KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN"

Átírás

1 KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE Érvényes: augusztus 1-jétől Közzététel napja: július 4.

2 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános kondíciók... 3 II. Számlavezetési szolgáltatások... 4 III. Pénzforgalmi szolgáltatások... 5 IV. Elektronikus bankszolgáltatások... 8 V. Konverziók és Árfolyamok... 9 VI. Készpénzszolgáltatások Készpénzfelvételi igény előzetes bejelentése Készpénzbefizetési korlátozások Betétszolgáltatás Fedezetlen (meghitelezett) megbízások / tartozások Panasztétel módja VII. VISA Bankkártyák IX. Számlavezetéshez kapcsolódó megbízásokra vonatkozó benyújtási és teljesítési határidők

3 I. Általános kondíciók 1. Jelen Kondíciós Lista az érvényben lévő Általános Üzleti Feltételekkel és a bankszámlákra, pénzforgalmi szolgáltatásokra és betétekre vonatkozó Üzletszabályzattal (a továbbiakban: Üzletszabályzat) együtt érvényes. 2. A Bank csak az Általános Üzleti Feltételeknek és a vonatkozó Üzletszabályzatnak megfelelő megbízásokat fogadja el. 3. Az ebben a listában nem szereplő tranzakciókat a Bank külön megállapodás alapján kezeli. 4. Az eseti illetve rendkívüli díjakat, postai, gyorspostai, telefon és SWIFT költségeket, a banki ügyintézés során felmerülő, a levelező bankok által felszámított díjakat és költségeket, valamint az ügyfél egyedi kéréseivel kapcsolatos díjakat a bank az ügyfél számlája terhére elszámolja. 5. A számlanyitás a Bank és az Ügyfél által egyidejűleg kitöltött és aláírt Számlanyitási nyomtatvány és aláírás karton alapján történik. További szükséges okmányok: érvényes, magyar hatóság által kiállított régi típusú személyi igazolvány, és amennyiben ez nem tartalmazza az aktuális lakcímet, úgy lakcímet igazoló hatósági igazolvány, vagy kártyás személyazonosító igazolvány és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, vagy kártyás vezetői engedély és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, vagy útlevél és lakcímet igazoló hatósági igazolvány; külföldi állampolgár beutazási idő alatt útlevél, tartózkodási engedély, EU tagországbeli magánszemély esetében személyi igazolvány. 6. A bank kérheti az okmányok magyar nyelvre történő hiteles fordítását. 7. Különleges esetekben a bank a fentieken kívül további okmányokat is kérhet. 8. Amennyiben a megállapított díjtétel illetve a díjfizetésre használt számla devizaneme eltér egymástól, a díjfizetés során a Bank a konverziót MNB árfolyamon számolja el. 9. Jelen Kondíciós Listában feltüntetett összes díj bruttó módon kerül meghatározásra. 3

4 II. Számlavezetési szolgáltatások Folyószámla Deviza 1 Árfolyam Esedékesség Számlanyitás 0 Ft 0 EUR Számlavezetési díj Ft/hó 1,05 EUR /hó A hónap utolsó banki ján Számlazárás 0 Ft 0 EUR Kivonat készítése, küldése Havi számlakivonat KDB NetBankkal nem rendelkező ügyfelek részére 0 Ft 0 EUR Tárgyhónapot követő 1. banki on e-kivonat KDB NetBankkal rendelkező ügyfelek részére 3 0 Ft 0 EUR Számlakivonat postázási díja külföldre 500 Ft 2 EUR Kivonatmásolat készítése 330 Ft/db 1 EUR /db Nyomtatványok költségei Banki bizonylatok tranzakciós megbízáshoz 0 Ft 0 EUR Bankszámla könyv (Passbook) 0 Ft 0 EUR Tárgyhónapot követő 1. banki on Másolat kiadásakor Postai készpénz átutalási megbízás 15 Ft/db Adott hónapban Csekktömb igénylési díj Ft/ db Adott hónapban Fax költség Fax küldése belföldre /oldal 500 Ft 2 EUR Fax küldése külföldre /oldal Ft 6 EUR Egyéb költségek Igazolások készítése Ft 4 EUR Adott hónapban Másolat egyéb dokumentumról 100 Ft/ oldal 0,5 EUR/oldal Adott hónapban Postafiókbérlés Ft/hó 4 EUR/hó Hónap végén Elhalálozási rendelkezés számlanyitáskor 0 Ft 0 EUR Elhalálozási rendelkezés későbbi megadása vagy módosítása Ft 8 EUR Adott hónapban 1 Devizaszámlát a Bank az alábbi devizanemekben vezet: EUR, USD, CHF, GBP 2 A számlavezetési díj mértéke a bankkártya fedezeti számlára is vonatkozik. 3 Kérésre, havonta egy darab papír alapú számlakivonat bankfiókban átvehető 4 Egyenlegigazolás a Bank a kiállítás időpontjában fennálló egyenlegről ad ki igazolást, az egyenleg tárgynapra történő zárolásával. Tranzakciókról igazolást csak az a fiók adhat ki, ahol a megbízást beadták. 4

5 III. Pénzforgalmi szolgáltatások Bankon belüli átutalások Árfolyam Esedékesség Forint átutalások Bankon belüli átvezetés Papír alapon beadott megbízás KDB NetBank alkalmazása 0,15 % min. 190 Ft max Ft + (0,3%, max Ft) 16 Ft Átvezetés saját számlák között Papír alapon beadott megbízás 156 Ft KDB NetBank alkalmazása 16 Ft Deviza átutalások Bankon belüli átvezetés Papír alapon beadott megbízás 11 EUR KDB NetBank alkalmazása 2 EUR Átvezetés saját számlák között Papír alapon beadott megbízás 1 EUR KDB NetBank alkalmazása 0,05 EUR Konverzió 0 EUR Bankon kívüli átutalások Forint átutalások Átutalás más banknál vezetett forint számlára Papír alapon beadott megbízás KDB NetBank alkalmazása 0,23 % min. 250 Ft max Ft 0,07 % min. 68 Ft max Ft Átutalási tétel módosítása, visszavonása és visszahívása Ft/db Megbízáskor Visszahívás alapján indított visszautalás 0 Ft VIBER átutalás Papír alapon beadott megbízás KDB NetBank alkalmazása Forint átutalás külföldre 0,5 % min Ft max Ft 0,25 % min Ft max Ft 0,5 % Papír alapon beadott megbízás min Ft max Ft deviza Átutalási tétel jóváírása 0 Ft azonnali Rendszeres átutalások 2 Rendszeres átutalási megbízás befogadása 0 Ft 5

6 Rendszeres átutalás teljesítése Papír alapon beadott megbízás KDB NetBank alkalmazása Rendszeres átutalási megbízás módosítása / visszavonása papír alapon Rendszeres átutalási megbízás módosítása / visszavonása KDB NetBankon keresztül Egyéb megbízások Zárolás KDB NetBank alkalmazása Zárolás feloldása KDB NetBank alkalmazása Csoportos beszedési felhatalmazás 3 Csoportos beszedési felhatalmazások befogadása Csoportos beszedési felhatalmazás alapján díjfizetések teljesítése (pl. közüzemi számlák fizetése) papír alapon és KDB NetBankon keresztül beadott megbízás 0,18 % min 50 Ft max Ft 50 Ft 500 Ft Megbízáskor 20 Ft Megbízáskor 40 Ft 40 Ft 0 Ft 42 Ft/db + (0,3%, max Ft/db) Csoportos beszedési felhatalmazás módosítása, visszavonása Papír alapon beadott megbízás KDB NetBank alkalmazása Deviza átutalások Átutalás más banknál vezetett számlára (külföldre is) Papír alapon beadott megbízás KDB NetBank alkalmazása Idegen bank által felszámított díj 4 (költségátvállalás ) Következő on Következő on 200 Ft Megbízáskor 100 Ft Megbízáskor 0,26 % min. 10 EUR max 110 EUR 0,13 %, min. 10 EUR max 104 EUR Tényleges költség, min 20 EUR deviza deviza/azonnali deviza Utólagos adatmódosítás, visszavonás 5 20 EUR deviza Módosítás, visszavonás napján Adatpótlás időpontjában Hiányos megbízások adatpótlás 20 EUR deviza IBAN szám és BIC (SWIFT) kód nélküli, az Európai Unió tagországaiba irányuló deviza 10 EUR deviza átutalási megbízás a külföldi bank extra költsége Jóváírás 0 EUR azonnali Sürgősségi felár 6 20 EUR deviza Pénzforgalmi végrehajtás és beszedés Felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás kezdeményezése Felhatalmazó levél nyilvántartásba vétele 750 Ft/db 750 Ft/db Adott hónapban 6

7 Végrehajtási célú beszedés kezdeményezése Ft Váltóbeszedés kezdeményezése Ft Felhatalmazó levélen alapuló / végrehajtási célú beszedés / A mindenkor hatályos Rész-/ hatósági átutalás / átutalási végzés vonatkozó átutalási díj teljesítéskor alapján történő átutalás / váltóbeszedés teljesítése Kölcsönszerződésen alapuló Részbeszedés (kölcsöntörlesztés) 7 0,3%, max Ft /teljesítéskor Postai feldolgozás Kifizetési utalvány 8 papír alapú és KDB NetBankon keresztül beadott megbízás Készpénz átutalási megbízás jóváírása 0,2 % min 500 Ft + posta költség + 0,6% 200 Ft 1 A Bank a visszautalást indító bank által felszámított költséggel utólag terheli meg az Ügyfél számláját. 2 A fedezetlen megbízások sorba-állításának időtartama legfeljebb 5 nap. 3 A fedezetlen csoportos beszedési megbízások sorba-állításának időtartama 4 nap. 4 Amennyiben a külföldi bank felszámított díja meghaladja a 20 eurót, a különbözet a külföldi bank terhelése alapján utólag kerül terhelésre - a következő hónap elején - a megbízó számláján. 5 A Bank a módosítás/visszavonás utólagosan felszámolt külföldi bankköltségét pótlólagosan terheli a megbízóra az itt feltüntetett díjon felül. 6 Sürgősségi teljesítés egyedi elbírálás alapján. A Bank sürgősségi teljesítés csak az aznapi terhelésért vállal felelősséget, a kedvezményezett bankjánál történő aznapi jóváírásért nem. 7 Az Ügyfél és a Bank között létrejött kölcsön- vagy hitelszerződés alapján végzett olyan művelet, amelynek során az Ügyfél fizetési számlájának a Bank, mint kedvezményezett javára történő megterhelése a Bank kölcsön- vagy hitelszerződés alapján fennálló követelésének részbeni vagy teljes kielégítése céljából, az Ügyfél által a kölcsön- vagy hitelszerződésben a Banknak adott hozzájárulás alapján történik. 8 Az adott napon 3 db-nál kevesebb befogadott megbízás a Bank a papír alapon benyújtott megbízás díját számítja fel elektronikus úton benyújtott megbízás is. A Bank a jutalékot csomagonként szedi be az abban foglalt összegre vonatkozóan. 1. Az elektronikus úton benyújtott bankon kívüli forintátutalások a tranzakciós limit Ft. 2. A Bank jogosult a lakossági bankszámla terhére benyújtott nemzetközi, illetve deviza átutalási megbízások teljesítését megtagadni, és a fizetési megbízást visszautasítani, amennyiben az adott lakossági bankszámla terhére benyújtott nemzetközi, illetve deviza átutalási megbízás(ok) összege a napi ,- US dollár/euró összeghatárt meghaladja, és az átutalási megbízás(ok) összegének forrása hitelt érdemlő okirattal nem nyer igazolást. A Bank jogosult a lakossági bankszámla terhére benyújtott nemzetközi, illetve deviza átutalási megbízások teljesítését megtagadni, és a fizetési megbízást visszautasítani, amennyiben az adott lakossági bankszámla terhére benyújtott nemzetközi, illetve deviza átutalási megbízás(ok) összege az átutalási megbízás benyújtásának napján és az azt megelőző három on összességében meghaladja a ,- US dollár/euró összeghatárt, és az átutalási megbízás(ok) összegének forrása hitelt érdemlő okirattal nem nyer igazolást. Egyéb devizanemben benyújtott átutalási megbízás(ok) az átutalás(ok) fenti összeghatárokhoz viszonyított összegét az MNB átutalási megbízás benyújtásának napján közzétett hivatalos árfolyamain kell átszámítani forintra, majd US dollárra. 3. Konverziót igénylő fizetési megbízást csak akkor teljesít a Bank, ha a terhelésre kerülő számlán mind a fizetési művelet összegének, mind a szolgáltatás ellenértékének fedezete rendelkezésre áll. A fizetési művelet összegének 110%-át kell fedezetként biztosítani az átutalási megbízás beérkezésének napján (T nap). A fedezet a fizetési megbízás teljesítéséig zárolásra kerül. 7

8 4. EGT országba irányuló, EGT ország pénznemében történő átutalásnál nem lehet a költségviselés módja BEN. EGT ország pénznemében vezetett számláról, EGT országba irányuló konverzió nélküli átutalásnál a költségviselés módja csak SHA (megosztott) lehet. EGT-tagállamba irányuló EUR átutalás a fizetési megbízás befogadását (feldolgozását) követően annak módosítására, illetve visszavonására nincs lehetőség. 5. A Bank - a bankszámlákra, pénzforgalmi szolgáltatásokra és betétekre vonatkozó üzletszabályzatában foglaltaknak megfelelően - jogosult a fizetési megbízást visszautasítani, amennyiben annak teljesítéséhez és a díj, jutalék terheléséhez a fizetési megbízáson megjelölt számlán nem áll rendelkezésre elegendő fedezet a teljesítés napján. 6. A Bank visszaküldi a fedezet nélküli papíralapú forint átutalási megbízásokat az átvételtől számított 2. on postán vagy bérelt postafiókon keresztül, az ügyfél eltérő rendelkezésének hiányában. A Bank a megbízót 2 on belül értesíti, amennyiben az elektronikus csatornán beérkezett deviza átutalási megbízások fedezetlenség miatt nem kerülnek teljesítésre. 7. Call Center operátoroknak telefonon keresztül adott megbízások tarifái megegyeznek a papír alapú megbízások díjaival. IV. Elektronikus bankszolgáltatások E-banking szolgáltatás díjak Árfolyam Esedékesség KDB Kontakt (Call center) kód igénylése 0 Ft SMS szolgáltatás (számlánként, bankkártyánként) Teljes körű SMS szolgáltatás (jóváírások és terhelések) Mini SMS szolgáltatás (minden terhelés) Biztonsági Bankkártya SMS (minden Bankkártya terhelés) KDB NetBank szolgáltatás KDB NetBank INFO csomag KDB NetBank Aktív csomag 300 Ft/hó 200 Ft/hó Ld. VII. fejezet 0 Ft 0 Ft A hónap utolsó banki ján A hónap utolsó banki ján A hónap utolsó banki ján KDB Kontakt (Call Center) szolgáltatáson keresztül beadott megbízások napi maximum limitje: Ft, EUR, USD. Betétlekötés/feltörés, átvezetés saját számlák között összeghatár: korlátlan. 8

9 V. Konverziók és Árfolyamok A Bank által jegyzett referencia árfolyamtípusok: 1. Valutaárfolyam Pénztári valutaváltás, valamint két különböző ügyfél számlái közötti, T értéknapos (azonnali) konverzióval járó bankon belüli átvezetés, pénztári nyitvatartási idő alatt alkalmazott árfolyam. A végrehajtott konverzió stornírozása kizárólag ellenirányú tranzakcióval történhet az adott valutára érvényes eladási/vételi árfolyamon az adott napon, nyitvatartási idő alatt az ügyfél kérelme alapján. Egy napon belül több jegyzés is lehetséges (az adott konverzióra a megbízás átvételekor érvényben levő árfolyam az alkalmazandó). 2. Azonnali devizaárfolyam (T-napos) Az alábbi tranzakciók alkalmazott árfolyam: a) számlával rendelkező ügyfelek saját számlái közötti, T értéknapos (aznapi) konverzióval járó tranzakciók; b) bankon kívülről forintszámlára érkező devizaösszegek forintban történő jóváírása; c) bankon kívülről devizaszámlára érkező forintösszegek devizában történő jóváírása; d) egyetlen EUR és közötti konverzióval járó elektronikus úton benyújtott bankon belüli átutalások; e) egyetlen EUR és közötti konverzióval járó belföldi átutalások; f) olyan irányuló átutalások, amelyek során egyetlen, belföldön végrehajtott EUR és közötti átváltásra (konverzióra) kerül sor, és maga az EGT-államok közötti teljesítés euróban történik. Az f) pontban meghatározott tranzakciók, a okon 0 órától benyújtott megbízásokra vonatkozóan a következő először meghirdetett azonnali devizaárfolyama kerül alkalmazásra. A végrehajtott konverzió stornírozása kizárólag ellenirányú tranzakcióval történhet az Ügyfél írásbeli kérelme alapján vagy, amennyiben rendelkezik KDB Kontakt szolgáltatási szerződéssel a call centeren keresztül azonosítást követően, a Bank (Treasury) által megadott piaci árfolyamon. Egy napon belül több jegyzés is lehetséges (az adott konverzióra a megbízás feldolgozásakor érvényben levő árfolyam az alkalmazandó). 3. Devizaárfolyam (T+2) T+2 értéknapos (spot) konverzióval járó, számlák közötti tranzakciókra alkalmazott, a Bank által a megbízás átvétele napján jegyzett T+2 értéknapra vonatkozó devizaárfolyam. A megbízás benyújtási határidejét jelen Kondíciós Lista Megbízások teljesítésének rendje c. pontja tartalmazza. A konverziós megbízás stornírozása kizárólag ellenirányú tranzakcióval történhet az Ügyfél írásbeli kérelme alapján vagy, amennyiben rendelkezik KDB Kontakt szolgáltatási szerződéssel a call centeren keresztül azonosítást követően: o -ig: eredeti árfolyamon, o után: a Bank (Treasury) által jegyzett aktuális piaci árfolyammal A devizaárfolyam egy nap csak egyszer kerül fixálásra. 4. Egyedi árfolyamjegyzés A Bank ügyfelei EUR, USD (vagy ennek megfelelő más deviza) vagy azt meghaladó összegű számlakonverzió egyedi árfolyamjegyzést kérhetnek a Treasury üzleti órái alatt (H-CS: 9:00-15:00, P: 9:00-12:00). (Az egyedi árfolyam pozitív illetve negatív irányban is eltérhet a hivatalos banki árfolyamoktól, mivel minden esetben az aktuális piaci árak alapján kerül meghatározásra.) Az értéknap az ügyfél által választható T, T+1 ill T+2. A végrehajtott konverzió stornírozása kizárólag ellenirányú tranzakcióval történhet az Ügyfél írásbeli kérelme alapján vagy, amennyiben rendelkezik KDB Kontakt szolgáltatási szerződéssel a call centeren keresztül azonosítást követően, kizárólag a Treasury által megadott piaci árfolyamon. 9

10 VI. Készpénzszolgáltatások Főpénztári szolgáltatás díja 1 Forint Árfolyam Esedékesség Befizetés számlára 0 Ft Ft ,2% Ft-tól 0,3% Zsákos befizetés minimum összeg % min. 200 Kifizetés 0,16 % + 0,6% Érmefeldolgozás különdíja 15 db érmét meghaladó napi ki- és befizetés 2 Ft/db a kifizetésre került Bankjegycsere (pénzváltás) díja 2 forintbankjegy forintérme névértékének névértékének 5%-a 10 %-a Érmecsere (pénzváltás) díja 2 az átváltott forintérme névértékének 10%-a 10,000 forintosnál kisebb címletek 50 dbot meghaladó befizetése a 10 Ft/ db befizetés díján felül 3 Valuta 4 Befizetés USD/EUR 0 USD/EUR Főpénztári szolgáltatás díja 1 EUR/USD EUR/USDtől 0,3% ,2% USD / EUR készpénz feldolgozási díj 100 T napos db bankjegy fölött 2 0,1 EUR/db deviza CHF/GBP 0,5% Zsákos befizetés - minimum összeg CHF/EUR/GBP/USD 0.05% 50-es CHF/EUR/USD-nál kisebb címletek T napos 50 db-ot meghaladó befizetése a 0,1 EUR/db befizetés díján felül 3 deviza Kifizetés USD/EUR 0,2% + 0,6% CHF/GBP 0,5% + 0,6% Egyéb díjak Éjszakai trezor feldolgozás díja Megegyezik a zsákos befizetés díjával 1 A két órán belül megkezdett befizetések összesítésre kerülnek a díjszámítás szempontjából. 2 A pénzváltásra és cserére vonatkozó részletes szabályokat a Bank bankjegy- és érme cseréről és váltásról szóló hirdetménye tartalmazza. 3 Ügyfelenként, naponta kerül felszámításra és beterhelésre. 4 A Banknál valuta érme ki- és befizetés nem lehetséges. 1. Készpénzfelvételi igény előzetes bejelentése Az egy napra eső 1 millió forintérték fölötti készpénz igényt telefonon vagy írásban előző nap 10 óráig, a 10 millió forintot meghaladó készpénzfelvételt pedig írásban két nappal előbb 10 óráig kell bankunknak bejelenteni. A bejelentett készpénzfelvétel díját a bank akkor is felszámítja, ha a pénzfelvétel az ügyfél hibájából nem valósult meg. Magyar forinttól, US dollártól és Eurotól eltérő valutanem az igényt a felvételt megelőzően 3 nappal kérjük bejelenteni. Sürgősségi esetben, előzetes bejelentés nélkül, egyedi elbírálás alapján a Bank készpénzkifizetést azonnal is teljesít, melyért különdíjat számíthat fel. A sürgősségi különdíj mértéke felvét + 0,20 %, más valuta + 0,50 %. 10

11 2. Készpénzbefizetési korlátozások A Bank jogosult a lakossági bankszámlára történő készpénzbefizetés teljesítését megtagadni, és a fizetési megbízást visszautasítani, amennyiben az adott lakossági bankszámlára kezdeményezett készpénzbefizetés(ek) összege a napi ,- US dollár/euró összeghatárt meghaladja, és a készpénzbefizetés(ek) összegének forrása hitelt érdemlő okirattal nem nyer igazolást. A Bank jogosult a lakossági bankszámlára történő készpénzbefizetés teljesítését megtagadni, és a fizetési megbízást visszautasítani, amennyiben az adott lakossági bankszámlára kezdeményezett készpénzbefizetés(ek) összege a készpénzbefizetés kezdeményezésének napján és az azt megelőző három on összességében meghaladja a ,- US dollár/euró összeghatárt, és a készpénzbefizetés(ek) összegének forrása hitelt érdemlő okirattal nem nyer igazolást. Egyéb valutában történő készpénzbefizetés a készpénzbefizetés(ek) fenti összeghatárokhoz viszonyított összegét az MNB készpénzbefizetés kezdeményezésének napján közzétett hivatalos árfolyamain kell átszámítani forintra, majd US dollárra. A Banknak jogában áll a Ft-ot illetve az US dollárt/eurót meghaladó összegű készpénzbefizetéseket feldolgozási- és tárolási kapacitás hiányában elutasítani. A Bank fenntartja annak jogát, hogy valuta befizetése az érmék elfogadását megtagadja. 3. Betétszolgáltatás A kamatokat a Kondíciós Lista részét képező mindenkori érvényes Betéti Hirdetmény tartalmazza, amely a Bank ügyfélszolgálati helyiségeiben és honlapján megtalálható. Amennyiben a Betéti Hirdetményben közölt kamatok referencia-kamatlábhoz kötöttek, a Bank jogosult a meghirdetett kamatot a referencia-kamatláb változása módosítani. Az új Betéti Hirdetményt legkésőbb az életbelépés előtti napon, honlapján közzéteszi és az ügyféltérben kifüggeszti. Egyéb esetben a jelen Hirdetmény I.1 pontja az irányadó. A Bank fenntartja magának a kamatváltoztatás jogát. A kamatok éves szinten értendők, elszámolásuk a következőképpen történik: folyószámla negyedévente, a negyedév utolsó ján, lekötött betét a lekötési periódus végén. A kamatszámítás kezdő napja az összeg bankszámlán történő jóváírásának a napja, lekötött betét a lekötés napja. A kamatszámítás utolsó napja a lejárati napot/feltörést megelőző naptári nap. Betét lekötéséhez folyószámla nyitása szükséges. Lekötött betét feltörésekor az utolsó fordulónaptól számítva a Bank a feltöréskor érvényes látra szóló kamatot számolja el. Lekötött betét esetében részösszeg feltörése nem lehetséges. A betétkamat számításának képlete: kamat = (lekötött összeg * napok száma * kamatláb) / (365 * 100) 4. Fedezetlen (meghitelezett) megbízások / tartozások A Bank az alábbi összegekkel akkor is megterheli az Ügyfél Banknál vezetett bankszámláját, ha azokra az Ügyfélnek a tranzakcióval érintett bankszámlája nem, vagy csak részben nyújt fedezetet: Bankkártya éves díja Bankkártyával végzett tranzakció A fedezetlen (meghitelezett) tartozások teljes összege után a Bank kényszerhitel kamatot számít fel, a terhelés napjától a fedezet megfizetésének, illetve a tartozás kiegyenlítésének napjáig. 11

12 5. Panasztétel módja Mindent megteszünk, hogy ügyfeleink elégedettek legyenek szolgáltatásainkkal. Ennek ellenére felmerülhet kifogás, amelyet munkatársaink kötelesek a lehető legrövidebb idő alatt, soron kívül orvosolni. Amennyiben ez nem lehetséges, ügyfeleink a KDB Bank internetes honlapján ( üzenetben levélben (1054 Bp. Bajcsy-Zsilinszky út ) vagy fiókjainkban személyesen tehetnek panaszt. Amennyiben a Bank nem nyújt megoldást, a panasz a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletére is benyújtható interneten ( vagy levélben (1535 Bp. 114., Pf.: 793). 12

13 VII. VISA Bankkártyák VIII. Kártya típusa ELECTRON CLASSIC GOLD Esedékesség Számla devizaneme Bankkártya kibocsátási díja Ft Ft Ft Gyártást követő hónap 1. ja Éves díj a kibocsátás második évében Ft Ft Ft Kibocsátást követő 13. hónap 1. ja Fénykép a kártyán (opcionális) Nem igényelhető 545 Ft Kártyakibocsátást követő hónap Újragyártási díj 545 Ft Ft PIN kód újragyártása 435 Ft Kártya érvényességi ideje 2 év Kártya letiltás díja Ft Ft Kártya sürgősségi legyártásának felára (5 ) Ft Min. nyitó egyenleg Ft Ft Ft 24 órás készpénz felvételi limit 2 (alapbeállítás) Ft Ft Ft Maximálisan igényelhető 24 órás készpénz felvételi limit Ft 24 órás készpénz felvételi darabszám limit 2 (alapbeállítás) 3 db 24 órás vásárlási limit 2 (alapbeállítás) Ft Maximálisan igényelhető 24 órás vásárlási limit Ft 24 órás vásárlási darabszám limit 2 (alapbeállítás) 10 db Tranzakciós díjak Általános tranzakciók Vásárlás 3 0,3%, max Ft Készpénz felvétel saját ATM-ből 55 Ft + 0,6% Készpénz felvétel más belföldi bank ATM-jéből Ft + 0,6% Készpénz felvétel külföldön, ATM-ből Ft + 0,6% Egyenleg lekérdezés Magyarországon Speciális tranzakciók 22 Ft Készpénz felvétel más bank 0,5 % Ft + 0,6% fiókjaiban vagy postahivatalban Készpénz felvétel külföldön, bankfiókban Ft + 0,6% Limitmódosítási díj Egyéb díjak Sürgősségi kártyapótlás Sürgősségi kp-felvétel Kiegészítő szolgáltatások és díjai Utazási biztosítás Biztonsági bankkártya SMS szolgáltatás Nem igényelhető Nem igényelhető 110 Ft 218 EUR (24 órán belül) 164 EUR + 0,6% (maximum USD vehető fel) Az éves díj Nem igényelhető tartalmazza A bankkártya éves díja 100 Ft/hónap tartalmazza Lekérdezést követő Módosítást követő 1. 13

14 Kártya típusa ELECTRON CLASSIC GOLD Esedékesség Számla devizaneme EUR EUR EUR Kártya kibocsátás díja 4,50 EUR 15 EUR 49 EUR Gyártást követő hónap 1. ja Éves díj a kibocsátás második évében 4,50 EUR 15 EUR 49 EUR Kibocsátást követő 13. hónap 1. ja Fénykép a kártyán (opcionális) Nem igényelhető 545 Ft Kártyakibocsátást követő hónap Újragyártási díj 2,2 EUR 6 EUR PIN kód újragyártása 2,2 EUR Kártya érvényességi ideje 2 év Kártya letiltás díja 4,40 EUR 43,50 EUR Kártya sürgősségi legyártásának felára (5 ) Ft Min. nyitó egyenleg EUR 120 EUR 400 EUR 24 órás készpénz felvételi limit 2 (alapbeállítás) 400 EUR 500 EUR 800 EUR Maximálisan igényelhető 24 órás készpénz felvételi limit EUR 24 órás készpénz felvételi darabszám limit 2 (alapbeállítás) 3 db 24 órás vásárlási limit 2 (alapbeállítás) 800 EUR Maximálisan igényelhető 24 órás vásárlási limit EUR 24 órás vásárlási darabszám limit 2 (alapbeállítás) 10 db Tranzakciós díjak Általános tranzakciók Vásárlás 3 0,3%, max. 20 EUR Készpénz felvétel saját ATM-ből 0,20 EUR + 0,6% Készpénz felvétel más belföldi bank ATM-jéből 4 0,90 EUR + 0,6% Készpénz felvétel külföldön, ATMből 4,40 EUR + 0,6% Egyenleg lekérdezés Magyarországon 0,10 EUR Speciális tranzakciók Készpénz felvétel más bank fiókjaiban vagy postahivatalban Készpénz felvétel külföldön, bankfiókban Limitmódosítási díj Egyéb díjak Sürgősségi kártyapótlás Sürgősségi kp-felvétel Kiegészítő szolgáltatások és díjai Utazási biztosítás Biztonsági bankkártya SMS szolgáltatás Nem igényelhető Nem igényelhető 0,5 % + 1 EUR + 0,6% 6,50 EUR + 0,6% 0,44 EUR 218 EUR (24 órán belül) 164 EUR + 0,6% (maximum USD vehető fel) Az éves díj Nem igényelhető tartalmazza A bankkártya éves díja 100 Ft/hónap tartalmazza Lekérdezést követő Módosítást követő 1. Kártya típusa ELECTRON CLASSIC GOLD Esedékesség 14

15 Számla devizaneme USD USD USD Kártya kibocsátás díja 5,50 USD 19,50 USD 60 USD Gyártást követő hónap 1. Éves díj a kibocsátás második évében 5,50 USD 19,50 USD 60 USD Kibocsátást követő 13. hónap 1. Nem Kártyakibocsátást Fénykép a kártyán (opcionális) igényelhető 545 Ft követő hónap Újragyártási díj 2,2 USD 6 USD PIN kód újragyártása 2,2 USD Kártya érvényességi ideje 2 év Kártya letiltás díja 5,45 USD 54,50 USD Kártya sürgősségi legyártásának felára (5 ) Ft Min. nyitó egyenleg 1 5,50 USD 150 USD 500 USD 24 órás készpénz felvételi limit 2 (alapbeállítás) 500 USD 500 USD USD Maximálisan igényelhető 24 órás készpénz felvételi limit USD 24 órás készpénz felvételi darabszám limit 2 (alapbeállítás) 3 db 24 órás vásárlási limit 2 (alapbeállítás) USD Maximálisan igényelhető 24 órás vásárlási limit USD 24 órás vásárlási darabszám limit 2 (alapbeállítás) 10 db Tranzakciós díjak Általános tranzakciók Vásárlás 3 0,3%, max. 25 USD Készpénz felvétel saját ATM-ből 0,25 USD + 0,6% Készpénz felvétel más belföldi bank ATM-jéből 4 1,10 USD + 0,6% Készpénz felvétel külföldön, ATMből 5,50 USD + 0,6% Egyenleg lekérdezés Magyarországon 0,10 USD Speciális tranzakciók Készpénz felvétel más bank fiókjaiban vagy postahivatalban 0,5 % + 2 USD + 0,6% Készpénz felvétel külföldön, bankfiókban 8,70 USD + 0,6% Limitmódosítási díj Egyéb díjak Sürgősségi kártyapótlás Sürgősségi kp-felvétel Kiegészítő szolgáltatások és díjai Utazási biztosítás Biztonsági bankkártya SMS szolgáltatás Nem igényelhető Nem igényelhető 0,54 USD 218 EUR (24 órán belül) 164 EUR + 0,6% (maximum USD vehető fel) éves díj Nem igényelhető tartalmazza A bankkártya éves díja 100 Ft/hónap tartalmazza Lekérdezést követő Módosítást követő 1. 1 Kártyakiadás a Bank további biztosítékot is kérhet. 15

16 2 A bankkártyához kapcsolódó limitek csak érvényes biztonsági bankkártya SMS szolgáltatási szerződés megléte, az ügyfelek kérésére az alábbiak szerint módosíthatók: Az alapbeállítás kétszereséig a limitemelés időkorlátozás nélkül igényelhető o Ezt meghaladó emelés maximálisan 15 naptári napra vehető igénybe a jelen Kondíciós Listában meghatározott maximális limit erejéig. A határidő lejártát követően a limitre o vonatkozóan automatikusan az alapbeállítás lép érvénybe. A jelen Kondíciós Listában meghatározott maximális limit fölött a Bank engedélyezheti egyedi elbírálás alapján az Ügyfél által 1 pal előre írásban benyújtott limitemelési kérelmét maximum 24 órás időtartamra. a standard limithez viszonyított csökkentés időkorlátozás nélkül vehető igénybe. Limitmódosítási lehetőségek: KDB Kontakton keresztül ( ; külföldről ) NetBankon keresztül Bankfiókban beadott írásbeli kérelemmel 3 Az alkalmazott árfolyam a Bankkártya üzletszabályzat VII. fejezet 2. bekezdésében került meghatározásra. 4 Más bank által üzemeltetett belföldi ATM-ből, forinttól eltérő devizanemben történő készpénzfelvétel, a kondíciós listában a külföldi ATM-ből történő készpénzfelvételre vonatkozó díjtétel kerül felszámításra. Készpénz felvétel bankkártyával saját bankfiókban: A jelen kondíciós lista szerinti pénztári kifizetés díja / tranzakció. 16

17 IX. Számlavezetéshez kapcsolódó megbízásokra vonatkozó benyújtási és teljesítési határidők Érvényben:2012. augusztus 16-tól Megbízások Devizanem Átvételi határidő Készpénz befizetés Készpénz kifizetés Zsákos befizetés, FCY, FCY, FCY Készpénzes tranzakciók pénztári nyitvatartás alatt pénztári nyitvatartás alatt pénztári nyitvatartás alatt Teljesítés Terhelés napja Jóváírás napja 1 Tárgynap Átvételt követően haladéktalanul Átvételt követően haladéktalanul 2 Éjszakai trezor, FCY Átvételt követően haladéktalanul 2 Bankfiókban Azonos devizában T napos konverzióval T+2 napos konverzióval Betétlekötés /feltörés Elektronikus úton 3 Azonos devizában NetBankban, KDB Kontakton Azonos devizában NetBankban, KDB Kontakton T napos konverzióval NetBankban, KDB Kontakton T+2 napos konverzióval NetBankban T+1 napos konverzióval NetBankban, FCY, FCY, FCY, FCY FCY, FCY, FCY, EUR Belső átvezetés pénztári nyitvatartás alatt pénztári nyitvatartás alatt -tól pénztári nyitvatartás alatt Tárgynap Tárgynap Tárgynap Tárgynap Tárgynap Terhelés napján Terhelés napján Tárgynap 20:00 Tárgynap Tárgynap, átvételt követő 4 órán belül 20:00-24:00 Terhelés napján, Tárgynapot követő átvételt követő 4 órán belül 20:00 Tárgynap Tárgynap 20:00-24:00 Tárgynapot követő Terhelés napján on 8:30-15:00 Tárgynap -24:00 Tárgynapot követő 3. Tárgynapot követő -24:00 Tárgynap Terhelés napján Terhelés napján Terhelés napján Terhelés napján Betétlekötés/feltör és NetBankban,, FCY 20:00 Tárgynap Tárgynap KDB Kontakton Zárolás / feloldás, FCY 20:00 Tárgynap Tárgynap Bankfiókban Kimenő forint átutalások konverzió nélkül pénztári nyitvatartás alatt Tárgynap követő banki 17

18 VIBER átutalási megbízás Értéknapos átutalási megbízás Értéknapos VIBER átutalási megbízás Postai kifizetési utalvány Elektronikus úton 3 NetBankban KDB Kontakton VIBER átutalási megbízás NetBankon, KDB Kontakton Értéknapos átutalási megbízás NetBankon Értéknapos átutalási megbízás KDB Kontakton Értéknapos VIBER átutalási megbízás NetBankon Postai kifizetési utalvány NetBankon VIBER átutalási megbízás Értéknapos átutalási megbízás Értéknapos VIBER átutalási megbízás Bankfiókban 15:00 Tárgynap Tárgynap pénztári nyitvatartás alatt pénztári nyitvatartás alatt Értéknap Értéknap 9:00 Tárgynap 7:30-15:30 Tárgynap 15:30- Tárgynapot követő 8:00-15:30 Tárgynap 15:30-20:00 Tárgynapot követő on 8:30-15:00 Tárgynap követő banki Értéknap Tárgynap, az átvételt követő 4 órán belül Terhelési nap, az átvételt követő 4 órán belül Tárgynap, az átvételt követő 4 órán belül Terhelési nap, az átvételt követő 4 órán belül Tárgynap, az átvételt követő 4 órán belül 24:00 Értéknap Terhelési nap 8:00-20:00 Értéknap Terhelési nap pénztári nyitvatartás alatt Értéknap 9:00 Tárgynap Bejövő forint átutalások Kimenő deviza átutalások konverzió nélkül EUR -tól Tárgynapot követő Értéknap A Bank számláján történt jóváírást követően haladéktalanul követő banki követő banki nem-egt államba EUR 18

19 -tól nem nem SEK, NOK, DKK Egyéb EGTdeviza SEK, NOK, DKK Egyéb EGTdeviza JPY -tól -tól -tól -tól -tól Tárgynapot követő 3. Egyéb nem EGT-deviza -tól nem nem Netbankon nem-egt államba JPY Egyéb nem EGT-deviza EUR EUR SEK, NOK, DKK -tól -tól -24:00-24:00-24:00 Tárgynapot követő követő banki 19

20 Egyéb EGTdeviza -24:00 nem nem nem nem Bankfiókban nem nem SEK, NOK, DKK Egyéb EGTdeviza JPY Egyéb nem EGT-deviza JPY Egyéb nem EGT-deviza / EUR / EUR Egyéb EGTdeviza /SEK, NOK, DKK Egyéb EGTdeviza /SEK, NOK, DKK Egyéb EGTdeviza /Egyéb EGTdeviza -24:00-24:00-24:00-24:00-24:00-24:00 Kimenő deviza átutalások konverzióval -tól -tól -tól -tól -tól Tárgynapot követő követő banki követő banki 20

21 nem Egyéb EGTdeviza /Egyéb EGTdeviza -tól EGT deviza/ JPY -tól EGT deviza/ Egyéb nem EGT deviza -tól nem EGT deviza/ JPY -tól nem NetBankon nem nem nem EGT deviza/ Egyéb nem EGT deviza /EUR /EUR Egyéb EGTdeviza /SEK NOK, DKK Egyéb EGTdeviza /SEK, NOK, DKK Egyéb EGTdeviza /Egyéb EGT-deviza Egyéb EGTdeviza/Egyéb EGT-deviza -tól -24:00-24:00-24:00-24:00-24:00-24:00 Tárgynapot követő követő banki követő banki EGT deviza/ JPY -24:00 EGT deviza/ Egyéb nem EGT deviza -24:00 nem EGT deviza/ JPY 21

22 -24:00 nem EGT deviza/ Nem EGT deviza -24:00 Bejövő deviza átutalások konverzió nélkül EGT deviza Nem EGTdeviza EGT deviza/egt deviza EGT deviza/nem EGT-deviza Nem EGT deviza/nem EGT-deviza Bejövő deviza átutalások konverzióval A Bank nostro számláján történő jóváírást követően haladéktalanul a jóváírás értéknapjára könyvelve A Bank nostro számláján történő jóváírást követő on A Bank nostro számláján történő jóváírást követően haladéktalanul a jóváírás értéknapjára könyvelve, a jóváírás időpontjában érvényes azonnali árfolyamon A Bank nostro számláján történő jóváírást követően haladéktalanul a jóváírás értéknapjára könyvelve, a jóváírás időpontjában érvényes azonnali árfolyamon A Bank nostro számláján történő jóváírást követően haladéktalanul a jóváírás értéknapjára könyvelve, a jóváírás időpontjában érvényes azonnali árfolyamon 1 A kedvezményezett pénzforgalmi számlavezetőjének kötelezettsége, tájékoztató jelleggel. 2 Az átvétel napja megegyezik a feldolgozás napjával, mely maximum a zsák beadását követő 3. banki. 3 Netbank, KDB Kontakt 1. Jelen Teljesítési Rend vonatkozásában: Átvételi határidő: Az a kezdő és záró időpont közötti időszak, mely alatt a Bank az adott fizetési megbízást az Üzletszabályzatban és a Kondíciós Listában meghatározott különböző ismérvektől így különösen a devizanemtől, a benyújtás módjától, illetve a fizetési módtól függően átveszi. EGT-állam: Az Európai unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, azaz: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Izland, Lengyelország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Nagy-Britannia, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia. 22

23 EGT-államok pénznemei: EUR, BGN, CZK, DKK, EEK, ISK, PLN, LVL, CHF, LTL,, GBP, NOK, RON, SEK Tárgynap: A megbízás átvételének napja Értéknap: Értéknapos megbízás az a, melyen a megbízás indításra kerül. Amennyiben a megbízáson feltüntetett értéknap nem, a megbízás indítása a következő on történik FCY: Külföldi devizanem 2. A számla devizanemében történő deviza átutalási megbízás indítása egyedi elbírálás alapján a tárgynapot követő is lehet. 3. A Terhelés napja nemzetközi bankszünnap módosulhat, ami érinti a nemzetközi átutalások és bankon belüli számlakonverziók teljesítési értéknapját. 4. Papír alapon benyújtott átutalási tranzakció visszavonása csak tárgynapon, kizárólag a megbízást befogadó fiókban pénztári órák alatt lehetséges, amennyiben a bank a megbízás rögzítését még nem kezdte el és az átutalásról igazolás nem került kiadásra. 5. Elektronikus úton, valamint a KDB Kontakt-on keresztül beadott megbízások visszavonása kizárólag KDB Kontakt-on keresztül lehetséges, amennyiben a bank a megbízás rögzítését még nem kezdte el, okon között. 6. A KDB Kontakton Ft feletti tételek benyújtási határideje: óra. 7. NetBankon, valamint a KDB Kontakt-on keresztül benyújtott, átvételi határidőn belül átvett konverziót nem igénylő alábbi forintátutalások tárgynapon, az átvételtől számított 4 órán belül jóváírásra kerülnek a kedvezményezett számlavezető bankjánál: egyszeri belföldi forint átutalás, értéknapos belföldi forint átutalás, rendszeres átutalási megbízás teljesítése. Pénztári nyitvatartás: Hétfő - Csütörtök: 8:30 16:30 Péntek: 8:30 15:30 23

KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE

KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE Érvényes: 2014. január 14étől Közzététel napja: 2014. január 13. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános kondíciók... 3 II. Számlavezetési

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE

KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE Érvényes: 2015. július 3ától Közzététel napja: 2015. július 2. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános kondíciók... 3 II. Számlavezetési

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE

KONDÍCIÓS LISTA MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE KONDÍCIÓS LISTA MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE A kondíciós lista a 2013. július 1. előtt megkötött bankszámlaszerződésekre vonatkozó feltételeket tartalmazza, ennek keretében új szerződéskötés, illetve új igénylés

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE

KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE Érvényes: 2015. február 16ától Közzététel napja: 2015. február 13. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános kondíciók... 3 II. Számlavezetési

Részletesebben

Érvényes: 2013. május 9-től visszavonásig Közzététel napja: 2013. május 8.

Érvényes: 2013. május 9-től visszavonásig Közzététel napja: 2013. május 8. KONDÍCIÓS LISTA VÁLLALATOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK RÉSZÉRE Érvényes: 2013. május 9-től visszavonásig Közzététel napja: 2013. május 8. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános kondíciók... 3 II. Számlavezetési szolgáltatások...

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE

KONDÍCIÓS LISTA MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE KONDÍCIÓS LISTA MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE A kondíciós lista a 2013. július 1. előtt megkötött bankszámlaszerződésekre vonatkozó feltételeket tartalmazza, ennek keretében új szerződéskötés, illetve új igénylés

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE

KONDÍCIÓS LISTA MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE KONDÍCIÓS LISTA MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE A kondíciós lista a 2013. július 1. előtt megkötött bankszámlaszerződésekre vonatkozó feltételeket tartalmazza, ennek keretében új szerződéskötés, illetve új igénylés

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE

KONDÍCIÓS LISTA MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE KONDÍCIÓS LISTA MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE A kondíciós lista a 2013. július 1. előtt megkötött bankszámlaszerződésekre vonatkozó feltételeket tartalmazza, ennek keretében új szerződéskötés, illetve új igénylés

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE

KONDÍCIÓS LISTA MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE KONDÍCIÓS LISTA MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE A kondíciós lista a 2013. július 1. előtt megkötött bankszámlaszerződésekre vonatkozó feltételeket tartalmazza, ennek keretében új szerződéskötés, illetve új igénylés

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE

KONDÍCIÓS LISTA MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE KONDÍCIÓS LISTA MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE A kondíciós lista a 2013. július 1. előtt megkötött bankszámlaszerződésekre vonatkozó feltételeket tartalmazza, ennek keretében új szerződéskötés, illetve új igénylés

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE

KONDÍCIÓS LISTA MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE KONDÍCIÓS LISTA MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE A kondíciós lista a 2013. július 1. előtt megkötött bankszámlaszerződésekre vonatkozó feltételeket tartalmazza, ennek keretében új szerződéskötés, illetve új igénylés

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA ALAPSZINTŰ FIZETÉSI SZÁMLÁRA VONATKOZÓAN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE A 262/2016. (VIII.31.) SZ. KORMÁNYRENDELET ALAPJÁN

KONDÍCIÓS LISTA ALAPSZINTŰ FIZETÉSI SZÁMLÁRA VONATKOZÓAN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE A 262/2016. (VIII.31.) SZ. KORMÁNYRENDELET ALAPJÁN KONDÍCIÓS LISTA ALAPSZINTŰ FIZETÉSI SZÁMLÁRA VONATKOZÓAN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE A 262/2016. (VIII.31.) SZ. KORMÁNYRENDELET ALAPJÁN Hatályos: 2016. október 15-étől Közzététel napja: 2016. október 15. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE

KONDÍCIÓS LISTA MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE KONDÍCIÓS LISTA MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE A kondíciós lista a 2013. július 1. előtt megkötött bankszámlaszerződésekre vonatkozó feltételeket tartalmazza, ennek keretében új szerződéskötés, illetve új igénylés

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE

KONDÍCIÓS LISTA MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE KONDÍCIÓS LISTA MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE A kondíciós lista a 2013. július 1. előtt megkötött bankszámlaszerződésekre vonatkozó feltételeket tartalmazza, ennek keretében új szerződéskötés, illetve új igénylés

Részletesebben

Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet

Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet TÁJÉKOZTATÓ A devizában végzett műveletek teljesítési rendjéről Hatályos: 2012. január 2-től 1 I. Általános feltételek A Takarékszövetkezet csak tartalmi, nyelvi és alaki

Részletesebben

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET DEVIZASZÁMLAVEZETÉS, DEVIZAÜGYLETEK H I R D E T M É N YE VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET DEVIZASZÁMLAVEZETÉS, DEVIZAÜGYLETEK H I R D E T M É N YE VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET DEVIZASZÁMLAVEZETÉS, DEVIZAÜGYLETEK H I R D E T M É N YE VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE 1/2014. Közzététel: 2013. december 20. Hatályos: 2014. január 5-től I. BETÉTI KAMATOK 1. Devizaszámlák

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE

KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE Érvényes: 2017. november 20ától Közzététel napja: 2017. november 17. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános kondíciók... 3 II. Számlavezetési

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE

KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE Érvényes: 2016. december 2ától Közzététel napja: 2016. december 1. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános kondíciók... 3 II. Számlavezetési

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE

KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE Érvényes: 2018. január 13ától Közzététel napja: 2018. január 10. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános kondíciók... 3 II. Számlavezetési

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE

KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE Érvényes: 2018. július 1jétől Közzététel napja: 2018. június 29. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános kondíciók... 3 II. Számlavezetési

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE

KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE Érvényes: 2016. november 2ától Közzététel napja: 2016. október 28. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános kondíciók... 3 II. Számlavezetési

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE

KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE Érvényes: 2017. november 20ától2018. január 13ától Közzététel napja: 2017. november 17.2018. január 10. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE

KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE Érvényes: 2018. szeptember 24étől Közzététel napja: 2018. szeptember 21. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános kondíciók... 3 II. Számlavezetési

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE

KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE Érvényes: 2019. április 18tól Közzététel napja: 2019. április 17. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános kondíciók... 3 II. Számlavezetési

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE

KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE Érvényes: 2019. február 11étől Közzététel napja: 2018. november 30. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános kondíciók... 3 II. Számlavezetési

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE

KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE Érvényes: 2018. október 16ától Közzététel napja: 2018. október 15. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános kondíciók... 3 II. Számlavezetési

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE

KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE Érvényes: 2019. január 14étől Közzététel napja: 2018. október 31. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános kondíciók... 3 II. Számlavezetési

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE

KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE Érvényes: 2019. szeptember 14étől Közzététel napja: 2019. augusztus 14. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános kondíciók... 3 II. Számlavezetési

Részletesebben

HIRDETMÉNY TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKNÁL Hatályos: 2015. június 17.

HIRDETMÉNY TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKNÁL Hatályos: 2015. június 17. A Pénzforgalmi és bankkártya üzletszabályzat 2. sz. melléklete HIRDETMÉNY TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKNÁL Hatályos: 2015. június 17. Tájékoztatjuk t. Ügyfeleinket, hogy a teljesítési

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től

SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től 2760 Nagykáta, Dózsa Gy. u. 10 SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től I. Belföldi forint fizetési ok JÓVÁÍRÁS Megbízás típusa GIRO-IG1 GIRO IG2 VIBER TERHELÉS Takarékszövetkezetünk nostro

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Forint számlavezetés kondíciói Lakossági ügyfelek részére. A hirdetmény hatályos: 2010. június 01-től.

HIRDETMÉNY. Forint számlavezetés kondíciói Lakossági ügyfelek részére. A hirdetmény hatályos: 2010. június 01-től. Tiszavasvári Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY Forint számlavezetés kondíciói Lakossági ügyfelek részére Tranzakció típus A hirdetmény hatályos: 2010. június 01-től Díj Számlanyitás díja: Kötelező elhelyezés

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Vállalkozások, kisvállalkozók, egyéb szervezetek, önkormányzatok részére CHF EUR, GBP, és USD devizanemekben nyitható.

H I R D E T M É N Y. Vállalkozások, kisvállalkozók, egyéb szervezetek, önkormányzatok részére CHF EUR, GBP, és USD devizanemekben nyitható. H I R D E T M É N Y Vállalkozások, kisvállalkozók, egyéb szervezetek, önkormányzatok részére vezetett devizaszámlák kamat-, jutalék- és költség kondíciói Vállalkozások, kisvállalkozók, egyéb szervezetek,

Részletesebben

HIRDETMÉNY A MEGBÍZÁSOK TELJESÍTÉSI RENDJÉRŐL KISVÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE

HIRDETMÉNY A MEGBÍZÁSOK TELJESÍTÉSI RENDJÉRŐL KISVÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE Hatályos: 2018.01.13-tól Jelen dokumentum a Kondíciós lista Kisvállalati ügyfelek részére dokumentum elválaszthatatlan részét képzi. A Bank az alábbiak szerint rögzíti, hogy a fizetési megbízások teljesítéséből

Részletesebben

Általános Üzletszabályzat 1. sz. melléklete TÁJÉKOZTATÓ A megbízások teljesítési rendjér l, a költségviselésr

Általános Üzletszabályzat 1. sz. melléklete TÁJÉKOZTATÓ A megbízások teljesítési rendjér l, a költségviselésr Általános Üzletszabályzat 1. sz. melléklete TÁJÉKOZTATÓ A megbízások teljesítési rendjéről, a költségviselésről és az árfolyamok alkalmazásáról Hatályos: 2010. június 01-től Értelmező rendelkezések: BIC

Részletesebben

Érvényes: 2015. május 4-étől visszavonásig Közzététel napja: 2015. április 17.

Érvényes: 2015. május 4-étől visszavonásig Közzététel napja: 2015. április 17. KONDÍCIÓS LISTA VÁLLALATOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK RÉSZÉRE Érvényes: 2015. május 4étől visszavonásig Közzététel napja: 2015. április 17. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános kondíciók... 3 II. Számlavezetési szolgáltatások...

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN

KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN VÁLLALATOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK RÉSZÉRE Érvényes: 2013. augusztus 24-étől Közzététel napja: 2013. augusztus 23. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános kondíciók...

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN VÁLLALATOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK RÉSZÉRE

KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN VÁLLALATOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK RÉSZÉRE KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN VÁLLALATOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK RÉSZÉRE Érvényes: 2013. december 09étől Közzététel napja: 2013. október 21. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános kondíciók...

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN VÁLLALATOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK RÉSZÉRE

KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN VÁLLALATOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK RÉSZÉRE KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN VÁLLALATOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK RÉSZÉRE Érvényes: 2014. március 19étől Közzététel napja: 2014. március 18. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános kondíciók...

Részletesebben

Papíron beadott, illetve visszavont beszedés, hatósági átutalás és átutalás végzés esetén a T nap 14:00-ig beadott megbízásokat teljesíti a bank.

Papíron beadott, illetve visszavont beszedés, hatósági átutalás és átutalás végzés esetén a T nap 14:00-ig beadott megbízásokat teljesíti a bank. Hatályos: 2016.11.01-től Jelen dokumentum a Kondíciós lista Kisvállalati ügyfelek részére dokumentum elválaszthatatlan részét képzi. A Bank az alábbiak szerint rögzíti, hogy a fizetési megbízások teljesítéséből

Részletesebben

HIRDETMÉNY TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKNÁL Hatályos: augusztus 5.

HIRDETMÉNY TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKNÁL Hatályos: augusztus 5. A Pénzforgalmi üzletszabályzat és Bankkártya üzletszabályzat(ok) 2. sz. melléklete HIRDETMÉNY TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKNÁL Hatályos: 2016. augusztus 5. Tájékoztatjuk tisztelt

Részletesebben

Papíron beadott, illetve visszavont beszedés, hatósági átutalás és átutalás végzés esetén a T nap 14:00-ig beadott megbízásokat teljesíti a bank.

Papíron beadott, illetve visszavont beszedés, hatósági átutalás és átutalás végzés esetén a T nap 14:00-ig beadott megbízásokat teljesíti a bank. Hatályos: 2014. szeptember 10-től Jelen dokumentum a Kondíciós lista Kisvállalati ügyfelek részére dokumentum elválaszthatatlan részét képzi. A Bank az alábbiak szerint rögzíti, hogy a fizetési megbízások

Részletesebben

Papíron beadott, illetve visszavont beszedés, hatósági átutalás és átutalás végzés esetén a T nap 14:00-ig beadott megbízásokat teljesíti a bank.

Papíron beadott, illetve visszavont beszedés, hatósági átutalás és átutalás végzés esetén a T nap 14:00-ig beadott megbízásokat teljesíti a bank. Hatályos: 2016.04.04-től Jelen dokumentum a Kondíciós lista Kisvállalati ügyfelek részére dokumentum elválaszthatatlan részét képzi. A Bank az alábbiak szerint rögzíti, hogy a fizetési megbízások teljesítéséből

Részletesebben

I. BELFÖLDI FORINT FIZETÉSI MEGBÍZÁSOK 2

I. BELFÖLDI FORINT FIZETÉSI MEGBÍZÁSOK 2 Hatályos 2016. november 1-től (1603), közzététel napja 2016. október28. Jelen dokumentum a Lakossági Kondíciós Lista elválaszthatatlan részét képzi. A Bank az alábbiak szerint rögzíti, hogy a fizetési

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN VÁLLALATOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK RÉSZÉRE

KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN VÁLLALATOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK RÉSZÉRE KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN VÁLLALATOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK RÉSZÉRE Érvényes: 2014. december 10étől Közzététel napja: 2014. december 09. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános kondíciók...

Részletesebben

HIRDETMÉNY TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKNÁL Hatályos: október 31-től

HIRDETMÉNY TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKNÁL Hatályos: október 31-től A Pénzforgalmi üzletszabályzat és Bankkártya üzletszabályzat(ok) 2. sz. melléklete HIRDETMÉNY TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKNÁL Hatályos: 2016. október 31-től Tájékoztatjuk tisztelt

Részletesebben

-TÁJÉKOZTATÓ. a Számlatulajdonos pénzforgalmi vagy fizetési számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről

-TÁJÉKOZTATÓ. a Számlatulajdonos pénzforgalmi vagy fizetési számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről -TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi vagy fizetési számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről Hatályos: 2016. december 12-től A Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

HIRDETMÉNY TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKNÁL Hatályos: tól

HIRDETMÉNY TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKNÁL Hatályos: tól A Pénzforgalmi üzletszabályzat és Bankkártya üzletszabályzat(ok) 2. sz. melléklete HIRDETMÉNY TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKNÁL Hatályos: 2018. 01.13-tól Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket,

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA VÁLLALATOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK RÉSZÉRE

KONDÍCIÓS LISTA VÁLLALATOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK RÉSZÉRE KONDÍCIÓS LISTA VÁLLALATOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK RÉSZÉRE A kondíciós lista a 2013. július 1. előtt megkötött bankszámlaszerződésekre vonatkozó feltételeket tartalmazza, ennek keretében új szerződéskötés,

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Pénzforgalmi forint számlavezetés kondícióiról. Hatályos: július 17.

HIRDETMÉNY. Pénzforgalmi forint számlavezetés kondícióiról. Hatályos: július 17. HIRDETMÉNY Pénzforgalmi forint vezetés kondícióiról Hatályos: 2017. július 17. Jelen Hirdetmény a Kisalföld Takarék Szövetkezet által vállalkozások, lakásszövetkezetek, társasházak, önkormányzatok, költségvetési

Részletesebben

Általános Kondíciók (Érvényes április 19-től)

Általános Kondíciók (Érvényes április 19-től) Általános Kondíciók (Érvényes 2013. április 19-től) KONDÍCIÓS LISTA MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE (KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÉS A VIII. KERÜLETI BANKFIÓK TEVÉKENYSÉGE) 2013. február 18. Termék Kondíciók MIN MAX

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Tájékoztató a pénzforgalmi megbízások és betétlekötések benyújtási és teljesítési rendjéről Hatályos: 2018.

HIRDETMÉNY. Tájékoztató a pénzforgalmi megbízások és betétlekötések benyújtási és teljesítési rendjéről Hatályos: 2018. betétlekötések benyújtási és teljesítési rendjéről Hatályos: 2018. április 18-tól A DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (továbbiakban: Bank) a fizetési számlával rendelkező ügyfelek pénzforgalmi megbízásait a jelen

Részletesebben

Papíron beadott, illetve visszavont beszedés, hatósági átutalás és átutalás végzés esetén a T nap 14:00-ig beadott megbízásokat teljesíti a bank.

Papíron beadott, illetve visszavont beszedés, hatósági átutalás és átutalás végzés esetén a T nap 14:00-ig beadott megbízásokat teljesíti a bank. Hatályos: 2015.09.07-től Jelen dokumentum a Kondíciós lista Kisvállalati ügyfelek részére dokumentum elválaszthatatlan részét képzi. A Bank az alábbiak szerint rögzíti, hogy a fizetési megbízások teljesítéséből

Részletesebben

I. BELFÖLDI FORINT FIZETÉSI MEGBÍZÁSOK 2

I. BELFÖLDI FORINT FIZETÉSI MEGBÍZÁSOK 2 Hatályos 2015. május 15.-től (1503), közzététel napja 2015. május 15. Jelen dokumentum a Lakossági Kondíciós Lista elválaszthatatlan részét képzi. A Bank az alábbiak szerint rögzíti, hogy a fizetési megbízások

Részletesebben

LAKOSSÁGI FORINT SZÁMLACSOMAGOK

LAKOSSÁGI FORINT SZÁMLACSOMAGOK LAKOSSÁGI FORINT SZÁMLACSOMAGOK 1. IFJÚSÁGI/MIAMANÓ FORINT SZÁMLACSOMAGOK Számlacsomag neve IFJÚSÁGI MiaManó Számlavezetés költségei Számlavezetés díja/hó Törzsbetét 3 60 Csomagváltás Jóváírások (GIRO,

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN VÁLLALATOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK RÉSZÉRE

KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN VÁLLALATOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK RÉSZÉRE KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN VÁLLALATOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK RÉSZÉRE Érvényes: 2015. február 16ától Közzététel napja: 2015. február 13. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános kondíciók...

Részletesebben

Érvényes: 2011. november 14-től visszavonásig Közzététel napja: 2011. november 11.

Érvényes: 2011. november 14-től visszavonásig Közzététel napja: 2011. november 11. Kondíciós Lista Befektetési szolgáltatásokra Érvényes: 2011. november 14-től visszavonásig Közzététel napja: 2011. november 11. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános kondíciók... 3 2. Számlavezetési szolgáltatások...

Részletesebben

BETÉTI HIRDETMÉNY VÁLLALATI ÜGYFELEK FIZETÉSI SZÁMLÁIRA, LEKÖTÖTT BETÉTEIRE VONATKOZÓAN Érvényben: december 12-étől 1.

BETÉTI HIRDETMÉNY VÁLLALATI ÜGYFELEK FIZETÉSI SZÁMLÁIRA, LEKÖTÖTT BETÉTEIRE VONATKOZÓAN Érvényben: december 12-étől 1. Betéti Hirdetmény BETÉTI HIRDETMÉNY VÁLLALATI ÜGYFELEK FIZETÉSI SZÁMLÁIRA, LEKÖTÖTT BETÉTEIRE VONATKOZÓAN Érvényben: 2016. december 12-étől 1. FORINT KAMATOK 1.1 STANDARD VÁLLALATI FORINT LEKÖTÖTT BETÉTEK

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Devizaszámla-vezetés és valutaváltás

HIRDETMÉNY. Devizaszámla-vezetés és valutaváltás HIRDETMÉNY számla-vezetés és valutaváltás Általános feltételek 1. A Takarékszövetkezet csak tartalmi, nyelvi és alaki szempontból pontos, a Takarékszövetkezetnél bejelentett módon aláírt deviza átutalási

Részletesebben

Általános Kondíciók (Érvényes május 1-től)

Általános Kondíciók (Érvényes május 1-től) Általános Kondíciók (Érvényes 2018. május 1-től) KONDÍCIÓS LISTA MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE TERMÉK DÍJTÉTELEK 2018. március 1. Számlavezetés Számlanyitás Számlavezetési díj (HUF) Számlavezetési díj (USD/EUR)

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA VÁLLALATOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK RÉSZÉRE

KONDÍCIÓS LISTA VÁLLALATOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK RÉSZÉRE KONDÍCIÓS LISTA VÁLLALATOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK RÉSZÉRE A kondíciós lista a 2013. július 1. előtt megkötött bankszámlaszerződésekre vonatkozó feltételeket tartalmazza, ennek keretében új szerződéskötés,

Részletesebben

DEVIZA SZÁMLA HIRDETMÉNY

DEVIZA SZÁMLA HIRDETMÉNY DEVIZA SZÁMLA HIRDETMÉNY 1 Deviza számla Hirdetmény Érvényes: 2013. április 15-től. Bankszámla megnyitásra jogosultak köre A lakossági fizetési számla nyitható: Nagykorú belföldi, valamint külföldi természetes

Részletesebben

Hirdetmény. Zala Takarékszövetkezet. Lakossági és vállalkozói deviza számlavezetés jutalékairól, díjairól és költségeiről.

Hirdetmény. Zala Takarékszövetkezet. Lakossági és vállalkozói deviza számlavezetés jutalékairól, díjairól és költségeiről. Hirdetmény Zala Takarékszövetkezet Közzétéve: 2016. november 30.. Lakossági devizaszámla vezetés (természetes személyek) Megnevezés ZALA Lakossági devizaszámla Alkalmazott árfolyam I. Számlavezetés Számlanyitási

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA VÁLLALATOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK RÉSZÉRE

KONDÍCIÓS LISTA VÁLLALATOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK RÉSZÉRE KONDÍCIÓS LISTA VÁLLALATOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK RÉSZÉRE A kondíciós lista a 2013. július 1. előtt megkötött bankszámlaszerződésekre vonatkozó feltételeket tartalmazza, ennek keretében új szerződéskötés,

Részletesebben

BETÉTI HIRDETMÉNY VÁLLALATI ÜGYFELEK FIZETÉSI SZÁMLÁIRA, LEKÖTÖTT BETÉTEIRE VONATKOZÓAN

BETÉTI HIRDETMÉNY VÁLLALATI ÜGYFELEK FIZETÉSI SZÁMLÁIRA, LEKÖTÖTT BETÉTEIRE VONATKOZÓAN BETÉTI HIRDETMÉNY VÁLLALATI ÜGYFELEK FIZETÉSI SZÁMLÁIRA, LEKÖTÖTT BETÉTEIRE VONATKOZÓAN Érvényben: 2017. szeptember 25-étől Közzététel napja: 2017. szeptember 22. 1. FORINT KAMATOK 1.1 STANDARD VÁLLALATI

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. 1.000.001-5.000.000 Ft Évi EBKM kamatláb %

H I R D E T M É N Y. 1.000.001-5.000.000 Ft Évi EBKM kamatláb % H I R D E T M É N Y Vállalkozások, kisvállalkozók, egyéb szervezetek, önkormányzatok részére vezetett pénzforgalmi számlák kamat-, jutalék-, és költségkondíciói I. KAMATMÉRTÉKEK 1. Pénzforgalmi számla

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a fizetési megbízások átvételéről, teljesítési idejéről

HIRDETMÉNY. a fizetési megbízások átvételéről, teljesítési idejéről HIRDETMÉNY a fizetési megbízások átvételéről, teljesítési idejéről teljesítési idejéről 1 TARTALOMJEGYZÉK Hatályos: 2014.04.01-től 1. BELFÖLDI FORINT FIZETÉSI MEGBÍZÁSOK HUF SZÁMLÁRÓL... 3 1. Készpénzes

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA VÁLLALATOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK RÉSZÉRE

KONDÍCIÓS LISTA VÁLLALATOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK RÉSZÉRE KONDÍCIÓS LISTA VÁLLALATOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK RÉSZÉRE Érvényes: 2018. január 13tól visszavonásig TARTALOMJEGYZÉK I. Általános kondíciók... 3 II. Számlavezetési szolgáltatások... 5 III. Pénzforgalmi szolgáltatások...

Részletesebben

1) Az Alapszintű fizetési számla jellemzői:

1) Az Alapszintű fizetési számla jellemzői: FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ a 262/2016. (VIII. 31.) sz. kormányrendelet alapján nyújtott Alapszintű fizetési számlával kapcsolatban Hatályos: 2016. október 15-étől A (továbbiakban: Bank) a 262/2016. (VIII.

Részletesebben

BETÉTI HIRDETMÉNY VÁLLALATI ÜGYFELEK FIZETÉSI SZÁMLÁIRA, LEKÖTÖTT BETÉTEIRE VONATKOZÓAN Érvényben: 2015. november 16-ától 1.

BETÉTI HIRDETMÉNY VÁLLALATI ÜGYFELEK FIZETÉSI SZÁMLÁIRA, LEKÖTÖTT BETÉTEIRE VONATKOZÓAN Érvényben: 2015. november 16-ától 1. BETÉTI HIRDETMÉNY VÁLLALATI ÜGYFELEK FIZETÉSI SZÁMLÁIRA, LEKÖTÖTT BETÉTEIRE VONATKOZÓAN Érvényben: 2015. november 16-ától 1. FORINT KAMATOK 1.1 STANDARD VÁLLALATI FORINT LEKÖTÖTT BETÉTEK Leköthető minimum

Részletesebben

PÉNZFORGALMI HIRDETMÉNY ERSTE BUSINESS SZÁMLACSALÁD

PÉNZFORGALMI HIRDETMÉNY ERSTE BUSINESS SZÁMLACSALÁD PÉNZFORGALMI HIRDETMÉNY ERSTE BUSINESS SZÁMLACSALÁD (AZ hivatalos tájékoztatója a Business Számlacsaládba tartozó ERSTE Business FX Számlacsomaggal, az ERSTE Business Max Számlacsomaggal, az ERSTE Business

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA VÁLLALATOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK RÉSZÉRE

KONDÍCIÓS LISTA VÁLLALATOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK RÉSZÉRE KONDÍCIÓS LISTA VÁLLALATOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK RÉSZÉRE A kondíciós lista a 2013. július 1. előtt megkötött bankszámlaszerződésekre vonatkozó feltételeket tartalmazza, ennek keretében új szerződéskötés,

Részletesebben

AKCIÓS DÍJ 1 : 0.-Ft/hó 3. Pénzforgalmi jutalék Terhelések: Papír alapon benyújtott eseti megbízás, átutalás 0,40%, min. 200.

AKCIÓS DÍJ 1 : 0.-Ft/hó 3. Pénzforgalmi jutalék Terhelések: Papír alapon benyújtott eseti megbízás, átutalás 0,40%, min. 200. AKCIÓS HIRDETMÉNY a lakossági fizetési számláknál felszámított díj és költségtérítésről Érvényes: 2015. július 22-től 2015. augusztus 31-ig. MEGNEVEZÉS 1. Számla nyitási díj díjmentes 2. Számlavezetési

Részletesebben

Tájékoztató a devizában végzett mveletek teljesítés rendjérl

Tájékoztató a devizában végzett mveletek teljesítés rendjérl Tájékoztató a devizában végzett mveletek teljesítés rendjérl Hatályos: 2013. szeptember 16-tól A Kinizsi Bank Zrt. (továbbiakban: Bank) kizárólag az alábbi nemekben fogad be megbízásokat: EUR, USD, GBP,

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA VÁLLALATOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK RÉSZÉRE

KONDÍCIÓS LISTA VÁLLALATOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK RÉSZÉRE KONDÍCIÓS LISTA VÁLLALATOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK RÉSZÉRE A kondíciós lista a 2013. július 1. előtt megkötött bankszámlaszerződésekre vonatkozó feltételeket tartalmazza, ennek keretében új szerződéskötés,

Részletesebben

0,30%, max. 6.000.-Ft TKSZ-en belüli, nem saját számlák közötti csoportos 0,30 %, min. 300.- Ft és eseti átvezetés (papír alapú)

0,30%, max. 6.000.-Ft TKSZ-en belüli, nem saját számlák közötti csoportos 0,30 %, min. 300.- Ft és eseti átvezetés (papír alapú) AKCIÓS HIRDETMÉNY a vállalkozói pénzforgalmi bankszámláknál felszámított díj és költségtérítésről Érvényes: 2015. július 22-től 2015. augusztus 31-ig. MEGNEVEZÉS 1. Számla nyitási díj díjmentes 2. Számlavezetési

Részletesebben

6/25. számú melléklet - FHB Flexibilis Hitelkeret termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

6/25. számú melléklet - FHB Flexibilis Hitelkeret termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény 6/25. számú melléklet FHB Flexibilis Hitelkeret termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Jelen Hirdetmény az FHB Flexibilis Hitelkeret termékhez

Részletesebben

I. BELFÖLDI FORINT FIZETÉSI MEGBÍZÁSOK 2

I. BELFÖLDI FORINT FIZETÉSI MEGBÍZÁSOK 2 Hatályos 2013. február 1-től (1302), közzététel napja 2013. január 18. Jelen dokumentum a Lakossági Kondíciós Lista elválaszthatatlan részét képzi. A Bank az alábbiak szerint rögzíti, hogy a fizetési megbízások

Részletesebben

1/6. számú melléklet FHB Globál Devizaszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

1/6. számú melléklet FHB Globál Devizaszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény. 1/6. számú melléklet FHB Globál Devizaszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Az FHB Bank Zrt. azon Ügyfelei részére, akik 2013. január 1. napja

Részletesebben

Kondíciós lista Lakossági ügyfelek részére Allianz ATM Plusz bankszámla és hozzá kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások

Kondíciós lista Lakossági ügyfelek részére Allianz ATM Plusz bankszámla és hozzá kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások Kondíciós lista Lakossági ügyfelek részére Allianz ATM Plusz bankszámla és hozzá kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások Allianz Allianz Bank Bank Zrt. Zrt. Tel.: Tel.: 06-40-421-421 Swift: 1/6 1. Feltételes

Részletesebben

M E C S E K V I D É K E TAKARÉKSZÖVETKEZET

M E C S E K V I D É K E TAKARÉKSZÖVETKEZET M E C S E K V I D É K E TAKARÉKSZÖVETKEZET Általános Üzletszabályzat 1. sz. melléklete TÁJÉKOZTATÓ A megbízások teljesítési határidejéről, a költségviselésről és az árfolyamok alkalmazásáról Hatályos:

Részletesebben

HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói

HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói Aktualizálva 2015.06.11-től a IV., VI., és VIII. pont. I. Általános feltételek A Takarékszövetkezet

Részletesebben

0,50%, min. 20.- EUR számláról. + (0,30% max. 6.000.-Ft) Interneten benyújtott deviza utalás deviza. 0,40%, min. 16.

0,50%, min. 20.- EUR számláról. + (0,30% max. 6.000.-Ft) Interneten benyújtott deviza utalás deviza. 0,40%, min. 16. AKCIÓS HIRDETMÉNY a külföldi, konvertibilis pénznemben vezetett pénzforgalmi bankszámláknál felszámított díj és költségtérítésről (EUR nemű számla) Érvényes: 2014. július 08-tól 2014.- augusztus 31-ig.

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA VÁLLALATOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK RÉSZÉRE

KONDÍCIÓS LISTA VÁLLALATOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK RÉSZÉRE KONDÍCIÓS LISTA VÁLLALATOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK RÉSZÉRE A kondíciós lista a 2013. július 1. előtt megkötött bankszámlaszerződésekre vonatkozó feltételeket tartalmazza, ennek keretében új szerződéskötés,

Részletesebben

HIRDETMÉNY a lakossági bankszámlákról és kapcsolódó szolgáltatásokról

HIRDETMÉNY a lakossági bankszámlákról és kapcsolódó szolgáltatásokról HIRDETMÉNY a lakossági bankszámlákról és kapcsolódó szolgáltatásokról Tartalomjegyzék: 1. HIRDETMÉNY a lakossági forint bankszámlákról és a kapcsolódó 2. HIRDETMÉNY a lakossági deviza II. bankszámlákról

Részletesebben

GRÁNIT ÁLTALÁNOS 2 VÁLLALKOZÓI FORINT SZÁMLAVEZETÉS HIRDETMÉNYE

GRÁNIT ÁLTALÁNOS 2 VÁLLALKOZÓI FORINT SZÁMLAVEZETÉS HIRDETMÉNYE 1. Alapszolgáltatások Számlanyitás díja Számlavezetés havidíja NetBank / Telepített banki terminál / TeleBank használat havidíja Díjtalan belföldi elektronikus forintátutalások száma 2. Kiegészítő szolgáltatások

Részletesebben

BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNY

BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNY BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNY Gazdasági társaságok, vállalkozások és egyéb számlavezetők részére vezetett pénzforgalmi bankszámla, bankkártya és az elektronikus banki szolgáltatások jutalék

Részletesebben

Általános Kondíciók (Érvényes május 1-től)

Általános Kondíciók (Érvényes május 1-től) KONDÍCIÓS LISTA VÁLLALATOK RÉSZÉRE Általános Kondíciók (Érvényes 2018. május 1-től) 2018. március 1. TERMÉK DÍJTÉTELEK Számlavezetés MIN MAX Számlanyitás Számlavezetési díj (HUF) Számlavezetési díj (USD/EUR)

Részletesebben

BETÉTI HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI ÜGYFELEK FIZETÉSI SZÁMLÁIRA, LEKÖTÖTT BETÉTEIRE VONATKOZÓAN Érvényben: 2015. november 2-ától 1.

BETÉTI HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI ÜGYFELEK FIZETÉSI SZÁMLÁIRA, LEKÖTÖTT BETÉTEIRE VONATKOZÓAN Érvényben: 2015. november 2-ától 1. BETÉTI HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI ÜGYFELEK FIZETÉSI SZÁMLÁIRA, LEKÖTÖTT BETÉTEIRE VONATKOZÓAN Érvényben: 2015. november 2-ától 1. FORINT KAMATOK 1.1 STANDARD LAKOSSÁGI FORINT LEKÖTÖTT BETÉTEK Leköthető minimum

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN VÁLLALATOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK RÉSZÉRE

KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN VÁLLALATOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK RÉSZÉRE KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN VÁLLALATOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK RÉSZÉRE Érvényes: 2015. július 3ától Közzététel napja: 2015. július 2. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános kondíciók... 3 II.

Részletesebben

6/25. számú melléklet - FHB Flexibilis Hitelkeret termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

6/25. számú melléklet - FHB Flexibilis Hitelkeret termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény 6/25. számú melléklet FHB Flexibilis Hitelkeret termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Jelen Hirdetmény az FHB Flexibilis Hitelkeret termékhez

Részletesebben

"STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag

STANDARD pénzforgalmi számlacsomag "STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag 1201-0000 P10050 Új számla nyitásra nincs lehetőség. A hirdetmény a meglévő számlák kondícióit tartalmazza. Érvényes: Számlavezetési díj (minden megkezdett hónap után)

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA VÁLLALATOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK RÉSZÉRE

KONDÍCIÓS LISTA VÁLLALATOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK RÉSZÉRE KONDÍCIÓS LISTA VÁLLALATOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK RÉSZÉRE A kondíciós lista a 2013. július 1. előtt megkötött bankszámlaszerződésekre vonatkozó feltételeket tartalmazza, ennek keretében új szerződéskötés,

Részletesebben

DEVIZA SZÁMLA ÉS BETÉT HIRDETMÉNY

DEVIZA SZÁMLA ÉS BETÉT HIRDETMÉNY DEVIZA SZÁMLA ÉS BETÉT HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI (fogyasztónak minősülő) ÜGYFELEK RÉSZÉRE Érvényes: 2015. március 21-től A Takarékszövetkezet új Hirdetményt tesz közzé a lakossági (fogyasztónak minősülő) ügyfelek

Részletesebben

6/12. számú melléklet FHB ATM Plusz Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

6/12. számú melléklet FHB ATM Plusz Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény. 6/12. számú melléklet FHB ATM Plusz Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Az FHB ATM Plusz Bankszámla megegyezik a 2011. március 31-ig Allianz

Részletesebben

BETÉTI HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI ÜGYFELEK FIZETÉSI SZÁMLÁIRA, LEKÖTÖTT BETÉTEIRE VONATKOZÓAN

BETÉTI HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI ÜGYFELEK FIZETÉSI SZÁMLÁIRA, LEKÖTÖTT BETÉTEIRE VONATKOZÓAN BETÉTI HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI ÜGYFELEK FIZETÉSI SZÁMLÁIRA, LEKÖTÖTT BETÉTEIRE VONATKOZÓAN Érvényes: 2018. június 4-étől Közzététel napja: 2018. június 1. 1. FORINT KAMATOK 1.1 STANDARD LAKOSSÁGI FORINT LEKÖTÖTT

Részletesebben

A visszautasított illetve visszautalt tételek feldolgozására a beérkezett megbízások teljesítési rendje az irányadó.

A visszautasított illetve visszautalt tételek feldolgozására a beérkezett megbízások teljesítési rendje az irányadó. Tájékoztató a pénzforgalmi ok és betétlekötések benyújtási és teljesítési rendjéről Hatályos: A 23/2019 (VI.5.) MNB rendelet alapján a 2019. július 1i hatályba lépés visszavonva 2019. 06.18ával A DUNA

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA VÁLLALATOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK RÉSZÉRE

KONDÍCIÓS LISTA VÁLLALATOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK RÉSZÉRE KONDÍCIÓS LISTA VÁLLALATOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK RÉSZÉRE A kondíciós lista a 2013. július 1. előtt megkötött bankszámlaszerződésekre vonatkozó feltételeket tartalmazza, ennek keretében új szerződéskötés,

Részletesebben

1/17. számú melléklet FHB ALFA Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

1/17. számú melléklet FHB ALFA Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény 1/17. számú melléklet FHB ALFA Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Jelen Hirdetmény az FHB Alfa Bankszámlához kapcsolódó tranzakciók díjait/költségeit,

Részletesebben

6 000 Ft Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft + ÁFA. 0 Ft. Akcióban 0 Ft / hó (10), egyébként Ft / hó 350 Ft 25 Ft / SMS

6 000 Ft Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft + ÁFA. 0 Ft. Akcióban 0 Ft / hó (10), egyébként Ft / hó 350 Ft 25 Ft / SMS 1. Alapszolgáltatások Számlanyitás díja Számlavezetés havidíja NetBank / Telepített banki terminál / TeleBank használat havidíja Díjtalan belföldi elektronikus forintátutalások száma 2. Kiegészítő szolgáltatások

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA VÁLLALATOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK RÉSZÉRE

KONDÍCIÓS LISTA VÁLLALATOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK RÉSZÉRE KONDÍCIÓS LISTA VÁLLALATOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK RÉSZÉRE A kondíciós lista a 2013. július 1. előtt megkötött bankszámlaszerződésekre vonatkozó feltételeket tartalmazza, ennek keretében új szerződéskötés,

Részletesebben