FHB TranzAKTÍV Játékszabályzat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FHB TranzAKTÍV Játékszabályzat"

Átírás

1 FHB TranzAKTÍV Játékszabályzat 1. A Játék időtartama szeptember 01. napjának órájától november 30. napjának óráig. 2. A Játék szervezője FHB Bank Zrt Budapest, Üllői út Nyeremények használat nyereményei: 1. helyezett 1 db ipad 4 2. helyezett 1 db Ft értékű FHB Nyereménybetét 3. helyezett 1 db Ft értékű FHB Nyereménybetét 4. helyezett 1 db Ft értékű FHB Nyereménybetét 5. helyezett 1 db Ft értékű FHB Nyereménybetét NetBróker használat nyereményei: 1. helyezett 1 db Ft névértékű FHB Forte Magyar Inflációkövető Kötvény 2. helyezett 1 db Ft névértékű FHB Forte Magyar Inflációkövető Kötvény 3. helyezett 1 db Ft névértékű FHB Forte Magyar Inflációkövető Kötvény 4. helyezett 1 db Ft névértékű FHB Forte Magyar Inflációkövető Kötvény 5. helyezett 1 db Ft névértékű FHB Forte Magyar Inflációkövető Kötvény Kártyahasználat nyereményei: 1. helyezett 1 db Ft értékű FHB Nyereménybetét 2. helyezett 1 db Ft értékű FHB Nyereménybetét 3. helyezett 1 db Ft értékű FHB Nyereménybetét 4. helyezett 1 db Ft értékű FHB Nyereménybetét 5. helyezett 1 db Ft értékű FHB Nyereménybetét

2 4. A részvétel feltételei A Játékban automatikusan részt vesz az a természetes személy, aki az FHB Bank Zrt.-nél vezetett Lakossági folyószámla, illetve Befektetési Számla (kivéve az Értékpapír Tartós Befektetési Számla) tulajdonosa (Számlatulajdonos), és lakossági folyószámlája vagy Befektetési Számlája terhére, illetve javára azok tulajdonosa(i) vagy rendelkezője(i) által - a Játék 1. pontjában meghatározott időtartama alatt - az FHB vagy NetBróker rendszerében, illetve bankkártyás vásárlás esetén a következő pénzügyi tranzakciók közül, az adott kategóriában használat, NetBróker használat, Kártyahasználat) legalább 1 darab sikeresen végrehajtásra kerül: használat (1. kategória): minimum Ft értékű sikeres eseti (forint és/vagy deviza) átutalási sikeres sárgacsekk befizetés tranzakció, vagy sikeres mobilegyenleg feltöltés, vagy sikeres csoportos beszedési megbízás megadás (és ez alapján a Jogosult sikeresen beszed), vagy sikeres autópálya-matrica vásárlás. NetBróker használat (2. kategória): minimum Ft (deviza alapú értékpapírok esetében minimum 400 EUR illetve minimum 500 USD) értékben sikeres befektetési jegy vételi minimum Ft (deviza alapú értékpapírok esetében minimum 400 EUR illetve minimum 500 USD) értékben sikeres FHB kötvény vételi minimum Ft értékben sikeres részvény vételi vagy eladási megbízás Kártyahasználat (3. kategória): minimum Ft értékben sikeres, FHB Bank által kibocsátott bankkártyával való vásárlás POS vagy VPOS terminálon keresztül Sikeresnek az a megbízás minősül, amely teljesül és befogadását a úgy igazolja vissza, hogy az megtörtént. A megadott megbízás abban a hónapban számít sikeresnek a Játékban, amikor a megbízás teljesült, illetve az a tranzakció számít sikeresnek a Játékban, amelyre vonatkozó megbízás a Játék ideje alatt került megadásra és a Játék ideje alatt teljesült. Csoportos beszedési megbízás esetén a felhatalmazást a Játék időtartama alatt kell megadni, és kizárólag a Játék időtartama alatt, abban a hónapban kerül figyelembevételre, amelyikben arra tekintettel teljesült beszedés történt. 5. A Játékos Az FHB Bank Zrt.-nél Lakossági bankszámlával, illetve Befektetési számlával rendelkező Számlatulajdonos (közös tulajdonú bankszámlák esetében az a bankszámla tulajdonos (társ), akinek az ügyfélazonosító számára a bankszámla megnyitásra került). Az adott bankszámlán/befektetési számlán lebonyolított tranzakciók a Számlatulajdonos nyerési

3 lehetőségét teremtik meg függetlenül attól, hogy az adott tranzakciót a Számlatulajdonos, a Számlatulajdonos Társtulajdonosa, vagy a bankszámla/befektetési számla feletti rendelkező személy kezdeményezi. A Játékban, mint Játékos nem vehetnek részt az FHB Bankcsoport alkalmazottai és azok Ptk (b) bekezdése szerinti közeli hozzátartozói. 6. Nyerés feltétele és a nyerési esély növelése A nyerés alapfeltétele jelen Szabályzat 4. pontja szerinti feltételek teljesítése. Valamennyi, az FHB vagy NetBróker rendszerben, illetve minden FHB Bank Zrt. által kibocsátott bankkártyával (betéti kártya) történő sikeresen végrehajtott, a 4. pontban megjelölt tranzakciókért 1-1 pontot kap a Játékos. Egy Játékos több kategóriában is játszhat használat, NetBróker használat, Kártyahasználat), de csak egy kategóriában részesülhet díjazásban. 7. Nyertes kiválasztása A Játék Nyertese az a Játékos, aki Főszámlatulajdonosa annak a bankszámlának, illetve Számlatulajdonosa annak a Befektetési Számlának, illetve főtulajdonosa annak a bankkártyának, amely vonatkozásában a legtöbb sikeres tranzakció történt adott kategórián belül a Játék időszaka alatt, vagyis amely Játékos a legtöbb pontot gyűjtötte össze a Játék időszaka alatt. A további helyezetteket a gyűjtött pont mennyisége szerinti sorrendben állapítja meg a Bank. A 2. legtöbb pontot gyűjtő a 2. helyezett, a 3. legtöbb pontot gyűjtő a 3. helyezett, és így tovább. Azonos pontszám esetén az a Játékos az adott kategória Nyertese, aki a 4. pontban meghatározott tranzakciókat időben hamarabb bonyolította le, így az érte járó pontszámot hamarabb gyűjtötte össze. Abban az esetben, ha egy Játékos több szegmensben is helyezést ér el, akkor annak a szegmensnek a Díját kapja meg, amelynek rangsorában előrébb végzett. 8. Eredmény megállapítás és eredményhirdetés Az eredmény megállapítása december 13. napján történik, a Játék szervezőjének székházában a jelen Szabályzat pontjai szerint. Az eredmény megállapítását és kihirdetését 3 tagú Banki Bizottság végzi a banki rendszerek november 30. napjának 24:00 órai állapota alapján. Az eredmény megállapításáról a Bizottság jegyzőkönyvet készít, majd a jelen Szabályzat 9. pontja szerint értesíti a Nyerteseket. 9. A Nyertes értesítése A Nyertest az FHB Bank Zrt. telefonon (amennyiben nem éri el, tértivevényes postai levélben) értesíti legkésőbb január 31. napjáig.

4 A Nyerteseknek postai értesítés esetén az értesítés kézhezvételét követő 10 munkanapon belül jelentkezniük kell az FHB Telebank telefonszámán, vagy bármely FHB bankfiókban. A Nyeremény tekintetében mindhárom kategóriában használat, NetBróker használat, Kártyahasználat) 5 fő (összesen 15 fő) úgy nevezett tartalék Nyertes kerül kijelölésre, akik előre lépnek, amennyiben az eredeti Nyertes(ek) nem felel(nek) meg a részvétel 4. pont szerinti feltételeinek vagy amennyiben az eredeti Nyertesek bármelyikével szemben kizáró ok merül fel, illetve ha a Nyertesek bármelyike Nyereményének átvételéről lemond. Az FHB Nyereménybetétet és az FHB Forte Magyar Inflációkövető Kötvényt a Nyertes FHBnál vezetett számláján február 28. napjáig írja jóvá az FHB Bank Zrt., FHB Játék nyeremény címén. A tárgynyereményt (Ipad4) a Nyertes az értesítést követően, egy előre egyeztetett időpontban az előre megjelölt FHB bankfiókban veheti át. 10. A Nyereményekkel összefüggő adókötelezettségekről szóló tájékoztatás A használat 1. helyezett Nyereményével összefüggésben az adókötelezettséget az FHB Bank teljesíti. A Nyertest a Nyereménnyel kapcsolatban bevallás benyújtási kötelezettség nem terheli. A Nyereménybetét és Kötvény Nyertesek 3. pontban meghatározott összege (piaci értéke) már a Nyereményt terhelő adólevonás utáni értékkel (piaci értékkel) egyezik meg. A Nyereménybetét és Kötvény Nyerteseknek járó Nyeremény egyéb jövedelemnek minősül. A Nyertesek Nyereményének értékéből a személyi jövedelemadót a Bank vonja le és vallja be. A Nyerteseknek Nyereményükkel összefüggésben további adófizetési kötelezettsége nem keletkezik. A Nyeremény átadására csak a Nyertes adóazonosító jelének, TAJ számának, illetve személyes azonosítóinak (név, anyja neve) megadása után kerülhet sor. Az adatok megadására a jövedelem Bank által történő bevallása miatt van szükség. Ezen Nyertesek a megszerzett jövedelemről adóigazolást kapnak az FHB Banktól. Az igazolás alapján a Nyerteseknek a jövedelmet adóbevallásukban szerepeltetni kell. 11. Részvételi feltételek elfogadása A Játékban való részvétellel a Játékos elfogadta a fenti feltételeket. A Játék szabályainak megváltoztatásához való jogot a Játék időtartama alatt a Szervező fenntartja azzal, hogy a módosított feltételeket és szabályokat a változást megelőzően legkésőbb 1 héttel közzéteszi. A Nyertest megilleti a Nyereményéről történő lemondás joga, mely esetben a tartaléknyertesekre vonatkozó szabályok kerülnek alkalmazásra. 12. Adatkezelési tájékoztató Az adatkezelési tájékoztató célja, hogy az FHB Bank Zrt. az FHB TranzAKTÍV Játékban részt vevőket, illetve a Nyerteseket tájékoztassa a Játékhoz kapcsolódóan a személyes adataik kezelésével kapcsolatos tényekről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az

5 adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult személyéről, továbbá hogy kik ismerhetik meg személyes adatait és hogy az adatkezeléssel kapcsolatosan milyen jogaik, jogorvoslati lehetőségeik vannak. A Játék lefolytatásához nem került sor a személyes adatok új körének gyűjtésére, a Nyertesek megállapítása a Játékszabályzat szerinti tranzaktálások ténye alapján történik. A Nyertesek egyes személyes adatainak a Játékkal összefüggő kezelésére, a Nyeremény elfogadása esetén, annak adójogi vonatkozásai okán kerül sor, a személyi jövedelemadó levonása, ilyen módon a Nyeremény igénybevétele miatt. A Nyeremény igénybevételével (személyi jövedelemadó levonása) összefüggésben kezelt személyes adatok: Nyertes adóazonosító jele TAJ száma Személyes azonosítói (név, anyja neve, stb.) Ezen túlmenően, kifejezett önkéntes hozzájárulás esetén, a Nyertesek neve, Nyereménye, további kifejezett, külön önkéntes hozzájárulás esetén fényképe közzétételre kerül az FHB Bank online felületein. A Nyeremény átvételének nem feltétele, hogy a nyertes hozzájáruljon nevének, illetőleg arcképének közzétételéhez. A hozzájárulás esetén közzétett személyes adatok közzétételének időtartama: A közzétételt követően maximum 1 hónap. A közzétételre vonatkozó hozzájárulás bármikor visszavonható. A személyes adatokhoz azon munkatársak, megbízottak juthatnak hozzá, akiknek ehhez a Játék szervezéséhez, lefolytatásához kapcsolódó feladataik ellátásához szükségük van. A kiszervezett tevékenységeket és az azokat végző személyek megnevezését az FHB Bank Zrt. Általános szerződési feltételei és Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzata tartalmazzák. A Játékban résztvevő személy az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb jogai tekintetében panasszal élhet az FHB Bank Zrt. felé (a honlapon közzétett panaszkezelési szabályzatban foglaltak szerint), továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatósághoz, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéhez, illetőleg bírósághoz lehet fordulni. Felhívjuk továbbá figyelmüket a honlapon, a Jogi nyilatkozat -on belül található Adatkezelési tájékoztatóra, mely részletesebben is tartalmazza a Bank adatkezelésének szabályait és az érintettek jogait. A tájékoztató az FHB Bank fiókjaiban is kihelyezésre került szeptember 02. FHB Bank Zrt.

FHB Van 5 jó érvünk a Netbankolásra! Játékszabályzat

FHB Van 5 jó érvünk a Netbankolásra! Játékszabályzat FHB Van 5 jó érvünk a Netbankolásra! Játékszabályzat 1. A Játék időtartama 1. szakasz: 2014. április 01. napjának 00.00 órájától 2014. április 30. napjának 24.00 2. szakasz: 2014. május 01. napjának 00.00

Részletesebben

1. Szervező OTP Bank Nyrt. 1051 Budapest, Nádor u. 16. Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041585

1. Szervező OTP Bank Nyrt. 1051 Budapest, Nádor u. 16. Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041585 A Kártyanaptár nyereményjátékához kapcsolódó OTP Bank Facebook oldalán elérhető alkalmazás Részvételi és Játékszabályzata (a továbbiakban: Szabályzat). 1. Szervező OTP Bank Nyrt. 1051 Budapest, Nádor u.

Részletesebben

A nyereményjáték szervezője és adatkezelője: A nyereményjáték lebonyolítója és adatfeldolgozója:

A nyereményjáték szervezője és adatkezelője: A nyereményjáték lebonyolítója és adatfeldolgozója: A Sorsjegyvilág TOP 200 elnevezésű nyereményjáték Részvételi- és játékszabályzata A nyereményjáték szervezője és adatkezelője: Szerencsejáték Zrt. (székhely: 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32.; cégjegyzékszám:

Részletesebben

MASTERCARD PRICELESS SPECIALS KEDVEZMÉNYPROGRAM ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

MASTERCARD PRICELESS SPECIALS KEDVEZMÉNYPROGRAM ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA MASTERCARD PRICELESS SPECIALS KEDVEZMÉNYPROGRAM ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A Szervező A nyereményjáték ( Játék ) szervezője a MasterCard Europe Sprl (székhely: Chaussee de

Részletesebben

TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira és lekötött betéteire vonatkozóan Érvényben: 2010. június 1-től FORINT KAMAT HIRDETMÉNY

TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira és lekötött betéteire vonatkozóan Érvényben: 2010. június 1-től FORINT KAMAT HIRDETMÉNY K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. telefon: (06 1) 328 9000, (06 70) 461 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu,, 1. Forint lekötött betétek 1.2. K&H Törzsvendég betét TERMÉSZETES SZEMÉLYEK

Részletesebben

A Bunge Zrt. Vénusz Varázskészlet nyereményjáték RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA

A Bunge Zrt. Vénusz Varázskészlet nyereményjáték RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA A Bunge Zrt. Vénusz Varázskészlet nyereményjáték RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA A nyereményjáték elnevezése: Vénusz Varázskészlet postai promóció A nyereményjáték szervezője: Bunge Zrt. (Cg. 01-10-041976,

Részletesebben

2.6 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból.

2.6 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból. MIRE ELÉG 2 NAP ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE Az Mire elég 2 nap elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: Játék ) szervezője: Sony Mobile Hungary

Részletesebben

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. EZ A VÁGYAM, ERRE GYŰJTŐK! ELNEVEZÉSŰ JÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. EZ A VÁGYAM, ERRE GYŰJTŐK! ELNEVEZÉSŰ JÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. EZ A VÁGYAM, ERRE GYŰJTŐK! ELNEVEZÉSŰ JÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK, A JÁTÉK IDŐTARTAMA 1.1. A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.

Részletesebben

2.3 Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat fogadja el, amelyek regisztrálása 2015. június 12. 00:00 és 2015. szeptember 30. 23:59 közé esik.

2.3 Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat fogadja el, amelyek regisztrálása 2015. június 12. 00:00 és 2015. szeptember 30. 23:59 közé esik. REGISZTRÁCIÓJÁVAL NYERJEN ÉRTÉKES AJÁNDÉKOKAT! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Regisztrációjával nyerjen értékes ajándékokat! elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője

Részletesebben

Álomotthon teszt NYEREMÉNYJÁTÉK JÁTÉKSZABÁLYZATA

Álomotthon teszt NYEREMÉNYJÁTÉK JÁTÉKSZABÁLYZATA Álomotthon teszt NYEREMÉNYJÁTÉK JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZ ÁTÉK SZERVEZŐJE A Álomotthon teszt elnevezésű nyereményjáték ( Játék Játék ) szervezője a Fundamenta-Lakáskassza Kft. (székhely: 1052

Részletesebben

HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT. Nyerjen 1 milliót a Multiponttal! (továbbiakban: Nyereményjáték )

HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT. Nyerjen 1 milliót a Multiponttal! (továbbiakban: Nyereményjáték ) HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT Nyerjen 1 milliót a Multiponttal! (továbbiakban: Nyereményjáték ) A Nyereményjáték szervezője a Multipont Program Zrt. (1117 Budapest, Budafoki út 79., továbbiakban: Szervező

Részletesebben

AZ OPTIPOL KFT. LIW LEWANT SZEMÜVEGKERET PRÓBA NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

AZ OPTIPOL KFT. LIW LEWANT SZEMÜVEGKERET PRÓBA NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA AZ OPTIPOL KFT. LIW LEWANT SZEMÜVEGKERET PRÓBA NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK, A JÁTÉK IDŐTARTAMA 1.1. Az Optipol Kft. (székhely: 3531 Miskolc, József u. 41.,

Részletesebben

MOM PARK ECCO PROMÓCIÓS JÁTÉK HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT

MOM PARK ECCO PROMÓCIÓS JÁTÉK HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT MOM PARK ECCO PROMÓCIÓS JÁTÉK HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT Szervezés és lebonyolítás A promóciós játék Szervezői a MOM Park MFC Ingatlanforgalmazó és Beruházó Kft. (továbbiakban MOM Park MFC Kft. "Szervező")

Részletesebben

2014. ÁPRILIS 10. NAPJÁTÓL VISSZAVONÁSIG

2014. ÁPRILIS 10. NAPJÁTÓL VISSZAVONÁSIG FHB MAESTRO FHB MAESTRO Hirdetmény Az FHB BANK ZRT. hivatalos tájékoztatója a Postahelyen értékesített lakossági bankszámlák és kapcsolódó szolgáltatások esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról

Részletesebben

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. EZ A VÁGYAM, ERRE GYŰJTŐK! ELNEVEZÉSŰ JÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. EZ A VÁGYAM, ERRE GYŰJTŐK! ELNEVEZÉSŰ JÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. EZ A VÁGYAM, ERRE GYŰJTŐK! ELNEVEZÉSŰ JÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK, A JÁTÉK IDŐTARTAMA 1.1. A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.

Részletesebben

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. EZ A VÁGYAM, ERRE GYŰJTŐK! ELNEVEZÉSŰ JÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. EZ A VÁGYAM, ERRE GYŰJTŐK! ELNEVEZÉSŰ JÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA Rajzpályázat 2014 MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. EZ A VÁGYAM, ERRE GYŰJTŐK! ELNEVEZÉSŰ JÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK, A JÁTÉK IDŐTARTAMA 1.1. A Magyar Takarékszövetkezeti

Részletesebben

A FAMILLIO KFT., A PELIKAN.HU, VALAMINT A GENERTEL ZRT. Lásson világot! elnevezésű NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

A FAMILLIO KFT., A PELIKAN.HU, VALAMINT A GENERTEL ZRT. Lásson világot! elnevezésű NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A FAMILLIO KFT., A PELIKAN.HU, VALAMINT A GENERTEL ZRT. Lásson világot! elnevezésű NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE 1.1. A nyereményjáték (a továbbiakban Játék )

Részletesebben

Részvételi feltételek és nyereményjáték szabályzat

Részvételi feltételek és nyereményjáték szabályzat Részvételi feltételek és nyereményjáték szabályzat A Violetta Kvízjáték nyereményjáték (továbbiakban: Játék ) szervezője a TESCO- GLOBAL Zrt. (székhely: 2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3., cg.:13-10-040628,

Részletesebben

Nyereményjáték szabályzat

Nyereményjáték szabályzat 1. A Játék leírása 1.1. Az Aqua Danubius 2000 Kft (1126 Budapest, Böszörményi út 3/A., továbbiakban: Szervező) a jelen szabályzatban részletezett nyereményjátékot szervezi bármely megjelölt és résztvevő

Részletesebben

Koronás Cukor Facebook Valentin napi villám nyereményjáték

Koronás Cukor Facebook Valentin napi villám nyereményjáték Koronás Cukor Facebook Valentin napi villám nyereményjáték Részvételi és adatkezelési szabályzat Jelen nyereményjáték nem áll kapcsolatban a Facebookkal, azt a Facebook semmilyen módon nem szponzorálja,

Részletesebben

MASTERCARD NYEREMÉNYJÁTÉK ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

MASTERCARD NYEREMÉNYJÁTÉK ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE MASTERCARD NYEREMÉNYJÁTÉK ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A MASTERCARD NYEREMÉNYJÁTÉK elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a MasterCard Europe Sprl

Részletesebben

2015. JÚNIUS 01. NAPJÁTÓL VISSZAVONÁSIG KÖZZÉTÉTEL NAPJA: 2015. MÁJUS

2015. JÚNIUS 01. NAPJÁTÓL VISSZAVONÁSIG KÖZZÉTÉTEL NAPJA: 2015. MÁJUS Az FHB BANK ZRT. hivatalos tájékoztatója a Postahelyen értékesített lakossági bankszámlák és kapcsolódó szolgáltatások esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről.

Részletesebben

Játékszabályzat és részvételi feltételek Nézz a kupak alá és nyerj! alkalmazás

Játékszabályzat és részvételi feltételek Nézz a kupak alá és nyerj! alkalmazás Játékszabályzat és részvételi feltételek Nézz a kupak alá és nyerj! alkalmazás A játékba történő belépéssel automatikusan elfogadod a Részvételi feltételeket és tudomásul veszed a játékszabályzatban írt

Részletesebben

Üzletszabályzat a Lakossági bankszámlákról, betétekről és Folyószámlahitelről. Pénzszámlák. Hatályos: 2014. augusztus 04. OTP Bank Nyrt.

Üzletszabályzat a Lakossági bankszámlákról, betétekről és Folyószámlahitelről. Pénzszámlák. Hatályos: 2014. augusztus 04. OTP Bank Nyrt. Üzletszabályzat a Lakossági bankszámlákról, betétekről és Folyószámlahitelről Pénzszámlák Hatályos: 2014. augusztus 04. OTP Bank Nyrt. Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 2 II. Általános Szerződési

Részletesebben

Forma 1 tippverseny nyereményjáték 2015. június 29. 2015. november 29. Játék- és adatkezelési szabályzat

Forma 1 tippverseny nyereményjáték 2015. június 29. 2015. november 29. Játék- és adatkezelési szabályzat Forma 1 tippverseny nyereményjáték 2015. június 29. 2015. november 29. Játék- és adatkezelési szabályzat Az Allianz Hungária Zrt. (székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52. 52.; cégjegyzékszám:

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT FIZETÉSI SZÁMLÁK (BANKSZÁMLÁK)

ÜZLETSZABÁLYZAT FIZETÉSI SZÁMLÁK (BANKSZÁMLÁK) ÜZLETSZABÁLYZAT a Lakossági bankszámlákról, betétekről és a Folyószámlahitelről FIZETÉSI SZÁMLÁK (BANKSZÁMLÁK) Lakossági Tempó számlacsomag Lakossági Net számlacsomag Lakossági Prémium Plusz számlacsomag

Részletesebben

VÁSÁROLJ ALBUMOT ÉS NYERJ! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

VÁSÁROLJ ALBUMOT ÉS NYERJ! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA VÁSÁROLJ ALBUMOT ÉS NYERJ! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Vásárolj albumot és nyerj! elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a CO-OP Hungary Nagykereskedelmi

Részletesebben

A Campona Családi Élményközpont májusi promóciójának hivatalos játékszabályzata:

A Campona Családi Élményközpont májusi promóciójának hivatalos játékszabályzata: A Campona Családi Élményközpont májusi promóciójának hivatalos játékszabályzata: Nyerd vissza napi vásárlásod értékét 1. A promóció szervezője A Campona Shopping Center Kft. (H-1222 Budapest, Nagytétényi

Részletesebben

Köpönyeg.hu. nyereményjáték szabályzat. Észlelési villámjáték

Köpönyeg.hu. nyereményjáték szabályzat. Észlelési villámjáték Köpönyeg.hu nyereményjáték szabályzat Észlelési villámjáték 1 1. Játék szervezője és a játék rövid leírása 1.1. Jelen nyereményjáték (a továbbiakban "Játék") szervezője, a továbbiakban "Szervező". 1.2.

Részletesebben