22/2008. (OT 12.) ORFK utasítás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "22/2008. (OT 12.) ORFK utasítás"

Átírás

1 22/2008. (OT 12.) ORFK utasítás a szagmaradványok és személyi szagminták rögzítésével, konzerválásával, valamint azonosításával kapcsolatos feladatok végrehajtásáról Szám: 5-1/22/2008. TÜK A bűncselekmények helyszínén fellelhető szagmaradványokkal és személyi szagmintákkal kapcsolatos feladatok - rögzítés, tárolás, nyilvántartás és kutyával történő azonosítás - szabályozására kiadom az alábbi utasítást: 1. Az utasítás hatálya kiterjed a Országos Rendőr-főkapitányságnál (a továbbiakban: ORFK), továbbá a Nemzeti Nyomozó Irodánál, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságnál, a Budapesti Rendőr-főkapitányságnál, a megyei rendőrfőkapitányságoknál (a továbbiakban együtt: területi szervek), valamint a rendőrkapitányságoknál szolgálatot teljesítő azon beosztottakra, akik szagmaradványok rögzítésével, személyi szagminták vételével, szagkonzervek nyilvántartásával, kezelésével, selejtezésével és a szagok azonosításával bíztak meg. 2. A nyomozó hatóság a személyek egyedi szag alapján történő azonosítása céljából a bűncselekmény helyszínén szagot rögzíthet és a gyanúsítottról, továbbá más személyről szagmintát vehet. 3. A szagmaradványok és személyi szagminták rögzítésének, konzerválásának, valamint azonosításának gyakorlati végrehajtását az ezen utasítás 1. számú mellékleteként kiadott Módszertani Útmutató tartalmazza. 4. A szagazonosító kutyákkal kapcsolatos tevékenység általános szakirányítását és szakfelügyeletét az ORFK Rendészeti Főigazgatóság Közrendvédelmi Főosztály, a bűnügyi tevékenység szakirányítását és szakfelügyeletét az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság Bűnügyi Főosztály látja el. 5. A területi szervek vezetői szagbank-kezelőt bíznak meg. A szagbank-kezelők feladatait munkaköri leírásban kell meghatározni. 6. A területi szervek szagazonosító központjában indokolt esetben a szagazonosítás folyamatát videó felvételen kell rögzíteni, a szükséges technikai eszközök biztosítása a gazdálkodásért felelős rendőri szerv feladata. A szagkonzervek illetéktelen felnyitás elleni védelmét biztonsági címke alkalmazásával kell biztosítani. 7. A szagminta rögzítésénél, a szagmaradvány rögzítésénél, valamint a szagazonosításnál az utasítás 2-4. számú mellékleteiben foglalt jegyzőkönyveket kell használni. A szagmaradványokat, illetve szagmintákat tároló edényekhez használandó biztonsági címke mintáját az 5. számú melléklet tartalmazza. 8. A Módszertani Útmutatóban foglaltakat az érintett személyi állomány (vizsgálók, nyomozók, közlekedési helyszínelők, bűnügyi technikusok és bűnügyi kutyavezetők) részére oktatni kell. 9. Szagazonosító kutyával nem vagy csak részben rendelkező területi szerv más területi szervtől kérheti a szagazonosítás végrehajtását. A végrehajtásra felkért területi szerv vezetője engedélyezi a szagazonosítás - térítés ellenében történő - végrehajtását. 10. A kettő kutyával végrehajtott szagazonosítás térítési díja bruttó Ft. Egy kutyával végrehajtott - kontroll - szagazonosítás térítési díja Ft. A térítési díjak egy-egy alkalommal végrehajtott és jegyzőkönyvben rögzített szagazonosítási eljárási cselekményre vonatkoznak. 11. A felkért területi szerv vezetője a szagazonosítás végrehajtását a szolgálat érdekében, illetve túlterheltségre hivatkozva megtagadhatja. 12. Az ORFK Oktatási Igazgatóság Kutyavezető-képző Központja az ORFK részére bármely cselekmény nyomozása során alap - 2 kutyával végrehajtott -, illetve területi szervei részére, kiemelt bűncselekmények nyomozása során kontroll - 1 kutyával végrehajtott - szagazonosítás végrehajtására felkérhető. A végrehajtást az ORFK Oktatási Igazgatóság vezetője engedélyezheti, illetve a 11. pontban foglaltak szerint megtagadhatja. 13. Az ORFK Oktatási Igazgatóság az ORFK részére térítésmentesen hajtja végre a szagazonosítást. Más szervek részére a 10. pontban foglalt térítési díjat számíthat fel. 14. A szagrögzítéssel, illetve szagazonosítással kapcsolatos kérdések tisztázására az a kriminalisztikai kinológus szakértő rendelhető ki, aki az említett végzettséget bizonyítvánnyal igazolni tudja. 15. A Rendőrség állományában szolgálatot teljesítő kriminalisztikai kinológus szakértő szakértői díjat rendőri szervnek nem számolhat fel, költségei megtérítését azonban kérheti.

2 16. Az utasítás május 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg a szagmaradványok és személyi szagminták rögzítésével, konzerválásával, valamint azonosításával kapcsolatos feladatok végrehajtására kiadott 1/2004. (II. 2.) ORFK Bü. Főig. intézkedés hatályát veszíti. 1. számú melléklet a 22/2008. (OT 12.) ORFK utasításhoz MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ a szagmaradványok és a személyi szagminták rögzítésével, konzerválásával, tárolásával, valamint azonosításával kapcsolatos tevékenységről Ez a módszertani útmutató ismerteti a helyszíni szagmaradványok (továbbiakban szagmaradványok) és a személyi szagminták (továbbiakban szagminták) rögzítésével, tárolásával, valamint azonosításával kapcsolatos teendőket, azok végrehajtásának módját, eljárásjogi és kriminalisztikai előírásait. Szagmaradványok felkutatása, rögzítése és konzerválása 1. A szagmaradványokat fel kell kutatni, rögzíteni és konzerválni kell. A helyszíni tárgyakon megkötődve a szagok hosszú ideig alkalmasak rögzítésre. Szagmaradványok után kell kutatni az elkövető által feltételezhetően bejárt útvonalon, feltételezett tartózkodási helyein, hátrahagyott tárgyain, melyet megfoghatott, érinthetett, stb. Ott kell rögzíteni a szagmaradványokat, ahol azok létrejöhettek, és addig, amíg azonosításra alkalmasak. A szagmaradvány felkutatását és rögzítését kizárólag bűnügyi kutyavezető, bűnügyi technikus, vagy erre a feladatra kiképzett személy végezheti, aki a bizottság tagjaként tevékenykedik. A bűncselekmény helyszínére - amennyiben más, fontosabb bűnügyi érdek nem sérül - a szagrögzítés és a sikeres nyomkövető kutya-alkalmazás érdekében elsőként a bűnügyi kutyavezető léphet be. 2. Szagmaradvány felderítésekor a bűncselekmény helyszínének jeleiből kiindulva kell meghatározni azokat a helyeket, ahol az elkövető időzhetett, és azokat a tárgyakat, amelyekkel közvetlen kapcsolatba kerülhetett, illetve amelyekkel fizikai munkát végezhetett. A helyszín biztosításánál óvni kell a szagmaradványokat is, éppen ezért rögzítése előtt kerülni kell a helyszínen történő felesleges mozgást, a különböző tárgyak megfogását, hogy idegen szagok ne fedjék el az elkövető egyedi szagmaradványát. A szagmaradvány sérülékeny, ezért felvételének - amennyiben nem veszélyezteti egyéb bizonyítási eszköz sérülését - meg kell előznie minden más nyomrögzítést. 3. Szagmaradvány rögzítésre központilag biztosított standard szagrögzítő textilt kell használni. A textilt hosszú csipesszel megfogva kell letakarni a feltételezett elkövető vélt tenyér-, és ujjnyomait, cipőtalp lenyomatát stb., illetőleg a feltételezhetően megfogott vagy otthagyott tárgyakat (ruházat, eszköz stb.), majd alufóliával lefedni. A szagazonosításhoz szükséges mennyiségű - legalább 4 db - textillel kell elvégezni a szagmaradvány rögzítését. 4. A szagrögzítő textil legalább 30 percig maradjon a feltételezett szagmaradványon, úgy, hogy az a különböző szakértői - daktiloszkópiai, nyomtani, kémiai, hemogenetikai stb. - vizsgálatra alkalmas maradjon. Ezután a közvetlen érintkezés elkerülése érdekében, csipesszel kell megfogni a szagrögzítő textilt, majd szagtalanított konzervüvegbe helyezni, melyet lezárás után bűnjelcímkével és biztonsági címkével kell ellátni. 5. A hitelesítő biztonsági címke (5. számú melléklet) tartalmazza: a szagrögzítés időpontját, a sértett nevét, a nyomozó hatóság tagja, a jelen lévő gyanúsított és a sértett aláírását, a szag rögzítéséről készített jegyzőkönyv számát (kivétel, amennyiben helyszíni szemle keretében történik), a szagmaradvány vagy a szagminta megnevezését. A szagazonosítás megkezdése előtt a dokumentációban megfelelő módon rögzíteni kell a szagkonzerv hitelesítő biztonsági címke állapotát, adatait. 6. A bűnjelcímke tartalma: a szagrögzítő neve, milyen szaghordozóról (pld. bőrkesztyű, kötött sapka, feszítővas, telefonkagyló, ablakpárkány, üvegpohár, autó bőrülés, parketta padozat, stb.), mikor és hol történt a szagmaradvány rögzítés, a sértett neve, a bűncselekmény megnevezése, az esetlegesen igénybevett hatósági tanúk neve. 7. Helyszíni szemle jegyzőkönyvben, helyszínrajzon, valamint fénykép vagy videofelvételen rögzíteni kell a szagrögzítő textilek elhelyezésének helyzetét, esetleges egyéb körülményeit. 8. A szagmaradvány rögzítésről 3 példányos, lapszámozott jegyzőkönyvet kell felvenni (3. számú melléklet) abban az esetben, ha a szagrögzítés nem helyszíni szemle keretében történik, így helyszíni szemle jegyzőkönyv nem készül. Alapvetően a helyszíni szemle jegyzőkönyv szolgál a szagmaradvány rögzítés dokumentálására. Szagminta rögzítése

3 9. A szagmaradványok azonosításához az érintett személyek szagmintája szükséges. Azokról az egyénekről (gyanúsított, sértett, tanú) kell felvenni szagmintát, akik egyedi szagának a szagmaradvánnyal való összehasonlítása szükségessé válik. Minden esetben személyenként két - egyenként legalább 5 textilt tartalmazó - szagkonzerves üvegben kell elhelyezni a szagmintát. 10. Szagminta felvétele történhet: közvetlen vagy közvetett úton. Közvetlenül történő szagminta vétel 11. Szagminta vétel előtt meleg, folyóvízben - szappan és egyéb kézmosószer alkalmazása nélkül - kell megmosatni a kérdéses személy kezét, és szárazra töröltetni. A kéztörlésre használt textil konzerválásra nem használható. Ezután a személy 10 percig tartsa a kezeiben a 2-2 db szagrögzítő textilt, majd - a szagmaradvány rögzítéshez hasonlóan - a konzervüvegbe kell helyezni azokat, melyet lezárás után bűnjelcímkével és biztonsági címkével kell ellátni. A mintavételre nem kerülhet sor a mintaadó rabosítását követően (azt a rabosítás előtt kell végrehajtani), továbbá alkoholos befolyásoltság, illetve nőknél a menstruáció ideje alatt. A szagmaradványok és szagminták hitelesítését a bűnügyi kutyavezető, a bűnügyi technikus, vagy a helyszíni szemlebizottság vezetője végezheti. 12. A szagminta rögzítésekor 3 példányban kell felvenni a jegyzőkönyvet (2. számú melléklet), melynek 1. és 2. példányát a bűnügyi iratokhoz történő csatolás végett az ügy előadójának kell átadni. A jegyzőkönyv 3. példánya a szagot rögzítőnél marad. A szagminta rögzítéséről - ha lehetőség van rá - videófelvételt kell készíteni. 13. A bűnjelcímke hátoldalán fel kell tüntetni az érintett személy nevét. A szagkonzerv lezárása után a szagmintát adó személlyel alá kell íratni a bűnjelcímkét és a biztonsági zárócímkét. Közvetett módon történő szagminta vétel 14. A nyomozó szerv - a szagazonosítás lefolytatásához - lefoglalja annak a gyanúsítottnak, sértettnek, illetve tanúnak a szagmaradványát hordozó ruhadarabjait, tárgyait, aki a szagmintavételben való közreműködést megtagadja. A lefoglalt dolgokról az azonosításhoz szükséges szagmintát a szagmaradvány rögzítésénél leírt módon kell biztosítani. A szagkonzerv üveget bűnjelcímkével és biztonsági címkével kell ellátni, hitelesítés után a szagminta rögzítési jegyzőkönyvben kell dokumentálni. Szagmaradványok és szagminták megőrzése 15. Szagmaradványok és szagminták (továbbiakban együtt szagkonzervek) tárolása a területi rendőri szervek bűnügyi technikai osztályainak, illetve az ezek feladatait ellátó - regionális, megyei, illetve városi - bűnügyi szervek feladata. Erre a célra alkalmas helyen, szagbankban, szobahőmérsékleten, elkülönítve kell tárolni a szagmaradványokat és a szagmintákat. Ebben a helyiségben - a szagkonzerveken kívül - kizárólag a szagrögzítéshez használatos anyagok és eszközök tárolhatók. A szagmaradványokról és a szagmintákról nyilvántartást kell vezetni. 16. A helyi rendőri szervek a jegyzőkönyv 3. számú példányával 72 órán belül kötelesek a szagbankban történő elhelyezés és nyilvántartásba vétel céljából a területi rendőri szervek bűnügyi technikai osztályaira, illetve az ezek feladatait ellátó - regionális, megyei, illetve városi - bűnügyi szervekhez eljuttatni az általuk rögzített szagmaradványokat és szagmintákat. 17. A szagkonzerveket különválasztva évjárat, jelleg (szagmaradvány, szagminta), valamint a beküldő szerv szerint kell tárolni. 18. A szagbankban elhelyezett szagkonzervek 3 évig, az ismeretlen tettes által elkövetett élet elleni bűncselekmény ügyében lefolytatott eljárás során rögzített helyszíni szagmaradványok 10 évig megőrzendők. A szagmaradványok és személyi szagminták rögzítésével, konzerválásával, valamint azonosításával kapcsolatos feladatok végrehajtására kiadott 1/2004. (II. 2.) ORFK Bü. Főig. intézkedés hatályának időtartama alatt rögzített szagkonzervekre ugyanezen selejtezési határidők érvényesek. 19. A területi rendőri szervek bűnügyi technikai osztálya, illetve az ezek feladatait ellátó - regionális, megyei, illetve városi - bűnügyi szervek vezetőinek hatáskörébe tartozik a selejtezés, melyről jegyzőkönyvet kell felvenni. A selejtezést a szagbank-kezelő bevonásával kell végezni. A selejtezett szagkonzervek a rögzítéskor felvett adatok törlése után azonosítási gyakorlásra (képzésre), illetve szagazonosítások során zavaró szagként felhasználhatók. Tárolásuk elkülönítve történjen. 20. A szagbankban szükséges: - legalább 5000 szagkonzerv tárolására alkalmas polcrendszer,

4 - nyilvántartó napló szagmaradványok és szagminták részére, - esetleges számítógépes nyilvántartáshoz szükséges eszközök és programok. 21. A szagbank nyílászáróit külső behatolás ellen - a bejárati ajtót biztonsági zár és pecsét felszerelésével - védetté kell tenni. Jelző vagy riasztó berendezés felszerelése javasolt. Szagkonzerválás és szagazonosítás tárgyi-technikai feltételei 22. Helyszínelő táska tartalma: - szagmentes konzervüvegek, - orvosi csipeszek (nagy méretű, legalább 20 cm hosszúságú), - szagrögzítő textil, - alufólia, - bűnjelcímkék, - jegyzőkönyv szagmaradvány és szagminta rögzítésről, - golyóstoll (kék), - nemzeti színű bűnjelzsinór, - hitelesítő biztonsági címke, - olló. 23. A szagazonosító helyiség legalább 3 m széles és 8-10 m hosszú, sima, de nem csúszós padlózatú, szobahőmérsékletű, jól szellőztethető legyen. A szagazonosító helyiség mellett legyen a figyelőszoba, melynek ablakán legalább 3-4 személy nézheti a szagazonosítást, illetve videófelvételt készíthet. A szagazonosító helyiséget légkondicionáló berendezéssel javasolt felszerelni. Berendezése: - fém üvegtartók, - íróasztal, - 1 méter széles gumiszőnyeg a helység teljes hosszában, - üvegablakkal ellátott figyelő helyiség, legalább 2 x 1 méter legyen, - munkanapló kutyánként, - szagazonosítási jegyzőkönyv, - eredménylapok szagazonosításról, - üvegmozgató rudak. 24. Előkészítő helyiség berendezése: - fagyasztószekrény (jutalomfalat tárolására), - kéttálcás mosogató, automata mosogatógép, - mikrohullámú sütő, - forró levegős szárítószekrény, - orvosi csipeszek (nagyméretű), - üveghordó rekesz, - szagmentes konzerves üvegek, - szagrögzítő textilek. Személyazonosítás egyedi szag alapján 25. A személyazonosítás egyedi szag alapján biológiai vizsgálattal végzett eljárásjogi cselekmény. Az ügy előadója az eljárásban érdekelteket a szagazonosításról értesítse, jelenléti jogokat biztosítson. 26. A szagazonosítást a felismerésre bemutatás általános szabályai szerint kell végrehajtani. 27. Az azonosítandó szagmaradványt, illetve szagmintát tartalmazó üvegtartályt, valamint az azt hitelesítő biztonsági címkét be kell mutatni azoknak, akiket a nyomozási cselekményre idéztek, illetve arról értesítettek - ha a nyomozási cselekményen hatósági tanú is részt vesz, neki is -, és csak ezt követően lehet felbontani. 28. A szagazonosító helyiség padozatán az 5 szagkonzerv üveg elhelyezése egyenes vonalban, egymástól kb. 1-1 méter távolságban történjen. A szagazonosító helyiségben a kutyavezetőn kívül egy segítő tartózkodhat. 29. Szagazonosításnál 4 üvegtartályba idegen (zavaró) szagmaradványt, vagy szagmintát, míg 1 üvegtartályba a kérdéses szagmaradványt, illetve szagmintát kell tenni. Az azonosítandó szag: szagminta vagy szagmaradvány. 30. A szagazonosítás során felhasznált ún. zavaró szagkonzervek a következő feltételeknek feleljenek meg:

5 - ellenőrzött körülmények között, a szagrögzítés szabályainak betartásával, elsősorban az azonosító és az azonosítandó szagkonzervet beküldő szerv által kerüljenek rögzítésre, - hasonló jellegű felületről legyenek rögzítve, mint az azonosítandó szagkonzerv, - az időkiesés hozzávetőlegesen hasonló hosszúságú legyen. - az azonosítandó szagkonzervben nyilvánvalóan megtalálható járulékos szagokhoz hasonló - lehetőleg azokkal azonos járulékos szagot v. szagokat tartalmazzon, - a szagminták az azonosítandó szagmintát adó személlyel azonos nemű személyekről legyenek rögzítve, - a zavaró szagok rögzítésének naptári ideje - a lehetőségek szerint - minél inkább közelítse meg az azonosítandó szagkonzervét, - 24 órán belül rögzített zavaró szagok, szagkonzerv azonosítására nem használható fel. A zavaró szagkonzerveket a bűnügyi szagkonzervektől elkülönítetten kell nyilvántartani. Rögzítésükhöz bármely rendőri szerv beosztottja köteles segítséget nyújtani, illetve szagadással aktívan részt venni. 31. Kizárólag szakképzett kutyavezető, érvényes szolgálati minősítéssel rendelkező kutyával végezhet szagazonosítást. A kutya minden esetben póráz nélkül, szabadon dolgozzon. Fekvéssel, üléssel vagy állással, de mindig azonos módon jelezheti a szagazonosságot. Azonosság hiányában a kutya vezényszó kiadása nélkül menjen a vezetőjéhez. 32. Szagazonosításnál az üvegek elhelyezési sorrendje véletlenszerű, de törekedni kell arra, hogy az azonosítandó szagot tartalmazó üveg mind az öt helyre kerüljön. 33. Az ellenőrző indítás előzze meg a szagazonosítás végrehajtását, így az eljáró hatóság tagjai meggyőződhetnek arról, hogy a kutya nem mutat-e érdeklődést az azonosítandó szag iránt. Az ellenőrzéshez egy azonosítandó és négy idegen szagkonzervet kell kihelyezni. Valamelyik kihelyezett szagkonzervvel megegyező azonosítandó szagról indítják a kutyát. A kutya legalább egyszer szagoljon bele minden szagkonzervbe. Szükség szerint több ellenőrző indítás is végrehajtható. Az induló-, és az azonosítandó szagkonzervek egyaránt lehetnek szagmaradványok vagy szagminták. Jegyzőkönyvben rögzíteni kell az ellenőrzés eredményét. 34. A kutya indítása - amennyiben azonosságot jelez - ötször történjen, miközben változtatni kell a kinn lévő üvegek sorrendjét. Amennyiben a szagazonosítás során a kutya az első kettő indításnál az azonosítandó és az azonosító szagot nem azonos személytől származónak érzi, több indítást a kutyával nem kell végrehajtani. A szagazonosítást ebben az esetben nem azonos eredménnyel kell rögzíteni. A harmadik indításra a kint szereplő szagok valamelyikének paraleljéről, mint azonosító szagról indítsák a kutyát. Ezen indítás a kutya alkalmazhatóságának megtartása érdekében, az eljárás keretein kívül történjen. 35. Egy alkalommal ún. üres keresést kell végrehajtatni a kutyával, amikor is mind az 5 üvegben - az indító szagtól eltérő - idegen szagmaradvány vagy szagminta van. Ez esetben a kutyának jelzés nélkül a kutyavezetőhöz kell mennie. 36. A szagazonosítás során 1 kutyával, 1 gyakorlathoz (5 indítás) 1 textilt lehet felhasználni. Az azonosítás után tilos visszahelyezni a kérdéses szagrögzítő textilt az eredeti szagkonzervbe. 37. Szagkonzervben található utolsó textilt szagazonosításhoz tilos felhasználni, megsemmisíteni, az előírt időn belül selejtezni! A későbbi feltétlenül szükséges szagazonosításokhoz szagkettőzéssel nyert, az eredeti szagot hordozó textil használható fel. A szagkettőzés végrehajtását - legfeljebb egy alkalommal - a nyomozó hatóság vezetője engedélyezheti. A szagkettőzés tényét és az eljárást jegyzőkönyvben rögzíteni kell. 38. Szagkettőzés : a szagkonzerv felnyitása után, az utolsó megmaradt eredeti szagot hordozó textilre, a szagrögzítéshez használt csipesszel kell helyezni a szagmentes textilt, majd ismét légmentesen lezárni. A ráhelyezett textil 24 óra múlva kivehető, és azonosításra felhasználható. 39. A szagazonosítással kapcsolatos szakértői vizsgálathoz elsősorban a szagazonosítás során készített jegyzőkönyveket, valamint az esetlegesen készített videófelvételeket kell felhasználni. 40. Legalább két kutyával kell végrehajtatni a szagazonosítást. 41. Szagazonosítás történhet: - szagminta és szagmaradvány, - szagmaradvány és szagmaradvány, - szagmaradvány és szagminta között. 42. A kutyavezető 3 példányban vegyen fel jegyzőkönyvet a szagazonosítás eredményéről (4. számú melléklet), melynek 2 példányát csatolja a bűnügyi iratokhoz. A visszamaradt példányt 10 évig meg kell őrizni. 43. A szagazonosítás lefolyása ellenőrzésre alkalmas módon, kép- és hangfelvétellel rögzíthető. A kamerát össze kell kötni televízióval vagy egyéb monitorral, hogy ezen keresztül a kutya munkája a figyelő helyiségben tartózkodók számára is követhető legyen. A monitort úgy kell elhelyezni, hogy ne zavarja a kutya munkáját. A kamerát célszerűségi okokból érdemes távirányítóval vezérelni. A kamera kezelését a kutyavezető vagy segítője

6 végezheti. A dátum és az időpont felvételen történő megjelenítése kötelező. A kép-, és a hangfelvételt a nyomozási cselekmények jegyzőkönyv helyett más módon való rögzítésének szabályai szerint kell rögzíteni. A technikai eszközzel rögzített felvételnek tartalmaznia kell azokat az adatokat, amelyeket a szagazonosításról készült jegyzőkönyvben fel kell tüntetni. A szagazonosítást kezdetétől a befejezéséig folyamatosan kell rögzíteni. 44. A szagazonosítás megkezdése előtt a hitelesített, sértetlen szagkonzervet be kell mutatni, s kamerával fel kell venni. Az azonosítás befejezése után a lezárást, hitelesítést ugyancsak be kell mutatni. Az újra hitelesítést a bűnügyi kutyavezető, az ügy előadója, vagy a szagbank-kezelő végezheti. A szagkonzerv lezárásának és hitelesítésének tényét jegyzőkönyvben rögzíteni kell. A videokazetta a jegyzőkönyv mellékletét képezi, iktatása, tárolása, felhasználása, sokszorosítása a jegyzőkönyvvel azonos feltételek alá esik. Egy ügyben egy kazetta alkalmazható, még akkor is, ha több azonosítási eljárást foganatosítanak. 2. számú melléklet a 22/2008. (OT 12.) ORFK utasításhoz Nyomozó hatóság Nyomozó szerv Ügyszám: JEGYZŐKÖNYV szagminta rögzítéséről Készült a Btk.... (...) bekezdésébe ütköző és a(z) (...) bekezdés...) pontja szerint minősülő... bűntett /vétség és más bűncselekmények* megalapozott* gyanúja miatt ismeretlen tettes*... (gyanúsított megnevezése)* ellen folyamatban lévő eljárásban... (az eljárási cselekmény helyének megjelölése) szám alatt, év... hó... napján... óra... perckor megtartott szagminta rögzítés alkalmával. JELEN VANNAK: A nyomozó hatóság részéről: Eljárásban résztvevők és jogállásuk: eljárás vezetője kutyavezető... A nyomozó hatóság hivatalból hatósági tanút alkalmaz.* A nyomozó hatóság eljáró tagja felhívja a gyanúsított* védő* érintett személy* figyelmét, hogy indítványukra az eljáró hatóság hatósági tanút alkalmaz, kivéve, ha ennek elháríthatatlan akadálya van, illetve az eljárási cselekmény során észrevételt, indítványt tehetnek, egyben a gyanúsítottat tájékoztatja egyéb büntetőeljárási jogairól és kötelezettségeiről.* A gyanúsított* védő* érintett személy* nyilatkozata: Hatósági tanú alkalmazását indítványozom* nem indítványozom*. A hatósági tanú* Neve:... Lakcíme:...

7 A nyomozó hatóság tagja a felkért hatósági tanút a Be (6) bekezdés alapján jogairól és kötelességeiről felvilágosítja, ismerteti szerepét és az eljárási cselekmény menetét, egyben közli, hogy a nyomozási cselekményre észrevételt tehet.* A hatósági tanú kérdésre közli, hogy az ügyben érdektelen* érdekelt a következők miatt*: A nyomozó hatóság tagja ismerteti a tanú(k)* szakértő(k)* jogait, kötelezettségeit.* A nyomozó hatóság elrendeli a szagrögzítés gyorsírással* kép- és/vagy hangfelvevővel* egyéb berendezéssel* történő rögzítését.* A jegyzőkönyvhöz mellékelve a... számú videofelvétel. A szagrögzítés lefolyása: A szagrögzítést végrehajtó bűnügyi technikus*, bűnügyi kutyavezető* a következő személyekről személyi szagmintát rögzít: 1. Név:.. (születési hely, idő:... anyja neve: ) A rögzített szagkonzerv száma:... Megjegyzés: Név:.. (születési hely, idő:... anyja neve: ) A rögzített szagkonzerv száma:... Megjegyzés: Név:.. (születési hely, idő:... anyja neve: ) A rögzített szagkonzerv száma:... Megjegyzés: Név:.. (születési hely, idő:... anyja neve: ) A rögzített szagkonzerv száma:... Megjegyzés: Név:.. (születési hely, idő:... anyja neve: ) A rögzített szagkonzerv száma:...

8 Megjegyzés:... A szagrögzítést végrehajtó bűnügyi technikus*, bűnügyi kutyavezető* a rögzített szagmintákat szagmentes konzerváló üvegbe helyezi, majd az üvegeket hitelesíti*, hitelesítteti*. A jelenlevő személyek nyilatkozata, észrevétele, indítványa: A hatóság eljáró tagja felhívja a tanú(k)* hatósági tanú* figyelmét, hogy kérelmére a megjelenésével felmerült költséget a külön jogszabályban meghatározott mértékben az eljáró hatóság megállapítja és megtéríti.* A tanú(k)* hatósági tanú* nyilatkozata a költségtérítési igényről:* A jegyzőkönyv lezárva, a szagrögzítés befejezve: év... hó... nap... óra... perc eljárás vezetője eljárásban résztvevők szagrögzítés végrehajtója hatósági tanú bűnügyi technikus* bűnügyi kutyavezető* * A nem kívánt rész törlendő! 3. számú melléklet a 22/2008. (OT 12.) ORFK utasításhoz Nyomozó hatóság Nyomozó szerv Ügyszám: JEGYZŐKÖNYV szagmaradvány rögzítéséről Készült a Btk.... (...) bekezdésébe ütköző és a(z) (...) bekezdés...) pontja szerint minősülő... bűntett /vétség és más bűncselekmények* megalapozott* gyanúja miatt ismeretlen tettes*... (gyanúsított megnevezése)* ellen folyamatban lévő eljárásban...

9 (az eljárási cselekmény helyének megjelölése) szám alatt, év.. hó... napján... óra... perckor megtartott szagmaradvány rögzítés alkalmával. JELEN VANNAK: A nyomozó hatóság részéről: Eljárásban résztvevők és jogállásuk: eljárás vezetője kutyavezető... A nyomozó hatóság hivatalból hatósági tanút alkalmaz.* A nyomozó hatóság eljáró tagja felhívja a gyanúsított* védő* érintett személy* figyelmét, hogy indítványukra az eljáró hatóság hatósági tanút alkalmaz, kivéve, ha ennek elháríthatatlan akadálya van, illetve az eljárási cselekmény során észrevételt, indítványt tehetnek, egyben a gyanúsítottat tájékoztatja egyéb büntetőeljárási jogairól és kötelezettségeiről.* A gyanúsított* védő* érintett személy* nyilatkozata: Hatósági tanú alkalmazását indítványozom* nem indítványozom*. A hatósági tanú* Neve: Lakcíme:... A nyomozó hatóság tagja a felkért hatósági tanút a Be (6) bekezdés alapján jogairól és kötelességeiről felvilágosítja, ismerteti szerepét és az eljárási cselekmény menetét, egyben közli, hogy a nyomozási cselekményre észrevételt tehet.* A hatósági tanú kérdésre közli, hogy az ügyben érdektelen* érdekelt a következők miatt*: A nyomozó hatóság tagja ismerteti a tanú(k)* szakértő(k)* jogait, kötelezettségeit.* A nyomozó hatóság elrendeli a szagrögzítés gyorsírással* kép- és/vagy hangfelvevővel* egyéb berendezéssel* történő rögzítését.* A jegyzőkönyvhöz mellékelve a... számú videofelvétel. A szagrögzítés lefolyása: A szagrögzítést végrehajtó bűnügyi technikus*, bűnügyi kutyavezető* a következő felületekről helyszíni szagmaradványt rögzít:

10 1. Tárgy felület megnevezése:... Valószínű időkiesés:... A rögzített szagkonzerv száma:... Megjegyzés: Tárgy felület megnevezése:... Valószínű időkiesés:... A rögzített szagkonzerv száma:... Megjegyzés: Tárgy felület megnevezése:... Valószínű időkiesés:... A rögzített szagkonzerv száma:... Megjegyzés: Tárgy felület megnevezése:... Valószínű időkiesés:... A rögzített szagkonzerv száma:... Megjegyzés: Tárgy felület megnevezése:... Valószínű időkiesés:... A rögzített szagkonzerv száma:... Megjegyzés:... A szagrögzítést végrehajtó bűnügyi technikus*, bűnügyi kutyavezető* a rögzített szagmaradványokat szagmentes konzerváló üvegbe helyezi, majd az üvegeket hitelesíti*, hitelesítteti*. A jelenlevő személyek nyilatkozata, észrevétele, indítványa: A hatóság eljáró tagja felhívja a tanú(k)* hatósági tanú* figyelmét, hogy kérelmére a megjelenésével felmerült költséget a külön jogszabályban meghatározott mértékben az eljáró hatóság megállapítja és megtéríti.* A tanú(k)* hatósági tanú* nyilatkozata a költségtérítési igényről:*

11 A jegyzőkönyv lezárva, a szagrögzítés befejezve: év... hó... nap... óra... perc eljárás vezetője eljárásban résztvevők szagrögzítés végrehajtója hatósági tanú bűnügyi technikus* bűnügyi kutyavezető* * A nem kívánt rész törlendő! 4. számú melléklet a 22/2008. (OT 12.) ORFK utasításhoz Nyomozó hatóság Nyomozó szerv Ügyszám: JEGYZŐKÖNYV szagazonosításról Készült a Btk.... (...) bekezdésébe ütköző és a(z) (..) bekezdés.. pontja szerint minősülő dolog... bűntett/vétség és más bűncselekmények* megalapozott* gyanúja miatt ismeretlen tettes*... (gyanúsított megnevezése)* ellen folyamatban, lévő eljárásban (az eljárási cselekmény helyének megjelölése) szám alatt, év... hó... napján... óra... perckor megtartott szagazonosítás alkalmával. JELEN VANNAK: A nyomozó hatóság részéről: Eljárásban résztvevők és jogállásuk: eljárás vezetője I. sz. kutyavezető... avatási nevű... avatási számú szagazonosító szolgálati kutya II. sz. kutyavezető... avatási nevű... avatási számú szagazonosító szolgálati kutya

12 A nyomozó hatóság hivatalból hatósági tanút alkalmaz.* A nyomozó hatóság eljáró tagja felhívja a gyanúsított* védő* figyelmét, hogy indítványukra az eljáró hatóság hatósági tanút alkalmaz, kivéve, ha ennek elháríthatatlan akadálya van, illetve az eljárási cselekmény során észrevételt, indítványt tehetnek, egyben a gyanúsítottat tájékoztatja egyéb büntetőeljárási jogairól és kötelezettségeiről.* A gyanúsított* védő* nyilatkozata: Hatósági tanú alkalmazását indítványozom* nem indítványozom*. A hatósági tanú* Neve:... Lakcíme:... A nyomozó hatóság tagja a felkért hatósági tanút a Be (6) bekezdés alapján jogairól és kötelességeiről felvilágosítja, ismerteti szerepét és az eljárási cselekmény menetét, egyben közli, hogy a nyomozási cselekményre észrevételt tehet.* A hatósági tanú kérdésre közli, hogy az ügyben érdektelen* érdekelt a következők miatt*: A nyomozó hatóság tagja ismerteti a tanú(k)* szakértő(k)* jogait, kötelezettségeit.* A nyomozó hatóság elrendeli a nyomozási cselekmény gyorsírással* kép- és/vagy hangfelvevővel* egyéb berendezéssel* történő rögzítését.* A jegyzőkönyvhöz mellékelve a... számú videofelvétel. A szagazonosítás célja annak megállapítása, hogy... mint nyomozó hatóság által az ügyben év... hó... napján...óra...perckor...tárgyról*,... személyről* rögzített nyilvántartási számú szagkonzerv - mint azonosító azonos személytől származik-e a... mint nyomozó hatóság által az ügyben év... hó... napján... óra... perckor... tárgyról*,... személyről* rögzített,... nyilvántartási számú mint azonosítandó szagkonzervvel. Az I. sz. kutyavezető kijelenti, hogy a szagazonosítást végrehajtó szolgálati kutya az azonosságot a következő módon jelzi: Az II. sz. kutyavezető kijelenti, hogy a szagazonosítást végrehajtó szolgálati kutya az azonosságot a következő módon jelzi: A szagazonosítás előkészítése A kutyavezető az azonosító szagot tartalmazó szagkonzervből egy darab textilt az indító edénybe helyez. A kutyavezető az azonosítandó szagot tartalmazó szagkonzervből egy darab textilt az egyes (1) számú üvegedénybe helyez. A zavaró, indifferens szagokat tartalmazó üvegedényekbe a következő szagkonzervekből 1-1 darab textilt helyez.

13 2 számú üveg... személy* tárgy*, rögzítve... év... hó... napján... óra... perckor 3 számú üveg... személy* tárgy*, rögzítve... év... hó... napján... óra... perckor 4 számú üveg... személy* tárgy*, rögzítve... év... hó... napján... óra... perckor 5 számú üveg... személy* tárgy*, rögzítve...év... hó... napján... óra... perckor 6 számú üveg... személy* tárgy*, rögzítve... év......hó... napján... óra... perckor A szagkonzervek hitelesítő címkéje sértetlen*, sérült*.. állapotú. A kutyavezető a kinyitott, de még további szagrögzítő textileket tartalmazó szagkonzerveket a jelenlévő személyek előtt haladéktalanul visszazárja és hitelesíti*, hitelesítteti*. A szagazonosítás leírása 1. indítás: Az I. sz. kutya a szagvételt követően a kihelyezett üvegedényeket végigszagolva az azonosítandó szagkonzervnél azonosságot jelez*, nem jelez*. Megjegyzés: indítás: Az I. sz. kutya a szagvételt követően a kihelyezett üvegedényeket végigszagolva az azonosítandó szagkonzervnél azonosságot jelez*, nem jelez*. Megjegyzés: indítás: Az I. sz. kutya a szagvételt követően a kihelyezett üvegedényeket végigszagolva az azonosítandó szagkonzervnél azonosságot jelez*, nem jelez*. Megjegyzés: indítás: A kihelyezett üvegedények sorrendje a következő Az I. sz. kutya a szagvételt követően a kihelyezett üvegedényeket végigszagolva az azonosítandó szagkonzervnél azonosságot jelez*, nem jelez*. Megjegyzés: indítás: Az I. sz. kutya a szagvételt követően a kihelyezett üvegedényeket végigszagolva az azonosítandó szagkonzervnél azonosságot jelez*, nem jelez*. Megjegyzés:... Az I. sz. szagazonosító szolgálati kutya az öt indításból... alkalommal azonos személytől származónak... alkalommal nem azonos személytől származónak jelezte az azonosító és az azonosítandó szagkonzervet. I.

14 1. indítás: A II. sz. kutya a szagvételt követően a kihelyezett üvegedényeket végigszagolva az azonosítandó szagkonzervnél azonosságot jelez*, nem jelez*. Megjegyzés: indítás: A II. sz. kutya a szagvételt követően a kihelyezett üvegedényeket végigszagolva az azonosítandó szagkonzervnél azonosságot jelez*, nem jelez*. Megjegyzés: indítás: A II. sz. kutya a szagvételt követően a kihelyezett üvegedényeket végigszagolva az azonosítandó szagkonzervnél azonosságot jelez*, nem jelez*. Megjegyzés: indítás: A II. sz. kutya a szagvételt követően a kihelyezett üvegedényeket végigszagolva az azonosítandó szagkonzervnél azonosságot jelez*, nem jelez*. Megjegyzés: indítás: A II. sz. kutya a szagvételt követően a kihelyezett üvegedényeket végigszagolva az azonosítandó szagkonzervnél azonosságot jelez*, nem jelez*. Megjegyzés:... II. A II. sz. szagazonosító szolgálati kutya az öt indításból... alkalommal azonos személytől származónak... alkalommal nem azonos személytől származónak jelezte az azonosító és az azonosítandó szagkonzervet. A jelenlevő személyek nyilatkozata, észrevétele, indítványa: A hatóság eljáró tagja felhívja a tanú* hatósági tanú* figyelmét, hogy kérelmére a megjelenésével felmerült költséget a külön jogszabályban meghatározott mértékben az eljáró hatóság megállapítja és megtéríti.* A tanú* hatósági tanú* nyilatkozata a költségtérítési igényről:*

15 A jegyzőkönyv lezárva, a szagazonosítás befejezve: év... hó... nap... óra... perc eljárás vezetője gyanúsított I. sz. kutya vezetője az eljárás egyéb résztvevői... II. sz. kutya vezetője... hatósági tanú * A nem kívánt rész törlendő! 5. számú melléklet a 22/2008. (OT 12.) ORFK utasításhoz

A szombathelyi Kutyamenhely Alapítvány BÉLYEGZŐ HASZNÁLATI SZABÁLYZATA

A szombathelyi Kutyamenhely Alapítvány BÉLYEGZŐ HASZNÁLATI SZABÁLYZATA A szombathelyi Kutyamenhely Alapítvány BÉLYEGZŐ HASZNÁLATI SZABÁLYZATA ( módosításokkal együtt, egységes szerkezetben) Utolsó módosítás dátuma: 2010. november 10. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.A szabályzat

Részletesebben

6/2015. (X.5.) OBH Elnöki ajánlás. Távközlési hálózat útján lefolytatott távmeghallgatásról és távtolmácsolásról a. civilisztikai eljárásokban

6/2015. (X.5.) OBH Elnöki ajánlás. Távközlési hálózat útján lefolytatott távmeghallgatásról és távtolmácsolásról a. civilisztikai eljárásokban ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE 1055 Budapest, Szalay utca 16. t. 06 1 354 4108 f. 06 1 332 6312 e. obh@obh.birosag.hu www.birosag.hu 6/2015. (X.5.) OBH Elnöki ajánlás Távközlési hálózat útján lefolytatott

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2002. február 27.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2002. február 27. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2002. február 27. 1) A használhatatlannak minősítés és egyéb fogalmak: Vagyontárgyak: minden

Részletesebben

Ellenőrzési és Karbantartási Terv

Ellenőrzési és Karbantartási Terv Ellenőrzési és Karbantartási Terv Üzemeltető (név, cím): Játszótér (név (ha van), cím): Játékeszköz lista: Megnevezés (azonosítás) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Gyártó (forgalmazó)

Részletesebben

ÁBTL - 4.2. - 50-10/23/1968 /1

ÁBTL - 4.2. - 50-10/23/1968 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM II. Főcsoportfőnökség Szám: 50-10/23/1968. SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! Sorsz.: 1 3 0 K s z : 1 4 7-1 0 5 / 6 8 BM. I I / I. CSOPORTFŐNÖK U T A S Í T Á S A Budapest, 1968. november hó 1-én.

Részletesebben

MÓDSZERTANI AJÁNLÁS 1 I. A POLGÁRŐR TÖRVÉNY ELŐÍRÁSAI

MÓDSZERTANI AJÁNLÁS 1 I. A POLGÁRŐR TÖRVÉNY ELŐÍRÁSAI MÓDSZERTANI AJÁNLÁS 1 AZ ÖNKORMÁNYZAT TERÜLETÉN A TÉRFIGYELŐ-RENDSZER MŰKÖDTETÉSÉBEN VALÓ POLGÁRŐRI KÖZREMŰKÖDÉSHEZ I. A POLGÁRŐR TÖRVÉNY ELŐÍRÁSAI A POLGÁRŐRSÉGRŐL ÉS A POLGÁRŐRI TEVÉKENYSÉG SZABÁLYAIRÓL

Részletesebben

Hatályos: 2011. május 26-tól

Hatályos: 2011. május 26-tól GYULA ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS FELESLEGES VAGYONTÁRGY HASZNOSÍTÁSI ÉS SELEJTEZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2011. május 26-tól A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Iroda

Részletesebben

bekezdés] vagy a vádemelés elhalasztását [Be. 222. (2) bekezdés] megelőzően kezdte meg.

bekezdés] vagy a vádemelés elhalasztását [Be. 222. (2) bekezdés] megelőzően kezdte meg. 42/2008. (XI. 14.) EüM-SZMM együttes rendelet a kábítószer-függőséget gyógyító kezelés, kábítószer-használatot kezelő más ellátás vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatás szabályairól A büntetőeljárásról

Részletesebben

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 11/2015. (X. 13.) önkormányzati rendelete

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 11/2015. (X. 13.) önkormányzati rendelete KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 11/2015. (X. 13.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2013.(X.4.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 10/2015. (X. 06.) önkormányzati rendelete

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 10/2015. (X. 06.) önkormányzati rendelete SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 10/2015. (X. 06.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 13/2013. (X. 1.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZABÁLYZATA A BÉLYEGZŐK ÉS PECSÉTEK BESZERZÉSÉRŐL, HASZNÁLATÁRÓL ÉS SELEJTEZÉSÉRŐL

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZABÁLYZATA A BÉLYEGZŐK ÉS PECSÉTEK BESZERZÉSÉRŐL, HASZNÁLATÁRÓL ÉS SELEJTEZÉSÉRŐL 1. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 32. függelék A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZABÁLYZATA A BÉLYEGZŐK ÉS PECSÉTEK BESZERZÉSÉRŐL,

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZABÁLYZATA A BÉLYEGZŐK ÉS PECSÉTEK BESZERZÉSÉRŐL, HASZNÁLATÁRÓL ÉS SELEJTEZÉSÉRŐL

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZABÁLYZATA A BÉLYEGZŐK ÉS PECSÉTEK BESZERZÉSÉRŐL, HASZNÁLATÁRÓL ÉS SELEJTEZÉSÉRŐL A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZABÁLYZATA A BÉLYEGZŐK ÉS PECSÉTEK BESZERZÉSÉRŐL, HASZNÁLATÁRÓL ÉS SELEJTEZÉSÉRŐL BUDAPEST 2003. május A Budapesti Műszaki Főiskola Szabályzata a bélyegzők és pecsétek beszerzéséről,

Részletesebben

30/2013. (VI. 28.) BM rendelet. a rendőrség katonai nyomozó hatóságairól és a bűncselekmények parancsnoki nyomozásáról. 1. A katonai nyomozó hatóságok

30/2013. (VI. 28.) BM rendelet. a rendőrség katonai nyomozó hatóságairól és a bűncselekmények parancsnoki nyomozásáról. 1. A katonai nyomozó hatóságok 30/2013. (VI. 28.) BM rendelet a rendőrség katonai nyomozó hatóságairól és a bűncselekmények parancsnoki nyomozásáról A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. (4) bekezdés b) pontjában kapott

Részletesebben

A RENDŐRSÉG GAZDASÁGVÉDELMI TEVÉKENYSÉGE

A RENDŐRSÉG GAZDASÁGVÉDELMI TEVÉKENYSÉGE A RENDŐRSÉG GAZDASÁGVÉDELMI TEVÉKENYSÉGE A rendőrség gazdaságvédelmi szervezete Országos Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Főigazgatóság Bűnügyi Főosztály Gazdaságvédelmi és Pénzhamisítás Megyei Rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. 1016 Budapest, Naphegy utca 19. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes 2014.08.01-től Jóváhagyta: Igazgatóság elnöke 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA... 3 2. A SZABÁLYZAT

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZABÁLYZATA BÉLYEGZŐK és PECSÉTEK BESZERZÉSÉRŐL, HASZNÁLATÁRÓL és SELEJTEZÉSÉRŐL

Az ÓBUDAI EGYETEM SZABÁLYZATA BÉLYEGZŐK és PECSÉTEK BESZERZÉSÉRŐL, HASZNÁLATÁRÓL és SELEJTEZÉSÉRŐL 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 32. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZABÁLYZATA BÉLYEGZŐK és PECSÉTEK BESZERZÉSÉRŐL, HASZNÁLATÁRÓL és

Részletesebben

A Kisteleki Általános Iskola székhelyén működtetett. elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata

A Kisteleki Általános Iskola székhelyén működtetett. elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata A Kisteleki Általános Iskola székhelyén működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata 1.) A kezelt adatok köre A Kisteleki Általános Iskola (továbbiakban: Iskola) székhelyén a Petőfi

Részletesebben

BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata

BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata Kecskemét, 2010. január 4. Módosítva: 2015. augusztus 13. A BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. az ügyfeleinek a BAG Hungary Biztosítási Alkusz

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI EGYETEM CÉGSZERŰ ALÁÍRÁS ÉS BÉLYEGZŐHASZNÁLAT, NYILVÁNTARTÁS SZABÁLYZAT

DUNAÚJVÁROSI EGYETEM CÉGSZERŰ ALÁÍRÁS ÉS BÉLYEGZŐHASZNÁLAT, NYILVÁNTARTÁS SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI EGYETEM CÉGSZERŰ ALÁÍRÁS ÉS BÉLYEGZŐHASZNÁLAT, NYILVÁNTARTÁS Dunaújváros 2016 1. kiadás 1. módosítás 2 (9). oldal Dunaújvárosi Egyetem Szenátusa által 51-2014/2015. (2015.02.10.) sz. határozatával

Részletesebben

D) SELEJTEZÉS NYOMTATVÁNYAI

D) SELEJTEZÉS NYOMTATVÁNYAI D) SELEJTEZÉS NYOMTATVÁNYAI Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök selejtezési jegyzőkönyve 2. Selejtezett immateriális javak (szellemi termékek),

Részletesebben

Az Életfa Általános és Alapfokú Művészeti Iskola székhelyén működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata

Az Életfa Általános és Alapfokú Művészeti Iskola székhelyén működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata Az Életfa Általános és Alapfokú Művészeti Iskola székhelyén működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata 1.) A kezelt adatok köre Az Életfa Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre gépjárművel történő behajtás engedélyezésének

Részletesebben

A Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola székhelyén működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata

A Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola székhelyén működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata A Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola székhelyén működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata 1.) A kezelt adatok köre A Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola (továbbiakban:

Részletesebben

Eszközök selejtezési, hasznosítási szabályzata

Eszközök selejtezési, hasznosítási szabályzata ... (társaság neve)... (adószám) Eszközök selejtezési, hasznosítási szabályzata Érvényes:...-tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. Társaság bemutatása...3 2. A Selejtezési szabályzat célja...4 3.

Részletesebben

VIN-FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

VIN-FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT VIN-FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályba léptette: 1/2010. sz. Vezérigazgatói Utasítás Hatályba lépés dátuma: 2010. január 05. Érvényes: Visszavonásig A Társaság Panaszkezelési Szabályzatában

Részletesebben

Az 54 861 01 OKJ számú Rendőr tiszthelyettes (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (kivonat)

Az 54 861 01 OKJ számú Rendőr tiszthelyettes (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (kivonat) Az 54 861 01 OKJ számú Rendőr tiszthelyettes (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (kivonat) 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés

Részletesebben

FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA

FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA A Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezet költségvetési

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR SZOLGÁLATVEZETŐI SZABÁLYZATA

AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR SZOLGÁLATVEZETŐI SZABÁLYZATA AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR SZOLGÁLATVEZETŐI SZABÁLYZATA Jelen szabályzat az Országos Széchényi Könyvtárban az általános heti hivatalos munkaidőn kívül ellátott nyilvános könyvtári szolgálat irányításával

Részletesebben

A BorsodChem Csoport Etikai Vonal Szabályzata. 2009. június

A BorsodChem Csoport Etikai Vonal Szabályzata. 2009. június A BorsodChem Csoport Etikai Vonal Szabályzata 2009. június 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA Az Etikai Vonal működésének részletes leírása, a felelősség és hatáskörök egyértelmű rögzítése, a bejelentett panaszok

Részletesebben

MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt.

MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt. Panaszkezelési szabályzat A Magyar Nemzeti Bank elnökének 28/2014. (VII.23.) MNB rendelete (a pénzügyi szervezetek panaszkezelésére vonatkozó szabályokról) szerint előírt kötelező szabályokkal egységes

Részletesebben

Tárcrv : Tájékoztatás nyomozás megszüntetéséről

Tárcrv : Tájékoztatás nyomozás megszüntetéséről Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Z/JZ/M/2J009. Budapest, MMAz BUDAPEST FŐVÁROS X. kerület KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE ^ ^ ^ ^ ^ j / Tárcrv : Tájékoztatás

Részletesebben

Az OTP Ingatlanlízing Zrt. Panaszkezelési Szabályzata

Az OTP Ingatlanlízing Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Az OTP Ingatlanlízing Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Az OTP Ingatlanlízing Zrt. befogad, nyilvántartásba vesz és kivizsgál minden, a termékeivel vagy a szolgáltatásaival kapcsolatban felmerült panaszt

Részletesebben

12/2009. (OT 7.) ORFK utasítás. a Kriminalisztikai Archiváló Rendszer üzembeállításával és működtetésével kapcsolatos egyes feladatokról

12/2009. (OT 7.) ORFK utasítás. a Kriminalisztikai Archiváló Rendszer üzembeállításával és működtetésével kapcsolatos egyes feladatokról 12/2009. (OT 7.) ORFK utasítás a Kriminalisztikai Archiváló Rendszer üzembeállításával és működtetésével kapcsolatos egyes feladatokról Szám: 12/2009. TÜK A Kriminalisztikai Archiváló Rendszer üzembeállításával

Részletesebben

I. fejezet A rendelet hatálya és általános szabályok

I. fejezet A rendelet hatálya és általános szabályok Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2005.(X.31.) számú rendelete a helyi önkormányzat címer, zászló és pecsét használatának rendjéről. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

2003.11.27. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 312. A BIZOTTSÁG HATÁROZATA. (2003. november 26.)

2003.11.27. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 312. A BIZOTTSÁG HATÁROZATA. (2003. november 26.) 003..7. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 3. A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (003. november 6.) a kutyák, macskák és görények Közösségen belüli mozgásához való útlevélminta létrehozásáról (az értesítés a C(003)

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 17/1993. (V.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 17/1993. (V.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 17/1993. (V.1.) számú r e n d e l e t e a 20/1992. (VII.1.) sz. az önkormányzat jelképeinek meghatározásáról szóló rendelet kiegészítéséről, és Nyíregyháza város

Részletesebben

E) SELEJTEZÉS NYOMTATVÁNYAI

E) SELEJTEZÉS NYOMTATVÁNYAI E) SELEJTEZÉS NYOMTATVÁNYAI Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök selejtezési jegyzőkönyve 2. Selejtezett immateriális javak (szellemi termékek),

Részletesebben

A veszélyes közúti baleseteinek vizsgálata, a helyszínel kriminalisztikai aspektusai

A veszélyes közúti baleseteinek vizsgálata, a helyszínel kriminalisztikai aspektusai A veszélyes lyesárú-szállítás közúti baleseteinek vizsgálata, a helyszínel nelés s gyakorlata és kriminalisztikai aspektusai Készítette: Csatai Tamás r. százados ORFK DOK főtanár, BTE alelnök Jogszerűés

Részletesebben

Kisköre Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 712001.(VIII. 27.) rendelete

Kisköre Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 712001.(VIII. 27.) rendelete Kisköre Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 712001.(VIII. 27.) rendelete A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.)

Részletesebben

AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT

AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT 2015. A közösségi szolgálatra vonatkozó jogszabályok Nkt. 4. (15) közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének

Részletesebben

TÖRVÉNYESSÉGE ÉS A BIZONYÍTÉKOK ÉRTÉKELÉSE. A bizonyítás tárgya

TÖRVÉNYESSÉGE ÉS A BIZONYÍTÉKOK ÉRTÉKELÉSE. A bizonyítás tárgya végrehajtás szervezete továbbítja, a 20/2009. (VI. 19.) IRM rendeletben foglaltak szerint. Az első két nyilvántartás közvetlen felhasználói a büntetőeljárásban közreműködő szervek, a harmadik adatbázisnak

Részletesebben

SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA A Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola iratkezelési szabályzata tartalmazza az intézményi adatkezelés és továbbítás rendjének

Részletesebben

A bizonyítás. Az eljárás nem szükségképpeni része.

A bizonyítás. Az eljárás nem szükségképpeni része. A bizonyítás A bizonyítás fogalma A bizonyítási eljárás (vagy bizonyítás) - a hivatalbóli eljárás alapelvén nyugvó, - a hatóság az ügyfelek és az eljárás más résztvevői közreműködésével zajló eljárási

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2012/3. szám Budapest, 2012. február 09.

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2012/3. szám Budapest, 2012. február 09. 2012/3. szám Budapest, 2012. február 09. Szám: 6024/2012. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 1/2012. (II. 02.) ORFK utasítás a turisztikai

Részletesebben

NYILATKOZAT a baleset (sérülés) körülményeiről

NYILATKOZAT a baleset (sérülés) körülményeiről Egészségbiztosító:. címe:..... Társadalombiztosítási kifizetőhely:..... címe:.... Hivatkozási szám:... Felhívjuk a figyelmét, hogy a év.. hó nap történt balesetével (sérülésével) kapcsolatban a 217/1997.

Részletesebben

3. számú melléklet Felvételi szabályzat

3. számú melléklet Felvételi szabályzat 3. számú melléklet Felvételi szabályzat 1. AZ ELLÁTÁSRA JOGOSULTAK KÖRE 1.1. A Lenvirág Bölcsőde Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezőknek 20 hetestől

Részletesebben

ELŐTERJES ZTÉS. Előadó: Mező József jegyző Előkészítette: Dr. Varga Csaba Véleményezte: Ügyrendi és Szociális Bizottság

ELŐTERJES ZTÉS. Előadó: Mező József jegyző Előkészítette: Dr. Varga Csaba Véleményezte: Ügyrendi és Szociális Bizottság ELŐTERJES ZTÉS Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-án tartandó ülésének, 2. számú Előterjesztés a közterületi térfigyelő rendszer működtetéséről szóló rendelet megalkotásáról

Részletesebben

K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015. (V.27.) önkormányzati határozatából. K.m.f.

K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015. (V.27.) önkormányzati határozatából. K.m.f. K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015. (V.27.) önkormányzati határozatából a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az önkormányzati hatósági ügyekben, az

Részletesebben

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a munkabiztonsági szakértői tevékenységről A Kormány a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (2) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Adószám: 14283624-2-02 Cégbíróság: Baranya Megyei Bíróság Cégjegyzékszám: Cg.02-10-060357 CORRIGIA Pénzügyi Szolgáltató Zrt. 7630 Pécs, Bor u. 67. Panaszkezelési Szabályzat Hatályos: 2011. december 1.

Részletesebben

Előadó Zsákai Lajos tű. alez. Hatósági osztályvezető Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Előadó Zsákai Lajos tű. alez. Hatósági osztályvezető Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Ma Előadó Zsákai Lajos tű. alez. Hatósági osztályvezető Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Vonatkozó előírások I. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni

Részletesebben

S Z A B Á L Y Z A T A

S Z A B Á L Y Z A T A 28/2005. (IV. 28.) ET. A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A A BETEGAZONOSÍTÓ RENDSZER HASZNÁLATÁRÓL BUDAPEST 2005 I. FEJEZET A SZABÁLYZAT CÉLJA 1. (1) A szabályzat célja a betegellátás biztonságának

Részletesebben

BEUGRÓ KÉRDÉSEK BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOG I. TÁRGYBÓL NAPPALI TAGOZATOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 1. Határozza meg a büntetőeljárás, illetve a büntető eljárásjog

BEUGRÓ KÉRDÉSEK BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOG I. TÁRGYBÓL NAPPALI TAGOZATOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 1. Határozza meg a büntetőeljárás, illetve a büntető eljárásjog BEUGRÓ KÉRDÉSEK BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOG I. TÁRGYBÓL NAPPALI TAGOZATOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 1. Határozza meg a büntetőeljárás, illetve a büntető eljárásjog fogalmát egy-egy mondatban! 2. Határozza meg az alábbi

Részletesebben

A honvédelmi miniszter.../2007. ( ) HM. r e n d e l e t e

A honvédelmi miniszter.../2007. ( ) HM. r e n d e l e t e A honvédelmi miniszter.../2007. ( ) HM r e n d e l e t e a katonai szolgálati viszony méltatlanság címén történő megszüntetésének eljárási szabályairól A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú

Részletesebben

TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT.

TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. Oldalszám: 1 - Retail\Panaszkezelési szabályzat TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. gondozásért felel: Ügyvezető igazgatója Hatályos: 2013.01.02-től Procedures\01 Hatályos - Operative\Vevőfinanszírozás

Részletesebben

Ingatlan-nyilvántartási kérelem I.

Ingatlan-nyilvántartási kérelem I. Ingatlan-nyilvántartási kérelem I. IKTATÓ BÉLYEGZŐ HELYE A vékony vonallal bekeretezett rovatokat a kérelmező vagy a nevében eljáró képviselő tölti ki. A kérelem kitöltésével kapcsolatban a kérelmező/

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA. Rektor. BMF-RH-1475/08. Budapest, 2008. június 3.

BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA. Rektor. BMF-RH-1475/08. Budapest, 2008. június 3. BMF-RH-1475/08. Budapest, 2008. június 3. 3/2008. i Utasítás a vagyonnyilatkozat átadása, nyilvántartása, a vagyonnyilatkozatban foglalt személyes adatok védelme, valamint a vagyongyarapodási vizsgálat

Részletesebben

../2006. (. ) BM rendelet

../2006. (. ) BM rendelet ../2006. (. ) BM rendelet a belügyminiszter ágazati irányítása alá tartozó igazságügyi szakértői szakterületeken az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú

Részletesebben

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT 2015. október 1 Az Eszköz Bérbeadási Szabályzat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mérnöki Kamara (székhely: 4400 Nyíregyháza, Kálvin

Részletesebben

1. Neve:... neme:... születési neve:... anyja születési neve:... születési helye:...ideje:... év...hó...nap. állampolgársága:... családi állapota:...

1. Neve:... neme:... születési neve:... anyja születési neve:... születési helye:...ideje:... év...hó...nap. állampolgársága:... családi állapota:... Beérkezés időpontja: 2015/2 Szám: JELENTKEZÉSI LAP RENDŐR SZAKKÉPESÍTÉS megszerzésére irányuló képzésre A jelentkezési lapot az érvényes okmányok alapján, olvashatóan, nyomtatott nagybetűvel, írógéppel

Részletesebben

ADATLAP 1 a külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez

ADATLAP 1 a külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez ADATLAP 1 a külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez I. Kérelem Alulírott anya apa meghatalmazottként eljáró (neve) kérem külföldön történt születésnek hazai anyakönyvezését. II. A gyermek/ anyakönyvezendő

Részletesebben

Magánnyugdíjpénztár nyilvántartásból való törlése iránti kérelem

Magánnyugdíjpénztár nyilvántartásból való törlése iránti kérelem A - A beküldő és a szervezet adatai Ügyszám:.. / P k Beküldő adatai: Elektronikus beküldés esetén a Beküldő az a személy, akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül. Születési név Anyja

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján

Részletesebben

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről 113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről Az egészségügyi ellátási kötelezettségről és a területi finanszírozási normatívákról szóló 1996.

Részletesebben

Gomba Község Önkormányzatának a közterületi térfigyelő rendszer adatvédelmi, adatbiztonsági, üzemeltetési és kezelési szabályzata

Gomba Község Önkormányzatának a közterületi térfigyelő rendszer adatvédelmi, adatbiztonsági, üzemeltetési és kezelési szabályzata Gomba Község Önkormányzatának a közterületi térfigyelő rendszer adatvédelmi, adatbiztonsági, üzemeltetési és kezelési szabályzata A közterületi térfigyelő rendszer fogalma: A közterületi térfigyelő rendszer

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉHEZ ÉS A ZÁZÓVIZSGÁRA VALÓ FELKÉSZÜLÉSHEZ 1. A SZAKDOLGOZATTAL KAPCSOLATOS FORMAI ÉS TARTALMI ELŐÍRÁSOK

ÚTMUTATÓ A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉHEZ ÉS A ZÁZÓVIZSGÁRA VALÓ FELKÉSZÜLÉSHEZ 1. A SZAKDOLGOZATTAL KAPCSOLATOS FORMAI ÉS TARTALMI ELŐÍRÁSOK ÚTMUTATÓ A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉHEZ ÉS A ZÁZÓVIZSGÁRA VALÓ FELKÉSZÜLÉSHEZ 1. A SZAKDOLGOZATTAL KAPCSOLATOS FORMAI ÉS TARTALMI ELŐÍRÁSOK A szakdolgozat szokásos terjedelme 40-60 A/4-es gépelt oldal. Az

Részletesebben

MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK A szexuális erőszakkal foglalkozó szakemberek számára. Hogyan bánjunk a szexuális erőszak áldozataival. Betlen Anna-Pap Enikő

MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK A szexuális erőszakkal foglalkozó szakemberek számára. Hogyan bánjunk a szexuális erőszak áldozataival. Betlen Anna-Pap Enikő MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK A szexuális erőszakkal foglalkozó szakemberek számára Hogyan bánjunk a szexuális erőszak áldozataival Betlen Anna-Pap Enikő Húsz éve dolgozom bíróként, de az igazat megvallva én magam

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat

Panaszkezelési szabályzat ARGENTUM HOLDING ZRT. Panaszkezelési szabályzat Az ügyfelek panaszainak bejelentéséről, kezeléséről, nyilvántartásától Elfogadva az Alapító /2014 (.). határozatával 2014.01.01. Lucsik János Elnök-vezérigazgató

Részletesebben

A belügyminiszter. BM rendelete

A belügyminiszter. BM rendelete Tervezet! A belügyminiszter /2015. ( ) BM rendelete a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szervek szolgálati jelvényeinek rendszeresítésével, valamint az ilyen szerveknél szolgálati jogviszonyban

Részletesebben

A KLASSIS Z Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata. Közzétéve: 2013. december 12.

A KLASSIS Z Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata. Közzétéve: 2013. december 12. A KLASSIS Z Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata Közzétéve: 2013. december 12. 1 Szeretnénk megköszönni, hogy ügyfelünkként megtisztelt minket bizalmával. Fontosnak tartjuk, hogy szolgáltatásainkat

Részletesebben

14/2013. (IV. 15.) ORFK utasítás. a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésének eljárási szabályairól I.

14/2013. (IV. 15.) ORFK utasítás. a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésének eljárási szabályairól I. 14/2013. (IV. 15.) ORFK utasítás a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésének eljárási szabályairól Szám: 14/2013. A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésével

Részletesebben

Az iskolai rendszeren kívüli rendőr szakképzésben való részvétel feltételei

Az iskolai rendszeren kívüli rendőr szakképzésben való részvétel feltételei Az iskolai rendszeren kívüli rendőr szakképzés célja Az iskolarendszeren kívüli rendőr szakképzés célja, hogy a rendőrség középfokú szakképesítéshez kötött beosztásaiba előírt szakképzettség megszerzését

Részletesebben

: Az Ör. 7. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép. : Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. A rendelet kihirdetve:

: Az Ör. 7. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép. : Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. A rendelet kihirdetve: Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2008.(I. 31.) rendelete A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2007.(III.29.) rendelet módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG. Főigazgató. 10/2011. sz. OKTVF Főigazgatói Utasítás

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG. Főigazgató. 10/2011. sz. OKTVF Főigazgatói Utasítás ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG Főigazgató 10/2011. sz. OKTVF Főigazgatói Utasítás az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség Konzultációs

Részletesebben

33. szám 124. évfolyam 2009. november 20. TARTALOM. 3/2009. (XI. 20. MÁV Ért. 33.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

33. szám 124. évfolyam 2009. november 20. TARTALOM. 3/2009. (XI. 20. MÁV Ért. 33.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói 33. szám 124. évfolyam 2009. november 20. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 2/2009. (XI. 20. MÁV Ért. 33.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a A

Részletesebben

TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT.

TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. Oldalszám: 1 - Retail\Panaszkezelési szabályzat TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. gondozásért felel: Ügyvezető igazgatója Hatályos: 2014.08.01-től Procedures\01 Hatályos - Operative\Vevőfinanszírozás

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem látogatás céljából

Tartózkodási engedély kérelem látogatás céljából Tartózkodási kérelem látogatás céljából Kérelmet átvevő hatóság: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási kiadása első alkalommal beutazás helye: Arcfénykép beutazás

Részletesebben

7/2012. (IV. 21.) ORFK utasítás. a polgári célú pirotechnikai tevékenységekkel kapcsolatos rendőrhatósági feladatokról I. FEJEZET

7/2012. (IV. 21.) ORFK utasítás. a polgári célú pirotechnikai tevékenységekkel kapcsolatos rendőrhatósági feladatokról I. FEJEZET 7/2012. (IV. 21.) ORFK utasítás a polgári célú pirotechnikai tevékenységekkel kapcsolatos rendőrhatósági feladatokról Szám: 7/2012. A lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 18/A-18/E.

Részletesebben

SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA FELESLEGESSÉ VÁLT VAGYONTÁRGYAK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA (továbbiakban: Selejtezési Szabályzat) A Szent Imre Katolikus Általános Iskola felesleges vagyontárgyainak hasznosításával

Részletesebben

Jogalkalmazói együttműködés a szerzői jogsértésekhez kapcsolódó büntető eljárásokban. Előadó: Dr. Szilágyi Roland

Jogalkalmazói együttműködés a szerzői jogsértésekhez kapcsolódó büntető eljárásokban. Előadó: Dr. Szilágyi Roland Jogalkalmazói együttműködés a szerzői jogsértésekhez kapcsolódó büntető eljárásokban. Előadó: Dr. Szilágyi Roland Országos Parancsnokság Jövedéki Igazgatóság Rendészeti Főosztály Felderítés-felügyeleti

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem egyéb célból

Tartózkodási engedély kérelem egyéb célból Tartózkodási engedély kérelem egyéb célból _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Kérelmet átvevő hatóság: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal beutazás helye: Arcfénykép

Részletesebben

A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Verzió: Készítette: Hatályba lépés napja: v1 Sajti László szervezeti igazgató 2014. január 02. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.1. A Szabályzat célja Jelen

Részletesebben

Krimináltechnika. Módszertani segédlet a pályaorientált középiskolai rendészeti képzés oktatóinak. Készítette: Bárány Zoltán r.

Krimináltechnika. Módszertani segédlet a pályaorientált középiskolai rendészeti képzés oktatóinak. Készítette: Bárány Zoltán r. Krimináltechnika Módszertani segédlet a pályaorientált középiskolai rendészeti képzés oktatóinak Készítette: Bárány Zoltán r. alezredes Javaslatok az oktatáshoz, kooperatív tanulási módszerek alkalmazása

Részletesebben

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 2012. évi XXX. törvény

Részletesebben

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata Kelt: Budapest, 2006.november 16. 2 Az Alapítvány adatai: Az Alapítvány cégneve: Alkalmazott Tudományért

Részletesebben

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. (VIII. 1.) önkormányzati rendelete a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Az L.M.N. Bróker Kft. panaszkezelési szabályzata

Az L.M.N. Bróker Kft. panaszkezelési szabályzata Az L.M.N. Bróker Kft. panaszkezelési szabályzata Jelen panaszkezelési szabályzat (a továbbiakban szabályzat ) a pénzügyi vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár tájékoztatója az élő donor szerv-, illetve szövetadományozásával kapcsolatos költségek megtérítéséről

Országos Egészségbiztosítási Pénztár tájékoztatója az élő donor szerv-, illetve szövetadományozásával kapcsolatos költségek megtérítéséről Országos Egészségbiztosítási Pénztár tájékoztatója az élő donor szerv-, illetve szövetadományozásával kapcsolatos költségek megtérítéséről Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 207. -ának (2)

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 1 TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT E L Ő S Z Ó A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény, valamint a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII.6.)

Részletesebben

A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 228/2009. (X. 16.) Kormányrendelet 3. (1) (2) bekezdések alapján

A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 228/2009. (X. 16.) Kormányrendelet 3. (1) (2) bekezdések alapján Illetékbélyeg helye 3.000,- Ft (az illetékbélyeget ide kell felragasztani) BIRTOKVÉDELMI KÉRELEM A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 228/2009. (X. 16.) Kormányrendelet 3. (1) (2)

Részletesebben

UL Tanúsítási Kézikönyv - ULKK / MRSZ - Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség

UL Tanúsítási Kézikönyv - ULKK / MRSZ - Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség A.4. Felelősségek az MRSZ - Motoros Könnyű repülő Sport Szövetség MKSSZ Légi alkalmasság Tanúsítás folyamatában: A.4.1. Felelősségek a SES A1 és az UL A2 területek Légi alkalmasság felülvizsgáló folyamatában:

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT MISKOLC BÉLYEGZŐ NYILVÁNTARTÁS ÉS BÉLYEGZŐKEZELÉSI SZABÁLYZAT

SZÉCHENYI ISTVÁN TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT MISKOLC BÉLYEGZŐ NYILVÁNTARTÁS ÉS BÉLYEGZŐKEZELÉSI SZABÁLYZAT Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20. www.szechenyitiszk.eu, info@szechenyitiszk.eu SZÉCHENYI ISTVÁN

Részletesebben

2013. május 1-től hatályba lépő változások:

2013. május 1-től hatályba lépő változások: Tisztelt Partnerük! A 3/2013. (II. 15.) NGM rendelet 71. (4) szerint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által 2013. március 19-ig kiadott szervizengedélyek, műszerészi igazolványok és plombanyomók 2013. április

Részletesebben

Az igazságügyi informatikai szakértés modellezése. Illési Zsolt illesi.zsolt@proteus.hu

Az igazságügyi informatikai szakértés modellezése. Illési Zsolt illesi.zsolt@proteus.hu Az igazságügyi informatikai szakértés modellezése Illési Zsolt illesi.zsolt@proteus.hu Témák Az igazságügyi szakértői módszertani levelek és a szakértés minősége Az igazságügyi informatikai szakértés modellezése

Részletesebben

2. számú melléklet a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelethez. Szabályzat a veszélyes hulladékok belföldi szállításáról

2. számú melléklet a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelethez. Szabályzat a veszélyes hulladékok belföldi szállításáról 2 számú melléklet a 98/2001 (VI 15) Korm rendelethez Szabályzat a veszélyes hulladékok belföldi szállításáról 1 Általános előírások 11 Az ország területén történő hulladékmozgások követésére a veszélyeshulladék-forgalomban

Részletesebben

Tengelic Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA - 2007 -

Tengelic Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA - 2007 - Tengelic Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA - 2007-1 A polgárok személyes adatainak védelme érdekében az 1992. évi LXVI. Tv. 30.. /1/ bekezdése alapján az alábbi (a

Részletesebben

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. A környezeti minták vételével foglalkozó szervezetek NAR-19-IV. 1. kiadás. 2001.

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. A környezeti minták vételével foglalkozó szervezetek NAR-19-IV. 1. kiadás. 2001. NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer A környezeti minták vételével foglalkozó szervezetek akkreditálása NAR-19-IV 1. kiadás 2001. március 1. Bevezetés A környezeti minták vételével

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT MISKOLC KULCS-NYILVÁNTARTÁS ÉS KULCSKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZÉCHENYI ISTVÁN TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT MISKOLC KULCS-NYILVÁNTARTÁS ÉS KULCSKEZELÉSI SZABÁLYZATA Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20. www.szechenyitiszk.eu, info@szechenyitiszk.eu SZÉCHENYI ISTVÁN

Részletesebben