KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA"

Átírás

1 ÉRETTSÉGI VIZSGA május 16. ÉNEK-ZENE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA május :00 I. Zenefelismerés Időtartam: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Ének-zene középszint írásbeli vizsga I. összetevő

2 Fontos tudnivalók A feladatlap megoldására 20 perc fordítható. Nyolc zenei részletet fog hallani, valamennyit egyszer. A felhangzó idézetek néhány másodperces szünetekkel követik egymást. Minden részlethez három-három (a, b, c) kérdés tartozik. Hallgassa meg a zenei szemelvényeket, és válaszoljon a kérdésekre a feladatlap megfelelő soraiban! A megoldást tollal kell beírni. Ha módosítani kívánja a már beírt választ, húzza át és írja mellé a javítást! Ebben az esetben az áthúzott válasz nem értékelhető. Minden helyes válasz egy pontot ér, tehát a feladatsor hibátlan megoldására legfeljebb huszonnégy pont kapható. A megoldáshoz segédeszköz nem használható! 1. a) Ki a zeneszerző? b) Mi a mű címe, melyből a részletet hallja?.. c) Melyik évszázadban született a mű?.. 2. a) Ki a zeneszerző? b) Mi a mű címe, melyből a részletet hallja?. c) Határozza meg a zenemű műfaját!... a) Ki a zeneszerző?. b) Mi a mű címe? c) Határozza meg a zenemű műfaját! 4. a) Ki a zeneszerző? b) Mi a mű címe, melyből a részletet hallja?. c) Melyik zenetörténeti korszakban születtet a mű?... írásbeli vizsga, I. összetevő 2 / május 16.

3 5. a) Ki a zeneszerző?.. b) Mi a mű címe, melyből a részletet hallja?.. c) Melyik zenetörténeti korszakban született a mű?. 6. a) Ki a zeneszerző?. b) Mi a mű címe, melyből a részletet hallja?.. c) Melyik évszázadban keletkezett a mű? a) Ki a zeneszerző?.. b) Mi a mű címe, melyből a részletet hallja?.. c) Melyik zenetörténeti korszakban született a mű?. 8. a) Ki a zeneszerző?.. b) Mi a mű címe, melyből a részletet hallja?.. c) Melyik zenetörténeti korszakban született a mű?. írásbeli vizsga, I. összetevő / május 16.

4 maximális pontszám I. Zenefelismerés 24 ÖSSZESEN 24 elért pontszám javító tanár Dátum:... I. Zenefelismerés elért pontszáma egész számra kerekítve programba beírt egész pontszám javító tanár jegyző Dátum:... Dátum:... Megjegyzések: 1. Ha a vizsgázó a II. írásbeli összetevő megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész üresen marad! 2. Ha a vizsga az I. összetevő teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a II. összetevővel, akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! írásbeli vizsga, I. összetevő 4 / május 16.

5 ÉRETTSÉGI VIZSGA május 16. ÉNEK-ZENE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA május :00 II. Zenetörténeti szövegalkotás Általános zenei alapismeretek Dallamátírás Időtartam: 100 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Ének-zene középszint írásbeli vizsga II. összetevő

6 Zenetörténeti szövegalkotás Fontos tudnivalók A feladat egy szöveg önálló kidolgozása, megfogalmazása adott szempontok alapján, amelyet a megadott három téma közül választhat ki. A feladat megoldásának terjedelme maximum 4 5 oldal. Tollal írjon! Ha módosítani kíván, húzza át a hibát egyszer, és írja mellé a javítást! A helyesírási és nyelvhelyességi hibák nem számítanak bele az értékelésbe, ellenben az olvashatatlan, illetve az értelmezhetetlen válaszok hibásnak minősülnek. A zenei szakkifejezések és a zeneszerzők nevének helytelen lejegyzései pontvesztéssel járnak. A zenetörténeti esszében a zeneszerzők nevének írásakor a következő szabály érvényesül: a magyar szerzők esetében a teljes névhasználat legalább egyszer kötelező, a külföldi szerzők esetében viszont elégséges a családnév megjelölése is. Ebben az esetben a teljes névhasználatért nem jár plusz pont, ám a helytelen írásmód (csak családnévre vonatkoztatva) pontvesztéssel jár. A feladat megoldásához segédeszköz nem használható. Zenetörténeti esszé Válasszon egyet az alábbi három cím közül! Dolgozza ki a választott témát a megadott útmutatás alapján! a) A reneszánsz zene: a kórusművészet aranykora Mutassa be a korszak történelmi hátterét, a művészetek szerepének változását az európai társadalmakban! Fogalmazza meg, miben hoz újat a reneszánsz zene, írjon zenei jellegzetességeiről! Jellemezze a korszak vokális zenéjét, mutassa be annak műfajait! b) Barokk zene műfajai Európában és Magyarországon, a barokk versenyművek Mutassa be röviden a barokk korszak történelmi hátterét és a társművészetek jellegzetességeit! Ismertesse a barokk zene általános sajátosságait, mutassa be a legjellemzőbb barokk műfajokat, nevezze meg kiemelkedő zeneszerzőit és műveit! Írjon részletesebben a barokk concerto műfajáról, típusairól, és egy választott mű alapján általánosságban mutassa be azok sajátosságait! c) A nemzeti romantikus opera Magyarországon, Erkel Ferenc munkássága Röviden vázolja fel az opera műfajának európai történetét születésétől a 19. századig! Jellemezze a romantikus opera sajátosságait, típusait; írjon az európai nemzeti operák megszületéséről, legkiválóbb zeneszerzőiről és alkotásaikról, zenei eszközeikről! Mutassa be a magyar nemzeti opera kialakulását, történelmi és zenei gyökereit Erkel Ferenc munkássága alapján! 0 írásbeli vizsga, II. összetevő 2 / május 16.

7 A választott zenetörténeti esszé címe: írásbeli vizsga, II. összetevő / május 16.

8 írásbeli vizsga, II. összetevő 4 / május 16.

9 írásbeli vizsga, II. összetevő 5 / május 16.

10 Általános zenei alapismeretek Fontos tudnivalók A tesztfeladatokat tollal, a kottázást ceruzával kell beírni. Ha módosítani kívánja a már beírt választ, húzza át egyszer a hibát, és írja mellé a javítást! Csak egyértelmű választ fogadunk el! A megoldáshoz segédeszköz nem használható. Zenetörténeti kérdéssor 1. Romantikus műveket sorolunk fel. Válassza ki közülük Liszt Ferenc műveit és jelölje aláhúzással azokat! a) Hunyadi László b) Les Préludes c) Nabucco d) Új világ szimfónia e) Szent Erzsébet legendája 2 2. A feladat két részből áll. A megállapítások alapján határozza meg a műfajok nevét és azt a korszakot, amelyekben ezek kialakultak! a) Stilizált táncok, tánctételek sorozata. A műfaj neve: Korszak: b) Irodalmi, képzőművészeti, földrajzi programmal rendelkező zenekari mű. A műfaj neve:. Korszak:. 4 írásbeli vizsga, II. összetevő 6 / május 16.

11 . A kérdések a következő versrészlettel kapcsolatosak: "De barátomnak az kit vélek volt, Nagy nyájasságom kivel együtt volt, Jó hírem-nevem, tisztességem volt, Fő ellenségem, most látom, hogy az volt." a) Ki fordította magyar nyelvre az irodalmi emléket? b) Ki zenésítette meg ezt a szöveget?. c) Mi a zenemű magyar címe? 4. Mely zeneszerzőkre vonatkoznak a következő életrajzi adatok, mondatok? a) 188-ban hangversenyt adott a nagy pesti árvíz károsultjainak megsegítésére. A zeneszerző teljes neve:. b) 1906-tól rendszeresen gyűjtött népzenét a szomszédos szlovák és román, sőt arab és török népeknél is. A zeneszerző teljes neve:. c) 1907-ben Párizsban ismerkedik meg azokkal az új zenei irányzatokkal, amelyek döntő módon hatottak stílusára. A zeneszerző teljes neve:. 5. A mise állandó tételei közül sorolunk fel néhányat. Kösse össze a liturgikus nyelven (görög illetve latin) írottat a magyar fordítással! a) Kyrie eleison Hiszek egy Istenben b) Agnus Dei Dicsőség a magasságban Istennek c) Gloria in excelsis Deo Isten báránya d) Credo in unum Deum Uram, irgalmazz 4 írásbeli vizsga, II. összetevő 7 / május 16.

12 6. Egy-egy szerzőre és művére vonatkoznak a megállapítások. Írja a kipontozott helyre a helyes választ! a) A romantikus orosz zeneszerző eredetileg zongoraciklust írt. A művet Maurice Ravel hangszerelte. A zeneszerző neve:... Művének címe: b) A mű jelképek segítségével ábrázolja a férfi - nő kapcsolatot. Szimbólumai közé tartozik pl. a Virágoskert és a Könnyek tava is. A zeneszerző neve:... Művének címe: c) A szerző a kor fontos történelmi eseményeiről, első sorban a török elleni végvári harcokról ír műveiben. Ennek a dallamnak közeli rokona a Kifeküdtem én a magas tetőre kezdetű népdal. A zeneszerző neve:... Művének címe:. d) A művet Alphonse de Lamartine Méditations poétiques (Költői elmélkedések) című műve ihlette. A szöveg alapján készült zenemű címének magyar fordítása: Előjátékok. A zeneszerző neve:... Művének címe:. 4 írásbeli vizsga, II. összetevő 8 / május 16.

13 Zeneelméleti kérdéssor 1. Mely zenei szakkifejezések jelentését adtuk meg? Három hang együtthangzása: a második az elsőtől nagy terc, a harmadik a másodiktól kis terc távolságra van. a) Az együtthangzás neve: b) Félhanglépések sorozata:. c) Szigorú imitáció: a szólamok egymás után lépnek be, és következetesen ugyanazt a dallamot éneklik. A szakkifejezés neve:... d) A zenemű összes szólamát tartalmazó, úgynevezett vezérkönyv idegen neve. A szakkifejezés neve: 4 2. Építsen felfelé hangközöket az utasításnak megfelelően! a) dó-ra tiszta kvart (T4): dó - b) mi-re nagy terc (N): mi -. c) szó-ra kis terc (K): szó -.. d) ré-re kis szeptim (K7): re - 2. Alakítsa át a következő hármashangzatokat az utasításnak megfelelően! a) l,- d - m (moll) dúr: b) s, - t, - r (dúr) bővített: c) r - f - l (moll) szűkített:. írásbeli vizsga, II. összetevő 9 / május 16.

14 4. Építsen a skála hangjaira felfelé betűkottával nagy szeptimeket! a) dó -. b) re -. c) mi -. d) fá -. e) szó -. f) lá Énekelje el belső hallása segítségével a dallamot, majd válaszoljon a kérdésekre! l f m r s m d t, l, m l d l t l s f m m l d l t l s f m f s l f m r s m d t, l, a) Állapítsa meg a dal sorszerkezetét!.. b) Dallamvonalát!. c) Ambitusát!. d) Mely stílusréteghez tartozik? 4 6. Egészítse ki a betűkottás dallamot úgy, hogy megfeleljen a hangnemi feltételeknek! a) dúr m s s d t l m r s f b) moll m f m l l s m r d t, 2 írásbeli vizsga, II. összetevő 10 / május 16.

15 Dallamátírás Fontos tudnivalók A feladat megoldását ceruzával kell beírni. Csak egyértelmű megoldást fogadunk el! Feladat: Kottázza le az alábbi betűkottával lejegyzett dallamot a megadott előjegyzés szerint! J. Haydn: G-dúr zongoraszonáta I. tétel (részlet) d d m r s, l, t, d d d d r m r m f m r m r r r m f s l l f m f s s d r f m r d t, r d d d 8 írásbeli vizsga, II. összetevő 11 / május 16.

16 maximális elért pontszám pontszám I. Zenefelismerés 24 II. Zenetörténeti szövegalkotás, általános zenei alapismeretek, dallamátírás Zenetörténeti szövegalkotás 0 Általános zenei alapismeretek Zenetörténeti kérdéssor 20 Zeneelméleti kérdéssor 18 Dallamátírás 8 II. rész összesen 76 Az írásbeli vizsgarész pontszáma 100 javító tanár Dátum: I. Zenefelismerés elért pontszáma egész számra kerekítve programba beírt egész pontszám II. Zenetörténet, általános zenei alapismeretek, dallamátírás javító tanár jegyző Dátum:.. Dátum: írásbeli vizsga, II. összetevő 12 / május 16.

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Ének-zene középszint 1111 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 25. ÉNEK-ZENE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA I. ÖSSZETEVŐ ZENEFELISMERÉS A

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 6. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 6. 8:00 I. Időtartam: 45 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Matematika középszint

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 8. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 8. 8:00 I. Időtartam: 45 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Matematika középszint

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 18. RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. május 18. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 3. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 3. 8:00 I. Időtartam: 45 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Matematika középszint

Részletesebben

BIBLIAISMERET HIT GYÜLEKEZETE

BIBLIAISMERET HIT GYÜLEKEZETE ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 20. BIBLIAISMERET HIT GYÜLEKEZETE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 20. 14:00 I. Az írásbeli vizsga időtartama: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. október 16. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. október 16. 14:00 I. Időtartam: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Földrajz középszint

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. október 17. RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. október 17. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 15. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 15. 14:00 I. Időtartam: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Földrajz középszint

Részletesebben

Azonosító jel: ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 10. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. Időtartam: 45 perc OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

Azonosító jel: ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 10. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. Időtartam: 45 perc OKTATÁSI MINISZTÉRIUM ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 10. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA I. Időtartam: 45 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Matematika középszint írásbeli vizsga I. összetevő

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 17. RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 17. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. október 25. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. október 25. 8:00 I. Időtartam: 45 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 6. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. május 6. 8:00 I. Időtartam: 45 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Matematika középszint

Részletesebben

BIBLIAISMERET HIT GYÜLEKEZETE

BIBLIAISMERET HIT GYÜLEKEZETE ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 22. BIBLIAISMERET HIT GYÜLEKEZETE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. május 22. 14:00 I. Az írásbeli vizsga időtartama: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 9. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. május 9. 8:00 I. Időtartam: 45 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Matematika

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. február 21. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. február 21. 14:00 I. Időtartam: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Földrajz

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 5. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 5. 8:00 I. Időtartam: 45 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Matematika középszint

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 15. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 15. 14:00 I. Időtartam: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Földrajz középszint

Részletesebben

MAGYAR MINT IDEGEN NYELV

MAGYAR MINT IDEGEN NYELV ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 4. MAGYAR MINT IDEGEN NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. május 4. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. október 25. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. október 25. 14:00 I. Időtartam: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Azonosító jel: MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2005. október 25., 8:00. Időtartam: 45 perc OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

Azonosító jel: MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2005. október 25., 8:00. Időtartam: 45 perc OKTATÁSI MINISZTÉRIUM ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. október 25. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2005. október 25., 8:00 I. Időtartam: 45 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Matematika középszint

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 16. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. május 16. 14:00 I. Időtartam: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Földrajz

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. október 24. RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. október 24. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

MAGYAR MINT IDEGEN NYELV

MAGYAR MINT IDEGEN NYELV ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 7. MAGYAR MINT IDEGEN NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 7. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 13. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. május 13. 14:00 I. Időtartam: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Földrajz középszint

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 16. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. október 16. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 13. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 13. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 7. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 7. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 20. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 20. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 15. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. május 15. 14:00 I. Időtartam: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Földrajz középszint

Részletesebben