FHB Go Online Játékszabályzat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FHB Go Online Játékszabályzat"

Átírás

1 FHB Go Online Játékszabályzat 1. A Játék időtartama február 01. napjának órájától március 31. napjának óráig. 2. A Játék szervezője FHB Bank Zrt Budapest, Üllői út Nyeremények 1. helyezett 1 db Ft értékű ALDI vásárlási utalvány 2. helyezett 1 db Ft értékű ALDI vásárlási utalvány 3. helyezett 1 db Ft értékű ALDI vásárlási utalvány 4. helyezett 1 db Ft értékű ALDI vásárlási utalvány 5. helyezett 1 db Ft értékű ALDI vásárlási utalvány 6. helyezett 1 db Ft értékű FHB Nyereménybetét 7. helyezett 1 db Ft értékű FHB Nyereménybetét 8. helyezett 1 db Ft értékű FHB Nyereménybetét 9. helyezett 1 db Ft értékű FHB Nyereménybetét 10. helyezett 1 db Ft értékű FHB Nyereménybetét

2 4. A részvétel feltételei A Játékban részt vesz az a természetes személy, aki a Játékban való részvételről nem mond le, és aki FHB Bank Zrt.-nél vezetett Lakossági folyószámla tulajdonosa (Számlatulajdonos), valamint lakossági folyószámlája terhére, illetve javára ő, vagy a számla társtulajdonosa vagy rendelkezője(i) által - a Játékszabályzat 1. pontjában meghatározott időtartama alatt - az FHB rendszerében a következő pénzügyi tranzakciók közül legalább 1 darab sikeresen végrehajtásra kerül: minimum Ft értékű sikeres eseti (forint) átutalási megbízás, vagy sikeres sárgacsekk befizetés tranzakció, vagy sikeres mobilegyenleg feltöltés, vagy sikeres csoportos beszedési megbízás megadás (és ez alapján a Jogosult sikeresen beszed), vagy sikeres autópálya-matrica vásárlás, sikeres Díjnet szolgáltatás regisztráció, és ehhez kapcsolódón legalább egy Díjnet szolgáltatáson keresztül történő számlafizetés teljesülése. Megtörténtnek az a megbízás minősül, amelyet a Sikeres tranzakció rendszerüzenettel igazol vissza. A megbízás a Játékban abban a hónapban kerül figyelembe vételre, amikor a megbízás teljesült, illetve az a tranzakció számít megtörténtnek a Játékban, amelyre vonatkozó megbízás a Játék időtartama alatt került megadásra, és a Játék időtartama alatt a Sikeres tranzakció rendszerüzenettel igazolja vissza. Csoportos beszedési megbízás esetén a felhatalmazást a Játék időtartama alatt kell megadni, és kizárólag a Játék időtartama alatt, abban a hónapban kerül figyelembevételre, amelyikben arra tekintettel történt sikeres beszedés. A Játék indulásakor az FHB Banknál szolgáltatással rendelkező ügyfélnek Postaláda üzenet formájában megküldésre kerül a tájékoztatás jelen Játékról. A Postaláda üzenetben az Ügyfélnek díjmentesen lehetősége van leiratkozni a Játékról. A részvétel lemondására a Bank a Go Online Játék internetes honlapján is lehetőséget biztosít. A leiratkozási felület a következő oldalon érhető el: https://www.fhb.hu/maganszemelyek/elektronikus-szolgaltatas/netbank_/kampany-leiratkozas 5. A Játékos Az FHB Bank Zrt.-nél Lakossági bankszámlával rendelkező Számlatulajdonos (közös tulajdonú bankszámlák esetében az a bankszámla tulajdonos (társ), akinek az ügyfélazonosító számára a bankszámla megnyitásra került). Az adott bankszámlán lebonyolított tranzakciók a Számlatulajdonos nyerési lehetőségét teremtik meg függetlenül attól, hogy az adott tranzakciót a Számlatulajdonos, a Számla Társtulajdonosa, vagy a bankszámla felett rendelkező személy kezdeményezi. A Játékban, mint Játékos nem vehetnek részt az FHB Bankcsoport alkalmazottai és azok Ptk (b) bekezdése szerinti közeli hozzátartozói. 6. Nyeremény megszerzésének feltételei és a nyerési esély növelése

3 A nyeremény megszerzésének alapfeltétele, jelen Játékszabályzat 4. pontja szerinti feltételek 1. pontban meghatározott időtartamon belüli teljesítése/ teljesülése. Valamennyi, az FHB rendszerben sikeresen végrehajtott, a 4. pontban megjelölt tranzakcióért 1 pontot kap a Játékos. A Játékosok nyerési esélyeit minden tranzakció további 1 ponttal növeli, az alábbi kedvezményes időszakok kivételével. Kedvezményes időszakok: február 01. napjának 00:00 órájától február 28. napjának 24:00 óráig minden, minimum Ft értékű sikeres eseti (forint) átutalási megbízásért 1 pont helyett 50 pontot kap a Játékos március 01. napjának 00:00 órájától március 31. napjának 24:00 óráig minden sikeres csoportos beszedési megbízás megadásért 1 pont helyett 50 pontot kap a Játékos. 7. Nyertes kiválasztása A Játék Nyertese az a Játékos, aki (Fő)számlatulajdonosa annak a bankszámlának, amelyen a Játék időtartama alatt a legtöbb pont gyűlt össze. A további helyezetteket az általuk gyűjtött pont mennyisége szerinti sorrendben állapítja meg a Bank (a 2. legtöbb pontot gyűjtő a 2. helyezett, a 3. legtöbb pontot gyűjtő a 3. helyezett, és így tovább). Azonos pontszám esetén az a Játékos jogosult a nyereményre, aki a 4. pontban meghatározott tranzakciókat időben hamarabb bonyolította le, így az érte járó pontszámot is hamarabb gyűjtötte össze. 8. Eredmény megállapítás és eredményhirdetés Az eredmény megállapítása április 15. napján történik, a Játék szervezőjének a Játékszabályzat 2. pontjában meghatározott székhelyén, a jelen Játékszabályzat 6-8. pontjában foglaltak szerint. Az eredmény megállapítását és kihirdetését 3 tagú Banki Bizottság végzi, a banki rendszerek március 31. napjának 24:00 órai állapota alapján. Az eredmény megállapításáról a Bizottság jegyzőkönyvet készít, majd a jelen Játékszabályzat 9. pontja szerint értesíti a Nyerteseket. 9. A Nyertes értesítése A Nyertest az FHB Bank Zrt. telefon, annak sikertelensége esetén, legkésőbb május 9. napjáig postára adott, tértivevényes postai levélútján értesíti. A Nyerteseknek, postai értesítés esetén, az értesítés kézhezvételét követő 10 munkanapon belül (legkésőbb május 30. napjáig) jelentkezniük kell az FHB Telebank, a hét minden napján 0-24 óráig hívható telefonszámán, vagy bármely FHB Bankfiókban. A Nyeremény tekintetében 10 fő úgynevezett Tartaléknyertes kerül kijelölésre, akik a Nyertesek helyére lépnek, amennyiben az eredeti Nyertes(ek) nem felel(nek) meg a részvétel 4. pont szerinti feltételeinek vagy amennyiben az eredeti Nyertesek bármelyikével szemben

4 kizáró ok merül fel, illetve ha a Nyertesek bármelyike Nyereményének átvételéről lemond, vagy a Nyertesek nem jelentkeznek a megadott határidőig (2014. május 30. napjáig). Amennyiben a Tartaléknyertesek nem felel(nek) meg a részvétel 4. pont szerinti feltételeinek, vagy amennyiben az Tartaléknyertesek bármelyikével szemben kizáró ok merül fel, illetve ha a Tartaléknyertesek bármelyike Nyereményének átvételéről lemond, vagy a Tartaléknyertesek nem jelentkeznek a megadott határidőig (2014. június 13.), úgy a Nyeremények nem kerülnek kiosztásra. Az FHB Nyereménybetétet a Nyertes (illetve esetlegesen Tartaléknyertes) Játék által érintett, FHB bankszámláján június 30. napjáig írja jóvá az FHB Bank Zrt. FHB Játék nyeremény címén. Amennyiben a Nyertes, illetve Tartaléknyertes a Nyereménybetét jóváírásának napján nem rendelkezik az FHB Bank Zrt.-nél vezetett lakossági folyószámlával, a Nyereménybetét jóváírása a Banknak nem áll módjában, annak ellenértékére a Nyertes, illetve Tartaléknyertes nem jogosult. A vásárlási utalványokat a Nyertesek az értesítést követően egy közösen előre egyeztetett időpontban, az előre egyeztetett FHB bankfiókban vehetik át. Amennyiben a Nyertesek nem tudják személyesen átvenni ALDI vásárlási utalványt, úgy azokat a Bank előzetes egyeztetést követően, június 30. napjáig postára adja a Nyertesek banki rendszerekben nyilvántartott címére. 10. A nyeremények átadása Az ALDI élelmiszervásárlási utalványok bármely magyarországi ALDI élelmiszerüzletben levásárolhatóak december 31. napjáig. Az üzletek listája elérhető a honlapon. Az FHB Nyereménybetétek a szükséges adatok (13. pontban részletezve) megadását követően, a Nyertesek FHB Banknál vezetett bankszámláján kerülnek jóváírásra június 30. napjáig. 11. A Nyereményekkel összefüggő adókötelezettségekről szóló tájékoztatás Az 1-5. helyezettek Nyereményével összefüggésben felmerülő adókötelezettséget az FHB Bank Zrt. teljesíti. A Nyerteseket a Nyereménnyel kapcsolatban adóbevallás benyújtási kötelezettség nem terheli. A Nyereménybetét 3. pontban meghatározott összege a Nyereményt terhelő adólevonás utáni összeggel egyezik meg. A Nyereménybetét Nyerteseknek (6-10. helyezettek) járó Nyeremény egyéb jövedelemnek minősül. A Nyertesek Nyereményének értékéből a személyi jövedelemadót a Bank vonja le és vallja be. A Nyerteseknek Nyereményükkel összefüggésben további adófizetési kötelezettsége nem keletkezik. A Nyeremény átadására/ bankszámlán történő jóváírására csak a Nyertes adóazonosító jelének, TAJ számának, illetve személyes azonosítóinak (név, anyja neve) megadása után kerülhet sor. Az adatok megadására a jövedelem, Bank által történő bevallása miatt van szükség.

5 A helyezett Nyertesek a megszerzett jövedelemről adóigazolást kapnak az FHB Banktól. Az igazolás alapján a Nyerteseknek a jövedelmet adóbevallásukban szerepeltetni kell. 12. Részvételi feltételek elfogadása A Játékban történő részvétellel a Játékos elfogadta a fenti feltételeket. A Játékban való részvételről a Játékos lemondhat, erről tájékoztatást Postaláda üzenet formájában a Játék kezdete előtt kap, illetve a Játék honlapján is elérhető a leiratkozási adatlap, melyet jelen Játékszabályzat 4. pontja részletez. A leiratkozási felület a következő linken érhető el: https://www.fhb.hu/maganszemelyek/elektronikus-szolgaltatas/netbank_/kampany-leiratkozas A Nyertest megilleti a Nyereményről történő lemondás joga, mely esetben a Tartaléknyertesekre vonatkozó szabályok kerülnek alkalmazásra. Az ALDI vásárlási utalványok nem válthatóak készpénzre. A Nyereménybetétek átadásakor nem választható a Nyereménybetétek értékének jóváírása. 13. Adatkezelési tájékoztató Az adatkezelési tájékoztató célja, hogy az FHB Bank Zrt. az FHB Go Online Játékban résztvevőket, illetve a Nyerteseket tájékoztassa a Játékhoz kapcsolódóan a személyes adataik kezelésével kapcsolatos tényekről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult személyéről, továbbá hogy kik ismerhetik meg személyes adataikat, továbbá az adatkezeléssel kapcsolatosan milyen jogokkal, jogorvoslati lehetőségekkel rendelkeznek. A Játék lefolytatásához nem került sor a személyes adatok új körének gyűjtésére, a Nyertesek megállapítása a Játékszabályzatban meghatározott fizetési megbízások alapján történik. A Nyertesek egyes személyes adatainak a Játékkal összefüggő kezelésére, a Nyeremény elfogadása esetén, annak adójogi vonatkozásai okán kerül sor, a személyi jövedelemadó levonása, ilyen módon a Nyeremény igénybevétele miatt. A Nyeremény igénybevételével (személyi jövedelemadó levonása) összefüggésben kezelt személyes adatok: Nyertes adóazonosító jele TAJ száma Személyes azonosítói (név, anyja neve, stb.) Ezen túlmenően, kifejezett önkéntes írásbeli - hozzájárulás esetén, a Nyertesek neve, Nyereménye, további kifejezett, külön önkéntes hozzájárulás esetén fényképe közzétételre kerül az FHB Bank online felületein. A Nyeremény átvételének nem feltétele, hogy a Nyertes hozzájáruljon nevének, illetőleg arcképének közzétételéhez. A hozzájárulás esetén közzétett személyes adatok közzétételének időtartama a közzétételt követő legfeljebb 1 hónap. A közzétételre vonatkozó hozzájárulás bármikor visszavonható.

6 A személyes adatokhoz azon munkatársak, megbízottak juthatnak hozzá, akiknek ehhez a Játék szervezéséhez, lefolytatásához kapcsolódó feladataik ellátásához szükségük van. A kiszervezett tevékenységeket és az azokat végző személyek megnevezését az FHB Bank Zrt. Általános szerződési feltételei tartalmazzák. A Játékban résztvevő személy az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb jogai tekintetében panasszal élhet az FHB Bank Zrt. felé (a honlapon közzétett panaszkezelési szabályzatban foglaltak szerint), továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatósághoz, a Magyar Nemzeti Bankhoz, mint felügyeleti hatósághoz, illetőleg bírósághoz fordulhat. Felhívjuk továbbá figyelmüket a honlapon, a Jogi nyilatkozat elnevezésű dokumentumban található Adatkezelési tájékoztatóra, mely részletesebben is tartalmazza a Bank adatkezelésének szabályait és az érintettek jogait. A tájékoztató az FHB Bank fiókjaiban is kihelyezésre került február 01. FHB Bank Zrt.

FHB Van 5 jó érvünk a Netbankolásra! Játékszabályzat

FHB Van 5 jó érvünk a Netbankolásra! Játékszabályzat FHB Van 5 jó érvünk a Netbankolásra! Játékszabályzat 1. A Játék időtartama 1. szakasz: 2014. április 01. napjának 00.00 órájától 2014. április 30. napjának 24.00 2. szakasz: 2014. május 01. napjának 00.00

Részletesebben

FHB TranzAKTÍV Játékszabályzat

FHB TranzAKTÍV Játékszabályzat FHB TranzAKTÍV Játékszabályzat 1. A Játék időtartama 2013. szeptember 01. napjának 00.00 órájától 2013. november 30. napjának 24.00 óráig. 2. A Játék szervezője FHB Bank Zrt. 1082 Budapest, Üllői út 48.

Részletesebben

1. Szervező OTP Bank Nyrt. 1051 Budapest, Nádor u. 16. Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041585

1. Szervező OTP Bank Nyrt. 1051 Budapest, Nádor u. 16. Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041585 A Kártyanaptár nyereményjátékához kapcsolódó OTP Bank Facebook oldalán elérhető alkalmazás Részvételi és Játékszabályzata (a továbbiakban: Szabályzat). 1. Szervező OTP Bank Nyrt. 1051 Budapest, Nádor u.

Részletesebben

A nyereményjáték szervezője és adatkezelője: A nyereményjáték lebonyolítója és adatfeldolgozója:

A nyereményjáték szervezője és adatkezelője: A nyereményjáték lebonyolítója és adatfeldolgozója: A Sorsjegyvilág TOP 200 elnevezésű nyereményjáték Részvételi- és játékszabályzata A nyereményjáték szervezője és adatkezelője: Szerencsejáték Zrt. (székhely: 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32.; cégjegyzékszám:

Részletesebben

HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT. Nyerjen 1 milliót a Multiponttal! (továbbiakban: Nyereményjáték )

HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT. Nyerjen 1 milliót a Multiponttal! (továbbiakban: Nyereményjáték ) HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT Nyerjen 1 milliót a Multiponttal! (továbbiakban: Nyereményjáték ) A Nyereményjáték szervezője a Multipont Program Zrt. (1117 Budapest, Budafoki út 79., továbbiakban: Szervező

Részletesebben

Nyereményjáték szabályzat

Nyereményjáték szabályzat 1. A Játék leírása 1.1. Az Aqua Danubius 2000 Kft (1126 Budapest, Böszörményi út 3/A., továbbiakban: Szervező) a jelen szabályzatban részletezett nyereményjátékot szervezi bármely megjelölt és résztvevő

Részletesebben

2.3 Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat fogadja el, amelyek regisztrálása 2015. június 12. 00:00 és 2015. szeptember 30. 23:59 közé esik.

2.3 Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat fogadja el, amelyek regisztrálása 2015. június 12. 00:00 és 2015. szeptember 30. 23:59 közé esik. REGISZTRÁCIÓJÁVAL NYERJEN ÉRTÉKES AJÁNDÉKOKAT! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Regisztrációjával nyerjen értékes ajándékokat! elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője

Részletesebben

MASTERCARD PRICELESS SPECIALS KEDVEZMÉNYPROGRAM ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

MASTERCARD PRICELESS SPECIALS KEDVEZMÉNYPROGRAM ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA MASTERCARD PRICELESS SPECIALS KEDVEZMÉNYPROGRAM ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A Szervező A nyereményjáték ( Játék ) szervezője a MasterCard Europe Sprl (székhely: Chaussee de

Részletesebben

A FAMILLIO KFT., A PELIKAN.HU, VALAMINT A GENERTEL ZRT. Lásson világot! elnevezésű NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

A FAMILLIO KFT., A PELIKAN.HU, VALAMINT A GENERTEL ZRT. Lásson világot! elnevezésű NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A FAMILLIO KFT., A PELIKAN.HU, VALAMINT A GENERTEL ZRT. Lásson világot! elnevezésű NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE 1.1. A nyereményjáték (a továbbiakban Játék )

Részletesebben

2.6 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból.

2.6 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból. MIRE ELÉG 2 NAP ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE Az Mire elég 2 nap elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: Játék ) szervezője: Sony Mobile Hungary

Részletesebben

Nyerjen a Vitatigrissel! elnevezésű nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

Nyerjen a Vitatigrissel! elnevezésű nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Nyerjen a Vitatigrissel! elnevezésű nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1, A játék szervezője: A Hűségem gyümölcse program keretében lebonyolított Nyerj a Vitatigrissel!

Részletesebben

VÁSÁROLJ ALBUMOT ÉS NYERJ! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

VÁSÁROLJ ALBUMOT ÉS NYERJ! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA VÁSÁROLJ ALBUMOT ÉS NYERJ! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Vásárolj albumot és nyerj! elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a CO-OP Hungary Nagykereskedelmi

Részletesebben

A SULIKEZDÉS ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

A SULIKEZDÉS ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A SULIKEZDÉS ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A SULIKEZDÉS elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a SPAR Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

A Campona Családi Élményközpont májusi promóciójának hivatalos játékszabályzata:

A Campona Családi Élményközpont májusi promóciójának hivatalos játékszabályzata: A Campona Családi Élményközpont májusi promóciójának hivatalos játékszabályzata: Nyerd vissza napi vásárlásod értékét 1. A promóció szervezője A Campona Shopping Center Kft. (H-1222 Budapest, Nagytétényi

Részletesebben

Játékszabályzat. Ismerd meg a Saunier Duvalt Kvíz - Adventi Fotópályázat Facebook játék

Játékszabályzat. Ismerd meg a Saunier Duvalt Kvíz - Adventi Fotópályázat Facebook játék Ismerd meg a Saunier Duvalt Kvíz - Adventi Fotópályázat Facebook játék Játékszabályzat A Saunier Duval márka Facebook oldalán indított Ismerd meg a Saunier Duvalt Kvíz - Adventi Fotópályázat nyereményjátékokra

Részletesebben

MOM PARK ECCO PROMÓCIÓS JÁTÉK HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT

MOM PARK ECCO PROMÓCIÓS JÁTÉK HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT MOM PARK ECCO PROMÓCIÓS JÁTÉK HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT Szervezés és lebonyolítás A promóciós játék Szervezői a MOM Park MFC Ingatlanforgalmazó és Beruházó Kft. (továbbiakban MOM Park MFC Kft. "Szervező")

Részletesebben

Koronás Cukor Facebook Valentin napi villám nyereményjáték

Koronás Cukor Facebook Valentin napi villám nyereményjáték Koronás Cukor Facebook Valentin napi villám nyereményjáték Részvételi és adatkezelési szabályzat Jelen nyereményjáték nem áll kapcsolatban a Facebookkal, azt a Facebook semmilyen módon nem szponzorálja,

Részletesebben

Álomotthon teszt NYEREMÉNYJÁTÉK JÁTÉKSZABÁLYZATA

Álomotthon teszt NYEREMÉNYJÁTÉK JÁTÉKSZABÁLYZATA Álomotthon teszt NYEREMÉNYJÁTÉK JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZ ÁTÉK SZERVEZŐJE A Álomotthon teszt elnevezésű nyereményjáték ( Játék Játék ) szervezője a Fundamenta-Lakáskassza Kft. (székhely: 1052

Részletesebben

2. A Játékban az alábbi típusú kódotokat lehet feltölteni:

2. A Játékban az alábbi típusú kódotokat lehet feltölteni: NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA egységes szerkezetbe foglalva a 2014.10.10. napján módosított rendelkezésekkel (a módosított rendelkezések vastag dőlt betűvel kerültek szedésre) 1. A Dreher

Részletesebben

INTERNETES VÁSÁRLÁS NAPJA ADATGYŰJTŐ PROMÓCIÓ. NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

INTERNETES VÁSÁRLÁS NAPJA ADATGYŰJTŐ PROMÓCIÓ. NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA INTERNETES VÁSÁRLÁS NAPJA ADATGYŰJTŐ PROMÓCIÓ. NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A DotcommerceDay elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Neo Interactive Kft.

Részletesebben

A Bunge Zrt. Vénusz Varázskészlet nyereményjáték RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA

A Bunge Zrt. Vénusz Varázskészlet nyereményjáték RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA A Bunge Zrt. Vénusz Varázskészlet nyereményjáték RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA A nyereményjáték elnevezése: Vénusz Varázskészlet postai promóció A nyereményjáték szervezője: Bunge Zrt. (Cg. 01-10-041976,

Részletesebben

ARANY FÁCÁN EZ VAGYOK ÉN ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

ARANY FÁCÁN EZ VAGYOK ÉN ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA ARANY FÁCÁN EZ VAGYOK ÉN ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A PROMÓCIÓBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ!

Részletesebben

Babakötvény Promóció játékszabályzata

Babakötvény Promóció játékszabályzata Babakötvény Promóció játékszabályzata 1. A PROMÓCIÓ SZERVEZŐJE Babakötvény Promóció, mint promóciós célú nyereményjáték (a továbbiakban: Promóció) szervezője az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő

Részletesebben

MASTERCARD NYEREMÉNYJÁTÉK ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

MASTERCARD NYEREMÉNYJÁTÉK ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE MASTERCARD NYEREMÉNYJÁTÉK ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A MASTERCARD NYEREMÉNYJÁTÉK elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a MasterCard Europe Sprl

Részletesebben

2. A Játékban kizárólag azon személy vehet részt, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel (továbbiakban: Játékos ):

2. A Játékban kizárólag azon személy vehet részt, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel (továbbiakban: Játékos ): A "Nestlé Minyon" nyereményjáték hivatalos játékszabálya I. A nyereményjátékban való részvétel feltételei 1. A "Nestlé Minyon" nyereményjáték (a továbbiakban: "Játék") szervezője a Cereal Partners Hungária

Részletesebben

AZ OPTIPOL KFT. LIW LEWANT SZEMÜVEGKERET PRÓBA NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

AZ OPTIPOL KFT. LIW LEWANT SZEMÜVEGKERET PRÓBA NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA AZ OPTIPOL KFT. LIW LEWANT SZEMÜVEGKERET PRÓBA NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK, A JÁTÉK IDŐTARTAMA 1.1. Az Optipol Kft. (székhely: 3531 Miskolc, József u. 41.,

Részletesebben

DANUBIUS KARÁCSONY NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

DANUBIUS KARÁCSONY NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA DANUBIUS KARÁCSONY NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ. ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL 1.

Részletesebben

Játékszabályzat és részvételi feltételek Nézz a kupak alá és nyerj! alkalmazás

Játékszabályzat és részvételi feltételek Nézz a kupak alá és nyerj! alkalmazás Játékszabályzat és részvételi feltételek Nézz a kupak alá és nyerj! alkalmazás A játékba történő belépéssel automatikusan elfogadod a Részvételi feltételeket és tudomásul veszed a játékszabályzatban írt

Részletesebben

SX4 S CROSS PLAZA PROMÓCIÓ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

SX4 S CROSS PLAZA PROMÓCIÓ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA SX4 S CROSS PLAZA PROMÓCIÓ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS A JÁTÉK IDŐTARTAMA 1.1 A SX4 S CROSS PLAZA PROMÓCIÓ elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Magyar

Részletesebben