AZ 1. MELLÉKLET 23. SORSZÁMA ALATT KIADOTT KASZKADŐR (A TEVÉKENYSÉGI KÖR MEGJELÖLÉSÉVEL) SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ 1. MELLÉKLET 23. SORSZÁMA ALATT KIADOTT KASZKADŐR (A TEVÉKENYSÉGI KÖR MEGJELÖLÉSÉVEL) SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI"

Átírás

1 AZ 1. MELLÉKLET 23. SORSZÁMA ALATT KIADOTT KASZKADŐR (A TEVÉKENYSÉGI KÖR MEGJELÖLÉSÉVEL) SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: A szakképesítés megnevezése: Kaszkadőr (a tevékenységi kör megjelölésével) 3. Szakképesítések köre: 3.1 Részszakképesítés Nincs 3.2 Szakképesítés-elágazások Nincsenek 3.3 Szakképesítés-ráépülés Azonosítószám: Megnevezés: Kaszkadőr szakértő 4. Hozzárendelt FEOR szám: Képzés maximális időtartama: Szakképesítés/Szakképesítés-ráépülés megnevezése Szakképzési évfolyamok száma Óraszám Kaszkadőr Kaszkadőr szakértő II. EGYÉB ADATOK SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE: Kaszkadőr (a tevékenységi kör megjelölésével) 1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei: Bemeneti kompetenciák: Iskolai előképzettség: tizedik évfolyam elvégzése Szakmai előképzettség: Előírt gyakorlat: 180 óra szakmai gyakorlat kaszkadőr szakértő mellett Elérhető kreditek mennyisége: Pályaalkalmassági követelmények: Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek szükségesek 2. Elmélet aránya: 30% 3. Gyakorlat aránya: 70% 4. Szintvizsga (iskolai rendszerben):nem szervezhető Ha szervezhető, mikor: 5. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

2 SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜÉS MEGNEVEZÉSE: Kaszkadőr szakértő 1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei: Bemeneti kompetenciák: Iskolai előképzettség: Szakmai előképzettség: Előírt gyakorlat: érettségi vizsga Kaszkadőr (a tevékenységi kör megjelölésével) szakképesítés Négy szakmai területről a szakképesítést igazoló bizonyítvány, melyből hármat minimum 10 éve, egyet pedig minimum 3 éve állítottak ki a vizsgára jelentkezés időpontjában 10 éves, működési engedéllyel igazolt aktív szakmai gyakorlat (a produkciók megjelölésével) Elérhető kreditek mennyisége: Pályaalkalmassági követelmények: Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek szükségesek 2. A képzés maximális időtartama: Szakképzési évfolyamok száma: - 3. Elmélet aránya: 80% 4. Gyakorlat aránya: 20% 5. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges III. MUNKATERÜLET 1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás: A munkakör, foglalkozás FEOR száma FEOR megnevezése 3729 Egyéb művészeti foglalkozások 2. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása: Információkat gyűjt munkájával kapcsolatosan Marketing tevékenységet végez Megtervezi a produkciót Kialakítja az előadás stílusát Biztosítja a betanuláshoz szükséges feltételeket Betanulja a produkciót Előadóművészi tevékenységet végez Szinten tartja a produkciót Fejleszti a produkciót Megteremti a kaszkadőri munka-, és életfeltételeket 3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések: A szakképesítéssel rokon szakképesítések azonosító száma megnevezése -

3 A szakmai követelménymodulok felsorolása: IV. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Gazdálkodás, vállalkozás A szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Felméri a piaci igényeket Tájékozódik a szakmai trendekről, követelményekről Felméri saját kompetenciáit Forrásanyagot gyűjt Informálódik a társművészetekről Figyelemmel kíséri a technikai újdonságokat Szakmai bemutatókon vesz részt Referenciaanyagot készít Meghatározza a produkció piaci értékét Kapcsolatot tart munkaadókkal, ügynökségekkel Piaci információt cserél Figyelemmel kíséri a konkurenciát Adminisztrálja tevékenységét Jogszabályi kötelességeinek eleget tesz Üzleti tárgyalásokat folytat, ajánlatokat tesz Szerződést köt Eldönti, a piac mely területén kíván megjelenni Alkalmazkodik a piaci igényekhez Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: A Munkamegosztás a technikai és ügyviteli feladatokban B Dokumentációs és ügyviteli feladatok ellátása A Marketing A Piaci információk B Információszerzés módszerei B Információfeldolgozás módszerei B Információk felhasználása a művészi munkában A Kapcsolatok B Kapcsolattartás közvetítőkkel, ügynökökkel B Kapcsolattartás munkaadókkal B Kapcsolattartás művész partnerekkel B Kapcsolatépítés módszerei B Ajánlatok B Ajánlatok fogadása, feldolgozása B Ajánlatok készítése A Reklámtevékenység A Szerződések B Üzleti tárgyalás formái, technikái B Szerződési formák B Szerződések tartalmi összetevőjének módozatai B Jogok, kötelezettségek, dokumentáció B Szerzői- és munkajog B Gazdálkodás, vállalkozás B Pénz- és adóügy C Nyugellátás, társadalombiztosítás A szint megjelölésével a szakmai készségek: 1 Elemi szintű számítógéphasználat

4 3 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 3 Kézírás 5 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 3 Köznyelvi beszédkészség 5 Olvasott szakmai szöveg megértése 4 Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése 5 Információforrások kezelése 5 Elemi számolási készség Személyes kompetenciák: Döntésképesség Felelősségtudat Megbízhatóság Külső megjelenés Kitartás Szorgalom, igyekezet Társas kompetenciák: Kezdeményezőkészség Konszenzuskészség Kommunikációs rugalmasság Kapcsolatteremtő készség Kompromisszumkészség Udvariasság Konfliktusmegoldó készség Konfliktuskerülő készség Kapcsolatfenntartó készség Hatékony kérdezés készsége Visszacsatolási készség Tömör fogalmazás készsége Közérthetőség Prezentációs készség Nyelvhelyesség Fogalmazó készség Módszerkompetenciák: Felfogóképesség Rendszerekben való gondolkodás Logikus gondolkodás Ismeretek helyén való alkalmazása Numerikus gondolkodás, matematikai készség Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés) Módszeres munkavégzés A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Kaszkadőrszakértői feladatok A szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Elolvassa a forgatókönyvet Elbeszélés útján tájékozódik a feladatokról Értelmezi a feléje irányuló igényeket Elemzi az egyes feladatokat Felméri saját és munkatársai kompetenciáit Eldönti, melyik elágazás-szakképesítés szakembereinek közreműködésére van szüksége Megbízza és koordinálja az egyes munkafolyamatok felelőseit Kijelöli az egyes feladatok és akciók végrehajtóit Meghatározza az egyéb szakképesítésekre vonatkozó igényeket Terepszemlét tart, megismeri a munkavégzés helyét és körülményeit Tájékozódik a helyi sajátosságokról, adottságokról

5 Felméri a helyi adottságok hatását saját feladataira Az elvégzendő feladatot a munkavégzés helyéhez igazítja, azokat összehangolja Kiválasztja az eszközöket Kiválasztja az akció elemeit Meghatározza az elemek sorrendjét Beépíti anyagát egy adott produkcióba Írásba foglalja elképzeléseit az előadás menetéről, stílusáról Értékeli az akciót Ötleteket gyűjt a sport világából Új elemeket talál ki Új rekvizitumokat talál ki és vezet be, készletét bővíti Új látványtechnikai elemeket talál ki és vezet be A fő szakágak és részszakképesítések kombinációit dolgozza ki Követi a szakmai trendeket és igényeket Tájékozódik a kapcsolódó szakmák fejlődési irányairól Informálódik és ötletek gyűjt a társművészetekről Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: A Szcenika B Vizuális eszközök (kosztüm, smink, fénytechnika, vetítés) B Auditív eszközök (hangfelvétel, élőzene, hangeffektusok, csend) A Térelrendezés (térelemek, akadály, rampa, paraván, függöny) B Kellékek B Gyalogos eszközök B Lovas eszközök B Autós eszközök B Motoros eszközök C Játszóhelyek műszaki adottságai B Film, tv C Színház C Szabadtér C Alkalmi rendezvények helyszínei C Gyakorlóhelyek műszaki ismeretei A Gyalogos elemek gyakorlása A Lovas elemek gyakorlása A Autós elemek gyakorlása A Motoros elemek gyakorlása B Szervezés, vezetés C Társulati munka A Partner(ek) kiválasztása, betanítása A Technikai segítő(k) kiválasztása, betanítása B Munkamegosztás a kaszkadőrfeladatokban B Munkamegosztás a technikai és ügyviteli feladatokban B Munkamegosztás a kaszkadőr életfeltételek megteremtésében B Világítástechnika B Hangtechnika A Pirotechnika B Autó-, motor B Állatidomítás B Díszlet- és színpadmunka B Öltöztetés, sminkelés B Szakmatörténet B Szakmai irányzatok B Forrásanyaggyűjtés technikái B Önértékelés módszerei B Tervezés C Mások által alkotott előadások feldolgozása C Meglévő műsoranyag adaptálása alkalomhoz, helyszínhez

6 C C C B C B B C B Dramaturgia, forgatókönyv-készítés Próbaterv-készítés Kivitelezés Filmben, tv-ben alkalmazott szakértői ismeretek Kaszkadőr bemutatókon alkalmazott szakértői ismeretek Filmgyártás-technika Filmkészítés mechanizmusa Részlegek feladatai és kapcsolatuk kaszkadőr tevékenységhez Utómunka, vágás, digitális trükkök A szint megjelölésével a szakmai készségek: 5 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 5 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 3 Köznyelvi beszédkészség 5 Olvasott szakmai szöveg megértése 5 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban 5 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 5 Szakmai nyelvű beszédkészség 4 Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése 3 Idegen nyelvű hallott szöveg megértése 3 Idegen nyelvű beszédkészség 4 Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése 5 Információforrások kezelése 2 A rajz olvasása, értelmezése 3 Szabadkézi rajzolás 5 Elemi számolási készség 4 Mennyiségérzék Személyes kompetenciák: Látás Hallás Térlátás Szervezőkészség Térbeli tájékozódás Döntésképesség Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság Türelem Felelősségtudat Rugalmasság Elhivatottság, elkötelezettség Stressztűrő képesség Monotónia-tűrés Terhelhetőség Társas kompetenciák: Kezdeményezőkészség Konszenzuskészség Irányítási készség Kommunikációs rugalmasság Kapcsolatteremtő készség Kapcsolatfenntartó készség Hatékony kérdezés készsége Határozottság Meggyőző készség Motiváló készség Fogalmazó készség Módszerkompetenciák: Áttekintő képesség Rendszerező képesség

7 Gyakorlatias feladatértelmezés Körültekintés, elővigyázatosság Kontroll (ellenőrző képesség) Helyzetfelismerés Felfogóképesség Rendszerekben való gondolkodás Logikus gondolkodás Okok feltárása Figyelemmegosztás Hibakeresés (diagnosztizálás) Numerikus gondolkodás, matematikai készség Új ötletek, megoldások kipróbálása Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés) Eredményorientáltság Módszeres munkavégzés A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Filmgyártás A szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Összehangolja munkáját a produkció egyéb részlegeivel Konzultál a rendezővel, figyelembe veszi annak igényeit Az operatőrrel egyezteti a kameraállásokat Meghatározza a kellékigényt Egyezteti a ruha- és sminkpróbákat Egyeztet a díszlet építészettel Konzultál a berendezéssel Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: A Szcenika A Vizuális eszközök (kosztüm, smink, fénytechnika, vetítés) A Auditív eszközök (hangfelvétel, élőzene, hangeffektusok, csend) A Térelrendezés (térelemek, akadály, rampa, paraván, függöny) B Kellékek B Játszóhelyek műszaki ismeretei B Film, tv B Színház műszaki ismeretei B Szabadtér műszaki ismeretei B Alkalmi rendezvények helyszínei B Technikai segítők B Világítástechnika B Hangtechnika A Pirotechnika A Filmgyártás-technika A Filmkészítés mechanizmusa A Részlegek feladatai és kapcsolatuk kaszkadőr tevékenységhez A Utómunka, vágás, digitális trükkök A szint megjelölésével a szakmai készségek: 3 Köznyelvi beszédkészség 5 Olvasott szakmai szöveg megértése 5 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban 5 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 5 Szakmai nyelvű beszédkészség 3 Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése 3 Idegen nyelvű fogalmazás írásban 3 Idegen nyelvű hallott szöveg megértése 3 Idegen nyelvű beszédkészség

8 4 Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése 5 Elemi számolási készség 4 Mennyiségérzék Személyes kompetenciák: Látás Hallás Térlátás Önfegyelem Fejlődőképesség, önfejlesztés Felelősségtudat Stressztűrő képesség Társas kompetenciák: Kezdeményezőkészség Konszenzuskészség Irányítási készség Kapcsolatteremtő készség Kompromisszumkészség Konfliktuskerülő készség Empatikus készség Irányíthatóság Engedékenység Meggyőző készség Motiváló készség Prezentációs készség Módszerkompetenciák: Gyakorlatias feladatértelmezés Kontroll (ellenőrző képesség) Helyzetfelismerés Felfogóképesség Rendszerekben való gondolkodás Logikus gondolkodás Következtetési képesség Kreativitás, ötletgazdagság Ismeretek helyén való alkalmazása Figyelem-összpontosítás Információgyűjtés Problémaelemzés, -feltárás Problémamegoldás, hibaelhárítás Intenzív munkavégzés Absztrakt (elméleti) gondolkodás Figyelemmegosztás A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Biztonságtechnika A szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Megismeri és betartja a biztonságtechnikai előírásokat Megfelelő gyakorlóhelyet biztosít Szakmai oktatót foglalkoztat Beszerzi és minősítteti az eszközöket Fejleszti a szükséges fizikai képességeit, mozgáskultúráját Ellenőrzi és karbantartja a rekvizitumokat Fellépésre alkalmas állapotban tartja a kosztümöket Rendben, tisztán tartja állatait és azok felszerelését Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák:

9 A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: A Megfelelő vízbiztonság A Alapvető fegyverismeret és használat A Magasból esés technikái A Alpintechnika A Fegyverhasználat lovon A Gépjármű elhagyás szárazon és vízben, változó helyzetekben B Játszóhelyek műszaki ismeretei B Film, tv B Színház B Szabadtér B Alkalmi rendezvények helyszínei B Gyakorlóhelyek műszaki ismeretei A Gyalogos elemek A Lovas elemek A Autós elemek A Motoros elemek B Világítástechnika B Hangtechnika B Pirotechnika B Autó-, motor B Élet- és munkafeltételek B Egészséges életmód megteremtése, fenntartása A Munka- és balesetvédelem A Balesetmegelőzés A Hibaelhárítás A szint megjelölésével a szakmai készségek: 3 Köznyelvi beszédkészség 5 Olvasott szakmai szöveg megértése 5 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban 5 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 4 Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése 5 Elemi számolási készség 4 Mennyiségérzék 5 Tájékozódás 5 Térérzékelés Személyes kompetenciák: Látás Hallás Térlátás Szervezőkészség Térbeli tájékozódás Önfegyelem Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság Kézügyesség Mozgáskoordináció (testi ügyesség) Türelem Tűrőképesség Társas kompetenciák: Kezdeményezőkészség Kapcsolatteremtő készség Udvariasság Kapcsolatfenntartó készség Visszacsatolási készség Módszerkompetenciák: Áttekintő képesség

10 Rendszerező képesség Körültekintés, elővigyázatosság Nyitott hozzáállás Intenzív munkavégzés Figyelemmegosztás A környezet tisztántartása Általános tanulóképesség Módszeres munkavégzés A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Gyalogos kaszkadőr A szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Gyalogos kaszkadőr tevékenységet végez Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: A Kaszkadőr ismeretek C Általános elvárások A Magas szintű mozgáskultúra A Megfelelő fizikai képességek A Mentális képességek A Megfelelő vízbiztonság A Alapvető fegyverismeret és használat B Színpadi és kamera előtti mozgás, reagálás A Gyalogos ismeretanyag B Küzdősportok alapelemei A Magasból esés technikái B Alapvető színészi eszközök alkalmazása B Külső behatások reagálása A Akrobatikus elemek gyakorlata A Alpintechnika A Kaszkadőr eszközök A Gyalogos eszközök B Gyakorlóhelyek műszaki ismeretei B Gyalogos elemek gyakorlásához A szint megjelölésével a szakmai készségek: 5 Olvasott szakmai szöveg megértése 2 A rajz olvasása, értelmezése 5 Elemi számolási készség 5 Kézügyesség 5 Mozgáskoordináció (testi ügyesség) 5 Testi erő 5 Tájékozódás 5 Térérzékelés Személyes kompetenciák: Látás Hallás Térlátás Térbeli tájékozódás Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság Kézügyesség Mozgáskoordináció (testi ügyesség) Állóképesség Egyensúlyérzékelés Tűrőképesség Erős fizikum

11 Külső megjelenés Kockázatvállalás Társas kompetenciák: Kommunikációs rugalmasság Kompromisszumkészség Konfliktusmegoldó készség Módszerkompetenciák: Kontroll (ellenőrző képesség) Helyzetfelismerés Ismeretek helyén való alkalmazása Értékelés A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Lovas kaszkadőr A szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Lovas kaszkadőr tevékenységet végez Állatot idomít Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: A Kaszkadőr ismeretek C Általános elvárások A Magas szintű mozgáskultúra A Megfelelő fizikai képességek A Mentális képességek A Megfelelő vízbiztonság A Alapvető fegyverismeret és használat B Színpadi és kamera előtti mozgás, reagálás A Lovas ismeretanyag A Lótartási alapismeretek A Lovardai munka és szabályok A Lovaglás szőrén és nyeregben A Ugrómunka lovardában és terepen A Fegyverhasználat lovon A Lovas akciók A Kaszkadőr eszközök A Lovas eszközök B Gyakorlóhelyek műszaki ismeretei A Lovas elemek gyakorlás(á)hoz B Állatidomár, -gondozó A szint megjelölésével a szakmai készségek: 5 Olvasott szakmai szöveg megértése 2 A rajz olvasása, értelmezése 5 Elemi számolási készség 5 Kézügyesség 5 Mozgáskoordináció (testi ügyesség) 5 Testi erő 5 Tájékozódás 5 Térérzékelés Személyes kompetenciák: Látás Hallás Térlátás Térbeli tájékozódás

12 Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság Kézügyesség Mozgáskoordináció (testi ügyesség) Állóképesség Egyensúlyérzékelés Tűrőképesség Erős fizikum Külső megjelenés Kockázatvállalás Társas kompetenciák: Kommunikációs rugalmasság Kompromisszumkészség Konfliktusmegoldó készség Visszacsatolási készség Módszerkompetenciák: Kontroll (ellenőrző képesség) Helyzetfelismerés Ismeretek helyén való alkalmazása Értékelés A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Motoros kaszkadőr A szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Motoros kaszkadőr tevékenységet végez Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 5 Kaszkadőr ismeretek 3 Általános elvárások 5 Magas szintű mozgáskultúra 5 Megfelelő fizikai képességek 5 Mentális képességek 5 Megfelelő vízbiztonság 5 Alapvető fegyverismeret és használat 5 Színpadi és kamera előtti mozgás, reagálás 5 Motoros ismeretanyag 5 Alapvető technikai feladatok végrehajtása 5 Ügyességi feladatok aszfalton 5 Terepmotorozás 4 Kombinációs ügyességi gyakorlatok 5 Motoros akciók végrehajtása 5 Motoros elemek gyakorlásához 5 Műszaki ismeretek A szint megjelölésével a szakmai készségek: 5 Olvasott szakmai szöveg megértése 4 Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése 2 A rajz olvasása, értelmezése 5 Elemi számolási készség 5 Kézügyesség 5 Mozgáskoordináció (testi ügyesség) 5 Testi erő 5 Tájékozódás 5 Térérzékelés Személyes kompetenciák:

13 Látás Hallás Térlátás Térbeli tájékozódás Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság Kézügyesség Mozgáskoordináció (testi ügyesség) Állóképesség Egyensúlyérzékelés Tűrőképesség Erős fizikum Külső megjelenés Kockázatvállalás Társas kompetenciák: Kommunikációs rugalmasság Kompromisszumkészség Konfliktusmegoldó készség Visszacsatolási készség Módszerkompetenciák: Kontroll (ellenőrző képesség) Helyzetfelismerés Ismeretek helyén való alkalmazása Értékelés A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Autós kaszkadőr A szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Autós kaszkadőr tevékenységet végez Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: A Kaszkadőr ismeretek C Általános elvárások A Magas szintű mozgáskultúra A Megfelelő fizikai képességek A Mentális képességek A Megfelelő vízbiztonság A Alapvető fegyverismeret és használat A Színpadi és kamera előtti mozgás, reagálás A Autós ismeretanyag A Kezelési és vezetési alapismeretek különböző típusokon A Kombinációs vezetési gyakorlatok kitűzött pályán A Autós akciók végrehajtása különböző típusokon A Gépjármű elhagyás szárazon és vízben, változó helyzetekben B Autós eszközök B Műszaki ismeretek A szint megjelölésével a szakmai készségek: 5 Olvasott szakmai szöveg megértése 4 Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése 2 A rajz olvasása, értelmezése 5 Elemi számolási készség 5 Kézügyesség 5 Mozgáskoordináció (testi ügyesség) 5 Tájékozódás 5 Térérzékelés

14 Személyes kompetenciák: Látás Hallás Térlátás Térbeli tájékozódás Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság Kézügyesség Mozgáskoordináció (testi ügyesség) Állóképesség Egyensúlyérzékelés Tűrőképesség Erős fizikum Külső megjelenés Kockázatvállalás Társas kompetenciák: Kommunikációs rugalmasság Kompromisszumkészség Konfliktusmegoldó készség Visszacsatolási készség Módszerkompetenciák: Kontroll (ellenőrző képesség) Helyzetfelismerés Ismeretek helyén való alkalmazása Értékelés A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Kaszkadőr szakértő A szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Új elemeket tanul Betanítja a produkció egyes elemeit Aktualizálja az elemek sorrendjét, tudását Alkalmazkodik a helyi viszonyokhoz Szükség esetén módosítja az eszközöket Összehangolja a produkcióban résztvevők tevékenységét Összehangolja tevékenységét partnereivel Kiválasztja a zenét Koreográfiát készít és tanul be Koreográfiát tanít be Kosztümöt készíttet Próbálja a kosztümöket A kosztümöket a körülményekhez igazíttatja Szakemberek véleménye szerint módosítja a produkciót Próbákon vesz részt Előadásokon, felvételeken vesz részt és vezet le Filmben, tv-ben, nyilvános produkcióban lép fel Kaszkadőri produkciót mutat be Színészi feladatokat lát el Különböző szakágakból kombinált produkciót mutat be Az elemeket rendszeresen gyakorolja Edzettségi állapotát megőrzi Koreográfiákat gyakorolja Kapcsolatot tart az egyéb részlegekkel Szállítóeszközről gondoskodik Gondoskodik a résztvevők elhelyezéséről, ellátásáról Gondoskodik állatai ellátásáról elhelyezéséről Gondoskodik rekvizitumai tárolásáról

15 Megszervezi a produkció helyszínére történő utazást A helyszínek előkészítését folyamatosan figyelemmel kíséri Informálódik a helyi viszonyokról, az adott ország kultúrájáról Részt vesz a produkció helyszínének előkészítésében Egészséges életmódot folytat Érdekvédelmet gyakorol Jó hangulatot, egészséges munkamorált tart fent Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: A Kaszkadőr ismeretek A Magas szintű mozgáskultúra A Megfelelő fizikai képességek A Mentális képességek A Megfelelő vízbiztonság A Alapvető fegyverismeret és használat A Színpadi és kamera előtti mozgás, reagálás A Munkamegosztás az kaszkadőr életfeltételek megteremtésében B Élet- és munkafeltételek B Egészséges életmód megteremtése, fenntartása C Dokumentációs és ügyviteli feladatok ellátása B Felszerelések és eszközök tárolása, szállítása A szint megjelölésével a szakmai készségek: 1 Elemi szintű számítógéphasználat 5 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 5 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 3 Köznyelvi beszédkészség 5 Olvasott szakmai szöveg megértése 5 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban 5 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 5 Szakmai nyelvű beszédkészség 4 Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése 3 Idegen nyelvű fogalmazás írásban 2 Idegen nyelvű kézírás 4 Idegen nyelvű hallott szöveg megértése 3 Idegen nyelvű beszédkészség 4 Telefonálás idegen nyelven 5 Információforrások kezelése 2 A rajz olvasása, értelmezése 3 Szabadkézi rajzolás 5 Elemi számolási készség 4 Mennyiségérzék 5 Kézügyesség 5 Mozgáskoordináció (testi ügyesség) 5 Tájékozódás 5 Térérzékelés 5 Kézi és lőfegyverek kezelése Személyes kompetenciák: Látás Hallás Térlátás Térbeli tájékozódás Precizitás Önfegyelem Döntésképesség Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság Kézügyesség

16 Mozgáskoordináció (testi ügyesség) Állóképesség Egyensúlyérzékelés Türelem Fejlődőképesség, önfejlesztés Tűrőképesség Elhivatottság, elkötelezettség Stressztűrő képesség Tapintás Erős fizikum Társas kompetenciák: Kezdeményezőkészség Kapcsolatteremtő készség Kompromisszumkészség Udvariasság Konfliktusmegoldó készség Konfliktuskerülő készség Kapcsolatfenntartó készség Motiválhatóság Irányíthatóság Tolerancia Engedékenység Meggyőző készség Motiváló készség Segítőkészség Külső megjelenés Módszerkompetenciák: Áttekintő képesség Rendszerező képesség Gyakorlatias feladatértelmezés Körültekintés, elővigyázatosság Kontroll (ellenőrző képesség) Helyzetfelismerés Felfogóképesség Tervezés Nyitott hozzáállás Problémamegoldás, hibaelhárítás Értékelés Lényegfelismerés (lényeglátás) Kritikus gondolkodás Okok feltárása Intenzív munkavégzés Absztrakt (elméleti) gondolkodás Általános tanulóképesség Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés) A azonosító számú, Kaszkadőr (gyalogos) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak azonosítója megnevezése Gazdálkodás, vállalkozás Filmgyártás Biztonságtechnika Gyalogos kaszkadőr

17 A azonosító számú, Kaszkadőr (lovas) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak azonosítója megnevezése Gazdálkodás, vállalkozás Filmgyártás Biztonságtechnika Lovas kaszkadőr A azonosító számú, Kaszkadőr (motoros) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak azonosítója megnevezése Gazdálkodás, vállalkozás Filmgyártás Biztonságtechnika Motoros kaszkadőr A azonosító számú, Kaszkadőr (autós) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak azonosítója megnevezése Gazdálkodás, vállalkozás Filmgyártás Biztonságtechnika Autós kaszkadőr A azonosító számú, Kaszkadőr szakértő megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak azonosítója megnevezése Kaszkadőrszakértői feladatok Kaszkadőr szakértő 1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei: Modulzáró vizsga eredményes letétele V. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK A 2. vizsgarész megkezdésének feltétele záródolgozat választott forgatókönyv vagy tetszőleges akcióterv készítése 2. A szakmai vizsga részei: 1. vizsgarész A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Gazdálkodás, vállalkozás A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Jogi, gazdálkodási és marketingismeretek alkalmazása A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli Időtartama: 60 perc A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 100% 2. vizsgarész

18 A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Kaszkadőrszakértői feladatok A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: A záródolgozat ismertetése, megvédése A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati Időtartama: 30 perc A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 100% 3. vizsgarész A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Filmgyártás A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: A filmgyártás alapjai A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli Időtartama: 60 perc A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 100% 4. vizsgarész A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Biztonságtechnika A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: A biztonságtechnika alkalmazása A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli Időtartama: 60 perc A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 100% 5. vizsgarész A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Gyalogos kaszkadőr A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Gyalogos mozgásanyag bemutatása A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati Időtartama: 60 perc A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 100% 6. vizsgarész A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Lovas kaszkadőr A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Lovas mozgás- és ismeretanyag alkalmazása A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati Időtartama: 60 perc A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 100% 7. vizsgarész

19 A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Motoros kaszkadőr A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Motoros ismeretanyag alkalmazása A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati Időtartama: 60 perc A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 100% 8. vizsgarész A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Autós kaszkadőr A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Autós ismeretanyag alkalmazása A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati Időtartama: 60 perc A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 100% 9. vizsgarész A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Kaszkadőr szakértő A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Kaszkadőr munka- és életfeltételek ismeretanyagának bemutatása A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli Időtartama: 45 perc (felkészülési idő: 30 perc, válaszadási idő: 15 perc) A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 100% 3. A szakmai vizsga értékelése %-osan: Az azonosító számú, Kaszkadőr (a tevékenységi kör megjelölésével) megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében (gyalogos) (lovas) (motoros) (autós) 1. vizsgarész: vizsgarész: vizsgarész: vizsgarész: vizsgarész: vizsgarész: vizsgarész: vizsgarész: vizsgarész: vizsgarész: vizsgarész: vizsgarész: vizsgarész: vizsgarész: vizsgarész: vizsgarész: 70 Az azonosító számú, Kaszkadőr szakértő megnevezésű szakképesítés-ráépüléshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében 2. vizsgarész: vizsgarész: A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei: A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése 5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: VI. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

20 A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimuma Kaszkadőr szakértő Kaszkadőr Akrobatikus ugró- és dobóeszközök X X Egészségügyi és biztonságtechnikai eszközök X X Pirotechnkai eszközök X X Speciális járművek és kiegészítők X X Emelő és hajító szerkezetek X X Számítástechnikai és kommunikációs eszközök X X Egyéni védőfelszerelés X X Munkabiztonsági berendezések X X Környezetvédelmi berendezések X X VII. EGYEBEK Iskolarendszeren kívül a szakképesítésért felelős miniszter évente a honlapján közzéteszi a vizsgaidőszakokat/vizsgaidőpontokat A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet: Európa Kaszkadőr Liga Független Magyar Kaszkadőrök Szövetsége Magyar Filmes Kaszkadőr Szövetség

ERDÉSZETI SZAKMUNKÁS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 623 01 1000 00 00

ERDÉSZETI SZAKMUNKÁS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 623 01 1000 00 00 ERDÉSZETI SZAKMUNKÁS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 623 01 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

DÍSZLET- ÉS JELMEZTERVEZŐ ASSZISZTENS 2 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

DÍSZLET- ÉS JELMEZTERVEZŐ ASSZISZTENS 2 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI DÍSZLET- ÉS JELMEZTERVEZŐ SSZISZTENS 2 SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. 2. szakképesítés azonosító száma: 54 211 05 0000 00 00 szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

AZ 1. MELLÉKLET 30. SORSZÁMA ALATT KIADOTT KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKEMBER II. SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

AZ 1. MELLÉKLET 30. SORSZÁMA ALATT KIADOTT KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKEMBER II. SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI Z 1. MELLÉKLET 30. SORSZÁM LTT KIDOTT KÖZMŰVELŐDÉSI SZKEMER II. SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 52 345 02 0000 00

Részletesebben

ENERGETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ENERGETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ENERGETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. 2. 3. 3.1 A szakképesítés azonosító száma: A szakképesítés megnevezése: Szakképesítések köre:

Részletesebben

MÉHÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

MÉHÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MÉHÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 621 05 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Méhész 3. Szakképesítések

Részletesebben

AZ 1. MELLÉKLET 34. SORSZÁMA ALATT KIADOTT MOZGÓKÉPGYÁRTÓ SZAKASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

AZ 1. MELLÉKLET 34. SORSZÁMA ALATT KIADOTT MOZGÓKÉPGYÁRTÓ SZAKASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI AZ 1. MELLÉKLET 34. SORSZÁMA ALATT KIADOTT MOZGÓKÉPGYÁRTÓ SZAKASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma:

Részletesebben

ÁLLATTARTÁSI SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. I. Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

ÁLLATTARTÁSI SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. I. Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok ÁLLATTARTÁSI SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok 1. A szakképesítés azonosító száma: 51 621 02 2. A szakképesítés megnevezése: Állattartási

Részletesebben

I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK VIRÁGKÖTŐ, -BERENDEZŐ, VIRÁGKERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 215 02 0000 00 00 2. A szakképesítés

Részletesebben

SZAKÁCS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

SZAKÁCS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI SZAKÁCS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 811 03 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Szakács 3. 3.1

Részletesebben

VADGAZDÁLKODÁSI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 625 01 0000 00 00

VADGAZDÁLKODÁSI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 625 01 0000 00 00 VADGAZDÁLKODÁSI TEHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 625 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

ÁLLATTARTÁSI SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ÁLLATTARTÁSI SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ÁLLATTARTÁSI SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 51 621 02 2. A szakképesítés megnevezése: Állattartási

Részletesebben

ÁLLATTARTÁSI SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ÁLLATTARTÁSI SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ÁLLATTARTÁSI SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 51 621 02 2. A szakképesítés megnevezése: Állattartási

Részletesebben

TÁRSASHÁZKEZELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

TÁRSASHÁZKEZELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI TÁRSSHÁZKEZELŐ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 52 814 01 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Társasházkezelő

Részletesebben

AZ 1. MELLÉKLET 12. SORSZÁMA ALATT KIADOTT DÍSZLET- ÉS JELMEZTERVEZŐ ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

AZ 1. MELLÉKLET 12. SORSZÁMA ALATT KIADOTT DÍSZLET- ÉS JELMEZTERVEZŐ ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI AZ 1. MELLÉKLET 12. SORSZÁMA ALATT KIADOTT DÍSZLET- ÉS JELMEZTERVEZŐ ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító

Részletesebben

ÚJSÁGÍRÓ, KONFERANSZIÉ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

ÚJSÁGÍRÓ, KONFERANSZIÉ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK ÚJSÁGÍRÓ, KONFERNSZIÉ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 54 321 01 2. szakképesítés megnevezése: Újságíró, konferanszié

Részletesebben

AZ 1. MELLÉKLET 22. SORSZÁMA ALATT KIADOTT JAZZ-ZENÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

AZ 1. MELLÉKLET 22. SORSZÁMA ALATT KIADOTT JAZZ-ZENÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK Z 1. MELLÉKLET 22. SORSZÁM LTT KIDOTT JZZ-ZENÉSZ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 54 212 03 2. szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

45. ERDŐGAZDA SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. I. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

45. ERDŐGAZDA SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. I. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok 45. ERDŐGAZDA SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 623 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Erdőgazda

Részletesebben

ERDÉSZTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 623 01 0000 00 00

ERDÉSZTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 623 01 0000 00 00 ERDÉSZTEHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 623 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Erdésztechnikus

Részletesebben

ÁLLATTARTÁSI SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

ÁLLATTARTÁSI SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK ÁLLTTRTÁSI SZOLGÁLTTÓ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ DTOK 1 szakképesítés azonosító száma 51 621 02 2. szakképesítés megnevezése: Állattartási szolgáltató

Részletesebben

KERESKEDELMI MENEDZSERASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KERESKEDELMI MENEDZSERASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KERESKEDELMI MENEDZSERASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 345 02 0000 00 00 2. A szakképesítés

Részletesebben

MŰSZAKICIKK-KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

MŰSZAKICIKK-KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MŰSZAKICIKK-KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. 2. A szakképesítés azonosító száma: A szakképesítés megnevezése: 51 341 01 0000 00 00

Részletesebben

LOVASTÚRA-VEZETŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

LOVASTÚRA-VEZETŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK LOVASTÚRA-VEZETŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 812 02 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Lovastúra-vezető

Részletesebben

KERESKEDELMI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KERESKEDELMI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KERESKEDELMI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 341 04 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

AGRÁR-KÖZGAZDASÁGI ÉS -ÁRUFORGALMAZÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

AGRÁR-KÖZGAZDASÁGI ÉS -ÁRUFORGALMAZÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK AGRÁR-KÖZGAZDASÁGI ÉS -ÁRUFORGALMAZÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 621 01 0000 00 00 2. A szakképesítés

Részletesebben

25/2010. (V. 14.) OKM

25/2010. (V. 14.) OKM Az oktatási és kulturális miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 25/2010. (V. 14.) OKM rendelet módosításáról szóló tervezet rövid összefoglalója A jelen előterjesztéssel

Részletesebben

ENERGETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ENERGETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ENERGETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 522 05 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Energetikus

Részletesebben

HABILITÁCIÓS KUTYAKIKÉPZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

HABILITÁCIÓS KUTYAKIKÉPZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI HABILITÁCIÓS KUTYAKIKÉPZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 810 01 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

AGRÁR-KÖZGAZDASÁGI ÉS -ÁRUFORGALMAZÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. I. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

AGRÁR-KÖZGAZDASÁGI ÉS -ÁRUFORGALMAZÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. I. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok AGRÁR-KÖZGAZDASÁGI ÉS -ÁRUFORGALMAZÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 621 01 0000 00 00 2.

Részletesebben

ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK Z 1. SZÁMÚ MELLÉKLET 8. SORSZÁM LTT KIDOTT SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI FOGTECHNIKUS SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító

Részletesebben

VIRÁGKÖTŐ, -BERENDEZŐ, VIRÁGKERESKEDŐ

VIRÁGKÖTŐ, -BERENDEZŐ, VIRÁGKERESKEDŐ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben