Kondíciós lista Lakossági ügyfelek részére Allianz ATM Plusz bankszámla és hozzá kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kondíciós lista Lakossági ügyfelek részére Allianz ATM Plusz bankszámla és hozzá kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások"

Átírás

1 Kondíciós lista Lakossági ügyfelek részére Allianz ATM Plusz bankszámla és hozzá kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások Allianz Allianz Bank Bank Zrt. Zrt. Tel.: Tel.: Swift: 1/6

2 1. Feltételes kondíciók alkalmazása Egyes (*)-gal jelölt kondíciók alkalmazásának feltétele, hogy a bankszámlára a tárgyhónapot megelőző hónapban jövedelemjóváírás érkezzen, legalább Ft egyösszegű, nem lakossági bankszámláról érkező átutalás formájában. A jövedelemjóváírás elmaradása esetén alkalmazott, a lentiektől eltérő díjakról jelen kondíciós lista 11. pontja nyújt tájékoztatást. A (*)-gal jelölt kondíciók érvényesítése a 11. pontban meghatározott összegű díjak terhelésével megegyező banki napon automatikus visszatérítéssel történik meg. 2.. Számlavezetés és választható kiegészítő szolgáltatások rendszeres díjai Havi számlavezetési díj (*) (*) 1 millió Ft-os szolgáltatási összegű csoportos balesetbiztosítás, mely a számlatulajdonos és társtulajdonos javára kerül megkötésre és annak balesetből eredő halála esetén nyújt kárenyhítést. A szolgáltatás megegyezik az Allianz Kapcsolatok bankszámlához nyújtott csoportos balesetbiztosítási szerződés ügyféltájékoztatójában meghatározottal. Számlakivonat küldése belföldre Számlakivonat küldése külföldre Telebank szolgáltatás Netbank szolgáltatás Bankszámla SMS szolgáltatás havi díja (értesítés a kártyatranzakciók kivételével a számlán végrehajtott, feletti tranzakciókról) 300 Ft 3.. Igénybe vehető bankkártyák és azok rendszeres díjai Bankkártya éves díja (fő- és társkártyák) Visa Electron Ft Visa Classic Ft Bankkártya SMS szolgáltatás havi díja 150 Ft (értesítés a kártyatranzakciókról, kártyánként) Bankkártya SMS Extra szolgáltatás havi díja (értesítés a fő- és társkártyák kártyatranzakcióiról a főkártya-tulajdonos számára 300 Ft és a társkártyák kártyatranzakcióiról a társkártya- tulajdonos számára) Bankkártyához kapcsolódó külföldi utazási biztosítás éves díja Visa Electron bankkártyához: 1990 Ft Visa Classic bankkártyához: díjmentes A szolgáltatás megegyezik az Allianz Kapcsolatok bankszámlához és Visa bankkártyákhoz nyújtott, külföldi utazásra szóló csoportosan köthető biztosítással és annak ügyféltájékoztatóiban meghatározottakkal. 24 órás magyar, nyelvű segítségnyújtó szolgálat az alábbi számokon hívható: , (Bécs, magyar nyelvű). 2/6

3 4.. Bankszámlák ák belföldi, forint számlaforgalmának díjai A bankszámla terhére benyújtható megbízások Allianz Netbankon Allianz Telebankon Allianz bankfiókban (papír alapon) Eseti átutalás más bankba 99 Ft 0,20% 0,30% ( Ft) ( Ft) Eseti átutalás bankon belül 50 Ft 100 Ft Eseti átvezetés saját számlák között 50 Ft 100 Ft Rendszeres, automatikus átutalás más bankba Első alkalommal 0,2% ( Ft), majd alkalmanként 100 Ft Rendszeres, automatikus átutalás bankon belül 50 Ft Rendszeres, automatikus átvezetés saját számlák között Automatikus számlafizetés csoportos beszedéssel az (*) Allianz Csoporton és bankon belül (*) Automatikus számlafizetés csoportos beszedéssel (*) más szolgáltatóknak (*) VIBER átutalás 0,50% ( Ft) Azonnali inkasszóval történő terhelés jogosult kérésére 0,20 % (500-4 ) Teljesítésre befogadott megbízás utólagos módosítása a feldolgozást megelőzően A bankszámla javára történő jóváírások Átutalások, átvezetések jóváírása Befizetés postai csekkel (mely tartalmazza a posta által felszámított díjakat) 0,40% Ft Azonnali inkasszóval történő beszedés a számla javára 5.. Bankszámlák külföldi pénznemben (devizában) végrehajtott forgalmának díjai A nemzetközi forint átutalások díjai megegyeznek a deviza átutalási megbízások díjaival. Ha a megbízás teljesítésének és a terhelendő / jóváírandó számlának a devizaneme eltérő, a devizanemek közötti váltás a benyújtott megbízás értéknapjára vonatkozó Allianz lakossági deviza árfolyamon történik. Az ügyfél eltérő rendelkezése hiányában a deviza megbízások alapértelmezett értéknapja a megbízás befogadását követő 2-ik banki munkanap. Devizanemek közötti váltás azon devizanemek körében hajtható végre, melyekre a bank a kiválasztott értéknapra a megbízás benyújtásának napján lakossági deviza árfolyamot tesz közzé. A bankszámla terhére benyújtható megbízások Allianz Netbankon Allianz Telebankon Allianz bankfiókban (papír alapon) Eseti átutalás más bankba devizában 0,10% 0,15% 0,20% ( Ft) ( Ft) ( Ft) Eseti átutalás más bankba euróban (EUR) egyszerűsített SEPA eljárással Ft Eseti átutalás bankon belül devizában 50 Ft 100 Ft Eseti átvezetés saját számlák között devizában 50 Ft 100 Ft 3/6

4 Teljesítésre befogadott megbízás utólagos módosítása a feldolgozást megelőzően A bankszámla javára történő jóváírások Átutalások, átvezetések jóváírása 6.. Pénztári készpénzforgalom Készpénzkifizetések a számla terhére Forint 0,50% ( Ft) Külföldi pénznemű (valuta) bankjegyek A Ft, euro vagy amerikai dollár, svájci frank vagy angol font értéket elérő készpénzfelvételi igényt a készpénzfelvétel napját megelőző banki munkanapon 12:00 óráig telefonos ügyfélszolgálatunkon, vagy Netbank szolgáltatásunkon előre meg kell rendelni. Előre megrendelt összeg felvételének elmulasztása, a 0,20% (minimum ) készpénzfelvétel napján belüli lemondása Készpénzbefizetések a számla javára (A Bank a Bankjegyek és érmék forgalomképességére vonatkozó hirdetmény szabályainak megfelelően fogad el megbízást.) Bankjegyek befizetése Érmék befizetése Csak forintban feldolgozható 100 db-nál több érme befizetése vagy forint 1,50% bankjegyek és érmék címletváltása Ha a be- vagy kifizetendő készpénz és a terhelendő / jóváírandó számla devizaneme eltérő, vagy az eltérő devizanemű váltás bankszámlát nem érint, a devizanemek közötti váltás az Allianz lakossági valuta árfolyamon történik. Devizanemek közötti váltás azon devizanemek körében hajtható végre, melyekre a bank lakossági valuta árfolyamot tesz közzé. 7. Bankszámla kamatozás k Éves kamat a számlán látraszólóan elhelyzett 0,15%, EBKM: 0,15% betétösszegre Éves bankszámlahitel kamat A lakossági bankszámlák bankszámlahitel kondíciós lista szerint Éves kényszerhitel kamat Bankszámlahitel kamata + 5,00% Kamatjóváírás, kamatterhelés gyakorisága Minden hónap utolsó banki munkanapján 4/6

5 8.. Bankszámlához kapcsolódó eseti, számlaforgalmat nem érintő ügyintézés Halálesetre szóló rendelkezés bejelentése, módosítása, törlése (számlánként) Számlacsomag váltás Számlakivonat pótlása; banki igazolások (fedezet-, számlaegyenleg-, számlatörténeti és egyéb számlavezetéshez kapcsolódó igazolás) Rendkívül ügyintézés díja Számla megszüntetése a számlanyitást követő 3 hónapon belül Ft Ft /db Ft Ft 9.. Bankkártya forgalmi díjak Vásárlás bankkártyával Készpénzfelvétel Allianz készpénzkiadó automatából belföldön (*) (*) Készpénzfelvétel egyéb készpénzkiadó automatából belföldön (*) (*) Készpénzfelvétel készpénzkiadó automatából külföldön (*) (*) Készpénzfelvétel postahivatalban belföldön (*) (*) Készpénzfelvétel más bankpénztárban belföldön Készpénzfelvétel más bankpénztárban külföldön 10.. Bankkártyákhoz kapcsolódó eseti megbízások VISA Electron VISA CLASSIC Kártya letiltás díja (tartalmazza a pótkártya díját is) Ft Ft Kártyaletiltáshoz 24 órás ügyfélszolgálatok hívhatók az alábbi telefonszámokon: es, külföldről Kártyapótlás díja Ft Ft Napi összeghatár- / tranzakciószám korlátok Alapbeállítás készpénzfelvételre Ft / 3 alkalom Ft / 3 alkalom Alapbeállítás vásárlásra Ft / 10 alkalom Ft / 10 alkalom Ügyfél által maximálisan adható készpénzfelvételre Ft / 5 alkalom Ügyfél által maximálisan adható vásárlásra Ft / 15 alkalom Kártya kiküldése postai úton Kártya átvétele bankfiókban Limitmódosítás 200 Ft Egyenleglekérdezés díja Allianz készpénzkiadó automatánál 50 Ft PIN kód újragyártása PIN kód módosítása (Allianz készpénzkiadó automatánál) 200 Ft 5/6

6 11. A jövedelemjóváírás elmaradása esetén alkalmazott, a fentiektől eltérő díjtételek: Havi számlavezetési díj Készpénzfelvétel Allianz készpénzkiadó automatából belföldön Készpénzfelvétel egyéb készpénzkiadó automatából belföldön Készpénzfelvétel készpénzkiadó automatából külföldön Készpénzfelvétel postahivatalban belföldön Automatikus számlafizetés csoportos beszedéssel az Allianz Csoporton és bankon belül Automatikus számlafizetés csoportos beszedéssel más szolgáltatóknak 319 Ft 250 Ft 350 Ft 30 Ft 60 Ft 12. Egységes szabályok A megbízások befogadására és teljesítésére vonatkozó határidőket az erre vonatkozó önálló hirdetmény tartalmazza. A rendszeresen fizetendő díjak minden megkezdett időszakban felszámításra kerülnek. A rendszeresség megjelölése nélkül szereplő díjtételek alkalmanként értendők, százalékos megjelölés esetén a tranzakció összegére vetítve. A zárójelben feltüntetett értékek a felszámított díjtétel minimum maximum értékét jelölik. Az eseti díjak és jutalékok bankszámlán történő terhelése a díj- vagy jutalékköteles tranzakció könyvelésének napján történik. A felsorolt díjtételeken túl az ügyfelet terhelik a megbízás végrehajtásában közreműködő partnerbankok által felszámított jutalékok és költségek, valamint a nem szerződésszerű teljesítésből fakadó banki többletköltségek. Az éves kártyadíj felszámítása az igénylés banki jóváhagyásának hónapjában történik, nem feltétele a kártya aktiválása. A társkártya igénylőre vonatkozó igénylési feltétel az igényléskor betöltött 14. életév. Mágnescsík hibája esetén a kártya pótlása díjmentes. Kártyatranzakciók elszámolására vonatkozó árfolyamok: A kártyafedezeti számla devizanemétől eltérő devizanemben végrehajtott tranzakciók esetén a tranzakció devizanemében kifejezett összeget a nemzetközi kártyatársaság (Visa) EUR-ra váltja a VISA által meghatározott árfolyamon, majd ezt az összeget a VISA-tól való beérkezés napján a Bank által közzétett és a beérkezés napjára vonatkozó lakossági deviza árfolyamán számítja át a számla devizanemére és ezen a napon terheli a bankszámlán. Bankkártyával egyidejű igénylés esetén a biztosítás díja a kártya aktiválásának hónapjában, majd ezt követően a kártya lejárati hónapjában kerül felszámításra. A meglévő kártyához utólag igényelt szolgáltatás esetén a díjterhelés az igénylés hónapjában, majd ezt követően évente ennek évfordulójával történik meg. 6/6

Hatályos: 2015. június 2-től (1505) Közzététel napja: 2015. június 1.

Hatályos: 2015. június 2-től (1505) Közzététel napja: 2015. június 1. Hatályos: 2015. június 2-től (1505) Közzététel napja: 2015. június 1. 1. Jelen Kondíciós lista az Általános Üzleti Feltételek elválaszthatatlan mellékletét képezi. A Kondíciós listában külön nem definiált

Részletesebben

Erste EgySzámla díjai és jutalékai

Erste EgySzámla díjai és jutalékai Erste EgySzámla díjai és jutalékai Közzététel: 2015. március 31. napján Hatályos: 2015. április 1-jétől A Bank 2015. április 1. előtt nyílt bankszámlák esetében a jelen mellékletben feltüntetett kondíciókat

Részletesebben

1/4. számú melléklet FHB Hello Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

1/4. számú melléklet FHB Hello Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény 1/4. számú melléklet FHB Hello Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Érvényes: 2013. május 3-tól Közzététel napja: 2013. május 02. Az FHB

Részletesebben

Hatályos: 2015. május 18. napjától Közzététel napja: 2015. május 15. A bankszámla megnyitásának feltétele:

Hatályos: 2015. május 18. napjától Közzététel napja: 2015. május 15. A bankszámla megnyitásának feltétele: Lakossági Bankszámla Hirdetmény. 1/9. számú melléklet FHB Flotta Kedvezmény Számlacsomaghoz (2010. december 6-ig Flotta Standard Számlacsomag) kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Az

Részletesebben

1/16. számú melléklet - FHB Flexibilis Hitelkeret termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

1/16. számú melléklet - FHB Flexibilis Hitelkeret termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény. 1/16. számú melléklet - FHB Flexibilis Hitelkeret termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek A Bank üzletpolitikai döntésének következtében 2014.

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015. április 01. napjától

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015. április 01. napjától HIRDETMÉNY Az FHB BANK ZRT. hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelkártyák esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről Hatályos: 2015. április 01. napjától Az

Részletesebben

6/25. számú melléklet - FHB Flexibilis Hitelkeret termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

6/25. számú melléklet - FHB Flexibilis Hitelkeret termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény. 6/25. számú melléklet FHB Flexibilis Hitelkeret termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Az FHB Bank Zrt. azon Ügyfelei részére, akik 2013. január

Részletesebben

1/11. számú melléklet FHB Flotta Prémium Számlacsomaghoz kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

1/11. számú melléklet FHB Flotta Prémium Számlacsomaghoz kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény. 1/11. számú melléklet FHB Flotta Prémium Számlacsomaghoz kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Az FHB Bank Zrt. azon Ügyfelei részére, akik 2013. január

Részletesebben

Hatályos: 2015. június 22-től (1505) Közzététel napja: 2015. július 21.

Hatályos: 2015. június 22-től (1505) Közzététel napja: 2015. július 21. Hatályos: 2015. június 22-től (1505) Közzététel napja: 2015. július 21. 1. Jelen Kondíciós lista az Általános Üzleti Feltételek elválaszthatatlan mellékletét képezi. A Kondíciós listában külön nem definiált

Részletesebben

Lakossági forint számlacsomagok

Lakossági forint számlacsomagok Magánszemélyek részére A MagNet Bank Zrt-nél alkalmazott pénzforgalmi díjakról, jutalékokról és költségekről Érvényes: 2015. március 1-től Közzététel: 2015. március 1. Lakossági forint számlacsomagok számlacsomag

Részletesebben

ÉRVÉNYES: 2015. JÚNIUS 01. NAPJÁTÓL KÖZZÉTÉTEL NAPJA: 2015. MÁJUS 29.

ÉRVÉNYES: 2015. JÚNIUS 01. NAPJÁTÓL KÖZZÉTÉTEL NAPJA: 2015. MÁJUS 29. Az FHB BANK ZRT. hivatalos tájékoztatója a Postahelyen értékesített lakossági bankszámlák és kapcsolódó szolgáltatások esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről

Részletesebben

[ORIGO] KLIKKBANK LAKOSSÁGI HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI- ÉS DIÁK SZÁMLACSOMAGOK ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK DÍJTÉTELEI SZEMÉLYI KÖLCSÖN KONDÍCIÓK

[ORIGO] KLIKKBANK LAKOSSÁGI HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI- ÉS DIÁK SZÁMLACSOMAGOK ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK DÍJTÉTELEI SZEMÉLYI KÖLCSÖN KONDÍCIÓK [ORIGO] KLIKKBANK LAKOSSÁGI HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI- ÉS DIÁK SZÁMLACSOMAGOK ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK DÍJTÉTELEI SZEMÉLYI KÖLCSÖN KONDÍCIÓK KÖZZÉTÉTEL: 2009. 10. 16. NAPJÁN HATÁLYOS: 2009. NOVEMBER 01-JÉTŐL

Részletesebben

[ORIGO] KLIKKBANK LAKOSSÁGI HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI- ÉS DIÁK SZÁMLACSOMAGOK ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK DÍJTÉTELEI SZEMÉLYI KÖLCSÖN KONDÍCIÓK

[ORIGO] KLIKKBANK LAKOSSÁGI HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI- ÉS DIÁK SZÁMLACSOMAGOK ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK DÍJTÉTELEI SZEMÉLYI KÖLCSÖN KONDÍCIÓK [ORIGO] KLIKKBANK LAKOSSÁGI HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI- ÉS DIÁK SZÁMLACSOMAGOK ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK DÍJTÉTELEI SZEMÉLYI KÖLCSÖN KONDÍCIÓK HATÁLYOS: 2010. 03.01-TŐL AZ ERSTE BANK HUNGARY NYRT. ÉS A MAGYAR

Részletesebben

HIRDETMÉNY a lakossági bankszámlákról és kapcsolódó szolgáltatásokról

HIRDETMÉNY a lakossági bankszámlákról és kapcsolódó szolgáltatásokról HIRDETMÉNY a lakossági bankszámlákról és kapcsolódó szolgáltatásokról Tartalomjegyzék: 1. HIRDETMÉNY a lakossági forint bankszámlákról és a kapcsolódó bankkártyákról 2. HIRDETMÉNY a lakossági deviza II.

Részletesebben

[ORIGO] KLIKKBANK LAKOSSÁGI HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI- ÉS DIÁK SZÁMLACSOMAGOK ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK DÍJTÉTELEI SZEMÉLYI KÖLCSÖN KONDÍCIÓK

[ORIGO] KLIKKBANK LAKOSSÁGI HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI- ÉS DIÁK SZÁMLACSOMAGOK ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK DÍJTÉTELEI SZEMÉLYI KÖLCSÖN KONDÍCIÓK [ORIGO] KLIKKBANK LAKOSSÁGI HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI- ÉS DIÁK SZÁMLACSOMAGOK ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK DÍJTÉTELEI SZEMÉLYI KÖLCSÖN KONDÍCIÓK KÖZZÉTÉTEL: 2009. 10. 02. NAPJÁN HATÁLYOS: 2009. NOVEMBER 01-JÉTŐL

Részletesebben

HIRDETMÉNY a már nem értékesített lakossági bankszámlákról és kapcsolódó szolgáltatásokról

HIRDETMÉNY a már nem értékesített lakossági bankszámlákról és kapcsolódó szolgáltatásokról HIRDETMÉNY a már nem értékesített lakossági bankszámlákról és kapcsolódó szolgáltatásokról Tartalomjegyzék: 1. HIRDETMÉNY az Elektronikus bankszámláról és a hozzá kapcsolódó bankkártyáról 2. HIRDETMÉNY

Részletesebben

LAKOSSÁGI BANKSZÁMLA HIRDETMÉNY

LAKOSSÁGI BANKSZÁMLA HIRDETMÉNY Copyright 2014 AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe, az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője Minden jog 1. v/20140325 LAKOSSÁGI BANKSZÁMLA HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe

Részletesebben

Vállalkozói forint számlacsomagok I.

Vállalkozói forint számlacsomagok I. Vállalkozások, vállalkozók és egyéb szervezetek részére A MagNet Bank Zrt-nél alkalmazott pénzforgalmi díjakról, jutalékokról és költségekről Érvényes: 05. július -től Közzététel: 05. július. FIÓKJAINK

Részletesebben

K O N D Í C I Ó S L I S T A

K O N D Í C I Ó S L I S T A 2013. június 03-tól a Bank a Bankszámla és Bankszámla Plusz termékeket nem értékesíti, így 2013.06.03-tól a Bank a Bankszámla és Bankszámla Plusz forint bankszámlák megnyitására új szerződést nem köt.

Részletesebben

LAKOSSÁGI BANKSZÁMLA HIRDETMÉNY

LAKOSSÁGI BANKSZÁMLA HIRDETMÉNY v/20130924 LAKOSSÁGI BANKSZÁMLA HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe (székhely: 1138 Budapest, Váci út 135-139. D-C torony, Cg. szám: 01-17-000554, nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2015. június 15-től

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2015. június 15-től Pénzforgalmi Bankszámla Hirdetmény HIRDETMÉNY az FHB BANK ZRT. hivatalos tájékoztatója a pénzforgalmi bankszámlák esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről Érvényes:

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE

KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE Érvényes: 2015. február 16ától Közzététel napja: 2015. február 13. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános kondíciók... 3 II. Számlavezetési

Részletesebben

Az ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/75.005-19/2002 BÉT Zrt. és Deutsche Börse AG tőzsdetag) és

Az ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/75.005-19/2002 BÉT Zrt. és Deutsche Börse AG tőzsdetag) és Az ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/75.005-19/2002 BÉT Zrt. és Deutsche Börse AG tőzsdetag) és az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.

Részletesebben

Premium Banking Kondíciós Lista

Premium Banking Kondíciós Lista Premium Banking Kondíciós Lista Érvényben: 2015. július 15-től visszavonásig Meghirdetve 2015. május 15-én 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 2 2. VÁLASZTHATÓ BANKSZÁMLA KONSTRUKCIÓK ÉS BANKKÁRTYÁK 7 3. RAIFFEISEN

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Az Elektronikus Számla egyenlege után az OTP Bank Rt. az alábbi sávok alapján térít napi kamatot:

HIRDETMÉNY. Az Elektronikus Számla egyenlege után az OTP Bank Rt. az alábbi sávok alapján térít napi kamatot: HIRDETMÉNY AZ ELEKTRONIKUS SZÁMLACSOMAG KAMATAIRÓL, DÍJAIRÓL ÉS KÖLTSÉGEIRŐL Hatályos: az I.1.2. pont tekintetében 2005.október 8-tól, a III.3.2 és a III.3.9 pontok tekintetében 2005. október 15-től I.

Részletesebben

LAKOSSÁGI FORINT SZÁMLACSOMAGOK

LAKOSSÁGI FORINT SZÁMLACSOMAGOK LAKOSSÁGI FORINT SZÁMLACSOMAGOK 1. LAKOSSÁGI FORINT SZÁMLACSOMAGOK Lakossági forint számlacsomagok Számlacsomag neve STANDARD ELEKTRONIKUS Számlavezetés költségei Számlavezetés díja/hó 24 18 Törzsbetét

Részletesebben

2014. ÁPRILIS 10. NAPJÁTÓL VISSZAVONÁSIG

2014. ÁPRILIS 10. NAPJÁTÓL VISSZAVONÁSIG FHB MAESTRO FHB MAESTRO Hirdetmény Az FHB BANK ZRT. hivatalos tájékoztatója a Postahelyen értékesített lakossági bankszámlák és kapcsolódó szolgáltatások esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról

Részletesebben

HIRDETMÉNY. PASSZÍV ÜZLETÁG Lakossági kamatkondíciói

HIRDETMÉNY. PASSZÍV ÜZLETÁG Lakossági kamatkondíciói HIRDETMÉNY PASSZÍV ÜZLETÁG Lakossági kamatkondíciói (Állományban lévő, de már nem forgalmazott termékek) Sorszám: 21,22,23/2015 Hatályba lépés: 2015. szeptember 17-től Közzététel: 2015. július 15-én, módosítva:

Részletesebben

Általános Kondíciós Lista KKV és Vállalati ügyfelek részére - Vállalati forint és devizaszámlák általános kondíciói STANDARD VÁLLALATI BANKSZÁMLA

Általános Kondíciós Lista KKV és Vállalati ügyfelek részére - Vállalati forint és devizaszámlák általános kondíciói STANDARD VÁLLALATI BANKSZÁMLA Általános Kondíciós Lista KKV és Vállalati ügyfelek részére Vállalati forint és devizaszámlák általános kondíciói Meghirdetve: 2014. december 9én Érvényes: 2015. február 10től A jelen hirdetményben feltüntetett

Részletesebben

2015. JÚNIUS 01. NAPJÁTÓL VISSZAVONÁSIG KÖZZÉTÉTEL NAPJA: 2015. MÁJUS

2015. JÚNIUS 01. NAPJÁTÓL VISSZAVONÁSIG KÖZZÉTÉTEL NAPJA: 2015. MÁJUS Az FHB BANK ZRT. hivatalos tájékoztatója a Postahelyen értékesített lakossági bankszámlák és kapcsolódó szolgáltatások esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről.

Részletesebben