J A V A S L A T. Pásztó településnév használatának felülvizsgálatára

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J A V A S L A T. Pásztó településnév használatának felülvizsgálatára"

Átírás

1 PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT TELEPÜLÉSRÉSZEK ÉS CIVIL KAPCSOLATOK TANÁCSNOKA PÁSZTÓ Száma: 1-102/2011. A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel J A V A S L A T Pásztó településnév használatának felülvizsgálatára Készült: a képviselő-testület júniusi ülésére Előterjesztő: Gömbiczné Kanyó Beatrix településrészek és civil kapcsolatok tanácsnoka Az előterjesztést megtárgyalja: Ügyrendi Bizottság Az előterjesztést előkészítette: Gömbiczné Kanyó Beatrix településrészek és civil kapcsolatok tanácsnoka Sándor Balázs ügyintéző Vargáné Markó Éva ügykezelő 1

2 Tisztelt Képviselő-testület! Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 356/2010. (XII. 15.) sz. határozatával döntött annak felülvizsgálatáról, hogy a Pásztó településnevet használó szervezetek rendelkeznek-e a képviselő-testület hozzájáruló nyilatkozatával a névhasználatot illetően, valamint méltó módon szolgálják-e Pásztó város érdekeit. A felülvizsgálat során megállapítottuk, hogy az 1. sz. mellékletben feltüntetett szervezetek, esetlegesen események rendelkeznek Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete határozatában tett hozzájáruló nyilatkozattal a Pásztó településnév vonatkozásában. A hozzájáruló nyilatkozatok közül az alábbi határozatok tekintetében a következőket állapítottuk meg: 30/1996. (III. 12.) a Pásztó-Hasznos Futball Club már nem ebben a formában létezik, így nyilván a településnevet sem használja. 53/1997. (V. 30.) Mátrakeresztes Víziközmű Társulat megszűnt, elnevezését törölték. 196/2000. (X. 9.) Pásztó Város Víziközmű Társulat elszámolás alatt áll, elnevezését törölték. 261/2000. (XII. 28.) Pásztó Városerdő Erdőbirtokossági Társulat végelszámolás alatt áll. 151/2001. (IX. 11.) a Pásztói Öntöde elnevezést a cégnyilvántartásból törölték. 38/2002. (II. 26.) Pásztó Túrázója cím elnyeréséért folyó verseny során a településnév használatot csak a évre kérelmezték, a névhasználati jogosultság ennek alapján megszűnt. A PSZSE elnöke azonban 2011-ben újabb kérelemmel fordult a képviselőtestülethez és 29/2011. (I. 27.) sz. határozatával immár határozatlan időre engedélyezte a névhasználatot. 280/2003. (XII. 11.) Pásztói Kosárlabda Klub néven sportegyesület nem működik, a kosarasok PSZSE-Green Devils néven szerepelnek a megyei bajnokságban. A Pásztói Szabadidő Sportegyesület településnév használati engedélyt azonban nem kért. 98/2009. (III. 26.) a Váci Egyházmegye részére Pásztó város nevének használatát egyszeri alkalomra engedélyezte a képviselő-testület (Városmisszió Pásztó). Az 1. sz. mellékletben felsorolt szervezeteken kívül számos esetben megállapítható a településnév használatra vonatkozó engedély hiánya. Ez többek között arra vezethető vissza, hogy 1995-öt megelőzően nem volt egységes a bírósági gyakorlat egy adott szervezet elnevezése és nyilvántartásba vétele tekintetében. Az előterjesztés 2. sz. mellékleteként azokat az alapítványokat tüntettük fel, amelyek elnevezésében szerepel a Pásztó településnév. Az 1. sz. melléklettel összevetve látható, hogy ezek egyike sem kért a névhasználat iránt engedélyt. 2

3 Az előterjesztés 3. sz. melléklete a Pásztó, Pásztói elnevezést magában foglaló társadalmi szervezeteket listázza, melyek szintén nem rendelkeznek a képviselő-testület engedélyével a településnév használatot illetően. E két táblázat csak azokat a szervezetek foglalja magában, amelyek elnevezésükben a Pásztó településnevet a képviselő-testület hozzájáruló nyilatkozata, engedélye nélkül használják. A fenti mellékletekben felsoroltakon kívül több szervezet, egyesület, alapítvány ismert, amely a Pásztó településnevet használja, de engedélyezési kérelmet nem nyújtott be: Magyarok Világszövetsége Pásztó és Körzete Csoport, Pásztói Civil Fórum, Pásztói Életesély a Jövő Postásaiért, Pásztói Fotográfusok Köre, Polgári Kör Pásztóért, Rákóczi Szövetség Pásztói Csoportja. Ezeket a szervezeteket a 4. sz. mellékletben megjelöltük. A 4. sz. melléklet a Nógrád Megyei Cégbíróság által megküldött adatbázis alapján lett összeállítva, ez a pásztói civil és társadalmi szervezeteket listázza. A településnév használatával összefüggésben a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. tv. tartalmaz rendelkezést. Az említett jogszabály 4. (5) bekezdése szerint olyan elnevezést, amelyhez másnak jogi érdeke fűződik, csak a jogosult hozzájárulásával lehet a cégnévben szerepeltetni. Megállapítható, hogy egyes városnak, településnek fűződhet jogi érdeke nevének használatához. Nem érdektelen, hogy a helység nevét milyen célra, milyen mellett kívánják használni. Ebből következik, hogy a város nevének használatához, ha a település önkormányzata úgy döntött, hozzájárulása szükséges. Ezt a következtetést vonhatjuk le az egyesülési jogról szóló évi II. törvény 7. -ának (1) bekezdéséből is, vagyis az érdekelt jogi személy (Pásztó Városi Önkormányzat) hozzájárulásával lehet az egyesület nevében a jogi személyre utalni (kiterjesztően értelmezve a településnevet használni). Joggal várható el tehát, hogy amely szervezet Pásztó város nevét elnevezésében használni kívánja, úgy a képviselő-testület hozzájáruló nyilatkozatát kérje ehhez. Ugyanígy elvárható, hogy a város nevét használó szervezetek üket úgy végezzék, hogy a város érdekeit előre vigyék. Határozati javaslat: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Pásztó településnév használata tárgyában a következő döntést hozta: 1. A Pásztó településnév használatáról szóló rendelet hatálybalépését (2011. július 1.) követő 30 napon belül valamennyi, a település nevét engedély nélkül használó, a rendelet 2. (1) bekezdés hatálya alá tartozó szervezet a településnév használata iránt engedély kiadása iránti kérelmet nyújtson be. 2. A Képviselő-testület engedély iránti kérelem hiányában, vagy a kérelem elutasítása esetén a Pásztó településnév használatát megtilthatja. 3

4 Határidő: rendelet szerint Felelős: engedélyező szerv, illetve elnöke 3. Azon szervezetek tekintetében, melyek a Pásztó településnevet engedély nélkül használják és civil pályázatot nyújtanak be, az engedély hiánya kizáró okként minősül a pályázat elbírálásánál január 1-től. Határidő: értelemszerűen Felelős: településrészi és civil kapcsolatok tanácsnoka Pásztó, június 17. A határozati javaslat törvényes! Gömbiczné Kanyó Beatrix településrészek és civil kapcsolatok tanácsnoka Dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző 4

5 1. sz. melléklet Pásztó településnév használata tárgyában hozott képviselő-testületi határozatok 41/1991. (IV. 16.) Pásztó Város Fejlesztéséért 72/1993. (VIII. 17.) Pásztói Tüzép Kft. 82/1993. (X. 5.) Pásztó Kórházért 193/1995. (XI. 7.) TIT Városi Egyesülete 30/1996. (III. 12.) Pásztó-Hasznos Futball Club és Pásztói Kézilabda Club 59/1996. (IV. 29.) Pásztói Tájékozódási Futó és Szabadidő Egyesület 14/1997. (II. 18.) Városi TV 53/1997. (V. 30.) Mátrakeresztes Település Víziközmű Társulat 59/1997. (VI. 13.) Pásztói Önkéntes Tűzoltóság (köztestület) és Pásztói ÖTE 196/2000. (X. 9.) Pásztó Város Víziközmű 261/2000. (XII. 28.) Pásztó Városerdő Erdőbirtokosság 69/2001. (V. 3.) Shotokan Karate Klub 151/2001. (IX. 11.) Pásztói Öntöde 198/2001. (X. 30.) Pásztói Polgárőrség 38/2002. (II. 26.) Pásztó Túrázója 51/2002. (III. 19.) Gyógyír Patika 93/2002. (V. 28.) Korona Gyógyszertár 27/2003. (II. 27.) Asztalitenisz Club 237/2003. (XI. 6.) Pásztói Sport Klub 280/2003. (XII. 11.) Pásztói Kosárlabda Klub 155/2005.(VII. 26.) Pásztó Pláza 123/2006. (VI. 2.) Pásztói Ifjúsági Klub 129/2007. (V. 30.) - Fallós Kft. 152/2007. (VI. 27.) Pásztói Ismeretterjesztői Díj 275/2007. (XI. 12.) Pásztó Inveszt Kft. 102/2008. (IV. 18.) Pásztói Íjász Egyesület 98/2009. (III. 26.) Városmisszió Pásztó 29/2011. (I. 27.) Pásztó Túrázója 5

6 Nyilvántartási szám ok nyilvántartási adatai január 17. Név Székhely Célja Cél szerinti besorolás Közhaszn. fokozat Képviselő neve, lakóhelye Nyilvántartásba vételről rendelkező jogerős bírósági határozat száma, kelte 6 Pásztói Templomért () Múzeum tér 2. Pásztói Katolikus Egyházközség szellemi és karitatív ének erősítése Konrád István Múzeum tér 2. Pk.6 /1996/2, Csohány Baráti Kör Pásztó Kulturájáért Rákóczi u. 1. Csohány Kálmán Pásztó, Klapka köz 7. szám alatti szülőházának felújítási, felszerelési költségeinek megteremtése. Működőképes grafikai alkotóműhely felszerelése, 2 fő fogadására alkalmas szálláshely kialakítása. A körülmények megteremtése után folyamatosan biztosítani a működéshez szükséges anyagi alapot, támogatni az alkotóház munkáját. kulturális Shah Gabriella Múzeum tér 5. Pk.37 /1993/2, Tehetséges Pásztói Gyermekekért () 45 Pásztói Életesély ( szerv.) Nagymező u. 36. Rákóczi u. 1. A Pásztói Mikszáth Kálmán Gimnázium általános gimnáziumi tagozatán folyó oktatás és képzés tartalmi megújulása érdekében tárgyi feltételek megteremtése. Pedagógiai programo támogatása, amelyek célul tűzik ki a számtech. eszközök alkalmazására, idegennyelvre vonatkozó képzést. Ezen célok eléréséhez szükséges eljárások, szervezeti keretek kimunkálásának elősegítése, jelentős alkotó-szervező-nevelő képző segítése, anyagi elismerése felnőttek és gyermekek körében egyaránt, valamint a rászoruló diákok tanulmányi költségeihez való hozzájárulás Dr. Gajdics Gábor Vasút u. 3. Dombos Jenő József A. u. 24. Pk.13 /1991/2, Pk.60006/1997/2, oldal, összesen: 2

7 Nyilvántartási szám 2 A Pásztói Francia Magyar Kéttannyelvű Képzésért Név Székhely Célja Cél szerinti besorolás Rákóczi u. 1. Közhaszn. fokozat kiemelkedően Képviselő neve, lakóhelye Scheili László Zoltánné Hősök u. 21. Nyilvántartásba vételről rendelkező jogerős bírósági határozat száma, kelte Pk.70 /1992/2, Pásztó Kollégiumáért () 31 A mindennapi testnevelésért és a diáksportért Pásztói () 78 Pásztói Strandért Rákóczi u. 5. Nagymező u. 36. Kölcsey u. 35. Elsősorban a városban található strandfürdő fejlesztése, ezen túlmenően minden olyan kezdeményezés támogatása, amely a város szellemi, kulturális anyagi fejlődését elősegíti Dr. Kovács Bertalan Nagymező u. 70. Szabó Zsolt Nagymező u. 18. III/6. Gedeon György Hársfa u. 5. Pk.81 /1992/2, Pk.32 /1990/2, Pk.60120/2003/1, Pásztói Labdarúgósportért Magyar u. 16. Elsősorban a városi labdarúgósport fejlesztése. Ezen belül az egyesület tagjainak szabadidős sportének megszervezése, irányítása; az egyesület szakági szövetséghez igazolt tagjainak bajnokságban való szerepeltetése, az ehhez szükséges feltételek biztosítása, sporttanfolyamok és sporttáborok szervezése; a fenti célok megvalósításához szükséges anyagi és szellemi feltételek megteremtése. sport Horváth István 3060 Magyar u. 16. Pk.60033/2006/2/I, oldal, összesen: 2

8 Nyilvántartási szám 10 Fiatalok Ifjúsága Pásztóért 75 Pásztói Muzsla Néptánc és Hagyományőrző Egyesület 60 Dél-Nógrádi Települések Pásztói Egyesülete 47 Pásztói Utánpótlás Labdarúgó Club Név Székhely Célja Cél szerinti besorolás Sport u. 8. Gábor Á. u. 4. Kölcsey F.u. 16. Fő u. 12. Társadalmi szervezetek nyilvántartási adatai január 17. A pásztói fiatalokigényeinek megfelelően kulturális, művelődési, szabadidős ek biztosítása. Közös feladatvállalásokkal a pásztói ifjúsági korosztály összefogása, a fiatalok társadalmi beilleszkedésének segítése, közösséghez tartozásuk eősítése. Kulturális, művészeti egyesület, célja a néptánckultúra megismertetése, a hagyományok felkutatása, néptánchoz kapcsolódó népszokások gyűjtése, a Muzsla Néptáncegyüttes utánpótlásának biztosítása, a képzéshez szükséges feltételek megteremtése, fiatalok bevonása a néptánc és az ezzel kapcsolatos hagyományok művelésébe, megőrzésébe. A kistérség társadalmi, kulturális és gazdasági felzárkóztatása hátrányos helyzetének csökkentése, esélyegyenlőség megteremtésének segítése. A tehetséges gyermekek felkutatása, kiválasztása, taníttatása, nevelése az életkori sajátosságoknak megfelelő képzéssel Pásztó és kistérsége utánpótlásának biztosítása. Sportos életvitelre nevelés és ösztönzés, közösségfejlesztés és egészséges életmódra nevelés. Környezettudatos magatartás kialakításának segítése kulturális kulturális településfejlesztési Közhaszn. fokozat kiemelkedően Képviselő neve, lakóhelye Kálmánfi Lénárd Sport u. 8. Tóth Lászlóné Gábor Á. u. 4. Sulyok Gyuláné 3073 Tar, Madách u. 4. Juhász István Vörösmarty u. 18. Nyilvántartásba vételről rendelkező jogerős bírósági határozat száma, kelte Pk.60021/2003/1, Pk.60087/1999/1, Pk.60073/2003/2, Pk.60094/2003/1, oldal, összesen: 2

9 Nyilvántartási szám 70 Nemzeti Kör Pásztóért 27 Pásztói Szabadidő Sportegyesület 332 Pásztói SE Baráti Kör Egyesület 63 Pásztói Sakk Egyesület 283 Pásztói Bérkilövő Vadásztársaság 403 Pásztó és Vidéke Ipartestület Név Székhely Célja Cél szerinti besorolás Damjanich u.28. Fő u. 82. politikai sport 3060 Pásztó sport Kishegy u Hollókő, Kossuth u. 61. Nagymező u. 2. Sportegyesület célja a rendszeres ismeret- sport terjesztés, a sakk népszerűsítése, oktatása főként fiataloknak, a versenyeztetés feltételeinek megteremtése. Elősegíti működési területén az oktatási itézmények tanulóinak és a lakossági testnevelési és sportet. vadászat Közhaszn. fokozat Képviselő neve, lakóhelye Kádárkuti József Damjanich u.28. Illés Rudolf Kishegy sétány 7. Hidvégi Ernő Hajós Alfréd u. 1. Tóth József Kishegy u. 11. Tarnóczi Lajos 3176 Hollókő, Kossuth u.61. Herczeg Ferencné elnök Attila u. 5. Tóth Tiborné ügyvezető titkár Kölcsey u.10. Nyilvántartásba vételről rendelkező jogerős bírósági határozat száma, kelte Pk.60080/1998/2/I, Pk.60041/1992/2, Pk.60322/1990/2, Pk.60072/1998/1, Pk.60283/1989/2, Pk.60415/1990/2, Nagycsaládosok Pásztói Egyesülete Nefelejcs u.5. Parádi György Nefelejcs u.5. Pk.60052/1995/2, oldal, összesen: 2

10 a szervezet elnevezése székhelye i.sz. levelezési cím a szervezet vezetője 81.sz. RB. Cserkészcsapat x Deák Ferenc út 2. Márton Mónika Ágasvár Néptánc Együttesért Pásztó 3060 Rákóczi u. 1 Horváth István Apraja Néptánccsoport Pásztó 3060 Deák F. u. 14. Ágoston Attila Athéné Alkotókör Pásztó 3060 Nagymező u. 3. Szabó Zoltán Balázs Rallye Team x Bélyeggyűjtők Köre x Tar Maczonkai Károly Boldog Élet Klub Pásztó 3060 Deák F. u. 14. Dr. Bozó Zsuzsanna Bütykölde Klub Pásztó 3060 Deák F. u. 14. Kárpáti Mónika Csohány Baráti Kör Szurdokpüspöki Perényi Anna Csohány Baráti Kör Pásztó Kultúrájáért Pásztó 3060 Rákóczi u. 1 Shah Gabriella Dél Nógrádi Települések Egyesülete x Sulyok Gyuláné Gárdonyi Géza Ált. Isk. Diákönkormányzata Pásztó 3060 Nagymező u.34. Brunda Tiborné Dornyai Sportegyesület Salgótarján 3100 Forgách u. 42 Bodnár Elek Éremgyűjtők x Fészekmeleg x Francia Magyar Kéttannyelvű Képzésért x Pásztó 3060 Rákóczi u. 1. Garabonciás Néptánccsoport Pásztó 3060 Deák F. u. 14. Ágoston Attila Gárdonyi Géza Diáksport Egyesület Pásztó 3060 Nagymező út 34. Lipták László Gyermekekért Pásztó 3060 Nagymező út 34. Tódorné Nagy Judit Hasznosi Óvodásokért Pásztó 3065 Vár u. 62 Sárik Jánosné Hasznosi Szabadidő Egyesület Hasznos 3065 Alkotmány út 155. Gömbiczné Kanyó Beatrix Hasznosi Templomért x Herkules DSE Pásztó 3060 Nagymező út 36. Sipos Péter HUFEZE Sport Klub Pásztó 3060 Fő u. 82. Zentai József

11 IDEA Információval a drog ellen Közhasznú x Pásztó 3060 Tóth Árpád út 8. Ifjúsági Kulturális Baráti Társaság Pásztó 3060 Deák F. u. 14. Kárpáti Mónika Kelet Nógrád Ifjúsági és Kulturális Egyesület Pásztó 3060 Kölcsey u. 12.I/3 Dr. Becsó Károly Keresztény Értelmiség Szövetsége Kökényvirág Népdalkör Hasznos 3065 Alkotmány út 155. Illés Istvánné Lépésről lépésre a gyermekekért Pásztó 3060 Múzeum tér 5. Pászti Andrea Barna Tiborné Németh Józsefné Ma a holnapért Pásztó 3060 Nagymező u. 36. Magyar francia belga Baráti Társaság x Magyarok Világszövetsége Pásztó és Körzete Csoport Pásztó 3060 Fő u. 58 Bottyán Zoltán Mátra és Cserhát Turizmusáért Társaság x Mátra Foltvarró Klub x Mátragyöngye Népdalkör Mátrakeresztes 3082 Kékesi út Víg Józsefné Mátrai Hegymászó Klub x Mátrai Lovas Egylet x Pásztó 3060 Kriston Péter Mátrakeresztesi Szabadidő Társaság x Mátraszőlősi Templomért x Mátravidéki Evangélikus Hit és Erkölcs Kulturális x Mátravölgye Nyugdíjas Klub Pásztó 3065 Alkotmány u. 108 Tóth Jánosné MI Színjátszó Csoport Pásztó 3060 Deák F. u. 14. Dr. Szabó Irén Mikszáth Diák Sport Klub Mikszáthos Öregdiákok Köre Pásztó 3060 Rákóczi u. 1 Kriston Péter

12 Mindennapi Testnevelésért és Diáksportért x Pásztó 3060 Nagymező u. 36 Mozgáskorlátozottak Nógrád megyei Egyesülete Pásztó 3060 Orgona u. 13. Zeke Gáborné Múzeum Téri Óvodáért Pásztó 3060 Cserhát ln 22. Tóth Tünde Pásztói Muzsla Néptánc és Hagyományőrző Egyesület Pásztó 3060 Gábor Á.u.4. Tóth Lászlóné Nagycsaládosok Pásztói Egyesülete Pásztó 3060 Nefelejcs u. 5. Parádi György Nagymamák Mazsorettcsoportja Pásztó 3060 Deák F. u. 14. Nagy Józsefné Nemzeti Kör Pásztóért Pásztó 3060 Damjanich u. 28. Kádárkuti József Nők a Szebb Jövőért Egyesület Pásztó 3060 Régi Vásártér u. 26 Huczekné Rétvári Mónika Nyikom Hegyisport és Természetvédő Klub Pásztó 3060 Régi Vásártér u. 28 Sándor István Operation Friendship Hungary Pásztó 3060 Rákóczi u. 1 Bencsik Imre Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Pásztó Városi Szervezete Pásztó 3060 Kölcsey F. u. 16 Molnár István Öregfiúk Labdarúgó Csapat x Őszirózsa Nyugdíjas Klub Pásztó 3060 Deák F. u. 14 Nagy Józsefné Palánta Színjátszó Kör x Pásztó és Vidéke Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi x Pásztó 3060 Fő u. Pásztó Kollégiumáért x Pásztói Asztalitenisz Club Pásztó 3060 Csohány K. út 7. Bencsik Imre Pásztói Birkózó és Szabadidő Sportjáért x Pásztói Civil Fórum x Pásztói Életesély a Jövő Postásaiért x

13 Pásztói Életesély x Pásztói Fotográfusok Köre x Pásztói Ifjúsági Klub Pásztó 3060 Deák F. u. 14. Kárpáti Mónika Pásztói Íjász Egyesület Pásztó 3060 Fő u. 113 Pásztói Kézilabda Club Pásztó 3060 Nagymező u. 36 Mészáros Sándor Pásztói Kórházért Közalapítvány Pásztói Labdarúgósportért Pásztói Sakk Egyesület Pásztó 3060 Kishegy u. 11. Tóth József Pásztói Shotokane Karate Klub Pásztó 3060 Fő u. 35 Verebélyi József Lőrik Csaba Pásztói Sport Klub Pásztó 3060 Hajós A. út 1. Hegedűs László Pásztói Szabadidő Sportegyesület Pásztó 3060 Fő út 82. Illés Rudolf Szent Lőrinc Templom Kórusa Pásztó 3060 Múzeum tér 2. Dr. Gajdics Gábor Pásztói Templomért (Evangélikus Gyülekezet) Táborszki Jánosné Pásztói Templomért Pásztó 3060 Múzeum tér 2. Konrád István Pásztói Utánpótlás Labdarúgó Club Pásztó 3060 Fő u. 12 Juhász István Polgári Kör Pásztóért Pásztói Polgárőrség Pásztó 3060 Nagymező u.3. Berkes József Postagalamb Sportegyesület x Rádióklub x Rákóczi Szövetség Pásztói Csoportja Pásztó 3060 Fő u.58. Bottyán Zoltán Rozmaring Népdalkör Pásztó 3060 Deák F.u.14. Bacsa Sándorné Sodrásban Közhasznú Pásztó 3060 Fenes Lajosné Százszorszép Óvodásokért Pásztó 3060 Madách u.22. Sisákné Tóth Gabriella Szeressük egymást gyerekek! Nyugdíjas Klub Mátrakeresztes 3082 Kékesi u. 82 Nyíresi Bertalan

14 Pásztói Tájékozódási Futó és Szabadidősport Egyesület Pásztó 3060 Gárdonyi G.u.5. Dr. Becsó Károly Tartalékos Katonák Egyesülete x Tehetséges Pásztói Gyermekekért Pásztó 3060 Nagymező u.36. Dr. Gajdics Gábor T ESZ TIT Pásztó Városi Egyesülete Pásztó 3060 Nagymező u. 11. Tóth Imréné igazgató Bagyin Pál elnök Vállalkozók Klubja Pásztó 3060 Fő u. 37. Krämer László Városvédő Egyesület Pásztó 3060 Mátyás kir.u.14 Kriston Péter

3. A Pásztói Íjász Egyesületnek 100 eft támogatást, a Galambász Egyesületnek 30 eft támogatást biztosít.

3. A Pásztói Íjász Egyesületnek 100 eft támogatást, a Galambász Egyesületnek 30 eft támogatást biztosít. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 09. május 28-i ülésén 179/09. /V.28./ számon a következő határozatot hozta: PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 179/09. /V. 28./ SZÁMÚ HATÁROZATA

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 49/2010. /II. 15./ SZÁMÚ HATÁROZATA

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 49/2010. /II. 15./ SZÁMÚ HATÁROZATA Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. február 15-i ülésén 49/2010. /II. 15./ a következő határozatot hozta: PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 49/2010. /II. 15./ SZÁMÚ HATÁROZATA

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 182/2010. /VI. 29./ SZÁMÚ HATÁROZATA

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 182/2010. /VI. 29./ SZÁMÚ HATÁROZATA Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. június 29-i ülésén 182/2010. /VI. 29./ számon a következő határozatot hozta: PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 182/2010. /VI. 29./ SZÁMÚ

Részletesebben

Szavazókör sorszáma Szavazókör területe Szavazókör helye, címe Akácfa utca 1. VÍZMŰ KLUBTERME Dózsa György utca

Szavazókör sorszáma Szavazókör területe Szavazókör helye, címe Akácfa utca 1. VÍZMŰ KLUBTERME Dózsa György utca Helyi Választási Iroda Vezetője 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. Szám: /2008. A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 10. /1/-/2/ bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva Pásztó városban

Részletesebben

Helyi Választási Iroda Vezetője 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. Szám: /2013. Határozat

Helyi Választási Iroda Vezetője 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. Szám: /2013. Határozat Helyi Választási Iroda Vezetője 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. Szám: 4554-6/2013. Határozat A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.. törvény /a továbbiakban: Ve./ 77. /1/ bekezdésében biztosított

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 168/2011. /VI. 29./ SZÁMÚ HATÁROZATA

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 168/2011. /VI. 29./ SZÁMÚ HATÁROZATA Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete június 29-i ülésén 168/ (VI. 29.) számon a következő határozatot hozta: PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 168/ /VI. 29./ SZÁMÚ HATÁROZATA Pásztó

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. a Pásztó településnév használatának felülvizsgálatával kapcsolatos tapasztalatokról J A V A S L A T

T Á J É K O Z T A T Ó. a Pásztó településnév használatának felülvizsgálatával kapcsolatos tapasztalatokról J A V A S L A T PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT TELEPÜLÉSRÉSZEK ÉS CIVIL KAPCSOLATOK TANÁCSNOKA PÁSZTÓ Száma: 1-157/2011. Az első döntés meghozatala egyszerű, a második döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel

Részletesebben

VÍZMŰ KLUBTERME Pásztó, Csillag tér 21. Póttag: 1. Szabó Istvánné Pásztó, Jókai u. 7.

VÍZMŰ KLUBTERME Pásztó, Csillag tér 21. Póttag: 1. Szabó Istvánné Pásztó, Jókai u. 7. 1. Akácfa utca Árpád utca Dózsa György utca Gépállomás ltp. Géza fejedelem utca Hajós Alfréd utca Ibolya utca Jókai utca Kinizsi utca Kis utca Kossuth L. utca 28-114/A. Kossuth L. utca 17-85. Kövicses

Részletesebben

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 13/2016. (XII. 1.) önkormányzati rendelete. az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 13/2016. (XII. 1.) önkormányzati rendelete. az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2016. (XII. 1.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája 3060 Pásztó, Nagymező út 36. 1 124/2012. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

Részletesebben

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35.

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. P Á S Z T Ó V Á R O S P O L G Á R M E S T E R E 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 F a x : ( 0 6-3 2 ) 4 6 0-9 1 8 E - m a i l :forum@paszto.hu Száma: 1-126/2015. A döntés meghozatala

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. június 14. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. szeptember 10-én megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. szeptember 10-én megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. szeptember 10-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Sisák Imre, Volek György, Barna Tibor Józsefné, dr. Becsó Károly,

Részletesebben

Támogatások közzététele (2010.) Görög Katolikus Egyházközség. Csenger Önkéntes Tűzoltóság. Csenger

Támogatások közzététele (2010.) Görög Katolikus Egyházközség. Csenger Önkéntes Tűzoltóság. Csenger Sorszám 1. 2. 3. 4. Döntéshozó testület Döntés ideje február 23. február 23. február 23. február 23. Támogatások közzététele () Döntés száma 3/ (II.23.) CSKTR 3/ (II.23.) CSKTR 3/ (II.23.) CSKTR 3/ (II.23.)

Részletesebben

JAVASLAT. Intézményi alapító okirat javítására

JAVASLAT. Intézményi alapító okirat javítására P Á S Z T Ó V Á R O S P O L G Á R M E S T E R E 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-12/2014. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget

Részletesebben

Pásztói Városi Önkormányzat 3060 Pásztó, Kölcsey utca Fax: (06-32) JAVASLAT

Pásztói Városi Önkormányzat 3060 Pásztó, Kölcsey utca Fax: (06-32) JAVASLAT Pásztói Városi Önkormányzat 3060 Pásztó, Kölcsey utca 35. 460-155 Fax: (06-32) 460-918 Szám: 1-199/2016. A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. JAVASLAT az egészségügyi alapellátási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2015. májusi 20.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2015. májusi 20.-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-273/2015. ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2015. májusi 20.-i ülésére Tárgy: Javaslat Budapest Főváros

Részletesebben

A Mikszáth Kálmán Líceum közösségi szolgálat teljesítésében együttműködő szervezetek. 3060 Pásztó, Madách út 22.

A Mikszáth Kálmán Líceum közösségi szolgálat teljesítésében együttműködő szervezetek. 3060 Pásztó, Madách út 22. A Mikszáth Kálmán Líceum közösségi szolgálat teljesítésében együttműködő szervezetek Együttműködő szervezet Kijelölt mentor Mentor elérhetősége 1. 2. Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája Palotási Általános

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-136/2012. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT intézményi alapító

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormányzati Bizottsága 2015. március 9-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormányzati Bizottsága 2015. március 9-i ülésére 1. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormányzati Bizottsága 2015. március 9-i ülésére Tárgy: Sport és társadalmi szervezetek pályázati felhívására beérkezett pályázatok

Részletesebben

Támogatások közzététele (2010.)

Támogatások közzététele (2010.) Támogatások közzététele () Sorszám Döntéshozó testület Döntés ideje Döntés száma A kedvezményezettje A célja A összege A i program megvalósításának helye 1. 16/ (IV. ) határozat FC a 2.835.000 2. 5/ (II.)

Részletesebben

Tájékoztató. A szerződés időtartama (amennyiben határozott időre kötik) vagy az ellenszolgáltatás teljesítésének határideje

Tájékoztató. A szerződés időtartama (amennyiben határozott időre kötik) vagy az ellenszolgáltatás teljesítésének határideje 1. támogatási Egészségügyi Központ Mezőcsát 2009. évi működési támogatás Egészségügyi Központ Mezőcsát 3450 Hősök tere 33. Dr. Siska András Intézetvezető főorvos 2009. jan.01-2009. dec. 31. 700 000 Ft

Részletesebben

JAVASLAT. intézményi alapító okirat módosítására

JAVASLAT. intézményi alapító okirat módosítására PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY UTCA 35. (06-3) *460-55 FAX: (06-3) 460-98 Szám: - 6/05. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT intézményi alapító okirat

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 J A V A S L A T

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 J A V A S L A T VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-134/ 2010.. J A V A S L A T Pásztó Városi Önkormányzat 2010. évi Közfoglalkoztatási terve módosítására

Részletesebben

3. Amennyiben a civil szervezet a 2. pontban megállapított határidőre nem, vagy nem teljes körűen számol el, a 2017. évben nem jogosult támogatásra.

3. Amennyiben a civil szervezet a 2. pontban megállapított határidőre nem, vagy nem teljes körűen számol el, a 2017. évben nem jogosult támogatásra. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. május 26-i ülésén 130/2016. (V. 26.) számon a következő határozatot hozta: PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 130/2016. (V. 26.) SZÁMÚ HATÁROZATA

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 2016. május

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. február 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. február 19-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Ikt.szám: 32/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. február 19-i ülésére Tárgy: A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti IX. Tankerületének

Részletesebben

1 / :19

1 / :19 1 / 1 2014.10.03. 14:19 Szavazókör sorszáma: 009, Kékesi út 104. (Művelődési Ház) 1 / 1 2014.10.03. 14:16 Szavazókör sorszáma: 008, Alkotmány út 155.(Művelődési Ház) 1 / 1 2014.10.03. 14:15 Szavazókör

Részletesebben

TÁMOGATOTTAK 2014. Megvalósítás helye: Felsőtárkány Támogatás nyújtásáról szóló szerződés kelte: 2014. november 25. Szerződés száma: 3/2014

TÁMOGATOTTAK 2014. Megvalósítás helye: Felsőtárkány Támogatás nyújtásáról szóló szerződés kelte: 2014. november 25. Szerződés száma: 3/2014 TÁMOGATOTTAK 2014. Kedvezményezett neve: Felsőtárkányi Hagyományőrző Közalapítvány Támogatás célja: Néptánc oktatás és táncpedagógiai tevékenységek, viseletek, zenekari díjak Támogatás összege: 900.000

Részletesebben

JAVASLAT. Intézményi alapító okiratok javítására

JAVASLAT. Intézményi alapító okiratok javítására PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY UTCA 35. (06-3) *460-55 FAX: (06-3) 460-98 Szám: -43/05. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Intézményi alapító okiratok

Részletesebben

az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 22/2009. (X.30.) számú rendelet függeléke

az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 22/2009. (X.30.) számú rendelet függeléke 1 az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 22/2009. (X.30.) ú rendelet függeléke K I M U T A T Á S FÖLDESEN MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEKRŐL, EGYESÜLETEKRŐL,

Részletesebben

JAVASLAT. HUFEZE Sport Klub, Őszirózsás Nyugdíjas Klub és a Pásztói E-08 Postagalamb Sport Civil Társaság egyedi támogatási kérelmének elbírálására

JAVASLAT. HUFEZE Sport Klub, Őszirózsás Nyugdíjas Klub és a Pásztói E-08 Postagalamb Sport Civil Társaság egyedi támogatási kérelmének elbírálására Városi Polgármesteri Hivatal 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-155 Fax: (06-32) 460-918 Szám:1-193/2016 A határozat meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. JAVASLAT HUFEZE Sport Klub,

Részletesebben

JAVASLAT. Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására

JAVASLAT. Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-71 /2010. JAVASLAT Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására

Részletesebben

JAVASLAT. Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája alapító okiratának módosítására

JAVASLAT. Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája alapító okiratának módosítására VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-15 /2013. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Pásztó Városi

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E az egészségügyi

Részletesebben

Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok

Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok "A TAKTAHARKÁNYI REFORMÁTUS TEMPLOMÉRT" Közhasznú (oktatási,kulturális,egyéb) 3922 Taktaharkány, Béke utca 40. képviselő: Fodor József Károly Elsődlegesen a

Részletesebben

Kimutatás az 1992. Évi XXXVIII. Törvény 15/A. alapján közzétett működési és fejlesztési támogatásokról 2004. évben Közösségi szolgáltatások támogatása

Kimutatás az 1992. Évi XXXVIII. Törvény 15/A. alapján közzétett működési és fejlesztési támogatásokról 2004. évben Közösségi szolgáltatások támogatása Kimutatás az 1992. Évi XXXVIII. Törvény 15/A. alapján közzétett működési és fejlesztési támogatásokról 04. évben Közösségi szolgáltatások támogatása adatok ezer Ft-ban! Támogatottak megnevezése 1.) Sporttámogatás

Részletesebben

A javaslat elfogadása minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Pásztó város 2014. évi rendezvénytervére

A javaslat elfogadása minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Pásztó város 2014. évi rendezvénytervére VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-4 /2014. A javaslat elfogadása minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Pásztó város 2014.

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) * FAX: (06-32) JAVASLAT. a civil szervezetek 2011.

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) * FAX: (06-32) JAVASLAT. a civil szervezetek 2011. VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-111 /2011. JAVASLAT a civil ek 2011. évi ára Készült: a Képviselő-testület 2011. júniusi ülésére

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. április 2-án megtartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. április 2-án megtartott rendkívüli üléséről. 1 Jegyzőkönyv Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. április 2-án megtartott rendkívüli üléséről. Ülés helye: Pásztói Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme, 3060 Pásztó Kölcsey

Részletesebben

VÁROSI AMATŐR MŰVÉSZETI CSOPORTOK 2012.ÉVI PÁLYÁZATI ELSZÁMOLÁSA

VÁROSI AMATŐR MŰVÉSZETI CSOPORTOK 2012.ÉVI PÁLYÁZATI ELSZÁMOLÁSA VÁROSI AMATŐR MŰVÉSZETI CSOPORTOK 2012.ÉVI PÁLYÁZATI ELSZÁMOLÁSA Rábaköz-Hanság Működési, utazási és Kiss József Turisztikai anyagköltség (Hanság Big Band) Szent Anna Plébánia Énekes Gitáros Csoportja

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004. (IV. 30.) rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.

Részletesebben

KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP UTÁNPÓTLÁS-NEVELÉS PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL

KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP UTÁNPÓTLÁS-NEVELÉS PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP UTÁNPÓTLÁS-NEVELÉS PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL A tevékenység meghatározása 2012. évben az Oktatási, Kulturális és sorsz. A pályázó neve és az összeg rendeltetése

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Városi Polgármesteri Hivatal. 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. (06-32) *460-155 Fax: (06-32) 460-918 JAVASLAT

Városi Polgármesteri Hivatal. 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. (06-32) *460-155 Fax: (06-32) 460-918 JAVASLAT Városi Polgármesteri Hivatal 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. (06-32) *460-155 Fax: (06-32) 460-918 Szám: 1-131/2012. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Önkormányzati tulajdonú

Részletesebben

Támogatások közzététele (2012.) A támogatás kedvezményezettje. Csengeri Lovas Egyesület. Szamosbecs Község Önkormányzata

Támogatások közzététele (2012.) A támogatás kedvezményezettje. Csengeri Lovas Egyesület. Szamosbecs Község Önkormányzata Sorszám 1. Döntéshozó testület Döntés ideje január 24. Döntés száma 1319-2/ Támogatások közzététele () A kedvezményezettje Csengeri Lovas A célja II. Csengeri Lovasnap, a lovas versenyek, fogathajtó versenyek,

Részletesebben

Támogatások közzététele (2009.)

Támogatások közzététele (2009.) Támogatások közzététele () Sorszám Döntéshozó testület Döntés ideje Döntés száma A kedvezményezettje A célja A összege A i program megvalósításának helye 1. január 6. 160-1/ számú megállapodás Őszülő Fények

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. június 25-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. június 25-i ülésére Tárgy: Civil szervezetek a Sorszám: IV/8. Döntéshozatal módja: Előkészítette: Kálmán Tibor sportreferens Egyszerű szótöbbség Véleményező Tárgyalás módja: bizottság: Valamennyi bizottság Nyilvános ülés

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Képviselő-testület új i és

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT - MEGÁLLAPODÁSOK

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT - MEGÁLLAPODÁSOK KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT - MEGÁLLAPODÁSOK Együttműködő V.M.J.V. Egyesített Bölcsődéje - Módszertani Bölcsőde Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonprofit Kft. Vakok és Gyengénlátók Veszprém Megyei Egyesülete

Részletesebben

A Képviselő-testület november 3-i ülésének határozatai

A Képviselő-testület november 3-i ülésének határozatai A Képviselő-testület 2015. november 3-i ülésének határozatai 303/2015.(XI.03.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyílt ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének elfogadja

Részletesebben

J A V A S L A T. Város-rehabilitációs pályázathoz EU Önerő Alap támogatás igénylésre

J A V A S L A T. Város-rehabilitációs pályázathoz EU Önerő Alap támogatás igénylésre VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155 FAX: (06-32) 460-918 E-mail: forum@paszto.hu Szám: 1-125/2010. A határozat meghozatala egyszerű szavazattöbbséget

Részletesebben

JAVASLAT. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő- testületének I. félévi üléstervére

JAVASLAT. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő- testületének I. félévi üléstervére PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-198/2012. A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Pásztó

Részletesebben

J a v a s l a t. a 2011. évi köztisztviselői és tűzoltó parancsnoki teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározására

J a v a s l a t. a 2011. évi köztisztviselői és tűzoltó parancsnoki teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározására P Á S Z T Ó V Á R O S P O L G Á R M E S T E R E 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06 32) 460 918 Szám: 1-180/2010. J a v a s l a t a 2011. évi köztisztviselői és tűzoltó

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S a városban működő civilszervezetek, helyi önszerveződő közösségek és egyének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete február 5-én megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete február 5-én megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. február 5-én megtartott rendkívüli üléséről. Ülés helye: Pásztói Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme, 3060 Pásztó Kölcsey

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere Szám: 7623-2/2011. Javaslat a Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és működtetésére irányuló megállapodás módosítására Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása

Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása A székesfehérvári sportélet kiemelt területei Iskolai sport Szabadidősport Fogyatékkal élők sportja Idősek sportja Utánpótlás-nevelés Verseny-

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. Tel.: (06-32) * ; * Fax: (06-32)

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. Tel.: (06-32) * ; * Fax: (06-32) PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. Tel.: (06-32) *460-753 ; *460-155 Fax: (06-32) 460-918 E-mail: forum@paszto.hu Száma:1-36/2016. A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget

Részletesebben

Határozati javaslat. 400.000- Ft 150.00- Ft 50.000- Ft 500.000- Ft 250.000- Ft 100.000- Ft 200.000- Ft 10.000- Ft 400.000- Ft

Határozati javaslat. 400.000- Ft 150.00- Ft 50.000- Ft 500.000- Ft 250.000- Ft 100.000- Ft 200.000- Ft 10.000- Ft 400.000- Ft Határozati javaslat Tárgy : Ifjúsági Keretre beérkezett pályázatok elbírálására I. Ssz. Iktató szám/ Pályázó neve Pályázat címe Projekt kp. 1. VI.453 /2013. Alisca Nyilai Íjász Egyesület 2. VI.480 /2013,,Belvárosi

Részletesebben

KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Sport) 2010. év

KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Sport) 2010. év KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Sport) 2010. év A tevékenység meghatározása 2010 évben a Kulturális és Sport sorsz. A pályázó neve és az összeg rendeltetése

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S a városban működő civilszervezetek, helyi önszerveződő közösségek és egyének

Részletesebben

JAVASLAT. Intézményi alapító okirat javítására

JAVASLAT. Intézményi alapító okirat javítására VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-35/2013. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Intézményi alapító

Részletesebben

KOSSUTH ISKOLA GYŐR A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7. 2009. évi közhasznúsági jelentése

KOSSUTH ISKOLA GYŐR A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7. 2009. évi közhasznúsági jelentése KOSSUTH ISKOLA GYŐR A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7. 2009. évi közhasznúsági jelentése Tartalom 1. A SZERVEZET ALAPADATAI... 2 2. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ... 3 3. KIMUTATÁS

Részletesebben

J A V A S L A T. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének II. félévi üléstervére

J A V A S L A T. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének II. félévi üléstervére 1 P Á S Z T Ó V Á R O S P O L G Á R M E S T E R E 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 F A X : ( 0 6-3 2 ) 4 6 0-9 1 8 Száma: 1-103/2014. A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget

Részletesebben

2014. évi támogatások

2014. évi támogatások 2014. évi támogatások Sorsz. Támogatás kedvezményezettjének a neve Támogatás összege (Ft) Támogatás célja Támogatási program megvalósíátásnak helye 1. Kispályás Műfüves Nonprofit Kft. 1 640 000 Ft 2014.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 8.

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 8. Ügyszám: 87-75/2015. JEGYZŐKÖNYV nyilvános, rendkívüli üléséről 2015. június 8. Nyirád 2015 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános, rendkívüli üléséről Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Nyirád,

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. Tel.: (06-32) * ; * Fax: (06-32)

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. Tel.: (06-32) * ; * Fax: (06-32) PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. Tel.: (06-32) *460-753 ; *460-155 Fax: (06-32) 460-918 E-mail: forum@paszto.hu Száma:1-110/2016. A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget

Részletesebben

J A V A S L A T. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének I. félévi üléstervére

J A V A S L A T. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének I. félévi üléstervére PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. (06-32) 460-753 Fax: (06-32) 460-918 E-mail: forum@paszto.hu Száma: 1-223/2016. A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. J A V A

Részletesebben

Előterjesztés. - a Közgyűléshez

Előterjesztés. - a Közgyűléshez NYíREGYHÁZA Ügyiratszám: szoc-8266-1/2016. Ügyintéző: Dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez - "Gyermekeinkért 16" Alapítvány által benyújtani kívánt a "Társadalmi szerepvállalás erősítése a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2010. április 29-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2010. április 29-ei ülésére KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS IFJÚSÁGI BIZOTTSÁG ELNÖKE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010. április 29-ei ülésére Tárgy: Javaslat a város közéleti, kulturális egyesületei, egyesületszerűen működő

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT MEGÁLLAPODÁSOK

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT MEGÁLLAPODÁSOK KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT MEGÁLLAPODÁSOK 2013-2014 Megjegyzés: A lejárt érvényességű közösségi szolgálatok megújítása folyamatban van. Együttműködő Ajkarendekért 8-25-1/2013 2014. augusztus 31. Litéri Református

Részletesebben

Javaslat intézményi alapító okirat módosítására

Javaslat intézményi alapító okirat módosítására PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. Tel.: (06-32) *460-753 ; *460-155 Fax: (06-32) 460-918 E-mail: forum@paszto.hu Száma:1-157/2016. A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-159 /2012. A javaslat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! javaslat a civil ek 2012.

Részletesebben

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő testülete 19/2015.(VIII.17.) önkormányzati rendelete Kozármisleny településnév használatáról

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő testülete 19/2015.(VIII.17.) önkormányzati rendelete Kozármisleny településnév használatáról Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő testülete 19/2015.(VIII.17.) önkormányzati rendelete Kozármisleny településnév használatáról Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) 460-155 FAX: (06-32) 460-918 E-MAIL: forum@paszto.hu JAVASLAT

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) 460-155 FAX: (06-32) 460-918 E-MAIL: forum@paszto.hu JAVASLAT PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) 460-155 FAX: (06-32) 460-918 E-MAIL: forum@paszto.hu Szám: 1-109/2014. A határozat meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. JAVASLAT

Részletesebben

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat tulajdonosi részesedésével működő gazdasági társaságokba Felügyelő Bizottsági tagok megbízására

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat tulajdonosi részesedésével működő gazdasági társaságokba Felügyelő Bizottsági tagok megbízására Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 Fax: (06-32) 460-918 Szám : 1-186 / 2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges!

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 13/2012.(IX.11.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról

Részletesebben

Működési célú pénzeszköz átadás

Működési célú pénzeszköz átadás Támogatások Adatainak Közzététele Az államháztartásról szólló 1992.évi.XXXVIII: törvény 15/A és 15/B -ban meghatározott adatok közzétételéről ( "Üvegzseb" információk 2004 január 1-től kezdődően) A nem

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doba Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8482. Doba, Kossuth u. 10. Szám: D/57/3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Doba Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. február 12-én 18.00 órai

Részletesebben

Sportkeretre beérkezett pályázatok elbírálására. Projekt évi összköltsége. Önrész: kp Önrész: évi összes társadalmi. munka.

Sportkeretre beérkezett pályázatok elbírálására. Projekt évi összköltsége. Önrész: kp Önrész: évi összes társadalmi. munka. Határozati javaslat Tárgy: Sportkeretre beérkezett pályázatok elbírálására Ssz. Pályázó neve Pályázat címe Projekt 2015. évi összköltsége Önrész: kp Önrész: 2015. évi összes társadalmi munka 690 00 1.

Részletesebben

JAVASLAT. Külterületi ingatlanok értékesítésére

JAVASLAT. Külterületi ingatlanok értékesítésére PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) 460-155 FAX: (06-32) 460-918 E-MAIL: forum@paszto.hu Szám: 1-37 /2013. A határozat meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. JAVASLAT

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális Bizottságának 2015. március 30-án tartott nyilvános üléséről. Tartalmazza a 13/2015.(III.30.) 14/2015.(III.30.)

Részletesebben

KAZÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÉVRE SZÓLÓ ÜLÉSTERVE

KAZÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÉVRE SZÓLÓ ÜLÉSTERVE KAZÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÉVRE SZÓLÓ ÜLÉSTERVE Február 1. Kazár község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. évi ülésterve 2. Kazár Község Önkormányzatának 2010-2014 közötti

Részletesebben

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottságának 2014.01.31-i ülésére (3. napirendi pont) és Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2014.01.31.-i

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2002.(VI.24.) SZÁMÚ R E N D E L E T E

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2002.(VI.24.) SZÁMÚ R E N D E L E T E EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2002.(VI.24.) SZÁMÚ R E N D E L E T E Edelény város területén működő egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok körzethatárairól (Módosításokkal egységes szerkezetben.)

Részletesebben

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T. a kerületi civil szerveztek támogatására

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T. a kerületi civil szerveztek támogatására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T a kerületi civil szerveztek támogatására Készítette: S. Szabó Ferenc Közéleti és nemzetközi főmunkatárs Előterjesztő: Horváth Gyula

Részletesebben

KOSSUTH ISKOLA GYŐR A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 9025 Győr, Kossuth Lajos u évi közhasznúsági jelentése

KOSSUTH ISKOLA GYŐR A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 9025 Győr, Kossuth Lajos u évi közhasznúsági jelentése KOSSUTH ISKOLA GYŐR A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7. 2008. évi közhasznúsági jelentése Tartalom 1. A SZERVEZET ALAPADATAI... 2 2. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ... 3 3. KIMUTATÁS

Részletesebben

KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP SPORT PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL

KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP SPORT PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP SPORT PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL A tevékenység meghatározása 2012. évben az Oktatási, Kulturális és sorsz. A pályázó neve és az összeg rendeltetése Sport

Részletesebben

2011. 06. 30. állapot szerint:

2011. 06. 30. állapot szerint: 1 4. sz. melléklet Dunaföldvár Város Önkormányzata által nyújtott támogatások nyilvántartása /vezeti minden iroda, amely támogatási kérelmet fogad be/ év Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal Titkárság 1.

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: - TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán Bizottságának 2017. évi

Részletesebben

1. TEVK 1. számú szavazókör (Művelődési és Ifjúsági Központ, Deák F. u. 6.)

1. TEVK 1. számú szavazókör (Művelődési és Ifjúsági Központ, Deák F. u. 6.) A 2010. október 3. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásán Kisújszállás városban működő szavazatszámláló bizottságok választott tagjai, póttagjai 1. TEVK

Részletesebben

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-213/2016. ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2016. májusi 18.-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette:

Részletesebben

J A V A S L A T. SZMSZ módosításra

J A V A S L A T. SZMSZ módosításra PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA ELNÖKE Száma: 1-96 /2012. A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! J A V A S L A T SZMSZ módosításra Készült: a képviselő-testület

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T. a kerületi civil szerveztek támogatására.

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T. a kerületi civil szerveztek támogatására. BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T a kerületi civil szerveztek támogatására. Készítette: S. Szabó Ferenc Közéleti és nemzetközi főmunkatárs Előterjesztő: Horváth

Részletesebben

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG hirdet a Kulturális és tudományos keretből elnyerhető támogatásra. A felosztható keretösszeg: 3 millió Ft. 1. A 2012. évben megvalósítandó ünnepi rendezvényekre, eseményekre, kiemelten az irodalmi, történelmi,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága május 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága május 30-i ülésére Iktató szám: Sz-249/2014. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Humán Ügyek Bizottsága ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. május 30-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette:

Részletesebben