Tanulmányi kirándulások magyarlakta területekre PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tanulmányi kirándulások magyarlakta területekre PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ"

Átírás

1 BGA-11-HA-01 Tanulmányi kirándulások magyarlakta területekre PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ 1. A pályázat tárgya 1.1. A BGA-11-HA-01 sz. pályázati felhívás keretében a magyarországi közoktatási intézményekben 7. évfolyamon tanuló diákok határon túli magyarlakta területekre irányuló tanulmányi kirándulása kaphat támogatást. A pályázat keretében Románia, Szlovákia, Szerbia vagy Ukrajna magyarlakta területein megvalósuló tanulmányi kirándulások támogatására van lehetőség A tanulmányi kirándulás során a magyarországi közoktatási intézmény diákjai egy általuk meghatározott határon túli magyarlakta területre irányuló utazás egy-egy helyszínén egy általuk tanult tantárgyhoz kapcsolódó, illetve kulturális tartalmú, esetenként a célországban élő magyar közösség számára haszonnal bíró programot valósítanak meg. A pályázat a magyarországi diákok tanulmányaihoz kapcsolódóan a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővülését kívánja elősegíteni A BGA-11-HA-01 sz. pályázati felhívásban 7. évfolyamon tanuló diákok -nak minősülnek az általános iskola 7. évfolyamán/a hatosztályos gimnázium 1. évfolyamán/a nyolcosztályos gimnázium 3. évfolyamán tanuló diákok. 2. A pályázók köre 2.1. Pályázatot a magyarországi közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 20. (1) bekezdésének b) pontjában megnevezett általános iskolák, a 20. (1) bekezdésének d) pontjában megnevezett gimnáziumok, valamint a 33. -ban megnevezett többcélú intézmények közül azok nyújthatnak be, amelyek általános iskolai és/vagy gimnáziumi feladatot is ellátnak. FIGYELEM! Kizárólag a 7. évfolyamon (vagyis általános iskola 7. évfolyamán/hatosztályos gimnázium 1. évfolyamán/nyolcosztályos gimnázium 3. évfolyamán) tanuló diákok utazása támogatható Csak önálló jogi személyiséggel rendelkező intézmények pályázhatnak Nem pályázhat, illetve nem nyújtható támogatás azon intézmény részére, amelynek köztartozása van. 3. A pályázatból támogathatóak köre Pályázati útmutató 1

2 3.1. Egy pályázat keretében legkevesebb 20, hetedik évfolyamon tanuló diák és 2 kísérő és legfeljebb 80, hetedik évfolyamon tanuló diák és 8 kísérő egyszeri határon túli útjához kérhető támogatás A programban olyan diákok vehetnek részt, akik a közoktatási intézmény 7. évfolyamán nappali rendszerű oktatásban részesülnek és az utazás időpontjában tanulói jogviszonnyal rendelkeznek. A tanulói jogviszonynak a pályázó intézménnyel, többcélú intézmények esetén a többcélú intézménnyel vagy annak egyik a pályázati felhívásnak megfelelő, a pályázati adatlapon megnevezett tagintézményével kell fennállnia. FIGYELEM! A 7. évfolyamra, továbbá a tanulói jogviszony fennállására vonatkozó követelmény nem a pályázat benyújtásának, hanem az utazásnak az időpontjára vonatkozik A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Apáczai Programigazgatósága (a továbbiakban: Apáczai Programigazgatóság) által meghirdetett BGA-11-HA-01 sz. pályázati felhívás keretében egy diák csak egy utazáson vehet részt A kísérők száma a diákok száma alapján kerül kiszámításra: minden 10 diákkal egy kísérő utazik, a kerekítés felfelé történik (pl. 42 diákra 5 kísérő). Speciális igényű diákok részvétele esetén a kísérők száma magasabb is lehet, amennyiben ennek szükségességét a pályázó megfelelő indoklással alátámasztja. Valamennyi kísérőnek az utazás megvalósításának időszakában tanárként a pályázó intézmény alkalmazásában kell állnia Egy pályázat keretében a pályázó intézmény egy diákcsoport azonos helyen és időpontban, egyazon programokat megvalósító utazására kérhet támogatást Egy pályázó a BGA-11-HA-01 sz. pályázati felhívásra több pályázatot is benyújthat. (Több pályázat benyújtását az indokolhatja, ha a pályázó eltérő helyszínekre és/vagy eltérő programokra és/vagy eltérő időpontban kívánja több diákcsoport utazását megvalósítani.) FIGYELEM! Egy pályázónak a BGA-11-HA-01 sz. pályázati felhívásra benyújtandó, esetlegesen több pályázata semmilyen formában nem vonható össze egymással (pl. ha ugyanazon utazási időpont és program esetében az egyik pályázata keretében csak útiköltségre, a másik pályázata keretében csak szállásköltségre pályázik stb.). Ugyanez vonatkozik a további, az Apáczai Programigazgatóság által meghirdetett pályázati felhívásokra benyújtott pályázatok esetleges pályázó általi összevonására is. Az összevont pályázatok valamennyi érintett pályázat érvénytelenségét eredményezik a pályázat értékelésekor, illetve a teljes elnyert pénzösszeg automatikus elvonását. 4. A támogatás mértéke, támogatható költségek 4.1. Egy pályázat keretében elnyerhető összeg legfeljebb forint/diák vissza nem térítendő támogatás Pályázni a tanulmányi kirándulás megvalósítása céljából kizárólag az alábbi költségekre lehet: utazási költség; szállásköltség. 5. A megvalósítás időszaka 5.1. Jelen pályázat keretében az Apáczai Programigazgatóság a szeptember 1. és június 30. közötti megvalósítási időszakban lebonyolításra kerülő tevékenységeket támogatja A pályázó vállalja, hogy a megvalósítás időszakában lebonyolítja az alábbi tevékenységeket, az alábbi sorrendben: a 6. pontban részletezett HATÁRTALANUL! előkészítő óra, a 7. pontban részletezett HATÁRTALANUL! tanulmányi kirándulás és Pályázati útmutató 2

3 a 8. pontban részletezett HATÁRTALANUL! értékelő óra. FIGYELEM! A HATÁRTALANUL! előkészítő órának és a HATÁRTALANUL! értékelő órának valamint az esetleges kommunikációs tevékenységnek is az 5.1. pontban jelzett megvalósítási időszakba kell esnie. 6. A HATÁRTALANUL! előkészítő óra 6.1. A tanulmányi kirándulás előkészítése a projekt kezdetén, az utazás előtt, a pályázó intézménynél történik. FIGYELEM! A HATÁRTALANUL! tanulmányi kirándulást minden esetben HATÁRTALANUL! előkészítő órának kell megelőznie A pályázó intézmény vállalja, hogy az utazást megelőző 15 nap valamelyikén a részt vevő diákok és kísérőik számára HATÁRTALANUL! előkészítő órát szervez, legalább 3 óra időkeretben. Ennek során a utazókkal megismerteti: a Magyarország határain túl élő magyarság létszámát, az államhatáron kívüli elhelyezkedés történelmi okait; a meglátogatandó ország, illetve települések magyarságának történetét, jelenét; a meglátogatandó országban élő összlakosság etnikai összetételét; a tanulmányi kirándulás programját, különös tekintettel a tantárgyhoz kapcsolódó/kulturális, illetve esetenként a magyarság számára hasznos programelemekre; a toleráns és kooperatív viselkedés alapszabályait A HATÁRTALANUL! előkészítő óra két módon kerülhet megvalósításra: az órát megtarthatja a pályázó intézmény egyik (a témában járatos) oktatója, és/vagy külső (nem a pályázó intézmény vagy többcélú intézmények esetén nem a tagintézmények alkalmazásában álló) felkért szakértő(k)/oktató(k) (pl. történész, néprajzos, szociológus stb.). FIGYELEM! Az előkészítő óra költségei, a külső szakértő(k)/oktató(k) díjai nem számolhatók el. 7. A HATÁRTALANUL! tanulmányi kirándulás 7.1. A HATÁRTALANUL! tanulmányi kirándulás megvalósítása Románia, Szlovákia, Szerbia vagy Ukrajna magyarok lakta területén történik. A tanulmányi kirándulás formai értelemben abban az esetben valósul meg, ha a pályázatban rögzített útvonalat a résztvevők bejárják oly módon, hogy a magyarországi diákok és kísérőik legalább 1 éjszakára megszállnak a célországban. A tanulmányi kirándulás tartalmi értelemben akkor tekinthető megvalósultnak, ha a résztvevők a 7.2. pontban meghatározott kötelező tevékenységet is megvalósítanak. FIGYELEM! A pályázat keretében egyetlen ország magyarlakta területére történő utazásra van lehetőség A HATÁRTALANUL! tanulmányi kirándulás keretében kötelező a pályázónak ún. tantárgyhoz kapcsolódó/kulturális tevékenységet megvalósítania. Tantárgyhoz kapcsolódó/kulturális tevékenységnek minősülnek azok a programelemek, amelyek közvetlenül kapcsolódnak az utazáson részt vevő diákok által tanult egy vagy több tantárgyhoz, így például ha a pályázó: tantárgyhoz kapcsolódó téma (pl. matematika: erdélyi matematikusok stb.) köré építve határozza meg a meglátogatandó helyeket, illetve azok egy részét, tantárgyhoz kapcsolódó látogatásokat tesz (pl. templomok, kastélyok, épületek, magyar zsidó emlékhelyek, természetföldrajzi látnivalók, szobrok stb.), helyszíni megemlékezést, koszorúzást, műsort szervez (pl. egy magyar történelmi emlékhelyen, egy író szülőházánál stb.), előadáson, kiállításon vesz részt (pl. folk-/komolyzenei koncerten, színházi előadáson, képzőművészeti kiállításon stb.). Pályázati útmutató 3

4 7.3. A BGA-11-HA-01 sz. pályázati felhívás keretében a 7.2. pontban írott kötelező elemek mellett fakultatívan a pályázó a határon túli magyar közösség számára hasznos tevékenységek megvalósítását is vállalhatja. A magyar közösség számára hasznos tevékenységnek minősülnek azok a programelemek, amelyek egy szűkebb vagy a tágabb külhoni magyar közösség számára haszonnal bírnak, így például: egy tágabb magyar közösség (pl. egy település) számára hasznos tevékenységek (pl. a szórványban egy elhagyott temető kitakarítása stb.), egy magyar intézményi közösség (pl. iskola, egyházközség) számára hasznos tevékenységek (pl. egy tanterem felszerelésében, udvar rendezésében való szerepvállalás stb.), egy magyar csoport számára hasznos tevékenységek (pl. helyi magyar fiatalok számára a részt vevő magyarországi diákokkal közös kulturális est, előadás, sportvetélkedő szervezése stb.). 8. A HATÁRTALANUL! értékelő óra 8.1. A tanulmányi kirándulás értékelése a hazaérkezést követően, Magyarországon, a pályázó intézménynél történik. Az értékelés célja a történtek áttekintése, a tanulságok levonása, az eredmények megfogalmazása A pályázó intézmény vállalja, hogy a hazaérkezés napját követő 10 napon belül a részt vevő diákok és kísérőik számára HATÁRTALANUL! értékelő órát szervez legalább 1 óra időkeretben. Ennek során az utazókkal áttekinti: a meglátogatott ország, illetve település magyarságáról a látogatás eredményeképpen szerzett személyes tapasztalatokat és ismereteket; a tanulmányi kirándulás megvalósulásának és programjának értékelését; egy későbbi tanulmányi kirándulás lehetőségét A HATÁRTALANUL! értékelő óra moderátorát az utazáson részt vett kísérő pedagógusok közül a pályázó intézmény választja ki. 9. Kommunikációs tevékenység 9.1. A kommunikációs tevékenységek révén a pályázó intézmény a nagyközönséget megismerteti nyertes pályázatának elemeivel. A pályázó intézmény kommunikációjában köteles feltüntetni és megjelölni, hogy a tanulmányi kirándulásra a keretében, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Apáczai Programigazgatósága támogatásával kerül sor Kötelező kommunikációs tevékenységként a pályázó vállalja, hogy: a programot népszerűsítő bannert honlapjának nyitó oldalán legkésőbb a szerződéskötést követő 10. munkanapon elhelyezi úgy, hogy az legalább december 31-ig elérhető legyen, valamint hogy az utazásról szóló, szöveget, fotót és videofelvételt tartalmazó beszámolóját honlapján közzéteszi oly módon, hogy az a honlap nyitó oldaláról legkésőbb a hazaérkezést követő 10. naptól legalább december 31-ig elérhető legyen. FIGYELEM! Ha a pályázó intézmény nem rendelkezik internetes honlappal, a beszámolót a helyben szokásos módon teszi közzé A kötelező kommunikációs tevékenységek mellett a pályázó fakultatívan vállalhatja, hogy a hazaérkezést követő 10 napon belül az utazó diákcsoport és kísérőik a közoktatási intézmény diákjai (legalább 20 fő) számára a tanulmányi kirándulást bemutató előadást tartanak A pályázó A BGA-11-HA-01 sz. pályázati felhívás keretében a 9.2. pontban írott kötelező kommunikációs tevékenységek megvalósítása mellett további fakultatív kommunikációs tevékenységeket is vállalhat, így: egy vagy több, legalább 600 karakter terjedelmű, a programlogót és/vagy fényképet tartalmazó PR cikk és/vagy interjú megjelentetését országos és/vagy regionális (több megyére kiterjedő) és/vagy Pályázati útmutató 4

5 megyei terjesztésű (nyomtatott formában megjelenő) napilapban és/vagy országos terjesztésű (nyomtatott formában megjelenő) hetilapban, egy/vagy több, legalább 15 másodperc hosszúságú híradás (interjú, hír) közzétételét országos sugárzású TV-ben és/vagy országos sugárzású rádióban, illetve egy/vagy több, legalább 30 másodperc hosszúságú híradás (interjú, hír) közzétételét regionális (több megyére kiterjedő) sugárzású TV-ben és/vagy regionális (több megyére kiterjedő) sugárzású rádióban. A pályázó választása szerinti fakultatív kommunikációs tevékenységnek a HATÁRTALANUL! előkészítő óra és a HATÁRTALANUL! értékelő óra közötti időszakban kell megvalósulnia. FIGYELEM! A hirdetési és reklámköltség nem számolható el. Amennyiben fakultatív kommunikációs tevékenységet vállal, előzetesen feltétlenül tájékozódjon az árakról. 10. Pályázati dokumentumok A pályázati dokumentumok a következők: a kötelezően benyújtandó BGA-11-HA-01 sz. pályázati adatlap és mellékletei az előkészítő óra időpontjától függően a vagy a pontnak megfelelően ÉS a kötelezően benyújtandó CD/DVD-melléklet a pontnak megfelelően. FIGYELEM! A BGA-11-HA-01 sz. pályázati adatlapot és az 1., 2., 3. és 4. sz. mellékletet számítógéppel kell kitölteni, a benyújtást megelőzően kinyomtatni, az előírt helyeken aláírással és pecséttel ellátni. (A pályázati csomagban letölthető, az Excel-fájl részét képező Összesítés nem kitöltendő dokumentum, pusztán a benyújtandó CD-n/DVD-n, az Excel-fájl részeként van rá szükség a pályázat számítógépes feldolgozásához.) Azoknak a pályázóknak, akiknél a HATÁRTALANUL! előkészítő óra szeptember 1. és október 31. közötti időszakra esik, a pályázatukhoz kötelezően benyújtandó a BGA-11-HA- 01 sz. pályázati adatlap és alábbi mellékletei: 1. sz. melléklet: A tanulmányi kirándulás programterve, tevékenységei; 2. sz. melléklet: Pénzügyi terv; 3. sz. melléklet: A pályázó intézmény törvényes képviselőjének nyilatkozata; 4. sz. melléklet: A pályázó intézmény fenntartójának nyilatkozata; 5. sz. melléklet: Aláírási címpéldány a pályázó magyarországi intézmény törvényes képviselőjének képviseleti jogát igazoló és aláírásmintáját tartalmazó, közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány 30 napnál nem régebbi eredeti példánya VAGY a pályázó magyarországi intézmény törvényes képviselőjének aláírásmintáját tartalmazó aláírási címpéldány 30 napnál nem régebbi eredeti példányának közjegyző által hitelesített másolata; 6. sz. melléklet: Nemzeti Adó- és Vámhivatal együttes adóigazolása 30 napnál nem régebbi együttes adóigazolás eredeti példánya arról, hogy a pályázónak nincs lejárt határidejű fizetési kötelezettsége; 7. sz. melléklet: Bankszámla-igazolás a bankszámla-igazolás 30 napnál nem régebbi eredeti példánya, amely a számlavezető bank és bankszámlaszám megnevezésén kívül igazolja azt is, hogy a pályázó fizetési kötelezettségeit határidőben teljesíti és számláján nincs 15 napon túli sorban állás; 8. sz. melléklet: Érvényes alapító okirat a pályázó magyarországi intézmény érvényes alapító okiratának fénymásolata, a pályázó törvényes képviselője eredeti aláírásával és pecsétjével hitelesítve; 9. sz. melléklet: Törzskönyvi kivonat VAGY működési engedély ÉS kinevezési okirat: a Magyar Államkincstár által kiadott törzskönyvi kivonat 30 napnál nem régebbi eredeti példánya, amely tartalmazza a törvényes képviselőre vonatkozó adatokat (neve, kinevezés módja/kezdete/vége), VAGY működési engedély fénymásolata, a pályázó törvényes képviselője eredeti aláírásával és pecsétjével hitelesítve ÉS a törvényes képviselőre vonatkozó kinevezési okirat közjegyző által hitelesített másolata Azoknak a pályázóknak, akiknél a HATÁRTALANUL! előkészítő óra november 1. vagy ez utáni időszakra esik, a pályázatukhoz kötelezően benyújtandó a BGA-11-HA-01 sz. pályázati adatlap és alábbi mellékletei: 1. sz. melléklet: A tanulmányi kirándulás programterve, tevékenységei; Pályázati útmutató 5

6 2. sz. melléklet: Pénzügyi terv; 3. sz. melléklet: A pályázó intézmény törvényes képviselőjének nyilatkozata; 4. sz. melléklet: A pályázó intézmény fenntartójának nyilatkozata; 5. sz. melléklet: Aláírási címpéldány a pályázó magyarországi intézmény törvényes képviselőjének képviseleti jogát igazoló és aláírásmintáját tartalmazó, közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány 30 napnál nem régebbi eredeti példánya VAGY a pályázó magyarországi intézmény törvényes képviselőjének aláírásmintáját tartalmazó aláírási címpéldány 30 napnál nem régebbi eredeti példányának közjegyző által hitelesített másolata Valamennyi pályázó számára kötelezően benyújtandó egy CD/DVD-melléklet, amely tartalmazza a kitöltött pályázati adatlapot, az 1., 2., 3. és 4. sz. mellékletet, valamint az Excel-fájl részét képező Összesítést. FIGYELEM! A további feldolgozhatóság miatt kizárólag a kitöltött Excel-fájlt fogadjuk el *.xls formátumban! Ha egy pályázó a 3.6. pontban írottak alapján két vagy több pályázatot kíván benyújtani, az 5., illetve 6., 7., 8. és 9. sz. mellékleteket csak az egyik pályázatával kell a 10.2., illetve pontban meghatározott formában benyújtania. Ebben az esetben minden további pályázatban a megfelelő helyen elég benyújtani ezen mellékletek fénymásolatát, a pályázó törvényes képviselője eredeti aláírásával és pecsétjével hitelesítve, valamint utalva arra, hogy az eredeti példány melyik benyújtott pályázati dokumentációban található. Ha egy pályázó a 3.6. pontban írottak alapján több pályázatot kíván benyújtani, és ezek közül az egyik pályázatában a HATÁRTALANUL! előkészítő óra szeptember 1. és október 31. közötti időszakra esik, úgy érintett pályázatához a 6., 7., 8. és 9. sz. mellékleteket a pontban jelzett határidőig mindenképpen be kell nyújtania. FIGYELEM! A pontban írottak nem vonatkoznak az 1., 2., 3. és 4. sz. mellékletekre, amelyeket több pályázat esetén is minden pályázathoz eredetiben kell benyújtani. 11. A pályázat benyújtásának módja és határideje A pályázati dokumentumokat egyetlen, zárt borítékban kell eljuttatni az Apáczai Programigazgatósághoz. A borítékra jól láthatóan rá kell írni: BGA-11-HA-01 HATÁRTALANUL! pályázat. A zárt boríték a következőket kell tartalmazza: az előkészítő óra időpontjától függően a vagy a pontnak megfelelő pályázati adatlapot és mellékleteit összefűzve, oldalszámokkal ellátva, 1 eredeti és az eredetivel megegyező 1 fénymásolt példányban, valamint a pontban megnevezett, kötelezően benyújtandó CD/DVD-mellékletet A pályázatnak az Apáczai Programigazgatósághoz történő végső beérkezési határideje június 3. (péntek). Az ezen időpont után beérkező pályázatok automatikusan érvénytelenek A pályázat benyújtása két módon lehetséges: postai úton az alábbi postacímre feladva: Apáczai Programigazgatóság, 1244 Budapest, Pf személyesen, az Apáczai Programigazgatóságon (Budapest, V. kerület, Báthory utca 10., 302-es ajtó) kizárólag június 3-án (pénteken) óra között. FIGYELEM! A pályázat személyes benyújtása esetén a június 3. (péntek) óra után érkező pályázatok automatikusan érvénytelenek A benyújtott pályázatok hiánypótlására nincs lehetőség. 12. A pályázat érvénytelensége Érvénytelennek minősül a pályázat az alábbi esetekben: ha a pályázat nem a BGA-11-HA-01 sz. pályázati adatlapon és mellékletein érkezett be; Pályázati útmutató 6

7 ha a pályázat a 11. pontban rögzített beérkezési határidőt követően érkezik be az Apáczai Programigazgatósághoz; ha a pályázatot nem a pontban meghatározott módon (példányszámban) nyújtották be; ha a 10.2., illetve pontban felsorolt BGA-11-HA-01 sz. pályázati adatlap, az 1., 2., 3., 4. sz. melléklet vagy ezek bármelyike nem számítógéppel van kitöltve; ha a pályázat alapján az előkészítő óra szeptember 1. és október 31. közötti időszakra esik, és a pontban felsorolt BGA-11-HA-01 sz. pályázati adatlap, az 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. és 9. sz. melléklet, illetve ezek bármelyike hiányzik vagy kitöltetlen vagy a megfelelő helyen nincs aláírással és pecséttel ellátva vagy nem felel meg a pontban rögzített követelményeknek; ha a pályázat alapján az előkészítő óra november 1. vagy ez utáni időszakra esik, és a pontban felsorolt BGA-11-HA-01 sz. pályázati adatlap, az 1., 2., 3., 4. és 5. sz. melléklet, illetve ezek bármelyike hiányzik vagy kitöltetlen vagy a megfelelő helyen nincs aláírással és pecséttel ellátva vagy nem felel meg a pontban rögzített követelményeknek; ha a kötelezően benyújtandó CD/DVD-melléklet hiányzik vagy nem felel meg a pontban rögzített követelményeknek; ha a pályázó a BGA-11-HA-01 sz., illetve az Apáczai Programigazgatóság további pályázati felhívásaira benyújtott pályázatait bármilyen módon összevonta; ha a tanulmányi kirándulás nem az 1.1. pontban megjelölt célországok valamelyikébe irányul; ha a pályázatot nem a 2. pontban megnevezett jogi személy nyújtotta be; ha a tanulmányi kirándulás nem az 1.3. és 3. pontban megjelölt célcsoport számára van tervezve; ha az egy diákra eső pályázott összeg magasabb forint/fő összegnél; ha a tanulmányi kirándulás nem az 5.1. pontban megjelölt időszakban kerül megvalósításra; ha a tanulmányi kirándulás programjában nem szerepel egyetlen, a 7.2. pontban meghatározottak szerinti, tantárgyhoz kapcsolódó/kulturális programelem sem, illetve ha a pályázat nem tartalmazza a 6., 7. és 8. pontban foglalt kötelező elemek közül bármelyiket. 13. A pályázat elbírálása A pályázatok támogatásáról a Bethlen Gábor Alapról szóló hatályos jogszabályokban meghatározottak szerint születik döntés Az érvénytelen és a támogatásban nem részesült, valamint az elnyert támogatástól elesett pályázatokat az Apáczai Programigazgatóság nem küldi vissza. 14. Az elbírálás alapelvei Az Apáczai Programigazgatóság a pályázatok értékelésekor az alábbi értékelő tábla alapján jár el: Értékelési szempontok A tanulmányi kirándulás előkészítésének kidolgozottsága az előkészítő szakasz megfelelően átgondolt, kidolgozott 1 pont az előkészítő szakasz vázlatos, kidolgozatlan 0 pont A HATÁRTALANUL! tanulmányi kirándulás kidolgozottsága a tanulmányi kirándulás kiemelkedően kidolgozott 3 pont a tanulmányi kirándulás megfelelően kidolgozott 2 pont a tanulmányi kirándulás gyengén kidolgozott, vázlatos 1 pont a tanulmányi kirándulás kidolgozatlan, véletlenszerű 0 pont A részt vevő diákok által tanult tantárgyhoz kapcsolódó/kulturális programelemek száma 17 vagy több, tantárgyhoz kapcsolódó/kult. programelem 12 pont 15 vagy 16, tantárgyhoz kapcsolódó/kult. programelem 11 pont 13 vagy 14, tantárgyhoz kapcsolódó/kult. programelem 10 pont 11 vagy 12, tantárgyhoz kapcsolódó/kult. programelem 9 pont 9, vagy 10, tantárgyhoz kapcsolódó/kult. programelem 8 pont 8, tantárgyhoz kapcsolódó/kult programelem 7 pont 7, tantárgyhoz kapcsolódó/kult. programelem 6 pont 6, tantárgyhoz kapcsolódó/kult. programelem 5 pont 5, tantárgyhoz kapcsolódó/kult. programelem 4 pont Elérhető pontszám 0-1 pont 0-3 pont 0-12 pont Pályázati útmutató 7

8 4, tantárgyhoz kapcsolódó/kult. programelem 3 pont 3, tantárgyhoz kapcsolódó/kult. programelem 2 pont 2, tantárgyhoz kapcsolódó/kult. programelem 1 pont 1, tantárgyhoz kapcsolódó/kult. programelem 0 pont nincs releváns, tantárgyhoz kapcsolódó/kult. programelem érvénytelen Közösségi hasznosulás mértéke (a résztvevőkön kívüli haszon) hasznos egy tágabb, pl. települési közösségnek 6 pont hasznos egy intézményi közösségnek 4 pont hasznos egy vagy több csoportnak 2 pont nincs jelentős közösségi hasznosulás 0 pont Tematikus útvonal egy témára fűzött a tantárgyhoz kapcs. programelemek zöme 2 pont nem tematikus a tantárgyhoz kapcsolódó programelemek zöme 0 pont Külhoni fiatalokkal való közös tevékenység a kiutazás programjában két vagy több alkalommal szerepel külhoni fiatalokkal közös tevékenység 2 pont a kiutazás programjában egy alkalommal szerepel külhoni fiatalokkal közös tevékenység 1 pont a kiutazás programjában nem szerepel külhoni fiatalokkal közös tevékenység 0 pont A megszerzett ismeretek/tapasztalatok elmélyítése a tervezett programban szerepel olyan módszer, amely elősegíti a megszerzett ismeretek/tapasztalatok elmélyítését 2 pont a tervezett programban nem szerepel olyan módszer, amely elősegítené a megszerzett ismeretek/tapasztalatok elmélyítését 0 pont Tananyaghoz kapcsolódás a tanulmányi kirándulás az iskolai képzéshez illeszkedik 2 pont a tanulmányi kirándulás nem illeszkedik az iskolai képzéshez 0 pont A program innovativitása, újszerűsége a program újszerűen, innovatívan közelít a választott témához 2 pont a programban vannak újszerű, innovatív elemek 1 pont a program nem tartalmaz újszerű, innovatív elemeket 0 pont A tanulmányi kirándulás értékelésének kidolgozottsága az értékelő szakasz megfelelően átgondolt, kidolgozott 1 pont az értékelő szakasz vázlatos, kidolgozatlan 0 pont A pénzügyi terv realitása, megvalósíthatósága, indokoltsága a pénzügyi terv reális, megvalósítható, indokolt 2 pont a pénzügyi terv nem reális, nehezen megvalósítható 0 pont Összköltségek eloszlása az összköltség azonos/kevesebb mint forint/diák 8 pont az összköltség forint/diák között 7 pont az összköltség forint/diák között 6 pont az összköltség forint/diák között 5 pont az összköltség forint/diák között 4 pont az összköltség forint/diák között 3 pont az összköltség forint/diák között 2 pont az összköltség forint/diák között 1 pont az összköltség azonos/magasabb mint forint/diák 0 pont A tanulmányi kirándulás célországa Ukrajna vagy Szerbia magyarlakta területe 3 pont Szlovákia vagy Románia magyarlakta területe 0 pont A 9.3. pont szerint a program népszerűsítése az intézményben a lezajlott kiutazásról a kiutazó csoport az intézményben bemutató előadást tart 1 pont a lezajlott kiutazásról a kiutazó csoport az intézményben nem tart bemutató előadást 0 pont A 9.4. pont szerint vállalt kommunikációs tevékenység három vagy több vállalt kommunikációs tevékenység 3 pont két vállalt kommunikációs tevékenység 2 pont egy vállalt kommunikációs tevékenység 1 pont nincs vállalt kommunikációs tevékenység 0 pont Mindösszesen elérhető 0-6 pont 0-2 pont 0-2 pont 0-2 pont 0-2 pont 0-2 pont 0-1 pont 0-2 pont 0-8 pont 0-3 pont 0-1 pont 0-3 pont 50 pont A BGA-11-HA-01 sz. pályázati felhívás keretében egy programelemnek minősül a BGA-11-HA- 01 sz. pályázati adatlap 1. sz. mellékletét képező: A tanulmányi kirándulás programterve, tevékenységei c. munkalapokon szereplő, egy napszakra tervezett, a 7. pontban rögzített feltételeknek megfelelő tevékenység Azonos pontszámot elért pályázók esetén a sorrend az alábbi szempontok szerint kerül megállapításra: Pályázati útmutató 8

9 előnyt élvez az a pályázó, amelynek a 9.4. pontban megjelöltek szerint vállalt kommunikációs tevékenységekre kapott pontszáma magasabb, mint a másik pályázóé, majd, ha a pontegyenlőség még mindig fennáll, előnyt élvez az a pályázó, amelynek a pályázat átgondoltságára, kidolgozottságára (azaz az előkészítő szakasz, a tanulmányi kirándulás, valamint az értékelő szakasz kidolgozottságára együttesen) kapott pontszáma magasabb, mint a másik pályázóé, majd, ha a pontegyenlőség még mindig fennáll, előnyt élvez az a pályázó, amelynek a program eredményeinek közösségi hasznosulására kapott pontszáma magasabb, mint a másik pályázóé, majd, ha a pontegyenlőség még mindig fennáll, előnyt élvez az a pályázó, amelynek a tanulmányi kirándulás pénzügyi vonatkozásaira (azaz a pénzügyi terv realitására, indokoltságára, valamint az összköltségek egy diákra vetített összegére együttesen) kapott pontszáma magasabb, mint a másik pályázóé Az Apáczai Programigazgatóság a kiadások költségkalkulációja során az alábbiakat tekinti mérvadónak: az utazási költség kb forint/kilométer, a teljes utazó csoport vonatkozásában; a szállásköltség kb forint/fő/éjszaka; A fent jelzett összeghatárok csak tájékoztató jellegűek, azoktól a pályázó indokolt esetben eltérhet. 15. Az eredményhirdetés A pályázat eredményéről az Apáczai Programigazgatóság a döntést követően, előre láthatóan augusztus végén levélben értesíti a pályázókat. 16. A szerződéskötés és a támogatás lehívásának lépései Azoknak a nyertes pályázóknak, akiknél a HATÁRTALANUL! előkészítő óra szeptember 1. és október 31. közötti időszakra esik, a szerződéskötéshez nem szükséges további dokumentumot benyújtani Az elnyert támogatás lehívása a pontban nevezett pályázók esetében: az Apáczai Programigazgatóság és a nyertes pályázó támogatási szerződést köt; a nyertes pályázó megvalósítja a pályázatában írottakat; a nyertes pályázó a hazaérkezést követő 30 napon belül benyújtja végelszámolását; a támogatás kiutalására a végelszámolás elfogadását követő 15 munkanapon belül kerül sor Azoknak a nyertes pályázóknak, akiknél a HATÁRTALANUL! előkészítő óra november 1. vagy ez utáni időszakra esik, az erről szóló értesítő levélben megjelölt határidőig a szerződéskötéshez benyújtandók az alábbi dokumentumok: 30 napnál nem régebbi Nemzeti Adó- és Vámhivatal együttes adóigazolás eredeti példánya arról, hogy a pályázónak nincs lejárt határidejű fizetési kötelezettsége; bankszámla-igazolás 30 napnál nem régebbi eredeti példánya, amely a számlavezető bank és bankszámlaszám megnevezésén kívül igazolja azt is, hogy a pályázó fizetési kötelezettségeit határidőben teljesíti és számláján nincs 15 napon túli sorban állás; a pályázó magyarországi intézmény érvényes alapító okiratának fénymásolata, a pályázó törvényes képviselője eredeti aláírásával és pecsétjével hitelesítve; a Magyar Államkincstár által kiadott törzskönyvi kivonat 30 napnál nem régebbi eredeti példánya, amely tartalmazza a törvényes képviselőre vonatkozó adatokat (neve, kinevezés módja/kezdete/vége) VAGY működési engedély fénymásolata, a pályázó törvényes képviselője eredeti aláírásával és pecsétjével hitelesítve ÉS a törvényes képviselőre vonatkozó kinevezési okirat közjegyző által hitelesített másolata A dokumentumok beérkezése a pont szerinti nyertes pályázók esetében: amennyiben legkésőbb az előkészítő óra időpontját megelőző 30. napon a támogatási szerződés és/vagy a Pályázati útmutató 9

HATÁRTALANUL! program. Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: HAT-15-05

HATÁRTALANUL! program. Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: HAT-15-05 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: HAT-15-05 A meghirdetés dátuma: 2015. május 27. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából

Részletesebben

BGA-13-HA-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

BGA-13-HA-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek PÁLYÁZATI FELHÍVÁS BGA-13-HA-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1. A pályázat célja A keretében a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: a pályázat kiírója) nyílt pályázati felhívást hirdet

Részletesebben

HATÁRTALANUL! program. Középiskolai diákutaztatási programok PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: HAT-15-01

HATÁRTALANUL! program. Középiskolai diákutaztatási programok PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: HAT-15-01 Középiskolai diákutaztatási programok PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: HAT-15-01 A meghirdetés dátuma: 2015. április 3. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából

Részletesebben

HATÁRTALANUL! program Velencei táborozás PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: HAT-15-04. A meghirdetés dátuma: 2015. május 27.

HATÁRTALANUL! program Velencei táborozás PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: HAT-15-04. A meghirdetés dátuma: 2015. május 27. Velencei táborozás PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: HAT-15-04 A meghirdetés dátuma: 2015. május 27. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás

Részletesebben

BGA-13-HA-02 Együttműködés szakképző iskolák között PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

BGA-13-HA-02 Együttműködés szakképző iskolák között PÁLYÁZATI FELHÍVÁS BGA-13-HA-02 Együttműködés szakképző iskolák között PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1. A pályázat célja A keretében a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: a pályázat kiírója) nyílt pályázati felhívást hirdet

Részletesebben

HATÁRTALANUL! program. CSERKÉSZEN a Kárpát-medencében PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: HAT-15-03. A meghirdetés dátuma: 2015. május 27.

HATÁRTALANUL! program. CSERKÉSZEN a Kárpát-medencében PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: HAT-15-03. A meghirdetés dátuma: 2015. május 27. CSERKÉSZEN a Kárpát-medencében PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: HAT-15-03 A meghirdetés dátuma: 2015. május 27. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából

Részletesebben

2014. évi Pályázati és elszámolási útmutató a meghívásos pályázatok kezeléséhez

2014. évi Pályázati és elszámolási útmutató a meghívásos pályázatok kezeléséhez 2014. évi Pályázati és elszámolási útmutató a meghívásos pályázatok kezeléséhez Budapest, 2014. február. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. A pályázat célja... 4 1.1 Alapvető cél és háttér információ...

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Jelen pályázati felhívásban csak a 4. pontban felsorolt szervezetek nyújthatnak be pályázatot.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Jelen pályázati felhívásban csak a 4. pontban felsorolt szervezetek nyújthatnak be pályázatot. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A BETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ Zrt. (a továbbiakban: BGA Zrt.) meghívásos pályázatot hirdet a határon túli magyarok részére külhoni értékek gyűjtésének, megőrzésének, gondozásának és a külhoni

Részletesebben

Pályázati útmutató. a 2015. Dr. Szász Pál ösztöndíj programhoz. Budapest, 2015. március 31.

Pályázati útmutató. a 2015. Dr. Szász Pál ösztöndíj programhoz. Budapest, 2015. március 31. Pályázati útmutató a 2015. Dr. Szász Pál ösztöndíj programhoz Budapest, 2015. március 31. 1 Tartalomjegyzék 1 A pályázat célja... 4 1.1 Alapvető cél és háttér-információ... 4 1.2 Pályázati felhívás tárgya...

Részletesebben

2015. évi Pályázati és elszámolási útmutató A magyar kultúráért és oktatásért c. pályázati felhíváshoz

2015. évi Pályázati és elszámolási útmutató A magyar kultúráért és oktatásért c. pályázati felhíváshoz 2015. évi Pályázati és elszámolási útmutató A magyar kultúráért és oktatásért c. pályázati felhíváshoz Budapest, 2015. március 5. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 1.1 Pályázati felhívások tárgya... 6

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A KÖZÉPFOKÚ ZENEMŰVÉSZTI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE KIÍRÁSRA KERÜLŐ TANESZKÖZ BESZERZÉS TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A KÖZÉPFOKÚ ZENEMŰVÉSZTI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE KIÍRÁSRA KERÜLŐ TANESZKÖZ BESZERZÉS TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI KIÍRÁS A KÖZÉPFOKÚ ZENEMŰVÉSZTI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE KIÍRÁSRA KERÜLŐ TANESZKÖZ BESZERZÉS TÁMOGATÁSÁRA A FELHÍVÁS A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP KÉPZÉSI ALAPRÉSZ NFA KA 7/2014. SZÁMÚ TÁMOGATÁSI

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÜLHONI MAGYAR SZAKKÉPZÉS TÁMOGATÁSA INTÉZMÉNYI PROGRAM

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÜLHONI MAGYAR SZAKKÉPZÉS TÁMOGATÁSA INTÉZMÉNYI PROGRAM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÜLHONI MAGYAR SZAKKÉPZÉS TÁMOGATÁSA INTÉZMÉNYI PROGRAM A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (továbbiakban BGA Zrt.) a Bethlen Gábor Alapról (továbbiakban: Alap) szóló 2010. évi CLXXXII.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A hátrányos helyzetű térségekben 1 élő tehetséges fiatalok támogatására (A pályázat kódja: NTP-HHT-MPA-12)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A hátrányos helyzetű térségekben 1 élő tehetséges fiatalok támogatására (A pályázat kódja: NTP-HHT-MPA-12) PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A hátrányos helyzetű térségekben 1 élő tehetséges fiatalok támogatására (A pályázat kódja: NTP-HHT-MPA-12) Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (továbbiakban: EMMI) megbízásából az Oktatáskutató

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A hazai és nemzetközi jó gyakorlatok adaptálásának támogatására (A pályázat kódja: NTP-JGYA-MPA-12)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A hazai és nemzetközi jó gyakorlatok adaptálásának támogatására (A pályázat kódja: NTP-JGYA-MPA-12) PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A hazai és nemzetközi jó gyakorlatok adaptálásának támogatására (A pályázat kódja: NTP-JGYA-MPA-12) Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (továbbiakban: EMMI) megbízásából az Oktatáskutató

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-FTP-15. A meghirdetés dátuma: 2015. július 28.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-FTP-15. A meghirdetés dátuma: 2015. július 28. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2015. július 28. 1. oldal Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Részletesebben

1. A 3 2. A 3 3. A 3 4. A 4 5. 5 6. A 6 7. A 7 8. A 7 9. A 8 10. A 8 11. A 10 12. A 12 13. A 12 14. A 15 15. 16 MELLÉKLETEK...

1. A 3 2. A 3 3. A 3 4. A 4 5. 5 6. A 6 7. A 7 8. A 7 9. A 8 10. A 8 11. A 10 12. A 12 13. A 12 14. A 15 15. 16 MELLÉKLETEK... TARTALOMJEGYZÉK 1. A pályázat kiírója... 3 2. A pályázat célja... 3 3. A pályázók köre... 3 4. A pályázható tárgyi feltételek fejlesztésének köre... 4 5. Pályázati prioritás... 5 6. A pályázható támogatás

Részletesebben

2011. évi Pályázati szabályzat. nyílt pályázatokhoz

2011. évi Pályázati szabályzat. nyílt pályázatokhoz 2011. évi Pályázati szabályzat nyílt pályázatokhoz 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. A pályázat folyamata... 4 3. A pályázati felhívás... 4 4. Az e-pályázat rendszer... 5 5. A pályázat összeállítása...

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL... 1 AKTUÁLIS INTÉZMÉNYI PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK... 2

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL... 1 AKTUÁLIS INTÉZMÉNYI PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK... 2 PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 201 4. március 1 0. 56. s zám Köszöntő A hírlevél célja, hogy szakmai információkat biztosítson a pályázni kívánó kollégáink számára, tájékoztasson az aktuális pályázati lehetőségekről

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók MNP-III-PA/01/2 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Közösségi Akciók Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet a Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program

Részletesebben

NEMZETISÉGI TÁMOGATÁSOK PÁLYÁZATI KIÍRÁS

NEMZETISÉGI TÁMOGATÁSOK PÁLYÁZATI KIÍRÁS NEMZETISÉGI TÁMOGATÁSOK PÁLYÁZATI KIÍRÁS Nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2015. évi költségvetési támogatására Pályázati kategória kódja: NEMZ-KUL-15 Meghirdetés dátuma: 2014. december 30. Az Emberi

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-MHGY-M-15. A meghirdetés dátuma: 2015. július 28.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-MHGY-M-15. A meghirdetés dátuma: 2015. július 28. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2015. július 28. 1. oldal Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 1.1 Pályázat célja. 1.2 A támogatandó tevékenységek köre. A kedvezményezett által elvégzendő tevékenységek:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 1.1 Pályázat célja. 1.2 A támogatandó tevékenységek köre. A kedvezményezett által elvégzendő tevékenységek: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A tehetségeket segítő szakemberek erkölcsi és anyagi megbecsülését szolgáló programok kidolgozására és a támogatás odaítélésére (A pályázat kódja: NTP-OKD-M-12) Az Emberi Erőforrások

Részletesebben

2015. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

2015. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztály 2015. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a honvédelmi eszmét népszerűsítő rendezvények támogatására A pályázat kódja: HM TKHKF HON-2015

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Nemzeti Tehetség Program célkitűzéseit népszerűsítő rendezvények, kiadványok, tanulmányok megjelenésének támogatása. c.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Nemzeti Tehetség Program célkitűzéseit népszerűsítő rendezvények, kiadványok, tanulmányok megjelenésének támogatása. c. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Nemzeti Tehetség Program célkitűzéseit népszerűsítő rendezvények, kiadványok, tanulmányok megjelenésének támogatása. c. kiíráshoz A pályázati kategória kódja: 1. oldal Az Emberi Erőforrások

Részletesebben

Általános Pályázati Feltételek. Hatályos: 2014. január 16-ától

Általános Pályázati Feltételek. Hatályos: 2014. január 16-ától Általános Pályázati Feltételek Hatályos: 2014. január 16-ától Tartalomjegyzék I. PREAMBULUM... 3 II. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1. Alapelvek... 3 2. Az Általános Pályázati Feltételek hatálya... 4 3. Adatszolgáltatás,

Részletesebben

2015. évi Pályázati és elszámolási útmutató az erdélyi meghívásos pályázatok kezeléséhez

2015. évi Pályázati és elszámolási útmutató az erdélyi meghívásos pályázatok kezeléséhez 2015. évi Pályázati és elszámolási útmutató az erdélyi meghívásos pályázatok kezeléséhez Budapest, 2015. március 24. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Pályázat tartalma... 5 2.1 Elszámolható költségek...

Részletesebben

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Felsőoktatási intézményekben megvalósuló komplex tehetséggondozó programok támogatása c. kiíráshoz

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Felsőoktatási intézményekben megvalósuló komplex tehetséggondozó programok támogatása c. kiíráshoz PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Felsőoktatási intézményekben megvalósuló komplex tehetséggondozó programok c. kiíráshoz A pályázati kategória kódja: 1. oldal Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató)

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-HTTSZ-M-15. A meghirdetés dátuma: 2015. július 28.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-HTTSZ-M-15. A meghirdetés dátuma: 2015. július 28. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2015. július 28. 1. oldal Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Mobilitás és alkalmazkodás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015.

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Mobilitás és alkalmazkodás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Mobilitás és alkalmazkodás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. Pályázati kategória kódja: NEA-MA-15-SZ Meghirdetés dátuma: 2015.

Részletesebben