal költségvetési irodájának is. A részleg tevékenységeit az évben az alábbiak szerint végezte: 1. Fű és gyepvágás A fűvel és gyeppel borított terültek kaszálása folyamatos volt, m 2 -t kaszáltunk, mely a tervezetthez viszonyítva 103 %. A korai tavasz miatt ebben az évben is egy hónappal előbb kezdtünk a kaszálási munkákhoz.. 2. Fa és cserjeültetés 2009.évben végzett kiültetéseink elérik a tervezett mennyiséget. Jelentősebb pótlásokat végeztünk az Ambrus Z. közben, városi temetőben, Damjanich iskolánál és a Városközpontban. 3. Virágágyak ásása, magágy készítés, növényültetés Az üzleti tervben meghatározott mennyiségben és területen valósultak meg az egynyári növények kiültetései. Ebben az évben új virágfelületek lettek kialakítva a Kastély-kertben. A virágokkal borított szabadföldi területek, valamint a virágvályúk kétnyári növényekkel és hagymásokkal történő kiültetését kora ősszel tervezett mennyiségben elvégeztük. Az erre az évre tervezett mennyiséget évvégéig 100%-ban teljesítettük.

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. április 3-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. április 3-i ülésére Gödöllő Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. április 3-i ülésére Tárgy: Javaslat a Gödöllő Város Önkormányzata és a VÜSZI Kht. közötti, a Kht. által közszolgáltatási tevékenység

Részletesebben

Szentes Város Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Varga Sándor ikt.sz.: 012/2015/4

Szentes Város Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Varga Sándor ikt.sz.: 012/2015/4 Szentes Város Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Varga Sándor ikt.sz.: 012/2015/4 Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tárgy: Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 2014. évi

Részletesebben

Kérem, szíveskedjenek az előterjesztést megtárgyalni, és a Szentes Városellátó Nonprofit Kft. üzleti tervéről szóló határozati javaslatot elfogadni.

Kérem, szíveskedjenek az előterjesztést megtárgyalni, és a Szentes Városellátó Nonprofit Kft. üzleti tervéről szóló határozati javaslatot elfogadni. Szentes Város Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Varga Sándor Tárgy: Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve Mell: Üzleti terv Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Sz.: 262-4/2007. Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Sz.: 262-4/2007. Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Sz.: 262-4/2007. Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Költségvetési, Gazdasági és

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 26. évi 4. szám 26. március 14. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 25/26. (II. 16.) Ö. h. Az AKSD

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A PÁSZTÓI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL, 2010. ÉVI ÜZLETI TERV

BESZÁMOLÓ A PÁSZTÓI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL, 2010. ÉVI ÜZLETI TERV Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 3060 Pásztó, Kossuth út 116. Szám: 1-76/2010. BESZÁMOLÓ A PÁSZTÓI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL, 2010. ÉVI ÜZLETI

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. május 28-án (csütörtök) 18.00 órakor

M E G H Í V Ó. 2015. május 28-án (csütörtök) 18.00 órakor Szám: /2015. M E G H Í V Ó Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. 2015. május 28-án (csütörtök) 18.00 órakor Ülés helye: Gyáli Polgármesteri Hivatal -

Részletesebben

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről 1 0 8 9 8 8 2 4 3 6 0 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 4 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság A vállalkozás címe, telefonszáma:

Részletesebben

2013. Éves beszámoló

2013. Éves beszámoló 2 4 2 0 0 4 9 3 7 0 1 0 1 1 4 1 8 Statisztikai számjel 1 8-1 0-1 0 0 7 0 1 Cégjegyzék száma ÉNYKK Zrt. a vállalkozás megnevezése Szombathely, Körmendi út 92. 94/517-600 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

NYIRVV Nonprofit Kft.

NYIRVV Nonprofit Kft. , NYIRVV Nonprofit Kft. ÉVI ÜZLETI TERVE Nyíregyháza, április 16. ügyvezető Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló 3 2. A társaság tevékenységének bemutatása 7 3. Marketing 10 4. Működési bevételek 11

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye:

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye: 2 3 4 4 5 0 7 9 6 4 2 0 1 1 4 0 1 statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 7 1 1 3 cégjegyzékszám Óbudai Vagyonkezelő Zrt. A vállalkozás megnevezése 1033. Budapest, Szentlélek tér 7. A vállalkozás címe 2014 ÉVES

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST Kft. 2014. évi tevékenységéről

B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST Kft. 2014. évi tevékenységéről B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST Kft. 214. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, az üzleti jelentés és az eredménykimutatás jóváhagyására Tartalom: 214. évi beszámoló - mérleg - eredmény

Részletesebben

f...d::j számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

f...d::j számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere f...d::j számú előterjesztés E l ő t erjesztés a Képv i selő - testület részére a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 2014. évi beszámolójáról

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. Tartalomjegyzék. 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet

ÉVES BESZÁMOLÓ. Tartalomjegyzék. 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet ÉVES BESZÁMOLÓ 2013 Tartalomjegyzék 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet 1-22. old. 1.sz.melléklet: A valós vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet bemutatása 2.sz.melléklet:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a Várpalotai Közüzemi Kft. 2013. évi beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a Várpalotai Közüzemi Kft. 2013. évi beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a i Közüzemi Kft 2013. évi beszámolójához, 2014. április 24. 1 1.) Általános rész: A i Közüzemi Kft. 2000. január 10-én alakult. Alapítója és 100 %-os tulajdonosa Város Önkormányzata

Részletesebben

Éves beszámoló a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló a 2012. üzleti évről 1 0 8 9 8 8 2 4 3 6 0 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 4 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság A vállalkozás címe, telefonszáma:

Részletesebben

AZ ÉVES BESZÁMOLÓ. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (adatok ezer Ft-ban) 2014. év

AZ ÉVES BESZÁMOLÓ. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (adatok ezer Ft-ban) 2014. év VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű ZRt. Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 19. AZ ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (adatok ezer Ft-ban) 2014. év Szombathely, 2015. április 8. I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A

Részletesebben

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009 Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 21 Tel..,Fax: 6-28-422-9 E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 29. május 21-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Kalória

Részletesebben

J A V A S L A T a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredmény-kimutatás jóváhagyására

J A V A S L A T a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredmény-kimutatás jóváhagyására B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2013.07.012014.06.30. üzleti évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás jóváhagyására

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. május 29-én (csütörtök) 18.00 órakor

M E G H Í V Ó. 2014. május 29-én (csütörtök) 18.00 órakor Szám: 6140/2014. M E G H Í V Ó Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. május 29-én (csütörtök) 18.00 órakor ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Ülés helye: Gyáli Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 2015. április 13-án tartandó évi rendes Közgyűlésének előterjesztéséhez

1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 2015. április 13-án tartandó évi rendes Közgyűlésének előterjesztéséhez Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. Tel. (36 1) 457 3860 Fax. (36 1) 367 2800 E-mail: info@bif.hu 1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési

Részletesebben

Általános értékelés. Tisztelt Képviselő-testület!

Általános értékelés. Tisztelt Képviselő-testület! 2 Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló többször módosított 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően

Részletesebben

Éves beszámoló. üzleti évről 2013.12.31. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma: SZABOLCS VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Éves beszámoló. üzleti évről 2013.12.31. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma: SZABOLCS VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 1 2 4 4 4 9 3 4 9 3 1 1 1 4 1 5 Statisztikai számjel 1 5-1 0-0 4 0 1 1 1 Cégjegyzék száma: SZABOLCS VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG a vállalkozás megnevezése 4400.Nyíregyháza, Korányi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2009. május 21.-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2009. május 21.-én tartandó ülésére Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2100 Gödöllő, Szabadság út 3. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2009. május 21.-én tartandó ülésére Tárgy: A Piac Üzemeltető és Szolgáltató

Részletesebben

2013. évi Éves beszámoló

2013. évi Éves beszámoló 1 1 0 8 5 4 4 1 4 9 3 9 1 1 4 0 6 Statisztikai számjel 0 6-1 0-0 0 0 0 8 3 Cégjegyzék száma Tisza Volán Zrt. a vállalkozás megnevezése 672Ő. Szeged, Bakay Nándor u. Ő8. 62/ő60-111 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

K O P I N T - D A T O R G Zrt.

K O P I N T - D A T O R G Zrt. 2. sz. melléklet K O P I N T - D A T O R G Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. december. 31. Budapest, 2011. április 15. Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1.1. A Számviteli Politika... 5 1.2. A számviteli alapelvek...

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1.

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. március 25. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület

Részletesebben

SZÁM TÁRGY OLDAL I. KÖTET

SZÁM TÁRGY OLDAL I. KÖTET SZÁM TÁRGY OLDAL I. KÖTET I. SZEMÉLYI RÉSZ 29/2005. (IV.21.) Kgy. h. Rábaközi Istvánné dr. Nógrád megyei aljegyző emlékének megőrzéséről 1 30/2005. (IV. 21.) Kgy. h. Dr. Horváth István történész, muzeológus

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: 14464700-2-15 Cégbíróság: Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzékszám: 15-09-073222 TI-KÖSZ Köztisztasági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 01. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben