Tanulmányi kirándulások magyarlakta területekre PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tanulmányi kirándulások magyarlakta területekre PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ"

Átírás

1 BGA-11-HA-01 Tanulmányi kirándulások magyarlakta területekre PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ 1. A pályázat tárgya 1.1. A BGA-11-HA-01 sz. pályázati felhívás keretében a magyarországi közoktatási intézményekben 7. évfolyamon tanuló diákok határon túli magyarlakta területekre irányuló tanulmányi kirándulása kaphat támogatást. A pályázat keretében Románia, Szlovákia, Szerbia vagy Ukrajna magyarlakta területein megvalósuló tanulmányi kirándulások támogatására van lehetőség A tanulmányi kirándulás során a magyarországi közoktatási intézmény diákjai egy általuk meghatározott határon túli magyarlakta területre irányuló utazás egy-egy helyszínén egy általuk tanult tantárgyhoz kapcsolódó, illetve kulturális tartalmú, esetenként a célországban élő magyar közösség számára haszonnal bíró programot valósítanak meg. A pályázat a magyarországi diákok tanulmányaihoz kapcsolódóan a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővülését kívánja elősegíteni A BGA-11-HA-01 sz. pályázati felhívásban 7. évfolyamon tanuló diákok -nak minősülnek az általános iskola 7. évfolyamán/a hatosztályos gimnázium 1. évfolyamán/a nyolcosztályos gimnázium 3. évfolyamán tanuló diákok. 2. A pályázók köre 2.1. Pályázatot a magyarországi közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 20. (1) bekezdésének b) pontjában megnevezett általános iskolák, a 20. (1) bekezdésének d) pontjában megnevezett gimnáziumok, valamint a 33. -ban megnevezett többcélú intézmények közül azok nyújthatnak be, amelyek általános iskolai és/vagy gimnáziumi feladatot is ellátnak. FIGYELEM! Kizárólag a 7. évfolyamon (vagyis általános iskola 7. évfolyamán/hatosztályos gimnázium 1. évfolyamán/nyolcosztályos gimnázium 3. évfolyamán) tanuló diákok utazása támogatható Csak önálló jogi személyiséggel rendelkező intézmények pályázhatnak Nem pályázhat, illetve nem nyújtható támogatás azon intézmény részére, amelynek köztartozása van. 3. A pályázatból támogathatóak köre Pályázati útmutató 1

2 3.1. Egy pályázat keretében legkevesebb 20, hetedik évfolyamon tanuló diák és 2 kísérő és legfeljebb 80, hetedik évfolyamon tanuló diák és 8 kísérő egyszeri határon túli útjához kérhető támogatás A programban olyan diákok vehetnek részt, akik a közoktatási intézmény 7. évfolyamán nappali rendszerű oktatásban részesülnek és az utazás időpontjában tanulói jogviszonnyal rendelkeznek. A tanulói jogviszonynak a pályázó intézménnyel, többcélú intézmények esetén a többcélú intézménnyel vagy annak egyik a pályázati felhívásnak megfelelő, a pályázati adatlapon megnevezett tagintézményével kell fennállnia. FIGYELEM! A 7. évfolyamra, továbbá a tanulói jogviszony fennállására vonatkozó követelmény nem a pályázat benyújtásának, hanem az utazásnak az időpontjára vonatkozik A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Apáczai Programigazgatósága (a továbbiakban: Apáczai Programigazgatóság) által meghirdetett BGA-11-HA-01 sz. pályázati felhívás keretében egy diák csak egy utazáson vehet részt A kísérők száma a diákok száma alapján kerül kiszámításra: minden 10 diákkal egy kísérő utazik, a kerekítés felfelé történik (pl. 42 diákra 5 kísérő). Speciális igényű diákok részvétele esetén a kísérők száma magasabb is lehet, amennyiben ennek szükségességét a pályázó megfelelő indoklással alátámasztja. Valamennyi kísérőnek az utazás megvalósításának időszakában tanárként a pályázó intézmény alkalmazásában kell állnia Egy pályázat keretében a pályázó intézmény egy diákcsoport azonos helyen és időpontban, egyazon programokat megvalósító utazására kérhet támogatást Egy pályázó a BGA-11-HA-01 sz. pályázati felhívásra több pályázatot is benyújthat. (Több pályázat benyújtását az indokolhatja, ha a pályázó eltérő helyszínekre és/vagy eltérő programokra és/vagy eltérő időpontban kívánja több diákcsoport utazását megvalósítani.) FIGYELEM! Egy pályázónak a BGA-11-HA-01 sz. pályázati felhívásra benyújtandó, esetlegesen több pályázata semmilyen formában nem vonható össze egymással (pl. ha ugyanazon utazási időpont és program esetében az egyik pályázata keretében csak útiköltségre, a másik pályázata keretében csak szállásköltségre pályázik stb.). Ugyanez vonatkozik a további, az Apáczai Programigazgatóság által meghirdetett pályázati felhívásokra benyújtott pályázatok esetleges pályázó általi összevonására is. Az összevont pályázatok valamennyi érintett pályázat érvénytelenségét eredményezik a pályázat értékelésekor, illetve a teljes elnyert pénzösszeg automatikus elvonását. 4. A támogatás mértéke, támogatható költségek 4.1. Egy pályázat keretében elnyerhető összeg legfeljebb forint/diák vissza nem térítendő támogatás Pályázni a tanulmányi kirándulás megvalósítása céljából kizárólag az alábbi költségekre lehet: utazási költség; szállásköltség. 5. A megvalósítás időszaka 5.1. Jelen pályázat keretében az Apáczai Programigazgatóság a szeptember 1. és június 30. közötti megvalósítási időszakban lebonyolításra kerülő tevékenységeket támogatja A pályázó vállalja, hogy a megvalósítás időszakában lebonyolítja az alábbi tevékenységeket, az alábbi sorrendben: a 6. pontban részletezett HATÁRTALANUL! előkészítő óra, a 7. pontban részletezett HATÁRTALANUL! tanulmányi kirándulás és Pályázati útmutató 2

3 a 8. pontban részletezett HATÁRTALANUL! értékelő óra. FIGYELEM! A HATÁRTALANUL! előkészítő órának és a HATÁRTALANUL! értékelő órának valamint az esetleges kommunikációs tevékenységnek is az 5.1. pontban jelzett megvalósítási időszakba kell esnie. 6. A HATÁRTALANUL! előkészítő óra 6.1. A tanulmányi kirándulás előkészítése a projekt kezdetén, az utazás előtt, a pályázó intézménynél történik. FIGYELEM! A HATÁRTALANUL! tanulmányi kirándulást minden esetben HATÁRTALANUL! előkészítő órának kell megelőznie A pályázó intézmény vállalja, hogy az utazást megelőző 15 nap valamelyikén a részt vevő diákok és kísérőik számára HATÁRTALANUL! előkészítő órát szervez, legalább 3 óra időkeretben. Ennek során a utazókkal megismerteti: a Magyarország határain túl élő magyarság létszámát, az államhatáron kívüli elhelyezkedés történelmi okait; a meglátogatandó ország, illetve települések magyarságának történetét, jelenét; a meglátogatandó országban élő összlakosság etnikai összetételét; a tanulmányi kirándulás programját, különös tekintettel a tantárgyhoz kapcsolódó/kulturális, illetve esetenként a magyarság számára hasznos programelemekre; a toleráns és kooperatív viselkedés alapszabályait A HATÁRTALANUL! előkészítő óra két módon kerülhet megvalósításra: az órát megtarthatja a pályázó intézmény egyik (a témában járatos) oktatója, és/vagy külső (nem a pályázó intézmény vagy többcélú intézmények esetén nem a tagintézmények alkalmazásában álló) felkért szakértő(k)/oktató(k) (pl. történész, néprajzos, szociológus stb.). FIGYELEM! Az előkészítő óra költségei, a külső szakértő(k)/oktató(k) díjai nem számolhatók el. 7. A HATÁRTALANUL! tanulmányi kirándulás 7.1. A HATÁRTALANUL! tanulmányi kirándulás megvalósítása Románia, Szlovákia, Szerbia vagy Ukrajna magyarok lakta területén történik. A tanulmányi kirándulás formai értelemben abban az esetben valósul meg, ha a pályázatban rögzített útvonalat a résztvevők bejárják oly módon, hogy a magyarországi diákok és kísérőik legalább 1 éjszakára megszállnak a célországban. A tanulmányi kirándulás tartalmi értelemben akkor tekinthető megvalósultnak, ha a résztvevők a 7.2. pontban meghatározott kötelező tevékenységet is megvalósítanak. FIGYELEM! A pályázat keretében egyetlen ország magyarlakta területére történő utazásra van lehetőség A HATÁRTALANUL! tanulmányi kirándulás keretében kötelező a pályázónak ún. tantárgyhoz kapcsolódó/kulturális tevékenységet megvalósítania. Tantárgyhoz kapcsolódó/kulturális tevékenységnek minősülnek azok a programelemek, amelyek közvetlenül kapcsolódnak az utazáson részt vevő diákok által tanult egy vagy több tantárgyhoz, így például ha a pályázó: tantárgyhoz kapcsolódó téma (pl. matematika: erdélyi matematikusok stb.) köré építve határozza meg a meglátogatandó helyeket, illetve azok egy részét, tantárgyhoz kapcsolódó látogatásokat tesz (pl. templomok, kastélyok, épületek, magyar zsidó emlékhelyek, természetföldrajzi látnivalók, szobrok stb.), helyszíni megemlékezést, koszorúzást, műsort szervez (pl. egy magyar történelmi emlékhelyen, egy író szülőházánál stb.), előadáson, kiállításon vesz részt (pl. folk-/komolyzenei koncerten, színházi előadáson, képzőművészeti kiállításon stb.). Pályázati útmutató 3

4 7.3. A BGA-11-HA-01 sz. pályázati felhívás keretében a 7.2. pontban írott kötelező elemek mellett fakultatívan a pályázó a határon túli magyar közösség számára hasznos tevékenységek megvalósítását is vállalhatja. A magyar közösség számára hasznos tevékenységnek minősülnek azok a programelemek, amelyek egy szűkebb vagy a tágabb külhoni magyar közösség számára haszonnal bírnak, így például: egy tágabb magyar közösség (pl. egy település) számára hasznos tevékenységek (pl. a szórványban egy elhagyott temető kitakarítása stb.), egy magyar intézményi közösség (pl. iskola, egyházközség) számára hasznos tevékenységek (pl. egy tanterem felszerelésében, udvar rendezésében való szerepvállalás stb.), egy magyar csoport számára hasznos tevékenységek (pl. helyi magyar fiatalok számára a részt vevő magyarországi diákokkal közös kulturális est, előadás, sportvetélkedő szervezése stb.). 8. A HATÁRTALANUL! értékelő óra 8.1. A tanulmányi kirándulás értékelése a hazaérkezést követően, Magyarországon, a pályázó intézménynél történik. Az értékelés célja a történtek áttekintése, a tanulságok levonása, az eredmények megfogalmazása A pályázó intézmény vállalja, hogy a hazaérkezés napját követő 10 napon belül a részt vevő diákok és kísérőik számára HATÁRTALANUL! értékelő órát szervez legalább 1 óra időkeretben. Ennek során az utazókkal áttekinti: a meglátogatott ország, illetve település magyarságáról a látogatás eredményeképpen szerzett személyes tapasztalatokat és ismereteket; a tanulmányi kirándulás megvalósulásának és programjának értékelését; egy későbbi tanulmányi kirándulás lehetőségét A HATÁRTALANUL! értékelő óra moderátorát az utazáson részt vett kísérő pedagógusok közül a pályázó intézmény választja ki. 9. Kommunikációs tevékenység 9.1. A kommunikációs tevékenységek révén a pályázó intézmény a nagyközönséget megismerteti nyertes pályázatának elemeivel. A pályázó intézmény kommunikációjában köteles feltüntetni és megjelölni, hogy a tanulmányi kirándulásra a keretében, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Apáczai Programigazgatósága támogatásával kerül sor Kötelező kommunikációs tevékenységként a pályázó vállalja, hogy: a programot népszerűsítő bannert honlapjának nyitó oldalán legkésőbb a szerződéskötést követő 10. munkanapon elhelyezi úgy, hogy az legalább december 31-ig elérhető legyen, valamint hogy az utazásról szóló, szöveget, fotót és videofelvételt tartalmazó beszámolóját honlapján közzéteszi oly módon, hogy az a honlap nyitó oldaláról legkésőbb a hazaérkezést követő 10. naptól legalább december 31-ig elérhető legyen. FIGYELEM! Ha a pályázó intézmény nem rendelkezik internetes honlappal, a beszámolót a helyben szokásos módon teszi közzé A kötelező kommunikációs tevékenységek mellett a pályázó fakultatívan vállalhatja, hogy a hazaérkezést követő 10 napon belül az utazó diákcsoport és kísérőik a közoktatási intézmény diákjai (legalább 20 fő) számára a tanulmányi kirándulást bemutató előadást tartanak A pályázó A BGA-11-HA-01 sz. pályázati felhívás keretében a 9.2. pontban írott kötelező kommunikációs tevékenységek megvalósítása mellett további fakultatív kommunikációs tevékenységeket is vállalhat, így: egy vagy több, legalább 600 karakter terjedelmű, a programlogót és/vagy fényképet tartalmazó PR cikk és/vagy interjú megjelentetését országos és/vagy regionális (több megyére kiterjedő) és/vagy Pályázati útmutató 4

5 megyei terjesztésű (nyomtatott formában megjelenő) napilapban és/vagy országos terjesztésű (nyomtatott formában megjelenő) hetilapban, egy/vagy több, legalább 15 másodperc hosszúságú híradás (interjú, hír) közzétételét országos sugárzású TV-ben és/vagy országos sugárzású rádióban, illetve egy/vagy több, legalább 30 másodperc hosszúságú híradás (interjú, hír) közzétételét regionális (több megyére kiterjedő) sugárzású TV-ben és/vagy regionális (több megyére kiterjedő) sugárzású rádióban. A pályázó választása szerinti fakultatív kommunikációs tevékenységnek a HATÁRTALANUL! előkészítő óra és a HATÁRTALANUL! értékelő óra közötti időszakban kell megvalósulnia. FIGYELEM! A hirdetési és reklámköltség nem számolható el. Amennyiben fakultatív kommunikációs tevékenységet vállal, előzetesen feltétlenül tájékozódjon az árakról. 10. Pályázati dokumentumok A pályázati dokumentumok a következők: a kötelezően benyújtandó BGA-11-HA-01 sz. pályázati adatlap és mellékletei az előkészítő óra időpontjától függően a vagy a pontnak megfelelően ÉS a kötelezően benyújtandó CD/DVD-melléklet a pontnak megfelelően. FIGYELEM! A BGA-11-HA-01 sz. pályázati adatlapot és az 1., 2., 3. és 4. sz. mellékletet számítógéppel kell kitölteni, a benyújtást megelőzően kinyomtatni, az előírt helyeken aláírással és pecséttel ellátni. (A pályázati csomagban letölthető, az Excel-fájl részét képező Összesítés nem kitöltendő dokumentum, pusztán a benyújtandó CD-n/DVD-n, az Excel-fájl részeként van rá szükség a pályázat számítógépes feldolgozásához.) Azoknak a pályázóknak, akiknél a HATÁRTALANUL! előkészítő óra szeptember 1. és október 31. közötti időszakra esik, a pályázatukhoz kötelezően benyújtandó a BGA-11-HA- 01 sz. pályázati adatlap és alábbi mellékletei: 1. sz. melléklet: A tanulmányi kirándulás programterve, tevékenységei; 2. sz. melléklet: Pénzügyi terv; 3. sz. melléklet: A pályázó intézmény törvényes képviselőjének nyilatkozata; 4. sz. melléklet: A pályázó intézmény fenntartójának nyilatkozata; 5. sz. melléklet: Aláírási címpéldány a pályázó magyarországi intézmény törvényes képviselőjének képviseleti jogát igazoló és aláírásmintáját tartalmazó, közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány 30 napnál nem régebbi eredeti példánya VAGY a pályázó magyarországi intézmény törvényes képviselőjének aláírásmintáját tartalmazó aláírási címpéldány 30 napnál nem régebbi eredeti példányának közjegyző által hitelesített másolata; 6. sz. melléklet: Nemzeti Adó- és Vámhivatal együttes adóigazolása 30 napnál nem régebbi együttes adóigazolás eredeti példánya arról, hogy a pályázónak nincs lejárt határidejű fizetési kötelezettsége; 7. sz. melléklet: Bankszámla-igazolás a bankszámla-igazolás 30 napnál nem régebbi eredeti példánya, amely a számlavezető bank és bankszámlaszám megnevezésén kívül igazolja azt is, hogy a pályázó fizetési kötelezettségeit határidőben teljesíti és számláján nincs 15 napon túli sorban állás; 8. sz. melléklet: Érvényes alapító okirat a pályázó magyarországi intézmény érvényes alapító okiratának fénymásolata, a pályázó törvényes képviselője eredeti aláírásával és pecsétjével hitelesítve; 9. sz. melléklet: Törzskönyvi kivonat VAGY működési engedély ÉS kinevezési okirat: a Magyar Államkincstár által kiadott törzskönyvi kivonat 30 napnál nem régebbi eredeti példánya, amely tartalmazza a törvényes képviselőre vonatkozó adatokat (neve, kinevezés módja/kezdete/vége), VAGY működési engedély fénymásolata, a pályázó törvényes képviselője eredeti aláírásával és pecsétjével hitelesítve ÉS a törvényes képviselőre vonatkozó kinevezési okirat közjegyző által hitelesített másolata Azoknak a pályázóknak, akiknél a HATÁRTALANUL! előkészítő óra november 1. vagy ez utáni időszakra esik, a pályázatukhoz kötelezően benyújtandó a BGA-11-HA-01 sz. pályázati adatlap és alábbi mellékletei: 1. sz. melléklet: A tanulmányi kirándulás programterve, tevékenységei; Pályázati útmutató 5

6 2. sz. melléklet: Pénzügyi terv; 3. sz. melléklet: A pályázó intézmény törvényes képviselőjének nyilatkozata; 4. sz. melléklet: A pályázó intézmény fenntartójának nyilatkozata; 5. sz. melléklet: Aláírási címpéldány a pályázó magyarországi intézmény törvényes képviselőjének képviseleti jogát igazoló és aláírásmintáját tartalmazó, közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány 30 napnál nem régebbi eredeti példánya VAGY a pályázó magyarországi intézmény törvényes képviselőjének aláírásmintáját tartalmazó aláírási címpéldány 30 napnál nem régebbi eredeti példányának közjegyző által hitelesített másolata Valamennyi pályázó számára kötelezően benyújtandó egy CD/DVD-melléklet, amely tartalmazza a kitöltött pályázati adatlapot, az 1., 2., 3. és 4. sz. mellékletet, valamint az Excel-fájl részét képező Összesítést. FIGYELEM! A további feldolgozhatóság miatt kizárólag a kitöltött Excel-fájlt fogadjuk el *.xls formátumban! Ha egy pályázó a 3.6. pontban írottak alapján két vagy több pályázatot kíván benyújtani, az 5., illetve 6., 7., 8. és 9. sz. mellékleteket csak az egyik pályázatával kell a 10.2., illetve pontban meghatározott formában benyújtania. Ebben az esetben minden további pályázatban a megfelelő helyen elég benyújtani ezen mellékletek fénymásolatát, a pályázó törvényes képviselője eredeti aláírásával és pecsétjével hitelesítve, valamint utalva arra, hogy az eredeti példány melyik benyújtott pályázati dokumentációban található. Ha egy pályázó a 3.6. pontban írottak alapján több pályázatot kíván benyújtani, és ezek közül az egyik pályázatában a HATÁRTALANUL! előkészítő óra szeptember 1. és október 31. közötti időszakra esik, úgy érintett pályázatához a 6., 7., 8. és 9. sz. mellékleteket a pontban jelzett határidőig mindenképpen be kell nyújtania. FIGYELEM! A pontban írottak nem vonatkoznak az 1., 2., 3. és 4. sz. mellékletekre, amelyeket több pályázat esetén is minden pályázathoz eredetiben kell benyújtani. 11. A pályázat benyújtásának módja és határideje A pályázati dokumentumokat egyetlen, zárt borítékban kell eljuttatni az Apáczai Programigazgatósághoz. A borítékra jól láthatóan rá kell írni: BGA-11-HA-01 HATÁRTALANUL! pályázat. A zárt boríték a következőket kell tartalmazza: az előkészítő óra időpontjától függően a vagy a pontnak megfelelő pályázati adatlapot és mellékleteit összefűzve, oldalszámokkal ellátva, 1 eredeti és az eredetivel megegyező 1 fénymásolt példányban, valamint a pontban megnevezett, kötelezően benyújtandó CD/DVD-mellékletet A pályázatnak az Apáczai Programigazgatósághoz történő végső beérkezési határideje június 3. (péntek). Az ezen időpont után beérkező pályázatok automatikusan érvénytelenek A pályázat benyújtása két módon lehetséges: postai úton az alábbi postacímre feladva: Apáczai Programigazgatóság, 1244 Budapest, Pf személyesen, az Apáczai Programigazgatóságon (Budapest, V. kerület, Báthory utca 10., 302-es ajtó) kizárólag június 3-án (pénteken) óra között. FIGYELEM! A pályázat személyes benyújtása esetén a június 3. (péntek) óra után érkező pályázatok automatikusan érvénytelenek A benyújtott pályázatok hiánypótlására nincs lehetőség. 12. A pályázat érvénytelensége Érvénytelennek minősül a pályázat az alábbi esetekben: ha a pályázat nem a BGA-11-HA-01 sz. pályázati adatlapon és mellékletein érkezett be; Pályázati útmutató 6

7 ha a pályázat a 11. pontban rögzített beérkezési határidőt követően érkezik be az Apáczai Programigazgatósághoz; ha a pályázatot nem a pontban meghatározott módon (példányszámban) nyújtották be; ha a 10.2., illetve pontban felsorolt BGA-11-HA-01 sz. pályázati adatlap, az 1., 2., 3., 4. sz. melléklet vagy ezek bármelyike nem számítógéppel van kitöltve; ha a pályázat alapján az előkészítő óra szeptember 1. és október 31. közötti időszakra esik, és a pontban felsorolt BGA-11-HA-01 sz. pályázati adatlap, az 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. és 9. sz. melléklet, illetve ezek bármelyike hiányzik vagy kitöltetlen vagy a megfelelő helyen nincs aláírással és pecséttel ellátva vagy nem felel meg a pontban rögzített követelményeknek; ha a pályázat alapján az előkészítő óra november 1. vagy ez utáni időszakra esik, és a pontban felsorolt BGA-11-HA-01 sz. pályázati adatlap, az 1., 2., 3., 4. és 5. sz. melléklet, illetve ezek bármelyike hiányzik vagy kitöltetlen vagy a megfelelő helyen nincs aláírással és pecséttel ellátva vagy nem felel meg a pontban rögzített követelményeknek; ha a kötelezően benyújtandó CD/DVD-melléklet hiányzik vagy nem felel meg a pontban rögzített követelményeknek; ha a pályázó a BGA-11-HA-01 sz., illetve az Apáczai Programigazgatóság további pályázati felhívásaira benyújtott pályázatait bármilyen módon összevonta; ha a tanulmányi kirándulás nem az 1.1. pontban megjelölt célországok valamelyikébe irányul; ha a pályázatot nem a 2. pontban megnevezett jogi személy nyújtotta be; ha a tanulmányi kirándulás nem az 1.3. és 3. pontban megjelölt célcsoport számára van tervezve; ha az egy diákra eső pályázott összeg magasabb forint/fő összegnél; ha a tanulmányi kirándulás nem az 5.1. pontban megjelölt időszakban kerül megvalósításra; ha a tanulmányi kirándulás programjában nem szerepel egyetlen, a 7.2. pontban meghatározottak szerinti, tantárgyhoz kapcsolódó/kulturális programelem sem, illetve ha a pályázat nem tartalmazza a 6., 7. és 8. pontban foglalt kötelező elemek közül bármelyiket. 13. A pályázat elbírálása A pályázatok támogatásáról a Bethlen Gábor Alapról szóló hatályos jogszabályokban meghatározottak szerint születik döntés Az érvénytelen és a támogatásban nem részesült, valamint az elnyert támogatástól elesett pályázatokat az Apáczai Programigazgatóság nem küldi vissza. 14. Az elbírálás alapelvei Az Apáczai Programigazgatóság a pályázatok értékelésekor az alábbi értékelő tábla alapján jár el: Értékelési szempontok A tanulmányi kirándulás előkészítésének kidolgozottsága az előkészítő szakasz megfelelően átgondolt, kidolgozott 1 pont az előkészítő szakasz vázlatos, kidolgozatlan 0 pont A HATÁRTALANUL! tanulmányi kirándulás kidolgozottsága a tanulmányi kirándulás kiemelkedően kidolgozott 3 pont a tanulmányi kirándulás megfelelően kidolgozott 2 pont a tanulmányi kirándulás gyengén kidolgozott, vázlatos 1 pont a tanulmányi kirándulás kidolgozatlan, véletlenszerű 0 pont A részt vevő diákok által tanult tantárgyhoz kapcsolódó/kulturális programelemek száma 17 vagy több, tantárgyhoz kapcsolódó/kult. programelem 12 pont 15 vagy 16, tantárgyhoz kapcsolódó/kult. programelem 11 pont 13 vagy 14, tantárgyhoz kapcsolódó/kult. programelem 10 pont 11 vagy 12, tantárgyhoz kapcsolódó/kult. programelem 9 pont 9, vagy 10, tantárgyhoz kapcsolódó/kult. programelem 8 pont 8, tantárgyhoz kapcsolódó/kult programelem 7 pont 7, tantárgyhoz kapcsolódó/kult. programelem 6 pont 6, tantárgyhoz kapcsolódó/kult. programelem 5 pont 5, tantárgyhoz kapcsolódó/kult. programelem 4 pont Elérhető pontszám 0-1 pont 0-3 pont 0-12 pont Pályázati útmutató 7

8 4, tantárgyhoz kapcsolódó/kult. programelem 3 pont 3, tantárgyhoz kapcsolódó/kult. programelem 2 pont 2, tantárgyhoz kapcsolódó/kult. programelem 1 pont 1, tantárgyhoz kapcsolódó/kult. programelem 0 pont nincs releváns, tantárgyhoz kapcsolódó/kult. programelem érvénytelen Közösségi hasznosulás mértéke (a résztvevőkön kívüli haszon) hasznos egy tágabb, pl. települési közösségnek 6 pont hasznos egy intézményi közösségnek 4 pont hasznos egy vagy több csoportnak 2 pont nincs jelentős közösségi hasznosulás 0 pont Tematikus útvonal egy témára fűzött a tantárgyhoz kapcs. programelemek zöme 2 pont nem tematikus a tantárgyhoz kapcsolódó programelemek zöme 0 pont Külhoni fiatalokkal való közös tevékenység a kiutazás programjában két vagy több alkalommal szerepel külhoni fiatalokkal közös tevékenység 2 pont a kiutazás programjában egy alkalommal szerepel külhoni fiatalokkal közös tevékenység 1 pont a kiutazás programjában nem szerepel külhoni fiatalokkal közös tevékenység 0 pont A megszerzett ismeretek/tapasztalatok elmélyítése a tervezett programban szerepel olyan módszer, amely elősegíti a megszerzett ismeretek/tapasztalatok elmélyítését 2 pont a tervezett programban nem szerepel olyan módszer, amely elősegítené a megszerzett ismeretek/tapasztalatok elmélyítését 0 pont Tananyaghoz kapcsolódás a tanulmányi kirándulás az iskolai képzéshez illeszkedik 2 pont a tanulmányi kirándulás nem illeszkedik az iskolai képzéshez 0 pont A program innovativitása, újszerűsége a program újszerűen, innovatívan közelít a választott témához 2 pont a programban vannak újszerű, innovatív elemek 1 pont a program nem tartalmaz újszerű, innovatív elemeket 0 pont A tanulmányi kirándulás értékelésének kidolgozottsága az értékelő szakasz megfelelően átgondolt, kidolgozott 1 pont az értékelő szakasz vázlatos, kidolgozatlan 0 pont A pénzügyi terv realitása, megvalósíthatósága, indokoltsága a pénzügyi terv reális, megvalósítható, indokolt 2 pont a pénzügyi terv nem reális, nehezen megvalósítható 0 pont Összköltségek eloszlása az összköltség azonos/kevesebb mint forint/diák 8 pont az összköltség forint/diák között 7 pont az összköltség forint/diák között 6 pont az összköltség forint/diák között 5 pont az összköltség forint/diák között 4 pont az összköltség forint/diák között 3 pont az összköltség forint/diák között 2 pont az összköltség forint/diák között 1 pont az összköltség azonos/magasabb mint forint/diák 0 pont A tanulmányi kirándulás célországa Ukrajna vagy Szerbia magyarlakta területe 3 pont Szlovákia vagy Románia magyarlakta területe 0 pont A 9.3. pont szerint a program népszerűsítése az intézményben a lezajlott kiutazásról a kiutazó csoport az intézményben bemutató előadást tart 1 pont a lezajlott kiutazásról a kiutazó csoport az intézményben nem tart bemutató előadást 0 pont A 9.4. pont szerint vállalt kommunikációs tevékenység három vagy több vállalt kommunikációs tevékenység 3 pont két vállalt kommunikációs tevékenység 2 pont egy vállalt kommunikációs tevékenység 1 pont nincs vállalt kommunikációs tevékenység 0 pont Mindösszesen elérhető 0-6 pont 0-2 pont 0-2 pont 0-2 pont 0-2 pont 0-2 pont 0-1 pont 0-2 pont 0-8 pont 0-3 pont 0-1 pont 0-3 pont 50 pont A BGA-11-HA-01 sz. pályázati felhívás keretében egy programelemnek minősül a BGA-11-HA- 01 sz. pályázati adatlap 1. sz. mellékletét képező: A tanulmányi kirándulás programterve, tevékenységei c. munkalapokon szereplő, egy napszakra tervezett, a 7. pontban rögzített feltételeknek megfelelő tevékenység Azonos pontszámot elért pályázók esetén a sorrend az alábbi szempontok szerint kerül megállapításra: Pályázati útmutató 8

9 előnyt élvez az a pályázó, amelynek a 9.4. pontban megjelöltek szerint vállalt kommunikációs tevékenységekre kapott pontszáma magasabb, mint a másik pályázóé, majd, ha a pontegyenlőség még mindig fennáll, előnyt élvez az a pályázó, amelynek a pályázat átgondoltságára, kidolgozottságára (azaz az előkészítő szakasz, a tanulmányi kirándulás, valamint az értékelő szakasz kidolgozottságára együttesen) kapott pontszáma magasabb, mint a másik pályázóé, majd, ha a pontegyenlőség még mindig fennáll, előnyt élvez az a pályázó, amelynek a program eredményeinek közösségi hasznosulására kapott pontszáma magasabb, mint a másik pályázóé, majd, ha a pontegyenlőség még mindig fennáll, előnyt élvez az a pályázó, amelynek a tanulmányi kirándulás pénzügyi vonatkozásaira (azaz a pénzügyi terv realitására, indokoltságára, valamint az összköltségek egy diákra vetített összegére együttesen) kapott pontszáma magasabb, mint a másik pályázóé Az Apáczai Programigazgatóság a kiadások költségkalkulációja során az alábbiakat tekinti mérvadónak: az utazási költség kb forint/kilométer, a teljes utazó csoport vonatkozásában; a szállásköltség kb forint/fő/éjszaka; A fent jelzett összeghatárok csak tájékoztató jellegűek, azoktól a pályázó indokolt esetben eltérhet. 15. Az eredményhirdetés A pályázat eredményéről az Apáczai Programigazgatóság a döntést követően, előre láthatóan augusztus végén levélben értesíti a pályázókat. 16. A szerződéskötés és a támogatás lehívásának lépései Azoknak a nyertes pályázóknak, akiknél a HATÁRTALANUL! előkészítő óra szeptember 1. és október 31. közötti időszakra esik, a szerződéskötéshez nem szükséges további dokumentumot benyújtani Az elnyert támogatás lehívása a pontban nevezett pályázók esetében: az Apáczai Programigazgatóság és a nyertes pályázó támogatási szerződést köt; a nyertes pályázó megvalósítja a pályázatában írottakat; a nyertes pályázó a hazaérkezést követő 30 napon belül benyújtja végelszámolását; a támogatás kiutalására a végelszámolás elfogadását követő 15 munkanapon belül kerül sor Azoknak a nyertes pályázóknak, akiknél a HATÁRTALANUL! előkészítő óra november 1. vagy ez utáni időszakra esik, az erről szóló értesítő levélben megjelölt határidőig a szerződéskötéshez benyújtandók az alábbi dokumentumok: 30 napnál nem régebbi Nemzeti Adó- és Vámhivatal együttes adóigazolás eredeti példánya arról, hogy a pályázónak nincs lejárt határidejű fizetési kötelezettsége; bankszámla-igazolás 30 napnál nem régebbi eredeti példánya, amely a számlavezető bank és bankszámlaszám megnevezésén kívül igazolja azt is, hogy a pályázó fizetési kötelezettségeit határidőben teljesíti és számláján nincs 15 napon túli sorban állás; a pályázó magyarországi intézmény érvényes alapító okiratának fénymásolata, a pályázó törvényes képviselője eredeti aláírásával és pecsétjével hitelesítve; a Magyar Államkincstár által kiadott törzskönyvi kivonat 30 napnál nem régebbi eredeti példánya, amely tartalmazza a törvényes képviselőre vonatkozó adatokat (neve, kinevezés módja/kezdete/vége) VAGY működési engedély fénymásolata, a pályázó törvényes képviselője eredeti aláírásával és pecsétjével hitelesítve ÉS a törvényes képviselőre vonatkozó kinevezési okirat közjegyző által hitelesített másolata A dokumentumok beérkezése a pont szerinti nyertes pályázók esetében: amennyiben legkésőbb az előkészítő óra időpontját megelőző 30. napon a támogatási szerződés és/vagy a Pályázati útmutató 9

10 szerződéskötéshez szükséges dokumentumok közül bármelyik nem érkezik be az Apáczai Programigazgatósághoz vagy nem felel meg a pontban meghatározott követelményeknek, úgy az a támogatás automatikus, külön értesítés nélküli elvonását eredményezheti Amennyiben a pont szerinti nyertes pályázó a számára megítélt összeg 70%-ával megegyező összegű előlegre igényt tart, úgy a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. javára visszavonásig érvényesíthető, a megítélt támogatással megegyező összegű banki felhatalmazó levél (inkasszó) eredeti példányát az általa aláírt támogatási szerződéssel egyidejűleg be kell nyújtania az Apáczai Programigazgatósághoz. Az inkasszó visszavonása a nyertes pályázat kiíró általi lezárását követő 30 napon belül történik meg. Amennyiben a nyertes pályázó az inkasszó felhatalmazást nem vagy hiányosan nyújtja be, az előleg lehetőségétől automatikusan elesik. FIGYELEM! Előlegre kizárólag a november 1. vagy ez utáni időszakban megvalósuló HATÁRTALANUL! előkészítő órát, utazásokat és értékelő órát tartalmazó pályázatok tarthatnak igényt, a BGA-11-HA-01 sz. pályázati adatlap megfelelő helyén történő előzetes jelzés alapján Az elnyert támogatás lehívása a pontban nevezett azon pályázók esetében, akik előleget igényeltek: az Apáczai Programigazgatóság és a nyertes pályázó támogatási szerződést köt; a támogatási szerződés aláírását követően (ÉS amennyiben az inkasszó felhatalmazás beérkezett) az Apáczai Programigazgatóság az elnyert támogatás 70%-át előlegként folyósítja az utazás kezdő időpontját megelőző 30 napon belül; a nyertes pályázó megvalósítja a pályázatában írottakat; a nyertes pályázó a hazaérkezést követő 30 napon belül benyújtja végelszámolását; a támogatás különbözetének kiutalására a végelszámolás elfogadását követő 15 munkanapon belül kerül sor. 17. Az elszámolás A támogatásból szeptember 1. és június 30. között keletkezett, kizárólag kifizetett számlával igazolt költségek számolhatók el. Elszámolásra a nyertes magyarországi pályázó intézmény nevére kiállított számla másolata, valamint annak kifizetését igazoló másolat nyújtható be. Készpénzes kifizetés esetén a külföldi pénznemben kiállított számlák összege a kifizetés napján érvényes MNB deviza középárfolyam alapján számolható el A pályázat terhére elszámolható költségek és a felhasználási bizonylatok követelménye: utazás: bérelt autóbusz költsége: a pályázó intézmény nevére kiállított, kifizetett számlával igazolva. A km teljesítését a menetlevél másolata, a kifizetést a banki átutalás vagy készpénzes számla másolata igazolja. FIGYELEM! A pályázó saját tulajdonát képező autóbusz költsége nem számolható el. vasúti személyszállítás költsége: a pályázó intézmény nevére kiállított, kifizetett számlával igazolva. A kifizetést a banki átutalás vagy készpénzes számla másolata igazolja. FIGYELEM! A vasúti személyszállítás esetében (mivel a számlát a pályázó intézmény nevére kell kiállítani) a diákkedvezmények nem érvényesíthetők. szállás: kollégiumi, panziói, szállodai vagy fizetővendéglátó-szálláshelyi szállás költsége: a pályázó intézmény nevére kiállított, kifizetett számlaigazolással. Az elhelyezés napját és a személyek számát az elszámoláskor benyújtandó tartalmi beszámoló és a kitöltött jelenléti ív, a kifizetést a banki vagy pénztári bizonylat másolata igazolja. FIGYELEM! A támogatás terhére kizárólag a utazó diákok és kísérőik szállásköltségei számolhatók el (a buszvezető szállásköltsége nem elszámolható). FIGYELEM! A felsorolt költségek elszámolásáról a pályázó dönt, nem kötelező minden költségre támogatást igényelni, illetve elszámolni A támogatás terhére nem számolható el: Magyarország területén megvalósult szállásköltség, valamint Pályázati útmutató 10

11 semmilyen, a felsoroltaktól eltérő további költség (pl. anyagköltség, étkezési költség, napidíj, biztosítás, belépőjegyek, autópálya- és benzinköltség, saját tulajdonban álló autóbusz, illetve szálláshely költsége, ügyviteli és szervezési költség, bankköltség, valutaváltási költség, posta- és telefonköltség, szakértői költség, az előkészítés költségei, hirdetési és reklámköltség stb.), továbbá olyan költség, amely nem az utazó magyarországi diákokra és kísérőkre vonatkozik A támogatásból ÁFA-t visszaigényelni tilos A végelszámolást legkésőbb a hazaérkezést követő 30 napon belül kell benyújtani. A végelszámolás tartalmazza a kitöltött Tartalmi és pénzügyi beszámoló című nyomtatványt és mellékleteit: a HATÁRTALANUL! előkészítő óra megtörténtét igazoló jelenléti ívet, fotódokumentációt; a HATÁRTALANUL! tanulmányi kirándulás megtörténtét igazoló jelenléti íveket, a programelemek megvalósítását tanúsító fotó-, valamint a kirándulásról készült 2 perc hosszúságúra megszerkesztett videodokumentációt; a HATÁRTALANUL! értékelő óra megtörténtét igazoló jelenléti ívet, fotódokumentációt; a pályázó vállalásától függően a 9.3. pont szerint vállalt kommunikációs tevékenységet igazoló fotódokumentációt; a pályázó vállalásától függően a 9.4. pont szerint vállalt kommunikációs tevékenységek igazolását, azaz: sajtómegjelenést igazoló eredeti újság vonatkozó példányát és/vagy televíziós/rádiós híradás CD-re/DVD-re rögzített változatát; a támogatás terhére elszámolt költségek bizonylatainak másolatát a pontban és a támogatási szerződésben meghatározott módon, valamint a Tartalmi és pénzügyi beszámoló című nyomtatványt *.xls formátumban tartalmazó CD-t/DVD-t. A végelszámoláshoz szükséges Tartalmi és pénzügyi beszámoló című nyomtatványt a pályázat nyertese a szerződéskötéskor elektronikusan kapja meg az Apáczai Programigazgatóságtól A folyósított 70% előleg felhasználásáról a végelszámoláskor kell elszámolni. 18. A pályázat forrása A BGA-11-HA-01 sz. felhívás nyertes pályázatainak finanszírozása a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nél a ra rendelkezésre álló forint keretösszeg terhére történik. 19. Egyéb feltételek Hiányzó vagy hiányos végelszámolás esetén a hiányosság rendezésére a pályázónak egyszeri lehetősége van: hiánypótlásra és annak az Apáczai Programigazgatósághoz való eljuttatására az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított 10 munkanap áll rendelkezésre. Amennyiben a hiányosságot bármely oknál fogva nem sikerül határidőben vagy az Apáczai Programigazgatóság által elfogadott módon rendezni, a még ki nem fizetett támogatás külön értesítés nélkül, automatikusan elvonásra kerül. Az előlegként kifizetett támogatás esetleges részbeni vagy teljes elvonásáról az Apáczai Programigazgatóság a végelszámolás lezárásakor dönt, amennyiben a pályázó a pályázatban vállalt kötelezettségeit nem teljesíti, illetve az előleg felhasználásáról nem tud megfelelően elszámolni Amennyiben a pályázó végelszámolása során bebizonyosodik, hogy az utazást az általa vállaltnál kisebb létszámmal, kinttartózkodással, valamint utazási távolsággal teljesítette, úgy csak a megítélt támogatás arányos részére tarthat igényt Amennyiben a pályázó a HATÁRTALANUL! előkészítő óra és a HATÁRTALANUL! értékelő óra megtörténtét a pályázat rész-, és/vagy végelszámolásakor nem vagy hiányosan vagy nem a és pontban, valamint a támogatási szerződésben leírtaknak megfelelően tudja igazolni, úgy az Pályázati útmutató 11

12 tevékenységenként, az egyéb jogcímen amúgy megfelelően elszámolt támogatás 10%-ának automatikus, külön értesítés nélküli elvonását eredményezi Amennyiben a pályázó a pályázatában rögzített vállalások (pl. utazás célországa, utazás helyszíne, a 9.3. és 9.4. pont alapján vállalt kommunikációs tevékenység stb.) közül bármelyik megvalósulását a pályázat végelszámolásakor nem vagy hiányosan vagy nem az előírt módon tudja igazolni, úgy az vállalásonként, az egyéb jogcímen amúgy megfelelően elszámolt támogatás 5%-ának automatikus, külön értesítés nélküli elvonását eredményezi Az Apáczai Programigazgatóság kifejezetten felhívja a pályázó figyelmét, hogy a megvalósítása során tartsa tiszteletben a célország törvényeit, valamint fordítson különös gondot a keretében utazók biztonságára, az igénybe veendő közlekedési eszközök, szálláshelyek, idegenforgalmi, turisztikai, illetve más szolgáltatások minőségére és megbízhatóságára. Az ezek hiányából, a nem eléggé körültekintő pályázói magatartásból, továbbá a különféle vis maior helyzetekből fakadó esetleges eseményekért és károkért a pályázat kiírója nem vállal felelősséget Köztartozás esetén az elnyert támogatás külön értesítés nélkül automatikusan elvonásra kerül. Ebben az esetben és mindazon további esetekben, amikor a támogatás elvonásáról az Apáczai Programigazgatóság a támogatási szerződésben rögzített valamely feltétel nem teljesülése esetén dönt a támogatást automatikusan a legmagasabb pontszámot elért nem nyertes pályázó kaphatja meg (amennyiben a pályázati futamidőt tekintetbe véve az adott pályázat megvalósítására még reális lehetőség van) Az Apáczai Programigazgatóság fenntartja a jogot arra, hogy a pályázótól további információt és dokumentumok becsatolását kérje. 20. A BGA-11-HA-01 sz. pályázati csomag egysége A BGA-11-HA-01 sz. pályázati csomag dokumentumai: A BGA-11-HA-01 sz. Pályázati felhívás, A BGA-11-HA-01 sz. Pályázati útmutató, valamint A BGA-11-HA-01 sz. Pályázati adatlap és mellékletei egységes és megbonthatatlan egészet alkotnak, így a bennük megfogalmazottak összessége határozza meg jelen pályázat részletes előírásait, keretrendszerét, feltételeit és szabályait A BGA-11-HA-01 sz. pályázati csomag dokumentumai letölthetők az Apáczai Programigazgatóság honlapjáról ( Pályázati útmutató 12

BGA-13-HA-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

BGA-13-HA-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek PÁLYÁZATI FELHÍVÁS BGA-13-HA-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1. A pályázat célja A keretében a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: a pályázat kiírója) nyílt pályázati felhívást hirdet

Részletesebben

BGA-13-HA-03 Együttműködés gimnáziumok között PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

BGA-13-HA-03 Együttműködés gimnáziumok között PÁLYÁZATI FELHÍVÁS BGA-13-HA-03 Együttműködés gimnáziumok között PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1. A pályázat célja A keretében a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: a pályázat kiírója) nyílt pályázati felhívást hirdet a

Részletesebben

BGA-13-HA-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

BGA-13-HA-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek PÁLYÁZATI FELHÍVÁS BGA-13-HA-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1. A pályázat célja A keretében a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: a pályázat kiírója) nyílt pályázati felhívást hirdet

Részletesebben

BGA-13-HA-02 Együttműködés szakképző iskolák között PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

BGA-13-HA-02 Együttműködés szakképző iskolák között PÁLYÁZATI FELHÍVÁS BGA-13-HA-02 Együttműködés szakképző iskolák között PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1. A pályázat célja A keretében a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: a pályázat kiírója) nyílt pályázati felhívást hirdet

Részletesebben

HATÁRTALANUL! program. Középiskolai diákutaztatási programok PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: HAT-14-04

HATÁRTALANUL! program. Középiskolai diákutaztatási programok PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: HAT-14-04 Középiskolai diákutaztatási programok PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: HAT-14-04 A meghirdetés dátuma: 2014. március 20. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából

Részletesebben

Együttműködés szakképző iskolák között PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Együttműködés szakképző iskolák között PÁLYÁZATI FELHÍVÁS BGA-12-HA-02 Együttműködés szakképző iskolák között PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1. A pályázat célja 1.1. A keretében a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. HATÁRTALANUL! Programigazgatósága (a továbbiakban: a pályázat

Részletesebben

HATÁRTALANUL! program. Középiskolai diákutaztatási programok PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: HAT-15-01

HATÁRTALANUL! program. Középiskolai diákutaztatási programok PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: HAT-15-01 Középiskolai diákutaztatási programok PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: HAT-15-01 A meghirdetés dátuma: 2015. április 3. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából

Részletesebben

HATÁRTALANUL! program. Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: HAT-14-01

HATÁRTALANUL! program. Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: HAT-14-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: HAT-14-01 A meghirdetés dátuma: 2014. március 20. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából

Részletesebben

HATÁRTALANUL! program Velencei táborozás PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: HAT-15-04. A meghirdetés dátuma: 2015. május 27.

HATÁRTALANUL! program Velencei táborozás PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: HAT-15-04. A meghirdetés dátuma: 2015. május 27. Velencei táborozás PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: HAT-15-04 A meghirdetés dátuma: 2015. május 27. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás

Részletesebben

HATÁRTALANUL! program. Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: HAT-16-01

HATÁRTALANUL! program. Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: HAT-16-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: HAT-16-01 A meghirdetés dátuma: 2015. november 25. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából

Részletesebben

HATÁRTALANUL! program. Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: HAT-15-05

HATÁRTALANUL! program. Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: HAT-15-05 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: HAT-15-05 A meghirdetés dátuma: 2015. május 27. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából

Részletesebben

Város Polgármestere TÁJÉKOZTATÁS. a Határtalanul pályázathoz való csatlakozásról

Város Polgármestere TÁJÉKOZTATÁS. a Határtalanul pályázathoz való csatlakozásról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu TÁJÉKOZTATÁS a Határtalanul pályázathoz

Részletesebben

HATÁRTALANUL! program. Együttműködés gimnáziumok között PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: HAT-16-03

HATÁRTALANUL! program. Együttműködés gimnáziumok között PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: HAT-16-03 Együttműködés gimnáziumok között PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: HAT-16-03 A meghirdetés dátuma: 2015. november 25. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából

Részletesebben

HATÁRTALANUL! program. Együttműködés gimnáziumok között PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: HAT-15-06

HATÁRTALANUL! program. Együttműködés gimnáziumok között PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: HAT-15-06 Együttműködés gimnáziumok között PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: HAT-15-06 A meghirdetés dátuma: 2015. május 27. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából

Részletesebben

HATÁRTALANUL! program. Együttműködés szakképző iskolák között PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: HAT-14-02

HATÁRTALANUL! program. Együttműködés szakképző iskolák között PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: HAT-14-02 Együttműködés szakképző iskolák között PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: HAT-14-02 A meghirdetés dátuma: 2014. március 20. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából

Részletesebben

HATÁRTALANUL! program. Együttműködés szakképző iskolák között PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: HAT-15-07

HATÁRTALANUL! program. Együttműködés szakképző iskolák között PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: HAT-15-07 Együttműködés szakképző iskolák között PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: HAT-15-07 A meghirdetés dátuma: 2015 november 4. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából

Részletesebben

HATÁRTALANUL! program. Középiskolai diákutaztatási programok PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: HAT-16-04

HATÁRTALANUL! program. Középiskolai diákutaztatási programok PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: HAT-16-04 Középiskolai diákutaztatási programok PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: HAT-16-04 A meghirdetés dátuma: 2015. november 25. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából

Részletesebben

HATÁRTALANUL! program. CSERKÉSZEN a Kárpát-medencében PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: HAT-16-05

HATÁRTALANUL! program. CSERKÉSZEN a Kárpát-medencében PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: HAT-16-05 CSERKÉSZEN a Kárpát-medencében PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: HAT-16-05 A meghirdetés dátuma: 2015. november 25. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából

Részletesebben

HATÁRTALANUL! program. CSERKÉSZEN a Kárpát-medencében PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: HAT-15-03. A meghirdetés dátuma: 2015. május 27.

HATÁRTALANUL! program. CSERKÉSZEN a Kárpát-medencében PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: HAT-15-03. A meghirdetés dátuma: 2015. május 27. CSERKÉSZEN a Kárpát-medencében PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: HAT-15-03 A meghirdetés dátuma: 2015. május 27. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából

Részletesebben

HATÁRTALANUL! program. Kárpátaljai iskolák magyarországi utazása PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: HAT-14-05

HATÁRTALANUL! program. Kárpátaljai iskolák magyarországi utazása PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: HAT-14-05 Kárpátaljai iskolák magyarországi utazása PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: HAT-14-05 A meghirdetés dátuma: 2014. augusztus 26. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató)

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása témában a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV. 14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az egyes alprogramokra vonatkozó pályázati feltételek és tudnivalók az alprogramokról szóló mellékletekben találhatók meg.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az egyes alprogramokra vonatkozó pályázati feltételek és tudnivalók az alprogramokról szóló mellékletekben találhatók meg. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Fadd Nagyközség Önkormányzata tanulmányi ösztöndíj pályázatot hirdet roma tanulók/hallgatók részére tanulmányi sikerességük előmozdításának támogatására Fadd Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

HATÁRTALANUL! program. Kiállítás fejlesztés program PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: HAT-15-08. A meghirdetés dátuma: 2015. november 4.

HATÁRTALANUL! program. Kiállítás fejlesztés program PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: HAT-15-08. A meghirdetés dátuma: 2015. november 4. Kiállítás fejlesztés program PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: HAT-15-08 A meghirdetés dátuma: 2015. november 4. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázat kiírója és elbírálója: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázat kiírója és elbírálója: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat PÁLYÁZATI KIÍRÁS 1. Általános információk: A pályázat kiírója és elbírálója: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat A pályázat célja: A csepeli sportegyesületek, sportcélú alapítványok működésének támogatása,

Részletesebben

I. Pályázat Sport támogatásra

I. Pályázat Sport támogatásra RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu I. Pályázat Sport támogatásra Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A támogatás célja: Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A legalább 12 hónapja betöltetlen

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Adatlap, amely letölthető www.velence.hu oldalon, vagy átvehető

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A támogatás célja: hatályos: 2015.08.18 - A legalább

Részletesebben

HATÁRTALANUL! Kárpátaljai akcióprogram PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: HAT-15-02. A meghirdetés dátuma: 2015. május 27.

HATÁRTALANUL! Kárpátaljai akcióprogram PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: HAT-15-02. A meghirdetés dátuma: 2015. május 27. HATÁRTALANUL! Kárpátaljai akcióprogram PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: HAT-15-02 A meghirdetés dátuma: 2015. május 27. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából

Részletesebben

a) szociális ellátás alanyainak életminőség-javítását célzó programok, akciók

a) szociális ellátás alanyainak életminőség-javítását célzó programok, akciók 1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS szociális és egészségügyi keretre Hatvan Város Önkormányzata pályázatot hirdet a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet alapján, a Hatvan

Részletesebben

Pályázati útmutató (segédlet a pályázat benyújtásához, információk az elszámolásra vonatkozó szabályokkal kapcsolatban) Füzesabonyért 2016

Pályázati útmutató (segédlet a pályázat benyújtásához, információk az elszámolásra vonatkozó szabályokkal kapcsolatban) Füzesabonyért 2016 Pályázati útmutató (segédlet a pályázat benyújtásához, információk az elszámolásra vonatkozó szabályokkal kapcsolatban) Füzesabonyért 2016 A támogatásra fordítható pénzkeret 2016. évben: 600.000,- A pályázat

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az első világháborút és a kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző, a hősöknek és áldozatoknak emléket állító kulturális és tudományos programok, művészeti tevékenységek

Részletesebben

A pályázaton nem vehetnek részt:

A pályázaton nem vehetnek részt: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS T Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata pályázatot hirdet Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete alapján

Részletesebben

Pályázati felhívás sportegyesületek részére

Pályázati felhívás sportegyesületek részére Pályázati felhívás sportegyesületek részére Kiírás Leadási határidő Elbírálás 2014. február 5. 2014. február 21. 2014. március 7. iktatószám: 7738/2014/MAV. Pályázati Kiírás A MÁV Zrt. Támogatói Bizottsága

Részletesebben

Pályázatok benyújtása: Pályázni a pályáztató által kibocsátott adatlapon július 01. napjáig

Pályázatok benyújtása: Pályázni a pályáztató által kibocsátott adatlapon július 01. napjáig Pályázati útmutató (segédlet a pályázat benyújtásához, információk az elszámolásra vonatkozó szabályokkal kapcsolatban) Civil szakmai programok megvalósítása 2016 A támogatásra fordítható pénzkeret 2016.

Részletesebben

Pályázati felhívás. Támogatás igényelhető: (2014-ben megvalósított/megvalósítandó célokra)

Pályázati felhívás. Támogatás igényelhető: (2014-ben megvalósított/megvalósítandó célokra) 1. sz. melléklet Pályázati felhívás Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet pályázati úton támogatott sportszervezetek (kiemelt és nem kiemelt sportágak), valamint utánpótlást-nevelés fejlesztést

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete. a helyi civil szervezetek támogatásáról

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete. a helyi civil szervezetek támogatásáról C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Záradék: Kihirdetés ideje: 2015. február 25. 15. óra 40.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az első világháborút és a kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző számítógépes játékok elkészítésének támogatása témában a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom

Részletesebben

Pályázati kiírás. A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.

Pályázati kiírás. A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. Pályázati kiírás A pályázat címe: Civil pályázat A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. A pályázat célja: isaszegi székhelyű, bejegyzésű civil szervezetek,egyesületek,

Részletesebben

Egységes szakmai beszámolói útmutató a Nemzeti Tehetség Program 2013-2014. évi Cselekvési Program papír alapon benyújtott pályázataihoz

Egységes szakmai beszámolói útmutató a Nemzeti Tehetség Program 2013-2014. évi Cselekvési Program papír alapon benyújtott pályázataihoz Egységes szakmai beszámolói útmutató a Nemzeti Tehetség Program 2013-2014. évi Cselekvési Program papír alapon benyújtott pályázataihoz Oldal: 1 / 6 SZAKMAI RÉSZBESZÁMOLÓ A részletekben történő finanszírozás

Részletesebben

Elszámolási segédlet

Elszámolási segédlet Elszámolási segédlet A pályázat elszámolása két fő részből áll: 1. Tartalmi rész: Tartalmi beszámoló + mellékletek (fénykép, újságcikk, stb.) A tartalmi beszámoló szöveges összefoglaló, amelyben a támogatott

Részletesebben

Pályázati felhívás 2012. évre. Magyar Borok Háza Alapítvány. pályázatot ír ki az alábbi céllal illetve feltételekkel:

Pályázati felhívás 2012. évre. Magyar Borok Háza Alapítvány. pályázatot ír ki az alábbi céllal illetve feltételekkel: Pályázati felhívás 2012. évre Magyar Borok Háza Alapítvány pályázatot ír ki az alábbi céllal illetve feltételekkel: A PÁLYÁZAT CÉLJA: olyan a magyar szőlő- és bortermeléshez, a borpiaci termékpályához

Részletesebben

2012. évi pályázati kiírás

2012. évi pályázati kiírás 2012. évi pályázati kiírás a létavértesi civil szervezetek részére 1. Pályázat célja: a helyi programok bővítése, színesítése, tartalmasabbá tétele Az alábbi témakörökben lehet pályázni: A.) Település

Részletesebben

Téglás Város Képviselő-testületének 6/2013. (II.15.) Önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről

Téglás Város Képviselő-testületének 6/2013. (II.15.) Önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről Téglás Város Képviselő-testületének 6/2013. (II.15.) Önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CIVIL SZERVEZETEK 2014. évi támogatására CIV-14

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CIVIL SZERVEZETEK 2014. évi támogatására CIV-14 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CIVIL SZERVEZETEK 2014. évi támogatására CIV-14 Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Önkormányzat költségvetésében civil szervezetek számára elkülönített

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A évi köznevelési pályázat kiírása

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A évi köznevelési pályázat kiírása Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A 2017. évi köznevelési

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az első világháború történelmi emlékezetét feldolgozó filmforgatókönyvek megalkotásának támogatása témában a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására 1. A pályázat célja A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek

Részletesebben

1. A pályázó civil szervezet adatai

1. A pályázó civil szervezet adatai PÁLYÁZATI ŰRLAP 2014. A pályázat sorszáma (az Önkormányzat tölti ki): 1. A pályázó civil szervezet adatai A szervezet megnevezése: A szervezet bírósági bejegyzésének száma: A szervezet nyilvántartási száma:

Részletesebben

A pályázat benyújtásához önrész vállalása nem kötelező.

A pályázat benyújtásához önrész vállalása nem kötelező. Pályázati felhívás Nemti Község Önkormányzata tájékoztatja a helyi civil szervezeteket, alapítványokat, hogy Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi civil szervezetek, alapítványok, pénzügyi

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a pályázatot hirdet Jegyzetelő szolgáltatás támogatása felsőoktatásban tanuló fogyatékos hallgatók érdekében (kód: 21221) címmel 1. A PÁLYÁZAT

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ Elszámolási Kézikönyv a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott működési költségvetési támogatás szakmai tájékoztatójának és pénzügyi kimutatásának elkészítéséhez 1.

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (III. 25.) önkormányzati rendelete a társadalmi szervezeteknek, alapítványoknak és közalapítványoknak nyújtható önkormányzati támogatásokról

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Az első világháború történelmi emlékezetét feldolgozó filmforgatókönyvek támogatásának témájában a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány

Részletesebben

NEA működési támogatások (2014)

NEA működési támogatások (2014) NEA működési támogatások (2014) Budapest, 2013. november www.emet.gov.hu Nemzeti Együttműködési Alap Civil szervezetek működési célú támogatása NEA-14-M Alapvető információk Alapkezelő: Emberi Erőforrás

Részletesebben

Kivonat. Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 08. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyvből

Kivonat. Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 08. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyvből Isaszeg Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Kivonat Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 08. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyvből 184/2013.

Részletesebben

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

L51 számú előterjesztés

L51 számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere L51 számú előterjesztés I. Tartalmi összefoglaló Előterjeszt és a Humánszolgáltatási Bizottság részére a Kőbánya kolturális életének 2015.

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amelyet egyrészről a Tempus Közalapítvány másrészről a TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Előkészítő látogatásokra EGT Finanszírozási Mechanizmus HU08 Ösztöndíj Program projekt keretében Nyilvántartási szám: Főv. Bír.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A évi felosztható támogatási alap összege: E Ft.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A évi felosztható támogatási alap összege: E Ft. Kiíró: Felsőcsatár Község Önkormányzata PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pályázat címe: Helyi civil szervezetek támogatása Pályázhatnak: Helyi tevékenységet folytató egyesületek A fenti körbe nem tartozó szervezetek

Részletesebben

A helyi civil szervezetek alapítványok, egyházak pénzügyi támogatásáról szóló rendelet megalkotása

A helyi civil szervezetek alapítványok, egyházak pénzügyi támogatásáról szóló rendelet megalkotása Az előterjesztés száma: 42/2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs Nagyközség Képviselő-testületének 2013. március 27-én, 18 órakor megtartandó ülésére A helyi civil

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat célja: Hajléktalan, fogyatékos, időskorú személyek valamint gyermekek programpályázat útján történő támogatása.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat célja: Hajléktalan, fogyatékos, időskorú személyek valamint gyermekek programpályázat útján történő támogatása. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális Bizottsága pályázatot hirdet debreceni székhelyű non-profit szervezetek programjainak támogatására A pályázók köre: Pályázatot nyújthatnak

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a csepeli nemzetiségi önkormányzatok részére 2014. évi feladataik, programjaik költségvetési támogatásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a csepeli nemzetiségi önkormányzatok részére 2014. évi feladataik, programjaik költségvetési támogatásához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a csepeli nemzetiségi önkormányzatok részére 2014. évi feladataik, programjaik költségvetési támogatásához Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata elismerve a nemzetiségi önkormányzatok

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kiíró: Fogyatékosok Integrációjáért Békés Megyében Alapítvány Határidő: 2010. december. 15.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kiíró: Fogyatékosok Integrációjáért Békés Megyében Alapítvány Határidő: 2010. december. 15. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Súlyosan, vagy halmozottan fogyatékos és/vagy autista gyermekek és fiatalok fejlesztésének, iskolai tanulmányútjának támogatása Kiíró: Fogyatékosok Integrációjáért Békés Megyében Alapítvány

Részletesebben

BGA-12-HA-01 sz. Pályázati adatlap 2. A pályázat és a pályázó adatai

BGA-12-HA-01 sz. Pályázati adatlap 2. A pályázat és a pályázó adatai BGA-12-HA-01 sz. Pályázati adatlap 2. A pályázat és a pályázó adatai 2.1. A pályázat adatai 2.1.1. A pályázat címe: Írja be a pályázat címét (legfeljebb 70 leütés szóközzel terjedelemben). a pályázat címe:

Részletesebben

PÁ LYÁ ZÁTI FELHI VÁ S E S Ú TMÚTÁTÓ

PÁ LYÁ ZÁTI FELHI VÁ S E S Ú TMÚTÁTÓ PÁ LYÁ ZÁTI FELHI VÁ S E S Ú TMÚTÁTÓ az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása témában a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért

Részletesebben

A szakmai beszámoló célja, hogy a Kedvezményezett a pályázatban vállalt feladatok megvalósítását bemutassa.

A szakmai beszámoló célja, hogy a Kedvezményezett a pályázatban vállalt feladatok megvalósítását bemutassa. Egységes szakmai beszámolói útmutató a Nemzeti Tehetség Program 2013-2014. évi Cselekvési Program EPER rendszerben benyújtott nyílt és meghívásos pályázataihoz Oldal: 1 / 5 SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Kedvezményezett

Részletesebben

Célterület: nincs korlátozás a tevékenységi területre vonatkozóan. Előnyt élveznek a helyi termékeket és szolgáltatásokat népszerűsítő projektek.

Célterület: nincs korlátozás a tevékenységi területre vonatkozóan. Előnyt élveznek a helyi termékeket és szolgáltatásokat népszerűsítő projektek. A pályázati program fő célja: A márka neve: Háromszék! - PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A helyi értékek, sajátosságok védelme, a velük való gazdálkodás fontosságának tudatosítása a polgárokban. Helyi értékek: kulturális,

Részletesebben

Pályázati kiírás Csongrád város közigazgatási területén megvalósuló idegenforgalmi fejlesztések, korszerűsítések támogatására

Pályázati kiírás Csongrád város közigazgatási területén megvalósuló idegenforgalmi fejlesztések, korszerűsítések támogatására Pályázati kiírás Csongrád város közigazgatási területén megvalósuló idegenforgalmi fejlesztések, korszerűsítések támogatására Csongrád Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet Csongrád

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat célja:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat célja: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Felsőoktatási Posztdoktori Kutatói Ösztöndíjra az Új Nemzeti Kiválóság Program keretében (pályázati kód: ÚNKP-16-4) 2016/2017. tanév Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatot hirdet

Részletesebben

Nyirád A hirdetőtáblára kifüggesztve: március 9. Levétel napja: március 25. Hatályos: március 10.

Nyirád A hirdetőtáblára kifüggesztve: március 9. Levétel napja: március 25. Hatályos: március 10. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (III.9.) önkormányzati rendelete a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról Hatályos: 2016. március 10. Nyirád 2016 A hirdetőtáblára

Részletesebben

2016. ÉVI PÁLYÁZATI KIÍRÁS KEREPESI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE. A pályázat célja: a helyi programok bővítése, színesítése, tartalmasabbá tétele

2016. ÉVI PÁLYÁZATI KIÍRÁS KEREPESI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE. A pályázat célja: a helyi programok bővítése, színesítése, tartalmasabbá tétele 2016. ÉVI PÁLYÁZATI KIÍRÁS KEREPESI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE A pályázat célja: a helyi programok bővítése, színesítése, tartalmasabbá tétele Az alábbi témakörökben lehet pályázni: A.) Település környezet-

Részletesebben

42/ ( I I ) H É B H A T Á R O Z A T A L A P J Á N LITÉR KÖZSÉG ÖN KOR MÁ NYZA TÁNAK. támogatása Litér, Álmos u. 37.

42/ ( I I ) H É B H A T Á R O Z A T A L A P J Á N LITÉR KÖZSÉG ÖN KOR MÁ NYZA TÁNAK. támogatása Litér, Álmos u. 37. 42/ 2 0 1 6. ( I I. 1 7. ) H É B H A T Á R O Z A T A L A P J Á N LITÉR KÖZSÉG ÖN KOR MÁ NYZA TÁNAK P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S A Civil szervezetek programjainak támogatása 2016. L I T É R K Ö Z S

Részletesebben

Kérjük, az alábbiakat figyelmesen szíveskedjék elolvasni!

Kérjük, az alábbiakat figyelmesen szíveskedjék elolvasni! 3. számú melléklet Pályázati útmutató (segédlet a pályázat benyújtásához, információk az elszámolásra vonatkozó szabályokkal kapcsolatban) 2014. év Kérjük, az alábbiakat figyelmesen szíveskedjék elolvasni!

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (II. 21. ) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Bogács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

MŰVELŐDÉSI, KÖZOKTATÁSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁG

MŰVELŐDÉSI, KÖZOKTATÁSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁG Cegléd Város Önkormányzatának Művelődési, Közoktatási, Ifjúsági és Sport Bizottsága pályázatot hirdet 2011. évi Sport keretből elnyerhető, ceglédi székhelyű sportegyesületek működési támogatására A felosztható

Részletesebben

SZOBÉRT-SZOBIAKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY pályázati felhívása

SZOBÉRT-SZOBIAKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY pályázati felhívása SZOBÉRT-SZOBIAKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY pályázati felhívása A Szobért-Szobiakért Közalapítvány Kuratóriuma az Alapító Okiratban foglalt célok elérése érdekében pályázatot hirdet Szob település lakói életkörülményeinek

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzatának 2013. évi pályázata helyi egyesületek, sportegyesületek és alapítványok számára PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Dunavarsány Város Önkormányzatának 2013. évi pályázata helyi egyesületek, sportegyesületek és alapítványok számára PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Dunavarsány Város Önkormányzatának 2013. évi pályázata helyi egyesületek, sportegyesületek és alapítványok számára PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Dunavarsány Város Önkormányzata fontos feladatának tekinti a helyi

Részletesebben

TÁMOP 3.1.7-11/1-2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése. 4S PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓS NAP Budapest, 2011. július 5.

TÁMOP 3.1.7-11/1-2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése. 4S PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓS NAP Budapest, 2011. július 5. TÁMOP 3.1.7-11/1-2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése 4S PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓS NAP Budapest, 2011. július 5. GYAKORLATI TANÁCSOK A PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

Részletesebben

F E L H Í V Á S. Gencsapáti székhelyű civil szervezetek évi támogatására

F E L H Í V Á S. Gencsapáti székhelyű civil szervezetek évi támogatására F E L H Í V Á S Gencsapáti székhelyű civil szervezetek 2015. évi támogatására Gencsapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Önkormányzat költségvetésében civil szervezetek számára

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP-5.4.10-12/1-2012-0001 azonosítószámú Szociális képzések rendszerének modernizációja című kiemelt projekt OKTATÓI LISTÁRA TÖRTÉNŐ FELVÉTELRE

Részletesebben

HALLGATÓI CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

HALLGATÓI CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ HALLGATÓI CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ FONTOS! A csoportos tanulmányút kizárólag a konvergencia régiók felsőoktatási intézményeiben tanulók számára elérhető! Csoportos

Részletesebben

A MaNNa Kulturális Egyesület PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA ELŐADÓ-MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSÁRA

A MaNNa Kulturális Egyesület PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA ELŐADÓ-MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSÁRA A MaNNa Kulturális Egyesület PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA ELŐADÓ-MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSÁRA I. A pályázat kiírója: Manna Kulturális Egyesület (1155 Budapest, Bulcsú u. 44.) II. A pályázat célja: A Manna

Részletesebben

Dunyha program Társasházak energetikai épület-felújítását ösztönző támogatás

Dunyha program Társasházak energetikai épület-felújítását ösztönző támogatás Dunyha program Társasházak energetikai épület-felújítását ösztönző támogatás Szentendre Város Önkormányzata a társasházak energetikai korszerűsítését elősegítendő ösztönző támogatást kíván nyújtani az

Részletesebben

Az Akadémia Domus programja támogatni kívánja a magyar közösségek szempontjából fontos konferenciák megrendezését, kiadványok megjelentetését.

Az Akadémia Domus programja támogatni kívánja a magyar közösségek szempontjából fontos konferenciák megrendezését, kiadványok megjelentetését. A Magyar Tudományos Akadémia pályázati felhívása a szomszédos országokban működő magyar tudományos szervezetek 2015. évi konferencia- és kiadvány-támogatására 1. A pályázat célja A Magyar Tudományos Akadémiáról

Részletesebben

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztály 6720 Szeged, Széchenyi tér 11.

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztály 6720 Szeged, Széchenyi tér 11. Iktatószám: 23924-1/2016. Előadó: dr. Antal Anikó SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztály 6720 Szeged, Széchenyi tér 11. Tárgy: A 2016. évi oktatási

Részletesebben

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében pályázati felhívást tesz közzé az alábbi területeken:

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról.

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Preambulum Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési,

Részletesebben

2014 A KÜLHONI MAGYAR FELSŐSÖK ÉVE PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

2014 A KÜLHONI MAGYAR FELSŐSÖK ÉVE PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2014 A KÜLHONI MAGYAR FELSŐSÖK ÉVE PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény és a végrehajtását szabályozó 367/2010. (XII.30.) Korm. rendelet

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Ásotthalom Béke u. 10/A sz. alatti volt Őzike Presszó,

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Ásotthalom Béke u. 10/A sz. alatti volt Őzike Presszó, 1. számú melléklet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Ásotthalom Község Önkormányzata pályázatot hirdet a kizárólagos tulajdonában lévő, 6783 Ásotthalom Béke u. 10/A sz. alatti volt Őzike Presszó, összesen 113 m 2 alapterületű

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A Biatorbágyon működő köznevelési intézmények évi szakmai pályázatának kiírásáról

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A Biatorbágyon működő köznevelési intézmények évi szakmai pályázatának kiírásáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Biatorbágyon működő

Részletesebben

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. ker. Önkormányzatának 36/2007. (X. 19.) sz. rendelete az egyházak, a társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok támogatására elkülönített előirányzat

Részletesebben

OKTATÓ RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

OKTATÓ RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÓ RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Pályázati jelentkezés Jelentkezés alapjául szolgáló intézmény: legördülő menüsorból lehet kiválasztani, mely intézményhez kapcsolódóan kíván pályázni. Pályázat

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK NOVEMBER 23-AI ÜLÉSÉRE

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK NOVEMBER 23-AI ÜLÉSÉRE Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról

A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról 1. számú melléklet A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.

Részletesebben

Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a civil szervezetek 2015. évi támogatásáról szóló pályázati felhívásról

Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a civil szervezetek 2015. évi támogatásáról szóló pályázati felhívásról {(é{;. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a civil szervezetek 2015. évi támogatásáról szóló pályázati

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 54/2015. (III.26.) határozata

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI KIÍRÁS A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi TÁMOGATÁSÁRA Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatni kívánja a település területén működő civil szervezeteket

Részletesebben