BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KOLLÉGIUM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KOLLÉGIUM"

Átírás

1 5. 4. verzió BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KOLLÉGIUM Budapest, május szeptember

2 A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1. számú mellékletének, a Szervezeti és Működési Rend 10. számú függeléke Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Rend kiegészítése Kollégium Budapest, május szeptember

3 1./ Alapelvek I. rész Általános rész 1. Általános rendelkezések A BMF Kollégiuma, a Főiskola önálló főiskolai szintű gazdálkodási, szolgáltató szervezeti egysége, saját Önkormányzattal. A BMF Kollégiuma több Tagkollégiumi szervezeti egységből áll. Tagkollégium alatt a továbbiakban, a Főiskola hallgatóinak szervezett keretek közti elhelyezését biztosító helyszíneket értjük, függetlenül az üzemeltetés módjától (saját, bérlemény) és a fenntartó, vagy tulajdonos (Főiskola, piaci szereplő) jogi személyiségétől. A saját fenntartású tagkollégiumok napi működtetését a tagkollégiumi igazgatók biztosítják, szükség szerint a területileg illetékes műszaki osztályokkal szoros együttműködésben. A közüzemi, energetikai, épületgépészeti, illetve az épületek fenntartásával kapcsolatos feladatokat a Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság főmérnökség látja el. Annak érdekében, hogy a hallgatók kollégiumi elhelyezési gondjain a főiskola enyhítsen, kollégiumi férőhely bérleti szerződést köthet. A férőhely bérlés feltételeinek megteremtéséről a Főiskola gondoskodik. A Főiskola hallgatóinak elhelyezési körülményeit és feltételeit javítják, a Bérleményi helyszíneken, és a PPP konstrukcióban épült Diákotthon(ok)ban bérelt férőhelyek. A bérelt kollégiumi férőhelyek helyszínéül szolgáló épületek üzemeltetése, fenntartása, és fejlesztése a tulajdonosok feladata. A Bérlemény(ek) és a Diákotthon(ok) egyedi működési rend és szabályozás alapján működnek, melynek kereteit a Főiskola és a beruházó, illetve üzemeltető között létrejött bérleti és szolgáltatási szerződés tartalmaz. 2./ A BMF Kollégiuma (A BMF Tagkollégiumok szervezeti egységeinek rendszere) A./ Saját fenntartású tagkollégiumok és címeik: Bánki Donát Kollégium 1065 Budapest, Podmaniczky utca 8. Kandó Kálmán Kollégium 1034 Budapest, Bécsi út Kiss Árpád Kollégium 1034 Budapest, Doberdó út 6./A. Lébényi Pál Kollégium 8000 Székesfehérvár, Gyümölcs utca 10. B./ Bérlemény(ek) és címe(ik): (ELTE Nagytétényi úti Kollégium, Márton Áron Szakkollégium, Terminus Hotel) ELTE Nagytétényi úti Kollégiuma 1222 Budapest, Nagytétényi út Márton Áron Szakkollégium 1034 Budapest, Kunigunda út 35. Terminus Hotel 1138 Budapest, Csavargyár utca 1-3.

4 C./ Diákotthon(ok) és címe(ik): Diákotthon 1084 Budapest, Tavaszmező utca / A Főiskola hallgatóinak elhelyezési körülményeit és feltételeit javítja a PPP konstrukcióban épült Diákotthon, melynek neve és címe: 1084 Budapest, Tavaszmező utca / A Diákotthon egyedi működési rend és szabályozás alapján működik. 3./ A szabályzat további részében a Kollégium és/vagy Diákotthon megnevezés helyett, egységesen a Kollégium elnevezést használjuk. II. rész A kollégium szervezeti felépítése, irányításának rendszere, működése 8. Kollégiumi Tanács (KOT) tagjai, működése 1./ A BMF Kollégiumának legfelsőbb önkormányzati döntéshozó, képviseleti és koordináló szervezete a Kollégiumi Tanács. 3./ A Kollégiumi Tanács a Kollégium állami alkalmazottaiból, és a tagjai a tagkollégiumok igazgatói, Bérleményenként egy-egy nevelőtanári képviselő, a Kollégium gazdasági vezetője, a hallgatói- és Neptun ügyeket felügyelő munkatárs, valamint a Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat képviselőiből áll, a következő részletezés szerint: Szavazati jogú tagok: - Kollégiumigazgató, a Tanács elnöke 1 fő (Egyben saját fenntartású tagkollégiumi igazgató.) - Saját fenntartású tagkollégiumok igazgatói 2 3 fő - A kollégium gazdasági vezetője 1 fő - Bérleményi helyszín(ek) Bérelt tagkollégiumok nevelőtanári képviselete 3 fő - Diákotthoni helyszín(ek) főiskolai képviselete 1 fő - Kollégium hallgatói- és Neptun ügyeket felügyelő munkatársa 1 fő - Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat elnöke 1 fő - Saját fenntartású tagkollégiumok Hallgatói Önkormányzat elnökei 3 4 fő - Bérlemények Bérleményi tagkollégiumok Hallgatói Önkormányzat elnökei 3 fő - Diákotthon(ok) Hallgatói Önkormányzat elnökei 1 fő

5 Összesen: fő Tanácskozási jogú állandó meghívottak: - FHÖK elnök - Oktatási Igazgató - Kollégium hallgatói- és Neptun ügyeket felügyelő munkatársa - hoteligazgató - hallgatói képviselő - Kollégiumi Tanács által meghívott személyek 9. Kollégiumi Tanács (KOT) feladata és jogköre 17./ A kollégiumi férőhelyszámok ismeretében, a jelentkező igények figyelembe vételével javaslatot tesz az FHÖK testülete és a Rektori Tanács részére, a kollégiumi férőhelyek karonkénti keretszámára, elosztási alapelveire és a kollégiumi területek szerinti tagozódására. 17./ 18./ Saját hatáskörében beszámoltathatja a kollégiumigazgatót, a tagkollégiumok igazgatóit, valamint beszámolót kérhet a kollégiumban működő minden szervezettől, értékeli és minősítheti azok munkáját. 18./ 19./ Kezdeményezheti más intézményekkel, szervezetekkel, személyekkel történő együttműködés felvételét és kialakítását. 19./ 20./ Képviselőket delegál a BMF szintű testületekbe, illetve az egyéb jogszabály, Szabályzat által meghatározott szervezetekbe. 20./ 21./ Előkészíti a kollégium tevékenységéről, a főiskola vezető testületei számára készülő beszámolókat. 21./ 22./ Javaslatot tesz, véleményt nyilvánít és dönt minden olyan ügyben, amely a Kollégium tevékenységét érinti, illetve amelyet a Főiskola szenátusa, a jogszabály, illetve a főiskolai szabályzatok hatáskörébe utalnak. 22./ 23./ Félévente beszámoltatja a Kollégiumi Hallgatói Önkormányzatot (KollHÖK) tevékenységéről. 10. Tagkollégiumi Igazgatók Kollégiuma (TIK) tagjai, működése és feladata 3./ A Vezetői Kollégium szavazati jogú tagjainak összetétele: kollégiumigazgató (1 fő), tagkollégiumi igazgatók (2 3 fő), gazdasági vezető (1 fő), Bérleményi helyszín(ek) bérleményi tagkollégiumok nevelőtanárai (3 fő) Diákotthoni helyszín(ek) állami képviselete (1 fő)

6 Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat elnöke (1 fő), és tanácskozási joggal mindaz, akit a kollégiumigazgató meghív. 11. Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat (KollHÖK) tagjai, működése és jogai 4./ A KollHÖK Alapszabályát maga alkotja meg az FHÖK egyetértésével, melyet a Kollégiumi Tanács véleményez., majd a Főiskola Szenátusa hagy jóvá. 5./ A KollHÖK a Főiskola többi szervezeti egységével együttműködve látja el feladatát. 5./ 6./ A KollHÖK törvény- és jogszabály ellenes döntései és intézkedései ellen a Kollégiumi Tanács és a kollégiumigazgató, illetve az FHÖK és annak Elnöke kifogást emelhet, illetőleg azt megsemmisítheti. Az ilyen döntés ellen a KollHÖK panasszal fordulhat a Főiskolai Szenátushoz, illetve a Főiskola rektorához. 7./ A KollHÖK működéséhez szükséges tárgyi feltételeket a Kollégium biztosítja, annak rendeltetésszerű használatát a kollégium igazgatója ellenőrzi. A KollHÖK feladatainak elvégzéséhez szükséges anyagi forrásokat a Főiskola költségvetésében rögzített módon, az FHÖK költségvetésében kell tervezni és biztosítani. 6./ 8./ A KollHÖK hallgatói közösségi, kulturális és művelődési rendezvények céljából, a belső Főiskolai szabályzatoknak megfelelően, használhatja a Kollégium helyiségeit és eszközeit. 9./ A KollHÖK összetétele (15 fő): KollHÖK elnöke (1 fő) Saját tagkollégiumok (Bánki Donát, Kandó Kálmán, Kiss Árpád és Lébényi Pál Kollégiumok) Hallgatói Önkormányzatának képviselői (2-2 fő) Bérlemények (ELTE Nagytétényi úti Kollégium, Márton Áron Szakkollégium, Terminus Hotel) Hallgatói Önkormányzatának képviselői (2-2 fő) 7./ 10./ A KollHÖK jogosultságai: Részvétel a Kollégiumi Kari és Telephelyi Felvételi Bizottságok munkájában., és együttműködés a Kollégium Igazgatójával a Felvételi Bizottságok munkájának koordinálásában. 11./ A KollHÖK dönt: A KollHÖK dönt, a saját költségvetésének meghatározásában. Rendelkezik a tagkollégium hallgatói célú pénzeszközeinek felhasználásáról. 8./ 12./ A KollHÖK-nak egyetértési joga van: 9./ 13./ A KollHÖK-nak javaslattételi és véleményezési joga van: A Főiskola tevékenységi körében, a Kollégiumot érintő bármely ügyben javaslatot tehet, véleményt nyilváníthat, továbbá információt kérhet a főiskola rektorától, jogosult arra érdemi választ kapni.

7 Véleményezési joga van a kollégiumi és bérleményi férőhelyek, Karok és helyszínek közötti felosztását illetően. 10./ A Bérleményi és Diákotthoni helyszíneken a KollHÖK Alapszabályban foglalt jogosítványait, a helyi lehetőségek, és szabályozások figyelembe vétele mellett lehet alkalmazni, melyek nem mondhatnak ellent a Főiskola és a beruházó, illetve üzemeltető között létrejött bérleti és szolgáltatási szerződés tartalmának, illetve jelen szabályzat és egyéb jogszabályok rendelkezéseinek. 13. A tagkollégium küldöttgyűlése vagy közgyűlése (KGY) 4./ Bérleményi és Diákotthoni helyszíneken a Tagkollégium Közgyűlése vagy Küldöttgyűlése által hozott határozatoknak, döntéseknek, illetve intézkedéseknek, összhangban kell lennie a hatályos jogszabályokkal, a helyi lehetőségekkel, és szabályozásokkal. 15. A Tagkollégiumi Kollégiumi Bizottság (TKB) tagjai, működése 1./ Saját fenntartású Tagkollégium esetén a két küldöttgyűlés/közgyűlés között folyó operatív munkát, a napi üzemeltetési és működtetési feladatokat, illetve döntéseket, a Tagkollégiumi Kollégiumi Bizottság végzi, melynek összetétele a következő: a Tagkollégium igazgatója, a TKollHÖK elnöke a Tagkollégium gondnoka, a Tagkollégium nevelőtanára. 2./ A Bérleményi és Diákotthoni helyszíneken Tagkollégium esetén a Bérbeadó képviselőivel, a bérleményi területeket felügyelő munkatárs, az érintett Tagkollégium nevelőtanára, illetve főiskolai képviselője, és a TKollHÖK elnöke együttműködve tartja a kapcsolatot. 3./ A Tagkollégiumi Kollégiumi Bizottság elnöki feladatait a tagkollégium igazgatója, illetve Bérleményi helyszín esetén a nevelőtanár, illetve Diákotthoni helyszín esetén a főiskola képviselője látja el. 16. A Tagkollégiumi Kollégiumi Bizottság (TKB) feladata és jogköre 1./ A Tagkollégiumi Kollégiumi Bizottság: 2./ A Bérleményi és Diákotthoni helyszíneken működő Tagkollégiumi Kollégiumi Bizottság, jelen szabályzat keretein belül, a bérbeadó (tulajdonos) és üzemeltető képviselőivel együtt hozza meg döntéseit.

8 19. A tagkollégiumi hallgatói önkormányzat tagjainak választási rendje Általános rendelkezések: A KollHÖK tisztségviselőinek választási rendjét az FHÖK Alapszabálya és annak melléklete, a KollHÖK Alapszabálya, illetve a Tagkollégiumi Hallgatói Önkormányzatok Alapszabálya Szervezeti és Működési Szabályzatai tartalmazzák. III. rész A kollégisták jogai és kötelességei 21. A kollégiumi tagsági jogviszonnyal rendelkező hallgató kötelességei A Budapesti Műszaki Főiskola kollégiumi tagsági jogviszonnyal rendelkező hallgatójának: A kollégiumból való kiköltözésre és a kollégiumi tagsági jogviszony megszüntetésére vonatkozó kérelmet, a hallgató írásban köteles benyújtani, saját kollégium esetén a kollégium vezetőjének, bérlemény esetén a bentlakó nevelőtanárnak, illetve a diákotthon főiskolai vezetőjének. Kiköltözéskor köteles saját kollégium esetén, a gondnokságon (titkárságon), bérlemény esetén a bentlakó nevelőtanárnál, diákotthon esetén az üzemeltető képviselőjénél leszerelését elintézni és köztartozásait rendezni. IV. rész A kollégium közalkalmazottai 22. Kollégiumigazgató 5./ A kollégiumigazgató munkáját helyettes segítheti, akit a Kollégiumi Tanács egyetértésével, a kollégiumigazgató bíz meg, saját megbízásával azonos időtartamra. A helyettes, a kollégiumigazgató által meghatározott munkaköri leírás alapján végzi munkáját. 24. Tagkollégiumi igazgató 1./ A tagkollégium igazgató a kollégiumigazgató irányításával és az általa meghatározott munkaköri leírás alapján végzi munkáját. 3./ A Diákotthon(ok) vezetőjének kinevezett főiskolai munkatárs tagkollégiumi igazgatónak minősül, és értelemszerűen vonatkoznak rá jelen szabályzat rendelkezései. 3./ A tagkollégium igazgatói állás pályázat útján tölthető be. A tagkollégium igazgatói munkakör betöltésével kapcsolatos követelményeket és eljárási rendet, a Budapesti Műszaki Főiskola Szenátusa által jóváhagyott BMF SZMSZ 2. számú melléklete, a

9 Foglalkoztatási követelményrendszer tartalmazza. Megbízása legfeljebb 5 évre szól, mely pályázat alapján újraválasztással többször megismételhető. 1./ A tagkollégium igazgatója: 25. A tagkollégiumi igazgató feladata, jogköre 2./ A Diákotthoni helyszín(ek)en a tagkollégiumi igazgató jelen szabályzatban felsorolt feladat- és jogkörének alkalmazása során, figyelembe kell venni a helyi lehetőségeket, és szabályozásokat. 26. Kollégiumi nevelőtanár 1./ A tagkollégium tevékenységét kollégiumi nevelőtanárok segíthetik, akik tevékenységüket a Kollégium SZMSZ-val, és az önkormányzat határozataival összhangban végzik. Munkájukat a tagkollégium igazgatója irányítja -meghatározott munkaköri leírás alapján-, és ellenőrzi. XI. rész 37. Záró rendelkezések 3./ Jelen szabályzatot a Budapesti Műszaki Főiskola Szenátusa szeptember 18-i május 22-i ülésén megtárgyalta és elfogadta. Jelen verziószámú szabályzat az elfogadása napján lép hatályba. 4./ Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a Főiskolai Szenátus által május 22-i ülésén áprilisában jóváhagyott, és május 22-én április 17-én életbe léptetett előző verziószámú szabályzat. 5./ A BMF Kollégium Szervezeti és működési szabályzatát a Főiskola, illetve a Kollégium honlapján nyilvánosságra kell hozni, és hozzáférhetővé kell tenni. Budapest, május szeptember Dr. Rudas Imre rektor

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KOLLÉGIUM

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KOLLÉGIUM 7. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 10. függelék A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KOLLÉGIUM

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KOLLÉGIUM

BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KOLLÉGIUM 6. verzió BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KOLLÉGIUM Budapest, 2008. június A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1. számú mellékletének, a Szervezeti

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KANCELLÁRIA KIEGÉSZÍTÉSE KOLLÉGIUM

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KANCELLÁRIA KIEGÉSZÍTÉSE KOLLÉGIUM 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 9/B. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KANCELLÁRIA KIEGÉSZÍTÉSE KOLLÉGIUM BUDAPEST,

Részletesebben

1. verzió ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KOLLÉGIUM. Budapest, december

1. verzió ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KOLLÉGIUM. Budapest, december 1. verzió ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KOLLÉGIUM Budapest, 2009. december Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat 1. számú mellékletének, a Szervezeti és Működési

Részletesebben

A KOLLÉGIUM FEGYELMI ÉS KÁRTÉRÍTÉSI ÜGYEK ELBÍRÁLÁSÁNAK RENDJE

A KOLLÉGIUM FEGYELMI ÉS KÁRTÉRÍTÉSI ÜGYEK ELBÍRÁLÁSÁNAK RENDJE 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 9/B. függelék 5. melléklet A KOLLÉGIUM FEGYELMI ÉS KÁRTÉRÍTÉSI ÜGYEK ELBÍRÁLÁSÁNAK RENDJE BUDAPEST,

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TANÁRKÉPZŐ ÉS MÉRNÖKPEDAGÓGIAI KÖZPONT

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TANÁRKÉPZŐ ÉS MÉRNÖKPEDAGÓGIAI KÖZPONT 6. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 37. függelék A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TANÁRKÉPZŐ

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUMI HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUMI HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE 1. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 10. függelék 3. melléklet A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUMI HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REGIONÁLIS OKTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT SZÉKESFEHÉRVÁR

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REGIONÁLIS OKTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT SZÉKESFEHÉRVÁR 5. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 38. függelék A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REGIONÁLIS

Részletesebben

ÓBUDAI EGYETEM KOLLÉGIUM

ÓBUDAI EGYETEM KOLLÉGIUM 1. verzió ÓBUDAI EGYETEM KOLLÉGIUM FEGYELMI ÉS KÁRTÉRÍTÉSI ÜGYEK ELBÍRÁLÁSÁNAK RENDJE Budapest, 2009. december Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat 1. számú mellékletének, a Szervezeti és

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Általános rendelkezések A Tagkollégium Fegyelmi Bizottsága A fegyelmi eljárás formai és tartalmi követelményei, az elj

TARTALOMJEGYZÉK Általános rendelkezések A Tagkollégium Fegyelmi Bizottsága A fegyelmi eljárás formai és tartalmi követelményei, az elj 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 10. függelék 5. melléklet Az ÓBUDAI EGYETEM KOLLÉGIUM FEGYELMI és KÁRTÉRÍTÉSI ÜGYEK ELBÍRÁLÁSÁNAK

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KOLLÉGIUM

BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KOLLÉGIUM 4. 3. verzió BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KOLLÉGIUM Budapest, 2007. április május A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1. számú mellékletének,

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REGIONÁLIS OKTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT SZÉKESFEHÉRVÁR

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REGIONÁLIS OKTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT SZÉKESFEHÉRVÁR 2. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 38. függelék A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REGIONÁLIS

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TREFORT ÁGOSTON MÉRNÖKPEDAGÓGIAI KÖZPONT

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TREFORT ÁGOSTON MÉRNÖKPEDAGÓGIAI KÖZPONT 2. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 37. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TREFORT ÁGOSTON MÉRNÖKPEDAGÓGIAI

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM KOLLÉGIUMI ÉS SZÁLLÁSHELY SZABÁLYZATA BUDAPEST, (2018. február 1. napjától hatályos, 1. verziószámú változat)

AZ ÓBUDAI EGYETEM KOLLÉGIUMI ÉS SZÁLLÁSHELY SZABÁLYZATA BUDAPEST, (2018. február 1. napjától hatályos, 1. verziószámú változat) AZ ÓBUDAI EGYETEM KOLLÉGIUMI ÉS SZÁLLÁSHELY SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2018. (2018. február 1. napjától hatályos, 1. verziószámú változat) TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM 4 ELSŐ RÉSZ 5 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 5

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 9/A. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS

Részletesebben

A BUDAPESTI M SZAKI F ISKOLA SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REJT SÁNDOR KÖNNY IPARI ÉS KÖRNYEZETMÉRNÖKI KAR

A BUDAPESTI M SZAKI F ISKOLA SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REJT SÁNDOR KÖNNY IPARI ÉS KÖRNYEZETMÉRNÖKI KAR A Budapesti M szaki F iskola Szervezeti és M ködési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és M ködési Rend 7. függelék 2. verzió A BUDAPESTI M SZAKI F ISKOLA SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REJT

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA REJTŐ SÁNDOR KÖNNYŰIPARI MÉRNÖKI FŐISKOLAI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA REJTŐ SÁNDOR KÖNNYŰIPARI MÉRNÖKI FŐISKOLAI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 3. verzió BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA REJTŐ SÁNDOR KÖNNYŰIPARI MÉRNÖKI FŐISKOLAI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BMF Szervezeti és Működési Szabályzata Kari kiegészítése Budapest, 2004. december

Részletesebben

2.2. sz. Egyetemi Szabályzat

2.2. sz. Egyetemi Szabályzat 2.2. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM DOKTORANDUSZ ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLYA A Miskolci Egyetem Szenátusának 379/2012. sz. határozata. - 1 - A Miskolci Egyetem Doktorandusz Önkormányzat Alapszabálya

Részletesebben

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.... 3 II. A KOLLÉGIUM VEZETÉSE ÉS IRÁNYÍTÁSA... 3 2.... 3 A Kollégiumi Közgyűlés... 3 3....

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI EGYETEM A ZENEI INTÉZET ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI EGYETEM A ZENEI INTÉZET ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI EGYETEM A ZENEI INTÉZET ÜGYRENDJE Elfogadva: 2013. október 15., hatályba lép: 2013. október 17-én Utolsó módosítás: 2018. május 22., hatályba lép: 2018. május 24-én A Zenei Intézet ügyrendjét

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI EGYETEM A ZENEI INTÉZET ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI EGYETEM A ZENEI INTÉZET ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI EGYETEM A ZENEI INTÉZET ÜGYRENDJE Elfogadva: 2013. október 15., hatályba lép: 2013. október 17-én Utolsó módosítás: 2016. február 16., hatályba lép: 2016. február 18-án A Zenei Intézet ügyrendjét

Részletesebben

STÚDIUM TÉRI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. augusztus 29.

STÚDIUM TÉRI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. augusztus 29. STÚDIUM TÉRI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. augusztus 29. I. A kollégium célja (1) A kollégium célja, hogy elhelyezést nyújtson az Edutus Főiskolán tanulmányokat folytató hallgatók számára,

Részletesebben

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Hallgatói és Doktorandusz Önkormányzatának Hallgatói és Doktorandusz Alapszabálya

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Hallgatói és Doktorandusz Önkormányzatának Hallgatói és Doktorandusz Alapszabálya A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Hallgatói és Doktorandusz Önkormányzatának Hallgatói és Doktorandusz Alapszabálya A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (továbbiakban: Egyetem)

Részletesebben

Emlékeztető. A BMF Kollégium Kollégiumi Tanács június 06-i üléséről

Emlékeztető. A BMF Kollégium Kollégiumi Tanács június 06-i üléséről Emlékeztető BMF-KOLL, 623, 2009. A BMF Kollégium Kollégiumi Tanács 2009. június 06-i üléséről Tervezett napirendi pontok: 1./ Tájékoztató, a Kandó Kálmán Kollégium PPP beruházás keretében történő felújításának

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE OKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE OKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 56. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE OKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG BUDAPEST,

Részletesebben

Hatályba lépett: május 4-én

Hatályba lépett: május 4-én A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM FIZIKAI INTÉZETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyta a BME Természettudományi Kar Tanácsa 2011. május 4-én Hatályba lépett: 2011. május 4-én

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉSE REKTORI HIVATAL

KIEGÉSZÍTÉSE REKTORI HIVATAL 7. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 8. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REKTORI HIVATAL BUDAPEST,

Részletesebben

A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének. Működési Szabályzata

A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének. Működési Szabályzata Gyáli Liliom Óvoda Gyál Liliom utca 13-15. 2360 OM: 032993 A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének Működési Szabályzata 1. Az óvoda szülői szervezetének alapvető célja: Az óvodába járó gyerekek szüleinek

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KOLLÉGIUM

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KOLLÉGIUM 2. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Mőködési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Mőködési Rend 10. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KOLLÉGIUM BUDAPEST, 2010.

Részletesebben

Kancellária ügyrendje 10. számú melléklete. Kollégiumi Szolgáltató Központ

Kancellária ügyrendje 10. számú melléklete. Kollégiumi Szolgáltató Központ az 1/2017. (II. 15.) számú kancellári utasítás 2. sz. melléklete Kancellária ügyrendje 10. számú melléklete Kollégiumi Szolgáltató Központ (1) A Kollégiumi Szolgáltató Központ megnevezése, címe, elérhetőségei,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK A Közalkalmazotti Tanács működési feltételei A Közalkalmazotti Tanács tagjainak védelme A munkáltató és a Közalkalmazo

TARTALOMJEGYZÉK A Közalkalmazotti Tanács működési feltételei A Közalkalmazotti Tanács tagjainak védelme A munkáltató és a Közalkalmazo 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási követelményrendszer 6. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KOLLÉGIUM

BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KOLLÉGIUM 7. 6. verzió BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KOLLÉGIUM A KOLLÉGIUMI JELENTKEZÉSEK ELBÍRÁLÁSÁNAK ELJÁRÁSI ÉS SZERVEZETI RENDJE Budapest, 2009. február november A Budapesti Mőszaki Fıiskola Szervezeti és Mőködési

Részletesebben

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék Az ÓBUDAI EGYETEMEN OKTATÓK, TUDOMÁNYOS KUTATÓK és TANÁROK MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN

Részletesebben

Szolnoki Főiskola Kistérségi Komplex Szolgáltató Szervezet Szervezeti és Működési Szabályzata TERVEZET 2011.

Szolnoki Főiskola Kistérségi Komplex Szolgáltató Szervezet Szervezeti és Működési Szabályzata TERVEZET 2011. Szolnoki Főiskola Kistérségi Komplex Szolgáltató Szervezet Szervezeti és Működési Szabályzata TERVEZET 2011. 1 Preambulum A Szolnoki Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) Szervezeti és Működési Szabályzata

Részletesebben

A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE

A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE SOPRON 2016 HATÁLYOS: 2016. 03. 02-TŐL 1. Általános rendelkezések (1) A Rektori Hivatal az egyetemen működő szervezeti egység, amely közreműködik

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJÉNEK.. számú melléklete A NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK KÖZPONTJÁNAK ÜGYRENDJE

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJÉNEK.. számú melléklete A NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK KÖZPONTJÁNAK ÜGYRENDJE A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJÉNEK. számú melléklete A NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK KÖZPONTJÁNAK ÜGYRENDJE BUDAPEST 2017 (2018. december 8. napjától hatályos változat) TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

1/2019. (II. 28.) sz. rektori utasítás. a Szegedi Tudományegyetem. Rektorát illető munkáltatói jogkörök. delegálásának rendjéről

1/2019. (II. 28.) sz. rektori utasítás. a Szegedi Tudományegyetem. Rektorát illető munkáltatói jogkörök. delegálásának rendjéről Munkáltatói jogkörök gyakorlásának rendje delegált jogkörök 1 IKT/5-546/019. 1/019. (II. 8.) sz. rektori utasítás a Szegedi Tudományegyetem Rektorát illető munkáltatói jogkörök delegálásának rendjéről

Részletesebben

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata ROSTI PÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata Dunaújváros, 2013. 2013. 1 S Z K A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata A szülői munkaközösség

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK A Tudományos Diákkör A Tudományos Diákköri munka Az Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács A kari Tudományos Diák

TARTALOMJEGYZÉK A Tudományos Diákkör A Tudományos Diákköri munka Az Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács A kari Tudományos Diák 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói követelményrendszer 12. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 6. sz. melléklet a 1164/115 ZMNE számhoz 1. sz. példány A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA 2007 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM 9/2018. (IX. 10.) számú rektori - kancellári együttes utasítás kollégiumi térítési és juttatási szabályzatról Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti

Részletesebben

,,Salesianum Don Bosco Keresztény Szakkollégium Kollégiumi Hallgatói Önkormányzatának, Kollégiumi Tanácsának Szervezeti és Működési Szabályzata

,,Salesianum Don Bosco Keresztény Szakkollégium Kollégiumi Hallgatói Önkormányzatának, Kollégiumi Tanácsának Szervezeti és Működési Szabályzata ,,Salesianum Don Bosco Keresztény Szakkollégium Kollégiumi Hallgatói Önkormányzatának, Kollégiumi Tanácsának Szervezeti és Működési Szabályzata I. Általános rendelkezések 1. Az Önkormányzat neve:,,salesianum

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 5. függelék 4. verzió A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KELETI

Részletesebben

ÓE Kollégium, Kollégiumi Tanács Vezetőképző Tábor Zamárdi 2013.

ÓE Kollégium, Kollégiumi Tanács Vezetőképző Tábor Zamárdi 2013. ÓE, i Tanács Vezetőképző Tábor Zamárdi 2013. I./ ÓE, Vezetőképző Tábor Helyszín: Időpont: Résztvevők: Óbudai Egyetem Bánki Donát Üdülője, Zamárdi 2013. június 7-9. hétvége (péntek-vasárnap) max. 36 fő

Részletesebben

ÓE Kollégium, Kollégiumi Tanács Vezetőképző Tábor Zamárdi 2014.

ÓE Kollégium, Kollégiumi Tanács Vezetőképző Tábor Zamárdi 2014. ÓE, i Tanács Vezetőképző Tábor Zamárdi 2014. I./ ÓE, Vezetőképző Tábor Helyszín: Időpont: Résztvevők: Óbudai Egyetem Bánki Donát Üdülője, Zamárdi 2014. június 13-15. hétvége (péntek-vasárnap) max. 40 fő

Részletesebben

Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ

Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ Szervezeti és Működési Szabályzata SOPRON 2003 1. Az Egyetemi

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 44. számú melléklete

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 44. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 44. számú melléklete Az Intézményi Érdekegyeztető Tanács Szervezeti és Működési Szabályzata Pécs 2006 A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX.

Részletesebben

A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék

A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék 2. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék A BMF OKTATÓK, TUDOMÁNYOS KUTATÓK ÉS TANÁROK MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Érvényes: 2017.09.15-től Bevezetés, a szabályzat hatásköre 1. (1) Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) a Széchenyi István Egyetem (a továbbiakban:

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KÁRPÁT-MEDENCEI ONLINE OKTATÁSI CENTRUM

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KÁRPÁT-MEDENCEI ONLINE OKTATÁSI CENTRUM 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 48. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KÁRPÁT-MEDENCEI ONLINE OKTATÁSI

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM E L Ő T E R J E S Z T É S

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Dr. Péceli Gábor rektor, Barta-Eke Gyula kancellár Szervezeti egység: Rektori Kabinet, Kancellária Hallgatói Szolgáltatási

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Vasi Rendőr Sportsegély- és Sportegyesület Elnöksége Szám:.../ 2007 VASI RENDŐR SPORTSEGÉLY ÉS SPORTEGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely 2007. május 30. 2 A Vasi Rendőr Sportsegély-

Részletesebben

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án Az Igazgatási és Humánpolitikai Központ ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

Az Országos Magyar Vadászkamara Országos Szervezete Hivatali Apparátusának. Szervezeti és Működési Szabályzata 2017.

Az Országos Magyar Vadászkamara Országos Szervezete Hivatali Apparátusának. Szervezeti és Működési Szabályzata 2017. Az Országos Magyar Vadászkamara Országos Szervezete Hivatali Apparátusának Szervezeti és Működési Szabályzata 2017. I. AZ OMVK HIVATALI APPARÁTUSÁNAK JOGÁLLÁSA ÉS FELADATAI Az Országos Magyar Vadászkamaráról

Részletesebben

A Szekszárdi SZC Magyar László Szakképző Iskolája. Diákönkormányzatának. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szekszárdi SZC Magyar László Szakképző Iskolája. Diákönkormányzatának. Szervezeti és Működési Szabályzata A Szekszárdi SZC Magyar László Szakképző Iskolája Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata Készült: 2017. február 16. A Szekszárdi SZC Magyar László Szakképző Iskolája Diákönkormányzatának

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TÜV RHEINLAND EGYETEMI TUDÁSKÖZPONT

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TÜV RHEINLAND EGYETEMI TUDÁSKÖZPONT 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 11. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TÜV RHEINLAND EGYETEMI TUDÁSKÖZPONT

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE DIGITÁLIS KULTÚRA ÉS HUMÁN TECHNOLÓGIA TUDÁSKÖZPONT

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE DIGITÁLIS KULTÚRA ÉS HUMÁN TECHNOLÓGIA TUDÁSKÖZPONT 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 58. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE DIGITÁLIS KULTÚRA ÉS HUMÁN

Részletesebben

A Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményeinek SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményeinek SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményeinek SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Bevezetés A Szervezeti és Működési Szabályzat a Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményeinek

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő

Szent István Egyetem Gödöllő Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KARON ÉRVÉNYES SZERVEZETI ÉSMŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5/F melléklet A KOLLÉGIUMI JELENTKEZÉSEK ELBÍRÁLÁSÁNAK ELJÁRÁSI ÉS SZERVEZETI RENDJE

Részletesebben

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI EGYETEM AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án Utolsó módosítás: 2017. július 25., hatályba lép: 2017. július 27-én

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE K A N C E L L Á R I A

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE K A N C E L L Á R I A 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 9. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE K A N C E L L Á R I A BUDAPEST,

Részletesebben

ÓBUDAI EGYETEM BUDAPEST

ÓBUDAI EGYETEM BUDAPEST ÓBUDAI EGYETEM BUDAPEST B E S Z Á M O L Ó az Óbudai Egyetem (Budapesti Műszaki Főiskola) Kollégiumának tevékenységéről 2007-2010. Budapest 2011. április A Kollégium beszámolóját összeállították: Balogh

Részletesebben

Emlékeztető. Az Óbudai Egyetem Egyetemi Kollégium Kollégiumi Tanácsának október 07-i üléséről

Emlékeztető. Az Óbudai Egyetem Egyetemi Kollégium Kollégiumi Tanácsának október 07-i üléséről Emlékeztető ÓE-KOLL, 0906, 2015. Az Óbudai Egyetem Egyetemi Kollégium Kollégiumi Tanácsának 2015. október 07-i üléséről Napirendi pontok: 1./ A Kollégium és az Egyetem vezető testületeinek ülésterve a

Részletesebben

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1996. évi LXII. törvénnyel módosított 1993. évi LXXIX. törvény 59.. rendelkezései alapján a Than

Részletesebben

Dunaújvárosi Egyetem. Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Felügyelő Bizottság Ügyrend

Dunaújvárosi Egyetem. Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Felügyelő Bizottság Ügyrend Dunaújvárosi Egyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Felügyelő Bizottság Ügyrend Dunaújváros 2018 1. kiadás 0. módosítás 2 (8). oldal Dunaújvárosi Egyetem Szenátusának 32-2018/2019.(2018.11.06.) sz. határozatával

Részletesebben

Emlékeztető. Az Óbudai Egyetem Kollégium Kollégiumi Tanács június 05-i üléséről

Emlékeztető. Az Óbudai Egyetem Kollégium Kollégiumi Tanács június 05-i üléséről Emlékeztető OE-KOLL, 557, 2010. Tervezett napirendi pontok: Az Óbudai Egyetem Kollégium Kollégiumi Tanács 2010. június 05-i üléséről 1./ Tájékoztató az Egyetem Szenátusának üléseiről, és a Kandó Kálmán

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCSÁNAK SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCSÁNAK SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 14. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCSÁNAK SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST,

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata A Pécsi Tudományegyetem minőségbiztosítási szabályzata Pécs 2011. 2011. november 10. 1 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 21. (2)

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA

A DEBRECENI EGYETEM KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA A DEBRECENI EGYETEM KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA 2014. szeptember 25. 1 Közalkalmazotti Szabályzat A Debreceni Egyetem (DE) és az intézmény Közalkalmazotti Tanácsa (KT) a Közalkalmazottak jogállásáról szóló

Részletesebben

NSZC Cserháti Sándor SZKI

NSZC Cserháti Sándor SZKI 2017. 0 NSZC Cserháti Sándor SZKI Kollégiumi Diákormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata Nagykanizsa 2017 1 2 Tartalom 1. Általános rendelkezések jogszabályi háttér... 3 1.1. 2011. évi XCX törvény...

Részletesebben

A Magyar Kereskedelemi és Iparkamara által állandó választottbíróságként. működtetett Kereskedelmi Választottbíróság ügyrendje

A Magyar Kereskedelemi és Iparkamara által állandó választottbíróságként. működtetett Kereskedelmi Választottbíróság ügyrendje A Magyar Kereskedelemi és Iparkamara által állandó választottbíróságként működtetett Kereskedelmi Választottbíróság ügyrendje A Kereskedelmi Választottbíróság elnöksége a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

Részletesebben

Az Óbudai Egyetem Ideiglenes Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói követelményrendszer 10. Függelék

Az Óbudai Egyetem Ideiglenes Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói követelményrendszer 10. Függelék Az Óbudai Egyetem Ideiglenes Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói követelményrendszer 10. Függelék 8. verzió AZ HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLYA BUDAPEST, 2015. december Tartalomjegyzék

Részletesebben

AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM. Szervezeti és Működési Szabályzat. I. kötet. Szervezeti és Működési Rend. 4.y. sz. melléklete

AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM. Szervezeti és Működési Szabályzat. I. kötet. Szervezeti és Működési Rend. 4.y. sz. melléklete 1 AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend 4.y. sz. melléklete AZ ELTE REKTORI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 BUDAPEST, 2008.

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzatának Gazdálkodási és Juttatási Szabályzata. I. Fejezet Általános rendelkezések

A Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzatának Gazdálkodási és Juttatási Szabályzata. I. Fejezet Általános rendelkezések A Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzatának Gazdálkodási és Juttatási Szabályzata A Pécsi Tudományegyetem (a továbbiakban: Egyetem) Doktorandusz Önkormányzata (a továbbiakban: PTE DOK) az Alapszabálya

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLYA

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLYA 4. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói követelményrendszer 10. Függelék A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLYA BUDAPEST,

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLYA

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLYA 4. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói követelményrendszer 10. függelék A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLYA BUDAPEST,

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJÉNEK.

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJÉNEK. A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJÉNEK. számú melléklete AZ OKTATÁS-MÓDSZERTANI KÖZPONT ÜGYRENDJE BUDAPEST 2015

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/ OM azonosító:

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/ OM azonosító: Az Illéssy Sándor Baptista Szakközépiskola és Szakiskola Iskolaszékének szervezeti és működési szabályzata 2014. szeptember 5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 39. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 39. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 39. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának Szervezeti és Működési Szabályzata Pécs 2007 Preambulum * A Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

Az önkormányzatok közművelődési feladatellátásának jogszabályi kötelezettsége és gyakorlata

Az önkormányzatok közművelődési feladatellátásának jogszabályi kötelezettsége és gyakorlata Az önkormányzatok közművelődési feladatellátásának jogszabályi kötelezettsége és gyakorlata Tamási 2010. május 4. Kell-e törvényi szabályozás? 1949. évi XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmánya 60.

Részletesebben

Széchenyi István katolikus Általános Iskola

Széchenyi István katolikus Általános Iskola Széchenyi István katolikus Általános Iskola Füzesabony Szülői Választmányának Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: 2013. október 21. napjától I. Általános rendelkezések A Nemzeti köznevelésről

Részletesebben

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar (továbbiakban: PTE IGYK) hatályos szabályzatai alapján az Illyés Gyula Szakkollégium (továbbiakban:

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI JOGORVOSLATI ELJÁRÁS SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI JOGORVOSLATI ELJÁRÁS SZABÁLYZATA 2. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 9. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI JOGORVOSLATI ELJÁRÁS SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2014.október

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 34. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCS ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCS ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCS ÜGYRENDJE SOPRON 2011 A Nyugat-magyarországi Egyetem mint munkáltató és a munkáltatónál képviselettel rendelkező NymE Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete,

Részletesebben

3. számú melléklet A gazdasági igazgatóhelyettes irányítása alá tartozó munkakörök:

3. számú melléklet A gazdasági igazgatóhelyettes irányítása alá tartozó munkakörök: 3. számú melléklet Hatályos SZMSZ 1.10. Az Alapító Okirat száma és kelte: A létrehozásról szóló Alapító Okirat kelte és száma: 2012. december 20, 182/2012. (XII. 20.) KH. Hatályos Alapító Okirat kelte

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2007. április 12. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése...3 1. A HTE képviselete...3 2. Titkárság...3 3. Ügyvezető

Részletesebben

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Doktorandusz Önkormányzatának Alapszabálya

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Doktorandusz Önkormányzatának Alapszabálya A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Doktorandusz Önkormányzatának Alapszabálya A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (továbbiakban: Egyetem) Egyetemi Doktorandusz Képviselete (továbbiakban

Részletesebben

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata Ikt.sz: Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium Gyula Szent István út 38- Diákönkormányzat

Részletesebben

A KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZÜLŐI SZERVEZETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZÜLŐI SZERVEZETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZÜLŐI SZERVEZETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Általános rendelkezések A 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről 73. alapján az iskolában

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1 A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1 A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Külügyi Bizottsága a jogszabályokkal és a vonatkozó egyetemi szabályzatokkal

Részletesebben

Magyar joganyagok évi XLVIII. törvény - a Nemzeti Közszolgálati Egyetem fenn 2. oldal k) az éves központi költségvetés tervezésekor benyújtja

Magyar joganyagok évi XLVIII. törvény - a Nemzeti Közszolgálati Egyetem fenn 2. oldal k) az éves központi költségvetés tervezésekor benyújtja Magyar joganyagok - 2018. évi XLVIII. törvény - a Nemzeti Közszolgálati Egyetem fenn 1. oldal 2018. évi XLVIII. törvény a Nemzeti Közszolgálati Egyetem fenntartói jogait érintő egyes törvények módosításáról

Részletesebben

Az Óbudai Egyetem Ideiglenes Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói követelményrendszer 10. Függelék

Az Óbudai Egyetem Ideiglenes Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói követelményrendszer 10. Függelék Az Óbudai Egyetem Ideiglenes Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói követelményrendszer 10. Függelék 6. verzió AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLYA BUDAPEST, 2014. október

Részletesebben

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések Preambulum A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola Hallgatói Önkormányzata a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának figyelembevételével

Részletesebben

A Győri Kossuth Lajos Általános Iskola Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési szabályzata

A Győri Kossuth Lajos Általános Iskola Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési szabályzata A Kossuth Lajos Általános Iskola Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési szabályzata Győr, 2018. szeptember 3. 1 Tartalom 1. Jogszabályi háttér.3. 2. A diákönkormányzat célja, feladatai.5. 3. A diákönkormányzat

Részletesebben

A Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar Diákjóléti Bizottság Ügyrend

A Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar Diákjóléti Bizottság Ügyrend A Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar Diákjóléti Bizottság Ügyrend 2017. február 7. A szabályzat célja és hatálya A Szent István Egyetem (a továbbiakban: SZIE) Ybl Miklós Építéstudományi

Részletesebben

Etikai Bizottság Szervezeti és Működési Rendje

Etikai Bizottság Szervezeti és Működési Rendje S z o l n o k i Főiskola Etikai Bizottság Szervezeti és Működési Rendje S z o l n o k 2010 Preambulum A Szolnoki Főiskola Szenátusa 2006. április 25-én hozott döntése alapján Etikai Bizottságot működtet.

Részletesebben

1. A kari lap neve, címe

1. A kari lap neve, címe A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Hallgatói Önkormányzata által működtetett kari lap Szervezeti és Működési Szabályzata A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudomány

Részletesebben