Netcom100. da Betjeningsvejledning for telefonmodul 2 hu Kezelési útmutató (2009/09)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Netcom100. da Betjeningsvejledning for telefonmodul 2 hu Kezelési útmutató 13 6 720 641 621 (2009/09)"

Átírás

1 Netcom100 da etjeningsvejledning for telefonmodul 2 hu Kezelési útmutató 13

2 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring Symbolforklaring Generelle sikkerhedsanvisninger Oplysninger om modulet EU-overensstemmelseserklæring Anvendelse ortskaffelse etjening Netcom100, telefontyper Netcom100 - varmekredsmenu Netcom100 - indstilling af driftsform Netcom100 - indstilling af rumtemperatur Netcom100 - kobling af varmt vand Netcom100 - aflæsning af fejlstatus Netcom100 - Fejlmeldinger Netcom100, kaldehastighed Manuel betjening af Netcom Anvisninger og øvrige funktioner Ændring af indstillinger Ændring af PIN-kode med telefon Ændring af antal kaldesignaler indtil automatisk svar Ændring af nummerområde Ændring af sprog Nulstilling til grundindstilling

3 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring 3 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring 1.1 Symbolforklaring Sikkerhedsanvisninger i teksten markeres med en advarselstrekant med grå baggrund og kant. Vedligeholdelse Anbefaling til kunden: Lad straks et servicefirma afhjælpe fejl på varmeanlægget. Lad kun et servicefirma udføre montering, vedligeholdelse, reparation og fejldiagnose. Signalord markerer graden af fare, hvis der ikke iværksættes foranstaltninger til begrænsning af skaden. Forsigtig betyder, at der kan opstå mindre materielle skader. Advarsel betyder, at der kan opstå lettere personskader eller alvorlige materielle skader Fare betyder, at der kan opstå alvorlige personskader. Særligt alvorlige tilfælde kan medføre livsfare. Anvisninger i teksten markeres med dette symbol og begrænses med horisontale linier over og under teksten. De markeres med vandrette linjer over og under teksten. Anvisninger omfatter vigtige informationer i situationer, hvor der ikke er fare for mennesker eller maskine. 1.2 Generelle sikkerhedsanvisninger Livsfare på grund af elektrisk spænding Åbn ikke den tilsluttede Netcom100.

4 4 Oplysninger om modulet 2 Oplysninger om modulet Med Netcom100 er det muligt at skifte mellem dag/nat, automatik samt overvågning af varmeanlægget via telefonen. Adgangen er beskyttet med en PIN-kode. Fig. 1 etjeningspanel og mål (i mm) 1 Taste og grøn LED: Netcom100 on/off 2 Taste og rød LED: (Driftsform: automatik eller nat) 3 gul LED: ledning optaget 4 rød LED: fejl 2.2 Anvendelse Telefon-modulet, Netcom100 er beregnet til fjernstyring og overvågning af varmeanlægget. Andre anvendelsesområder er ikke tilladte. 2.1 EU-overensstemmelseserklæring Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder og direktiver. Overensstemmelsen er bekræftet. De relevante dokumenter og den originale overensstemmelseserklæring opbevares af producenten. 2.3 ortskaffelse ortskaf apparatets emballage miljømæssigt korrekt. Apparater eller komponenter, som er udskiftet, skal bortskaffes miljøvenligt på autoriseret sted.

5 etjening 5 3 etjening Telefonen, med hvilken der skal ringes til Netcom100, skal fungere med flerfrekvensvalg (MFV) (generering af DTMF-toner ved tastetryk). Dette er tilfældet ved næsten alle telefoner, og kun meget gamle telefoner (f.eks. med nummerskive) er uegnede til fjernbetjeningen. Sprogmenuen i Netcom100 Menutræ: Under tasten 1 - varmekredse Med tasten 1 til 3 valg af varmekredse Tasten 1 - indstilling af driftsform Tasten 2 - indstilling af rumtemperatur Tasten 9 - varmekredsmenu Tasten 9 - hovedmenu Under tasten 3 - tejlstatus Tasten 9 - hovedmenu Tasten 9 - Afslut

6 6 etjening 3.1 Netcom100, telefontyper Vælg tilslutningens telefonnummer (gul LED på Netcom100 blinker). Efter otte kaldesignaler (grundindstilling ( kapitel 3.8.2) Ændring af kaldesignaler) melder Netcom100 sigmed: Velkommen i osch netcom (gul LED lyser). Følgende besked kommer: Indtast din PIN-kode Indtast den fircifrede PIN-kode efter talebeskeden (i grundindstilling: ). Hvis pin-koden er indtastet forkert, kommer talebeskeden: PIN-kode forkert Så snart PIN-koden er indtastet korrekt, skifter Netcom100 til hovedmenuen. Følgende besked kommer: Hovedmenu! - Vælg en funktion! Tasten 1 - Indstil en driftsform Tasten 3 - Fejlstatus Tasten 9 - Afslut Ved tryk på den valgte taste kommer du til det ønskede menupunkt. 3.2 Netcom100 - varmekredsmenu Åbn varmekredsmenuen ved at trykke på tasten "1" ud fra hovedmenuen. Vælg varmekredsen efter opfordring.tasten 1 for varmekreds 1, tasten 2 for varmekreds 2 osv. Den indstillede driftsform meddeles: Indstillet driftsform - Dag Indstillet driftsform - Nat eller Indstillet driftsform - Automatik

7 etjening Netcom100 - indstilling af driftsform Åbn driftsformsmenuen ved at trykke på tasten 1 ud fra varmekredsen. Derefter meddeles de mulige indstillinger: Tasten 0 - Nat Tasten 1 - Dag Tasten 2 - Automatik Tasten 9 - Hovedmenu Fastlæg den ønskede indstilling ved at trykke på den tilhørende taste. Omstil opvarmningen til dagsdrift ved at trykke på tasten 1 ud fra driftsformsmenuen. Når indstillingen er indstillet, bekræftes det med meldingen: Indstillet driftsform - Dag bekræftet Netcom100 - indstilling af rumtemperatur Ved valg af driftsformen Dag skiftes varmeanlægget til funktionen Permanent opvarmning. Med driftsformen Nat skiftes varmeanlægget til frostsikringsmode, og dermed opnås der den højeste energibesparelse ved fravær. Åbn rumtemperaturmenuen ved at trykke på tasten 2 ud fra varmekredsen. Den indstillede rumtemperatur meddeles afhængigt af driftsformen: Indstillet temperatur XX grader Der spørges om den ønskede rumtemperatur. Du kommer tilbage til varmekredsmenuen. Omstil opvarmningen til natdrift ved at trykke på tasten 0 ud fra driftsformsmenuen. Når indstillingen er indstillet, bekræftes det med meldingen: Indstillet driftsform - Nat bekræftet Indtast altid den nye temperatur med 2 cifre (et område fra 10 til 30 grader) Når indstillingen er indstillet, bekræftes det med meldingen: Indstillet temperatur XX grader bekræftet Du kommer tilbage til varmekredsmenuen. Du kommer tilbage til varmekredsmenuen. Omstil opvarmningen til automatisk drift ved at trykke på tasten 2 ud fra driftsformsmenuen. Når indstillingen er indstillet, bekræftes det med meldingen: Indstillet driftsform - Automatik bekræftet I automatisk drift refererer den udførte ændring altid til dagstemperaturen. Hvis der ønskes en ændring i nattemperaturen, skal varmekredsen først stilles på driftsformen Nat. Husk at stille tilbage til automatik. Du kommer tilbage til varmekredsmenuen.

8 8 etjening Netcom100 - kobling af varmt vand Hvis du vil styre varmtvandsproduktionen med Netcom100, skal varmtvandsprogrammet sluttes til varmeprogrammet for en af varmekredsene 1 til 3 i varmestyringen. Vælg indstillingen Efter varmeprogram i varmtvandsmenuen i varmestyringen (yderligere informationer kan findes i betjeningsvejledningen til varmestyringen). Når denne indstilling aktiveres i panelet, svarer tidsprogrammet for varmtvandsproduktionen til tidsprogrammet for den valgte varmekreds. Hvis varmekredsen skiftes til nat, er varmtvandsproduktionen vedvarende deaktiveret. Hvis varmekredsen skiftes til dag, er varmtvandsproduktionen vedvarende aktiveret. Hvis varmekredsen stilles på automatik, retter varmtvandsproduktionen sig efter varmekredsens skifteprogram. 3.4 Netcom100 - Fejlmeldinger Netcom100 - ekræft fejlmeldinger I tilfælde af fejl kommer Netcom100 med en indtalt fejlmelding pr. telefon. Den lyder på følgende måde: Fejlmelding fra Junkers Netcom100 - produktnummer XXXX - fejl XX - bekræft med stjernetasten nu! ekræftelsen skal komme i løbet af pausen mellem tekstmeddelelserne. Netcom100 melder kun den første fejl, så kommunikationsudgifterne ikke bliver for høje. Nulstillinger ( Fejl findes ikke mere ) meldes ikke. 3.3 Netcom100 - aflæsning af fejlstatus Fejlstatus kan aflæses i hovedmenuen ved tryk på tasten 3 - på telefonen. Fejlstatusen meddeles: Der er ingen fejl eller Fejl opvarmning - fejl XX Du kommer tilbage til hovedmenuen.

9 etjening Netcom100, kaldehastighed Eksempel: Antal kaldesignaler er f.eks. indstillet på 8, og Netcom100 skal svare opkaldet straks ved første ringesignal. Vælg Netcom100, lad den ringe én gang, og læg på. Vent 10 sekunder. Vælg Netcom100 igen inden for de næste 30 sekunder. Hvis PIN-koden indtastes forkert 3 gange efter hinanden, skal Netcom100 vælges igen Ved strømafbrydelse bevares alle indstillinger. Hvis opvarmningen f.eks. var i varmedrift før, fortsætter den i varmedrift, når spændingen vender tilbage. Netcom100 modtager straks opkaldet og melder sig med: Velkommen i osch netcom 3.6 Manuel betjening af Netcom100 Ved hjælp af tasten skiftes driftsformen for opvarmningen. Til dette skal der ikke bruges telefon eller Netcom100-tilslutning til telefonstik. Ved hjælp af tasten Stand-by deaktiveres apparatet ved behov. Opkald er ikke muligt, og der gives heller ikke besked i tilfælde af fejl. Stand-by : Nu er appara- Tryk igen på tasten tet aktivt igen. 3.7 Anvisninger og øvrige funktioner Hvis der ikke trykkes på nogen af tasterne i 20 sekunder efter valg af en taste, afbryder Netcom100 forbindelsen. Vent mindst 20 sekunder, før der vælges igen. Afbryd alle skifte- eller programmeringsfunktioner ved at lægge på. Du har 10 sekunder til at indtaste hvert ciffer i PIN-koden, og ellers afbryder Netcom100 forbindelsen Hvis PIN-koden indtastes forkert, lyder talemeddelelsen: PIN-kode forkert. Indtast PINkoden igen.

10 10 etjening 3.8 Ændring af indstillinger Ændring af PIN-kode med telefon Netcom100 som sædvanligt, og indtast den gamle PIN-kode ( kapitel 3.1). Tryk i hovedmenuen på # (firkant) og tasten 5 efter hinanden. Indtast den nye fircifrede PIN på opfordring. Nu er PIN-koden ændret. Netcom100 skifter automatisk tilbage til hovedmenuen. Indtast landets kendingsbogstaver. Taster til at vælge imellem: 0=tysk 1=dansk 2 = engelsk 3=ungarsk Nu er sproget ændret. Netcom100 skifter automatisk tilbage til hovedmenuen Ændring af antal kaldesignaler indtil automatisk svar Tryk i hovedmenuen på # (firkant) og tasten 6 efter hinanden. Indtast altid det ønskede antal ringesignaler tocifret på opfordring (01 til 99 muligt). Nu er antallet af ringesignaler ændret. Netcom100 skifter automatisk tilbage til hovedmenuen Ændring af nummerområde Tryk i hovedmenuen på # (firkant) og tasten 7 efter hinanden. Opfordringen Indtast telefonnummer kommer Indtast telefonnummeret, og afslut med *. Nu er det nye nummerområde indlagt. Netcom100 skifter automatisk tilbage til hovedmenuen. Ved telefonanlæg med 0 ved udenbys samtaler: Indtast 0 og # foran telefonnummeret Ændring af sprog Tryk i hovedmenuen på # (firkant) og tasten 8 efter hinanden.

11 etjening Nulstilling til grundindstilling Sluk for Netcom100 (tag stikket ud af stikkontakten). Hold tasten nede, og sæt samtidigt stikket i stikkontakten igen. Den gule LED blinker kort. Slip tasten igen. Grundindstillingen er etableret igen. Grundindstilling: PIN-kode: Antal ringesignaler (før autom. svar): 8 Indstilling: OFF

12 12 Noter

13 Tartalomjegyzék 13 Tartalomjegyzék 1 iztonsági tudnivalók és a szimbólumok magyarázata Szimbólumok magyarázata Általános biztonsági elõírások A készülékre vonatkozó adatok EU megfelelõségi nyilatkozat Rendeltetésszerû használat Hulladékkezelés Kezelés Tárcsázza a telefonnal a Netcom100-at Netcom100 - fûtési kör menü Netcom100 - üzemmód beállítása Netcom100 - helyiség hõmérséklet beállítása Netcom100 - melegvíz kapcsolása Netcom100 - hibaállapot lekérdezése Netcom100 - hiba üzenetek A Netcom100 gyors telefon hívása Kézi kapcsolás a Netcom100-on Tudnivalók és további funkciók eállítások megváltoztatása A PIN kód telefonnal történõ megváltoztatása Az automatikus kapcsolódásig tartó kicsengések számának megváltoztatása A hívott szám meghatározása A nyelv átállítása Visszaállítás az alaphelyzetbe

14 14 iztonsági tudnivalók és a szimbólumok magyarázata 1 iztonsági tudnivalók és a szimbólumok magyarázata 1.1 Szimbólumok magyarázata A biztonsági tudnivalókat szürke hátterű, kerettel ellátott háromszög jelöli a szövegben. Figyelemfelhívó szavakkal jelöljük a veszély súlyát, amely akkor lép fel, ha annak elkerülésére nem történtek intézkedések. Karbantartás Javaslat a vevő számára: A fűtési rendszeren jelentkező üzemzavarokat azonnal szüntettesse meg egy szakszervizzel. Szerelést, karbantartást, javítást és zavardiagnosztikát csak Junkers szakszerviz végezhet. Vigyázat azt jelenti, hogy kisebb anyagi kár keletkezhet. Figyelem azt jelenti, hogy könnyebb személyi sérülés, vagy súlyosabb anyagi kár léphet fel. Veszély azt jelenti, hogy súlyos személyi sérülések történhetnek. Különösen súlyos esetekben fennáll az életveszély. Utasítások a szövegben a mellettük lévő szimbólummal vannak megjelölve. Ezeket a szöveg felett és alatt meghúzott vízszintes vonalakkal kereteztük be. A tudnivalók testi épséget nem veszélyeztető, a berendezés károsodását nem okozó helyzetekre vonatkozó fontos információkat tartalmaznak. 1.2 Általános biztonsági előírások Életveszély az elektromos áram miatt Ne nyissa ki a már csatlakoztatott Netcom100- at.

15 A készülékre vonatkozó adatok 15 2 A készülékre vonatkozó adatok A Netcom100 készülék segítségével telefonon kapcsolhat át a nappali/éjszakai és automatikus üzemmód között, továbbá ellenőrizheti a fűtést. A hozzáférést egy PIN kód védi. 1. ábra Kezelőszervek és a készülék méretei (mm-ben) 1 nyomógomb és a zöld LED: Netcom100 E/KI 2 gomb és piros LED: (üzemmód: automatikus vagy éjszakai) 3 sárga LED: a telefonvonal foglalt 4 piros LED: szabályozókészülék hiba 2.1 EU megfelelőségi nyilatkozat A készülék megfelel a vonatkozó szabványok és irányelvek alapvető követelményeinek. A megfelelőség igazolt. A megfelelő dokumentumok és a megfelelőségi nyilatkozat eredetije a gyártónál van letétbe helyezve. szolgál. Más jellegű felhasználás nem rendeltetésszerű használatnak minősül. 2.3 Hulladékkezelés A készülék csomagolóanyagát a környezetvédelmi szabályok betartásával semmisítse meg. Egy készülék vagy annak cserére szorult komponensének megsemmisítését egy arra hivatalosan kijelölt helyen környezetkímélő módon végeztesse el. 2.2 Rendeltetésszerű használat A Netcom100 telefonos távkapcsoló a fűtési rendszer távkapcsolására és felügyeletére

16 16 Kezelés 3 Kezelés Annak a telefonnak, amelyik a Netcom100-at felhívja többfrekvenciás tárcsázási rendszerben kell működnie (a nyomógombok lenyomásával DTMF hangjelek generálódnak). Erre majdnem minden telefonkészülék képes, csak a nagyon régi (pl. tárcsás) telefonok nem alkalmasak a távvezérlésre. A Netcom100 nyelvi menüje Menüszerkezet: 1-es gomb alatt - fűtőkörök 1-3-as gombbal fűtőkörök kiválasztása 1-es gomb - üzemmód beállítása 2-es gomb - helyiség hőmérséklet beállítása 9-es gomb - fűtőkör menü 9-es gomb - főmenü 3-as gomb alatt - hibaállapot 9-es gomb - főmenü 9-es gomb - befejezés

17 Kezelés Tárcsázza a telefonnal a Netcom100-at Hívja a telefonszámot (a sárga LED villog a Netcom100-on). Nyolc kicsengés után a következő üdvözlő szöveggel (alapbeállítás ( fejezet) kicsengések számának megváltoztatása) jelentkezik a Netcom100: Üdvözli a Junkers Netcom (a sárga LED világít). Ezután a következő üzenet jön: Kérem adja meg a PIN kódot. 3.2 Netcom100 - fűtési kör menü A főmenün belül a telefon 1 gombjának megnyomásával juthat a fűtőkör menübe. A felszólítás után válassza ki a fűtőkört. 1 -es gomb az 1 -es fűtőkörhöz, 2 -es gomb a 2 -es fűtőkörhöz stb. A már beállított üzemmódot bemondja a készülék: eállított üzemmód - nappal eállított üzemmód - éjszakai vagy eállított üzemmód - automatikus A szöveg elhangzása után adja meg a négyjegyű PIN kódot (az alapbeállítás ). Ha rosszul adta meg a PIN kódot a következő üzenetet hallja: Hibás a PIN kód Amint helyesen adja meg a PIN kódot a Netcom100 a főmenüre kapcsol. Ekkor a következőt hallja: Főmenü! Kérem válassza ki a funkciót! 1-es gomb - üzemmód beállítása 3-as gomb - hibaállapot 9-es gomb - befejezés A megfelelő menügomb lenyomásával a kívánt menüponthoz jut.

18 18 Kezelés Netcom100 - üzemmód beállítása A fűtőkörön belül a telefon 1 -es gombjának megnyomásával juthat az üzemmód menübe. Ezután a lehetséges beállításokat hallja: 0-ás gomb - éjszakai 1-es gomb - nappali 2-es gomb - automatikus 9-es gomb - főmenü A nappali üzemmód kiválasztásával fűtési rendszerét tartós fűtés szabályozókészülékfunkcióba kapcsolhatja. Az éjszakai üzemmóddal fagyvédelmi üzemmódba kapcsolhatja fűtési rendszerét, és így a lehető legnagyobb energiatakarékosságot érheti el távolléte esetén. A megfelelő nyomógomb megnyomásával határozhatja meg az Ön által kívánt beállítást. Az üzemmód menün belül az 1 gomb megnyomásával kapcsolhatja át a fűtést nappali üzemmódra Netcom100 - helyiség hőmérséklet beállítása A fűtőkörön belül a telefon 2 gombjának megnyomásával juthat a helyiség hőmérséklet menübe. Sikeres beállítás esetén a következőt hallja: eállított üzemmód - nappali nyugtázva A készülék az üzemmódtól függően bemondja a már beállított helyiség hőmérsékletet: Ön ismét a fűtőkör menübe kerül. eállított hőmérséklet XX fok Az üzemmód menün belül a 0 gomb megnyomásával kapcsolhatja át a fűtést éjszakai üzemmódra. Sikeres beállítás esetén a következőt hallja: eállított üzemmód - éjszakai nyugtázva A kívánt helyiség hőmérséklet lekérdezésre kerül. Új hőmérsékletet mindig 2-számjegyű formában kell megadni (tartomány: fok) Ön ismét a fűtőkör menübe kerül. Az üzemmód menün belül a 2 gomb megnyomásával kapcsolhatja át a fűtést automatikus üzemre. A sikeres beállítás a következő üzenettel: eállított hőmérséklet XX fok lesz nyugtázva Ön ismét a fűtőkör menübe kerül. Sikeres beállítás esetén a következőt hallja: eállított üzemmód - automatikus nyugtázva Ön ismét a fűtőkör menübe kerül. Automatikus üzemmódban mindig a nappali hőmérsékletre vonatkozik a végrehajtott módosítás. Ha az éjszakai hőmérsékletet kell megváltoztatnia, akkor a fűtőkört előbb éjszakai üzemmódba kell kapcsolni. Utána ne felejtse el visszaállítani az automatikus üzemmódot.

19 Kezelés Netcom100 - melegvíz kapcsolása Ha a Netcom100-zal a melegvíz készítést is vezérelni szeretné, akkor a fűtési szabályozóban össze kell kötni a melegvízprogramot az 1-3 fűtőkörök valamelyikére vonatozó fűtőprogrammal. Ehhez válassza ki a fűtésszabályozóban a melegvíz menüben a Megf. fűtőprogram beállítást (a további információkat fűtésszabályozójának kezelési útmutatójában találhatja meg). Ha a szabályozókészülékben aktiválja ezt a beállítást, akkor a melegvíz készítés időprogramja a kiválasztott fűtőkör időprogramjának felel meg. Ha a fűtőkört éjszakai -ra kapcsolja, akkor a melegvíz készítés tartósan inaktiválva van. Ha a fűtőkört nappali -ra kapcsolja, akkor a melegvíz készítés tartósan aktiválva van. Ha a fűtőkört automatikus -ra kapcsolja, akkor a melegvíz készítés a fűtőkör kapcsolási programja szerint alakul. 3.4 Netcom100 - hiba üzenetek Netcom100 - hibaüzenetek megerősítése Üzemzavar esetén a Netcom100 telefonon jelzi a hibaüzenetet. Ez a következőképpen hangzik: Junkers Netcom100 hibaüzenet - XXXX készülékszám - XX hiba - Kérem, a csillag gomb lenyomásával igazolja vissza! A nyugtázásnak a szöveges üzenetek közötti szünetidőben meg kell történnie. A takarékosság jegyében a Netcom100 csak az első fellépő hibánál jelentkezik. A visszaállításokat ( a hiba már nem áll fenn ) már nem jelenti a készülék. 3.3 Netcom100 - hibaállapot lekérdezése A főmenün belül a telefon 3 gombjának megnyomásával kérdezhető le a hibaállapot. A hibaállapot a következőket mondhatja: Nincs hiba vagy Fűtés zavar - XX hiba Ön ismét a főmenübe kerül.

20 20 Kezelés 3.5 A Netcom100 gyors telefon hívása Példa: A kicsengések számát ugyan nyolcra állította be, de a Netcom100-nak rögtön az első kicsengés után fogadnia kell a hívást. Hívja a Netcom100-at, és egy kicsengés után tegye le. Várjon 10 másodpercet. 30 másodpercen belül hívja újra a Netcom100- at. A Netcom100 azonnal reagál a hívásra, és a következőt mondja: Üdvözli a Junkers Netcom A PIN-kód beviteléhez mindegyik számnál csak 10 másodperc áll rendelkezésre, ellenkező esetben a Netcom100 bontja a kapcsolatot. Téves PIN-kód beadása esetén a következő szöveg hangzik el: Téves PIN-kód. Újból adja meg a PIN kódot. Ha háromszor egymás után rosszul adja meg a PIN kódot, akkor újra kell hívni a Netcom100- at. Hálózati feszültség kimaradása esetén minden beállítás megmarad. Ha például a fűtés korábban fűtési üzemben volt, akkor a hálózati feszültség visszatérése után ismét a fűtési üzem fog működni. 3.6 Kézi kapcsolás a Netcom100-on A gomb segítségével kapcsolhatja át a fűtés üzemmódját. Ehhez nincs szükség telefonra és a Netcom100 csatlakoztatására a telefonhálózathoz. Ha kívánja, a Stand-y gomb segítségével inaktiválhatja a készüléket. Ha nem lehetséges hívás, akkor üzemzavar esetén sem érkezik hibaüzenet. Ha újból megnyomja a a készülék ismét aktív. Stand-y gombot: 3.7 Tudnivalók és további funkciók Ha a választás után több mint 20 másodpercig nem nyom meg gombot, a Netcom100 bontja a kapcsolatot. Újbóli hívás előtt legalább 20 másodpercet várjon. Kívánság esetén minden kapcsolási vagy programozási művelet megszakítható a kagyló visszahelyezésével.

21 Kezelés eállítások megváltoztatása A PIN kód telefonnal történő megváltoztatása A szokásosnak megfelelően hívja a Netcom100-et, és adja meg a régi PIN kódot ( 3.1. fejezet). A főmenüben egymás után nyomja meg a # (kettős kereszt) és a 5 nyomógombot. A felszólításra adja meg az új négyjegyű PIN kódot. A PIN kód ezzel megváltozott. A Netcom100 automatikusan visszakapcsol a főmenübe A nyelv átállítása A főmenüben egymás után nyomja meg a # (kettős kereszt) és a 8 nyomógombot. Adja meg az ország azonosító számát. A választás gombjai: 0=Német 1 = Dán 2 = Angol 3=Magyar A nyelv ezzel megváltozott. A Netcom100 automatikusan visszakapcsol a főmenübe Az automatikus kapcsolódásig tartó kicsengések számának megváltoztatása A főmenüben egymás után nyomja meg a # (kettős kereszt) és a 6 nyomógombot. A felszólításra kétszámjegyű formában (01-99) megadhatja a kicsengések számát. Ezzel megváltozott a kicsengések száma. A Netcom100 automatikusan visszakapcsol a főmenübe A hívott szám meghatározása A főmenüben egymás után nyomja meg a # (kettős kereszt) és a 7 nyomógombot. Ezután elhangzik az Adja meg a hívószámot. felszólítás. Adja meg a hívószámot és a * nyomógombbal zárja le. Ezzel meghatározta az új hívószámot. A Netcom100 automatikusan visszakapcsol a főmenübe. 0-val történő fővonal-választású telefon esetén: A hívószám előtt nyomja meg a 0 és a # gombot.

22 22 Kezelés Visszaállítás az alaphelyzetbe Kapcsolja ki a Netcom100-at (húzza ki a villásdugót a konektorból). Tartsa lenyomva a nyomógombot és egyidejűleg dugja vissza a villásdugót a konektorba. A sárga LED rövid ideig villog. A gombot ismét engedje fel. Az alaphelyzetbe történő visszaállítás ezzel megtörtént. Alapbeállítás: PIN kód: Kicsengések száma (az automatikus kapcsolódás előtt): 8 Kapcsolási állás: KI

23 23 Feljegyzések

24 osch Thermotechnik GmbH Junkersstrasse D Wernau

Brugervejledning Installations- og servicevejledning Használati, szerelési és beüzemelési útmutató

Brugervejledning Installations- og servicevejledning Használati, szerelési és beüzemelési útmutató RUMTERMOSTAT MED REGULERBART UGEPROGRAM PROGRAMOZHATÓ HELYISÉGTERMOSZTÁT Brugervejledning Installations og servicevejledning Használati, szerelési és beüzemelési útmutató ExaCONTROL 7 Brugervejledning

Részletesebben

www.markabolt.hu HC451220EB

www.markabolt.hu HC451220EB HC451220EB DA INDUKTIONSKOGESEKTION HU INDUKCIÓS TŰZHELYLAP BRUGSANVISNING HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 19 2 FOR PERFEKTE RESULTATER Tak fordi du valgte dette produkt fra AEG. Vi har skabt det, så du kan nyde

Részletesebben

www.preciz.hu HC451220EB DA INDUKTIONSKOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 HU INDUKCIÓS T ZHELYLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 19

www.preciz.hu HC451220EB DA INDUKTIONSKOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 HU INDUKCIÓS T ZHELYLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 19 www.preciz.hu HC451220EB DA INDUKTIONSKOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 HU INDUKCIÓS T ZHELYLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 19 2 www.preciz.hu FOR PERFEKTE RESULTATER Tak fordi du valgte dette produkt fra AEG. Vi har

Részletesebben

6 720 612 481-00.1R. Időjárásfüggő szabályozó szolár szabályozással FW 200. Kezelési útmutató a felhasználó számára 6 720 619 950 (2009/09) HU

6 720 612 481-00.1R. Időjárásfüggő szabályozó szolár szabályozással FW 200. Kezelési útmutató a felhasználó számára 6 720 619 950 (2009/09) HU 6 720 612 481-00.1R Időjárásfüggő szabályozó szolár szabályozással FW 200 Kezelési útmutató a felhasználó számára HU 2 HU Kedves vásárlónk! Hő az életért - ennek a mottónak hagyománya van nálunk. A hő

Részletesebben

Kezelési útmutató. Szolárrendszer Logamatic SC40-nel. Szolárszabályozó. A kezelő részére. Kezelés előtt gondosan olvassa el.

Kezelési útmutató. Szolárrendszer Logamatic SC40-nel. Szolárszabályozó. A kezelő részére. Kezelés előtt gondosan olvassa el. Kezelési útmutató Szolárszabályozó 7747006071-00.1 SD Szolárrendszer Logamatic SC40-nel A kezelő részére Kezelés előtt gondosan olvassa el. 7 747 008 508 HU (2007/04) OSW Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis

Részletesebben

FW 200. Időjárás-vezérelt szabályozó Solárszabályzással. BUS-képes Heatronic 3-as fűtőkészülékekhez. Üzembe helyezési és kezelési utasítás

FW 200. Időjárás-vezérelt szabályozó Solárszabályzással. BUS-képes Heatronic 3-as fűtőkészülékekhez. Üzembe helyezési és kezelési utasítás 6 720 612 481-00.1R Időjárás-vezérelt szabályozó Solárszabályzással FW 200 US-képes Heatronic 3-as fűtőkészülékekhez Üzembe helyezési és kezelési utasítás HU 2 A kezelõelemek és szimbólumok áttekintése

Részletesebben

Kezelési Útmutató LUXTRONIK II. Fűtés és hőszivattyú szabályzó. Felhasználó. Műszaki változtatások joga fenntartva

Kezelési Útmutató LUXTRONIK II. Fűtés és hőszivattyú szabályzó. Felhasználó. Műszaki változtatások joga fenntartva Kezelési Útmutató hu LUXTRONIK II Fűtés és hőszivattyú szabályzó Felhasználó 1 Fontos tudnivalók, olvassa el A kezelési útmutató fontos információkat nyújt a gép kezelésével kapcsolatban. Szerves része

Részletesebben

Paradigma fűtésszabályozó. SystaComfort II. Kezelési útmutató. Természetes fűtés TH-2254 09/13 V2.2 HUN

Paradigma fűtésszabályozó. SystaComfort II. Kezelési útmutató. Természetes fűtés TH-2254 09/13 V2.2 HUN Paradigma fűtésszabályozó SystaComfort II Kezelési útmutató TH-2254 09/13 V2.2 HUN Természetes fűtés Szerzői jogok Valamennyi, jelen műszaki leírásban található információ, beleértve az általunk rendelkezésre

Részletesebben

6 720 644 062-00.1O. Kondenzációs gázkészülék Condens 2000 W ZWB 24-1 AR. Kezelési útmutató a felhasználó számára 6 720 649 785 (2011/08) HU

6 720 644 062-00.1O. Kondenzációs gázkészülék Condens 2000 W ZWB 24-1 AR. Kezelési útmutató a felhasználó számára 6 720 649 785 (2011/08) HU 6 720 644 062-00.1O Kondenzációs gázkészülék Condens 2000 W ZW 24-1 AR HU Kezelési útmutató a felhasználó számára 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Szimbólumok magyarázata és biztonsági tudnivalók....

Részletesebben

A termosztát működése

A termosztát működése A termosztát működése A termosztát egy beépített mobiltelefonnal rendelkezik Ez fogadja az Ön hívását ha felhívja a termosztát telefonszámát. Érdemes ezt a telefonszámot felírni valahová és figyelemmel

Részletesebben

6 720 613 692-00.1O. Gázüzemű fűtőkészülék Gaz 4000 W ZWA 24-2 A 23 ZWA 24-2 K 23. Kezelési útmutató 6 720 800 654 (2011/09) HU

6 720 613 692-00.1O. Gázüzemű fűtőkészülék Gaz 4000 W ZWA 24-2 A 23 ZWA 24-2 K 23. Kezelési útmutató 6 720 800 654 (2011/09) HU 6 720 613 692-00.1O Gázüzemű fűtőkészülék Gaz 4000 W ZWA 24-2 A 23 ZWA 24-2 K 23 HU Kezelési útmutató 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Szimbólumok magyarázata és biztonsági tudnivalók.... 4 1.1 A szimbólumok

Részletesebben

LEARN MORE WITH OUR HOW-TO VIDEOS. / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics. Manual de instrucciones

LEARN MORE WITH OUR HOW-TO VIDEOS. / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics. Manual de instrucciones / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics LEARN MORE WITH OUR HOW-TO VIDEOS www.youtube.com/froniussolar Fronius Symo 3.0-3-S / 3.7-3-S / 4.5-3-S 3.0-3-M / 3.7-3-M / 4.5-3-M 5.0-3-M

Részletesebben

v3690_hu.bk : qkref.fm5 Page 1 Tuesday, March 21, 2000 12:25 PM

v3690_hu.bk : qkref.fm5 Page 1 Tuesday, March 21, 2000 12:25 PM v3690_hu.bk : qkref.fm5 Page 1 Tuesday, March 21, 2000 12:25 PM $ Opciók menü Gyors hozzáférési menü Telefonkönyv# Hívási szolgálatok Üzenetek Telefon beállítása Hálózat választás Hívásmérõk Tartozék beállítás*

Részletesebben

Tartalom Biztonsági intelmek... 5 A készülék kezelőszervei... 6 Kezdeti lépések... 9 WAP... 18 Telefonhívások... 30

Tartalom Biztonsági intelmek... 5 A készülék kezelőszervei... 6 Kezdeti lépések... 9 WAP... 18 Telefonhívások... 30 Kezelési útmutató Tartalom Biztonsági intelmek... 5 A készülék kezelőszervei... 6 Kezdeti lépések... 9 Kicsomagolás...9 A telepítési hely kiválasztása... 10 A telefonkészülék csatlakoztatása... 10 A kijelző...

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Indirekt fűtésű melegvíztároló 6 720 615 370-00.1RS Logalux L135/2R Logalux L160/2R Logalux L200/2R Figyelmesen olvassa el a szerelés és karbantartás elõtt! 6 720 806

Részletesebben

Ericsson GA628. Mobiltelefon a GSM hálózathoz. Használati utasítás

Ericsson GA628. Mobiltelefon a GSM hálózathoz. Használati utasítás Ericsson GA628 Mobiltelefon a GSM hálózathoz Használati utasítás HU Második kiadás (1997. május) A kézikönyv az Ericsson Mobile Communications AB kiadásában jelent meg, minden garancia nélkül. Az Ericsson

Részletesebben

Használati útmutató Philips DSR4101/58 beltéri egység

Használati útmutató Philips DSR4101/58 beltéri egység UPC Direct Használati útmutató Philips DSR4101/58 beltéri egység A kézirat lezárva: 2011. 04. 05. Tartalomjegyzék Üdvözöljük a digitális televíziózás világában Környezetvédelmi adatlap Biztonsági előírások

Részletesebben

Gigaset AS200/AS200A/AS300

Gigaset AS200/AS200A/AS300 Gigaset AS200/AS200A/AS300 A mobilegység rövid áttekintése 1 Akkumulátor töltöttségi szintje 2 Üzenetrögzítő szimbólum (csak AS200A/AS300A esetén) 3 Kijelzőgombok 4 Üzenetek gomb Villog: új üzenet érkezett

Részletesebben

figyelembe! A VOLTCRAFT-csapat

figyelembe! A VOLTCRAFT-csapat ! FONTOS INFORMÁCIÓ: Energiaköltség mérő készülék sem-3600bt Rend. sz. 684997! FONTOS INFORMÁCIÓ: Energiaköltség mérő készülék sem-3600bt Rend. sz. 684997 Tisztelt Vásárlónk! Az SEM-3600BT típusú energiaköltség

Részletesebben

Centronic TimeControl TC42

Centronic TimeControl TC42 Centronic TimeControl TC42 hu Szerelési és kezelési útmutató Időkapcsoló óra Fontos információk: a szerelő / a villamos szakember / a felhasználó számára Kérjük ennek megfelelően továbbadni! Ezt az eredeti

Részletesebben

DULCOMETER DMT Vezetőképesség mérési adat

DULCOMETER DMT Vezetőképesség mérési adat Szerelési és üzemeltetési utasítás DULCOMETER DMT Vezetőképesség mérési adat A1300 Először teljesen olvassa át az üzemeltetési útmutatókat! Ne dobja el! A telepítési- vagy kezelési hibák következtében

Részletesebben

GENUS PREMIUM HYBRID 30

GENUS PREMIUM HYBRID 30 HU HIBRID RENDSZER GENUS PREMIUM HYBRID 30 Biztonsági előírások Jelmagyarázat: 1. A Hibrid Rendszer működési elve... 3 2. Vezérlőtábla bemutatása... 5 3. Az üzemmódok bemutatása (MODE gombok)... 6 3.1

Részletesebben

6 720 647 836-00.1O. ProControl Gateway

6 720 647 836-00.1O. ProControl Gateway 6 720 647 836-00.1O [da] Installationsvejledning... 2 [de] Installationsanleitung... 6 [en] Installation instructions... 10 [fi] Asennusohje... 14 [fr] Notice d installation... 18 [nl] Installatie-instructie...

Részletesebben

Bétacom Kft. HDT4. Használati útmutató

Bétacom Kft. HDT4. Használati útmutató HDT4 Használati útmutató CONAX smart kártyához beépített kártyaolvasóval, ingyenes és kódolt DTT (digitális földfelszíni) tévéadások vételéhez. HU 1 Tartalomjegyzék 1 Tartalomjegyzék...2 2 Ábrák...5 3

Részletesebben

Centronic TimeControl TC4410-II

Centronic TimeControl TC4410-II Centronic TimeControl TC4410-II hu Szerelési és kezelési útmutató Időkapcsoló óra kijelzős távirányítóban Fontos információk: a szerelő / a villamos szakember / a felhasználó számára Kérjük ennek megfelelően

Részletesebben

A használati utasításról. Tisztelt Vásárló! Az alkalmazott jelölések Veszély

A használati utasításról. Tisztelt Vásárló! Az alkalmazott jelölések Veszély Használati útmutató Tisztelt Vásárló! A készülék megvásárlásával egy kiváló minőségű PHILIPSterméket választott. A készülék megfelel a mindennapi magáncélú és üzleti használat legkülönbözőbb igényeinek.

Részletesebben

Saturnus SOS Telefon PowerTel PT-50 Használati útmutató

Saturnus SOS Telefon PowerTel PT-50 Használati útmutató Saturnus Informatikai Kft. Saturnus SOS Telefon PowerTel PT-50 Használati útmutató 1 Copyright Saturnus Informatikai és Kereskedelmi Kft. Minden jog fenntartva! 1 Biztonsági információk Kérjük pontosan

Részletesebben

Wilo-Stratos/-D/-Z/-ZD

Wilo-Stratos/-D/-Z/-ZD Pioneering for You Wilo-Stratos/-D/-Z/-ZD hu Beépítési és üzemeltetési utasítás 2 132 716-Ed.02 / 2013-10-Wilo 1a. ábra: 1b. ábra: 2 1 3 1.1 1.2 1.3 2a. ábra: 2b. ábra: 3. ábra: ! Achtung Option Netzspannung

Részletesebben

MOTO VE66. Felhasználói útmutató

MOTO VE66. Felhasználói útmutató MOTO VE66 Felhasználói útmutató 68004104013.fm Page 0 Friday, January 23, 2009 12:49 PM 68004104013.fm Page 1 Friday, January 23, 2009 12:49 PM HELLOMOTO Engedje meg, hogy bemutassuk Önnek új MOTO VE66

Részletesebben

Üzemeltetők és szakemberek számára. Kezelési és szerelési útmutató. aurostep. Rendszer napenergiával történő használati melegvíz készítéshez VSL S 250

Üzemeltetők és szakemberek számára. Kezelési és szerelési útmutató. aurostep. Rendszer napenergiával történő használati melegvíz készítéshez VSL S 250 Üzemeltetők és szakemberek számára Kezelési és szerelési útmutató aurostep Rendszer napenergiával történő használati melegvíz készítéshez HU VSL S 250 Üzemeltetők és szakemberek számára Rendszerleírás

Részletesebben