22/2008. (OT 12.) ORFK utasítás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "22/2008. (OT 12.) ORFK utasítás"

Átírás

1 22/2008. (OT 12.) ORFK utasítás a szagmaradványok és személyi szagminták rögzítésével, konzerválásával, valamint azonosításával kapcsolatos feladatok végrehajtásáról Szám: 5-1/22/2008. TÜK A bűncselekmények helyszínén fellelhető szagmaradványokkal és személyi szagmintákkal kapcsolatos feladatok - rögzítés, tárolás, nyilvántartás és kutyával történő azonosítás - szabályozására kiadom az alábbi utasítást: 1. Az utasítás hatálya kiterjed a Országos Rendőr-főkapitányságnál (a továbbiakban: ORFK), továbbá a Nemzeti Nyomozó Irodánál, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságnál, a Budapesti Rendőr-főkapitányságnál, a megyei rendőrfőkapitányságoknál (a továbbiakban együtt: területi szervek), valamint a rendőrkapitányságoknál szolgálatot teljesítő azon beosztottakra, akik szagmaradványok rögzítésével, személyi szagminták vételével, szagkonzervek nyilvántartásával, kezelésével, selejtezésével és a szagok azonosításával bíztak meg. 2. A nyomozó hatóság a személyek egyedi szag alapján történő azonosítása céljából a bűncselekmény helyszínén szagot rögzíthet és a gyanúsítottról, továbbá más személyről szagmintát vehet. 3. A szagmaradványok és személyi szagminták rögzítésének, konzerválásának, valamint azonosításának gyakorlati végrehajtását az ezen utasítás 1. számú mellékleteként kiadott Módszertani Útmutató tartalmazza. 4. A szagazonosító kutyákkal kapcsolatos tevékenység általános szakirányítását és szakfelügyeletét az ORFK Rendészeti Főigazgatóság Közrendvédelmi Főosztály, a bűnügyi tevékenység szakirányítását és szakfelügyeletét az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság Bűnügyi Főosztály látja el. 5. A területi szervek vezetői szagbank-kezelőt bíznak meg. A szagbank-kezelők feladatait munkaköri leírásban kell meghatározni. 6. A területi szervek szagazonosító központjában indokolt esetben a szagazonosítás folyamatát videó felvételen kell rögzíteni, a szükséges technikai eszközök biztosítása a gazdálkodásért felelős rendőri szerv feladata. A szagkonzervek illetéktelen felnyitás elleni védelmét biztonsági címke alkalmazásával kell biztosítani. 7. A szagminta rögzítésénél, a szagmaradvány rögzítésénél, valamint a szagazonosításnál az utasítás 2-4. számú mellékleteiben foglalt jegyzőkönyveket kell használni. A szagmaradványokat, illetve szagmintákat tároló edényekhez használandó biztonsági címke mintáját az 5. számú melléklet tartalmazza. 8. A Módszertani Útmutatóban foglaltakat az érintett személyi állomány (vizsgálók, nyomozók, közlekedési helyszínelők, bűnügyi technikusok és bűnügyi kutyavezetők) részére oktatni kell. 9. Szagazonosító kutyával nem vagy csak részben rendelkező területi szerv más területi szervtől kérheti a szagazonosítás végrehajtását. A végrehajtásra felkért területi szerv vezetője engedélyezi a szagazonosítás - térítés ellenében történő - végrehajtását. 10. A kettő kutyával végrehajtott szagazonosítás térítési díja bruttó Ft. Egy kutyával végrehajtott - kontroll - szagazonosítás térítési díja Ft. A térítési díjak egy-egy alkalommal végrehajtott és jegyzőkönyvben rögzített szagazonosítási eljárási cselekményre vonatkoznak. 11. A felkért területi szerv vezetője a szagazonosítás végrehajtását a szolgálat érdekében, illetve túlterheltségre hivatkozva megtagadhatja. 12. Az ORFK Oktatási Igazgatóság Kutyavezető-képző Központja az ORFK részére bármely cselekmény nyomozása során alap - 2 kutyával végrehajtott -, illetve területi szervei részére, kiemelt bűncselekmények nyomozása során kontroll - 1 kutyával végrehajtott - szagazonosítás végrehajtására felkérhető. A végrehajtást az ORFK Oktatási Igazgatóság vezetője engedélyezheti, illetve a 11. pontban foglaltak szerint megtagadhatja. 13. Az ORFK Oktatási Igazgatóság az ORFK részére térítésmentesen hajtja végre a szagazonosítást. Más szervek részére a 10. pontban foglalt térítési díjat számíthat fel. 14. A szagrögzítéssel, illetve szagazonosítással kapcsolatos kérdések tisztázására az a kriminalisztikai kinológus szakértő rendelhető ki, aki az említett végzettséget bizonyítvánnyal igazolni tudja. 15. A Rendőrség állományában szolgálatot teljesítő kriminalisztikai kinológus szakértő szakértői díjat rendőri szervnek nem számolhat fel, költségei megtérítését azonban kérheti.

2 16. Az utasítás május 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg a szagmaradványok és személyi szagminták rögzítésével, konzerválásával, valamint azonosításával kapcsolatos feladatok végrehajtására kiadott 1/2004. (II. 2.) ORFK Bü. Főig. intézkedés hatályát veszíti. 1. számú melléklet a 22/2008. (OT 12.) ORFK utasításhoz MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ a szagmaradványok és a személyi szagminták rögzítésével, konzerválásával, tárolásával, valamint azonosításával kapcsolatos tevékenységről Ez a módszertani útmutató ismerteti a helyszíni szagmaradványok (továbbiakban szagmaradványok) és a személyi szagminták (továbbiakban szagminták) rögzítésével, tárolásával, valamint azonosításával kapcsolatos teendőket, azok végrehajtásának módját, eljárásjogi és kriminalisztikai előírásait. Szagmaradványok felkutatása, rögzítése és konzerválása 1. A szagmaradványokat fel kell kutatni, rögzíteni és konzerválni kell. A helyszíni tárgyakon megkötődve a szagok hosszú ideig alkalmasak rögzítésre. Szagmaradványok után kell kutatni az elkövető által feltételezhetően bejárt útvonalon, feltételezett tartózkodási helyein, hátrahagyott tárgyain, melyet megfoghatott, érinthetett, stb. Ott kell rögzíteni a szagmaradványokat, ahol azok létrejöhettek, és addig, amíg azonosításra alkalmasak. A szagmaradvány felkutatását és rögzítését kizárólag bűnügyi kutyavezető, bűnügyi technikus, vagy erre a feladatra kiképzett személy végezheti, aki a bizottság tagjaként tevékenykedik. A bűncselekmény helyszínére - amennyiben más, fontosabb bűnügyi érdek nem sérül - a szagrögzítés és a sikeres nyomkövető kutya-alkalmazás érdekében elsőként a bűnügyi kutyavezető léphet be. 2. Szagmaradvány felderítésekor a bűncselekmény helyszínének jeleiből kiindulva kell meghatározni azokat a helyeket, ahol az elkövető időzhetett, és azokat a tárgyakat, amelyekkel közvetlen kapcsolatba kerülhetett, illetve amelyekkel fizikai munkát végezhetett. A helyszín biztosításánál óvni kell a szagmaradványokat is, éppen ezért rögzítése előtt kerülni kell a helyszínen történő felesleges mozgást, a különböző tárgyak megfogását, hogy idegen szagok ne fedjék el az elkövető egyedi szagmaradványát. A szagmaradvány sérülékeny, ezért felvételének - amennyiben nem veszélyezteti egyéb bizonyítási eszköz sérülését - meg kell előznie minden más nyomrögzítést. 3. Szagmaradvány rögzítésre központilag biztosított standard szagrögzítő textilt kell használni. A textilt hosszú csipesszel megfogva kell letakarni a feltételezett elkövető vélt tenyér-, és ujjnyomait, cipőtalp lenyomatát stb., illetőleg a feltételezhetően megfogott vagy otthagyott tárgyakat (ruházat, eszköz stb.), majd alufóliával lefedni. A szagazonosításhoz szükséges mennyiségű - legalább 4 db - textillel kell elvégezni a szagmaradvány rögzítését. 4. A szagrögzítő textil legalább 30 percig maradjon a feltételezett szagmaradványon, úgy, hogy az a különböző szakértői - daktiloszkópiai, nyomtani, kémiai, hemogenetikai stb. - vizsgálatra alkalmas maradjon. Ezután a közvetlen érintkezés elkerülése érdekében, csipesszel kell megfogni a szagrögzítő textilt, majd szagtalanított konzervüvegbe helyezni, melyet lezárás után bűnjelcímkével és biztonsági címkével kell ellátni. 5. A hitelesítő biztonsági címke (5. számú melléklet) tartalmazza: a szagrögzítés időpontját, a sértett nevét, a nyomozó hatóság tagja, a jelen lévő gyanúsított és a sértett aláírását, a szag rögzítéséről készített jegyzőkönyv számát (kivétel, amennyiben helyszíni szemle keretében történik), a szagmaradvány vagy a szagminta megnevezését. A szagazonosítás megkezdése előtt a dokumentációban megfelelő módon rögzíteni kell a szagkonzerv hitelesítő biztonsági címke állapotát, adatait. 6. A bűnjelcímke tartalma: a szagrögzítő neve, milyen szaghordozóról (pld. bőrkesztyű, kötött sapka, feszítővas, telefonkagyló, ablakpárkány, üvegpohár, autó bőrülés, parketta padozat, stb.), mikor és hol történt a szagmaradvány rögzítés, a sértett neve, a bűncselekmény megnevezése, az esetlegesen igénybevett hatósági tanúk neve. 7. Helyszíni szemle jegyzőkönyvben, helyszínrajzon, valamint fénykép vagy videofelvételen rögzíteni kell a szagrögzítő textilek elhelyezésének helyzetét, esetleges egyéb körülményeit. 8. A szagmaradvány rögzítésről 3 példányos, lapszámozott jegyzőkönyvet kell felvenni (3. számú melléklet) abban az esetben, ha a szagrögzítés nem helyszíni szemle keretében történik, így helyszíni szemle jegyzőkönyv nem készül. Alapvetően a helyszíni szemle jegyzőkönyv szolgál a szagmaradvány rögzítés dokumentálására. Szagminta rögzítése

3 9. A szagmaradványok azonosításához az érintett személyek szagmintája szükséges. Azokról az egyénekről (gyanúsított, sértett, tanú) kell felvenni szagmintát, akik egyedi szagának a szagmaradvánnyal való összehasonlítása szükségessé válik. Minden esetben személyenként két - egyenként legalább 5 textilt tartalmazó - szagkonzerves üvegben kell elhelyezni a szagmintát. 10. Szagminta felvétele történhet: közvetlen vagy közvetett úton. Közvetlenül történő szagminta vétel 11. Szagminta vétel előtt meleg, folyóvízben - szappan és egyéb kézmosószer alkalmazása nélkül - kell megmosatni a kérdéses személy kezét, és szárazra töröltetni. A kéztörlésre használt textil konzerválásra nem használható. Ezután a személy 10 percig tartsa a kezeiben a 2-2 db szagrögzítő textilt, majd - a szagmaradvány rögzítéshez hasonlóan - a konzervüvegbe kell helyezni azokat, melyet lezárás után bűnjelcímkével és biztonsági címkével kell ellátni. A mintavételre nem kerülhet sor a mintaadó rabosítását követően (azt a rabosítás előtt kell végrehajtani), továbbá alkoholos befolyásoltság, illetve nőknél a menstruáció ideje alatt. A szagmaradványok és szagminták hitelesítését a bűnügyi kutyavezető, a bűnügyi technikus, vagy a helyszíni szemlebizottság vezetője végezheti. 12. A szagminta rögzítésekor 3 példányban kell felvenni a jegyzőkönyvet (2. számú melléklet), melynek 1. és 2. példányát a bűnügyi iratokhoz történő csatolás végett az ügy előadójának kell átadni. A jegyzőkönyv 3. példánya a szagot rögzítőnél marad. A szagminta rögzítéséről - ha lehetőség van rá - videófelvételt kell készíteni. 13. A bűnjelcímke hátoldalán fel kell tüntetni az érintett személy nevét. A szagkonzerv lezárása után a szagmintát adó személlyel alá kell íratni a bűnjelcímkét és a biztonsági zárócímkét. Közvetett módon történő szagminta vétel 14. A nyomozó szerv - a szagazonosítás lefolytatásához - lefoglalja annak a gyanúsítottnak, sértettnek, illetve tanúnak a szagmaradványát hordozó ruhadarabjait, tárgyait, aki a szagmintavételben való közreműködést megtagadja. A lefoglalt dolgokról az azonosításhoz szükséges szagmintát a szagmaradvány rögzítésénél leírt módon kell biztosítani. A szagkonzerv üveget bűnjelcímkével és biztonsági címkével kell ellátni, hitelesítés után a szagminta rögzítési jegyzőkönyvben kell dokumentálni. Szagmaradványok és szagminták megőrzése 15. Szagmaradványok és szagminták (továbbiakban együtt szagkonzervek) tárolása a területi rendőri szervek bűnügyi technikai osztályainak, illetve az ezek feladatait ellátó - regionális, megyei, illetve városi - bűnügyi szervek feladata. Erre a célra alkalmas helyen, szagbankban, szobahőmérsékleten, elkülönítve kell tárolni a szagmaradványokat és a szagmintákat. Ebben a helyiségben - a szagkonzerveken kívül - kizárólag a szagrögzítéshez használatos anyagok és eszközök tárolhatók. A szagmaradványokról és a szagmintákról nyilvántartást kell vezetni. 16. A helyi rendőri szervek a jegyzőkönyv 3. számú példányával 72 órán belül kötelesek a szagbankban történő elhelyezés és nyilvántartásba vétel céljából a területi rendőri szervek bűnügyi technikai osztályaira, illetve az ezek feladatait ellátó - regionális, megyei, illetve városi - bűnügyi szervekhez eljuttatni az általuk rögzített szagmaradványokat és szagmintákat. 17. A szagkonzerveket különválasztva évjárat, jelleg (szagmaradvány, szagminta), valamint a beküldő szerv szerint kell tárolni. 18. A szagbankban elhelyezett szagkonzervek 3 évig, az ismeretlen tettes által elkövetett élet elleni bűncselekmény ügyében lefolytatott eljárás során rögzített helyszíni szagmaradványok 10 évig megőrzendők. A szagmaradványok és személyi szagminták rögzítésével, konzerválásával, valamint azonosításával kapcsolatos feladatok végrehajtására kiadott 1/2004. (II. 2.) ORFK Bü. Főig. intézkedés hatályának időtartama alatt rögzített szagkonzervekre ugyanezen selejtezési határidők érvényesek. 19. A területi rendőri szervek bűnügyi technikai osztálya, illetve az ezek feladatait ellátó - regionális, megyei, illetve városi - bűnügyi szervek vezetőinek hatáskörébe tartozik a selejtezés, melyről jegyzőkönyvet kell felvenni. A selejtezést a szagbank-kezelő bevonásával kell végezni. A selejtezett szagkonzervek a rögzítéskor felvett adatok törlése után azonosítási gyakorlásra (képzésre), illetve szagazonosítások során zavaró szagként felhasználhatók. Tárolásuk elkülönítve történjen. 20. A szagbankban szükséges: - legalább 5000 szagkonzerv tárolására alkalmas polcrendszer,

4 - nyilvántartó napló szagmaradványok és szagminták részére, - esetleges számítógépes nyilvántartáshoz szükséges eszközök és programok. 21. A szagbank nyílászáróit külső behatolás ellen - a bejárati ajtót biztonsági zár és pecsét felszerelésével - védetté kell tenni. Jelző vagy riasztó berendezés felszerelése javasolt. Szagkonzerválás és szagazonosítás tárgyi-technikai feltételei 22. Helyszínelő táska tartalma: - szagmentes konzervüvegek, - orvosi csipeszek (nagy méretű, legalább 20 cm hosszúságú), - szagrögzítő textil, - alufólia, - bűnjelcímkék, - jegyzőkönyv szagmaradvány és szagminta rögzítésről, - golyóstoll (kék), - nemzeti színű bűnjelzsinór, - hitelesítő biztonsági címke, - olló. 23. A szagazonosító helyiség legalább 3 m széles és 8-10 m hosszú, sima, de nem csúszós padlózatú, szobahőmérsékletű, jól szellőztethető legyen. A szagazonosító helyiség mellett legyen a figyelőszoba, melynek ablakán legalább 3-4 személy nézheti a szagazonosítást, illetve videófelvételt készíthet. A szagazonosító helyiséget légkondicionáló berendezéssel javasolt felszerelni. Berendezése: - fém üvegtartók, - íróasztal, - 1 méter széles gumiszőnyeg a helység teljes hosszában, - üvegablakkal ellátott figyelő helyiség, legalább 2 x 1 méter legyen, - munkanapló kutyánként, - szagazonosítási jegyzőkönyv, - eredménylapok szagazonosításról, - üvegmozgató rudak. 24. Előkészítő helyiség berendezése: - fagyasztószekrény (jutalomfalat tárolására), - kéttálcás mosogató, automata mosogatógép, - mikrohullámú sütő, - forró levegős szárítószekrény, - orvosi csipeszek (nagyméretű), - üveghordó rekesz, - szagmentes konzerves üvegek, - szagrögzítő textilek. Személyazonosítás egyedi szag alapján 25. A személyazonosítás egyedi szag alapján biológiai vizsgálattal végzett eljárásjogi cselekmény. Az ügy előadója az eljárásban érdekelteket a szagazonosításról értesítse, jelenléti jogokat biztosítson. 26. A szagazonosítást a felismerésre bemutatás általános szabályai szerint kell végrehajtani. 27. Az azonosítandó szagmaradványt, illetve szagmintát tartalmazó üvegtartályt, valamint az azt hitelesítő biztonsági címkét be kell mutatni azoknak, akiket a nyomozási cselekményre idéztek, illetve arról értesítettek - ha a nyomozási cselekményen hatósági tanú is részt vesz, neki is -, és csak ezt követően lehet felbontani. 28. A szagazonosító helyiség padozatán az 5 szagkonzerv üveg elhelyezése egyenes vonalban, egymástól kb. 1-1 méter távolságban történjen. A szagazonosító helyiségben a kutyavezetőn kívül egy segítő tartózkodhat. 29. Szagazonosításnál 4 üvegtartályba idegen (zavaró) szagmaradványt, vagy szagmintát, míg 1 üvegtartályba a kérdéses szagmaradványt, illetve szagmintát kell tenni. Az azonosítandó szag: szagminta vagy szagmaradvány. 30. A szagazonosítás során felhasznált ún. zavaró szagkonzervek a következő feltételeknek feleljenek meg:

5 - ellenőrzött körülmények között, a szagrögzítés szabályainak betartásával, elsősorban az azonosító és az azonosítandó szagkonzervet beküldő szerv által kerüljenek rögzítésre, - hasonló jellegű felületről legyenek rögzítve, mint az azonosítandó szagkonzerv, - az időkiesés hozzávetőlegesen hasonló hosszúságú legyen. - az azonosítandó szagkonzervben nyilvánvalóan megtalálható járulékos szagokhoz hasonló - lehetőleg azokkal azonos járulékos szagot v. szagokat tartalmazzon, - a szagminták az azonosítandó szagmintát adó személlyel azonos nemű személyekről legyenek rögzítve, - a zavaró szagok rögzítésének naptári ideje - a lehetőségek szerint - minél inkább közelítse meg az azonosítandó szagkonzervét, - 24 órán belül rögzített zavaró szagok, szagkonzerv azonosítására nem használható fel. A zavaró szagkonzerveket a bűnügyi szagkonzervektől elkülönítetten kell nyilvántartani. Rögzítésükhöz bármely rendőri szerv beosztottja köteles segítséget nyújtani, illetve szagadással aktívan részt venni. 31. Kizárólag szakképzett kutyavezető, érvényes szolgálati minősítéssel rendelkező kutyával végezhet szagazonosítást. A kutya minden esetben póráz nélkül, szabadon dolgozzon. Fekvéssel, üléssel vagy állással, de mindig azonos módon jelezheti a szagazonosságot. Azonosság hiányában a kutya vezényszó kiadása nélkül menjen a vezetőjéhez. 32. Szagazonosításnál az üvegek elhelyezési sorrendje véletlenszerű, de törekedni kell arra, hogy az azonosítandó szagot tartalmazó üveg mind az öt helyre kerüljön. 33. Az ellenőrző indítás előzze meg a szagazonosítás végrehajtását, így az eljáró hatóság tagjai meggyőződhetnek arról, hogy a kutya nem mutat-e érdeklődést az azonosítandó szag iránt. Az ellenőrzéshez egy azonosítandó és négy idegen szagkonzervet kell kihelyezni. Valamelyik kihelyezett szagkonzervvel megegyező azonosítandó szagról indítják a kutyát. A kutya legalább egyszer szagoljon bele minden szagkonzervbe. Szükség szerint több ellenőrző indítás is végrehajtható. Az induló-, és az azonosítandó szagkonzervek egyaránt lehetnek szagmaradványok vagy szagminták. Jegyzőkönyvben rögzíteni kell az ellenőrzés eredményét. 34. A kutya indítása - amennyiben azonosságot jelez - ötször történjen, miközben változtatni kell a kinn lévő üvegek sorrendjét. Amennyiben a szagazonosítás során a kutya az első kettő indításnál az azonosítandó és az azonosító szagot nem azonos személytől származónak érzi, több indítást a kutyával nem kell végrehajtani. A szagazonosítást ebben az esetben nem azonos eredménnyel kell rögzíteni. A harmadik indításra a kint szereplő szagok valamelyikének paraleljéről, mint azonosító szagról indítsák a kutyát. Ezen indítás a kutya alkalmazhatóságának megtartása érdekében, az eljárás keretein kívül történjen. 35. Egy alkalommal ún. üres keresést kell végrehajtatni a kutyával, amikor is mind az 5 üvegben - az indító szagtól eltérő - idegen szagmaradvány vagy szagminta van. Ez esetben a kutyának jelzés nélkül a kutyavezetőhöz kell mennie. 36. A szagazonosítás során 1 kutyával, 1 gyakorlathoz (5 indítás) 1 textilt lehet felhasználni. Az azonosítás után tilos visszahelyezni a kérdéses szagrögzítő textilt az eredeti szagkonzervbe. 37. Szagkonzervben található utolsó textilt szagazonosításhoz tilos felhasználni, megsemmisíteni, az előírt időn belül selejtezni! A későbbi feltétlenül szükséges szagazonosításokhoz szagkettőzéssel nyert, az eredeti szagot hordozó textil használható fel. A szagkettőzés végrehajtását - legfeljebb egy alkalommal - a nyomozó hatóság vezetője engedélyezheti. A szagkettőzés tényét és az eljárást jegyzőkönyvben rögzíteni kell. 38. Szagkettőzés : a szagkonzerv felnyitása után, az utolsó megmaradt eredeti szagot hordozó textilre, a szagrögzítéshez használt csipesszel kell helyezni a szagmentes textilt, majd ismét légmentesen lezárni. A ráhelyezett textil 24 óra múlva kivehető, és azonosításra felhasználható. 39. A szagazonosítással kapcsolatos szakértői vizsgálathoz elsősorban a szagazonosítás során készített jegyzőkönyveket, valamint az esetlegesen készített videófelvételeket kell felhasználni. 40. Legalább két kutyával kell végrehajtatni a szagazonosítást. 41. Szagazonosítás történhet: - szagminta és szagmaradvány, - szagmaradvány és szagmaradvány, - szagmaradvány és szagminta között. 42. A kutyavezető 3 példányban vegyen fel jegyzőkönyvet a szagazonosítás eredményéről (4. számú melléklet), melynek 2 példányát csatolja a bűnügyi iratokhoz. A visszamaradt példányt 10 évig meg kell őrizni. 43. A szagazonosítás lefolyása ellenőrzésre alkalmas módon, kép- és hangfelvétellel rögzíthető. A kamerát össze kell kötni televízióval vagy egyéb monitorral, hogy ezen keresztül a kutya munkája a figyelő helyiségben tartózkodók számára is követhető legyen. A monitort úgy kell elhelyezni, hogy ne zavarja a kutya munkáját. A kamerát célszerűségi okokból érdemes távirányítóval vezérelni. A kamera kezelését a kutyavezető vagy segítője

6 végezheti. A dátum és az időpont felvételen történő megjelenítése kötelező. A kép-, és a hangfelvételt a nyomozási cselekmények jegyzőkönyv helyett más módon való rögzítésének szabályai szerint kell rögzíteni. A technikai eszközzel rögzített felvételnek tartalmaznia kell azokat az adatokat, amelyeket a szagazonosításról készült jegyzőkönyvben fel kell tüntetni. A szagazonosítást kezdetétől a befejezéséig folyamatosan kell rögzíteni. 44. A szagazonosítás megkezdése előtt a hitelesített, sértetlen szagkonzervet be kell mutatni, s kamerával fel kell venni. Az azonosítás befejezése után a lezárást, hitelesítést ugyancsak be kell mutatni. Az újra hitelesítést a bűnügyi kutyavezető, az ügy előadója, vagy a szagbank-kezelő végezheti. A szagkonzerv lezárásának és hitelesítésének tényét jegyzőkönyvben rögzíteni kell. A videokazetta a jegyzőkönyv mellékletét képezi, iktatása, tárolása, felhasználása, sokszorosítása a jegyzőkönyvvel azonos feltételek alá esik. Egy ügyben egy kazetta alkalmazható, még akkor is, ha több azonosítási eljárást foganatosítanak. 2. számú melléklet a 22/2008. (OT 12.) ORFK utasításhoz Nyomozó hatóság Nyomozó szerv Ügyszám: JEGYZŐKÖNYV szagminta rögzítéséről Készült a Btk.... (...) bekezdésébe ütköző és a(z) (...) bekezdés...) pontja szerint minősülő... bűntett /vétség és más bűncselekmények* megalapozott* gyanúja miatt ismeretlen tettes*... (gyanúsított megnevezése)* ellen folyamatban lévő eljárásban... (az eljárási cselekmény helyének megjelölése) szám alatt, év... hó... napján... óra... perckor megtartott szagminta rögzítés alkalmával. JELEN VANNAK: A nyomozó hatóság részéről: Eljárásban résztvevők és jogállásuk: eljárás vezetője kutyavezető... A nyomozó hatóság hivatalból hatósági tanút alkalmaz.* A nyomozó hatóság eljáró tagja felhívja a gyanúsított* védő* érintett személy* figyelmét, hogy indítványukra az eljáró hatóság hatósági tanút alkalmaz, kivéve, ha ennek elháríthatatlan akadálya van, illetve az eljárási cselekmény során észrevételt, indítványt tehetnek, egyben a gyanúsítottat tájékoztatja egyéb büntetőeljárási jogairól és kötelezettségeiről.* A gyanúsított* védő* érintett személy* nyilatkozata: Hatósági tanú alkalmazását indítványozom* nem indítványozom*. A hatósági tanú* Neve:... Lakcíme:...

7 A nyomozó hatóság tagja a felkért hatósági tanút a Be (6) bekezdés alapján jogairól és kötelességeiről felvilágosítja, ismerteti szerepét és az eljárási cselekmény menetét, egyben közli, hogy a nyomozási cselekményre észrevételt tehet.* A hatósági tanú kérdésre közli, hogy az ügyben érdektelen* érdekelt a következők miatt*: A nyomozó hatóság tagja ismerteti a tanú(k)* szakértő(k)* jogait, kötelezettségeit.* A nyomozó hatóság elrendeli a szagrögzítés gyorsírással* kép- és/vagy hangfelvevővel* egyéb berendezéssel* történő rögzítését.* A jegyzőkönyvhöz mellékelve a... számú videofelvétel. A szagrögzítés lefolyása: A szagrögzítést végrehajtó bűnügyi technikus*, bűnügyi kutyavezető* a következő személyekről személyi szagmintát rögzít: 1. Név:.. (születési hely, idő:... anyja neve: ) A rögzített szagkonzerv száma:... Megjegyzés: Név:.. (születési hely, idő:... anyja neve: ) A rögzített szagkonzerv száma:... Megjegyzés: Név:.. (születési hely, idő:... anyja neve: ) A rögzített szagkonzerv száma:... Megjegyzés: Név:.. (születési hely, idő:... anyja neve: ) A rögzített szagkonzerv száma:... Megjegyzés: Név:.. (születési hely, idő:... anyja neve: ) A rögzített szagkonzerv száma:...

8 Megjegyzés:... A szagrögzítést végrehajtó bűnügyi technikus*, bűnügyi kutyavezető* a rögzített szagmintákat szagmentes konzerváló üvegbe helyezi, majd az üvegeket hitelesíti*, hitelesítteti*. A jelenlevő személyek nyilatkozata, észrevétele, indítványa: A hatóság eljáró tagja felhívja a tanú(k)* hatósági tanú* figyelmét, hogy kérelmére a megjelenésével felmerült költséget a külön jogszabályban meghatározott mértékben az eljáró hatóság megállapítja és megtéríti.* A tanú(k)* hatósági tanú* nyilatkozata a költségtérítési igényről:* A jegyzőkönyv lezárva, a szagrögzítés befejezve: év... hó... nap... óra... perc eljárás vezetője eljárásban résztvevők szagrögzítés végrehajtója hatósági tanú bűnügyi technikus* bűnügyi kutyavezető* * A nem kívánt rész törlendő! 3. számú melléklet a 22/2008. (OT 12.) ORFK utasításhoz Nyomozó hatóság Nyomozó szerv Ügyszám: JEGYZŐKÖNYV szagmaradvány rögzítéséről Készült a Btk.... (...) bekezdésébe ütköző és a(z) (...) bekezdés...) pontja szerint minősülő... bűntett /vétség és más bűncselekmények* megalapozott* gyanúja miatt ismeretlen tettes*... (gyanúsított megnevezése)* ellen folyamatban lévő eljárásban...

9 (az eljárási cselekmény helyének megjelölése) szám alatt, év.. hó... napján... óra... perckor megtartott szagmaradvány rögzítés alkalmával. JELEN VANNAK: A nyomozó hatóság részéről: Eljárásban résztvevők és jogállásuk: eljárás vezetője kutyavezető... A nyomozó hatóság hivatalból hatósági tanút alkalmaz.* A nyomozó hatóság eljáró tagja felhívja a gyanúsított* védő* érintett személy* figyelmét, hogy indítványukra az eljáró hatóság hatósági tanút alkalmaz, kivéve, ha ennek elháríthatatlan akadálya van, illetve az eljárási cselekmény során észrevételt, indítványt tehetnek, egyben a gyanúsítottat tájékoztatja egyéb büntetőeljárási jogairól és kötelezettségeiről.* A gyanúsított* védő* érintett személy* nyilatkozata: Hatósági tanú alkalmazását indítványozom* nem indítványozom*. A hatósági tanú* Neve: Lakcíme:... A nyomozó hatóság tagja a felkért hatósági tanút a Be (6) bekezdés alapján jogairól és kötelességeiről felvilágosítja, ismerteti szerepét és az eljárási cselekmény menetét, egyben közli, hogy a nyomozási cselekményre észrevételt tehet.* A hatósági tanú kérdésre közli, hogy az ügyben érdektelen* érdekelt a következők miatt*: A nyomozó hatóság tagja ismerteti a tanú(k)* szakértő(k)* jogait, kötelezettségeit.* A nyomozó hatóság elrendeli a szagrögzítés gyorsírással* kép- és/vagy hangfelvevővel* egyéb berendezéssel* történő rögzítését.* A jegyzőkönyvhöz mellékelve a... számú videofelvétel. A szagrögzítés lefolyása: A szagrögzítést végrehajtó bűnügyi technikus*, bűnügyi kutyavezető* a következő felületekről helyszíni szagmaradványt rögzít:

10 1. Tárgy felület megnevezése:... Valószínű időkiesés:... A rögzített szagkonzerv száma:... Megjegyzés: Tárgy felület megnevezése:... Valószínű időkiesés:... A rögzített szagkonzerv száma:... Megjegyzés: Tárgy felület megnevezése:... Valószínű időkiesés:... A rögzített szagkonzerv száma:... Megjegyzés: Tárgy felület megnevezése:... Valószínű időkiesés:... A rögzített szagkonzerv száma:... Megjegyzés: Tárgy felület megnevezése:... Valószínű időkiesés:... A rögzített szagkonzerv száma:... Megjegyzés:... A szagrögzítést végrehajtó bűnügyi technikus*, bűnügyi kutyavezető* a rögzített szagmaradványokat szagmentes konzerváló üvegbe helyezi, majd az üvegeket hitelesíti*, hitelesítteti*. A jelenlevő személyek nyilatkozata, észrevétele, indítványa: A hatóság eljáró tagja felhívja a tanú(k)* hatósági tanú* figyelmét, hogy kérelmére a megjelenésével felmerült költséget a külön jogszabályban meghatározott mértékben az eljáró hatóság megállapítja és megtéríti.* A tanú(k)* hatósági tanú* nyilatkozata a költségtérítési igényről:*

11 A jegyzőkönyv lezárva, a szagrögzítés befejezve: év... hó... nap... óra... perc eljárás vezetője eljárásban résztvevők szagrögzítés végrehajtója hatósági tanú bűnügyi technikus* bűnügyi kutyavezető* * A nem kívánt rész törlendő! 4. számú melléklet a 22/2008. (OT 12.) ORFK utasításhoz Nyomozó hatóság Nyomozó szerv Ügyszám: JEGYZŐKÖNYV szagazonosításról Készült a Btk.... (...) bekezdésébe ütköző és a(z) (..) bekezdés.. pontja szerint minősülő dolog... bűntett/vétség és más bűncselekmények* megalapozott* gyanúja miatt ismeretlen tettes*... (gyanúsított megnevezése)* ellen folyamatban, lévő eljárásban (az eljárási cselekmény helyének megjelölése) szám alatt, év... hó... napján... óra... perckor megtartott szagazonosítás alkalmával. JELEN VANNAK: A nyomozó hatóság részéről: Eljárásban résztvevők és jogállásuk: eljárás vezetője I. sz. kutyavezető... avatási nevű... avatási számú szagazonosító szolgálati kutya II. sz. kutyavezető... avatási nevű... avatási számú szagazonosító szolgálati kutya

12 A nyomozó hatóság hivatalból hatósági tanút alkalmaz.* A nyomozó hatóság eljáró tagja felhívja a gyanúsított* védő* figyelmét, hogy indítványukra az eljáró hatóság hatósági tanút alkalmaz, kivéve, ha ennek elháríthatatlan akadálya van, illetve az eljárási cselekmény során észrevételt, indítványt tehetnek, egyben a gyanúsítottat tájékoztatja egyéb büntetőeljárási jogairól és kötelezettségeiről.* A gyanúsított* védő* nyilatkozata: Hatósági tanú alkalmazását indítványozom* nem indítványozom*. A hatósági tanú* Neve:... Lakcíme:... A nyomozó hatóság tagja a felkért hatósági tanút a Be (6) bekezdés alapján jogairól és kötelességeiről felvilágosítja, ismerteti szerepét és az eljárási cselekmény menetét, egyben közli, hogy a nyomozási cselekményre észrevételt tehet.* A hatósági tanú kérdésre közli, hogy az ügyben érdektelen* érdekelt a következők miatt*: A nyomozó hatóság tagja ismerteti a tanú(k)* szakértő(k)* jogait, kötelezettségeit.* A nyomozó hatóság elrendeli a nyomozási cselekmény gyorsírással* kép- és/vagy hangfelvevővel* egyéb berendezéssel* történő rögzítését.* A jegyzőkönyvhöz mellékelve a... számú videofelvétel. A szagazonosítás célja annak megállapítása, hogy... mint nyomozó hatóság által az ügyben év... hó... napján...óra...perckor...tárgyról*,... személyről* rögzített nyilvántartási számú szagkonzerv - mint azonosító azonos személytől származik-e a... mint nyomozó hatóság által az ügyben év... hó... napján... óra... perckor... tárgyról*,... személyről* rögzített,... nyilvántartási számú mint azonosítandó szagkonzervvel. Az I. sz. kutyavezető kijelenti, hogy a szagazonosítást végrehajtó szolgálati kutya az azonosságot a következő módon jelzi: Az II. sz. kutyavezető kijelenti, hogy a szagazonosítást végrehajtó szolgálati kutya az azonosságot a következő módon jelzi: A szagazonosítás előkészítése A kutyavezető az azonosító szagot tartalmazó szagkonzervből egy darab textilt az indító edénybe helyez. A kutyavezető az azonosítandó szagot tartalmazó szagkonzervből egy darab textilt az egyes (1) számú üvegedénybe helyez. A zavaró, indifferens szagokat tartalmazó üvegedényekbe a következő szagkonzervekből 1-1 darab textilt helyez.

Dr. Szinák János KRIMINALISZTIKAI ODOROLÓGIA

Dr. Szinák János KRIMINALISZTIKAI ODOROLÓGIA 1 Dr. Szinák János KRIMINALISZTIKAI ODOROLÓGIA A kriminalisztikai odorológia a kutya szaglásával foglalkozik, a bűncselekmények felderítése érdekében. Csupán az utóbbi évtizedben alakultak ki tudományos

Részletesebben

17/2009. (OT 10.) ORFK utasítás. a Rendőrség Kutyás és Lovas Szolgálati Szabályzatáról. I. fejezet. Általános rendelkezések

17/2009. (OT 10.) ORFK utasítás. a Rendőrség Kutyás és Lovas Szolgálati Szabályzatáról. I. fejezet. Általános rendelkezések 17/2009. (OT 10.) ORFK utasítás a Rendőrség Kutyás és Lovas Szolgálati Szabályzatáról Szám: 17/2009. A szolgálati állatokkal kapcsolatos gazdálkodási, állategészségügyi, takarmányozási, képzési, szolgálat

Részletesebben

23/2013. (V. 17.) ORFK utasítás. a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatról. I. Általános rendelkezések. Értelmező rendelkezések

23/2013. (V. 17.) ORFK utasítás. a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatról. I. Általános rendelkezések. Értelmező rendelkezések 23/2013. (V. 17.) ORFK utasítás a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatról Szám: 23/2013. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 24. (2)

Részletesebben

29/2007. (OT 21.) ORFK utasítás

29/2007. (OT 21.) ORFK utasítás 29/2007. (OT 21.) ORFK utasítás a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységre vonatkozó jogszabályokból a rendőrségre háruló feladatok végrehajtására Szám: 5-1/29/2007. TÜK A személy-

Részletesebben

27/2010. (OT 14.) ORFK utasítás. az ittasság ellenőrzéséről. I. Általános rendelkezések. II. Részletes rendelkezések

27/2010. (OT 14.) ORFK utasítás. az ittasság ellenőrzéséről. I. Általános rendelkezések. II. Részletes rendelkezések 27/2010. (OT 14.) ORFK utasítás az ittasság ellenőrzéséről Szám: 27/2010. A szeszes ital fogyasztásából származó alkohol szervezetben való jelenléte ellenőrzésének és az ellenőrzéshez rendelkezésre álló

Részletesebben

A nyomozás tervezése, szervezése ki? hol? hogyan? mivel? miért?

A nyomozás tervezése, szervezése ki? hol? hogyan? mivel? miért? Nem nehéz indokolni, hogy miért van jelentősége a kivel történő elkövetésnek. A büntetőjogi ismeretek során utaltunk rá, hogy, a társtettesség megállapításának feltétele, hogy a bűncselekmény rekonstruálása

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2010/34. szám Budapest, 2010. december 31.

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2010/34. szám Budapest, 2010. december 31. 2010/34. szám Budapest, 2010. december 31. Szám: 34620/2010. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások 1. 60/2010. (OT 34.) ORFK utasítás a közlekedési

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Rendészeti és Vagyonvédelmi Szabályzata. Pécs 2012.

A Pécsi Tudományegyetem. Rendészeti és Vagyonvédelmi Szabályzata. Pécs 2012. A Pécsi Tudományegyetem Rendészeti és Vagyonvédelmi Szabályzata Pécs 2012. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az e törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, a

Részletesebben

JOGSZABÁLY. I. ÉVFOLYAM, 10. SZÁM Ára: 1160 Ft 2009. ÁPRILIS 10. TARTALOM

JOGSZABÁLY. I. ÉVFOLYAM, 10. SZÁM Ára: 1160 Ft 2009. ÁPRILIS 10. TARTALOM I. ÉVFOLYAM, 10. SZÁM Ára: 1160 Ft 2009. ÁPRILIS 10. oldal JOGSZABÁLY 6/2009. (II. 25.) OKM rendelet a helyi önkormányzatok által fenntartott kõszínházak, bábszínházak 2009. évi támogatásáról... 1585 UTASÍTÁS

Részletesebben

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. március 1-jétől. FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALNAK a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről

Részletesebben

DEBRECENI FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM ADATKEZELÉSI ÉS ÜGYVITELI, IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

DEBRECENI FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM ADATKEZELÉSI ÉS ÜGYVITELI, IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT DEBRECENI FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM ADATKEZELÉSI ÉS ÜGYVITELI, IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2. sz. melléklete OM azonosító kód: 031198 Elfogadva: 2014. augusztus 28. Hatálybalépés

Részletesebben

13/2013. (IV. 11.) ORFK utasítás

13/2013. (IV. 11.) ORFK utasítás 13/2013. (IV. 11.) ORFK utasítás a szolgálati lőfegyverek, ek, robbanóanyagok és pirotechnikai eszközök tárolásának és biztonsági követelményeinek meghatározásáról, a lőfegyverek, ek és fegyverzeti tartozékok

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2013/14. szám Budapest, 2013. július 2. Szám: 25155/2013. ált. Utasítások: AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék 1. 25/2013. (VI. 28.) ORFK utasítás a minősítői

Részletesebben

Aggtelek Jósvafő -Teresztenye Községi Önkormányzatok Körjegyzőségének. Iratkezelési szabályzata

Aggtelek Jósvafő -Teresztenye Községi Önkormányzatok Körjegyzőségének. Iratkezelési szabályzata Aggtelek Jósvafő -Teresztenye Községi Önkormányzatok Körjegyzőségének Iratkezelési szabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános szabályok 1-2 A szabályzat hatálya A szabályzat tartalma 2. Az iratkezelés szervezete

Részletesebben

11/1996. (III. 29.) ORFK utasítás. a Rendőrség Körözési Munkájának Ideiglenes Szabályzata kiadásáról

11/1996. (III. 29.) ORFK utasítás. a Rendőrség Körözési Munkájának Ideiglenes Szabályzata kiadásáról 11/1996. (III. 29.) ORFK utasítás a Rendőrség Körözési Munkájának Ideiglenes Szabályzata kiadásáról Szám: 5-1/11/1996. TÜK A rendőri szervenéknél az elmúlt években végrehajtott átszervezések, a bűnügyi

Részletesebben

127/2008. (XII. 18.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKEZELÉSI S Z A B Á L Y Z A T A

127/2008. (XII. 18.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKEZELÉSI S Z A B Á L Y Z A T A 127/2008. (XII. 18.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKEZELÉSI S Z A B Á L Y Z A T A BUDAPEST 2008 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 4 I. LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT... 4 1. A szabályzat célja...

Részletesebben

SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT 2015.

SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT 2015. Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT 2015. - TERVEZET - Az Üzletszabályzatot jóváhagyta: a Nemzeti Közlekedési Hatóság az. számú határozatával Tartalomjegyzék

Részletesebben

ATALANTA Üzleti Szakközépiskola. Ügyészi ügyvitel. Ideiglenes oktatási segédanyagként összeállította

ATALANTA Üzleti Szakközépiskola. Ügyészi ügyvitel. Ideiglenes oktatási segédanyagként összeállította ATALANTA Üzleti Szakközépiskola Ügyészi ügyvitel Ideiglenes oktatási segédanyagként összeállította dr. Bednay Dezső Budapest 2012 1 I. Rész: Az ügyészi szervezet 1) Az ügyészség szerepe és alaptörvényi

Részletesebben

XVI. KERÜLET KERTVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA 1163 Budapest, Tekla u. 2/c.

XVI. KERÜLET KERTVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA 1163 Budapest, Tekla u. 2/c. ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Az eljárást készítette: Krejcár Ottmárné (Intézményi Adatvédelmi Felelős) Varga Tünde (Intézményi Adatvédelmi Megbízott) Dátum: 2013.08.06. A dokumentáció kódja MSZ-10 Változat száma

Részletesebben

19/2001. (XII. 7.) ORFK utasítás. a belföldi Állami Futárszolgálat Működési Szabályzatának kiadásáról

19/2001. (XII. 7.) ORFK utasítás. a belföldi Állami Futárszolgálat Működési Szabályzatának kiadásáról 19/2001. (XII. 7.) ORFK utasítás a belföldi Állami Futárszolgálat Működési Szabályzatának kiadásáról Szám: 5-1/19/2001. TÜK A belföldi Állami Futárszolgálat tevékenységének szabályozásáról szóló 44/1998.

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 26. szám 127. évfolyam 2012. november 23. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások TARTALOM Oldal Utasítások Oldal 55/2012. (XI. 23. MÁV Ért. 26.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA RENDÉSZETI ÉS VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA. Budapest 2014 (2014. április 25. napjától hatályos változat)

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA RENDÉSZETI ÉS VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA. Budapest 2014 (2014. április 25. napjától hatályos változat) BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA RENDÉSZETI ÉS VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA Budapest 2014 (2014. április 25. napjától hatályos változat) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az e törvény végrehajtásáról

Részletesebben

Adatve delmi e s adatbiztonsa gi szaba lyzat

Adatve delmi e s adatbiztonsa gi szaba lyzat Adatve delmi e s adatbiztonsa gi szaba lyzat A helyi Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat célja E szabályzat célja a 2011. évi CXII törvény (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról)

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2011/15. szám Budapest, 2011. október 14. Szám: 30249/2011. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Együttes intézkedés: 1. 1/2011. (OT 15.) BÁH-ORFK együttes

Részletesebben

1 Módosította a 2007. évi 2. számú szabályzat. Hatályos: 2007. május 10. napjától. 2 Módosította a 2007. évi 2. számú szabályzat. Hatályos: 2007.

1 Módosította a 2007. évi 2. számú szabályzat. Hatályos: 2007. május 10. napjától. 2 Módosította a 2007. évi 2. számú szabályzat. Hatályos: 2007. 2006. évi 1. számú szabályzat a bírósági eljárási cselekmények kép- és hangfelvételére, továbbítására, valamint kezelésére szolgáló rendszer igénybevételének és használatának szabályairól Az Országos Igazságszolgáltatási

Részletesebben

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat Tartalom 1. A helyi Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat célja... 3 2. Az Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatálya... 3 3. A polgárok személyi adatainak

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 14. szám 127. évfolyam 2012. június 1. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítás: TARTALOM Oldal Egyéb közlemények: Oldal 32/2012. (VI. 01. MÁV Ért. 14.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT JÓZSEFVÁROSI SZ-ADAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 1084 BUDAPEST, AURÓRA U. 22 28.

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT JÓZSEFVÁROSI SZ-ADAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 1084 BUDAPEST, AURÓRA U. 22 28. JÓZSEFVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT 1084 BUDAPEST, AURÓRA U. 22 28. SZ-ADAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Készítette: Krix Andrea döntéselőkészítő és informatikai osztályvezető Ellenőrizte: Dr. Bakos Mariann

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2013.

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2013. 1 Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Polgármesteri Hivatalának ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2013. Érvényes: 2013. szeptember 1.-től 2 Az Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat (a továbbiakban:

Részletesebben