Netcom100. da Betjeningsvejledning for telefonmodul 2 hu Kezelési útmutató (2009/09)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Netcom100. da Betjeningsvejledning for telefonmodul 2 hu Kezelési útmutató 13 6 720 641 621 (2009/09)"

Átírás

1 Netcom100 da etjeningsvejledning for telefonmodul 2 hu Kezelési útmutató 13

2 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring Symbolforklaring Generelle sikkerhedsanvisninger Oplysninger om modulet EU-overensstemmelseserklæring Anvendelse ortskaffelse etjening Netcom100, telefontyper Netcom100 - varmekredsmenu Netcom100 - indstilling af driftsform Netcom100 - indstilling af rumtemperatur Netcom100 - kobling af varmt vand Netcom100 - aflæsning af fejlstatus Netcom100 - Fejlmeldinger Netcom100, kaldehastighed Manuel betjening af Netcom Anvisninger og øvrige funktioner Ændring af indstillinger Ændring af PIN-kode med telefon Ændring af antal kaldesignaler indtil automatisk svar Ændring af nummerområde Ændring af sprog Nulstilling til grundindstilling

3 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring 3 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring 1.1 Symbolforklaring Sikkerhedsanvisninger i teksten markeres med en advarselstrekant med grå baggrund og kant. Vedligeholdelse Anbefaling til kunden: Lad straks et servicefirma afhjælpe fejl på varmeanlægget. Lad kun et servicefirma udføre montering, vedligeholdelse, reparation og fejldiagnose. Signalord markerer graden af fare, hvis der ikke iværksættes foranstaltninger til begrænsning af skaden. Forsigtig betyder, at der kan opstå mindre materielle skader. Advarsel betyder, at der kan opstå lettere personskader eller alvorlige materielle skader Fare betyder, at der kan opstå alvorlige personskader. Særligt alvorlige tilfælde kan medføre livsfare. Anvisninger i teksten markeres med dette symbol og begrænses med horisontale linier over og under teksten. De markeres med vandrette linjer over og under teksten. Anvisninger omfatter vigtige informationer i situationer, hvor der ikke er fare for mennesker eller maskine. 1.2 Generelle sikkerhedsanvisninger Livsfare på grund af elektrisk spænding Åbn ikke den tilsluttede Netcom100.

4 4 Oplysninger om modulet 2 Oplysninger om modulet Med Netcom100 er det muligt at skifte mellem dag/nat, automatik samt overvågning af varmeanlægget via telefonen. Adgangen er beskyttet med en PIN-kode. Fig. 1 etjeningspanel og mål (i mm) 1 Taste og grøn LED: Netcom100 on/off 2 Taste og rød LED: (Driftsform: automatik eller nat) 3 gul LED: ledning optaget 4 rød LED: fejl 2.2 Anvendelse Telefon-modulet, Netcom100 er beregnet til fjernstyring og overvågning af varmeanlægget. Andre anvendelsesområder er ikke tilladte. 2.1 EU-overensstemmelseserklæring Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder og direktiver. Overensstemmelsen er bekræftet. De relevante dokumenter og den originale overensstemmelseserklæring opbevares af producenten. 2.3 ortskaffelse ortskaf apparatets emballage miljømæssigt korrekt. Apparater eller komponenter, som er udskiftet, skal bortskaffes miljøvenligt på autoriseret sted.

5 etjening 5 3 etjening Telefonen, med hvilken der skal ringes til Netcom100, skal fungere med flerfrekvensvalg (MFV) (generering af DTMF-toner ved tastetryk). Dette er tilfældet ved næsten alle telefoner, og kun meget gamle telefoner (f.eks. med nummerskive) er uegnede til fjernbetjeningen. Sprogmenuen i Netcom100 Menutræ: Under tasten 1 - varmekredse Med tasten 1 til 3 valg af varmekredse Tasten 1 - indstilling af driftsform Tasten 2 - indstilling af rumtemperatur Tasten 9 - varmekredsmenu Tasten 9 - hovedmenu Under tasten 3 - tejlstatus Tasten 9 - hovedmenu Tasten 9 - Afslut

6 6 etjening 3.1 Netcom100, telefontyper Vælg tilslutningens telefonnummer (gul LED på Netcom100 blinker). Efter otte kaldesignaler (grundindstilling ( kapitel 3.8.2) Ændring af kaldesignaler) melder Netcom100 sigmed: Velkommen i osch netcom (gul LED lyser). Følgende besked kommer: Indtast din PIN-kode Indtast den fircifrede PIN-kode efter talebeskeden (i grundindstilling: ). Hvis pin-koden er indtastet forkert, kommer talebeskeden: PIN-kode forkert Så snart PIN-koden er indtastet korrekt, skifter Netcom100 til hovedmenuen. Følgende besked kommer: Hovedmenu! - Vælg en funktion! Tasten 1 - Indstil en driftsform Tasten 3 - Fejlstatus Tasten 9 - Afslut Ved tryk på den valgte taste kommer du til det ønskede menupunkt. 3.2 Netcom100 - varmekredsmenu Åbn varmekredsmenuen ved at trykke på tasten "1" ud fra hovedmenuen. Vælg varmekredsen efter opfordring.tasten 1 for varmekreds 1, tasten 2 for varmekreds 2 osv. Den indstillede driftsform meddeles: Indstillet driftsform - Dag Indstillet driftsform - Nat eller Indstillet driftsform - Automatik

7 etjening Netcom100 - indstilling af driftsform Åbn driftsformsmenuen ved at trykke på tasten 1 ud fra varmekredsen. Derefter meddeles de mulige indstillinger: Tasten 0 - Nat Tasten 1 - Dag Tasten 2 - Automatik Tasten 9 - Hovedmenu Fastlæg den ønskede indstilling ved at trykke på den tilhørende taste. Omstil opvarmningen til dagsdrift ved at trykke på tasten 1 ud fra driftsformsmenuen. Når indstillingen er indstillet, bekræftes det med meldingen: Indstillet driftsform - Dag bekræftet Netcom100 - indstilling af rumtemperatur Ved valg af driftsformen Dag skiftes varmeanlægget til funktionen Permanent opvarmning. Med driftsformen Nat skiftes varmeanlægget til frostsikringsmode, og dermed opnås der den højeste energibesparelse ved fravær. Åbn rumtemperaturmenuen ved at trykke på tasten 2 ud fra varmekredsen. Den indstillede rumtemperatur meddeles afhængigt af driftsformen: Indstillet temperatur XX grader Der spørges om den ønskede rumtemperatur. Du kommer tilbage til varmekredsmenuen. Omstil opvarmningen til natdrift ved at trykke på tasten 0 ud fra driftsformsmenuen. Når indstillingen er indstillet, bekræftes det med meldingen: Indstillet driftsform - Nat bekræftet Indtast altid den nye temperatur med 2 cifre (et område fra 10 til 30 grader) Når indstillingen er indstillet, bekræftes det med meldingen: Indstillet temperatur XX grader bekræftet Du kommer tilbage til varmekredsmenuen. Du kommer tilbage til varmekredsmenuen. Omstil opvarmningen til automatisk drift ved at trykke på tasten 2 ud fra driftsformsmenuen. Når indstillingen er indstillet, bekræftes det med meldingen: Indstillet driftsform - Automatik bekræftet I automatisk drift refererer den udførte ændring altid til dagstemperaturen. Hvis der ønskes en ændring i nattemperaturen, skal varmekredsen først stilles på driftsformen Nat. Husk at stille tilbage til automatik. Du kommer tilbage til varmekredsmenuen.

8 8 etjening Netcom100 - kobling af varmt vand Hvis du vil styre varmtvandsproduktionen med Netcom100, skal varmtvandsprogrammet sluttes til varmeprogrammet for en af varmekredsene 1 til 3 i varmestyringen. Vælg indstillingen Efter varmeprogram i varmtvandsmenuen i varmestyringen (yderligere informationer kan findes i betjeningsvejledningen til varmestyringen). Når denne indstilling aktiveres i panelet, svarer tidsprogrammet for varmtvandsproduktionen til tidsprogrammet for den valgte varmekreds. Hvis varmekredsen skiftes til nat, er varmtvandsproduktionen vedvarende deaktiveret. Hvis varmekredsen skiftes til dag, er varmtvandsproduktionen vedvarende aktiveret. Hvis varmekredsen stilles på automatik, retter varmtvandsproduktionen sig efter varmekredsens skifteprogram. 3.4 Netcom100 - Fejlmeldinger Netcom100 - ekræft fejlmeldinger I tilfælde af fejl kommer Netcom100 med en indtalt fejlmelding pr. telefon. Den lyder på følgende måde: Fejlmelding fra Junkers Netcom100 - produktnummer XXXX - fejl XX - bekræft med stjernetasten nu! ekræftelsen skal komme i løbet af pausen mellem tekstmeddelelserne. Netcom100 melder kun den første fejl, så kommunikationsudgifterne ikke bliver for høje. Nulstillinger ( Fejl findes ikke mere ) meldes ikke. 3.3 Netcom100 - aflæsning af fejlstatus Fejlstatus kan aflæses i hovedmenuen ved tryk på tasten 3 - på telefonen. Fejlstatusen meddeles: Der er ingen fejl eller Fejl opvarmning - fejl XX Du kommer tilbage til hovedmenuen.

9 etjening Netcom100, kaldehastighed Eksempel: Antal kaldesignaler er f.eks. indstillet på 8, og Netcom100 skal svare opkaldet straks ved første ringesignal. Vælg Netcom100, lad den ringe én gang, og læg på. Vent 10 sekunder. Vælg Netcom100 igen inden for de næste 30 sekunder. Hvis PIN-koden indtastes forkert 3 gange efter hinanden, skal Netcom100 vælges igen Ved strømafbrydelse bevares alle indstillinger. Hvis opvarmningen f.eks. var i varmedrift før, fortsætter den i varmedrift, når spændingen vender tilbage. Netcom100 modtager straks opkaldet og melder sig med: Velkommen i osch netcom 3.6 Manuel betjening af Netcom100 Ved hjælp af tasten skiftes driftsformen for opvarmningen. Til dette skal der ikke bruges telefon eller Netcom100-tilslutning til telefonstik. Ved hjælp af tasten Stand-by deaktiveres apparatet ved behov. Opkald er ikke muligt, og der gives heller ikke besked i tilfælde af fejl. Stand-by : Nu er appara- Tryk igen på tasten tet aktivt igen. 3.7 Anvisninger og øvrige funktioner Hvis der ikke trykkes på nogen af tasterne i 20 sekunder efter valg af en taste, afbryder Netcom100 forbindelsen. Vent mindst 20 sekunder, før der vælges igen. Afbryd alle skifte- eller programmeringsfunktioner ved at lægge på. Du har 10 sekunder til at indtaste hvert ciffer i PIN-koden, og ellers afbryder Netcom100 forbindelsen Hvis PIN-koden indtastes forkert, lyder talemeddelelsen: PIN-kode forkert. Indtast PINkoden igen.

10 10 etjening 3.8 Ændring af indstillinger Ændring af PIN-kode med telefon Netcom100 som sædvanligt, og indtast den gamle PIN-kode ( kapitel 3.1). Tryk i hovedmenuen på # (firkant) og tasten 5 efter hinanden. Indtast den nye fircifrede PIN på opfordring. Nu er PIN-koden ændret. Netcom100 skifter automatisk tilbage til hovedmenuen. Indtast landets kendingsbogstaver. Taster til at vælge imellem: 0=tysk 1=dansk 2 = engelsk 3=ungarsk Nu er sproget ændret. Netcom100 skifter automatisk tilbage til hovedmenuen Ændring af antal kaldesignaler indtil automatisk svar Tryk i hovedmenuen på # (firkant) og tasten 6 efter hinanden. Indtast altid det ønskede antal ringesignaler tocifret på opfordring (01 til 99 muligt). Nu er antallet af ringesignaler ændret. Netcom100 skifter automatisk tilbage til hovedmenuen Ændring af nummerområde Tryk i hovedmenuen på # (firkant) og tasten 7 efter hinanden. Opfordringen Indtast telefonnummer kommer Indtast telefonnummeret, og afslut med *. Nu er det nye nummerområde indlagt. Netcom100 skifter automatisk tilbage til hovedmenuen. Ved telefonanlæg med 0 ved udenbys samtaler: Indtast 0 og # foran telefonnummeret Ændring af sprog Tryk i hovedmenuen på # (firkant) og tasten 8 efter hinanden.

11 etjening Nulstilling til grundindstilling Sluk for Netcom100 (tag stikket ud af stikkontakten). Hold tasten nede, og sæt samtidigt stikket i stikkontakten igen. Den gule LED blinker kort. Slip tasten igen. Grundindstillingen er etableret igen. Grundindstilling: PIN-kode: Antal ringesignaler (før autom. svar): 8 Indstilling: OFF

12 12 Noter

13 Tartalomjegyzék 13 Tartalomjegyzék 1 iztonsági tudnivalók és a szimbólumok magyarázata Szimbólumok magyarázata Általános biztonsági elõírások A készülékre vonatkozó adatok EU megfelelõségi nyilatkozat Rendeltetésszerû használat Hulladékkezelés Kezelés Tárcsázza a telefonnal a Netcom100-at Netcom100 - fûtési kör menü Netcom100 - üzemmód beállítása Netcom100 - helyiség hõmérséklet beállítása Netcom100 - melegvíz kapcsolása Netcom100 - hibaállapot lekérdezése Netcom100 - hiba üzenetek A Netcom100 gyors telefon hívása Kézi kapcsolás a Netcom100-on Tudnivalók és további funkciók eállítások megváltoztatása A PIN kód telefonnal történõ megváltoztatása Az automatikus kapcsolódásig tartó kicsengések számának megváltoztatása A hívott szám meghatározása A nyelv átállítása Visszaállítás az alaphelyzetbe

14 14 iztonsági tudnivalók és a szimbólumok magyarázata 1 iztonsági tudnivalók és a szimbólumok magyarázata 1.1 Szimbólumok magyarázata A biztonsági tudnivalókat szürke hátterű, kerettel ellátott háromszög jelöli a szövegben. Figyelemfelhívó szavakkal jelöljük a veszély súlyát, amely akkor lép fel, ha annak elkerülésére nem történtek intézkedések. Karbantartás Javaslat a vevő számára: A fűtési rendszeren jelentkező üzemzavarokat azonnal szüntettesse meg egy szakszervizzel. Szerelést, karbantartást, javítást és zavardiagnosztikát csak Junkers szakszerviz végezhet. Vigyázat azt jelenti, hogy kisebb anyagi kár keletkezhet. Figyelem azt jelenti, hogy könnyebb személyi sérülés, vagy súlyosabb anyagi kár léphet fel. Veszély azt jelenti, hogy súlyos személyi sérülések történhetnek. Különösen súlyos esetekben fennáll az életveszély. Utasítások a szövegben a mellettük lévő szimbólummal vannak megjelölve. Ezeket a szöveg felett és alatt meghúzott vízszintes vonalakkal kereteztük be. A tudnivalók testi épséget nem veszélyeztető, a berendezés károsodását nem okozó helyzetekre vonatkozó fontos információkat tartalmaznak. 1.2 Általános biztonsági előírások Életveszély az elektromos áram miatt Ne nyissa ki a már csatlakoztatott Netcom100- at.

15 A készülékre vonatkozó adatok 15 2 A készülékre vonatkozó adatok A Netcom100 készülék segítségével telefonon kapcsolhat át a nappali/éjszakai és automatikus üzemmód között, továbbá ellenőrizheti a fűtést. A hozzáférést egy PIN kód védi. 1. ábra Kezelőszervek és a készülék méretei (mm-ben) 1 nyomógomb és a zöld LED: Netcom100 E/KI 2 gomb és piros LED: (üzemmód: automatikus vagy éjszakai) 3 sárga LED: a telefonvonal foglalt 4 piros LED: szabályozókészülék hiba 2.1 EU megfelelőségi nyilatkozat A készülék megfelel a vonatkozó szabványok és irányelvek alapvető követelményeinek. A megfelelőség igazolt. A megfelelő dokumentumok és a megfelelőségi nyilatkozat eredetije a gyártónál van letétbe helyezve. szolgál. Más jellegű felhasználás nem rendeltetésszerű használatnak minősül. 2.3 Hulladékkezelés A készülék csomagolóanyagát a környezetvédelmi szabályok betartásával semmisítse meg. Egy készülék vagy annak cserére szorult komponensének megsemmisítését egy arra hivatalosan kijelölt helyen környezetkímélő módon végeztesse el. 2.2 Rendeltetésszerű használat A Netcom100 telefonos távkapcsoló a fűtési rendszer távkapcsolására és felügyeletére

16 16 Kezelés 3 Kezelés Annak a telefonnak, amelyik a Netcom100-at felhívja többfrekvenciás tárcsázási rendszerben kell működnie (a nyomógombok lenyomásával DTMF hangjelek generálódnak). Erre majdnem minden telefonkészülék képes, csak a nagyon régi (pl. tárcsás) telefonok nem alkalmasak a távvezérlésre. A Netcom100 nyelvi menüje Menüszerkezet: 1-es gomb alatt - fűtőkörök 1-3-as gombbal fűtőkörök kiválasztása 1-es gomb - üzemmód beállítása 2-es gomb - helyiség hőmérséklet beállítása 9-es gomb - fűtőkör menü 9-es gomb - főmenü 3-as gomb alatt - hibaállapot 9-es gomb - főmenü 9-es gomb - befejezés

17 Kezelés Tárcsázza a telefonnal a Netcom100-at Hívja a telefonszámot (a sárga LED villog a Netcom100-on). Nyolc kicsengés után a következő üdvözlő szöveggel (alapbeállítás ( fejezet) kicsengések számának megváltoztatása) jelentkezik a Netcom100: Üdvözli a Junkers Netcom (a sárga LED világít). Ezután a következő üzenet jön: Kérem adja meg a PIN kódot. 3.2 Netcom100 - fűtési kör menü A főmenün belül a telefon 1 gombjának megnyomásával juthat a fűtőkör menübe. A felszólítás után válassza ki a fűtőkört. 1 -es gomb az 1 -es fűtőkörhöz, 2 -es gomb a 2 -es fűtőkörhöz stb. A már beállított üzemmódot bemondja a készülék: eállított üzemmód - nappal eállított üzemmód - éjszakai vagy eállított üzemmód - automatikus A szöveg elhangzása után adja meg a négyjegyű PIN kódot (az alapbeállítás ). Ha rosszul adta meg a PIN kódot a következő üzenetet hallja: Hibás a PIN kód Amint helyesen adja meg a PIN kódot a Netcom100 a főmenüre kapcsol. Ekkor a következőt hallja: Főmenü! Kérem válassza ki a funkciót! 1-es gomb - üzemmód beállítása 3-as gomb - hibaállapot 9-es gomb - befejezés A megfelelő menügomb lenyomásával a kívánt menüponthoz jut.

18 18 Kezelés Netcom100 - üzemmód beállítása A fűtőkörön belül a telefon 1 -es gombjának megnyomásával juthat az üzemmód menübe. Ezután a lehetséges beállításokat hallja: 0-ás gomb - éjszakai 1-es gomb - nappali 2-es gomb - automatikus 9-es gomb - főmenü A nappali üzemmód kiválasztásával fűtési rendszerét tartós fűtés szabályozókészülékfunkcióba kapcsolhatja. Az éjszakai üzemmóddal fagyvédelmi üzemmódba kapcsolhatja fűtési rendszerét, és így a lehető legnagyobb energiatakarékosságot érheti el távolléte esetén. A megfelelő nyomógomb megnyomásával határozhatja meg az Ön által kívánt beállítást. Az üzemmód menün belül az 1 gomb megnyomásával kapcsolhatja át a fűtést nappali üzemmódra Netcom100 - helyiség hőmérséklet beállítása A fűtőkörön belül a telefon 2 gombjának megnyomásával juthat a helyiség hőmérséklet menübe. Sikeres beállítás esetén a következőt hallja: eállított üzemmód - nappali nyugtázva A készülék az üzemmódtól függően bemondja a már beállított helyiség hőmérsékletet: Ön ismét a fűtőkör menübe kerül. eállított hőmérséklet XX fok Az üzemmód menün belül a 0 gomb megnyomásával kapcsolhatja át a fűtést éjszakai üzemmódra. Sikeres beállítás esetén a következőt hallja: eállított üzemmód - éjszakai nyugtázva A kívánt helyiség hőmérséklet lekérdezésre kerül. Új hőmérsékletet mindig 2-számjegyű formában kell megadni (tartomány: fok) Ön ismét a fűtőkör menübe kerül. Az üzemmód menün belül a 2 gomb megnyomásával kapcsolhatja át a fűtést automatikus üzemre. A sikeres beállítás a következő üzenettel: eállított hőmérséklet XX fok lesz nyugtázva Ön ismét a fűtőkör menübe kerül. Sikeres beállítás esetén a következőt hallja: eállított üzemmód - automatikus nyugtázva Ön ismét a fűtőkör menübe kerül. Automatikus üzemmódban mindig a nappali hőmérsékletre vonatkozik a végrehajtott módosítás. Ha az éjszakai hőmérsékletet kell megváltoztatnia, akkor a fűtőkört előbb éjszakai üzemmódba kell kapcsolni. Utána ne felejtse el visszaállítani az automatikus üzemmódot.

19 Kezelés Netcom100 - melegvíz kapcsolása Ha a Netcom100-zal a melegvíz készítést is vezérelni szeretné, akkor a fűtési szabályozóban össze kell kötni a melegvízprogramot az 1-3 fűtőkörök valamelyikére vonatozó fűtőprogrammal. Ehhez válassza ki a fűtésszabályozóban a melegvíz menüben a Megf. fűtőprogram beállítást (a további információkat fűtésszabályozójának kezelési útmutatójában találhatja meg). Ha a szabályozókészülékben aktiválja ezt a beállítást, akkor a melegvíz készítés időprogramja a kiválasztott fűtőkör időprogramjának felel meg. Ha a fűtőkört éjszakai -ra kapcsolja, akkor a melegvíz készítés tartósan inaktiválva van. Ha a fűtőkört nappali -ra kapcsolja, akkor a melegvíz készítés tartósan aktiválva van. Ha a fűtőkört automatikus -ra kapcsolja, akkor a melegvíz készítés a fűtőkör kapcsolási programja szerint alakul. 3.4 Netcom100 - hiba üzenetek Netcom100 - hibaüzenetek megerősítése Üzemzavar esetén a Netcom100 telefonon jelzi a hibaüzenetet. Ez a következőképpen hangzik: Junkers Netcom100 hibaüzenet - XXXX készülékszám - XX hiba - Kérem, a csillag gomb lenyomásával igazolja vissza! A nyugtázásnak a szöveges üzenetek közötti szünetidőben meg kell történnie. A takarékosság jegyében a Netcom100 csak az első fellépő hibánál jelentkezik. A visszaállításokat ( a hiba már nem áll fenn ) már nem jelenti a készülék. 3.3 Netcom100 - hibaállapot lekérdezése A főmenün belül a telefon 3 gombjának megnyomásával kérdezhető le a hibaállapot. A hibaállapot a következőket mondhatja: Nincs hiba vagy Fűtés zavar - XX hiba Ön ismét a főmenübe kerül.

20 20 Kezelés 3.5 A Netcom100 gyors telefon hívása Példa: A kicsengések számát ugyan nyolcra állította be, de a Netcom100-nak rögtön az első kicsengés után fogadnia kell a hívást. Hívja a Netcom100-at, és egy kicsengés után tegye le. Várjon 10 másodpercet. 30 másodpercen belül hívja újra a Netcom100- at. A Netcom100 azonnal reagál a hívásra, és a következőt mondja: Üdvözli a Junkers Netcom A PIN-kód beviteléhez mindegyik számnál csak 10 másodperc áll rendelkezésre, ellenkező esetben a Netcom100 bontja a kapcsolatot. Téves PIN-kód beadása esetén a következő szöveg hangzik el: Téves PIN-kód. Újból adja meg a PIN kódot. Ha háromszor egymás után rosszul adja meg a PIN kódot, akkor újra kell hívni a Netcom100- at. Hálózati feszültség kimaradása esetén minden beállítás megmarad. Ha például a fűtés korábban fűtési üzemben volt, akkor a hálózati feszültség visszatérése után ismét a fűtési üzem fog működni. 3.6 Kézi kapcsolás a Netcom100-on A gomb segítségével kapcsolhatja át a fűtés üzemmódját. Ehhez nincs szükség telefonra és a Netcom100 csatlakoztatására a telefonhálózathoz. Ha kívánja, a Stand-y gomb segítségével inaktiválhatja a készüléket. Ha nem lehetséges hívás, akkor üzemzavar esetén sem érkezik hibaüzenet. Ha újból megnyomja a a készülék ismét aktív. Stand-y gombot: 3.7 Tudnivalók és további funkciók Ha a választás után több mint 20 másodpercig nem nyom meg gombot, a Netcom100 bontja a kapcsolatot. Újbóli hívás előtt legalább 20 másodpercet várjon. Kívánság esetén minden kapcsolási vagy programozási művelet megszakítható a kagyló visszahelyezésével.

21 Kezelés eállítások megváltoztatása A PIN kód telefonnal történő megváltoztatása A szokásosnak megfelelően hívja a Netcom100-et, és adja meg a régi PIN kódot ( 3.1. fejezet). A főmenüben egymás után nyomja meg a # (kettős kereszt) és a 5 nyomógombot. A felszólításra adja meg az új négyjegyű PIN kódot. A PIN kód ezzel megváltozott. A Netcom100 automatikusan visszakapcsol a főmenübe A nyelv átállítása A főmenüben egymás után nyomja meg a # (kettős kereszt) és a 8 nyomógombot. Adja meg az ország azonosító számát. A választás gombjai: 0=Német 1 = Dán 2 = Angol 3=Magyar A nyelv ezzel megváltozott. A Netcom100 automatikusan visszakapcsol a főmenübe Az automatikus kapcsolódásig tartó kicsengések számának megváltoztatása A főmenüben egymás után nyomja meg a # (kettős kereszt) és a 6 nyomógombot. A felszólításra kétszámjegyű formában (01-99) megadhatja a kicsengések számát. Ezzel megváltozott a kicsengések száma. A Netcom100 automatikusan visszakapcsol a főmenübe A hívott szám meghatározása A főmenüben egymás után nyomja meg a # (kettős kereszt) és a 7 nyomógombot. Ezután elhangzik az Adja meg a hívószámot. felszólítás. Adja meg a hívószámot és a * nyomógombbal zárja le. Ezzel meghatározta az új hívószámot. A Netcom100 automatikusan visszakapcsol a főmenübe. 0-val történő fővonal-választású telefon esetén: A hívószám előtt nyomja meg a 0 és a # gombot.

22 22 Kezelés Visszaállítás az alaphelyzetbe Kapcsolja ki a Netcom100-at (húzza ki a villásdugót a konektorból). Tartsa lenyomva a nyomógombot és egyidejűleg dugja vissza a villásdugót a konektorba. A sárga LED rövid ideig villog. A gombot ismét engedje fel. Az alaphelyzetbe történő visszaállítás ezzel megtörtént. Alapbeállítás: PIN kód: Kicsengések száma (az automatikus kapcsolódás előtt): 8 Kapcsolási állás: KI

23 23 Feljegyzések

24 osch Thermotechnik GmbH Junkersstrasse D Wernau

Netcom100. da Betjeningsvejledning for telefonmodul 2 hu Kezelési útmutató 13 6 720 641 621 (2009/09)

Netcom100. da Betjeningsvejledning for telefonmodul 2 hu Kezelési útmutató 13 6 720 641 621 (2009/09) Netcom100 da etjeningsvejledning for telefonmodul 2 hu Kezelési útmutató 13 Tartalomjegyzék 13 Tartalomjegyzék 1 iztonsági tudnivalók és a szimbólumok magyarázata...................... 14 1.1 Szimbólumok

Részletesebben

Netcom100. hu Szerelési utasítás 11. da Installationsvejledning for telefonmodul 2 6 720 641 620 (2009/09)

Netcom100. hu Szerelési utasítás 11. da Installationsvejledning for telefonmodul 2 6 720 641 620 (2009/09) Netcom100 da Installationsvejledning for telefonmodul 2 hu Szerelési utasítás 11 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring..................................3

Részletesebben

Netcom100. hu Szerelési utasítás 11. da Installationsvejledning for telefonmodul (2009/09)

Netcom100. hu Szerelési utasítás 11. da Installationsvejledning for telefonmodul (2009/09) Netcom100 da Installationsvejledning for telefonmodul 2 hu Szerelési utasítás 11 Tartalomjegyzék 11 Tartalomjegyzék 1 iztonsági tudnivalók és a szimbólumok magyarázata...................... 12 1.1 Szimbólumok

Részletesebben

Brugervejledning Installations- og servicevejledning Használati, szerelési és beüzemelési útmutató

Brugervejledning Installations- og servicevejledning Használati, szerelési és beüzemelési útmutató RUMTERMOSTAT MED REGULERBART UGEPROGRAM PROGRAMOZHATÓ HELYISÉGTERMOSZTÁT Brugervejledning Installations og servicevejledning Használati, szerelési és beüzemelési útmutató ExaCONTROL E7 Brugervejledning

Részletesebben

Kezelési útmutató FM456 FM457. Funkciómodul. A kezelő részére. Kezelés előtt figyelmesen olvassa el /2008 HU

Kezelési útmutató FM456 FM457. Funkciómodul. A kezelő részére. Kezelés előtt figyelmesen olvassa el /2008 HU Kezelési útmutató Funkciómodul FM456 FM457 A kezelő részére Kezelés előtt figyelmesen olvassa el 7 747 017 667-03/2008 HU Tartalomjegyzék 1 Biztonság..................................... 3 1.1 Ehhez az

Részletesebben

7 747 006 088 05/2006 HU A

7 747 006 088 05/2006 HU A 7 747 006 088 05/2006 HU A kezelő részére Kezelési utasítás SM10 funkció modul Szolármodul az EMS-hez A kezelés előtt kérjük gondosan átolvasni Tartalomjegyzék 1 Az Ön biztonsága érdekében.......................

Részletesebben

Valena Life/ Valena Allure , , , ,

Valena Life/ Valena Allure , , , , Valena Life/ Valena Allure 7 521 35, 7 522 35, 7 523 35, 7 555 38, 7 555 39 EN LE08584AA EN - 2 LE08584AA_EN_print_p3.pdf 1 2015.09.07. 9:32 EN - 3 EN - 4 Valena Life/ Valena Allure 7 521 35, 7 522 35,

Részletesebben

KX-TG7100HG/KX-TG7102HG

KX-TG7100HG/KX-TG7102HG TG7100_7120HG(hg-hg)_QG.fm Page 1 Friday, May 12, 2006 11:38 AM 1 Csatlakoztatások Bázisállomás Digitális zsinórnélküli telefon Típus KX-TG7100HG/KX-TG7102HG Digitális zsinórnélküli üzenetrögzítős telefon

Részletesebben

Használati Utasítás 0828H

Használati Utasítás 0828H Használati Utasítás 0828H Digitális heti időkapcsoló vízmenetes kivitel IP 44 0828H Rendeltetésszerű használat Lámpák és elektromos készülékek automatikus kapcsolására kül- és bel térben. Technikai adatok

Részletesebben

Brugervejledning Installations- og servicevejledning Használati, szerelési és beüzemelési útmutató

Brugervejledning Installations- og servicevejledning Használati, szerelési és beüzemelési útmutató RUMTERMOSTAT MED REGULERBART UGEPROGRAM PROGRAMOZHATÓ HELYISÉGTERMOSZTÁT Brugervejledning Installations og servicevejledning Használati, szerelési és beüzemelési útmutató ExaCONTROL 7 radio Brugervejledning

Részletesebben

ESL 8610RA DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 22

ESL 8610RA DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 22 ESL 8610RA DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 22 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET... 6 4. BETJENINGSPANEL...

Részletesebben

ITS EAR1000/2000 Automated Attendants Az EAR1000/2000 gyors programozási útmutató

ITS EAR1000/2000 Automated Attendants Az EAR1000/2000 gyors programozási útmutató Az EAR1000/2000 gyors programozási útmutató EAR1000-2000 quick Install-HU 1 Az EAR1000/2000 üdvözlő szövegei (Script) Script 00: Script 10: Script 21: Script 22: Script 01: Nappali üdvözlő szöveg Éjszakai

Részletesebben

Brugervejledning Installations- og servicevejledning Használati, szerelési és beüzemelési útmutató

Brugervejledning Installations- og servicevejledning Használati, szerelési és beüzemelési útmutató RUMTERMOSTAT MED REGULERBART UGEPROGRAM PROGRAMOZHATÓ HELYISÉGTERMOSZTÁT Brugervejledning Installations og servicevejledning Használati, szerelési és beüzemelési útmutató ExaCONTROL 7 Brugervejledning

Részletesebben

Premier 412, 816, 816+ és 832 felhasználói útmutató. Kezelési útmutató. PREMIER 412, 816, 816+ és 832. központokhoz

Premier 412, 816, 816+ és 832 felhasználói útmutató. Kezelési útmutató. PREMIER 412, 816, 816+ és 832. központokhoz Kezelési útmutató PREMIER 412, 816, 816+ és 832 központokhoz RKPLCD, LCDL kezelőegység használatával A kezelőegység felépítése Az Ön vagyonvédelmi rendszeréhez egy vagy több kezelőegység csatlakozik. Ezekkel

Részletesebben

TARTALOM ÓVINTÉZKEDÉSEK...1 TÍPUS ÉS MŰSZAKI ADATOK...1 GOMBOK ÉS FUNKCIÓJUK...2 JELZÉSEK ÉS FUNKCIÓK...5 ÜZEMELTETÉSI UTASÍTÁSOK...

TARTALOM ÓVINTÉZKEDÉSEK...1 TÍPUS ÉS MŰSZAKI ADATOK...1 GOMBOK ÉS FUNKCIÓJUK...2 JELZÉSEK ÉS FUNKCIÓK...5 ÜZEMELTETÉSI UTASÍTÁSOK... MEGJEGYZÉS 1. A borítón látható ábra csak tájékoztatásul szolgál, amely eltérhet a vásárolt terméktől. 2. A légkondicionáló működtetése előtt feltétlenül olvassa el az ÓVINTÉZKEDÉSEK című részt. 3. Ez

Részletesebben

TempTronic RC Kezelési útmutató

TempTronic RC Kezelési útmutató 1 Ábrák magyarázata 2 2 lkalmazás 2 2.1 Rendeltetésszerű alkalmazás - 2 2.2 Felhasználói csoport - 2 2.3 Veszélyek - 2 3 lapok 3 3.1 Kezelőszervek - 3 3.2 Kezelői szintek - 4 3.3 lapkijelzés - 4 3.4 Bejelentkezés

Részletesebben

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Telefonos illesztő / Telefonhívó modul. VDT-TPC Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT-TPC. VDT-TPC Leírás v1.0.

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Telefonos illesztő / Telefonhívó modul. VDT-TPC Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT-TPC. VDT-TPC Leírás v1.0. 2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Telefonos illesztő / Telefonhívó modul VDT-TPC Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT-TPC VDT-TPC Leírás v1.0.pdf Bevezető Leírás: A VDT-TPC egy telefonos illesztő modul

Részletesebben

Beachside FAMILY. Kombinált Infraszauna HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Beachside FAMILY. Kombinált Infraszauna HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Beachside FAMILY Kombinált Infraszauna HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Beachside FAMILY Kombinált Infraszauna Méretei: 2000x1950x2100 2-4 személyes Candlenut diófa infraszauna Füstszínű üvegajtó Színterápiás világítás

Részletesebben

vialan OS-103 vonalfordító készülék kezelési útmutató

vialan OS-103 vonalfordító készülék kezelési útmutató vialan OS-103 vonalfordító készülék kezelési útmutató A készülék szabványos (FXS) telefonvonalak összekapcsolására szolgál. A készülékhez 9V és 20V közötti váltakozó- vagy egyenfeszültségű tápegység csatlakoztatható

Részletesebben

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER. Telefonhívó egység VDT TPS. VDT-TPS Leírás v1.0.pdf

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER. Telefonhívó egység VDT TPS. VDT-TPS Leírás v1.0.pdf 2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Telefonhívó egység VDT TPS VDT-TPS Leírás v1.0.pdf Tartalom 1 Ismertető... 3 2 Telefonhívó egység leírása... 3 3 Rögzítés... 4 4 Konfiguráció... 4 4.1 A VDT-TPS LEDek és

Részletesebben

Premier 412, 816, 816+ és 832 felhasználói útmutató. Kezelési útmutató. PREMIER 412, 816, 816+ és 832 központokhoz. RKP16+ kezelőegység használatával

Premier 412, 816, 816+ és 832 felhasználói útmutató. Kezelési útmutató. PREMIER 412, 816, 816+ és 832 központokhoz. RKP16+ kezelőegység használatával Kezelési útmutató PREMIER 412, 816, 816+ és 832 központokhoz RKP16+ kezelőegység használatával A kezelőegység felépítése Az Ön vagyonvédelmi rendszeréhez egy vagy több kezelőegység csatlakozik. Ezekkel

Részletesebben

Premier 412, 816, 816+ és 832 felhasználói útmutató. Kezelési útmutató. PREMIER 412, 816, 816+ és 832 központokhoz

Premier 412, 816, 816+ és 832 felhasználói útmutató. Kezelési útmutató. PREMIER 412, 816, 816+ és 832 központokhoz Kezelési útmutató PREMIER 412, 816, 816+ és 832 központokhoz RKP4, 8 és 16 kezelőegység használatával A kezelőegység felépítése Az Ön vagyonvédelmi rendszeréhez egy vagy több kezelőegység csatlakozik.

Részletesebben

Kezelési útmutató TÁVSZABÁLYZÓ. R51ME típushoz

Kezelési útmutató TÁVSZABÁLYZÓ. R51ME típushoz Kezelési útmutató TÁVSZABÁLYZÓ R51ME típushoz Kérjük, hogy használatbavétel előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót Elolvasás után őrizze meg, mert később is hasznos információkat találhat benne.

Részletesebben

AARTECH EASY LOCK Használati útmutató

AARTECH EASY LOCK Használati útmutató Aartech Easy Lock típusú kódkilincs ismertető A kódkilincs 35 80 mm vastagságú ajtókhoz alkalmazható, ahol az 5. ábrán B-vel jelölt távolság legalább 21 mm. Kisebb távolság esetén (legfeljebb 14 mm-ig),

Részletesebben

Poolcontroller. Felhasználói leírás

Poolcontroller. Felhasználói leírás Poolcontroller Felhasználói leírás Ring Elektronika Ipari és Elektronika Kft. Budapest 1031 Pákász u. 7. Tel/Fax:+3612420718, Mobil: 06209390155 e-mail: ring.elektronika@mail.datanet.hu web: www.ringel.hu

Részletesebben

VK-2001 V1.0 Vezetőképesség mérő és szabályozó műszer

VK-2001 V1.0 Vezetőképesség mérő és szabályozó műszer VK-2001 V1.0 Vezetőképesség mérő és szabályozó műszer Ipari Elektronika Project Kft 8800 Nagykanizsa, Magyar u. 132. Tel. / Fax: 93 / 311-364 TARTALOMJEGYZÉK 1. A KÉSZÜLÉKEN TALÁLHATÓ KIJELZŐ- ÉS KEZELŐSZERVEK:...

Részletesebben

TÁVSZABÁLYZÓ. Kezelési útmutató. KJR-90 típushoz

TÁVSZABÁLYZÓ. Kezelési útmutató. KJR-90 típushoz Kezelési útmutató TÁVSZABÁLYZÓ KJR-90 típushoz Kérjük, hogy használatbavétel előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót Elolvasás után őrizze meg, mert később is hasznos információkat találhat benne.

Részletesebben

Felhasználói Kézikönyv M300. Video Kaputelefon Monitor

Felhasználói Kézikönyv M300. Video Kaputelefon Monitor Felhasználói Kézikönyv M300 Video Kaputelefon Monitor TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1.1 Monitor kijelző állapotok 2. KIJELZŐ FUNKCIÓK ÉS IKONOK LEÍRÁSA 2.1 Kitekintés funkció 2.2 Portás funkció

Részletesebben

/03 HU Szakemberek számára. Szerelési utasítás. SR 3 csatlakozó dugós szabályozó. A szerelés előtt kérjük gondosan átolvasni

/03 HU Szakemberek számára. Szerelési utasítás. SR 3 csatlakozó dugós szabályozó. A szerelés előtt kérjük gondosan átolvasni 6302 1259 2001/03 HU Szakemberek számára Szerelési utasítás SR 3 csatlakozó dugós szabályozó egység Szolár hőmérséklet különbség szabályozó A szerelés előtt kérjük gondosan átolvasni Impresszum A készülék

Részletesebben

FC314 szobatermosztát Fan-Coil vezérléséhez

FC314 szobatermosztát Fan-Coil vezérléséhez FC314 szobatermosztát Fan-Coil vezérléséhez Használati Útmutató 2016.08.26 Általános tudnivalók Az FC314 típusú szobatermosztát processzorvezérelt digitális egység, melyben a hőmérsékletmérést precíz (beépített)

Részletesebben

Harting vagy csapfedeles. Leírás. Műszaki adatok. Tápfeszültség: 3x400V+Nulla+Föld, AC ±10% Frekvencia: 50Hz ± 5% Teljesítmény: 5W ( Stand-by )

Harting vagy csapfedeles. Leírás. Műszaki adatok. Tápfeszültség: 3x400V+Nulla+Föld, AC ±10% Frekvencia: 50Hz ± 5% Teljesítmény: 5W ( Stand-by ) 2,3 kw kimeneti teljesítmény csatornánként DMX 512 vezérlés DMX címzés csatornánként (Patch) Előfűtés Csatorna teszt Hőmérsékelet vezérelt csendes ventilátor Harting vagy csapfedeles kimenet 2U rack méret

Részletesebben

PERREKUP DxxTx - HDK10 Rekuperátor vezérlő Használati Utasítás

PERREKUP DxxTx - HDK10 Rekuperátor vezérlő Használati Utasítás PERREKUP DxxTx - HDK10 Rekuperátor vezérlő Használati Utasítás Permanent Kft ver.20130502 Műszaki adatok Hálózati feszültség 220-240V AC / 50Hz Működési hőmérséklettartomány -30 ~ +65 C Maximális relatív

Részletesebben

Gyorskalauz. Powerline PL1000v2 modell

Gyorskalauz. Powerline PL1000v2 modell Gyorskalauz Powerline 1000 PL1000v2 modell A csomag tartalma Egyes országokban a forrás CD a termékhez mellékelten található. 2 Kezdő lépések A Powerline adapterek a meglévő elektromos kábelek felhasználásával

Részletesebben

KEZELÉSI UTASÍTÁS. VEZETÉKES TÁVIRÁNYÍTÓ FM magasfali fan-coilhoz

KEZELÉSI UTASÍTÁS. VEZETÉKES TÁVIRÁNYÍTÓ FM magasfali fan-coilhoz KEZELÉSI UTASÍTÁS VEZETÉKES TÁVIRÁNYÍTÓ FM magasfali fan-coilhoz Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, hogy használat előtt figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatóban leírtakat! GL_OM_WP_vezetékes_20140310

Részletesebben

Gyorskalauz. Powerline extra kimenet PLP1200 modell

Gyorskalauz. Powerline extra kimenet PLP1200 modell Gyorskalauz Powerline 1200 + extra kimenet PLP1200 modell A csomag tartalma Egyes országokban a tudnivalókat tartalmazó CD a termékhez mellékelten található. 2 Kezdő lépések A Powerline adapterek a meglévő

Részletesebben

Ez a kézikönyv az EAR4000/5000, VOCAL, VOCAL Junior és VME Pro automata kezelő és hangposta rendszerekhez készült. Felhasználói kézikönyv 1

Ez a kézikönyv az EAR4000/5000, VOCAL, VOCAL Junior és VME Pro automata kezelő és hangposta rendszerekhez készült. Felhasználói kézikönyv 1 Ez a kézikönyv az EAR4000/5000, VOCAL, VOCAL Junior és VME Pro automata kezelő és hangposta rendszerekhez készült Felhasználói kézikönyv 1 1. FELHASZNÁLÓI MENÜ 1.1 Bevezetés Ebben a fejezetben a felhasználói

Részletesebben

VDT10 HASZNÁLATI UTASÍTÁS VDT10/D7 sorozatú készülékekhez

VDT10 HASZNÁLATI UTASÍTÁS VDT10/D7 sorozatú készülékekhez VDT10 HASZNÁLATI UTASÍTÁS VDT10/D7 sorozatú készülékekhez Tartalomjegyzék 1. Monitor és funkciók...3 2. Monitor felszerelése...3 3. Alap funkciók működése...4 4. Belső hívások...4 5. Felhasználói beállítások

Részletesebben

Távirányító használati útmutató

Távirányító használati útmutató Távirányító használati útmutató MODEL RAR-5F1 Távirányító használati útmutató Oldalak: 1~8 A legjobb teljesítmény elérése és a problémamentes használat érdekében kérjük, olvassa végig ezt az útmutatót!

Részletesebben

SP-1101W Quick Installation Guide

SP-1101W Quick Installation Guide SP-1101W Quick Installation Guide 06-2014 / v1.2 1 I. Termékinformációk... 3 I-1. A csomag tartalma... 3 I-2. Elülső panel... 3 I-3. LED állapota... 4 I-4. Kapcsoló-státusz gomb... 4 I-5. Termékcímke...

Részletesebben

Rövid üzembehelyezési útmutató SE888

Rövid üzembehelyezési útmutató SE888 Rövid üzembehelyezési útmutató SE888 A doboz tartalma Kézibeszélő * Bázisállomás Töltő * Adapter * Hálózati csatlakozóvezeték ** Gyors áttekintő útmutató CD-ROM Garancia Megjegyzés * A több kézibeszélőt

Részletesebben

Beszerelési és kezelési útmutató

Beszerelési és kezelési útmutató Beszerelési és kezelési útmutató Joystick III Állapot: V2.20141208 3032258305-02-HU Figyelmesen olvassa el és őrizze meg a kezelési útmutatót. A kezelési útmutatót őrizze meg. Impresszum Dokumentum Copyright

Részletesebben

Rövid üzembe helyezési útmutató CD170/CD175

Rövid üzembe helyezési útmutató CD170/CD175 Rövid üzembe helyezési útmutató CD170/CD175 A doboz tartalma Kézibeszélő * Bázisállomás (CD175) Bázisállomás (CD170) Töltő * Adapter * Hálózati csatlakozóvezeték ** Felhasználói kézikönyv Rövid üzembe

Részletesebben

CS10.5. Vezérlõegység

CS10.5. Vezérlõegység CS10.5 HU Vezérlõegység 0409006 TARTALOMJEGYZÉK 1. CS10.5 VEZÉRLÕEGYSÉG...3 1.1. Általános tudnivalók...3 1.. Mûszaki adatok...3. VEZÉRLÕEGYSÉG: FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV...4.1. Az elõre beállítható idõpontok

Részletesebben

QAA73 kezelési utasítás felhasználóknak, beüzemelőknek

QAA73 kezelési utasítás felhasználóknak, beüzemelőknek QAA7 kezelési utasítás felhasználóknak, beüzemelőknek JELLEMZŐK Működési feszültség Védelem OpenTherm bus Csatlakoztathatóság Vezeték hossz Vezeték ellenálló képessége Teljesítményfelvétel Biztonsági szint

Részletesebben

CMP-VOIP80. VoIP telefon + vezeték nélküli DECT telefon. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG

CMP-VOIP80. VoIP telefon + vezeték nélküli DECT telefon. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI MANUALE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BRUKSANVISNING CMP-VOIP80 VoIP telefon + vezeték nélküli DECT telefon ANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE USO KÄYTTÖOHJE NÁVOD K POUŽITÍ Česky Svenska

Részletesebben

PÉCSI MÉRLEGSTÚDIÓ KFT 7631 Pécs, Megyeri út 67. Tel.: 72/525-183, fax.: 72/525-184.

PÉCSI MÉRLEGSTÚDIÓ KFT 7631 Pécs, Megyeri út 67. Tel.: 72/525-183, fax.: 72/525-184. PÉCSI MÉRLEGSTÚDIÓ KFT 7631 Pécs, Megyeri út 67. Tel.: 72/525-183, fax.: 72/525-184. Kezelési Útmutató R420 kijelzőhöz Figyelmeztetés: - Csak földelt konnektorba dugja be a mérleget - Ne tegyen rá több

Részletesebben

VDT-24 Felhasználói kézikönyv

VDT-24 Felhasználói kézikönyv 2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység VDT-24 Felhasználói kézikönyv VDT-24 Leírás v1.0 Tartalomjegyzék 1. Készülék felépítése és funkciói...3 2. Monitor falra szerelése...4 3. Főmenü...5 4. Alap

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV CDX-303 Fejbeszélős telefonkészülék 1.Bevezetés Köszönjük a legújabb, hívásazonosító funkcióval ellátott telefonunk megvásárlását. Ez a kézikönyv segít a telefon minél előbbi megismerésében.

Részletesebben

DIALOG időkapcsoló PROGRAMOZÁSI ÚTMUTATÓ

DIALOG időkapcsoló PROGRAMOZÁSI ÚTMUTATÓ DIALOG időkapcsoló PROGRAMOZÁSI ÚTMUTATÓ FUNKCIÓK I. Az időkapcsoló beállítása (a kék gombok): TECHNOCONSULT Kft. 2092 Budakeszi, Szürkebarát u. 1. T: (23) 457-110 www.technoconsult.hu info@technoconsult.hu

Részletesebben

Tasakcímkéző berendezés. Használati útmutató

Tasakcímkéző berendezés. Használati útmutató Tasakcímkéző berendezés Használati útmutató Figyelmeztetés Mielőtt elkezdené kezelni a gépet, olvassa el a teljes kezelési utasítást. Győződjön meg róla, hogy a gép le van földelve. Tartsa a munkaterületet

Részletesebben

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység. VDT10 Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT10. VDT10 Leírás v1.4.pdf

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység. VDT10 Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT10. VDT10 Leírás v1.4.pdf 2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység VDT10 Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT10 VDT10 Leírás v1.4.pdf Tartalomjegyzék 1. Monitor és funkciók...3 2. Monitor felszerelése...3 3. Alap funkciók

Részletesebben

Phonak RemoteControl App alkalmazás. Használati útmutató

Phonak RemoteControl App alkalmazás. Használati útmutató Phonak RemoteControl App alkalmazás Használati útmutató Kezdő lépések A RemoteControl App alkalmazás a Phonak, a világ egyik vezető, hallókészülékeket gyártó vállalata által kifejlesztett alkalmazás. Kérjük,

Részletesebben

használati-kezelési utasítás

használati-kezelési utasítás "Zöld Hő" Épületgépészeti Kft. 1186 Budapest, Gilice tér 50. tel.: +36 1 291 3957, mobil: +36 30 332 3 332, email: info@kazanplaza.hu, web: www.kazanplaza.hu használati-kezelési utasítás Időpont

Részletesebben

Rövid üzembe helyezési útmutató CD480/CD485

Rövid üzembe helyezési útmutató CD480/CD485 Rövid üzembe helyezési útmutató CD480/CD485 A doboz tartalma Kézibeszélő * Bázisállomás (CD485) Bázisállomás (CD480) Töltő * Adapter * Hálózati csatlakozóvezeték ** Felhasználói kézikönyv Rövid üzembe

Részletesebben

Használati útmutató Tartalom

Használati útmutató Tartalom Használati útmutató Tartalom Általános ismertetés... 2 Belső akkumulátor tesztelése...2 Jármű indítása... 2 Belső akkumulátor töltése...2 Az akkumulátorra nincs garancia... 3 Javaslatok, figyelmeztetések...

Részletesebben

Z7-SDM1K-WO típusú programkapcsoló kezelési leírása

Z7-SDM1K-WO típusú programkapcsoló kezelési leírása Z7-SDM1K-WO típusú programkapcsoló kezelési leírása 5. Kezelés Csatlakoztassuk a feszültség-tápellátást az a és b csatlakozókapcsokra. Rövid idıre megjelenik az LCDkijelzın létezı összes szimbólum. Ezt

Részletesebben

Magyar 1 Egygombos közvetlen memória 2 Tárol/Néma gomb és indikátor 3 Memória gomb 4 Visszahívás gomb 5 Újrahívás gomb 6 Kézibeszélő hangerő

Magyar 1 Egygombos közvetlen memória 2 Tárol/Néma gomb és indikátor 3 Memória gomb 4 Visszahívás gomb 5 Újrahívás gomb 6 Kézibeszélő hangerő PhoneEasy 311C Magyar 1 Egygombos közvetlen memória 2 Tárol/Néma gomb és indikátor 3 Memória gomb 4 Visszahívás gomb 5 Újrahívás gomb 6 Kézibeszélő hangerő szabályozó 7 Vizuális hívásjelző 8 Kézibeszélő

Részletesebben

OFFMANAUTO CM707. HU Használati utasítás... 17-21

OFFMANAUTO CM707. HU Használati utasítás... 17-21 1 2 3 4 5 6 7 OFFMANAUTO CM707 HU Használati utasítás... 17-21 1 CM707 - HASZNÁLATI UTASÍTÁS HU Leírás A Honeywell CM707 egy olyan programozható helyiséghőmérséklet szabályozó, ami a fűtési rendszert hatékonyan

Részletesebben

Alcatel-Lucent OmniPCX Office

Alcatel-Lucent OmniPCX Office Alcatel-Lucent OmniPCX Office Alcatel-Lucent IP Touch 4018 Phone Alcatel-Lucent IP Touch 4008 Phone Alcatel-Lucent 4019 Digital Phone Felhasználói kézikönyv Üdvözlet Hogyan használjuk az útmutatót Azzal,

Részletesebben

Szerelési és szervíz utasítás

Szerelési és szervíz utasítás Szerelési és szervíz utasítás Helyiség controller RC35 kezelőegység A szakember számára Szerelés és karbantartás előtt kérjük, gondosan olvassa el 7 747 006 363 (06/2007) HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék

Részletesebben

6301 7902 2002/05 HU Szakemberek számára. Szervizutasítás. Az üzembe helyezés és a szerviz munkák előtt kérjük gondosan átolvasni

6301 7902 2002/05 HU Szakemberek számára. Szervizutasítás. Az üzembe helyezés és a szerviz munkák előtt kérjük gondosan átolvasni 6301 7902 2002/05 HU Szakemberek számára Szervizutasítás KR 0106 szabályozókészülék A funkciók beállítása Az üzembe helyezés és a szerviz munkák előtt kérjük gondosan átolvasni Előszó Ehhez az utasításhoz

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DIGITÁLIS PULSAR KARÓRÁHOZ (CAL.: W861, REF.: PQ2 )

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DIGITÁLIS PULSAR KARÓRÁHOZ (CAL.: W861, REF.: PQ2 ) HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DIGITÁLIS PULSAR KARÓRÁHOZ (CAL.: W861, REF.: PQ2 ) Jellemzők: - pontmátrixos, folyadékkristályos kijelző - idő/dátum - stopper memória funkcióval - visszaszámláló funkció - ébresztő:

Részletesebben

AIPHONE KVI. Telepítési és Használati útmutató. Szerelőkészlet Mennyiség Megnevezés A. Vandálbiztos, kültéri, fém kezelőegység

AIPHONE KVI. Telepítési és Használati útmutató. Szerelőkészlet Mennyiség Megnevezés A. Vandálbiztos, kültéri, fém kezelőegység AIPHONE 2004/06 változat KVI Típusszám:120130 Vandálbiztos, kültéri, fém kezelőegység Telepítési és Használati útmutató Szerelőkészlet Mennyiség Megnevezés A Ábra 1 TORX M4x10 csavar 1 TORX T20 kulcs 2

Részletesebben

Kezelési útmutató ASC 160. Levegő/víz hőszivattyú beltéri egység 6 720 614 054-00.1D ASC 160 6 720 614 413 HU (2007/06) OSW

Kezelési útmutató ASC 160. Levegő/víz hőszivattyú beltéri egység 6 720 614 054-00.1D ASC 160 6 720 614 413 HU (2007/06) OSW Kezelési útmutató ASC 160 Levegő/víz hőszivattyú beltéri egység 6 720 614 054-00.1D ASC 160 6 720 614 413 HU (2007/06) OSW Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Biztonsági utasítások és a szimbólumok magyarázata

Részletesebben

Sebury BC Önálló RF kártyás és kódos beléptető

Sebury BC Önálló RF kártyás és kódos beléptető Sebury BC-2000 Önálló RF kártyás és kódos beléptető A BC-2000 önálló RF kártyás és kódos beléptető a legújabb mikroprocesszoros technológia segítségével képes zárak, kapuk vezérlésére. A programozás a

Részletesebben

A LÉGKONDICIONÁLÓ TÁVIRÁNYÍTÓJA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A LÉGKONDICIONÁLÓ TÁVIRÁNYÍTÓJA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A LÉGKONDICIONÁLÓ TÁVIRÁNYÍTÓJA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MAGYAR TARTALOM ELSŐ LÉPÉSEK ELSŐ LÉPÉSEK TARTALOM 1. ELSŐ LÉPÉSEK 1. Első ek 02 2. Kijelző 03 3. Gombok 04 4. Működtetés 08 3. 4.

Részletesebben

micron s e c u r i t y p r o d u c t s EzeProx proximity kártyaolvasó és kódbillentyűzet

micron s e c u r i t y p r o d u c t s EzeProx proximity kártyaolvasó és kódbillentyűzet micron s e c u r i t y p r o d u c t s EzeProx proximity kártyaolvasó és kódbillentyűzet Jellemzők - 500 kártya vagy kulcstartós kártya tanítható meg akár vegyesen is - 30 programozható, maximum 6 számjegyű

Részletesebben

Használati Útmutató V:1.25

Használati Útmutató V:1.25 Használati Útmutató V:1.25 Vezérlés egységei: Kulcsos kapcsoló BAT LED Biztosíték Csatlakozók Kijelző START/MENU Ok gomb FL.YEL - gomb RED + gomb Memória Akkumulátor Modem Készülék Üzembe helyezése: 1.

Részletesebben

A megfelelőségi nyilatkozat letölthető a www.satel.eu/ce honlapról

A megfelelőségi nyilatkozat letölthető a www.satel.eu/ce honlapról HANGMODUL INT-VG int-vg_hu 12/11 Az INTEGRA és VERSA vezérlőpanelekkel összekapcsolt INT-VG modul lehetővé teszi a hangüzenetküldés funkció végrehajtását (leváltja a CA-64 SM hangszintetizátor bővítőt).

Részletesebben

VDT25 HASZNÁLATI UTASÍTÁS VDT/TD5 sorozatú készülékekhez

VDT25 HASZNÁLATI UTASÍTÁS VDT/TD5 sorozatú készülékekhez VDT25 HASZNÁLATI UTASÍTÁS VDT/TD5 sorozatú készülékekhez Tartalomjegyzék 1. Monitor és funkciók...3 2. Monitor felszerelése...3 3. A kezdő képernyő...4 4. Alap funkciók működése...4 5. Belső hívások...5

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ VEZETÉKES TELEFON. Voxtel C100

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ VEZETÉKES TELEFON. Voxtel C100 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HU VEZETÉKES TELEFON Voxtel C100 2 P1 [.!. I. lḷ.] -[M3J... - [M4) P2 P3 3 1 MERT MI TÖRŐDÜNK! Köszönjük, hogy termékünket választotta! Ezt a terméket úgy terveztünk és gyártottuk,

Részletesebben

DRL 01. NAPPALIVILÁGÍTÁS MODUL Daytime Running Light / Coming Home / Leaving Home. Szerelési útmutató

DRL 01. NAPPALIVILÁGÍTÁS MODUL Daytime Running Light / Coming Home / Leaving Home. Szerelési útmutató DRL 01 NAPPALIVILÁGÍTÁS MODUL Daytime Running Light / Coming Home / Leaving Home Szerelési útmutató 5A KÉK 6 Jobboldali reflektor +12V PIROS 2 PIROS 7 +12V Gyújtás +12V ZÖLD 4 KÉK 8 Baloldali reflektor

Részletesebben

YB1FA infra távirányító. Kezelési útmutató

YB1FA infra távirányító. Kezelési útmutató YB1FA infra távirányító Kezelési útmutató Az YB1FA infra távirányító használata A távirányító felépítése 1 2 3 4 ON/OFF (BE/KI) gomb MODE (üzemmód) gomb +/- gomb FAN (ventilátor) gomb 1 3 4 6 2 5 5 6 7

Részletesebben

A LÉGKONDICIONÁLÓ TÁVIRÁNYÍTÓJA Használati útmutató

A LÉGKONDICIONÁLÓ TÁVIRÁNYÍTÓJA Használati útmutató A LÉGKONDICIONÁLÓ TÁVIRÁNYÍTÓJA Használati útmutató MAGYAR SZERELÉSI ÚTMUTATÓ 1. oldal 8 AHI CARRIER S.E. EUROPE AIRCONDITIONING S.A. 18, KIFISOU AVENUE 0442 ATHENS, GREECE TEL.: +30-210-6796300. TARTALOM

Részletesebben

Mobil Partner telepítési és használati útmutató

Mobil Partner telepítési és használati útmutató Mobil Partner telepítési és használati útmutató Tartalom Kezdeti lépések... 2 Telepítés... 2 A program indítása... 6 Mobile Partner funkciói... 7 Művelet menü... 7 Kapcsolat... 7 Statisztika... 8 SMS funkciók...

Részletesebben

Szobai Fűtő Termosztát Adatlap&Telepítés HT01 Sorozat 2.0 Verzió

Szobai Fűtő Termosztát Adatlap&Telepítés HT01 Sorozat 2.0 Verzió Termék leírás HT01-es sorozatú Fűtő Termosztát alkalmas Vízfűtő rendszerként működni 3 amper terhelés alatt, valamint 16 amper terhelés alatt Elektromos fűtő rendszerként funkcionál. A termék egyenletes

Részletesebben

VR30 DE;AT;CH;BE;FR;IT;NL;ES;PT;HU

VR30 DE;AT;CH;BE;FR;IT;NL;ES;PT;HU VR30 DE;AT;CH;BE;FR;IT;NL;ES;PT;HU Szakemberek számára Szerelési útmutató Buszcsatoló, moduláló HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Megjegyzések a dokumentációhoz.......... 3 1.1 A dokumentumok megőrzése..

Részletesebben

7213 8100 02/2012 EU EM10

7213 8100 02/2012 EU EM10 73 800 0/0 EU EM0 BE CZ DE ES FR GB HU IT PL PT SK TR RU UA EM0 modul Magyar Magyar Ez a készülék megfelel az Európai Irányelvek ide vonatkozó követelményeinek. A megfelelõsé igazolt. A megfelelõ dokumentációk

Részletesebben

MFZ. A ZM-SKS B áramkör kezelési útmutatója. A ZM-SKS B áramkör / Rev. 1.1 1

MFZ. A ZM-SKS B áramkör kezelési útmutatója. A ZM-SKS B áramkör / Rev. 1.1 1 A ZMSKS B áramkör kezelési útmutatója H A ZMSKS B áramkör / Rev. 1.1 1 1. Tartalom 3. Általános biztonsági utasítások 1. Tartalom 2 2. Szimbólumok magyarázata 2 3. Általános biztonsági utasítások 2 4.

Részletesebben

Rövid használati útmutató a Polycom HDX modell család modelljeihez

Rövid használati útmutató a Polycom HDX modell család modelljeihez Rövid használati útmutató a Polycom HDX modell család modelljeihez A készülék használata nagyon egyszerű: távirányító segítségével a grafikus menüképernyőn keresztül, amelyen akár magyar nyelvű kijelzés

Részletesebben

Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu

Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu SAS816FHL-0 szoba termosztát egy nem programozható elektromos fűtéshez kifejlesztett, digitális hőmérséklet kijelzővel. Padlóérzékelő

Részletesebben

Beszerelési útmutató. Beltéri rádióvevő világításvezérléshez Lighting Indoor RTS. 2.oldal

Beszerelési útmutató. Beltéri rádióvevő világításvezérléshez Lighting Indoor RTS. 2.oldal Beltéri rádióvevő világításvezérléshez Lighting Indoor RTS 2.oldal Somfy ezúton igazolja, hogy a termék megfelel az 1999/5/CE direktíva követelményeinek és egyéb idevonatkozó előírásainak. A Megfelelőségi

Részletesebben

YK-520L kültéri kódbillentyûzet és kártyaolvasó

YK-520L kültéri kódbillentyûzet és kártyaolvasó YK-520L kültéri kódbillentyûzet és kártyaolvasó Jellemzõk Mutatós, vízálló kültéri stand alone kártyaolvasó Négy féle ajtónyitási mód: - 4 számjegyû kóddal - Proximity kártyával - Proximity kártyával és

Részletesebben

Rövid használati útmutató az AVer H és HVC modellekhez

Rövid használati útmutató az AVer H és HVC modellekhez Rövid használati útmutató az AVer H és HVC modellekhez A készülék főbb elemei a központi egység, a HD kamera, az asztali HUB kiemelhető mikrofonnal (H sorozat) vagy 1-2 darab asztali mikrofon (HVC sorozat)

Részletesebben

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER. Kiegészítő egység VDT SC6V. VDT-SC6V Leírás v1.0.pdf

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER. Kiegészítő egység VDT SC6V. VDT-SC6V Leírás v1.0.pdf 2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kiegészítő egység VDT SC6V VDT-SC6V Leírás v1.0.pdf Tartalom 1 Ismertető... 3 2 Kaputábla leírása... 3 3 Rögzítés... 4 4 Kábelezési rajz... 4 5 Konfiguráció... 5 5.1 A

Részletesebben

Gyártó, forgalmazó: Kezelési útmutató

Gyártó, forgalmazó: Kezelési útmutató Gyártó, forgalmazó: Piroda Kft., H- 5900 Orosháza, Szabó D. u. 30. Königin-Trade Kft, H- 5900 Orosháza, Szentesi út 31. Tel.: +36 30 609 6666, Fax: +36 68 410 666, E-Mail: info@konigin-trade.com, Web:

Részletesebben

AC303 szobatermosztát Fan-Coil vezérléséhez

AC303 szobatermosztát Fan-Coil vezérléséhez AC303 szobatermosztát Fan-Coil vezérléséhez Használati Útmutató 2014.10.03 Általános tudnivalók Az AC303 típusú szobatermosztát processzorvezérelt digitális egység, melyben a hőmérsékletmérést precíz (beépített)

Részletesebben

CPA 601, CPA 602, CPA 603

CPA 601, CPA 602, CPA 603 CPA 601, CPA 602, CPA 603 Infravörös távvezérlő rendszer Felhasználói kézikönyv Olvassa el a teljes kezelési útmutatót a használatba helyezés előtt! A helytelen használat visszafordíthatatlan károkat okozhat!

Részletesebben

Biztonsági előírások VIGYÁZAT FIGYELEM

Biztonsági előírások VIGYÁZAT FIGYELEM Biztonsági előírások Mielőtt használná a terméket, olvassa el alaposan ezen kézikönyv utasításait. Miután elolvasta, a felhasználói kézikönyvet tartsa könnyen elérhető és biztonságos helyen. Ha a termék

Részletesebben

Útmutató parkolás indításához és leállításához

Útmutató parkolás indításához és leállításához Útmutató parkolás indításához és leállításához Parkolást ezután is az eddig megszokott felületeken lehet indítani: 1. hangautomata hívásával: +36-1-9999-798-as telefonszámon, követve az automata utasításait,

Részletesebben

Termékismertető TCS:BUS interfész a TK-berendezésekhez TKI01-SG/2

Termékismertető TCS:BUS interfész a TK-berendezésekhez TKI01-SG/2 1 Termékismertető TCS:BUS interfész a TK-berendezésekhez TKI01-SG/2 Okvetlenül vegyük figyelembe a termékismertetőt! P-ér TCS:BUS Jelző-kimenet Kaputelefon KT2A analóg-kapu Jelző-bemenet 19-20 22-23 24-25

Részletesebben

Wally1/2/3/4/4 PLUS. Programozási leírás. 1, 2, 3, és 4 csatornás rádiós vevő

Wally1/2/3/4/4 PLUS. Programozási leírás. 1, 2, 3, és 4 csatornás rádiós vevő 1.oldal Wally1/2/3/4/4 PLUS 1, 2, 3, és 4 csatornás rádiós vevő Programozási leírás 2.oldal 3.oldal Fő jellemzők Az alap típus 240 kód tárolására képes. A 4 csatornás PLUS típusok 1008 kódot képes tárolni

Részletesebben

KeyLock-2V Digitális kódzár 2 kimenettel

KeyLock-2V Digitális kódzár 2 kimenettel KeyLock-2V Digitális kódzár 2 kimenettel HU Felhasználói és programozói leírás A kézikönyv tartalmára és a benne leírt berendezésre vonatkozóan a fejlesztő és gyártó fenntartja a változtatás jogát. A gyártó

Részletesebben

WF típusú. magasoldalfali fan-coil. Kezelési utasítás

WF típusú. magasoldalfali fan-coil. Kezelési utasítás WF típusú magasoldalfali fan-coil Kezelési utasítás 1. Gyári adatok: Modell M.e. WF 22 WF 42 WF 122 Totál hűtési teljesítmény W 2100 2550 4600 Érezhető hűtési teljesítmény W 1750 2050 3560 Fűtési teljesítmény

Részletesebben

Plantronics Explorer 50. Használati útmutató

Plantronics Explorer 50. Használati útmutató Plantronics Explorer 50 Használati útmutató Tartalomjegyzék Üdvözöljük 3 A doboz tartalma 4 A headset bemutatása 5 Ügyeljen a biztonságra! 5 Párosítás és töltés 6 Párosítás 6 Párosítás mód aktiválása 6

Részletesebben

Szervizutasítás. FM445 funkció modul LAP-modul. 6304 5430 06/2003 HU Szakemberek számára

Szervizutasítás. FM445 funkció modul LAP-modul. 6304 5430 06/2003 HU Szakemberek számára 6304 5430 06/2003 HU Szakemberek számára Szervizutasítás FM445 funkció modul LAP-modul Az üzembe helyezés és a szerviz munkálatok előtt kérjük gondosan Előszó A készülék megfelel a rá vonatkozó európai

Részletesebben

CVNI-G170 Pánikgomb karkötő. Használati útmutató

CVNI-G170 Pánikgomb karkötő. Használati útmutató CVNI-G170 Pánikgomb karkötő Használati útmutató Létrehozás dátuma: 2012.06.22 12:51 1. oldal, összesen: 8 Tartalom CVNI-G170... 1 Pánikgomb karkötő... 1 Használati útmutató... 1 Megjelenés és kezelőgombok...

Részletesebben

Színes Video Kaputelefon CDV-52A/52AS

Színes Video Kaputelefon CDV-52A/52AS Színes Video Kaputelefon CDV-52A/52AS Köszönjük, hogy COMMAX terméket vásárolt. Az eszköz üzembe helyezése előtt, figyelmesen olvassa el a Felhasználói kézikönyvet és az üzemszerű működés érdekében, tartsa

Részletesebben

SystaComfort Wood bővítőmodul

SystaComfort Wood bővítőmodul Paradigma fűtésszabályozó SystaComfort Wood bővítőmodul Kandallóhoz vagy fatüzeléses kazánhoz Kezelési útmutató TH-2054 03/11 V1.1 HUN Természetes fűtés Tartalomjegyzék 1 Bevezető... 3 1.1 Az Útmutató

Részletesebben

Magyar. BT-03i használati útmutató

Magyar. BT-03i használati útmutató BT-03i használati útmutató 1 Tartalomjegyzék Áttekintés Az első lépések Hogyan fogadja a telefonhívásokat Termékleírás 2 1. Áttekintés A B E D F 1-1 Funkció gombok: C A B C D E F Szilikon fülrögzítő Power

Részletesebben